Multi Channel AV Receiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Multi Channel AV Receiver"

Transkriptio

1 (1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG Sony Corporation

2 + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner osv. Anbring desuden ikke tæedte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Installer dette system, så netledningen straks kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der skulle opstå problemer. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model ST-DG510. Bekræft dit modelnummer, som findes i nederste højre hjørne af forpladen. I denne brugsvejledning anvendes modellen med områdekode U til illustrationsformål, med mindre andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med områdekode CE". Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på fjernbetjeningen. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, vises på den øverste, højre del af bagsiden (se illustrationen herunder). Områdekode Enhver forskel i anvendelse, alt efter områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro ogic Surround samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby aboratories. "Dolby", "Pro ogic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby aboratories. ** "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende DTS, Inc. Denne receiver anvender HDMI -teknologi (High- Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI icensing C. 2 DK

3 Bemærkning til den medfølgende fjernbetjening (M-AAU013) Tasten VIDEO 3 på fjernbetjeningen er ikke tilgængelig for betjening af receiveren. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering : Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalere a : Tilslutning af lydudstyret b: Tilslutning af videoapparaterne : Tilslutning af antennerne : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen : Valg af højttalersystemet : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CAIBATION) : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)...31 Afspilning Hvordan man vælger et apparat...32 ytning til/visning af et apparat...34 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne...36 Justering af lydniveauet (EVE-menu)...39 Justering af tonen (TONE-menu)...40 Indstillinger til surround sound (SU-menu)...40 Indstillinger af tuneren (TUNE-menu)...41 Indstillinger for lyden (AUDIO-menu)...41 Indstillinger af systemet (SYSTEM-menu)...42 Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (A. CA-menu)...45 Opnå surround sound Opnå Dolby Digital- og DTS surround sound (AUTO FOMAT DIECT) Valg af et forudprogrammeret lydfelt Kun anvendelse af fronthøjttalerne (2CH STEEO) ytning til lyden uden justeringer (ANAOG DIECT) Genindstilling af lydfelter til startindstillingerne Betjening af tuneren ytning til FM-/AM-radio Programmering af faste radiostationer Anvendelse af adio Data System (DS) (Gælder kun modeller med områdekode CE, CEK) Andre anvendelser Skift mellem digital og analog lyd (INPUT MODE) Navngivning af indgange Ændring af displayet Anvendelse af den automatiske slukningsfunktion Optagelse med receiveren Anvendelse af fjernbetjeningen Ændring af knapfunktionerne Supplerende oplysninger Ordliste Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Specifikationer Stikordsregister DK

5 Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering Frontpanel Introduktion ?/1 MASTE VOUME DISPAY INPUT MODE INPUT SEECTO SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CA DIECT PHONES qf qd qs qa q; 9 8 Navn Funktion A?/1 Tryk for at tænde og slukke (tændt/standby) for receiveren (side 26, 34, 35, 52, 68). B SPEAKES (OFF/A/B) C Display D Fjernbetjenings sensor E DISPAY F INPUT MODE Tryk for at vælge højttalersystemet (side 27). Det valgte apparats nuværende status eller en liste over valgbare poster kommer frem her (side 7). Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Tryk for at vælge de oplysninger, der vises på displayet (side 57, 59). Tryk for at vælge indgangen, når de samme apparater er tilsluttet både til digitale og analoge jackstik (side 58). Navn G MASTE VOUME H DIECT I AUTO CA J INPUT SEECTO Funktion Drej for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne på samme tid (side 32, 33, 34, 35). Tryk for at lytte til analog lyd med høj kvalitet (side 51). Tryk for at aktivere den automatiske kalibreringsfunktion (side 29). Drej for at vælge indgangskilden for afspilning (side 32, 34, 35, 51, 53, 56, 58, 59). fortsættes 5 DK

6 Navn K 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING +/ M AUTO CA MIC-stik N PHONES-stik Funktion Tryk for at vælge et lydfelt (side 46). Tryk for at betjene tuneren (FM/AM) (side 52). Tilsluttes den medfølgende optimizermikrofon for den automatiske kalibreringsfunktion (side 28). Tilslutning til hovedtelefoner (side 64). 6 DK

7 Om indikatorerne på displayet SW FE SP A SP B C S S S ; D ; PII ; P OPT DTS MEMOY DS ST COAX D.ANGE MONO Introduktion qd qs qa q; Navn Funktion Navn Funktion A SW B FE C SP A/SP B D ; D E ; P/ ; P II yser, når valg af subwoofer er sat til "YES" (side 42) og lydsignalet udsendes fra SUBWOOFE-jackstikket. yser, når den disc, der afspilles, indeholder en FE (ow Frequency Effect) kanal og FE-kanalsignalet faktisk gengives. yser svarende til det anvendte højttalersystem. Disse indikatorer lyser imidlertid ikke, hvis højttalerudgangen er slået fra, eller hvis der er tilsluttet hovedtelefoner. yser, når receiveren dekoder Dolby Digital-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en Dolby Digital-format disc, skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at INPUT MODE ikke er sat til "ANAOG" (side 58). "; P" lyser, når receiveren anvender Pro ogic-behandling af 2-kanals signaler for at kunne udsende center- og surroundkanalsignaler. "; P II" lyser, når Pro ogic II Movie/Musicdekoderen aktiveres. Disse indikatorer lyser imidlertid ikke, hvis både center- og surround-højttalerne er sat til "NO" (side 38), og du vælger et lydfelt ved hjælp af A.F.D.-knappen. F OPT G DTS H MEMOY I Tunerindikatorer yser, når VIDEO 2-indgangen er valgt. Imidlertid vises "UNOCK" på displayet, hvis der ikke er noget digitalt indgangssignal i OPTICAstikket. "OPT" tændes også, når SAT-indgangen er valgt, hvis INPUT MODE er indstillet til "AUTO IN", og kildesignalet er et digitalt signal, som sendes ind gennem OPTICA-stikket. INPUT MODE er indstillet til "OPT IN" (side 58). yser, når receiveren dekoder DTS-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en DTSformat disc skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at INPUT MODE ikke er indstillet til "ANAOG" (side 58). yser, når en hukommelsesfunktion, såsom Preset Memory (side 55) osv. aktiveres. yser, når du bruger receiveren til at stille ind på radiostationer (side 52) osv. Bemærk! "DS" vises gælder kun på modeller med områdekode CE og CEK. fortsættes 7 DK

8 Navn J Indikatorer for forvalgte stationer K D.ANGE COAX M Indikatorer for afspilningskanaler C S S S Funktion yser, når du bruger receiveren til at stille ind på radiostationer, du har forvalgt. Oplysninger om forvalg af radiostationer, se side 54. yser, når dynamisk områdekomprimering er aktiveret (side 37). yser, når DVD-indgangen er valgt. Imidlertid vises "UNOCK" på displayet, hvis der ikke er noget digitalt indgangssignal i COAXIAstikket. Bogstaverne (, C, osv.) angiver de kanaler, som er under afspilning. Boksene omkring bogstaverne er forskellige for at vise, hvordan receiveren nedmikser kildelyden (baseret på højttalerindstillingerne). Venstre front Højre front Center (monofonisk) Venstre surround Højre surround Surround (monofonisk eller surroundkomponenterne opnået gennem Pro ogic-behandling) Eksempel: Optageformat (Front/ Surround): 3/2.1 Udgangskanal: Når surroundhøjttalerne er sat til "NO" (side 38) ydfelt: A.F.D. AUTO SW C S S 8 DK

9 Bagpanel OPTICA 1 2 Y Introduktion SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN SUB SA-CD/CD TV SAT VIDEO 1 WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A DIGITA INPUT/OUTPUT-sektion OPTICA IN-jackstik COAXIA IN-jackstik HDMI IN/ OUT-jackstik* Tilsluttes en DVDafspiller osv. COAXIAjackstikket frembringer en bedre kvalitet af høj lyd (side 18, 21, 23). Tilsluttes til en DVD-afspiller osv. Et billede og lyden udsendes til TV'et eller en projektor (side 18). B COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUT-sektion Grøn (Y) Blå (PB/CB) ød (P/C) COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUTjackstik* Tilsluttes en DVDafspiller, et TV eller en satellittuner. Du kan få billeder i høj kvalitet (side 20, 21, 23). C SPEAKES-sektion Tilsluttes højttalere (side 15). Tilsluttes subwoofer (side 15). D VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUTsektion Hvid () ød () Gul AUDIO IN/ OUT-jackstik VIDEO IN/ OUT-jackstik* E AUDIO INPUT-sektion Hvid () ød () AUDIO IN-jackstik Tilsluttes en videobåndoptager, DVD-afspiller osv. (side 20 24). Tilsluttes en CDafspiller osv. (side 16). fortsættes 9 DK

10 F ANTENNA-sektion FM ANTENNA -jackstik AM ANTENNA -terminalen Tilsluttes den FMledningsantenne, som følger med denne receiver (side 25). Tilsluttes den AMrammeantenne, som følger med denne receiver (side 25). * Du kan se det valgte billede, når du tilslutter MONITO OUT- eller HDMI OUT-stikket til et TV eller en projektor (side 18, 20). Fjernbetjening Du kan bruge den medfølgende fjernbetjening M-AAU013 til betjening af receiveren og til at styre de Sony lyd-/videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 61). ws wa TV INPUT SEEP AUTO CA TV?/1 AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD SAT TV SA-CD/CD TUNE w; ql qk qj qh qg qf qd 2CH A.F.D >10/ - CEA DISPAY G D.TUNING 9 D.SKIP MEMOY DVD MENU 0/10 ENTE ETUN/EXIT MENU TV CH PESET TV CH + EPAY ADVANCE PESET +. < > TUNING m TV F f H X MOVIE MUSIC AMP MENU FM MODE TOOS MUTING TV VO MASTE VO g < TUNING + M x q; qa qs 10 DK

11 Navn Funktion Navn Funktion A TV?/1 (tændt/ standby) AV?/1 (tændt/ standby) B?/1 (tændt/ standby) C Indgangsknapperne Tryk på TV?/1 og TV (M) samtidigt for at tænde eller slukke for TV'et. Tryk for at tænde eller slukke for de Sony lyd-/ videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 61). Hvis du trykker på?/1 (B) samtidigt, slukker receiveren og andre apparater (SYSTEM STANDBY). Bemærk! Funktionen af AV?/1- knappen skifter automatisk, hver gang der trykkes på indgangsknapperne (C). Tryk for at tænde eller slukke for receiveren. For at slukke for alle apparaterne, tryk på?/1 og AV?/1 (A) samtidigt (SYSTEM STANDBY). Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Når du trykker på en af indgangsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fabriksindstillede til at styre Sony-apparater som følger. Det er muligt at ændre knaptildelingerne ved at gå frem efter trinnene i "Ændring af knapfunktionerne" på side 61. D 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC E AMP MENU F FM MODE G D.TUNING D.SKIP H DVD MENU I ENTE MEMOY J MUTING Tryk for at vælge et lydfelt. Tryk for at få vist menuen til receiveren. Brug derefter V, v, B, b og (P) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse. Tryk for at angive direkte tuning-indstilling. Tryk for at springe en disc over ved brug af en multi-disc changer. Tryk for at få vist menuen for DVD-afspilleren på TVskærmen. Brug derefter V, v, B, b og (P) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at indtaste værdien efter valg af en kanal, en disc eller et spor ved hjælp at nummertasterne på TV'et, videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at gemme en station i hukommelsen. Tryk for at afbryde lyden. Tryk på MUTING og TV (M) samtidig for at afbryde lyden fra TV'et. Introduktion Knap VIDEO 1 VIDEO 2 Tildelt Sonyapparat VC (VT tilstand 3) VC (VT tilstand 2) K TV VO + a) / MASTE VO + a) / Tryk på TV VO +/ og TV (M) samtidigt for at justere lydstyrkeniveauet for TV'et. Tryk for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne samtidigt. VIDEO 3 Ikke tilknyttet DVD DVD-afspiller SAT Digital Satellite eceiver TV TV SA-CD/CD Super Audio CD/ CD-afspiller TUNE Indbygget tuner fortsættes 11 DK

12 Navn Funktion Navn Funktion./> Tryk for at springe et spor over i CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren. M TV Tryk samtidigt på TV og den knap, som du ønsker, for at aktivere knapperne med orange skrift. EPAY < / ADVANCE m/m H a) X x TV CH +/ PESET +/ TUNING +/ < Tryk for at afspille den forrige sekvens igen eller for at gå hurtigt frem i den aktuelle sekvens med videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at søge efter spor i fremadgående/ tilbagegående retning på DVD-afspilleren. starte hurtig fremadspoling/ tilbagespoling af videobåndoptageren, CDafspilleren eller blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at starte afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren. Tryk for at holde pause i afspilning eller optagelse med videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller blu-ray disc-afspilleren. (Starter også optagelse med apparater i optage-standby). Tryk for at stoppe afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray discafspilleren. Tryk på TV CH +/ og TV (M) samtidigt for at vælge forvalgte TV-kanaler. Tryk for at forvælge stationer. forvælge kanaler for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at søge efter en station. N MENU O ETUN/ EXIT O P V/v/B/b Q DISPAY Tryk for at få vist menuen i videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller blu-ray disc-afspilleren på TV-skærmen. Tryk på MENU og TV (M) samtidig for at få vist TV'ets menu. Brug derefter V, v, B, b og (P) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. afslutte menuen, mens menuen eller on-screenguiden for videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller blu-ray disc-afspilleren vises på TV-skærmen. Tryk på ETUN/EXIT og TV (M) samtidig for at gå tilbage til den forrige menu eller afslutte TV'ets menu, mens menuen vises på TVskærmen. Når du har trykket på AMP MENU (E), DVD MENU (H) eller MENU (N), tryk på V, v, B eller b for at vælge indstillingerne. Tryk derefter på for at angive valget i DVD MENU eller MENU. Tryk på for at angive valg af receiveren, videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at vælge oplysninger, der vises på TV-skærmen for videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller blu-ray disc-afspilleren. Tryk på DISPAY og TV (M) samtidig for at vælge de TV-informationer, som vises på TV'et. 12 DK

13 Navn TOOS Funktion Tryk for at få vist indstillinger, der gælder for hele disken (f.eks. diskbeskyttelse), optager (f.eks. lydindstillinger under optagelse) eller flere elementer i en listemenu (f.eks. sletning af flere titler). Tryk på TOOS og TV (M) samtidig for at få vist de relevante muligheder for TV'et. S -/-- Tryk på -/-- og TV (M) samtidigt for at vælge kanalindgangsindstillingen, enten en eller to cifre på TV'et. >10/ Tryk for at vælge x spornumre over 10 for videobåndoptageren, satellittuneren eller CDafspilleren. kanalnumre for Digital CATV-stikket. CEA T Numeriske knapperne (nummer 5 a) ) Tryk for at slette en fejl, når du trykker på den forkerte numeriske tast. Tryk for at forvælge/stille ind til forvalgte stationer. vælge spornumre i CDafspilleren, DVDafspilleren eller blu-ray disc-afspilleren. Tryk på 0/10 for at vælge spornummer 10. vælge kanalnumre for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk på de numeriske knapper og TV (M) samtidigt for at vælge TV-kanalerne. Navn U TV INPUT SEEP V AUTO CA Funktion Tryk på TV INPUT og TV (M) samtidigt for at vælge indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang). Tryk for at aktivere den automatiske slukningsfunktion og varighed, som receiveren automatisk slukker. Tryk for at aktivere den automatiske kalibreringsfunktion. a) Knapperne nummer 5, MASTE VO +, TV VO + og H har et berøringspunkt. Brug berøringspunkterne som referencer, når du betjener receiveren. Bemærk! Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit virker muligvis ikke, afhængigt af modellen. Overstående forklaring er kun beregnet som eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt, ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. Tasten VIDEO 3 på fjernbetjeningen er ikke tilgængelig for betjening af receiveren. Introduktion 13 DK

14 1 : Installation af højttalerne Denne receiver muliggør anvendelse af et 5.1- kanals system (5 højttalere og én subwoofer). For at opnå den fulde effekt af en biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surround-højttalere) samt en subwoofer (5.1-kanals). Eksempel på en 5.1-kanals højttalersystem-konfiguration AFronthøjttaler (V) BFronthøjttaler (H) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (V) ESurround-højttaler (H) FSubwoofer Tip! Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det ønskes. 14 DK

15 2 : Tilslutning af højttalere F C A Introduktion A B SPEAKES FONT B-terminalen a) Y IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + P/C VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES B D E B A Monofonisk lydkabel (medfølger ikke) B Højttalerkabler (medfølger ikke) AFronthøjttaler A (V) BFronthøjttaler A (H) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (V) ESurround-højttaler (H) FSubwoofer b) a) Hvis du har et ekstra fronthøjttalersystem, kan du tilslutte det til SPEAKES FONT B-terminalen. Fronthøjttalerne kan vælges efter ønske ved hjælp af SPEAKES (OFF/A/B) på receiveren (side 27). b) Ved tilslutning af en subwoofer med en automatisk standby-funktion, skal funktionen slås fra ved visning af film. Hvis den automatiske standbyfunktion er sat til ON, går den automatisk tilbage til standby-indstilling, afhængigt af niveauet for indgangssignalet til en subwoofer, og lyden høres muligvis ikke. 15 DK

16 3a : Tilslutning af lydudstyret Tilslutning af Super Audio CDafspiller/CD-afspiller Den følgende illustration viser, hvordan en Super Audio CD-afspiller/CD-afspiller tilsluttes. Efter tilslutning af din Super Audio CD/CDafspiller skal du fortsætte til "3b: Tilslutning af videoapparaterne" (side 17). Super Audio CDafspiller/CD-afspiller A OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A ydkabel (medfølger ikke) 16 DK

17 ?/1 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE AUTO CA MASTE VOUME DIECT 3b: Tilslutning af videoapparaterne Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan video apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, der skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne" (side 25), når alle dine apparater er tilsluttet. Apparater, der skal tilsluttes Apparat Side Med HDMI-jackstik 18 TV 20 DVD-afspiller/DVD-optager 21 Satellittuner/Set-top-boks 23 Videobåndoptager 24 Videoindgangs/ udgangsjackstik, der skal tilsluttes Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutning i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. TV osv. INPUT-jackstik MONITO OUT, HDMI OUTjackstik på receiver HDMI HDMI COMPONENT VIDEO COMPONENT VIDEO VIDEO VIDEO Introduktion HDMI COMPONENT VIDEO VIDEO INPUT-jackstik på receiver OUTPUT-jackstik på videoapparat HDMI COMPONENT VIDEO VIDEO Højkvalitets billede 17 DK

18 Tilslutning af apparater med HDMI-jackstik HDMI er en forkortelse High-Definition Multimedia Interface. Det er en grænseflade, som sender video- og lydsignaler i digitalt format. ydsignaler DVD-afspiller yd/ videosignaler Blu-ray disc-afspiller yd/ videosignaler lydsignaler TV, projektor osv. yd/ videosignaler A B B C B OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke) B HDMI-kabel (medfølger ikke) Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. C Optisk digitalt kabel (medfølger ikke) 18 DK

19 Bemærkninger om HDMIforbindelser Der udsendes kun lyd fra TV-højttaleren, når et afspilningsapparat og denne receiver samt denne receiver og TV et er forbundet via HDMI-jackstik. Hvis du ønsker lyd fra de medfølgende højttalere og vil udnytte flerkanals surround sound, skal du sørge for at forbinde de digitale lydjackstik på afspilningsapparatet til receiveren. afbryde TV'ets lyd. Multi/stereolydområdesignaler fra en Super Audio CD udsendes ikke. Videosignaler til HDMI IN-stikket kan kun fås fra HDMI OUT-stikket. Videoindgangssignalerne kan ikke fås fra VIDEO OUT-stik eller MONITO OUTstik. Check indstillingen for det tilsluttede apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet via HDMI-kablet. Denne modtager kan ikke overføre videoeller lydsignaler sammen med visse typer apparater. Se betjeningsvejledningen til hvert tilsluttet apparat for at få yderligere oplysninger. Introduktion Bemærk! Sørg for at tænde for receiveren, når video- og lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et TV via receiveren. Medmindre der er tændt, udsendes hverken video- eller lydsignaler. Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene sættes lige i, indtil de klikker på plads. Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale kabler. Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEO 2- indtastningsknappe på fjernbetjeningen, så du kan bruge knappen til at styre Bu-ray discafspilleren. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 61). Det er også muligt at omdøbe VIDEO 2- indgangen, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 59). Tip! Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. 19 DK

20 Tilslutning af en TV Billedet fra et visuelt apparat, som tilsluttes denne receiver, kan vises på en TV-skærm. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Sørg for at tænde for receiveren, når video- og lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et TV via receiveren. Medmindre der er tændt, udsendes hverken video- eller lydsignaler. Tip! Du kan se det valgte billede, når du tilslutter MONITO OUT- eller HDMI OUT-stikket til et TV eller en projektor. For at høre lyden fra TV'et via de højttalere, der er tilsluttet til receiveren, skal du sørge for at: tilslutte lydudgangsstikkene på dit TV til TV AUDIO IN-stikkene på receiveren. afbryde TV'ets lyd. TV ydsignaler Videosignaler A B C OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN SAT DVD VIDEO 1 VIDEO OUT SAT IN DVD IN MONITO OUT MONITO COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A ydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) 20 DK

21 Tilslutning af DVD-afspiller/ DVD-optager Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller/DVD-optager tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan anvendes som input ved at indstille den digitale lydudgang på DVD-afspilleren. Se den betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren. Da denne receiver ikke har analoge lydindgangsstik for DVD, skal du tilslutte DVDafspilleren til DIGITA COAXIA DVD INstikket på receiveren. Hvis du kun vil have lyd ud af de venstre og højre fronthøjtalere, skal du trykke på 2CH. Tip! Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. Introduktion Tilslutning af DVD-afspiller DVD-afspiller ydsignaler Videosignaler A B C OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) fortsættes 21 DK

22 Tilslutning af DVD-optager DVD-optager Videosignaler ydsignaler A B OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A Videokabel (medfølger ikke) B ydkabel (medfølger ikke) Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for VIDEO 1-indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVDoptageren. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 61). Det er også muligt at omdøbe VIDEO 1- indgangen, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under "Navngivning af indgange" (side 59). 22 DK

23 Tilslutning af en satellittuner/ Set-top-boks Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner eller en set-top-boks tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene sættes lige i, indtil de klikker på plads. Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale kabler. Tip! Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. Introduktion Satellittuner/Set-top-boks ydsignaler Videosignaler A B C D OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO OUT VIDEO IN SAT IN DVD IN MONITO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke) B ydkabel (medfølger ikke) C Videokabel (medfølger ikke) D Komponentvideokabel (medfølger ikke) 23 DK

24 Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik Nedenstående illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som f.eks. en videobåndoptager osv. med analoge jackstik. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Videobåndoptager Videosignaler ydsignaler A B OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES A Videokabel (medfølger ikke) B ydkabel (medfølger ikke) 24 DK

25 4 : Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. FM-ledningsantenne (medfølger) Introduktion AM-rammeantenne (medfølger) OPTICA Y SAT IN DVD IN VIDEO 2 /BD IN HDMI OUT PB/CB + VIDEO 2/ BD IN P/C DVD IN COAXIA AM VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT SAT DVD VIDEO 1 MONITO SAT IN DVD IN MONITO OUT COMPONENT VIDEO CENTE SUOUND FONT A DIGITA ANTENNA AUDIO OUT + + AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT SA-CD/CD TV SAT AUDIO IN VIDEO 1 SUB WOOFE SPEAKES FONT B SPEAKES * Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af denne receivers områdekode. Bemærk! For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. 25 DK

26 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE AUTO CA MASTE VOUME DIECT 5: Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen Indstilling af spændingsvælgeren Hvis receiveren har en spændingsvælger på bagpanelet, skal det kontrolleres, om spændingsvælgeren er indstillet til den lokale strømforsyning. Hvis ikke, skal du bruge en skruetrækker til at indstille den korrekte position, før netledningen tilsluttes til stikkontakten i væggen. Hvordan den indledende klargøring udføres Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved at nedenstående fremgangsmåde udføres. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. 1,2?/1 120V 220V 240V VOTAGE SEECTO Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen. FONT B SPEAKES Netledning Til stikkontakten i væggen 3 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "PUSH" og "ENTE" vises skiftevis på displayet. 3 Tryk på MEMOY/ENTE. Når "CEAING" har stået på displayet i et stykke tid, vil "CEAED" komme frem. De følgende poster indstilles igen til deres fabriksindstillinger. Alle indstillinger på EVE-, TONE-, SU-, TUNE-, AUDIO- og SYSTEM-menuerne. ydfeltet, som er gemt i hukommelsen, for hver indgang og forvalgt station. Alle lydfeltparametre. Alle forvalgte stationer. Alle indeksnavne på indgange og forvalgte stationer. MASTE VOUME er indstillet til "VO MIN". Indgang er indstillet til "DVD". 26 DK

27 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE AUTO CA MASTE VOUME DIECT Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to 6 (størrelse AA) batterier i M-AAU013 fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter batterierne i. 6: Valg af højttalersystemet Du kan vælge de fronthøjttalere, der skal anvendes. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. Introduktion SPEAKES (OFF/A/B)?/1 Bemærk! ad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier sammen. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren for direkte sol elle andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Når du udskifter batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte knapperne igen (side 61). Tip! Under normale brugsforhold bør batterierne kunne holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. Tryk på SPEAKES (OFF/A/B) gentagne gange for at vælge det fronthøjttalersystem, der skal anvendes. For at vælge De højttalere, der er tilsluttet SPEAKES FONT A-tilslutningerne De højttalere, der er tilsluttet SPEAKES FONT B-tilslutningerne yser SP A SP B For at afbryde udgangssignalet till højttalerne tryk gentagne gange på SPEAKES (OFF/A/B), indtil indikatorerne "SP A" og "SP B" på displayet ikke lyser. Bemærk! Du kan ikke skifte fronthøjttalersystem ved at trykke på SPEAKES (OFF/A/B), når der er tilsluttet hovedtelefoner til receiveren. 27 DK

28 ?/1 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ ENTE TUNING MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE AUTO CA MASTE VOUME DIECT 7 : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CAIBATION) Bemærk! Automatisk kalibrering fungerer ikke, når hovedtelefonerne er tilsluttet. Kontroller, at SPEAKES (OFF/A/B) ikke er sat til OFF. Optimizermikrofon Funktionen DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) gør det muligt at foretage automatisk kalibrering såsom: Kontrol af tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren. Justering af højttalerens lydstyrke. Måling af afstanden fra hver højttaler til din lytteposition. Du kan også ændre højttalerniveauerne og balancen manuelt. Yderligere oplysninger findes under "8 : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)" (side 31). Før udførelse af automatisk kalibrering Før du foretager Automatisk kalibrering, skal du installere og tilslutte højttalerne (side 14, 15). AUTO CA MIC-stikket anvendes kun til den medfølgende optimizermikrofon. Tilslut ikke andre mikrofoner til dette stik. Dette kan medføre beskadigelse af receiveren og mikrofonen. Under kalibrering er lyden fra højttalerne meget høj. Pas på børn og ulemperne for omgivelserne. Foretag Automatisk kalibrering i stille omgivelser for at undgå virkningen af støj og for at få en mere præcis måling. Hvis der er nogen forhindringer på vejen mellem optimizermikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres korrekt. Fjern eventuelle forhindringer fra måleområdet for at undgå målefejl. 1 Tilslut den medfølgende optimizermikrofon til AUTO CA MIC-jackstikket. 2 Opsæt optimizermikrofonen. Anbring optimizermikrofonen i din lytteposition. Du kan også anvende en stol eller et stativ, så optimizermikrofonen er i samme højde som dine ører. 28 DK

29 Udførelse af automatisk kalibrering 2 TV INPUT SEEP AUTO CA SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD 2CH A.F.D >10/ - CEA DISPAY ETUN/EXIT TV?/1 AV?/1 SAT TV SA-CD/CD TUNE G MOVIE D.TUNING 9 D.SKIP MEMOY DVD MENU 0/10 ENTE F f MENU?/1 MUSIC AMP MENU FM MODE TOOS MUTING TV VO MASTE VO g?/1 knap Indgangs knapper MUTING MASTE VO +/ 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk på AUTO CA. Målingerne starter efter 5 sekunder, og displayet skifter sådan: A.CA [5] t A.CA [4] t A.CA [3] t A.CA [2] t A.CA [1] Hold dig væk fra måleområdet for at undgå målefejl, mens tiden tælles ned. 1 3 Målingen starter. Målingsprocessen vil stå på i nogle få minutter. Oversigten nedenfor viser displayet, når målingen starter. Måling af Display Baggrundsstøjniveau NOISE.CHK Højttalertilslutning MEASUE og SP DET. vises skiftevis* Højttalerniveau MEASUE og GAIN vises skiftevis* Højttalerafstand MEASUE og DISTANCE vises skiftevis* * Den tilsvarende højttalerindikator lyser på displayet under målingen. 4 Målingen slutter. "COMPETE" vises på displayet, og indstillingerne registreres. 5 Tag optimizermikrofonen ud af AUTO CA MIC-stikket. Bemærk! Automatisk kalibrering kan ikke registrere subwooferen. Derfor vil alle subwooferindstillingerne blive bevaret. Tip! Under målingen annulleres Automatisk kalibrering, når du gør følgende. Trykker på?/1, indgangsknapperne eller MUTING. Ændrer lydstyrkeniveauet. Tryk på AUTO CA igen. Introduktion 29 DK

30 Fejl- og advarselskoder Når der vises fejlkoder Når der registreres en fejl under den automatiske kalibrering, vises en fejlkode cyklisk på displayet efter hver måling som følger: Fejlkoder t tomt display t (fejlkode t tomt display) a) t PUSH t tomt display t ENTE a) Vises, når der er mere end én fejlkode. Korrektion af fejlkoden 1 Notér fejlkoden ned. 2 Tryk på. 3 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 4 Korriger fejlen. Yderligere oplysninger findes under "Fejlkoder og løsning" nedenfor. 5 Tænd receiveren, og udfør automatisk kalibrering igen (side 29). Fejlkoder og løsning Fejlkode EO 10 EO 11 EO 12 EO 20 EO 21 Årsag og løsning Baggrundsstøjni- veauet er for højt. Sørg for, at der er stille under den automatiske kalibrering. Højttalerne er anbragt for tæt på optimizermikrofonen. Anbring højttalerne længere fra optimizermikrofonen. Ingen af højttalerne registreres. Kontroller, at optimizermikrofonen er tilsluttet korrekt, og foretag Automatisk kalibrering igen. Fronthøjttalerne er ikke registreret, eller kun den ene fronthøjttaler er registreret. Kontroller tilslutningen til fronthøjtalerne. Der er kun registreret én surroundhøjttaler. Kontroller tilslutningen til surround-højtalerne. Når der vises advarselskoder Under den automatiske kalibrering giver advarselskoden oplysninger om måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk på displayet som følger: Advarsels Beskrivelse kode t tomt display t (Advarsels Beskrivelse kode t tomt display) b) t PUSH t tomt display t ENTE b) Vises, når der er mere end én advarselskode. Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da den automatiske kalibrering automatisk justerer indstillingerne. Du kan også ændre indstillingerne manuelt. Ændring af indstillingerne manuelt 1 Notér advarselskoden ned. 2 Tryk på. 3 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 4 Følg den løsning, der er angivet under "Advarselskode og løsning" nedenfor. 5 Tænd receiveren, og udfør automatisk kalibrering igen (side 29). 30 DK

31 Advarselskode og løsning Advarsels Beskrivelse og øsning kode WAN. 40 Baggrundsstøjniv- eauet er højt. Sørg for, at der er stille under den automatiske kalibrering. WAN. 60 Balancen mellem de to fronthøjttaler er uden for området. Flyt fronthøjttalerne. c) WAN. 62 ydniveauet i centerhøjttaleren er uden for området. Flyt centerhøjttaleren. d) WAN. 63 ydniveauet i den venstre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt venstre surround-højttaler. e) WAN. 64 ydniveauet i den højre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt højre surround-højttaler. f) WAN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden for området. Flyt fronthøjttalerne. c) WAN. 72 Centerhøjttalerafstanden er uden for området. Flyt centerhøjttaleren. d) WAN. 73 Venstre surround højttalerafstanden er uden for området. Flyt venstre surround-højttaler. e) WAN. 74 Højre surround højttalerafstanden er uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler. f) c) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til fronthøjttaler" (side 43). d) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til centerhøjttaler" (side 43). e) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til venstre surround-højttaler" (side 44). f) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til højre surround-højttaler" (side 44). 8 : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE) Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens du lytter til testtonen fra din lytteposition. Tip! eceiveren har en testtone med en frekvens, som er centreret ved 800 Hz. 2-5 SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD SAT TV SA-CD/CD TUNE 2CH A.F.D >10/ - CEA DISPAY G MOVIE MUSIC AMP MENU FM MODE D.TUNING 9 D.SKIP MEMOY DVD MENU 0/10 ENTE F f TOOS MUTING TV VO MASTE VO g ETUN/EXIT MENU TV CH PESET TV CH + EPAY ADVANCE PESET +. < > 1 Tryk på AMP MENU. "1-EVE" kommer frem på displayet. 2 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE". 4 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. < Indgangs knapper 1 MASTE VO +/ Introduktion fortsættes 31 DK

32 5 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE Y". Testtonen udsendes fra hver højttaler i følgende rækkefølge: Venstre front t Center t Højre front t Højre surround t Venstre surround t Subwoofer 6 Juster højttalerens lydstyrke og balance ved hjælp af EVEmenuen, så niveauet for testtonen høres ens fra hver højttaler. Yderligere oplysninger findes under "Justering af lydniveauet (EVEmenu)" (side 39). Tip! Tryk på MASTE VO +/ for at justere niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan også bruge MASTE VOUME på receiveren. Den justerede værdi kommer frem på displayet under justering. 7 Gentag trin 1 til 5 for at vælge "T. TONE N". Du kan også trykke på en vilkårlig af indgangsknapperne. Testtonen slukker. Testtonen udsendes ikke fra højttalerne. Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt i. Højttalerledningerne kan være kortsluttet. Bemærk! Testtonen virker ikke, når ANAOG DIECT er valgt. Afspilning Hvordan man vælger et apparat SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD SAT TV SA-CD/CD TUNE 2CH >10/ - CEA DISPAY G ETUN/EXIT A.F.D. 1 Tryk på indgangsknappen for at vælge et apparat. Du kan også bruge INPUT SEECTO på receiveren. Det valgte kommer frem på displayet. Valgtindgang [Display] VIDEO 1 [VIDEO 1] VIDEO 2 [VIDEO 2/ BD]* DVD [DVD] SAT [SAT] TV [TV] MOVIE D.TUNING 9 D.SKIP MEMOY DVD MENU 0/10 ENTE F f MENU MUSIC AMP MENU FM MODE TOOS MUTING TV VO MASTE VO g 1 MUTING 3 Apparater, der kan afspilles Videobåndoptager osv., der er tilsluttet VIDEO 1- jackstikket Blu-ray disc-afspiller osv., der er tilsluttet VIDEO 2/BDjackstikket DVD-afspiller osv., der er tilsluttet DVD-jackstikket Satellittuner, osv., der er tilsluttet SAT-jackstikket. TV, osv., der er tilsluttet TVjackstikket 32 DK

33 Valgtindgang [Display] SA-CD/CD [SA-CD/CD] Apparater, der kan afspilles Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet SA-CD/CD-jackstikket TUNE Indbygget radiotuner [FM- eller AMbånd] * "VIDEO 2/BD" ruller over displayet, når "VIDEO 2" vises. 2 Tænd apparatet, og begynd afspilningen. 3 Tryk på MASTE VO +/ for at justere lydstyrken. Du kan også bruge MASTE VOUME på receiveren. Afspilning Sådan afbrydes lyden Tryk på MUTING. Muting-funktionen annulleres, når du gør følgende. Tryk på MUTING igen. Øg lydstyrken. Sluk for receiveren. Hvordan man undgår at ødelægge højttalerne Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue ned for lydstyrkeniveauet. 33 DK

34 AUTO CA DIECT ytning til/visning af et apparat ytning til en Super Audio CD/CD TV INPUT AUTO TV?/1 SEEP CA AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD SAT TV SA-CD/CD TUNE 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AMP MENU FM MODE D.TUNING D.SKIP >10/ MEMOY DVD MENU - 0/10 ENTE CEA DISPAY TOOS MUTING F TV VO MASTE VO G f ETUN/EXIT TV CH PESET EPAY. < g MENU ADVANCE < TV CH + PESET + > 2 3 5?/1 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ TUNING ENTE MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE MASTE VOUME 5 3 TUNING TUNING + m H M TV X x Bemærk! Den beskrevne betjening gælder for Sony Super Audio CDafspilleren. Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren. Tip! Du kan muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til musikken. Vi henviser til side 46 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Klassisk: HA Jazz: JAZZ ive koncert: CONCET 1 Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på SA-CD/CD. Du kan også muligt at anvende INPUT SEECTO på receiveren til at vælge "SA-CD/CD". 4 Afspil disc'en. 5 Indstil en passende lydstyrke. 6 Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og Super Audio CD-afspilleren/CD-afspilleren, når du er færdig med at lytte til Super Audio CD'en/CD'en. 34 DK

35 AUTO CA DIECT Hvordan man ser en DVD TV INPUT AUTO TV?/1 SEEP CA AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 DVD SAT TV SA-CD/CD TUNE 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC 2 3 AMP MENU FM MODE D.TUNING D.SKIP >10/ MEMOY DVD MENU - 0/10 ENTE CEA DISPAY TOOS MUTING F TV VO MASTE VO G f ETUN/EXIT TV CH PESET EPAY. < g MENU ADVANCE < TV CH + PESET + > 7?/1 SPEAKES (OFF/A/B) AUTO CA MIC PHONES MEMOY/ TUNING ENTE MODE TUNING 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC DISPAY INPUT SEECTO INPUT MODE MASTE VOUME 7 3 Afspilning TUNING TUNING + m H M TV X x Bemærk! Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med TV'et og DVDafspilleren. Kontroller følgende, hvis du ikke kan lytte til multikanallyd. Sørg for, at denne receiver er tilsluttet DVD-afspilleren via en digital tilslutning. Sørg for, at DVD-afspillerens digitale lydudgang er korrekt klargjort. Tip! Vælg lydformatet for den disc, som skal afspilles, hvis det er nødvendigt. Det er muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til filmen/ musikken. Vi henviser til side 46 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Film: C.ST.EX Musik: CONCET 1 Tænd for TV'et og DVD-afspilleren. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på DVD. Det er også muligt at anvende INPUT SEECTO på denne receiver til at vælge "DVD". 4 Skift TV'ets indgang, således at et billede fra DVD'en bliver vist. 5 Gør DVD-afspilleren klar. Vi henviser til "Hurtigopsætningsguide, som følger med receiveren. 6 Afspil disc'en. 7 Indstil en passende lydstyrke. 8 Tag disc'en ud, og sluk for receiveren, TV'et og DVD-afspilleren, når du er færdig med at se DVD'en. 35 DK

36 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne Ved at anvende forstærkerens menuer kan man foretage forskellige justeringer for at tilpasse receiveren CH A.F.D >10/ - CEA DISPAY G MOVIE MUSIC AMP MENU FM MODE D.TUNING 9 D.SKIP MEMOY DVD MENU 0/10 ENTE F TOOS MUTING TV VO MASTE VO g f ETUN/EXIT MENU TV CH PESET TV CH + EPAY ADVANCE PESET +. < > < 1 6 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling. Indstillingen indsættes automatisk. Sådan kommer du tilbage til forrige display Tryk på B. Sådan afsluttes menuen Tryk på AMP MENU. Bemærk! Nogle parametre og indstillinger er muligvis gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres. 1 Tryk på AMP MENU. "1-EVE" kommer frem på displayet. 2 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den ønskede menu. 3 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 4 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge den parameter, der skal justeres. 5 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. 36 DK

37 Oversigt over menuerne Følgende muligheder er tilgængelige i hver menu. Angående oplysninger om navigering gennem menuerne, se side 36. Menu [Display] EVE [1-EVE] (side 39) TONE [2-TONE] (side 40) SU [3-SU] (side 40) TUNE [4-TUNE] (side 41) Parametre [Display] Indstillinger Startindstilling Testtone a) [T. TONE] T. TONE Y, T. TONE N T. TONE N Balancen mellem de fronthøjttaler a) [FT BA] ydniveauet i centerhøjttaleren [CNT V] ydniveauet i den venstre surround-højttaler [S V] ydniveauet i den højre surround-højttaler [S V] ydniveauet i subwooferen [SW V] Dynamisk områdekomprimering a) [D. ANGE] Basniveauet i fronthøjttaleren [BASS V] Diskantniveauet i fronthøjttaleren [TE V] Valg af lydfelt a) [S.F. SECT] Effektniveau a) [EFFECT] Modtagefunktion for FMstation a) [FM MODE] Navngivning af forvalgte stationer a) [NAME IN] BA. +1 til BA. +8, BAANCE BAANCE, BA. +1 til BA. +8 CNT 10 db til CNT +10 db (i trin af 1 db) SU 10 db til SU +10 db (i trin af 1 db) SU 10 db til SU +10 db (i trin af 1 db) SW 10 db til SW +10 db (i trin af 1 db) COMP. OFF, COMP. STD, COMP. MAX BASS 6 db til BASS +6 db (i trin af 1 db) TE 6 db til TE +6 db (i trin af 1 db) 2CH ST., A.F.D. AUTO, DOBY P, PII MV, PII MS, MUTI ST., C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C, HA, JAZZ, CONCET EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT. MAX FM AUTO, FM MONO CNT 0 db SU 0 db SU 0 db SW 0 db COMP. OFF BASS 0 db TE 0 db 2CH ST. til: TUNE, SA-CD/CD, TV; A.F.D. AUTO til: DVD, SAT VIDEO 1, 2 EFCT. STD FM AUTO Anvendelse af forstærkeren fortsættes 37 DK

38 Menu [Display] AUDIO [5-AUDIO] (side 41) SYSTEM [6-SYSTEM] (side 42) A.CA [7-A. CA] (side 45) Parametre [Display] Dekodningsprioritet af digital lydindgang a) [DEC. PI.] Valg af sprog for digital udsendelse a) [DUA] Synkroniserer lyd med videoudgangen a) [A.V. SYNC.] Navngivning af indgange a) [NAME IN] Subwoofer a) [SW SPK] Fronthøjttalere a) [FT SPK] Centerhøjttalere a) [CNT SPK] Surround-højttalere a) [SU SPK] Afstand til fronthøjttaler a) [FT DIST.] Afstand til centerhøjttaler a) [CNT DIST.] Afstand til venstre surroundhøjttaler a) [S DIST.] Afstand til højre surroundhøjttaler a) [S DIST.] Surround-højttalereposition a) [SU POS.] Højttaler-crossover-frekvens a) [CS. FEQ] Displayets lysstyrke a) [DIMME] Automatisk kalibrering a) [AUTO CA] Indstillinger DEC. AUTO, DEC. PCM DUA M/S, DUA M, DUA S, DUA M+S A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N YES, NO AGE, SMA AGE, SMA, NO AGE, SMA, NO DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m (i trin af 0,1 m) DIST. xx m mellem afstanden til fronthøjttaleren og 1,5 m (i trin af 0,1 m) DIST. xx m mellem afstanden til fronthøjttaleren og 4,5 m (i trin af 0,1 m) DIST. xx m mellem afstanden til fronthøjttaleren og 4,5 m (i trin af 0,1 m) SIDE/O, SIDE/HI, BEHD/O, BEHD/HI CS > 40 Hz til CS > 160 Hz 0% gråtone, 40% gråtone, 70% gråtone A.CA YES, A.CA NO Startindstilling DEC. AUTO til: SAT, VIDEO 2; DEC. PCM til: DVD DUA M A.V. SYNC. N YES AGE AGE AGE DIST. 3.0 m DIST. 3.0 m DIST. 3.0 m DIST. 3.0 m SIDE/O CS > 100 Hz 0% gråtone A.CA NO a) Se den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger. 38 DK

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-638-11(2) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG710 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-451-14(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DG820 2008 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-232-21(4) FM Stereo FM/AM eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-DA5000ES ST-DA3000ES 2003 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-167-824-61(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN610 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-671-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB1080 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI STR-DB Sony Corporation 2-148-932-12(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DB795 2004 Sony Corporation SU BACK CENTE AUDIO SUB WOOFE IMPEDANCE SEECTO 8 4 AC ET ADVASE For at undgå faren for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-413-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE597 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-240-466-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE685 2002 Sony Corporation ADVASE For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-168-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE700 1996 by Sony Corporation ADVASE Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (DK-FI-SE) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH130 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-247-240-21(2) FM Stereo FM/M eceiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI ST-D1000ES ST-DB790 2003 Sony Corporation DVSE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot