Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009

2 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke, ). NÄKY-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jota Jyvälän Setlementti ry Jyväskylästä hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on tuoda setlementeissä tehtävän työn näkymättömät tulokset näkyviksi. Vuonna 2008 hankkeeseen liittyi Jyvälän lisäksi neljä Setlementtiä: Puijola, Ukonhattu, Lievestuorela ja Koskela. Toimitus: Anne Siekkinen. Graafinen suunnittelu ja taitto: Kalle Parkkonen. Jyväskylän ammattiopiston paino Lievestuoreen Setlementti

3 Toiminnanjohtajan tervehdys Jyvälässä on panostettu setlementtityön sosiaalisten tulosten toimivaan ja jatkuvaan mittaamiseen ja näin luotu valmiuksia kehittyä sosiaalisia tuloksia tavoittelevana toimijana. Menetelmänä on käytetty sosiaalista tilinpitoa. Jyvälän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke tuotti Jyvälälle ja neljälle muulle yhteistyösetlementille sosiaalisen tilinpäätöksen vuodelta NÄKY-hankkeen lähtökohtana on, että setlementtien työmuodot, kuten lapsi- ja nuorisotyö, opistotyö, sosiaalinen toiminta, palvelutuotanto sekä vapaaehtois- ja kansalaistoiminta, ovat toimintoja, joiden tulokset tulisi saada mitatuksi paitsi määrällisinä myös laadullisina, sosiaalisina ja yhteiskunnallisina tuloksina. Tavoitteena on kehittää eri työmuodoille oma mallinsa toteuttaa sosiaalista tilinpitoa, ja Jyvälän Setlementin kaikki toiminnot ovat hankkeessa mukana. Myös Jyvälän Nuoret ry on hyödyntänyt menetelmää omissa toiminnoissaan. Sosiaalista tilinpitoa toteutetaan taloudellisen tilinpidon tapaan: laaditaan budjetti, kirjataan tapahtumat, kootaan tilinpäätös ja pidetään tilintarkastus. Kun Jyvälä NÄKY-hankkeen myötä lähti vuonna 2007 kehittämään sosiaalisen tilinpidon menetelmää, hankkeeseen kohdistui suuria odotuksia. Haluttiin yksinkertainen ja helppo menetelmä, jota voi käyttää ilman ulkopuolista apua. Nyt, Jyvälän kahden sosiaalisen tilikauden jälkeen näen, että tuohon tavoitteeseen on mahdollista edetä. Ensimmäinen vuosi oli työläs ja resursseja vievä mutta antoisa, kun päästiin luomaan uutta. Tuolloin painopiste oli budjetin laadinnassa. Toinen vuosi meni jo huomattavasti jouhevammin. Kirjanpidon ylläpitämisessä oli jo merkkejä rutiinista. Myös tilinpäätöksen kokoaminen sujui ensimmäistä vuotta helpommin. Kokemuksen karttuessa tavoitteena on siirtää painopistettä tulosten hyödyntämiseen. Suuntaan, johon sosiaalinen tilintarkastajamme Tytti Siltanen tilintarkastuslausunnossaan ohjeistaa: Tulosten suhteellistamiseen ja vertailtavuuden lisäämiseen on hyvä kiinnittää jatkossa huomiota. Helena Huovila Jyvälän Setlementti ry toiminnanjohtaja-rehtori 3

4 Jyvälän Setlementti ry esittäytyy Jyvälän Setlementti ry on osa suomalaista setlementtiliikettä, joka muodostuu 36 paikallisesta setlementistä ja jonka kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto ry. Setlementtiliike toimii kristillisellä pohjalla, yhteisöllisyyden hengessä, eikä ota kantaa kirkkokuntiin ja politiikkaan. Setlementtitoiminnassa pidetään tärkeänä elämänkulun kaikista vaiheista huolehtimista. Jyvälässä toteutettiin edellisten vuosien tapaan kansalaisaktiivisuutta tukevaa harrastus- ja yhteiskunnallista toimintaa, joka täydensi julkista palveluntuotantoa monella tapaa. Vuonna 2009 Jyvälän Setlementti ry ylläpiti kansalaisopistoa, päiväkotia, koululaisten iltapäivätoimintaa ja hanketoimintaa. Jyvälän Nuoret ry toteutti muun muassa kerhoja leiritoimintaa sekä Avartti- ja maahanmuuttajille suunnattua hanketoimintaa. Sijainti Jyvälä on toiminut perustamisestaan, vuodesta 1940 lähtien, Jyväskylän Mäki-Matin kaupunginosassa, joka nykyään on maakuntakaavan tukema kulttuuriympäristö. Itse rakennus, entinen Nisulan talo, on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas Museoviraston erityisen suojelun kohde. Jyvälän eri toimintoja on myös jalkautettu toiminta- ja asiakaslähtöisesti eri puolille Jyväskylää. Hallitus, johto, henkilöstö ja jäsenistö Jyvälän toimintaa johti yhdeksänjäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Osmo Kääriäinen. Toiminnanjohtaja-rehtorina 4 toimi Helena Huovila. Vastuutiimin muodostivat eri toiminnoista vastaavat yhdeksän työntekijää. Kansalaisopistossa toimi 36 tuntiopettajaa, minkä lisäksi opetuspalveluja ostettiin kahdelta toimijalta. Päiväkodissa toimi kahdeksan, koululaisten iltapäivätoiminnassa 10 ja projekteissa seitsemän työntekijää. Palkkatuetussa työsuhteessa oli yhteensä 38 henkilöä Jyvälän eri toimipisteissä. Yhteensä palkkaa maksettiin 110 henkilölle. Henkilötyövuosia kertyi 46,5. Lisäksi Jyvälä tarjosi työssäoppimispaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille. Työelämävalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa ja siviilipalvelua toteutettiin edellisten vuosien tapaan. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 42, josta ainaisjäseniä on 24. Yhdistys piti kaksi sääntömääräistä kokousta. Hallitus kokoontui 13 kertaa, ja se toimi myös kansalaisopiston johtokuntana. Sidosryhmät Monipuolisena toimijana Jyvälällä oli laaja sidosryhmäverkosto, johon kuului mm. asiakkaita, palvelujen käyttäjiä, viranhaltijoita, Jyväskylän kaupunki, eri rahoittajia, muita järjestöjä, oppilaitoksia ja Jyväskylän seurakunta. Visio, missio ja arvot Jyvälän Setlementti ry:n toimintaperiaatteet nojautuvat suomalaisen setlementtiliikkeen toiminta-ajatukseen toimia poliittisesti sitoutumattomana, ekumeenisen kristillisen perustansa tunnustavana kansalaisliikkeenä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä. Toiminnot Jyvälän kansalaisopisto Jyvälän kansalaisopisto tarjosi yleissivistävää koulutusta kaikenikäisille. Toteutuneita valtionosuustunteja oli lähes 3700, valtionosuuskursseja noin 250 ja opiskelijoita noin Monipuolinen kurssitoiminta tarjosi musiikkia, kädentaitoja, elämäntaitoja, fyysisen kunnon ylläpitoa ja hyvää oloa. Toiminnan tavoitteena oli mahdollistaa elämän kestävää oppimista ja vahvistaa hyvinvointia. Tähän pyrittiin tarjoamalla laadukkaita, asiakkaiden ja ajan tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluja, jotka tukivat osallistujien jaksamista arjessa ja työssä. Kurssitoiminnan lisäksi järjestettiin työelämävalmiuksia tukevaa Aktiivisena arkeen -pienryhmätoimintaa Jyväskylän työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille. Vuonna 2009 opistolla oli edelleen mahdollisuus myöntää Opetusministeriön opintoseteliavustuksella alennuksia kurssimaksuista työttömille, senioreille ja maahanmuuttajille. Avustuksen turvin toteutettiin myös kaksi liikuntaryhmää työttömille romaninaisille, kolme tarinapiiriä senioreille, kirjoittaja- ja löytöretki kuvataiteiluun -ryhmät seniori-ikäisille sekä kaksi uimakoulua maahanmuuttajille. Jyvälän päiväkoti Jyvälän perinteikäs Lastentarha tarjosi noin 35 lapselle päiväkoti- ja esikoulupaikan. Lastentarha toimi vanhempien kasvatuskumppanina ja teki laadukasta varhaiskasvatustyötä Jyvälän kartanon idyllisissä tiloissa. Turvallisuus, välittäminen ja yhteisöllisyys olivat toiminnan kivijalkana. Lapsityötä ohjasi rinnalla kulkemisen ajatus, mikä korosti lapsen

5 yksilöllisyyden kunnioittamista. Tärkeitä arvoja olivat myös rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisenrakkaus. Toiminnassa oli keskeistä luottamuksellinen yhteistyö perheiden kanssa sekä erilaiset yhteistoimintamuodot muiden toimijoiden kanssa. Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta eli jyvässeutulaisittain jälkkäritoiminta tarjosi noin 230:lle luokkalaiselle ohjattua, turvallista ja mukavaa iltapäivän jälkiruokaa koulupäivän jälkeen. Toiminnalla tuettiin lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luotiin pohjaa hyvälle kasvulle ja koulumyönteisyydelle. Päivään sisältyi muun muassa kavereita ja läksyjen tekemistä itsenäisesti tai ohjatusti sekä välipalaa, liikuntaa ja lepoa. Kasvatustyötä tuettiin toimimalla kodin ja koulun kasvatuskumppanina sekä lapsen rinnalla kulkijana tämän elämänpolulla. Seutukunnallista yhteistyötä toteutettiin muiden jälkkäreiden sekä eri oppilaitosten kanssa. Jyvälä piti jälkkäriä kahdeksassa toimipisteessä: Halssilan, Huhtasuon, Keltinmäen, Kypärämäen ja Lohikosken koululla sekä Steinerkoululla. Keltinmäessä toimintaa oli kahdessa eri ryhmässä: Keltinmäen asukastalolla sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä Keltinmäen kirkolla. Huhtasuon koululla toimi myös kaksi erillistä ryhmää. Jyvälän hanke- ja projektitoiminta Pääosin julkisin varoin toteutetuilla kehittämishankkeilla pyrittiin vastaamaan alueellisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. Niissä edistettiin työllistymistä, työllistettiin, tuettiin elämänhallintaa, ehkäistiin syrjäytymistä ja kehitettiin uudenlaisia toimintamalleja. Tahto Tehdä Työtä -työllisyysprojekti, TTT Kolmevuotinen Tahto Tehdä Työtä -työllisyysprojekti päättyi syyskauden aikana. Projektin päätavoitteena oli edesauttaa pitkäaikaistyöttömiä työllistymään Jyvälän eri toimipisteisiin ja avoimille työmarkkinoille. Projektissa tuettiin osallistujia myös hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen. Kolmelle vuodelle asetettu määrällinen tavoite, 40 henkilön työllistäminen, ylitettiin. Kuukausitasolla projekti työllisti keskimäärin 23 henkeä Jyvälän eri toimipisteisiin. TTT-projektin päärahoittajana toimi Keski-Suomen TE-keskus. Työllistämistoimintaa rahoittivat Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto, Jyväskylän kaupunki ja Laukaan kunta. Fiilis-hanke Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman kolmevuotisen Fiilishankkeen viimeinen toimintakausi (lukuvuosi) käynnistyi syyskauden alussa. Fiilis tarjosi pienryhmätoimintaa pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille kahdesti viikossa. Työmuotoina käytettiin paljon toiminnallisia ja yksilöllisiä harjoituksia. Myös vierailut ja asiantuntijakohtaamiset kuuluivat tärkeänä osana Fiiliksen ohjelmaan. Yhteistyötä tehtiin eri kuntoutustahojen kanssa, ja hanke löysikin hyvin paikkansa pitkäaikaistyöttömille ja mielenterveyskuntoutujille tarjottavien kuntoutuspalvelujen kentässä. Taitajasta Ohjaajaksi Työvalmentajien ohjauskoulutushanke, TOT Taitajasta Ohjaajaksi Työvalmentajien ohjauskoulutushanke aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Hanke on osa Välityömarkkinoiden kehittäminen Keski- Suomessa kehittämisohjelmaa, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) sekä Keski-Suomen kunnat. TOThanke on tarkoitettu kolmannen sektorin organisaatioille, jotka haluavat kehittää valmennus-, kuntoutus- ja ohjaushenkilöidensä ohjausosaamista. Tavoitteena on kehittää seudullinen ohjauskoulutusmalli ja yhteinen käytänne sen toteuttamiseen sekä vakiinnuttaa ohjauskoulutus. Vuonna 2009 järjestettiin kaksi samansisältöistä, 6 op:n laajuista työvalmentajien ohjauskoulutusta, jotka kestivät aina lukukauden kerrallaan. Näihin osallistui yhteensä 31 henkilöä jyvässeudun kolmannen sektorin organisaatioista ja Keski-Suomen kunnista. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun. NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Jyvälän hallinnoiman ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman kolmevuotisen NÄKY Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohankkeen päätavoitteena on tehdä näkyväksi setlementtien työn vaikutuksia. Kohdesetlementeille pyritään muodostamaan toimiva ja jatkuva keino mitata ja osoittaa sosiaaliset tuloksensa sekä pohja toiminnan kehittämiseen sosiaalisia tuloksia tavoittelevana organisaationa. Vuonna 2009 hankkeessa jatkoivat kaikki edellisen toimintavuoden kohdesetlementit: Jyvälä, Koskela, Lievestuorela, Puijola ja Ukonhattu. Lisäksi hankkeeseen liittyi kolme uutta setlementtiyhdistystä: Kalliolan Nuoret ry Helsingistä, Naistari (osa Setlementtiyhdistys Naapuria) Tampereelta sekä Louhela Järvenpäästä. Uutena hankekumppanina aloitti myös Suomen Setlementtiliitto ry. Vuonna 2009 NÄKY-hankkeessa tuotettiin Jyvälän Setlementti ry:n ensimmäinen sosiaalinen tilinpäätös, Tulokset raportti, sekä Toiminta julkaisu. Vuodelta 2009 valmistuivat viiden setlementtiyhdistyksen sosiaaliset tilinpäätökset sekä NÄKY-hankkeen sosiaalinen tilinpäätös. 5

6 Sosiaalinen tilinpito SoT työkaluna tulosten ja vaikutusten arvioinnissa Suomessa kolmannen sektorin vahvistuminen, yhdistysten tehtäväkentän laajentuminen sekä myös yritysten ja julkisten organisaatioiden kiinnostus ottaa vastuuta sosiaalisista tuloksista tuo haasteita esitellä tuloksia entistä laajemmin. Taloudellisten kriteerien rinnalle kaivataan jatkuvasti myös sosiaalisia mittareita. Sosiaalinen tilinpito SoT tarkoittaa tietylle ajanjaksolle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua raportointia. Se on työkalu niille organisaatioille tai yhteisöille, jotka haluavat mitata ja esittää toimintansa sosiaaliset hyödyt, tulokset ja vaikutukset säännöllisesti. SoT -mallin juuret ovat Skotlannissa ja sen kehittäjät ovat Håkan Björk ja Tytti Siltanen, jotka ovat myös käytännössä soveltaneet sitä organisaatioiden tulosten mittaamiseen Suomessa vuodesta 2004 alkaen. Sosiaalisen tilinpidon menetelmä on vielä melko vähän käytetty Suomessa, toistaiseksi sitä on soveltanut noin 30 eri organisaatiota. Sosiaalinen tilinpito keskittyy tarkastelemaan vaikuttavuutta asioissa, joita ei ole totuttu aiemmin paljoakaan mittaamaan. Se on siksi tärkeä ja kehittyvä sosiaalisen vastuun seurannan väline. Sosiaalisen tilinpidon prosessi Kuten taloudellinenkin kirjanpito, sosiaalinen tilinpito alkaa budjetin laadinnalla. Myös sosiaalisessa tilinpidossa tositteet kirjataan säännöllisesti kirjanpitoon. Tositemateriaali analysoidaan ja kootaan tilinpäätök- 6 seksi, joka tarkastetaan ulkoisen tilintarkastuksen avulla. Sosiaalinen budjetti sisältää sosiaaliset tavoitteet (101 00, jne.) ja niiden tunnusmerkit eli indikaattorit (101 01, jne.). Tavoitteet on ryhmitelty tililuokkiin (100 00, jne.) Kirjanpito muodostuu tilikauden aikana säännöllisesti ja suunnitelmallisesti toteutettavista mittauksista ja muusta tiedonkeruusta. Jokaiselle indikaattorille löytyy kirjanpidosta tosite eli todiste indikaattorin toteumasta. Tilinpäätös on tilikauden aikana saavutettujen tulosten raportti, joka viestitetään sidosryhmille. Tilintarkastus on riippumaton tarkastus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, jossa tilintarkastaja tutkii ja tarkistaa ilmoitetut tulokset ja varmistaa esitetyn tiedon. Sosiaalinen tilinpito SoT muodostaa menetelmällisen kokonaisuuden, joka suunnittelee (sosiaaliset tavoitteet ja niiden tunnusmerkit), osallistaa (organisaation toimijat ja sidosryhmät), dokumentoi (mittausmenetelmät ja tietolähteiden tositteet), raportoi (tilinpäätös), varmistaa (tilintarkastus) ja antaa hyvän pohjan kehittää toimintaa saatujen tulosten perusteella. Vertaan mielelläni sosiaalista budjettia ja tilinpäätöstä yhdistyksissä tuttuihin dokumentteihin toimintasuunnitelman rinnalle SoT -prosessissa laaditaan syksyisin tulossuunnitelma (sosiaalinen budjetti) ja toimintakertomuksen rinnalle tuloskertomus (sosiaalinen tilinpäätös). Yhdistys näyttäytyy kokonaisuutena, kun toiminnan suunnittelun ja raportoinnin rinnalla ollaan yhtä aikaa kiinnostuneita myös toiminnan tuloksista. Tavoitteellista yhdessä tekemistä Sosiaalinen tilinpito edellyttää organisaation toimijoiden ja sen sidosryhmien kiinnostusta, mukana olemista ja sitoutumista: vapaaehtoista kiinnostusta panna itsensä likoon ilman ulkoista pakotetta tai houkutinta. Rahoittaja on kiinnostunut oman panoksensa merkityksestä ja vaikutuksesta. Organisaation henkilöstö haluaa tietää omat tuloksensa ja johtajan tulee koordinoida kokonaisuus niin, että organisaatio pääsee tuloksiinsa ja voi kehittää toimintaansa. Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tuloksia tavoittelevalla organisaatiolla on oltava yhdessä sovitut selkeät tavoitteet ja niiden tunnusmerkit, koska vasta silloin tavoitteilla on selkeää ohjausvaikutusta työtapoihin ja johtamiseen ja vasta silloin voidaan seurata sosiaalisten tulosten saavuttamista. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden kokea tavoitteellista yhdessä tekemisen iloa ja saattaa näkymättömiksi jäävät tulokset näkyvämmiksi. Se tarjoaa erään työkalun omien tavoitteiden konkretisointiin, arvokeskusteluihin ja osuvien mittauskohteiden määrittelyyn yhteistyössä avainsidosryhmien kanssa. Sosiaalinen tilinpito on osallistavaa arviointia: kokemusten ja näkemysten vaihtoa ruokkiva kehittävä tulosten seurannan ja arvioinnin työkalu. Tytti Siltanen, Develooppi Oy Håkan Björk, CB Support Nordic

7 Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpito Jyvälän Setlementti ry:n toinen sosiaalinen tilinpäätös (ajalta ) valmistui osana yhdistyksen hallinnoimaa ja RAY:n rahoittamaa NÄKYhanketta. Jyvälä on toiminnanjohtajansa johdolla etsinyt innovatiivisia keinoja setlementeissä tehtävän työn tulosten esille tuomiseen ja toiminut edelläkävijänä setlementtikentällä toteuttamalla setlementtiyhdistyksen ensimmäisen sosiaalisen tilinpäätöksen vuodelta Toiminnan vaikutusten osoittaminen rahoittajille sekä muille yhteistyötahoille on yhä ajankohtaisempaa sosiaalityössä ja koko kolmannella sektorilla. NÄKY-hankkeessa ovat toimineet sosiaalisen tilinpidon menetelmän asiantuntijoina Håkan Björk CB Support Nordicista Uumajasta sekä Tytti Siltanen Develooppi Oy:stä Porista. He ovat vastanneet vuonna 2009 kaikkien kahdeksan hankkeessa mukana olevan setlementtiyhdistyksen sekä Suomen Setlementtiliitto ry:n henkilöstön koulutuksesta, budjettityöstä sekä yhdistysten lähi- ja etätuesta. Vuoden 2009 sosiaalisen budjetin suunnittelu käynnistyi vuoden 2008 tilinpäätöksen pohjalta jo kevätkaudella Jyvälän tavoitteet on koottu yhdeksän tililuokan alle, joissa tarkastellaan yhdistyksen toimintaa kokonaisuudessaan. Osa tililuokista muodostuu kaikkien yhteisesti jakamista tavoitteista, joita ovat työn arvopohja, yhdistyksen toiminnan yleishyödyllinen luonne, vastuullisena työnantajana toimiminen, yhdistyksen toiminnan arvostus sidosryhmien taholta sekä toiminnan tuottama hyöty julkiselle sektorille. Lisäksi eri toimintamuotoja, päiväkotia, Jälkkäriä, kansalaisopistoa ja hanketoimintaa, on tarkasteltu omina tililuokkinaan. Kokonaan uuden tililuokan käyttöönotto setlementtityön perusarvojen pohjalta on vaatinut oman prosessinsa, johon ovat osallistuneet myös neljä muuta setlementtiyhdistystä. Uutta tililuokkaa on Jyvälässä käyttöönotettu sisäisille sidosryhmille suunnatulla kyselyllä. Lisäksi eri työmuotojen sisällä on pyritty kehittämään budjettia yhä paremmin työn sisältöä kuvaavaksi. Toiminnan tuloksia on kerätty kirjanpitosuunnitelman mukaisesti vuoden 2009 kuluessa. Sosiaalinen tilinpito on systematisoinut palautejärjestelmäämme ja ohjannut toiminnan kehittämiseen käytettävän arviointimme sisältöä yhä paremmin tavoitteitamme vastaavaksi. Tietolähteinä on käytetty tilastotietoa, kyselyjä, palautteita sekä toiminnan kuvauksia. Palautetta on kerätty sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä. Ensimmäistä kertaa toteutettiin myös Työterveyslaitoksen työyhteisöindeksi, jolla selvitettiin työyhteisön toimivuutta. Päävastuu ja suurkiitos Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalisen tilinpäätöksen valmistumisesta kuuluu talon omalle SoT-tiimille, joka koostuu eri toiminnoista vastaavista työntekijöistä. Mukana tiimissä olivat toiminnanjohtaja Helena Huovila, päiväkodin johtaja Marja Pajunen, kansalaisopiston koulutussuunnittelija Asta Niemi, jälkkärikoordinaattori Päivi Virtakallio, Kristiina Rothstén TTT-hankkeesta, Pirjo Hänninen TOT-hankkeesta, Leena Nukari Fiilis-hankkeesta, toimistonhoitaja Anne Leisalo sekä allekirjoittanut NÄKY-hankkeen osalta. Jyvälän Setlementti ry:n sosiaalisen tilinpäätöksen tilintarkastajana on toiminut Tytti Siltanen, jolle kuuluu erityiskiitos rakentavista kommenteista ja ohjauksesta prosessin aikana. Anne Siekkinen Jyvälän Setlementti ry:n SoT-koordinaattori NÄKY-hankkeen projektikoordinaattori 7

8 Jyvälän Setlementti ry:n tililuokat ja tavoitteet JYVÄLÄ ON TOTEUTTANUT SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut arjen keskellä toteutuvaa lähimmäisenrakkautta Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut yhteisöllisyyttä Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä JYVÄLÄ ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Jyvälä on rekisteröity yhdistys Jyvälä toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi Jyvälä ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Jyvälä on toimiva työorganisaatio Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU Jyvälää pidetään luotettavana Palvelutoiminta on laadukasta Jyvälä on tärkeä yhteistyökumppani Jyvälä toteuttaa ydinsidosryhmien toiminnalle asettamat odotukset JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA Lastentarhan toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa Vanhemmat ovat tyytyväisiä päivähoitopalvelun toteuttamiseen Jyvälän Lastentarhassa Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Päivähoidon asiakaspalvelu on laadukasta

9 JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄ- TOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI Jyvälän jälkkäritoiminta on ohjattua ja valvottua iltapäivätoimintaa Jyvälä tarjoaa turvallista iltapäivätoimintaa Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELÄMÄNLAAJUISTA OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Kansalaisopisto tarjoaa toimintaa elämänkulun eri vaiheissa oleville vauvaikäisistä senioreihin Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Hyvinvointia on edistetty kurssien, luentojen ja muun toiminnan avulla Opiskelijat ovat tyytyväisiä kansalaisopiston kursseihin Kansalaisopisto vastaa ajankohtaisiin haasteisiin JYVÄLÄ ON VASTANNUT ALUEELLISIIN JA AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN JYVÄLÄN HANKETOIMINTA Työllistäviä ja työllistymistä edistäviä projekteja on toteutettu Jyvälä vastaa välityömarkkinoille asetettuun haasteeseen On kehitetty ja toteutettu laadukasta työvalmennusta On kehitetty toimintamalli, jossa ammatillinen koulutus liitetään osaksi tukityösuhdetta On toteutettu elämänhallintaa tukevia ja syrjäytymistä ehkäiseviä projekteja Asiakastyytyväisyys: hankkeisiin osallistuvat kokevat saavansa sen mitä ovat odottaneet JYVÄLÄ ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Jyvälä on merkittävä työllistäjä Työttömyyttä ennaltaehkäisevää toimintaa on toteutettu Jyvälässä Jyvälä tuottaa lapsille suunnattuja palveluja Setlementtiyhdistyksen ylläpitämä kansalaisopisto monipuolistaa kaupungin opintotarjontaa Jyvälä on kansallisen tai EU-rahoituksen tukemana kehittänyt toimialueensa palveluita ja osaamista

10 JYVÄLÄ ON TOTEUTTANUT SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISIÄ ARVOJA Tässä tililuokassa Jyvälän Setlementti ry:n sisäisillä sidosryhmillä tarkoitetaan hallitusta ja henkilöstöä. Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla: 7=vahvasti samaa mieltä 6=samaa mieltä 5=osittain samaa mieltä 4=ei samaa eikä eri mieltä 3=osittain eri mieltä 2=eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä 0= en osaa vastata Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut arjen keskellä toteutuvaa lähimmäisenrakkautta Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan kanssa. 69 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan (7-6). (n=48/94) 80 69% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan kanssa Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan (2-1). (n=48/94 ) 10 0% 55 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (7-6). (n=47/94) Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia kanssa 80 55%

11 Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia kanssa Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia (2-1). (n=47/94) 10 0% Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut yhteisöllisyyttä Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä jaetaan vastuuta kanssa 60 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä jaetaan vastuuta (7-6). (n=47/94) 80 60% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä jaetaan vastuuta kanssa Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä jaetaan vastuuta (2-1). (n=47/94) 10 0% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi kanssa 54 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (7-6). (n=48/94) 80 54% 11

12 Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi kanssa 4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä halutaan toimia työntekijän parhaaksi (2-1). (n=48/94) 10 4% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään kanssa 47 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään (7-6). (n=45/94) 80 47% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään kanssa 4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että yhteisö kantaa vastuuta jäsenistään (2-1). (n=45/94) 10 4% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa 54 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä annamme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (7-6). (n=48/94) 80 54% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa 2 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä annamme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa (2-1). (n=48/94) 10 2% 12

13 Jyvälän Setlementti ry on toteuttanut erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta kanssa 63 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (7-6). (n=46/94) 80 63% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta kanssa Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta (2-1). (n=46/94) 10 0% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä kanssa 42 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (7-6). (n=45/94) 80 42% 13

14 Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä kanssa Kukaan sidosryhmäkyselyyn vastanneista ei ole eri mieltä siitä että Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä (2-1). (n=45/94) 10 0% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri kanssa 52 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (7-6). (n=46/94) 80 52% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri kanssa 4 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä on avoin ja turvallinen ilmapiiri (2-1). (n=46/94) 10 4% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä 80 % on vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä kanssa 69 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (7-6). (n=45/94) 80 69% Jyvälän sisäisiä sidosryhmiä edustavista henkilöistä korkeintaan 10 % on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämän Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä kanssa 2 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on eri mieltä siitä että Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä (2-1). (n=45/94) 10 2% 14

15 JYVÄLÄ ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Jyvälä on rekisteröity yhdistys Yhdistysrekisteriote Jyvälän Setlementti ry on merkitty yhdistysrekisteriin Jyvälän Setlementti ry:llä 30 jäsentä Jyvälän Setlementti ry:llä on 42 jäsentä. 15

16 Jyvälä toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi Jyvälän säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsenenä. Yhdistys toimii Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän seutukunnan alueella, toiminta voi ulottua myös koko Keski-Suomen ja valtakunnan alueelle. Yhdistys toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, herättää kristillistä vastuuntuntoa, tukee sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta, keskinäistä avunantoa ja luottamusta ihmisten kesken. Yhdistys korostaa ihmisyyttä ja yhteisöllisyyttä tarkoituksenaan edistää kansalaisten henkistä kasvua, elämän hallintaa sekä eettisyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tavoittelematta: 1. ylläpitää Jyvälän kansalaisopistoa ja päiväkotia sekä järjestää esikoulua ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, 2. ylläpitää toimintakeskuksia, joissa toteutetaan sosiaalista toimintaa eri kohderyhmille ja vastaa niiden toiminnasta, 3. järjestää sosiaali- sivistys-, koulutus-, kasvatus- ja harrastustoimintaa, 4. osallistuu nuorisotyöhön yhteistyössä Jyvälän Nuoret ry:n kanssa, 5. osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tekee ehdotuksia ja aloitteita päättäjille, 6. ryhtyy mahdollisuuksien mukaan muihin samantapaisiin toimenpiteisiin, kuin kohdissa 1-5 on mainittu Jyvälän toiminta vastaa sääntöjen mukaista tarkoitusta. Kuvaus toiminnasta: Jyvälän sosiaalinen tilinpäätös ja toiminta Jyvälän toinen sosiaalinen tilinpäätös julkistetaan Jyvälästä on valmistunut Toiminta julkaisu, jossa kerrotaan Jyvälässä tehtävästä työstä Jyvälän Setlementti ry:n sääntöjen mukaan jäsenyys on avointa kaikille Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa toimia sen toteuttamiseksi ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka tukee yhdistyksen tarkoitusperiä ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. 16

17 Jyvälä ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Voitto-osuuksia ei jaeta vaan ne sijoitetaan takaisin toimintaan Ote pöytäkirjasta Jyvälän Setlementti ry:n toimintakertomuksessa vuodelta 2008 hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä kirjataan kokonaisuudessaan taseen oman pääoman lisäykseksi. Tulos lisää maksuvalmiutta, mahdollistaa aineellista ja henkistä kehittämistyötä sekä alkavien hankkeiden edellyttämien omavastuuosuuksien varaamista. Jyvälän kartano, joka muodostaa Jyvälän toimintojen ytimen, vaatii erityistä ja tulevaisuudessakin jatkuvaa kehittämis- ja kunnostuspanostusta. Mäki-Matin alue, jossa Jyvälä toimii, on maakuntakaavan tukema kulttuuriympäristö. Paikallisidentiteettiä vahvistava Jyvälän kartano on Museoviraston erityisen suojelun kohde, joten ylijäämää kohdennetaan myös kiinteistön tulevien vuosien ( korjausvelka ) kunnostamiseen Jyvälä maksaa työehtosopimusten mukaisia palkkoja Jyvälän Setlementti ry on jäsenenä Elinkeino-elämän keskusliitossa (EK) ja noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta sekä yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus menee edelleen yleishyödylliseen tarkoitukseen Yhdistyksen purkauduttua tai jos se lakkautetaan on sen omaisuus ja varat, sitten kun sen velat on suoritettu, luovutettava Suomen Setlementtiliitolle tai mainitun liiton tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. 17

18 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Jyvälä on toimiva työorganisaatio Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin työyhteisön toimivuus alaindeksin keskiarvo on 32 Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä ovat parempaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin työyhteisön toimivuus alaindeksin keskiarvo on Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin yksilövoimavarat alaindeksin keskiarvo on 33 Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys ovat parempaa kuin organisaatioissa keskimäärin: työyhteisöindeksin yksilövoimavarat alaindeksin keskiarvo on Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65 Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin, kokonaiskeskiarvo

19 Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Sairauspoissaoloja korkeintaan kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana Sairauspoissaoloja 11,5 päivää / henkilö vuoden aikana Sairauspoissaolojen keskipituus korkeintaan 13 työpäivää niillä, joilla on ollut sairauspoissaoloja Ei mitattu Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla Esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (hallinto, Jyvälän Lastentarha, jälkkärit, opisto, hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Hallinto Jyvälän Setlementti ry:n vastuutiimiläiset (9 henkilöä) osallistuvat Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämään Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämishankkeen koulutukseen Lisäksi vastuutiimiläiset ovat osallistuneet sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutuksiin. Toimistonhoitaja ja yksi toimistotyöntekijä ovat osallistuneet Yleishyödyllisten yhteisöjen vero- ja talousaamupäivään. Jyvälän Lastentarha Lastentarhan johtaja osallistui Johtamisen Erikoisammattitutkinto -koulutukseen Jyväskylän Aikuisopistossa. Kaksi lastenhoitajaa osallistui Taitajasta Ohjaajaksi Työvalmentajien ohjauskoulutukseen. 19

20 Jyvälän Jälkkäri Jälkkäristä valmistui kaksi työntekijää vuoden 2009 lopussa oppisopimuksella aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Jyvälän kansalaisopisto Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 2009 tätä mahdollisuutta hyödynsi neljä henkilöä. Jyvälän hanketoiminta NÄKY-hankkeen graafinen suunnittelija on suorittanut valokuvaajan ammattitutkinnon Jyväskylän Aikuisopistossa ja projektikoordinaattori aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot Jyväskylän yliopistossa. TOT-hankkeen projektikoordinaattori on aloittanut vuoden 2009 aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opinto-ohjaajankoulutuksen. Fiilis-hankkeen projektikoordinaattori on suorittanut kirjoittamisen perusopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa. 20

21 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU Kaikki tililuokan kyselyt on toteutettu asteikolla: 7=vahvasti samaa mieltä 6=samaa mieltä 5=osittain samaa mieltä 4=ei samaa eikä eri mieltä 3=osittain eri mieltä 2=eri mieltä 1=vahvasti eri mieltä Jyvälää pidetään luotettavana Jyvälän ulkoisia sidosryhmiä edustavat henkilöt ovat 80 % vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että väittämä On luotettava sopii Jyvälään hyvin sekä korkeintaan 10 % vastaajista on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä 92 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälä on luotettava (7-6) eikä kukaan vastaajista ole tästä eri mieltä (2-1). (n=35/75) Palvelutoiminta on laadukasta Jyvälän ulkoisia sidosryhmiä edustavat henkilöt ovat 80 % vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että väittämä Tuottaa hyvälaatuista palvelua sopii Jyvälään hyvin sekä korkeintaan 10 % vastaajista on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä 86 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälä tuottaa hyvänlaatuista palvelua (7-6) eikä kukaan vastaajista ole tästä eri mieltä (2-1). (n=36/75) 21

22 Jyvälä on tärkeä yhteistyökumppani Jyvälän ulkoisia sidosryhmiä edustavat henkilöt ovat 80 % vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että väittämä On tärkeä yhteistyökumppanimme sopii Jyvälään hyvin sekä korkeintaan 10 % vastaajista on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä 69 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälä on tärkeä yhteisyökumppani heille (7-6) eikä kukaan vastaajista ole tästä eri mieltä (2-1). (n=36/75) Jyvälä toteuttaa ydinsidosryhmien toiminnalle asettamat odotukset Jyvälän ulkoisia sidosryhmiä edustavat henkilöt ovat 80 % vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että väittämä Toteuttaa sille asettamamme odotukset sopii Jyvälään hyvin sekä korkeintaan 10% vastaajista on eri mieltä tai vahvasti eri mieltä 64 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista on sitä mieltä että Jyvälä toteuttaa sille asetetut odotukset (7-6) ja 3 % on asiasta eri mieltä (2-1). (n=36/75) 22

23 JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ VARHAISKASVATUSTA PÄIVÄKOTI, JYVÄLÄN LASTENTARHA Lastentarhan toiminta on valvottua ja turvallista päivähoitoa Lastentarhassa on yksi koulutettu aikuinen 7 lasta kohti (3 6-vuotiaita) Jyvälän Lastentarhassa on 6 aikuista 35 lasta kohti; siis yksi aikuinen 6 lasta kohti Lastentarhassa on yksi koulutettu aikuinen 4 lasta kohti (alle 3-vuotiaita) Jyvälän Lastentarhassa on 1 aikuinen 3 lasta (alle 3- vuotiasta) kohti. Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhempien mielestä lapsiryhmässä on riittävästi henkilökuntaa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 Vanhempien mielestä henkilöstö on asiantuntevaa lapsen hoito- ja kasvatusasioissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,5 (n=17/27) ka=4,6 (n=17/27) Vanhempien mielestä ulkotilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 Vanhempien mielestä sisätilat ovat asianmukaiset ja turvalliset. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,4 (n=17/27) ka=4,3 (n=17/27) 23

24 Vanhemmat ovat tyytyväisiä päivähoitopalvelun toteuttamiseen Jyvälän Lastentarhassa Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhemmat ovat saaneet tiedon päivähoitopaikasta hoitosuhteen alussa riittävän ajoissa. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 Vanhempien mielestä päivähoitopaikan sijainti on perheen tarpeisiin nähden hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,3 (n=17/27) ka=4,6 (n=17/27) Vanhemmista kaikki vastaavat että hoidosta on tehty palvelusopimus Asteikko: sopimus on tehty, sopimus ei ole tehty Kaikki asiakaskyselyyn vastanneet vanhemmat ilmoittavat että hoidosta on tehty palvelusopimus. (n=17/27) Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhempien mielestä loma-aikojen päivystysjärjestelyt ovat toimivat. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,8 (n=17/27) Vanhempien mielestä päivähoitopaikan ilmapiiri on hyvä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,8 (n=17/27) Vanhemmat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhempien mielestä perushoidon taso on hyvä (ruokailu, ulkoilu, lepo, siisteyskasvatus jne). Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,7 (n=17/27) Vanhempien mielestä lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,7 (n=17/27) 24

25 Vanhemmista 100 % vastaa että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus / esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty Asteikko: keskustelu on käyty, keskustelua ei ole käyty, en osaa sanoa, en tiedä 94 % asiakaskyselyyn vastanneista vanhemmista ilmoittaa että lapsen yksilölliseen varhaiskasvatus / esiopetussuunnitelmaan liittyvä keskustelu on käyty. (n=17/27) % Yhteistyö kodin ja päivähoidon välillä on toiminut hyvin Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhempien mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 Kaikki vanhemmat ovat täysin samaa mieltä siitä että yhteistyö henkilöstön kanssa on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,6 (n=17/27) ka=4,7 (n=17/27) Kaikki vanhemmat ovat täysin samaa mieltä siitä että he saavat tietoa mitä lapsen hoitopäivän aikana tapahtuu. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,6 (n=17/27) Päivähoidon asiakaspalvelu on laadukasta Asteikko: 1. Täysin eri mieltä 2. Osittain eri mieltä 3. En samaa enkä eri mieltä 4. Osittain samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut ammattitaitoista. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 Vanhempien mielestä asiakaspalvelu on ollut yksilöllistä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo on vähintään 4,5 ka=4,7 (n=17/27) ka=4,8 (n=17/27) 25

26 JYVÄLÄ ON TARJONNUT HYVÄÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAA JYVÄLÄN JÄLKKÄRI Jyvälän jälkkäritoiminta on ohjattua ja valvottua iltapäivätoimintaa Jyvälässä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohden ja siitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi koulutettu aikuinen lisää Jyvälässä on yksi koulutettu aikuinen 12 lasta kohden ja siitä seuraavaa 15 lasta kohden yksi koulutettu aikuinen lisää Jyvälä tarjoaa turvallista iltapäivätoimintaa % lapsista vastaa Ei kysymykseen: Onko Jälkkärissä kiusaamista? Asteikko: Kyllä, Ei 49 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa että Jälkkärissä ei ole kiusaamista. (n=67/138) 49% 85 Asteikko: Kyllä, Ei 46 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa että häntä Ei kiusata Jälkkärissä. (n=40/87) % lapsista vastaa Ei kysymykseen: Kiusataanko sinua Jälkkärissä? 46% 90

27 Kysymykseen Onko Jälkkärissä kiusaamista? Kyllä vastanneista lapsista 85 % vastaa Kyllä kysymykseen: Kerrotko kiusaamisesta ohjaajille? Asteikko: Kyllä, Ei 96 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kertoo kiusaamisesta ohjaajille. (n=139/207) 96% Kysymykseen: Puuttuvatko ohjaajat kiusaamiseen? 100 % lapsista vastaa kyllä Asteikko: Kyllä, Ei 99 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa ohjaajien puuttuvan kiusaamiseen. (n=68/69) % Teetkö Jälkkärissä läksyt -kysymykseen Kyllä vastanneista 90 % vastaa hymynaamalla kysymykseen: Saatko Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 84 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa saavansa Jälkkärissä rauhan läksyjen tekoon (hymynaama). (n=175/220) 84% % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: Onko leikkipaikkasi ulkona turvallinen? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 79 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee leikkipaikkansa ulkona turvalliseksi (hymynaama). (n=109/138) 79% % henkilöstöstä (vastanneista) vastaa Kyllä kysymykseen: Ryhmällämme on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma Asteikko: Kyllä, Ei Koko henkilöstö ilmoittaa että heidän ryhmällään on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma. (n=21/21) % 27

28 Kysymykseen Ryhmällämme on voimassa oleva turvallisuussuunnitelma Kyllä vastanneista 100 % vastaa Kyllä kysymykseen: Olen tietoinen ryhmämme turvallisuussuunnitelman sisällöstä Asteikko: Kyllä, Ei Koko henkilöstö ilmoittaa että he ovat tietoisia ryhmänsä turvallisuussuunnitelman sisällöstä. (n=21/21) % Lapset ovat tyytyväisiä Jälkkärin toimintaan % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: Miten viihdyt Jälkkärissä? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 93 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista ilmoittaa viihtyvänsä Jälkkärissä (hymynaama). (n=128/138) 93% % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: Mitä mieltä olet Jälkkärin leluista ja välineistä? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 87 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista pitää Jälkkärin leluista ja välineistä (hymynaama). (n=120/138) 75 87% % lapsista kokee että Jälkkärissä ulkoillaan tarpeeksi vastaamalla hymynaamalla kysymykseen: Ulkoillaanko Jälkkärissä tarpeeksi? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 93 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee että Jälkkärissä ulkoillaan tarpeeksi (hymynaama). (n=126/136) 80 93% % lapsista vastaa Kyllä kysymykseen: Ovatko ohjaajat ulkona kanssanne? hymynaamalla Asteikko: Kyllä, Ei Kaikki lapset kokevat että ohjaajat ovat heidän kanssaan ulkona (hymynaama). (n=138/138) % 28

29 % lapsista kokee että ohjaajat pelaavat ja leikkivätkö heidän kanssaan ulkona. Vastaamalla hymynaamalla kysymykseen: Pelaavatko ja leikkivätkö ohjaajat ulkona kanssanne? Asteikko: Kyllä, Ei 90 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista kokee että ohjaajat pelaavat ja leikkivät heidän kanssaan ulkona (hymynaama). (n=124/138) 90% % lapsista vastaa hymynaamalla kysymykseen: Mitä mieltä olet Jälkkärin ohjaajista? Asteikko: Hymynaama ylös, neutraali, alas 97 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista lapsista on tyytyväisiä Jälkkärin ohjaajiin (hymynaama). (m=134/138) 95 97% % lapsista vastaa Kyllä kysymykseen: Kuunteleeko ja jutteleeko ohjaaja kanssasi? Asteikko: Kyllä, Ei Kaikki lapset kokevat että ohjaaja kuuntelee ja juttelee heidän kanssaan. (n=138/138) % 29

30 JYVÄLÄ ON EDISTÄNYT ELÄMÄNLAAJUISTA OPPIMISTA JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO Jyvälän kansalaisopistolla on monipuolista toimintaa Liikuntaa 450 tuntia 588 tuntia Musiikkia 1200 tuntia 1469 tuntia Kehon ja mielen alueen kurssit 300 tuntia 325 tuntia Kädentaidot 100 tuntia 122 tuntia Elämäntaito 50 tuntia 64 tuntia Työelämälähtöistä tai työelämävalmiuksia tukevaa maksupalvelukoulutusta 100 tuntia 117 tuntia Kansalaisopisto tarjoaa toimintaa elämänkulun eri vaiheissa oleville vauvaikäisistä senioreihin Opiskelijoina on lapsia (0 2-v.) 350 henkilöä 448 henkilöä Opiskelijoina on vuotiaita 1600 henkilöä 1721 henkilöä Opiskelijoina on senioreja (yli 60-v.) 150 henkilöä 318 henkilöä Opiskelijoina on työttömiä 70 henkilöä 95 henkilöä 30

31 Tietoja ja taitoja on vahvistettu kurssitoiminnan avulla Kaksi valittua esimerkkiä (kurssien ja osanottajien lukumäärä jne.) toiminnoista, joilla on edistetty tietoja ja taitoja Esimerkki 1. Sukkapari pyöröpuikoilla Sukkapari pyöröpuikoilla kurssilla opetellaan tekniikka, jolla tehdään sukkapari yhdellä kertaa, samalla puikolla. Osallistujat oppivat tekemään myös tiimalasikantapään. Opettajana kurssilla on Kati Nuijanmaa. Kevään 2009 kurssille osallistui 8 henkilöä. Kurssipalautteiden mukaan kurssi lisäsi osallistujien tietoja ja taitoja: sopivasti uutta kahdelle illalle hyvä kurssi, kiitos, sain uutta tietoa neulomisesta sain erittäin hyvin tiedon, jota lähdin hakemaankin Esimerkki 2. Koo Kuuskyt -ryhmä Seniori-ikäisten Koo Kuuskyt ryhmässä tehdään yhdessä musiikkia soittaen ja laulaen. Aikaisempaa kokemusta yhteissoitosta ei tarvita riittää, että osallistujat ovat innokkaita laittamaan itsensä likoon ja kokeilemaan jotakin uutta. Ryhmän kapellimestarina toimii Jaana Eloranta. Kevään 2009 kurssille osallistui 9 henkilöä ja syksyn kurssille 11. Kurssipalautteiden mukaan kurssi lisäsi osallistujien tietoja ja taitoja: yhteissoittoon lisää rohkeutta hidas oppimaan, mutta opin paljon Opiskelijat ovat samaa mieltä väittämän Kurssi lisäsi tietojani ja taitojani kanssa. Asteikolla 1 5 vastausten keskiarvo on 4 Asteikko: 1=eri mieltä ja 5=samaa mieltä Kurssipalautteeseen vastanneet opiskelijat ovat samaa mieltä siitä että kurssi on lisännyt heidän tietojaan ja taitojaan, vastausten keskiarvo on 4,5. (n= 932, vastausprosentti 70) 31

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON JYVÄLÄ Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä NÄKY Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutus OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON Björk & Siltanen 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Setlementti työnantajana Jyvälän Setlementti ry 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN Marjo Aittokallio Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka Huttunen

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011

Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖS, TULOKSET tilikaudelta 1.9.2010 31.8.2011 (II tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19 Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaparlamentin SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYS PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS 4 KULUTTAJAPARLAMENTTI ESITTÄYTYY 5 KULUTTAJAPARLAMENTIN TOIMINTAA KOORDINOI KULUTTAJALIITTO 11 MITÄ TARKOITTAA

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot