HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2"

Transkriptio

1 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du foretager tilslutninger og slutter enheden til stikkontakten. Ved at følge instruktionerne i denne vejledning bliver du i stand til at få den optimale ydelse og størst mulige lytteoplevelse fra din nye AV-receiver. Gem venligst denne vejledning til fremtidig brug. Käyttöopas Kiitämme Onkyo AV-vastaanottimen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet tarkoin ennen laitteen kytkentää tai käyttöä. Noudattamalla tämän käsikirjan ohjeita saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kuuntelunautinnon uudesta AV-vastaanottimestasi. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Tilslutninger... Da-0 Liitännät... Fi-0 Tilkoblinger...No-0 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger... Da-7 Käynnistäminen & perustoiminnot... Fi-7 Slå på og grunnleggende funksjoner...no-7 Avancerede betjeninger... Da-27 Lisätoiminnot... Fi-27 Avanserte funksjoner...no-27 Betjening af andre komponenter... Da-38 Muiden laitteiden hallinta... Fi-38 Kontrollere andre komponenter..no-38 Appendiks... Da-44 Liite... Fi-44 Tillegg...No-44 Bruksveiledning Takk for at du kjøpte en Onkyo AV-mottaker. Vennligst les nøye igjennom denne veiledningen før du kobler til enheten. Ved å følge disse instruksjonene kan du få optimal ytelse og lytteglede fra din nye AV-mottaker. Vennligst behold denne veiledningen for fremtidig bruk. Da Fi No

2 Introduktion ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU IKKE FJERNE DÆKSEL (ELLER BAGSIDE). DER ER INGEN DELE INDE I APPARATET, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. OVERLAD REPARATION TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONEL. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Lyn med pilehoved-symbolet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om uisoleret farlig spænding inde i produktet, som muligvis er kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker. Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant er for at advare brugeren om vigtige instruktioner vedrørende betjening og vedligeholdelse (eftersyn) i de dokumenter, som kom sammen med apparatet. Da 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Efterfølg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Må kun rengøres med en tør klud. 7. Blokér ikke nogen ventilationsåbninger. Skal installeres i henhold til producentens anvisninger. 8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, indblæsningsriste, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der producerer varme. 9. Prøv ikke at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to almindelige ben og et tredje ben til jording. Det brede ben eller det tredje jordingsben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i stikkontakten, skal du henvende dig til en elektriker angående en udskiftning af den uanvendelige stikkontakt. 0. Sørg for at netledningen ikke bliver trådt på eller klemt, især ved stik, stikkontakter samt der hvor de kommer ud fra apparatet.. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr specificeret af producenten. 2. Brug kun apparatet sammen med det rullebord, den stander, trefod, det beslag eller bord som er specificeret af producenten, eller som sælges sammen med apparatet. Når der anvendes et rullebord, skal der anvendes forsigtighed når Advarsel for flytbart rullebord S325A rullebordet/apparatet flyttes for at undgå skader pga., at bordet tipper over. 3. Tag apparatets netledning ud fra stikkontakten under tordenvejr, og når det ikke skal bruges i længere tid. 4. Overlad alle reparationer til kvalificeret servicepersonel. Der behøves eftersyn/reparation, når apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, som f.eks. hvis netledningen eller stikket er blevet beskadiget, der er spildt væske, eller genstande er faldet ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. 5. Skader, som behøver reparation Træk apparatets netledning ud fra stikkontakten og overlad reparation til kvalificeret servicepersonel under følgende omstændigheder: A. Når netledningen eller stikket er beskadiget. B. Hvis der er spildt væske, eller der er faldet genstande ind i apparatet. C. Hvis apparatet er blevet udsat for regn eller vand. D. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, når betjeningsvejledningen efterfølges. Juster kun de kontakter, som er omhandlet i betjeningsvejledningen, eftersom en forkert justering af andre kontakter eventuelt kan forårsage beskadigelse, samt ofte kræver møjsommeligt arbejde af en kvalificeret tekniker for at genoprette apparatet til dets normale funktion. E. Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, og F. Når apparatets funktion ændres tydeligt, angiver dette et behov for eftersyn. 6. Indtrængen af genstande eller væske Skub aldrig nogen former for genstande ind i apparatet via åbningerne, eftersom de muligvis kan berøre punkter med farlig spænding eller kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt af væske, og der må ikke placeres nogen væskefyldte genstande som f.eks. vaser på apparatet. Sæt ikke lys eller andre brændende genstande oven på denne enhed. 7. Batterier Tænk altid på miljøet og overhold lokale bestemmelser ved bortskaffelse af batterier. 8. Hvis du placerer apparatet i en indbygget installation, som f.eks. på en boghylde eller i et stereorack, skal det sikres, at der er tilstrækkelig med ventilation. Sørg for, at der er 20 cm fri plads for oven og på siderne, og 0 cm bagved. Hyldens bagkant eller pladen over apparatet skal være 0 cm væk fra bagpanelet eller væggen, så der er en åbning, hvorfra den varme luft kan slippe væk. Temperaturbeskyttelsen aktiveres, hvis apparatet opnår en unormalt høj temperatur. Apparatet kan ikke anvendes igen, før apparatet er kølet af.

3 Forholdsregler. Ophavsrettigheder til optagelsemedmindre det er til personligt brug, er det ulovligt at optage kopibeskyttede materialer uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten. 2. VekselstrømssikringVekselstrømssikringen inde i enheden kan ikke udskiftes af brugeren. Hvis du ikke kan tænde for enheden skal du kontakte din Onkyoforhandler. 3. ForsigtigDu bør med mellemrum tørre enheden af med en blød klud. Brug en blød klud, som er fugtet med en svag opløsning af et mildt rengøringsmiddel og vand, til genstridige pletter. Tør efterfølgende straks enheden af med en ren klud. Brug ikke slibende klude, fortyndere, alkohol eller andre kemiske opløsningsmidler, da de beskadiger overfladen eller fjerner bogstaverne på panelet. 4. Strøm ADVARSEL LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE AFSNIT, INDEN DU SLUTTER ENHEDEN TIL STIKKONTAKTEN FØRSTE GANG. Vekselstrømsspændingen varierer fra land til land. Sørg for, at spændingen i dit område passer til den spænding, der er trykt på enhedens bagpanel (dvs. 230 V vekselstrøm, 50 Hz eller 20 V vekselstrøm, 60 Hz). Netledningens stik bruges til at koble denne enhed fra vekselstrømskilden. Sørg for, at stikket altid er nemt at komme til (uden besvær). Selvom du trykker på [ON/STANDBY]-knappen for at vælge standby-tilstand, afbrydes enheden ikke fuldstændigt fra lysnettet. Hvis du ikke skal anvende enheden i en længere periode, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten. 5. Forhindring af høretab Forsigtig Et meget højt lydtryk fra hovedtelefoner kan medføre høretab. 6. Batterier og varmepåvirkning Advarsel Batterier (batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for høj varme som f.eks. sollys, brand eller lignende. 7. Rør aldrig denne enhed med våde hænderrør aldrig ved denne enhed eller dens netledning med våde eller fugtige hænder. Hvis der kommer vand eller anden væske ind i denne enhed, skal du få den efterset af din Onkyo-forhandler. 8. Bemærkninger angående håndtering Hvis du behøver at transportere denne enhed, skal du anvende den originale indpakning til at pakke den ind, som den var, da du oprindeligt købte den. Lad ikke gummi- eller plastikting ligge oven på enheden i længere tid, da de muligvis efterlader mærker på overfladen. Denne enheds top- og bagpaneler bliver muligvis varme efter længere tids brug. Dette er normalt. Hvis du ikke bruger denne enhed i længere tid, fungerer den muligvis ikke ordentligt næste gang, du tænder for den, så sørg for, at anvende den regelmæssigt. For europæiske modeller Overensstemmelseserklæring Vi, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 8294 GROEBENZELL, TYSKLAND erklærer under eget ansvar at det ONKYO-produkt, som er beskrevet i denne instruktionsvejledning, er i overensstemmelse med de modsvarende tekniske standarder som f.eks. EN60065, EN5503, EN55020 og EN , GROEBENZELL, TYSKLAND K. MIYAGI ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH Da 3

4 Medfølgende tilbehør Kontroller, at du har følgende tilbehør: Indendørs FM-antenne ( side 6) AM-rammeantenne ( side 6) Fjernbetjening (RC-762M) og to batterier (AA/R6) ( side 4) * I kataloger og på indpakningen angiver det sidste bogstav i produktets navn farven. Specifikationer og betjeninger er ens uanset farven. Installering af batterierne Bemærk Hvis fjernbetjening ikke fungerer optimalt, skal du prøve at udskifte batterierne. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier. Hvis du ikke forventer at Batterier (AA/R6) skulle anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at forhindre beskadigelse pga. lækage eller korrosion. Fjern udløbne batterier så hurtigt som muligt for at forhindre beskadigelse fra lækage eller korrosion. Sådan sigter du med fjernbetjeningen For at kunne anvende fjernbetjeningen skal den rettes mod fjernbetjeningssensoren på AV-receiver, som vist nedenfor. Fjernbetjeningssensor AV-receiver Ca. 5 m Da 4

5 Indholdsfortegnelse Introduktion Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Forholdsregler... 3 Medfølgende tilbehør... 4 Funktioner... 6 Front- og bagpaneler... 7 Frontpanel... 7 Display... 8 Bagpanel... 8 Fjernbetjening... 9 Betjening af AV-receiver... 9 Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver... 0 Tilslutning af højttalere... 0 Om AV-tilslutninger... 2 Tilslutning af komponenter med HDMI... 3 Tilslutning af komponenter... 4 Tilslutning af Onkyo -komponenter... 5 Tilslutning af en optagekomponent... 5 Tilslutning af antenne... 6 Tilslutning af netledningen... 6 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger Tænd/sluk for AV-receiver... 7 Tænd for AV-receiveren... 7 Sluk for AV-receiveren... 7 Afspilning... 8 Afspilning af den tilsluttede komponent... 8 Lytning til AM/FM-radio... 8 Brug af de grundlæggende funktioner... 2 Brug af lyttetilstandene... 2 Brug af Home-menuen Valg af A- og B-højttalere Brug af sluk-timeren Indstilling af lysstyrken for displayet Visning af kildeinformation Ændring af indgangsvisningen Brug af Music Optimizer Afbrydning af AV-receiver Brug af hovedtelefoner Optagelse Betjening af andre komponenter ipod/iphone-afspilning via Onkyo-dockingstation Brug af Onkyo-dockingstationen...38 Betjening af din ipod/iphone...39 Betjening af andre Onkyo-komponenter...4 Forprogrammerede fjernbetjeningskoder...4 Indtastning af fjernbetjeningskoder...4 Fjernbetjeningskoder for Onkyo-komponenter tilsluttet via...4 Nulstilling af REMOTE MODE-knapper...42 Nulstilling af fjernbetjeningen...42 Betjening af andre komponenter...42 Appendiks Fejlfinding...44 Tips angående tilslutning og videosignalvej...48 Om HDMI...49 Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager...50 Specifikationer...52 For at nulstille AV-receiver til dens fabriksstandarder skal du tænde for den, og mens du holder ned på VCR/DVR, skal du trykke på ON/STANDBY ( side 44). Avancerede betjeninger Avanceret opsætning Opsætningsmenuer på skærmen Fælles procedurer i opsætningsmenuer HDMI Input (HDMI-indgang) Component (Komponent-videoindgang) Digital Audio (Digital lydindgang) Sp Config (Højttalerkonfiguration) Sp Distance (Højttalerafstand) Level Cal (Niveaukalibrering) Audio Adjust (Lydjustering)... 3 Source Setup (Kildeopsætning) Hardware HDMI Setup (HDMI-opsætning) Brug af lydindstillingerne Da 5

6 Funktioner Forstærker 00 6 ohm (IEC) Optimum Gain Volume Circuitry H.C.P.S. (High Current Power Supply) stor transformer med høj effekt Databehandling HDMI (Audio Return Channel, 3D, DeepColor, x.v.color*, Lip Sync, DTS*2-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD*3, Dolby Digital Plus, DSD og Multi-CH PCM) Non-scaling konfiguration A-Form lyttetilstandshukommelse Direkte-tilstand Music Optimizer*4 til komprimerede digitale musikfiler 92 khz/24-bit D/A-omformere Kraftfuld og meget præcis 32-bit databehandling DSP Tilslutninger 4 HDMI*5 indgange og udgang Onkyo for systemstyring 3 digitale indgange (2 optiske/ koaksial) Komponent-videoskift (2 indgange/ udgang) Universalport til en dockingstation til ipod /iphone *6/DAB+ tunermodul Diverse 40 FM/AM-forudindstillinger Audyssey Dynamic EQ *7 til lydstyrkekorrektion Audyssey Dynamic Volume *7 for at bibeholde et optimalt lytteniveau og dynamikområde EX.BASS for naturligt dybere bas Delefrekvensjustering (40/50/60/70/80/90/00/20/50/200 Hz) Kontrolfunktion til A/V-sync (op til 400 ms) Automatisk standbyfunktion Skærmvisning via HDMI * x.v.color er et varemærke tilhørende Sony Corporation. *2 Produceret under licens fra U.S. Patent #'s: ; ; ; ; ; ; ; ; ; og andre amerikanske og verdensomspændende patenter, udstedte og under behandling. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS-HD, DTS-HD Master Audio og DTSlogoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produkt indeholder software. DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *3 Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. *4 Music Optimizer er et varemærke tilhørende Onkyo Corporation. *5 HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. *6 Apple, iphone, ipod og ipod nano er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. *7 Produceret under licens fra Audyssey Laboratories, Inc. USA og udenlandske patenter er under behandling. Audyssey Dynamic EQ and Audyssey Dynamic Volume er registrerede varemærker tilhørende Audyssey Laboratories, Inc. Da 6

7 Front- og bagpaneler Frontpanel Sidenumrene i parenteser viser, hvor du kan finde hovedforklaringen for hvert punkt. ON/STANDBY-knap (7) HDMI THRU-indikator (35) SPEAKERS A og B-knapper (24) Fjernbetjeningssensor (4) LISTENING MODE-knapper (2) Display (8) RT/PTY/TP-knap (20) MEMORY-knap (9) TUNING MODE-knap (8) DISPLAY-knap (25) SETUP-knap (27) TUNING-, PRESET- (8 til 9), pile- og ENTERknapper RETURN-knap MASTER VOLUME-knap (8) MUSIC OPTIMIZER-knap (25, 37) PHONES-jackstik (26) TONE og toneniveauknapper (36) Indgangsvælgerknapper (8) AUX INPUT AUDIO og VIDEO-jackstik (4, 26) Da 7

8 Display Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. Indikatorer for højttaler A og B (24) Indikatorer for lydindgang Indikatorer for lyttetilstand og format (2, 25) Audyssey-indikatorer (32) Radioindstillingsindikatorer (8) RDS-indikator (9) SLEEP-indikator (24, 34) MUTING-indikator (26) Meddelelsesområde Bagpanel DIGITAL IN COAXIAL- og OPTICAL-jackstik COMPONENT VIDEO IN- og OUT-jackstik HDMI IN- og OUT-jackstik FM ANTENNA-jackstik og AM ANTENNAterminal UNIVERSAL PORT -jackstik SPEAKERS-terminaler (FRONT A, CENTER, SURR, SUBWOOFER, FRONT B) Netledning REMOTE CONTROL-jackstik Jackstik til kompositvideo og analog lyd (BD/DVD IN, VCR/DVR IN og OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, TV/CD IN) MONITOR OUT V-jackstik Se Tilslutning til AV-receiver angående tilslutning ( sider 0 til 6). Da 8

9 Fjernbetjening Betjening af AV-receiver Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på RECEIVER for vælge Receiver-tilstand. Du kan også anvende fjernbetjeningen til at betjene Onkyo Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, CD-afspiller og andre komponenter. Se Indtastning af fjernbetjeningskoder angående yderligere oplysninger ( side 4). Se siderne i parenteser angående yderligere oplysninger. ON/STANDBY-knap (7) REMOTE MODE/INPUT SELECTOR-knapper (8, 4 til 42) TONE og toneniveauknapper (36) SP A/B-knap (24) Pil ///- og ENTER-knapper SETUP-knap (27) LISTENING MODE-knapper (2) DIMMER-knap (25) DISPLAY-knap (25) MUTING-knap (26) VOL /-knap (8) RETURN-knap AUDIO-knap (24) SLEEP-knap (24) Betjening af tuneren Du kan betjene AV-receiveren ved at trykke på TUNER (eller RECEIVER). Du kan vælge AM eller FM ved at trykke flere gange på TUNER. Pil /-knapper (8) D.TUN-knap (9) DISPLAY-knap (9) TUN MODE-knap (8) CH +/ -knap (9) Talknapper (9) Da 9

10 Tilslutninger Tilslutning til AV-receiver Tilslutning af højttalere Tilslutning af højttalerkablerne Den følgende illustration viser hvilken højttaler, der skal tilsluttes til hvert terminalpar. Passiv subwoofer Højre surroundhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre B- fronthøjttaler Venstre B- fronthøjttaler Højre A- fronthøjttaler Centerhøjttaler Venstre A- fronthøjttaler Højttalere B Højttalere A Brug af en passiv subwoofer For at finde den bedste placering til din subwoofer skal du, mens du afspiller en film eller noget musik, eksperimentere med at placere din subwoofer forskellige steder i rummet og vælge den placering, som giver det mest tilfredsstillende resultat. Hjørneposition /3 af vægposition Højttalerterminaler af tryk-typen Fjern 0 til 2 mm af isoleringen fra højttalerkablernes ender og sno de nøgne ledninger rundt som vist. 0 til 2 mm 0 Da

11 Højttalerkonfiguration Det følgende skema angiver de kanaler, som du bør anvende afhængigt af hvor mange højttalere, du har. Uanset hvor mange højttalere du anvender, anbefales det, at du anvender en passiv subwoofer for at få en virkelig kraftfuld og dyb bas. Du er nødt til at indstille højttalerindstillingerne manuelt for at få det bedste ud af dit surround-sound-system ( side 29). Antal kanaler Fronthøjttalere Centerhøjttaler Surround-højttalere Tilslutning af højttalerkablerne De positive (+) højttalerterminaler på AV-receiveren er kodet med farver, så de er nemmere at identificere. (De negative ( ) højttalerterminaler er alle sorte.) Højttaler Venstre fronthøjtaler Højre fronthøjtaler Centerhøjttaler Venstre surroundhøjttaler Højre surroundhøjttaler Subwoofer Farve Hvid Rød Grøn Blå Grå Lilla Forholdsregler ved højttalertilslutning Læs følgende inden du tilslutter dine højttalere: Du kan tilslutte højttalere med en impedans på mellem 6 og 6 ohm. Hvis du anvender højttalere med en lavere impedans og skruer højt op for forstærkeren i længere tid, aktiveres det indbyggede forstærkerbeskyttelseskredsløb muligvis. Tag netledningen ud af stikkontakten, inden du foretager nogen tilslutninger. Læs den vejledning, der fulgte med dine højttalere. Vær meget opmærksom på højttalernes ledningspolaritet. Med andre ord, tilslut kun positive (+) terminaler til positive (+) terminaler, og kun negative ( ) terminaler til negative ( ) terminaler. Hvis du tilslutter dem forkert, vil lyden være ude af fase og vil lyde unaturlig. Unødvendigt lange eller meget tynde kabler kan påvirke lydkvaliteten og bør undgås. Sørg for ikke at kortslutte de positive og negative ledninger. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Sørg for, at ledningens metaltråde ikke rør ved bagpanelet på AV-receiveren. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke mere end et kabel til hver højttalerterminal. Det kan muligvis beskadige AV-receiveren. Tilslut ikke den samme højttaler til flere terminaler. Da

12 Om AV-tilslutninger Tilsluttet billede med AV-komponenter HDMI-kabel : Video og lyd Andre kabler : Video : Lyd AV-receiver AV-receiver Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Tv, projektor osv. Blu-ray-disk-/ DVD-afspiller Spillekonsol Læs de vejledninger, som følger med dine AV-komponenter, inden du foretager nogen AV-tilslutninger. Tilslut ikke netledningen, før du har afsluttet og dobbeltkontrolleret alle AV-tilslutninger. Tryk stikkene helt ind, så du får ordentlige tilslutninger (løse tilslutninger kan forårsage støj eller funktionsfejl). For at forhindre interferens skal du holde lyd- og videokabler væk fra netledninger og højttalerkabler. Rigtigt! Forkert! AV-kabler og jackstik Signal Kabel Jackstik Beskrivelse Video og lyd HDMI HDMI-tilslutninger kan overføre digital video og lyd. HDMI Video Komponent-video Y Komponent-video separerer luminansen (Y) og Grøn farveforskelssignaler (PB, PR), hvilket giver den bedste PB PR Blå Rød billedkvalitet (visse tv-producenter mærker deres komponent-videostik en smule anderledes). Kompositvideo Kompositvideo er almindeligt anvendt til fjernsyn, V Gul videobåndoptagere og andet videoudstyr. Lyd Optisk digitallyd OPTICAL Optiske digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM*, Dolby Digital eller DTS. Lydkvaliteten er den samme som koaksial. Koaksial digitallyd Analog lyd (RCA) L R Orange Hvid Rød Koaksiale digitalforbindelser gør det muligt at høre digital lyd som f.eks. PCM*, Dolby Digital eller DTS. Lydkvaliteten er den samme som optisk. Analoge lydforbindelser (RCA) overfører analog lyd. * Den tilgængelige samplingshastighed for PCM-indgangssignal er 32/44,/48/88,2/96 khz. Selv 76,4/92 khz er effektiv i tilfælde af en HDMI-forbindelse. Bemærk AV-receiveren understøtter ikke SCART-stik. AV-receiverens optiske digitaljackstik er udstyret med skydedæksler, som åbner, når der indsættes et optisk stik, og lukker, når det fjernes. Tryk stikkene helt ind. Caution Hold det optiske stik lige, når det sættes i og fjernes, for at forhindre beskadigelse af lukkemekanismen. 2 Da

13 Tilslutning af komponenter med HDMI Videobåndoptager eller DVD-optager/digital videooptager Spillekonsol Tv, projektor osv. Satellit/kabel, set-top-boks osv. Blu-ray-disk-/DVD-afspiller Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( side 28). Jackstik Komponenter Kan tildeles Indgang HDMI IN Blu-ray-disk-/DVD-afspiller HDMI IN2 Videobåndoptager eller DVD-optager/digital videooptager HDMI IN3 Satellit/kabel, set-top-boks osv. HDMI IN4 Spillekonsol Udgang HDMI OUT Tv, projektor osv. Se også: Tips angående tilslutning og videosignalvej ( side 48) Om HDMI ( side 49) Brug af et RIHD-kompatibelt tv, afspiller eller optager ( side 50) ARC (Audio return channel)-funktion ARC (audio return channel)-funktionen gør det muligt for et HDMI-kompatibelt tv at sende lydsignalet til HDMI OUT på AV-receiveren ( side 35). For at anvende ARC-funktionen skal du vælge TV/CD-indgangsvælgeren, dit tv skal understøtte ARC-funktion og HDMI Ctrl(RIHD) indstilles til On ( side 34). Tip Sådan kan du lytte til lyd fra HDMI IN-jackstikkene via dit tv's højttalere: Indstil HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen til On på et -kompatibelt tv. Indstil Audio TV Out -indstillingen til On ( side 35), når tv'et ikke er kompatibelt med, eller indstil HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen til Off. Indstil din Blu-ray-disk-/DVD-afspillers HDMI-lydudgangsindstilling til PCM. Se Tilslutning af komponenter ( side 4) angående lytning til tv-lyd gennem AV-receiveren. Bemærk Når du lytter til en HDMI-komponent gennem AV-receiveren, skal du indstille HDMI-komponenten således, at dens video kan ses på tv-skærmen (vælg indgangen for den HDMI-komponent, som er tilsluttet AV-receiveren, på tv'et). Hvis tv'et er slukket, eller tv'et er sat til en anden indgangskilde, kan det medføre, at der ikke kommer nogen lyd fra AV-receiveren, eller at lyden mangler. Når Audio TV Out -indstillingen er sat til On ( side 35) for at få lyd fra tv'ets højttalere, kommer der også lyd ud fra AVreceiverens højttalere ved betjening af AV-receiverens lydstyrke. Når HDMI Ctrl(RIHD) -indstillingen er sat til On ( side 35) for at få lyd fra højttalerne fra et -kompatibelt tv, kommer der lyd ud fra AV-receiverens højttalere ved betjening af AVreceiverens lydstyrke, mens lyden fra tv'ets højttalere er slået fra. For at stoppe AV-receiverens højttalere fra at udsende lyd, skal du ændre dens indstillinger, ændre indstillingerne på tv'et eller skrue ned for lyden på AV-receiveren. 3 Da

14 Tilslutning af komponenter Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Tilslut dine komponenter til de rigtige jackstik. Standardtildelingen for indgange er vist nedenfor. : Tildelingen kan ændres ( side 28). Nr. Jackstik Komponenter Kan tildeles AUX INPUT VIDEO Videokamera osv. AUDIO L/R DIGITAL IN OPTICAL (GAME) Spillekonsol 2 (TV/CD) Tv, CD-afspiller COAXIAL (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller COMPONENT IN (BD/DVD) Blu-ray-disk-/DVD-afspiller, RI-dockingstation VIDEO IN 2 (CBL/SAT) Satellit/kabel, set-top-boks, RI-dockingstation osv. OUT Tv, projektor osv. MONITOR OUT Tv, projektor osv. BD/DVD IN Blu-ray-disk-/DVD-afspiller VCR/DVR IN Videobåndoptager, DVD-optager/digital videooptager, RI-dockingstation CBL/SAT IN Satellit/kabel, set-top-boks osv. GAME IN Spillekonsol, RI-dockingstation TV/CD IN Tv, CD-afspiller, kassettebåndoptager, MD, CD-R, pladespiller*, RI-dockingstation UNIVERSAL PORT Dockingstation med universalport (UP-A osv.) * Tilslut en pladespiller (MM) som har en indbygget phono-forforstærker. Hvis din pladespiller (MM) ikke har det, behøver du en kommercielt tilgængelig phono-forforstærker. Hvis din pladespiller har en MC (moving coil)-type pickup, behøver du en kommercielt tilgængelig MC-hovedforstærker eller MCtransformer foruden en phono-forforstærker. Se i vejledningen til din pladespiller angående yderligere oplysninger. Med tilslutning kan du nyde Dolby Digital og DTS. Hvis din Blu-ray-disk-/DVD-afspiller har både almindelig stereo- og multikanaludgange, skal du sørge for at tilslutte til almindelig stereoudgang vha. tilslutning. Sådan optages video Se Optagelse angående tilslutning for videooptagelse ( side 26). 4 Da

15 Tilslutning af Onkyo -komponenter 2 3 Sørg for, at hver Onkyo-komponent er tilsluttet med et kabel til analog lyd (tilslutning i tilslutningseksemplerne) ( side 4). Foretag -tilslutningen (se illustrationen). Hvis du anvender en RI-dockingstation eller kassettebåndoptager, skal du ændre indgangsvisningen ( side 25). Ved hjælp af (Remote Interactive) kan du anvende følgende specialfunktioner: System til/automatisk tænding Når du starter afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, tænder AV-receiveren automatisk, hvis den er står i standby, og vælger den komponent som indgangskilde. Direkte skift Når der startes afspilning på en komponent, som er tilsluttet via, vælger AV-receiveren automatisk den komponent som indgangskilde. Fjernbetjening Du kan anvende AV-receiverens fjernbetjening til at betjene dine andre -kompatible Onkyo-komponenter ved at rette fjernbetjeningen mod AV-receiverens fjernbetjeningssensor i stedet for komponentens. Du skal indtaste den tilhørende fjernbetjeningskode først ( side 4). f.eks. CD-afspiller f.eks. DVD-afspiller Bemærk Anvend kun -kabler til -tilslutninger. -kabler følger med Onkyo-afspillere (DVD, CD osv.). Visse komponenter har to -jackstik. Tilslut et af dem til AVreceiveren. Det andet jackstik er til tilslutning af yderligere - kompatible komponenter. Tilslut kun Onkyo-komponenter til -jackstik. Tilslutning til andre producenters komponenter kan medføre funktionsfejl. Visse komponenter understøtter muligvis ikke alle - funktioner. Se i de vejledninger der følger med dine andre Onkyo-komponenter. R L ANALOG AUDIO OUT R L ANALOG AUDIO OUT Tilslutning af en optagekomponent Se Optagelse angående optagelse ( side 26). Videobåndoptager, DVD -optager, kassettebåndoptager, CDR, MD-optager osv. L AUDIO IN R VIDEO IN Bemærk AV-receiveren skal være tændt for at kunne optage. Optagelse er ikke mulig, mens den er i Standby-tilstand. Hvis du ønsker at optage direkte fra dit tv eller afspille video til den optagende videobåndoptager uden at gå gennem AVreceiveren, skal du tilslutte tv'ets/videobåndoptagerens lyd- og videoudgange til den optagende videobåndoptagers lyd- og videoindgange. Se de vejledninger der fulgte med dit tv og din videobåndoptager angående yderligere oplysninger. Videosignaler tilsluttet til kompositvideoindgange kan kun optages via kompositvideoudgange. Hvis dit tv/din videobåndoptager er tilsluttet til en kompositvideoindgang, skal den optagende videobåndoptager være tilsluttet til en kompositvideoudgang. Surroundsound og DSP-lyttetilstande kan ikke optages. Kopibeskyttede Blu-ray-diske og DVD'er kan ikke optages. Kilder, som er tilsluttet til en digital indgang, kan ikke optages. Der kan kun optages fra analoge indgange. DTS-signaler optages som støj, så du skal ikke forsøge analog optagelse af DTS CD'er eller LD'er. 5 Da

16 Tilslutning af antenne Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter den medfølgende indendørs FM-antenne og AM-rammeantenne. AV-receiveren opfanger ikke nogen radiosignaler, hvis der ikke er tilsluttet nogen antenne, så du skal tilslutte antennen for at kunne anvende tuneren. Caution Pas på ikke at komme til skade, når du anvender tegnestifter. Tryk. Indsæt ledning. Slip. Sæt stikket helt ind i jackstikket. Samling af AM-rammeantennen Tegnestift osv. AM-rammeantenne (medfølger) Indendørs FM-antenne (medfølger) Bemærk Når først din AV-receiver er klar til brug, skal du indstille på en radiostation og placere antennen, så du for den bedst mulige modtagelse. Hold AM-rammeantennen så langt væk som muligt fra din AV-receiver, tv'et, højttalerkabler og netledninger. Tip Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs FM-antenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs FM-antenne i stedet. Hvis du ikke kan opnå en god modtagelse med den medfølgende indendørs Am-rammeantenne, skal du prøve at anvende en kommercielt tilgængelig udendørs AM-antenne. Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt. Bemærk Inden du tilslutter netledningen, skal du tilslutte alle dine højttalere og AV-komponenter. Når du tænder for AV-receiver, kan der opstå et midlertidigt strømstød, som eventuelt interfererer med andet elektrisk udstyr på samme kredsløb. Hvis dette er et problem, skal du slutte AVreceiver til et andet strømkredsløb. 6 Da

17 Tænd for AV-receiveren og grundlæggende betjeninger Tænd/sluk for AV-receiver ON/STANDBY ON/STANDBY RECEIVER Tænd for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet. eller Tryk på RECEIVER efterfulgt af ON/STANDBY på fjernbetjeningen. AV-receiveren tænder, og der kommer lys i displayet. Sluk for AV-receiveren Tryk på ON/STANDBY på frontpanelet. eller Tryk på RECEIVER efterfulgt af ON/STANDBY på fjernbetjeningen. AV-receiveren går i Standby-tilstand. For at forhindre overraskelser pga. høj lyd, når du tænder for AV-receiveren, skal du altid skrue ned for lydstyrken, inden du slukker for AV-receiveren. Tip Se Automatisk standby angående en strømstyringsindstilling ( side 34). 7 Da

18 Afspilning Opsætningsmenuerne på skærmen vises kun på et tv, som er tilsluttet til HDMI OUT. Hvis dit tv er tilsluttet til MONITOR OUT V eller COMPONENT VIDEO OUT, skal du anvende AV-receiverens display, når du ændrer indstillinger. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden ved brug af fjernbetjeningen, medmindre der er angivet andet. Afspilning af den tilsluttede komponent Betjening med fjernbetjeningen Tryk på RECEIVER efterfulgt af INPUT SELECTOR. Start afspilning på kildekomponenten. Se også: Lytning til AM/FM-radio ( side 8) ipod/iphone-afspilning via Onkyo-dockingstation ( side 38) Betjening af andre Onkyo-komponenter ( side 4) Betjening på AV-receiveren Brug VOL / til at justere lydstyrken. Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Se også: Brug af lyttetilstandene ( side 2) Brug indgangsvælgerknapperne til at vælge indgangskilden. Start afspilning på kildekomponenten. Brug MASTER VOLUME-knappen til at justere lydstyrken. Vælg en lyttetilstand og nyd lyden! Lytning til AM/FM-radio Dette afsnit beskriver fremgangsmåden ved brug af knapperne på frontpanelet, medmindre der er angivet andet. Brug af tuneren Du kan indstille AM- og FM-radiostationer med den indbyggede tuner. Du kan gemme dine foretrukne stationer som forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges. Du kan ændre frekvenstrinene ( side 34). Tryk på TUNER for at vælge enten AM eller FM. I dette eksempel er FM blevet valgt. Hver gang du trykker på TUNER, skifter radiobåndet mellem AM og FM. (Den faktiske visning afhænger af landet.) Indstilling af radiostationer Automatisk indstillingstilstand 2 Bånd Frekvens Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren lyser i displayet. Tryk på TUNING /. Søgningen stopper, når der er fundet en station. Når der er stillet ind på en station, lyser TUNEDindikatoren. Når der er stillet ind på en FM-station, lyser FM STEREO-indikatoren i displayet som vist. FM STEREO AUTO TUNED Tip Indstilling af svage FM-stereostationer Hvis signalet fra en stereo-fm-station er svagt, kan det være umuligt at opnå en god modtagelse. I dette tilfælde skal du skifte til den manuelle indstillingstilstand og lytte til stationen i mono. Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. 8 Da

19 Manuel indstillingstilstand I den manuelle indstillingstilstand er FM-stationerne i mono. 2 Indstilling på stationer via frekvens Du kan stille direkte ind på AM- og FM-stationer ved at indtaste den pågældende frekvens. 2 Tryk på TUNING MODE så AUTO-indikatoren slukker i displayet. Tryk og hold på TUNING /. Frekvensen stopper med at skifte, når du slipper knappen. Tryk gentagne gange på knapperne for at ændre frekvensen et trin ad gangen. Tip Alternativt kan du anvende fjernbetjeningens TUN MODE og pileknapper. Forudindstilling af AM/FM-stationer Du kan gemme en kombination af op til 40 af dine foretrukne AM/FM-radiostationer som forudindstillinger På fjernbetjeningen skal du gentagne gange trykke på TUNER for at vælge AM eller FM efterfulgt af D.TUN. (Den faktiske visning afhænger af landet.) Brug talknapperne inden for 8 sekunder til at indtaste frekvensen på radiostationen. For at stille ind på f.eks. 87,5 (FM) skal du trykke på 8, 7, 5. Hvis du har indtastet det forkerte tal, kan du prøve igen efter 8 sekunder. Stil ind på den AM/FM-station som du ønsker at gemme som en forudindstilling. Se det forrige afsnit. Tryk på MEMORY. Forudindstillingsnummeret blinker. (Den faktiske visning afhænger af landet.) Mens forudindstillingsnummeret blinker (i ca. 8 sekunder), skal du bruge PRESET / til at vælge en forudindstilling fra til 40. Tryk på MEMORY igen for at gemme stationen eller kanalen. Stationen eller kanalen gemmes, og forudindstillingsnummeret stopper med at blinke. Gentag denne procedure for alle dine foretrukne AM/FM-radiostationer. Valg af forudindstillinger Sletning af forudindstillinger 2 For at vælge en forudindstilling skal du anvende PRESET / på AV-receiveren, eller CH +/ på fjernbetjeningen. Tip Du kan også bruge fjernbetjeningens talknapper til at vælge en forudindstilling direkte. Vælg den forudindstilling, som du ønsker at slette. Se det forrige afsnit. Mens du holder ned på MEMORY, skal du trykke på TUNING MODE. Forudindstillingen slettes, og dens nummer forsvinder fra displayet. Brug af RDS RDS fungerer kun i områder, hvor der er RDSudsendelser til rådighed. Når der er stillet ind på en RDS-station, lyser RDSindikatoren. Når stationen udsender tekstinformation, kan teksten vises. Hvad er RDS? RDS står for Radio Data System og er en metode til overførsel af data i FM-radiosignaler. Det blev udviklet af European Broadcasting Union (EBU) og er tilgængeligt i de fleste europæiske lande. Der er nu mange FM-stationer, som anvender det. Udover at vise tekstinformation kan RDS også hjælpe dig med at finde radiostationer efter type (f.eks. nyheder, sport, rock osv.). AV-receiveren understøtter fire typer RDS-information: PS (programservice) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender PS-information, vises stationens navn. Trykker du på DISPLAY vises frekvensen i 3 sekunder. RT (radiotekst) Når der er stillet ind på en RDS-radiostation, som sender tekstinformation, vises teksten på displayet, som beskrevet i det næste afsnit. PTY (programtype) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer efter type ( side 20). TP (trafikprogram) Dette giver dig mulighed for at søge efter RDSradiostationer, som sender trafikinformation ( side 20). Bemærk I visse tilfælde er de teksttegn, som vises på AV-receiveren, ikke identiske med de tegn, som sendes af radiostationen. Der vises muligvis også uventede tegn, når der modtages ikkeunderstøttede tegn. Dette er ikke en funktionsfejl. Hvis signalet fra en RDS-station er svagt, vises RDS-data muligvis med afbrydelser eller slet ikke. 9 Da

20 Visning af radiotekst (RT) Tryk én gang på RT/PTY/TP. RT-informationen ruller henover displayet. Bemærk Der vises muligvis meddelelsen Waiting, mens AVreceiveren venter på RT-informationen. Hvis der vises meddelelsen No Text Data på displayet, er der ingen RT-information til rådighed. Søgning efter stationer via type (PTY) Du kan søge efter radiostationer via type Tryk to gange på RT/PTY/TP. Den aktuelle programtype vises på displayet. Brug PRESET / til at vælge den type program, du ønsker. Se det skema, som vises senere i dette kapitel. For at starte søgningen skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station af den type, som du specificerede, hvorefter den stopper kortvarigt, inden den fortsætter søgningen. Når der er fundet en station, som du ønsker at lytte til, skal du trykke på ENTER. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. Lytning til trafiknyheder (TP) Du kan søge efter stationer, som sender trafiknyheder. 2 Tryk tre gange på RT/PTY/TP. Hvis den aktuelle radiostation sender TP (trafikprogram), vises [TP] i displayet, og der høres trafiknyheder, når de sendes. Hvis der vises TP uden firkantede parenteser, betyder det, at stationen ikke sender TP. For at finde en station, som sender TP, skal du trykke på ENTER. AV-receiveren søger, indtil den finder en station, som sender TP. Hvis der ikke findes nogen stationer, vises meddelelsen Not Found. RDS-programtyper (PTY) Type Ingen Nyhedsrapporter Aktuelle begivenheder Information Sport Undervisningsprogrammer Drama Kultur Videnskab og teknologi Blandet Popmusik Rockmusik Populær-musik Let klassisk musik Seriøs klassisk musik Anden musik Vejr Finans Børneprogrammer Samfundsprogrammer Religion Interaktive radioprogrammer Rejser Fritid Jazz Country-musik National musik Oldies-musik Folkemusik Dokumentarprogrammer Alarmtest Alarm Display None News Affairs Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Pop M Rock M Easy M Light M Classics Other M Weather Finance Children Social Religion Phone In Travel Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document TEST Alarm! 20 Da

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Digital Surround Headphone System

Digital Surround Headphone System Digital Surround Headphone System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV MDR-DS4000 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå fare for brand eller stød må enheden ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot