FM Stereo FM-AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo FM-AM Receiver"

Transkriptio

1 (2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation

2 SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller kraftig fugt. For at forhindre brand, må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc. Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Smid aldrig batterier ud med almindeligt skrald. Skil dig af med dem ifølge reglerne for bortskaffelse af kemisk affald. Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model ST-VA333ES. Bekræft dit modelnummer, som findes i nederste højre hjørne på forpladen. Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at anvende kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på receiveren. Angående detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen: Vi henviser til den separate brugsvejledning, som følger med fjernbetjeningen. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, findes øverst på bagsiden (se illustrationen herunder). Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. 4-XXX-XXX-XX AA Områdekode Enhver forskel med hensyn til betjening alt efter områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for eksempel Gælder kun modeller med områdekode AA. Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro ogic Surround- samt DTS** Digital Surroundsystem. * Fremstillet på licens af Dolby aboratories. Dolby, Pro ogic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby aboratories. ** DTS, DTS-ES Extended Surround og Neo:6 er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse iste over knappernes placering og henvisningssider Hovedapparat... 4 Til at begynde med 1: Bekræft, hvordan apparaterne tilsluttes a: Tilslutning af apparater med digitale lydudgangsjackstik b: Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik c: Tilslutning af apparater med udelukkende analoge lydjackstik : Tilslutning af antennerne : Tilslutning af højttalerne : Tilslutning af netledningen : Klargøring af højttalerne : Indstilling af højttalerniveauerne og balancen (TEST TONE) Anvendelse af forstærkeren/ tuneren Valg af apparat ytning til multikanallyd (MUTI CH DIECT) FM/AM-radiomodtagning Automatisk indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICA)* Programmering af faste radiostationer Anvendelse af adio Data Systemet (DS)* Ændring af displayet Om indikeringerne på displayet Anvendelse af surroundlyd Automatisk dekodning af indgangslydsignalet (AUTO DECODG) Anvendelse af udelukkende fronthøjttalerne (2CH STEEO) Valg af et lydfelt Anvendelse af Dolby Pro ogic II og DTS Neo:6 (2CH MODE) Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal (SB DECODG) Avancerede justeringer og indstillinger Tildeling af lydudgang (AUDIO SPIT) Ændring af lydindgangsindstillingen til digitale apparater (PUT MODE).. 42 Brugertilpasning af lydfelter Indstilling af equalizeren Avancerede indstillinger Anden anvendelse Navngivning af faste stationer og funktioner Anvendelse af afbryderautomatikken.. 58 Valg af højttalersystem Optagelse CONTO A1 kontrolsystem Anden information egler for anvendelse Fejlfinding Specifikationer Stikordsregister * Gælder kun modeller med områdekode CE. DK 3 DK

4 iste over knappernes placering og henvisningssider Hvordan denne side anvendes På denne side vises det, hvor knapperne og andre dele af systemet, som nævnes i teksten, findes. Illustrationsnummer r PAY MODE qg (9, 13, 14) Navn på knap/del Henvisningsside Hovedapparat AFABETISK ÆKKEFØGE A ANAOG DIECT ql (34) AUDIO SPIT qf (41) AUTO DEC ws (34) CEMA STUDIO EX wg (35) CUSTOMIZE el (47, 57) Digital Cinema Sound-indikator 8 DIMME wh (31) DISPAY 4 (29, 31) Display 6 DOO OPEN qg ENTE eh (46, 57) EQ ek (45, 46) EQ BANK r; (45, 46) FM/AM wf (26) FM MODE rd (26) FUNCTION qd (25, 26, 28, 41, 42, 57) PUT MODE qs (42) I-sender 3 I-modtager 2 Jog-drejeknap ef (19, 43 47, 57) EVE ed (44) TA OG SYMBOE M V 2CH STEEO w; (34)?/1 (tænd/sluk) 1 MASTE VOUME q; (24, 25) MEMOY rs (27, 28) Markørknapper ( / ) ej (19, 43 47, 57) MODE +/ wa (36, 37, 45) MUTI CH DIECT qk (26) MUTI CHANNE DECODGindikator 7 MUTG qa (25) NIGHT MODE ra (38) NIGHT MODE-indikator 5 NOMA SU (;PII/NEO:6) qj (38) ON SCEEN ea (9, 12, 14) PHONES-jackstik wj PESET TUNG +/ wd (28) PTY SEECT +/ wl (29) (Gælder kun modeller med områdekode CE) DS PTY e; (29) (Gælder kun modeller med områdekode CE) SB DEC-indikator 9 SET UP eg (19) SEEP e; (58) (Gælder kun modeller med områdekode TW, K) SPEAKES-knap wk (58) SU BACK DECODG qh (39) SUOUND es (43) TUNG +/ wl (26) 3 PUT-jackstik rf (14) 4 DK

5 iste over knappernes placering og henvisningssider wk wj wh wg wf wd ws wa w; ql qk qj qh qgqf qd qsqa våbn frontdøren wl e; ea es ed ef eg + + rf rd rs ra r; el ek ej eh 5 DK

6 Til at begynde med 1: Bekræft, hvordan apparaterne tilsluttes Trin 1a til og med 1c, som begynder på side 8, beskriver hvordan du skal forbinde dine apparater til denne receiver. Inden du begynder, bedes du se afsnittet Apparater som kan tilsluttes herunder, som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hvert enkelt apparat skal tilsluttes. Gå videre til 2: Tilslutning af antennerne (side 15), når du har tilsluttet alle dine apparater. Apparater som kan tilsluttes Apparater som skal tilsluttes Side DVD-D-afspiller Med digital lydudgang* Med multikanal-lydudgang* Kun med analog lydudgang* TV monitor Med komponent-videoindgang* 4 9 eller 12 Kun med S-video- eller komposit-videoindgang 14 Satellit-tuner Med digital lydudgang* Kun med analog lydudgang* CD/Super Audio CD-afspiller Med digital lydudgang* 1 10 Med multikanal-lydudgang* 2 11 Kun med analog lydudgang* 3 13 MD-optager/DAT-båndoptager Med digital lydudgang* 1 10 Kun med analog lydudgang* 3 13 Kassettebåndoptager, analog pladespiller 13 Multikanal-dekoder 11 Videobåndoptager, videokamera, videospil etc. 14 * 1 Model med et DIGITA OPTICA OUTPUT- eller DIGITA COAXIA OUTPUT-stik etc. * 2 Model med et MUTI CH OUTPUT-stik etc. Denne tilslutning anvendes til at sende den lyd, som er dekodet af apparatets indbyggede multikanal-dekoder via denne receiver. * 3 Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT /-jackstik etc. * 4 Model med komponent-video (Y, B-Y, -Y) jackstik 6 DK

7 Til at begynde med Nødvendige ledninger Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende forbindelsesledninger (ekstraudstyr) (A til H) (medfølger ikke). A ydkabel Hvid () ød () B yd/video-kabel Gul (video) Hvid (/lyd) ød (H/lyd) C Videokabel Gul G Monofonisk lydkabel Sort Et tip ydkablet A kan skilles til to monofoniske lydkabler G. H Komponent-videokabel Grøn Blå ød D S-videokabel E Digitalt lyslederkabel F Koaksialt digitalkabel Bemærk Sluk for samtlige apparater, inden du udfører nogen tilslutninger. Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brum og støj undgås. Kontroller, når du sætter et lyd/videokabel i forbindelse, at de farvekodede stikpropper sættes i de modsvarende jackstik på apparaterne: gul (video) til gul, hvid (venstre lyd) til hvid og rød (højre lyd) til rød. Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du sætter digitale lyslederkabler i forbindelse. ad være med at bøje eller sammenbinde digitale lyslederkabler. Hvis du har et Sony-apparat med CONTO A1 -jackstik Vi henviser til CONTO A1 kontrolsystem på side DK

8 1a: Tilslutning af apparater med digitale lydudgangsjackstik Tilslutning af en DVD-afspiller, D-afspiller, et fjernsyn eller en satellit-tuner Vi henviser til side 7 angående detaljer detaljer om de nødvendige ledninger (A H). 1 Forbind lydjackstikkene. Satellit-tuner OUTPUT AUDIO OUT OUTPUT DIGITA OPTICA E A ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE PB/CB/B-Y P/C/-Y OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE U OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE F* E* A OUTPUT DIGITA OPTICA OUTPUT DIGITA COAXIA OUTPUT AUDIO OUT DVD/D-afspiller * Forbind til enten COAXIA - eller OPTICA -jackstikket. Vi anbefaler, at du udfører tilslutning til COAXIA -jackstikket. Bemærk Du kan høre lyden fra dit fjernsyn, hvis du forbinder fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO -jackstikkene på receiveren. I dette må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT jackstikket på receiveren. 8 DK

9 Til at begynde med 2 Forbind videojackstikkene. Den følgende illustration viser, hvordan man skal forbinde et fjernsyn eller en satellit-tuner og en DVD/D-afspiller med COMPONENT (Y, B-Y, -Y)-udgangsjackstik. Tilslutning af et fjerneyn med komponent-videoindgangsjackstik giver en bedre videobilledkvalitet. Bemærk På denne receiver kan komponent-videosignalerne ikke ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice versa). On-screen displayet vil ikke komme frem på et fjernsyn, som er tilsluttet COMPONENT MONITO OUT-jackstikkene, selv hvis du trykker på ON SCEEN. Satellit-tuner DVD/D-afspiller OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT -Y COMPONENT B-Y Y S -Y COMPONENT B-Y Y S H C D H D C ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND U PB/CB/B-Y P/C/-Y FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE H D C -Y PUT COMPONENT B-Y Y PUT S PUT TV-monitor Et tip Hvis apparatet er udstyret med S-videojackstik, kan apparatet tilsluttes S2 -jackstikkene på denne receiver. Bemærk Du kan høre lyden fra dit fjernsyn ved at forbinde fjernsynets lydudgangsjackstik til TV/SAT AUDIO jackstikkene på receiveren. I dette tilfælde må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til TV/SAT -jackstikket på receiveren. Hvis du tilslutter en separat satellit-tuner etc., skal du forbinde både lyd- og videoudgangsjackstikkene til receiveren som vist herover. fortsættes 9 DK

10 1a: Tilslutning af apparater med digitale lydudgangsjackstik (fortsat) Tilslutning af en CD-/Super Audio CD-afspiller og en MDoptager/DAT-båndoptager Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A H). OUTPUT AUDIO OUT CD-/Super Audio CD-afspiller OUTPUT DIGITA COAXIA OUTPUT DIGITA OPTICA MD-optager/ DAT-båndoptager DIGITA OPTICA OUT PUT OUTPUT E E A F* E* OUT ç E E A A ç OUT ç ç ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND U PB/CB/B-Y P/C/-Y FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE * Forbind til enten COAXIA - eller OPTICA -jackstikket. Vi anbefaler, at der forbindes til COAXIA jackstikket. Hvis du vil tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ledig indgang Vi henviser til Tildeling af lydudgang (AUDIO SPIT) (side 41). Et par tips Alle de digitale lydjackstik er kompatible med samplingfrekvenser på 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz. Det er også muligt at tilslutte en D-afspiller med et DOBY DIGITA F OUT-jackstik via en F-demodulator. (Det er ikke muligt at forbinde DOBY DIGITA F OUT-jackstikket på en D-afspiller direkte til de digitale indgangsjackstik på dette apparat). Vi henviser til brugsvejledningen for F-demodulatoren. Bemærk Der vil ikke være nogen lyd, hvis en Super Audio CD-plade afspilles på en Super Audio CD-afspiller, som er tilsluttet CD/SACD OPTICA- eller COAXIA -jackstikket på denne receiver. Tilslut afspilleren til de analoge indgangsjackstik (CD/SACD -jackstik). Vi henviser til brugsvejledningen for Super Audio CD-afspilleren. Det er ikke muligt at udføre digitale optagelser af digitale, multikanal-surroundsignaler. 10 DK

11 Til at begynde med 1b: Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik 1 Forbind lydjackstikkene. Hvis din DVD/D- og CD-/Super Audio CD-afspiller er udstyret med en multikanal-dekoder, kan du forbinde dem til MUTI CHANNE -jackstikkene på denne receiver, således at du kan høre lyden fra det tilsluttede apparats multikanal-dekoder. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder. Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A H). ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE PB/CB/B-Y P/C/-Y OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE U OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 MUTI CHANNE 1 A A G G FONT SUOUND CENTE MUTI CH OUT SUB WOOFE DVD/D-afspiller, CD-/ Super Audio CD-afspiller, multikanal-dekoder etc. Et par tips Denne tilslutning giver dig også mulighed for at afspille software med multikanalslyd, som er optaget i andre formater end Dolby Digital, DTS og MPEG-2. Forbind til enten MUTI CHANNE 1- eller 2-jackstikket, alt efter antallet af lydudgangsjackstikkene på apparatet. Bemærk DVD- og Super Audio CD-afspillere er ikke udstyret med SU BACK-terminaler. fortsættes 11 DK

12 1b: Tilslutning af apparater med multikanal-udgangsjackstik (fortsat) 2 Forbind videojackstikkene. Den følgende illustration viser, hvordan en DVD- eller D-afspiller med COMPONENT (Y, B-Y, -Y)-udgangsjackstik skal tilsluttes. Tilslutning af et fjernsyn med komponentvideoindgangsjackstik giver videobilleder af højere kvalitet. Bemærk På denne receiver kan komponent-videosignalerne ændres til S-video- eller standardvideosignaler (og vice versa). On-screen displayet kommer ikke frem på et fjernsyn, som er tilsluttet COMPONENT MONITO OUT-jackstikkene, selv hvis du trykker på ON SCEEN. DVD/D-afspiller TV-monitor OUTPUT S OUTPUT OUTPUT COMPONENT -Y B-Y Y -Y PUT COMPONENT B-Y Y PUT S PUT D C H H D C ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE PB/CB/B-Y P/C/-Y OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE U OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE 12 DK

13 Til at begynde med ç ç 1c: Tilslutning af apparater med udelukkende analoge lydjackstik Tilslutning af lydudstyr Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige kabler (A H). MD-optager/ DAT-båndoptager PUT OUTPUT E E Pladespiller A OUT A ç A ç ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND U PB/CB/B-Y P/C/-Y FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE A OUT A A OUTPUT E PUT OUTPUT E E CD-/Super Audio CD-afspiller Kassettebåndoptager Bemærk Hvis din pladespiller har en jordledning, skal den tilsluttes U SIGNA GND-terminalen. fortsættes 13 DK

14 Ç Ç 1c: Tilslutning af apparater med udelukkende analoge lydjackstik (fortsat) Tilslutning af videoapparater Hvis fjernsynet forbindes til MONITO-jackstikkene, kan du se video fra den valgte indgang (funktion) (side 25). Derudover kan du vise parametrene SUOUND, EQ, SET UP, CUSTOMIZE, EVE og det valgte lydfelt ved at trykke på ON SCEEN. Vi henviser til side 7 angående detaljer om de nødvendige ledninger (A H). TV-monitor PUT PUT S C D ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT PB/CB/B-Y OUT OUT OUT MD/DAT OPTICA P/C/-Y Til 3 PUTjackstikkene TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND U FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE OUT S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE B, D D D B B B B D D PUT S OUTPUT S OUT Ç PUT OUTPUT AUDIO OUT AUDIO OUT Ç OUT Ç PUT OUTPUT AUDIO OUT AUDIO OUT Ç OUTPUT S PUT S Videokamera eller TV-spil Videobåndoptager Videobåndoptager 14 DK

15 Til at begynde med 2: Tilslutning af antennerne Sæt den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne i forbindelse. FM-ledningsantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) ANTENNA 75Ω COAXIA DIGITA CD/SACD OPTICA FM U AM Y COMPONENT MONITO TV/SAT DVD/D 2 1 TV/SAT DVD/D MONITO OUT S2 S2 S2 S2 S2 OUT OUT OUT CT A1 MD/DAT OPTICA OUT MD/DAT OPTICA TV/SAT OPTICA DVD/D OPTICA CD/SACD COAXIA DVD/D COAXIA ASSIGNABE OUT OUT PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO OUT OUT OUT OUT SIGNA GND U PB/CB/B-Y P/C/-Y FONT SUOUND CENTE FONT SUOUND SU BACK CENTE OUT FONT SUOUND SU BACK CENTE S232C SUB WOOFE MUTI CHANNE 2 SUB WOOFE MUTI CHANNE 1 PE OUT SUB WOOFE * * Dette jackstik er til fremtidig brug. Bemærk For at forhindre opsamling af støj, skal AM-rammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er sat i forbindelse. Anvend ikke U SIGNA GND-terminalen til at jordforbinde receiveren. 15 DK

16 3: Tilslutning af højttalerne Tilslut dine højttalere til receiveren. Denne receiver muliggør anvendelse af et 7,1-kanals højttalersystem. For at skabe en autentisk, biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5,1-kanal). Det er muligt at opnå high-fidelity gengivelse af DVD-software, som er optaget i Surround EX-format, hvis der tilsluttes en ekstra bagsurroundhøjttaler (6,1-kanal) eller to ekstra bagsurroundhøjttalere (7,1-kanal). (Se Valg af dekodningsindstilling for bagsurroundkanal på side 39). Eksempel på konfiguration af 7,1-kanals højttalersystem Centerhøjttaler Fronthøjttaler (, højre) Surroundhøjttaler (, højre) Fronthøjttaler (, venstre) Subwoofer med indbygget forstærker Surroundhøjttaler (, venstre) 16 DK Bagsurroundhøjttaler (, højre) Bagsurroundhøjttaler (, venstre) Et tip Eftersom subwooferen med indbygget forstærker ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor som helst det ønskes. Højttalerimpedans For at opnå den bedst mulige multikanal-surroundlyd, skal der tilsluttes højttalere med en nominel impedans på 8 ohm eller mere til FONT-, CENTE-, SUOUND- og SUOUND BACKterminalerne, og impedansvælgeren (IMPEDANCE SEECTO) skal sættes i stilling 8Ω. Vi henviser til brugsvejledningen for dine højttalere, hvis du ikke er sikker på deres impedans. (Information om impedansen findes desuden ofte på bagsiden af højttaleren). Alternativt kan du forbinde højttalere med en nominel impedans på mellem 4 og 8 ohm til en hvilken som helst højttalerterminal eller alle højttalerterminalerne. Sørg imidlertid for, at impedansvælgeren (IMPEDANCE SEECTO) er sat i stilling 4Ω, hvis du tilslutter blot en enkelt højttaler med en nominel impedans på 4 og 8 ohm. Bemærk Sørg for at slukke for apparatet, inden du sætter impedansvælgeren (IMPEDANCE SEECTO) i stilling.

17 e E e e E e E e E e E e Til at begynde med Nødvendige ledninger A Højttalerledninger (medfølger ikke) (+) B Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) Sort ( ) Subwoofer med indbygget forstærker Fronthøjttaler () Fronthøjttaler () Centerhøjttaler PUT AUDIO B SPEAKES FONT B* 1 A A A AC OUTET 2 1 S2 S2 OUT OUT CT A1 IMPEDANCE USE 4-16Ω + FONT SPEAKES CENTE + + A OUT OUT B + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AUDIO AUDIO OUT OUT + SUOUND + FONT SUOUND SU BACK CENTE + + SU BACK PE OUT SUB WOOFE A A A A IMPEDANCE SEECTO E E Bagsurroundhøjttaler ()* 2 Bagsurroundhøjttaler ()* 2 Surroundhøjttaler () Surroundhøjttaler () * 1 Det er muligt at vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKES-knappen. Vi henviser til afsnittet Valg af højttalersystem angående detaljer (side 58). * 2 Hvis du kun agter at tilslutte en enkelt bagsurroundhøjttaler, skal den tilsluttes SPEAKES SU BACK -terminalen. 17 DK

18 4: Tilslutning af netledningen Sæt den medfølgende netledning i AC terminalen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt i væggen. Det er muligt at tilslutte op til et apparat til AC OUTET på receiveren. Netledning (medfølger) Bemærk Vekselstrømsudtaget (-udtagene) (AC OUTET) på bagsiden af receiveren er et udtag med omskifter, som kun strømforsyner det tilsluttede apparat, mens der er tændt for receiveren. Sørg for, at det samlede effektforbrug for det apparat (de apparater), som er tilsluttet receiverens vekselstrømsudtag (AC OUTET) ikke overstiger det på bagsiden angivne wattforbrug. Tilslut ikke elektriske apparater med et højt wattforbrug, som for eksempel elektriske strygejern, vifter eller fjernsyn til dette udtag, da dette kan føre til fejlfunktion. AC OUTET* AC OUTET SPEAKES ONT CENTE IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω OUND + + BACK AC -terminal * Konfigurationen, formen og nummeret på vekselstrømsudtaget varierer, alt efter modellen og det land, hvortil receiveren forsendes. 18 DK

19 Til at begynde med Hvordan den indledende klargøring udføres Initialiser receiveren ved at udføre nedenstående, inden du tager den i brug for første gang. Nedenstående fremgangsmåde kan også anvendes til at ændre de udførte indstillinger til fabrikindstillingerne. 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 inde i 5 sekunder. ENTE to Clear All vises på displayet i omkring 10 sekunder. 3 Tryk på DOO OPEN, mens ENTE to Clear All vises på displayet, for at åbne døren på forpladen, og tryk derefter på ENTE. Når MEMOY CEAG har stået på displayet i et stykke tid, vil MEMOY CEAED! komme frem. Følgende indstilles til fabriksindstillingerne igen: Alle indstillinger i menuerne SET UP, CUSTOMIZE, SUOUND, EVE og EQ. Programmeret lydfelt for hver funktion og fast station. Alle faste stationer. Alle indeksnavne på funktioner og faste stationer. 5: Klargøring af højttalerne Anvend SET UP-menuen til at indstille typen og størrelsen af de højttalere, som tilsluttes receiveren. 1 Tryk på?/1 for at tænde for receiveren. 2 Tryk på SET UP. SET UP-knappen begynder at lyse, og <<<SET UP>>> kommer frem på displayet. 3 Tryk på markørknapperne ( eller ) for at vælge højttaler. Vi henviser til Højttaleropsætningsparametre herunder angående detaljer. Bemærk Visse opsætningsparametre kan være nedblændede på displayet. Dette betyder, at den valgte parameter enten ikke kan anvendes eller at den er fastsat og ikke kan ændres på grund af lydfeltet (side 35 37) eller andre indstillinger. Nogle højttalerindstillinger kan være nedblændede på displayet. Dette betyder, at de automatisk er blevet ændret på grund af andre højttalerindstillinger. De nedblændede indstillinger kan muligvis ændres. 4 Drej jog-drejeknappen for at vælge parameter. 5 Gentag trin 3 og 4, indtil alle de følgende poster er indstillet. Højttaleropsætningsparametre Den indledende indstilling er understreget. x FONT SP (fronthøjttalerstørrelse) AGE Vælg AGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt AGE. SMA Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mange surroundeffekter, når der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du vælge SMA for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen. Når fronthøjttalerne er indstillet til SMA, vil center-, surround- og bagsurroundhøjttalerne også automatisk blive indstillet til SMA (med mindre de allerede er indstillet til NO ). fortsættes 19 DK

20 5: Klargøring af højttalerne (fortsat) x CENTE SP (centerhøjttalerstørrelse) AGE Vælg AGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt AGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMA, kan man ikke indstille centerhøjttaleren til AGE. SMA Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mangle lydeffekter, når der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du vælge SMA for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende centerhøjttalerens basfrekvenser fra fronthøjttalerne (hvis indstillet til AGE ) eller subwooferen. NO (for alle kilder med undtagelse af MUTI CH 1/MUTI CH 2) Vælg NO, hvis du ikke anvender nogen centerhøjttaler. yden fra centerhøjttaleren vil komme fra fronthøjttalerne (DIGITA DOWNMIX). MIX (for alle kilder med undtagelse af MUTI CH 1/MUTI CH 2) Vælg MIX (side 26), hvis du ikke anvender nogen centerhøjttaler, men ønsker at nedmikse lyden fra centerkanalen. Denne indstilling er kun aktiv, når front- og surroundhøjttalerne er indstillet til AGE og bagsurroundhøjttalerne er indstillet til AGE eller NO. yden fra centerhøjttaleren vil komme fra fronthøjttalerne (ANAOG DOWNMIX). I andre tilfælde vil lyden fra centerkanalen komme fra fronthøjttalerne (DIGITA DOWNMIX). * Når der anvendes MUTI CH 1/MUTI CH 2- kilder, vil centerkanalens lyd komme fra fronthøjttalerne, hvis der vælges enten NO eller MIX (ANAOG DOWNMIX). x SUOUND SP (surroundhøjttalerstørrelse) AGE Vælg AGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt AGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMA, kan man ikke indstille surroundhøjttalerne til AGE. SMA Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mange lydeffekter, når der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du vælge SMA for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende surroundkanalens basfrekvenser fra subwooferen eller andre AGE -højttalere. NO Vælg NO, hvis du ikke anvender surroundhøjttalere. Når surroundhøjttalerne er indstillet til NO, vil bagsurroundhøjttalerne også automatisk blive indstillet til NO. 20 DK

21 Til at begynde med x SU BACK SP (bagsurroundhøjttalerstørrelse) Hvis surroundhøjttalerne er indstillet til NO, vil bagsurroundhøjttalerne også automatisk blive indstillet til NO, og denne indstilling kan ikke ændres. AGE Vælg AGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt AGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMA, kan man ikke indstille surroundhøjttalerne til AGE. SMA Hvis lyden er forvrænget eller der synes at mange lydeffekter, når der anvendes multikanal-surroundlyd, skal du vælge SMA for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende surroundkanalens basfrekvenser fra fronthøjttalerne (hvis indstillet til AGE ) eller subwooferen. NO Vælg NO, hvis du ikke anvender en surroundhøjttaler. Et tip AGE- og SMA-indstillingerne af hver højttaler er bestemmende for, hvorvidt den indbyggede lydprocessor afskærer bassen fra den kanal. Hvis bassen afskæres fra en kanal, vil basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre AGE højttalere. Eftersom baslyd imidlertid har en vis retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den, hvis dette er muligt. Derfor kan du indstille den til AGE, selv hvis du anvender små højttlere, hvis du vil sende basfrekvenserne fra den højttaler. På den anden side kan du indstille den til SMA, hvis du anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at lade basfrekvenserne komme fra den højttaler. Indstil alle højttalerne til AGE, hvis det generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren til at forstærke basniveauerne. Vi henviser til side 45 angående indstilling af equalizeren. x SU BACK / (7,1-kanal/6,1-kanal skift) YES Vælg YES, hvis du anvender to bagsurroundhøjttalere. yden vil blive sendt til max. 7,1 kanaler. NO Vælg NO, hvis du kun anvender en enkelt bagsurroundhøjttaler. yden vil blive sendt til max. 6,1 kanaler. x SUB WOOFE (valg af subwoofer) YES Vælg YES, hvis du anvender en subwoofer. NO Vælg NO, Subwooferens lyd vil komme fra fronthøjttalerne. I de følgende tilfælde anvendes den analoge nedmiksningsfunktion til subwooferkanallyden. Når der anvendes MUTI CH 1/MUTI CH 2-kilder. Når front- og surroundhøjttalerne er indstillet til AGE, bagsurroundhøjttalerne er indstillet til AGE eller NO og centerhøjttaleren er indstillet til en anden indstilling end SMA for de digitale kilder. I andre tilfælde anvendes den digitale nedmiksningsfunktion til subwooferkanallyden. hvis du ikke anvender en subwoofer. Dette aktiverer basomdirigeringskredsløbet og sender FE-signaler fra andre højttalere. Et tip For at du kan få det fulde udbytte af Dolby Digitalbasomdirigeringskredsløbet, anbefaler vi, at du indstiller subwooferens afskærinsgfrekvens til en så høj værdi som muligt. fortsættes 21 DK

22 5: Klargøring af højttalerne (fortsat) x FONT XX.X meter (Fronthøjttalerafstand) Indledende indstilling: 5.0 meter Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan indstilles fra 1,0 meter til 12,0 meter i trin på 0,1 meter. Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din lytteposition ikke er ens. Hvis surroundhøjttalerne anbringes ved siden af dig (langt rum) C Hvis surroundhøjttalerne anbringes bagved dig (bredt rum) C A A D D B 45 B A A 90 C C x CENTE XX.X meter (Centerhøjttalerafstand) Indledende indstilling: 5.0 meter Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til centerhøjttaleren. Afstanden kan indstilles fra en afstand, som modsvarer fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand af 1,5 meter nærmere din lytteposition (B) i trin på 0,1 meter. Displayet blinker, hvis dette område overskrides. Hvis du vælger en indstilling, mens displayet blinker, vil du ikke kunne opnås de fulde surroundeffekter. x SUOUND XX.X meter (Surroundhøjttaleafstand) Indledende indstilling: 5.0 meter Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til surroundhøjttalerne. Afstanden kan indstilles fra en afstand, som modsvarer fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand af 4,5 meter nærmere din lytteposition (C) i trin på 0,1 meter. Displayet blinker, hvis dette område overskrides. Hvis du vælger en indstilling, mens displayet blinker, vil du ikke kunne opnå de fulde surroundeffekter. Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din lytteposition ikke er ens. x SU BACK XX.X meter (Bagsurroundhøjttalerafstand) Indledende indstilling: 5.0 meter Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til bagsurroundhøjttalerne. Afstanden kan indstilles fra en afstand, som er identisk med fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand, som er 4,5 m nærmere din lytteposition (D) i trin på 0,1 meter. Indstil afstanden til den nærmeste højttaler, hvis afstanden fra de to bagsurroundhøjttalere til din lytteposition ikke er ens. x SUB WOOFE XX.X meter (Subwooferafstand) Indledende indstilling: 5.0 meter Gør det muligt at indstille afstanden fra din lytteposition til subwooferen. Afstanden kan indstilles fra 1,0 meter til 12,0 meter i trin på 0,1 meter. 22 DK

23 Til at begynde med Et tip eceiveren giver dig mulighed for at indprogrammere højttalerpositionen i henseende til afstand. Det er dog ikke muligt at indstille centerhøjttaleren til at være længere væk end fronthøjttalerne. igeledes kan centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere end fronthøjttalerne. I lighed hermed kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at være længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere end 4,5 meter. Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er fremmende for en god surroundlyd. Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til nærmere end den virkelige placering af højttalerne vil forårsage en forsinkelse af lyden fra den pågældende højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde som om den er længere væk. For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden til 1 2 meter nærmere end den virkelige højttalerposition skabe en relativt realistisk fornemmelse af, at man er indeni skærmen. Hvis en tilfredsstillende surroundeffekt ikke kan opnås, fordi surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en kortere højttalerafstand end den virkelige afstand skabe en større lydscene. Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden, vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv selv! Avancerede højttaleropsætninger Anvend CUSTOMIZE-menuen og indstil MENU EXPAND til ON. Dette muliggør avancerede opsætninger, inklusive indstilling af surround- og bagsurroundhøjttalernes position og højde. Vi henviser til side 47 angående detaljer om MENU EXPAND. Se side 49 angående detaljer om, hvordan posterne indstilles. 23 DK

24 6: Indstilling af højttalerniveauerne og balancen (TEST TONE) Indstil højttalerniveauerne og balancen, mens du lytter til testtonen fra din lytteposition. Udfør betjeningerne med fjernbetjeningen. Et par tips eceiveren betjener sig af en testtone med en frekvens centreret ved 800 Hz. Selv om disse indstillinger også kan udføres med EVE-knappen på forpladen, anbefaler vi, at du går frem som beskrevet herunder og udfører indstillingerne fra din lytteposition med fjernbetjeningen. 1 Tryk på?/1 på fjernbetjeningen for at tænde for receiveren. 2 Tryk gentagne gange på på fjernbetjeningen, indtil ECEIVEmenuen kommer frem. 3 Flyt rulletasten for at vælge TEST TONE, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget. TEST TONE i EVE-menuen kommer frem på displayet og testtonen sendes fra hver enkelt højttaler i rækkefølge. 4 eguler højttalerniveauet og balancen med EVE-menuen, således at testtonens niveau lyder ens fra hver højttaler. Vi henviser til side 44 angående detaljer om EVE-menuen. Et par tips For at regulere niveauet fra alle højttalerne samtidigt, skal du trykke på MASTE VO +/ på fjernbetjeningen eller dreje MASTE VOUME på receiveren. Det er også muligt at anvende jog-drejeknappen på receiveren til reguleringen. 5 Tryk efter indstillingen gentagne gange på på fjernbetjeningen igen, indtil ECEIVE-menuen kommer frem. 6 Flyt rulletasten for at vælge TEST TONE, og tryk derefter gentagne gange på tasten for at vælge TEST TONE [OFF]. Testtonen afbrydes. Hvordan man får testtonen til at komme fra en bestemt højttaler Sæt TEST TONE i EVE-menuen til FIX (side 44). Testtonen vil nu udelukkende komme fra den valgte højttaler. Mere nøjagtig indstilling Det er muligt at sende testtonen eller lydkilden fra to tilstødende højttalere for at indstille deres balance og niveau. Sæt T.TONE i CUSTOMIZE-menuen til PHASE NOISE eller PHASE AUDIO (side 48). Vælg derefter de to højttalere, du vil regulere, med brug af PHASE NOISE eller PHASE AUDIO i EVE-menuen (side 44). Bemærk Strømmen til de digitale kredsløb vil blive afbrudt, hvis du vælger analog lyd med MUTI CH DIECTeller ANAOG DIECT-knapperne.* Hvis testtonen sendes ud i denne indstilling, vil det tage et par sekunder, før den lyder. Dette er dog ikke nogen fejl. * Når D.POWE i CUSTOMIZE-menuen er sat til AUTO OFF (side 47). 24 DK

25 Anvendelse af forstærkeren/tuneren Anvendelse af forstærkeren/tuneren Valg af apparat 1 Drej FUNCTION for at vælge funktion. Den valgte funktion kommer frem på displayet. For at vælge Videobåndoptager Display 1 eller 2 Videokamera eller 3 TV-spil DVD- eller D-afspiller DVD/D Satellit-tuner TV/SAT Båndoptager TAPE MD-optager eller MD/DAT DAT-båndoptager CD- eller Super Audio CD/SACD CD-afspiller Indbygget tuner TUNE Pladespiller PHONO Bemærk angående anvendelse af hovedtelefoner Når hovedtelefonerne er sat i forbindelse, kan kun de følgende lydfelter vælges (side 37). HEADPHONE (2CH) HEADPHONE (DIECT) HEADPHONE (MUTI1) HEADPHONE (MUTI2) HEADPHONE THEATE Når hovedtelefonene er sat i forbindelse og du anvender MUTI CH DIECT-funktionen (side 26), er det ikke sikkert, at der vil komme lyd fra alle kanaler. Dette afhænger af højttalerindstillingerne. 2 Tænd for apparatet og begynd afspilningen. Når du vælger et apparat, som også er tilsluttet fjernsynet (som for eksempel en videobåndoptager eller en DVD-afspiller), skal du tænde for fjernsynet og indstille fjernsynets videoindgang, så den modsvarer det tilsluttede apparat. Hvis dit fjernsyn er forbundet til MONITO-jackstikket på receiveren, vil videoen fra den valgte funktion blive vist på fjernsynsskærmen. 3 Drej MASTE VOUME for at regulere lydstyrken. Afbrydelse af lyden Tryk på MUTG. 25 DK

26 ytning til multikanallyd (MUTI CH DIECT) Det er muligt at vælge lyden direkte fra de apparater, som er tilsluttet MUTI CHANNE -jackstikkene. Dette funktion giver dig mulighed for at nyde analoge lydkilder af høj kvalitet som for eksempel DVD eller Super Audio CD. Se også D.POWE på side 47. Surroundeffekter aktiveres ikke, når denne funktion anvendes. Tryk gentagne gange på MUTI CH DIECT for at vælge multikanal-lydkilden ( MUTI CH 1 DIECT eller MUTI CH 2 DIECT ). Den valgte lydkilde sendes ud. Bemærk Denne funktion annulleres, hvis du skifter funktion (side 25) eller lydfelt (side 35 37). Hvis centerhøjttaleren eller subwooferen ikke er tilsluttet (funktion for analog nedmiksning) Hvis du indstiller centerhøjttalerstørrelsen (CENTE SP) eller subwoofer-valget (SUB WOOFE) i SET UP-menuen til NO eller MIX (gælder kun CENTE SP) (side 20) og aktiverer MUTI CH DIECT-funktionen, vil den analoge center- og subwooferlyd blive nedmikset til FONT /-kanallyden. Tildeling af multikanallyd til en bestemt funktion Indstil MUTI CH 1 eller MUTI CH 2 i CUSTOMIZE-menuen (side 47). Enhver funktion kan forsynes med multikanal-lydinput med undtagelse af TUNE og PHONO. FM/AM-radiomodtagning Du kan modtage FM- og AM-udsendelser via den indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AM-antennen er tilsluttet receiveren (se side 15), inden du begynder at anvende tuneren. Et tip Stationsindstillingsskalaen er: FM: 50 khz AM: 9 khz Automatisk stationsindstilling 1 Drej FUNCTION for at skifte funktionen til TUNE. 2 Tryk på FM/AM for at vælge FM- eller AM-båndet. 3 Tryk på DOO OPEN for at åbne døren på frontpanelet, og tryk derefter på TUNG + eller. Tryk på +, hvis du vil søge fra lave til høje frekvenser, og tryk på, hvis du vil søge fra høje til lave frekvenser. eceiveren stopper søgningen, når en station går igennem. Hvis FM-stereomodtagningen er dårlig Tryk på FM MODE for at skifte til monofonisk radiomodtagning. Hvis FMstereomodtagningen er dårlig og STEEO blinker på displayet, skal du vælge monofonisk modtagning, så lyden bliver mindre forvrænget. 26 DK

27 Anvendelse af forstærkeren/tuneren Direkte stationsindstilling Indtast en stationsfrekvens direkte med NUMmenuen på fjernbetjeningen. Vi henviser til brugsvejledningen for fjernbetjeningen, angående detaljer om den medfølgende fjernbetjening. 1 Vælg TUNE fra FUNCTION-listen for at skifte funktionen til TUNE. Det er også muligt at anvende FUNCTIONkontrollen på receiveren. 2 Tryk gentagne gange på på fjernbetjeningen, indtil SUB-menuen kommer frem, og vælg derefter FM/ AM fra SUB-menuen for at vælge FMeller AM-båndet. Det er også muligt at anvende FM/ AM-knappen på receiveren. 3 Vælg DIECT TUNG fra SUBmenuen. 4 Tryk gentagne gange på på fjernbetjeningen, indtil NUM-menuen kommer frem, og vælg derefter cifrene til frekvensen. Eksempel 1: FM 102,50 MHz Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Eksempel 2: AM khz Tryk på 1 b 3 b 5 b 0 etningsindstil AM-rammeantennen, hvis du har stillet ind på en AM-station, så den bedste modtagning opnås. Hvis det ikke er muligt at stille ind på en station og de indtastede cifre blinker Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet: Gentag trin 3 og 4. Hvis de indtastede cifre stadig blinker, betyder det, at frekvensen ikke anvendes i dit område. Automatisk indprogrammering af FM-stationer (AUTOBETICA) (Gælder kun modeller med områdekode CE) Med denne funktion har du mulighed for at indprogrammere op til 30 FM- og FM DSstationer i hukommelsen i alfabetisk rækkefølge, uden at en station forekommer flere gange. Desuden vil kun stationerne med det tydeligste signal blive gemt. Se Programmering af faste radiostationer på side 28, hvis du vil indprogrammere FM- eller AM-stationer en ad gangen. 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold MEMOY inde og tryk på?/1 for at tænde for receiveren igen. Autobetical select kommer frem på displayet, og receiveren afsøger og indprogrammerer alle FM- og FM DSstationer i modtageområdet. Med hensyn til DS-stationer vil tuneren først søge efter stationer, som sender den samme udsendelse og derefter kun indprogrammere stationen med det tydeligste signal. De valgte DSstationer sorteres alfabetisk efter deres programnavn, hvorefter de forsynes med en forvalgskode på 2 karakterer. Se side 29 angående yderligere detaljer om DS. Almindelige DS-stationer forsynes med forvalgskoder på 2 karakterer og gemmes i hukommelsen efter DS-stationen. Når dette er sket, vises Autobetical finish kort på displayet, og receiveren indstilles igen til normal betjening. Bemærk Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller den medfølgende fjernbetjening med undtagelse af?/1 under ovenstående procedure. Gentag ovenstående procedure for at indprogrammere stationer i dit nye område, hvis du flytter til et nyt område. Vi henviser til side 28 angående detaljer om indstilling på de indprogrammerede stationer. Hvis du flytter antennen efter at have indprogrammeret stationer som beskrevet herover, er det ikke sikkert, at de indprogrammerede indstillinger længere er gyldige. Hvis dette sker, skal du gentage denne procedure for at 27 DK indprogrammere stationerne i hukommelsen igen.

28 Programmering af faste radiostationer Det er muligt at programmere op til 30 FMeller AM-stationer som faste stationer. Der kan derefter nemt stilles ind på de stationer, du vil lytte til. Hvordan faste stationer programmeres 1 Drej FUNCTION for at skifte funktionen til TUNE. 2 Stil ind på den station, som skal programmeres som fast station, ved hjælp af automatisk stationsindstilling (side 26) eller direkte stationsindstilling (side 27). 3 Tryk på MEMOY. MEMOY lyser på displayet i et par sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden MEMOY slukker. 4 Tryk på PESET TUNG + eller for at vælge et forvalgsnummer. Begynd forfra fra trin 3, hvis MEMOY slukker, inden du har valgt et forvalgsnummer. 5 Tryk på MEMOY igen. Stationen programmeres som fast station på forvalgsnummeret. Begynd forfra fra trin 3, hvis MEMOY slukker, inden du har trykket på MEMOY. 6 Gentag trin 2 til og med 5, hvis du vil programmere endnu en fast station. Indstilling på faste stationer 1 Drej FUNCTION for at skifte til TUNE. 2 Tryk gentagne gange på PESET TUNG + eller for at vælge den ønskede station. Ved hvert tryk på knappen, kan der vælges en fast station som vist herunder: na1 A2... A0 B1 B2... B0N nc0...c2 C1N Anvendelse af fjernbetjeningen 1 Vælg TUNE fra FUNCTION-listen for at skifte funktionen til TUNE. 2 Flyt rulletasten for at vælge det ønskede forvalgsnummer og tryk derefter på tasten for at indtaste valget. 28 DK

29 Anvendelse af forstærkeren/tuneren Anvendelse af adio Data Systemet (DS) (Gælder kun modeller med områdekode CE) Denne receiver muliggør også aanvendelse af DS (adio Data System), som gør det muligt for radiostationer at sende ekstra information sammen med det ordinære programsignal. Du har følgende praktiske DS-egenskaber til rådighed: Visning af DS-information Afsøgning af faste stationer efter programtype Bemærk, at DS kun kan anvendes med FM-stationer.* * Ikke alle FM-stationer yder DS-service, ligesom de heller ikke sender den samme type service. Få detaljer om dette hos din lokale radiostation, hvis du ikke er bekendt med DS-service i dit område. Modtagning af DS-udsendelser Nederste niveau Frekven a) t PTY (programtype) indikering b) t T (radiotekst) indikering c) t CT (klokkeslæt) indikering (i 24-timers system) t Det anvendte lydfelt t ydstyrke t Dekodning af information a) Denne information kommer også frem for FMstationer uden DS. b) Programtype, som sendes (se side 30). c) Tekstmeddelelser fra DS-stationen. Bemærk Alarm-Alarm! begynder at blinke på displayet, hvis der er en vigtig meddelelse fra myndighederne. Hvis en station ikke yder en bestemt DS-service, vil No XX (som for eksempel No Clock Time ) komme frem på displayet. Hvis en station sender radiotekstdata, vises denne med samme hastighed som den sendes fra stationen. Enhver ændring i denne hastighed vil afspejle sig i dataens visningshastighed. Søgning efter faste stationer efter programtype Vælg ganske enkelt en station på FM-båndet ved hjælp af direkte stationsindstilling (side 27), automatisk stationsindstilling (side 26) eller indstilling på faste stationer (side 28). Når du har stillet ind på en station med DS-service, tændes DS-indikatoren, og stationsnavnet kommer frem på displayet. Bemærk Det er ikke sikkert, at DS-systemet virker korrekt, hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender DSsignalet på korrekt vis eller hvis signalstyrken er svag. Visning af DS-information Tryk på DISPAY under modtagning af en DS-station. Ved hvert tryk på knappen skifter DSinformationen på displayet cyklisk som vist herunder: Displayet er delt op i to niveauer som vist herunder: Øverste niveau Et af følgende vises: PS (programnavn) a) Indeksnavn TUNE indikering Det er muligt at stille ind på faste stationer ved at specificere programtypen. eceiveren vil i så fald søge efter stationer i hukommelsen, som sender den specificerede programtype. 1 Tryk på DS PTY. 2 Tryk på PTY SEECT + eller PTY SEECT for at vælge programtypen. Vi henviser til oversigten på næste side angående information om hver enkelt programtype. 3 Tryk på DS PTY. Mens receiveren afsøger stationerne, vises PTY SEACH på displayet. Stationssøgningen stopper, så snart receiveren har fundet en station. Hvis det ikke lykkes for receiveren at finde nogen faste stationer, som sender den specificerede programtype, vil PTY not found komme frem på displayet. fortsættes 29 DK

30 Anvendelse af adio Data Systemet (DS) (fortsat) Beskrivelse af programtyperne Programtypeindikering Beskrivelse News Nyhedsprogrammer Current Affairs Aktuelle programmer, som går i dybden med aktuelle nyheder Information Programmer med information om et bredt spektrum af emner, inklusive forbrugerråd og helseråd Sport Sportsprogrammer Education Undervisningsprogrammer som for eksempel gør-det-selv programmer Drama Hørespil og føljetoner Cultures Programmer om national eller regional kultur som for eksempel sprog og sociale forhold Science Programmer om naturvidenskab og teknologi Varied Speech Andre typer programmer som for eksempel interviews med kendte personer, spørgelege og komedier Pop Music Programmer med populær musik ock Music Programmer med rockmusik M.o.. Music et underholdningsmusik ight Classics M Instrumentalmusik, vokal- og kormusik Serious Classics Koncerter med kendte orkestre, kammermusik, opera etc. Other Music Musik, som ikke falder i nogen af de ovennævnte kategorier, som for eksempel rythm & blues musik og reggae Weather & Metr Vejrudsigten Finance Aktiemarkedsrapporter og handel etc. Children s Progs Børneprogrammer Social Affairs Programmer om mennesker og de ting, der angår dem eligion Programmer af religiøst indhold Phone In Programmer, hvor almindelige mennesker udtrykker deres synspunkter pr. telefon eller i et offentligt forum Travel & Touring Programmer om rejser. Ikke til meddelelser, som findes ved hjælp af TP/TA. Programtypeindikering Beskrivelse eisure & Hobby Programmer om fritidsaktiviteter som for eksempel havebrug, fiskeri, madlavning etc. Jazz Music Programmer om jazz Country Music Programmer med countrymusik National Music Programmer med populær national eller regional musik Oldies Music Programmer med gamle hitmelodier Folk Music Programmer med folkemusik Documentary Dokumentar-programmer None Programmer, som er udenfor de ovennævnte katagorier 30 DK

31 Anvendelse af forstærkeren/tuneren Ændring af displayet Ændring af informationen på displayet Det er muligt at kontrollere information om lydstyrken, lydfeltet eller dekodningen ved at ændre informationen på displayet. Tryk gentagne gange på DISPAY. Den viste information er forskellig alt efter den valgte funktion. Alle funktioner undtagen TUNE t Funktionsnavn og lydstyrkeniveau r Funktionsnavn og dekodningsinformation r Funktionsnavn og lydfeltnavn Alle funktioner undtagen TUNE (når funktionsnavnet er indeksmarkeret) (side 57) t Indeksnavn og lydstyrkeniveau r Funktionsnavn og lydstyrkeniveau r Indeksnavn og dekodningsinformation r Funktionsnavn og dekodningsinformation r Indeksnavn og lydfeltsnavn r Funktionsnavn og lydfeltsnavn TUNE t TUNE indikering* og lydstyrkeniveau r TUNE indikering* og dekodningsinformation r TUNE indikering*, frekvens og forvalgsnummer r TUNE indikering* og lydfeltnavn * Når der er indtastet navne til de faste stationer (side 57), vil indeksnavnet komme frem i stedet for TUNE indikeringen. Ændring af displayets lysstyrke Tryk gentagne gange på DIMME. DIMME-knappen begynder at lyse, og displayets lysstyrke skifter i 6 trin. Ved indstilling til [ ] (displayet slukker), vil MUTI CH DECODG-indikatoren også slukke. 31 DK

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-671-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB1080 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-232-21(4) FM Stereo FM/AM eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-DA5000ES ST-DA3000ES 2003 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation 2-148-932-12(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DB795 2004 Sony Corporation SU BACK CENTE AUDIO SUB WOOFE IMPEDANCE SEECTO 8 4 AC ET ADVASE For at undgå faren for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-240-466-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE685 2002 Sony Corporation ADVASE For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-240-21(2) FM Stereo FM/M eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-D1000ES ST-DB790 2003 Sony Corporation DVSE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation 4-235-663-23(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL7A 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-413-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE597 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-429-62(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG510 2007 Sony Corporation + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-638-11(2) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG710 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot