Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV 4/2010 Aika: Keskiviikko klo 17:00 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1 Paikalla: Valtuusto: Otto Palonen, valtuuston puhemies Tuomo Kohtamäki, valtuuston varapuhemies Samu Ahvenainen Jussi Ekström Klaus Helenius Sallamaria Iltanen Anna Kankainen Christoffer Kauppinen Sini Kinnunen (kohtaan 10) Jarkko Koskelo Katariina Lassila (kohtaan 7) Mikko Leskinen Riku Lääkkölä Marko Miettinen (kohtaan 7) Einari Näveri Otto Parantainen Venla Pouru Paula Räisänen Katarina Sandberg Emil Westenius Tuukka Huikari (varavaltuutettu) Matti Kuismin (varavaltuutettu) Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja Hilla Pohjalainen Sihteeri Laura Korhonen Päätoimittaja Anna Mannila (kohtaan 7) Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Kiuru Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Paula Jukarainen Yrityssuhdemestari Ilkka Rekola Opintomestari Marko Seikola Rahastonhoitaja Tuukka Lahti Viestintämestari Antti Jaakkola Ulkomestari Teemu Wirén

2 Hovimestari J Johanna Vesterinen (kohdasta 7) Muut: Joni Orponen 1. Kokouksen avaaminen Valtuuston puhemies Palonen avasi kokouksen klo Valtuuston kokoonpanon toteaminen Määräaikaan mennessä estyneisyydestään olivat ilmoittaneet valtuutetut Aaltonen, Johansson ja Nupponen. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 21/25 valtuutettua sekä kaksi varavaltuutettua. Kokouskutsu oli laitettu killan viralliselle ilmoitustaululle ja lähetetty valtuutetuille viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Otto Palonen ja sihteeriksi Laura Korhonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Lääkkölä ja Einari Näveri ja ääntenlaskijoiksi Otto Parantainen sekä Venla Pouru. Ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa toistensa varamiehinä. 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Muutetaan kohdan 11 nimi Toimihenkilöiden nimitykset muotoon Toimihenkilöt ja toimikunnat 6. Ilmoitusasiat Opintotoimikunta kiittää kevään tenttikertausten pitäjiä Hallitus päätti kokouksessaan 13/2010 myöntää seitsemän hopeista ansiomerkkiä seuraaville henkilöille: Janne Askola, Riku Lääkkölä, Teemu Laine, Maria Klonner, Mikko Leskinen, Anna Kankainen ja Paula Räisänen. Merkit jaettiin Wanhojen Wappusitseillä. Wappuna lakin sai 69 SIK:n fuksia. KIK jakoi lakit.

3 Kiltiksellä on paljon ruokaa, jonka saa syödä AYY:n kuulumisia: Ylioppilaskunnassa toivutaan Wapusta ja suunnataan katseita syksyyn. Myös ensi vuoden vuosijuhlia aletan hiljalleen suunnitella. Aalto On Tracks lähtee liikkeelle ensi perjantaina. Ensi lukuvuodelle puuhataan kalenteria. Toimintaavustuksia jaetaan parhaillaan, ja projekti valmistunee kohta. Ennen Wappua järjestetty mielenilmaus maksuttoman koulutuksen puolesta keräsi opiskelijoita ympäri Suomea. 7. Hallituksen selonteko toiminnastaan Hallitus on laatinut liitteen 7 mukaisen selonteon (KSK) alkuvuoden toiminnasta. Hallituksen varapuheenjohtaja Pohjalainen esitteli selonteon lyhyesti, jonka jälkeen valtuusto esitti kysymyksiä. Hallitukselta tiedusteltiin mm. mielipiteitä kokousten läsnäoloprosentin riittävyydestä ja suositeltiin sopimaan vakituinen kokousaika. Toimikunnan puheenjohtajilta kysyttiin myös, kuinka usein oman toimikunnan kanssa on kevään aikana tavattu. Lisäksi kysyttiin myös mm. SIKaringin toiminnasta. KSK:t pyydettiin toimittamaan valtuustolle vastaisuudessa aikaisemmin. Seuraavaksi toimikuntien puheenjohtajat esittelivät omat osuutensa, ja valtuusto esitti kysymyksiä. Esittelyistä ja kysymyksistä kävi ilmi mm. seuraavaa: SISÄ: Toimikunnalla ei ole viime aikoina ollut suuria projekteja. Sisämestari oli Wapun alla hyvin työllistetty, kun fuksit tarvitsivat viime hetken pääaineita ja talkoopisteitä. Sisätoimikuntaa kannattaa jatkossakin hyödyntää niiden suhteen, koska esim. kiltahuoneelta löytyy vielä paljon tehtävää. Arkistoprojekti olisi tarkoitus saada kesän aikana valmiiksi. Kysyttiin, aiotaanko jukeboksia korjata. Projektiin löytyy kiinnostusta, mutta ensin on selvitettävä, saadaanko siihen rahaa. Elektroniikkapajan kuulumisia tiedusteltiin, ja kysyttiin, miten pajaan aiotaan myöntää kulkuoikeuksia. Suunnitteilla on mekaaninen avain, jonka halukkaat voivat hankkia. Urheilusta kysyttiin, miten kilta on pärjännyt teekkarisarjoissa. Tiedusteltiin myös syksyn urheilutapahtumista. Syksylle suunnitellaan ainakin muutamaa lajikokeilua. OPINTO: Kysyttiin tenttiarkiston tilanteesta ja ehdotettiin, että eniten tenttejä palauttaneita voisi palkita jotenkin. On myös mietitty, voisiko tenttiarkistoon lisätä tenttejä itse. Energiaa Uudellamaalla -tapahtuman järjestelyitä kehuttiin. Aallosta hyvinvoiva yhteisö -tapahtumassa kaavailtua yhteistyötä opintopsykologin kanssa pidettiin hyvänä ideana. Webin palautekilkettä kehuttiin. YRITYS: Kysyttiin onko Eriscsonille ollut excuja tai onko niitä tulossa. Excujen alhaiset osallistujamäärät herättivät keskustelua, ja tiedusteltiin mm. onko paperimainoksia harkittu ja kehotettiin ainakin ilmoittamaan excursioista killan virallisen ilmoitustaulun lisäksi myös esimerkiksi kiltiksellä. Monet samaan yritykseen kohdistuvat, nopealla varoitusajalla järjestetyt excursiot yhden lukukauden aikana herättivät arvostelua; pohdittiin, kannattaisiko toisinaan vaan kieltäytyä. Kotimaan Pitkää ja etenkin Espotel-excursiota kehuttiin. Tiedusteltiin

4 haalarisponsoreista ja kysyttiin mm. mainospaikkojen hintoja. Haalareissa on tällä hetkellä vielä kaksi myymätöntä mainospaikkaa. Mikäli mainospaikkoja jää tyhjiksi, ehdotettiin, että niille voi painaa jotain hauskaa. YTMK on aloittanut työt SIK90- juhlavuoden tiimoilta. Monet yritykset haluavat vuorovaikutteista toimintaa, ja myös valtuustoa kehotettiin miettimään, mitä sellainen voisi olla. FXQ:n kuulumisia tiedusteltiin. FTMK: Kysyttiin, tuleeko fuksioppaaseen SIL:n tai EIS:n mainoksia. Näyttää siltä, että killan fuksiopas on tänä vuonna ainoa hyväksymiskirjeen mukana lähetettävä opas, joten siitä pyydettiin tekemään mahdollisimman kattava. Lisäksi fuksioppaaseen pyydettiin SIK90-hehkutusta. Kysyttiin tämän vuoden sisäänotoista, ja pyydettiin saada ne myös KSK:hon. FXQ:n järjestäjiä kehotettiin olemaan mahdollisimman aktiivisia yritysten suuntaan ja huolehtimaan, että faktat ovat kunnossa, sillä ongelmia on aiempina vuosina ollut. Valtuusto onnitteli vanhoja fuksikapteeneja sekä kaikkia fukseja. OHJELMA: Wanhojen Wappusitsien konseptia on mietitty; kannattaako tapahtumaa enää järjestää sitseinä, koska ainakaan tämänvuotinen tapahtuma ei muistuttanut sitsejä juuri lainkaan. Toisaalta pyydettiin miettimään, kannattaako perinteistä ja suosittua tapahtumaa muuttaa, ja huomautettiin, että Wapun alla sikailulle on selvästi kysyntää. Tapahtuma herätti tiedusteluja myös siitä, kuinka killan sitsikulttuuri yleisesti ottaen jaksaa. Kysyttiin, yritetäänkö Ulkositsejä järjestää uudestaan syksyllä. Tiedusteltiin myös AYY:n lukkaritoimikunnan kuulumisia. SÖSSÖ: Kysyttiin, miksi lehti ilmestyi myöhemmin kuin Wappuliite. Kyseessä oli päätoimittajan ajatusvirhe. Kysyttiin, onko Sössössä ollut mainoksia tänä keväänä ja pohdittiin, kuuluuko mainosten myynti Sössö- vai yrityssuhdetoimikunnalle. Huomautettiin, että esim. Teekkarispeksin ja Helsinginkadun appron lipuista saa määräalennuksia, joten kilta voisi ostaa lippuja ja myydä ne jäsenistölle halvemmalla. ULKO: Pyydettiin selittämään KSK:n asioita tarkemmin. Tiedusteltiin mm. mitä väärinkäsityksiä KTH:n kanssa tarkalleen ottaen on ollut. Kysyttiin, kutsuttiinko Ulkositseille AMK-opiskelijoita, joita osallistui viime kerralla melko paljon. Kysyttiin webin englanninkielisestä osiosta. Käännös olisi tarkoitus saada valmiiksi kesän aikana. Ulkomaalaisia opiskelijoita varten on tulossa international freshman's guide, joka jaetaan tiedekunnan tervetuliaistilaisuudessa. Tiedusteltiin EESTECyhteistyöstä ja kysyttiin esim., käykö EESTEC:n puheenjohtaja ulkotoimikunnan kokouksissa. Lisäksi kysyttiin mm. killan kvisoista, AYY:n kv-toimikunnasta sekä EESTEC-matkojen tiedotuksesta. SIK90: Toimikunta on valinnut keskuudestaan vastuuhenkilön kaikille juhlavuoden tapahtumille. Budjetti on tulossa, ja laulukirjaprojektista päätetään myöhemmin kokouksen aikana. Kysyttiin SIK90-mediakortista. Kaikkia valtuuston jäseniä kehotettiin täyttämään monumentti- sekä laulukirjakilke webissä. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 7 mukaisen selonteon muutoksin. 8. SIK90-talousarvion hyväksyminen

5 SIK90-toimikunta on laatinut liitteen 8 mukaisen SIK90-talousarvion. Toimikunnan puheenjohtaja Kinnunen esitteli talousarvion lyhyesti. Esittelystä kävi ilmi mm., että esimerkiksi monumentin budjetti on toistaiseksi epäselvä, ja että laulukirjalle lasketut kulut sekä tulos on laskettu sen mukaan, että kirja tehdään ja että sitä jaetaan vuosijuhlaviikolla ilmaiseksi. Mikäli kirjaa painetaan lisää, sitä voidaan myydä, mistä saadaan tuloja. Juhlavuoden on laskettu tekevän noin 5000 euroa tappiota, mistä on keskusteltu hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tappio on laskettu siten, että 2000 euroa tulisi syksyn tapahtumista ja 3000 euroa vuosijuhlaviikosta. Avattiin keskustelu. Kysyttiin mm. arviota PoTa90:n hinnasta yksittäiselle osallistujalle. Arvioitiin, että realistisella osallistujamäärällä lipun hinta olisi noin 75 euroa. Päätös: Valtuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen 8 mukaisen talousarvion. 9. Killan laulukirjasta päättäminen SIK90-toimikunta on laatinut liitteen 9 mukaisen selonteon killan laulukirjasta. SIK90-toimikunnan jäsen Paula Räisänen esitteli selonteon lyhyesti. Esittelyssä kävi ilmi mm. että laulukirjasta on tarkoitus tehdä enemmänkin kuin TKY:n punainen laulukirja sinisissä kansissa. Kirjaan suunnitellaan esim. kuvia ja sivuhuomautuksia, jotka toisivat killan sitsikulttuuria tutuksi. Kirjan painamisesta on lähetetty kuusi tarjouspyyntöä, joista neljä on saatu takaisin. Tarjouksissa oli merkittäviä hintaeroja. Toimikunta on miettinyt argumentteja sekä kokonaisen laulukirjan että lisäosan puolesta. Lisäosan hyviä puolia ovat mm. vapaampi konsepti, sekä se, että kokonaisen laulukirjan voi myöhemmin helposti laatia lisäosan pohjalta. Omaa laulukirjaa puolustetaan mm. TKY:n punaisen laulukirjan epävarmalla kohtalolla sekä oman sitsikulttuurin vaalimisellä. Huomautettiin myös, että laulukirja ja lisäosa vaativat suunnilleen saman työmäärän, mutta laulukirja on pitkäikäisempi. Lisäksi todettiin, että nyt on hyvä hetki laulukirjan tekemiselle, koska SIK100-vuonna tehdään todennäköisesti historiikki. Avattiin keskustelu. Keskustelussa kävi ilmi mm., että oululaisilla on vesitiivis laulukirja jolla voi heittää löylyä. Todettiin, että TKY:n punaisen laulukirjan kohtalosta ei ainakan AYY:n lukkaritoimikunnassa olla huolissaan, mikä ei vaikuta hyvältä. Lisäpainoksesta ei ole tietoa. Oma laulukirja voisi kehittää kiltahenkeä, josta ollaan viime aikoina oltu huolissaan. Kysyttiin, onko mietitty riskejä, esim. jos kirja ei mene kaupaksi. Todettiin, että suurin osa ostaa sen kirjan, jonka mukaan sitseillä mennään. Ehdotettiin tilauslomakkeen jakamista syksyn alumnitapahtumassa. Pohdittiin, voisiko laulukirjaan saada jonkun sähköisen elementin, vrt. Vuorimieskillan taskumatti. Todettiin myös hankkeen olevan ristiriidassa sen kanssa, että varaston arvoa yritetään jatkuvasti pienentää. Päätös: Valtuusto päätti valtuuttaa SIK90-toimikunnan tekemään killalle oman

6 laulukirjan. **Siirryttiin kohtaan Hallituksen kokoonpano 10.1 Opintomestarin vapauttaminen tehtävistään Opintomestari Marko Seikola hakee eroa opintomestarin tehtävistään. Syynä eroon on Seikolan valmistuminen. Avattiin keskustelu. Seikolaa kiitettiin hyvästä työstä ja onniteltiin tulevan valmistumisen johdosta. Päätös: Vapautettiin Marko Seikola opintomestarin tehtävistä Uuden opintomestarin valitseminen Uudeksi opintomestariksi ilmottautui kaksi ehdokasta, Aapo Poutanen ja Antti Rautiainen. Hallitus päätti kokouksessaan 13/2010 esittää valtuustolle Rautiaista uudeksi opintomestariksi. Rautiainen esittäytyi lyhyesti ja kertoi opintotoimikunnan tavoitteista loppuvuodelle. Tarkoituksena olisi panostaa erityisesti opetuksen laadun kehittämiseen. Syksyllä tulossa isoja muutoksia mm. TKK:n jakaminen kouluihin. Seuraavaksi valtuusto esitti Rautiaiselle kysymyksiä. Kysyttiin mm., miksei Rautiainen hakenut virkaa jo syksyllä. Lisäksi kehuttiin Rautiaisen toimintaa fysiikan peruskurssien pääassistenttina. Päätös: Valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Antti Rautiainen uudeksi opintomestariksi. 11. Toimihenkilöt ja toimikunnat 11.1 Fuksikapteenit Koska edelliset fuksikapteenit vapautettiin toimestaan Wappuna, killalla ei tällä hetkellä ole fuksikapteeneita. Koska fuksitoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Kiuru sekä hänen adjutanttinsa Paula Jukarainen ovat suoriutuneet tähänastisista tehtävistään fuksitoimikunnassa hyvin, ehdotettiin heitä killan fuksikapteeneiksi. Avattiin keskustelu. Ehdokkaita pyydettiin pitämään puolustuspuheenvuoro toisistaan sekä kertomaan fuksikasvatusohjesäännöstä. Päätös: Valtuusto päätti nimittää fuksikapteeneiksi seuraavaan Wappuun asti Tuomas Kiurun ja Paula Jukaraisen Toimihenkilön eropyynnön käsittely

7 Jarkko Koskelo hakee eroa sisäkisällin toimesta. Syynä pyyntöön on motivaatiovaje. Päätös: Vapautettiin Koskelo sisäkisällin tehtävistä. ** Palattiin kohtaan 10, jonka jälkeen kokous jatkui työjärjestyksen mukaisesti Opintotoimikunnan puheenjohtajan valinta Ehdotus: Valitaan opintotoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Rautiainen Päätös: Valittiin opintotoimikunnan puheenjohtajaksi Antti Rautiainen 12. Työryhmät 12.1 Sääntötyöryhmä Päätös: Perustetaan valtuuston alainen sääntötyöryhmä. Työryhmän jäseniksi nimitettiin Otto Palonen, Mikko Leskinen, Matti Kuismin, Joni Orponen ja Jyrki Luukko, minkä lisäksi työryhmää täydennetään tarvittaessa. Työryhmä järjestäytyy keskuudessaan. Otto Palonen kutsuu koolle työryhmän ensimmäisen kokouksen Jatkuvuus- ja kehitystyöryhmä JaKe on kokoustanut kaksi kertaa. On mietitty, pitäisikö palautekysely, jollainen toteutettiin viimeksi vuonna 2008, ottaa yhdeksi JaKen tehtävistä. Killan vaalikäytännön muuttamista on myös mietitty. Ajatuksena on, että puheenjohtajaehdokkailla olisi jonkinlainen näkemys hallituksistaan jo siinä vaiheessa kun puheenjohtajaa valitaan, jolloin hallituksen kokoonpanoa voisi kommentoida varhaisemmassa vaiheessa. 13. Muut esille tulevat asiat Kysyttiin, onko killalla minkälaiset käytännöt tiedekunnan ruotsinkielisten opiskelijoiden suhteen, ja ovatko kaikki ruotsinkieliset aktiivisia yksinomaan TF:ssä. On mietitty, että osa killan ISOista voisi kiertää myös TF:n fuksiryhmien kanssa ja pyrkiä tuomaan myös killan toimintaa tutuksi ruotsinkielisille fukseille. Joni Orponen järjestää kesällä EESTEC-tapahtuman, jonka rahaliikenne kulkee killan tilin kautta. Valtuuston puhemies Palonen pahoittelee kokouksen venymistä, mutta ei usko, että SIK:n valtuusto on ikinä päättänyt näin monesta asiasta yhdessä kokouksessa. 14. Kokouksen päättäminen Puhemies Palonen päätti kokouksen klo 20.43

8 Pöytäkirjan vakuudeksi, Otto Palonen Valtuuston puhemies Laura Korhonen Sihteeri Riku Lääkkölä Pöytäkirjantarkastaja Einari Näveri Pöytäkirjantarkastaja

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous 2008. Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous 2008. Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous 2008 SIKV 02/2008 Paikka: Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan sali S1 Aika: 27.2.2008 klo 17.00 Paikalla:

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012. Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 Aalto- yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintasuunnitelma 2012 1. Hallinto 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 15/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.5.2010 klo 15.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Laura Korhonen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry.

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry. Toimintasuunnitelma 2008 1.1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Hallinto...4 Hallitus...4 Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat...4 Toimihenkilöt...4

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 6/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 1.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Laura Korhonen Sisä-

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 3 / 2009 1. Yleistä Uutena asiana syksyllä olen aloittanut viikkokatsausten lähettämisen valtuustolle, toimihenkilöille ja muille aktiiveille. Katsausten

Lisätiedot

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010

Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Teknillisen Korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n KSK II 2010 Puheenjohtajalta Huhtikuun aikana kilta järjesti noin 30 tapahtumaa, joka tekee noin yhden tapahtuman jokaista vuorokautta kohden. Tapahtumakirjo

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 7/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko (kohdasta 5)

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/2008 1 Yleistä 1.1.1 Puheenjohtajan näkökulma Kevät on mennyt taas aivan uskomattoman nopeasti! Itse kunkin päästessä koko ajan paremmin tehtäväänsä

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 10/2010 Paikka: SIKarihuone Aika: 18.3.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Sihteeri Päätoimittaja Opintomestari

Lisätiedot

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on tehty nopeasti ja laitettu killan nettisivuille sitä mukaan kun ne on hyväksytty. KSK 2/2011 1 Yleistä Edellisen KSK:n jälkeen killassa on ehtinyt tapahtua perinteiseen vuosikelloon liittyviä juttuja, kuten Kotimaan Pitkä excursio ja Wanhojen sekä fuksien Wappusitsit. Perinteikkäiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2012 Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry Sisällysluettelo Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry...1...1...1 1. Yleistä...4 1.1 Puheenjohtajalta...4 1.2 Yhteistyö sidosryhmien kanssa...5 1.3 Sihteeri ja

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry

TKK:n Sähköinsinöörikilta ry KSK 3/2011 1 Yleistä Killan toiminta on jatkunut taas kesän jälkeen tutuissa kiireisissä merkeissä. Fukseja otettiin vastaan n. 160 kpl ja porukkaa on fuksitapahtumissa riittänyt. Fuksit ovat myös ilahduttaneet

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 22/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 6.10.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2012 Aika: 12.1.2012 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5 E 220, kokoushuone Strömberg Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17.

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2013 Paikka: Otakaari 5 E220 (Strömberg) Aika: tiistai 8.1.2013 kello 17.00 Paikalla: Puheenjohtaja: Annamaija Hutri Sihteeri:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH14/2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH14/2012 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH14/2012 Aika: 4.4.2012 kello 14.00 Paikka: Lämpömiehenkuja 2, AYY:n tilat Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri: Emil

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2014 Paikka: Otakaari 5 (D103a, Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n kiltahuone), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 8.1.2014,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Aika: 22.2.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Strömberg, Otakaari 5 E 220 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri:

Lisätiedot

Kuinkas Sitten kävikään?

Kuinkas Sitten kävikään? Kuinkas Sitten kävikään? September 27 2010 KSK3 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 3 Kesän tapahtumat... 3 Alkusyksy... 3 Loppu vuosi... 4 Sisä- ja urheilutoimikunta... 4 Pajavekkulit... 4 Urheiluvastaavat...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/06 1 Yleistä Vuosi lähenee loppuaan ja sehän tarkoittaa uusien vastuuhenkilöiden kähmintää killalle. Samalla on jälleen noussut esille valintojen myöhäinen

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4 / 2007 1 Yleistä Syksy on pikku hiljaa pimentynyt, mutta ainakin se on mennyt nopeasti. Tapahtumia on ollut paljon, ja painopiste on ollut ehkä hieman

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/05 1 Yleistä Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 4/2005 1.1 Osastoyhteydet Jossain määrin ristiriitaisten tietojen mukaan osastolle

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2002 Teknillisen korkeakoulun sähköinsinöörikilta ry:n toimintakertomus 2002 Tekstit: Toimikunnat ja SIKH 2002 Toimittaja: Taitto: Kuvat:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Toimintakertomus 2005. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Toimintakertomus 2005 Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Sisällys Sisällys...1 Alkusanat...3 Yleistä...3 Hallituksen työskentely...3 Toimihenkilötapahtumat...4 Rahanhallinta...4 Suhteet osastoon...4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry

Toimintakertomus 2013 Inkubio ry Inkubio ry 2 (18) Sisällysluettelo 1Johdanto...1 2Fuksitoimikunta...2 2.1 Kevät...2 2.2 Syksy...2 3Opintotoimikunta...3 3.1 Kevät...3 3.2 Syksy...4 4Sisä- ja ulkotoimikunta...5 4.1 Ulkosuhteet...5 4.2

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot