Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)"

Transkriptio

1

2

3

4 Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

5 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi olla haastavaa. Mittareita ja mittaustuloksia on kyllä löydettävissä, mutta kuinka niitä käytetään hyödyksi toiminnan kehittämisessä? Ei ole olemassa yhteistä mallia, joka voitaisiin käyttää kaikilla aloilla. Yleisluontoisia, toimintaa kuvailevia mittareita on helpompi asettaa, mutta niiden tulokset eivät useinkaan ole kovin käyttökelpoisia toiminnan kehittämisessä. Sosiaalisten tulosten pitäisi pystyä kertomaan toiminnalla aikaan saaduista vaikutuksista. Jyvälän sosiaalisessa tilinpidossa on pyritty työn sosiaalisten ulottuvuuksien näkyväksi tekemiseen. Kaikki Jyvälän toiminnot ovat sosiaalisesti tavoitteellisia. Tavoitteiden ja tavoitemittareiden määrittäminen on lähtenyt liikkeelle toimintojen arjesta, ja niillä pyritään kartoittamaan käytännön vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Myös sidosryhmien näkemyksiä kehittämisestä on jatkossa tärkeä ottaa entistä paremmin huomioon. Tuloksista ammennetaan rakennusainetta toiminnan ohjaukseen ja johtamiseen, sillä sosiaalisten tulosten soveltaminen takaisin käytäntöön ratkaisee niistä saatavan hyödyn. Analysoimalla saatujen tulosten merkitystä ja reflektoimalla niitä itsearvioinnissa, kehitämme tapoja hyödyntää kerättyjä tietoja. Itsearvioinnilla voidaan saada esiin myös tiedon hyödyntämisen mahdollisia esteitä. Samalla kun kartoitamme konkreettisia kehittämisen paikkoja, on kuitenkin hyvä osata myös tunnistaa, mitkä asiat meillä Jyvälässä ovat jo kunnossa. Helena Huovila toiminnanjohtaja-rehtori Jyvälän Setlementti ry 5

6 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY ESITTÄYTYY Jyvälän Setlementti ry on osa suomalaista setlementtiliikettä. Liike muodostuu lähes 40:stä paikallisesta setlementistä, joiden kattojärjestönä on Suomen Setlementtiliitto ry. Setlementtiliike toimii yhteisöllisyyden ja lähimmäisenrakkauden hengessä; ihanteena on yhteiskunta, jossa ihminen voi täysivaltaisesti olla osallisena itseään koskevissa ratkaisuissa kaikissa elämänvaiheissaan. Jyvälässä toteutettiin edellisvuosien tapaan kansalaisaktiivisuutta tukevaa harrastus- ja yhteiskunnallista toimintaa, joka täydensi julkista palveluntuotantoa monella tapaa. Vuonna 2011 Jyvälän Setlementti ry ylläpiti kansalaisopistoa, päiväkotia, koululaisten iltapäivätoimintaa ja hanketoimintaa. Jyvälän Nuoret ry toteutti mm. kerho- ja leiritoimintaa sekä Avartti-toimintaa. Sijainti ja toimitilat Jyvälä toimi perustamisvuodestaan 1940 lähtien Mäki-Matin kaupunginosassa maakuntakaavan tukemassa kulttuuriympäristössä. Jyvälän toimitilat sijaitsivat kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaassa Nisulan talossa marraskuuhun 2011 asti, jolloin Jyvälä tuhopoltettiin. Jyvälä on toiminut toista vuotta myös Viitajyvän toimipisteessä, jossa toiminta laajentui palon myötä. Päiväkoti toimi palon jälkeen vuokratiloissa Mannilassa. Kansalaisopiston kursseja toteutettiin vuonna 2011 asiakaslähtöisesti myös eri puolilla Jyväskylää, lähes 30:ssä eri toimipisteessä. Hallitus, johto, jäsenistö ja henkilöstö Jyvälän toimintaa johti yhdeksänjäseninen hallitus puheenjohtajanaan Osmo Kääriäinen. Toiminnanjohtaja-rehtorina toimi Helena Huovila. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 43, josta ainaisjäseniä oli 24. Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallitus toimi myös kansalaisopiston johtokuntana. Kansalaisopistossa työskenteli 40 henkilöä (sisältää myös toimistohenkilökunnan). Lisäksi kansalaisopiston opetuspalveluja ostettiin kolmelta toimijalta. Päiväkodissa toimi 11 (kattaa myös mm. sijaiset), koululaisten iltapäivätoiminnassa 20, setlementissä 6 ja projekteissa 12 työntekijää. Palkkatuetussa työsuhteessa Jyvälän eri toimipisteissä oli kaikkiaan 42 henkilöä. Palkkaa maksettiin yhteensä 131 henkilölle. Henkilötyövuosia kertyi 44,4. Muutamia henkilöitä osallistui työelämävalmennukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Lisäksi Jyvälä tarjosi työssäoppimispaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille. Sidosryhmät Monipuolisena toimijana Jyvälällä oli laaja sidosryhmäverkosto, johon kuului mm. asiakkaita, palvelujen käyttäjiä, viranhaltijoita, rahoittajia, muita järjestöjä ja oppilaitoksia. Toiminnot Jyvälän kansalaisopisto Jyvälän kansalaisopisto tarjosi yleissivistävää koulutusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena oli elinikäisen oppimisen mahdollistaminen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen. Tähän pyrittiin tarjoamalla laadukkaita ja ajanmukaisia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluja. Opetusta tarjottiin yhdeksällä aihealueella. Toteutuneita valtionosuustunteja oli 4075, valtionosuuskursseja lähes 250 ja opiskelijoita noin Vuonna 2011 opistolla oli edelleen mahdollisuus myöntää Opetusministeriön opintoseteliavustuksen turvin alennuksia kurssimaksuista työttömille, senioreille ja maahanmuuttajille. Lisäksi toteutettiin vuoden aikana kaksi liikuntaryhmää työttömille romaninaisille sekä kaksi kirjoittaja- ja englannin ryhmää seniori-ikäisille. Päiväkoti Päiväkoti eli perinteikäs Jyvälän Lastentarha tarjosi noin 35 lapselle päiväkoti- ja esikoulupaikan. Lastentarha toimi vanhempien kasvatuskumppanina ja teki laadukasta varhaiskasvatustyötä. Turvallisuus, välittäminen ja yhteisöllisyys olivat toiminnan kivijalkoja. Lapsityötä ohjasi rinnalla kulkemisen ajatus, mikä korosti lapsen yksilöllisyyden kunnioittamista ja huomioimista. Toiminnassa oli keskeistä luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa sekä erilaiset yhteistoimintamuodot muiden toimijoiden kanssa. Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta eli jälkkäritoiminta tarjosi noin 250:lle luokkalaiselle ohjattua, turvallista ja mukavaa iltapäivän jälkiruokaa kou- 6

7 lupäivän jälkeen. Toiminnalla tuettiin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Iltapäivien aikana lapset leikkivät kavereitten kanssa, tekivät läksyjä itsenäisesti tai ohjatusti sekä söivät välipalaa, liikkuivat ja lepäilivät. Jälkkäri toimi pienten koululaisten siltana koulusta kotiin tiiviissä yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa. Seutukunnallista yhteistyötä toteutettiin muiden jälkkäreiden sekä eri oppilaitosten kanssa. Jyvälä tuotti jälkkäritoimintaa Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken kouluilla. Keltinmäessä toimintaa oli kahdessa eri ryhmässä, Keltinmäen koululla ja Keltinmäen kirkolla, yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. Visio, missio ja arvot Jyvälä nojautuu kaikessa toiminnassaan setlementtiliikkeen perusarvoihin: arjen keskellä toteutuvaan lähimmäisenrakkauteen, yhteisöllisyyteen ja erilaisten ihmisten väliseen yhteistyöhön. Toiminnassa pyritään tukemaan inhimillistä kasvua ja aitoa lähimmäisyyttä. Tätä ajattelutapaa kuvastaa myös setlementtiliikkeen tunnuslause ihmisten keskellä, ihmisten kesken. Jyvälän hanke- ja projektitoiminta Projekti- ja hanketoiminnassa jatkettiin edellisinä vuosina käynnistynyttä verkostoyhteistyötä sekä kehitettiin moniammatillista yhteistyötä yli kuntarajojen. Yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Setlementtiliiton, eri setlementtien ja kansalaisopistojen, muiden oppilaitosten, KYT:n, Sovatek-säätiön sekä muiden eri järjestöjen ja eri projektien kanssa. Jyvälä jatkoi osatoteuttajana Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli OhjausLaturi -hankkeessa. NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Ray:n rahoittaman NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohankkeen päätavoitteena oli setlementeissä tehtävän työn vaikutusten näkyväksi tekeminen. 3 -vuotisen hankkeen päättyessä kevätkaudella NÄKY -toiminnassa oli mukana jo yhdeksän setlementtiyhdistystä ja Suomen Setlementtiliitto. Pisimpään hankkeessa mukana olleet setlementit julkaisivat sosiaalisen tilinpäätöksen, joko yhdistyksen koko toiminnan, kuten Jyvälä, tai jonkin toimialueensa osalta. NÄKY 2-hanke Näky 2-hanke käynnistyi päättyneen Näky-hankkeen seuraajana. Sen suunnittelu lähti liikkeelle Näky -hankkeen myötä kentällä ilmenneistä tarpeista ja kysynnästä. Hankkeen avulla tehdään toiminnan näkymättömiä tuloksia näkyviksi järjestöjen sidosryhmille, rahoittajille, sekä toimijoille itselleen. Näky 2:n tavoitteena on luoda Setlementtiliitolle ja sen jäsenyhdistyksille vakiintunut ja kehittyvä sosiaalisen tilinpidon toimintamalli ja tätä prosessia tukevia sähköisiä palveluita. Hanke auttaa setlementtejä keräämään systemaattisesti tietoa toimintansa sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä ohjaamaan toimintaansa tämän tiedon pohjalta tavoitteidensa ja arvojensa suuntaan. Näky-hankkeessa mukana olleet yhdeksän setlementtitoimijaa jatkoivat Näky 2-hankkeen yhteistyökumppaneina. Lisäksi kymmenkunta setlementtitoimijaa ilmoitti mukaantulosta. Sosiaalisen tilinpidon prosessia selkeytettiin muuttamalla sosiaalisen tilinpidon terminologiaa yleiskielisempään suuntaan. Lisäksi kehitettiin tilinpäätösjulkaisujen havainnollisuutta ja luettavuutta sekä pohdittiin laajemmin uskottavien tulosraportoinnin osatekijöitä. NÄKY 2-hanke julkaisi toiminnastaan tiedottavat nettisivut, TOT-hanke 2-vuotinen Taitajasta Ohjaajaksi Työvalmentajien ohjauskoulutushanke (TOT) päättyi alkuvuodesta. Hanke oli osa Välityömarkkinoiden kehittäminen Keski-Suomessa kehittämisohjelmaa (KEVÄT), ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Keski-Suomen kunnat. TOT-hanke oli tarkoitettu kolmannen sektorin organisaatioille, jotka haluavat kehittää valmennus-, kuntoutus- ja ohjaushenkilöidensä ohjausosaamista. OT-hanke OSAAN, siksi TYÖLLISTYN -hanke (OT-hanke) alkoi , ja vuosi 2011 oli toinen toimintavuosi. Hanke saa työllisyyspoliittista avustusta ELY-keskukselta. OT-hankkeen kautta työllistetään pitkäaikaistyöttömiä heidän osaamistaan vastaaviin tehtäviin Jyvälän eri toimipisteisiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien työvalmiuksia ja ammatillista osaamista. Hankkeeseen osallistuville tarjotaan tukea ja ohjausta jatkotyöllistymiseen, tavoitteena on sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Vuonna 2011 hankkeeseen osallistui 49 henkilöä, joista 45 oli työsuhteessa Jyvälään. 7

8 SOSIAALISEN TILINPÄÄTÖKSEN LUKUOHJE Käsillä olevan sosiaalisen tilinpäätöksen sisältö jakaantuu setlementin toiminnalleen asettamiin sosiaalisiin päätavoitteisiin sekä näiden osatavoitteisiin. Päätavoitteet ovat yleisluontoisia ja laajoja. Niiden toteutumista kohti edetään yleensä useiden vuosien aikajänteellä. Osatavoitteet kuvaavat kunkin päätavoitteen eri osa-alueita konkreettisemmin. Tavoitteiden toteutumista käytännössä mitataan tavoitemittareissa kuvatulla tavalla. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu sekä määrällisillä, että laadullisilla tuloksilla. Määrällisissä tuloksissa vastausten jakaumaa ja keskiarvoa on havainnollistettu pylväillä, vastausasteikolla sekä vastanneiden määrästä kertovalla piirakkadiagrammilla. Kuvaajia on usein tarkennettu sanallisilla tiedoilla. Laadullisten tulosten yhteydessä tulokset ovat sanallisia. Seuraavassa käsitellään tarkemmin tulosten esittämistapaa. 2. Vastanneiden määrä 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) eri melko eri ei melko en osaa eikä eri sanoa /37 kpl (94,6%) 3. Sanalliset kuvaukset Tavoitekeskiarvo 1 Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Saavutettu keskiarvo 0,7 Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Vastaajaryhmät: Määrällisissä tuloksissa ilmoitetut vastausprosentit on laskettu aina kustakin tuloksesta käytössä olevin tiedoin. Vastausvaihtoehtojen yhteenlasketut prosenttiosuudet ovat 100 % ja saavutettu tulos lasketaan näistä, mutta piirakkadiagrammin yhteydessä ilmoitettu vastausprosentti suhteuttaa tuloksia laajempaan joukkoon. Se mikä tämä laajempi joukko on, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tarkentavia tietoja vastaajaryhmästä on koottu otsikon Tietoja tuloksen kokoamises- ta alle. Yleisimmin vastausprosentti on laskettu vertaamalla yksittäiseen / väittämään vastanneiden määrää kyselyyn vastanneiden määrään (esim. kun tavoitemittari on asetettu koskemaan kyselyyn vastaajia). Toisissa tapauksissa vastanneita on voitu verrata kyselykutsun saaneiden määrään tai parhaassa tapauksessa ns. perusjoukkoon, mikäli nämä tiedot ovat olleet käytettävissä. Perusjoukko kuvastaa kaikkia niitä henkilöitä, joita ko. sosiaalinen tavoite koskee. 8

9 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo: Vastausten jakaumasta kertovien pylväiden yhteydessä ilmoitetaan harmaalla pohjalla kunkin vastausvaihtoehdon sanamuoto, sen keräämien vastausten kappalemäärät sekä prosenttiosuudet. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä ja ilmenevät pylväiden korkeuksina. Mikäli jotain prosenttiosuutta on jouduttu pyöristämään ylös tai alaspäin väärään suuntaan, on pyöristys merkattu ~ -merkillä (esim. 2,555 % => ~2%). Näin on tehty, että vastausten yhteenlasketuksi prosenttimääräksi saadaan 100%. Pylväiden alapuolella oleviin mustiin nuolenpäihin on merkattu vastausvaihtoehtojen numeraaliset vastineet, jotka osoittavat vastausasteikolle. Joillakin vastausvaihtoehdoilla, esim. jotkin En osaa sanoa -vastausvaihtoehdot tai vastaamatta jättäminen, ei ole numeraalista vastinetta vastausasteikolla, joten myös mustat nuolenpäät puuttuvat. Vastausasteikolla saavutettu keskiarvo näkyy oranssina palkkina. Sitä osoittaa myös oranssi nuoli, jonka vaakaosaan saavutettu keskiarvo on kirjattu. Vihreä nuoli osoittaa vastaavasti tavoitekeskiarvoa vastausasteikolla. Vihreä nuoli puuttuu tapauksissa, joissa tavoitemittaria ei ole asetettu keskiarvoa silmällä pitäen; usein tavoitemittareissa tavoitellaan jonkinlaista prosenttimäärää tiettyjä vastauksia (esim. 80 %:lle vastanneesta henkilöstöstä setlementtiarvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä. ). Pylväät, keskiarvomittari ja nuolet puuttuvat, mikäli tietoja niistä ei ole ollut saatavissa julkaisun taittovaiheessa. 2. Vastanneiden määrä: Vastanneiden määrä on luettavissa piirakkadiagrammista, jossa vastanneiden osuus näkyy oranssina alueena ja vastaamattomien valkoisena. Vastaajien kappalemäärät sekä vastausprosentti löytyvät piirakan alta (kts. tarkempi selitys vastaajaryhmistä). 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) eri melko eri ei melko eikä eri Tavoitekeskiarvo 1 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) en osaa sanoa Saavutettu keskiarvo 35/37 kpl (94,6%) 0,7 35/37 kpl (94,6%) Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. 3. Sanalliset kuvaukset: Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Tuloksen symbolisten ja numeraalisten kuvaajien lisäksi useimpiin tavoitemittareihin on kirjattu myös sanallisia kuvauksia. Laadullisten tulosten tapauksessa kuvaus tai muu teksti on itse tulos, joten määrällisiä tunnuslukuja ei näissä tapauksissa ole. Sanalliset kuvaukset on ryhmitelty värisävyltään erilaisille palstoille. Tummemmalla palstalla käsitellään tuloksen kokoamiseen liittyviä tietoja. Se puuttuu, mikäli näitä tietoja ei ole kirjattu tarkemmin. Valkoisella palstalla esitetään tulos. Mikäli yksittäisen tavoitemittarin tuloksesta on kirjoitettu erillinen itsearviointi, löytyy se myös valkoiselta palstalta. 9 Teksti: Taneli Vuojus

10 SOSIAALISEN TILINPIDON KOORDINAATTORIN TERVEHDYS Vuoden 2011 sosiaalinen tilinpäätös on Jyvälän neljäs. Itse olen mukana ensimmäistä vuotta. Jyvälän palo asetti seurauksineen omat haasteensa sosiaalisen tilinpäätöksen valmistumiselle. Myös sosiaalisen tilinpidon kehittämisen osalta kulunut vuosi on ollut haastava. Näky 2 -hankkeen tiimoilta sosiaalisen tilinpidon kehittämiselle on asetettu tavoitteita sosiaalisten tulosten luotettavuuden ja julkaisujen luettavuuden parantamiseksi. Samalla on haluttu parantaa kerättyjen tulosten käyttöä setlementtityön kehittämisvälineenä. Näky 2 -hankkeen kanssa yhteistyötä tekevistä setlementeistä kuusi julkaisi sosiaalisen tilinpäätöksen vuodelta Tämän julkaisun sivuilta voi nähdä miten sosiaalisissa ja Näky 2 -hankkeelle asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu Jyvälässä. Tulosten kokoamisesta, vastausprosenteista ja vastauksista annettuja tietoja on lisätty ja tarkennettu. Sosiaalisten tulosten kirjalliseen pohtimiseen on annettu mahdollisuus lisäämällä tulosten itsearviointia, mikä tukee myös tulosten hyödyntämistä kehitystyössä. Sosiaalisilla tuloksilla pyritään antamaan yleiskuva Jyvälän toiminnasta, mutta kehityksen todentaminen on yhtä sosiaalista tilinpäätöstä pitkäjänteisempää. Seuraamalla sosiaalista tavoitteenasettelua ja saavutettuja tuloksia useamman vuoden ajalta voidaan muodostaa kuvaa siitä, minkälaista kehitystä pitkässä juoksussa tapahtuu. Julkaisun sisältämät tulokset on koottu osittain kevätkaudella 2012, vaikka pääpaino on vuodessa Kiitos kaikille hankkeemme yhteistyökumppaneille ja Jyväläläisille rakentavasta vuodesta. Taneli Vuojus Näky 2 -hanke, koordinaattori 10

11 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - SOSIAALISET TAVOITTEET 1. SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ 1.1 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä 1.2 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys 1.3 Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö 2. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 2.1 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 2.2 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta 2.3 Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla 3. JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI 3.1 Jyvälää pidetään luotettavana 3.2 Jyvälän palvelutoiminta on laadukasta 3.3 Jyvälä on tärkeä yhteistyökumppani 3.4 Jyvälä toteuttaa toiminnallaan yhteistyökumppaneiden asettamat odotukset 4. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA 4.1 Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa 4.2 Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen 4.3 Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin 4.4 Asiakasperheet ovat tyytyväisiä päivähoidon laatuun 5. JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI 5.1 Lapsille on tarjottu turvallista iltapäivätoimintaa 5.2 Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan 6. JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 6.1 Kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa 6.2 Toimintaan osallistuu elämänkulun eri vaiheissa olevia, vauvaikäisistä senioreihin 6.3 Osaamista on vahvistettu kurssitoiminnan avulla 6.4 Hyvinvointia on edistetty kurssitoiminnan avulla 6.5 Aktiivista kansalaisuutta on edistetty kurssitoiminnan avulla 6.6 Innostusta opiskeluun on lisätty kurssitoiminnan avulla 6.7 Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin 6.8 Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin 7. JYVÄLÄ ON VASTANNUT AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN 7.1 Järjestötyön toiminnan arviointia on kehitetty 7.2 Järjestötoimijoiden arviointiosaamista on kehitetty 7.3 Järjestötoimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista on edistetty 7.4 On toteutettu työllistävää ja työllistymistä edistävää toimintaa 7.5 On kehitetty ja toteutettu laadukasta työvalmennusta 7.6 On kehitetty malli, jossa koulutus liitetään osaksi OT-hankkeen kautta työllistyvien työsuhdetta 8. JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE 8.1 Jyvälä on tarjonnut työpaikkoja Jyväskylän seudulla 8.2 Jyvälä on kansallisen tai EU-rahoituksen turvin kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista 8.3 Kansalaisopisto lisää Jyväskylän seudun opintotarjontaa 8.4 Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja SOSIAALISEN TILINPIDON TILINTARKASTUSLAUSUNTO

12 1SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ jakautuu 3 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus arjen keskellä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1Päätavoite 4 kpl (9%) jokseenkin eri 2 3 kpl (7%) ei eri eikä 3 20 kpl (~46%) jokseenkin 4 16 kpl (36%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 4,1 82 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 11 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1 3 kpl (7%) jokseenkin eri 2 9 kpl (20,5%) ei eri eikä 3 17 kpl (38,5%) jokseenkin 4 14 kpl (32%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,9 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli täysin tai jokseenkin eri 12

13 2. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä jaetaan vastuuta ja korkeintaan 10 % on eri 1 kpl (2%) täysin eri 1 3 kpl (7%) jokseenkin eri 2 11 kpl (25%) ei eri eikä 3 20 kpl (45,5%) jokseenkin 4 9 kpl (20,5%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,8 66 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1 5 kpl (11%) jokseenkin eri 2 11 kpl (25%) ei eri eikä 3 18 kpl (41%) jokseenkin 4 10 kpl (23%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,8 64 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 11% oli jokseenkin tai täysin eri 13

14 3. Osatavoite: Jyvälän setlementtityössä on toteutunut erilaisten ihmisten välinen yhteistyö Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta ja korkeintaan 10 % on eri 2 kpl (5%) täysin eri 1 4 kpl (9%) jokseenkin eri 2 5 kpl (11%) ei eri eikä 3 19 kpl (43%) jokseenkin 4 14 kpl (32%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,9 75 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 14 % oli jokseenkin tai täysin eri 2. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä ja korkeintaan 10 % on eri 2 kpl (5%) täysin eri 1 6 kpl (14%) jokseenkin eri 2 9 kpl (20%) ei eri eikä 3 15 kpl (34%) jokseenkin 4 12 kpl (27%) täysin 5 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 3,7 61 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 19% oli jokseenkin tai täysin eri 14

15 3. Tavoitemittari: 80 % hallituksen jäsenistä ja henkilöstöstä kokee, että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 4 kpl (9%) 9 kpl (20,5%) 13 kpl (29,5%) 18 kpl (41%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin 44/73 kpl (60,3%) Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Vastausten keskiarvo 4,0 70,5 % vastanneista oli jokseenkin tai täysin 9 % oli jokseenkin tai täysin eri 15

16 2 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 3 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin 63 kpl (5%) täysin eri 145 kpl (11%) 236 kpl (18%) 434 kpl (33%) 442 kpl (33%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,6 Vastausten keskiarvo 3,8 Kts. seuraava sivu Tulos osa-alueittain: 3,8 4,2 Työntekijän vaikutusmahdollisuudet Keskiarvot * Väittämät: Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin päätöksiin, Pystyn vaikuttamaan työni sisältöön, Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni ja tapaan tehdä sitä, Minulla on mahdollisuus asettaa rajat työtehtävissäni Kehittämistä tukeva työkulttuuri Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Minulla on mahdollisuus syventää osaamistani työtehtävässäni, Minua kannustetaan tuomaan esille uusia ajatuksia ja ideoita, Voin kehittää osaamistani esim. koulutuksella työn vaativuuden lisääntyessä, Minua kannustetaan työni kehittämiseen 3,8 4,1 Johtaminen ja esimiestyö Keskiarvot * Väittämät: Esimieheni luottaa kykyyni suoriutua vaativistakin tehtävistä, Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni, Voin kertoa esimiehelleni elämässäni tapahtuvista asioista, Esimieheni puuttuu tarvittaessa työyhteisöni ongelmatilanteisiin, Esimieheni on oikeudenmukainen, Esimieheni luottaa minuun, Saan tarpeeksi palautetta esimieheltäni työsuorituksistani, Esimieheni osaa ottaa vastaan kriittistäkin palautetta 3,2 3,6 Työn organisointi Keskiarvot * Väittämät: Yrityksemme työprosessit ovat selkeitä, Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt vastuualueista ja päätöksenteosta, Työyhteisössämme on selvä työnjako, Työyhteisössämme työmäärä on jaettu tarkoituksenmukaisesti Kokemus työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista Keskiarvot * 3,8 3, Väittämät: Olen tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin, Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa ja opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa, Yrityksessämme suhtaudutaan ymmärtäväisesti työtekijöiden koti- ja henkilökohtaisiin asioihin, Työpaikallani on tarvittaessa mahdollisuus työaikajoustoihin elämäntilanteeni mukaan, Työtehtäviäni on mahdollisuus muokata elämäntilanteeni ja työkuntoni mukaan, Yrityksessämme järjestetään sopivasti virkitystoimintaa työyhteisölle Kommunikaatio ja viestintä Keskiarvot * 3,0 3, Väittämät: Työyhteisössämme tiedonkulku on riittävää, Tiedonkulku yrityksessämme on hoidettu hyvin, Yrityksessämme asioista tiedotetaan oikeaan aikaan, Tiedotus yrityksessämme on avointa ja rehellistä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 16

17 2. Tavoitemittari: Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin 46 kpl (4%) täysin eri 115 kpl (10%) 166 kpl (14%) 396 kpl (35%) 423 kpl (37%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Tavoitekeskiarvo 3,8 Vastausten keskiarvo 3,9 Kts. sivun alalaita Tulos osa-alueittain: 4,1 4,3 Fyysinen hyvinvointi Keskiarvot * Väittämät: Terveydentilani on hyvä, Olen tyytyväinen työni ergonomiaan, Uskon työkykyni olevan hyvä viiden vuoden kuluttua, Minulla ei ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai vammaa, josta on haittaa nykyisessä työssäni, Koen vain vähän fyysistä uupumusta työpäivän päättyessä 3,8 4,0 Työn ja vapaa-ajan tasapaino Keskiarvot * Väittämät: Työn ja kodin yhteensovittaminen ei tuota minulle vaikeuksia, En vie työasioita kotiin vapaa-ajalle, En joudu laiminlyömään kotiasioita työni takia, Kotiasiani eivät häiritse työhön keskittymistäni, Minulle jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen 4,2 4,3 Työn mielekkyys Keskiarvot * Väittämät: Työni on mielekästä, Koen työni merkitykselliseksi yrityksen toiminnan kannalta, Työpanostani arvostetaan, Voin käyttää kykyjäni ja taitojani työssäni, Olen innostunut työstäni 3,8 3,9 Oman työn hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on keskittymiseen tarvittava työrauha, Minulla on mahdollisuus tehdä työni laadukkaasti, Voin vaikuttaa työtehtävieni tärkeysjärjestykseen, Selviydyn työtehtävistäni työaikani puitteissa, Pystyn rauhoittamaan työympäristöni tarvittaessa (esimerkiksi sulkemalla kommunikaatiovälineet) 3,2 3,2 Muutoksen hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on mahdollisuus ennakoida työhöni kohdistuvia muutoksia, Yrityksessämme muutoksen hallintaa pyritään helpottamaan, Muutosta ja sen aiheuttamia uusia käytänteitä seurataan yrityksessämme aktiivisesti, Mietimme yhdessä muutoksen vaikutuksia työhömme ja siitä johtuvia toimenpiteitä, Yrityksessämme kerrotaan hyvissä ajoin tulevista muutoksista 3,5 3,6 Stressi Keskiarvot * Kysymys: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. Tietoja tuloksien kokoamisesta: Vertailuaineistossa Tol-luokituksen mukaiset koulutusorganisaatiot (mm. erilaiset kansanopistot ja muut yksityiset kouluttajatahot). Tässä mukana 437 vastaajaa ja 14 yritystä. Tässä luokittelussa keskimääräinen vastaajamäärä per yritys oli 31. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (73 hlö). Tavoitemittarin vastausten jakauma ja keskiarvo koostuvat kyselyn osa-alueiden yhteenlasketuista vastausjakaumista. Kyselyn osa-alueiden tarkemmat tiedot osa-alueiden alla. 17

18 3. Tavoitemittari: Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin 120 kpl (4%) täysin eri 295 kpl (10%) 487 kpl (16%) Kts. edellinen sivu 1040 kpl (35%) 1050 kpl (35%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri Tavoitekeskiarvo 3,7 täysin kysymyksiin 44/73 kpl (60,3%) Vastausten keskiarvo 3,9 Tulos osa-alueittain: Kahden edellisen tavoitemittarin kaikki osa-alueet sekä seuraavat: 3,9 Jyvälän työnantajakuva Keskiarvo * Väittämät: Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan, Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia, Jyvälässä jaetaan vastuuta, Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa, Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta, Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä, Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki Keskiarvot * 3,9 4, Väittämät: Työyhteisössäni työntekijät ottavat toisensa huomioon, Työkaverit antavat toisilleen riittävästi palautetta, Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani, Voimme keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista, Työilmapiirimme on hyvä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. 2. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja korkeintaan 8 päivää/henkilö vuoden aikana Tilasto ajalta , myöhemmät tiedot paloivat kartanon mukana Sairauspoissaolot yhteensä 425 päivää Palkansaajia yhteensä 104 Sairauspoissaolot/palkansaaja 4,09 3. Osatavoite: Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (Hallinto, Lastentarha, Jälkkärit, Opisto, Hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Kuvaukset koottiin eri toimintojen johtavilta työntekijöiltä. 18

19 Kansalaisopisto: Yksi opiston tuntiopettajista osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun 5 op:n laajuisiin Ryhmän moninaisuuden haasteet opintoihin. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2011 tätä mahdollisuutta hyödynsi 23 henkilöä. OT -hanke: OT-hankkeen henkilöstö on osallistunut työllistämishankkeille ja yhdistyksille järjestettävään koulutukseen, josta on vastannut Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT). Koulutuksia on järjestetty vuonna 2011 kolme, ja ne ovat olleet kestoltaan yhden päivän pituisia. Koulutusten teemat ovat olleet: työvalmennuksen laatu, työsuojelu ja sähköinen portfolio. Hankehenkilöstö on osallistunut myös kahteen työvoimapoliittisten hankkeiden ohjauspäivään vuonna Muita hankehenkilöstön koulutuksia vuoden aikana ovat olleet: Nitoja-hankkeen loppuseminaari, RAY:n strategiaseminaari, Ilmarisen työhyvinvointiseminaari ja JAO:n Office 2010-koulutus. Lastentarha: Ajankohta Koulutuksen aihe Koulutuksen järjestäjä K:sen kesto Osallistujat LTO-opiskelijoiden ohjaus Jyväskylän yliopisto 3 tuntia 1 työssäoppimisjaksolla Näky-hankkeen koulutus Jyvälän Setlementti ry 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Excel-koulutusta Jyvälän Setlementti ry 1,5 tuntia päivähoitoon liittyvä Jyväskylän kaupunki 3 tuntia Kriisityönohjausta Työterveyshuolto 2 tuntia Esiopetukseen liittyvä Jyväskylän kaupunki 2 tuntia 1 koulutus Huoli puheeksi Jykes 3 tuntia 2 lastensuojelu yms Vasu-koulutus Jyväskylän kaupunki 2 tuntia Lapsidemoihin liittyvä info Jyväskylän yliopisto 1,5 tuntia LTO-päivät Oaj ja Lastentarha- 2 vrk (omakustanteinen) opiskelijaliitto Oppimisopiskelijan ja Oppisopimuskeskus 3 tuntia 2 hänen ohjaajansa koulutus Näky 2 -hanke: CAF (Common Assessment Framework) -koulutus: koordinaattori Arviointi osana uskonnollistaustaisten järjestöjen sosiaalista työtä -seminaari: suunnittelija, koordinaattori Järvi - Arviointifoorumi: suunnittelija, koordinaattori AO - Excel- ja Word-koulutus: koordinaattori Jälkkärit: Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään. Yksi Jyvälän jälkkäriohjaaja on aloittanut elokuussa 2011 opiskelun oppisopimuksella koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon Jyväskylän kristillisellä opistolla. (yhdistelmätutkinto) Hallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuspäivään osallistuivat Anne Leisalo ja Senja Hautala. Helena Huovila osallistui Caf -koulutukseen ja Keski-Suomen Osaavaohjelman koulutuksiin. 19

20 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää pidetään luotettavana Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % ulkoisten sidosryhmien edustajista* kokee, että väittämä Jyvälä on luotettava yhteistyökumppani sopii Jyvälään hyvin ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1Päätavoite 0 kpl (0%) melko eri 2 0 kpl (0%) en osaa sanoa 3 2 kpl (25%) melko 4 6 kpl (75%) täysin 5 8/15 kpl (53,3%) Kysely toteutettiin nettikyselynä helmi-maaliskuussa 2012 viidelletoista yhteistyökumppanille, joiden kanssa Jyvälä on tiiveimmin tehnyt yhteistyötä. Vastausten keskiarvo 4,8 75 % vastaajista oli täysin 0 % vastaajista oli eri 2. Osatavoite: Jyvälän palvelutoiminta on laadukasta Osatavoitetta on mitattu 1 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 80 % ulkoisten sidosryhmien edustajista* kokee, että väittämä Jyvälä tuottaa hyvälaatuista palvelua sopii Jyvälään hyvin ja korkeintaan 10 % on eri 0 kpl (0%) täysin eri 1 0 kpl (0%) melko eri 2 0 kpl (0%) en osaa sanoa 3 4 kpl (50%) melko 4 4 kpl (50%) täysin 5 8/15 kpl (53,3%) Kysely toteutettiin nettikyselynä helmimaaliskuussa 2012 viidelletoista yhteistyökumppanille, joiden kanssa Jyvälä on tiiveimmin tehnyt yhteistyötä. Vastausten keskiarvo 4,5 50 % vastaajista oli täysin 0 % vastaajista oli eri 20

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot