Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)"

Transkriptio

1

2

3

4 Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

5 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi olla haastavaa. Mittareita ja mittaustuloksia on kyllä löydettävissä, mutta kuinka niitä käytetään hyödyksi toiminnan kehittämisessä? Ei ole olemassa yhteistä mallia, joka voitaisiin käyttää kaikilla aloilla. Yleisluontoisia, toimintaa kuvailevia mittareita on helpompi asettaa, mutta niiden tulokset eivät useinkaan ole kovin käyttökelpoisia toiminnan kehittämisessä. Sosiaalisten tulosten pitäisi pystyä kertomaan toiminnalla aikaan saaduista vaikutuksista. Jyvälän sosiaalisessa tilinpidossa on pyritty työn sosiaalisten ulottuvuuksien näkyväksi tekemiseen. Kaikki Jyvälän toiminnot ovat sosiaalisesti tavoitteellisia. Tavoitteiden ja tavoitemittareiden määrittäminen on lähtenyt liikkeelle toimintojen arjesta, ja niillä pyritään kartoittamaan käytännön vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Myös sidosryhmien näkemyksiä kehittämisestä on jatkossa tärkeä ottaa entistä paremmin huomioon. Tuloksista ammennetaan rakennusainetta toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen, sillä sosiaalisten tulosten soveltaminen takaisin käytäntöön ratkaisee niistä saatavan hyödyn. Analysoimalla saatujen tulosten merkitystä ja reflektoimalla niitä itsearvioinnissa, kehitämme tapoja hyödyntää kerättyjä tietoja. Itsearvioinnilla voidaan saada esiin myös tiedon hyödyntämisen mahdollisia esteitä. Samalla kun kartoitamme konkreettisia kehittämisen paikkoja, on kuitenkin hyvä osata myös tunnistaa, mitkä asiat meillä Jyvälässä ovat jo kunnossa. Helena Huovila toiminnanjohtaja-rehtori Jyvälän Setlementti ry 5

6 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY ESITTÄYTYY Jyvälän Setlementti ry on osa suomalaista setlementtiliikettä. Liike muodostuu lähes 40:stä paikallisesta setlementistä, joiden kattojärjestönä on Suomen Setlementtiliitto ry. Setlementtiliike toimii yhteisöllisyyden ja lähimmäisenrakkauden hengessä; ihanteena on yhteiskunta, jossa ihminen voi täysivaltaisesti olla osallisena itseään koskevissa ratkaisuissa kaikissa elämänvaiheissaan. Jyvälässä toteutettiin edellisvuosien tapaan kansalaisaktiivisuutta tukevaa harrastus- ja yhteiskunnallista toimintaa, joka täydensi julkista palveluntuotantoa monella tapaa. Vuonna 2011 Jyvälän Setlementti ry ylläpiti kansalaisopistoa, päiväkotia, koululaisten iltapäivätoimintaa ja hanketoimintaa. Jyvälän Nuoret ry toteutti mm. kerho- ja leiritoimintaa sekä Avartti-toimintaa. Sijainti ja toimitilat Jyvälä toimi perustamisvuodestaan 1940 lähtien Mäki-Matin kaupunginosassa maakuntakaavan tukemassa kulttuuriympäristössä. Jyvälän toimitilat sijaitsivat kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaassa Nisulan talossa marraskuuhun 2011 asti, jolloin Jyvälä tuhopoltettiin. Jyvälä on toiminut toista vuotta myös Viitajyvän toimipisteessä, jossa toiminta laajentui palon myötä. Päiväkoti toimi palon jälkeen vuokratiloissa Mannilassa. Kansalaisopiston kursseja toteutettiin vuonna 2011 asiakaslähtöisesti myös eri puolilla Jyväskylää, lähes 30:ssä eri toimipisteessä. Hallitus, johto, jäsenistö ja henkilöstö Jyvälän toimintaa johti yhdeksänjäseninen hallitus puheenjohtajanaan Osmo Kääriäinen. Toiminnanjohtaja-rehtorina toimi Helena Huovila. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 43, josta ainaisjäseniä oli 24. Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallitus toimi myös kansalaisopiston johtokuntana. Kansalaisopistossa työskenteli 40 henkilöä (sisältää myös toimistohenkilökunnan). Lisäksi kansalaisopiston opetuspalveluja ostettiin kolmelta toimijalta. Päiväkodissa toimi 11 (kattaa myös mm. sijaiset), koululaisten iltapäivätoiminnassa 20, setlementissä 6 ja projekteissa 12 työntekijää. Palkkatuetussa työsuhteessa Jyvälän eri toimipisteissä oli kaikkiaan 42 henkilöä. Palkkaa maksettiin yhteensä 131 henkilölle. Henkilötyövuosia kertyi 44,4. Muutamia henkilöitä osallistui työelämävalmennukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Lisäksi Jyvälä tarjosi työssäoppimispaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille. Sidosryhmät Monipuolisena toimijana Jyvälällä oli laaja sidosryhmäverkosto, johon kuului mm. asiakkaita, palvelujen käyttäjiä, viranhaltijoita, rahoittajia, muita järjestöjä ja oppilaitoksia. Toiminnot Jyvälän kansalaisopisto Jyvälän kansalaisopisto tarjosi yleissivistävää koulutusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena oli elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen. Tähän pyrittiin tarjoamalla laadukkaita ja ajanmukaisia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluja. Opetusta tarjottiin yhdeksällä aihealueella. Toteutuneita valtionosuustunteja oli 4075, valtionosuuskursseja lähes 250 ja opiskelijoita noin Vuonna 2011 opistolla oli edelleen mahdollisuus myöntää Opetusministeriön opintoseteliavustuksen turvin alennuksia kurssimaksuista työttömille, senioreille ja maahanmuuttajille. Lisäksi toteutettiin vuoden aikana kaksi liikuntaryhmää työttömille romaninaisille sekä kaksi kirjoittaja- ja englannin ryhmää seniori-ikäisille. Päiväkoti Päiväkoti eli perinteikäs Jyvälän Lastentarha tarjosi noin 35 lapselle päiväkoti- ja esikoulupaikan. Lastentarha toimi vanhempien kasvatuskumppanina ja teki laadukasta varhaiskasvatustyötä. Turvallisuus, välittäminen ja yhteisöllisyys olivat toiminnan kivijalkoja. Lapsityötä ohjasi rinnalla kulkemisen ajatus, mikä korosti lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista ja huomioimista. Toiminnassa oli keskeistä luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa sekä erilaiset yhteistoimintamuodot muiden toimijoiden kanssa. Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta eli jälkkäritoiminta tarjosi noin 250:lle luokkalaiselle ohjattua, turvallista ja mukavaa iltapäivän jälkiruokaa kou- 6

7 lupäivän jälkeen. Toiminnalla tuettiin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Iltapäivien aikana lapset leikkivät kavereitten kanssa, tekivät läksyjä itsenäisesti tai ohjatusti sekä söivät välipalaa, liikkuivat ja lepäilivät. Jälkkäri toimi pienten koululaisten siltana koulusta kotiin tiiviissä yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa. Seutukunnallista yhteistyötä toteutettiin muiden jälkkäreiden sekä eri oppilaitosten kanssa. Jyvälä tuotti jälkkäritoimintaa Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken kouluilla. Keltinmäessä toimintaa oli kahdessa eri ryhmässä, Keltinmäen koululla ja Keltinmäen kirkolla, yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. Visio, missio ja arvot Jyvälä nojautuu kaikessa toiminnassaan setlementtiliikkeen perusarvoihin: arjen keskellä toteutuvaan lähimmäisenrakkauteen, yhteisöllisyyteen ja erilaisten ihmisten väliseen yhteistyöhön. Toiminnassa pyritään tukemaan inhimillistä kasvua ja aitoa lähimmäisyyttä. Tätä ajattelutapaa kuvastaa myös setlementtiliikkeen tunnuslause ihmisten keskellä, ihmisten kesken. Jyvälän hanke- ja projektitoiminta Projekti- ja hanketoiminnassa jatkettiin edellisinä vuosina käynnistynyttä verkostoyhteistyötä sekä kehitettiin moniammatillista yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Setlementtiliiton, eri setlementtien ja kansalaisopistojen, muiden oppilaitosten, KYT:n, Sovatek-säätiön sekä muiden eri järjestöjen ja eri projektien kanssa. Jyvälä jatkoi osatoteuttajana Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli OhjausLaturi -hankkeessa. NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Ray:n rahoittaman NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohankkeen päätavoitteena oli setlementeissä tehtävän työn vaikutusten näkyväksi tekeminen. 3 -vuotisen hankkeen päättyessä kevätkaudella NÄKY -toiminnassa oli mukana jo yhdeksän setlementtiyhdistystä ja Suomen Setlementtiliitto. Pisimpään hankkeessa mukana olleet setlementit julkaisivat sosiaalisen tilinpäätöksen, joko yhdistyksen koko toiminnan, kuten Jyvälä, tai jonkin toimialueensa osalta. NÄKY 2-hanke Näky 2-hanke käynnistyi päättyneen Näky-hankkeen seuraajana. Sen suunnittelu lähti liikkeelle Näky -hankkeen myötä kentällä ilmenneistä tarpeista ja kysynnästä. Hankkeen avulla tehdään toiminnan näkymättömiä tuloksia näkyviksi järjestöjen sidosryhmille, rahoittajille, sekä toimijoille itselleen. Näky 2:n tavoitteena on luoda Setlementtiliitolle ja sen jäsenyhdistyksille vakiintunut ja kehittyvä sosiaalisen tilinpidon toimintamalli ja tätä prosessia tukevia sähköisiä palveluita. Hanke auttaa setlementtejä keräämään systemaattisesti tietoa toimintansa sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä ohjaamaan toimintaansa tämän tiedon pohjalta tavoitteidensa ja arvojensa suuntaan. Näky-hankkeessa mukana olleet yhdeksän setlementtitoimijaa jatkoivat Näky 2-hankkeen yhteistyökumppaneina. Lisäksi kymmenkunta setlementtitoimijaa ilmoitti mukaantulosta. Sosiaalisen tilinpidon prosessia selkeytettiin muuttamalla sosiaalisen tilinpidon terminologiaa yleiskielisempään suuntaan. Lisäksi kehitettiin tilinpäätösjulkaisujen havainnollisuutta ja luettavuutta sekä pohdittiin laajemmin uskottavien tulosraportoinnin osatekijöitä. NÄKY 2-hanke julkaisi toiminnastaan tiedottavat nettisivut, TOT-hanke 2-vuotinen Taitajasta Ohjaajaksi Työvalmentajien ohjauskoulutushanke (TOT) päättyi alkuvuodesta. Hanke oli osa Välityömarkkinoiden kehittäminen Keski-Suomessa kehittämisohjelmaa (KEVÄT), ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Keski-Suomen kunnat. TOT-hanke oli tarkoitettu kolmannen sektorin organisaatioille, jotka haluavat kehittää valmennus-, kuntoutus- ja ohjaushenkilöidensä ohjausosaamista. OT-hanke OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hanke (OT-hanke) alkoi , ja vuosi 2011 oli toinen toimintavuosi. Hanke saa työllisyyspoliittista avustusta ELY-keskukselta. OT-hankkeen kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä heidän osaamistaan vastaaviin tehtäviin Jyvälän eri toimipisteisiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien työvalmiuksia ja ammatillista osaamista. Hankkeeseen osallistuville tarjotaan tukea ja ohjausta jatkotyöllistymiseen, tavoitteena on sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Vuonna 2011 hankkeeseen osallistui 49 henkilöä, joista 45 oli työsuhteessa Jyvälään. 7

8 SOSIAALISEN TILINPÄÄTÖKSEN LUKUOHJE Käsillä olevan sosiaalisen tilinpäätöksen sisältö jakaantuu setlementin toiminnalleen asettamiin sosiaalisiin päätavoitteisiin sekä näiden osatavoitteisiin. Päätavoitteet ovat yleisluontoisia ja laajoja. Niiden toteutumista kohti edetään yleensä useiden vuosien aikajänteellä. Osatavoitteet kuvaavat kunkin päätavoitteen eri osa-alueita konkreettisemmin. Tavoitteiden toteutumista käytännössä mitataan tavoitemittareissa kuvatulla tavalla. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu sekä määrällisillä, että laadullisilla tuloksilla. Määrällisissä tuloksissa vastausten jakaumaa ja keskiarvoa on havainnollistettu pylväillä, vastausasteikolla sekä vastanneiden määrästä kertovalla piirakkadiagrammilla. Kuvaajia on usein tarkennettu sanallisilla tiedoilla. Laadullisten tulosten yhteydessä tulokset ovat sanallisia. Seuraavassa käsitellään tarkemmin tulosten esittämistapaa. 2. Vastanneiden määrä 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) eri melko eri ei melko en osaa eikä eri sanoa /37 kpl (94,6%) 3. Sanalliset kuvaukset Tavoitekeskiarvo 1 Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Saavutettu keskiarvo 0,7 Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Vastaajaryhmät: Määrällisissä tuloksissa ilmoitetut vastausprosentit on laskettu aina kustakin tuloksesta käytössä olevin tiedoin. Vastausvaihtoehtojen yhteenlasketut prosenttiosuudet ovat 100 % ja saavutettu tulos lasketaan näistä, mutta piirakkadiagrammin yhteydessä ilmoitettu vastausprosentti suhteuttaa tuloksia laajempaan joukkoon. Se mikä tämä laajempi joukko on, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tarkentavia tietoja vastaajaryhmästä on koottu otsikon Tietoja tuloksen kokoamises- ta alle. Yleisimmin vastausprosentti on laskettu vertaamalla yksittäiseen / väittämään vastanneiden määrää kyselyyn vastanneiden määrään (esim. kun tavoitemittari on asetettu koskemaan kyselyyn vastaajia). Toisissa tapauksissa vastanneita on voitu verrata kyselykutsun saaneiden määrään tai parhaassa tapauksessa ns. perusjoukkoon, mikäli nämä tiedot ovat olleet käytettävissä. Perusjoukko kuvastaa kaikkia niitä henkilöitä, joita ko. sosiaalinen tavoite koskee. 8

9 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo: Vastausten jakaumasta kertovien pylväiden yhteydessä ilmoitetaan harmaalla pohjalla kunkin vastausvaihtoehdon sanamuoto, sen keräämien vastausten kappalemäärät sekä prosenttiosuudet. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä ja ilmenevät pylväiden korkeuksina. Mikäli jotain prosenttiosuutta on jouduttu pyöristämään ylös tai alaspäin väärään suuntaan, on pyöristys merkattu ~ -merkillä (esim. 2,555 % => ~2%). Näin on tehty, että vastausten yhteenlasketuksi prosenttimääräksi saadaan 100%. Pylväiden alapuolella oleviin mustiin nuolenpäihin on merkattu vastausvaihtoehtojen numeraaliset vastineet, jotka osoittavat vastausasteikolle. Joillakin vastausvaihtoehdoilla, esim. jotkin En osaa sanoa -vastausvaihtoehdot tai vastaamatta jättäminen, ei ole numeraalista vastinetta vastausasteikolla, joten myös mustat nuolenpäät puuttuvat. Vastausasteikolla saavutettu keskiarvo näkyy oranssina palkkina. Sitä osoittaa myös oranssi nuoli, jonka vaakaosaan saavutettu keskiarvo on kirjattu. Vihreä nuoli osoittaa vastaavasti tavoitekeskiarvoa vastausasteikolla. Vihreä nuoli puuttuu tapauksissa, joissa tavoitemittaria ei ole asetettu keskiarvoa silmällä pitäen; usein tavoitemittareissa tavoitellaan jonkinlaista prosenttimäärää tiettyjä vastauksia (esim. 80 %:lle vastanneesta henkilöstöstä setlementtiarvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä. ). Pylväät, keskiarvomittari ja nuolet puuttuvat, mikäli tietoja niistä ei ole ollut saatavissa julkaisun taittovaiheessa. 2. Vastanneiden määrä: Vastanneiden määrä on luettavissa piirakkadiagrammista, jossa vastanneiden osuus näkyy oranssina alueena ja vastaamattomien valkoisena. Vastaajien kappalemäärät sekä vastausprosentti löytyvät piirakan alta (kts. tarkempi selitys vastaajaryhmistä). 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) eri melko eri ei melko eikä eri Tavoitekeskiarvo 1 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) en osaa sanoa Saavutettu keskiarvo 35/37 kpl (94,6%) 0,7 35/37 kpl (94,6%) Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. 3. Sanalliset kuvaukset: Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Tuloksen symbolisten ja numeraalisten kuvaajien lisäksi useimpiin tavoitemittareihin on kirjattu myös sanallisia kuvauksia. Laadullisten tulosten tapauksessa kuvaus tai muu teksti on itse tulos, joten määrällisiä tunnuslukuja ei näissä tapauksissa ole. Sanalliset kuvaukset on ryhmitelty värisävyltään erilaisille palstoille. Tummemmalla palstalla käsitellään tuloksen kokoamiseen liittyviä tietoja. Se puuttuu, mikäli näitä tietoja ei ole kirjattu tarkemmin. Valkoisella palstalla esitetään tulos. Mikäli yksittäisen tavoitemittarin tuloksesta on kirjoitettu erillinen itsearviointi, löytyy se myös valkoiselta palstalta. 9 Teksti: Taneli Vuojus

10 SOSIAALISEN TILINPIDON KOORDINAATTORIN TERVEHDYS Vuoden 2011 sosiaalinen tilinpäätös on Jyvälän neljäs. Itse olen mukana ensimmäistä vuotta. Jyvälän palo asetti seurauksineen omat haasteensa sosiaalisen tilinpäätöksen valmistumiselle. Myös sosiaalisen tilinpidon kehittämisen osalta kulunut vuosi on ollut haastava. Näky 2 -hankkeen tiimoilta sosiaalisen tilinpidon kehittämiselle on asetettu tavoitteita sosiaalisten tulosten luotettavuuden ja julkaisujen luettavuuden parantamiseksi. Samalla on haluttu parantaa kerättyjen tulosten käyttöä setlementtityön kehittämisvälineenä. Näky 2 -hankkeen kanssa yhteistyötä tekevistä setlementeistä kuusi julkaisi sosiaalisen tilinpäätöksen vuodelta Tämän julkaisun sivuilta voi nähdä miten sosiaalisissa ja Näky 2 -hankkeelle asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu Jyvälässä. Tulosten kokoamisesta, vastausprosenteista ja vastauksista annettuja tietoja on lisätty ja tarkennettu. Sosiaalisten tulosten kirjalliseen pohtimiseen on annettu mahdollisuus lisäämällä tulosten itsearviointia, mikä tukee myös tulosten hyödyntämistä kehitystyössä. Sosiaalisilla tuloksilla pyritään antamaan yleiskuva Jyvälän toiminnasta, mutta kehityksen todentaminen on yhtä sosiaalista tilinpäätöstä pitkäjänteisempää. Seuraamalla sosiaalista tavoitteenasettelua ja saavutettuja tuloksia useamman vuoden ajalta voidaan muodostaa kuvaa siitä, minkälaista kehitystä pitkässä juoksussa tapahtuu. Julkaisun sisältämät tulokset on koottu osittain kevätkaudella 2012, vaikka pääpaino on vuodessa Kiitos kaikille hankkeemme yhteistyökumppaneille ja Jyväläläisille rakentavasta vuodesta. Taneli Vuojus Näky 2 -hanke, koordinaattori 10

11 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - SOSIAALISET TAVOITTEET 1. SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ 1.1 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä 1.2 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys 1.3 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö 2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 2.3 Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla 3. JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI 3.1 Jyvälää pidetään luotettavana 3.2 Jyvälän palvelutoiminta on laadukasta 3.3 Jyvälä on tärkeä yhteistyökumppani 3.4 Jyvälä toteuttaa toiminnallaan yhteistyökumppaneiden asettamat odotukset 4. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA 4.1 Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa 4.2 Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen 4.3 Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin 4.4 Asiakasperheet ovat tyytyväisiä päivähoidon laatuun 5. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI 5.1 Lapsille on tarjottu turvallista iltapäivätoimintaa 5.2 Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan 6. JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 6.1 Kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa 6.2 Toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin 6.3 Osaamista on vahvistettu kurssitoiminnan avulla 6.4 Hyvinvointia on edistetty kurssitoiminnan avulla 6.5 Aktiivista kansalaisuutta on edistetty kurssitoiminnan avulla 6.6 Innostusta opiskeluun on lisätty kurssitoiminnan avulla 6.7 Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin 6.8 Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin 7. JYVÄLÄ ON VASTANNUT AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN 7.1 Järjestötyön toiminnan arviointia on kehitetty 7.2 Järjestötoimijoiden arviointiosaamista on kehitetty 7.3 Järjestötoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista on edistetty 7.4 On toteutettu työllistävää ja työllistymistä edistävää toimintaa 7.5 On kehitetty ja toteutettu laadukasta työvalmennusta 7.6 On kehitetty malli, jossa koulutus liitetään osaksi OT-hankkeen kautta työllistyvien työsuhdetta 8. JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE 8.1 Jyvälä on tarjonnut työpaikkoja Jyväskylän seudulla 8.2 Jyvälä on kansallisen tai EU-rahoituksen turvin kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista 8.3 Kansalaisopisto lisää Jyväskylän seudun opintotarjontaa 8.4 Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja SOSIAALISEN TILINPIDON TILINTARKASTUSLAUSUNTO

12 1SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ jakautuu 3 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1Päätavoite 4 kpl (9%) jokseenkin eri 2 3 kpl (7%) ei eri eikä 3 20 kpl (~46%) jokseenkin 4 16 kpl (36%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 4,1 82 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 11 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1 3 kpl (7%) jokseenkin eri 2 9 kpl (20,5%) ei eri eikä 3 17 kpl (38,5%) jokseenkin 4 14 kpl (32%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,9 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli täysin tai jokseenkin eri 12

13 2. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä jaetaan vastuuta ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1 3 kpl (7%) jokseenkin eri 2 11 kpl (25%) ei eri eikä 3 20 kpl (45,5%) jokseenkin 4 9 kpl (20,5%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,8 66 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1 5 kpl (11%) jokseenkin eri 2 11 kpl (25%) ei eri eikä 3 18 kpl (41%) jokseenkin 4 10 kpl (23%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,8 64 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 11% oli jokseenkin tai täysin eri 13

14 3. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta ja korkeintaan 10 % on eri 2 kpl (5%) täysin eri 1 4 kpl (9%) jokseenkin eri 2 5 kpl (11%) ei eri eikä 3 19 kpl (43%) jokseenkin 4 14 kpl (32%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,9 75 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 14 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä ja korkeintaan 10 % on eri 2 kpl (5%) täysin eri 1 6 kpl (14%) jokseenkin eri 2 9 kpl (20%) ei eri eikä 3 15 kpl (34%) jokseenkin 4 12 kpl (27%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,7 61 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 19% oli jokseenkin tai täysin eri 14

15 3. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 4 kpl (9%) 9 kpl (20,5%) 13 kpl (29,5%) 18 kpl (41%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 4,0 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli jokseenkin tai täysin eri 15

16 2 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 3 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin 63 kpl (5%) täysin eri 145 kpl (11%) 236 kpl (18%) 434 kpl (33%) 442 kpl (33%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,6 Vastausten keskiarvo 3,8 Kts. seuraava sivu Tulos osa-alueittain: 3,8 4,2 Työntekijän vaikutusmahdollisuudet Keskiarvot * Väittämät: Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin päätöksiin, Pystyn vaikuttamaan työni sisältöön, Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni ja tapaan tehdä sitä, Minulla on mahdollisuus asettaa rajat työtehtävissäni Kehittämistä tukeva työkulttuuri Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Minulla on mahdollisuus syventää osaamistani työtehtävässäni, Minua kannustetaan tuomaan esille uusia ajatuksia ja ideoita, Voin kehittää osaamistani esim. koulutuksella työn vaativuuden lisääntyessä, Minua kannustetaan työni kehittämiseen 3,8 4,1 Johtaminen ja esimiestyö Keskiarvot * Väittämät: Esimieheni luottaa kykyyni suoriutua vaativistakin tehtävistä, Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni, Voin kertoa esimiehelleni elämässäni tapahtuvista asioista, Esimieheni puuttuu tarvittaessa työyhteisöni ongelmatilanteisiin, Esimieheni on oikeudenmukainen, Esimieheni luottaa minuun, Saan tarpeeksi palautetta esimieheltäni työsuorituksistani, Esimieheni osaa ottaa vastaan kriittistäkin palautetta 3,2 3,6 Työn organisointi Keskiarvot * Väittämät: Yrityksemme työprosessit ovat selkeitä, Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt vastuualueista ja päätöksenteosta, Työyhteisössämme on selvä työnjako, Työyhteisössämme työmäärä on jaettu tarkoituksenmukaisesti Kokemus työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Olen tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin, Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa ja opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa, Yrityksessämme suhtaudutaan ymmärtäväisesti työtekijöiden koti- ja henkilökohtaisiin asioihin, Työpaikallani on tarvittaessa mahdollisuus työaikajoustoihin elämäntilanteeni mukaan, Työtehtäviäni on mahdollisuus muokata elämäntilanteeni ja työkuntoni mukaan, Yrityksessämme järjestetään sopivasti virkitystoimintaa työyhteisölle Kommunikaatio ja viestintä Keskiarvot * 3,0 3, Väittämät: Työyhteisössämme tiedonkulku on riittävää, Tiedonkulku yrityksessämme on hoidettu hyvin, Yrityksessämme asioista tiedotetaan oikeaan aikaan, Tiedotus yrityksessämme on avointa ja rehellistä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 16

17 2. Tavoitemittari: Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin 46 kpl (4%) täysin eri 115 kpl (10%) 166 kpl (14%) 396 kpl (35%) 423 kpl (37%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,8 Vastausten keskiarvo 3,9 Kts. sivun alalaita Tulos osa-alueittain: 4,1 4,3 Fyysinen hyvinvointi Keskiarvot * Väittämät: Terveydentilani on hyvä, Olen tyytyväinen työni ergonomiaan, Uskon työkykyni olevan hyvä viiden vuoden kuluttua, Minulla ei ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai vammaa, josta on haittaa nykyisessä työssäni, Koen vain vähän fyysistä uupumusta työpäivän päättyessä 3,8 4,0 Työn ja vapaa-ajan tasapaino Keskiarvot * Väittämät: Työn ja kodin yhteensovittaminen ei tuota minulle vaikeuksia, En vie työasioita kotiin vapaa-ajalle, En joudu laiminlyömään kotiasioita työni takia, Kotiasiani eivät häiritse työhön keskittymistäni, Minulle jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen 4,2 4,3 Työn mielekkyys Keskiarvot * Väittämät: Työni on mielekästä, Koen työni merkitykselliseksi yrityksen toiminnan kannalta, Työpanostani arvostetaan, Voin käyttää kykyjäni ja taitojani työssäni, Olen innostunut työstäni 3,8 3,9 Oman työn hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on keskittymiseen tarvittava työrauha, Minulla on mahdollisuus tehdä työni laadukkaasti, Voin vaikuttaa työtehtävieni tärkeysjärjestykseen, Selviydyn työtehtävistäni työaikani puitteissa, Pystyn rauhoittamaan työympäristöni tarvittaessa (esimerkiksi sulkemalla kommunikaatiovälineet) 3,2 3,2 Muutoksen hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on mahdollisuus ennakoida työhöni kohdistuvia muutoksia, Yrityksessämme muutoksen hallintaa pyritään helpottamaan, Muutosta ja sen aiheuttamia uusia käytänteitä seurataan yrityksessämme aktiivisesti, Mietimme yhdessä muutoksen vaikutuksia työhömme ja siitä johtuvia toimenpiteitä, Yrityksessämme kerrotaan hyvissä ajoin tulevista muutoksista 3,5 3,6 Stressi Keskiarvot * Kysymys: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. Tietoja tuloksien kokoamisesta: Vertailuaineistossa Tol-luokituksen mukaiset koulutusorganisaatiot (mm. erilaiset kansanopistot ja muut yksityiset kouluttajatahot). Tässä mukana 437 vastaajaa ja 14 yritystä. Tässä luokittelussa keskimääräinen vastaajamäärä per yritys oli 31. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Tavoitemittarin vastausten jakauma ja keskiarvo koostuvat kyselyn osa-alueiden yhteenlasketuista vastausjakaumista. Kyselyn osa-alueiden tarkemmat tiedot osa-alueiden alla. 17

18 3. Tavoitemittari: Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin 120 kpl (4%) täysin eri 295 kpl (10%) 487 kpl (16%) Kts. edellinen sivu 1040 kpl (35%) 1050 kpl (35%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri Tavoitekeskiarvo 3,7 täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos osa-alueittain: Kahden edellisen tavoitemittarin kaikki osa-alueet sekä seuraavat: 3,9 Jyvälän työnantajakuva Keskiarvo * Väittämät: Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan, Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia, Jyvälässä jaetaan vastuuta, Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa, Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta, Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä, Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki Keskiarvot * 3,9 4, Väittämät: Työyhteisössäni työntekijät ottavat toisensa huomioon, Työkaverit antavat toisilleen riittävästi palautetta, Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani, Voimme keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista, Työilmapiirimme on hyvä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 2. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja korkeintaan 8 päivää/henkilö vuoden aikana Tilasto ajalta , myöhemmät tiedot paloivat kartanon mukana Sairauspoissaolot yhteensä 425 päivää Palkansaajia yhteensä 104 Sairauspoissaolot/palkansaaja 4,09 3. Osatavoite: Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (Hallinto, Lastentarha, Jälkkärit, Opisto, Hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Kuvaukset koottiin eri toimintojen johtavilta työntekijöiltä. 18

19 Kansalaisopisto: Yksi opiston tuntiopettajista osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun 5 op:n laajuisiin Ryhmän moninaisuuden haasteet opintoihin. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2011 tätä mahdollisuutta hyödynsi 23 henkilöä. OT -hanke: OT-hankkeen henkilöstö on osallistunut työllistämishankkeille ja yhdistyksille järjestettävään koulutukseen, josta on vastannut Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT). Koulutuksia on järjestetty vuonna 2011 kolme, ja ne ovat olleet kestoltaan yhden päivän pituisia. Koulutusten teemat ovat olleet: työvalmennuksen laatu, työsuojelu ja sähköinen portfolio. Hankehenkilöstö on osallistunut myös kahteen työvoimapoliittisten hankkeiden ohjauspäivään vuonna Muita hankehenkilöstön koulutuksia vuoden aikana ovat olleet: Nitoja-hankkeen loppuseminaari, RAY:n strategiaseminaari, Ilmarisen työhyvinvointiseminaari ja JAO:n Office 2010-koulutus. Lastentarha: Ajankohta Koulutuksen aihe Koulutuksen järjestäjä K:sen kesto Osallistujat LTO-opiskelijoiden ohjaus Jyväskylän yliopisto 3 tuntia 1 työssäoppimisjaksolla Näky-hankkeen koulutus Jyvälän Setlementti ry 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Excel-koulutusta Jyvälän Setlementti ry 1,5 tuntia päivähoitoon liittyvä Jyväskylän kaupunki 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Esiopetukseen liittyvä Jyväskylän kaupunki 2 tuntia 1 koulutus Huoli puheeksi Jykes 3 tuntia 2 lastensuojelu yms Vasu-koulutus Jyväskylän kaupunki 2 tuntia Lapsidemoihin liittyvä info Jyväskylän yliopisto 1,5 tuntia LTO-päivät Oaj ja Lastentarha- 2 vrk (omakustanteinen) opiskelijaliitto Oppimisopiskelijan ja Oppisopimuskeskus 3 tuntia 2 hänen ohjaajansa koulutus Näky 2 -hanke: CAF (Common Assessment Framework) -koulutus: koordinaattori Arviointi osana uskonnollistaustaisten järjestöjen sosiaalista työtä -seminaari: suunnittelija, koordinaattori Järvi - Arviointifoorumi: suunnittelija, koordinaattori AO - Excel- ja Word-koulutus: koordinaattori Jälkkärit: Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään. Yksi Jyvälän jälkkäriohjaaja on aloittanut elokuussa 2011 opiskelun oppisopimuksella koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon Jyväskylän kristillisellä opistolla. (yhdistelmätutkinto) Hallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuspäivään osallistuivat Anne Leisalo ja Senja Hautala. Helena Huovila osallistui Caf -koulutukseen ja Keski-Suomen Osaavaohjelman koulutuksiin. 19

20 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää pidetään luotettavana Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % ulkoisten sidosryhmien edustajista* kokee, että väittämä Jyvälä on luotettava yhteistyökumppani sopii Jyvälään hyvin ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1Päätavoite 0 kpl (0%) melko eri 2 0 kpl (0%) en osaa sanoa 3 2 kpl (25%) melko 4 6 kpl (75%) täysin 5 8/15 kpl (53,3%) Kysely toteutettiin nettikyselynä helmi-maaliskuussa 2012 viidelletoista yhteistyökumppanille, joiden kanssa Jyvälä on tiiveimmin tehnyt yhteistyötä. Vastausten keskiarvo 4,8 75 % vastaajista oli täysin 0 % vastaajista oli eri 2. Osatavoite: Jyvälän palvelutoiminta on laadukasta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % ulkoisten sidosryhmien edustajista* kokee, että väittämä Jyvälä tuottaa hyvälaatuista palvelua sopii Jyvälään hyvin ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1 0 kpl (0%) melko eri 2 0 kpl (0%) en osaa sanoa 3 4 kpl (50%) melko 4 4 kpl (50%) täysin 5 8/15 kpl (53,3%) Kysely toteutettiin nettikyselynä helmimaaliskuussa 2012 viidelletoista yhteistyökumppanille, joiden kanssa Jyvälä on tiiveimmin tehnyt yhteistyötä. Vastausten keskiarvo 4,5 50 % vastaajista oli täysin 0 % vastaajista oli eri 20

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2. PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 2.1 Puijolan nuorisotyö on tarjonnut

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Setlementti työnantajana Jyvälän Setlementti ry 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012

JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMITUS: TANELI VUOJUS, ILARI SILTANEN GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: TONI TOURUNEN KUVAT: TONI TOURUNEN (ellei toisin mainittu) TOIMINNAN JOHTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0, 00, 009, 008 Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Jyvälän Setlementti ry . PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ TUOTTAA HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE päätavoite jakautuu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan Nuorten Iltapäiväkerhot Iltapäiväkerhotoiminta 2012 Kalliolan Nuoret ry:n pienten

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Erilaisten ihmisten välinen yhteistyö ja yhteisöllisyyden voimavaroihin luottaminen ja niistä voimaantuminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen NUORISOTYÖN JOHTAJAN TERVEHDYS Kalliolan Nuoret ry on pääkaupunkiseudulla toimiva sosiaalisen nuorisostyön

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Ukonhatun kolmas sosiaalinen tilinpäätös on valmistunut. Sisällöllisesti tilinpäätös noudattaa pitkälti

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009, 2008 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Fiilis-hanke 800 00 2009 JYVÄLÄ ON VASTANNUT ALUEELLISIIN LLISIIN JA AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 3. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen 2011 1.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Louhelan setlementti on Setlementti Louhela ry:n ja Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy:n muodostama kokonaisuus,

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 KANSALAISOPISTO 3. KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 3.1 Monipuolinen opetusohjelma 3.2

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa

Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku, 22.9.2015 Varhaiskasvatuslaki (muutokset vuodelta 1973 olevaan lakiin 8.5.2015/580, voimaan 1.8.2015) 9 b Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1

Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 Mu$a mistä +etää nykyisen +lanteen ja mitä +laa? 13.5.2014 Econtact ó oikeita asioita oikein 1 TYÖHYVINVOINNIN ANALYSOINTI Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Menestyvät yritykset pitävät ihmisten

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot