OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Peri Puiinen Marko Kansonen Jani Timo Vornasen arajäsen Muu osallisuja Hironen Pasi kaupunginhalliuksen edusaja Haapanen Jorma palelujohaja Koskimies Sanna hallino- ja kehiämispäällikkö, siheeri Rosqis Liisa anhusenhuollon johaja Sahala Heli sosiaalijohaja Spännäri Maija conroller Vala Maija ereysjohaja Nurminen Ilona nuorisoaluuson edusaja Irma Nuoran ausaja Poissa Vornanen Timo jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohaja Siheeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöyäkirjan arkasaja PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 104, SOTELA :30 Kokouksen laillisuus ja pääösalaisuus Oikaisuaaimusohje

3 105, SOTELA :30 Pöyäkirjan arkasaja Ei oikaisuaaimusohjea Valiaan Kirsi Hakala ja Riso Hokkanen. Seuraaana uorossa oa Anna Holmroos ja Kari Kujamäki.

4 106, SOTELA :30 Käsielyjärjesys Ei oikaisuaaimusohjea Hyäksyään lisan mukaisena.

5 107, SOTELA :30 SOTE: 1338/2014 Kelpoisuusaaimukse ja nimikemuuokse/peruseaa ehää/lakkaueaa ehää Soela Valmiselija: Tereysjohaja Maija Vala, puh Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Vanhusenhuollon johaja Liisa Rosqis, puh Voimassa olean sosiaali- ja ereyslauakunnan johosäännön 4 :n mukaisesi sosiaali- ja ereyslauakuna pääää irassa ja yösuheessa olean henkilökunnan kelpoisuusehdoisa ja nimikkeisä kaupunginhalliuksen anamien ohjeiden mukaisesi. Tämän lisäksi aluusolle esieään lakkaueaaksi 4 ehäää ja peruseaaksi 2 ehäää. Peruselu liieessä../. Liie 1 Sosiaali- ja ereyslauakunnan peruseaa ehää Liie 2 Lakkaueaa ehää sosiaali- ja ereys Liie 3 Sosiaali- ja ereyslauakunnan nimikemuuokse Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää 1. hyäksyä liieessä 1 mainiujen yösopimussuheisen ehään ja iran kelpoisuusaaimukse, 2. hyäksyä liieen 3 mukaise nimikemuuokse ja 3. esiää kaupunginhalliukselle ja edelleen aluusolle liieessä 1 ja 2 olea peruseaa ehää ja lakkaueaa ehää. Oe: Kaupunginhallius Hepa/Minna Uusialo, Kaisa Piirainen, Raija Bly Sosiaali- ja ereysoimi/johanna Kielä Oikaisuaaimusohje

6 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT liie1 VANHUSTENHUOLTO/KOTIHOITO Peruseaa ehään nimike sairaanhoiaja Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu yösuhde HOI030B 0 koihoio lailliseu sairaanhoiaja peruseaan sairaanhoiajan yösuhde, yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO/TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS VÄYLÄ Peruseaa ehään nimike Virka/ Toimi Perusamisajankoha Palkkahinnoielu Vaikuus TA:oon Palka siukuluineen sosiaaliohjaaja irka SOS050A Työoiman palelukeskus Väylä Työyksikkö Päeyysaaimus Peruselu Tehäään soelua sosiaalialalle suunaaa sosiaalija ereysalan ammaikorkeakouluukino (laki 272/2005 6) Ny osa-aikainen yö, joa aikea äyää. Muuos uo yhden akanssin, mua lisää panosa ain 0,5 h. Peruseena lisäänyä ehää, mm. eläke-seliykse

7 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT liie2 VANHUSTENHUOLTO, KOTIHOITO Lakkaueaa Vakanssinumerajankoha Lakkauus- Työyksikkö Tehää aoin/ Lakkauuksen ai- Peruselu ehää hoiaja kuus TA:n Sairaanhoiaja koihoio aoin 0 peruseaan sairaanhoiajan yösuhde: yöehäiin ei kuulu iranhalijapääöksiä SOSIAALIHUOLTO MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lakkaueaa ehää asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja asaanookeskuksen ohjaaja Vakanssinumero Lakkauusajankoha Työyksikkö Vasaanookeskus Vasaanookeskus Vasaanookeskus Tehää aoin/ hoiaja Lakkauuksen aikuus TA:n Peruselu aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää aoin 0 Vasaanookeskuksen oiminnan muuoksilla oiu ähenää ohjaajien area. Vakanssi ollu äyämää

8 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU NIMIKEMUUTOKSET liie 3 VANHUSTENHUOLTO, HOIVAPALVELUT Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu sosiaaliohjaaja asumispalelukoordinaaori 04SOS050A2 04SOS050A Pia Vihaainen Nimikkeiden yhdisäminen, nimike kuaa yöehäiä TERVEYDENHUOLTO/TERVEYSKESKUSSAIRAALA Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu lähihoiaja sairaanhoiaja 03HOI040A 03HOI030B aoin Palelurakennemuuos

9 107, SOTELA :30 / Pykälän liie: HENKILÖSTÖSUUNNITELMALOMAKE_SOTELA_SYYSKUU TERVEYDENHUOLTO Nimikemuuokse Vanha nimike Vakanssinumero Uusi nimike Uusi hinnoielu Vanha hinnoielu Muuosajankoha Vakanssin akiuinen hoiaja Peruselu soellusasianunija ieohallinnon eriyisasianunija 01ATK021B2 01ATK021B aoin eresepi-lain ja Asiakasieolain mukaan ereydenhuollon organisaaioissa on olaa ieojen käsielyn lainmukaisuuden seurana- ja alonaehäiä aren nimeynä ieosuojaasaaa. Tää ehäää on aiemmin hoianu Kokassa ieohallinnossa yöskennelly soellusasianunija. Koska ehään menesyksekäs hoiaminen aaii ereydenhuollon subsanssin asianunemusa, ehää on peruselua siirää ereydenhuollon asuualueelle ja liiää ehään kuaan myös muia ereydenhuollon ieohallinoon ja ieojärjeselmiin liiyiä ehäiä. aoimen akanssin siiro ieohallinnosa ereydenhuollon asuualueelle alkaen

10 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Osallisuminen Pulmapaja-oiminnan rahoiamiseen Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh ja ereysjohaja Anne Hiiri, puh Pulmapaja-hanke (Apua kehiysammaisen mielenereys-, päihde- ja arjenhallinaongelmiin) oli Soek-sääiön, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiarisen yhdisyksen ja Sininauhasääiön Sini-Koka -yksikön iisiuoinen yheishanke ( ). Hanke oimi Kokan ja Haminan seuduilla. Se sai rahoiuksen Raha-auomaaiyhdisykselä. Hankkeen aoieena oli luoda malli kehiysammaisen päihde- ja mielenereysongelmien unnisamiseen, hoioonohjaukseen sekä arjenhallinaan liiyien asioiden käsielyyn ja arioiniin. Hankkeessa haluiin iiisää alueellisa erkosoyheisyöä, edisää hoioon ohjauumisa sekä kouluaa alueen henkilösöä. Projekin päämääränä oli, eä projekiin osallisua henkilö saaa apua ja ukea mahdolliseen mielenereys- ja päihdeongelmaan ja eä heidän arjenhallinaaionsa paranea. Tariaessa asiakkaa ohjaiin mielenereys- ja päihdepalelujen piiriin. Kohderyhmänä olia Kokan-Haminan seudun kehiysammaise, joilla oli yksi ai useampi seuraaisa ongelmisa: mielenereysongelma, päihdeongelmia, arjenhallinaongelma. Ongelmien ei arinnu olla diagnosoiuja aan asiakkaan ohjaukseen riii yheisyöahon epäily mahdollisesa ongelmasa. Toissijaisena kohderyhmänä olia kehiysammaisen omaise ja läheise, joilla oli iedon ja uen area liiyen läheisensä ilaneeseen. Kolmanena kohderyhmänä olia Kokan ja Haminan kaupunkien sosiaalioimien, mielenereysoimisojen, ammaispalelun, ammaisjärjesöjen, Kakspyn, A-klinikan, Sini-Kokan ja Soek-sääiön yönekijä../. Tiiiselmä Pulmapajan oiminnasa ja asiakasilaso. Pääosin asiakkaa oa ollee kokalaisia ja ammaispalelujen asiakkaia. Kokemukse oa ollee eriäin hyiä. Asiakkaa oa hyöynee ko. projekisa, arjenhallinaaido oa pääsäänöisesi lisäänynee. Projekin lähesyessä pääösään sen jakoa on pohdiu ja päädyy hakemaan syyskuun hakukierroksella hankkeelle niin kusuua Ak-aususa eli kohdenneua oimina-aususa RAY:lä. Alusaasi neuoelu RAY:n suunaan on käyy maaliskuussa ja uolloin sielä noseiin esiin, eä kunien osallisuminen kusannuksiin paranaisi huomaaasi hakemuksen läpi menemisä. Jakon kokonaisuosibudjei olisi euroa. Kunien rahoiusosuude olisia asukaslukujen suheessa eli Koka euroa (67 %), Hamina euroa (26 %) ja Pyhää euroa (7 %). Kunna kaaisia yheisesi siis 12 % hankkeen uosikusannuksisa. Akaususa haeaisiin uosi kerrallaan 2014 alkaen. Hakemus RAY:lle on jäeää iimeisään ja liieeksi ulisi oimiaa puololausunno/lauakunnan pöyäkirjanoee. Pyhää pyrkii käsielemään asian elokuussa, Haminan osala aikaaulusa ei ole ieoa.

11 108, SOTELA :30 SOTE: 1208/2013 Esielijä: Ehdous: Pääös: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uonna 2014 edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Hyäksyiin. Soela Valmiselija: Sosiaalijohaja Heli Sahala, puh Soek-sääiö esiää Kokan kaupungille osallisumisa Pulmapajahankkeen rahoiukseen uosina Rahoiuspääös on ehy ain uodelle 2014, koska uolloin ei ielä ollu ieoa, mien RAY hankkeeseen suhauuu. Hanke on saanu Raha-auomaaiyhdisykselä alusaan pääöksen Pulmapajalle myönneääsä oimina-ausuksesa uoden 2016 loppuun saakka, rahoius kuienkin haeaan uosiain. Kunien rahoiusosuude uonna 2014 oa seuraaa: Koka , Hamina ja Pyhää Raha-auomaaiyhdisyksen oimina-ausus uonna 2014 on Hamina on uonna 2013 ehny pääöksen osallisua Pulmapajan rahoiukseen uoden 2016 loppuun asi, mikäli Raha-auomaai-yhdisys on rahoiuksessa mukana. Pyhäälä ei ole ielä pääösä. Vammaisyön johaja Heli Kulmala puolaa jakorahoiusa, koska oiminnasa on hyöyä asiakkaille. Esielijä: Ehdous: Palelujohaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää ilmoiaa Kokan kaupungin osallisuan eninään euron uosiaisella rahoiusosuudella Pulmapajan oiminaan uosina edellyäen, eä oiminaan saadaan RAY:n ausus. Oe: Soek-sääiö ammaisyön johaja Heli Kulmala mielenereysjohaja Kirsi Warjus-Ulinen conroller Maija Spännäri Oikaisuaaimusohje

12 109, SOTELA :30 Kokan ulkkikeskuksen hankkimien ulkkauspalelujen kilpailuuksen käynnisäminen Soela Valmiselija: Maahanmuuajayön johaja Pirjo Puolakka, puh , asaaa ulkkikoordinaaori Jussi Serengil, puh , Seuuhankina, puh Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana kaupungissa sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkauspaleluia ariaan mm. eriyyppisissä henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan liiyissä asioimisilaneissa. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalihuollon asuualueella ja sen ehää on asaa iranomaisen jakuiin ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja, laskuamalla ilaajia sekä laskemalla ulkkien palka. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle lähin apaa, päeä ja ilaneeseen sopia asioimisulkki/käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua oimaan asua uusi kunalaki ulee rajoiamaan kunien palelujen ulkoisa myyniä. Näin ollen Kokan ulkkikeskus ei oi enää alkaen oimia markkinoilla. Tämä arkoiaa siä, eä ulkkauspaleluja oidaan jakossa äliää ain Kokan kaupungin yksiköille sekä yheisyösopimuksen ehneille kunnille. Kunalain 76 :n mukainen yheisoiminasopimus on olemassa oisaiseksi ain Kouolan kaupungin kanssa ja sen laajenamisen almiselu kaikkiin eeläisen Kymenlaakson kuniin ja Careaan on aloieu kesällä. Samaan aikaan oeueaan kilpailuuksen syynä on, eä ulkkien yö- /oimeksianosuheiden laadussa on ollu epämääräisyyksiä. Koka on muiden ulkkikeskusen apaan käyäny freelance-ulkkeja, mua siihen liiyy ongelmia ja yönanajan näkökulmasa riskejä. Suomessa muu kunnallise ulkkikeskukse oa jo siirynee uueen malliin: kielipalelu on kilpailueu, osopalelusopimukse ehy ja ulki yöskeneleä yriäjinä ai yriysen kaua. Uusi oiminaapa myös helpoaa ulkkikeskuksen hallinoa, siellä ei enää arise seliellä yösuhdeasioia. Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa laajasi ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Yheinen ulkkikeskus sääsää kunien henkilösön yöaikaa, koska muuoin jokainen jouuisi esimään ariaan ulkin ise. Lisäksi keskiey palelu akaa palelun paremman laadun ja alonnan sekä kehiämismahdollisuude käyäjien näkökulmasa. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin sopimuskauden aikana. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan.

13 109, SOTELA :30 Hankinnassa huomioidaan myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan ja kriisiilaneissa iesimiseen ja iedoamiseen. Hinnan lisäksi arioiniperuseena oa laadullise ekijä, joka arjouspyynnössä on esiey. Krieereillä pyriään saamaan laadullisesi hyää, koulueujen ulkkien palelua. Lisäksi erilaise kouluukse anaa almiuksia erilaisiin ulkkausilaneisiin kuen oikeusulkkaus ja asioiniulkkaus. Tulkkausa ariaan erilaisilla oiminaaoilla (läsnäoloulkkaus, puhelinulkkaus, muu eäulkkaus). Tulkkien ja käänäjien määrä eri kieliin on myös arioiu (sopimusoimiajaliie) ja aihelu on 1-7 riippuen siiä, mien paljon ko. kielen ulkkauksia on ariu ja kielä käyäiä on alueella. Sopimuskausi on , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle. Pääosa ulkkauksisa ariaan maahanmuuajille erilaisissa asioini- ja paleluilaneissa. Suuri osa ulkkikusannuksisa kuuluu alion koraaiin pakolaisen asaanoon kusannuksiin, joihin kunna ise hakea korauksen. Käyännössä ulkkikeskuksen oiminnan kulu pysyään kaamaan sen uloilla../. Tarjouspyynö liieenä Tarjouspyynöön liiyiä muia asiakirjoja oa JYSE 2014 Palelu (7/2014) - sopimusehdo, Asioimisulkin ammaisäännösö 2013, Toiminaohjee ulkeille sekä sopimusoimiaja (ario monako sopimusulkkia/käänäjää on suunnielu aliaaksi ko. kielen osala). Aikaaulullisesi aoieena on saada kilpailueu palelu käyöön , minkä uoksi kilpailuus ulee saada aaua mahdollisimman pian. Seuuhankina on yhdessä asianunijoiden kanssa almisellu kilpailuuksen ja siihen liiyä asiakirja. Esielijä: Ehdous: Sosiaalijohaja Heli Sahala Sosiaali- ja ereyslauakuna pääää hyäksyä Kokan ulkkikeskuksen palelujen kilpailuamisessa käyeää krieeri ja aaimukse liieen mukaisesi ja käynnisää kilpailuuksen yheisyössä Seuuhankinnan kanssa. Oe: Seuuhankina Ei oikaisuaaimusohjea

14 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 TARJOUSPYYNTÖ Asioiniulkkaus ja käännöspalelu 1. Hankinayksikön perusiedo Yheysiedo: Kokan kaupunki / ulkkikeskus Mussalonie 428 F Koka Suomi Yheyspise(e): Kilpailuaa yksikkö: Seuuhankina Vasaanoaja: Seuuhankina puh Osoie, josa saa lisäieoja: Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, josa saa erielmiä ja äydenäiä asiakirjoja (myös kilpailullisa neuoelumeneelyä ja dynaamisa hankinajärjeselmää koskeia asiakirjoja): Ks. edellä hankinayksikön yheysiedo Osoie, johon arjoukse ai osallisumispyynnö on läheeää: Tarjous ai osallisumishakemus läheeää Tarjouspalelu.fi:n kaua Hankinairanomaisen luonne: Alue- ai paikallisason iraso/laios: Pääasiallise oimiala: Yleinen julkishallino Sosiaaliura Hankinairanomainen ekee hankinoja muiden iranomaisen puolesa: Kyllä Hankinayksikön esiely: HANKINTAYKSIKKÖ Kokan ulkkikeskus uoaa asioiniulkkaus- ja käännöspaleluia Kymenlaakson alueen iranomaisille ulkaaien asiakkaiden oikeusuraa edisääsi, sekä oimii ulkkauksien koordinoijana, oiminnan kehiäjänä ja asianunijana alueella sekä ariaessa iranomaisen ja asioimisulkkien perehdyäjänä. Tulkkikeskus oimii Kokan kaupungin sosiaalioimen alaisuudessa ja asaa iranomaisen ulkkausarpeisiin äliämällä ulkkeja, koordinoimalla ulkkauspaleluja sekä laskuamalla ilaajia. Tulkkikeskuksen ehäänä on löyää iranomaiselle ilaneeseen sopia asioimisulkki/ käänäjä mahdollisimman jousaasi sekä seuraa kielipalelujen laaua. KILPAILUTTAVA ORGANISAATIO Seuuhankina oimii julkisisa hankinnoisa anneun lain 11 arkoiamana yheishankinayksikkönä ja asaa asiakkaiensa hankinojen kilpailuamisesa. Seuuhankina järjesää hankinalain 31 :ssä arkoieuja kilpailuuksia, huolehii puie- ja hankinasopimusen ekemisesä sekä niiden ylläpidosa asiakkailleen yheisyössä sopimuskumppaneiden kanssa. Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

15 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Seuuhankinnan asiakkaia oa Haminan, ja Kokan kaupungi, Pyhään, Miehikkälän ja Virolahden kunna, Kymenlaakson sairaanhoio- ja sosiaalipalelujen kunayhymä (Carea) sekä niiden liikelaiokse ja yhiö, Koka-Haminan seudun kouluuskunayhymä, Koka- Kymin seurakunayhymä, Pyhään seurakuna ja Haminan seurakuna. 2. Hankinalaji Hankinalaji: Palelu 3. Hankinnan kohde Hankinairanomaisen sopimukselle anama nimi: Asioiniulkkaus ja käännöspalelu Hankinnan unnise- ai iienumero: Sopimuksen ai hankinnan (hankinojen) lyhy kuaus: Hankinnan aoieena on muodosaa ulkkaus- ja käännöspaleluihin puiejärjesely, joka kaaa ilaajairanomaisen hankinaarpee ja arjoaa oimian palelukonsepin ilaajairanomaisen käyöön. Hankinnan koheena oa asioiniulkkaus- ja käännöspalelu Kokan kaupungin sekä muiden yheisyökumppaneiden eri oimialojen arpeisiin. Tulkkauspaleluia ariaan muun muassa eriyyppisissä asioimisilaneissa henkilön ereyeen, oleskeluun, sosiaaliuraan ym. asioihin liiyen. Hankinamääriä ai arioia paleluiden jakauumisesa osa-alueiden kesken ei oida arioida. Palelun are aihelee uosiain paljon esim. alueelle muuaneiden maahanmuuajien kansallisuuksien, järjeseäien paleluiden arpeen ja mahdollisen kriisiilaneiden mukaan. Tulkkaus- ja käännöspaleluia hankiaan sopimuskauden aikana arpeen mukaan, hankinnassa ei sioudua eukäeen ieyihin hankinamääriin. Puiejärjesely ei sisällä määrä- ai ähimmäisosoeloieia. Hankinnassa oeaan huomioon myös almius jousauueen palelunarjoamisessa ilaajairanomaisen arpeiden mukaan. Vuosiasolla kielipalelujen määrä on yheensä noin ulkkausunia ja käännösen siumäärä on yheensä noin 400 siua. Kokan ulkkikeskuksen kielialikoimaan kuuluu kymmeniä eri kieliä joisa kysyyimpiä oa enäjä, somalia, dari, farsi, urkki, kurmansi, ranska, kinjaruanda, sorani, badini, arabia, albania, burma, englani, porugali, hai ja amili. Kokan ulkkikeskus oi ämän hankinasopimuksen peruseella ilaa paleluia yheisyökumppaneilleen. NUTS-koodi: FI186 (Kymenlaakso) Ilmoiuksessa on kyse: Julkisa hankinaa koskeasa sopimuksesa Keso: 24 kuukaua Sopimukseen liiyy lisähankinamahdollisuuksia: Kyllä Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

16 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Kyseisen lisähankinamahdollisuuksien kuaus: Taoieena on sopimuskausi ajalle , lisäksi araaan mahdollisuus kahdelle opiouodelle (2+2). Opiokaudella arkoieaan mahdollisuua sopimuksen jakamiseen alkuperäisin ehdoin. Opiokauden käyösä pääää ilaaja ja ilmoiaa sen käyämisesä palelun uoajalle iimeisään kuusi (6) kuukaua ennen sopimuskauden pääymisä. Lisähankinojen alusaa keso: 24 kuukaua Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Päänimikkeisö: (Tulkkauspalelu) Yheinen hankinanimikkeisö (CPV) Lisäkohde (-kohee): (Käännöspalelu) 4. Hankinnan ausaa YLEISOHJEITA TARJOUKSEN ANTAMISEEN Sähköiselä arjouslomakkeela poiseaan rasimalla ne osa-alue/kieliryhmä, joihin ei arjousa halua anaa. Jäljelle jääneisiin ryhmiin äyeään aadiu iedo ja ladaaan pyydey seliykse. Mikäli arjoaja haluaa jäää saman ulkin arjouksen useampaan ryhmään, äyeään jokaiseen ryhmään pyydey iedo. OSA-ALUEET Asioiniulkkaus oi olla lähiulkkausa (ulkki läsnä ulkkauspaikalla) ai eäulkkausa (puhelin- ja/ai ideoulkkaus). Käännökse oa epäirallisia, aukorisoidun käänäjän leimaa ei aria. Lisäieoja hinnoielusa arjouspyynnön kohdassa Hina ja kaupallise ehdo. HINNOITTELUOHJE ASIOINTITULKKAUSPALVELUUN Mikäli arjoaan: - pelkkää läsnäoloulkkausa TAI läsnäolo- ja eäulkkausa, hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella kohda lähöhina sekä unihina. - pelkkää eäulkkausa (puhelin- ai ideoulkkaus), hinnoiellaan sähköisellä lomakkeella VAIN koha unihina ja laieaan lähöhina-kohaan 0 (nolla). Tällöin arjoukse pysyä erailukelpoisina muihin asaaansisälöisiin arjouksiin nähden. USEAMPIA TULKKEJA/KÄÄNTÄJIÄ TARJOAVAT PALVELUNTUOTTAJAT Mikäli haluae arjoa useampia henkilöiä samaan osa-alueeseen ja kieleen, äyyy arjous anaa jokaisen ulkin ja/ai käänäjän kohdalla omana arjouksenaan (rinnakkaisarjoukse). Samalla arjouslomakkeella oidaa anaa useamman ulkin ja/ai käänäjän arjoukse, mikäli heillä on eri kiele saman osa-alueen sisällä. MUUT KUIN TARJOUSPYYNNÖSSÄ ILMOITETUT KIELET Kohdassa Muu kiele oidaan keroa, miä muia kieliä kuuluu arjoajan alikoimaan. Tässä kohdassa ilmoieuja ieoja ei huomioida arjousen käsielyssä, aan ne oa informaaion keruua aren. Keräyä informaaioa oidaan käyää ariaessa yksiäisiä suorahankinoja ehäessä. TARJOUSRYHMÄT OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

17 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - amhara - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - enäjä - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - somalia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - dari - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - farsi(persia) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - pasho - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Turkki) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kurmansi (Syyria) - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - urkki - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - ranska - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kinjaruanda - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kirundi - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - swahili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - iro - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - sorani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - badini - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - albania - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - serbokroaia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - arabia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - burma - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - englani - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - porugali - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - espanja - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - hai - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amili - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - kiina - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - igrinia - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - oromo - suomi OSA-ALUE 2: KÄÄNNÖKSET suomi - amhara - suomi 5. Hankinameneely Hankinameneely: Aoin meneely Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

18 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Meneelyllä peruseaan puiejärjesely Puiejärjesely, jossa on: Useia oimijoia Lisäieoa puiejärjeselyn oiminamallisa: PUITEJÄRJESTELY Hankinameneelyllä peruseaan puiejärjesely, johon aliaan useampi arjoajan kelpoisuude ja arjouspyynnön aaimukse äyää palelunuoaja. Palelunuoaja oi arjoa joko ulkkaus- ai käännöspalelua ai kumpaakin palelua, joko yhä ai useampaa kielä. (ks. arjouspyynnön liieenä olea sopimusoimiaja - lisa). Tulkkauspaleluissa palelunuoajaksi aliaan ainakin yksi läsnäoloulkkaukseen siouua henkilö per pyydey kieliryhmä. HANKINTAJÄRJESTYS Tilaaja ekee ilauksia puiejärjeselyyn aliuila sopimusoimiajila ämän arjouspyynnön pääökseneon alinaperuseiden peruseella synyneessä paremmuusjärjesyksessä. Kuienkin sijoiumisjärjesyksesä oidaan poikea silloin, kun on huomioiaa palelun loppukäyäjien eriyisarpeia ja -oieia, joka oa peruseluja ja asiakasprofiilin mukaisia. Mikäli palelunuoaja ilaajan kirjallisella suosumuksella aihaa palelun uoamiseen nimeyn ulkin/käänäjän, on uuden henkilön äyeää ämän arjouspyynnön ähimmäisaaimukse. Jos uuden ulkin/käänäjän ukino on ylempi ai alempi kuin alun perin palelunuoajaksi aliun ai muu laauekijä muuua, oi sijoius hankinajärjesyksessä muuua. VARAUMA Tällä arjouskilpailulla peruseaa puiejärjesely asaa lyhyaikaisiin, päiiäisiin käännös- ja ulkkipaleluarpeisiin. Tilaaja araa oikeuden ariaessa järjesää yksiäisisä normaalia laajemmisa palelun hankinakokonaisuuksisa puiejärjeselyn sisäisen keenneyn kilpailuuksen kaikkien puiejärjeselyyn ko. kieleen aliujen oimiajien kesken. Tilaaja araa myös oikeuden kilpailuaa paleluihin liiyiä laajoja projekikokonaisuuksia erikseen puiejärjeselyn ulkopuolella. Sopimus on jaeu osiin: Kyllä Tarjoukse oia koskea: Yhä ai useampaa osaa Osaarjoukse hyäksyään: Kyllä Vaihoehoise arjoukse hyäksyään: Ei Hankina araaan yökeskuksille ai oeueaaksi yöohjelmien yheydessä: Ei Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

19 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Käyeään kahden kuoren meneelyä: Ei Ehdokkaiden ai arjoajien soeluuua koskea aaimukse: Kaso koha Kelpoisuus- ja ähimmäisaaimukse. Hankinameneelyä koskea lisäiedo: Tarjous on laadiaa suomen kielellä. Hankinnassa noudaeaan lakia julkisisa hankinnoisa (348/2007), hankina-aseusa (Valioneuoson aseus julkisisa hankinnoisa 614/2007), lakia iranomaisen oiminnan julkisuudesa (621/1999) ja lakia julkisisa hankinnoisa anneun lain muuamisesa (321/2010). Sähköisä huuokauppaa käyeään: Ei Verailuperuseiden määriely järjeselmässä: Piseyys kohderyhmiäin Rakaisuperusee: Kokonaisaloudellisesi edullisin arjous, kun oeaan huomioon erielmissä ai arjouspyynnössä aikka neuoelukusussa esiey perusee 6. Hankinnan koheen krieeri OSA-ALUE 1: ASIOINTITULKKAUKSET suomi - enäjä - suomi (Osaarjoukse kohderyhmän sisällä ei salliu) Lähöhina Hankiaa määrä: 1 kpl HUOM. Mikäli jää arjouksen ain eäulkkauksesa, laia "lähöhina" -kenään 0 (nolla), joa pääse eeenpäin lomakkeen äyämisessä. Asioiniulkkaus Hankiaa määrä: 3 ulkkausuni Hankiaa määrä oa ain erailuluun laskemiseksi. Yksi ulkkauspalelun ilaus ei siis auomaaisesi sisällä aina yhä lähöhinaa ja kolmea unia, aan palelu laskueaan oeuuneiden unien mukaan. Ryhmän yleise krieeri PERUSTIEDOT / kpl / ulkka usuni Kohderyhmän yheishinnan maksimipisee pienin anneu aro * maksimipisee arjou aro Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Minimiaaimus Maksimiaaimus Maksimipisee Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Piseiden laskenaapa Henkilön nimi: Syöeää Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

20 109, SOTELA :30 / Pykälän liie: Tarjouspyynö Seuuhankina Tarjouspyynö Päiäys /13 Työkokemus/referenssi ulkkauksesa arjoussa kielessä (seliys, jossa selkeäsi yönanaja, nimikkee, yöaika uosina per yönanaja sekä iiis kuaus keryneesä osaamisesa per yönanaja): HUOM. Työkokemus/referenssiseliy ksen on asaaa laadullisissa alinaperuseissa ilmoieuihin kokemusuosiin ja -uneihin. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TULKILLE Henkilöllä on joko asioimisulkin ammaiukino ja/ai akaeeminen loppuukino kielialalla TAI ähinään puolen uoden miainen kokemus ulkkaamisesa ja ähinään 30 unia ulkkausa. Tulkilla on riiää suomen kielen aio. Seliys kieliaidosa, arjou kieli (äidinkieli, opiskelu, yökokemus ko. kielellä ai muu peruselu): LAADULLISET VALINTAPERUSTEET (piseyeää) KOKEMUS Ladaaa Kyllä Kyllä Syöeää Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, yöuosina: Kokemus arjoun kielen ulkkauksesa, unia (uodessa keryneiden yöunien keskiaro ajala ): KOULUTUS uoa 1p 1-3 uoa 4p 3-5 uoa 9p 5-10 uoa 12p yli 10 uoa 15p Alle 30 unia/uosi 1p unia/uosi 4p unia/uosi 7p yli 200 unia/uosi 12p yli 300 unia/uosi 15p Aukorisoidun käänäjän leima 5.00 ei=0, kyllä=5.00 Asioimisulkin ammaiukino 9.00 ei=0, kyllä=9.00 Ammaiukinnon suoriusuosi: Oikeusulkkauksen erikoisammaiukino Erikoisammaiukinnon suoriusuosi: Akaeeminen loppuukino käänämisessä / ulkkauksesa Kielialan ukinnon suoriusuosi ja opiskellu ainee: Asioimisulkin ammaiukinnon/oikeusulkka uksen/käänämisen opinno käynnissä Lyhy seliys kesken oleisa opinnoisa: MUUT ASIAT 6.00 ei=0, kyllä= ei=0, kyllä= ei=0, kyllä=4.00 Seuuhankina Mussalonie 428 F Koka Puhelin Telefax Inerne

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 2/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muisio 2/15 20.8.15 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN RYHMÄ Aika 20.8.2015 klo 9-11.30 Paikka Läsnä Kokkolan kaupunginalo, kokoushuone Minerva Maija Juola, pj, Kokkola Vuokko

Lisätiedot

Vantaan tulkkikeskus Oy. Dosti tulkkaus- ja käännöspalv elut

Vantaan tulkkikeskus Oy. Dosti tulkkaus- ja käännöspalv elut Tarjouspyynö 207/05/2017 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 207/05/2017 / eluiden hankina (Piseyys kohderyhmiäin) Saapuneia arjouksia yheensä: 20 Kelvollisia arjouksia yheensä: 19 Ryhmien yheise krieeri Finland

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

-2, KV 2015-04-20 18:00

-2, KV 2015-04-20 18:00 -, KV -- : Kokousiedo Aika.. klo. Paikka Raaihuone, kaupunginvaluuson isunosali Päääjä Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Bosröm, Peer Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell, Bria Nyman, Kaj Englund, Conny Piippolainen,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM- bsf infraoimialakunnan perusamiskokous, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarviaanko ää palkkia? Buil Environmen Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM -projeki on saavuamassa visionsa, Buil Environmen Process Innovaions Reengineering Miä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja

Finavian ympäristötyö 2006: Vesipäästöjen hallintaa ja tehokkaita prosesseja 9 Y M P Ä R I S T Ö K A T S A U S 2006 2 Finavian ympärisöyö 2006: Vesipääsöjen hallinaa ja ehokkaia prosesseja Jääneson aiheuama kuormius aseiain hallinaan Finavia vasaa maahuolinayriysen jäänesoon käyämän

Lisätiedot

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010

BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 2009) Betonipäivät 2010 DIPLOMITYÖ: BETONI-TERÄS LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN (TTY 29) Beonipäivä 21 DIPLOMITYÖ prosessina Aie: yön eeäjän aloieesa Selviykse beonin, eräksen ja puun osala oli jo ey/käynnissä

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli

Työhön paluun tuen ryhmätoiminnan malli Työhön paluun uen ryhmäoiminnan malli, Kunouusalan ukimus- ja kehiämiskeskus Marja Oivo, projekisuunnielija/kunouusneuvoja Kunouuspäivä 12.-13.4.2011, yöryhmä 8 20.4.2011 1 Työhön paluun oiminamalli Yksilöuen

Lisätiedot

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA

6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASOKINETIIKKA Dyamiia 6. 6 JÄYKÄN KAPPALEEN TASKINETIIKKA 6. Yleisä Jäyä appalee ieiiassa arasellaa appaleesee aiuaie uloise oimie ja seurausea olea liiee (raslaaio ja roaaio) älisiä yheysiä. Voimie äsielyssä ariaa

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen

Sopimuksenteon dynamiikka: johdanto ja haitallinen valikoituminen Soimukseneon dynamiikka: johdano ja haiallinen valikoiuminen Ma-2.442 Oimoinioin seminaari Elise Kolola 8.4.2008 S yseemianalyysin Laboraorio Esielmä 4 Elise Kolola Oimoinioin seminaari - Kevä 2008 Esiyksen

Lisätiedot

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu

Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu. Tilausohjatun tuotannon karkeasuunnittelu Tilausohjaun uoannon areasuunnielu Tilausohjaussa uoannossa sarjojen muodosaminen ei yleensä ole relevani ongelma, osa uoevaihelu on suura, mä juuri onin peruse MTO-uoannolle Tuoe- ja valmisusraenee ova

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA

XII RADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA II ADIOAKTIIVISUUSMITTAUSTEN TILASTOMATEMATIIKKAA Laskenaaajuus akiivisuus Määrieäessä radioakiivisen näyeen akiivisuua (A) uloksena saadaan käyeyn miausyseemin anama laskenaaajuus (). = [II.I] jossa =

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s

Y m p ä r i s t ö k a t s a u s Y m p ä r i s ö k a s a u s 2007 Finavia ja ympärisö vuonna 2007 Ympärisölupia vireillä ympäri maaa Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympärisölupaviraso anoi pääöksen ympärisönsuojelulain mukaisesa luvasa Tampere-

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely 1(7) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus

Tiedonhakumenetelmät Tiedonhakumenetelmät Helsingin yliopisto / TKTL. H.Laine 1. Todennäköisyyspohjainen rankkaus Tieonhakumeneelmä Helsingin yliopiso / TKTL.4.04 Toennäköisyyeen perusuva rankkaus Tieonhakumeneelmä Toennäköisyyspohjainen rankkaus Dokumenien haussa ongelmana on löyää käyäjän kyselynä ilmaiseman ieoarpeen

Lisätiedot

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017 AEAKKA aeaiikkaa piakäsielijöille Ogelarakaisu so Jokie 207 SSÄLÖ. aeaaise ogelie rakaisu laskukaaoilla 2. ekijäyhälö 3. Laskukaaoje yhdisäie 4. Yhälöide uodosaie aeaaisee ogelaa Käyöoikeus opeuksessa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA

PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA PALLON PUTOAMINEN VÄLIAINEISSA Tieokonesimulaaio ja siihen liiyä kokeellinen ukimus Joosa Kurinen ja Heidi Juuinen Mikkelin Lyseon lukio ysiikka 30..007 TIIVISTELMÄ Viksu-iedekilpailuprojekimme aiheena

Lisätiedot

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub,

YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, YMPJåoSTÖ 2?.5.14 J Ub, ),II1 1 SATAMA ILMOITTAMIE YMPÄRISTÖ- SUOJELU TIETOJÄRJESTELMÄÄ JA SATAMA JÄTEHUOLTOSUUITELMA ranomaisen yheysiedo Merkiy ympärisönsuojelun ieojärjeselmään A. SATAMA TOIMITAA VALVOVA

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA

338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 338 LASKELMIA YRITYS- JA PÄÄOMAVERO- UUDISTUKSESTA Harri Hieala Seppo Kari Timo Rauhanen Hanna Ulvinen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi

Notor Upotettava. 6 www.fagerhult.fi Upoeavan Noor-valaisimen avulla kaoon voidaan luoda joko huomaamaomia ai ehokkaan huomioa herääviä ja yhenäisiä valaisinjonoja ilman minkäänlaisia varjosuksia. Pienesä koosaan huolimaa Noor arjoaa hyvin

Lisätiedot

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta KK ieoliikennelaboraorio 7.2.27 Seppo Saasamoinen Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali, kun ulosignaali ja järjeselmän

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 18: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, transienttikuormituksia 8/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 8: Yhen vapausaseen paovärähely, ransieniuormiusia JOHDANTO c m x () Kuva. Syseemi. Transieniuormiusella aroieaan uormiusheräeä, joa aiheuaa syseemiin lyhyaiaisen liieilan.

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009 LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODESI 2009 FI FI PÄÄLUOA VOL1 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUO OSA PARTA A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 1 Liie PARTA-2 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yheisöjen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

W dt dt t J.

W dt dt t J. DEE-11 Piirianalyysi Harjoius 1 / viikko 3.1 RC-auon akku (8.4 V, 17 mah) on ladau äyeen. Kuinka suuri osa akun energiasa kuluu ensimmäisen 5 min aikana, kun oleeaan mooorin kuluavan vakiovirran 5 A? Oleeaan

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu

Micrologic. Käyttöopas 04/2011. uuteen Micrologic E -suojareleeseen! Tutustu. Pienjännitesähkönjakelu Pienjänniesähkönjakelu Micrologic Suojarelee 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E Käyöopas 04/2011 Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen! Tuusu uueen Micrologic E -suojareleeseen Edullisin apa viedä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) Liite 2 158 / Kh 7.11.2016 LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s).

Huomaa, että aika tulee ilmoittaa SI-yksikössä, eli sekunteina (1 h = 3600 s). DEE- Piirianalyysi Ykkösharkan ehävien rakaisuehdoukse. askeaan ensin, kuinka paljon äyeen ladaussa akussa on energiaa. Tämä saadaan laskeua ehäväpaperissa anneujen akun ieojen 8.4 V ja 7 mah avulla. 8.4

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5 S-72. Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse, syksy 28 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

2. Suoraviivainen liike

2. Suoraviivainen liike . Suoraviivainen liike . Siirymä, keskinopeus ja keskivauhi Aika: unnus, yksikkö: sekuni s Suoraviivaisessa liikkeessä kappaleen asema (paikka) ilmoieaan suoralla olevan piseen paikkakoordinaain (unnus

Lisätiedot

Termiinikurssi tulevan spot-kurssin ennusteena

Termiinikurssi tulevan spot-kurssin ennusteena TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios Termiinikurssi ulevan spo-kurssin ennuseena Kansanalousiede Pro gradu-ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso 28.2.2006 Ville Kivelä 1 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde

Öljyn hinnan ja Yhdysvaltojen dollarin riippuvuussuhde Öljyn hinnan ja Yhdysvalojen dollarin riippuvuussuhde Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Talousieeiden laios Tampereen yliopiso Toukokuu 2010 Jari Hännikäinen TIIVISTLMÄ Tampereen yliopiso Talousieeiden

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15.

HARJUKATU 41 (TONTTI 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN. Asemakaavan muutos, joka koskee 2. kaupunginosan (Kontiopuisto) korttelin 16 tonttia 15. PEKSÄMÄEN KAUPUNK ASEMAKAAVAN MUUTOS HARJUKATU 41 (TONTT 593-2-16-15) ASEMAKAAVAN MUUTTAMNEN Asemakaavan muuos, joka koskee 2. kaupunginosan (Koniopuiso) korelin 16 onia 15. Asemakaavan muuoksella muodosuu

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko

DVC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko VARIZON Piennoeuslaie säädeävällä hajouskuviolla Lyhyesi Säädeävä hajouskuvio ja lähivyöhyke Soii kaikenyyisiin iloihin Miausyhde Helosi uhdiseava Peiey ruuviliiännä Eri värivaihoehoja Pikavalinaaulukko

Lisätiedot

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka

Autettu vuotiaita myöhään maahanmuuttaneita nuoria löytämään heille soveltuva opiskelu tai työ(harjoittelu/kokeilu)paikka Maahanmuuajanuoren ohjaushanke MANO 2010 2013 Aueu 16 25 vuoiaia myöhään maahanmuuaneia nuoria löyämään heille soveluva opiskelu ai yö(harjoielu/kokeilu)paikka Kehiey oppivelvollisuusiän yliäneille maahanmuuajille

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014

TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuotantorakenne, johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 TOTEUTUSSUUNNITELMA v.2 -Tuoanorakenne, johaminen ja osaamisen kehiäminen Marja Heikkilä Ohjausryhmä 28.10.2014 6.11.2014 TUOTANTORAKENNE Tyuövaihe Aikaaulu Sisälö Vasuuaho Yheisyöaho Tuoos 1. Työvaihe

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta.

Asemakaavan muutos koskee Tähtiniemen kaupunginosan (22.) korttelia 50 ja osia siihen liittyvästä virkistysalueesta. HENOLAN KAUPUNK /Akm. TÄHTNEM, Tähiniemen sauna ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS.0.0 Asemakaavan muuos koskee Tähiniemen kaupunginosan (.) korelia 0 ja osia siihen liiyväsä virkisysalueesa. Asemakaavan muuoksella

Lisätiedot

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja.

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja. Digiaalinen videonkäsiel Harjoius, vasaukse ehäviin 4-0 Tehävä 4. Emämariisi a: V A 0 V B 0 Hila saadaan kanavekorien (=emämariisin sarakkee) avulla. Kunkin piseen paikka hilassa on kokonaisluvulla kerroujen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) LIMITE

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) LIMITE Conseil UE Euroopan unionin neuvoso Bryssel, 6. kesäkuua 2017 (OR. en) PUBLIC 9938/17 ADD 1 LIMITE CORLX 262 CFSP/PESC 479 COASI 67 COARM 151 CONUN 133 FIN 348 ILMOITUS Läheäjä: Vasaanoaja: Asia: Neuvoson

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivasaukse KA5-kurssin laskareihin, kevä 2009 Harjoiukse 2 (viikko 6) Tehävä 1 Sovelleaan luenokalvojen sivulla 46 anneua kaavaa: A A Y Y K α ( 1 α ) 0,025 0,5 0,03 0,5 0,01 0,005 K Siis kysyy Solowin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2

SGY 204. Infra pohjatutkimusformaatti versio 2.2 SGY 204 Inra pohjaukimusormaai versio 2.2 Helsinki 2012 INRA -pohjaukimusormaai v2.2 12.06.2012 Sivu 2/20 Versiohisoria Versio Pvm Sisälö Dra A1-A3 23.09.2003-14.11.2003 Tekla ormaain rakeneen mukaise

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot