- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Jyvälän Jälkkärit

2 TOIMINNON ESITTELY 2012 Koululaisten iltapäivätoiminnan eli Jälkkäritoiminnan tehtävänä oli toimia siltana koulusta kotiin. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö kasvatti merkitystään Jälkkäritoiminnassa. Jyvälän Jälkkärin toimipisteitä oli kahdeksan. Toimintaa tuotettiin viidellä koululla: Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken kouluilla. Keltinmäellä toimintaa oli kahdessa ryhmässä, koulun lisäksi Keltinmäen kirkolla yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. Myös Halssilan ja Huhtasuon Jälkkärit toimivat kahtena ryhmänä. Lapsia oli toiminnassa mukana kevätkaudella 219 ja syyskaudella 242. Heistä noin 2/3 oli kuukausipaikalla ja 1/3 osa-aikapaikalla. kuva: Jälkkärin käri arkisto Musiikkimaalausta ki 32

3 kuvat: Jälkkärin arkisto Metsäretkellä tk ä Ollin pelihetki Luontoa tutkimassa tki 33

4 4. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ TARJOAA HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRIT päätavoite jakautuu 2 osatavoitteeseen 1. OSATAVOITE: LAPSILLE ON TARJOTTU TURVALLISTA ILTAPÄIVÄTOIMINTAA osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Kysymykseen: Onko sinulla turvallinen olo ollessasi Jälkkärissä? vastataan keskiarvolla 1 0 kpl 12 kpl 131 kpl (0%) (8.4%) (91.6%) Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 2. Tavoitemittari: Kysymykseen: Kiusataanko sinua Jälkkärissä? vastataan keskiarvolla 3,5 0 kpl 31 kpl 3 kpl 109 kpl (0%) (21.7%) (2.1%) (76.2%) A B C D Vastanneet: 143 / 222 kpl (64.4%) 3.50 Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo 3.55 A Kiusataan usein B Kiusataan joskus C Minua ei kiusata mutta kaveria kiusataan D Ei kiusata Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla illa olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 34

5 3. Tavoitemittari: Kysymykseen: Puuttuvatko ohjaajat kiusaamiseen? vastataan keskiarvolla 2 2 kpl (5.9%) ei 31 kpl (91.2%) kyllä 1 kpl (2.9%) eos 1 2 Vastanneet: 34/222 kpl (15.3%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. Avoimella vastauskentällä annetut vastaukset on luokiteltu positiivisiin, negatiivisiin ja eos -vastauksiin. 2. OSATAVOITE: LAPSET OVAT TYYTYVÄISIÄ JÄLKKÄRIN TOIMINTAAN osatavoitetta on mitattu 5 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Kysymykseen: Miten viihdyt Jälkkärissä? vastataan keskiarvolla 1 5kpl (3.5%) 37 kpl (25.9%) 101 kpl (70.6%) Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 35

6 2. Tavoitemittari: Kysymykseen: Ulkoillaanko Jälkkärissä päivittäin? vastataan keskiarvolla 0,5 1 kpl (0.7%) 56 kpl (39.2%) 86 kpl (60.1%) Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 3. Tavoitemittari: Kysymykseen: Pelaavatko ja leikkivätkö ohjaajat ulkona kanssanne, jos pyydät? vastataan keskiarvolla 1 8 kpl (5.6%) 56 kpl (39.2%) 79 kpl (55.2%) Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 36

7 4. Tavoitemittari: Kysymykseen: Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista? vastataan keskiarvolla 1 Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista? 3 kpl (2.1%) 21 kpl (14.7%) 119 kpl (83.2%) Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. 5. Tavoitemittari: Kysymykseen: Kuuntelevatko ohjaajat sinua ja jutteleeko he kanssasi, jos haluat? vastataan keskiarvolla 2 1 kpl (0.7%) ei 140 kpl (97.9%) kyllä 2 kpl (1.4%) eos 1 2 Vastanneet: 143/222 kpl (64.4%) Tavoitekeskiarvo Saavutettu keskiarvo Kysely tehtiin Jälkkärin lapsille joulu-tammikuun aikana Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. Avoimella vastauskentällä annetut vastaukset on luokiteltu positiivisiin, negatiivisiin ja eos -vastauksiin. 37

8 4. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset olivat varsin hyviä. Toimintamme päätavoitteena oleva turvallinen ja mukava iltapäivä kaikille Jälkkärin lapsille on vastausten mukaan toteutunut. Kiusaamista koskevaan saadut vastaukset olivat kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mutta yksittäisissä tarkentavissa vastauksissa ilmitulleisiin asioihin puututaan edelleenkin ja etsitään uusia keinoja kiusaamiseen puuttumiseen. Kokonaistuloksessa jäi askarruttamaan päivittäinen ulkoilu ja ohjaajien osallistuminen lasten puuhiin. Kysymystä on syytä tarkentaa seuraavassa kyselyssä. Vastausten toimipistekohtaisessa tarkastelussa nousee eroavaisuuksia tässä asiassa, vaikka ohjeistus on kaikille ohjaajille sama. Tavoitteet on asetettu erittäin kunnianhimoisesti ja tuloksia tarkastellessa huomaa, että näitä ei kaikilta osin saavutettu. Tavoitetasoa on varaa laskea jatkossa, koska olemme saamiimme tuloksiin varsin tyytyväisiä. Jatkossa tuloksia on syytä tarkastella enemmän toimipistekohtaisesti. Ehdimme käydä ainoastaan Halssilan tiimin kanssa kyselyn tulokset lävitse ennen vuosikertomuksen kokoamista, joten tarkemmat kommentit ovat tästä syystä Halssilasta. Halssila: Oli mukava huomata, että lapset ovat pitäneet monipuolisesti toiminnasta. Tulos kertoo meille siitä, että olemme onnistuneet toteuttamaan toimintaa niin, että jokainen lapsi on löytänyt itselleen kiinnostavia asioita. Avaruusteema nousi uutena toiveena kyselyn kautta. Lasten osallistamista pyritään lisäämään ottamalla huomioon lasten toiveet, kuten avaruusteema. Ohjaajia kiinnostaisi tietää tarkemmin mitä lapset tarkoittavat neutraaleilla vastauksilla. Kyselyn järjestämisen ohjeistusta pitäisi saada mahdollisimman aukottomaksi, että tulkinnanvara olisi mahdollisimman pieni. Tällä hetkellä eri henkilöiden toteuttamat kyselyt eroavat toisistaan jonkun verran. Esim. Ulkoillaanko Jälkkärissä päivittäin -. Jos et, niin miksi. Lisäksi kyselyä tulisi muokata lisäämällä asteikollisiin kysymyksiin tarkentavat kysymykset vapaalla vastaustilalla. Päivi Virtakallio sekä Halssilan Jälkkäriohjaajat

9 kuvat: Jälkkärin ärin arkisto Lounaispuiston i konserttiin lähdössä ä Matkalla Lounaispuistoon Lounaispuiston i konsertissa 39

10 5 Päätavoite JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI jakautuu 2 osatavoitteeseen 2011 Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta eli jälkkäritoiminta tarjosi noin 250:lle luokkalaiselle ohjattua, turvallista ja mukavaa iltapäivän jälkiruokaa koulupäivän jälkeen. Toiminnalla tuettiin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Iltapäivien aikana lapset leikkivät kavereitten kanssa, tekivät läksyjä itsenäisesti tai ohjatusti sekä söivät välipalaa, liikkuivat ja lepäilivät. Jälkkäri toimi pienten koululaisten siltana koulusta kotiin tiiviissä yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa. Seutukunnallista yhteistyötä toteutettiin muiden jälkkäreiden sekä eri oppilaitosten kanssa. Jyvälä tuotti jälkkäritoimintaa Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken kouluilla. Keltinmäessä toimintaa oli kahdessa eri ryhmässä, Keltinmäen koululla ja Keltinmäen kirkolla, yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa. 1. Osatavoite: Lapsille on tarjottu turvallista iltapäivätoimintaa Osatavoitetta on mitattu 6 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 95 % lapsista vastaa Kyllä : Tunnetko olosi turvalliseksi Jälkkärissä? 4 kpl (3 %) 128 kpl (95,5 %) 2 kpl (1,5 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 132/134 kpl (98,5%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: * Kts. tarkemmat tiedot sivun alalaidasta Tulos: 95,5 % vastaajista vastasi kyllä Tuloksen itsearviointi: Vastaavien kyselyiden ohjeistusta tulisi jatkossa tarkentaa ja lisätä vastausvaihtoehtoja. Pelkät kyllä-ei vaihtoehdot ovat useissa tilanteissa riittämättömiä ja aiheuttavat tarkentavien vastausten kirjoittelua vastauspapereiden marginaaleihin. Kyselyt olisi hyvä saada hoidettua sähköisesti, koska se säästää huomattavasti vastausten käsittelyssä tarvittavaa työmäärää. * Jyväskylän kaupungin valmistelema kysely lapsille toteutettiin Jyvälän jälkkäreiden eri toimipisteissä helmikuussa Lapset vastasivat suullisesti kyselyn kysymyksiin ohjaajan kirjatessa vastaukset ylös. Jyvälän Jälkkäreissä on toimintakauden aikana yhteensä noin lasta. Kyselyhetkellä kaikkia kirjoilla olevia lapsia ei ole mahdollista saavuttaa mm. osa-aikapaikkaisuuden vuoksi. Kyselyyn vastasi 134 lasta.

11 2. Tavoitemittari: 80 % lapsista vastaa Ei : Kiusataanko sinua Jälkkärissä? 33 kpl (24,6 %) 95 kpl (70,9 %) 6 kpl (4,5 %) kyllä ei vastaamatta jättäneet vastanneet: 128/134 kpl (95,5%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30 Tulos: 70,9 % vastaajista vastasi ei 3. Tavoitemittari: Kysymykseen Kiusataanko sinua Jälkkärissä? Kyllä -vastanneista lapsista 95 % vastaa Kyllä : Kerrotko kiusaamisesta ohjaajalle? 2 kpl (6 %) 31 kpl (94 %) 0 kpl (0 %) en kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 33/33 kpl (100%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tässä yhteydessä tarkastellaan tavoitemittarin mukaisesti niiden lasten vastauksia, jotka vastasivat Kiusataanko sinua Jälkkärissä? kyllä. Näitä lapsia oli 33 kpl. Kysymykseen vastasi kuitenkin yhteensä 64 lasta. Se esitettiin paitsi lapsille jotka edellisen kysymyksen yhteydessä kokivat tulleensa kiusatuiksi, että niille jotka ilmoittivat että toista lasta kiusataan. Tulos: 94 % vastaajista vastasi kyllä * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30

12 4. Tavoitemittari: Kysymykseen: Puuttuvatko ohjaajat kiusaamiseen? 100 % lapsista vastaa Kyllä 6 kpl (9 %) 65 kpl (91 %) 0 kpl (0 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 71/71 kpl (100%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysymys esitettiin lapsille, jotka kokivat itse tai toisen lapsen tulleen kiusatuiksi. Heitä oli 71 kappaletta. Tulos: 91 % vastaajista vastasi kyllä * Kts. tarkemmat tiedot sivulta Tavoitemittari: Teetkö Jälkkärissä läksyt kyllä vastanneista 90 % vastaa hymynaamalla : Saatko Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon? 4 kpl (4 %) 34 kpl (30 %) 74 kpl (66 %) vastanneet: 112/112 kpl (100%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Kysymykseen vastasivat ne lapset, jotka tekevät läksyt Jälkkärissä. Heitä oli 112 kappaletta. * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30 Vastausten keskiarvo 2,6 Tulos: 66 % vastaajista vastasi saavansa tehdä läksynsä rauhassa Jälkkärissä 6. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla : Onko leikkipaikkasi ulkona turvallinen? Kysymys ei sisältynyt kaupungin valmistelemaan kyselyyn, joten tulosta ei ole kerätty.

13 2. Osatavoite: Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan Osatavoitetta on mitattu 7 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 90 % lapsista vastaa hymynaamalla : Miten viihdyit Jälkkärissä? 6 kpl (4 %) 36 kpl (27 %) 92 kpl (69 %) vastanneet: 134/134 kpl (100%) Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta % vastaajista vastasi hymynaamalla 2,6 2. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla : Mitä mieltä olet Jälkkärin leluista ja välineistä? Kysymys ei sisältynyt kaupungin valmistelemaan kyselyyn, joten tulosta ei ole kerätty. 3. Tavoitemittari: 85 % lapsista vastaa hymynaamalla : Ulkoillaanko Jälkkärissä mielestäsi riittävästi? 6 kpl (4 %) 13 kpl (10 %) 115 kpl (86 %) vastanneet: 134/134 kpl (100%) Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta % vastaajista vastasi hymynaamalla 2,8

14 4. Tavoitemittari: 100 % lapsista vastaa Kyllä : Ovatko ohjaajat ulkona kanssanne? 2 kpl (1,5 %) 129 kpl (96,3 %) 3 kpl (2,2 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 131/134 kpl (97,8%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30 96,3 % vastaajista vastasi kyllä 5. Tavoitemittari: 90 % lapsista vastaa kyllä : Pelaavatko ja leikkivätkö ohjaajat ulkona kanssanne? 16 kpl (11,9 %) 112 kpl (83,6 %) 6 kpl (4,5 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 128/134 kpl (95,5%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30 83,6 % vastaajista vastasi kyllä 6. Tavoitemittari: 95 % lapsista vastaa hymynaamalla : Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista? 8 kpl (6 %) 28 kpl (21 %) 98 kpl (73 %) vastanneet: 134/134 kpl (100%) Vastausten keskiarvo Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta % vastaajista vastasi hymynaamalla 2,7

15 7. Tavoitemittari: 100 % lapsista vastaa kyllä : Kuuntelevatko ohjaajat sinua ja juttelevatko he kanssasi? 7 kpl (5,2 %) 120 kpl (89,6 %) 7 kpl (5,2 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet vastanneet: 127/134 kpl (94,8%) Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tulos: * Kts. tarkemmat tiedot sivulta 30 89,6 % vastaajista vastasi kyllä 5. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Jälkkärin toimintaa koskevan sosiaalisen tilinpidon tuloksia tarkasteltaessa on hyvä huomioida seuraavat taustalla vaikuttavat seikat. Jälkkärin lapsien tyytyväisyyskysely valmistellaan Jyväskylän kaupungin opetustoimen koordinaattorin toimesta valmistelevassa ryhmässä. Kyselyä muokataan vuosittain tarpeen mukaan. Jyvälän setlementti käyttää tätä kyselyä sosiaalisessa tilinpidossaan, joten kysymykset saattavat poiketa suunnitelluista jonkin verran. Palveluntuottajat eivät itse voi vaikuttaa käytössä oleviin tiloihin, koska kaupunki tarjoaa ne jälkkäritoiminnalle. Käytössä oleviin tiloihin vaikuttaa lisäksi yhteistyö koulutiloja tarjoavien rehtorien kanssa. Toimiva yhteistyö koulujen kanssa on mahdollistanut laadukkaan jälkkäritoiminnan järjestämisen useimmissa kouluissa. Jälkkärin lapset taas määräytyvät eri toimipisteisiin asuinalueen mukaan, joten jälkkärin asiakkaista ei kilpailla muiden palveluntuottajien kanssa. Muun muassa edellä mainituista syistä johtuen jälkkäritoiminnan toimintaympäristöt vaihtelevat eri palveluntuottajien kesken. Keskittyminen oman toiminnan laadun kehittämiseen on koettu Jyvälän jälkkärissä tärkeämmäksi, kuin toisiin palveluntuottajiin vertailu. Oman toiminnan laatuun keskittyminen on olennaista myös siksi, että se vaikuttaa tarjottujen palveluiden käyttöasteisiin ja vaikuttavuuteen. Ohjaajien koulutustaso sekä työsuhteiden pysyvyys vahvistavat osaltaan laadukasta toimintaa. Jyvälän jälkkäritoiminnan ohjaajista seitsemällätoista on toisen- tai korkea-asteen lapsityön ammatillinen tutkinto. Yhteensä työntekijöitä on koordinaattori mukaan lukien 23 kpl. Heistä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa toimikaudella on viisi henkilöä. Päivi Virtakallio Jälkkärikoordinaattori

16 JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI Ei mukana sosiaalisessa tilinpidossa v (valtakunnallisesti toteutetun kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, 11 %).

17 JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI Jyvälän jälkkäritoiminta on ohjattua ja valvottua iltapäivätoimintaa Jyvälässä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohden ja siitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi koulutettu aikuinen lisää Jyvälässä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohden ja siitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi koulutettu aikuinen lisää Jyvälä tarjoaa turvallista iltapäivätoimintaa % lapsista vastaa Ei : Onko Jälkkärissä kiusaamista? Asteikko: Kyllä, Ei 49 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa että Jälkkärissä ei ole kiusaamista. (n=67/138) % lapsista vastaa Ei : Kiusataanko sinua Jälkkärissä? Asteikko: Kyllä, Ei 46 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa että häntä Ei kiusata Jälkkärissä. (n=40/87) % % 85 90

18 Kysymykseen Onko Jälkkärissä kiusaamista? Kyllä vastanneista lapsista 85 % vastaa Kyllä : Kerrotko kiusaamisesta ohjaajille? Asteikko: Kyllä, Ei % % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kertoo kiusaamisesta ohjaajille. (n=139/207) Kysymykseen: Puuttuvatko ohjaajat kiusaamiseen? 100 % lapsista vastaa kyllä Asteikko: Kyllä, Ei % 99 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa ohjaajien puuttuvan kiusaamiseen. (n=68/69) Teetkö Jälkkärissä läksyt - Kyllä vastanneista 90 % vastaa hymynaamalla : Saatko Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 84 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa saavansa Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon (hymynaama). (n=175/220) % lapsista vastaa hymynaamalla : Onko leikkipaikkasi ulkona turvallinen? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 79 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee leikkipaikkansa ulkona turvalliseksi (hymynaama). (n=109/138) % henkilöstöstä (vastanneista) vastaa Kyllä : Ryhmällämme on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma Asteikko: Kyllä, Ei Koko henkilöstö ilmoittaa että heidän ryhmällään on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma. (n=21/21) % % %

19 Kysymykseen Ryhmällämme on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma Kyllä vastanneista 100 % vastaa Kyllä : Olen tietoinen ryhmämme turvallisuussuunnitelman sisällöstä Asteikko: Kyllä, Ei Koko henkilöstö ilmoittaa että he ovat tietoisia ryhmänsä turvallisuussuunnitelman sisällöstä. (n=21/21) % Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan % lapsista vastaa hymynaamalla : Miten viihdyt Jälkkärissä? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 93 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa viihtyvänsä Jälkkärissä (hymynaama). (n=128/138) % lapsista vastaa hymynaamalla : Mitä mieltä olet Jälkkärin leluista ja välineistä? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas % % % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista pitää Jälkkärin leluista ja välineistä (hymynaama). (n=120/138) % lapsista kokee että Jälkkärissä ulkoillaan tarpeeksi vastaamalla hymynaamalla : Ulkoillaanko Jälkkärissä tarpeeksi? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 93 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee että Jälkkärissä ulkoillaan tarpeeksi (hymynaama). (n=126/136) % lapsista vastaa Kyllä : Ovatko ohjaajat ulkona kanssanne? hymynaamalla Asteikko: Kyllä, Ei Kaikki lapset kokevat että ohjaajat ovat heidän kanssaan ulkona (hymynaama). (n=138/138) % %

20 % lapsista kokee että ohjaajat pelaavat ja leikkivätkö heidän kanssaan ulkona. Vastaamalla hymynaamalla : Pelaavatko ja leikkivätkö ohjaajat ulkona kanssanne? Asteikko: Kyllä, Ei 90 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee että ohjaajat pelaavat ja leikkivät heidän kanssaan ulkona (hymynaama). (n=124/138) % lapsista vastaa hymynaamalla : Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 97 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista on tyytyväisiä Jälkkärin ohjaajiin (hymynaama). (m=134/138) % lapsista vastaa Kyllä : Kuunteleeko ja jutteleeko ohjaaja kanssasi? Asteikko: Kyllä, Ei Kaikki lapset kokevat että ohjaaja kuuntelee ja juttelee heidän kanssaan. (n=138/138) % % %

21 JYVÄLÄ ON TARJONNUT KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI Jälkkärin toiminta on ohjattua ja valvottua iltapäivätoimintaaa Jyvälän Jälkkärissä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohti ja sitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi aikuinen lisää. Jyvälän Jälkkärissä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohti ja sitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi aikuinen lisää. 2008

22 Jyvälän Jälkkärissä toteutettiin lasten palautekysely (vastauksia 113), jonka tulokset esitellään tässä sosiaalisessa tilinpäätöksessä. Kysely toteutettiin hymynaama-asteikolla, jossa vaihtoehtoina olivat hymyilevä, neutraali ja surullinen ilme Jyvälä tarjoaa turvallista iltapäivätoimintaa Tavoite Tulos Lapsista vastaa ei onko Jälkkärissä kiusaamista? 85% 28% Lapset kokivat, että kiusaustapauksissa lapset kertovat siitä ohjaajille ja asiasta puhutaan. (Kyllä/ei) 85% 91% Jälkkärissä saa rauhan läksyjen tekoon. 75% 59% Lapset kokivat, että leikkipaikat ulkona ovat turvallisia. (Hymyilevä naama) 75% 81% Henkilöstöstä 80 % vastaa ryhmällään olevan voimassa olevan turvallisuussuunnitelma. (Hymyilevä naama) Ei mitattu v Kyllä vastanneista 80 % ilmoittaa olevansa tietoisia turvallisuussuunnitelman sisällöstä (Hymyilevä naama) Ei mitattu v Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan Lapset vastaavat tulevansa tyytyväisellä mielellä Jälkkäriin. (Hymyilevä naama) Tavoite Tulos 75% 85% Lapset ilmoittavat viihtyvänsä Jälkkärissä. (Hymyilevä naama) 75% 83%

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 1 LAPSET JA NUORISOTYÖ JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - PÄIVÄKOTI Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista Henkilökunta on tyytyväistä päivähoidon

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2. PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 2.1 Puijolan nuorisotyö on tarjonnut

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan Nuorten Iltapäiväkerhot Iltapäiväkerhotoiminta 2012 Kalliolan Nuoret ry:n pienten

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

TOIMINNON ESITTEL

TOIMINNON ESITTEL Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0, 00, 009, 008 Lapset ja nuorisotyö - Päiväkoti Jyvälän Lastentarha TOIMINNON ESITTELY 0 Jyvälän Lastentarha tarjosi laadusta ja turvallista päivähoitoa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012

JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMITUS: TANELI VUOJUS, ILARI SILTANEN GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: TONI TOURUNEN KUVAT: TONI TOURUNEN (ellei toisin mainittu) TOIMINNAN JOHTAJAN TERVEHDYS

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 29) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Jyvälän Setlementti ry....että ihmisen ois` hyvä olla... TOIMINTA 2008

Jyvälän Setlementti ry....että ihmisen ois` hyvä olla... TOIMINTA 2008 JYVÄLÄ Jyvälän Setlementti ry...että ihmisen ois` hyvä olla... TOIMINTA 2008 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008 2011 että ihmisen ois` hyvä olla Kädessäsi oleva TOIMINTA 2008 julkaisu

Lisätiedot

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

(015)348 714 www.psliikunta.com

(015)348 714 www.psliikunta.com iltapäivätoiminta palautekyselyt lapsille ja vanhemmille 15.11.2011 Pieksämäen Seudun Liikunta ry. on Pieksämäen kaupungin vastaava iltapäivätoiminnan organisaattori ja järjestäjä kolmella ala-koululla.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0, 009 Yhteistyökumppanuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite. jakautuu osatavoitteeseen. Osatavoite: UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANITYÖKUMPPANI

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Kyrkfjärdens skola/ Ingå församling Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 Kyrkfjärdens skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43)

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - 186 Järvenpää (N = 43) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajakysely Vertailut koko maa - (N = 43) Riitta Rajala Osaamisen ja sivistyksen asialla 1. Lapsen apip-palveluntuottaja on 10 9 8 78 % 7 6 5 51 %

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2017 jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on ollut

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kosken klubitalo Päätavoite 5. KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Aloituskysely 2017 tulokset

Aloituskysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 396, vastausprosentti 76 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2017 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn vastasivat syksyllä 2017 opintonsa

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 07 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille ja heidän

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa?

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa? IP-KYSELYJEN VASTAUKSET, LASTEN KAAVIOT 1/8 1. Millä mielellä met iltaäiväkehoon? iloin iloin kumaak suu 66 % 24 % 10 % 0 % 0 % 53 % 33 % 13 % 0 % 0 % 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 85 % 15 % 0 % 0 % 0 % 80 % 15

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kankaanpään kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 06 Västankvarns skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 06. Vuoden 06

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely

Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely Valmennusryhmien tyytyväisyyskysely 2016 www.ovo.fi Vastaajia 150 kpl Voimistelijoita 223 Vastausprosentti 67% (2015: 59%) Valmennusryhmien kysely 2016 voimistelijoita vastanneita OVO Team 9 3 33 % Team

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu Lukuvuosi 2017-2018 Kuopion Setlementti Puijola ry Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 22.10.2008 20 1. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 2 1. Lainsäädäntö.. 2 2. Toiminta

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa

Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa Digitalisaatio koulun arjessa - arviointityökaluja ja tutkimustietoa ERIKA TANHUA-PIIROINEN TAMPEREEN YLIOPISTON VIESTINTÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA TRIM-TUTKIMUSKESKUS Agenda: Miksi arviointityökaluja tarvitaan

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013

Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013 Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT sekä KÄYTTÄYTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT kyselyn tulokset Kysely opettajille ja oppilaille kevät 2013 Piia Seppälä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN

KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN KYSELY EV.LUT SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE Helmikuu 2013 Uskontunnustus Tutkimustapa Tutkimuksen teki Radio Dei yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Kysely osoitettiin sähköpostin välityksellä 6

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 21.3.2012 Sisällys 1 JOHDANTO...1 1.1 TAK-arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Lapset Luotu :25

Lapset Luotu :25 Lapset 2017 Luotu 22.02.2017 14:25 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä lapset 54 54 53 Yhteensä 54 54 53 Vastausprosentti 100% Lopettaneet 98.1% Kesken jättäneet 1.9% Eivät

Lisätiedot