Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k"

Transkriptio

1 Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k

2 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki

3 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki

4 Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus- ja opetustyötä hyvin,. Koulussa on kannustava ilmapiiri.,. Koulun rehtori on kehitysmyönteinen.,,,,,, Kaikki

5 Henkilöstö. Koulun henkilökunta on ammattitaitoista.,. Opettajien sijaisjärjestelyt toimivat hyvin., 7. Koulussa on riittävästi aikuisia tukemassa lapseni oppimista. 8. Henkilökunta kohtelee oppilaita arvostavasti ja ystävällisesti.,,,,,, Kaikki

6 Taloudelliset resurssit 0. Oppilaiden käytössä olevat opiskeluvälineet (esim. kirjat, oppimateriaalit, muut opetusvälineet) ovat ajanmukaisia.,. Koulussa on riittävästi tietoteknisiä välineitä oppilaiden käytössä.,. Koulussa järjestetään retkiä ja opintokäyntejä.,,,,,, Kaikki

7 Oppilasarviointi. Saan riittävästi tietoa oppilasarvioinnin perusteista.,. Oppilasarviointi on oikeudenmukaista.. Oppilas saa palautetta koulunkäynnistään monipuolisesti (kokeiden ja todistusten lisäksi esimerkiksi itsearvioinnit ja kasvatuskeskustelut).,9 7. Saan riittävästi tietoa lapseni oppimisesta.,8,,,,, Kaikki 7

8 Opetussuunnitelman toteuttaminen 9. Koulun opetussuunnitelma on helposti saatavissa., 0. Saan riittävästi tietoa opetuksen tavoitteista ja sisällöstä.,7. Lapseni oppii koulussa niitä taitoja, joita hän tulevaisuudessa tarvitsee.,,,,,, Kaikki 8

9 Opetus ja opetusjärjestelyt. Opetusryhmien koko on sopiva.,. Opettajien opetusmenetelmät ovat ajanmukaisia.,. Lapseni kokee, että oppitunneilla on oppimista edistävä työrauha.,7,,,,, Kaikki 9

10 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 7. Oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan riittävästi opetuksessa. 8. Oppilasta on ohjattu riittävästi erilaisissa opiskelutekniikoissa.,, 9. Tiedän, mistä saan apua, jos tarvitsen lapselleni tukea. 0. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni opintojen etenemiseen liittyen (esim. kieli - ja ainevalinnat ja jatko -,9. Lapseni on saanut tukiopetusta sitä tarvitessaan.. Lapseni on saanut erityisopettajan tukea sitä tarvitessaan.,,. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin kouluterveydenhoitajan palveluihin.. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin koulukuraattorin palveluihin.. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin koulupsykologin palveluihin.. Kouluruokailu toimii hyvin.,,7,7,8,,,,, Kaikki 0

11 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 7. Saan riittävästi tietoa koulun kerhotoiminnasta., 8. Olen tyytyväinen koulun kerhotoimintaan.,7,,,,, Kaikki

12 Osallisuus ja vaikuttaminen 0. Minulle on tarjottu riittävästi mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan.,. Koulun toimintakulttuuri on avointa ja vuorovaikutteista.. Yhteistyö koulun kanssa on luontevaa.,,,,, Kaikki

13 Kodin ja koulun yhteistyö. Olen tyytyväinen tapaan, jolla lapseni luokanopettaja/luokanvalvoja tekee yhteistyötä kanssani.,. Koen, että antamallani palautteella on vaikutusta koulun toimintaan.,. Osallistun säännöllisesti huoltajille järjestettyihin tilaisuuksiin., 7. Huoltajille järjestetyt tilaisuudet ovat hyödyllisiä., 8. Koulun arkipäivän tiedotus toimii., 9. Kasvatusasioissa olen samoilla linjoilla koulun kanssa.,,,,,, Kaikki

14 Fyysinen oppimisympäristö. Koulun tilat ovat tarkoituksenmukaiset.,. Koulussa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.,,,,,, Kaikki

15 Oppimisympäristön turvallisuus. Koulussa oppilaiden turvallisuuteen kiinnitetään riittävästi huomiota.,. Lapseni menee mielellään kouluun.,. Otan heti yhteyttä kouluun, mikäli lastani kiusataan koulussa., 7. Koulussa kiusaamiseen puututaan asianmukaisesti.,8,,,,, Kaikki

16 Kouluarvosana koululle 8, Kaikki

17 Johtaminen -. Koulun rehtori johtaa kasvatus- ja opetustyötä hyvin ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 8% 0% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.0) (Vastauksia:) 7

18 Johtaminen -. Koulussa on kannustava ilmapiiri. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.0) (Vastauksia:) 8

19 Johtaminen -. Koulun rehtori on kehitysmyönteinen. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 7% 0% 9% % 0% % 9% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:0.99) (Vastauksia:) 9

20 Henkilöstö -. Koulun henkilökunta on ammattitaitoista. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % 0% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.87) (Vastauksia:) 0

21 Henkilöstö -. Opettajien sijaisjärjestelyt toimivat hyvin. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % 9% % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:)

22 Henkilöstö - 7. Koulussa on riittävästi aikuisia tukemassa lapseni oppimista. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 0% % 7% % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.0, Hajonta:.) (Vastauksia:)

23 Henkilöstö - 8. Henkilökunta kohtelee oppilaita arvostavasti ja ystävällisesti. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % 0% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.09, Hajonta:.07) (Vastauksia:)

24 Taloudelliset resurssit - 0. Oppilaiden käytössä olevat opiskeluvälineet (esim. kirjat, oppimateriaalit, muut opetusvälineet) ovat ajanmukaisia. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 7% % % % % 0% % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:)

25 Taloudelliset resurssit -. Koulussa on riittävästi tietoteknisiä välineitä oppilaiden käytössä. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 9% % % % % % 8% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.0, Hajonta:.) (Vastauksia:)

26 Taloudelliset resurssit -. Koulussa järjestetään retkiä ja opintokäyntejä. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % 9% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.9) (Vastauksia:)

27 Oppilasarviointi -. Saan riittävästi tietoa oppilasarvioinnin perusteista. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 0% % % 8% 8% % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:) 7

28 Oppilasarviointi -. Oppilasarviointi on oikeudenmukaista. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % 8% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.9, Hajonta:.8) (Vastauksia:) 8

29 Oppilasarviointi -. Oppilas saa palautetta koulunkäynnistään monipuolisesti (kokeiden ja todistusten lisäksi esimerkiksi itsearvioinnit ja kasvatuskeskustelut). ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % 9% % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.8, Hajonta:.) (Vastauksia:) 9

30 Oppilasarviointi - 7. Saan riittävästi tietoa lapseni oppimisesta. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 7% % % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.8, Hajonta:.) (Vastauksia:) 0

31 Opetussuunnitelman toteuttaminen - 9. Koulun opetussuunnitelma on helposti saatavissa. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 9% 8% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

32 Opetussuunnitelman toteuttaminen - 0. Saan riittävästi tietoa opetuksen tavoitteista ja sisällöstä. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 9% % 0% % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:.) (Vastauksia:)

33 Opetussuunnitelman toteuttaminen -. Lapseni oppii koulussa niitä taitoja, joita hän tulevaisuudessa tarvitsee. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % 8% % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.09, Hajonta:0.9) (Vastauksia:)

34 Opetus ja opetusjärjestelyt -. Opetusryhmien koko on sopiva. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 8% % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:.) (Vastauksia:)

35 Opetus ja opetusjärjestelyt -. Opettajien opetusmenetelmät ovat ajanmukaisia. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % % % % 7% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.9) (Vastauksia:)

36 Opetus ja opetusjärjestelyt -. Lapseni kokee, että oppitunneilla on oppimista edistävä työrauha. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 9% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

37 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 7. Oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan riittävästi opetuksessa. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:) 7

38 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 8. Oppilasta on ohjattu riittävästi erilaisissa opiskelutekniikoissa. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 0% 0% % 0% % % 9% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.7) (Vastauksia:) 8

39 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 9. Tiedän, mistä saan apua, jos tarvitsen lapselleni tukea. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.9, Hajonta:.) (Vastauksia:) 9

40 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 0. Olen saanut riittävästi tietoa lapseni opintojen etenemiseen liittyen (esim. kieli- ja ainevalinnat ja jatkoopinnot). ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 9% 9% % % % 9% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.98, Hajonta:.08) (Vastauksia:) 0

41 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. tukiopetusta sitä tarvitessaan. Lapseni on saanut ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 7% 0% 8% % 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

42 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. erityisopettajan tukea sitä tarvitessaan. Lapseni on saanut ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 0% % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

43 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin kouluterveydenhoitajan palveluihin. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % 8% 8% 7% % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

44 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin koulukuraattorin palveluihin. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 0% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:.) (Vastauksia:)

45 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. Olen tyytyväinen koulun tarjoamiin koulupsykologin palveluihin. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 8% % % % % 7% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:.) (Vastauksia:)

46 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki -. toimii hyvin. Kouluruokailu ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % 0% % % % % 7% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.8, Hajonta:.) (Vastauksia:)

47 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 7. tietoa koulun kerhotoiminnasta. Saan riittävästi ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % 9% % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.0, Hajonta:.) (Vastauksia:) 7

48 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - 8. koulun kerhotoimintaan. Olen tyytyväinen ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % % % % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:.8) (Vastauksia:) 8

49 Osallisuus ja vaikuttaminen - 0. Minulle on tarjottu riittävästi mahdollisuuksia osallistua koulun toimintaan. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 8% % % % % 0% % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:0.8) (Vastauksia:) 9

50 Osallisuus ja vaikuttaminen -. Koulun toimintakulttuuri on avointa ja vuorovaikutteista. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.0, Hajonta:.7) (Vastauksia:) 0

51 Osallisuus ja vaikuttaminen -. Yhteistyö koulun kanssa on luontevaa. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 7% % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.99, Hajonta:.) (Vastauksia:)

52 Kodin ja koulun yhteistyö -. Olen tyytyväinen tapaan, jolla lapseni luokanopettaja/luokanvalvoja tekee yhteistyötä kanssani. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % % % % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.9, Hajonta:.9) (Vastauksia:)

53 Kodin ja koulun yhteistyö -. Koen, että antamallani palautteella on vaikutusta koulun toimintaan. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.) (Vastauksia:)

54 Kodin ja koulun yhteistyö -. Osallistun säännöllisesti huoltajille järjestettyihin tilaisuuksiin. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 8% % 9% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.8, Hajonta:.) (Vastauksia:)

55 Kodin ja koulun yhteistyö - 7. ovat hyödyllisiä. Huoltajille järjestetyt tilaisuudet ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 8% % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.8, Hajonta:.08) (Vastauksia:)

56 Kodin ja koulun yhteistyö - 8. Koulun arkipäivän tiedotus toimii. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.0) (Vastauksia:)

57 Kodin ja koulun yhteistyö - 9. linjoilla koulun kanssa. Kasvatusasioissa olen samoilla ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 9% % 9% % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:.0) (Vastauksia:) 7

58 Fyysinen oppimisympäristö -. tarkoituksenmukaiset. Koulun tilat ovat ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) 0% % 9% % % 0% % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.77) (Vastauksia:) 8

59 Fyysinen oppimisympäristö -. Koulussa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin erimieltä) % % % % 0% % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.9) (Vastauksia:) 9

60 Oppimisympäristön turvallisuus -. Koulussa oppilaiden turvallisuuteen kiinnitetään riittävästi huomiota. ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.09, Hajonta:0.9) (Vastauksia:) 0

61 Oppimisympäristön turvallisuus -. kouluun. Lapseni menee mielellään ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % 8% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.7, Hajonta:0.88) (Vastauksia:)

62 Oppimisympäristön turvallisuus -. mikäli lastani kiusataan koulussa. Otan heti yhteyttä kouluun, ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) 7% 7% % % % % % 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:., Hajonta:0.9) (Vastauksia:)

63 Oppimisympäristön turvallisuus - 7. puututaan asianmukaisesti. Koulussa kiusaamiseen ( = Täysin samaa mieltä, = Täysin eri mieltä) % % % 9% % % 9% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Kaikki (KA:.78, Hajonta:.9) (Vastauksia:)

64 Anna lopuksi kokonaisarvosana koululle asteikolla Kouluarvosana koululle (0 = Kiitettävä, = Hylätty) 00% 80% 0% % 0% % 0% 0% % % % % % Kaikki (KA:8.9, Hajonta:.09) (Vastauksia:0)

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakaskysely 05-06 . Lapseni viihtyy iltapäivätoiminnassa ( = Eri mieltä, = Samaa mieltä), % 9,7 % 7,9 % 57, % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 00,0 % Kaikki (KA:.,

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö

Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa. Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö Vertaisauditointi Vantaan perusopetuksessa Merja Kuokka, perusopetuksen aluepäällikkö 9.11.2017 Mikä vertaisauditointi ja miksi? Auditointiprosessi Mitä opimme, mitä voisitte oppia meiltä? MK 9.11.2017

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet

Rakenteiden laatu. 1. Johtaminen. tavoite kriteeri arviointi (kyllä/ei) vahvuudet, kehittämistarpeet Perusopetuksen laatukriteerit Hyväksytty sivistyslautakunnassa ppkkvvvv Tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2017 Vastausprosentti: 81,1 % I Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 I Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011

Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 Kotiinpäin Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2011 29.4.2011 Timo Lankinen pääjohtaja Opetushallitus Laadukas opetus (sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Abien päättökysely. Lukuvuosi

Abien päättökysely. Lukuvuosi Abien päättökysely Lukuvuosi 13-14 Viisiportaisissa kysymyksissä skaala on seuraava; 1 väitteen kanssa täysin eri mieltä 2 väitteen kanssa eri mieltä 3 ei eri mieltä eikä samaa mieltä 4 väitteen kanssa

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit

Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Perusopetuksen laatukriteerit TAINIONMÄEN YHTENÄISKOULU KIVIJÄRVEN KUNTA, KIVIJÄRVI Perusopetuksen laatukriteerit 2012 Tainionmäen yhtenäiskoulu, Kivijärvi Kivijärvi 2014 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Opetustoimen laatukäsikirja

Opetustoimen laatukäsikirja Opetustoimen laatukäsikirja Sisällysluettelo 1. Perusteet ja tavoitteet... 1 2. Fyysinen oppimisympäristö... 2 2.1. Ministeriön laatukriteerit... 2 2.2. Kankaanpään kaupungin opetustoimen laatukriteerit...

Lisätiedot

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava II: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava II: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 8.4.2013 Päivän ohjelma: 13.00-13.15 Tervetuloa ja Fiilismittari 13.15-13.30 Yleistä oppilaitoksen laadusta: Mitä jäi käteen viime kerrasta? 13.30-14.00 Suunnitelmien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2014 Hyvän kasvun strategian arviointi 2014 Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhti-toukokuun 2014 aikana Vastauksia:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Arviointikysely opettajille 2016 RTF Report - luotu :47 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely opettajille 2016 RTF Report - luotu :47 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely opettajille 2016 RTF Report - luotu 05.01.2017 10:47 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Uusi vastaajaryhmä 46 37 36 Koulun työrauha ei ole hyvä 0 0 0 Yhteensä 46 37 36 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle.

Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle. Kysely opetuksesta ja opetusjärjestelyistä Kankaanpään kaupungin opetushenkilökunnalle. Merkitse mielipiteesi seuraaviin väittämiin koskien opetuksen järjestäjää. Opetusryhmät on muodostettu siten, että

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot