FM Stereo FM-AM Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FM Stereo FM-AM Receiver"

Transkriptio

1 (3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation

2 SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR BACK IMPEDANCE SELECTOR 4 Ω 8 Ω + AC LET ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand må man ikke tildække ventilationsåbningerne med aviser, duge, gardiner etc. Der må ikke anbringes tændte lys på apparatet. Et par tips I denne betjeningsvejledning anvendes modellerne med områdekode CEL i illustrationerne. I forklaringerne i denne betjeningsvejledning beskrives kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at anvende kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening, hvis disse har de samme eller lignende navne som dem på selve receiveren. Vi henviser til sìde angående detaljer om anvendelsen af fjernbetjeningen. Stil ikke nogen form for beholdere med væske, som for eksempel vaser, på apparatet, da dette kan resultere i brand eller stød. Smid ikke batterier væk med almindeliget skrald, men følg de miljømæssige forskrifter for bortskaffelse af skadeligt affald. Installer ikke receiveren på et indelukket sted, som for eksempel i en bogreol eller et indbygget skab. Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II) tilpasningsbar matrixsurrounddekoder og DTS** Digitalt Surroundsystem. * Fremstillet på licens af Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** DTS, DTS-ES Extended Surround og Neo: 6 er registrerede varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc. Om områdekoder Områdekoden for denne receiver står anført nederst på reciverens overside (se illustrationen herunder). 4-XXX-XXX-XX AA Områdekode Enhver forskel i anvendelsen med hensyn til områdekoden er tydeligt angivet i teksten, for eksempel Gælder kun modeller med områdekode AA. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 4 Delenes betegnelse Hovedenhed... 5 Tilslutning af apparaterne Nødvendige ledninger... 6 Antennetilslutninger... 7 Tilslutning af lydudstyr... 8 Tilslutning af videoudstyr... 9 Tilslutning af digitalt udstyr Multikanal-indgangstilslutning Andre tilslutninger Tilslutning og klargøring af højttalersystemet Tilslutning af højttalersystemet Hvordan den indledende klargøring udføres Opsætning af multikanal-surroundlyd.. 19 Kontrol af tilslutningerne Grundlæggende anvendelse Valg af apparat Valg af 7.1-kanalindstillingen Lytning til lyden i et andet rum Ændring af displayet Anvendelse af surroundlyd Valg af et lydfelt Beskrivelse af multikanalsurrounddisplayene Brugertilpasning af lydfelter Justering af equalizeren Radiomodtagning Automatisk indprogrammering af FM-stationer (AUTOBETICAL)* Direkte stationsindstilling Automatisk stationsindstilling Faste stationer Anvendelse af Radio Data Systemet (RDS)* Anden anvendelse Navngivning af faste stationer og programkilder Optagelse Anvendelse af afbryderautomatikken.. 49 Justeringer ved hjælp af SET UP-knappen CONTROL A1 kontrolsystem Anvendelse af fjernbetjeningen Inden fjernbetjeningen tages i brug Knappernes placering og grundlæggende fjernbetjening Anvendelse af listerne Anden information Regler for anvendelse Fejlfinding Specifikationer Oversigt over indstillinger med brug af SURROUND, LEVEL-, EQ- og SET UP-knapperne Justerbare parametre for hvert lydfelt * Gælder kun modeller med områdekode CEL. DK 3 DK

4 Egenskaber 7.1-kanalindstilling Denne receiver er udstyret med en forstærker med 6 kanaler. Den kan gengive lyden i film (etc.), som er kodet i 6.1-kanallyd via front (L/R)-, center-, surround (L/R)-, bagsurround- og subwoofer-højttalerne. Denne receiver muliggør ligeledes anvendelse af en 7.1-kanalindstilling. 7.1-kanalindstillingen betjener sig af DSP (digital signalprocessor) teknologi til gengivelse af bagsurroundkanalen i stereo (L/R) (side 28). Kompatibel med mange forskellige lydformater og indstillinger Denne receiver er kompatibel med de følgende lydformater. Dolby Digital EX (side 34) Dolby Pro Logic II (side 38) DTS Neo:6 (side 38) DTS-ES Matrix 6.1 (side 34) DTS-ES Discrete 6.1 (side 34) 4 DK

5 Delenes betegnelse Delenes betegnelse Punkterne er arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Se siderne i parentes ( ) angående detaljer. Hovedenhed q;qaqsqd qf qgqhqj qkql w; + rf rd rs ra r; ek eh ef es e; el ej eg ed ea wl wk wh wgwf wd wswa wj 2CH qg (30, 32) 2ND ROOM eh (29) 6.1CH-indikator ql 6.1CH DECODG qk (33, 50) A.F.D. q; (30, 32) AUDIO SPLIT wf (26) CEMA STUDIO EX qa (30) Digital Cinema Sound indikator qh (30) DIGITAL CONCERT HALL qd (31) DIMMER rs (29) Display 9 (35) DISPLAY 4 (29, 46) DOOR OPEN wg ENTER wj (18, 48) EQ ea (41) EQUALIZER eg (41) FM/AM 7 (43, 44) FM MODE r; (43, 44) FUNCTION wd (26, 43, 44, 45, 48) PUT MODE ws (27) IR-modtager 2 IR-sender 3 Jog-drejeknap wl (19, 29, 37, 39, 41, 48, 50) LEVEL e; (39) Markørknapper ( / ) wk (19, 37, 39, 41, 48, 50) MASTER VOLUME w; (25, 27) MEMORY el (43, 45) MODE +/ qf (30, 41) MULTI/2CH ANALOG DIRECT qj (27, 30, 32, 49) MULTI CHANNEL DECODG-indikator qs MUTG wa (27) NAME ed (48) NIGHT MODE 6 (33) NIGHT MODE-indikator 5 ON SCREEN ef (9) PHONES-jackstik rf (28) PRESET TUNG +/ 8 (45) PTY SELECT +/ (Gælder kun modeller med områdekode CEL) ek (46) RDS/PTY (Gælder kun modeller med områdekode CEL) ej (46) SET UP wh (19, 50) SLEEP ej (49) SPEAKERS-vælger rd (27) SURROUND es (37) TUNG +/ ek (44) 3 PUT-jackstik ra?/1 (afbryder) 1 (18, 25, 41, 43) 5 DK

6 Tilslutning af apparaterne Nødvendige ledninger Inden du begynder Sluk for samtlige apparater, inden du begynder at udføre nogen tilslutninger. Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført. Tryk kablernes stikpropper helt ind, så brum og støj undgås. Sørg for, når du sætter et lyd-/videokabel i forbindelse, at farven på stikkene svarer til farven på de modsvarende jackstik på apparaterne: Gul (video) til gul, hvid (venstre audio) til hvid og rød (højre audio) til rød. Når du sætter lyslederkablerne i forbindelse, skal du først fjerne hætterne fra stikkene og sætte stikpropperne lige ind, så de går på plads med et klik. Lyslederkablet må ikke bøjes eller bindes. A Lydkabel (medfølger ikke) Hvid (venstre) Rød (højre) Hvid (venstre) Rød (højre) B Lyd-/videokabel (medfølger ikke) Gul (video) Hvid (venstre/lyd) Rød (højre/lyd) Gul (video) Hvid (venstre/lyd) Rød (højre/lyd) C Videokabel (medfølger ikke) Gul (video) Gul (video) D Lyslederkabel (medfølger ikke) Sort Sort E Koaksialt digitalkabel (medfølger ikke) Gul Gul F Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) Sort Sort 6 DK

7 Tilslutning af apparaterne Antennetilslutninger FM-trådantenne (medfølger) AM-rammeantenne* (medfølger) ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL L CB/B-Y CR/R-Y PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO 2ND ROOM AUDIO CD/SACD COAXIAL DVD/LD COAXIAL R FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER SIGNAL GND U ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE Angående antennetilslutningerne * Kontaktens form er forskellig, afhængigt af områdekoden. Hold AM-rammeantennen på god afstand af receiveren og andre apparater for at forhindre opsamling af støj. Hold FM-ledningsantennen helt udstrakt. Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet. Anvend ikke U SIGNAL GND-terminalen til jording af receiveren. 7 DK

8 ç ç Tilslutning af lydudstyr Se side 6 angående detaljer om de nødvendige kabler (A F). MD-afspiller eller DAT-båndoptager PUT PUT LE LE L Pladespiller R A A ç A ç ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO CD/SACD COAXIAL DVD/LD COAXIAL R FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER SIGNAL GND U ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE A A A PUT LE PUT PUT LE LE L L R R CD-/SACD-afspiller Båndoptager Angående tilslutning af lydudstyr Hvis din pladespiller har en jordledning, skal denne tilsluttes U SIGNAL GND-terminalen. 8 DK

9 Tilslutning af apparaterne Tilslutning af videoudstyr TV eller satellit-tuner DVD- eller LD-afspiller AUDIO R L PUT AUDIO R L PUT COMPONENT B B ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO Til forpladen CD/SACD COAXIAL DVD/LD COAXIAL R FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER SIGNAL GND U ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE B C B B B B Ç Ç Ç Ç PUT PUT PUT PUT PUT Camcorder eller videospil TV monitor* AUDIO AUDIO L R Video båndoptager AUDIO AUDIO L R Video båndoptager * SET UP-, SURROUND-, LEVEL- og EQ parametrene samt de valgte lydfelt kan vises ved indtrykning af ON SCREEN. Angående tilslutning af videoudstyr Det er muligt at forbinde lydudgangsjackstikkene på dit fjernsyn til TV/SAT AUDIO -jackstikkene på receiveren og forsyne lyden fra fjernsynet med lydeffekter. I dette tilfælde skal videoudgangsjackstikket på fjernsynet ikke forbindes til TV/SAT -jackstikket på receiveren. Hvis du tilslutter en separat TV-tuner (eller satellit-tuner), skal både lyd- og videoudgangsjackstikkene forbindes til receiveren som vist i illustrationen herover. Hvis du har en satellit-tuner, en DVD-afspiller eller en LD-afspiller med COMPONENT (Y, B-Y, R-Y) udgangsjackstik og en monitor med COMPONENT indgangsjackstik, skal du bruge et videokabel (medfølger ikke) til tilslutning til receiveren. Et tip Hvis S-videojackstikkene anvendes i stedet for videojackstikkene, skal monitoren også tilsluttes via et S-videojackstik. S-videosignaler sendes på en anden bus end videosignaler og vil ikke blive sendt fra videojackstikkene. Bemærk Hvis du udfører COMPONENT tilslutninger, vil der ikke komme noget frem på on-screen displayet. På denne receiver er komponent videosignalerne hverken kompatible med S-videosignalerne eller videosignalerne. 9 DK

10 Tilslutning af digitalt udstyr Hvis du forbinder de digitale udgangsjackstik på din DVD-afspiller og satellit-tuner (etc.) til receiverens digitale indgangsjackstik, kan du opnå en biograflignende multikanal-surroundlyd hjemme i din stue. For at få det fulde udbytte af multikanal-surroundlyden, er det nødvendigt at anvende fem højttalere (to fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) og en subwoofer. For 6.1 kanals surroundlyd skal der også anvendes en bagsurroundhøjttaler. Det er også muligt at tilslutte en LD-afspiller med et RF -jackstik via en RF-demodulator som Sony MOD-RF1 (medfølger ikke). Et tip Det er muligt at vælge indgangsfunktion for de digitale apparater. Se PUT MODE på side 27. Bemærk En LD-afspillers DOLBY DIGITAL RF -jackstik kan ikke forbindes direkte til de digitale indgangsjackstik på dette apparat. Det er nødvendigt først at ændre RF-signalet til enten et optisk eller et koaksialt signal. Vi henviser til Fejlfinding på side 76 angående detaljer. TV eller satellit-tuner PUT AUDIO PUT DIGITAL OPTICAL L R D B ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO CD/SACD COAXIAL R DVD/LD COAXIAL SIGNAL GND U FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE D E B PUT DIGITAL OPTICAL PUT DIGITAL COAXIAL PUT DVD- eller LD-afspiller (etc.)* AUDIO L R 10 DK * Udfør enten koaksiale eller optiske tilslutninger. Vi anbefaler koaksiale tilslutninger fremfor optiske tilslutninger.

11 Tilslutning af apparaterne Forbind de digitale udgangsjackstik på din MD-afspiller eller DAT-båndoptager til receiverens digitale indgangsjack, og forbind de digitale indgangsjackstik på din MD-afspiller eller DATbåndoptager til receiverens digitale udgangsjackstik. Disse tilslutninger giver dig mulighed for at udføre digital optagelse af TV-udsendelser etc. MD-afspiller eller DAT-båndoptager DIGITAL OPTICAL PUT PUT LE LE L R ç D D A A ç ç ç ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO CD/SACD COAXIAL R DVD/LD COAXIAL SIGNAL GND U FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE Bemærk Det er ikke muligt at lave en digital optagelse af digitale multikanal-surroundsignaler. Alle OPTICAL- og COAXIAL -jackstikkene er kompatible med samplingfrekvenser på 96 khz, 48 khz, 44,1 khz og 32 khz. Det er ikke muligt at optage analoge signaler til et apparat, som er tilsluttet TAPE- og -jackstikkene udelukkende via digitale tilslutninger. Udfør analoge tilslutninger, hvis du vil optage analoge signaler. Udfør analoge og digitale tilslutninger, hvis du vil optage digitale signaler. Der vil ikke være nogen lyd, hvis der afspilles en SACD-plade i en SACD-afspiller, som er tilsluttet CD/SACD OPTICAL -jackstikket på dette apparat. Foretag tilslutning til de analoge indgangsjackstik (CD/SACD jackstik). Vi henviser til brugsvejledningen for SACD-afspilleren. 11 DK

12 Multikanal-indgangstilslutning Udover at have en indbygget multikanal-dekoder, er denne receiver tillige udstyret med multikanalindgangsjackstik. Disse tilslutninger giver dig mulighed for at anvende multikanal-software, som er kodet med andre formater end Dolby Digital og DTS. Hvis din DVD-afspiller er udstyret med multikanal-udgangsjackstik, kan disse forbindes direkte til receiveren, således at lyden fra DVDafspillerens multikanal-dekoder kan høres. Alternativt kan multikanal-indgangsjackstikkene anvendes til tilslutning af en ekstern multikanal-dekoder. For at få det fulde udbytte af multikanals-surroundlyden, skal du bruge fem højttalere (to fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) samt en subwoofer. For 6.1 kanalsurroundlyd skal du også bruge en bagsurroundhøjttaler. Vi henviser til betjeningsvejledningen for din DVD-afspiller, multikanal-dekoder etc. angående detaljer om multikanal-tilslutninger. Bemærk Reguler lydstyrken for surroundhøjttalerne og subwooferen på DVD-afspilleren eller multikanal-dekoderen, når de herunder beskrevne tilslutninger anvendes. Vi henviser til side 16 angående detaljer om tilslutning af højttalerne. ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO CD/SACD COAXIAL R DVD/LD COAXIAL SIGNAL GND U FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE MULTI CHANNEL PUT 2 MULTI CHANNEL PUT 1 A A F F F FRONT SURROUND SURR BACK CENTER L R MULTI CH SUB WOOFER DVD-afspiller, multikanaldekoder etc. 12 DK

13 Tilslutning af apparaterne Andre tilslutninger CONTROL A1 ANTENNA 75Ω COAXIAL DIGITAL CD/SACD OPTICAL FM U AM Y COMPONENT TV/SAT DVD/LD MONITOR MONITOR S2 TV/SAT DVD/LD 2 1 S2 S2 S2 S2 CTRL A1 ND/DAT OPTICAL MD/DAT OPTICAL CB/B-Y CR/R-Y 2ND ROOM TV/SAT OPTICAL DVD/LD OPTICAL PHONO CD/SACD MD/DAT TAPE AUDIO AUDIO AUDIO AUDIO L AUDIO CD/SACD COAXIAL R DVD/LD COAXIAL SIGNAL GND U FRONT SURROUND CENTER FRONT SURROUND SURR BACK CENTER FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER ASSIGNABLE SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 2 SUB WOOFER MULTI CHANNEL PUT 1 PRE * * Dette jackstik er kun beregnet til brug ved fremstillingen og serviceringen af apparatet. 2ND ROOM CONTROL A1 tilslutning Hvis du har en CONTROL A1 - kompatibel Sony CD-afspiller, SACDafspiller, båndoptager eller MD-afspiller Anvend et CONTROL A1-kabel (mìnìjackstìk) (medfølger ikke) til at forbinde CONTROL A1 -jackstikket på CDafspilleren, SACD-afspilleren, båndoptageren eller MD-afspilleren til CONTROL A1 -jackstikket på receiveren. Vi henviser til CONTROL A1 kontrolsystem på side 53 og betjeningsvejledningerne, som følger med din CD-afspiller, SACD-afspiller, båndoptager eller MD-afspiller angående detaljer. Bemærk Hvis du udfører CONTROL A1 -tilslutninger fra receiveren til en MD-afspiller, som også er tilsluttet en computer, må du ikke anvende receiveren, mens Sony MD Editor softwaren anvendes. Dette kan føre til fejlfunktion. Hvis du har en Sony CD-skifter med COMMAND MODE-vælger Hvis COMMAND MODE-vælgeren på din CD-skifter kan sættes i stilling CD 1, CD 2 eller CD 3, skal du sørge for at indstille kommandofunktionen til CD 1 og forbinde CD-skifteren til CD-jackstikkene på receiveren. Hvis du imidlertid har en Sony CD-skifter med -jackstik, skal du indstille kommandofunktionen til CD 2 og forbinde skifteren til 2-jackstikkene på receiveren. fortsættes 13 DK

14 Andre tilslutninger (fortsat) 2ND ROOM tilslutning Det er muligt at anvende 2ND ROOM jackstikkene til at sende det valgte apparats lyd-/videosignaler til en stereo-forstærker, som befinder sig i et andet rum (se side 29). Tilslutning af netledningen Forbind højttalersystemet til receiveren (se side 16), inden du sætter denne receivers netledning i en stikkontakt i væggen. Sæt netledningen (-ledningerne) på dit lyd-/ videoudstyr i en stikkontakt i væggen. AC LET* Indstilling af spændingsvælgeren Hvis din receiver har en spændingsvælger på bagsiden, skal du kontrollere, at den er sat i stillingen for den lokale spænding. Hvis den ikke er det, skal du anvende en skruetrækker til at sætte den i den rigtige stilling, inden du sætter netledningen i en stikkontakt i væggen. VOLTAGE SELECTOR 120V 240V 220V SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK R SURROUND L CENTER SURR BACK IMPEDANCE SELECTOR 4 Ω 8 Ω SURR BACK R SURR BACK L + AC LET AC -terminal * Undtagen modeller med områdekode CN. Vekselstrømsudtagenes konfiguration, form og antal varierer alt efter modellen og det land, hvor receiveren anvendes. Sæt den medfølgende netledning i AC terminalen på dette apparat. 14 DK

15 Tilslutning af apparaterne Bemærk (Gælder kun modeller med områdekode E) Der medfølger 2 netledninger. Brug den, som passer til stikkontakten i væggen. Vi anbefaler, at du tilslutter dette apparat direkte til en stikkontakt i væggen. Hvis du anvender en stikdåse med flere udtag eller en forlængerledning, skal du sørge for at at anvende en, der kan klare stærkstrøm (mindst 10 A) eller en, der er beregnet til kontorbrug. Hvis du forbinder andre lyd-/videoapparater til vekselstrømsudtaget (udtagene) (AC LET) på receiveren, vil de tilsluttede apparater blive strømforsynet af receiveren, således at du kan tænde eller slukke for hele systemet samtidigt med at du tænder og slukker for receiveren. Forsigtig Sørg for, at det samlede effektforbrug for det til receiverens vekselstrømsudtag (AC LET) tilsluttede apparat ikke overstiger det wattforbrug, der er angivet på bagsiden. Tilslut ikke el-apparater med et stort wattforbrug som for eksempel strygejern, elektriske vifter og fjernsyn til dette udtag. 15 DK

16 E e E e E e Tilslutning og klargøring af højttalersystemet Tilslutning af højttalersystemet Nødvendige kabler A Højttalerkabler (medfølger ikke) (+) (+) ( ) ( ) B Monofoniske lydkabler (medfølger ikke) Sort Sort C Lydkabel (medfølger ikke) Hvid (venstre) Rød (højre) Hvid (venstre) Rød (højre) Subwoofer med indbygget forstærker Surroundhøjttaler (højre) Surroundhøjttaler (venstre) Bagsurroundhøjttaler* IMPEDANCE SELECTOR E e e e E E PUT AUDIO B A A A 2 1 S2 S2 CTRL A1 + IMPEDANCE USE 4-16Ω R SPEAKERS FRONT L R SURROUND L CENTER SURR BACK + AC LET 2ND ROOM SURR BACK R SURR BACK L AUDIO AUDIO AUDIO R FRONT L R SURROUND L CENTER SURR BACK IMPEDANCE SELECTOR 4 Ω 8 Ω FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER PRE A A A Fronthøjttaler (højre) Fronthøjttaler (venstre) Centerhøjttaler* 16 DK * De tilsluttede center- og bagsurroundbaghøjttalere kan anvendes som højre og venstre bagsurroundbaghøjttalere (se Valg af 7.1-kanalindstillingen på side 28). Sørg for at udføre tilslutningerne korrekt som angivet på bagsiden.

17 e E e E e e E e E e E e Tilslutning og klargøring af højttalersystemet Et par tips En subwoofer med indbygget forstærker kan tilsluttes et af de to jackstik. Det andet jackstik kan anvendes til tilslutning af endnu en subwoofer med indbygget forstærker. Eftersom subwooferen med indbygget forstærker ikke har nogen retningsvirkning, kan den anbringes hvor som helst. Anvend PRE -jackstikkene, hvis du vil forbinde visse højttalere til en anden effektforstærker. Det samme signal sendes fra både SPEAKERS-jackstikkene og PRE -jackstikkene. Hvis du for eksempel kun vil forbinde fronthøjttalerne til en anden forstærker, skal denne forstærker forbindes til PRE FRONT L- og R-jackstikkene. 7.1-kanal højttalertilslutning Tilslut højttalerne som vist herunder, således at 7.1-kanalindstillingen kan anvendes med brug af rigtige højttalere til alle 7.1-kanaler. Disse tilslutninger kræver en ekstra effektforstærker. Forbind den ekstra effektforstærker til PRE SURR BACK-terminalerne på denne receiver. Forbind derefter bagsurroundhøjttalerne (L/R) til den ekstra forstærker. Vi henviser til side 28 angående yderligere detaljer om 7.1-kanalindstillingen. Subwoofer med indbygget forstærker Surroundhøjttaler (højre) Surroundhøjttaler (venstre) PUT AUDIO B A A 2 1 S2 S2 CTRL A1 + IMPEDANCE USE 4-16Ω R SPEAKERS FRONT L R SURROUND L CENTER SURR BACK + AC LET 2ND ROOM SURR BACK R SURR BACK L AUDIO AUDIO AUDIO R FRONT L R SURROUND L CENTER SURR BACK IMPEDANCE SELECTOR 4 Ω 8 Ω FRONT SURROUND SURR BACK SUB WOOFER CENTER PRE C AUDIO A A A Stereo-forstærker E SPEAKERS Fronthøjttaler (højre) Fronthøjttaler (venstre) Centerhøjttaler A A E Bagsurroundhøjttaler (højre) Bagsurroundhøjttaler (venstre) 17 DK fortsættes

18 Tilslutning af højttalersystemet (fortsat) Højttalerimpedans For at opnå multikanal-surroundlyd skal du tilslutte front-, center-, surround- og bagsurroundhøjttalere med en impedans på 8 ohm eller mere og sætte IMPEDANCE SELECTOR i stilling 8Ω. Konsulter betjeningsvejledningen, som følger med højttalerne, hvis du er i tvivl om deres impedans. (Denne information er normalt angivet på bagsiden af højttaleren). Der kan tilsluttes et par højttalere med en nominel impedans på mellem 4 og 8 ohm til alle højttalerterminalerne. Sæt imidlertid IMPEDANCE SELECTOR i stilling 4Ω, selv hvis en enkelt højttaler indenfor dette område tilsluttes. Bemærk Sørg for at der er slukket for receiveren, når IMPEDANCE SELECTOR indstilles. Hvordan den indledende klargøring udføres Slet receiverens hukommelse, når du har tilsluttet højttalerne og tændt for receiveren. Specificer derefter højttalerparametrene (størrelse, position etc.) og udfør alle andre klargøringsoperationer, som er nødvendige for dit system. Et tip Kontroller tilslutningen (se side 25), hvis du vil kontrollere lyden under indstillingerne (klargøring mens lyden høres). Sletning af receiverens hukommelse Gør følgende, inden du tager receiveren i brug for første gang eller hvis du vil slette receiverens hukommelse. 1 Sluk for receiveren. 2 Hold?/1 inde i 5 sekunder. ENTER to Clear All kommer frem på displayet. 3 Tryk på ENTER. Når MEMORY CLEARG... har stået på displayet i et stykke tid, vil MEMORY CLEARED! komme frem.alle de følgende punkter nulstilles eller slettes: Alle faste stationer nulstilles eller slettes. Alle lydfelt-parametre nulstilles til fabriksindstillingerne. Alle indeksnavne (på faste stationer og programkilder) slettes. Alle SET UP-parametre nulstilles til fabriksindstillingerne. Lydfelter, som er indprogrammeret for hver programkilde og fast station, slettes. 18 DK

19 Tilslutning og klargøring af højttalersystemet Hvordan den indledende klargøring udføres Indstil SET UP-parametrene, således at receiveren svarer til dit systen, inden du tager receiveren i brug for første gang. Angående de justerbare parametre henviser vi til oversigten på side 84. Se side angående højttalerindstillinger og side angående andre indstillinger. Når surroundhøjttalerne anbringes bag dig B A A 45 C C 90 Opsætning af multikanalsurroundlyd Den bedst mulige surroundlyd opnås ved at alle højttalerne befinder sig i samme afstand fra lyttepositionen (A). Dog kan centerhøjttaleren placeres op til 1,5 m nærmere (B) og surroundhøjttalerne op til 4,5 m nærmere (C) og bagsurroundhøjttalerne op til 4,5 m nærmere (D) lyttepositionen. Fronthøjttalerne kan anbringes fra 1,0 til 12,0 meter fra lyttepositionen (A). Surroundhøjttalerne kan anbringes enten bag dig eller ved siden af dig, alt afhængigt af rummets udformning (etc.). Center- og bagsurroundhøjttalerne kan anvendes som venstre og højre baghøjttalere. Når surroundhøjttalerne anbringes ved siden af dig C A B 45 A 90 C Bemærk Anbring ikke centerhøjttaleren længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. D Et tip Når du gør bagsurroundhøjttaleren klar, skal du anbringe højttaleren mindst 1 meter bag lyttepositionen. Det anbefales at anbringe højttaleren i lige stor afstand fra venstre og højre surroundhøjttaler. Hvis der ikke er nogen plads bag lyttespositionen, skal højttaleren anbringes over lyttepositionen på et stativ eller den skal fastgøres i loftet. Sørg for, at højttaleren er ordentligt fastgjort, således at skade på højttaleren og personskade forhindres. Hvordan højttalerparametrene specificeres 1 Tryk på SET UP. 2 Tryk på markørknapperne ( eller ) for at vælge den parameter, der skal indstilles. 3 Drej jog-drejeknappen for at vælge den ønskede indstilling. Indstillingen indprogrammeres automatisk. 4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de følgende parametre er indstillet. 20 D 20 fortsættes 19 DK

20 Opsætning af multikanal-surroundlyd (fortsat) Indledende indstillinger Parameter Indledende indstilling FRONT SP LARGE CENTER SP LARGE SURROUND SP LARGE SURR BACK SP LARGE SURR BACK L/R NO SUB WOOFER YES FRONT 5.0 meter CENTER 5.0 meter SURROUND 3.5 meter SURR BACK 3.5 meter SUB WOOFER 5.0 meter S.W PHASE NORMAL DISTANCE UNIT meter SURR POSI. SIDE SURR HEIGHT LOW SURR BACK HGT. LOW FRONT SP >* STD (120 Hz) CENTER SP >* STD (120 Hz) SURROUND SP >* STD (120 Hz) SURR BACK SP >* STD (120 Hz) LFE HIGH CUT > STD (120 Hz) * Kun hvis højttalerne er indstillet til SMALL. x Fronthøjttalerstørrelse (FRONT) Vælg LARGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt LARGE. Hvis lyden er forvrænget eller der mangler surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge SMALL for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen. Når fronthøjttalerne er indstillet til SMALL, vil center-, surround- og bagsurroundhøjttalerne automatisk blive indstillet til SMALL (med mindre de allerede er indstillet til NO ). x Centerhøjttalerstørrelse (CENTER) Vælg LARGE, hvis du anvender en stor højttaler, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt LARGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMALL, kan man ikke indstille centerhøjttaleren til LARGE. Hvis lyden er forvrænget eller der mangler surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge SMALL for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende centerhøjttalerens basfrekvenser fra fronthøjttalerne (hvis indstillet til LARGE ) eller subwooferen.* 1 Vælg NO, hvis du ikke anvender nogen centerhøjttaler. Lyden fra centerhøjttaleren vil komme fra fronthøjttalerne.* 2 x Surroundhøjttalerstørrelse (SURROUND) Vælg LARGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt LARGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMALL, kan man ikke indstille surroundhøjttalerne til LARGE. Hvis lyden er forvrænget eller der mangler surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge SMALL for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende surroundhøjttalernes basfrekvenser fra subwooferen eller andre LARGE højttalere. Vælg NO, hvis du ikke anvender surrondhøjttalere.* 3 Et tip *1 *3 svarer til nedenstående Dolby Pro Logicindstillinger *1 NORMAL *2 PHANTOM *3 3 STEREO 20 DK

21 Tilslutning og klargøring af højttalersystemet x Bagsurrondhøjttalerstørrelse (SURR BACK) Vælg LARGE, hvis du anvender store højttalere, som gengiver basfrekvenserne effektivt. Vælg normalt LARGE. Hvis fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til SMALL, kan man ikke indstille bagsurroundhøjttalerne til LARGE. Hvis lyden er forvrænget eller der mangler surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge SMALL for at aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende centerhøjttalerens basfrekvenser fra fronthøjttalerne (hvis indstillet til LARGE ) eller subwooferen. Vælg NO, hvis du ikke anvender en bagsurrondhøjttalere. x Enkelt eller dobbelt bagsurroundhøjttaler (SURR BACK L/R) Vælg YES, hvis centerhøjttaleren er indstillet til NO og du anvender centerhøjttaleren som højre bagsurroundhøjttaler og bagsurroundhøjttaleren som venstre bagsurroundhøjttaler. Vælg NO, hvis du kun anvender en bagsurroundhøjttaler. Et tip Internt er LARGE- og SMALL-indstillingerne for hver højttaler bestemmende for, hvorvidt den indbyggede lydprocessor afskærer bassen fra den kanal eller ej. Hvis bassen afskæres fra en kanal, vil basomdirigeringskredsløbet sende de tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre LARGE højttalere. Eftersom baslyd imidlertid har en vis retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den, hvis dette er muligt. Derfor kan du indstille dem til LARGE, selv hvis du anvender små højttalere, hvis du vil sende basfrekvenserne fra den højttaler. På den anden side kan du indstille den til SMALL, hvis du anvender en stor højttaler, men foretrækker ikke at lade basfrekvenserne komme fra den højttaler. Indstil alle højttalerne til LARGE, hvis det generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der ikke er tilstrækkelig bas, kan du anvende equalizeren til at forstærke basniveauerne. Vi henviser til side 41 angående justering af equalizeren. x Valg af subwoofer (SUB WOOFER) Vælg YES, hvis du anvender en subwoofer. Vælg NO, hvis du ikke anvender en subwoofer. Dette aktiverer basomdirigeringskredsløbet og sender LFE-signalerne fra andre højttalere. For at få det fulde udbytte af Dolby Digital basomdirigeringskredsløbet, anbefaler vi, at subwooferens afskæringsfrekvens indstilles så højt som muligt. x Fronthøjttalerafstand (FRONT) Indstil afstanden fra din lytteposition til fronthøjttalerne (A på side 19). x Centerhøjttalerafstand (CENTER) Indstil afstanden fra din lytteposition til centerhøjttaleren. Centerhøjttalerafstanden bør indstilles fra en afstand, som svarer til fronthøjttalerafstanden (A på side 19) til en afstand 1,5 meter nærmere din lytteposition (B på side 19). Hvis denne afstand overskrides, vil displayet begynde at blinke. Hvis du udfører indstillingen, mens displayet blinker, vil du ikke kunne få det fulde udbytte af surroundeffekten. fortsættes 21 DK

22 Opsætning af multikanal-surroundlyd (fortsat) x Surrondhøjttalerafstand (SURROUND) Indstil afstanden fra din lytteposition til surroundhøjttalerne. Surroundhøjttalerafstanden bør indstilles fra en afstand, som svarer til fronthøjttalerafstanden (A på side 19) til en afstand 4,5 meter nærmere din lytteposition (C på side 19). Hvis denne afstand overskrides, vil displayet begynde at blinke. Hvis du udfører indstillingen, mens displayet blinker, vil du ikke kunne få det fulde udbytte af surroundeffekten. x Bagsurroundhøjttalerafstand (SURR BACK) Indstil afstanden fra din lytteposition til bagsurroundhøjttaleren (-højttalerne). Bagsurroundhøjttalerafstanden bør indstilles fra en afstand, som svarer til fronthøjttalerafstanden (A på side 19) til en afstand 4,5 meter nærmere din lytteposition (D på side 19). Hvis denne afstand overskrides, vil displayet begynde at blinke. Hvis du udfører indstillingen, mens displayet blinker, vil du ikke kunne få det fulde udbytte af surroundeffekten. x Subwooferafstand (SUB WOOFER) Indstil afstanden fra din lytteposition til subwooferen. Et tip Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere højttalerpositionen i henseende til afstand. Det er dog ikke muligt at indstille centerhøjttaleren til at være længere væk end fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere end fronthøjttalerne. I lighed hermed kan surroundhøjttalerne ikke indstilles til at være længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være mere end 4,5 meter nærmere. Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er fremmende for en god surroundlyd. Bemærk venligst, at indstilling af højttaleafstanden nærmere end den virkerlige placering af højttalerne vil forårsage en forsinkelse af lyden fra den pågældende højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde som om den er længere væk. For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden til 1~2 m nærmere end den virkelige højttalerposition skabe en relativt realistisk fornemmelse af at man er indeni skærmen. Hvis en tilfredsstillende lyd ikke kan opnås, fordi surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en mindre højttalerafstand end den virkelige afstand skabe en større lydscene. Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden, vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv selv! x Subwoofer-fasepolaritet (S.W PHASE) Indstil subwoofer-fasepolariteten. Der er normalt ingen problemer, hvis subwooferfasepolariteten sættes til NORMAL. Afhængigt af typen af fronthøjttalerne, subwooferens position, og subwooferens afskæringsfrekvens, kan indstilling af fasepolariteten til REVERSE imidlertid frembringe en bedre bas. Udover basgengivelsen, kan den generelle lyds fylde og tæthed også muligvis blive påvirket. Vælg den indstilling, der passer bedst til dine lytteomgivelser, mens du lytter fra din foretrukne lytteposition. x Afstandsenhed (DISTANCE UNIT) Giver dig mulighed for at vælge enten fod eller meter som afstandsenhed. 22 DK

23 Tilslutning og klargøring af højttalersystemet x Surroundhøjttalerplacering (SURR POSI.)* Denne parameter giver dig mulighed for at vælge placeringen af dine surroundhøjttalere, så du opnår de rigtige Digital Cinema-surroundlyd funktioner i VIRTUAL lydfelterne. Vi henviser til nedenstående illustration. Vælg SIDE, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere er som beskrevet i afsnit A. Vælg MIDDLE, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere er som beskrevet i afnit B. Vælg BEHD, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere er som beskrevet i afnit C. Denne parameter kan kun anvendes, når bagsurroundhøjttaler-størrelsen er indstillet til NO. Denne indstilling påvirker kun surroundindstillingerne i VIRTUAL lydfelterne. x Surroundhøjttalerhøjde (SURR HEIGHT)*/Bagsurroundhøjttalerhøjde (SURR BACK HGT.)** Denne parameter giver dig mulighed for at vælge placeringen af dine surround- og bagsurroundhøjttalere, så du opnår de rigtige Digital Cinema-surroundlyd funktioner i VIRTUAL lydfelterne. Vi henviser til nedenstående illustration. Denne indstilling påvirker kun surroundindstillingerne i VIRTUAL lydfelterne. B A B 60 A 30 A A * Disse parametre er ikke disponible, hvis Surroundhøjttalerstørrelse (SURROUND) er indstillet til NO. ** Denne parameter er ikke disponibel, hvis Bagsurroundhøjttalerstørrelse (SURR BACK) er indstillet til NO. B C 30 C B fortsættes 20 * Disse parametre er ikke disponible, hvis Surroundhøjttalerstørrelse (SURROUND) er indstillet til NO. 23 DK

24 Opsætning af multikanal-surroundlyd (fortsat) Et tip Parameteren for surround-/ bagsurroundhøjttalerpositionen er specielt lavet til udførelse af Digital Cinema-lydindstillingerne i VIRTUAL lydfelterne. Med Digital Cinema-lydindstillingerne er højttalerplaceringen ikke så vigtig som i andre indstillinger. Alle indstillingerne i VIRTUAL lydfelterne er lavet med den forudsætning, at surroundhøjttalerne placeres bag lyttepositionen, men gengivelsen forbliver relativt ensartet, selv med surroundhøjttalerne placeret i en temmelig vid vinkel. Hvis højttalerne derimod vender mod den lyttende person fra den umiddelbare venstre og højre side af lyttepositionen, vil VIRTUAL lydfelterne ikke blive effektive, med mindre surroundhøjttalerpositionen er indstillet til SIDE. Ikke desto mindre har ethvert lyttemiljø mange variabler, som for eksempel lydreflektion fra vægge, og der kan muligvis opnås bedre resultater ved anvendelse af BEHD eller MIDDLE, hvis højttalerne er placeret højt over lyttepositionen, selv hvis de befinder sig lige til venstre eller højre for denne. Derfor anbefaler vi, selv om det kan resultere i en opsætning i modstrid med forklaringen i Surroundhøjttalerplacering, at du afspiller multikanal-kodet software og lytter til den effekt, hver enkelt indstilling har på dine lytteomgivelser. Vælg den indstilling, som giver en god fornemmelse af rumlighed og som er bedst egnet til at frembringe et sammenhængende rum mellem surroundlyden fra surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis du ikke er sikker på, hvilken en af dem, der lyder bedst, skal du vælge BEHD og derefter indstille den rigtige balance med højttalerafstandsparameteren og højttalerniveaujusteringer. x Delefrekvens for fronthøjttalerne (FRONT SP >) Giver dig mulighed for at justere fronthøjttalernes basdelefrekvens, når fronthøjttalerne er indstillet til SMALL. x Delefrekvens for bagsurroundhøjttaleren (SURR BACK SP >) Giver dig mulighed for at justere bagsurroundhøjttalerens delefrekvens, når bagsurroundhøjttaleren er indstillet til SMALL. Bemærk Det er muligt at indstille FRONT-, CENTER-, SURROUND- og SURR BACK-parametrene, når højttalerstørrelsen er indstillet til SMALL. x LFE højafskæringsfilter (LFE HIGH CUT >) Giver dig mulighed for at vælge afskæringsfrekvensen for LFE-kanalens højafskæringsfilter. Vælg normalt STD. Hvis du anvender en subwoofer uden indbygget forstærker, som drives af en separat effektforstærker, kan det være bedre at ændre afskæringsfrekvensen. x Delefrekvens for centerhøjttaleren (CENTER SP >) Giver dig mulighed for at justere centerhøjttalerens basdelefrekvens, når centerhøjttaleren er indstillet til SMALL. 24 DK x Delefrekvens for surroundhøjttalerne (SURROUND SP >) Giver dig mulighed for at justere surroundhøjttalernes delefrekvens, når surroundhøjttalerne er indstillet til SMALL.

25 Tilslutning og klargøring af højttalersystemet Justering af højttalerniveaet Anvend fjernbetjeningen fra din lytteposition til at justere hver enkelt højttalers lydniveau. Bemærk Receiveren er udstyret med en ny testtone med en frekvens centreret omkring 800 Hz til justering af højttalerniveauet. 1 Tryk på?/1 for at tænde for receiveren. 2 Tryk på TEST TONE på fjernbetjeningen. Testtonen vil lyde fra hver højttaler i rækkefølge. 3 Juster LEVEL-parametrene således, at niveauet af testtonen fra hver højttaler lyder ens fra din foretrukne lytteposition (side 39). 4 Tryk på TEST TONE igen for at koble testtonen ud. Hvordan testtonen sendes fra den valgte højttaler Anvend LEVEL-menuen til at indstille TEST TONE til FIX (side 40). Testtonen vil nu kun komme fra den valgte højttaler. Mere nøjagtig indstilling af højttalerniveauet Testtonen eller lydkilden kan sendes fra to højttalere ved siden af hinanden for at regulere balance, fase og equalisation. Indstil SET UPmenuen til testtone (T.TONE) og vælg den lyd, der skal sendes (testtone eller lydkilde) (side 52). Vælg derefter testtoneparameteren på LEVEL-menuen for at vælge de to højttalere, der skal reguleres (side 39). Et par tips Alle højttalernes niveau kan indstilles samtidigt. Drej MASTER VOLUME på hovedapparatet eller tryk på MASTER VOL +/ på fjernbetjeningen. Indstillingen kan udføres med jog-drejeknappen på receiveren. Bemærk Den justerede værdi vises på displayet under justeringen. Selv om disse justeringer også kan udføres via frontpanelet med brug af LEVEL-menuen (når testtonen lyder, skifter receiveren automatisk til LEVEL-menuen), anbefaler vi, at du følger ovenstående fremgangsmåde og justerer højttalerniveauerne fra din lytteposition ved hjælp af fjernbetjeningen. Hvis du vælger analog lyd med MULTI/2CH ANALOG DIRECT-knappen, vil strømmen til de digitale kredsløb blive afbrudt.* Derfor tager det et par sekunder at frembringe testtonen, når denne frembringes i denne indstilling. Dette er dog ikke nogen fejl. * Når D.POWER er indstillet til AUTO OFF i SET UP-menuen. Kontrol af tilslutningerne Udfør følgende for at verificere, at tilslutningerne er korrekt udført, når du har tilsluttet alle apparaterne til receiveren. 1 Tryk på?/1 for at tænde for receiveren. 2 Tænd for det apparat, som du har tilsluttet (f.eks. CD-afspiller eller båndoptager). 3 Drej FUNCTION for at vælge apparatet (programkilden). 4 Begynd afspilningen. Se Fejlfinding på side 76 og træf de korrekte forholdsregler for at løse problemet, hvis du ikke opnår en normal lyd, efter at du har udført denne procedure. 25 DK

26 Grundlæggende anvendelse Valg af apparat FUNCTION-kontrol Drej FUNCTION-kontrollen for at vælge det apparat, der skal anvendes. For at vælge Drej for at tænde Videobåndoptager 1 eller 2 Camcorder eller videospil 3 DVD- eller LD-afspiller DVD/LD TV eller satellit-tuner TV/SAT Båndoptager TAPE MD- afspiller eller MD/DAT DAT-båndoptager CD/SACD-afspiller CD/SACD Indbygget tuner TUNER Pladespiller PHONO Efter at du har tændt for det valgte apparat, vælger du apparatet og afspiller programkilden. Tænd for fjernsynet og indstil fjernsynets indgang til det valgte apparat, når du har valgt videobåndoptager, camcorder, videospil, DVDafspiller eller LD-afspiller. AUDIO SPLIT Tryk på AUDIO SPLIT for at forsyne hver funktion med lydindgange. Denne funktion er praktisk, hvis du anvender flere digitale apparater. Du kan vælge den lydindgang, som er tildelt med denne funktion, med PUT MODE (side 27). Det er ikke muligt at tildele lydindgangen for TUNER. 1 Drej FUNCTION for at vælge de kilder, som skal forsynes med lydindgang. 2 Tryk på AUDIO SPLIT. 3 Drej FUNCTION for at vælge lydindgangen. Den lydindgang, du kan tildele, er forskellig, alt efter funktionen. DVD/LD, CD/SACD NO ASSIGN t DIGITAL: ONLY COAX t DIGITAL: ONLY OPT t ONLY ANALOG PUT TV/SAT, MD/DAT NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t CD/SACD (COAXIAL) t ONLY ANALOG PUT Analoge funktioner undtagen for PHONO NO ASSIGN t DVD/LD (COAXIAL) t DVD/LD (OPTICAL) t TV/SAT (OPTICAL) t MD/DAT (OPTICAL) t CD/SACD (COAXIAL) t CD/SACD (OPTICAL) PHONO NO ASSIGN t 1 t 2 t 3 t DVD/LD (ANALOG) t TV/SAT (ANALOG) t TAPE t MD/DAT (ANALOG) t CD/SACD (ANALOG) 4 Tryk på AUDIO SPLIT. Hvis du ikke trykker på AUDIO SPLIT indenfor 8 sekunder, vil receiveren automatisk forsyne funktionen med den valgte lydindgang. Et par tips Vælg NO ASSIGN, hvis du ikke tildeler. Hvis du vælger DIGITAL: ONLY COAX eller DIGITAL: ONLY OPT for DVD/LD, vil kun koaksial og optisk digital indgang automatisk blive valgt for DVD/LD. 26 DK

27 Grundlæggende anvendelse PUT MODE Tryk på PUT MODE for at vælge indgangsindstillingen for dine digitale apparater. Du kan også vælge COAXIAL eller OPTICAL lydindgang for andre funktioner, som er tildelt med AUDIO SPLIT. Ved hvert tryk på knappen, skifter indgangsindstillingen for det apparat, der er valgt. Vælg AUTO 2CH COAXIAL FIXED OPTICAL FIXED For at Give forrang til de analoge lydsignaler, der sendes til AUDIO (L/R)- jackstikkene, hvis der ikke er nogen digitale signaler. Specificere de analoge lydsignaler, der sendes til DIGITAL COAXIALindgangsjackstikkene. Specificere de analoge lydsignaler, der sendes til DIGITAL OPTICALindgangsjackstikkene. ANALOG 2CH FIXED Specificere de analoge lydsignaler, der sendes til AUDIO (L/R)- jackstikkene. Når MULTI CH 1 eller 2 tildeles en bestemt funktion med brug af SET UP-menuen (side 50), vil følgende blive vist i stedet for AUTO 2CH og ANALOG 2CH FIXED. Vælg For at AUTO MULTI CH Give forrang til de aanaloge 1 eller 2 lydsignaler, der sendes til MULTI CH 1 eller 2 jackstikkene, hvis der ikke er nogen digitale signaler. MULTI CH 1 eller 2 Specificere de analoge FIXED lydsignaler, der sendes til MULTI CH 1 eller 2 jackstikkene. MULTI/2CH ANALOG DIRECT Tryk på MULTI/2CH ANALOG DIRECT, hvis du vil høre den lydkilde, som er tilsluttet MULTI CH 1 eller 2 jackstikkene eller de analoge 2-kanals indgangsjackstik. Kun lydstyrke og fronthøjttalerbalance kan justeres, når der er indstillet til 2CH ANALOG DIRECT. Når der er indstillet til MULTI CH 1 eller 2 DIRECT, kan balancen og niveauet for alle højttalerne justeres. Når denne funktion er aktiveret, vil equalizeren, lydfeltet (etc.) være koblet ud. Vælg For at MULTI CH 1 Høre lydkilden tilsluttet eller 2 DIRECT MULTI CH 1 eller 2 jackstikkene. MULTI CH 1 eller 2 indikatoren begynder at lyse på displayet. Denne indstilling er velegnet til en højkvalitets analog lydkilde. 2CH ANALOG Høre lydkilden tilsluttet analog DIRECT 2 kanaljackstikkene. Denne indstilling er velegnet til en højkvalitets analog lydkilde. SPEAKERS-vælger Vælg ON OFF For at Sende lyden fra højttalerne tilsluttet SPEAKERS-terminalerne. Udkoble lyd fra højttalerne. MUTG Tryk på MUTG, hvis du vil koble lyden ud. MUTG kommer frem på displayet, når lyden er afbrudt. Mutingfunktionen annulleres, når man drejer MASTER VOLUME i retningen med uret for at øge lydstyrken. fortsættes 27 DK

28 Valg af apparat (fortsat) PHONES Til tilslutning af hovedtelefoner. Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er de valgbare lydfelter HEADPHONE (2CH), HEADPHONE (DIRECT) og HEADPHONE THEATER (se side 32). Bemærk Hvis HEADPHONE (MULTI 1) eller HEADPHONE (MULTI 2) vises på displayet, mens hovedtelefonerne er tilsluttet, vil kun multikanalernes venstre/højre frontsignaler sendes fra hovedtelefonerne. Tryk på MULTI/2CH ANALOG DIRECT for at annullere MULTI CH 1 (eller 2) DIRECT (side 27). Valg af 7.1- kanalindstillingen Tilslutning af højttalerne Se side 16. Inden 7.1-kanalindstillingen anvendes Sæt Centerhøjttalerstørrelse (CENTER) til NO og sæt Enkelt eller dobbelt bagsurroundhøjttaler (SURR BACK L/R) til YES. Vi henviser til side angående detaljer om indstillingen. Når en ekstra forstærker til gengivelse af alle 7.1- kanalerne med brug af rigtige højttalere tilsluttes Hvis du har endnu en stereo-effektforstærker, kan du anvende 7.1-kanalindstillingen med brug af rigtige højttalere for alle 7.1-kanalerne. Tilslut bagsurroundhøjttalerne (L/R) via den anden forstærker. 7.1-kanalindstillingen føjer DSP (digital signalprocessor) teknologi til 6.1-kanalkodet lyd med det formål at gengive bagsurroundkanalen i stereo (L/R). Der er to måder at vælge 7.1-kanalindstillingen på. Udfør højttalertilslutningerne og indstillingerne som beskrevet herunder. L SW C R SL SR SBL SBR STR-VA555ES PRE Stereo-forstærker Hvis kun de til denne receiver tilsluttede højttalere anvendes Du kan høre lyd i 7.1-kanalindstillingen ved udelukkende at anvende de faktiske 6.1-kanal højttalere, som er tilsluttet denne receiver. Vælg den centerhøjttaler, der skal anvendes som højre bagsurroundhøjttaler, og indstil den bagsurroundhøjttaler, der skal anvendes, til venstre bagsurroundhøjttaler. Lyden fra centerkanalen vil blive nedmikset til andre kanaler. Tilslutning af højttalerne og forstærkeren Se side 17. Inden 7.1-kanalindstillingen anvendes Sæt Centerhøjttalerstørrelse (CENTER) til LARGE eller SMALL, alt efter den tilsluttede centerhøjttaler, og sæt derefter Enkelt eller dobbelt bagsurroundhøjttaler (SURR BACK L/R) til YES. Vi henviser til side angående detaljer om indstillingen. L SW R Bemærk Der kommer ingen lyd fra SPEAKERS SURR BACK-terminalerne. SL SR SBL SBR 28 DK

29 OFF A+B A B Grundlæggende anvendelse Lytning til lyden i et andet rum Ændring af displayet DISPLAY 1/u Tryk gentagne gange for at ændre informationen på displayet. 2ND ROOM AUDIO Stereo-forstærker DIMMER Tryk gentagne gange på DIMMER, hvis du vil regulere displayets lysstyrke (5 trin). DIMMER-indikatoren tændes, når nedblændingsfunktionen er aktiveret. SPEAKERS Du kan vælge de analoge lydsignaler for output til en stereoforstærker i et andet rum. Vi henviser til side 13 angående detaljer om tilslutningen. 1 Tryk på 2ND ROOM. 2 Drej jog-drejeknappen for at vælge de analoge lydsignaler. Lydkilden skifter cyklisk som vist herunder: SOURCE* t 1 t 2 t 3 t DVD/LD t TV/SAT t TAPE t MD/DAT t CD/SACD t TUNER * Den aktuelle funktions lydsignaler høres. Et par tips Hvis SOURCE er valgt, vil signalerne til MULTI CH -jackstikkene ikke blive sendt fra 2ND ROOM -jackstikkene, selv hvis MULTI/2CH ANALOG DIRECT er indstillet til MULTI CH 1 eller 2 DIRECT. Den valgte funktions analoge lydsignaler sendes. Kun signaler fra apparater tilsluttet de analoge indgangsjackstik sendes via 2ND ROOM jackstikkene. Der sendes ingen signaler fra apparater, som kun er tilsluttet de digitale indgangsjackstik. 29 DK

30 Anvendelse af surroundlyd Det er muligt at få det fulde udbytte af surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af de forprogrammerede lydfelter, som din receiver er udstyret med. Disse bringer en spændende og kraftig lyd som i biografen og i koncertsalen ind i din stue. Det er også muligt at brugertilpasse lydfelterne, så den ønskede lyd kan opnås via ændring af de forskellige lydparametre. For at få det fuld udbytte af surroundlyden, skal du registrere dine højttaleres antal og placering. Vi henviser til Opsætning af multikanalsurroundlyd begyndende på side 19 angående indstilling af parametrene inden anvendelse af surroundlyd. Valg af et lydfelt Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at vælge et af de forprogrammerede lydfelter, alt efter hvilket program, du vil høre. Tryk gentagne gange på MODE +/ for at vælge det ønskede lydfelt. Det aktuelle lydfelt vises på displayet. Vi henviser til side angående information om hvert enkelt lydfelt. Udkobling af lydfeltet Tryk på A.F.D., 2CH eller MULTI/2CH ANALOG DIRECT (side 32). Et par tips Du kan identificere programsoftwarens kodningsformat ved at se på dens indpakning, hvor formatet er angivet. Dolby Digital-plader er forsynet med logoet, og Dolby Surround-kodede programmer er etiketterede med logoet. Når lydsignaler med en samplingfrekvens på mere end 48 khz sendes ind, vil lydsignalerne automatisk være i stereo, og lydfeltet vil blive koblet ud. Du kan ændre navnet på et lydfelt (se side 48). Om DCS (Digital Cinema Sound) Lydfelterne med DCS-afmærkning betjener sig af DCS-teknologi. Når disse lydfelter vælges, vil Digital Cinema Sound -indikatoren på displayet begynde at lyse. DCS er koncept-betegnelsen for surroundteknologi til hjemmebiografer udviklet af Sony. DCS betjener sig af DSP (Digital Signal Processor) teknologi til gengivelse af lydkarakteristikker i et faktisk filmstudie i Hollywood. Ved afspilning hjemme vil DCS skabe en kraftig biografvirkning, som efterligner den kunstneriske kombination af lyd og handling præcis som filminstruktøren har forestillet sig den. x NORMAL SURROUND Software med multikanal-surroundlydsignaler afspilles i overensstemmelse med den måde, hvorpå de indspilledes. Software med 2-kanals lydsignaler dekodes med Dolby Pro Logic, så der skabes surroundeffekter. x CEMA STUDIO EX A C 1)2) DCS Betjener sig af V. MULTI DIMENSION 3Dlydbilleddannelse (side 31) til at skabe 5 par virtuelle højttalere omkring den lyttende person fra et enkelt par virkelige surroundhøjttalere. Selv om denne receiver er udstyret med en 6.1-kanals forstærker, er det muligt at gengive 6.1-kanals surroundlyd med 5.1-kanals højttalerindstillinger ved at skabe en virtuel bagsurroundhøjttaler via VIRTUAL MATRIX 6.1 gengivefunktionen (side 33). CEMA STUDIO EX A gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment s klassiske redigeringsstudie. CEMA STUDIO EX B gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment s mixing-studie, som er en af de mest up-to-date faciliteter i Hollywood. CEMA STUDIO EX C gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment s BGM optagestudie. 30 DK

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Tuner

FM Stereo FM-AM Tuner FM Stereo FM-AM Tuner Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-SE570 ST-SE370 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation 4-235-663-23(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL7A 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-240-466-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE685 2002 Sony Corporation ADVASE For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-232-21(4) FM Stereo FM/AM eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-DA5000ES ST-DA3000ES 2003 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-671-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB1080 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation 2-148-932-12(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DB795 2004 Sony Corporation SU BACK CENTE AUDIO SUB WOOFE IMPEDANCE SEECTO 8 4 AC ET ADVASE For at undgå faren for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

GR-D820E GR-D860E DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA LYT1814-005A INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE DIGITALT VIDEOKAMERA DIGITAALINEN VIDEOKAMERA GR-D820E E LYT1814-005A DA FI Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2006 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.

Video Projector. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning VPL-HW15 VPL-HW15 4-156-596-DFS(1) C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV. C:\000 JOBS\Covers\00COV_VPLHW15UC\01COV.fm masterpage:back Cover 01COV.fm Page 1 Tuesday, October 6, 2009 12:19 PM 4-156-596-DFS(1) IM60 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1)

Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI 2-887-135-81(1) 2-887-135-81(1) Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E DK/FI Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot