Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusraportti. 1. Mitä tahoa / sektoria edustat?"

Transkriptio

1 Perusraportti Järjestöt mukaa muutoksessa -ohjelma Maakualliste Järjestö 2.0 -hakkeide yhteiste tavoitteide toteutumise seuratakysely Näytetää 4 vastaajaa kysely vastaajie kokoaismäärästä Mitä tahoa / sektoria edustat? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Viraomaie (kuta, maakuta, sairaahoitopiiri, tms.) Kolmas sektori (järjestö, yhdistys, seura, säätiö) 100% Yritys Joku muu, mikä Prosetti Viraomaie (kuta, maakuta, sairaahoitopiiri, tms.) 0 0% Kolmas sektori (järjestö, yhdistys, seura, säätiö) 4 100% Yritys 0 0% Joku muu, mikä 0 0% Avoimee tekstikettää aetut vastaukset Vastausvaihtoehdot Teksti

2 5. Maakuta, jossa työsketelet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Uusimaa Varsiais-Suomi Päijät-Häme Kata-Häme Kymelaakso Etelä-Karjala Satakuta Pirkamaa Keski-Suomi Pohjamaa Etelä-Pohjamaa Keski-Pohjamaa 100% Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjamaa Kaiuu Lappi Prosetti Uusimaa 0 0% Varsiais-Suomi 0 0% Päijät-Häme 0 0% Kata-Häme 0 0% Kymelaakso 0 0% Etelä-Karjala 0 0% Satakuta 0 0% Pirkamaa 0 0%

3 Prosetti Keski-Suomi 0 0% Pohjamaa 0 0% Etelä-Pohjamaa 0 0% Keski-Pohjamaa 4 100% Etelä-Savo 0 0% Pohjois-Savo 0 0% Pohjois-Karjala 0 0% Pohjois-Pohjamaa 0 0% Kaiuu 0 0% Lappi 0 0% 6. Maakuassamme o maakuallie sote- ja hyvivoitiala järjestöje järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja (esim. yhdistys- tai kumppauusohjelma) ja se o huomioitu osaa maakutastrategiaa/-ohjelmaa Järjestöstrategiaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa ei ole tai se laadita ei ole tavoitteea 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o valmisteilla Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o olemassa, mutta sitä ei olla virallisesti hyväksytty Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o olemassa ja se o hyväksytty ja käsitelty järjestötoimijoide Järjestöstrategia tai muu keskuudessa vastaava asiakirja o olemassa ja se o hyväksytetty järjestötoimijoide keskuudessa ja se o myös tiedossa maakua keskeisimmissä toimielimissä E tiedä / e osaa saoa Prosetti Järjestöstrategiaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa ei ole tai se laadita ei ole tavoitteea Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o valmisteilla Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o olemassa, mutta sitä ei olla virallisesti hyväksytty Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o olemassa ja se o hyväksytty ja käsitelty järjestötoimijoide keskuudessa Järjestöstrategia tai muu vastaava asiakirja o olemassa ja se o hyväksytetty järjestötoimijoide keskuudessa ja se o myös tiedossa maakua keskeisimmissä toimielimissä 0 0%

4 Prosetti E tiedä / e osaa saoa 0 0% 7. Alla olevaa laatikkoo voit kertoa vapaamuotoisesti äkemyksistäsi tähä väittämää ja atamaasi vastauksee liittye. Vastaajie määrä: 1 Järjestöstrategia o olemassa ja hyväksytty maakutaliitossa. Strategiaa oli tarkoitus täydetää maakutauudistukse yhteydessä Järjestöt mukaa muutoksessa -hakkee avustamaa, mutta asia o sivuutettu. Samoi o sivuutettu strategiassa eri järjestösektorie keskeiste toimijoide kassa laadittu Järjestöje pyöreä pöydä -maakutamalli ja korvattu se iha uudella järjestöeuvottelukualla, jossa ei ole huomioitu tätä jo toimivaa mallia. 8. Maakuassamme o järjestöje ja maakua yhteistyörakee 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Yhteistyörakee ei ole suuitteilla Yhteistyörakee o valmisteilla Yhteistyörakee o suuiteltu ja se o olemassa, mutta sitä ei ole virallisesti hyväksytetty ja käyttööotettu Yhteistyörakee o olemassa ja se o järjestöje hyväksymä, mutta sitä ei ole hyväksytetty maakua viraomaistoimijoilla Yhteistyörakee o olemassa ja se o hyväksytetty sekä järjestö- että viraomaistoimijoide toimesta ja sitä hyödyetää mm. yhteisiä palvelukokoaisuuksia suuiteltaessa E tiedä / e osaa saoa Prosetti Yhteistyörakee ei ole suuitteilla Yhteistyörakee o valmisteilla Yhteistyörakee o suuiteltu ja se o olemassa, mutta sitä ei ole virallisesti hyväksytetty ja käyttööotettu Yhteistyörakee o olemassa ja se o järjestöje hyväksymä, mutta sitä ei ole hyväksytetty maakua viraomaistoimijoilla 0 0% 1 1 1

5 Prosetti Yhteistyörakee o olemassa ja se o hyväksytetty sekä järjestö- että viraomaistoimijoide toimesta ja sitä hyödyetää mm. yhteisiä palvelukokoaisuuksia suuiteltaessa E tiedä / e osaa saoa 1 0 0% 9. Alla olevaa laatikkoo voit kertoa vapaamuotoisesti äkemyksistäsi tähä väittämää ja atamaasi vastauksee liittye. Vastaajie määrä: 2 Maakutastrategiassa järjestöt ovat edustettua järjestöeuvottelukua kautta. Strategiatyö o vielä keske, ja järjestöeuvottelukua sijaiti maakutaraketeessa voi vielä muuttua ja/tai täsmetyä. Yhteistyörakeetta suuitellaa ja ohjataa viraomaispaiotteisesti. Järjestöt mukaa muutoksessa -hake o mukaa tuode suuitteluu laajempaa järjestöäkökulmaa. Harmittavasti o todettava haasteellisuus asiatutijuude kuulemisessa ja päätöksiä tehtävä yksittäiste yhdistyste sekä pitkälti viraomaisäkökulmie pohjalta. 10. Maakuassamme sosiaali-, terveys- ja hyvivoitiala järjestöt ovat mukaa tuleva maakua palveluide suuittelussa ja kehittämisessä 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45% 50% Järjestöjä ei hyödyetä maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä Järjestöjä hyödyetää satuaisesti maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä Järjestöjä hyödyetää sääöllisesti maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä Järjestöt ovat yhdevertaisia kumppaeita maakua sosiaali,- terveys- ja hyvivoitipalveluje suuittelussa ja kehittämisessä 50% E tiedä / e osaa saoa Prosetti Järjestöjä ei hyödyetä maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä Järjestöjä hyödyetää satuaisesti maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä Järjestöjä hyödyetää sääöllisesti maakua palveluje suuittelussa ja kehittämisessä %

6 Prosetti Järjestöt ovat yhdevertaisia kumppaeita maakua sosiaali,- terveys- ja hyvivoitipalveluje suuittelussa ja kehittämisessä E tiedä / e osaa saoa 0 0% 0 0% 11. Alla olevaa laatikkoo voit kertoa vapaamuotoisesti äkemyksistäsi tähä väittämää ja atamaasi vastauksee liittye. Vastaajie määrä: 2 Järjestöt ovat valitettava vähä (jos laikaa) mukaa siiä vaiheessa, ku palveluita suuitellaa, vaa joutuvat vastaaottamaa vai valmiita päätöksiä. Tilae tulee toivottavasti muuttumaa järjestöeuvottelukua myötä. Maakuassa aloittaeesee Keski-Pohjamaa sosiaali- ja terveyspalvelukutayhtymä Soitee o perustettu vammaiseuvosto, vahuseuvosto ja asiakasraateja. Potilasyhdistykset kokevat tulleesa hyvi kuulluiksi. Muide sotejärjestöje ja moialajärjestöje tilae o haasteellisempi. Palveluja tuottavie järjestöje osalta o todettava, että iide tilae o selkeästi heiketyyt palveluje kilpailutukse ja Soite omaksi toimiaksi muuttamise kautta. Ole erittäi huolissai järjestöje asema heiketämisee tähtäävistä toimista sekä toimia valjastamisesta kumppauude ja yhteistyö sijaa. Avoimuus ja tasavertaie kuulemie ei toteudu. 12. Mite sote- ja hyvivoitiala järjestöje toimitaedellytykset ovat muuttueet maakuassae viimeise vuode aikaa? 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Järjestöje toimitaedellytykset ovat pysyeet samaa Järjestöje toimitaedellytykset ovat paratueet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: Järjestöje toimitaedellytykset ovat heiketyeet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: E tiedä / e osaa saoa Prosetti Järjestöje toimitaedellytykset ovat pysyeet samaa Järjestöje toimitaedellytykset ovat paratueet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: Järjestöje toimitaedellytykset ovat heiketyeet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: E tiedä / e osaa saoa

7 Avoimee tekstikettää aetut vastaukset Vastausvaihtoehdot Järjestöje toimitaedellytykset ovat heiketyeet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: Järjestöje toimitaedellytykset ovat paratueet. Aa muutama esimerkki alla olevaa laatikkoo: Teksti Vähäisistä palvelujatuottavista järjestöistä yksi o ajettu alas ja toie o vaarassa kilpailutukse viedessä suurimma osa palveluista pois ja yli 15 vuotta toimiee moialayhdistykse asiatutijuus ja verkostotyö sivuutetaa heiketäe se toimitaa tarkoituksemukaisesti. Jäseet ja varajäseet yhdistyksistä o valittu väliaikaisiksi 13. Alla olevaa laatikkoo voit kertoa vapaamuotoisesti äkemyksistäsi tähä väittämää ja atamaasi vastauksee liittye. Vastaajie määrä: 3 Mielestäi lopullisia valitoja silmällä pitäe pitäisi paremmi ottaa huomioo edustava järjestö koko (esim. siihe kuuluvie jäsete määrä) Edustamai taho ei ole varsiaie sote/hytejärjestö. Järjestöje osaamise ja asiatutijuude aito huomioimatta jättämie, jo luodu järjestörakeemalli sivuuttamie ja pitkäaikaiste kumppauuksie purkamie eivät ole luoeet turvallisuude tuetta yhdistystoimia jatkuvuudelle. Piei maakuta pieie kutiee o äyttäyt haasteellisuutesa kilpaillessaa asemastaa suurempie joukossa, jolloi kiivas muutostahti ja äeäie / rajoittuut vuoropuhelu järjestöje kassa, varsiki maakua keskuskaupugissa, haluaa ataa edelläkävijä kuva osallisuudesta ja yhteistyöstä, mutta samalla voi tuhota hyviä, yhdessä luotuja toimivia malleja.

8 14. Ole osallistuut vuosie aikaa maakuallise Järjestö mukaa muutoksessa -hakkee toteuttamaa tilaisuutee tai tapahtumaa ja/ tai ole vastaaottaut vuosie aikaa maakuallise Järjestö mukaa muutoksessa -hakkee tuottamaa viestitä- jatiedotusmateriaalia. 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% Kyllä 75% E E ole iha varma Prosetti Kyllä 3 75% E 1 E ole iha varma 0 0%

9 15. Jos vastasit äskeisee kysymyksee kyllä, ii mite hyödylliseä olet kokeut kyseiset tilaisuudet tai tapahtumat ja/ tai tiedotus- ja viestitämateriaali? Vastaajie määrä: 3 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% Erittäi hyödyllisiä 34% Hyödyllisiä 33% Iha ok 33% Hyödyttömiä Täysi hyödyttömiä Prosetti Erittäi hyödyllisiä 1 33,34% Hyödyllisiä 1 33,33% Iha ok 1 33,33% Hyödyttömiä 0 0% Täysi hyödyttömiä 0 0%

10 16. Hakkee tilaisuudessa, tapahtumassa tai viestitä- ja viestitämateriaali kautta sai uutta tietoa järjestöje roolista, mahdollisuuksista ja haasteista maakuta- ja sote-uudistuksee liittye. Vastaajie määrä: 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sai paljo uutta tietoa Sai joki verra uutta tietoa 100% E saaut uutta tietoa Prosetti Sai paljo uutta tietoa 0 0% Sai joki verra uutta tietoa 3 100% E saaut uutta tietoa 0 0% 17. Kerro lyhyesti, millaista tietoa sait. Vastaajie määrä: 3 Tietoi osallistamisesta vahvistuivat. Sai tietoa siitä, mite järjestöjä pyritää saamaa esille maakutamuutoksessa. Hakkee hallioiva yhdistykse edustajaa ja työtekijöide esimieheä seuraa erittäi tiiviisti hakkee toimitaa ja tiedottamista. Hake tuottaa alueelle todella laadukasta tietoa ja tilaisuuksillaa viestii ja iformoi aluee järjestötoimijoita ja julkise sektori toimijoita aluee järjestötoimitaa soteja maakutauudistuksessa liittyviä keskeisiä asioita; hyviä käytätöjä ja uusia mahdollisuuksia. Haasteisii hake etsii vastauksia yhteistyössä muide Järjestö2.0 -hakkeide kassa ja alueellisesti eri toimijoide kassa. Asiatutijuus ja tiedo oikeellisuus ovat keskeisiä periaatteita viestiässä.

11 18. Kerro lyhyesti, millaista uutta tietoa olisit toivout eemmä. Vastaajie määrä: 3 Valmistelu oli hoidettu hyvi, vaikka varmasti oli vaikea valita edustajat väliaikasee Järjestöt mukaa muutoksessa Keski-Pohjamaalla -toimikua kokoopaoo. Jostaki o pakko aloittaa! Toivoisi tiedo oleva helpompilukuista myös ruohojuuritaso järjestötoimijoille. Tietoa o saatu todella kattavasti. 19. Mikäli sait uutta tietoa, ii oletko pystyyt hyödytämää saamaasi tietoa omassa työssäsi / arjessasi? Vastaajie määrä: 3 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% Ole, paljoki 34% Ole joki verra 33% E ole 33% Prosetti Ole, paljoki 1 33,34% Ole joki verra 1 33,33% E ole 1 33,33% 20. Kerro lyhyesti, mite olet saamaasi uutta tietoa hyödytäyt. Vastaajie määrä: 2 Kerroi orgaisaatiolle, että tulimme valituksi varapaikalle. Toivomme pääsevämme varsiaiselle paikalle, jos ja ku maakuta pääsee aloittamaa. KOSTI ry: SILTA yhteisöklubi (kasalaistoimia tiedokeskus) toimiassa tietoa hyödyetää päivittäi ii tiedo välittämisessä kui toimia kehittämisessä.

12 21. Alla olevaa laatikkoo voit kirjoittaa vapamuotoista palautetta ja toiveita maakualliselle Järjestö 2.0 -hakkeelle. Kerro vaikka mikä o toimiut hyvi, mistä o ollut erityisesti hyötyä ja/tai aa palautetta, mitä voisi tehdä toisi. Saa o vapaa! Vastaajie määrä: 3 Vetäjiksi o valittu oikeat hekilöt. Suuitteluvaiheessa vetäjät ottivat hyvi huomioo mielipiteet ja kommetit. Kokoukset o kutsuttii koolle ajoissa ja e vedettii asiallisesti, vaikka osallistujie tuteet ousivatki. Pöytäkirjat o toimitettu välittömästi. Järjestö 2.0 -hake tekee tärkeää työtä se etee, että järjestöje ääi saadaa vihdoiki kuulumaa maakua suurissa palveluorgaisaatioissa. Ilma hakkee paosta esimerkiksi järjestöeuvottelukua toimia aloittamie maakuassa olisi käytäössä mahdotota. Järjestöt mukaa muutoksessa Keski-Pohjamaalla -hake o toimiut esimerkillisesti raketae tietä aitoo yhteistyöhö järjestöje ja julkise sektori välille sote- ja maku-uudistukse keskiössä. Hakkee asiatutijuus o ollut välttämätö mm. uutta järjestöeuvottelukutaa muodostaessa, osallisuuskysely laadiassa ja järjestötoimia merkitykse lisäämisessä kutie hyvivoitikertomuksii. Hake o voiut hyödytää ja jakaa hyviä käytätöjä muide maakutie Järjestö2.0 -hakkeide kassa; vertaistuki toimii myös haketyössä. Tietoa sote- ja maakutauudistukse merkityksestä, vaikutuksista ja toimepiteistä o hakkee kautta, ja yhteistyössä SILTA yhteisöklubi kassa, saatu levitettyä laajasti maakua järjestöketälle. Hake o esittäytyyt eri tilaisuuksissa, ja ottaut vastaa kutsuja tulla esittäytymää myös yksittäiste yhdistyste tapahtumii. Kiitettävää työtä, kiitos!