Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

2

3 . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille. Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa. Puijola on aktiivinen kehittäjä. Puijola on hyvä työnantaja. JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA. Jyvälä on toimiva työorganisaatio. Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta. Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA. Hyvin toimiva työyhteisö. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA. Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät. Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä. Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken. Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA. Ukonhattu on luotettava työnantaja. Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin. Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta. Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan. Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja.6 Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella.7 Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä.8 Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen 8 0

4 PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA jakautuu osatavoitteeseen. Osatavoite: Päätavoite Puijola on merkittävä työllistäjä Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä. Tilastoja henkilöstöstä TULOS: Puijolassa on ollut työsuhteessa henkilöä. PALKKAA SAAVIA HENKILÖITÄ miehiä 6 naisia 78 Ikäjakauma 0 v. 0 0 v. 0 v. 9 0 v. 0 6 v. Työsuhteiden pituus kokoaikaisia 6 osa-aikaisia -6h 9 tuntipalkkaisia Palkkatuella palkattuja 88 Keskimäärin henkilöitä 8,76 Henkilötyövuotta 9,0 TYÖHARJOITTELIJOITA 99 Naisia 6 Miehiä työharjoittelu tai työelämävalmennus 6 kuntouttavassa työtoiminnassa opiskelijoita Ikäjakauma 0 v. 0 v. 0 v. 0 0 v. 6 v. 9 Keskimäärin harjoittelijoita,7 Henkilötyövuotta,0. Tavoitemittari: Palkat sivukuluineen ovat euroa.. Osatavoite: Tietoja tuloksen kokoamisesta: Palkkatilasto TULOS: Palkat sivukuluineen ovat 08 96,6 euroa. Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion kaupungille Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla.. Tavoitemittari: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä euroa. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito TULOS: Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulko-puolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. Tietoja tuloksen kokoamisesta: Talouden kirjanpito TULOS: Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä 0 0,0

5 . Osatavoite: Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Kolme parasta malliesimerkkiä siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa. Kuvauksen laatijat: Hannele Nykänen (lähiötyön koordinaattori), Arja Airaksinen (nuorisotyön koordinaattori) Esimerkki. Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa ylläpitämällä asukastupia, jotka toimivat asukkaille ilmaisina kokoontumis- ja harrastetiloina viidessä eri lähiössä. (Hannele Nykänen,..0) Esimerkki. Keväällä 0 aloitettu Kuopion Setlementti Puijola ry:n hallinnoima Tyttöjen Talo hanke vastaa alueellisiin sosiaalisen nuorisotyön haasteisiin käynnistämällä avointa toimintaa ja erillisiä toimintaryhmiä. Tyttöjen Talon toiminta on tavoitteellista työtä tyttöjen ja nuorten naisien sosiaaliseksi vahvistamiseksi. Yksilökohtainen kohtaaminen ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat olleet työn lähtökohtana. Kuopion Tyttöjen Talo malli sijoittuu ennaltaehkäisevän ja avohuollon palveluiden välimaastoon. Tyttötyö toimii asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen paikkana, josta nuoren tyttöjen on helppo hakea tukea, neuvoa ja ohjausta. (Arja Airaksinen,.6.0) Esimerkki. Kuopion Setlementti Puijola ry:n nuorisotyö on tuottanut iltapäivätoimintaa vuodesta 00 alkaen tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Puijolan tuottama iltapäivätoiminta on ollut perusopetuslain mukaista oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, joka on toteutettu laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Erityisesti Puijolan neljässä iltapäivätoiminnan ryhmässä ovat painottuneet Setlementti arvot. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden mukaisesti olemme tukeneet lasten eettistä kasvua ja sosiaalisuutta sekä innostaneet lapsia osallisuuteen luomalla kerhojen sisältöihin esimerkiksi monikulttuurisia ja taidepainotteisia toimintatuokioita. Olemme toimineet kodin ja koulun kasvatustyön tukena ja kehittäneet paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. (Arja Airaksinen,.6.0). Osatavoite : Puijola on aktiivinen kehittäjä Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna. Kuvauksen laatija: Saara Hyvönen (harjoittelija) Kuvaus. Astu kotiin monikulttuuristen nuorten asumisen tuki ja ohjaus Kuvaus. Naapuriapu Vapaaehtoistyön käynnistäminen Kuopion lähiöissä Kuvaus. Rasismin vastainen työ nuorison parissa Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa

6 . Tavoitemittari: Kuvauksia siitä, kuinka Puijolan työntekijät osallistuvat erilaisiin alueellisiin, valtakunnallisiin tai Euroopan laajuisiin kehittämisverkostoihin. Kuvauksien laatija: Maarit Rönkönharju (monikulttuurisentyön koordinaattori) Kuvaukset:. Euroopan-laajuiset: Kompassi on yhtenä kolmesta kumppanuusmaasta mukana Cimon Gruntvig oppimiskumppanuus hankkeessa. Hanke on -vuotinen ja sen tavoite on kansainvälisesti vaihtaa hyviä toimintamalleja ja kokemuksia Suomen, Saksan ja Itävallan välillä.. Valtakunnallinen: Kuopion Setlementti Puijola ry oli vuonna 0 yksi Kuopion hankkeen kolmesta koulutusten järjestäjistä. Puijola järjesti kolme viikkoa kestävää Tervetuloa Suomeen intensiivikurssia työvoimapoliittisina koulutuksina monikulttuurikeskus Kompassilla. Hankkeeseen osallistumisen kautta Puijola on mukana hankkeen kehittämistyössä. Osallisena Kuopiossa -kokeiluhanke 0-0 on osa valtakunnallista Osallisena Suomessa -hanketta, jossa kokeilujen perusteella kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusi malli ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää koulutusta.. Valtakunnallinen: Kompassilla on edustus Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa. ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.. Osatavoite: Puijola on hyvä työnantaja Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) kpl ( %) 8 kpl (9 %) kpl (67 %) ei eri 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Tiedän mitä minun pitää tehdä työpäivän aikana 96% oli tai 67% % Vastausten keskiarvo,6 6

7 . Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta lähiesimieheltä työtehtäviinsä, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) kpl ( %) eri kpl (8 %) ei kpl ( %) kpl 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Olen saanut mielestäni riittävästi ohjausta ja opastusta työtehtäviini lähiesimieheltäni 8% oli tai 0% % Vastausten keskiarvo,. Tavoitemittari: Väittämään vastanneet työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. 6 kpl eri 7 kpl ( %) ei kpl (7 %) 6 kpl ( %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Työn määrä on sopiva minulle 79% oli tai % 0% Vastausten keskiarvo, 7

8 . Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl (8 %) eri kpl (8 %) ei 9 kpl (7 %) kpl (7 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Omassa työyhteisössäni työ jakautuu tasapuolisesti työntekijöiden kesken 8% oli tai 7% 0% Vastausten keskiarvo,. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) 6 kpl eri 9 kpl ( %) ei kpl (9 %) kpl ( %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Henkilökohtaisia taitojani, kiinnostuksiani ja ammatillista osaamistani on hyödynnetty työtehtävissäni 7% oli tai % % Vastausten keskiarvo,0 8

9 6. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. eri 6 kpl ei kpl ( %) kpl (9 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Pystyn vaikuttamaan työtehtäviini 90% oli tai 9% 0% Vastausten keskiarvo, 7. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on eri. kpl ( %) eri kpl (8 %) ei kpl (9 %) kpl 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Työlläni on merkitystä Puijolan toiminnan kannalta 79% oli tai 0% 0% Vastausten keskiarvo, 9

10 8. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri kpl ( %) ei kpl kpl ( %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Työtäni arvostetaan 7% oli tai % % Vastausten keskiarvo, 9. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) kpl (8 %) eri 6 kpl ei kpl kpl 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Yhteistyö työpaikalla sujuu hyvin 80% oli tai 0% % Vastausten keskiarvo, 0

11 0. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri 8 kpl ( %) ei 8 kpl ( %) kpl (9 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Saan tarpeeksi tietoa työhöni liittyvistä asioista työkavereiltani ja lähiesimieheltäni 8% oli tai 9% 0% Vastausten keskiarvo,. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri 6 kpl ei 6 kpl ( %) 8 kpl ( %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Vuorovaikutus lähiesimiehen ja työntekijöiden välillä toimii hyvin 87% oli tai % 0% Vastausten keskiarvo,

12 . Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiestä voi lähetystä ongelmatilanteissa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri kpl ( %) ei 9 kpl ( %) 8 kpl (6 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Uskallan keskustella lähiesimieheni kanssa minua askarruttavista asioista/ ongelmista 9% oli tai 6% 0% Vastausten keskiarvo,. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta lähiesimieheltään, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri kpl (8 %) ei 9 kpl (7 %) 9 kpl 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Saan riittävästi palautetta lähiesimieheltäni 77% oli tai 0% 0% Vastausten keskiarvo,0

13 . Tavoitemittari: Työntekijät kokevat uskaltavansa antaa palautetta lähiesimiehelleen, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) eri 9 kpl ( %) ei kpl (7 %) 9 kpl (7 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Uskallan antaa palautetta lähiesimiehelleni 8% oli tai 7% 0% Vastausten keskiarvo,. Tavoitemittari: Työntekijät kokevat, että lähiesimiehen antama palaute on rakentavaa, 70 % on tai, 0 % on, korkeintaan 0 % on. kpl ( %) kpl ( %) eri kpl (8 %) ei kpl (7 %) (8 %) 6/6 kpl (00%) Henkilöstötyytyväisyyskysely 0 Väittämä: Lähiesimieheni antama palaute on mielestäni rakentavaa 8% oli tai 8% % Vastausten keskiarvo,

14 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen. Osatavoite: Päätavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin 6 kpl (%) kpl (%) 6 kpl (8%) kpl (%) kpl (%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri kysymyksiin /7 kpl (60,%) Tavoitekeskiarvo,6 Vastausten keskiarvo,8 Kts. seuraava sivu Tulos osa-alueittain:,8, Työntekijän vaikutusmahdollisuudet Keskiarvot * Väittämät: Voin vaikuttaa työni kannalta tärkeisiin päätöksiin, Pystyn vaikuttamaan työni sisältöön, Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni ja tapaan tehdä sitä, Minulla on mahdollisuus asettaa rajat työtehtävissäni Kehittämistä tukeva työkulttuuri Keskiarvot *,8,9 8 6 Väittämät: Minulla on mahdollisuus syventää osaamistani työtehtävässäni, Minua kannustetaan tuomaan esille uusia ajatuksia ja ideoita, Voin kehittää osaamistani esim. koulutuksella työn vaativuuden lisääntyessä, Minua kannustetaan työni kehittämiseen,8, Johtaminen ja esimiestyö Keskiarvot * Väittämät: Esimieheni luottaa kykyyni suoriutua vaativistakin tehtävistä, Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni, Voin kertoa esimiehelleni elämässäni tapahtuvista asioista, Esimieheni puuttuu tarvittaessa työyhteisöni ongelmatilanteisiin, Esimieheni on oikeudenmukainen, Esimieheni luottaa minuun, Saan tarpeeksi palautetta esimieheltäni työsuorituksistani, Esimieheni osaa ottaa vastaan kriittistäkin palautetta,,6 Työn organisointi Keskiarvot * Väittämät: Yrityksemme työprosessit ovat selkeitä, Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt vastuualueista ja päätöksenteosta, Työyhteisössämme on selvä työnjako, Työyhteisössämme työmäärä on jaettu tarkoituksenmukaisesti Kokemus työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista Keskiarvot *,8, Väittämät: Olen tyytyväinen työterveyshuollon palveluihin, Olen saanut työnantajaltani riittävästi tietoa ja opastusta ergonomiaan liittyvissä asioissa, Yrityksessämme suhtaudutaan ymmärtäväisesti työtekijöiden koti- ja henkilökohtaisiin asioihin, Työpaikallani on tarvittaessa mahdollisuus työaikajoustoihin elämäntilanteeni mukaan, Työtehtäviäni on mahdollisuus muokata elämäntilanteeni ja työkuntoni mukaan, Yrityksessämme järjestetään sopivasti virkitystoimintaa työyhteisölle Kommunikaatio ja viestintä Keskiarvot *,0, Väittämät: Työyhteisössämme tiedonkulku on riittävää, Tiedonkulku yrityksessämme on hoidettu hyvin, Yrityksessämme asioista tiedotetaan oikeaan aikaan, Tiedotus yrityksessämme on avointa ja rehellistä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo.

15 . Tavoitemittari: Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin 6 kpl (%) kpl (0%) 66 kpl (%) 96 kpl (%) kpl (7%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri kysymyksiin /7 kpl (60,%) Tavoitekeskiarvo,8 Vastausten keskiarvo,9 Kts. sivun alalaita Tulos osa-alueittain:,, Fyysinen hyvinvointi Keskiarvot * Väittämät: Terveydentilani on hyvä, Olen tyytyväinen työni ergonomiaan, Uskon työkykyni olevan hyvä viiden vuoden kuluttua, Minulla ei ole lääkärin toteamaa pitkäaikaissairautta tai vammaa, josta on haittaa nykyisessä työssäni, Koen vain vähän fyysistä uupumusta työpäivän päättyessä,8,0 Työn ja vapaa-ajan tasapaino Keskiarvot * Väittämät: Työn ja kodin yhteensovittaminen ei tuota minulle vaikeuksia, En vie työasioita kotiin vapaa-ajalle, En joudu laiminlyömään kotiasioita työni takia, Kotiasiani eivät häiritse työhön keskittymistäni, Minulle jää riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen,, Työn mielekkyys Keskiarvot * 0 8 Väittämät: Työni on mielekästä, Koen työni merkitykselliseksi yrityksen toiminnan kannalta, Työpanostani arvostetaan, Voin käyttää kykyjäni ja taitojani työssäni, Olen innostunut työstäni,8,9 Oman työn hallinta Keskiarvot * Väittämät: Minulla on keskittymiseen tarvittava työrauha, Minulla on mahdollisuus tehdä työni laadukkaasti, Voin vaikuttaa työtehtävieni tärkeysjärjestykseen, Selviydyn työtehtävistäni työaikani puitteissa, Pystyn rauhoittamaan työympäristöni tarvittaessa (esimerkiksi sulkemalla kommunikaatiovälineet),, Muutoksen hallinta Keskiarvot * 7 7 Väittämät: Minulla on mahdollisuus ennakoida työhöni kohdistuvia muutoksia, Yrityksessämme muutoksen hallintaa pyritään helpottamaan, Muutosta ja sen aiheuttamia uusia käytänteitä seurataan yrityksessämme aktiivisesti, Mietimme yhdessä muutoksen vaikutuksia työhömme ja siitä johtuvia toimenpiteitä, Yrityksessämme kerrotaan hyvissä ajoin tulevista muutoksista,,6 Stressi Keskiarvot * 7 8 Kysymys: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa jatkuvasti. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä? * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo. Tietoja tuloksien kokoamisesta: Vertailuaineistossa Tol-luokituksen mukaiset koulutusorganisaatiot (mm. erilaiset kansanopistot ja muut yksityiset kouluttajatahot). Tässä mukana 7 vastaajaa ja yritystä. Tässä luokittelussa keskimääräinen vastaajamäärä per yritys oli. Henkilöstön hyvinvointikysely toteutettiin Jyvälän hallitukselle ja henkilökunnalle (yht. 80 hlö) vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta. Hallituksen jäsenet eivät vastanneet kyselyyn, joten tulokset ja vastausprosentit koskevat pelkästään henkilöstöä (7 hlö). Tavoitemittarin vastausten jakauma ja keskiarvo koostuvat kyselyn osa-alueiden yhteenlasketuista vastausjakaumista. Kyselyn osa-alueiden tarkemmat tiedot osa-alueiden alla.

16 . Tavoitemittari: Työtyytyväisyyden kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin (%) 9 kpl (0%) 87 kpl (6%) Kts. edellinen sivu 0 (%) 0 (%) jokseenkin ei eri eikä jokseenkin eri Tavoitekeskiarvo,7 kysymyksiin /7 kpl (60,%) Vastausten keskiarvo,9 Tulos osa-alueittain: Kahden edellisen tavoitemittarin kaikki osa-alueet sekä seuraavat:,9 Jyvälän työnantajakuva Keskiarvo * Väittämät: Jyvälässä hyväksymme toinen toisemme sellaisenaan, Jyvälässä pystytään tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia, Jyvälässä jaetaan vastuuta, Jyvälässä annamme toisillemme tunnustusta ja rohkaisua arjen toimissa, Jyvälässä osaamista arvostetaan työtehtävistä riippumatta, Jyvälän työntekijät kokevat toimivansa aidosti yhteistyössä, Jyvälässä kunnioitetaan yksilöllisyyttä Työilmapiiri ja sosiaalinen tuki Keskiarvot *,9, Väittämät: Työyhteisössäni työntekijät ottavat toisensa huomioon, Työkaverit antavat toisilleen riittävästi palautetta, Saan tarvittaessa tukea ja apua työkavereiltani, Voimme keskustella avoimesti työhön liittyvistä asioista, Työilmapiirimme on hyvä * Vihreällä on vertailuorganisaatioiden keskiarvo ja oranssilla saavutettu keskiarvo.. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja korkeintaan 8 päivää/henkilö vuoden aikana Tilasto ajalta , myöhemmät tiedot paloivat kartanon mukana Sairauspoissaolot yhteensä päivää Palkansaajia yhteensä 0 Sairauspoissaolot/palkansaaja,09. Osatavoite: Jyvälä on kehittänyt henkilöstön ammattitaitoa koulutuksilla Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Yksi esimerkkikuvaus jokaiselta viideltä toimialalta (Hallinto, Lastentarha, Jälkkärit, Opisto, Hankkeet) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty Kuvaukset koottiin eri toimintojen johtavilta työntekijöiltä. 6

17 Kansalaisopisto: Yksi opiston tuntiopettajista osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun op:n laajuisiin Ryhmän moninaisuuden haasteet opintoihin. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua kansalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, joka on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 0 tätä mahdollisuutta hyödynsi henkilöä. OT -hanke: OT-hankkeen henkilöstö on osallistunut työllistämishankkeille ja yhdistyksille järjestettävään koulutukseen, josta on vastannut Keski-Suomen yhteisöjen tuki (KYT). Koulutuksia on järjestetty vuonna 0 kolme, ja ne ovat olleet kestoltaan yhden päivän pituisia. Koulutusten teemat ovat olleet: työvalmennuksen laatu, työsuojelu ja sähköinen portfolio. Hankehenkilöstö on osallistunut myös kahteen työvoimapoliittisten hankkeiden ohjauspäivään vuonna 0. Muita hankehenkilöstön koulutuksia vuoden aikana ovat olleet: Nitoja-hankkeen loppuseminaari, RAY:n strategiaseminaari, Ilmarisen työhyvinvointiseminaari ja JAO:n Office 00-koulutus. Lastentarha: Ajankohta Koulutuksen aihe Koulutuksen järjestäjä K:sen kesto Osallistujat 7.. LTO-opiskelijoiden ohjaus Jyväskylän yliopisto tuntia työssäoppimisjaksolla.. Näky-hankkeen koulutus Jyvälän Setlementti ry tuntia 7.. Kriisityönohjausta Työterveyshuolto tuntia Excel-koulutusta Jyvälän Setlementti ry, tuntia 0.. päivähoitoon liittyvä Jyväskylän kaupunki tuntia.. Kriisityönohjausta Työterveyshuolto tuntia 6.. Esiopetukseen liittyvä Jyväskylän kaupunki tuntia koulutus.6. Huoli puheeksi Jykes tuntia lastensuojelu yms 7.8. Vasu-koulutus Jyväskylän kaupunki tuntia 9.9. Lapsidemoihin liittyvä info Jyväskylän yliopisto, tuntia.- LTO-päivät Oaj ja Lastentarha- vrk..9 (omakustanteinen) opiskelijaliitto.. Oppimisopiskelijan ja Oppisopimuskeskus tuntia hänen ohjaajansa koulutus Näky -hanke: 7.0. CAF (Common Assessment Framework) -koulutus: koordinaattori.0. Arviointi osana uskonnollistaustaisten järjestöjen sosiaalista työtä -seminaari: suunnittelija, koordinaattori.. Järvi - Arviointifoorumi: suunnittelija, koordinaattori 8.. AO - Excel- ja Word-koulutus: koordinaattori Jälkkärit: Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän kaupungin järjestämään koulutuspäivään. Yksi Jyvälän jälkkäriohjaaja on aloittanut elokuussa 0 opiskelun oppisopimuksella koulunkäynnin ja aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkintoon Jyväskylän kristillisellä opistolla. (yhdistelmätutkinto) Hallinto: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuspäivään osallistuivat Anne Leisalo ja Senja Hautala. Helena Huovila osallistui Caf -koulutukseen ja Keski-Suomen Osaavaohjelman koulutuksiin. 7

18 Päätavoite.. Osatavoite: KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen Hyvin toimiva työyhteisö Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin. Alaindeksin keskiarvo on. (työyhteisön toimivuus) Työyhteisöindeksi Tämän alaindeksin keskiarvo oli Koskelassa 8 eli enemmän kuin keskiarvo.. Tavoitemittari: Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys on yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin. Alaindeksin keskiarvo on. (työyhteisön yksilövoimavarat) Työyhteisöindeksi Tämän alaindeksin keskiarvo on Koskelassa.. Tavoitemittari: Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 6. Työyhteisöindeksi Koskelan työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on 7. Vastaajista neljällä jäi tämä arvo alle 6, muilla vastaajalla sen yli. 8

19 . päätavoitteen itsearviointi 9

20 Päätavoite.. Osatavoite: LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen Työntekijöiden oma osaaminen perustehtävän hoitamiseen liittyvät valmiudet kehittyvät Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: 90 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on tai osittain väittämän olen saanut työhöni liittyvää koulutusta silloin, kun olen ilmaissut koulutustarpeeni kanssa kpl (9,68 %) 6 kpl (9, %) (,6 %) kpl (8,7 %) osittain eri osittain / kpl (7,%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivu Vastausten keskiarvo,0 7 % on tai osittain väittämän kanssa.. Osatavoite: Louhela työllistää vaikeasti työllistyviä Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Louhela on työllistänyt vuoden aikana 0 pitkäaikaistyötöntä. Tehdyt työsopimukset eri työntekijää. Tavoitemittari: Työllistetyt ovat tai osittain väittämän kanssa työelämävalmiukseni ovat kehittyneet kpl kpl (80 %) osittain eri osittain / kpl (00%) Kehityskeskustelut/haastattelut Vastausten keskiarvo,8 00 % Kansalaistoiminnnan työllistetyistä on joko tai osittain väittämän kanssa. 0

21 . Osatavoite: Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: 8 % työntekijöistä on tai osittain väittämän minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työni kehittämiseen kanssa kpl (6,06 %) kpl (,0 %) (0, %) (60,6 %) osittain eri osittain / kpl (76,7%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita Vastausten keskiarvo, 90,9 % vastaajista on tai osittain väittämän kanssa.. Osatavoite: Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: 9 % työtyytyväisyyskyselyyn vastanneista on tai osittain väittämän luotan esimieheni tapaan toimia ongelma- ja konfliktitilanteissa kanssa kpl (6,06 %) kpl (6,06 %) 7 kpl (, %) kpl (66,67 %) osittain eri osittain / kpl (76,7%) Työtyytyväisyyskysely * kts. sivun alalaita Vastausten keskiarvo, 87,9 % vastaajista oli tai osittain väittämän kanssa. * Työtyyväisyyskysely: Kysely lähetettiin kaikille Louhelassa palkkasuhteessa oleville henkilöille (sis. myös palkkatukilaiset), yhteensä kpl. Vastauksia palautui, vastausprosentti oli 79, %. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.

22 Päätavoite.. Osatavoite: UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen Ukonhattu on luotettava työnantaja Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Työsuhteista 8 % on vakinaisia. Tavoitemittari: Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja Tietoja tuloksen kokoamisesta: Työsopimukset 8,% on vakituisia Tietoja tuloksen kokoamisesta: Ukonhatun palkkayhteenveto Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen. Osatavoite: Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas Tietoja tuloksen kokoamisesta: Tilasto saatesanoilla Henkilökuntaa resurssoitu 0,7 hlöä/ asiakas.. Osatavoite: Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Sairauspoissaoloja keskimäärin päivää / henkilö vuoden aikana Tietoja tuloksen kokoamisesta: Laskelma sairauspoissaoloista 0 Sairauspoissoloja keskimäärin 8 päivää / hlö

23 . Osatavoite: Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Vastuuohjaajien kirjaama todiste valituista kehittämisalueista ja toteutetuista kehittämistoimista Jokaisessa yksikössä on tunnistettu vähintään kaksi kehittämisaluetta ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen. Osatavoite: Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan mies v, oli päivätoiminnassa kuntouttavassa työtoiminnassa 6 kk ajan Kuvaus: Minulle on sen jälkeen, kun päivätoiminnasta läksin tapahtunut paljon hyviä asioita. Ensinnäkin pääsin opiskelemaan lähihoitajaksi oppisopimuksella. 6. Osatavoite: Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Ukonhatussa on mahdollisuus opiskella oppisopimuksella Oppisopimusten määrä Ukonhatussa on ollut oppisopimusopiskelijoita joka yksikössä vuonna 0 7. Osatavoite: Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Tilastotieto laatutyöryhmien kokoonpanoista Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään.

24 . Tavoitemittari: Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Kuvaus Kimppatalon mielenterveysyöryhmän jäseneltä - Elina Kettunen, mt-yksikön vastuuohjaaja Kuvaus: Laatutyöryhmissä työskentely antaa paljon vastuuta oman työn suunnitteluun. Laatutyöryhmän laatima asiakirja velvoittaa koko työyhteisöä työskentelemään siinä kerrotulla tavalla. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin laatutyöryhmään, jossa hän pääsee vaikuttamaan tapoihin ja käytäntöihin, joita ko vastuualueella edellytetään jokaisen noudattavan. Laatuasiakirjat ovat työntekijöiden laatimia, jolloin niihin vaikuttaminen ja sitoutuminen on helpompaa, kuin jos ne tulisivat joltain muulta taholta.. Tavoitemittari: 80 % vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon. (0%) Ei lainkaan (0%) Vähän kpl (%) Kohtalaisesti 9 kpl (6%) Paljon 6 kpl (%) Erittäin paljon (0%) en osaa sanoa 6/ kpl 90 % Henkilökunnan kehityskeskustelun väittämä Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työhöni. Saavutettu keskiarvo,9 76 % vastanneista henkilökunnasta kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon.. Tavoitemittari: Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. (v.009 alan muut toimijat ka.) Ukonhatun ka työolobarometrin Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on,, toimialan vastaavan kysymyksen ka,

25 8. Osatavoite: Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Osatavoitetta on mitattu tavoitemittarilla. Tavoitemittari: Vakituinen henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään pv / vuosi / henkilö Tilastotieto Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin -0 pv / vuosi / henkilö. Tavoitemittari: Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kuvauksen laatija: Tuija Tuhkanen Kuvaus: Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua - ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 0 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä viisi. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja tuetaan.

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot