Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille"

Transkriptio

1 Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja Koulutuspäällikkö Matti Tuusa

2 Kyselyn tuloksia

3 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista vastasi 50 % (n=9) Vastaajista 56 % (n=5) edusti TE-toimistoa, 33 % (n=3) oppisopimustoimistoa ja 11 % (n=1) oppilaitosta Vastaajista 4 työskentelee Kokkolan,4 Vaasan ja 1 Tampereen seudulla

4 Oppituki-hankkeen tavoitteiden ja toiminnan tuntemus Erittäin hyvin (n=2) 22% Melko hyvin (n=6) 67% Melko huonosti (n=1) 11% Erittäin huonosti 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 Mitä kautta olette saaneet tietoa Oppitukihankkeesta?(voitte valita useamman vaihtoehdon) Henkilökohtaisesti hankkeen henkilöstöltä (kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostilla) (n=7) 78% Hankkeen esitteistä (n=5) 56% Muualla, missä? (n=1) 11% Hankkeen kotisivuilta 0% Muualla, missä: hakemuksen tekijänä 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 Toiminnan toteutus

7 Oppituki-hankkeen toimintamalli Keskiarvo asteikolla 1 5;1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Siltä väliltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä Oppituki-hankkeen toimintamalli on kuvattu selkeästi. (n=9) 4,2 Oppituki-hankkeen toimintamalli vastaa kohderyhmän tarpeita. (n=9) 4,4 Oppituki-hankkeen toimintamalli on tarpeellinen lisä vaikeasti työllistyville nuorille suunnattuihin palveluihin. (n=9) 4,6 Seudun nuoret asiakkaat hyötyvät Oppituki-hankkeen ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluista. (n=8) 4, Oppitukihankeon olluthyvätukivarsinkinnuorille, joillaon terveydellisiärajoitteita, jotka estävät yhteydenotot tai muut vastaavat toimet

8 Yhteistyö ja viestintä Keskiarvo asteikolla 1 5; 1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Siltä väliltä, 4=Jokseenkin samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä Yhteistyö hankkeen kanssa on ollut onnistunutta. (n=9) 3,9 Olen saanut riittävästi tietoa hankkeesta ja sen sisällöstä. (n=9) 4,2 Hankehenkilöstö on ammattitaitoista. (n=9) 4,1 Hanketyö on hyvin organisoitu ja koordinoitu. (n=9) 3,

9 Organisaatioiden kokemukset Oppitukihankkeesta tähän mennessä Hanke on vahvistanut yhteistyötä kumppaneiden kesken (2) Paikallisen oppisopimustoimiston väen uskotaan tehneen tiivistä yhteistyötä hanketoimijoiden kanssa Suurin osa projektiin liitetyistä hakijoista on saanut jonkinlaista apua tulevaisuuteen (1) Valmentajan tuki asiakkaalle on ollut antoisaa, mutta tavoitteisiin ei ainakaan vielä olla päästy (1) Oppisopimuspaikan saanti on ollut hankalaa (1): Hankkeen vetäjän tulisi tuntea hyvin paikkakunnan yritykset ja elinkeinoelämä Tiivis yhteydenpito lähettävälle taholle (työvoiman palvelukeskus) on ollut melko vähäistä

10 Tulokset ja vaikutukset

11 Tulokset ja vaikutukset Hanke on tuottanut alueelle tarpeellisia palveluita. (n=9) Hanke on luonut nuorten oppisopimuskoulutukseen liittyviä uusia kumppanuuksia ja verkostoja alueellem m e. (n=9) 3,3 3,6 Hankkeen myötä tieto-taito nuorten oppisopimuskoulutukseen liittyen on lisääntynyt edustam assani organisaatiossa. (n=8) Seudulla on muita toimijoita, joilla on vastaavanlaista toim intaa. (n=8) 3,0 3,0 Hankkeen tuottamille palveluille on seudulla pysyvää kysyntää. (n=9) 4,0 Hankkeen toimenpiteillä on mahdollisuus juurtua pysyväksi toim innaksi. (n=9) 4,

12 Toiminnan hyödyt Asiakkaalle(2): Asiakkaat kokevat, että he ovat saaneet keskusteluapua tilanteeseensa, vaikka konkreettista apua oppisopimuspaikan saamiseen ei ole ainakaan vielä saatu Nuorten syrjäytyminen vähenee; nuoret saavat enemmän yksilöllistä tukea ja neuvontaa Organisaatiolle(1): Hankkeen myötä yhteistyötä kumppaneiden kanssa on tehty entistä joustavammin

13 Oppituki-hankkeen tavoitteena on luoda malli oppisopimusopiskelun ohjaukseen. Tapahtuneet muutokset alueellasi vuodesta 2011 tähän päivään. Työpajojen ja tuotantokoulun toiminnan laatu (n=8) 12,5 % 37,5 % 50,0 % Ohjauksen määrä (n=7) 57,1 % 42,9 % Ohjauksen laatu (n=8) 62,5 % 37,5 % Oppisopimuskoulutuksen määrä (n=8) 12,5 % 62,5 % 25,0 % Oppisopimuskoulutuksen laatu (n=8) 12,5 % 62,5 % 12,5 % 12,5 % Työpaikkaohjaajien toiminnan kehittyminen (n=8) 12,5 % 62,5 % 25,0 % Työpajan työelämäyhteistyön kehittyminen (n=8) 50,0 % 50,0 % Nuorten sijoittuminen työelämään (n=8) 37,5 % 37,5 % 25,0 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % On tapahtunut muutosta huonompaan Tilanne on entisellään On tapahtunut positiivista kehitystä En osaa sanoa

14 Oppituki-hankkeen osuus muutokseen alueellasi vuodesta 2011 tähän päivään Työpajojen ja tuotantokoulun toiminnan laatu (n=6) 33,3 % 66,7 % Ohjauksen määrä (n=6) 66,7 % 33,3 % Ohjauksen laatu (n=6) 66,7 % 33,3 % Oppisopimuskoulutuksen määrä (n=6) 66,7 % 33,3 % Oppisopimuskoulutuksen laatu (n=6) 50,0 % 16,7 % 33,3 % Työpaikkaohjaajien toiminnan kehittyminen (n=6) 16,7 % 33,3 % 50,0 % Työpajan työelämäyhteistyön kehittyminen (n=6) 33,3 % 66,7 % Nuorten sijoittuminen työelämään (n=6) 33,3 % 50,0 % 16,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hankkeella ei ole ollut osuutta muutokseen Hankkeella on ollut osuutta muutokseen En osaa sanoa

15 Minkä tekijöiden on ehdottomasti toteuduttava, jotta hankkeen palvelut jäävät elämään sen päätyttyä? Mitä tämä edellyttää ja keneltä? Tukea ohjaajille (2): asiakkaan tilanteeseen paneutumiseen, erityisopetukseen ja -ohjaukseen sekä apua lomakkeiden täyttämiseen Opiskelijalle tuki ja ohjaus: oppisopimuskoulutuksen tekeminen tutuksi nuorille, apua paikan etsimisessä ja tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä (2) Oppitukihankkeesta tiedottaminen ja oppisopimuksen markkinointi työnantajille (2) Mallinnus tukea tarvitsevan ohjauksesta (1) Monialaista yhteistyötä: henkilöasiakkaiden, työnantajien ja palveluntuottajien välillä (1) Sitoutuneita ihmisiä ja selkeitä toimintatapoja (1) Kunta saisi osallistua enemmän ja luoda oppisopimuspaikkoja hallintoon/sairaaloihin jne. (1)

16 Tekijät, jotka haittaavat palveluiden juurtumista. Mitä näille esteille tulisi tehdä ja kenen toimesta? Vähäinen, määräaikainen projektirahoitus. Mistä rahoitus jatkossa ohjaukseen? (3) Tuki ohjaukseen tulisi resurssoida koulutuksen järjestäjälle ei ulkopuoliselle toimijalle (1) Oppisopimuskoulutus on vaativa opiskelumuoto opiskelijalle. Vaatii työelämätaitoja, itsenäistä opiskelua ja kurinalaisuutta (1)

17 Odotukset hanketta kohtaan Laadulliset odotukset oppisopimusten suhteen (3) Nuorten ammattitaito ja koulutus ei nuoria ilman ammatillita koulutusta Yksilön "epäonnistumisten" kehän katkaiseminen Hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen (2) Tietoisuutta oppisopimuksesta on olemassa, mutta työnantajat eivät ole jostain syystä olleet halukkaita solmimaan oppisopimuksia. Kun oppisopimuksia solmitaan, nämä nuoret useimmiten ovat jo työsuhteessa työnantajaan ja ovat voineet osoittaa olevansa koulutuksen arvoisia (1) Työkokeilun avulla työntekijä pystyy näyttämään kykynsä ja saamaan jalkansa oven väliin Toivottavasti yhteistyö jatkuu (1)

18 Hankkeen rahoitus tulevaisuudessa Ray:ltä, valtiolta tai kunnalta (1) Pysyvä rahoitus ja toimintamalli. Kompensaation työnantajille tulisi olla riittävän suuri, jotta he voisivat kouluttaa oppisopimuksella "vaikeasti työllistyviä." (1)

19 Ryhmätyöteemat Minkä tekijöiden on ehdottomasti toteuduttava, jotta hankkeen kehittämä toimintamalli jää elämään sen päätyttyä? Mitä tämä edellyttää ja keneltä? Mitkä tekijät edistävät kehitettävän mallin juurtumista. Miten näitä tekijöitä voisi edelleen vahvistaa? Mitkä tekijät haittaavat kehitettävän mallin juurtumista. Mitä näille esteille tulisi tehdä ja kenen toimesta?

20 Kiitos!

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI

VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI Verkostoanalyysiraportti NET EFFECT OY Sähköinen kysely Sähköinen kysely lähetettiin 205:lle toimijalle, joista suurin osa oli Heinola-Hartola-Sysmä alueelta Sähköiseen kyselyyn

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot