Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 :n

2 Sisältö 1 Hallinto Hallitus Toimihenkilöt Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat Valtuusto Toiminnantarkastajat Oltermanni AYY:n hallituskummi Yleistä vuodesta Sihteeri Rahastonhoitaja Kiltapatruuna Jaokset Toimikunnat Fuksitoimikunta Fuksitoiminta ISOtoiminta Ohjelmatoimikunta Opintotoimikunta Sisä- ja urheilutoimikunta Sisätoimikunta Urheilutoimikunta Sössö- ja kulttuuritoimikunta Sössö Kulttuuri Ulkotoimikunta Viestintätoimikunta Viestintä Elektroniikkapaja Yrityssuhdetoimikunta

3 1 Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Hovimestari Opintomestari Päätoimittaja Sisä- ja urheilumestari Ulkomestari Viestintämestari Yrityssuhdemestari Joni Kurvinen Katharina Jokinen Mikael Kauppinen Ville Luntinen Ville Kapanen Ilkka Oksanen Niko Nuutinen Lauri Vähä-Savo Aliisa Pietilä Heikki Karjalainen Visa Linkiö Teemu Mikkonen Joel Alander 1.2 Toimihenkilöt Arkistonhoitaja Kiltapatruuna TEK-yhdyshenkilö ISOvastaava Emäntä Emäntä Isäntä Isäntä Isäntä Isäntä Lukkari Lukkari Lukkari Lukkarikisälli Lukkarikisälli Opintokisälli Opintokisälli Opintokisälli Sisäkisälli Sisäkisälli Urheiluvastaava Urheiluvastaava Oskari Korpelainen Riku Lääkkölä Johanna Vesterinen Turkka Helin Iina Jaakonaho Saijariina Kuokkanen Jan Gustafsson Miika Koskela Tapio Särkkä Jaakko Söderholm Mikko Leino Isa Ojanen Jette Sørensen Panu Oksiala Anni Parkkila Toni Kangas Janne Liukkonen Miri Piiroinen Markus Teivo Henrik Vento Panu Rautiainen Joona Välilehto 2

4 Toimittaja Toimittaja Toimittaja Taittaja Taittaja Graafikko Graafikko Kulttuurivastaava Kulttuurivastaava Ulkokisälli Ulkokisälli Ulkokisälli International helper International helper International helper Viestintäkisälli Viestintäkisälli Viestintäkisälli Valokuvaaja Valokuvaaja Pajavastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti: Fuksikapteeni Fuksikapteeni ISOisä Potentiaalin Tasaus 93:een asti: PoTa-tirehtööri PoTa-tirehtööri Isa Ojanen Jette Sørensen Eino Virtanen Pietu Roisko Ville Välikylä Mari Porko Arla von Konow Minna Partanen Laura Syvänne Essi Jukkala Henri Merilä Sofia Suutarinen Emre Ünlü Pham Tien Hoang Vincent Boerjan Jutta Kalli Aake Paloniemi Miki Tolonen Essi Jukkala Jyri Lind Esa Häkkinen Aapo Kokko Anssi Nironen Jaakko Peni Ismo Pänkäläinen Pauli Tuovinen Wili Westerlund Mikko Leino Joni Kurvinen Ville Kapanen Anna Mannila Hilla Pohjalainen 1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat Toimikunta Fuksitoimikunta Ohjelmatoimikunta Opintotoimikunta Sisä- ja urheilutoimikunta Sössö- ja kulttuuritoimikunta Ulkotoimikunta Viestintätoimikunta Yrityssuhdetoimikunta Puheenjohtaja Ville Kapanen Niko Nuutinen Lauri Vähä-Savo Heikki Karjalainen Aliisa Pietilä Visa Linkiö Teemu Mikkonen Joel Alander 3

5 1.4 Valtuusto Johanna Vesterinen Antti Raininko Samu Ahvenainen Kati Harjula Juhani Heinonen Annamaija Hutri Tuomas Isola Essi Jukkala Roope Kiiski Tuomas Kiuru Aapo Kokko Oskari Korpelainen Juha Korpio Miika Koskela Mikko Leino Einari Näveri Heikki Ojanen Aake Paloniemi Anni Parkkila Minna Partanen Juho Pekkinen Jaakko Peni Tuuli Sarantola Samu Toimela Varpu Vuoristo (valtuuston puhemies) (valtuuston varapuhemies) 1.5 Toiminnantarkastajat Tuukka Huikari - Jussi Ekström (henkilökohtainen varamies) Karita Salo - Matthew Casserly (henkilökohtainen varamies) 1.6 Oltermanni Killan oltermannina toimii Jussi Ryynänen kolmivuotiskautensa ensimmäistä vuotta. 1.7 AYY:n hallituskummi SIK:n kiltakummina toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Annamaija Hutri. 4

6 2 Yleistä vuodesta 2014 Vuodelle 2014 edellisvuoden hallitus laati kolmikohtaisen linjapaperin ohjaamaan tämän vuoden toimintaa. Paperin kohtina ovat ELEC-yhteistyö, viestintä ja budjettikuri. Näiden linjojen mukaista toimintaa lähdetään tekemään 13 hallituksen jäsenen ja 48 toimihenkilön voimin. Toimihenkilöiden määrä on muutama enemmän kuin viime vuonna. Eroina edellisvuoteen ovat yksi valokuvaaja enemmän ja uusi lukkarikisällin virka. Kokonaan uusia kiltatoimijoita on 29. Myös hallituksessa on yksi henkilö enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna kokeillaan varapuheenjohtajaa omana virkanaan. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu niiden asioiden hoitaminen, jotka eivät suoraan kuulu minkään toimikunnan piiriin. Tämä keventää puheenjohtajan taakkaa ja näin puheenjohtaja voi keskittyä killan toiminnan koordinointiin ja vahtia, että toimikunnat ja sitä kautta kilta toimii kuten pitääkin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä toimivat muun hallituksen tukena ja luovat omalla esimerkillään hyvää fiilistä kiltatoimijoiden ja koko jäsenistön keskuuteen. Tämän lisäksi puheenjohtaja edustaa kiltaa neuvostossa, johon kuuluvat kaikkien AYY:n erityisasemayhdistysten puheenjohtajat, jonka kautta kautta edistetään kiltojen välistä yhteistyötä ja pohditaan erilaisia toimintamalleja. Linjapaperin ensimmäisenä kohtana olevalla ELEC-yhteistyötä halutaan kehittää keskittymällä yhä aktiivisempaan yhteydenpitoon niin kiltojen kuin korkeakoulunkin välillä. Yhteistyö kiltojen kanssa tulee näkymään yhteisinä tapahtumina, joita suunnitellaan yhdessä kokoontumalla säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi viime vuonna pika-aikataululla järjestetty ELECarneval järjestetään uudestaan ja suunnittelu aloitetaan jo tammikuussa. Myös koulun henkilökuntaa on tarkoitus pyytää mukaan näihin yhteistapahtumiin ja lisäksi ollaan aktiivisesti mukana koulun järjestämissä palavereissa. Tänä vuonna hallituksesta ja toimihenkilöistä kahdeksan (8) toimii HallOpEdina eri elimissä, mikä antaa myös killalle vaikutusmahdollisuuden koulun päätöksiin. Yhteisten tapahtumien lisäksi keskusteluyhteys etenkin Automaatio- ja systeemitekniikan killan (AS) kanssa pidetään avoimena ja aktiivisena. Korkeakoulun syksyksi 2015 tapahtuvien koulutusohjelmien yhdistämisen takia tämän vuoden aikana on päästävä yhteisymmärykseen siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan kiltoihin ja lähinnä fuksitoimintaan. Viestintä on tänä vuonna tärkeässä roolissa ja Viestintätoimikunta tulee kehittämään killan viestintäkanavia. Nykypäivänä sosiaaliset mediat ovat kovassa huudossa ja kilta tulee hyödyntämään Facebook-sivuaan paljon enemmän niin tapahtumien mainostamiseen kuin tilannepäivitysten tekemiseen tapahtumista. Viestinnässä jatketaan myös kahden vuoden takaisen viestintästrategian noudattamista, jotta tiedottamisessa on jokin punainen lanka, jota seurata. Kolmantena kohtana olevaa budjettikuria pidetään tänäkin vuonna yllä ja pyritään säilyttämään killan vakavaraisuus 100-vuotisjuhlia varten. Tätä hankaloittaa AYY:n kertavuokrattavien tilojen hintojen nousu, minkä takia esimerkiksi sitsien hinnat saattavat nousta hieman aiemmasta. Tapahtumien määrää joudutaan ehkä hieman vähentämään mutta tämän takia järjestettävät tapahtumat ovat entistä laadukkaampia. SIKaringin kesken kokoustetaan tarvittaessa ja tavoitteena on nähdä muutaman kerran lukukauden aikana. Rinkiin kuuluvat puheenjohtaja, kiltapatruuna sekä valtuuston puhemies ja varapuhemies. Keskustelun kohteina ovat kiltaa polttavat kysymykset sekä yleiset kiltaa koskevat asiat ja kuulumiset. Puheenjohtaja Joni Kurvinen Varapuheenjohtaja Katharina Jokinen 5

7 2.1 Sihteeri Sekä hallituksen että valtuuston kokousten pöytäkirjat pyritään valmistamaan aina seuraavaan kokoukseen. Hallituksen kokouksista lähetetään valtuustolle tiivistelmät viimeistään kaksi päivää kokouksen jälkeen. Näiden lisäksi sihteerin työtehtäviin kuuluu pöytäkirjojen laittaminen killan sivuille, kokoustilojen varaaminen ja päivystysvuorojen laatiminen lukukaudeksi kerrallaan. Arkistosta sihteerillä ei ole varsinaista vastuuta, koska tänäkin vuonna killalle on nimetty varsinainen arkistonhoitaja. Arkistonhoitajan virka on toimihenkilövirka. Sihteeri Mikael Kauppinen 2.2 Rahastonhoitaja Selvitys budjetista Talousarvio on tänäkin vuonna laadittu varovaisesti noudattaen linjapaperin mukaista budjettikuria ja olettaen, etteivät aikaisempien vuosien yllättävät tulonlähteet, kuten talkoot, välttämättä toteudu. Talousarvio ei kuitenkaan tule pääsemään ylijäämäiseksi johtuen tämän vuoden projektiluonteisista menoista. Suurin yksittäinen talousarvioon vaikuttava tekijä on Ulkoexcu. Se näkyy arviossa negatiivisena, vaikka todellisuudessa kyseinen projekti tehdään ilman voittoa tai tappiota. Tämä johtuu siitä, että suuri osa Ulkoexcun tuloista tehtiin viime vuoden puolella talkootyöllä, jonka vuoksi ne näkyvät viime vuoden tuloksessa. Muita menoja lisääviä tekijöitä ovat Juotoksen uusi painos, nousseet tilavuokrat sekä korkeakoulun tuen laskeminen 5240 eurosta 4830 euroon. Juotoksen uusi painos ei tule käytännössä lisäämään tuloja juurikaan, joten sen aiheuttamalta tappiolta ei voida välttyä. Uutta painosta ei kuitenkaan tehdä joka vuosi, minkä takia menojen voidaan ajatella jakautuvan pidemmälle aikavälille. Tilavuokrien nousemista on pyritty kompensoimaan tapahtumien muilla osa-alueilla esimerkiksi nostamalla osallistumismaksuja tai järjestämällä tapahtumiin ruoka- tai juomamyyntiä. Monien tapahtumien kohdalla on myös harkittu uudestaan kyseisen tapahtuman tilatarvetta ja saatu vähennettyä kustannuksia tätä kautta. Kokonaisuudessaan tilavuokrien nouseminen aiheuttaa silti noin 1000 euroa enemmän kuluja viime vuoteen nähden. Korkeakoulun tukea tullaan käyttämään tänä vuonna muun muassa excubusseihin sekä elektroniikkapajan tarvikkeisiin. Tukea ei tulla tänäkään vuonna käyttämään Sössön painatuskuluihin. Vaikka talousarvio kokonaisuudessaan tulee jäämään alijäämäiseksi, on se silti ylijäämäinen, jos sitä tarkastellaan ilman projektiluonteisia menoja. Rahastonhoitaja Ville Luntinen 2.3 Kiltapatruuna Kiltapatruuna osallistuu killan toimintaan läsnäolollaan ja mielipiteillään. Etenkin historiaan ja perinteisiin liittyvien tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään kiltapatruunaa. Lisäksi kiltapatruuna tuottaa vaihtuvaaiheisia ja -tasoisia kirjoituksia jokaiseen kuluvan vuoden kiltalehti Sössön numeroon. Kiltapatruuna seuraa killan toimintaa ja pitää huolen siitä, että vanhojen virheiden sijaan syntyisi uusia virheitä sekä välillä myös onnistumisia. Kiltapatruuna paikkaa kontaktiensa avulla mahdollisia informaatiokatkoksia killan nykyisten toimijoiden ja korkeakoulun ja laitoisten henkilökunnan välillä. Etenkin tänä vuonna muutosten myllätessä hakukohde- ja kiltakentällä, on kiltapatruunan rooli Jatkuvuus- ja Kehitystoimikunnassa hyvin tärkeä, ja kiltapatruuna suhtautuu toimintaan asiankuuluvalla vakavuudella. Kiltapatruuna Riku Lääkkölä 6

8 2.4 Jaokset Tänä vuonna jaokset jatkavat myös toimintaansa. Jaoksia pystyy edelleen perustamaan tarpeen vaatiessa ja toimintaan voi kuka vain kiltalainen osallistua ilman samanlaista sitoutumista kuin toimihenkilöviroissa. Jaosten kautta pyöritetään ja kehitetään ainakin killan elektroniikkapajaa, lukkaritoimintaa sekä arkistointia. Killan laulukirjan Juotoksen ensimmäinen painos on loppumassa ja keväällä tästä otetaan uusi painos. Samassa yhteydessä jaosperiaatteella toimiva laulukirjatyöryhmä päivittää kirjan sisältöä ja korjaa ensimmäiseen painokseen jääneitä virheitä. Toukokuussa kiltalaiset ovat jälleen lähdössä ulkomaanexcursiolle Yhdysvaltoihin. Reissun tekeminen aloitettiin jo vuonna 2013 jaosvoimin ja tänä vuonna matkan osallistujat hoitavat kaikki loput järjestelyt ja keräävät rahoituksen. Excursion teemana on cleantech ja tähän liittyen organisoidaan myös kurssi samasta aiheesta. 7

9 3 Toimikunnat 3.1 Fuksitoimikunta Fuksitoimikunnan (FTMK) tarkoituksena on saattaa tulevat fuksit Aalto-yhteisön jäseniksi teekkariperinteitä vaalien järjestämällä heille ohjelmaa edesmenneen TKY:n fuksikasvatusohjesäännön mukaisesti. Fukseille pyritään antamaan mahdollisimman hyvä kuva killan ja yhdistysten toiminnasta, sekä ylipäänsä teekkariyhteisön, ylioppilaskunnan ja koulun tarjoamista mahdollisuuksista. Tätä kautta heidät pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisesti ja laaja-alaisesti mukaan toimintaan. Opiskeluasioissa päävastuun kantavat fuksiryhmien tutorit sekä opintotoimikunta, jonka fukseille suunnattua toimintaa FTMK luonnollisesti tukee parhaan kykynsä mukaisesti. Fuksien ammattiylpeyttä pyritään myös kohottamaan ja korostamaan mm. elektroniikkapajan avulla Fuksitoiminta Kevät Keväällä päävastuu tapahtumista on istuvilla Fuksikapteeneilla, uusi toimikunta tukee heitä ja kantaa vastuun tietyistä mahdollisesti järjestettävän Wapun ajan tapahtumista. Keväällä fukseille järjestetään fuksikyykkä, ratikka-ajelu, fuksijäynä, laulusauna ja mahdollisesti järjestettävän Wapun aikaisia tapahtumia. Ratikka-ajelu järjestetään yhteistyössä Prodekon, Automaatio- ja systeemitekniikan killan ja Inkubion kanssa. Mikäli Fuksimajuri päättää olla järjestämättä wapun, järjestää SIK mahtavat Kevätkarnevaalit. Istuvat Fuksikapteenit pitävät kevään aikana luentotaukoinfoja ja kipparipäivystyksiä. Istuvien kipparien tukemisen lisäksi fuksitoimikunnan puheenjohtaja ja fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti tekevät valmisteluja tulevaa syksyä varten. Varastossa olevat haalarit inventoidaan ja niitä tilataan lisää tarpeen mukaan. Fuksiopas kirjoitetaan. Fuksipistekortit tehdään ja tilataan. Niiden valmistuttua myös fuksipisteohje päivitetään. Tulevien tapahtumien suunnittelussa ja fuksioppaassa tehdään yhteistyötä muiden ELEC kiltojen Fuksikapteenien kanssa. Etenkin Automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa pyritään keskustelemaan paljon. Kevään alussa kokoustetaan myös korkeakoulun kanssa fukseja koskevista asioista. Syksy Varaslähtö järjestetään Alvarin Aukiolla. Varaslähtö sisältää kisailua ja pelailua Koneinsinöörien kanssa ja illemmalla saunomista Gorsussa. Fuksien ensimmäisenä koulupäivänä 1.9. järjestetään yhteistyössä korkeakoulun ja ylioppilaskunnan kanssa fukseille koko päiväksi ohjelmaa. Illalla pidetään yhdessä AS:n kanssa Smökissä perinteinen Varauksen Purku. SIK-KIK-köydenveto järjestetään ensimmäisen viikon perjantaina. Ennen köydenvetoa kiltojen fuksiryhmät pelaavat jalkapalloa toisiaan vastaan. Köydenvedon jälkeen pidetään Köydenjatke jollain Otaniemen saunalla. Jonotus fuksiekskursiolle järjestetään kiltahuoneella ja Ossin Lammella. Jonon yhteydessä pelataan kyykkää ja pidetään Oikosulkumoottori jossa valitaan fukseista Oikosulun vastuuhenkilöt. FXQ-info pidetään mahdollisimman nopeasti jonon vahvistamisen jälkeen. Fuksisitsit pyritään järjestämään Ennen ennen sitsejä järjestetään sitsikoulutus. Syyskuun aikana pidetään ELEC-kiltojen kanssa urheiluhenkinen yhteistapahtuma. FXQ pyritään järjestämään lokakuun alussa, tavoitteena Matkajärjestelyt ja ekskursiokohde hoidetaan yhteistyössä yrityssuhdetoimikunnan kanssa. Järjestelyt aloitetaan jo hyvissä ajoin keväällä. FXQ:n jälkeisellä viikolla pidetään Oikosulku. Marraskuussa ISOt järjestävät ISOvastaavan johdolla fukseille perinteisen Fuksijamboreen haluamallaan kaavalla. Piparisauna järjestetään Gorsussa viimeisenä fuksitapahtumana ennen joulua. AYY:n fuksitoimikunta järjestää syksyn aikana muun muassa Otasuunnistuksen, Stadisuunnistuksen ja Fuksien juhlasitsit. Fuksien pakolliset museovierailut ja fuksikipparipäivystykset aloitetaan lokakuussa. Joulukuussa fukseilta kerätään fuksipalaute syksystä. Fuksipistekortit kerätään vuoden päätteeksi välitarkistukseen. 8

10 Fukseille lähetetään viikoittain fuksimaili, johon kootaan fukseille kulloinkin ajankohtainen informaatio. Killan webissä keskitytään tapahtumien mainostamiseen, ja facebookissa mainostetaan tärkeimpiä asioita. Fukseille tehdään oma IRC-kanava hyvissä ajoin ennen valintakirjeiden saapumista. Luentotaukoinfoja pyritään järjestämään viikoittain ISOtoiminta Kevät Vuoden 2013 ISOille ISOisä järjestää virkistystapahtuman yhteistyössä Automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa. Lisäksi ISOille pidetään palkitsemistapahtuma mahdollisesti järjestettävän wapun alla. Täällä jaetaan superiso palkinnot ansioituneille ISOille fukseilta ja ISOilta saadun palautteen avulla. VastuuISOt kokoontuvat pitkin kevättä ainakin kolmesti, ja tapaamisissa puretaan ainakin syksyllä kerättyä palautetta ja kannustetaan aktiiviseen osallitumiseen kevään aikana. Kevään aikana AYY:n Teekkarijaoston ISOhenkilötoimikunta (ITMK) järjestää vuoden 2013 ISOille sitsit, virkistys tapahtuman ja kiitossaunan. Vuoden 2014 ISOhenkilöille pidetään rekrytointitilaisuus 6.2. Tilaisuudessa kerrotaan mitä ISOiluun kuuluu ja miten ISOt valitaan. Kaikki haluukkaat eivät välttämättä tule valituiksi, riippuen hakijoiden ja uusien fuksien määristä. ITMK 2014 järjestää keväällä uusille isohenkilöille teekkariisokoulutuksen sekä teekkariisokoulutusten jatkot ja AYY järjestää koulutuksen kaikille yliopiston tuleville ISOhenkilöille. Uusille valituille ISOhenkilöille ilmoitetaan sähköpostitse, ja ISOvastaava pitää kaikken ISOryhmien kanssa keskestelutuokion, jossa käydään läpi seuraavaa vuotta. Uusille ISOhenkilöille järjestetään loppukeväästä ISOkaste. Jokaisesta ISOryhmästä valitaan myös vastuuiso, jolle annetaan fuksipisteiden kirjoitusoikeus syksystä alkaen. Vuoden 2014 ISOhenkilöille pidetään kesällä rentoja ryhmäytymistapahtumia. Syksy Ennen Varaslähtöä ISOilla on yhteinen tapahtuma, josta siirrytään Varaslähtöön. Viimeisenä iltana ennen uusien fuksien tuloa ISOille pidetään Wiimeinen Woitelu, jossa kerrotaan viime hetken ohjeet koskien etenkin tulevan viikon aikataulua. Syyskuussa järjestetään fukisitsit, joista ISOvastaava on vastuussa ja ISOhenkilöt toimivat sitsien työntekijöinä. ISOja kannustetaan osallistumaan Otatarhan ajoihin fuksien kanssa. Fuksijamboree, ISOjen järjestämä tapahtuma fukseille, järjestetään loppusyksystä. ISOja pyritään ottamaan muidenkin tapahtumien järjestämiseen mukaan. VastuuISOjen kanssa pidetään kuukausittain ja ennen isompia tapahtumia vastuuisokokouksia, joissa kysytään ryhmän kuulumiset ja kannustetaan ISOja järjestämään fukseille virkistäytymistä. ISOja kannustetaan koko syksyn järjestämään fukseille virkistäytymitä ja auttamaan tarvittaessa. ISOvastaava kerää palautteen ISOhenkilöiltä syksyn lopussa. ISOjen virkitäytymisestä pitää huolta ISOvastaava ja ITMK ITMK 2014 järjetää useita tapahtumia pitkin syksyä, kuten ISOsitsit Otasuunnistuksen aikana. ISOvastaava järjestää tapahtumia killan ISOhenkilöille ja ELEC-kiltojen ISOhenkilöille yhteistyössä muiden ISOvastaavien kanssa. ISOvastaava auttaa korkeakoulua opiskelijatutoreiden rekryämisessä tarvittaessa. Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Ville Kapanen Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ilkka Oksanen ISOvastaava Turkka Helin Mahdollisesti järjestettävään Wappuun saakka: Fuksikapteeni Mikko Leino Fuksikapteeni Joni Kurvinen ISOisä Ville Kapanen 9

11 3.2 Ohjelmatoimikunta Ohjelmatoimikunta koostuu kahdesta osasta, hupitoimikunnasta ja lukkareista. Hupitoimikunnan muodostavat neljä isäntää ja kaksi emäntää. Lukkareita on kolme, joiden lisäksi on myös edellisistä vuosista poiketen kaksi lukkarikisälliä. Hupitoimikunta hoitaa sitsien ja saunailtojen käytännön järjestelyt ja lukkarit valmistelevat läsyt ja johtavat laulua ja sitsien kulkua. Hovimestari johtaa toimikuntaa. Tapahtumat Keväällä järjestetään vuosijuhlaviikolla perinteiset laulusauna ja Øhlhäfv ja hupitoimikunta osallistuu PoTa:n jajatkojen järjestelyihin. Sitsejä keväällä ovat Aamusitsit, Vanhempain- & kaverisitsit, Fuksien ja Wanhojen Wappusitsit ja Kesäsitsit sekä yhteistyö sitsit Lipidin kanssa. Syksyllä järjestetään ainakin SIK-KIK-sitsit, Syysitsit sekä pikojoule. Lisäksi järjestetään M/N-sauna ja suunnitteilla on myös yhteitapahtuma AS ja IK:n kanssa. Vuoden aikana osallistutaan myös Kaukkareiden ja Afterskin järjestämseen ja myös muiden toimikuntien jatkojen järjestämisessä sekä esim. International sitsien järjestelyissä. Viestintä Tapahtumista tiedotetaan pääasiallisesti killan webissä ja JASissa. Tapahtumista tullaan tekemään myös facebook-tapahtumat. Suurimmista tapahtumista tullaan mainostamaan myös julisteilla. Lukkarit Lukkareita pyritään tuomaan lähemmäs hupitoimikuntaa järjestämällä yhteisiä virkistäytymisiä ja kokoustamalla ennen tapahtumia koko ohjelmatoimikunnan voimin. Sitseillä yhteistyötä parannetaan pitämällä lukkarit ajantasalla yhteyshenkilön avulla. Sitseillä olisi tavoitteena olla 2 päälukkaria ja vähintään yksi kisälli. Kisälleistä olisi tarkoitus kouluttaa potentiaalisia lukkareita ensi vuodelle. Myös lukkarijaoksesta ja muita lukkaroinnista kiinnostuneita pyritään ottamaan lukkaroimaan sitseille. Hovimestari Niko Nuutinen Isäntä Jan Gustafsson Isäntä Miika Koskela Isäntä Jaakko Söderholm Isäntä Tapio Särkkä Emäntä Iina Jaakonaho Emäntä Saijariina Kuokkanen Lukkari Mikko Leino Lukkari Jette Sørensen Lukkari Isa Ojanen Lukkarikisälli Anni Parkkila Lukkarikisälli Panu Oksiala 3.3 Opintotoimikunta Vuotta 2014 tärkeimpinä asioina ovat korkeakoulun päätös yhdistää vuoden 2015 haussa EST ja AIT hakukohteet. Tämä vaatii syventyvää yhteistyötä AS-killan kanssa. Opintotoimikunnan tärkein tehtävä on toimia tiedostuskanavana kiltalaisille. Yhteistyö kaikkien korkeakoulun kiltojen ja hallopedien kanssa on tärkeää. Toimikunnalla on edustajia koulutusneuvostoissa ja Opetuksen Laatu -komiteassa seuraamassa korkeakoulun ja koko yliopiston tapahtumia. Saunaillat Opintotoimikunta tulee järjestämään kaksi opintoaiheista saunailtaa, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Aiheina toimivat eri pääaineet, kandi ja maisteri ohjelmista. 10

12 Kirjamarkkinat Kirjamarkkinat järjestetään kahdesti. Keväällä markkinat järjestetään neljännen periodin aluksi ja syksyllä ensimmäisen periodin alussa. Laskiainen Perinteiden mukaisesti opintotoimikunta jakaa kiltalaisille lämmintä minttukaakaota Ullanlinnanmäellä. Wappu Mahdollisesti järjestettävänä Wappuna opintotoimikunta jakaa perinteisesti kiltalaisille kuohuviiniä Smökillä. Palauteryhmät Palauteryhmä-konseptin kehittämistä jatketaan ja opintotoimikunta on vahvasti mukana tekemässä. Toimikunta tekee uuden palautekyselyn Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt-kurssista, josta viime vuonna pidettiin palauteryhmä. Abipäivät ja muut korkeakoulun tapahtumat Opintotoimikunta osallistuu tarvittavilta osin korkeakoulun tapahtumiin, kuten abipäiviin ja fuksi-proffabuffettiin. Opintotoimikunta järjestää kevään aikana palautekyselyn killalle opinnoista. Tenttiarkisto Tenttiarkiston päivityksestä annetaan fukseille pääainemahdollisuus. Neljännen periodin jälkeen järjestetään tenttien palautuskilpailu. Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla yhteystietonsa palautettuun tenttipaperiin. Kilpailussa arvotaan leffalippuja palkintona. Stipendit Vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea killalta stipendejä. Stipendit jaetaan koulumenestyksen ja kilta/opiskelijatoiminta-aktiivisuuden perusteella. Päätös stipendien myöntämisestä tehdään loppusyksystä. Opintomestari Lauri Vähä-Savo Opintokisälli Toni Kangas Opintokisälli Janne Liukkonen Opintokisälli Miri Piiroinen 3.4 Sisä- ja urheilutoimikunta Koska toimikunnassa on kaksi niin eri toimenkuvaa omaavaa osaa on tämä suunnitelma jaettu niiden mukaan. Ensimmäinen käsittelee killan sisätilojen huolehtimisesta ja jälkimmäinen urheilutoimintaa Sisätoimikunta Kiltahuoneella alkaa löytymään paljon pieniä yksityiskohtia, joihin vuoden aikana pitäisi puuttua. Näitä ovat mm. jukeboksi, lehtitelineet, kännykkälaturit ja Xboxin ohjaimet. Sisäkisällien päätehtävänä on pitää kiltahuone siistinä ja viihtyisänä ja että sieltä löytyy kahvia ja karkkia. Nyt aiotaan kuitenkin kokeilla lähteä myymään kiltahuoneella muitakin tuotteita, esimerkiksi energiajuomaa. Kiltahuoneen siisteydestä vastaavat myös kaikki kiltalaiset, jotka sitä käyttävät ja tätä tullaan painottamaan myös heillekin Urheilutoimikunta Sähkön Isku ilmoittautui kaudeksi vain kolmeen teekarisarjaan. Näitä olivat sähly, koripallo ja futsal. Lentopallo jätettiin pois, sen vähäisen kiinnostuksen ja pelaajamäärän takia. Ennen ensi vuoden sarjoi- 11

13 hin ilmottautumista tehdään kiltalaisille kysely olisiko kiinnostusta lähteä johonkin muuhun sarjaan osallistumaan. Ainakin salibandyn osalta on kuulunut pientä kiinnostusta. Urheilussa pyritään hyvään ja riittävän aikaiseen tiedottamiseen tapahtumista, myös englanniksi. Yhteistyötä muiden kiltojen kanssa yritetään järjestää, tärkeimpinä KIK ja ELEC-killat. Urheilutoiminta nähdään sellaisena osana killan järjestämää toimintaa, jolla pystytään houkuttelemaan sellaisia kiltalaisia mukaan killan järjestämiin toimintoihin, jotka eivät muissa killan tapahtumissa käy. Sisä- ja urheilumestari Heikki Karjalainen Sisäkisälli Markus Teivo Sisäkisälli Henrik Vento Urheiluvastaava Panu Rautiainen Urheiluvastaava Joona Välilehto 3.5 Sössö- ja kulttuuritoimikunta Toimikuntaan kuuluu toimittajia, taittajia, graafikoita ja kulttuurivastaavia. Toisistaan eroavista toimenkuvista huolimatta toimikunta pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön aina kun vain mahdollista. Tavoitteena on, että niin kokouksia kuin virkistymistä järjestetään usein, jotta toimikunnan motivaatio säilyy hyvänä läpi vuoden. Sössön ulkoasusta huolehtimisen lisäksi graafikot auttavat muita toimikuntia ja kiltaa ylipäänsä esimerkiksi tekemällä mainoksia Sössö Vuonna 2014 Sössö ilmestyy neljä kertaa. Ensimmäinen lehti ilmestyy helmi-maaliskuussa, toinen huhtikuussa, kolmas syys-lokakuussa ja neljäs marraskuussa. Lehtien deadlinet ilmoitetaan hyvissä ajoin killan nettisivuilla, jotta kiltalaiset voivat halutessaan kirjoittaa lehteen itse. Painettujen lehtien lisäksi Sössö ilmestyy myös verkkojulkaisuna ainakin kesällä ja joulukuussa. Tavoitteena on, että verkkoon tulisi myös muuta sisältöä vuoden aikana. Lehden kohderyhmä pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin siten että Sössöön tulee juttuja myös opiskeluun, tekniikkaan, korkeakouluun ja alan yrityksiin liittyen. Lisäksi Sössöä pyritään hyödyntämään ELECyhteistyössä siten, että lehdestä voi lukea esimerkiksi ELECin ja sen kiltojen tulevaisuudesta sekä kenties oppia jotain uutta muista killoista. Lehden sisällössä pyritään säilyttämään hyvä tasapaino asiapainotteisen ja humoristisen sisällön välillä. Ilmestymisen jälkeen kuka vain kiltalainen löytää Sössön kiltahuoneelta tai sen läheisyydestä. Lisäksi lehti toimitetaan yhteistyökumppaneille ja SIK:lle läheisille opiskelijajärjestöille Kulttuuri Kulttuuritoimikunnan tavoitteena on järjestää eriaiheisia kulttuuritapahtumia kiltalaisille. Suunnitelmissa on ainakin elokuvailtoja, ruoka-aiheisia tapahtumia sekä teatteri- tai oopperavierailuja. Kulttuuritapahtumien mainostamista kehitetään aiemmista vuosista paremmaksi ainakin hyödyntämällä Facebookia aiempaa enemmän. Kulttuuritapahtumien lisäksi kulttuurivastaavat osallistuvat myös Sössön tekemiseen ainakin yritysesittelyjen muodossa, sillä heillä on yrityssuhdehistoriansa ansiosta hyvää näkemystä hommaan. Päätoimittaja Aliisa Pietilä Toimittaja Isa Ojanen Toimittaja Jette Sørensen Toimittaja Eino Virtanen Taittaja Pietu Roisko Taittaja Ville Välikylä Graafikko Mari Porko Graafikko Arla von Konow 12

14 Kulttuurivastaava Minna Partanen Kulttuurivastaava Laura Syvänne 3.6 Ulkotoimikunta Yleistä Ulkotoimikunta keskittyy järjestämään tapahtumia ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille sekä tiedottamaan myös muista heille todennäköisesti kiinnostavista tapahtumista. Ulkomaalaisia opiskelijoita pyritään integroimaan kiltaan ja teekkaritoimintaan sekä suomalaiseen kulttuuriin. Lisäksi ulkotoimikunta osallistuu KV- ISOhenkilöiden rekrytointiin Sähkötekniikan korkeakoulussa ja käsittelee killalle lähetettyjä vuosijuhlakutsuja. Ulkotoimikunta osallistuu myös EKAK-vierailun toteuttamiseen helmikuuta. Tapahtumat Ulkotoimikunta järjestää sekä keväällä että syksyllä Welcome Saunan, International Sitsit ja Bye Bye Saunan sekä kaksi muuta tapahtumaa. Muut tapahtumat voivat olla esimerkiksi urheilutapahtumia, kulttuuritapahtumia tai excursioita. Tapahtumat ovat englanninkielisiä ja avoimia kaikille killan jäsenille, mutta tärkein kohderyhmä ovat ulkomaalaiset opiskelijat. Viestintä Tärkeimpinä viestintävälineinä toimivat SIK International -facebook sivu, englanninkielinen viikoittainen sähköposti sekä killan verkkosivut. Facebookissa ja killan verkkosivuilla viestintä toteutetaan sekä englanniksi että suomeksi. Tämää tukee sekä suomalaisten osallistumista että ulkomaalaisten suomen kielen oppimista. Lisäksi käytössä on julisteet ja infotaulu kiltahuoneen ulkopuolella sekä SIK Internationalin omat verkkosivut. Tavoitteena on siirtää vuoden aikana SIK Internationalin verkkosivujen sisältö uuteen ympäristöön ja samalla yksikertaistaa ja selkeyttää sivustoa. Ulkotoimikunta pyrkii myös varmistamaan, että kaikki muutkin oleelliset killan tapahtumakuvaukset käännetään eglanniksi. Toimikunnan rakenne Ulkotoimikunnassa on puheenjohtajan lisäksi kolme suomalaista ulkokisälliä ja kolme ulkomaalaista international helperiä. International helperit ovat äärimmäisen tärkeitä lisäten killan houkuttelevuutta ulkomaalaisille opiskelijoille. Toimikunnan tulevaisuus Vuoden 2014 aikana tulee miettiä, olisiko järkevämpää perustaa kansainvälinen toimikunta ja siirtää vastuu ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin liittymättömästä ulkotoiminnasta jollekulle muulle toimikunnalle tai hallituksen jäsenelle. Näin toimikunnan tehtävä olisi selkeämpi. Tämä voisi luoda tulevaisuudessa mahdollisuuden laajentaa killan tarjontaa kansaivälisille opiskelijoille, parantaa KV-ISOtoimintaa ja jopa tukea koko AYY:n KV-toiminnan kehittämistä. Lisäksi tämä voisi vähentää ulkokisällien tarvetta yhdellä, mikä olisi killalle eduksi, koska kyseiseen tehtävään on viime vuosina riittänyt vain juuri ja juuri riittävästi toimijoita. Ulkomestari Visa Linkiö Ulkokisälli Essi Jukkala Ulkokisälli Henri Merilä Ulkokisälli Sofia Suutarinen International helper Emre Ünlü International helper Pham Tien Hoang International helper Vincent Bierjan 3.7 Viestintätoimikunta Viestintätoimikunta (VTMK) ylläpitää killan tietoteknistä infraa ja vastaa sen toimivuudesta sekä elektroniikkapajan toiminnasta. Viestintäkanavat kuten web, wiki, sähköpostilistat ja ruutukehä ovat tärkeimmät työkalut 13

15 jäsenistön tavoittamiseen ja tiedon välittämiseen Viestintä Tiedotus Tapahtuman järjestäjän vastuulla on lisätä tapahtuman tiedot www-sivujen tapahtumakalenteriin suomeksi ja englanniksi webin hallintotyökaluja käyttäen. Viikoittain sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähetetään killan jäsenistölle sähköpostitse JAS-uutiskirje, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista, excursioista, haussa olevista työpaikoista ja kiltaa koskevista uutisista. Facebookin käyttöä viestinnässä parannetaan. Tietotekninen laitteisto Toimiston tietokoneet, tulostimet, sik-c tiedostopalvelin, kiltahuoneen tietokoneet ja Xbox-pelikonsoli ovat VTMK:n vastuulla. Sik-c, killan PC-palvelin, käyttää Ubuntu-käyttöjärjestelmää jakaen tiedostoja CIFS- ja SFTP-protokollilla. Tiedostot ovat automaattisesti käytettävissä toimiston tietokoneilta, ja viestintätoimikunta jakaa käyttäjätunnukset etäkäyttöä varten toimihenkilöille tarpeen mukaan. Vuoden 2014 aikana sik-kehitys palvelin tulee olemaan entistä tärkeämpi tutkittaessa siirtymistä julkaisujärjestelmään. Elektroniikkapaja tullee hyödyntämään muita killan käytössä olevia palvelimia. Kyseiset palvelimet sijaitsevat Otakaari 5 ruokalan viereisessä konesalissa. Sähköpostilistat Sähköpostilistoja käytetään killan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, mahdollistamaan toimikuntien ja eri ryhmien välisen tiedotuksen ja keskustelun. Listoille saapuvan roskapostin määrää pyritään pitämään vähäisenä Mailman-sovelluksen suodattimien avulla. WWW-sivut Vuoden 2014 aikana tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä itsekehitetystä www-alustasta killan tarpeisiin sopivaan julkaisujärjestelmään. Killan wiki pidetään edelleen killan tietopankkina. Sen tavoitteena on toimia toimikuntien välisenä ja sisäisenä tiedotus- ja tiedonkeruukanavana, sekä tarjota alustan tapahtumien suunnitteluun. Valokuvaus Valokuvauksesta vastaa vuonna 2014 kaksi valokuvaaja. He ottavat kuvia killan tapahtumissa ja ylläpitävät kuvapankkisivustoa (http://sik.kuvat.fi/). Muut voivat lähettää ottamiaan kuvia ottamalla yhteyttä killan valokuvaajiin Kuvapankin kuvat ovat vapaasti killan käytössä, ja niitä voi hyödyntää muun muassa Sössön teossa. LAN-partyt Viestintätoimikunta on ollut aiempina vuosina mukana järjestämässä Polygame ry:n kanssa LANpartyja. Jos Polygame päättää järjestää tapahtuman, Viestintätoimikunta voi auttaa käytännön järjestelyissä Elektroniikkapaja Elektroniikkapajan tarkoituksena on nostaa ihmisten kiinnostusta elektroniikkaharrastusta kohtaan, edesauttaa ammattiylpeyttä ja tarjota jäsenistölle puitteet toteuttaa ideasta piirilevy ja rakentaa siitä toimiva laite. Avoimet ovet joka tiistai, jolloin paikalla ainakin pajavastaava opastamassa pajan ja laitteiden käyttöä. Syövytystä varten suunnitellaan ja rakennetaan vetokaappi pajalle. Tähän sopiva kaappi on olemassa. Elektroniikkapajan ovikorttijärjestelmä otetaan käyttöön vuoden aikana. Pajan promoprojekteja Yksinkertainen rakennussarja: Arduino-yhteensopiva valovilkutin haalariin. Rakennussarjan osia voi ostaa edullisesti killalta. Ihmisten näitä vempaimia toistensa haalareissa nähdessä saa elektroniikkapaja jälleen lisänäkyvyyttä. Rakennetaan myös laitteita vaikka kiltahuoneelle herättämään ihmisten mielenkiintoa. Kaikille 14

16 kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus tulla pajalle valvottuihin olosuhteisiin harjoittelemaan perustyökalujen käyttöä ja tutustua pajaan jonkinlaisen pienimuotoisen valmiiksi suunnitellun rakenteluprojektin avulla, josta maksetaan nimellinen komponenttimaksu. Kiinnostuneille aktiivihenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua pajan käyttökoulutukseen, jonka jälkeen heille voidaan myöntää oikeus käyttää tilaa ja laitteita itsenäisesti. Yhteistyötä ja yhteydenpitoa muihin rakenteluhenkisiin ryhmittymiin, joiden kanssa voi toteuttaa ja suunnitella suuria ja näkyviä projekteja, joissa on osana elektroniikan lisäksi esimerkiksi mekaniikkaa. Pajan viestintäkanavat Tiedotukseen käytetään kaikkia perinteisiä killan tiedotuskanavia. Killan wikissä on elektroniikkapajan projektisivut, ohjeita laitteiden käytöstä ja yleinen info-osio: mikä ja missä paja on, miten sinne pääsee, mitä siellä voi tehdä. Perinteisillä fuksiluentojen luentotaukoinfoilla voidaan myös kertoa elektroniikkapajasta. Lisäksi fukseille tarjotaan fuksipisteitä pajaan tutustumisesta ja siellä touhuamisesta. Tavoitteena on, että elektroniikkapajasta tulee Otaniemessä yleisesti tiedossa oleva ja arvostettu SIK:n jäsenpalvelu. Viestintämestari Teemu Mikkonen Viestintäkisälli Jutta Kalli Viestintäkisälli Aake Paloniemi Viestintäkisälli Miki Tolonen Valokuvaaja Essi Jukkala Valokuvaaja Jyri Lind Pajavastaava Esa Häkkinen 3.8 Yrityssuhdetoimikunta Yrityssuhdetoimikunta vastaa killan suhteiden ylläpitämisestä sekä uusien luomisesta yritysmaailmaan sekä hankkii killalle rahoitusta. Käytännössä tätä toteutetaan järjestämällä excursioita, yrityssaunailtoja ja muita yritystapahtumia sekä hankkimalla sponsoreita killan vuosijuhlaan ja mainoksia Sössöön. Tavoitteena on tutustuttaa yrityksiä kiltaan ja kiltalaisiin ja toisaalta kiltalaisia yritysmaailmaan ja oman alan yrityksiin. Tapahtumia mainostetaan ainakin killan webissä, viikottaisessa jäsen- ja fuksimailissa, kiltahuoneella ja Facebookissa, mahdollisesti myös excursion aihetta vastaavilla kursseilla. Lisäksi yrityssuhdemestari kuuluu muiden kiltojen ja osakunnan yrityssuhde- ja excumestareiden kanssa AYY:n yrityssuhdetoimikuntaan, jonka avulla pyritään edistämään yhteistyötä kiltojen ja osakunnan välillä. Viime vuonna aloitettu tiivis yhteistyö Elecin kanssa jatkuu tänä vuonna ja pyrimme parantamaan alumnisuhteita. Killan edustajana ja yhteyshenkilönä näissä asioissa toimii yrityssuhdemestari. Vuonna 2014 tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä suurimpien alan yritysten kanssa turvaten toiminta rahallisesti myös tulevaisuudessa. Paikallisexcursiot Vuonna 2014 yrityssuhdetoimikunnan tavoitteena on järjestää viime vuoden tapaan excursioita, jotka ovat enemmän tietyille vuosikursseille/pääaineen lukijoille suunnattuja. Käytännössä tämä tullaan toteuttamaan siten, että excursioille pohditaan yhteistyössä vierailtavan yrityksen kanssa sopiva teema, jonka jälkeen mietitään teemalle sopivin kohderyhmä. Pyrkimys on, että jokainen vastaavista järjestäisi paikallisexcun tai saunaillan ainakin kerran vuoden aikana. Lisäksi excursioita tullaan järjestämään myös yritysten oma-aloitteisten yhteydenottojen kautta. Yrityssaunaillat Yrityssaunailtoja pyritään järjestämään edellisen vuoden tavoin kesätyöhaun aikoihin. Potentiaalin Tasaus 93 ja 94 YTMK hankkii yhdessä PoTa-tirehtöörien kanssa sponsoreita vuosijuhliimme. PoTa93 hoidetaan pääasiassa PoTa-tirehtöörien, yrityssuhdemestarin sekä edellisen vuoden yrityssuhdetoimikunnan voimin, sillä se tulee niin nopeasti, etteivät uudet vastaavat ehdi kunnolla mukaan. PoTa94:n sponsorointeihin panostetaan koko toimikunnan voimin. 15

17 Kotimaan Pitkä KP tullaan edellisen vuoden tavoin toteuttamaan kolmipäiväisenä ( ) koko toimikunnan panoksella. Fuksiexcursio FXQ:a lähtee järjestämään edellisten vuosien tapaan kaksi FXQ-vekkulia, jotka valitaan arpomalla KP:n jälkeen. Vekkulit hankkivat yrityksen, johon järjestetään vierailu sekä vastaavat laivamatkoista ja bussista. Yhteistyötä tehdään fuksikapteenien kanssa tiiviisti. Käytännössä vekkulit tulevat toimimaan FTMK:n alaisuudessa. Kotimaan puolipitkä Kotimaan puolipitkä pyritään järjestämään tänä vuonna. Tarkempi suunnittelu aloitetaan kotimaan pitkän jälkeen. Yritysbrunssi Yritysbrunssi järjestetään tänä vuonna marras-joulukuun vaihteessa tavoitteellisesti kolmipäiväisenä. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan firmoihin pyritään olemaan jo aikaisemmin yhteydessä, ja tapahtuman markkinoinnista pyritään tekemään houkuttelevampi erityisesti näiden toimialojen firmoille. YB:n järjestelyt aloitetaan heti syyslukukauden alettua, ja FXQ-vekkulitkin osallistuvat järjestelyihin viimeistään FXQ:n jälkeen. Haalarit Yrityssuhdemestari aloittaa haalarimainoksien myynnin PoTa93:n jälkeen. Sössö Kiltalehti Sössöön tarjotaan yrityksille mainostilaa lähtökohtaisesti joka kerta, kun yrityksiin ollaan muissa merkeissä yhteyksissä. Lisäksi paperinen Sössö sekä mediakortti jaetaan jokaiselle vierailtavalle yritykselle. Tulevan vuoden jokaiseen Sössöön pyritään saamaan yritysesittely, joka tehdään yhteistyössä kiltalehden toimituksen kanssa. Pääsääntöisesti YTMK hoitaa kontaktit ja Sössö kirjoittaa itse jutun. Yrityssuhdemestari Joel Alander Yrityssuhdevastaava Aapo Kokko Yrityssuhdevastaava Jaakko Peni Yrityssuhdevastaava Ismo Pänkäläinen Yrityssuhdevastaava Anssi Nironen Yrityssuhdevastaava Pauli Tuovinen Yrityssuhdevastaava Wili Westerlund 16

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 27.11.2013, kello 17.00

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18. PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015. Aika: Keskiviikko , kello 17.

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015. Aika: Keskiviikko , kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto:

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00 SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko 4.1.2017, kello 17.00 Paikka: neuvotteluhuone Vuoristo (Maarintie 8),

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011 Aika: Keskiviikko 1.12.2010 klo 17.30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation

Lisätiedot

SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016

SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016 SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016 Aika: Perjantai 18.3.2016, kello 12.55 Paikka: Kylpylähotelli Rantasipi Eden (Paratiisikatu

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2007 Aika: Torstai 30.11.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 21/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 20.9.2010 klo 18:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VALTUUSTON KOKOUS 1/2005 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Aika: Keskiviikko 1.12.2004 klo 18.15 Läsnä: Valtuusto: Ahtiainen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2006 Sisällysluettelo 1 HALLINTO 3 1.1 Hallitus 3 1.2 Toimihenkilöt (yhteystiedot löytyvät killan web-sivuilta) 3 1.3 Valtuusto 4 1.4

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014 Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n Sisältö 1 Yleistä vuodesta 2014 3 1.1 Puheenjohtaja.............................................. 3 1.2 Varapuheenjohtaja............................................

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2013

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2013 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry 1 Sisällys 1. Hallinto 3 1.1 Hallitus 3 1.2 Toimihenkilöt 3 1.3 Valtuusto 5 1.4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat 5 1.5 Toiminnantarkastajat 6 1.6 Oltermanni

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2016

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2016 :n Sisältö 1 Hallinto 2 1.1 Hallitus.................................................. 2 1.2 Toimihenkilöt............................................... 2 1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat.................................

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2008 Aika: Tiistai 20.11.2007 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kosmos Buran ry Hallituksen kokous 1/2016 Pöytäkirja Aika: torstai 14.1.2016 klo 15:00 Paikka: Yliopiston akvaario Läsnä: Hilma Sormunen, Liina Tamminen, Jarno Vartiainen, Iida Vesterinen, Bigga Konola,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5)

Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE KOULUTUS- JA OPINTOASIAT. Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry 1 (5) Kemiantekniikan kilta ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. KOULUTUS- JA OPINTOASIAT 1.1. Työskentely ja yhteistyö osaston ja yksiköiden kanssa Kilta toimii yhteistyössä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/2012 Aika: Keskiviikko 25.1.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Maxwell, Otakaari 7 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106 Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa

Lisätiedot

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta.

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta. Hallitustyrkkypaneeli 10.11.2014 Puheenjohtaja Oskari Korpelainen, 4. vuoden sikkiläinen. Hakee toista kertaa puheenjohtajaksi. Aiempia kiltanakkeja mm. viestintämestari. Lisäksi radiodiodin vetovastuu,

Lisätiedot

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Muutosehdotus 18.10.2006 Henna Heikkilä Matti Helin Miika Melama Marko Miettinen Ville Ryhänen Jussi Salmio Erkki Valtonen Heli Virtanen 1 Killan tunnukset ja merkit 1.1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016 ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai klo 19.30 Paikka: Skinnarilan sauna Skinnarilankatu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ARMATUURI RY 6/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ARMATUURI RY 6/ ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 6 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Lauantai klo 14.00 Paikka: Salpamaja, Rutola, Mikkelintie

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 3/2016 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 3/2016 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto 2.02.2016 klo 14 sh209, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016 Läsnä: Pauliina, Iida, Helmi, Tinja, Ville, Tiina K., Inari, Marika, Essi R. Poissa: Katri, Piia, Nella, Hanna-Kaisa 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄTYMINEN

Lisätiedot

Reetta Arokoski saapui 8.24.

Reetta Arokoski saapui 8.24. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 30/2014 Aika: 20.11.2014 klo 8.15 Paikka: TTalo, A106 Paikalla: Emmi Linkola, Aleksi Talsi, Atte Keinänen, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Mikko

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä ja miten meni? Tavallisestikin kiireinen syksyn alku on ollut hallitukselle

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava)

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava) Hallituksen kokous 1/2017 Aika: 08.01.2017 klo 14:30 Paikka: M/S Serenaden kokoustila Osanottajat: Aino Laineenoja, Laura Rytilahti, Agnesa Kerveshi, Elmeri Helme, Inka Ruponen, Joel Mettälä, Karl Engelvuori,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 6/2013, 11.2.2013 klo 8.15 @A142 Paikalla: Jaakko Hynynen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian

Lisätiedot

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 1/2016 Aika: lauantai 9.1.2016 Klo 18:00 Paikka: RH209/Kiltahuone 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätetään, että vuoden 2016 raadin kokous on laillisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 /! 6 ARMATUURI RY 8/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 /! 6 ARMATUURI RY 8/ ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 /! 6 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 12.00 Paikka: Mikroluokka 4502,

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 23/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 29.10.2010 klo 16.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2016

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2016 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2016 Aika: Tiistai 10.11.2015, kello 18.00 Paikka: Otakaari 5 A (luentosali S1), 02150 Espoo Paikalla:

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 5/2016 Aika: 26.2.2016 klo 18.00 Paikka: Maarintalon neuvotteluhuone, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Olli Peltomäki

Lisätiedot

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!!

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!! Maanpuolustuskiltojen liitto ry tiedottaa KILTATIEDOTE 02-2016 Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. Kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajia, sihteereitä ja taloudenhoitajia tiedotetaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

Pöytäkirja 4 /

Pöytäkirja 4 / 19.10.2016 Sivu 1(6) Pöytäkirja 4 / 2016 28.2.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 AIKA: 22.2.2016, klo 15.00 PAIKKA: LTKY:n toimisto LÄSNÄ: Rissanen Ville-Matti, puheenjohtaja Tynys Hanna Kekäläinen

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38.

1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:38. PÖYTÄKIRJA Robin Hood ry Hallituksen kokous 1/2016 Aika: 15.12.2015 kello 18 Paikka: Tuulimäen väestönsuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo Läsnä: Jaakko Setälä Seppo Hätönen Jukka Karvonen Anne Lantee Joonas

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2017

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2017 SIKV01/2017 Pöytäkirja sivu 1/21 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2017 Aika: Maanantai 14.11.2016, kello 17.00 Paikka: Maarintie 8 (luentosali

Lisätiedot

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016

KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kameraseura ry edistää valokuvaharrastusta monipuolisesti ja laadukkaasti ja tarjoaa yhteisöllisen tavan harrastaa valokuvausta sekä kehittää luovuutta. Kameraseura

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 1 / 2009 1. Yleistä Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja alkuvuodesta ollaan saatu jo paljon aikaan. Hallitus piti pitkän iltakoulun jo viime vuoden puolella

Lisätiedot

Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.1.2016 klo 14.00 Paikka: 4409 Läsnä: Antti Sinkkonen, puheenjohtaja Stiina Luoma, sihteeri Joel Sihvonen Emmi Mahlamäki Mari Koponen Henri Takki Einari Junter (saapui

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 7 ARMATUURI RY 4/

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 7 ARMATUURI RY 4/ ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 7 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai klo 16.00 Paikka: Mikroluokka (4402),

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 15/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kronos r.y (7) PÖYTÄKIRJA

Kronos r.y (7) PÖYTÄKIRJA 1(7) PÖYTÄKIRJA Kronos r.y. Vaalikokous Aika: 11.12.2014 kello 18 Paikka: Kokoushuone Cajsa, Mannerheimintie 5 B, 4. kerros Läsnä Tero Juutilainen (pj), Ahto Harmo (sihteeri), Janne Luostarinen, Marie

Lisätiedot

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013

Inkubio ry. Toimintasuunnitelma 2013 1 (17) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (17) Sisällysluettelo 1.Johdanto...2 2.Fuksitoimikunta...4 2.1 Yleistä...4 2.2 Kevät...4 2.3 Kevään ISOtoiminta...4 2.4 Syksy...4 2.5 Syksyn ISOtoiminta...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16.

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16. Paikka: Ttalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Jessica Mason Antti Tolppanen Ilona Rahnasto Joel Lappalainen Niklas Hellström (poistui ja palasi

Lisätiedot

Aika: ma 25.1.2016 klo 16.00. Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Aika: ma 25.1.2016 klo 16.00. Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 4/2016 Aika: ma 25.1.2016 klo 16.00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat: Ville Myllylä Puheenjohtaja Ida Martikainen Viestintävastaava,

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 10 ARMATUURI RY 1/2016 11.1.2016

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 10 ARMATUURI RY 1/2016 11.1.2016 ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / 10 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai klo 18.00 Paikka: Armatuurin kiltahuone

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Tampereen Rakentajakilta TARAKIn 47. toimintavuosi. Tampereen Rakentajakillan tarkoituksena on tarjota jokaiselle jäsenelleen

Lisätiedot

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija Tapahtumien järjestäminen Yhdistyskoulutus 2.12.2015 Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija TÄMÄN SETIN SISÄLTÖ Miksi tehdään tapahtumia? Tapahtuma=projekti Projektin osa-alueet Projektin elinkaari

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa klo 17.23. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan.

Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa klo 17.23. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan. HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.1.2016 klo 17.00 Paikka: 4410 Läsnä: Antti Sinkkonen, puheenjohtaja Stiina Luoma, sihteeri Jeremias Skyttä Einari Junter Joel Sihvonen Henri Takki Emmi Mahlamäki Mari

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 20/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot