Aamukatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aamukatsaus 03.06.2002"

Transkriptio

1 Ideksit & korot New Yorki päätöskurssit, euroa Muutos Päätös Muutos-% Helsiki New York (NY/Hel) Dow Joes 9925,3 +0,14 Nokia 15,36 14,87-3,20 % S&P ,1 +0,23 Soera 3,97 3,78-4,75 % Nasdaq 1615,7-0,99 UPM-Kymmee 42,42 42,42 0,00 % USA: 10-vuotie korko 5,04 % Stora Eso 15,39 15,26-0,81 % S&P -paperi 150,1 +0,64 Metso 15,05 15,26 1,43 % HEX 6351,5 +3,12 HEX Portfolio 2917,4 +0,81 USD/EUR: 1,0712 Markkiakuva Yhdysvalloista marras.01 tammi.02 maalis.02 touko.02 Chicago PMI-ideksi oli selvästi odotettua vahvempi. Ideksi ousi 61 pisteesee kosesukse ollessa 55 pistettä. Uusie tilauste kompoetti ousi 65,5 pisteesee edelliskuu 59 pisteestä. Vaikka ideksi ei ole tärkeimpiä idikaattoreita, ii silti se kertoo omaa kieltää teollisuustuotao kasvusta, mikä avulla jekkitalous joko loppuvuoa kasvaa, jos o kasvaaksee. Lähde: Reuters Nasdaq S&P 500 Kuva: Nasdaqi (vase asteikko) ja S&P 500: (oikea) kehitys viimeise 6kk: aikaa Päivällä Yhdysvalloissa plussalla ollut markkia käätyi viimemetreillä laskuu. Nasdaq laski lopulta proseti oltuaa päivällä yli proseti ousussa. Nokia korjasi Helsigissä NYSE palautti takaisi Nokia kurssi ousi Helsigissä reilut 6 prosettia pitkää jatkuee laskuputke päätteeksi. Nokia o selvästi kärsiyt ala yleisestä kehityksestä sekä Ericssoi ai luomasta epävarmuudesta. Itia tilae o lisäksi egatiivie Nokialle maa ollessa yksi suurista kasvavista markkioista. Markkioilla o jällee kerra uohdettu yhtiö vahva asema ja se, mistä tulos kertyy ja kiiitetty liikaa huomiota kolme kuukaude äkymii. Perjatai OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

2 ousu jälkeeki osake o selvästi aliarvostettu ala muihi osakkeisii ähde, mikä ei tee oikeutta markkiajohtajalle. Vuosie 2002 ja 2003 P/E-lukuje perusteella jopa 28 euro tavoitehitaamme korkeampi arvostus olisi perusteltu. Nokia laski NYSEssä selvästi alle Helsigi päätöstaso, jote viikko alkaee hieoisella laskulla. Telelaitevalmistajat Hita EPS-02 EPS-03 EPS-04 P/E-02 P/E-03 P/E-04 Alcatel (EUR) 12,70-0,37 0,30 0,65 eg. 42,3 19,5 Check Poit ($) 16,26 1,04 1,20 a 15,6 15,6 a Cisco ($) 15,78 0,36 0,52 0,62 43,8 30,3 25,5 Ericsso (SEK) 21,80-1,23 0,08 0,98 eg. 272,5 22,2 Motorola ($) 15,99 0,03 0,45 0,71 533,0 35,5 22,5 Nokia (EUR) 15,36 0,86 1,03 1,19 17,9 14,9 12,9 Nortel (CAN) 3,25-0,54-0,03 0,27 eg. eg. 12,0 Qualcomm ($) 31,64 0,90 1,10 a 35,2 28,8 a Siemes (EUR) 66,00 2,18 3,88 4,84 30,3 17,0 13,6 Mediaai 32,7 29,6 19,5 Lähde: JCF Quat & OsakeTieto Nokia arvostus o mielekiitoie verrattaessa sitä alihakkijoide arvostuksee. EMS- ja kompoettivalmistajista sekä muista alihakkijoista koostuva vertailuryhmä vuode 2003 P/E-luku o oi 15. Puhtaasti suomalaise alihakkijajouko vastaava P/E-luku o oi 9.(TJH) Patettie purkautumie iso uhka suurille lääkeyhtiöille Lähes kaikki lääkeyhtiöide osakkeet laskivat kulueella viikolla. Amex Pharmaceutical - ideksi heikkei viikossa 3 prosettia. Lääkeosakkeide lasku oli yleismarkkiakehitykse mukaista, koska samassa ajassa S&P 500 yleisideksi laski myös kolme prosettia. GlaxoSmithKlie laski eite Lääkeosakkeista eite laski GlaxoSmithKlie, joka heikkei viikossa yli 9 prosettia. Suuri osa pudotuksesta tapahtui Yhtiö hävisi oikeudessa patettikiista geeerisiä lääkevalmistajia vastaa riidassa, joka koski atibioottilääke Augmetiiä. Patettie purkautumie iso uhka suurille lääkeyhtiöille Suuret lääkeyhtiöt käyttävät miljooia dollareita oikeudekäytikuluihi geeeriste lääkkeide valmistajia vastaa. Yhdysvaltoje laisäädäö mukaa lääkkee patettisuoja kestää 20 vuotta lääkkee keksimise jälkee. Käytäössä kestää kuiteki useita vuosia lääkkee alkuperäisestä keksiöstä ee kui lääkkeestä saadaa liikevaihtoa. Erilaiset testit voivat viedä jopa 8 vuotta tai yli ee kui viraomaiset atavat lääkkeelle hyväksyä. Ku patetti lopulta purkautuu, jopa 80% alkuperäislääkkee liikevaihdosta voi kadota vuode sisällä, ku geeeriset kilpailijat pääsevät apajille. OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

3 AstraZeecalla ei ole lähiaikoia fuusiosuuitelmia AstraZeeca kertoi viime viikolla, että sillä ei ole lähiaikoia fuusiosuuitelmia. Yhtiö aikoo keskittyä orgaaisee kasvuu. Yhtiö johdo mukaa sillä o tuotekehitysputkessa se verra lupaavia lääkkeitä, että tarvetta yhdistymisii ei ole. AstraZeeca pääjohtaja kuiteki uskoo, että lääkesektorilla tullaa vielä jatkossaki äkemää fuusioita. Tämä oki erittäi todeäköistä, koska uusie lääkkeide markkioille tulo o hidastuut ja lääkkeide hitoihi o kohdistuut yhä eeevässä määri paieita. Fuusioitumie o yksi järkevä tapa muu muassa jakaa toimiala suuria R&D -kuluja. Yksi riskitekijä yhdistymille o kuiteki viraomaiset, jotka eivät välttämättä katso suopei silmi lääkejättie kasvamista hallitseviksi markkiavoimiksi. (MH) ENSI VIIKON KALENTERI Maaatai USA: toukokuu ISM-ideksi, euste: 54,3 Keskiviikko Rapala VMC: osavuosikatsaus USA: toukokuu palvelualoje ISM-ideksi, euste: 56,0 Torstai Viki Lie: osavuosikatsaus EKP: korkokokous Perjatai USA: toukokuu työllisyysraportti, euste työttömyysaste: 6,1% Kosesuseusteet: Reuters OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

4 Jatkamme kirjoitussarjaa, jossa esitellää erilaisia sijoittamisee liittyviä teorioita ja tuodaa mahdollisesti esii myös OsakeTiedo äkemys asioista. Aiemmi olemme käsitelleet pääoma tuottovaatimusta (aamukatsaus 13.2), betaa (aamukatsaus 13.3) ja OsakeTiedo mallia beta määrittämiseksi (aamukatsaus 22.4) ************************************************************************ Kirjoitussarja, osa 4: P/E-luku P/E luku o yksi yleisimmi käytetyistä tuusluvuista. P/E-luvussa osakkee hita suhteutetaa osakekohtaisee tuloksee tai vastaavasti koko yritykse oma pääoma markkia-arvo suhteutetaa yritykse tekemää tuloksee. Historiallie P/E o vähite iformatiivie Tuusluvu osoittajassa käytetää osakkee viimeisitä oteerausta. Nimittäjässä voidaa käyttää viimeise 12 kuukaude osakekohtaista tulosta. Oikeammi tarkasteltua tulisi imittäjässä käyttää kuluva tai esi vuode osakekohtaista tuloseustetta (esim. kosesus) tai rullaavaa 12 kuukautta eteepäi katsovaa tuloseustetta. Historiallisee tuloksee perustuva P/E-luku o vähite iformatiivie. Perustuuha osakkee hita odotuksii tulevasta tuloskehityksestä. P/E-luvu avulla voidaa etsiä yli- tai aliarvostettuja osakkeita P/E luku kertoo yksikertaisuudessaa, kuika mota vuotta tarvitaa, jotta yritys maksaisi ykyisellä tuloksellaa hitasa takaisi. P/E-lukua voidaa käyttää muu muassa toimiala sisällä eri yrityste väliste arvostustasoje vertailuu ja etsiä äi yli- tai aliarvostettuja osakkeita tiety vertailuryhmä sisällä. Tuusluku ei kelpaa yksiää johtopäätöste tekoo Vaikka osake olisi yksittäiste tuuslukuje perusteella selvästi muita halvempi, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että yhtiö olisi houkuttelevampi sijoituskohde. Jos osake o historiassa ollut muita halvempi, ii taustalta löytyy todeäköisesti joki selitys, mikä saattaa tarkoittaa alhaisempaa arvostusta myös jatkossa. Esim. M-Reali osake o aia ollut yksittäisillä tuusluvuilla mitattua selvästi muita suomalaisia metsäyhtiöitä halvempi muu muassa omistusraketeesta johtue. Tuuslukua voidaa käyttää apua arvomäärityksessä P/E-lukua voidaa käyttää myös apua arvomäärityksessä, ku määritellää esimerkiksi listaamattoma yritykse arvoa. Arvomääritykse kohteea oleva yritykse tulos kerrotaa vertailuyritykse (tai verrokkiryhmä keskimääräisellä) P/E -luvulla ja äi saadaa karkea arvio tarkasteltava yritykse markkia-arvosta. P/E-luvu heikkoudet Pelkä P/E-vertailu heikkous o, että se ei ota huomioo tulokse kasvua eikä yritykse riskiä. Korkeamma kasvumahdollisuude yrityksillä P/E-luvut ovat korkeampia kui matalamma kasvu yrityksillä. Toisaalta myös matala riski ostaa P/E-lukua, koska sijoittajat maksavat eemmä yrityksestä, joka tuloksee sisältyy vähemmä riskiä. OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

5 Osakkeesee liittyvä matala riski äkyy alhaisempaa oma pääoma tuottovaatimuksea, mikä vaikuttaa mm. kassavirtaperusteisee arvoo matalamma diskottokoro kautta. P/E-tarkastelu tehdääki ormaalisti samaa toimialaa kuuluvie yrityste välillä. Toimiala sisällä yritykset ovat homogeeisempiä kasvu ja riski suhtee kui eri toimialoilla toimivat yritykset. Esimerkki 1. Alla olevassa taulukossa o laskettu P/E lukuja eri oma pääoma tuottovaatimuksilla ja kasvuvauhdeilla käyttämällä alla olevaa kaksivaiheista osikoperusteista kaavaa. P 0 EPS 0 (1 + g) O *(1 + g) *(1 (1 + r) = r g ) O + *(1 + g) ( r g )(1 + r) *(1 + g ) EPS 0 = Kuluva vuode osakekohtaie tulos g = Tulokse vuotuie kasvuvauhti vuotee saakka r = Oma pääoma tuottovaatimus O = Osigojakosuhde vuotee saakka g = Ikuie kasvuvauhti vuode jälkee O = Osigojakosuhde vuode jälkee Lähde: Aswath Damodara: Security Aalysis for Ivestmet ad Corporate Fiace Seuraavassa taulukossa o käytetty pohja-oletuksea 50 proseti osigojakosuhdetta. Ikuisea kasvuvauhtia 5 vuode jälkee o käytetty 4 prosettia. g r 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 8 % 13,6 14,2 14,8-16,2 16,9 17,6 18,4 19,2 20,0 20,8 9 % 10,9 11,3 11,8 12,4-13,5 14,0 14,6 15,2 15,9 16,5 10 % 9,0 9,4 9,9 10,3 10,7-11,6 12,1 12,6 13,1 13,7 11 % 7,7 8,1 8,4 8,8 9,2 9,5-10,3 10,8 11,2 11,7 12 % 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6-9,4 9,7 10,1 13 % 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0-8,6 8,9 14 % 5,4 5,6 5,9 6,1 6,3 6,6 6,9 7,1 7,4-8,0 15 % 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0-16 % 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 17 % 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 Lähde: OsakeTieto Kute huomataa, P/E-luku kasvaa, ku riski (oma pääoma tuottovaatimus, r) pieeee. Vastaavasti P/E-luku kasvaa, ku kasvu (g) kiihtyy. OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

6 Esimerkki 2. Alla olevassa taulukossa o laskettu viitteellisiä P/E-lukuje tasoja eri kasvuopeuksilla ja riskisyyksillä. Yritykse riskisyys o jaettu kolmee eri luokkaa ja kasvuopeus eljää luokkaa. Riski mittaamisessa o käytetty beeta-kerroita. Kasvuopeus viittaa keskipitkä aikaväli kasvuvaiheesee, joka odotetaa kestävä 6-10 vuotta. Riskittömä koro o oletettu oleva oi 4,5 prosettia, kute myös riskipreemio. (Kalluki, Martikaie, Niemelä: Yritykse arvomääritys) Riskisyys Matala Keskimääräie Korkea Tulokse kasvu: (beeta <0,8) (0,8<beeta<1,2) (beeta>1,2) Matala (g<2%) Keskimääräie (2%<g>5%) Keskimääräistä opeampi (5%<g<15%) Keskimääräistä selvästi opeampi (15<g<20%) Lähde: Kalluki, Martikaie, Niemelä: Yritykse arvomääritys Edellä oleva taulukossa oletettii markkia riskipreemioksi4,5 prosettia, ku OsakeTiedo arvomääritysmalleissa käytetää 4,0 proseti riskipreemiota, mikä vastaa paremmi markkia keskimääräistä riskipreemiota. *************************************************************************** OsakeTieto o osa Taletum-koseria. Tässä raportissa esitetyt asiat ja iformaatio perustuvat luotettavia pitämiimme lähteisii ja OsakeTiedo omii arvioihi. Tämä ei kuitekaa sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietoje epätäydellisyyttä. Johtopäätöste perustaa oleva iformaatio voi muuttua opeastiki ja OsakeTieto voi muuttaa mielipidettää ilma eri ilmoitusta. OsakeTieto (Taletum-koseri tai se yhteistyökumppait) tai kukaa se työtekijöistä ei yksityishekilöä vastaa raporti käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahigoista. Mitää raporti kautta saatavaa iformaatiota ei pidä käsittää arvopaperi osto- tai myytitarjouksea taikka muua kehoituksea sijoitustoimepiteisii. Tehdessää sijoituspäätöksiä tai toimepiteitä tulee lukija perustaa e omaa tutkimukseesa ja arvioosa sijoituskohteesta ja siihe liittyvistä riskeistä. Materiaali kaikkiaie kopioiti ja levittämie o ilma kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suome ulkopuolelle. OsakeTieto, Piei Roobertikatu 1-3D, FIN Helsiki, Filad, Phoe

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Yleisimmät osakkeen arvonmääritysmallit: Osakkeen nykyarvon laskemiseen perustuvat mallit Mallit arvioivat osakkeen nykyarvon laskemalla tulevaisuuden osakkeesta

Lisätiedot

Aamukatsaus 07.09.2012

Aamukatsaus 07.09.2012 Pääuutiset Draghi sai hyväksynnän bondiostoille, osakemarkkinoilla juhlittiin Reuters: Nokia leikkasi vanhojen Lumioiden hintoja Metson osake laskenut ilman hyviä perusteita, ostosuositus säilyy Indeksit

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Aamukatsaus 22.04.2013

Aamukatsaus 22.04.2013 Pääuutiset Innofactor päivitys nostamme suositustamme kurssilaskun jälkeen Lemminkäiseltä tulosvaroitus säästöohjelma ei tuottanut toivottuja tuloksia Elisa korvaa Fortumin Kompassin ostolistalla Indeksit

Lisätiedot

Aamukatsaus 02.04.2014

Aamukatsaus 02.04.2014 Pääuutiset Euroalueen työttömyysongelma pysyy tiukassa, erot maiden välillä edelleen suuria Metso vahvisti huhut: Weir Group on lähestynyt yhtiötä ostotarjouksella Talvivaara päivitys varoitamme innostumasta

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Huhtikuu 2008 Ville Urpalainen

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN

OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN Oikeustieteen pro gradu -tutkielma Paavo Hurskainen, toukokuu 2013 I Sisällysluettelo OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Tekijä: Pekka Hölsö Opponentti: Tiina Pohjalainen Ohjaaja: Ulla Kotonen

Tekijä: Pekka Hölsö Opponentti: Tiina Pohjalainen Ohjaaja: Ulla Kotonen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi SPIN-OFFIEN VAIKUTUS OMISTAJA-ARVOON Effect of corporate spin-offs on shareholder

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot