Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen"

Transkriptio

1

2

3

4 Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kannen kuva: Heidi Piiroinen

5 NUORISOTYÖN JOHTAJAN TERVEHDYS Kalliolan Nuoret ry on pääkaupunkiseudulla toimiva sosiaalisen nuorisostyön osaaja. Setlementtiarvot ovat työmme kivijalka. Perustehtävänä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Toimintamme saa aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä tukea kasvuun ja elämänhallintaan. Tämä tapahtuu ammatillisuuden, aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta. Meillä on fokusoidut työmuodot ja selkeät menetelmät, jotka tukevat työssä jaksamista. Painopiste alueena toiminnassamme ovat sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus ja kulttuurisensitiivisyys. Olemme eläneet voimakkaan toiminnallisen kasvun aikaa Kalliolan Nuorissa. Vuoden aikana käynnistimme neljä uutta toimintoa: Poikien Talon, Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminnan, Aino & Ilmari hankkeen seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tytöille ja pojille sekä My W.A.Y nuorten työllistämistoiminnon. Nämä työmuodot ovat sosiaalisessa tilinpidossa mukana tänä kuluvana vuonna. Yhtenä suurena kohokohtana voidaan pitää Skarppi -vertaisvalistusohjelman saamaa Talentian Hyvä käytäntö-palkintoa. Palkinto on osoitus siitä, että nuorten mielipiteillä on merkitystä ja että kumppanuudella saadaan aikaan hyviä tuloksia! Käsissäsi on Kalliolan Nuoret ry:n toinen sosiaalinen tilinpäätös vuodelta 2011, joka kattaa jo lähestulkoon kaikki meidän työmuotomme: Tyttöjen Talon, pienten koululaisten iltapäivätoiminnan, Itä-Pasilan monikulttuurisen työn ja Kivikon nuorisotalon. Tässä tilinpäätöksessä on vielä edellistä tilinpäätöstä helpommin luettavissa kunkin työmuodon sosiaalinen tulos ja kaikki nämä yhdessä muodostavat Kalliolan Nuorten kokonaistuloksen. Edelleen haluamme saada näkyväksi sen kuinka hyvin pystymme auttamaan ja tukemaan toiminnassamme olevia lapsia ja nuoria. Miten onnistumme saavuttamaan tavoitteemme? Mitä lapset ja nuoret ja sidosryhmämme ovat tehdystä työstä? Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tulos vuodelta 2011 näyttää oikein hyvältä. Parantamisen kohteita löytyy edelleen ja se on vain hyvä juttu. Kehittämiskohteet pitävät meidän vireinä. Olen ylpeä saavutetuista tuloksista. Toivon, että tekemämme lämmin, välittävä ja kohtaava työ välittyy myös tästä sosiaalisesta tuloksesta. Pidimme tänään Uutterien Muurahaisten kokouksen (työntekijä kokous) ja siellä tuleva sijaiseni sanoi, että jokainen työntekijä Kalliolan Nuorissa on omalta osaltaan parantamassa maailmaa paremmaksi paikaksi lapsille, nuorille ja perheille. Teemme tässä työssä siis oman osuutemme ja sosiaalinen tulos näyttää sen kuinka siinä onnistumme. Lopuksi vielä esitän kiitokset koko Kalliolan Nuorten työntekijäjoukolle, joka on saavuttanut näin hienoja tuloksia. Erityiset kiitokset uutterasta työstä Sot-tiimille ja Sot-koordinaattoreillemme Millalle ja Hennalle. Kiitokset kuuluvat myös Näky- hankkeelle, joka on antanut arvokasta apua myös vuonna Toivotan antoisia lukuhetkiä Setlementin perustajan Sigfrid Sireniuksen sanoin: Suuria asioita me voimme vain vähän suorittaa - pienet ovat aina ulottuvillamme. Mutta nekin ovat suuria. Ja kun näin pienten asiain suuruus alkaa meille selvitä, silloin voimme, ehkä aavistamattamme, nähdä jotakin aivan suurtakin tapahtuvan. Mäntyniemi-Sipilä Kirsi nuorisotyön johtaja Kalliolan Nuoret ry 5

6 KALLIOLAN NUORET RY. ESITTÄYTYY Kalliolan Nuoret ry. Kalliolan Nuoret ry. on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat iältään vuotiaita, mutta myös perheet ovat tärkeä Kalliolan Nuoret ry:n kohderyhmä. Kalliolan Nuoret ry. on osa Kalliolan Setlementtiä sekä Setlementtinuorten Uudenmaanpiiri ry:n jäsen. Kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto ry. Tehtävänsä mukaisesti Kalliolan Nuoret ry on aktiivisesti kehittämässä setlementtinuorisotyötä yhdessä muiden paikallisjärjestöjen, piirijärjestön ja Suomen Setlementtiliiton kanssa. Yhdistyksen perustehtävänä on tukea toimintansa kautta lasten ja nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Kalliolan Nuoret ry:n missio on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Kalliolan Nuoret ry:ssä visioidaan siitä, että toimintamme kautta saamme aikaan konkreettisia muutoksia parempaan lasten ja nuorten elämässä. Kalliolan Nuorten sosiaalinen nuorisotyö antaa lapsille ja nuorille tarpeiden mukaista, yksilöllistä tukea kasvuun ja elämän hallintaan. Tämä tapahtuu ammatillisuuden, aikuisen läsnäolon ja yhteisöllisyyden kautta. Arvojamme ovat: - erilaisuuden hyväksyminen - luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia - tasa-arvoisuus - yksilön oikeuksien kunnioittaminen Toimintamme on sosiaalista nuorisotyötä, joka pohjautuu setlementtiarvoihin. Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten yksilöllisistä tarpeista käsin tapahtuvaa sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä että korjaavaa työtä. Keinoja sosiaalisessa nuorisotyössä ovat erilaiset lasten ja nuorten vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat ja juhlat. Painopistealueina toiminnassamme ovat sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. 6 Kalliolan Nuoret ry:n keskeinen toimintatapa on kumppanuus ja verkostotyö. Kalliolan Nuoret ry:llä on usean vuoden kokemus kumppanuustyöstä julkisen organisaation kanssa. Tyttöjen Talo on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, Kalliolan Nuoret ry:n ja Setlementtiliitto ry:n kumppanuustalo ja Kivikon kumppanuusnuorisotalossa ja Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä kumppaneinamme on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Kalliolan Nuoret ry:n eri toimintamuodot ja hankkeet tekevät laajaa verkostotyötä mm. sosiaalitoimen, nuorisotoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Kumppanuusajattelut lähtökohtana on tasavertainen yhdessä toimiminen. Kumppanuuden osapuolet tuovat oman taustaorganisaationsa vahvuudet työhön ja saavat uutta osaamista kumppanuudesta. Kalliolan Nuoret ry. tekee tiivistä yhteistyötä myös setlementtinuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Tyttöjen Talon verkostohankkeessa on mukana useita setlementtitoimijoita. Eri järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö ja vaikuttaminen toteutuvat konkreettisimmin Helsinki Teamissa, jossa on mukana useita nuorisoalan järjestöjä. Kalliolan Nuoret ry. on Helsinki Team ry:n aktiivinen jäsen ja osallistuu Helsinki teamin hallitustyöskentelyyn. Myös muiden järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä eri toimintojen kautta. Kalliolan Nuorten toiminnan rahoittajat ovat Helsingin kaupunki, RAY, ELY-keskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja säätiöitä pienempine avustuksineen. SIJAINTI Kalliolan Nuoret ry:n keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä Toisella linjalla. Samassa osoitteessa on myös Tyttöjen Talo. Iltapäivätoimintaa Kalliolan Nuoret ry:llä on Pihlajistossa, Vuosaaressa ja Kannelmäessä. Lähiötoimintojen osalta toimimme Itä-Pasilassa Kalliolan setlementin asukastalossa, Itä-Helsingissä Kivikon kumppanuusnuorisotalolla ja Puistolassa koulun ja leikkipuiston tiloissa nuorten iltatoiminnan osalta. Uusista hankkeista Poikien Talon tilat sijaitsevat Vallilassa, Saunalahden tukiasumisyhteisötoiminta Espoon saunalahdessa ja My W.A.Y nuorten työllistämishanke tarpeen mukaan siellä, missä kohderyhmän nuoretkin ovat. Vuoden 2011 lopussa ja 2012 alussa on my W.A.Y toiminut Vantaan Korsossa.

7 Hallinto ja henkilöstö Kalliolan Nuoret ry:n ylin päättävä elin on yhdeksänjäseninen johtokunta. Lisäksi Kalliolan Nuoret ry:llä on oma kahdeksanhenkinen johtoryhmä, joka kokoontui noin kuukauden välein. Kalliolan Nuoret ry:n nuorisotyön johtaja on myös Kalliolan Setlementin johtoryhmän jäsen. Kalliolan Nuoret ry:llä on 43 päätoimista työntekijää. Kalliolan Nuoret ry:n toiminnot: Pienten koululaisten iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista perusopetuslain mukaista toimintaa 1.-2.luokkalaisille lapsille eri puolilla Helsinkiä. Tavoitteena on tarjota turvallinen ja toiminnallinen iltapäivä aikuisen seurassa. Iltapäivän aikana askarrellaan, ulkoillaan, tehdään retkiä, levätään ym. Osa ryhmistä on suunnattu pienryhmä tarpeita tarvitseville lapsille. Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö Itä-Pasilan betonisydämessä toimivan monikulttuurisen nuorisotyön kohderyhmänä ovat alueen lapset ja nuoret. Valtaosa Itä-Pasilan asiakaslapsista ja nuorista on maahanmuuttajataustaisia. Päätavoitteena on riskiolosuhteissa elävien lasten ja nuorten kohtaaminen sekä kokonaisvaltainen vahvistaminen. Lisäksi päämääränä on tukea tyttöjen ja poikien tasa-arvoisia mahdollisuuksia elää ikätasoaan vastaavalla tavalla. Tarkoituksena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itsestään uusia voimavaroja sekä vahvistaa väkivallattomia vuorovaikutuskeinoja. Pääpaino toiminnassa on ryhmillä, joissa huomioidaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote. Itä-Pasilassa järjestetään myös avointa toimintaa sekä harrasteryhmiä. Muita työmuotoja ovat retket, leirit ja erilaiset tapahtumat yhteistyössä Asukastalon kanssa. Työmuodon tavoitteena on tehdä moniammatillista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kuten sosiaali- ja nuorisotoimen sekä koulun kanssa ja toimia tiiviissä yhteistyössä alueen muiden verkostojen kanssa. Itä-Pasilan monikulttuurinen nuorisotyön toiminnan mahdollistavat Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja nuorisoasiainkeskus (kumppanuussopimus). Kivikon kumppanuusnuorisotalo Kivikon kumppanuusnuorisotalossa työskentelevät yhdessä Kalliolan Nuorten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen työntekijät. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Nuorisotalolla on avointa toimintaa, pienryhmiä, kerhotoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Kivikon alueella asuu paljon monikulttuurisia ja maahanmuuttajataustaisia perheitä. He ovat hyvin edustettuina myös Kivikon nuorisotalolla. Kivikon nuorisotalolla nuorten osallisuus on vahva erityispiirre ja laatutekijä toiminnassa. Puistolan nuorisotyö Puistolassa toteutetaan nuorisotyöllisiä iltoja kolmena iltana viikossa. Tavoitteena on vastata alueen nuorten tarpeisiin turvallisesta aikuiskontaktista sekä paikasta kokoontua ja tavata toisiaan. Illat toteutetaan alueen koulun ja leikkipuiston tiloissa. Työ painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja yhteistyö on tiivistä alueen verkostojen kanssa. Tyttöjen Talo Tyttöjen Talo on Suomen ensimmäinen naistietoisen tyttötyön keskus, jossa kehitetään sukupuolisensitiivistä työtä tyttöjen ja nuorten naisten parissa. Tyttöjen Talo on Kalliolan nuorten, Setlementtinuorten liiton ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuustalo. Uusimpina kumppaneina toiminnassa ovat myös sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Tyttöjen Talo toimii vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten tukena pääkaupunkiseudulla tarjoten matalan kynnyksen avun saamiselle. Perustehtävänä on tukea tyttöjen ja nuorten naisten kasvua kohti oman itsensä näköistä naiseutta naistietoisessa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä. Tyttöjen Talo rakentuu matalankynnyksen moninaisen ja kokonaisvaltaisen tuen muodoista, jotka ovat syntyneet tyttöjen tarpeista käsin. Tärkeimmät tuen muodot ovat kohtaava ja yhteisöllinen avoin toiminta, vuorovaikutteiset tyttöryhmät, avoimet ryhmät harrastusryhmät ja yksilötuki. Työmuotoja Tyttöjen Talolla ovat monikulttuurinen tyttötyö, seksuaalikasvatus- ja neuvonta, seksuaalinen väkivaltatyö sekä Nuoret äidit toiminta. Lisäksi Tyttöjen Talo kouluttaa tyttöjen kysymyksiin liittyvissä teemoissa sekä pyrkii edistämään ja tukemaan sukupuolisensitiivistä, naistietoista tyttötyötä. Työ painottuu ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välimaastoon. 7

8 Poikien Talo Poikien Talo-hanke käynnistyi keväällä Poikien Talon palveluiden avulla pyritään tukemaan poikien psykososiaalista kasvua ja kokonaisvaltaisen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Kohderyhmänä ovat vuotiaat pojat ja nuoret miehet. Hanke on kohdennettu erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville pojille. Poikien Talo tarjoaa matalakynnyksistä yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea pojille ja nuorille miehille sekä heidän vanhemmilleen. Yhtenä kohderyhmänä on seksuaalista väkivaltaa kohdanneet pojat. Seksuaalista väkivaltatyötä rahoittaa THL, ja sitä tehdään yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa. Poikien Talo -hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös Helsingin alueella poikien kanssa työskentelevät ammatilliset tahot. Heille tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota sukupuolisensitiivisestä poikatyöstä. Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta -SaTu Kalliolan nuoret ry käynnisti syyskuussa 2011 tukiasuntoyhteisön toiminnan Espoon Saunalahdessa. Ohjauspalvelun piiriin tulevat nuoret ovat sijoituksen jälkeiseen jälkihuoltoon oikeutettuja vuotiaita tai lastensuojelun avohuollossa olevia vuotiaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea itsenäistymiseensä. SaTun tukiasuntoyhteisötoimintaa antaa tukea 12 nuorelle, kuudelle tytölle ja kuudelle pojalle. Tukea on tarjolla arkisin klo 9-20 ja päivystysluonteisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjauspalvelu perustuu sukupuolisensitiiviselle ja yhteisölliselle työotteelle, jossa kohdataan nuori omana ainutkertaisena yksilönään. Tukiasuntoyhteisötoiminta toteutetaan ostopalveluna Espoon kaupungin sosiaalitoimen kanssa. My W.A.Y My W.A.Y - hankkeen tavoitteena on tarjota hankkeeseen osallistuville nuorille positiivinen kokemus työelämästä koulutus- ja ohjausmallin kautta. Osatavoitteina ovat kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön mallintaminen, nuorten vertaisohjaajamallin kehittäminen sekä koulutusyhteistyömallin levittäminen valtakunnallisesti Suomen muihin setlementteihin. Hankkeen toimintoina ovat nuorten kouluttaminen/valmentaminen, työharjoittelu ja työharjoittelupaikan kummien kouluttaminen, vertaisryhmät ja niiden ohjaajien koulutus sekä yksilötuki. Nuorten koulutuksen kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret,jotka ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta esim. elämänhallinta-taidoissa olevien puutteiden takia. Mukaan valittavilta nuorilta edellytetään peruskoulun päättötodistusta ja riittävää suomen kielen taitoa. Kohderyhmänä ovat myös ne nuoret, jotka ovat kaikkien tukitoimien ja rekistereiden ulkopuolella ja näin ollen suuressa vaarassa syrjäytyä. Nuorten koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä ja paremmat valmiudet päästä kiinni työelämään. 8

9 SOT-KOORDINAATTORIN TERVEHDYS Kalliolan Nuoret ry. saa tänä vuonna toisen sosiaalisen tilinpäätöksensä. Mukaan on liittynyt lisää toimintojamme, Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö ja Kivikon kumppanuusnuorisotalo, jotka ilman muuta monipuolistavat ja rikastavat tilinpäätöstämme. Vuoteen 2012 toivotan tervetulleeksi mukaan Poikien Talon, My W.A.Y nuorten työllistämishankkeen ja Saunalahden tukiasumisyhteisötoiminnan. Minulle vuosi 2011 on ollut jännittävä sukellus sosiaalisen tilinpidon maailmaan. Äitiyslomalainen Milla Holmberg on aloittanut tämän vuoden sosiaalisen tilinpidon työskentelyn eri toimipisteiden kanssa. Minä siirryin syksyllä kehittämispäälliköksi ja sot-koordinaattoriksi Millan saappaisiin ja Milla on nyt ihanan tyttö-vauvan äiti. Minä puolestani monta oppimiskokemusta ja sot-pähkäilyä rikkaampi. Minun koordinoimani ja kokoamani luomus on nyt käsissänne. Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen tilinpidon tavoitteet rakentuvat vuonna 2011 niin, että koko yhdistyksen, kaikki toiminnot sisään luettuna, päätavoitteet ovat 1) Kalliolan Nuoret ry. on omien arvojensa ja toimintaperiaatteidensa mukaan toimiva ja 6) Kalliolan Nuoret ry. on merkittävä toimija ja luotettava yhteistyökumppani. Siinä välissä lepäävät toimintokohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden näin jaottelu tuntuu luontevalta. Jokaisen toimipisteen oma erikoislaatuisuus ja osaaminen pääsevät nyt hyvin esille. Tulokset on tänä vuonna kerätty sidosryhmä- ja asiakaskyselyistä sekä lasten, nuorten ja vanhempien sekä työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kuvauksista. Lisäksi apuna on käytetty toimintatilastoja. Tulosten kokoaminen on ollut, toki työlästä, mutta ennen kaikkea antoisaa ja palkitsevaa. Tunne siitä, että teemme hyvää, merkittävää, hyvinvointia lisäävää työtä on vahvistunut ja olen iloinen, että sosiaalisen tilipidon menetelmää käyttämällä, saamme siitä ripauksen esille myös järjestömme ulkopuolisille tahoille. Myös meille itsellemme. Lausun kiitoksen Millalle perehdytyksestä, Näky 2 -hankkeen Karoliinalle ja Tanelille tuesta ja hyvistä vastauksista sekä Kalliolan Nuorten sottiimille, (Kirsi Mäntyniemi-Sipilä, Mari Karilahti, Maikku Wikberg, Tero Rapo, Mari Uusitalo-Herttua ja Sanela Pehlivanovic) yhteisestä työskentelystä sosiaalisten tavoitteiden laatimisessa ja arvioinnissa. Erityinen ja lämpimin kiitos kuuluu kaikille Kalliolan Nuoret ry:n työntekijöille, jotka tekevät nämä tavoitteet joka päivä todeksi työssään. Työnne tuloksia oli ilo koota. Henna Lehtinen kehittämispäällikkö, sot-koordinaattori Kalliolan Nuoret ry 9

10 SOSIAALISEN TILINPÄÄTÖKSEN LUKUOHJE Käsillä olevan sosiaalisen tilinpäätöksen sisältö jakaantuu setlementin toiminnalleen asettamiin sosiaalisiin päätavoitteisiin sekä näiden osatavoitteisiin. Päätavoitteet ovat yleisluontoisia ja laajoja. Niiden toteutumista kohti edetään yleensä useiden vuosien aikajänteellä. Osatavoitteet kuvaavat kunkin päätavoitteen eri osa-alueita konkreettisemmin. Tavoitteiden toteutumista käytännössä mitataan tavoitemittareissa kuvatulla tavalla. Tavoitteiden toteutumista on kuvattu sekä määrällisillä, että laadullisilla tuloksilla. Määrällisissä tuloksissa vastausten jakaumaa ja keskiarvoa on havainnollistettu pylväillä, vastausasteikolla sekä vastanneiden määrästä kertovalla piirakkadiagrammilla. Kuvaajia on usein tarkennettu sanallisilla tiedoilla. Laadullisten tulosten yhteydessä tulokset ovat sanallisia. Seuraavassa käsitellään tarkemmin tulosten esittämistapaa. 2. Vastanneiden määrä 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko samaa. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) eri melko eri ei samaa melko samaa en osaa eikä eri samaa sanoa /37 kpl (94,6%) 3. Sanalliset kuvaukset Tavoitekeskiarvo 1 Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Saavutettu keskiarvo 0,7 Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Vastaajaryhmät: Määrällisissä tuloksissa ilmoitetut vastausprosentit on laskettu aina kustakin tuloksesta käytössä olevin tiedoin. Vastausvaihtoehtojen yhteenlasketut prosenttiosuudet ovat 100 % ja saavutettu tulos lasketaan näistä, mutta piirakkadiagrammin yhteydessä ilmoitettu vastausprosentti suhteuttaa tuloksia laajempaan joukkoon. Se mikä tämä laajempi joukko on, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tarkentavia tietoja vastaajaryhmästä on koottu otsikon Tietoja tuloksen kokoamises- ta alle. Yleisimmin vastausprosentti on laskettu vertaamalla yksittäiseen / väittämään vastanneiden määrää kyselyyn vastanneiden määrään (esim. kun tavoitemittari on asetettu koskemaan kyselyyn vastaajia). Toisissa tapauksissa vastanneita on voitu verrata kyselykutsun saaneiden määrään tai parhaassa tapauksessa ns. perusjoukkoon, mikäli nämä tiedot ovat olleet käytettävissä. Perusjoukko kuvastaa kaikkia niitä henkilöitä, joita ko. sosiaalinen tavoite koskee. 10

11 1. Vastausten jakauma ja keskiarvo: Vastausten jakaumasta kertovien pylväiden yhteydessä ilmoitetaan harmaalla pohjalla kunkin vastausvaihtoehdon sanamuoto, sen keräämien vastausten kappalemäärät sekä prosenttiosuudet. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä ja ilmenevät pylväiden korkeuksina. Mikäli jotain prosenttiosuutta on jouduttu pyöristämään ylös tai alaspäin väärään suuntaan, on pyöristys merkattu ~ -merkillä (esim. 2,555 % => ~2%). Näin on tehty, että vastausten yhteenlasketuksi prosenttimääräksi saadaan 100%. Pylväiden alapuolella oleviin mustiin nuolenpäihin on merkattu vastausvaihtoehtojen numeraaliset vastineet, jotka osoittavat vastausasteikolle. Joillakin vastausvaihtoehdoilla, esim. jotkin En osaa sanoa -vastausvaihtoehdot tai vastaamatta jättäminen, ei ole numeraalista vastinetta vastausasteikolla, joten myös mustat nuolenpäät puuttuvat. Vastausasteikolla saavutettu keskiarvo näkyy oranssina palkkina. Sitä osoittaa myös oranssi nuoli, jonka vaakaosaan saavutettu keskiarvo on kirjattu. Vihreä nuoli osoittaa vastaavasti tavoitekeskiarvoa vastausasteikolla. Vihreä nuoli puuttuu tapauksissa, joissa tavoitemittaria ei ole asetettu keskiarvoa silmällä pitäen; usein tavoitemittareissa tavoitellaan jonkinlaista prosenttimäärää tiettyjä vastauksia (esim. 80 %:lle vastanneesta henkilöstöstä setlementtiarvot merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä. ). Pylväät, keskiarvomittari ja nuolet puuttuvat, mikäli tietoja niistä ei ole ollut saatavissa julkaisun taittovaiheessa. 2. Vastanneiden määrä: Vastanneiden määrä on luettavissa piirakkadiagrammista, jossa vastanneiden osuus näkyy oranssina alueena ja vastaamattomien valkoisena. Vastaajien kappalemäärät sekä vastausprosentti löytyvät piirakan alta (kts. tarkempi selitys vastaajaryhmistä). 1. Tavoitemittari: Henkilökunta on väittämän Työpaikalla annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa kanssa melko samaa. 3 kpl (9%) 1 kpl (3%) eri melko eri ei samaa melko samaa eikä eri samaa Tavoitekeskiarvo 1 8 kpl (23%) 9 kpl (~25%) 11 kpl (31%) 3 kpl (9%) en osaa sanoa Saavutettu keskiarvo 35/37 kpl (94,6%) 0,7 35/37 kpl (94,6%) Väittämän sanamuoto, vastausvaihtoehdot sekä vastausten jakaantuminen on esitetty yllä. Tuloksen itsearvointi: Tavoitteesta jäätiin tämän tavoitemittarin osalta hieman, mutta tulos on kuitenkin vahvasti plussan puolella. Henkilöstö enimmäkseen puolsi väittämää ja kokonaistulosta voidaan pitää melko hyvänä. 3. Sanalliset kuvaukset: Tavoitteen toteutumista mitattiin koko henkilöstölle tehdyllä kyselyllä maaliskuussa 2011, jolloin työntekijöitä oli 37. Tähän väittämään otti kantaa 35 henkilöä, joista kolme vastasi en osaa sanoa. Väitettä vastustaneita henkilöitä oli yhteensä 4 (12%), puoltaneita yhteensä 20 (~61%) ja niitä jotka eivät puoltaneet eivätkä vastustaneet oli 8 (23%). Kokonaistulosta onnistuttiin parantamaan viimevuotisesta. Positiivisen palautteen antoon tulee kuitenkin kiinnittää vielä enemmän huomiota, jotta tavoitekeskiarvo saavutettaisiin ensi vuonna. Tunnustuksesta ja rohkaisusta ei pitäisi työyhteisössä kenenkään jäädä paitsi. Seuraavalla henkilöstökyselyllä pyrimme myös saavuttamaan henkilökunnan kokonaisuudessaan. Edellisvuonna saavutettu keskiarvo oli 0,65 Tuloksen symbolisten ja numeraalisten kuvaajien lisäksi useimpiin tavoitemittareihin on kirjattu myös sanallisia kuvauksia. Laadullisten tulosten tapauksessa kuvaus tai muu teksti on itse tulos, joten määrällisiä tunnuslukuja ei näissä tapauksissa ole. Sanalliset kuvaukset on ryhmitelty värisävyltään erilaisille palstoille. Tummemmalla palstalla käsitellään tuloksen kokoamiseen liittyviä tietoja. Se puuttuu, mikäli näitä tietoja ei ole kirjattu tarkemmin. Valkoisella palstalla esitetään tulos. Mikäli yksittäisen tavoitemittarin tuloksesta on kirjoitettu erillinen itsearviointi, löytyy se myös valkoiselta palstalta. 11 Teksti: Taneli Vuojus

12 12

13 KALLIOLAN NUORET RY SOSIAALISET TAVOITTEET 1. KALLIOLAN NUORET RY ON OMIEN ARVOJENSA JA TOIMINTAPERIAATTEIDENSA MUKAAN TOIMIVA 1.1 Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta 1.2 Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys 1.3 Kalliolan nuoret ry:ssä toteutuu kulttuurisensitiivisyys 1.4 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys 1.5 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta 1.6 Kalliolan Nuoret ry:ssä luotetaan yksilön voimavaroihin sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä 1.7 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu ihmisen aito kohtaaminen 1.8 Kalliolan Nuoret ry käynnistää ja kehittää uusia toimintamuotoja 2. TYTTÖJEN TALO TARJOAA TARPEENMUKAISTA TUKEA VUOTIAILLE TYTÖILLE JA NUORILLE NAISILLE 2.1 Tavoitamme tuen tarpeessa olevia tyttöjä ja nuoria naisia 2.2 Tyttöjen Taloon on matala kynnys tulla 2.3 Tyttöjen Talon toiminta on asiakaslähtöistä 2.4 Tyttöjen Talossa tytöt tulevat kohdatuksi kokonaisvaltaisesti 2.5 Tuemme tyttöjen kasvua ryhmätuen, yksilötuen ja avoimen toiminnan keinoin 3. ITÄ-PASILAN SOSIAALINEN NUORISOTYÖ ON VAHVA ALUEELLINEN TOIMIJA 3.1 Toiminta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen alueen asukkaiden kanssa 3.2 Tuemme yhdenvertaista yhteisöllisyyttä 3.3 Tarjoamme sukupuolisensitiivisen kohtaamispaikan 3.4 Tuemme lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua 3.5 Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö on aktiivinen alueen verkostojen jäsen 4. KIVIKON KUMPPANUUSTALO TARJOAA MONIPUOLISEN JA TURVALLISEN KOHTAAMISPAIKAN ALUEEN LAPSILLE JA NUORILLE 4.1 Kivikon kumppanuusnuorisotalolla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta 4.2 Tavoitamme syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 4.3 Tarjoamme nuorille tarpeenmukaista tukea 4.4 Kivikon kumppanuusnuorisotalo tuo esiin terveellisten elämäntapojen merkitystä nuorille 5. KALLIOLAN NUORET RY TARJOAA TURVALLISTA JA LAPSILÄHTÖISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA KOULULAISILLE 5.1 Iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen kasvuympäristön lapsille 5.2 Iltapäivätoiminta tarjoaa yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea lasten kasvuun 5.3 Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua 5.4 Iltapäivätoiminta on virikkeellistä ja monipuolista 5.5 Iltapäiväkerhon ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja tehtävään soveltuvia 6. KALLIOLAN NUORET RY ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI 6.1 Kalliolan Nuoret ry:n toiminta on laadukasta ja ammatillista 6.2 Kalliolan Nuoret ry on arvostettu ja luotettava yhteistyökumppani 6.3 Kalliolan Nuoret ry:tä pidetään innovatiivisena yhteistyökumppanina VIITTEET SOSIAALISEN TILINPIDON TILINTARKASTUSLAUSUNTO

14 1KALLIOLAN NUORET RY ON OMIEN ARVOJENSA JA TOIMINTAPERIAATTEIDENSA MUKAAN TOIMIVA jakautuu 8 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuorten sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erittäin hyvin tai hyvin erilaisuutta. (0%) (0%) (4%) (48%) (48%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti erittäin hyvin 44/107 kpl (41,1%) Vastausten keskiarvo 4,4 Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Erilaisuuden kunnioittaminen] 96 % tanneista kokee että vas- Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erittäin hyvin tai hyvin erilaisuutta. 2. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai melko samaa siitä että toiminnassa kunnioitetaan erilaisuutta. (0 %) vahvasti eri 1 kpl (~5,5 %) melko eri 3 kpl (17 %) melko samaa 13 kpl (72 %) vahvasti samaa kpl (~5,5 %) en osaa sanoa 18/18 kpl (100%) Viite 2 s.76 Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän. Väittämä: Ryhmässä saa olla myös erilainen Vastausten keskiarvo 3,7 89 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn neista on vahvasti samaa tai melko vastansamaa siitä, että toiminnassa kunnioitetaan erilaisuutta. 14

15 3. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä on vahvasti samaa tai samaa väittämän Tyttöjen Talo on kaikenlaisille tytöille avoin paikka kanssa. (0%) (2%) (0%) (6%) (4%) (25%) (63%) Melko eri Ei samaa Melko samaa Samaa Eri eikä eri Vahvasti eri vahvasti samaa 48/82 kpl (58,5%) Viite 3 s.76 Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän. Vastausten keskiarvo 6,4 88 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista tytöistä on vahvasti samaa tai samaa väittämän kanssa. 2. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys erittäin hyvin tai hyvin. (0%) (0%) (9%) (20%) (72%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti erittäin hyvin 46/107 kpl (42,9%) Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Sukupuolisensitiivinen työote] Vastausten keskiarvo 4,7 92 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu sukupuolisensitiivisyys erittäin hyvin tai hyvin. 15

16 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista kokee, että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen Talon toiminnassa. Viite 3 s.76 Kysymys: Olen saanut Tyttöjen Talolta tukea joihinkin seuraavista asioista. (voit valita useamman vaihtoehdon) 38 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista kokee että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen talon toiminnassa. 18 rastittanut kohdan tyttöyteen ja naiseuteen. itsetuntemukseen 31% itsetuntoon 50% sosiaalisiin suhteisiin 63% perhesuhteisiin 27% omaan vanhemmuuteen 19% tunteisiin 54% opiskeluun ja työhön 31% elämänhallintaan 40% uusiin näkökulmiin 56% toiveikkuutta tulevaisuuteen 42% seksuaalisuuteen 27% omiin rajoihini 31% tyttöyteen ja naiseuteen 38% en koe saaneeni tukea 6% Johonkin muuhun, mihin? 2% 48/82 kpl (58,5%) 3. Tavoitemittari: 80 % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneet lapset ja nuoret ovat vahvasti samaa tai samaa siitä että tyttöjen ja poikien erilaiset toiveet huomioidaan Itä-Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä. (0 %) vahvasti eri (0 %) melko eri 7 kpl (39 %) melko samaa /18 kpl (88,9%) prosentit on vastanneista(pois lukien EOS) eli 100% x 15/18 Vastausten keskiarvo 3,5 Viite 2 s % Itä-Pasilan asiakaskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista (15/18) on vahvasti samaa % -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden tai melko samaa siitä että tyttöjen ja poikien erilaiset toiveet huomioidaan Itä- määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x Pasilan sosiaalisessa nuorisotyössä. 100%. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 2 (11%) jätti vastaamatta tähän. Väittämä: Tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon toiminnassa 8 kpl (44 %) vahvasti samaa 1 kpl (6%) en osaa sanoa 16

17 4. Tavoitemittari: Kuva poikien ryhmästä Kivikon kumppanuusnuorisotalolla. 3. Osatavoite: Tavoite ei toteutunut, koska poikien ryhmä peruuntui toistuvasti juuri niillä kerralla kun kuva oli tarkoitus ottaa. Ajankohta kuvan ottamiselle ajoittui loppuvuoteen 2011 ja näin ollen siihen ei tarjoutunut enää uutta mahdollisuutta. Kalliolan nuoret ry:ssä toteutuu kulttuurisensitiivisyys Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 75 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin kulttuurisensitiivisyys. (0%) (0%) (16%) (34%) (50%) erittäin huonosti 1 ei hyvin huonosti eikä hyvin erittäin hyvin huonosti /107 kpl (41,1%) Vastausten keskiarvo 4,3 Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Kulttuurisensitiivinen työote] 84 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin kulttuurisensitiivisyys. 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa siitä, että toiminnassa otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret. (0%) (0%) (0%) (9%) (0%) (30%) (62%) Vahvasti eri 1 Eri Melko eri Ei samaa Melko samaa maa Samaa vahvasti sa- eikä eri /82 kpl (57,3%) Viite 3 s.76 Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän. Väittämä: Mielestäni Tyttöjen Talolla otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret. Vastausten keskiarvo 6,5 92 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa siitä, että toiminnassa otetaan hyvin huomioon eri kulttuureista tulevat nuoret. 17

18 3. Tavoitemittari: 80 % iltapäivätoiminnan vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa väittämän Toiminnassa otetaan huomioon eri kulttuuritaustasta tulevat lapset ja perheet kanssa. (2%) täysin eri (0%) (0%) (3%) (41%) (19%) eri osittain eri osittain samaa Samaa täysin samaa (36%) en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti vastaamatta tähän. Vastausten keskiarvo 5,1 60 % iltapäivätoiminnan vanhempien kyselyyn vastanneista on täysin samaa tai samaa väittämän kanssa. 4. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu yhteisöllisyys Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan nuoret ry:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin yhteisöllisyys. (0%) (0%) (16%) (48%) (36%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti erittäin hyvin 46/107 kpl (42,9%) Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista kaikki vastasivat tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Yhteisöllisyyden edistäminen] Vastausten keskiarvo 4,2 84 % Kalliolan Nuoret ry:n lyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret sidosryhmäkysery:ssä toteutuu erittäin hyvin tai hyvin yhteisöllisyys. 18

19 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa siitä että kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi talon toimintaa. (0%) (0%) (2%) (4%) vahvasti eri (9%) (37%) (48%) melko eri ei samaa melko samaa Samaa eri eikä eri vahvasti samaa 46/82 kpl (56,1%) Viite 3 s.76 Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 2 (4%) jätti vastaamatta tähän. Valitse vaihtoehto, joka on lähinnä Sinun mielipidettäsi. [Koen yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi Tyttöjen Talon toimintaa.] Vastausten keskiarvo 6,3 85 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn tanneista on vahvasti samaa tai vassamaa siitä että kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi osaksi talon toimintaa. 5. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta erittäin hyvin tai hyvin. (0%) (4%) (7%) (44%) (44%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti erittäin hyvin 45/107 kpl (42,1%) Vastausten keskiarvo 4,3 Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän. Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Lasten ja nuorten osallisuus] 88 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:ssä edistetään lasten ja nuorten osallisuutta erittäin hyvin tai hyvin. 19

20 2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee, että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. 5 kpl (7 %) 57 kpl (79 %) 1 (14 %) ei kyllä vastaamatta jättäneet 62/89 kpl (69,7%) Viite 5 s.77 % -luvut ovat suhteutettuna kyselyyn vastanneiden määrään, kuten tavoitemittarissa on muotoiltu. Eli vastausvaihtoehdon vastaajamäärä/kyselyyn vastanneiden lukumäärä x 100%. Kysymys: Saatko osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun? 79 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. 6. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:ssä luotetaan yksilön voimavaroihin sekä kykyyn kasvaa ja kehittyä Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuorten sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa luotetaan erittäin hyvin tai hyvin yksilön voimavaroihin ja kykyyn kasvaa ja kehittyä. (0%) (2%) (7%) (44%) (47%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti Viite 1 s.76 erittäin hyvin Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 jätti vastaamatta tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Luottamus yksilön voimavaroihin] Vastausten keskiarvo 45/107 kpl (42,1%) 4,4 91 % Kalliolan Nuorten dosryhmäkyselyyn vastan- sineista kokee, että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa luotetaan erittäin hyvin tai hyvin yksilön voimavaroihin ja kykyyn kasvaa ja kehittyä. 20

21 2. Tavoitemittari: 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vahvasti samaa tai samaa väittämän Koen, että Tyttöjen Talon toiminnassa luotetaan minun omiin voimavaroihini ja kykyyn kasvaa ja kehittyä. kanssa. (0%) (2%) (0%) (4%) (11%) (26%) (57%) melko eri ei samaa melko samaa Samaa eri eikä eri vahvasti eri vahvasti samaa 83 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista on vasti samaa tai samaa väittämän Koen, että vah- Tyttöjen Talon toiminnassa luotetaan minun omin voimavaroihini ja kykyyn kasvaa ja kehittyä. kanssa. 47/82 kpl (57,3%) Vastausten keskiarvo 6,3 Viite 3 s.76 Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän. 21 kuva: Heidi Piiroinen

22 7. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu ihmisen aito kohtaaminen Osatavoitetta on mitattu 2 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu ihmisen aito kohtaaminen erittäin hyvin tai hyvin. (0%) (0%) (7%) (31%) (62%) huonosti ei hyvin eikä huonosti hyvin erittäin huonosti erittäin hyvin 45/107 kpl (42,1%) Vastausten keskiarvo 4,6 Viite 1 s.76 Kyselyyn vastasi 46 henkilöä, joista 1 (2%) jätti vastaamatta tähän. Kysymys: Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa ohjaa vahvasti alla olevat arvot ja toimintaperiaatteet. Haluaisimme nyt kuulla mielipiteesi siitä, miten nämä arvot näkyvät ulospäin toiminnassamme. [Aito kohtaaminen] 93 % Kalliolan Nuoret ry:n sidosryhmäkyselyyn vastanneista kokee että Kalliolan Nuoret ry:ssä toteutuu ihmisen aito kohtaaminen. 2. Tavoitemittari: Tyttöjen Talolla toteutuu aito kohtaaminen Tulos saatiin Tyttöjen Talon asiakastytön kuvauksesta. Hän jäi pohtimaan yksilötapaamisensa päätteeksi miksi olo on aina rauhoittunut ja helpottunut Tyttöjen Talolla. Kuvauksen kirjoitti ylös tytön työntekijä ( ). Tytön kuvaus: Tyttöjen Talo on jo ilmeeltäänkin rauhoittava, henkilökunnasta puhumattakaan. Tyttöjen Talolla saan ja pystyn keskustelemaan kunnolla asioista, mikä ei muualla ole mahdollista. Minut kohdataan kokonaisena ja saan laajalti tukea eri ongelmiini elämässä. 22

23 8. Osatavoite: Kalliolan Nuoret ry käynnistää ja kehittää uusia toimintamuotoja Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla - Kuvaukset on kirjoittanut Kalliolan Nuoret ry:n nuorisotyönjohtaja 1. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry. käynnistää Poikien Talo hankkeen vuonna 2011 tukemaan poikien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sukupuoli-identiteettiä Kuvaus: Poikien Talo -hanke on syntynyt sekä järjestön sisäisestä että sidosryhmien toiveesta ja tarpeesta tehdä intensiivistä ja sukupuolisensitiivistä työtä poikien ja nuorten miesten parissa. On huomattu, että poikien on vaikeaa hakeutua palveluiden piiriin, joten tarvitaan matalan kynnyksen periaatteella toimivaa omaa paikkaa pojille. Poikien Talo aloitti toimintansa keväällä 2011 kolmen työntekijän voimin ja on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Syksyllä käynnistyivät ensimmäiset ryhmät pojille ja poikien yksilölliset asiakaskäynnit ovat olleet mahdollista koko ajan. Poikien Talon tilaa on luotu Vallilaan ja tila avataan pojille huhtikuussa Poikien Talolla on laaja yhteistyöverkosto työnsä tukena. Hanketta rahoittaa RAY ja Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus. 2. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry. käynnistää vuonna 2011 nuorten työllistämishanke my W.A.Y:n tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria työttömiä Kuvaus: My W.A.Y - nuorten työllistämishanke käynnistyi keväällä Hanke käynnistyi yhteiskunnallisesta tarpeesta: nuorisotyöttömyys luvut olivat jatkuvassa kasvussa sekä koulupudokkaiden määrä on myös hälyttävän korkea. On olemassa suuri joukko nuoria, jotka putoavat kaiken yhteiskunnallisen tuen ulkopuolelle. My W.A.Y hanke tukee vuotiaita nuoria löytämään oman tiensä elämässä valmennuksen, yksilöllisen tuen ja työharjoittelun keinoin. Vuonna 2011 toteutettiin kaksi My W.A.Y nuorten ryhmää. Tavoitteena on tarjota nuorille positiivinen kokemus työelämästä ja harjoittaa elämänhallinnallisia taitoja. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY- keskus. 3. Tavoitemittari: Kalliolan Nuoret ry käynnistää vuonna 2011 nuorten sukupuolisensitiivisen tukiasuntoyhteisötoiminnan tukemaan lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon asiakasnuoria Kuvaus: Saunalahden tukiasuntoyhteisötoiminta (SaTU) käynnistyi syyskuun alussa. SaTu tarjoaa kokonaisvaltaista tukea sekä ryhmäettä yksilötasolla Espoon kaupungin lastensuojelun avo- ja jälkihuollon nuorille. Toiminnassa yhdistyy sekä sukupuolisensitiivinen, että yhteisöllinen työote. Tarve lähteä kehittämään SaTu:n kaltaista toimintaa on lähtenyt nuorista. Nuorisokodeista lähtee maailmalle suuri joukko nuoria, jotka vielä tarvitsevat intensiivisempää tukea itsenäistymiseen ja kasvuun. Tukiasuntoyhteisötoiminta on tarpeellinen ja soveltuva paikka myös avohuollon nuorille, jotka tarvitsevat apua vaikeaan tilanteeseen, mutta eivät aivan tarvitse tai saa paikkaa nuorisokodista. SaTu:n toimintamallia on kehitetty Kalliolan Nuorissa jo usean vuoden ajan Tyttöjen tuetun asumisyhteisön toiminnassa. Tyttöjen tuetun asumisen toiminnan kokemuksista Saunalahden malli on kehitetty edelleen. SaTu:ssa nuoret asuvat omissa asunnoissaan. Samassa talossa lähellä nuoria ovat työntekijöiden työtilat sekä yhteisötilat. Työmallia rahoittaa Espoon kaupunki. 23

24 1. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee päätavoitetta 1. Kalliolan Nuoret on omien arvojensa ja toimintaperiaatteidensa mukaan toimiva (osatavoitteet 1,1-1,8 ja tavoitemittarit 1,11-1,83) Kalliolan Nuoret ry:n päätavoite 1 oli vuonna 2011 toimia omien arvojensa ja toimintaperiaatteidensa mukaan. Osatavoitteiksi kirjattiin Kalliolan Nuoret ry.n arvot ja toimintaperiaatteet, jotka noudattelevat setlementtiarvoja. Setlementtiarvot ovat elävä ja ohjaava elementti Kalliolan Nuoret ry:n toimintaa hallinnosta ruohonjuuritalolle. Kalliolan Nuorille on tärkeää, että arvot näkyvät selkeästi ulospäin järjestön työssä. Tämän vuoksi arvojen näkyvyyttä kysyttiin tänä vuonna laajalti sidosryhmäkyselyssä lasten ja nuorten kyselyjen ja kokemuksellisten kuvausten ohella. Sidosryhmäkysely lähetettiin 107 yhteistyökumppanille, yhteistyötaholle ja rahoittajille. Kyselyn vastausprosentti oli 43 %. Olemme alhaisesta vastausprosentista huolimatta tyytyväisiä tulokseen. Saimme sidosryhmäkyselystä hyvät tulokset, ylitimme kaikki tavoitteemme kirkkaasti. 46 vastausta antaa kuitenkin suhteellisen luotettavaa tulosta järjestömme toiminnasta. Tulos oli myös hyvä opin paikka tämän vuoden sidosryhmäkyselyn toteuttamista ajatellen. Jatkossa mietimme sidosryhmämme ehkä tarkemmin. Lähetämme kyselyn vain lähimmille sidosryhmäläisille, noin 70:lle. Vastausprosentti voisi siinä tapauksessa nousta ja saisimme yhä edelleen luotettavaa tietoa järjestömme toiminnasta. Parhaimmat tulokset saimme 1. päätavoitteen osalta osatavoitteissa 1,1 Kalliolan Nuoret ry:ssä kunnioitetaan erilaisuutta ja 1,7 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa toteutuu aito kohtaaminen. Olemme tästä hyvillämme, sillä se kertoo arjen keskellä tapahtuvasta jokapäiväisestä hyväksymisestä ja välittämisestä, jota jokainen lapsi ja nuori tarvitsee. Tulokset kertovat että Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa se on totta. Osatavoite 1,22 koski sukupuolisensitiivisyyden toteutumista ja tavoitemittari 1,22 75 % Tyttöjen Talon asiakaskyselyyn vastanneista 75 % kokee, että on saanut tukea tyttöyteen ja naiseuteen Tyttöjen Talon toiminnassa. Tavoite jäi saavuttamatta sillä 38% kyselyyn vastanneista tytöistä ja nuorista naisista koki saavansa tukea tähän. Tyttöjen Talon työ on jo itsessään sukupuolisensitiivistä. Se on ikään kuin sisään kirjattuna kaikkeen toimintaan talossa. Sen toteutumisen kysyminen asiakastytöiltä ja naisilta on koettu haastavaksi. Kaikki eivät tarvitse varsinaisesti tukea omassa sukupuolessaan olemiseen, vaan kyse saattaa olla tarpeenmukaisesta vahvistamisesta, esimerkiksi oman tahdon ilmaisussa tai stereotypian murtamisessa, josta on apua kokonaisvaltaisessa identiteettityössä. Sukupuolisensitiivinen työ toteutuu myös hienovaraisena vahvistumisena, joka tapahtuu olemalla yhdessä ja yhteydessä toisiin tyttöihin ja naisiin. Toinen tulokseen vaikuttava tekijä saattaa olla se, että kohta tyttöys ja naiseus oli yhtenä osana pitkähköä listaa, jossa kysyttiin yleisesti tuen saamista Tyttöjen lolla ( itsetuntemus, itsetunto, sosiaaliset suhteet, Ta- perhesuhteet, opiskelu tai työ, elämänhallinta, tyttöys ja naiseus, oma vanhemmuus, seksuaalisuus, uudet näkökulmat ja toiveikkuus). Tyttöys ja naiseus ikään kuin hukkuvat muiden merkittävien tekijöiden joukkoon. Toisaalta näin sen halusimme kyselyyn rakentaakin, ilman johdattelevaa korostamista. 24

25 Toinen tavoitemittari, jossa tulos jäi alle tavoittelemamme tason oli 1,52 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastanneista lapsista kokee, että he voivat osallistua iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. Tämä koski osatavoitetta 1,5 Kalliolan Nuoret ry:n toiminnassa edistetään osallisuutta. Iltapäiväkerho-ohjaajat arvioivat tulosta ja jäivät miettimään, kuinka paljon tulokseen vaikuttaa se, että lapset eivät saa tehdä kerhossa aina kaikkea mitä haluaisivat tai kaikkia toiveita ei ole realistista toteuttaa. 79 % lapsista kokee osallistuvansa iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun. Tulos on tavoitteen toteutumattomuudesta huolimatta hyvä ja positiivista on myös se, että iltapäiväkerhoohjaajat ovat nyt enemmän tietoisia osallisuuden toteutumisessa iltapäiväkerhotoiminnassa. Tästä huolimatta kaikkia toiveita ei edelleenkään tulla toteuttamaan, kuten karkkia välipalaksi tai ip-kerhon ulkomaanmatkaa. Arvojen lisäksi halusimme tuoda näkyväksi Kalliolan Nuoret ry:n toiminnan laajenemisen ja yhteiskunnan haasteisiin vastaamisen. Yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen ja niiden nuorten asiakasryhmien tavoittaminen, joita muut tahot eivät tavoita, on Kalliolan Nuoret ry:n strategian mukaista. Vuonna 2011 Kalliolan Nuoret ry käynnisti jopa kolme uutta toimintamuotoa, joiden avulla voidaan vastata tiettyjen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeeseen. Vuosi 2011 oli järjestössämme vahvaa laajenemisen ja kehittämisen aikaa. (osatavoite 1,8 Kalliolan Nuoret ry. käynnistää ja kehittää uusia työmuotoja) Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi 25

26 2 TYTTÖJEN TALO TARJOAA TARPEENMUKAISTA TUKEA VUOTIAILLE TYTÖILLE JA NUORILLE NAISILLE jakautuu 5 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Tavoitamme tuen tarpeessa olevia tyttöjä ja nuoria naisia Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: Vuoden 2011 aikana Tyttöjen Talolla tuetaan 1120 tyttöä ja nuorta naista yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta; 6 harrastusryhmää 10 avointa ryhmää 22 suljettua ryhmää Tyttöjen Talon tunnusluvut/toimintatilastot Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnan kautta tuettiin vuonna 2011 Tyttöjen Talolla 980 tyttöä ja nuorta naista Tyttöjen Talon ryhmätoiminta 2011: 6 harrastusryhmää 12 avointa ryhmää ja 27 suljettua ryhmää 2. Tavoitemittari: Vuonna 2011 on suunnitelmallisen tuen piirissä 350 tyttöä Tyttöjen Talon tunnusluvut Suunnitelmallisen tuen piirissä oli vuonna tyttöä ja nuorta naista 3. Tavoitemittari: Tyttöjen Talon tytöt kokevat saavansa tukea Tyttöjen Talolta Viite 3 s.76 Tyttöjen Talon tyttöjen kuvaukset asiakaskyselyn avoimista vastauksista Kuvaus 1: Esimerkit poimittu kysymyksestä: Minkälaista tukea saat juuri Tyttöjen Talolta? Onko Tyttöjen Talolta saamasi tuki sellaista mitä et saisi jostakin toisaalta? Tyttöjen Talon tuki on (aikuisen) ohjaajan läsnäoloa avoimessa toiminnassa ja kuuntelua ja yhdessä tekemistä ja olemista. Olen saanut paljon tukea myös yksilötapaamisissa. Aina välillä pääsee juttelemaan kahden kesken ohjaajan kanssa, vaikka ei etukäteen olisikaan sovittu yksilötapaamista ja se on positiivinen asia, eikä siihen oikein ole tilaisuutta muualla. Muutenkin koen että Tyttöjen Talon toiminta ja tuki on sellaista että ihan sellaista tukea ei oikein monesta paikasta saa, jota täällä Tyttöjen talossa on, ja siksi täällä Tyttöjen Talossa käyn ja arvostan tämän toimintaa. Kuvaus 2: Millaista yksilöllistä ja juuri sinun tarpeitasi vastaavaa tukea koet saaneesi Tyttöjen Talolta? Tyttöjen Talolla niin ryhmässä kuin yksilötapaamisissa on saanut olla oma itsensä eikä ole pakotettu tekemään tai sanomaan mitään sellaista, mitä ei olisi itse halunnut tehdä. Ongelmien kanssa ei ole jätetty yksin ja on ohjattu ja neuvottu tarvittaessa uusien apuväylien pariin. 26

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 20 Arvot, yhteisöllisyys yy Kalliolan Nuoret ry 2012 Kalliolan Nuoret ry:n sosiaaliset tavoitteet ja tulokset Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan Nuorten Iltapäiväkerhot Iltapäiväkerhotoiminta 2012 Kalliolan Nuoret ry:n pienten

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 1 LAPSET JA NUORISOTYÖ JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - PÄIVÄKOTI Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista Henkilökunta on tyytyväistä päivähoidon

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kalliolan Nuoret ry 2012 Lähiötyö Kalliolan Nuoret ry:n lähiötyö toteutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa,

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen

Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Sukupuolisensitiivinen tyttö- ja poikatyö Kalliolan Nuoret ry 2012 Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon toiminta on matalankynnyksen

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA Yleistä Icehearts perustettiin vuonna 1995 Vantaalla, Ilkka ja Ville Turkan toimesta. Toimintamalli, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Louhelan setlementti on Setlementti Louhela ry:n ja Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy:n muodostama kokonaisuus,

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Esityksen rakenne 1) Nuorisotyön tyttökysymys mistä kaikki alkoi? 2) Nuorisotyö ja sukupuolten tasa arvo (tasa

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Jyvälän Jälkkärit TOIMINNON ESITTELY 2012 Koululaisten iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu

Vuosikertomus. saanut ystäviä ja sosiaalista elämää. Olen saanut apua ja vinkkejä parisu huolet ja murheet arjen keskellä ovat unohtuneet. Kun asioista on puhunut j oita tapahtuu myös muille eikä ole ainut joka pohdiskelee vaikeita asioita. Rä messis nii siit tulee hauskempaa ja se on hyvä

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Erilaisten ihmisten välinen yhteistyö ja yhteisöllisyyden voimavaroihin luottaminen ja niistä voimaantuminen

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ KÖLVI-TOIMINTA - Kölvi-toiminta tukee toimintaan osallistuvia kasvamaan yhteisönsä 4 ja yhteiskuntansa täysivaltaisiksi

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016

Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset tytöt ja seksuaaliväkivaltatyö 9.5.2016 Helsingin Tyttöjen Talo Arvot ja työn lähtökohta Tasa-arvo Moninaisuuden arvostaminen Ihmisen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Sukupuolisensitiivisen työotteen arkea

Sukupuolisensitiivisen työotteen arkea Sukupuolisensitiivisen työotteen arkea Sukupuolisensitiivisuus tarkoittaa kykyä ja herkkyyttä huomioida sukupuolen erilaiset vaikutukset lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä. Siihen liittyy myös

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 7

KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS 7 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS nuorisotyön johtajan katsaus vuoteen 2014 4 JUHLAVUOSI 5 KESÄTOIMINTA 5 ILTAPÄIVÄkerhoTOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN 5 KALLIOLAN NUORET 6 OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Ei kenenkään maalta kaikkien maalle Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Arvioinnin julkaisu 12.9.2012 1 Esityksen sisältö Arvioinnin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta

Tietoja perheiden asumisen ongelmasta Yleistä Voimanpesähanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka päätavoitteena on luoda peruspalveluiden rinnalle interventiomalli, jonka avulla ennalta ehkäistään perheiden asunnottomuutta. Tätä nelivuotista

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Neuvolapäivät 2017 Jukka Mäkeä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö, THL Miksi Vanhemmuus on yhteiskunnan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää?

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? #Ainutlaatuinen- seminaari Antti Ervasti Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Erityistason perheterapeutti Psykoterapeutti (ET,

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Ukonhatun kolmas sosiaalinen tilinpäätös on valmistunut. Sisällöllisesti tilinpäätös noudattaa pitkälti

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2. PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 2.1 Puijolan nuorisotyö on tarjonnut

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot