Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 :n

2 Sisältö 1 Hallinto Hallitus Toimihenkilöt Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat Valtuusto Toiminnantarkastajat Oltermanni AYY:n hallituskummi Yleistä vuodesta Sihteeri Rahastonhoitaja Kiltapatruuna Jaokset Toimikunnat Fuksitoimikunta Fuksitoiminta ISOtoiminta Ohjelmatoimikunta Opintotoimikunta Sisä- ja urheilutoimikunta Sisätoimikunta Urheilutoimikunta Sössö- ja kulttuuritoimikunta Sössö Kulttuuri Ulkotoimikunta Viestintätoimikunta Viestintä Elektroniikkapaja Yrityssuhdetoimikunta

3 1 Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Hovimestari Opintomestari Päätoimittaja Sisä- ja urheilumestari Ulkomestari Viestintämestari Yrityssuhdemestari Joni Kurvinen Katharina Jokinen Mikael Kauppinen Ville Luntinen Ville Kapanen Ilkka Oksanen Niko Nuutinen Lauri Vähä-Savo Aliisa Pietilä Heikki Karjalainen Visa Linkiö Teemu Mikkonen Joel Alander 1.2 Toimihenkilöt Arkistonhoitaja Kiltapatruuna TEK-yhdyshenkilö ISOvastaava Emäntä Emäntä Isäntä Isäntä Isäntä Isäntä Lukkari Lukkari Lukkari Lukkarikisälli Lukkarikisälli Opintokisälli Opintokisälli Opintokisälli Sisäkisälli Sisäkisälli Urheiluvastaava Urheiluvastaava Oskari Korpelainen Riku Lääkkölä Johanna Vesterinen Turkka Helin Iina Jaakonaho Saijariina Kuokkanen Jan Gustafsson Miika Koskela Tapio Särkkä Jaakko Söderholm Mikko Leino Isa Ojanen Jette Sørensen Panu Oksiala Anni Parkkila Toni Kangas Janne Liukkonen Miri Piiroinen Markus Teivo Henrik Vento Panu Rautiainen Joona Välilehto 2

4 Toimittaja Toimittaja Toimittaja Taittaja Taittaja Graafikko Graafikko Kulttuurivastaava Kulttuurivastaava Ulkokisälli Ulkokisälli Ulkokisälli International helper International helper International helper Viestintäkisälli Viestintäkisälli Viestintäkisälli Valokuvaaja Valokuvaaja Pajavastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Yrityssuhdevastaava Mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti: Fuksikapteeni Fuksikapteeni ISOisä Potentiaalin Tasaus 93:een asti: PoTa-tirehtööri PoTa-tirehtööri Isa Ojanen Jette Sørensen Eino Virtanen Pietu Roisko Ville Välikylä Mari Porko Arla von Konow Minna Partanen Laura Syvänne Essi Jukkala Henri Merilä Sofia Suutarinen Emre Ünlü Pham Tien Hoang Vincent Boerjan Jutta Kalli Aake Paloniemi Miki Tolonen Essi Jukkala Jyri Lind Esa Häkkinen Aapo Kokko Anssi Nironen Jaakko Peni Ismo Pänkäläinen Pauli Tuovinen Wili Westerlund Mikko Leino Joni Kurvinen Ville Kapanen Anna Mannila Hilla Pohjalainen 1.3 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat Toimikunta Fuksitoimikunta Ohjelmatoimikunta Opintotoimikunta Sisä- ja urheilutoimikunta Sössö- ja kulttuuritoimikunta Ulkotoimikunta Viestintätoimikunta Yrityssuhdetoimikunta Puheenjohtaja Ville Kapanen Niko Nuutinen Lauri Vähä-Savo Heikki Karjalainen Aliisa Pietilä Visa Linkiö Teemu Mikkonen Joel Alander 3

5 1.4 Valtuusto Johanna Vesterinen Antti Raininko Samu Ahvenainen Kati Harjula Juhani Heinonen Annamaija Hutri Tuomas Isola Essi Jukkala Roope Kiiski Tuomas Kiuru Aapo Kokko Oskari Korpelainen Juha Korpio Miika Koskela Mikko Leino Einari Näveri Heikki Ojanen Aake Paloniemi Anni Parkkila Minna Partanen Juho Pekkinen Jaakko Peni Tuuli Sarantola Samu Toimela Varpu Vuoristo (valtuuston puhemies) (valtuuston varapuhemies) 1.5 Toiminnantarkastajat Tuukka Huikari - Jussi Ekström (henkilökohtainen varamies) Karita Salo - Matthew Casserly (henkilökohtainen varamies) 1.6 Oltermanni Killan oltermannina toimii Jussi Ryynänen kolmivuotiskautensa ensimmäistä vuotta. 1.7 AYY:n hallituskummi SIK:n kiltakummina toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Annamaija Hutri. 4

6 2 Yleistä vuodesta 2014 Vuodelle 2014 edellisvuoden hallitus laati kolmikohtaisen linjapaperin ohjaamaan tämän vuoden toimintaa. Paperin kohtina ovat ELEC-yhteistyö, viestintä ja budjettikuri. Näiden linjojen mukaista toimintaa lähdetään tekemään 13 hallituksen jäsenen ja 48 toimihenkilön voimin. Toimihenkilöiden määrä on muutama enemmän kuin viime vuonna. Eroina edellisvuoteen ovat yksi valokuvaaja enemmän ja uusi lukkarikisällin virka. Kokonaan uusia kiltatoimijoita on 29. Myös hallituksessa on yksi henkilö enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna kokeillaan varapuheenjohtajaa omana virkanaan. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu niiden asioiden hoitaminen, jotka eivät suoraan kuulu minkään toimikunnan piiriin. Tämä keventää puheenjohtajan taakkaa ja näin puheenjohtaja voi keskittyä killan toiminnan koordinointiin ja vahtia, että toimikunnat ja sitä kautta kilta toimii kuten pitääkin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä toimivat muun hallituksen tukena ja luovat omalla esimerkillään hyvää fiilistä kiltatoimijoiden ja koko jäsenistön keskuuteen. Tämän lisäksi puheenjohtaja edustaa kiltaa neuvostossa, johon kuuluvat kaikkien AYY:n erityisasemayhdistysten puheenjohtajat, jonka kautta kautta edistetään kiltojen välistä yhteistyötä ja pohditaan erilaisia toimintamalleja. Linjapaperin ensimmäisenä kohtana olevalla ELEC-yhteistyötä halutaan kehittää keskittymällä yhä aktiivisempaan yhteydenpitoon niin kiltojen kuin korkeakoulunkin välillä. Yhteistyö kiltojen kanssa tulee näkymään yhteisinä tapahtumina, joita suunnitellaan yhdessä kokoontumalla säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi viime vuonna pika-aikataululla järjestetty ELECarneval järjestetään uudestaan ja suunnittelu aloitetaan jo tammikuussa. Myös koulun henkilökuntaa on tarkoitus pyytää mukaan näihin yhteistapahtumiin ja lisäksi ollaan aktiivisesti mukana koulun järjestämissä palavereissa. Tänä vuonna hallituksesta ja toimihenkilöistä kahdeksan (8) toimii HallOpEdina eri elimissä, mikä antaa myös killalle vaikutusmahdollisuuden koulun päätöksiin. Yhteisten tapahtumien lisäksi keskusteluyhteys etenkin Automaatio- ja systeemitekniikan killan (AS) kanssa pidetään avoimena ja aktiivisena. Korkeakoulun syksyksi 2015 tapahtuvien koulutusohjelmien yhdistämisen takia tämän vuoden aikana on päästävä yhteisymmärykseen siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan kiltoihin ja lähinnä fuksitoimintaan. Viestintä on tänä vuonna tärkeässä roolissa ja Viestintätoimikunta tulee kehittämään killan viestintäkanavia. Nykypäivänä sosiaaliset mediat ovat kovassa huudossa ja kilta tulee hyödyntämään Facebook-sivuaan paljon enemmän niin tapahtumien mainostamiseen kuin tilannepäivitysten tekemiseen tapahtumista. Viestinnässä jatketaan myös kahden vuoden takaisen viestintästrategian noudattamista, jotta tiedottamisessa on jokin punainen lanka, jota seurata. Kolmantena kohtana olevaa budjettikuria pidetään tänäkin vuonna yllä ja pyritään säilyttämään killan vakavaraisuus 100-vuotisjuhlia varten. Tätä hankaloittaa AYY:n kertavuokrattavien tilojen hintojen nousu, minkä takia esimerkiksi sitsien hinnat saattavat nousta hieman aiemmasta. Tapahtumien määrää joudutaan ehkä hieman vähentämään mutta tämän takia järjestettävät tapahtumat ovat entistä laadukkaampia. SIKaringin kesken kokoustetaan tarvittaessa ja tavoitteena on nähdä muutaman kerran lukukauden aikana. Rinkiin kuuluvat puheenjohtaja, kiltapatruuna sekä valtuuston puhemies ja varapuhemies. Keskustelun kohteina ovat kiltaa polttavat kysymykset sekä yleiset kiltaa koskevat asiat ja kuulumiset. Puheenjohtaja Joni Kurvinen Varapuheenjohtaja Katharina Jokinen 5

7 2.1 Sihteeri Sekä hallituksen että valtuuston kokousten pöytäkirjat pyritään valmistamaan aina seuraavaan kokoukseen. Hallituksen kokouksista lähetetään valtuustolle tiivistelmät viimeistään kaksi päivää kokouksen jälkeen. Näiden lisäksi sihteerin työtehtäviin kuuluu pöytäkirjojen laittaminen killan sivuille, kokoustilojen varaaminen ja päivystysvuorojen laatiminen lukukaudeksi kerrallaan. Arkistosta sihteerillä ei ole varsinaista vastuuta, koska tänäkin vuonna killalle on nimetty varsinainen arkistonhoitaja. Arkistonhoitajan virka on toimihenkilövirka. Sihteeri Mikael Kauppinen 2.2 Rahastonhoitaja Selvitys budjetista Talousarvio on tänäkin vuonna laadittu varovaisesti noudattaen linjapaperin mukaista budjettikuria ja olettaen, etteivät aikaisempien vuosien yllättävät tulonlähteet, kuten talkoot, välttämättä toteudu. Talousarvio ei kuitenkaan tule pääsemään ylijäämäiseksi johtuen tämän vuoden projektiluonteisista menoista. Suurin yksittäinen talousarvioon vaikuttava tekijä on Ulkoexcu. Se näkyy arviossa negatiivisena, vaikka todellisuudessa kyseinen projekti tehdään ilman voittoa tai tappiota. Tämä johtuu siitä, että suuri osa Ulkoexcun tuloista tehtiin viime vuoden puolella talkootyöllä, jonka vuoksi ne näkyvät viime vuoden tuloksessa. Muita menoja lisääviä tekijöitä ovat Juotoksen uusi painos, nousseet tilavuokrat sekä korkeakoulun tuen laskeminen 5240 eurosta 4830 euroon. Juotoksen uusi painos ei tule käytännössä lisäämään tuloja juurikaan, joten sen aiheuttamalta tappiolta ei voida välttyä. Uutta painosta ei kuitenkaan tehdä joka vuosi, minkä takia menojen voidaan ajatella jakautuvan pidemmälle aikavälille. Tilavuokrien nousemista on pyritty kompensoimaan tapahtumien muilla osa-alueilla esimerkiksi nostamalla osallistumismaksuja tai järjestämällä tapahtumiin ruoka- tai juomamyyntiä. Monien tapahtumien kohdalla on myös harkittu uudestaan kyseisen tapahtuman tilatarvetta ja saatu vähennettyä kustannuksia tätä kautta. Kokonaisuudessaan tilavuokrien nouseminen aiheuttaa silti noin 1000 euroa enemmän kuluja viime vuoteen nähden. Korkeakoulun tukea tullaan käyttämään tänä vuonna muun muassa excubusseihin sekä elektroniikkapajan tarvikkeisiin. Tukea ei tulla tänäkään vuonna käyttämään Sössön painatuskuluihin. Vaikka talousarvio kokonaisuudessaan tulee jäämään alijäämäiseksi, on se silti ylijäämäinen, jos sitä tarkastellaan ilman projektiluonteisia menoja. Rahastonhoitaja Ville Luntinen 2.3 Kiltapatruuna Kiltapatruuna osallistuu killan toimintaan läsnäolollaan ja mielipiteillään. Etenkin historiaan ja perinteisiin liittyvien tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään kiltapatruunaa. Lisäksi kiltapatruuna tuottaa vaihtuvaaiheisia ja -tasoisia kirjoituksia jokaiseen kuluvan vuoden kiltalehti Sössön numeroon. Kiltapatruuna seuraa killan toimintaa ja pitää huolen siitä, että vanhojen virheiden sijaan syntyisi uusia virheitä sekä välillä myös onnistumisia. Kiltapatruuna paikkaa kontaktiensa avulla mahdollisia informaatiokatkoksia killan nykyisten toimijoiden ja korkeakoulun ja laitoisten henkilökunnan välillä. Etenkin tänä vuonna muutosten myllätessä hakukohde- ja kiltakentällä, on kiltapatruunan rooli Jatkuvuus- ja Kehitystoimikunnassa hyvin tärkeä, ja kiltapatruuna suhtautuu toimintaan asiankuuluvalla vakavuudella. Kiltapatruuna Riku Lääkkölä 6

8 2.4 Jaokset Tänä vuonna jaokset jatkavat myös toimintaansa. Jaoksia pystyy edelleen perustamaan tarpeen vaatiessa ja toimintaan voi kuka vain kiltalainen osallistua ilman samanlaista sitoutumista kuin toimihenkilöviroissa. Jaosten kautta pyöritetään ja kehitetään ainakin killan elektroniikkapajaa, lukkaritoimintaa sekä arkistointia. Killan laulukirjan Juotoksen ensimmäinen painos on loppumassa ja keväällä tästä otetaan uusi painos. Samassa yhteydessä jaosperiaatteella toimiva laulukirjatyöryhmä päivittää kirjan sisältöä ja korjaa ensimmäiseen painokseen jääneitä virheitä. Toukokuussa kiltalaiset ovat jälleen lähdössä ulkomaanexcursiolle Yhdysvaltoihin. Reissun tekeminen aloitettiin jo vuonna 2013 jaosvoimin ja tänä vuonna matkan osallistujat hoitavat kaikki loput järjestelyt ja keräävät rahoituksen. Excursion teemana on cleantech ja tähän liittyen organisoidaan myös kurssi samasta aiheesta. 7

9 3 Toimikunnat 3.1 Fuksitoimikunta Fuksitoimikunnan (FTMK) tarkoituksena on saattaa tulevat fuksit Aalto-yhteisön jäseniksi teekkariperinteitä vaalien järjestämällä heille ohjelmaa edesmenneen TKY:n fuksikasvatusohjesäännön mukaisesti. Fukseille pyritään antamaan mahdollisimman hyvä kuva killan ja yhdistysten toiminnasta, sekä ylipäänsä teekkariyhteisön, ylioppilaskunnan ja koulun tarjoamista mahdollisuuksista. Tätä kautta heidät pyritään saamaan mahdollisimman monipuolisesti ja laaja-alaisesti mukaan toimintaan. Opiskeluasioissa päävastuun kantavat fuksiryhmien tutorit sekä opintotoimikunta, jonka fukseille suunnattua toimintaa FTMK luonnollisesti tukee parhaan kykynsä mukaisesti. Fuksien ammattiylpeyttä pyritään myös kohottamaan ja korostamaan mm. elektroniikkapajan avulla Fuksitoiminta Kevät Keväällä päävastuu tapahtumista on istuvilla Fuksikapteeneilla, uusi toimikunta tukee heitä ja kantaa vastuun tietyistä mahdollisesti järjestettävän Wapun ajan tapahtumista. Keväällä fukseille järjestetään fuksikyykkä, ratikka-ajelu, fuksijäynä, laulusauna ja mahdollisesti järjestettävän Wapun aikaisia tapahtumia. Ratikka-ajelu järjestetään yhteistyössä Prodekon, Automaatio- ja systeemitekniikan killan ja Inkubion kanssa. Mikäli Fuksimajuri päättää olla järjestämättä wapun, järjestää SIK mahtavat Kevätkarnevaalit. Istuvat Fuksikapteenit pitävät kevään aikana luentotaukoinfoja ja kipparipäivystyksiä. Istuvien kipparien tukemisen lisäksi fuksitoimikunnan puheenjohtaja ja fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti tekevät valmisteluja tulevaa syksyä varten. Varastossa olevat haalarit inventoidaan ja niitä tilataan lisää tarpeen mukaan. Fuksiopas kirjoitetaan. Fuksipistekortit tehdään ja tilataan. Niiden valmistuttua myös fuksipisteohje päivitetään. Tulevien tapahtumien suunnittelussa ja fuksioppaassa tehdään yhteistyötä muiden ELEC kiltojen Fuksikapteenien kanssa. Etenkin Automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa pyritään keskustelemaan paljon. Kevään alussa kokoustetaan myös korkeakoulun kanssa fukseja koskevista asioista. Syksy Varaslähtö järjestetään Alvarin Aukiolla. Varaslähtö sisältää kisailua ja pelailua Koneinsinöörien kanssa ja illemmalla saunomista Gorsussa. Fuksien ensimmäisenä koulupäivänä 1.9. järjestetään yhteistyössä korkeakoulun ja ylioppilaskunnan kanssa fukseille koko päiväksi ohjelmaa. Illalla pidetään yhdessä AS:n kanssa Smökissä perinteinen Varauksen Purku. SIK-KIK-köydenveto järjestetään ensimmäisen viikon perjantaina. Ennen köydenvetoa kiltojen fuksiryhmät pelaavat jalkapalloa toisiaan vastaan. Köydenvedon jälkeen pidetään Köydenjatke jollain Otaniemen saunalla. Jonotus fuksiekskursiolle järjestetään kiltahuoneella ja Ossin Lammella. Jonon yhteydessä pelataan kyykkää ja pidetään Oikosulkumoottori jossa valitaan fukseista Oikosulun vastuuhenkilöt. FXQ-info pidetään mahdollisimman nopeasti jonon vahvistamisen jälkeen. Fuksisitsit pyritään järjestämään Ennen ennen sitsejä järjestetään sitsikoulutus. Syyskuun aikana pidetään ELEC-kiltojen kanssa urheiluhenkinen yhteistapahtuma. FXQ pyritään järjestämään lokakuun alussa, tavoitteena Matkajärjestelyt ja ekskursiokohde hoidetaan yhteistyössä yrityssuhdetoimikunnan kanssa. Järjestelyt aloitetaan jo hyvissä ajoin keväällä. FXQ:n jälkeisellä viikolla pidetään Oikosulku. Marraskuussa ISOt järjestävät ISOvastaavan johdolla fukseille perinteisen Fuksijamboreen haluamallaan kaavalla. Piparisauna järjestetään Gorsussa viimeisenä fuksitapahtumana ennen joulua. AYY:n fuksitoimikunta järjestää syksyn aikana muun muassa Otasuunnistuksen, Stadisuunnistuksen ja Fuksien juhlasitsit. Fuksien pakolliset museovierailut ja fuksikipparipäivystykset aloitetaan lokakuussa. Joulukuussa fukseilta kerätään fuksipalaute syksystä. Fuksipistekortit kerätään vuoden päätteeksi välitarkistukseen. 8

10 Fukseille lähetetään viikoittain fuksimaili, johon kootaan fukseille kulloinkin ajankohtainen informaatio. Killan webissä keskitytään tapahtumien mainostamiseen, ja facebookissa mainostetaan tärkeimpiä asioita. Fukseille tehdään oma IRC-kanava hyvissä ajoin ennen valintakirjeiden saapumista. Luentotaukoinfoja pyritään järjestämään viikoittain ISOtoiminta Kevät Vuoden 2013 ISOille ISOisä järjestää virkistystapahtuman yhteistyössä Automaatio- ja systeemitekniikan killan kanssa. Lisäksi ISOille pidetään palkitsemistapahtuma mahdollisesti järjestettävän wapun alla. Täällä jaetaan superiso palkinnot ansioituneille ISOille fukseilta ja ISOilta saadun palautteen avulla. VastuuISOt kokoontuvat pitkin kevättä ainakin kolmesti, ja tapaamisissa puretaan ainakin syksyllä kerättyä palautetta ja kannustetaan aktiiviseen osallitumiseen kevään aikana. Kevään aikana AYY:n Teekkarijaoston ISOhenkilötoimikunta (ITMK) järjestää vuoden 2013 ISOille sitsit, virkistys tapahtuman ja kiitossaunan. Vuoden 2014 ISOhenkilöille pidetään rekrytointitilaisuus 6.2. Tilaisuudessa kerrotaan mitä ISOiluun kuuluu ja miten ISOt valitaan. Kaikki haluukkaat eivät välttämättä tule valituiksi, riippuen hakijoiden ja uusien fuksien määristä. ITMK 2014 järjestää keväällä uusille isohenkilöille teekkariisokoulutuksen sekä teekkariisokoulutusten jatkot ja AYY järjestää koulutuksen kaikille yliopiston tuleville ISOhenkilöille. Uusille valituille ISOhenkilöille ilmoitetaan sähköpostitse, ja ISOvastaava pitää kaikken ISOryhmien kanssa keskestelutuokion, jossa käydään läpi seuraavaa vuotta. Uusille ISOhenkilöille järjestetään loppukeväästä ISOkaste. Jokaisesta ISOryhmästä valitaan myös vastuuiso, jolle annetaan fuksipisteiden kirjoitusoikeus syksystä alkaen. Vuoden 2014 ISOhenkilöille pidetään kesällä rentoja ryhmäytymistapahtumia. Syksy Ennen Varaslähtöä ISOilla on yhteinen tapahtuma, josta siirrytään Varaslähtöön. Viimeisenä iltana ennen uusien fuksien tuloa ISOille pidetään Wiimeinen Woitelu, jossa kerrotaan viime hetken ohjeet koskien etenkin tulevan viikon aikataulua. Syyskuussa järjestetään fukisitsit, joista ISOvastaava on vastuussa ja ISOhenkilöt toimivat sitsien työntekijöinä. ISOja kannustetaan osallistumaan Otatarhan ajoihin fuksien kanssa. Fuksijamboree, ISOjen järjestämä tapahtuma fukseille, järjestetään loppusyksystä. ISOja pyritään ottamaan muidenkin tapahtumien järjestämiseen mukaan. VastuuISOjen kanssa pidetään kuukausittain ja ennen isompia tapahtumia vastuuisokokouksia, joissa kysytään ryhmän kuulumiset ja kannustetaan ISOja järjestämään fukseille virkistäytymistä. ISOja kannustetaan koko syksyn järjestämään fukseille virkistäytymitä ja auttamaan tarvittaessa. ISOvastaava kerää palautteen ISOhenkilöiltä syksyn lopussa. ISOjen virkitäytymisestä pitää huolta ISOvastaava ja ITMK ITMK 2014 järjetää useita tapahtumia pitkin syksyä, kuten ISOsitsit Otasuunnistuksen aikana. ISOvastaava järjestää tapahtumia killan ISOhenkilöille ja ELEC-kiltojen ISOhenkilöille yhteistyössä muiden ISOvastaavien kanssa. ISOvastaava auttaa korkeakoulua opiskelijatutoreiden rekryämisessä tarvittaessa. Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Ville Kapanen Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Ilkka Oksanen ISOvastaava Turkka Helin Mahdollisesti järjestettävään Wappuun saakka: Fuksikapteeni Mikko Leino Fuksikapteeni Joni Kurvinen ISOisä Ville Kapanen 9

11 3.2 Ohjelmatoimikunta Ohjelmatoimikunta koostuu kahdesta osasta, hupitoimikunnasta ja lukkareista. Hupitoimikunnan muodostavat neljä isäntää ja kaksi emäntää. Lukkareita on kolme, joiden lisäksi on myös edellisistä vuosista poiketen kaksi lukkarikisälliä. Hupitoimikunta hoitaa sitsien ja saunailtojen käytännön järjestelyt ja lukkarit valmistelevat läsyt ja johtavat laulua ja sitsien kulkua. Hovimestari johtaa toimikuntaa. Tapahtumat Keväällä järjestetään vuosijuhlaviikolla perinteiset laulusauna ja Øhlhäfv ja hupitoimikunta osallistuu PoTa:n jajatkojen järjestelyihin. Sitsejä keväällä ovat Aamusitsit, Vanhempain- & kaverisitsit, Fuksien ja Wanhojen Wappusitsit ja Kesäsitsit sekä yhteistyö sitsit Lipidin kanssa. Syksyllä järjestetään ainakin SIK-KIK-sitsit, Syysitsit sekä pikojoule. Lisäksi järjestetään M/N-sauna ja suunnitteilla on myös yhteitapahtuma AS ja IK:n kanssa. Vuoden aikana osallistutaan myös Kaukkareiden ja Afterskin järjestämseen ja myös muiden toimikuntien jatkojen järjestämisessä sekä esim. International sitsien järjestelyissä. Viestintä Tapahtumista tiedotetaan pääasiallisesti killan webissä ja JASissa. Tapahtumista tullaan tekemään myös facebook-tapahtumat. Suurimmista tapahtumista tullaan mainostamaan myös julisteilla. Lukkarit Lukkareita pyritään tuomaan lähemmäs hupitoimikuntaa järjestämällä yhteisiä virkistäytymisiä ja kokoustamalla ennen tapahtumia koko ohjelmatoimikunnan voimin. Sitseillä yhteistyötä parannetaan pitämällä lukkarit ajantasalla yhteyshenkilön avulla. Sitseillä olisi tavoitteena olla 2 päälukkaria ja vähintään yksi kisälli. Kisälleistä olisi tarkoitus kouluttaa potentiaalisia lukkareita ensi vuodelle. Myös lukkarijaoksesta ja muita lukkaroinnista kiinnostuneita pyritään ottamaan lukkaroimaan sitseille. Hovimestari Niko Nuutinen Isäntä Jan Gustafsson Isäntä Miika Koskela Isäntä Jaakko Söderholm Isäntä Tapio Särkkä Emäntä Iina Jaakonaho Emäntä Saijariina Kuokkanen Lukkari Mikko Leino Lukkari Jette Sørensen Lukkari Isa Ojanen Lukkarikisälli Anni Parkkila Lukkarikisälli Panu Oksiala 3.3 Opintotoimikunta Vuotta 2014 tärkeimpinä asioina ovat korkeakoulun päätös yhdistää vuoden 2015 haussa EST ja AIT hakukohteet. Tämä vaatii syventyvää yhteistyötä AS-killan kanssa. Opintotoimikunnan tärkein tehtävä on toimia tiedostuskanavana kiltalaisille. Yhteistyö kaikkien korkeakoulun kiltojen ja hallopedien kanssa on tärkeää. Toimikunnalla on edustajia koulutusneuvostoissa ja Opetuksen Laatu -komiteassa seuraamassa korkeakoulun ja koko yliopiston tapahtumia. Saunaillat Opintotoimikunta tulee järjestämään kaksi opintoaiheista saunailtaa, toisen keväällä ja toisen syksyllä. Aiheina toimivat eri pääaineet, kandi ja maisteri ohjelmista. 10

12 Kirjamarkkinat Kirjamarkkinat järjestetään kahdesti. Keväällä markkinat järjestetään neljännen periodin aluksi ja syksyllä ensimmäisen periodin alussa. Laskiainen Perinteiden mukaisesti opintotoimikunta jakaa kiltalaisille lämmintä minttukaakaota Ullanlinnanmäellä. Wappu Mahdollisesti järjestettävänä Wappuna opintotoimikunta jakaa perinteisesti kiltalaisille kuohuviiniä Smökillä. Palauteryhmät Palauteryhmä-konseptin kehittämistä jatketaan ja opintotoimikunta on vahvasti mukana tekemässä. Toimikunta tekee uuden palautekyselyn Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt-kurssista, josta viime vuonna pidettiin palauteryhmä. Abipäivät ja muut korkeakoulun tapahtumat Opintotoimikunta osallistuu tarvittavilta osin korkeakoulun tapahtumiin, kuten abipäiviin ja fuksi-proffabuffettiin. Opintotoimikunta järjestää kevään aikana palautekyselyn killalle opinnoista. Tenttiarkisto Tenttiarkiston päivityksestä annetaan fukseille pääainemahdollisuus. Neljännen periodin jälkeen järjestetään tenttien palautuskilpailu. Kilpailuun voi osallistua kirjoittamalla yhteystietonsa palautettuun tenttipaperiin. Kilpailussa arvotaan leffalippuja palkintona. Stipendit Vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea killalta stipendejä. Stipendit jaetaan koulumenestyksen ja kilta/opiskelijatoiminta-aktiivisuuden perusteella. Päätös stipendien myöntämisestä tehdään loppusyksystä. Opintomestari Lauri Vähä-Savo Opintokisälli Toni Kangas Opintokisälli Janne Liukkonen Opintokisälli Miri Piiroinen 3.4 Sisä- ja urheilutoimikunta Koska toimikunnassa on kaksi niin eri toimenkuvaa omaavaa osaa on tämä suunnitelma jaettu niiden mukaan. Ensimmäinen käsittelee killan sisätilojen huolehtimisesta ja jälkimmäinen urheilutoimintaa Sisätoimikunta Kiltahuoneella alkaa löytymään paljon pieniä yksityiskohtia, joihin vuoden aikana pitäisi puuttua. Näitä ovat mm. jukeboksi, lehtitelineet, kännykkälaturit ja Xboxin ohjaimet. Sisäkisällien päätehtävänä on pitää kiltahuone siistinä ja viihtyisänä ja että sieltä löytyy kahvia ja karkkia. Nyt aiotaan kuitenkin kokeilla lähteä myymään kiltahuoneella muitakin tuotteita, esimerkiksi energiajuomaa. Kiltahuoneen siisteydestä vastaavat myös kaikki kiltalaiset, jotka sitä käyttävät ja tätä tullaan painottamaan myös heillekin Urheilutoimikunta Sähkön Isku ilmoittautui kaudeksi vain kolmeen teekarisarjaan. Näitä olivat sähly, koripallo ja futsal. Lentopallo jätettiin pois, sen vähäisen kiinnostuksen ja pelaajamäärän takia. Ennen ensi vuoden sarjoi- 11

13 hin ilmottautumista tehdään kiltalaisille kysely olisiko kiinnostusta lähteä johonkin muuhun sarjaan osallistumaan. Ainakin salibandyn osalta on kuulunut pientä kiinnostusta. Urheilussa pyritään hyvään ja riittävän aikaiseen tiedottamiseen tapahtumista, myös englanniksi. Yhteistyötä muiden kiltojen kanssa yritetään järjestää, tärkeimpinä KIK ja ELEC-killat. Urheilutoiminta nähdään sellaisena osana killan järjestämää toimintaa, jolla pystytään houkuttelemaan sellaisia kiltalaisia mukaan killan järjestämiin toimintoihin, jotka eivät muissa killan tapahtumissa käy. Sisä- ja urheilumestari Heikki Karjalainen Sisäkisälli Markus Teivo Sisäkisälli Henrik Vento Urheiluvastaava Panu Rautiainen Urheiluvastaava Joona Välilehto 3.5 Sössö- ja kulttuuritoimikunta Toimikuntaan kuuluu toimittajia, taittajia, graafikoita ja kulttuurivastaavia. Toisistaan eroavista toimenkuvista huolimatta toimikunta pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön aina kun vain mahdollista. Tavoitteena on, että niin kokouksia kuin virkistymistä järjestetään usein, jotta toimikunnan motivaatio säilyy hyvänä läpi vuoden. Sössön ulkoasusta huolehtimisen lisäksi graafikot auttavat muita toimikuntia ja kiltaa ylipäänsä esimerkiksi tekemällä mainoksia Sössö Vuonna 2014 Sössö ilmestyy neljä kertaa. Ensimmäinen lehti ilmestyy helmi-maaliskuussa, toinen huhtikuussa, kolmas syys-lokakuussa ja neljäs marraskuussa. Lehtien deadlinet ilmoitetaan hyvissä ajoin killan nettisivuilla, jotta kiltalaiset voivat halutessaan kirjoittaa lehteen itse. Painettujen lehtien lisäksi Sössö ilmestyy myös verkkojulkaisuna ainakin kesällä ja joulukuussa. Tavoitteena on, että verkkoon tulisi myös muuta sisältöä vuoden aikana. Lehden kohderyhmä pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin siten että Sössöön tulee juttuja myös opiskeluun, tekniikkaan, korkeakouluun ja alan yrityksiin liittyen. Lisäksi Sössöä pyritään hyödyntämään ELECyhteistyössä siten, että lehdestä voi lukea esimerkiksi ELECin ja sen kiltojen tulevaisuudesta sekä kenties oppia jotain uutta muista killoista. Lehden sisällössä pyritään säilyttämään hyvä tasapaino asiapainotteisen ja humoristisen sisällön välillä. Ilmestymisen jälkeen kuka vain kiltalainen löytää Sössön kiltahuoneelta tai sen läheisyydestä. Lisäksi lehti toimitetaan yhteistyökumppaneille ja SIK:lle läheisille opiskelijajärjestöille Kulttuuri Kulttuuritoimikunnan tavoitteena on järjestää eriaiheisia kulttuuritapahtumia kiltalaisille. Suunnitelmissa on ainakin elokuvailtoja, ruoka-aiheisia tapahtumia sekä teatteri- tai oopperavierailuja. Kulttuuritapahtumien mainostamista kehitetään aiemmista vuosista paremmaksi ainakin hyödyntämällä Facebookia aiempaa enemmän. Kulttuuritapahtumien lisäksi kulttuurivastaavat osallistuvat myös Sössön tekemiseen ainakin yritysesittelyjen muodossa, sillä heillä on yrityssuhdehistoriansa ansiosta hyvää näkemystä hommaan. Päätoimittaja Aliisa Pietilä Toimittaja Isa Ojanen Toimittaja Jette Sørensen Toimittaja Eino Virtanen Taittaja Pietu Roisko Taittaja Ville Välikylä Graafikko Mari Porko Graafikko Arla von Konow 12

14 Kulttuurivastaava Minna Partanen Kulttuurivastaava Laura Syvänne 3.6 Ulkotoimikunta Yleistä Ulkotoimikunta keskittyy järjestämään tapahtumia ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille sekä tiedottamaan myös muista heille todennäköisesti kiinnostavista tapahtumista. Ulkomaalaisia opiskelijoita pyritään integroimaan kiltaan ja teekkaritoimintaan sekä suomalaiseen kulttuuriin. Lisäksi ulkotoimikunta osallistuu KV- ISOhenkilöiden rekrytointiin Sähkötekniikan korkeakoulussa ja käsittelee killalle lähetettyjä vuosijuhlakutsuja. Ulkotoimikunta osallistuu myös EKAK-vierailun toteuttamiseen helmikuuta. Tapahtumat Ulkotoimikunta järjestää sekä keväällä että syksyllä Welcome Saunan, International Sitsit ja Bye Bye Saunan sekä kaksi muuta tapahtumaa. Muut tapahtumat voivat olla esimerkiksi urheilutapahtumia, kulttuuritapahtumia tai excursioita. Tapahtumat ovat englanninkielisiä ja avoimia kaikille killan jäsenille, mutta tärkein kohderyhmä ovat ulkomaalaiset opiskelijat. Viestintä Tärkeimpinä viestintävälineinä toimivat SIK International -facebook sivu, englanninkielinen viikoittainen sähköposti sekä killan verkkosivut. Facebookissa ja killan verkkosivuilla viestintä toteutetaan sekä englanniksi että suomeksi. Tämää tukee sekä suomalaisten osallistumista että ulkomaalaisten suomen kielen oppimista. Lisäksi käytössä on julisteet ja infotaulu kiltahuoneen ulkopuolella sekä SIK Internationalin omat verkkosivut. Tavoitteena on siirtää vuoden aikana SIK Internationalin verkkosivujen sisältö uuteen ympäristöön ja samalla yksikertaistaa ja selkeyttää sivustoa. Ulkotoimikunta pyrkii myös varmistamaan, että kaikki muutkin oleelliset killan tapahtumakuvaukset käännetään eglanniksi. Toimikunnan rakenne Ulkotoimikunnassa on puheenjohtajan lisäksi kolme suomalaista ulkokisälliä ja kolme ulkomaalaista international helperiä. International helperit ovat äärimmäisen tärkeitä lisäten killan houkuttelevuutta ulkomaalaisille opiskelijoille. Toimikunnan tulevaisuus Vuoden 2014 aikana tulee miettiä, olisiko järkevämpää perustaa kansainvälinen toimikunta ja siirtää vastuu ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin liittymättömästä ulkotoiminnasta jollekulle muulle toimikunnalle tai hallituksen jäsenelle. Näin toimikunnan tehtävä olisi selkeämpi. Tämä voisi luoda tulevaisuudessa mahdollisuuden laajentaa killan tarjontaa kansaivälisille opiskelijoille, parantaa KV-ISOtoimintaa ja jopa tukea koko AYY:n KV-toiminnan kehittämistä. Lisäksi tämä voisi vähentää ulkokisällien tarvetta yhdellä, mikä olisi killalle eduksi, koska kyseiseen tehtävään on viime vuosina riittänyt vain juuri ja juuri riittävästi toimijoita. Ulkomestari Visa Linkiö Ulkokisälli Essi Jukkala Ulkokisälli Henri Merilä Ulkokisälli Sofia Suutarinen International helper Emre Ünlü International helper Pham Tien Hoang International helper Vincent Bierjan 3.7 Viestintätoimikunta Viestintätoimikunta (VTMK) ylläpitää killan tietoteknistä infraa ja vastaa sen toimivuudesta sekä elektroniikkapajan toiminnasta. Viestintäkanavat kuten web, wiki, sähköpostilistat ja ruutukehä ovat tärkeimmät työkalut 13

15 jäsenistön tavoittamiseen ja tiedon välittämiseen Viestintä Tiedotus Tapahtuman järjestäjän vastuulla on lisätä tapahtuman tiedot www-sivujen tapahtumakalenteriin suomeksi ja englanniksi webin hallintotyökaluja käyttäen. Viikoittain sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lähetetään killan jäsenistölle sähköpostitse JAS-uutiskirje, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista, excursioista, haussa olevista työpaikoista ja kiltaa koskevista uutisista. Facebookin käyttöä viestinnässä parannetaan. Tietotekninen laitteisto Toimiston tietokoneet, tulostimet, sik-c tiedostopalvelin, kiltahuoneen tietokoneet ja Xbox-pelikonsoli ovat VTMK:n vastuulla. Sik-c, killan PC-palvelin, käyttää Ubuntu-käyttöjärjestelmää jakaen tiedostoja CIFS- ja SFTP-protokollilla. Tiedostot ovat automaattisesti käytettävissä toimiston tietokoneilta, ja viestintätoimikunta jakaa käyttäjätunnukset etäkäyttöä varten toimihenkilöille tarpeen mukaan. Vuoden 2014 aikana sik-kehitys palvelin tulee olemaan entistä tärkeämpi tutkittaessa siirtymistä julkaisujärjestelmään. Elektroniikkapaja tullee hyödyntämään muita killan käytössä olevia palvelimia. Kyseiset palvelimet sijaitsevat Otakaari 5 ruokalan viereisessä konesalissa. Sähköpostilistat Sähköpostilistoja käytetään killan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, mahdollistamaan toimikuntien ja eri ryhmien välisen tiedotuksen ja keskustelun. Listoille saapuvan roskapostin määrää pyritään pitämään vähäisenä Mailman-sovelluksen suodattimien avulla. WWW-sivut Vuoden 2014 aikana tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä itsekehitetystä www-alustasta killan tarpeisiin sopivaan julkaisujärjestelmään. Killan wiki pidetään edelleen killan tietopankkina. Sen tavoitteena on toimia toimikuntien välisenä ja sisäisenä tiedotus- ja tiedonkeruukanavana, sekä tarjota alustan tapahtumien suunnitteluun. Valokuvaus Valokuvauksesta vastaa vuonna 2014 kaksi valokuvaaja. He ottavat kuvia killan tapahtumissa ja ylläpitävät kuvapankkisivustoa (http://sik.kuvat.fi/). Muut voivat lähettää ottamiaan kuvia ottamalla yhteyttä killan valokuvaajiin Kuvapankin kuvat ovat vapaasti killan käytössä, ja niitä voi hyödyntää muun muassa Sössön teossa. LAN-partyt Viestintätoimikunta on ollut aiempina vuosina mukana järjestämässä Polygame ry:n kanssa LANpartyja. Jos Polygame päättää järjestää tapahtuman, Viestintätoimikunta voi auttaa käytännön järjestelyissä Elektroniikkapaja Elektroniikkapajan tarkoituksena on nostaa ihmisten kiinnostusta elektroniikkaharrastusta kohtaan, edesauttaa ammattiylpeyttä ja tarjota jäsenistölle puitteet toteuttaa ideasta piirilevy ja rakentaa siitä toimiva laite. Avoimet ovet joka tiistai, jolloin paikalla ainakin pajavastaava opastamassa pajan ja laitteiden käyttöä. Syövytystä varten suunnitellaan ja rakennetaan vetokaappi pajalle. Tähän sopiva kaappi on olemassa. Elektroniikkapajan ovikorttijärjestelmä otetaan käyttöön vuoden aikana. Pajan promoprojekteja Yksinkertainen rakennussarja: Arduino-yhteensopiva valovilkutin haalariin. Rakennussarjan osia voi ostaa edullisesti killalta. Ihmisten näitä vempaimia toistensa haalareissa nähdessä saa elektroniikkapaja jälleen lisänäkyvyyttä. Rakennetaan myös laitteita vaikka kiltahuoneelle herättämään ihmisten mielenkiintoa. Kaikille 14

16 kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus tulla pajalle valvottuihin olosuhteisiin harjoittelemaan perustyökalujen käyttöä ja tutustua pajaan jonkinlaisen pienimuotoisen valmiiksi suunnitellun rakenteluprojektin avulla, josta maksetaan nimellinen komponenttimaksu. Kiinnostuneille aktiivihenkilöille tarjotaan mahdollisuus osallistua pajan käyttökoulutukseen, jonka jälkeen heille voidaan myöntää oikeus käyttää tilaa ja laitteita itsenäisesti. Yhteistyötä ja yhteydenpitoa muihin rakenteluhenkisiin ryhmittymiin, joiden kanssa voi toteuttaa ja suunnitella suuria ja näkyviä projekteja, joissa on osana elektroniikan lisäksi esimerkiksi mekaniikkaa. Pajan viestintäkanavat Tiedotukseen käytetään kaikkia perinteisiä killan tiedotuskanavia. Killan wikissä on elektroniikkapajan projektisivut, ohjeita laitteiden käytöstä ja yleinen info-osio: mikä ja missä paja on, miten sinne pääsee, mitä siellä voi tehdä. Perinteisillä fuksiluentojen luentotaukoinfoilla voidaan myös kertoa elektroniikkapajasta. Lisäksi fukseille tarjotaan fuksipisteitä pajaan tutustumisesta ja siellä touhuamisesta. Tavoitteena on, että elektroniikkapajasta tulee Otaniemessä yleisesti tiedossa oleva ja arvostettu SIK:n jäsenpalvelu. Viestintämestari Teemu Mikkonen Viestintäkisälli Jutta Kalli Viestintäkisälli Aake Paloniemi Viestintäkisälli Miki Tolonen Valokuvaaja Essi Jukkala Valokuvaaja Jyri Lind Pajavastaava Esa Häkkinen 3.8 Yrityssuhdetoimikunta Yrityssuhdetoimikunta vastaa killan suhteiden ylläpitämisestä sekä uusien luomisesta yritysmaailmaan sekä hankkii killalle rahoitusta. Käytännössä tätä toteutetaan järjestämällä excursioita, yrityssaunailtoja ja muita yritystapahtumia sekä hankkimalla sponsoreita killan vuosijuhlaan ja mainoksia Sössöön. Tavoitteena on tutustuttaa yrityksiä kiltaan ja kiltalaisiin ja toisaalta kiltalaisia yritysmaailmaan ja oman alan yrityksiin. Tapahtumia mainostetaan ainakin killan webissä, viikottaisessa jäsen- ja fuksimailissa, kiltahuoneella ja Facebookissa, mahdollisesti myös excursion aihetta vastaavilla kursseilla. Lisäksi yrityssuhdemestari kuuluu muiden kiltojen ja osakunnan yrityssuhde- ja excumestareiden kanssa AYY:n yrityssuhdetoimikuntaan, jonka avulla pyritään edistämään yhteistyötä kiltojen ja osakunnan välillä. Viime vuonna aloitettu tiivis yhteistyö Elecin kanssa jatkuu tänä vuonna ja pyrimme parantamaan alumnisuhteita. Killan edustajana ja yhteyshenkilönä näissä asioissa toimii yrityssuhdemestari. Vuonna 2014 tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä suurimpien alan yritysten kanssa turvaten toiminta rahallisesti myös tulevaisuudessa. Paikallisexcursiot Vuonna 2014 yrityssuhdetoimikunnan tavoitteena on järjestää viime vuoden tapaan excursioita, jotka ovat enemmän tietyille vuosikursseille/pääaineen lukijoille suunnattuja. Käytännössä tämä tullaan toteuttamaan siten, että excursioille pohditaan yhteistyössä vierailtavan yrityksen kanssa sopiva teema, jonka jälkeen mietitään teemalle sopivin kohderyhmä. Pyrkimys on, että jokainen vastaavista järjestäisi paikallisexcun tai saunaillan ainakin kerran vuoden aikana. Lisäksi excursioita tullaan järjestämään myös yritysten oma-aloitteisten yhteydenottojen kautta. Yrityssaunaillat Yrityssaunailtoja pyritään järjestämään edellisen vuoden tavoin kesätyöhaun aikoihin. Potentiaalin Tasaus 93 ja 94 YTMK hankkii yhdessä PoTa-tirehtöörien kanssa sponsoreita vuosijuhliimme. PoTa93 hoidetaan pääasiassa PoTa-tirehtöörien, yrityssuhdemestarin sekä edellisen vuoden yrityssuhdetoimikunnan voimin, sillä se tulee niin nopeasti, etteivät uudet vastaavat ehdi kunnolla mukaan. PoTa94:n sponsorointeihin panostetaan koko toimikunnan voimin. 15

17 Kotimaan Pitkä KP tullaan edellisen vuoden tavoin toteuttamaan kolmipäiväisenä ( ) koko toimikunnan panoksella. Fuksiexcursio FXQ:a lähtee järjestämään edellisten vuosien tapaan kaksi FXQ-vekkulia, jotka valitaan arpomalla KP:n jälkeen. Vekkulit hankkivat yrityksen, johon järjestetään vierailu sekä vastaavat laivamatkoista ja bussista. Yhteistyötä tehdään fuksikapteenien kanssa tiiviisti. Käytännössä vekkulit tulevat toimimaan FTMK:n alaisuudessa. Kotimaan puolipitkä Kotimaan puolipitkä pyritään järjestämään tänä vuonna. Tarkempi suunnittelu aloitetaan kotimaan pitkän jälkeen. Yritysbrunssi Yritysbrunssi järjestetään tänä vuonna marras-joulukuun vaihteessa tavoitteellisesti kolmipäiväisenä. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan firmoihin pyritään olemaan jo aikaisemmin yhteydessä, ja tapahtuman markkinoinnista pyritään tekemään houkuttelevampi erityisesti näiden toimialojen firmoille. YB:n järjestelyt aloitetaan heti syyslukukauden alettua, ja FXQ-vekkulitkin osallistuvat järjestelyihin viimeistään FXQ:n jälkeen. Haalarit Yrityssuhdemestari aloittaa haalarimainoksien myynnin PoTa93:n jälkeen. Sössö Kiltalehti Sössöön tarjotaan yrityksille mainostilaa lähtökohtaisesti joka kerta, kun yrityksiin ollaan muissa merkeissä yhteyksissä. Lisäksi paperinen Sössö sekä mediakortti jaetaan jokaiselle vierailtavalle yritykselle. Tulevan vuoden jokaiseen Sössöön pyritään saamaan yritysesittely, joka tehdään yhteistyössä kiltalehden toimituksen kanssa. Pääsääntöisesti YTMK hoitaa kontaktit ja Sössö kirjoittaa itse jutun. Yrityssuhdemestari Joel Alander Yrityssuhdevastaava Aapo Kokko Yrityssuhdevastaava Jaakko Peni Yrityssuhdevastaava Ismo Pänkäläinen Yrityssuhdevastaava Anssi Nironen Yrityssuhdevastaava Pauli Tuovinen Yrityssuhdevastaava Wili Westerlund 16

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014

Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014 1 (18) Inkubio ry Toimintasuunnitelma 2014 2 (18) Sisällysluettelo 1.Johdanto...3 2.Fuksitoimikunta...4 2.1. Yleistä...4 2.2. Kevät...4 2.3. Kevään ISOtoiminta...4 2.4. Syksy...5 2.5. Syksyn ISOtoiminta...5

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2008 1 Yleistä 1.1.1 Puheenjohtajan näkökulma Kevät on mennyt taas aivan uskomattoman nopeasti! Itse kunkin päästessä koko ajan paremmin tehtäväänsä

Lisätiedot

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry KSK 3/2011 1 Yleistä Killan toiminta on jatkunut taas kesän jälkeen tutuissa kiireisissä merkeissä. Fukseja otettiin vastaan n. 160 kpl ja porukkaa on fuksitapahtumissa riittänyt. Fuksit ovat myös ilahduttaneet

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 3 / 2009 1. Yleistä Uutena asiana syksyllä olen aloittanut viikkokatsausten lähettämisen valtuustolle, toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Katsausten

Lisätiedot

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty. KSK 2/2011 1 Yleistä Edellisen KSK:n jälkeen killassa on ehtinyt tapahtua perinteiseen vuosikelloon liittyviä juttuja, kuten Kotimaan Pitkä excursio ja Wanhojen sekä fuksien Wappusitsit. Perinteikkäiden

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2002 Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry:n toimintakertomus 2002 Tekstit: Toimikunnat ja SIKH 2002 Toimittaja: Taitto: Kuvat:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry Inkubio ry 2 (18) Sisällysluettelo 1Johdanto...1 2Fuksitoimikunta...2 2.1 Kevät...2 2.2 Syksy...2 3Opintotoimikunta...3 3.1 Kevät...3 3.2 Syksy...4 4Sisä- ja ulkotoimikunta...5 4.1 Ulkosuhteet...5 4.2

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007 1. Yleistä (puheenjohtaja Markus Heimonen) Viime vuosien aikana killan jäsenmäärä ja toiminnan laajuus on kasvanut ja vakiintunut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Toimintakertomus 2005. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2005 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Sisällys Sisällys...1 Alkusanat...3 Yleistä...3 Hallituksen työskentely...3 Toimihenkilötapahtumat...4 Rahanhallinta...4 Suhteet osastoon...4

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4 / 2007 1 Yleistä Syksy on pikku hiljaa pimentynyt, mutta ainakin se on mennyt nopeasti. Tapahtumia on ollut paljon, ja painopiste on ollut ehkä hieman

Lisätiedot

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult

Tervehdykset. Kilta. Opiskelu ja Eläminen. Teekkarius. Muuta. Toimitus, taitto ja virheet: Anton Hult Tervehdykset Fuksikapteeni 3 Killan puheenjohtaja 4 Dekaani 5 ELECaverit 7 Fuksimajuri 8 Phuxivator 10 Kilta Killan historiaa 12 Hallitus ja toimikunnat 14 Oltermannin tervehdys 18 Kiltakummin terveiset

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 4/2010 Aika: Keskiviikko 5.5.2010 klo 17:00 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

Kuinkas Sitten kävikään?

Kuinkas Sitten kävikään? Kuinkas Sitten kävikään? September 27 2010 KSK3 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 3 Kesän tapahtumat... 3 Alkusyksy... 3 Loppu vuosi... 4 Sisä- ja urheilutoimikunta... 4 Pajavekkulit... 4 Urheiluvastaavat...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi

Toimintakertomus 2011. Killan organisaatio vuonna 2011. Hallitus. Puheenjohtaja Juho Salmi Toimintakertomus 2011 Puheenjohtaja Juho Salmi Vuonna 2011 vietiin kiltaa jälleen vuosi eteenpäin ja tehtiin killasta jäsentensä näköinen. Kilta on kehittynyt nuorekkaammaksi ja keskustelevammaksi. Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Pukeudu syksyn muotiväriin!!!

Pukeudu syksyn muotiväriin!!! FUKSIOPAS 2015 Pukeudu syksyn muotiväriin!!! Syksy on täynnä riemukkaita tilaisuuksia, joissa SIK:n jäsenet erottuvat edukseen puhtaanvalkoisissa haalareissaan. Haalarit odottavat jo sinua Otaniemessä!

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17.

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17.00 Paikalla: Puheenjohtaja: Annamaija Hutri Sihteeri:

Lisätiedot

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014

Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto. Toimintasuunnitelma. Vuodelle 2014 Karjalainen Osakunta/Helsingin yliopisto Toimintasuunnitelma Vuodelle 2014 Anna Eronen 13.2.2014 Sivu 1 Sisällys Karjalainen osakunta vuonna 2014... 2 1 Hallinto ja taloudenhoito... 6 2 Juhlatoiminta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry

Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry Toimintakertomus 2012 Fyysikkokilta ry Sivu 1/27 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Fuksijaos 5 Infojaos 12 Opintojaos 13 Sisäjaos 14 Ulkojaos 16 Tapahtumat 2012 19 Vuoden 2012 raati ja toimihenkilöt

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Paikka: Otakaari 5 (D103a, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n kiltahuone), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 8.1.2014,

Lisätiedot

fuksipisteohje sik:n tapahtumia

fuksipisteohje sik:n tapahtumia fuksipisteohje Tämä ohje sisältää kaiken tarpeellisen ja tarpeettoman tiedon Sähköinsinöörikillanfuksipistekortista. Jos yöuniasi häiritsevä kysymys jää kuitenkin vastausta vaille, tiedät keneltä kysyä.

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Puheenjohtajalta Huhtikuun aikana kilta järjesti noin 30 tapahtumaa, joka tekee noin yhden tapahtuman jokaista vuorokautta kohden. Tapahtumakirjo

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/05 1 Yleistä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/2005 1.1 Osastoyhteydet Jossain määrin ristiriitaisten tietojen mukaan osastolle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

Sisällysluettelo. Alkusanat. Opiskelijaelämää. Opiskelua. Neuvoksi FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan Fuksiopas 2015 FUKSIOPAS(1) NAME fuksiopas Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan SYNOPSIS fuksiopas [-vteyl] DESCRIPTION Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten.

Lisätiedot