HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2"

Transkriptio

1 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du foretager tilslutninger og slutter enheden til stikkontakten. Ved at følge instruktionerne i denne vejledning bliver du i stand til at få den optimale ydelse og størst mulige lytteoplevelse fra din nye AV-receiver. Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug. Käyttöopas Kiitämme Onkyo AV-vastaanottimen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet tarkoin ennen laitteen kytkentää tai käyttöä. Noudattamalla tämän käsikirjan ohjeita saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kuuntelunautinnon uudesta AV-vastaanottimestasi. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Tilslutninger... Da-0 Liitännät... Fi-0 Tilkoblinger...No-0 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger... Da-7 Käynnistäminen & perustoiminnot... Fi-7 Slå på og grunnleggende funksjoner...no-7 Avancerede betjeninger... Da-27 Lisätoiminnot... Fi-27 Avanserte funksjoner...no-27 Betjening af andre komponenter... Da-38 Muiden laitteiden hallinta... Fi-38 Kontrollere andre komponenter..no-38 Appendiks... Da-44 Liite... Fi-44 Tillegg...No-44 Bruksveiledning Takk for at du kjøpte en Onkyo AV-mottaker. Vennligst les nøye igjennom denne veiledningen før du kobler til enheten. Ved å følge disse instruksjonene kan du få optimal ytelse og lytteglede fra din nye AV-mottaker. Vennligst behold denne veiledningen for fremtidig bruk. Da Fi No

2 Introduktion ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU IKKE FJERNE DÆKSEL (ELLER BAGSIDE). DER ER INGEN DELE INDE I APPARATET, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD REPARATION TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONEL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Lyn med pilehoved-symbolet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om uisoleret farlig spænding inde i produktet, som muligvis er kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om vigtige instruktioner vedrørende betjening og vedligeholdelse (eftersyn) i de dokumenter, som kom sammen med apparatet. Da 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Efterfølg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Må kun rengøres med en tør klud. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, indblæsningsriste, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der producerer varme. 9. Prøv ikke at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to almindelige ben og et tredje ben til jording. Det brede ben eller det tredje jordingsben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du henvende dig til en elektriker angående en udskiftning af den uanvendelige stikkontakt. 0. Sørg for at netledningen ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, stikkontakter samt der hvor de kommer ud fra apparatet.. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr specificeret af producenten. 2. Brug kun apparatet sammen med det rullebord, den stander, trefod, det beslag eller bord som er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal der anvendes forsigtighed når Advarsel for flytbart rullebord S325A rullebordet/apparatet flyttes for at undgå skader pga., at bordet tipper over. 3. Tag apparatets netledning ud fra stikkontakten under tordenvejr, og når det ikke skal bruges i længere tid. 4. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonel. Der behøves eftersyn/reparation, når apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, som f.eks. hvis netledningen eller stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske, eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 5. Skader, som behøver reparation Træk apparatets netledning ud fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret servicepersonel under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget. B. Hvis der er spildt væske, eller der er faldet genstande ind i apparatet. C. Hvis apparatet er blevet udsat for regn eller vand. D. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, når betjeningsvejledningen efterfølges. Juster kun de kontakter, som er omhandlet i betjeningsvejledningen, eftersom en forkert justering af andre kontakter eventuelt kan forårsage beskadigelse, samt ofte kræver møjsommeligt arbejde af en kvalificeret tekniker for at genoprette apparatet til dets normale funktion. E. Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, og F. Når apparatets funktion ændres tydeligt, angiver dette et behov for eftersyn. 6. Indtrængen af genstande eller væske Skub aldrig nogen former for genstande ind i apparatet via åbningerne, eftersom de muligvis kan berøre punkter med farlig spænding eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske, og der må ikke placeres nogen væskefyldte genstande som f.eks. vaser på apparatet. Sæt ikke lys eller andre brændende genstande oven på denne enhed. 7. Batterier Tænk altid på miljøet og overhold lokale bestemmelser ved bortskaffelse af batterier. 8. Hvis du placerer apparatet i en indbygget installation, som f.eks. på en boghylde eller i et stereorack, skal det sikres, at der er tilstrækkelig med ventilation. Sørg for, at der er 20 cm fri plads for oven og på siderne, og 0 cm bagved. Hyldens bagkant eller pladen over apparatet skal være 0 cm væk fra bagpanelet eller væggen, så der er en åbning, hvorfra den varme luft kan slippe væk. Temperaturbeskyttelsen aktiveres, hvis apparatet opnår en unormalt høj temperatur. Apparatet kan ikke anvendes igen, før apparatet er kølet af.

3 Forholdsregler. Ophavsrettigheder til optagelsemedmindre det er til personligt brug, er det ulovligt at optage kopibeskyttede materialer uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 2. VekselstrømssikringVekselstrømssikringen inde i enheden kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis du ikke kan tænde for enheden skal du kontakte din Onkyoforhandler. 3. ForsigtigDu bør med mellemrum tørre enheden af med en blød klud. Brug en blød klud, som er fugtet med en svag opløsning af et mildt rengøringsmiddel og vand, til genstridige pletter. Tør efterfølgende straks enheden af med en ren klud. Brug ikke slibende klude, fortyndere, alkohol eller andre kemiske opløsningsmidler, da de beskadiger overfladen eller fjerner bogstaverne på panelet. 4. Strøm ADVARSEL LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE AFSNIT, INDEN DU SLUTTER ENHEDEN TIL STIKKONTAKTEN FØRSTE GANG. Vekselstrømsspændingen varierer fra land til land. Sørg for, at spændingen i dit område passer til den spænding, der er trykt på enhedens bagpanel (dvs. 230 V vekselstrøm, 50 Hz eller 20 V vekselstrøm, 60 Hz). Netledningens stik bruges til at koble denne enhed fra vekselstrømskilden. Sørg for, at stikket altid er nemt at komme til (uden besvær). Selvom du trykker på [ON/STANDBY]-knappen for at vælge standby-tilstand, afbrydes enheden ikke fuldstændigt fra lysnettet. Hvis du ikke skal anvende enheden i en længere periode, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten. 5. Forhindring af høretab Forsigtig Et meget højt lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre høretab. 6. Batterier og varmepåvirkning Advarsel Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme som f.eks. sollys, brand eller lignende. 7. Rør aldrig denne enhed med våde hænderrør aldrig ved denne enhed eller dens netledning med våde eller fugtige hænder. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i denne enhed, skal du få den efterset af din Onkyo-forhandler. 8. Bemærkninger angående håndtering Hvis du behøver at transportere denne enhed, skal du anvende den originale indpakning til at pakke den ind, som den var, da du oprindeligt købte den. Lad ikke gummi- eller plastikting ligge oven på enheden i længere tid, da de muligvis efterlader mærker på overfladen. Denne enheds top- og bagpaneler bliver muligvis varme efter længere tids brug. Dette er normalt. Hvis du ikke bruger denne enhed i længere tid, fungerer den muligvis ikke ordentligt næste gang, du tænder for den, så sørg for, at anvende den regelmæssigt. For europæiske modeller Overensstemmelseserklæring Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 8294 GROEBENZELL, TYSKLAND erklærer under eget ansvar at det ONKYO-produkt, som er beskrevet i denne instruktionsvejledning, er i overensstemmelse med de modsvarende tekniske standarder som f.eks. EN60065, EN5503, EN55020 og EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Da 3

4 Medfølgende tilbehør Kontroller, at du har følgende tilbehør: Indendørs FM-antenne ( side 6) AM-rammeantenne ( side 6) Fjernbetjening (RC-762M) og to batterier (AA/R6) ( side 4) * I kataloger og på indpakningen angiver det sidste bogstav i produktets navn farven. Specifikationer og betjeninger er ens uanset farven. Installering af batterierne Bemærk Hvis fjernbetjening ikke fungerer optimalt, skal du prøve at udskifte batterierne. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Hvis du ikke forventer at Batterier (AA/R6) skulle anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at forhindre beskadigelse pga. lækage eller korrosion. Fjern udløbne batterier så hurtigt som muligt for at forhindre beskadigelse fra lækage eller korrosion. Sådan sigter du med fjernbetjeningen For at kunne anvende fjernbetjeningen skal den rettes mod fjernbetjeningssensoren på AV-receiver, som vist nedenfor. Fjernbetjeningssensor AV-receiver Ca. 5 m Da 4

5 Indholdsfortegnelse Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Forholdsregler... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Funktioner... 6 Front- og bagpaneler... 7 Frontpanel... 7 Display... 8 Bagpanel... 8 Fjernbetjening... 9 Betjening af AV-receiver... 9 Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver... 0 Tilslutning af højttalere... 0 Om AV-tilslutninger... 2 Tilslutning af komponenter med HDMI... 3 Tilslutning af komponenter... 4 Tilslutning af Onkyo -komponenter... 5 Tilslutning af en optagekomponent... 5 Tilslutning af antenne... 6 Tilslutning af netledningen... 6 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger Tænd/sluk for AV-receiver... 7 Tænd for AV-receiveren... 7 Sluk for AV-receiveren... 7 Afspilning... 8 Afspilning af den tilsluttede komponent... 8 Lytning til AM/FM-radio... 8 Brug af de grundlæggende funktioner... 2 Brug af lyttetilstandene... 2 Brug af Home-menuen Valg af A- og B-højttalere Brug af sluk-timeren Indstilling af lysstyrken for displayet Visning af kildeinformation Ændring af indgangsvisningen Brug af Music Optimizer Afbrydning af AV-receiver Brug af hovedtelefoner Optagelse Betjening af andre komponenter ipod/iphone-afspilning via Onkyo-dockingstation Brug af Onkyo-dockingstationen...38 Betjening af din ipod/iphone...39 Betjening af andre Onkyo-komponenter...4 Forprogrammerede fjernbetjeningskoder...4 Indtastning af fjernbetjeningskoder...4 Fjernbetjeningskoder for Onkyo-komponenter tilsluttet via...4 Nulstilling af REMOTE MODE-knapper...42 Nulstilling af fjernbetjeningen...42 Betjening af andre komponenter...42 Appendiks Fejlfinding...44 Tips angående tilslutning og videosignalvej...48 Om HDMI...49 Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager...50 Specifikationer...52 For at nulstille AV-receiver til dens fabriksstandarder skal du tænde for den, og mens du holder ned på VCR/DVR, skal du trykke på ON/STANDBY ( side 44). Avancerede betjeninger Avanceret opsætning Opsætningsmenuer på skærmen Fælles procedurer i opsætningsmenuer HDMI Input (HDMI-indgang) Component (Komponent-videoindgang) Digital Audio (Digital lydindgang) Sp Config (Højttalerkonfiguration) Sp Distance (Højttalerafstand) Level Cal (Niveaukalibrering) Audio Adjust (Lydjustering)... 3 Source Setup (Kildeopsætning) Hardware HDMI Setup (HDMI-opsætning) Brug af lydindstillingerne Da 5

6 Funktioner Forstærker 00 6 ohm (IEC) Optimum Gain Volume Circuitry H.C.P.S. (High Current Power Supply) stor transformer med høj effekt Databehandling HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color*, Lip Sync, DTS*2-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*3, Dolby Digital Plus, DSD og Multi-CH PCM) Non-scaling konfiguration A-Form lyttetilstandshukommelse Direkte-tilstand Music Optimizer*4 til komprimerede digitale musikfiler 92 khz/24-bit D/A-omformere Kraftfuld og meget præcis 32-bit databehandling DSP Tilslutninger 4 HDMI*5 indgange og udgang Onkyo for systemstyring 3 digitale indgange (2 optiske/ koaksial) Komponent-videoskift (2 indgange/ udgang) Universalport til en dockingstation til ipod /iphone *6/DAB+ tunermodul Diverse 40 FM/AM-forudindstillinger Audyssey Dynamic EQ *7 til lydstyrkekorrektion Audyssey Dynamic Volume *7 for at bibeholde et optimalt lytteniveau og dynamikområde EX.BASS for naturligt dybere bas Delefrekvensjustering (40/50/60/70/80/90/00/20/50/200 Hz) Kontrolfunktion til A/V-sync (op til 400 ms) Automatisk standbyfunktion Skærmvisning via HDMI * x.v.color er et varemærke tilhørende Sony Corporation. *2 Produceret under licens fra U.S. Patent #'s: ; ; ; ; ; ; ; ; ; og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, udstedte og under behandling. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio og DTSlogoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produkt indeholder software. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *3 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. *4 Music Optimizer er et varemærke tilhørende Onkyo Corporation. *5 HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. *6 Apple, iphone, ipod og ipod nano er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. *7 Produceret under licens fra Audyssey Laboratories, Inc. USA og udenlandske patenter er under behandling. Audyssey Dynamic EQ and Audyssey Dynamic Volume er registrerede varemærker tilhørende Audyssey Laboratories, Inc. Da 6

7 Front- og bagpaneler Frontpanel Sidenumrene i parenteser viser, hvor du kan finde hovedforklaringen for hvert punkt. ON/STANDBY-knap (7) HDMI THRU-indikator (35) SPEAKERS A og B-knapper (24) Fjernbetjeningssensor (4) LISTENING MODE-knapper (2) Display (8) RT/PTY/TP-knap (20) MEMORY-knap (9) TUNING MODE-knap (8) DISPLAY-knap (25) SETUP-knap (27) TUNING-, PRESET- (8 til 9), pile- og ENTERknapper RETURN-knap MASTER VOLUME-knap (8) MUSIC OPTIMIZER-knap (25, 37) PHONES-jackstik (26) TONE og toneniveauknapper (36) Indgangsvælgerknapper (8) AUX INPUT AUDIO og VIDEO-jackstik (4, 26) Da 7

8 Display Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. Indikatorer for højttaler A og B (24) Indikatorer for lydindgang Indikatorer for lyttetilstand og format (2, 25) Audyssey-indikatorer (32) Radioindstillingsindikatorer (8) RDS-indikator (9) SLEEP-indikator (24, 34) MUTING-indikator (26) Meddelelsesområde Bagpanel DIGITAL IN COAXIAL- og OPTICAL-jackstik COMPONENT VIDEO IN- og OUT-jackstik HDMI IN- og OUT-jackstik FM ANTENNA-jackstik og AM ANTENNAterminal UNIVERSAL PORT -jackstik SPEAKERS-terminaler (FRONT A, CENTER, SURR, SUBWOOFER, FRONT B) Netledning REMOTE CONTROL-jackstik Jackstik til kompositvideo og analog lyd (BD/DVD IN, VCR/DVR IN og OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN) MONITOR OUT V-jackstik Se Tilslutning til AV-receiver angående tilslutning ( sider 0 til 6). Da 8

9 Fjernbetjening Betjening af AV-receiver Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på RECEIVER for vælge Receiver-tilstand. Du kan også anvende fjernbetjeningen til at betjene Onkyo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, CD-afspiller og andre komponenter. Se Indtastning af fjernbetjeningskoder angående yderligere oplysninger ( side 4). Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. ON/STANDBY-knap (7) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knapper (8, 4 til 42) TONE og toneniveauknapper (36) SP A/B-knap (24) Pil ///- og ENTER-knapper SETUP-knap (27) LISTENING MODE-knapper (2) DIMMER-knap (25) DISPLAY-knap (25) MUTING-knap (26) VOL /-knap (8) RETURN-knap AUDIO-knap (24) SLEEP-knap (24) Betjening af tuneren Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på TUNER (eller RECEIVER). Du kan vælge AM eller FM ved at trykke flere gange på TUNER. Pil /-knapper (8) D.TUN-knap (9) DISPLAY-knap (9) TUN MODE-knap (8) CH +/ -knap (9) Talknapper (9) Da 9

10 Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Tilslutning af højttalerkablerne Den følgende illustration viser hvilken højttaler, der skal tilsluttes til hvert terminalpar. Passiv subwoofer Højre surroundhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre B- fronthøjttaler Venstre B- fronthøjttaler Højre A- fronthøjttaler Centerhøjttaler Venstre A- fronthøjttaler Højttalere B Højttalere A Brug af en passiv subwoofer For at finde den bedste placering til din subwoofer skal du, mens du afspiller en film eller noget musik, eksperimentere med at placere din subwoofer forskellige steder i rummet og vælge den placering, som giver det mest tilfredsstillende resultat. Hjørneposition /3 af vægposition Højttalerterminaler af tryk-typen Fjern 0 til 2 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. 0 til 2 mm 0 Da

11 Højttalerkonfiguration Det følgende skema angiver de kanaler, som du bør anvende afhængigt af hvor mange højttalere, du har. Uanset hvor mange højttalere du anvender, anbefales det, at du anvender en passiv subwoofer for at få en virkelig kraftfuld og dyb bas. Du er nødt til at indstille højttalerindstillingerne manuelt for at få det bedste ud af dit surround-sound-system ( side 29). Antal kanaler Fronthøjttalere Centerhøjttaler Surround-højttalere Tilslutning af højttalerkablerne De positive (+) højttalerterminaler på AV-receiveren er kodet med farver, så de er nemmere at identificere. (De negative ( ) højttalerterminaler er alle sorte.) Højttaler Venstre fronthøjtaler Højre fronthøjtaler Centerhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre surroundhøjttaler Subwoofer Farve Hvid Rød Grøn Blå Grå Lilla Forholdsregler ved højttalertilslutning Læs følgende inden du tilslutter dine højttalere: Du kan tilslutte højttalere med en impedans på mellem 6 og 6 ohm. Hvis du anvender højttalere med en lavere impedans og skruer højt op for forstærkeren i længere tid, aktiveres det indbyggede forstærkerbeskyttelseskredsløb muligvis. Tag netledningen ud af stikkontakten, inden du foretager nogen tilslutninger. Læs den vejledning, der fulgte med dine højttalere. Vær meget opmærksom på højttalernes ledningspolaritet. Med andre ord, tilslut kun positive (+) terminaler til positive (+) terminaler, og kun negative ( ) terminaler til negative ( ) terminaler. Hvis du tilslutter dem forkert, vil lyden være ude af fase og vil lyde unaturlig. Unødvendigt lange eller meget tynde kabler kan påvirke lydkvaliteten og bør undgås. Sørg for ikke at kortslutte de positive og negative ledninger. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Sørg for, at ledningens metaltråde ikke rør ved bagpanelet på AV-receiveren. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke mere end et kabel til hver højttalerterminal. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke den samme højttaler til flere terminaler. Da

12 Om AV-tilslutninger Tilsluttet billede med AV-komponenter HDMI-kabel : Video og lyd Andre kabler : Video : Lyd AV-receiver AV-receiver Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Læs de vejledninger, som følger med dine AV-komponenter, inden du foretager nogen AV-tilslutninger. Tilslut ikke netledningen, før du har afsluttet og dobbeltkontrolleret alle AV-tilslutninger. Tryk stikkene helt ind, så du får ordentlige tilslutninger (løse tilslutninger kan forårsage støj eller funktionsfejl). For at forhindre interferens skal du holde lyd- og videokabler væk fra netledninger og højttalerkabler. Rigtigt! Forkert! AV-kabler og jackstik Signal Kabel Jackstik Beskrivelse Video og lyd HDMI HDMI-tilslutninger kan overføre digital video og lyd. HDMI Video Komponent-video Y Komponent-video separerer luminansen (Y) og Grøn farveforskelssignaler (PB, PR), hvilket giver den bedste PB PR Blå Rød billedkvalitet (visse tv-producenter mærker deres komponent-videostik en smule anderledes). Kompositvideo Kompositvideo er almindeligt anvendt til fjernsyn, V Gul videobåndoptagere og andet videoudstyr. Lyd Optisk digitallyd OPTICAL Optiske digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM*, Dolby Digital eller DTS. Lydkvaliteten er den samme som koaksial. Koaksial digitallyd Analog lyd (RCA) L R Orange Hvid Rød Koaksiale digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM*, Dolby Digital eller DTS. Lydkvaliteten er den samme som optisk. Analoge lydforbindelser (RCA) overfører analog lyd. * Den tilgængelige samplingshastighed for PCM-indgangssignal er 32/44,/48/88,2/96 khz. Selv 76,4/92 khz er effektiv i tilfælde af en HDMI-forbindelse. Bemærk AV-receiveren understøtter ikke SCART-stik. AV-receiverens optiske digitaljackstik er udstyret med skydedæksler, som åbner, når der indsættes et optisk stik, og lukker, når det fjernes. Tryk stikkene helt ind. Caution Hold det optiske stik lige, når det sættes i og fjernes, for at forhindre beskadigelse af lukkemekanismen. 2 Da

13 Tilslutning af komponenter med HDMI Videobåndoptager eller DVD-optager/digital videooptager Spillekonsol Tv, projektor osv. Satellit/kabel, set-top-boks osv. Blu-ray-disk-/DVD-afspiller Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( side 28). Jackstik Komponenter Kan tildeles Indgang HDMI IN Blu-ray-disk-/DVD-afspiller HDMI IN2 Videobåndoptager eller DVD-optager/digital videooptager HDMI IN3 Satellit/kabel, set-top-boks osv. HDMI IN4 Spillekonsol Udgang HDMI OUT Tv, projektor osv. Se også: Tips angående tilslutning og videosignalvej ( side 48) Om HDMI ( side 49) Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager ( side 50) ARC (Audio return channel)-funktion ARC (audio return channel)-funktionen gør det muligt for et HDMI-kompatibelt tv at sende lydsignalet til HDMI OUT på AV-receiveren ( side 35). For at anvende ARC-funktionen skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren, dit tv skal understøtte ARC-funktion og HDMI Ctrl(RIHD) indstilles til On ( side 34). Tip Sådan kan du lytte til lyd fra HDMI IN-jackstikkene via dit tv's højttalere: Indstil HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen til On på et -kompatibelt tv. Indstil Audio TV Out -indstillingen til On ( side 35), når tv'et ikke er kompatibelt med, eller indstil HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen til Off. Indstil din Blu-ray-disk-/DVD-afspillers HDMI-lydudgangsindstilling til PCM. Se Tilslutning af komponenter ( side 4) angående lytning til tv-lyd gennem AV-receiveren. Bemærk Når du lytter til en HDMI-komponent gennem AV-receiveren, skal du indstille HDMI-komponenten således, at dens video kan ses på tv-skærmen (vælg indgangen for den HDMI-komponent, som er tilsluttet AV-receiveren, på tv'et). Hvis tv'et er slukket, eller tv'et er sat til en anden indgangskilde, kan det medføre, at der ikke kommer nogen lyd fra AV-receiveren, eller at lyden mangler. Når Audio TV Out -indstillingen er sat til On ( side 35) for at få lyd fra tv'ets højttalere, kommer der også lyd ud fra AVreceiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke. Når HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen er sat til On ( side 35) for at få lyd fra højttalerne fra et -kompatibelt tv, kommer der lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AVreceiverens lydstyrke, mens lyden fra tv'ets højttalere er slået fra. For at stoppe AV-receiverens højttalere fra at udsende lyd, skal du ændre dens indstillinger, ændre indstillingerne på tv'et eller skrue ned for lyden på AV-receiveren. 3 Da

14 Tilslutning af komponenter Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( side 28). Nr. Jackstik Komponenter Kan tildeles AUX INPUT VIDEO Videokamera osv. AUDIO L/R DIGITAL IN OPTICAL (GAME) Spillekonsol 2 (TV/CD) Tv, CD-afspiller COAXIAL (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller COMPONENT IN (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, RI-dockingstation VIDEO IN 2 (CBL/SAT) Satellit/kabel, set-top-boks, RI-dockingstation osv. OUT Tv, projektor osv. MONITOR OUT Tv, projektor osv. BD/DVD IN Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VCR/DVR IN Videobåndoptager, DVD-optager/digital videooptager, RI-dockingstation CBL/SAT IN Satellit/kabel, set-top-boks osv. GAME IN Spillekonsol, RI-dockingstation TV/CD IN Tv, CD-afspiller, kassettebåndoptager, MD, CD-R, pladespiller*, RI-dockingstation UNIVERSAL PORT Dockingstation med universalport (UP-A osv.) * Tilslut en pladespiller (MM) som har en indbygget phono-forforstærker. Hvis din pladespiller (MM) ikke har det, behøver du en kommercielt tilgængelig phono-forforstærker. Hvis din pladespiller har en MC (moving coil)-type pickup, behøver du en kommercielt tilgængelig MC-hovedforstærker eller MCtransformer foruden en phono-forforstærker. Se i vejledningen til din pladespiller angående yderligere oplysninger. Med tilslutning kan du nyde Dolby Digital og DTS. Hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller har både almindelig stereo- og multikanaludgange, skal du sørge for at tilslutte til almindelig stereoudgang vha. tilslutning. Sådan optages video Se Optagelse angående tilslutning for videooptagelse ( side 26). 4 Da

15 Tilslutning af Onkyo -komponenter 2 3 Sørg for, at hver Onkyo-komponent er tilsluttet med et kabel til analog lyd (tilslutning i tilslutningseksemplerne) ( side 4). Foretag -tilslutningen (se illustrationen). Hvis du anvender en RI-dockingstation eller kassettebåndoptager, skal du ændre indgangsvisningen ( side 25). Ved hjælp af (Remote Interactive) kan du anvende følgende specialfunktioner: System til/automatisk tænding Når du starter afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, tænder AV-receiveren automatisk, hvis den er står i standby, og vælger den komponent som indgangskilde. Direkte skift Når der startes afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, vælger AV-receiveren automatisk den komponent som indgangskilde. Fjernbetjening Du kan anvende AV-receiverens fjernbetjening til at betjene dine andre -kompatible Onkyo-komponenter ved at rette fjernbetjeningen mod AV-receiverens fjernbetjeningssensor i stedet for komponentens. Du skal indtaste den tilhørende fjernbetjeningskode først ( side 4). f.eks. CD-afspiller f.eks. DVD-afspiller Bemærk Anvend kun -kabler til -tilslutninger. -kabler følger med Onkyo-afspillere (DVD, CD osv.). Visse komponenter har to -jackstik. Tilslut et af dem til AVreceiveren. Det andet jackstik er til tilslutning af yderligere - kompatible komponenter. Tilslut kun Onkyo-komponenter til -jackstik. Tilslutning til andre producenters komponenter kan medføre funktionsfejl. Visse komponenter understøtter muligvis ikke alle - funktioner. Se i de vejledninger der følger med dine andre Onkyo-komponenter. R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tilslutning af en optagekomponent Se Optagelse angående optagelse ( side 26). Videobåndoptager, DVD -optager, kassettebåndoptager, CDR, MD-optager osv. L AUDIO IN R VIDEO IN Bemærk AV-receiveren skal være tændt for at kunne optage. Optagelse er ikke mulig, mens den er i Standby-tilstand. Hvis du ønsker at optage direkte fra dit tv eller afspille video til den optagende videobåndoptager uden at gå gennem AVreceiveren, skal du tilslutte tv'ets/videobåndoptagerens lyd- og videoudgange til den optagende videobåndoptagers lyd- og videoindgange. Se de vejledninger der fulgte med dit tv og din videobåndoptager angående yderligere oplysninger. Videosignaler tilsluttet til kompositvideoindgange kan kun optages via kompositvideoudgange. Hvis dit tv/din videobåndoptager er tilsluttet til en kompositvideoindgang, skal den optagende videobåndoptager være tilsluttet til en kompositvideoudgang. Surroundsound og DSP-lyttetilstande kan ikke optages. Kopibeskyttede Blu-ray-diske og DVD'er kan ikke optages. Kilder, som er tilsluttet til en digital indgang, kan ikke optages. Der kan kun optages fra analoge indgange. DTS-signaler optages som støj, så du skal ikke forsøge analog optagelse af DTS CD'er eller LD'er. 5 Da

16 Tilslutning af antenne Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter den medfølgende indendørs FM-antenne og AM-rammeantenne. AV-receiveren opfanger ikke nogen radiosignaler, hvis der ikke er tilsluttet nogen antenne, så du skal tilslutte antennen for at kunne anvende tuneren. Caution Pas på ikke at komme til skade, når du anvender tegnestifter. Tryk. Indsæt ledning. Slip. Sæt stikket helt ind i jackstikket. Samling af AM-rammeantennen Tegnestift osv. AM-rammeantenne (medfølger) Indendørs FM-antenne (medfølger) Bemærk Når først din AV-receiver er klar til brug, skal du indstille på en radiostation og placere antennen, så du for den bedst mulige modtagelse. Hold AM-rammeantennen så langt væk som muligt fra din AV-receiver, tv'et, højttalerkabler og netledninger. Tip Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs FM-antenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs FM-antenne i stedet. Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs Am-rammeantenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs AM-antenne. Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt. Bemærk Inden du tilslutter netledningen, skal du tilslutte alle dine højttalere og AV-komponenter. Når du tænder for AV-receiver, kan der opstå et midlertidigt strømstød, som eventuelt interfererer med andet elektrisk udstyr på samme kredsløb. Hvis dette er et problem, skal du slutte AVreceiver til et andet strømkredsløb. 6 Da

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19

GR-D650E GR-D640E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 8 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 19 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D650E GR-D640E For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Læs dette først Inden du tager apparatet i brug, bør du læse denne brugervejledning grundigt og

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA

HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA HÅNDBOG KÄYTTÖOHJE VIDEOKAMERA VIDEOKAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet 2-587-623-72(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

Integrated Stereo Amplifier

Integrated Stereo Amplifier 2-688-078-32(1) Integrated Stereo Amplifier Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI TA-FA1200ES Sony Corporation 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 51222 PTYB3 Dokumentnummer 2820525045_D / 19-08-15.(16:07) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 47630. Document Number 2820523526_DA/ 24-06-13.(13:07) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 47630 D FI Document Number 2820523526_D/ 24-06-13.(13:07) Finnish 28-56 2 / 56 D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Document Number 2820524130_DA/ 13-06-14.(10:45) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 48634 47430 D FI Document Number 2820524130_D/ 13-06-14.(10:45) Finnish 33-64 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN

DA SV FI NO. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DA SV FI NO Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning HHDDY 052 HHDDY 052X OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg

Lisätiedot

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 30 Käyttöohje... 56 Bruksanvisning... 82 HB73G4.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Lisätiedot

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18)

VASKEMASKINE BRUGSANVISNING GWN 57640 WBC. Document Number 2820523524_DA/ 29-07-13.(14:18) VSKEMSKINE BRUGSNVISNING GWN 57640 WB D FI Document Number 2820523524_D/ 29-07-13.(14:18) Finnish 37-72 2 / D Vaskemaskine / Brugsanvisning 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Lisätiedot

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine FI Käyttöohje 34 Kuivaava pesukone L76680WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että

yllämainittu malli on tuotettu seuraavien ovannämnda modell är producerad i direktiivien ja standardien mukaan. Allekirjoittaia vakuuttaa että FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 33014817(2)2006-06 B A Model/Malli/Modell/Modell : SWEEPER Type/Tyyppi/Type/Typ : SR 1800C B-D Serienummer/Sarjanumero/

Lisätiedot