- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Kalliolan Nuorten Iltapäiväkerhot

2 Iltapäiväkerhotoiminta 2012 Kalliolan Nuoret ry:n pienten koululaisten iltapäivätoiminnan periaatteena on tarjota virikkeellinen, toiminnallinen ja turvallinen iltapäivä aikuisen seurassa. Vuonna 2012 Kalliolan Nuoret ry:llä oli stsemän kerhoa eri puolilla Helsinkiä. Kerhoissa oli mukana yhteensä 141 lasta. Iltapäiväkerhotoiminnassa työskenteli vuonna ohjaajaa ja yksi esimies. Ohjaajista yksi toimi iltapäivätoiminnan koordinaattorina. Rahoitus iltapäivätoiminnan järjestämiseen saadaan Helsingin kaupungin opetusviraston avustuksena. Iltapäiväkerhotoiminnan sosiaalisia tavoittta ja tuloksia vuodelta 2012: ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA LAPSEN KASVUA TUETAAN YKSILÖNÄ JA YHTEISÖN JÄSENENÄ Iltapäivätoiminnan sosiaalisia tavoittta mitattiin lasten ja vanhempien kyselyllä sekä työntekijän kuvauksella. Iltapäiväkerho toiminnan lasten ja vanhempien kysely toteutettiin marraskuussa Iltapäivätoimintaan osallistui tuolloin 91 lasta. Kyselyyn vastasi 78 lasta. Iltapäivätoiminnan lasten kyselyn vastausprosentti oli 86 % Iltapäiväkerhon lasten vanhemmista kyselyyn vastasi 75 vanhempaa, kyselyyn vastasi vain yksi vanhempi/lapsi. Vastausprosentti iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyssä oli 82 %. OSATAVOITTEET JA TAVOITEMITTARIT TULOKSET iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua. 90% lapsista on vastannut yhteen tai useampaan seuraavista KYLLÄ iltapäiväkerhossa: olen saanut kaverta, lkin yhdessä toisten kanssa, tulen hyvin toimeen toisten lasten kanssa, ohjaajille on helppo kertoa asioista ja tuntsta. [vastausvaihtoehdot KYLLÄ/EN] 77/78 =97,8 % kyselyyn vastannsta lapsista on valinnut yhden tai useamman ehdolla olevista vaihtoehdoista. RASTITA ALLA OLEVASTA LISTASTA NE KOHDAT JOISTA OLET SAMAA MIELTÄ. Olen saanut kaverta. (75) Lkin yhdessä toisten kanssa. (73) Tulen hyvin toimeen toisten lasten kanssa. (74) Ohjaajille on helppo kertoa asioista ja tuntsta. (68) 80% iltapäiväkerholaisten vanhemmista on täysin samaa tai samaa väittämän kanssa Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehitystä 79% (N=75) vanhemmista on täysin samaa tai samaa siitä, että iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä. Kuvaukset kerätty vanhempien kyselyn kysymyksestä: Miten iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehitystä? Noudatetaan tiettyjä sääntöjä, oppii kanssakäymistä muiden lasten kanssa, oppii hyväksymään erilaisuutta. Poikani on saanut paljon uusia mukavia ystäviä joihin ja joiden vanhempiinkin olemme tutustuneet. Tyttäreni on tosi arka, mutta hänet on saatu innostumaan mukaan toimintaan. En tiedä miten, mutta tulos on hyvä! Ohjaajat osaavat asiansa ja kaikista pidetään hyvää huolta. Keskustelu ohjaajien kanssa on helppoa. Haastavissa tilantssa olla menty mukaan lapsen tahtoon, vaan annettu välintä ja vaihtoehtoja päästä itse tilanteen herraksi. KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS

3 iltapäivätoiminnassa huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet. Iltapäivätoiminnan ohjaajat huomioivat lapsen yksilölliset tarpeet kerhossa. Kalliolan Nuorten erityislapsille tarkoitetuissa pienryhmissä on n. 10 lasta sekä 3 ohjaajaa. Lapsille voidaan antaa enemmän huomiota ja yksilöllistä ohjausta kuin suurissa iltapäiväkerhoryhmissä. Lasten vanhemmat tavataan vuoden alussa ns. vanhempien vartssa jolloin hltä tiedustellaan hdän lapseensa liittyviä erityistarpta ja toivta. Monet vanhemmat myös toimittavat kerholle mahdolliset psykologin lausunnot ja diagnoosit, jolloin ohjaajilla on hyvin kattava kuva kunkin lapsen ongelmista. Kerhon päiväohjelma pyritään pitämään tiiviinä ja toiminta vaikeustasoltaan kaikille sopivilta. Lapsia kannustetaan osallistumaan mutta tarpeen tullen hlle annetaan myös mahdollisuus olla yksin ja rauhassa. Avustamme läksyissä sekä normaalssa arjen toiminnoissa sekä yhteys perheeseen sekä muihin lapsen elämään kuuluviin tahoihin on aktiivista. 22 KALLIOLAN NUORET RY VUOSIKERTOMUS 2012

4 5 KALLIOLAN NUORET RY TARJOAA TURVALLISTA JA LAPSILÄHTÖISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAA KOULULAISILLELAISILLE jakautuu 5 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Päätavoite Iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen kasvuympäristön lapsille Osatavoitetta on mitattu 7 tavoitemittarilla Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että kerhossa on hyvä olla. 3 kpl (4 %) 66 kpl (92 %) 3 kpl (4 %) 69/89 kpl (77,5%) Kysymys: Onko kerhossa hyvä olla? 92 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että kerhossa on hyvä olla. 2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että ohjaaja auttaa häntä tarvittaessa. (1,4 %) 68 kpl (94,4 %) 3 kpl (4,2 %) 69/89 kpl (77,5%) Kysymys: Auttaako ohjaaja sinua, jos tarvitset apua? 94 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että ohjaaja auttaa häntä tarvittaessa.

5 3. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että hllä on kerhossa kaverta (1 %) 69 kpl (96 %) (3 %) 70/89 kpl (78,7%) Kysymys: Onko sinulla kerhossa kaverta? 96 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee että hllä on kerhossa kaverta. 4. Tavoitemittari: 80 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista ole kokenut kerhossa kiusaamista 28 kpl (39 %) 4 (58 %) (3 %) 70/89 kpl (78,7%) Kysymys: Onko sinua kiusattu kerhossa? (sanottu sinulle rumasti, lyöty, ole otettu mukaan lkkiin) 58 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista ole kokenut kerhossa kiusaamista. 5. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen 3 kpl (4 %) 63 kpl (88 %) 6 kpl (8 %) 66/89 kpl (74,2%) Kysymys: Jos sinua on kiusattu, onko ohjaaja puuttunut siihen? 88 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen.

6 6. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä että kaikilla on samat säännöt. (3 %) 68 kpl (94 %) (3 %) 70/89 kpl (78,7%) Kysymys: Onko kaikilla samat säännöt? 94 % iltapäivätoiminnan lapsista on sitä että kaikilla on samat säännöt. 7. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väitteen Iltapäiväkerho on turvallinen paikka lapselleni kanssa. täysin eri eri (2%) osittain eri (3%) osittain samaa 19 kpl (32%) Samaa 37 kpl (63%) täysin samaa en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. Vastausten keskiarvo 5,6 95 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väitteen Iltapäiväkerho on turvallinen paikka lapselleni kanssa.

7 2. Osatavoite: Iltapäivätoiminta tarjoaa yksilöllistä ja tarpeenmukaista tukea lasten kasvuun Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista saa omasta mielestään ohjaajalta tarpeeksi huomiota. 5 kpl (7 %) 64 kpl (89 %) 3 kpl (4 %) 69/89 kpl (77,5%) Kysymys: Saatko ohjaajilta tarpeeksi huomiota? 89 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista saa omasta mielestään ohjaajalta tarpeeksi huomiota. 2. Tavoitemittari: Lapsen erityiset tarpeet huomioidaan iltapäiväkerhossa Iltapäiväkerho-ohjaajan kuvaus: Kerhossamme on 9v, poika jolla on laaja-alainen kehitysviivästymä, joka ilmenee sosiaalisen kanssakäymisen vaikeutena. Lapsi elää paljon omassa mielikuvitusmaailmassaan. Koulunkäynti on lapselle haastavaa, hän on joutunut kertaamaan ensimmäisen luokan kahdesti, ennen kuin sopiva koulumuoto löytyi. Me ip-kerhossa olemme omalta osaltamme tukeneet poikaa.olimme seuraamassa toimintaterapeutin työtä, saimme sieltä tärktä vinkkejä ja hyödyllisiä ohjta lapsen tukemiseen. Moni asia on nyt edistynyt pojan kohdalla.vanhemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä iltapäiväkerhoohjaajien osallistumiseen pojan kasvun ja kehityksen tukemisessa. Tulos saatiin vanhempien kyselystä 2011, avoimen kysymyksen Kerro esimerkki siitä miten lapsesi yksilölliset tarpeet on huomioitu iltapäiväkerhossa? kautta. Vanhemman kuvaus: Ohjaajat ymmärtävät että jokainen lapsi on oma persoonansa ja tarvitsee oman tilansa ja tapansa asioiden toteuttamiseen. Vaikeuksien yllättäessä aikuinen hakee ratkaisumalleja lapsen kanssa ja tekee niistä mahdollisesti sopimuksen seuraavia tilantta varten

8 3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholasten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni kasvua ja kehitystä kanssa täysin eri eri (3%) osittain eri 9 kpl (15%) osittain samaa 24 kpl (41%) Samaa 24 kpl (41%) täysin samaa en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Vastausten keskiarvo 5,2 Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. 82 % iltapäiväkerholasten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni kasvua ja kehitystä. kanssa. Kerro esimerkki siitä miten lapsesi kasvua ja kehitystä on tuettu Kalliolan Nuorten iltapäiväkerhotoiminnan kautta? Vanhemman kuvaus: Minusta monellakin tavalla. Ohjaajat ovat osanneet avustaa asperger-lastani lkkhin menemisessä, ja toisaalta antavat rauhoittumishetken, kun hän sitä tarvitsee. Saan mukavasti viestejä päivän tapahtumista. Lapset haettiin alussa aina luokista, mikä lisäsi turvallisuutta. 4. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väittämän Ohjaajaa on helppo lähestyä lastani koskevissa asioissa kanssa täysin eri eri (2%) osittain eri 3 kpl (5%) osittain samaa 18 kpl (31%) Samaa 37 kpl (63%) täysin samaa en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Vastausten keskiarvo 5,6 Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. 94 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta vanhemmista on täysin samaa tai samaa väittämän Ohjaajaa on helppo lähestyä lastani koskevissa asioissa kanssa. Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 jätti tähän.

9 3. Osatavoite: Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan lkkiin 1 (17 %) 59 kpl (82 %) (1 %) 71/89 kpl (79,8%) Kysymys: Rohkaistaanko sinua kerhossa mukaan lkkiin? 82 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä, että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan lkkiin. 2. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista osallistuu omasta mielestään kerhon yhtseen toimintaan (3 %) 63 kpl (87,5 %) 7 kpl (9,5 %) 65/89 kpl (71,9%) Kysymys: Osallistutko kerhon yhtseen toimintaan? 88 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista osallistuu omasta mielestään kerhon yhtseen toimintaan.

10 3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä kanssa. täysin eri eri (3%) osittain eri 1 (17%) osittain samaa 19 kpl (32%) Samaa 26 kpl (44%) täysin samaa (3%) en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. Kerro esimerkki siitä miten iltapäiväkerhossa on tuettu lapsesi sosiaalisten taitojen kehittymistä? Vastausten keskiarvo 5,2 76 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä kanssa. Vanhemman kuvaus: On säännöt mitä kaikki noudattavat ja niistä pidetään kiinni. Kaikki lkkivät kaikkien kanssa. Riitoihin tai erimielisyyksiin puututaan heti ja asiat selvitetään välittömästi asianosaisten kanssa. Ketään kiusata. Poikani meneekin mielellään ipkerhoon. Ip-kerhossa pidetään hyviä käytöstapoja ja tapakulttuuria arvossa. 4. Osatavoite: Iltapäivätoiminta on virikkeellistä ja monipuolista Osatavoitetta on mitattu 4 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä että kerhossa tehdään kivoja juttuja. 3 kpl (4 %) 64 kpl (89 %) 5 kpl (7 %) 67/89 kpl (75,3%) 89 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä että kerhossa tehdään kivoja juttuja. Kysymys: Onko kerhossa kivaa tekemistä?

11 2. Tavoitemittari: Iltapäiväkerhossa saa tehdä erilaisia asioita 4 kpl (5,5 %) 66 kpl (92 %) (~2,5 %) 70/89 kpl (78,7%) Kysymys: Tehdäänkö kerhossa erilaisia asioita? 92 % iltapäiväkerhon kyselyyn vastannsta lapsista on sitä että iltapäiväkerhossa saa tehdä erilaisia asioita. Tulos saatiin iltapäiväkerhon työntekijän kuvauksesta. Hän kirjoitti sen sosiaalista tilinpitoa varten Työntekijän kuvaus: Jokaiseen kerhoviikkoon sisältyy päivittäisen ulkoilun lisäksi askartelua, pelailua, lkkiä ja rauhallista yhdessäoloa. Päivittäiset rutiinit antavat lapsille turvallisuutta. Koulun jälkeen on vuorossa ulkoilua, ulkolkkejä, talvella esimerkiksi luistelua. Klo on välipala, jonka jälkeen ohjaaja lukee lapsille jatkokertomusta. Välipalan jälkeen on mahdollisuus läksyjen tekoon ja muuhun toimintaan. Mllä on myös liikuntasalivuoro kahdesti viikossa, jolloin erilaisia liikuntalkkejä on mahdollisuus lkkiä. Joskus voidaan katsoa myös elokuvia. Toteutamme arjen työssä Kalliolan Nuoret ry:n arvoja, josta esimerkkinä joulun alla toteutettu vaate-, lahja- ja lelukeräys köyhissä oloissa eläville monilapsisille perhlle Kotilieden kummikerhon välityksellä. Erilaiset retket kuuluvat myös iltapäivätoiminnan ohjelmaan. Vuonna 2011 olemme tehneet retken mm. koulumuseoon ja eläinmuseoon.

12 3. Tavoitemittari: 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista kokee saavansa osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun. 5 kpl (7 %) 57 kpl (79 %) 1 (14 %) 62/89 kpl (75,3%) Kysymys: Saatko osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun? 79 % lapsista kokee saavansa osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun. 4. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on riittävän virikkeellistä ja monipuolista kanssa. täysin eri eri osittain eri 1 (20%) osittain samaa 27 kpl (46%) Samaa 19 kpl (32%) täysin samaa (2%) en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. Vastausten keskiarvo 5,1 78 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on riittävän virikkeellistä ja monipuolista kanssa.

13 5. Osatavoite: Iltapäiväkerhon ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja tehtävään soveltuvia Osatavoitetta on mitattu 3 tavoitemittarilla 1. Tavoitemittari: 70 % ohjaajista on muodollisesti päteviä työhön Tulos saatiin iltapäivätoiminnan esimiehen tilastoista, sekä iltapäiväkerho-ohjaajien työsopimuksista. Muodollisesti pätevä tarkoittaa että ohjaajalla on tehtävään soveltuva koulutus, esimerkiksi aamu- tai iltapäiväohjaajan pätevyys tai lähihoitaja. 74 % iltapäiväkerhon ohjaajista on muodollisesti päteviä työhön (eli 14/19 työntekijästä) 2. Tavoitemittari: 80 % Iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän ohjaajat ovat ammattitaitoisia kanssa (2%) 6 kpl (10%) 2 (37%) 29 kpl (49%) (2%) täysin eri 1 eri 2 osittain eri 3 osittain samaa 4 Samaa 5 täysin samaa 6 en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. Vastausten keskiarvo 5,4 86 % Iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän ohjaajat ovat ammattitaitoisia kanssa. 3. Tavoitemittari: 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Yhtstyö on riittävää iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa kanssa. 1 (17%) 24 kpl (41%) 25 kpl (42%) täysin eri 1 eri 2 osittain eri 3 osittain samaa 4 Samaa 5 täysin samaa 6 en osaa sanoa 59/89 kpl (66,3%) Viite 4 s.76 Kyselyyn vastasi 61 henkilöä, joista 2 (3%) jätti tähän. Vastausten keskiarvo 5,3 83 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Yhtstyö on riittävää iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa kanssa.

14 5. PÄÄTAVOITTEEN ITSEARVIOINTI Arviointi koskee 5. päätavoitetta Kalliolan nuoret ry tarjoaa turvallista ja lapsilähtöistä iltapäivätoimintaa koululaisille ( osatavoitteet 5,1-5,3 ja tavoitemittarit 5,11 5,53) Kalliolan Nuorilla on 7 iltapäiväkerhoa, joista kaksi on suurempaa tavallista iltapäiväkerhoa ja 5 pientä erityisryhmää. Tulokset saavutettiin valtaosin hyvin. Tavoitndikaattorit 5, % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista ole kokenut kerhossa kiusaamista ja 5,15 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta kiusatuista lapsista sanoo, että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen vät toteutuneet tavoittden mukaisesti. 58 % lapsista ole kokenut kiusaamista ja 88 % lapsista sanoo että ohjaaja on puuttunut kiusaamiseen. Ohjaaja varmasti puuttuu, jos näkee tai kuulee kiusaamisesta, mutta aina se ole mahdollista. Joskus lasten voi olla vaikea erottaa onko kiusaaminen tapahtunut koulussa vai iltapäiväkerhossa, etenkin silloin, jos iltapäiväkerho kokoontuu omassa luokkatilassa. Vanhempien asiakaskyselyn avoimissa vastauksissa korostui kuitenkin selvästi tyytyväisyys ja kiitollisuus siihen, että kiusaamiseen puututaan heti ja asiat selvitetään asianosaisten kanssa tai että ketään kiusata ja kaikki lkkii kaikkien kanssa. Osatavoite 5,3 Iltapäivätoiminnassa tuetaan lasten sosiaalista kasvua jäätiin kaikissa tuloksissa alle tavoitetason. Tavoitemittarissa 5,31 90 % iltapäivätoiminnan kyselyyn vastannsta lapsista on sitä, että häntä rohkaistaan kerhossa mukaan lkkiin tulos jää paljon tavoitetasosta (82%). Iltapäiväkerhon ohjaajien kanssa käytiin keskustelua siitä, että suurinta osaa lapsia tarvitsekaan rohkaista mukaan lkkiin, hllä ole siihen tarvetta. Osalla lapsista lkkiin rohkaisu on suuressa roolissa ja merkittävä tavoite lapselle. Kysymyksen asettelua mietitään tämän vuoden kyselyssä toisella tapaa. Tavoitemittarissa 5,33 80 % iltapäiväkerholaisten vanhempien kyselyyn vastannsta on täysin samaa tai samaa väittämän Iltapäivätoiminta on tukenut lapseni sosiaalisten taitojen kehittymistä kanssa tavoitteesta jäätiin 4 %. Lapset ja vanhemmat vät myöskään olleet kokonaan tyytyväisiä iltapäivätoiminnan virikkeellisyyteen. Täyttymättömät prosenttiyksiköt ovat pieniä, mutta kyselyiden antamat vastaukset virittävät olemaan enemmän tietoisia kyseessä olevista asioista iltapäiväkerhossa ja etenkin toimintaa suunniteltaessa. Kuitenkin 92 % asiakaskyselyyn vastannsta lapsista oli sitä, että kerhossa on hyvä olla ja 94 % asiakaskyselyyn vastannsta vanhemmista sitä että kerho on turvallinen paikka lapselleni. Ne ovat mlle tärkmpiä saavutettuja tavoittta. Vanhempien antama hyvän palautteen määrä ja hyvät kuvaukset toiminnasta, jotka näkyvät tämän päätavoittden kuvauksissa, ovat myös palkitseva ja merkittävä tekijä kulunutta vuotta arvioitaessa. Henna Lehtinen / Kalliolan Nuoret ry:n sot-tiimi

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2. PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 2.1 Puijolan nuorisotyö on tarjonnut

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Jyvälän Jälkkärit TOIMINNON ESITTELY 2012 Koululaisten iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 LAPSET JA NUORISOTYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 1 LAPSET JA NUORISOTYÖ JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - PÄIVÄKOTI Päiväkodin toiminta on valvottua ja turvallista Henkilökunta on tyytyväistä päivähoidon

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta

Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminta Päätavoite 4. KOSKELAN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Oletteko tyytyväinen: 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne?

Oletteko tyytyväinen: 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne? Tammelan kunnan iltapäivätoiminta Lasten vanhempien kyselyn yhteenvetolomake 2016 Toiminnan arviointi 1/5 Oletteko : 1 1. Saamanne tiedon määrään kerhopaikkaa hakiessanne? Ei eikä Kirkonkylä1 1 3 2 3 9

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2015-2016 Setlementti Puijola Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

(015)348 714 www.psliikunta.com

(015)348 714 www.psliikunta.com iltapäivätoiminta palautekyselyt lapsille ja vanhemmille 15.11.2011 Pieksämäen Seudun Liikunta ry. on Pieksämäen kaupungin vastaava iltapäivätoiminnan organisaattori ja järjestäjä kolmella ala-koululla.

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho Lukuvuosi 2017-2018 Siuntion kunta Iltapäivätoiminta (ilttis) on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu Lukuvuosi 2017-2018 Kuopion Setlementti Puijola ry Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivä- toiminnan laatukriteerit LEMPÄÄLÄN KUNTA 2013 Sivistyslautakunta 17.9.2013 Opetusministeriön laatimia, syksyllä 2009 valmistuneita perusopetuksen laatukriteereitä täydennettiin

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS kevät 2017 Seinäjoen perusopetuksen arviointikysely 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2017 jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on ollut

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 16.6.2014 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2014 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Koko maa 2014 Lappeenranta 2014, 2013 ja 2012 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2014 Samaa mieltä Lpr 2014 Samaa

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Pirkkalan kunta Sivistysosasto Infovihko iltapäivätoiminnassa olevien lasten vanhemmille Lukuvuosi 2015 2016 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Esikoululaiset 1.-2.luokkaiset Lisätietoa löytyy myös opetuksen internet-sivuilta,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia

Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Muhoksen Kirkonkylän koulu ja Honkalan koulu Koulujen yhdistyminen - lasten ajatuksia Vanhemmat 7 13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä Kyselyn toteuttaminen Kysely tehtiin yhteistyössä rehtoreiden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 5.5.2015 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2015 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2015, 2014, 2013 koko maa 2015 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2015 Samaa mieltä Lpr 2015 Samaa mieltä

Lisätiedot

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA

KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA 1 (8) 29.4.2016 KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILIT 2016 ALAKOULUT KYSYMYKSITTÄIN Lappeenranta 2016, 2015, 2014 koko maa 2016 KOULUN TILAT JA TOIMINTA Samaa mieltä koko maa 2016 Samaa mieltä Lpr 2016 Samaa mieltä

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kysely Kankaanpään kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kankaanpään kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 20 Arvot, yhteisöllisyys yy Kalliolan Nuoret ry 2012 Kalliolan Nuoret ry:n sosiaaliset tavoitteet ja tulokset Kalliolan Nuoret ry:n sosiaalisen

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kalliolan Nuoret ry 2012 Lähiötyö Kalliolan Nuoret ry:n lähiötyö toteutuu Kivikon kumppanuusnuorisotalossa,

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010, 2010, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0, 009 Yhteistyökumppanuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite. jakautuu osatavoitteeseen. Osatavoite: UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANITYÖKUMPPANI

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa?

1. Millä mielellä menet iltapäiväkerhoon? 2. Miten viihdyt iltapäiväkerhossa? IP-KYSELYJEN VASTAUKSET, LASTEN KAAVIOT 1/8 1. Millä mielellä met iltaäiväkehoon? iloin iloin kumaak suu 66 % 24 % 10 % 0 % 0 % 53 % 33 % 13 % 0 % 0 % 75 % 25 % 0 % 0 % 0 % 85 % 15 % 0 % 0 % 0 % 80 % 15

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017

Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 2017 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi kevät 07 Merituulen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin oma laadunarviointikysely toimintaan osallistuneille lapsille ja heidän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja.

Jokaisen vastaajaryhmän kysely oli erilainen, vaikka niistä löytyi myös yhteisiä kysymyksiä tai teemoja. Seinäjoen kaupungin opetustoimi Perusopetuksen arviointi / Arviointikysely kevät 2014 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ JA KOULUTYYTYVÄISYYS 1. Tietoja kyselystä Kysely toteutettiin talviloman 2014 jälkeen. Erityistä

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 29) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot