Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry

2 Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Yleistä Puheenjohtajalta Yhteistyö sidosryhmien kanssa Sihteeri ja arkistonhoitaja Rahastonhoitaja Killan myöntämät kunnianosoitukset ja stipendit ProSIK Kultaiset ansiomerkit Hopeiset ansiomerkit Standaari Ulkomaan harjoittelu- ja opintostipendit Toimihenkilöt ja toimikunnat Kiltapatruuna Fuksitoimikunta Kevät Kesä Syksy ISOtoiminta Ohjelmatoimikunta Yleistä Lukkarit Tapahtumat Sisä- ja urheilutoimikunta Sisä Urheilu Sössö- ja kulttuuritoimikunta Sössö Kulttuuri Toimikunta Opintotoimikunta Edunvalvonta ja yhteistyö koulun kanssa Palauteryhmät Tapahtumat Muut asiat Yrityssuhdetoimikunta Paikallisexcursiot Yrityssaunaillat Potentiaalin Tasaus 91 ja Kotimaan Pitkä Fuksiexcursio Yritysbrunssi Haalarit...27

3 2.7.8 Sössö Toimitusjohtajat tentissä Sähköpäivät Ulkotoimikunta Yleistä Kevät Kesä Syksy Tiedotus International Deed of the Year International Freshman Guide AYY:n fuksipistekortti EKAK ja PoTa Sähköpäivät ja SYK Vuosijuhlaedustukset Viestintätoimikunta EESTEC LC Helsinki Organisaatio Hallitus Toimikunnat ja toimihenkilöt Ulkotoimikunta Yrityssuhdetoimikunta Ohjelmatoimikunta Sössö- ja kulttuuritoimikunta Opintotoimikunta Viestintätoimikunta Sisä- ja urheilutoimikunta Fuksitoimikunta Potentiaalin Tasaus 91 -toimikunta Kiltapatruuna TEK-yhdyshenkilö EESTEC LC Helsinki Työryhmät ProSIK-työryhmä Kultaisten ansiomerkkien työryhmä Valtuusto Muut Toiminnantarkastajat Oltermanni ISOhenkilöt fuksiryhmittäin...43

4 1. Yleistä 1.1 Puheenjohtajalta Vuotta 2012 voisi luonnehtia killassa suhteellisen tavanomaiseksi vuodeksi. Töitä tehtiin paljon, mutta suuria mullistuksia suuntaan tai toiseen ei tapahtunut. Kuitenkin trendi oli mielestäni kaikilla killan osa-alueilla positiivinen ja kaikessa mentiin ainakin vähän parempaan suuntaan (tai ei ainakaan otettu takapakkia). Budjettikuri tiukentui huomattavasti aiemmilta vuosilta ja se näkyy myös vuoden tuloksessa, johon voi olla erittäin tyytyväinen. Vuoden tärkeimpiä oppeja oli se, että tiukemmasta budjettikurista ja korkeakoulun pienentyneestä tuesta huolimatta on mahdollista tehdä positiivinen tulos kuitenkaan karsimatta mistään killan tarjoamista palveluista. Tosin suurimmat kiitokset hyvästä tuloksesta kuulunevat yrityssuhdetoimikunnalle, joka hankki vuoden aikana ennätyksellisen paljon sponsorituloja. Vuoden 2011 hallitus valmisteli vuodelle 2012 linjapaperin, johon kirjattiin kolme asiaa, joiden kehittämistä tuli priorisoida vuonna Nämä kolme seikkaa olivat viestintä, ulkomaisten opiskelijoiden integrointi kiltaan sekä ammattiylpeys. Mielestäni onnistuimme kaikkien kolmen linjapaperin kohdan toteuttamisessa. Viestintäkäytännöt selkeytettiin muotoilemalla killalle uusi viestintästrategia, jossa sovittiin viestinnän vastuunjako ja muut pelisäännöt. Killan viestintä ja sen yhdenmukaisuus menivät runsaasti eteenpäin vuoden aikana, mutta tehtävää viestinnän kehittämisessä riittää edelleen. Siksi viestintä löytyykin yhtenä kolmesta kohdasta myös vuoden 2013 linjapaperista. Toisena kohtana oli ulkomaisten opiskelijoiden integroiminen kiltaan. Tätä lähdettiin tavoittelemaan jo toimarivalinnoissa valitsemalla ulkotoimikuntaan yksi ulkokisälli enemmän kuin aiemmin. Tavoitteessa myös onnistuttiin erittäin hyvin ja SIK:n ulkotoimikunta saikin AYY:n International Deed of the Year palkinnon. Lisäksi ulkotoimikunta toteutti mm. ulkkareille suunnatun fuksioppaan ja käänsi killan sivut suurilta osin englanniksi. Voidaan valehtelematta sanoa, että SIK:n ulkotoiminta on tällä hetkellä parasta tai ainakin parhaimpien joukossa Otaniemessä. Kolmantena kohtana linjapaperissa oli ammattiylpeys. Tätä lähdettiin toteuttamaan aktivoimalla elektroniikkapajan toimintaan ja se onnistuikin kohtalaisesti. Pajaan on investoitu lisää ja sen varustelu alkaa olla varsin hyvällä mallilla. Pajalla on myös aktiivinen käyttäjäjoukkonsa, joka tosin saisi olla suurempi. Suuren kiltalaisjoukon aktivointi pajan suhteen ei kuitenkaan onnistunut. Ammattiylpeyttä lähdettiin kehittämään myös tiivistämällä suhteita alumnijärjestöömme Sklubiin. Puheenjohtaja toimi koko vuoden ajan aktiivisesti Sklubin hallituksessa ja yhteistyön kehittämistä suunniteltiin mm. SIK:n ja Sklubin hallitusten yhteisen palaverin muodossa. Syyssitsien lisäksi Sklubin tapahtumiin on tarjottu kiintiöitä kiltalaisille ja Sklubin tapahtumia on mainostettu killan webissä. Yhteistyö on

5 hyvällä tiellä ja varmasti tulee kehittymään lisää vuoden 2013 aikana. Yksi tälle vuodelle ominainen seikka oli suuri määrä erilaisia onnitteluita. Kilta muisti sille tärkeitä henkilöitä moneen kertaan vuoden aikana. Killan entinen oltermanni Martti Valtonen juhli 65v syntymäpäiviään, kunniajäsen Kalevi Numminen täytti 80 vuotta, Jussi Liesiö jäi eläkkeelle, oltermanni Keijo Nikoskinen täytti 50 vuotta ja lopuksi kunniajäsen Tapani Jokinen täytti vielä 75 vuotta vuoden loppupuolella. Onnitteluita ja lahjanantotilaisuuksia siis riitti. Hallitustyöskentely sujui erinomaisesti ja niin keväälle kuin syksyllekin saatiin viikottaiset vakiokokousajat. Hallitus kokousti kerran viikossa oikeastaan koko vuoden poislukien kesäkuukaudet. Kokouset saatiin pidettyä tehokkaina ja ne pysyivät yleensä alle tunnin mittaisina. Paikallaoloprosentti oli todella hyvä läpi vuoden ja lisäksi kaikki materiaalit (KSK:t yms.) toimitettiin poikkeuksetta aikataulussa. Aktiivisuus säilyi killassa mielestäni läpi vuoden hyvänä. Toimarit olivat aktiivisia ja killan tapahtumatarjonta oli tänäkin vuonna Otaniemen killoista monipuolisimpia ja määrällisesti suurimpia, jollei jopa suurin. Myös kiltalaiset kävivät aktiivisesti järjestetyissä tapahtumissa. Lisäksi hallitus edusti aktiivisesti vuosijuhlissa ja vastaavissa tapahtumissa sekä osallistui erilaisiin tapahtumiin. Hallitus oli mukana Aalto Partyssä yhdessä Inkubion ja AS:n hallitusten kanssa. Paikalla oli ELEC-teltta, ilmaista grillattavaa ja erilaisia aktiviteetteja. Lisäksi hallitus piti rastia AYY:n tapahtumista mm. Stadisuunnistuksessa. Hallituksesta muovautui pääasiallisesti hyvä ja yhtenäinen porukka, joka virkistäytyi ja vietti aikaa yhdessä useasti vuoden aikana. Jokavuotinen murhenäytelmä, jaostoiminta, ei puolestaan ottanut tuulta alleen tänäkään vuonna. Poislukien ulkoexcujaos, joka toteutti keväällä Saudi Arabiaan ulkoexcun, joka oli SIKin ensimmäinen ulkoexcu moneen vuoteen. Toivottavasti ulkoexcujaos aktivoituu myös tulevaisuudessa. Puheenjohtaja Jussi Ekström 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa Killan hallitus tapasi korkeakoulun johtoa aktiivisesti koko vuoden ajan ja uudet killalle oleelliset avainhenkilöt korkeakoulun suunnalta alkoivat hahmottua. Puheenjohtaja tapasi muiden ELECin kiltojen puheenjohtajien kanssa korkeakoulun dekaanin Tuija I. Pulkkisen kolmesti vuoden aikana lounaan merkeissä. Tapaamisissa oli mukana myös toinen aina vaihtuva hallituksen jäsen. Tapaamiset olivat hyödyllisiä ja niistä sai kuvan, että opiskelijoiden ja kiltojen näkemykset todella paianvat ja ne otetaan huomioon ELECin päätöksenteossa, jos vain mahdollista. Konkreettinen näissä tapaamisissa syntynyt aikaansaannos on mm. kopiokorttien siirtyminen pois killan vastuulta (prosessi edelleen käynnissä). Lisäksi Opintomestari tapasi korkeakoulun opetuksesta vastaavaa

6 varadekaania Keijo Nikoskista muiden ELECin kiltojen opintovastaavien ja hallopedvastaavan kanssa muutaman kerran vuoden aikana. Näiden lisäksi myös koulun suunnittelijoihin on pidetty tiivis keskusteluyhteys. Keskusteluyhteys korkeakoulun suuntaan on pysynyt erinomaisena korkeakoulun rakennemuutoksesta johtuneista ongelmista huolimatta. Korkeakoulun uusi rahoitusmalli toi hieman muutoksia kiltojen rahoitukseen (rahoitukseen vaikuttaa nykyään uusien opiskelijoiden määrä sekä killan jäsenmäärä), mutta rahoitusasiat pystyttiin kuitenkin hoitamaan kuntoon korkeakoulun ja kiltojen kesken mallikkaasti heti vuoden alussa. Samoin Sössön rahoituksen ja painattamisen kanssa oli koulun rahoitusmallin muutoksen ja unigrafian priorisoimisen seurauksena pieniä ongelmia, sillä koulu ei voinut tukea Sössön painatusta, jos sitä ei toteutettu Unigrafialla. Tämäkin asia saatiin neuvoteltua ja koulun tukirahaa ei mennyt hukkaan, Jatkossa pelisäännöt ovat selkeämmät ja aiemmin tiedossa, joten vastaavio ongelmia tuskin enää syntyy. Lisäksi myös excursio-bussien varauskäytäntö muuttui, sillä kilpailuttaminen piti toteuttaa koulun kautta. Tämä aiheutti vuoden aikana ongelmia niin Kotimaan Pitkän bussin kuin FXQ-bussinkin kohdalla. FXQ-bussin tapauksessa kilpailutusehdot olivat huonosti määritellyt ja näin ollen korkeakoulu ei suostunut kustantamaan yhtä kaksikerrosbussia vaan tarjosi vain vaihtoehtoa, jossa olisi tarjolla kaksi yksikerroksista bussia, sillä se oli kilpailutuksessa havaittu halvemmaksi vaihtoehdoksi. Killan hallitus koki kaksikerrosbussin oleelliseksi FXQ:n elementiksi ja käytössä olleen parin tunnin harkinta-ajalla otti riskin ja valitsi kaksikerroksisen bussin ilman koulun tukea. Tämä riski oli taloudelliesti suurehko, mutta onneksi saimme sen katettua saamalla koulun FXQbussille tarkoitetun tuen muita reittejä pitkin. Tämän järjestelyn suhteen myös korkeakoulu oli yhteistyöhaluinen. Jatkossa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että kilpailutus- ja raha-asioissa ollaan erittäin tarkkoja (ja aikaisin liikkeellä) korkeakoulun kanssa ettei mitään väärinkäsityksiä pääse syntymään. Oltermannina toimi vuoden 2012 professori Keijo Nikoskinen. Nikoskinen osallistui mm. killanvaihtoon tammikuussa 2012 ja tammikuussa 2013 sekä lisäksi Fuksisitseille. Vuonna 2012 järjestettiin jälleen kevät-, kesä- ja syys-syk. Killan edustus oli paikalla kaikissa SYKeissä. Muiden sähkökiltojen edustajia tavattiin myös TEK:n KYH-PJ päivillä Tampereella. Lisäksi vuonna 2012 oli meidän vuoromme järjestää Sähköpäivät Otaniemessä. Tapahtumasta löytyy tarkemmat kuvaukset ulko- ja yrityssuhdetoimikunnan osuuksissa, mutta voitaneen todeta, että tapahtuma oli niin taloudellisesti kuin kävijämäärällisestikin täydellinen menestys. Moni kiltalainen lähti vapaaehtoiseksi auttamaan järjestelyissä ja lopputulos oli mainio. Positiivista palautetta tuli runsaasti ja monelta taholta kuului, että kyseessä oli parhaiten järjestetyt Sähköpäivät koskaan. Puheenjohtaja Jussi Ekström

7 1.3 Sihteeri ja arkistonhoitaja Vuoden aikana saatiin lähes kaikki pöytäkirjat kirjoitettua, tarkastettua ja ladattua nettiin ajallaan. Vain kaksi viimeistä valtuuston pöytäkirjaa jäi vuodelle 2013 johtuen liitesotkuista. Arkistonhoitoprojekti on jatkunut koko vuoden, mutta osoittautui arvioitua suuremmaksi, joten arkistoprojekti ei tullut valmiiksi vuoden 2012 aikana. Sihteeri Emil Westenius 1.4 Rahastonhoitaja Tänä vuonna päätettiin ottaa käyttöön täysin uusi ohjelmisto, jolla voidaan hoitaa kätevästi kaikki taloushallinnon toiminnot. Tämän ohjelmiston käyttöönotto tuotti kuitenkin jonkin verran ongelmia välitilinpäätöksen tekemiseen, mikä johtui osittain viivästyksistä yrityksen henkilökunnan lomien takia ja osittain rahastonhoitajan omien kiireiden takia. Järjestelmää ei saatu vielä vuonna 2012 kokonaan käyttöön, mutta uusi rahastonhoitaja koulutetaan tähän järjestelmään heti tammikuussa. Näin järjestelmää päästään käyttämään heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien. Budjetti oli tänä vuonna edellistä vuotta tiukempi, joten jokaisen toimikunnan oli tarkkailtava rahankäyttöään jokaisen tapahtuman kohdalla. Tässä onnistuttiin hyvin, eikä keväällä laaditusta budjetista juurikaan poikettu suuntaan eikä toiseen. Killan vuosijuhlien toteuma ei kuitenkaan vastannut budjettia, vaan tuotti tappiota noin 1700 euroa enemmän kuin budjetin mukaan olisi saanut. Myös ulkoexcujaos pysyi budjetissaan melkeinpä eurolleen. Muuten rahastonhoitajan vuosi meni nopeasti ja hyvin kiireisissä merkeissä. Asiat hoidettiin ajallaan, eikä suurempia ongelmia ollut. Rahastonhoitaja Karita Salo 1.5 Killan myöntämät kunnianosoitukset ja stipendit ProSIK Nina Lagus ProSIK-työryhmä esitti kokouksessaan yksimielisesti ProSIK-tunnustuksen saajaksi vuodelle 2012 Nina Lagusta. Tämän vuoden tunnustuksen saaja on toiminut killassa aktiivisesti koko opiskeluaikansa. Kun hän fuksina aloitti opintonsa, oli hän isohenkilönsä sanoin kiltti pieni partiolainen, josta kuitenkin kuoriutui tarvittaessa vahvatahtoinen ja asiallinen, mutta toisaalta taas rempseä ja asiaton teekkari.

8 Tämä henkilö on toiminut killassa hyvin monimuotoisesti opintojensa aikana. Hän on ollut todellinen edunvalvoja, joka on työskennellyt edunvalvonnan eteen niin killan hallituksessa, valtuustossa, hallopedinä kuin ylioppilaskunnassakin. Rauhallisuudestaan huolimatta hän on aina ollut omalla esimerkillään kiltahenkeä nostattava, mikä on tullut esiin myös fukseja kasvattaessa. Hallituksessa toimiessaan tämä henkilö on ollut jämpti ja asiallinen ja myös ainoa joka kuunteli hallituksen kokouksissa myös muiden toimikuntien asioita. Lisäksi tämä henkilö hoiti ulkosuhteita Chalmersiin ja KTH:hon, vaikkei ulkotoimikunnassa toiminutkaan. Myöhemmin aktiivisimman kiltauransa jälkeen hän on pitänyt edelleen huolta siitä, että killan valtuustossa on riittänyt valtuutettuja ja edarissa edaattoreita. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei kukaan ole täydellinen, ei edes tämän vuoden ProSIKkunniamaininnan saaja. Ongelmaksi tämän henkilön kohdalla on koettu, että hän, lukkarina toimiessaan osasi myös laulaa. Tänä vuonna ProSIK-kunniamaininta myönnetään pitkästä, monimuotoisesta pyyteettömästä toiminnasta killan parissa. ja Kultaiset ansiomerkit Kultainen ansiomerkki myönnettiin vuonna 2012 viidelle killan toiminnassa ansioituneelle henkilölle kultaisten ansiomerkkien työryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti. Kultaisen ansiomerkin saivat Syyssitseillä seuraavat henkilöt: Paula Räisänen Esa Häkkinen Venla Pouru Riku Lääkkölä Nora Nupponen Hopeiset ansiomerkit Hopeisia ansiomerkkejä myönnettiin kahdesti: Wanhojen Wappusitseillä ja Syyssitseillä. Ansiomerkit myönnettiin seuraaville henkilöille: Wanhojen Wappusitseillä: Johanna "Tintti" Vesterinen Matthew Casserly Tuukka Huikari Matias Korkka Ilkka Rekola

9 Oskari Niiranen Juhani Heinonen Syyssitseillä: Roope Kiiski Tuuli Sarantola Heikki "Hese" Ojanen Kati Harjula Mikko Leino Panu Simolin Tommy Johansson Standaari Vuonna 2012 lahjoitettiin standaari Koneinsinöörikilta ry:lle Ulkomaan harjoittelu- ja opintostipendit Vuonna 2012 myönnettiin killan stipendejä yhteensä viidelle killan jäsenelle. Paula Räisänen 400 euroa Tuukka Huikari 300 euroa Matthew Casserly 250 euroa Katarina Sandberg 250 euroa Teemu Uusitalo 50 euroa

10 2. Toimihenkilöt ja toimikunnat 2.1 Kiltapatruuna Kiltapatruunan päätehtävä on tukea killan toimintaa vanhemman tieteenharjoittajan silmin. Tänä vuonna killan hallitus toimi hyvin itsenäisesti ja mallikkaasti eikä usein tukea kaivannut. Kiltapatruuna keskittyikin viestimään sydämellään Sössö-kirjoitusten kautta ja olemaan avuksi erilaisissa tapahtumissa, kuten Sähköpäivillä, toimari- ja hallituskoulutuksissa sekä haalarigaalassa. Vuoteen kuului myös pari SIKaringin kokousta, JaKe-työryhmässä toimimista ja nuorempiin tieteenharjoittajiin tutustumista ulkoexcun kautta. Vuoden alussa kiltapatruuna lupasi olevansa avuksi myös alumnisuhteiden kehityksessä sekä Eestecin toiminnan laajentumisessa koko korkeakoulua koskevaksi. Näissä teemoissa jatketaankin vuoteen 2013, jolloin väistyvä kiltapatruuna pyrkii potkaisemaan yhteistyötä käyntiin niin Sklubin kautta kuin Eestec-kokouksen muodossa. Menneeseen vuoteen ei kuulunut patruunan paukahduksia: ainoastaan kehuja! 2.2 Fuksitoimikunta Kevät Ratikka-ajelu järjestettiin 9.2. Fukseja ajelulle ilmoittautui 97, ISOja ja hallitusta ilmoittautui 26. Jatkopaikan sopimisessa oli sattunut väärinkäsitys, minkä johdosta Onnela oli odottanut meitä jo edellisenä päivänä, mutta jatkot saatiin kuitenkin käyntiin tuntia ennen baarin normaalia aukeamisaikaa. Fuksimerkkikilpailu järjestettiin ja seitsemästä saadusta ehdotuksesta fuksit saivat äänestää suosikkinsa. Ystävänpäivänä fukseille järjestettiin rusettiluistelu Otarannan jäällä Fuksijäynäinfossa oli hyvin fukseja paikalla ja ilmo meni täyteen viikkoa ennen tapahtumaa. Fukseille paikkoja tapahtumassa oli 45. Etukäteen ei huomattu ottaa huomioon yöpaikan kaukaisempaa sijaintia, minkä takia bussista tuli budjetoitua kalliimpi. Kokonaisuudessaan tapahtuman budjetti ei kuitenkaan juuri kasvanut. Tiistaina 3.4. oli laulusauna, jossa suoritettiin 52 laulunsanakoetta ja useita laulukokeita. Wappuinfo järjestettiin 21.3, paikalla oli paljon fukseja ja info oli onnistunut. Tulevat kipparit tekivät Wapun Rautatiet -aikataulun Wappusössöön. Fuksien <piip> saatiin hoidettua kunnialla läpi, fuksit olivat harvinaisen hyvässä kunnossa, eikä ylimääräistä siivottavaa ilmennyt. Tänä wappuna 88 sähköfuksia sai lakin, näistä 6 oli ulkkareita. Fuksilisensiaatteja oli 3 ja

11 tohtoreita 23, heidät palkittiin piirilevylaatoilla. Lisäksi palkittiin vuoden fuksi ja jaettiin neljä kunniamainintaa Kesä Kipparit kokoustivat koulun henkilökunnan kanssa fuksioppaan ja uusien opiskelijoiden paketin sisällöstä. Fuksiopas painatettiin koulun laskuun Unigrafiassa. Fuksipistekortin pisteytystä päivitettiin ja kortti painatettiin Picasetilla, jonka painolaatu oli hyvä ja paperi halutunlaista, tarpeeksi paksua. Fuksien Varaslähtö järjestettiin lauantaina Alvarin aukiolla. Fukseja paikalle saapui yhteensä neljäkymmentä, ISOja sekä muita vanhempia opiskelijoita oli paikalla sopivasti. Illalla Gorsussa pelattiin lautapelejä ja saunottiin. Fukseja jäi yöksi neljä Syksy Fuksien ensimmäinen koulupäivä oli 3.9. ELEC-kipparit esiteltiin koulun tilaisuudessa, jonka jälkeen AS ja Inkubio ottivat omat fuksinsa mukaansa SIK:n jäädessä S4-saliin. Fuksiryhmäjako onnistui nopeasti ja killalle saatiin 120 kandi- ja 10 maisterifuksia, lisäksi 15 TF-fuksia. Haalarigaalan aloittamista venytti hieman salissa kesken ollut tentti. Haalarigaala sujui mallikkaasti, myöhemmin ideana tuli, että voisimme Otaniemen haalareiden lisäksi esitellä muiden sähkökiltojen haalarit. Kyseiset haalarit hankittiin myöhemmin syksyllä. Haalareiden jakaminen onnistui hallitusti ja melko nopeasti, vaikka yllättävän moni fuksi maksoi käteisellä haalarinsa. SIK-KIK-köydenveto järjestettiin perjantaina 7.9. ja tänä vuonna Alvarille oli järjestetty köydenvedon lämmittelylajiksi fuksiryhmäfutis, jossa 16 SIK- ja 16 KIK-joukkuetta kisasivat potkupallomestaruudesta. Köydenvedossa meiltä oli fukseja noin 70, joista muutama oli TF-fukseja. Hienosta vedosta huolimatta jouduimme tyytymään sekä fuksiettä hallituskoydenvedossa toiseen sijaan, minkä seurauksena Ossinlampi ristittiin Jussinlammeksi. Ennen hallitusten välistä vetoa saivat kaikki paikallaolijat osallistua köydenvetoon vastaan KIK:n telatraktoria. Köydenvetojen ja Kaukkareiden väliin jääneille tunneille järjestettiin pääasiassa fukseille ja ISOille Köydenjatke Rantsulla. Lauantaina SIK-fukseille järjestettiin pelailutapahtuma Ossinlammella. Osallistujia oli kippareiden lisäksi kaksitoista. Lopuksi siirryimme Kattosaunalle pelaamaan, syömään ja saunomaan. Saunalle ilmestyi ISOja ja muita vanhempia kiltalaisia tutustumaan fukseihin. Oikosulkumoottori käynnistettiin maanantaina Sitsi-ja pelitilassa. Paikalle saatiin lähes kaikki viime vuoden vastaavat. Järjestäjät alkoivat suunnitella bileitä ja teemaa jo FXQ-jonossa.

12 Fuksiexcursiolle jonotus alkoi vanhojen osalta jo 8.9., fuksijono aukesi sunnuntaina aamulla. Maanantaina fukseja liittyi jonoon hyvää vauhtia ja ma-ti -yön yli jaksoivat jonottaa 33 fuksia sekä useita vanhoja. Torstaina järjestettiin uusi ELEC-tapahtuma, KolmenKillanKiva (KKK). Tapahtumassa fuksit oli tarkoitus tutustuttaa muiden kiltojen fukseihin ja siksi heidät jaettiin joukkueisiin killat sekoittaen. Joukkueet kiersivät rasteja kisaten aina toista joukkuetta vastaan, Rantsulla jatkoilla oli vielä huippuna tietokilpailu aiheista ELEC-killat ja teekkarius. ISOhenkilöitä oli paikalla paljon ja he toimivat rastihenkilöinä. Fuksisitsien ilmoittautuminen avattiin jo ensimmäisenä tiistaina, mikä osoittautui loistavaksi ideaksi. Fukseja oli 110 ja heidän lisäkseen 33 muuta vierasta. Sitsit ja sitsikoulutus järjestettiin Sitsikoulutuksessa olivat läsnä melkein kaikki osallistuvat fuksit. Fuksiexcursiobussi piti kilpailuttaa korkeakoulun kautta ja ilmeisesti emme olleet määritelleet tarvitsemaamme bussia riittävän tarkasti. Tästä johtuen jouduimme itse maksamaan bussin, mutta tämä odottamaton kuluerä saatiin katettua muilla tavoin. Fuksiexcursio järjestettiin perinteiseen tyyliin. Excursio oli Ericssonille. Reissu meni hyvin, siltoja ei poltettu järjestettiin FuksiProffaBuffet, EST-fukseja tapahtumassa oli paikalla paljon, myös sellaisia fukseja, joita ei muuten ollut näkynyt. Sähköpäivien baaribileinä järjestettiin Oikosulku DOM Helsingissä. Järjestelyt sujuivat hyvin, itse tapahtuma oli onnistunut ja ulkopaikkakuntalaisiakin näkyi paljon paikalla. Laulunsanakoe-tenttitilaisuus järjestettiin 4.12., tenttijöitä paikalla oli 22. Piparisauna järjestettiin Gorsussa, saunassa oli mahdollista suorittaa laulukokeita ja laulunsanakokeita. Myös fuksipistekorttien välipalautuksen dl oli saunaan ISOtoiminta järjestettiin ISOrekry, jonne saapui paljon ihmisiä kuuntelemaan tiukkaa faktaa ISOtoiminnasta. ISOvastaava leipoi tapahtumaan pullia ja lihapiirakoita. 1.3 ITMK'11 järjesti Smökissä ISOsitsit vol. 2:n uusi toimikunta apunaan. Teemana oli Justin Bieberin 18 v-synttärit. Sitsaajia oli paikalla melko hyvä määrä ja heistä sikkiläisiä oli parikymmentä ITMK'12 järjesti uusille ISOhenkilöille ensimmäistä kertaa Teekkari- ISOkoulutukset Design Factorylla. Koulutuksissa keskityttiin teekkarihistoriaan ja kulttuuriin. Koulutuksissa kävi hyvä määrä killan uusia ISOhenkilöitä, vaikka koulutukset

13 osuivat päällekkäin KP:n kanssa. AYY:n ISOkoulutukset pidettiin viikoilla 15 ja 16. SIKkiläisiä oli jälleen paikalla kiitettävästi ja ISOvastaava osallistui myös koulutusten järjestämiseen ITMK'11 järjesti vanhoille ISOIlle kiitossaunan. Sähköläisiä oli paikalla hyvin, vaikka ajankohtana ollut pääsiäisloman viimeinen päivä ei ollut paras mahdollinen. SuperISOn tittelin saivat Tuukka Lahti, Paula Jukarainen, Katharina Jokinen ja Jutta Kalli. Keväällä uudet ISOt jaettiin ISOryhmiin ja heistä muodostettiin kymmenen EST, neljä TLT ja yksi maisterivaiheen ryhmä. Lisäksi ISOvastaava kävi keskustelut jokaisen ryhmän kanssa ja kartoitti tulevien ISOjen odotuksia, sekä kertoi omista toivestaan seuraavalle vuodelle. Lisäksi jokaiselle ISOryhmälle valittiin yksi vastuuiso, jonka tarkoituksena oli toimia ryhmän toimeenpanevana voimana ja ISOvastaavan lähimpänä kontaktina. ISOvastaava kokousti vastuuisojen kanssa muutaman kerran syksyllä ja vastuuisokonsepti osoittautui toimivaksi Järjestettiin uusille ISOille ISOkaste, joka todettiin kehittämisen arvoiseksi tapahtumaksi, tapahtumaa ei ollut ehditty suunnitella riittävästi. Paikalla oli kuitenkin todella suuri määrä uusia ISOja, joilta saatiin pääasiallisesti hyvää palautetta. Lisäksi ennen varaslähtöä pidettiin ISOille oma tapaaminen järjestettyyn ISOkoulutus II:een osallistuivat reilut puolet killan ISOhenkilöistä, myös jatkoilla osanotto oli kiitettävä. Lähes kaikki ISOt olivat läsnä myös Wiimeisessä Woitelussa 2.9, jonne saatiin TEK:ltä limut sponssina. Fuksien ensimmäisenä päivänä asiat sujuivat mallikkaasti ISOhenkilöiden osalta. Ensimmäisen viikon päätteksi järjestettiin ISOille Ossinlammella ISOpiknik sunnuntaina ITMK 12 järjesti supersankariteemaiset ISOsitsit. ISOsitseillä SIK:n ISOilla näytti olevan hauskaa ja heitä oli sitsaajina paljon toisena sitsipäivänä. ISOsitseistä saatu palaute oli pääosin pelkästään positiivista järjestetyillä Fuksisitseillä ISOhenkilöt olivat tarjoilijoina. ISOja saatiin rekryttyä paikalle todella paljon, mikä helpotti ISOvastaavan työtä suunnattomasti. Täffän kanssa yhteistyö sujui hyvin, mitään ongelmia ei asian suhteen ollut. Esiintyjinä sitseillä olivat PK:n kvartetti, speksin improvisaatioryhmä ja Polijazz-tanssiryhmä. ISOvastaava sai sitseistä paljon kiitosta ja positiivista palautetta ITMK 12 järjesti ISOhenkilöille leffaillan smökissa, joka keräsi hyvin porukkaa. Paikalle oli hankittu hattara- ja popkorni koneet ja ISOhenkilöiltä saatiin jälleen hyvää palautetta ITMK 12 järjesti geneerisen sauna- ja kulttuuri-illan rantsulla. Ohjelmaan kuului saunomisen lisäksi myös käynti upouudessa teekkarimuseossa, ja vaikka tapahtuma olikin SIK-ISOille huonoon aikaan päällekkäin Oikosulun kanssa, oli heitäkin paikalla

14 mukavasti. Varsinkin museoikierrokset saivat tapahtumassa kiitosta Pidettiin killan ISOhenkilöille peli-ilta sitsi- ja pelitilassa, jonka aikana ISOja hemmoteltiin pitsalla. Osallistujia oli ISOista vajaa puolet ja tapahtuma oli varsin onnistunut sekä erityisesti ilmaisia pitsoja kiiteltiin ISOhenkilöille on ITMK 12 järjesti ISOjoulun Rantsulla, jossa ei käynyt hirveästi sähköläisiä, johtuen osaksi huonosta mainonnasta. Lisäksi jokaiselle fuksiryhmälle rekrytoitiin yksi tai useampi kummi-iso syksyn aikana. Rekry aloitettiin kuitenkin liian myöhään ja toiminta ei lähtenyt riittävän tehokkaasti käyntiin. Kummi-ISOjen varsinainen potentiaali jäi siis vielä käyttämättä, vaikka kummi- ISOista annettiin myös positiivista palautetta. Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti ISOvastaava Sallamaria Iltanen Samu Ahvenainen Mikko Leino 2.3 Ohjelmatoimikunta Yleistä Ohjelmatoimikunnan kokoonpano oli kuluneena vuonna 3 emäntää, 3 isäntää, 2 vastuulukkaria ja hovimestari. Kevään ohjelmisto koostui killan perinteisistä tapahtumista, kuten vuosijuhlaviikosta ja wappusitseistä. Vuosi oli erityisesti Syksyn osalta melko kiireinen. OTMK järjesti yhteensä 14 sitsiä, joista 12 oli toimikunnan omia. Sitsien lisäksi ohjelmistoon mahtui Smökkibileitä ja muutamat saunaillat. Saunailtojen määrä pidettiin viime vuoden tapaan vähäisenä. Sitsejä määrä pysyi lähes ennallaan. Vanhempain- ja kaverisitsit jätettiin keväällä järjestämättä sillä ajatuksella, että ne pidetään syksyllä. Näin tapahtumakalenteria saatiin hieman tasapainotettua, syksyn ollessa aika kiireinen. Vastaavasti syksyllä järjestettiin viime vuoteen verrattuna ylimääräisinä Sähköpäivien sitsit ja SIK-ESO ystävyyssitsit Lukkarit Lukkarijaokseen yritettiin haalia lisää jäseniä esimerkiksi mainostamalla lukkarointia Wanhojen Wappusitseillä ja ylläpitämällä ilmoittautumislistaa tiskillä. Yrityksestä huolimatta lisää jäseniä ei onnistuttu hankkimaan tällä menettelyllä. Yleisesti ottaen vuosi etenikin edellisvuoden tavoin eli lukkarointi jäi pääasiallisesti vastuulukkareiden harteille. Merkittävin muutos lukkaritoimintaan oli maksukäytäntöjen muuttaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sitseille pääsee kaksi vastuulukkaria ilmaiseksi ja harkinnan mukaan heidän lisäksi voidaan ottaa kaksi lukkarikisälliä harjoittelemaan puoleen hintaan.

15 2.3.3 Tapahtumat Hupitoimikunnan osalta toimivuosi alkoi Glögikutsujen tarjoilun järjestämisellä. Järjestelyt sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Sodexo tarjoutui yllättäen auttamaan glögin lämmittämisessä, mistä olikin hyötyä ottaen huomioon kiltahuoneen heikohkot veden lämmitys mahdollisuudet. Seuraavaksi vuorossa oli Talvipäivän AfterSki jatkot. Tapahtuman päävetovastuu kuului FTMK:lle, mutta hupitoimikunta oli yhdessä KIK:n IE:n kanssa mukana järjestämässä tapahtumaa. Retuperän WBK:n harjoitukset meinasivat aiheuttaa hieman aikataulullisia ongelmia alkujärjestelyjen osalta, mutta asia saatiin sovittua ja kaikki oli valmista ajallaan. Yleisesti ottaen tapahtuma ja yhteistyö KIK:n kanssa sujui hyvin. Vuoden ensimmäiset sitsit olivat International sitsit. Varsinaisesti tapahtuma on UTMK:n, mutta ohjelmatoimikunta oli mukana järjestämässä sitsejä. Lukkarit vastasivat illan lauluista ja hupitoimikunta käytännön järjestelyistä itse sitsien aikana, UTMK:n ollessa sitsaamassa. Yhteistyö UTMK:n kanssa toimi mallikkaasti. Sitsit pysyivät hyvin aikataulussa ja vierailla oli hyvä meininki. Killan vuosijuhlaviikko ja hupitoimikunnan todellinen tulikoe alkoi saunaillalla, joka järjestettiin tiistaina. Vieraita kävi kohtuullisesti, mutta selkeästi on havaittavissa, että geneerisille saunailloille ei ole kovin suurta kysyntää killassa. Silti uusien saunailtojen toteuttamista ei ole suljettu kokonaan pois. Erityisesti uusien ideoiden pohjalta voidaan lähteä järjestämään saunailtoja tai sen tapaisia tapahtumia. Keskiviikkona vuorossa oli jämeränjälki, minkä järjestämisessä hupitoimikunta oli mukana. Torstain ohjelmistoon kuului Øhlhäfv kilpailu. Vieraita Smökissä oli yllättävänkin paljon ja tunnelma oli hyvä. Ilmeisesti tapahtuman mainostaminen julistein Otaniemen kiltahuoneilla toimi. Perinteikkäästi tapahtuma aloitettiin teknisillä ongelmilla, olutpullojen lämmittimen kytkimen hajotessa. Kytkin saatiin korjattua ja kilpailu käyntiin. Vaikka aikataulu myöhästyikin suunnitellusta, se ei aiheuttanut ongelmia. EKAK:it hoitivat oman osuutensa ja kilpailu eteni ongelmitta. Perjantain lepopäivän jälkeen vuorossa oli viikon viimeinen koitos, PoTa 91:n jajatkot. Jajatkot sujuivat moitteetta ja ainakin hovimestari viihtyi hyvin. Vuoden ensimmäiset toimikunnan omat sitsit olivat Aamusitsit. Ilmoittautuminen tuli täyteen ja osanottajia oli 40. Sitsit järjestettiin tenttiviikon johdosta hieman perinteistä myöhemmin ja juhlaväki olikin ehtinyt jo hieman aloitella aamulla. Tästä johtuen sitseistä tuli tavallista menevämmät. Kaiken kaikkiaan sitsit olivat onnistuneet ja vierailta tuli hyvää palautetta. Sitseillä nähtiin myös yksi lukkarijaoksen jäsenistä, toisen vastuulukkarin ollessa poissa järjestettiin Lastenkutsut. Osallistujia oli 15 eli muutama vähemmän viimevuotiseen kahdeksaantoista (18) verrattuna. Muuten sitsit sujuivat ihan hyvin ja sitsien ohjelma koostui lukkarien suunnittelemista lauluista ja leikeistä. Alunperin suunnitelmissa oli Loppusoinnun lauluesitys, mutta heidän kiireiden takia se ei

16 valitettavasti onnistunut. Niinpä ohjelmanumerona toimi toimikunnan itse vetämä pelleshow Htmk oli mukana avustamassa Ftmk:ta Laulusaunan käytännönjärjestelyissä. Tarjolla ollut ruoka teki kauppansa hyvin ja osallistujia oli hyvin paikalla järjestettiin Wanhojen Wappusitsit. Osallistujia oli 150. Tapahtumasta tuli kiitosta, vaikkakin se ei loppupuolella enää varsinaisesti sitsejä muistuttanutkaan. Wanhojen Wappusitsit olivat myös ensimmäiset, missä käytettiin hetkittäin Otaniemen kiltojen käyttöön vapautunutta keittiötä ensimmäistä kertaa. Tapahtuman laatuun sopivien esiintyjien löytäminen tuotti aluksi hieman vaikeuksia, koska monilla esiintyjillä oli päällekkäisiä keikkoja. Esiintyjäksi saatiin kuitenkin Polirytmin bändi ja yleisö näytti todellakin pitävän esityksestä. Lukkareita oli muutama tavallista enemmän ja he olivatkin suurimmalta osin ulkomaan excursiolta edellisenä päivänä palanneita kiltalaisia. Heidän arabi teemansa juonsikin juurensa tältä kyseiseltä excursiolta. Wanhojen wappusitseillä oli myös ennätysmäärä fuksityövoimaa. Se aiheuttikin ajoittain pieniä sekaannuksia, mutta toisaalta oli suureksi avuksi. Kokonaisuudessaan tapahtuma oli mielestäni onnistunut, mutta ensi vuonna voisi harkita jatkojen järjestämistä. Tällä kertaa tapahtuman jatkot olivat Smökissä, sitsien muuttuessa yleiseksi juhlimiseksi bändin keikasta johtuen oli Fuksien Wappusitsit yhdessä Kemistikillan fuksien kanssa. Osallistujia oli SIK:ltä 80 ja KK:lta 40. Sitsien ruuasta vastasi Kemistikillan emäntä ja salista hovimestari yhdessä kemistien isännän kanssa. Apuja sitsien järjestämiseen saatiin KK:n raadilta, SIK:n vanhoilta isänniltä ja emänniltä. Lukkareina toimi kiltamme vastuulukkarit Venla ja Ilkka sekä kaksi lukkaria KK:lta. Tapahtuman kulku oli hyvin perinteinen. Sitsien lopussa esiintyi CanCan ja puolenyön jälkeen niin kemistien kuin sähkön fuksit poistuivat omiin iltaohjelmiinsa. Jatkot olivat kuitenkin käynnissä koko ajan sitsien lopusta lähes neljään yöllä. Esiintyjinä nähtiin myös Polyteknikkojen Kuoro. Yhteistyö sujui pitkälti oletetulla tavalla, vaikka kaikkien Kemistikillan järjestäjien poistuminen kesken puolivälisiivouksen tulikin hieman yllätyksenä. He kuitenkin palasivat heidän iltaohjelman päätyttyä ja loppusiivous sujuikin todella ripeästi. Wanhojen ja Fuksien Wappusitseillä oli tarjolla atalentin tarjoamaa kuohuviiniä. atalent arpoi yleisön joukosta yhden henkilön, joka voitti itselleen shamppanja pullon. atalentin osallistumisen sitseille järjesti YTMK. Ohjelmatoimikunta ei levännyt laakereillaan kesälläkään, vaan heinäkuun puolivälissä järjestettiin kesäsitsit. Sitsit sujuivat muuten hyvin, mutta kaasupullon loppuminen kesken pääruuan grillaamisen, myöhästytti aikataulua. Syyslukukausi pyörähti käyntiin hupitoimikunnan osalta T-illalla. Vaikka itse tapahtuman vetovastuu olikin hallituksella, niin myös hupitoimikunta oli hääräilemässä tiskin takana.

17 Fuksiviikko huipentui Kaukkareihin eli kaudenavajaisbileiseen Smökissä. Tapahtumaa oli järjestämässä SIK:n lisäksi KIK ja IK. Tapahtuman liput myytiin noin kuudessa tunnissa loppuun. Yhtenä syynä nopeaan lipunmyyntiin voidaan pitää ennalta päätettyä lippujen määrää. Myös tapahtuman mainostaminen onnistui. Tapahtuman järjestävät pitivät Aalto Partyistä lähtien Kaukkarien työntekijäpaitoja päällään, mikä herätti ihmisissä kiinnostusta. Lipunmyynnin toisena päivänä julkaistiin Facebook:ssa päivitys, missä kerrottiin, että liput ovat loppumassa. Tämä päivitys ja tieto siitä, että lippuja ei saa enää ovelta, aiheuttivat lippujen loppumisen toisen päivän puoliväliin mennessä. Itse tapahtuma sujui odotusten mukaisesti. Rajoitettu kävijämäärä. Htmk oli perinteiseen tapaan pitämässä rastia Stadisuunnistuksessa Runebergin patsaalla. Hovimestari ei valitettavasti päässyt itse mukaan sairastumisen vuoksi. Kävijöitä riitti, fukseilla oli hauskaa ja rastinpitäjillä vielä hauskempaa. Tavalliseen tapaan kävijöitä oli enemmän alkuillasta, rastin sijainnin vuoksi. Osa rastin alkuillasta väliin jättäneistä suunnistajista palasi rastille myöhemmin illalla. Rasti oli siis kaiken kaikkiaan onnistunut. Syyslukukautenakin järjestettävien International Sitsien työnjako pysyi keväällä järjestettyjen sitsien kaltaisena. Hupitoimikunnan työtaakka keveni hieman, koska ulkotoimikunta vastaa alkujärjestelyjen lisäksi myös jatkoista. Työnjako oli erittäin hyvä, ottaen huomioon, että OTMK:lla riitti tekemistä vielä loppuviikosta Fuksisitsien jatkojen ja Sähkön ja Raksan Poikkitieteellisten Sitsien merkeissä. Viime vuonna järjestetyt SIK-IK Sitsit päätettiin järjestää uudelleen hieman muutettuna. Tapahtuma sai nimekseen Sähkön ja Raksan Poikkitieteelliset Sitsit. Ajatuksena oli saada aikaan vähän vaihtelua, kutsumalla mukaan KY ja TAIK. Alunperin sitsit oli tarkoitus järjestää Smökissä, mutta tilakähmyissä se menetettiin. Ajankohtaa ei kuitenkaan haluttu muuttaa, johtuen kolmesta syystä: molempien kiltojen tapahtumajakauma pysyy paljon tasaisempana, sitsien järjestäminen SIK:n Fuksisitsien jälkeen on fuksien kannalta mielekkäämpää ja julkisilla liikkuminen yöaikaan on helpompaa viikonloppuisin. Tilalle yritettiin etsiä vaihtoehtoinen tila. Lopulta tilaksi saatiin teemaankin sopiva Aalto Design Factory. Tapahtuman mainostusta KY:n ja TAIK:n suuntaan ei tehty itse järjestöjen kautta, vaan henkilöiden, jotka ovat mukana Aalto toiminnassa tai muuten kiinnostuneita Aallosta. Tällä hetkellä tapahtuma on lähes täynnä ja mukaan on saatu myös opiskelijoita KY:sta ja TAIK:sta. Ilmoittautuneita TAIK:sta ei ole kovin montaa, mutta se oli jo etukäteen odotettavissa. SIK-KIK sitsit pidettiin tänä vuonna hieman perinteistä poiketen lentokone teemalla. Teeman kantava idea oli, että osallistujat voivat ilmoittautuessaan valita joko "Economy Class" tai "First Class" paikan. Paikat olivat hinnoiteltu siten, että "First Class" maksoi 16 euroa ja "Economy Class" 8 euroa. Korkeamman hinnan vastineeksi tarjottiin hienompi kattaus, parempaa ruokaa ja juomaa. Hauskana yksityiskohtana "Economy" luokassa oli 8 henkilöä yhdessä 6-hengen pöydässä. Tapahtuman uudistaminen sai hyvää palautetta ja molempien kiltojen ilmoittautumiset täyttyivät käytännössä yhdessä päivässä.

18 Perinteitä noudattaen pukeutumiskoodi oli haalarit ja teeman mukainen pukeutuminen. Tapahtuma sujui alusta loppuun hyvin. Syyssitsit järjestettiin toistamiseen alumniyhdistys Sklubin kanssa yhteistyössä sahalla. Tilan järjesti Sklubi. Sitsien ruuasta ja juomasta vastasi Sklubin järjestämä ISS:n pitopalvelu, josta paikalle saapui kokki ja hovimestari. Ruoka saikin kehuja tapahtumaan osallistuneilta. Tapahtuman hinta opiskelijoille oli 25 euroa, tapahtuman kustannuksien ollessa lähemmäs 50 euron luokkaa. Erotuksen kustansi Sklubi. Käytännössä tapahtumasta HTMK:n harteille jäi tarjoileminen ja jatkot. Kaiken kaikkiaan yhteistyö sujui erittäin hyvin ja se aloitettiin hyvissä ajoin suunnittelukokouksin, joihin osallistui hovimestari. HTMK:lle tiivistahtinen syksy jatkui Sähköpäivillä. Ensimmäisenä päivänä HTMK oli pitämässä rastikilpailun rastia. Rastin ideana oli tuhota rakennelma heittämällä erilaisia esineitä. Toisen päivän iltana luvassa oli sitsit, jotka oli HTMK:n vastuulla kokonaisuudessaan. Keittiön puolelle hääräilemään ilmoittautui kaksi vanhaa hovimestaria: Johanna "Tintti" Vesterinen ja Sini "Kinnusen muija" Kinnunen. Mukaan liittyi vielä yksi vanha emäntä: Katarina Jokinen. Ruoka olikin todella hyvää, erityisesti verrattuna sitsien pieneen budjettiin (7 euroa henkilöltä). Sitsit sujuivat odotetusti eli lähtivät erittäin pahasti käsistä alusta alkaen. Yllättävää kyllä, lukkarit onnistuivat rauhoittamaan juhlakansan laulamaan "Ikuisen teekkarin laulun" ja näin sitsit saatiin oikeaoppisesti lopetettua. Jo keväällä sovitut SIK-ESO -ystävyyssitsit järjestettiin uudella ylioppilastalolla ESO:n kerhotiloissa Ideana oli yhdistää molempien järjestöjen sitsikulttuureja. Poikkeuksellisesti näillä sitseillä ei ollut erillisiä ohjelmanumeroita. Vastapainoksi sitsit oli melko edulliset: 10 euroa osallistujalta. Paikkoja tapahtumaan oli 40 SIK:lle ja 40 ESO:lle. Osallistujia oli molemmista järjestöistä noin 30. ESO:n tapahtuman järjestäjien puolelta oltiin tyytyväisiä yhteistyöhön ja he olivat kiinnostuneita ajatuksesta, että vastaava tapahtuma järjestettäisiin ensi vuonna vastavuoroisesti Otaniemessä järjestettiin M/N -sauna, joka sujui odotetusti. Kävijöitä oli yhtä paljon kuin edellisenä vuonna ja illan ohjelmistokin oli hyvin vastaava. Emännät viihtyivät omalla saunallaan poikkeuksellisen pitkään, minkä takia yhteiset jatkot jäivät melko lyhyiksi. Tästä ei tietenkään ollut mitään haittaa. ELEC-sitsit järjestettiin toista kertaa, mutta tällä kertaa Smökissä. Ajankohta oli todella myöhäinen, koska kiltojen tapahtumakalenterien sovittaminen keskenään aiheutti ongelmia. Jos tapahtuma järjestetään ensi vuonna, se kannattaa pitää heti alkusyksystä, esimerkiksi samaan aikaan kuin tänä vuonna pidettiin Sähkön ja Raksan Poikkitieteellisetsitsit. Osallistujia sitseillä oli valitettavana vähän. Syitä on kolme: AS:ltä ei ollut kuin kymmenkunta osallistujaa, koska heillä oli vuosijuhlat edellisenä viikonloppuna; tapahtuma tiedot julkaistiin myöhään ja SIK:llä oli järjestetty jo seitsemät sitsit yhdeksän viikon aikana. Vähäistä osallistuja määrä huomioimatta sitsit menivät

19 hyvin. HTMK:n viimeinen rutistus pidettiin pikojoulen muodossa. Sitsit olivat odotetusti vauhdikkaat ja rullasivat omalla painollaan. Pääaineilijoita oli vain seitsemän, mikä on valitettavan vähän. pikojoulen pääaineilumahdollisuutta markkinoitiin kuitenkin hyvissä ajoin. Sitsien ohjelmanumerona palveli toimikunnan ihan itse virittämä video, jonka suunnitteleminen ja kuvaaminen aloitettiin hyvissä ajoin alkusyksystä. Ensimmäistä kuvauspäivää lukuun ottamatta videon tekeminen kuitenkin pitkittyi viimeisille päiville asti ja lopulta video kuvattiin ja editoitiin valmiiksi pikojoule viikon keskiviikkona ja torstaina. Loppusilauksen video sai itse juhlapäivänä. Hovimestari Juha Jokela 2.4 Sisä- ja urheilutoimikunta Sisä Vuosi alkoi sisäkisällien osalta pienellä koulutuksella kiltahuoneen toiminnan ihmeelliseen maailmaan. Kävimme läpi mm. karkkikoneen toiminnan, killan varaston ja sisän käytäväkaappien sijainnit ja sisällöt. Sisämestari oli mukana opastamassa ensimmäisellä tukkureissulla, jonka jälkeen kisällit ovat käyneet tukussa keskenään. Elekomponenttipussien sisältämien komponenttien saanti osoittautui jälleen kerran vaikeaksi, sillä yhden komponentin valmistaminen on lopetettu kokonaan. Kurssin pääassistentin kanssa keskustelu johti siihen, että kyseinen komponentti voidaan poistaa pussista jolloin kyseistä komponenttia vaativa harjoitus poistetaan kurssilta kurssin tehtävien uudistuessa. Pääassistentti samalla varoitteli, ettäkomponenttipusseihin saattaa siis lähivuosina tulla suurempiakin muutoksia tehtävien uudistuessa. Juuri ennen wappua saatiin pesetettyä sohvien päälliset fuksipääaineena. Wapuksi suljettiin SIKarihuone kiltahuoneen sijaan, ja näin ollen kyettiin säilyttämään kiltahuoneen toiminta jokseenkin normaalina wapun yli. Sisämestari ja fuksikapteeni laskivat varastossa olevat haalarit, jonka jälkeen päädyttiin kaikesta huolimatta tilaamaan sama määrä haalareita kuin ennenkin, sillä suosituimmat koot olivat lähes lopussa. Kesän aikana saatiin kiltahuoneelle uusi jääkaappi ikään kuin vuoden 2008 kiltisremontin loppusilauksena. Uuden jääkaapin saaminen säästi toimikunnan samalla jääkaapin pesulta ja pakastimen sulatukselta. Syksyllä fuksien saapuessa toimikunta jakoi haalareita fukseille useiden vanhempien kiltatoimijoiden avustamana. Haalareita jakaessa havaittiin, että suurin osa maksoi haalarit käteisellä, jolloin syntyi pitkä jono käteismaksulle.

20 Syksyn alussa sisämestari ja rahastonhoitaja suorittivat väli-inventaarion sisäkisällien avustuksella. Lopullinen inventaario suoritettiin tammikuun alussa yhdessä uuden sisämestarin ja rahastonhoitajan kanssa Urheilu Urheilun puolella SIK:n ja KIK:n vankka yheistyö jatkui tiiviinä koko vuoden. Vuoden aikana järjestettiin perinteisen lätkävuoron lisäksi SIK-KIK bowl Sellossa, Super Bowl kisastudio rantsulla sekä SIK-KIK futsalmatsi. Vuoden aikana järjestettiin vain kolme lajikokeilua, hapkido, miekkailu ja karaokecycling, suunnitellun neljän sijaan. Syksyllä järjestettiin lenkkisaunoja 4 kpl. Kaikissa edellä mainituissa tapahtumissa oli kiitettävästi osallistujia. Näiden lisäksi killalta osallistui joukkue Aalto-liikkeen järjestämään megazone-kisailuun niemen kärjessä. Keväällä kisattiin teekkarisarjoissa koripallossa ja lentopallossa, joista Sähkön Isku voitti koripallosarjan. Syksyn tullen saapui myös uudistus teekkarisarjojen osalla; syksyllä alkoi kaikki neljä sarjaa, jotka jatkuvat seuraavaan kevääseen saakka. Samalla myös sarjojen hinnat nousivat moninkertaisiksi. Sisä- ja urheilumestari Sanni Haila 2.5 Sössö- ja kulttuuritoimikunta Sössö Ensimmäisen lehden suunnittelu aloitettiin jo joulukuun puolella ja toimikunta ehti kokoustaa ahkerasti jopa kolme kertaa ennen ensimmäistä deadlinea. Huonon rahatilanteen takia lehtiä päätettiin tehdä neljä ja painosmäärä pienennettiin 250 kappaleeseen. Toimitus kirjoitti ensimmäiseen lehteen hyvin ahkerasti juttuja ja taittovaiheessa jouduttiinkin kasvattamaan lehden alkuperäistä sivumäärää. Lehteen saatiin myös kaksi mainosta (TTER ja Sähköinfo Oy). Ensimmäinen lehti ilmestyi 7.3. Lehti ilmestyi niin myöhään, koska haluttiin saada lehteen kuvia ja juttuja vuosijuhlaviikolta. Myös lehden vedoksien toimittamisessa oli hieman ongelmia, minkä viivästytti ilmestymistä muutamalla päivällä. Lehtiä jaeltiin heti ilmestymisen jälkeen Otaniemen killoille ja postitettiin Suomen muille sähkökilloille, ESO:lle ja mainostajille. Vuoden toinen lehti eli wapputeemainen Sössö ilmestyi 20.4.Päätoimittajan suureksi hämmästykseksi ruoskiminen tuotti tulosta ja melkein kaikki lehden jutut tulivat enintään kaksi päivää myöhässä. Toimikunta toteutti kesän aikana sähköisen Kesäsössön, jolla saatiin periaatteessa

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 28/2010 Paikka: Ravintola Omenapuu Aika: 17.12.2010 klo 14.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Viesintämestari

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 3/2010 Aika: Tiistai 31.3.2010 klo 17:30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010. Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18. PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 18/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 18.8.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV 1/2011 Aika: Keskiviikko 1.12.2010 klo 17.30 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko , kello 17.00 SIKH02/2017 Pöytäkirja sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/17 Aika: keskiviikko 4.1.2017, kello 17.00 Paikka: neuvotteluhuone Vuoristo (Maarintie 8),

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 20/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 10.9.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja

Lisätiedot

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa.

AYY:n avustuspäätökset tulivat eilen. Athenella saatiin pyydetty 1200 euroa. Paikka: TTalo, B122 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Julia Isotalo, Antti Nupponen, Lauri

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/2012 Aika: Keskiviikko 25.1.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Maxwell, Otakaari 7 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2012. Yleistä

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2012. Yleistä Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2012 Yleistä Hallitus työsti kevään viimeiseen valtuuston kokoukseen lupaamansa killan viestintästrategian, joka määrittää kuinka killan viestintä tulee toteuttaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014

Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n. Toimintakertomus 2014 Aalto-yliopiston Sa hko insino o rikilta ry:n Sisältö 1 Yleistä vuodesta 2014 3 1.1 Puheenjohtaja.............................................. 3 1.2 Varapuheenjohtaja............................................

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 21/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 20.9.2010 klo 18:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 5/2013, 5.2.2013 klo 10.00 @A106 Paikalla: Otso Hannula, Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen (saapui ajassa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

Reetta Arokoski saapui 8.24.

Reetta Arokoski saapui 8.24. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 30/2014 Aika: 20.11.2014 klo 8.15 Paikka: TTalo, A106 Paikalla: Emmi Linkola, Aleksi Talsi, Atte Keinänen, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Mikko

Lisätiedot

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi.

17.42 Miikka Laitila poistui. 17.43 Miikka Laitila palasi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 13/2014 Aika: 9.4.2014 klo 17:30 Paikka: A106, TTalo Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Emmi Linkola, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Atte

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Reetta Arokoski, Johannes Vainio, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Emmi Peltonen (saapui ajassa 8.23) 1.

Lisätiedot

SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016

SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016 SIKH12/2016 Pöytäkirja Sivu 1/5 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH12/2016 Aika: Perjantai 18.3.2016, kello 12.55 Paikka: Kylpylähotelli Rantasipi Eden (Paratiisikatu

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2007 Aika: Torstai 30.11.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16.

1. Kokouksen avaus Avattiin kokous ajassa 13:16. Paikka: Ttalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Jessica Mason Antti Tolppanen Ilona Rahnasto Joel Lappalainen Niklas Hellström (poistui ja palasi

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015. Aika: Keskiviikko , kello 17.

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015. Aika: Keskiviikko , kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV05/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto:

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 14/2013, 2.5.2013 klo 12.15 @OLOhuone Paikalla: Otso Hannula, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Edward Landtman, Christian Mohn, Tiitu

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen KEMISTIKILTA Ry 1 (5) RAADIN KOKOUS Aika: 19.03.2013 16:00 Paikka: Läsnä: Poissa: Muut: Kemistikillan kiltahuone Elina Honkanen, puheenjohtaja Pia Silventoinen, tiedottaja-sihteeri Artturi Ropponen, rahastonhoitaja

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

Aika: klo Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 22.08.2014 Aika: 24.08.2014 klo 17.15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Niklas Harki Jenni Ruuti Miia Paavola Jukka Ojala Nelli Koutaniemi Aleksi Poropudas

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 5/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 5/2016 Aika: 26.2.2016 klo 18.00 Paikka: Maarintalon neuvotteluhuone, Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Olli Peltomäki

Lisätiedot

Orientaatioviikon aikataulu

Orientaatioviikon aikataulu Aalto yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Fuksit 2013 Orientaatioviikon aikataulu 2. 6. syyskuuta 2013 Hyvä uusi opiskelija, kädessäsi on orientaatioviikon ohjelmaesite, josta löydät tiedot orientaatioviikon

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 27.5.2003 19/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 27.5.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla

Lisätiedot

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö

Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Killan lippu- ja merkkiohjesääntö Muutosehdotus 18.10.2006 Henna Heikkilä Matti Helin Miika Melama Marko Miettinen Ville Ryhänen Jussi Salmio Erkki Valtonen Heli Virtanen 1 Killan tunnukset ja merkit 1.1

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä

Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5. x x x, saapui 9:ssä. x, poistui 7:ssä x x x. x, saapui 7:ssä. x, saapui 7:ssä Ynnä ry, hallituksen kokous 27/2015 1/5 Hallituksen kokous 27/2015 Aika: 13.10.2015 16.01 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Aika: 22.2.2009 Paikka: Pykälä ry:n kerhotilat Läsnä: Sini Paajanen Mikko Rudanko Oona Järvenpää Maisa Cederström Iida Joutsenoja Elisa Koskinen Janne Valo Lotta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 15/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 15/2016, 5.4.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS Paikka: Laitoksen kahvihuone, Physicum Aika: 25.2.2014 klo 17:20 Läsnä: Aliisa Priha, opintovastaava Sampo Vesanen Johannes Nyman Aleksi Rautio, isäntä Sonja Pietiläinen

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli tarpeeksi väkeä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 6/2013, 11.2.2013 klo 8.15 @A142 Paikalla: Jaakko Hynynen, Pietari Keskinen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian

Lisätiedot

5. Ilmoitusasiat Reetta toi pullatuomisina banaaneja, muffinsseja ja suklaahippukeksejä.

5. Ilmoitusasiat Reetta toi pullatuomisina banaaneja, muffinsseja ja suklaahippukeksejä. Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Lauri Lavanti, Mira Lindroos, Reetta Arokoski, Antti Nupponen, Julia Isotalo (saapui

Lisätiedot

Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012. Aika: klo Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47

Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012. Aika: klo Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47 Finanssi ry:n vuosijuhlatoimikunnan kokous 5/2012 Aika: 24.09.2012 klo 18.00 Paikka: Puheenjohtajan asunto, Tervaraitti 1 B47 Läsnä: Niklas Harki Puheenjohtaja Katri Kenola Marja Sipola Sallamari Ahola

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Hallituksen selonteko valtuustolle 3/16 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä ja miten meni? Tavallisestikin kiireinen syksyn alku on ollut hallitukselle

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5. x, saapui paikalle 8b. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5. x, saapui paikalle 8b. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5 Hallituksen kokous 32/2015 Aika: 16.11.2015 16.27 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:00 Paikka: Ravintola Myöhä Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 1/2017 Aika: ti 3.1.2017 klo 17.00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat: Paavo Pietikäinen Tuukka Virkki Anni Kankare Niki Vihtola

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 7/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 7/2016 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 7/2016 Aika: 15.3.2016 klo 18.30 Paikka: Servinkuja 1 C 22 Läsnäolijat: Emilia Taskinen Ida-Maria Korhonen Pinja Raitanen

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston sääntömääräinen vaalikokous SIKV01/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 27.11.2013, kello 17.00

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2014 24.02.2014 Aika: 26.02.2014 klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Jenni Ruuti Nelli Koutaniemi Miia Paavola Samuli Tala Jukka Ojala Oskari Auranaho

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f

Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6. x x x x x x x x, poistui kohdassa 11.f x, poistui kohdassa 11.f x, läsnä kohdat 9.a 11.f Ynnä ry, hallituksen kokous 10/2015 1/6 Hallituksen kokous 10/2015 Aika: 10.3.2015 15.15 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Joonas Hartikainen

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 28/2015 1/5. x x. x x x x. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 28/2015 1/5. x x. x x x x. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 28/2015 1/5 Hallituksen kokous 28/2015 Aika: 19.10.2015 klo 16.02 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta.

Jaakko Peni, 4. vuoden sikkiläinen. Omistaa näkemystä killasta ja hallitustoiminnasta. Hallitustyrkkypaneeli 10.11.2014 Puheenjohtaja Oskari Korpelainen, 4. vuoden sikkiläinen. Hakee toista kertaa puheenjohtajaksi. Aiempia kiltanakkeja mm. viestintämestari. Lisäksi radiodiodin vetovastuu,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen Lisätty kohdat 12. Työelämäpäivät, 16. Kevätkokous, 11. Opintotukikannanotto ja 7. Ruutisalaliiton tuomitseminen. TIIMA RY PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 06/2013 4.3.2013 klo 12.00 Tiimahuone, Linnanmaa Läsnäolijat: Ilkka Peuna Noora Alatainio Anton Kurttila Taneli Sihvonen Riku Yliviuhkola Aleksi Oja Tuomas Timonen

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY TEKNILLISEN KORKEAKOULUN SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VALTUUSTON KOKOUS 1/2005 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Aika: Keskiviikko 1.12.2004 klo 18.15 Läsnä: Valtuusto: Ahtiainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05

Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Helsingin Yliopiston Kemistit ry Hallituksen kokous 07/05 Aika: 15.04.2005 kello 15.00. Paikka: Läsnä: Opintososiaalinen tila, Kemian laitos. Kirsi Ämmälä, puheenjohtaja Susanna Johansson, sihteeri Anne

Lisätiedot

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset

3 Esityslistan hyväksyminen ja mahdolliset muutokset 1 European Law Students Association ELSA Turku ry 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 32/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 11.11.2015 klo 14.30. Paikka: KH116 Caloniankuja 3 20014 Turun

Lisätiedot

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15.

Reetta poistui 15.03. Reetta palasi 15.06. Mentiiin kokoustauolle ajassa 15.10. Palattiin kokoustauolta 15.15. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 33/2014 Aika: 11.12.2014 klo 14.00 Paikka: TTalo, Olkkari Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Miikka Laitila, Mikko LatvaKäyrä, Atte Keinänen,

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 17/2016 Assistentinkatu Turun yliopisto

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 17/2016 Assistentinkatu Turun yliopisto 9.9.2016 klo 14 kokoushuone 228, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Läsnä: Piia, Hanna-Kaisa, Katri, Iida, Tiina K., Marika, Essi R., Tinja, Anna S., Inari, Pauliina, Tiina M., Iida Poissa: Ville, Helmi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Kuulumiskierros. 5. Järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Kuulumiskierros. 5. Järjestäytyminen KEMISTIKILTA Ry 1 (5) RAADIN KOKOUS Aika: 14.12.2014 12:00 Paikka: Maarintalo, huone 240 Läsnä: Poissa: Reetta Hassinen, puheenjohtaja Riikka Virtanen, tiedottaja-sihteeri Riku Montonen, rahastonhoitaja

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kosmos Buran ry Hallituksen kokous 1/2016 Pöytäkirja Aika: torstai 14.1.2016 klo 15:00 Paikka: Yliopiston akvaario Läsnä: Hilma Sormunen, Liina Tamminen, Jarno Vartiainen, Iida Vesterinen, Bigga Konola,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 4/16

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n. Hallituksen selonteko valtuustolle 4/16 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Hallituksen selonteko valtuustolle 4/16 Puheenjohtaja ja yleistä Mitä on tullut tehtyä ja miten meni? Kähmyjä kehitettiin monin tavoin Uudistuneessa kiltaillassa

Lisätiedot

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo

Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Pöytäkirja 20/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 20/2016, 17.05.2016, klo 18.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 23/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 29.10.2010 klo 16.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri

Lisätiedot

mediakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö

mediakasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen ja sivu 1 / 7 ROVANIEMEN LASTU RY PÖYTÄKIRJA PL 122 96101 Rovaniemi pvm 24.4.2015 Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous Aika: 24.4.2015 klo. 10.00 Paikka: Ainejärjestötilat,

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n perinneohjesääntö (viimeiset hyväksytyt päivitykset vaalikokouksessa 25.11.2016) 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä perinneohjesääntö täydentää ja tarkentaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.1.2011 2/2011

PÖYTÄKIRJA 10.1.2011 2/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 10.1.2011 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Aika: ma klo Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 22/2016 Aika: ma 29.8.2016 klo 19.00 Paikka: kiltahuone, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat: Ville Myllylä Puheenjohtaja Jaakko Kiviluoma Talousministeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOUKOKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOUKOKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TOUKOKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 26.5.2015 klo 17.00 Paikka Hämäläis Osakunnan kirjasto, ryhmätyötila Paikalla: Petri Pellikka Tapio Hatakka Maija Häkkinen inspehtori

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. VANHEMPAINYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika 12.5.2015 klo 18.00 Paikka Läsnä Kirjaston neuvottelutila Timo Väisänen Nina Havakka Susanna Tiilikainen Annukka Monthan-Kosonen Maija Pusenius

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2008 Aika: Tiistai 20.11.2007 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niklas Hellström ja Johanna Rantanen. Puheenjohtaja: Aleksi Talsi Sihteeri: Alexia Leimu Paikalla: Aleksi Talsi Alexia Leimu Antti Tolppanen Niklas Hellström Johanna Rantanen Jessica Mason Ilona Rahnasto Kaarlo Kock (poistui kohdassa 8.3 ja

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 28.03.2015 Aika: 30.03.2015 klo 09.00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun Yliopisto Läsnä: Miia Paavola Ida-Mari Alaperä Jonna Elomaa Hanna Kaukoranta Daniel Stafford

Lisätiedot

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta.

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Liisankatu 11 Läsnä: Jere Hjelt, Puheenjohtaja Tarik Ahsanullah, Sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä Asta Tukiainen

Lisätiedot

Asteriski ry PÖYTÄKIRJA 8/ (6) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry PÖYTÄKIRJA 8/ (6) Vesilinnantie Turku Asteriski ry PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 (6) ASTERISKIN HALLITUKSEN KOKOUS Aika 23.2.2017 klo 16.00 Paikka Asteriski ry:n toimisto, Agora Läsnä Valtteri Karttunen Puheenjohtaja Mirva Tapola Sihteeri Marko Loponen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Pöytäkirja ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ARMATUURI RY 2/2016 21.1.2016 ENERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu 1 / ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai klo 19.30 Paikka: Skinnarilan sauna Skinnarilankatu

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot