(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation"

Transkriptio

1 (3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG Sony Corporation

2 ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner osv. Anbring desuden ikke tæedte lys ovenpå apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab. Installer dette system, så netledningen straks kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis der skulle opstå problemer. Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet, må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Til kunder i Europa Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti. 2 DK

3 L R Om denne brugsvejledning Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model HT-DDWG800. I denne brugsvejledning anvendes modellen med områdekode CEL til illustrationsformål, med mindre andet er angivet. Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med områdekode CEK". HT-DDWG800 består af: Receiver STR-KG800 Højttalersystemet Fronthøjttalere SS-MSP890 Centerhøjttaler SS-CNP890 Surroundhøjttaler SS-SRP890 Subwoofer SA-WP890 Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening. Det er også muligt at anvende kontrollerne på receiveren, hvis de har de samme eller lignende betegnelser som dem på receiveren. Om områdekoder Områdekoden for den receiver, du har købt, vises på den øverste, højre del af bagsiden (se illustrationen herunder). Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under licens i henhold til amerikanske patentnumre: ; ; ; ; og andre amerikanske og internationale udstedte og anmeldte patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker, og DTS- logoerne og symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne receiver anvender HDMI -teknologi (High- Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "x.v.colour" og "x.v.colour" logoerne er varemærker tilhørende Sony Corporation. "BRAVIA" og er varemærker tilhørende Sony Corporation. DK CENTER FRONT SPEAKERS Områdekode Enhver forskel i anvendelse, alt efter områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for eksempel "Gælder kun modeller med områdekode AA". 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering : Installation af højttalerne : Tilslutning af højttalerne : Tilslutning af TV'et a : Tilslutning af lydudstyret b: Tilslutning af videoapparaterne : Tilslutning af antennerne : Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CALIBRATION) : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)...32 Afspilning Hvordan man vælger et apparat...33 Lytning til/visning af et apparat...35 Anvendelse af forstærkeren Navigering gennem menuerne...37 Justering af lydniveauet (LEVEL-menu)...40 Justering af tonen (TONE-menu)...41 Indstillinger til surround sound (SUR-menu)...41 Indstillinger af tuneren (TUNER-menu)...42 Indstillinger for lyden (-menu)...42 Indstillinger af videoen (-menu)...44 Indstillinger af systemet (SYSTEM-menu)...45 Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (A. CAL-menu)...47 Opnå surround sound Opnå Dolby Digital- og DTS surround sound (AUTO FORMAT DIRECT)...48 Valg af et forudprogrammeret lydfelt...49 Kun brug af fronthøjttalerne og sub wooferen (2CH STEREO)...51 Genindstilling af lydfelter til startindstillingerne...51 Betjening af tuneren Lytning til FM-/AM-radio...52 Programmering af faste radiostationer...54 Anvendelse af Radio Data System (RDS)...56 Kontrol til HDMI Brug af funktionen Kontrol til HDMI til "BRAVIA" Sync Forberedelse af funktionen Kontrol til HDMI...60 Se en DVD (Afspilning med et enkelt tryk)...61 Nyd TV-lyden via de højttalere, der er sluttet til modtageren (System Audio Control)...62 Slukning af modtageren via TV'et (System Power Off)...62 Andre anvendelser Skift mellem digital og analog lyd (PUT MODE) At lytte til digital lyd fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)...63 Brug af DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)...64 Navngivning af indgange...66 Ændring af displayet...67 Anvendelse af den automatiske slukningsfunktion...67 Optagelse med receiveren...68 Anvendelse af fjernbetjeningen Ændring af knapfunktionerne Supplerende oplysninger Ordliste...70 Sikkerhedsforanstaltninger...71 Fejlfinding...73 Specifikationer...77 Stikordsregister DK

5 Introduktion Beskrivelse af delene og deres placering Receiver Introduktion Frontpanel ?/1 MASTER VOLUME DISPLAY PUT MODE PUT SELECTOR SPEAKERS (ON/OFF) AUTO CAL MIC MEMORY/ ENTER TUNG MODE TUNG 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CAL MUTG PHONES 2 /PORTABLE AV L R qjqh qg qf qd qs qa q; 9 8 Navn A?/1 (tændt/standby) B SPEAKERS (ON/OFF) C Display D Fjernbetjenings sensor E DISPLAY Funktion Tryk for at tænde og slukke for receiveren (side 27, 35, 36, 51). Tryk for at slå højttalersystemet til eller fra (side 17). Det valgte apparats nuværende status eller en liste over valgbare poster kommer frem her (side 7). Modtager signaler fra fjernbetjeningen. Tryk for at vælge de oplysninger, der vises på displayet (side 57, 63). Navn F PUT MODE G MASTER VOLUME H MUTG I AUTO CAL Funktion Tryk for at vælge indgangen, når de samme apparater er tilsluttet både til digitale og analoge jackstik (side 63). Drej for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne på samme tid (side 32, 33, 35, 36). Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTG igen for at aktivere lyden (side 34). Tryk for at aktivere den automatiske kalibreringsfunktion (side 29). fortsættes 5 DK

6 Navn J PUT SELECTOR K 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC L TUNG +/ M TUNG MODE N MEMORY/ ENTER O 2 / PORTABLE AV -stik P AUTO CAL MICstik Q PHONES-stik Funktion Drej for at vælge indgangskilden for afspilning (side 33). Tryk for at vælge et lydfelt (side 48, 49, 51). Tryk for at søge efter en station (side 52, 55). Tryk for at vælge afstemningsindstilling (side 52, 55). Tryk for at gemme en station i hukommelsen eller indtaste valget, når indstillingerne vælges (side 27). Tilsluttes til et transportabelt lyd-/ videoapparat, f.eks. et videokamera eller videospil (side 25, 33). Tilsluttes den medfølgende optimizermikrofon for den automatiske kalibreringsfunktion (side 29). Tilsluttes en hovedtelefon (side 73). 6 DK

7 Om indikatorerne på displayet SW L SL C S LFE R SR ; D ; PLII ;PL OPT DTS MEMORY RDS ST HDMI COAX D.RANGE MONO Introduktion qf qd qs qa q; Navn A SW B LFE C ; D D ; PLII E ; PL F OPT G DTS Funktion Lyser, når lydsignalet udsendes fra SUB WOOFER-jackstikket. Lyser, når den disc, der afspilles, indeholder en LFE (Low Frequency Effect) kanal og LFE-kanalsignalet faktisk gengives. Lyser, når receiveren dekoder Dolby Digital-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en Dolby Digital-format disc, skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at PUT MODE ikke er indstillet til "AUTO" (side 63). Lyser, når Pro Logic II Movie/ Music-dekoderen aktiveres. Lyser, når receiveren anvender Pro Logic-behandling af 2- kanals signaler for at kunne udsende center- og surroundkanalsignaler. Tændes, når PUT MODE er indstillet til "AUTO", og kildesignalet er et digitalt signal, som sendes ind gennem OPTICAL-stikket (side 63). Lyser, når receiveren dekoder DTS-signaler. Bemærk! Ved afspilning af en DTSformat disc, skal du sørge for, at du har foretaget digitale forbindelser, og at PUT MODE ikke er indstillet til "AUTO" (side 63). Navn H MEMORY I Tunerindikatorer J Indikatorer for forvalgte stationer K D.RANGE L COAX M HDMI Funktion Lyser, når en hukommelsesfunktion, såsom Preset Memory (side 54) osv. aktiveres. Lyser, når du bruger receiveren til at stille ind på radiostationer (side 52) osv. Tændes, når du bruger receiveren til at stille ind på de forudindstillede radiostationer. Oplysninger om forvalg af radiostationer, se side 54. Lyser, når dynamisk områdekomprimering er aktiveret (side 38). Lyser, når PUT MODE er sat til "AUTO", og kildesignalet er et digitalt signal, der indgår via COAXIAL-jackstikket (side 63). Tændes, når receiveren genkender et apparat, som er tilsluttet via et HDMI -stik (side 21) fortsættes 7 DK

8 Navn N Indikatorer for afspilningskanaler L R C SL SR S Funktion Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler, som er under afspilning. Boksene omkring bogstaverne er forskellige for at vise, hvordan receiveren nedmikser kildelyden. Venstre front Højre front Center (monofonisk) Venstre surround Højre surround Surround (monofonisk eller surroundkomponenterne opnået gennem Pro Logic-behandling) Eksempel: Optageformat (Front/ Surround): 3/2.1 Lydfelt: A.F.D. AUTO SW L C R SL SR 8 DK

9 Bagpanel TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT DVD 1 MONITOR Introduktion Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS A DIGITAL PUT/PUT-sektion OPTICAL -jackstik COAXIAL -jackstik HDMI / *- jackstik B ANTENNA-sektion FM ANTENNAjackstik AM ANTENNAterminalen Tilsluttes en DVDafspiller osv. COAXIAL-stikket giver en bedre lydkvalitet (side 18, 23, 24). Tilsluttes til en DVD-afspiller, en Blu-ray discafspiller osv. Billedet udsendes til et TV eller en projektor, mens lyden kan blive udsendt fra et TV og/eller højttalere, der er tilsluttet til denne receiver (side 21). Tilsluttet til den medfølgende FMtrådantenne (side 26). Tilsluttet til den medfølgende AMrammeantenne (side 26). C COMPONENT PUT/ PUT-sektion Grøn (Y) Blå (PB/CB) Rød (PR/CR) Y, PB/CB, PR/CR / * jackstik D SPEAKERS-sektion Tilsluttes til en DVD-afspiller, TV, satellittuner osv. Du kan få billeder i høj kvalitet (side 18, 23, 24, 25). Tilsluttes til de medfølgende højttalere (side 16). E PUT/PUT-sektion Hvid (V) Rød (H) Sort / -jackstik jackstik Tilsluttes en Super Audio CD-afspiller, osv. (side 19). Tilsluttes til den medfølgende subwoofer (side 16). fortsættes 9 DK

10 F / PUT/PUTsektion Hvid (V) Rød (H) Gul G DMPORT / -jackstik / *-jackstik DMPORTjackstik Tilsluttes til en videobåndoptager, DVD-afspiller osv. (side 18, 23, 24, 25). Tilsluttes til en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (side 65). *Du kan se det valgte billede, når du tilslutter til HDMI - eller MONITOR -stikket på et TV (side 18, 21). Fjernbetjening Du kan bruge den medfølgende RM-AAU023 Fjernbetjening til at betjene modtageren og styre de Sony lyd/video-apparater, som fjernbetjeningen er tilknyttet til at betjene. Yderligere oplysninger findes under "Ændring af knapfunktionerne" (side 69). wa w; ql qk qj qh TV PUT SLEEP DMPORT SYSTEM STANDBY 1 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY O 9 D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > TUNG m TV?/1 AV?/1 H MOVIE TOOLS/ OPTIONS <?/1 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNG MUTG TV VOL MASTER VOL TUNG + M q; qa qs qd qf qg TV X FM MODE x 10 DK

11 Navn Funktion Navn Funktion A TV?/1 (tændt/ standby) AV?/1 (tændt/ standby) Tryk på TV?/1 og TV (O) samtidigt for at tænde eller slukke for TV'et. Tryk for at tænde eller slukke for de Sony lyd-/ videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at betjene (side 69). Hvis du trykker på?/1 (B) samtidigt, slukkes receiveren og andre Sony-apparater (SYSTEM STANDBY). Bemærk! Funktionen af AV?/1- knappen skifter automatisk, hver gang der trykkes på indgangsknapperne (C). E THEATRE F DVD/BD MENU Tryk for at få optimale billeder, som er egnede til film, og lyd automatisk fra de højttalere, der er tilsluttet til receiveren. Bemærk! Denne knap fungerer kun, hvis dit TV er kompatibelt med Theatre Mode. Se betjeningsvejledningen, som følger med TV'et for at få flere oplysninger. Tryk for at få vist menuen i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc'en på TV-skærmen. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Introduktion B?/1 (tændt/ standby) C Indgangsknapperne D 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC Tryk for at tænde eller slukke for receiveren. For at slukke for alle Sonyapparaterne, tryk på?/1 og AV?/1 (A) samtidigt (SYSTEM STANDBY). Tryk på en af knapperne for at vælge det apparat, du vil anvende. Når du trykker på en af indgangsknapperne, tænder receiveren. Knapperne er fra fabrikken tilknyttet til styring af Sony-apparater. Det er muligt at ændre knaptildelingerne ved at gå frem efter trinnene i "Ændring af knapfunktionerne" på side 69. Tryk for at vælge et lydfelt. AUTO CAL G D.TUNG D.SKIP H ENTER MEMORY I AMP MENU J TOOLS/ OPTIONS Tryk for at aktivere den automatiske kalibreringsfunktion. Tryk for at angive direkte tuning-indstilling. Tryk for at springe en disc over ved brug af en multi-disc changer. Tryk for at indtaste værdien efter valg af en kanal, en disc eller et spor ved hjælp at nummertasterne på TV'et, videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at gemme en station i hukommelsen. Tryk for at få vist menuen til receiveren. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at få vist og vælge funktioner i DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på TOOLS/OPTIONS og TV (O) samtidig for at få vist de relevante muligheder for Sony TV'et. fortsættes 11 DK

12 Navn K MUTG L TV VOL + a) / MASTER VOL + a) / M MENU/HOME N./> b) REPLAY < / ADVANCE m/m b) H a)b) < Funktion Tryk for at slå lyden fra midlertidigt. Tryk på MUTG igen for at aktivere lyden. Tryk på MUTG og TV (O) samtidig for at afbryde lyden fra TV'et. Tryk på TV VOL +/ og TV (O) samtidigt for at justere TV'ets lydstyrkeniveau. Tryk for at justere lydstyrkeniveauet for alle højttalerne samtidigt. Tryk for at få vist menuen i videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller Blu-ray disc-afspilleren på TV-skærmen. Tryk på MENU/HOME og TV (O) samtidig for at få vist TV'ets menu. Brug derefter V, v, B, b og (Q) til at udføre menufunktionerne. Tryk for at springe et spor over i CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at afspille den forrige sekvens igen eller for at gå hurtigt frem i den aktuelle sekvens med videobåndoptager, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk for at søge efter spor i fremadgående/ tilbagegående retning på DVD-afspilleren. starte hurtig fremadspoling/ tilbagespoling af videobåndoptageren, CDafspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at starte afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Navn X b) x b) O TV TV CH +/ PRESET +/ TUNG +/ FM MODE P RETURN/ EXIT O Funktion Tryk for at holde pause i afspilning eller optagelse med videobåndoptageren, CDafspilleren, DVD-afspilleren ellerblu-ray disc-afspilleren. (Starter også optagelse med apparater i optage-standby). Tryk for at stoppe afspilning med videobåndoptageren, CD-afspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray discafspilleren. Tryk på TV CH +/ og TV (O) samtidigt for at vælge forvalgte TV-kanaler. Tryk for at forvælge stationer. forvælge kanaler for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk for at søge efter en station. Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse. Tryk på TV og på knappen med orange skrift samtidigt for at aktivere TV. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu. afslutte menuen, mens menuen eller on-screenguiden for videobåndoptageren, DVDafspilleren, satellittuneren eller Blu-ray discafspilleren vises på TVskærmen. Tryk på RETURN/EXIT O og TV (O) samtidig for at gå tilbage til den forrige menu eller afslutte TV'ets menu, mens menuen vises på TVskærmen. 12 DK

13 Navn Q, V/v/B/b R DISPLAY Funktion Når du har trykket på AMP MENU (I), DVD/BD MENU (F) eller MENU/ HOME (M), tryk på V, v, B eller b for at vælge indstillingerne. Tryk derefter på for at angive valget i DVD/BD MENU eller MENU/HOME. Tryk på for at angive valg af receiveren, videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk for at vælge oplysninger, der vises på TV-skærmen for videobåndoptageren, satellittuneren, CDafspilleren, DVD-afspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på DISPLAY og TV (O) samtidig for at vælge de TV-informationer, som vises på TV'et. S -/-- Tryk for at vælge kanalangivelse, enten et eller to cifre for videobåndtageren. Tryk på -/-- og TV (O) samtidigt for at vælge kanalindgangsindstillingen, enten en eller to cifre på TV'et. >10 Tryk for at vælge spornumre over 10 for CD-afspilleren. CLEAR Tryk for at slette en fejl, når du trykker på den forkerte numeriske tast. Navn T Numeriske knapperne (nummer 5 a) ) U TV PUT SLEEP Funktion Tryk for at forvælge/stille ind til forvalgte stationer. vælge spornumre i CDafspilleren, DVDafspilleren eller Blu-ray disc-afspilleren. Tryk på 0/10 for at vælge spornummer 10. vælge kanalnumre for videobåndoptageren eller satellittuneren. Tryk på de numeriske knapper og TV (O) samtidigt for at vælge TV-kanalerne. Tryk på TV PUT og TV (O) samtidigt for at vælge indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang). Tryk for at aktivere den automatiske slukningsfunktion og varighed, som receiveren automatisk slukker. a) Knapperne nummer 5, TV VOL +/MASTER VOL + og H har et berøringspunkt. Brug berøringspunkterne som referencer, når du betjener receiveren. b) Denne knap er også tilgængelig til betjening af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. Se i den brugsanvisning, der følger med DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, for at få oplysninger om knappens funktion. Bemærk! Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit virker muligvis ikke, afhængigt af modellen. Overstående forklaring er kun beregnet som eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt, ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet, afhængigt af apparatet. Introduktion 13 DK

14 1 : Installation af højttalerne Denne receiver muliggør anvendelse af et 5.1- kanals system (5 højttalere og én subwoofer). For at opnå den fulde effekt af en biograflignende multikanal-surroundlyd, kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surround-højttalere) samt en subwoofer (5.1-kanals). Eksempel på en 5.1-kanals højttalersystem-konfiguration Montering af højttalerne på en flad overflade Før du installerer højttalerne og sub wooferen, skal du fastgøre de medfølgende hæfteskiver for at forhindre vibration eller bevægelse, som vis på nedenstående illustration. Montering af højttalerne på højttalerstanderen For at opnå større fleksibilitet ved placering af højttalerne kan du bruge de ekstra WS-FV11 højttalerstandere (fås kun i visse lande). Se den betjeningsvejledning, der følger med højttalerstanderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. AFronthøjttaler (venstre) BFronthøjttaler (hojre) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (venstre) ESurround-højttaler (hojre) FSubwoofer Tip! Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor som helst det ønskes. 14 DK

15 Montering af højttalerne på væggen Du kan også montere surround-højttalerne på væggen. 1 Anskaf skruer (medfølger ikke), som passer til krogen på bagsiden af hver højttaler som vist på nedenstående illustration. 3 Hæng højttalerne på skruerne. Krog på bagsiden af højttaleren 4,6 mm 10 mm Introduktion 4 mm mere end 25 mm 4,6 mm 10 mm Krog på bagsiden af højttaleren 2 Fastgør skruerne til væggen. Skruerne skal stikke 5 til 7 mm frem. Bemærk! Brug skruer af et egnet materiale og passende styrke til væggen. Da vægge af gipsplader er specielt skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en bjælke og denne derefter fastgøres til væggen. Monter højttalerne på en lodret og plan væg, der er forstærket efter behov. Tal med en isenkræmmer eller en montør angående vægmaterialet og de skruer, der skal bruges. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som følge af forkert montering, utilstrækkelig vægstyrke eller forkert isætning af skruer, hændelige uheld osv. 5 til 7 mm 15 DK

16 2 : Tilslutning af højttalerne Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. F E D A A B SAT DVD BD HDMI SAT DVD 1 MONITOR Y PB/ CB PR/ MONITOR COMPONENT CR SURROUND R L CENTER L FRONT R DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS B 10 mm C B A Monofonisk lydkabel (medfølger) B Højttalerkabler (medfølger) a) AFronthøjttaler (venstre) BFronthøjttaler (hojre) CCenterhøjttaler DSurround-højttaler (venstre) ESurround-højttaler (hojre) FSubwoofer a) Brug de lange højttalerledninger til at forbinde surround-højttalerne og de korte højttalerledninger til front- og centerhøjttalerne. 16 DK

17 Sådan tilsluttes højttalerne korrekt Check højttalertypen ved at se på højttalermærkaten* på bagsiden af højttalerne. Tegn på højttalerkabel L R SL SR Højttalertype Venstre fronthøjttaler Højre frontøjttaler Venstre surround-højttaler Højre surround-højttaler Introduktion * Centerhøjttaleren og subwooferen er ikke forsynet med et tegn på højttalermærkaten. Oplysninger om højttalertypen finder du se side 3. Bemærk! Du kan slå højttalersystemet til eller fra med knappen SPEAKERS (ON/OFF) (side 5). Tip! Brug de medfølgende højttalere til at optimere systemets ydelse. 17 DK

18 3: Tilslutning af TV'et Du kan se det valgte billede, når du tilslutter til HDMI - eller MONITOR -stikket på et TV. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. TV Lydsignaler Lyd/ videosignaler Videosignaler A B C D E TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT DVD 1 MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C HDMI-kabel (medfølger ikke) Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. D Komponentvideokabel (medfølger ikke) E Videokabel (medfølger ikke) 18 DK

19 Bemærk! Sørg for at tænde for receiveren, når video- og lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et TV via receiveren. Medmindre der er tændt, udsendes hverken video- eller lydsignaler. Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene sættes lige i, indtil de klikker på plads. Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale kabler. Tip! For at høre lyden fra TV'et via de højttalere, der er tilsluttet til receiveren, skal du sørge for at: tilslutte lydudgangsstikkene på dit TV til TV -stikkene på receiveren. sluk for lyden fra TV'et, eller aktiver TV's lydafbrydelsesfunktion. Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. 4a : Tilslutning af lydudstyret Tilslutning af en Super Audio CD-afspiller/CD-afspiller CD-optager Den følgende illustration viser, hvordan man tilslutter en Super Audio CD-afspiller, CDafspiller eller CD-optager. Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Efter tilslutning af dit lydapparat skal du fortsætte til "4b: Tilslutning af videoapparaterne" (side 20). Introduktion Super Audio CD-afspiller/ CD-afspiller/ CD-optager A TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT SAT OPTICAL DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) MONITOR DC5V 0.7A MAX DMPORT L R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER A Lydkabel (medfølger ikke) 19 DK

20 4b: Tilslutning af videoapparaterne Tilslutning af apparaterne I dette afsnit beskrives det, hvordan apparaterne sluttes til denne receiver. Se "Apparater, der skal tilsluttes" herunder angående de sider, hvor det beskrives, hvordan hvert apparat tilsluttes, inden du begynder at udføre tilslutningerne. Gå videre til "5 : Tilslutning af antennerne" (side 26), når alle dine apparater er tilsluttet. Videoindgangs/ udgangsjackstik, der skal tilsluttes Billedkvaliteten afhænger af tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den følgende illustration. Vælg tilslutning i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Apparater, der skal tilsluttes Y Apparat Side PB/ CB TV 18 HDMI PR/ CR COMPONENT Med HDMI-jackstik 21 DVD-afspiller 23 Digital Analog Satellittuner/Set-top-boks 24 Videobåndoptager, 25 DVD-optager Videokamera, videospil osv. 25 Hvis du ønsker at tilslutte flere digitale apparater, men ikke kan finde en ubrugt indgang Se "At lytte til digital lyd fra andre indgange (DIGITAL ASSIGN)" (side 63). Højkvalitets billede Bemærk! Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for at frakoble netledningen. Sørg for at tænde for receiveren, når video- og lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et TV via receiveren. Medmindre der er tændt, udsendes hverken video- eller lydsignaler. 20 DK

21 Tilslutning af apparater med HDMI-jackstik HDMI er en forkortelse High-Definition Multimedia Interface. Det er en grænseflade, som sender video- og lydsignaler i digitalt format. Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVDafspiller. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 69). Det er også muligt at omdøbe DVD-afspiller, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under se "Navngivning af indgange" (side 66). Introduktion Satellittuner Lyd/videosignaler DVD-afspiller Blu-ray disc-afspiller TV, projektor, osv. Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler Lyd/videosignaler A A A A TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT 1 DVD MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS A HDMI-kabel (medfølger ikke) Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel. fortsættes 21 DK

22 HDMI egenskaber Et digitalt lydsignal, der sendes fra HDMI, kan høres i højttalerne tilsluttet til denne receiver. Dette signal understøtter Dolby Digital, DTS, og lineær PCM. Denne receiver understøtter xvycctransmission. Denne receiver understøtter funktionen Kontrol til HDMI. Se "Kontrol til HDMI" angående flere oplysninger (side 58). Bemærkninger om HDMIforbindelser Videosignaler til HDMI -stikket kan kun fås fra SPEAKERS-stikkene og HDMI -stikket. Lydindgangssignalerne kan fås fra alle andre lydstik. Videosignaler, der tilføres til HDMI jackstik, kan kun udsendes fra HDMI jackstik. Video indgangssignalerne kan ikke udsendes fra -jackstik eller MONITOR -jackstik. Når du vil høre på lyden af TV højttaleren, skal du sætte " FOR HDMI" til "TV+AMP" i menuen (side 44). Hvis du ikke kan afspille flerkanalssoftware, skal der indstilles til "AMP". Men lyden vil ikke komme ud fra TV højttaleren. Multi/stereolydområdesignaler fra en Super Audio CD udsendes ikke. Lydsignaler (samplingsfrekvens, bit-længde osv.), der udsendes fra et HDMI-jackstik, kan blive undertrykt af det tilsluttede apparat. Kontroller indstillingen for det tilsluttede apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet via HDMI-kablet. Lyden kan blive afbrudt, når samplingsfrekvensen, antallet af kanaler eller lydformatet for lydudgangssignaler fra afspilningsapparatet ændres. Når den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med den ophavsretslige beskyttelsesteknologi (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI -jackstik måske blive forvrænget eller ikke udsendt. I så fald skal den tilsluttede komponents specifikation kontrolleres. Du kan kun få flerkanals Linear PCM med en HDMI-forbindelse. Sæt afspilningskomponentens billedopløsning på 720p eller 1080i, når du udsender 96 khz multikanallyd over en HDMI tilslutning. Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke. Når du tilslutter et HDMI- DVI-konverteringskabel til et DVI-Dapparat, kan lyden og/eller billedet muligvis ikke udsendes. Det kan være nødvendigt at foretage visse indstillinger for billedopløsningen i afspilleren, før du kan få flerkanals Linear PCM. Se brugervejledningen til afspilleren. Læs herom i betjeningsvejledningen for hver tilsluttet komponent for detaljer. 22 DK

23 Tilslutning af DVD-afspiller Den følgende illustration viser, hvordan en DVD-afspiller tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVDafspiller. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 69). Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan anvendes som input ved at indstille den digitale lydudgang på DVD-afspilleren. Se den betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren. Tip! Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. Introduktion DVD-afspiller Lydsignaler Videosignaler A B C D TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT 1 DVD MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS A Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke) B Lydkabel (medfølger ikke) C Videokabel (medfølger ikke) D Komponentvideokabel (medfølger ikke) 23 DK

24 Tilslutning af en satellittuner/ set-top-boks Den følgende illustration viser, hvordan en satellittuner eller en set-top-boks tilsluttes. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene sættes lige i, indtil de klikker på plads. Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale kabler. Tip! Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 khz, 44,1 khz, 48 khz og 96 khz samlingsfrekvenser. Satellittuner/Set-top-boks Lydsignaler Videosignaler A B C D TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT DVD 1 MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS A Lydkabel (medfølger ikke) B Optisk digitalt kabel (medfølger ikke) C Videokabel (medfølger ikke) D Komponentvideokabel (medfølger ikke) 24 DK

25 Tilslutning af apparater med analogt video- og lydjackstik Nedenstående illustration viser, hvordan man tilslutter et apparat, som f.eks. en videobåndoptager, DVD-optager osv. med analoge jackstik. Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i. Tilslut lyd- og videokablerne i overensstemmelse med jackstikkene på apparaterne. Bemærk! Sørg for at ændre fabriksindstillingen for 1-indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-optageren. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 69). Det er også muligt at omdøbe 1-indgangen, så den kan vises på receiverens display. Yderligere oplysninger findes under se "Navngivning af indgange" (side 66). Introduktion Lydsignaler Videobåndoptager, DVD-optager Videosignaler A B C TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT 1 DVD MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS (På frontpanelet) 2 /PORTABLE AV L R Videokamera/ videospil A Lydkabel (medfølger ikke) B Videokabel (medfølger ikke) C Komponentvideokabel (medfølger ikke) D Lyd-/videokabel (medfølger ikke) D 25 DK

26 5 : Tilslutning af antennerne Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne. Før tilslutning af antennerne skal du sørge for at frakoble netledningen. FM-ledningsantenne (medfølger) AM-rammeantenne (medfølger) TV OPTICAL ANTENNA AM SAT DVD BD HDMI SAT 1 DVD MONITOR Y SAT OPTICAL PB/ CB DVD COAXIAL DIGITAL (ASSIGNABLE) DC5V 0.7A MAX DMPORT L MONITOR COMPONENT PR/ CR SURROUND R L CENTER L R FRONT R SA-CD/CD/CD-R TV SAT DVD 1 SUB WOOFER SPEAKERS *Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af denne receivers områdekode. Bemærk! For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af receiveren og andre apparater. Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt. 26 DK

27 SPEAKERS (ON/OFF) AUTO CAL MIC PHONES 2 /PORTABLE AV L R MEMORY/ ENTER DISPLAY PUT SELECTOR PUT MODE MASTER VOLUME TUNG MODE TUNG 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CAL MUTG 6: Klargøring af receiveren og fjernbetjeningen Tilslutning af netledningen Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen. Netledning Hvordan den indledende klargøring udføres Inden receiveren tages i brug for første gang, skal den initialiseres ved at nedenstående fremgangsmåde udføres. Denne fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte de indstillinger, du har foretaget, tilbage til fabriksindstillingerne. Sørg for at bruge knapperne på receiveren til denne handling. 1,2 Introduktion?/1 L R FRONT 3 Til stikkontakten i væggen 1 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 2 Hold?/1 nede i 5 sekunder. "PUSH" og "ENTER" vises skiftevis på displayet. 3 Tryk på MEMORY/ENTER. Når "CLEARG" har stået på displayet i et stykke tid, vil "CLEARED" komme frem. Alle de indstillinger, du har ændret eller justeret, stilles tilbage til startindstillingerne. 27 DK

28 Isætning af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i RM-AAU023 fjernbetjeningen. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter batterierne i. Bemærk! Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt og fugtigt. Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle batterier. Bland ikke mangan-batterier og andre slags batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren for direkte sol elle andre lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af batterielektrolyt og korrosion undgås. Når du udskifter batterierne, kan knapperne på fjernbetjeningen blive nulstillet til fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte knapperne igen (side 69). Tip! Under normale brugsforhold bør batterierne kunne holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud med nye. 7 : Automatisk kalibrering af de relevante indstillinger (AUTO CALIBRATION) Denne modtager er udstyret med DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), som gør det muligt at foretage automatisk kalibrering på følgende måde: Kontroller tilslutningen mellem hver højttaler og receiveren. Juster højttalerniveauet. Mål afstanden fra hver højttaler til lyttepositionen. DCAC er designet til at opnå korrekt lydbalance i dit lokale. Du kan imidlertid også ændre højttalerniveauerne og balancen manuelt efter dit ønske. Yderligere oplysninger findes under "8 : Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen (TEST TONE)" (side 32). Før udførelse af automatisk kalibrering Før du foretager Automatisk kalibrering, skal du installere og tilslutte højttalerne (side 14, 16). AUTO CAL MIC-stikket anvendes kun til den medfølgende optimizermikrofon. Tilslut ikke andre mikrofoner til dette stik. Dette kan medføre beskadigelse af receiveren og mikrofonen. Under kalibrering er lyden fra højttalerne meget høj. Lydstyrken kan ikke justeres. Pas på børn og ulemperne for omgivelserne. Foretag Automatisk kalibrering i stille omgivelser for at undgå virkningen af støj og for at få en mere præcis måling. Hvis der er nogen forhindringer på vejen mellem optimizermikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres korrekt. Fjern eventuelle forhindringer fra måleområdet for at undgå målefejl. 28 DK

29 ?/1 SPEAKERS (ON/OFF) AUTO CAL MIC PHONES 2 /PORTABLE AV L R MEMORY/ ENTER DISPLAY PUT SELECTOR PUT MODE MASTER VOLUME TUNG MODE TUNG 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CAL MUTG Bemærk! Automatisk kalibrering fungerer ikke, når hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før automatisk kalibrering, indstilles lydafbrydelsesfunktionen automatisk til Fra. Optimizermikrofon Udførelse af automatisk kalibrering TV PUT SLEEP DMPORT TV?/1 AV?/1?/1 SYSTEM STANDBY 1 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER?/1 knap Indgangs knapper Introduktion 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC >10 - CLEAR DISPLAY 9 THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNG D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER TOOLS/ OPTIONS MUTG TV VOL MASTER VOL 2 1 MUTG 1 Tilslut den medfølgende optimizermikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket på frontpanelet. 2 Opsæt optimizermikrofonen. Anbring optimizermikrofonen i din lytteposition. Du kan også anvende en stol eller et stativ, så optimizermikrofonen er i samme højde som dine ører. Tip! Når du vender højttaleren mod optimizermikrofonen, får du en mere præcis måling. O RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > 1 Tryk på AMP MENU. 2 Tryk på AUTO CAL. Målingerne starter efter 5 sekunder, og displayet skifter sådan: A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t A.CAL [2] t A.CAL [1] Hold dig væk fra måleområdet for at undgå målefejl, mens tiden tælles ned. < MASTER VOL +/ fortsættes 29 DK

30 Målingsprocessen vil stå på i nogle få minutter. Oversigten nedenfor viser displayet, når målingen starter. Måling af Display Baggrundsstøjniveau NOISE.CHK Højttalertilslutning MEASURE og SP DET. vises skiftevis* Højttalerniveau MEASURE og GA vises skiftevis* Højttalerafstand MEASURE og DISTANCE vises skiftevis* * Den tilsvarende højttalerindikator lyser på displayet under målingen. Når målingen afsluttes, kommer "COMPLETE" frem på displayet, og indstillingerne registreres. Når du er færdig Frakobl optimizermikrofonen fra receiveren. Bemærk! Automatisk kalibrering kan ikke registrere subwooferen. Derfor vil alle subwooferindstillingerne blive bevaret. Hvis du har ændret placeringen af højttalerne, anbefales, at du udfører automatisk kalibrering for at få det fulde udbytte af surround sound. Tip! Når den automatiske kalibrering starter: Stå i en vis afstand fra højttalerne og lyttepositionen for at undgå fejl i målingen. Dette kan ske, fordi testsignaler udsendes fra højttalerne under målingen. Undgå støj for at få en mere nøjagtig måling. Under målingen annulleres Automatisk kalibrering, når du gør følgende. Trykker på?/1 eller MUTG. Tryk på inputtasterne, eller slå PUT SELECTOR på receiveren til. Ændrer lydstyrkeniveauet. Tilslut hovedtelefonerne. Tryk på AUTO CAL igen. Fejl- og advarselskoder Når der vises fejlkoder Når der registreres en fejl under den automatiske kalibrering, vises en fejlkode cyklisk på displayet efter hver måling som følger: Fejlkoder t tomt display t (fejlkode t tomt display) a) t PUSH t tomt display t ENTER a) Vises, når der er mere end én fejlkode. Korrektion af fejlkoden 1 Notér fejlkoden ned. 2 Tryk på. 3 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 4 Korriger fejlen. Yderligere oplysninger findes under "Fejlkoder og løsning" nedenfor. 5 Tænd receiveren, og udfør automatisk kalibrering igen (side 29). Fejlkoder og løsning Fejlkode Årsag og løsning ERROR 10 Baggrundsstøjniveauet er for højt. Sørg for, at der er stille under den automatiske kalibrering. ERROR 11 Højttalerne er anbragt for tæt på optimizermikrofonen. Anbring højttalerne længere fra optimizer mikrofonen. ERROR 12 Ingen af højttalerne registreres. Kontroller, at optimizermikrofonen er tilsluttet korrekt, og foretag Automatisk kalibrering igen. ERROR 20 Fronthøjttalerne er ikke registreret, eller kun den ene fronthøjttaler er registreret. Kontroller tilslutningen til fronthøjtalerne. ERROR 21 Der er kun registreret én surroundhøjttaler. Kontroller tilslutningen til surroundhøjtalerne. 30 DK

31 Når der vises advarselskoder Under den automatiske kalibrering giver advarselskoden oplysninger om måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk på displayet som følger: Advarselskoder t tomt display t (advarselskoder t tomt display) b) t PUSH t tomt display t ENTER b) Vises, når der er mere end én advarselskode. Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da den automatiske kalibrering automatisk justerer indstillingerne. Du kan også ændre indstillingerne manuelt. Ændring af indstillingerne manuelt 1 Notér advarselskoden ned. 2 Tryk på. 3 Tryk på?/1 for at slukke for receiveren. 4 Følg den løsning, der er angivet under "Advarselskode og løsning" nedenfor. 5 Tænd receiveren, og udfør automatisk kalibrering igen (side 29). Advarselskode og løsning Advarsels Beskrivelse og løsning kode WARN. 40 Baggrundsstøjniveauet er højt. Sørg for, at der er stille under den automatiske kalibrering. WARN. 50 Centerhøjttaleren er ikke tilsluttet. Sørg for at tilslutte centerhøjttaleren. WARN. 51 Surround-højttalerne er ikke tilsluttet. Sørg for at tilslutte surroundhøjttalerne. WARN. 60 Balancen mellem de to fronthøjttaler er uden for området. Flyt fronthøjttalerne. c) WARN. 62 Lydniveauet i centerhøjttaleren er uden for området. Flyt centerhøjttaleren. d) WARN. 63 Lydniveauet i den venstre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt venstre surround højttaler. d) WARN. 64 Lydniveauet i den højre surroundhøjttaler er uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler. d) WARN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden for området. Flyt fronthøjttalerne. c) WARN. 72 Centerhøjttalerafstanden er uden for området. Flyt centerhøjttaleren. d) WARN. 73 Venstre surround højttalerafstanden er uden for området. Flyt venstre surround højttaler. d) WARN. 74 Højre surround højttalerafstanden er uden for området. Flyt højre surroundhøjttaler. d) Introduktion c) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til fronthøjttalere" (side 45). d) Du finder flere oplysninger om "Tip!" på side DK

32 8 : Indstilling af højttalerniveauerne og - balancen (TEST TONE) Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens du lytter til testtonen fra din lytteposition. Tip! Receiveren har en testtone med en frekvens, som er centreret ved 800 Hz D.SKIP >10 MEMORY AMP MENU - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS MUTG O RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > 1 Tryk på AMP MENU. "1-LEVEL" kommer frem på displayet. 2 Tryk på eller b for at aktivere menuen. 3 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE". 4 Tryk på eller b for at indtaste parameteren. 5 Tryk på V/v gentagne gange for at vælge "T. TONE Y". 9 D.TUNG TV VOL MASTER VOL Testtonen udsendes fra hver højttaler i følgende rækkefølge: Venstre front t Center t Højre front t Højre surround t Venstre surround t Subwoofer < 1 MASTER VOL +/ 6 Juster højttalerens lydstyrke og balance ved hjælp af LEVELmenuen, så niveauet for testtonen høres ens fra hver højttaler. Yderligere oplysninger findes under "Justering af lydniveauet (LEVELmenu)" (side 40). Tip! Tryk på MASTER VOL +/ for at justere niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Den justerede værdi kommer frem på displayet under justering. 7 Gentag trin 1 til 5 for at vælge "T. TONE N". Du kan også trykke på en vilkårlig af indgangsknapperne. Testtonen slukker. Testtonen udsendes ikke fra højttalerne. Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt i. Højttalerledningerne kan være kortsluttet. 32 DK

33 Afspilning Hvordan man vælger et apparat TV PUT SLEEP DMPORT SYSTEM STANDBY 1 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 - CLEAR DISPLAY O TV?/1 AV?/1 MOVIE 9 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNG D.SKIP MEMORY AMP MENU 0/10 ENTER TOOLS/ OPTIONS MUTG TV VOL MASTER VOL RETURN/EXIT TV CH MENU/HOME TV CH + PRESET REPLAY ADVANCE PRESET +. < > < 1 Tryk på en af indgangsknapperne for at vælge den komponent, du ønsker. Du kan også bruge PUT SELECTOR på receiveren. Det valgte kommer frem på displayet.?/1 1 MUTG 3 Valgt indgang [Display] DMPORT [DMPORT] 1 [ 1] 2 [ 2/ PORTABLE AV]* BD [BD] DVD [DVD] SAT [SAT] TV [TV] SA-CD/CD [SA-CD/CD/ CD-R]* TUNER [FM- eller AM-bånd] Apparater, der kan afspilles DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til DMPORT-stik Videobåndoptager, DVDoptager osv., der er tilsluttet 1-jackstikket Videokamera, videospil osv., der er tilsluttet 2 / PORTABLE AV jackstikket Blu-ray disc-afspiller, der er tilsluttet BD-jackstikket DVD-afspiller osv., der er tilsluttet DVD-jackstikket Satellittuner, set-top-boks osv., der er tilsluttet SATjackstikket. TV, osv., der er tilsluttet TVjackstikket Super Audio CD, CDafspiller osv., der er tilsluttet SA-CD/CD/CD-Rjackstikket Indbygget radiotuner * " 2/PORTABLE AV" og "SA-CD/ CD/CD-R" ruller over displayet, og derefter vises henholdsvis " 2" og "SA-CD/ CD". 2 Tænd apparatet, og begynd afspilningen. 3 Tryk på MASTER VOL +/ for at justere lydstyrken. Du kan også bruge MASTER VOLUME på receiveren. Afspilning fortsættes 33 DK

34 Sådan afbrydes lyden Tryk på MUTG. Muting-funktionen annulleres, når du gør følgende. Tryk på MUTG igen. Øg lydstyrken. Sluk for receiveren. Hvordan man undgår at ødelægge højttalerne Før du slukker receiveren, skal du sørge for at skrue ned for lydstyrkeniveauet. Sådan lyttes til sub wooferen Sorg for at bruge knapperne pa subwooferens bagpanel til denne betjening. 1 Tryk på POWER. POWER-indikatoren pa subwooferens frontpanel tandes. 2 Drej på LEVEL for at justere lydstyrken. Indstil lydstyrken, som du foretrækker den, svarende til den valgte indgang, da små justeringer kan forbedre lyden. Bemærk! Undgå at indstille sub wooferens lydstyrke til maksimum, da der herved kan fremkomme en voldsom støj. 34 DK

35 Lytning til/visning af et apparat Lytning til en Super Audio CD/CD TV PUT TV?/1 SLEEP DMPORT AV?/1 SYSTEM STANDBY 1 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 MEMORY - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS O RETURN/EXIT TV CH PRESET REPLAY. < MOVIE?/1 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNG D.SKIP AMP MENU MUTG TV VOL MASTER VOL MENU/HOME TV CH + ADVANCE PRESET + > < 2 3 5?/1 SPEAKERS (ON/OFF) AUTO CAL MIC PHONES 2 /PORTABLE AV L R MASTER VOLUME DISPLAY PUT MODE PUT SELECTOR MEMORY/ TUNG ENTER MODE TUNG 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CAL MUTG 5 3 Afspilning TUNG m TV H X TUNG + M FM MODE x Bemærk! Den beskrevne betjening gælder for Sony Super Audio CDafspilleren. Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren. Tip! Du kan muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til musikken. Vi henviser til side 49 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Klassisk: HALL Jazz: JAZZ Live koncert: CONCERT Du kan lytte til den lyd, som er optaget i 2-kanals formatet, fra alle højttalerne (multikanal). Vi henviser til side 48 angående oplysninger. 1 Tænd for Super Audio CD-afspilleren eller CD-afspilleren, og anbring derefter disc'en i bakken. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på SA-CD/CD. Du kan også muligt at anvende PUT SELECTOR på receiveren til at vælge "SA-CD/CD/CD-R". 4 Afspil disc'en. 5 Indstil en passende lydstyrke. 6 Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og CDafspilleren eller Super Audio CD-afspilleren, når du er færdig med at lytte til Super Audio CD'en/CD'en. 35 DK

36 Se en DVD/Blu-ray disc TV PUT TV?/1 SLEEP DMPORT AV?/1 SYSTEM STANDBY 1 2 BD DVD SAT TV SA-CD/CD TUNER 2CH A.F.D >10 MEMORY - 0/10 ENTER CLEAR TOOLS/ DISPLAY OPTIONS O RETURN/EXIT TV CH PRESET REPLAY. < MOVIE?/1 MUSIC THEATRE DVD/BD MENU AUTO CAL D.TUNG D.SKIP AMP MENU MUTG TV VOL MASTER VOL MENU/HOME TV CH + ADVANCE PRESET + > < 2 3 6?/1 SPEAKERS (ON/OFF) AUTO CAL MIC PHONES 2 /PORTABLE AV L R MASTER VOLUME DISPLAY PUT MODE PUT SELECTOR MEMORY/ TUNG ENTER MODE TUNG 2CH A.F.D. MOVIE MUSIC AUTO CAL MUTG 6 3 TUNG m TV H X TUNG + M FM MODE x Bemærk! Se den betjeningsvejledning, der følger med TV'et og DVDafspilleren/Blu-ray discafspilleren. Kontroller følgende, hvis du ikke kan lytte til multikanallyd. Sørg for, at denne modtager er tilsluttet til DVD-afspilleren/ Blu-ray disc-afspilleren via en digital forbindelse. Sørg for, at den digitale lydudgang på DVDafspilleren/Blu-ray discafspilleren er opsat korrekt. Tip! Vælg om nødvendigt lydformatet for den disc, der skal afspilles. Det er muligt at vælge et lydfelt, som er velegnet til filmen eller musikken. Vi henviser til side 49 angående oplysninger. Anbefalede lydfelter: Film: C.ST.EX Musik: CONCERT 1 Tænd TV'et og DVD-afspilleren/Blu-ray discafspilleren. 2 Tænd for receiveren. 3 Tryk på DVD for at se en DVD, eller tryk på BD for at se en Blu-ray disc. Det er også muligt at anvende PUT SELECTOR på denne receiver til at vælge "DVD" eller "BD". Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVDindtastningsknappen på fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge knappen til styring af DVD-afspiller. Yderligere oplysninger findes under se "Ændring af knapfunktionerne" (side 69). 4 Vælg indgangen på TV'et, så der vises et billede fra DVD/Blu-ray disc. 5 Afspil disc'en. 6 Indstil en passende lydstyrke. 7 Hvis du er færdig med at se DVD/Blu-ray disc, skal du skubbe disc'en ud og slukke modtageren, TV'et og DVD-afspilleren/ Blu-ray disc-afspilleren. 36 DK

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-638-11(2) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG710 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 2-898-429-62(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG510 2007 Sony Corporation + CENTE SUOUND + SPEAKES + FONT A FONT B SPEAKES ADVASE For at reducere risikoen for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-094-455-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG910 2007 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-167-824-61(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN610 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-649-51(2) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA3300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-875-814-71(1) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI STR-DA6400ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-205-12(2) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA2400ES 2008 Sony Corporation ADVARSEL Dette apparat må ikke udsættes for væske eller fugt, da det udgør en brandfare

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 2-662-257-61(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DG300 2006 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-289-451-14(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DG820 2008 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-738-11(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DE875 2001 Sony Corporation ADVASE Sikkerhedsregler Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-674-21(1) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-DB780 2002 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (DK-FI-SE) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH130 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation

(2) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL7A Sony Corporation 4-235-663-23(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL7A 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot