Mini Hi-Fi Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Hi-Fi Component System"

Transkriptio

1 (1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-GX750/GX450/GX250 MHC-RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RG222/ RG221/RG121/RG100 MHC-RX Sony Corporation

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væske, eksempelvis vaser, på apparatet. Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab. Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet. Smid ikke batteriet ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf batteriet i henhold til gældende regler for kemisk affald. 2 DK

3 Indholdsfortegnelse Hvordan denne brugsvejledning anvendes...5 Disks, som kan afspilles...5 Klargøring Tilslutning af systemet...7 Indstilling af uret...10 CD/MP3 Afspilning Isætning af en disk...11 Afspilning af en disk...11 Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge Gentagelse af afspilning...13 Gentaget afspilning Fremstilling af dit eget program...14 Programafspilning Tuner Indstilling af faste radiostationer...15 Lytning til radioen...16 Indstilling på faste stationer Manual afstemning Anvendelse af Radio Data System (RDS)...17 (Kun den europæiske model) Bånd Afspilning Isætning af et bånd...18 Afspilning af et bånd...18 Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD-spor på et bånd...19 CD-TAPE-synkroniseret optagelse Manuel optagelse på et bånd...20 Manuel optagelse Lydjustering Justering af lyden Anvendelse af subwooferen (Kun for MHC-GX750/GX450/ RG551S/RG444S/RX550) Valg af lydeffekt Justering af den grafiske equalizer og lagring af indstillinger Valg af surroundeffekt Forbedring af lyden fra videospil Spilsynkronisering Miksning af lyd fra videospil med anden lydkilde Spilmiksning Syng med (Kun MHC-RG555) Timer Fald i søvn til musik Sleeptimer Opvågning til musik Afspilningstimer Timerstyret optagelse af radioprogrammer Optagetimer Display Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Visning af information om disken på displayet Ændring af tændt-indikatoren (Kun for MHC-GX750/GX450/ RG555/RG551S/RG444S/ RG441/RG333/RX550) Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Sender (Kun MHC-GX750) DK fortsættes 3 DK

4 Fejlfinding Problemer og afhjælpninger...33 Meddelelser...36 Yderligere information Forsigtighedsregler...37 Tekniske data...38 Liste over knappernes placering og henvisningssider DK

5 Hvordan denne brugsvejledning anvendes Denne brugsvejledning forklarer hovedsagligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også foretages med de knapper på selve apparatet, som har de samme eller lignende navne. Disks, som kan afspilles Følgende disks kan afspilles i dette system. Andre disks kan ikke afspilles. Liste over disks, som kan afspilles Diskformat Audio CD er CD-R/CD-RW (lyddata/mp3 filer*) Disklogo * Kun for MHC-GX750/GX450/RG555/RG551S/ RG444S/RG441/RG333/RG222/RG221/RX550 Disks, som systemet ikke kan afspille CD-ROM er Alle andre CD-R er/cd-rw er end dem, der er optaget i følgende formater: musik CD format MP3-format, som er i overensstemmelse med ISO9660 1) Level 1/Level 2, Joliet eller Multi Session 2) En disk, der har en unormal facon (f.eks. kort, hjerte). En disk, hvorpå der er anbragt papir eller mærkater. En disk, hvorpå der sidder rester af lim, tape, eller en mærkat. 1) ISO9660 Format Den almindeligste internationale standard for filer og mappers logiske format på en CD-ROM. Der findes flere forskellige specifikationsniveauer. I Niveau 1 skal filnavne være i 8.3 format (ikke mere end otte tegn i navnet, og ikke mere end tre tegn i filtypenavnet ".MP3") og navne skal være med store bogstaver. Mappenavne må ikke være længere end otte tegn. Der kan ikke være mere end otte indlejerede mappeniveauer. Niveau 2- specifikationer tillader filnavne og mappenavne på op til 31 tegn. Hver enkelt mappe kan have op til 8 træer. For Joliet i ekspansionsformatet (fil- og mappenavne kan have op til 64 tegn), skal man bekræfte indholdet af brænder-softwaren etc. 2) Multi Session Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse af data, ved hjælp af Track-At-Once-metoden. Konventionelle CD er begynder ved et CDkontrolområde kaldet Lead-in og ender ved et område kaldet Lead-out. En Multi Session-CD er en CD med flere sessioner, hvor hvert segment fra Lead-in til Lead-out betragtes som en enkelt session. CD-Extra: Dette format optager lyd (audio-cddata) på sporene i session 1 og data på sporene i session 2. Mixed CD: Dette format optager data på det første spor og lyd (audio-cd-data) på det andet spor og efterfølgende spor i en session. fortsættes 5 DK

6 Bemærkninger om CD-R og CD-RW Nogle CD-R- eller CD-RW-disks kan ikke afspilles på dette system, afhængigt af indspilningskvaliteten eller fysiske forhold ved disken eller af indspilningsenhedens egenskaber. Desuden vil disken ikke spille, hvis den ikke er blevet korrekt færdigbehandlet. Se brugsanvisningen til indspilningsenheden for mere information. Det kan ske, at disks optaget i CD-R/CD-RW drev, ikke kan afspilles på grund af ridser, smuds, optagelsens tilstand eller driverens egenskaber. CD-R- og CD-RW-disks, som er optaget i multi-session, og ikke er afsluttet ved "lukning af sessionen", understøttes ikke. Det er ikke sikkert, at systemet kan afspille filer af MP3-formatet, som ikke har filtypenavnet ".MP3". Forsøg på at afspille filer, som ikke er af MP3-format, men som har filtypenavnet ".MP3", kan resultere i støj eller fejlfunktion. Med andre formater end ISO9660 niveau 1 og 2, er det ikke sikkert, at mappenavne og filnavne vil blive vist på korrekt vis. I forbindelse med de følgende disks tager det længere tid, inden afspilning starter. en disk, der er optaget med en kompliceret træstruktur. en disk, som er optaget i Multi Session. en disk, på hvilken der kan tilføjes data (ikke-færdig disk). Musikdisc s kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret Dette produkt er beregnet til at afspille disc e, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc e kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc e er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Forsigtighedsregler ved afspilning af en disk, som er optaget i Multi Session Hvis disken begynder med en CD-DAsession, vil den blive regnet for en CD-DA (audio) disk, og afspilningen vil fortsætte, indtil en MP3-session registreres. Hvis disken begynder med en MP3-session, vil den blive regnet for en MP3-disk, og afspilningen vil fortsætte, indtil en CD-DA (audio)-session registreres. Afspilningsområdet for an MP3-disk bestemmes af træ-strukturen i filer, som er produceret via analysering af disken. En disk med et blandet CD-format vil blive registreret som en CD-DA (audio) disk. 6 DK

7 Klargøring Tilslutning af systemet Udfør de følgende procedurer 1 til 5 for at tilslutte dit system ved hjælp af de medfølgende ledninger og andet tilbehør. Som eksempel anvendes en model, der er udstyret med subwoofer. Klargøring AM-rammeantenne FM-ledningsantenne Subwoofer* Fronthøjttaler (højre) Fronthøjttaler (venstre) * Kun for MHC-GX750/GX450/RG551S/RG444S/RX550 1 Tilslut fronthøjttalerne. Tilslut det højre og venstre højttalerkabel til SPEAKER udgangene som vist herunder. Rød Indsæt kun den afisolerede del R L + 2 Tilslut subwooferen. (Kun for MHC-GX750/GX450/RG551S/ RG444S/RX550) Tilslut højttalerkablerne til SUB WOOFER OUT-jackstikket og CONTROLjackstikket som vist herunder. SUB WOOFER OUT-jackstik Rød/ Ensfarvet (3) Sort/Stribet (#) Sort CONTROL-jackstik fortsættes 7 DK

8 3 Tilslut FM og AM antennerne. Opsæt og tilslut AM-rammeantennen. Stiktype A AM-rammeantenne Bemærk Hold antennerne på afstand af højttalerledningerne. 4 Ved modeller forsynet med en spændingsvælger indstilles VOLTAGE SELECTOR, så den svarer til spændingen i det lokale lysnet. Vi henviser til angivelsen på systemets spændingsvælger (VOLTAGE SELECTOR) for disponible indstillinger. Udstræk FM ledningsantennen vandret Stiktype B AM-rammeantenne * Saudiarabisk model: V 5 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Demonstrationen kommer frem på displayet. Når man trykker på?/1, tændes systemet, og demonstrationen slutter automatisk. Hvis netstikket ikke passer i vægstikkontakten, skal du aftage den påsatte stikadapter (gælder kun for modeller forsynet med en adapter). Udstræk FM ledningsantennen vandret Stiktype C AM-rammeantenne Isætning af to R6 (størrelse AA) batterier i fjernbetjeningen Udstræk FM ledningsantennen vandret Nordamerikansk model: Tilslut den hvide side. Andre modeller: Tilslut den brune side. Bemærk Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batterierne ud for at undgå risiko for beskadigelse forårsaget af batterilækage og korrosion. 8 DK

9 Tip Ved normal anvendelse skulle batterierne kunne holde cirka seks måneder. Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre systemet. Montering af fronthøjttalerpuder Montér de medfølgende højttalerfødder på undersiden af højttalerne, således at højttalerne stabiliseres og forhindres i at glide. Fronthøjttaler (Venstre (4)/Højre (4)) Subwoofer (4)* Placering af subwooferen (Kun for MHC-GX750/GX450/ RG551S/RG444S/RX550) Til opnåelse af en bedre basgengivelse anbefaler vi, at du stiller subwooferen på et solidt gulv, hvor det ikke er sandsynligt, at der vil opstå resonans. Bemærk Placer altid subwooferen lodret og sørg for, at den er et par centimeter væk fra væggen. Hvis subwooferen er placeret midt i et lokale, kan bassen blive svækket kraftigt. Årsagen til dette skyldes indflydelse fra den stående bølge i rummet. I dette tilfælde skal du flytte subwooferen væk fra midten af lokalet eller fjerne årsagen til den stående bølge, f.eks. ved at placere en bogreol mod væggen. Klargøring * Kun for MHC-GX750/GX450/RG551S/RG444S/ RX550 Når systemet skal bæres Udfør følgende procedure for at beskytte CDmekanismen. Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Sørg for, at alle disks er fjernet fra systemet. 2 Hold CD inde, og tryk dernæst på?/1, indtil "STANDBY" vises. Efter et par sekunder forsvinder "STANDBY", og "LOCK" vises. 3 Tag netledningen ud. 9 DK

10 Indstilling af uret Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne betjening. 1 Tryk på?/1 for at tænde systemet. 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 3 Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille timetallet. 4 Tryk på ENTER. 5 Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille minuttallet. 6 Tryk på ENTER. Uret begynder at gå. Justering af uret 1 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 2 Tryk gentagne gange på. eller > for at vælge "CLOCK SET" og tryk derefter på ENTER. 3 Udfør samme procedure som i punkt 3 til 6 ovenfor. Bemærk Urindstillingerne forsvinder, når man tager netledningen ud, eller der indtræffer en strømafbrydelse. Du kan ikke indstille uret i den strømbesparende indstilling (side 27). 10 DK

11 CD/MP3 Afspilning Isætning af en disk Afspilning af en disk Normal afspilning/afspilning i tilfældig rækkefølge Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Tryk på Z. 2 Anbring en disk med mærkatsiden op på diskbakken. Med dette system kan man afspille audio-cd er og disks med MP3-lydspor. MP3-lydspor kan ikke afspilles på MHC-GX250, MHC-RG121 og MHC-RG100. Eksempel: Når en disk er sat i Diskbakkenummer Spornummer CD/MP3 Afspilning Hvis du vil lægge flere disks i, skal du trykke på DISC SKIP/EX-CHANGE for at dreje diskbakken. 3 Tryk på Z igen for at lukke diskbakken. Bemærk Anvend ikke en disk, hvorpå der er anbragt tape, mærkater eller sidder limrester, da dette kan medføre fejlfunktion. Brug aldrig fingrene til at lukke diskbakken med magt, da dette kan give anledning til fejlfunktion. Indikator for isat CD 1 Tryk på CD (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til CD. Spilletid fortsættes 11 DK

12 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE i stopindstilling, indtil den ønskede funktionsindstilling kommer frem på displayet. Vælg ALL DISCS (Normal afspilning) 1DISC (Normal afspilning) ALBM (Normal afspilning) ALL DISCS SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) 1DISC SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) ALBM SHUF (Afspilning i tilfældig rækkefølge) For at spille Alle disks i diskbakken kontinuerligt. Sporene på den valgte disk i oprindelig rækkefølge. Alle MP3 lydspor i albummet eller på den valgte disk i oprindelig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, har albumafspilning den samme funktion som 1DISC-afspilning. Alle sporene på alle disks i tilfældig rækkefølge. Sporene på den valgte disk i tilfældig rækkefølge. MP3 lydsporene i albummet på den valgte disk i tilfældig rækkefølge. Når en ikke-mp3-disk afspilles, vil albumafspilning i tilfældig rækkefølge udføre den samme operation som 1DISC SHUF-afspilning. PGM Sporene på disken i den (Programafspilning) rækkefølge, som du ønsker, at de skal spilles i (se "Fremstilling af dit eget program" på side 14). Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på X. Tryk igen for at genoptage afspilning. vælge et spor Tryk gentagne gange på. eller > (eller drej l L på apparatet). vælge et album med MP3 finde et punkt på sporet* vælge en disk i stopindstilling skifte til CDfunktion fra anden funktion skifte andre disks ud under afspilning tage en disk ud Tryk gntagne gange på ALBUM eller + efter punkt 2. Hold m eller M inde under afspilning, og slip den på det ønskede sted. Tryk på DISC SKIP (eller DISC 1 3 eller DISC SKIP/ EX-CHANGE på apparatet). Tryk på DISC 1 3 på apparatet (automatisk kildevalg). Tryk på DISC SKIP/ EX-CHANGE på apparatet. Tryk på Z på apparatet. * Det er ikke sikkert, at der kan søges mellem flere filer. Desuden er det ikke sikkert, at tiden vises korrekt for nogle filer. 3 Tryk på N. 12 DK

13 Bemærk Du kan ikke skifte afspilningsmåde, mens afspilning er under udførelse. Det kan tage nogen tid at begynde afspilning af disks, som er optaget i komplekse konfigurationer som for eksempel mange lag. Når disken sættes i, læser afspilleren alle sporene på disken. Hvis der er mange albummer, eller ikke- MP3-lydspor på disken, kan der gå lang tid, inden afspilningen begynder, eller inden afspilningen af det næste MP3-lydspor begynder. Gem ikke unødvendige albummer eller andre spor end MP3-spor på den disk, som skal anvendes til MP3-afspilning. Vi anbefaler, at du undlader at gemme andre typer spor eller unødvendige albummer på en disk, som indeholder MP3-lydspor. Et album, som ikke indeholder MP3-lydspor, springes over. Max. antal albummer: 150 (inklusive rodbibliotek) Den højeste antal MP3-lydspor og albummer, som kan indeholdes på en enkelt disk, er 255. Afspilning op til 8 niveauer er mulig. MP3-lydspor afspilles i den rækkefølge, hvori de er optaget på disken. Afhængigt af kode/brænder-softwaren, optageapparatet eller det optagemedia, som anvendes på det tidspunkt, hvor et MP3-lydspor optages, kan der opstå problemer som uigennemførlig afspilning, afbrydelse af lyden og støj. Gentagelse af afspilning Gentaget afspilning Du kan afspille alle sporene eller et enkelt spor på en disk gentagne gange. MP3-lydspor kan ikke afspilles på MHC-GX250, MHC-RG121 og MHC-RG100. Tryk på REPEAT indtil "REP" eller "REP1" kommer frem. REP: Alle sporene på en disk op til fem gange. REP1: Blot et enkelt spor. Annullering af gentaget afspilning Tryk gentagne gange på REPEAT, indtil både "REP" og "REP1" forsvinder. Bemærk Man kan ikke vælge "REP" og "ALL DISCS SHUF" på samme tid. Når "REP1" vælges, vil det pågældende spor blive gentaget uafbrudt, indtil "REP1" annulleres. CD/MP3 Afspilning 13 DK

14 Fremstilling af dit eget program Programafspilning Der kan laves et program på op til 25 trin fra alle diskene i den rækkefølge, hvori du vil afspille dem. Man kan lave synkroniseret optagelse af de programmerede spor til et kassettebånd (side 19). MP3-lydspor kan ikke afspilles på MHC-GX250, MHC-RG121 og MHC-RG Tryk på CD (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til CD. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE under stopindstilling, indtil "PGM" vises. 3 Tryk på DISC SKIP (eller DISC 1 3 eller DISC SKIP/EX-CHANGE på apparatet) for at vælge en disk. 4 Tryk gentagne gange på. eller > (eller drej l L på apparatet), indtil det ønskede spornummer vises. Når du programmerer MP3-lydspor, skal du trykke på ALBUM eller + for at vælge album, og derefter trykke gentagne gange på. eller > (eller drej l L på apparatet), indtil det ønskede spornummer vises. 6 Programmer yderligere spor. For at Gentag punkterne programmere andre spor på den 4 og 5 samme disk andre spor på andre 3 til 5 disks 7 Tryk på N. Programafspilning starter. Andre betjeninger For at Udfør følgende afbryde Tryk gentagne gange på PLAY programafspilning MODE i stopindstilling, indtil "PGM" forsvinder. slette et spor fra programmets slutning Tryk på CLEAR under stopindstilling. Tips Det fremstillede program bevares i hukommelsen, efter at programafspilning er færdig. Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på CD (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til CD og derefter trykke på N. Programmet slettes dog, når du åbner diskskuffen. ". " kommer frem, når den samlede CDprogramtid overstiger 100 minutter eller hvis der vælges et CD-spor, hvis nummer er 21 eller derover, eller hvis et MP3-lydspor vælges. Diskbakkenummer Valgt spornummer Samlet spilletid (inklusive det valgte spor) 5 Tryk på ENTER. Sporet indprogrammeres. Sporets nummer i den indprogrammerede rækkefølge vises, efterfulgt af den samlede spilletid på programmet. 14 DK

15 Tuner Indstilling af faste radiostationer 5 Tryk på TUNER MEMORY. Et forvalgsnummer vises. Forvalgsnummer Man kan forvælge op til 20 FM stationer og 10 AM stationer som faste stationer. Du kan derefter stille ind på enhver af disse stationer ved ganske enkelt at vælge det tilsvarende forvalgsnummer. Automatisk forvalg af faste stationer Du kan automatisk indstille på alle de stationer, der kan modtages hvor du bor, og derefter lagre radiofrekvensen for de ønskede stationer. 1 Tryk på TUNER BAND (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til tuneren. 2 Tryk gentagne gange på TUNER BAND for at vælge "FM" eller "AM". 3 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" vises på displayet. 4 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet). Frekvensen skifter i takt med at systemet leder efter en station. Stationssøgningen stopper automatisk, når en station går igennem. På dette tidspunkt vises "TUNED" og "STEREO" (for FMstereoudsendelser). Hvis "TUNED" ikke vises, og stationssøgningen ikke standser Indstil frekvensen på den ønskede radiostation, som beskrevet i trin 3 til og med 8 i "Manuelt forvalg af faste radiostationer" (side 15). 6 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet) gentagne gange for at vælge det ønskede faste nummer. 7 Tryk på ENTER. 8 Gentag punkt 2 til og med 7 for at gemme andre stationer. Manuelt forvalg af faste radiostationer Du kan manuelt stille ind på og lagre en radiofrekvens for de ønskede stationer. 1 Tryk på TUNER BAND (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til tuneren. 2 Tryk gentagne gange på TUNER BAND for at vælge "FM" eller "AM". 3 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder fra displayet. 4 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet) gentagne gange for at indstille den ønskede station. 5 Tryk på TUNER MEMORY. Et forvalgsnummer kommer frem. 6 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet) gentagne gange for at vælge det ønskede faste nummer. 7 Tryk på ENTER. 8 Gentag punkt 2 til og med 7 for at gemme andre stationer. Tuner fortsættes 15 DK

16 Andre betjeninger For at stille ind på en station med et svagt signal programmere en anden station på et eksisterende forvalgsnummer Udfør følgende Følg fremgangsmåden beskrevet i "Manuelt forvalg af faste radiostationer" (side 15). Begynd forfra fra punkt 2. Efter punkt 5 trykker du gentagne gange på eller + (eller TUNING eller + på apparatet) for at vælge det forvalgsnummer, hvor du ønsker at lagre den anden station. Ændring af AMafstemningsintervallet (undtagen europæiske, russiske og saudiarabiske modeller samt den australske model MHC-RG444S) AM-afstemningintervallet er fra fabrik indstillet til 9 khz (eller 10 khz i nogle områder). For at ændre AM-afstemningsintervallet indstilles først på en vilkårlig AM-station, hvorefter der slukkes for systemet. Hold TUNING MODE på apparatet inde og tryk samtidigt på?/1 på apparatet. Når afstemningsintervallet ændres, slettes alle forvalgte AM-stationer. For at nulstille intervallet gentages samme procedure. Bemærk Man kan ikke ændre AM-afstemningsintervallet, mens den strømbesparende indstilling er aktiveret (side 27). Tips De forvalgte stationer bevares i hukommelsen cirka en dag, selv om netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse. For at forbedre modtagning af udsendelser kan de medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr). Lytning til radioen Du kan lytte til en radiostation enten ved at vælge en fast station, eller ved manuelt at stille ind på stationen. Lytning til en fast station Indstilling på faste stationer Programmer først radiostationer i tunerens hukommelse (se "Indstilling af faste radiostationer" på side 15). 1 Tryk på TUNER BAND (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til tuneren. 2 Tryk gentagne gange på TUNER BAND for at vælge "FM" eller "AM". 3 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "PRESET" vises på displayet. 4 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet) gentagne gange for at vælge den ønskede faste station. Forvalgsnummer Frekvens 16 DK

17 Lytning til radiostationer, der ikke er indprogrammeret som faste Manual afstemning Anvendelse af Radio Data System (RDS) (Kun den europæiske model) 1 Tryk på TUNER BAND (eller på FUNCTION gentagne gange) for at ændre funktionen til tuneren. 2 Tryk gentagne gange på TUNER BAND for at vælge "FM" eller "AM". 3 Tryk gentagne gange på TUNING MODE, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder fra displayet. 4 Tryk på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet) gentagne gange for at indstille den ønskede station. Tips For at forbedre modtagning af udsendelser kan de medfølgende antenner retningsindstilles, eller der kan tilsluttes en ekstern antenne (ekstraudstyr). Hvis der forekommer statisk støj under en FMstereoudsendelse, trykkes gentagne gange på FM MODE, indtil "MONO" vises. Der vil ikke være nogen stereoeffekt, men modtagningen forbedres. Tryk på TUNING MODE gentagne gange, indtil "AUTO" vises i punkt 3 ovenfor, og tryk derefter på eller + (eller på TUNING eller + på apparatet). Frekvensangivelsen skifter og stationssøgningen stopper, når systemet stiller ind på en station (Automatisk indstilling). For at optage radioprogrammer skal du anvende manuel optagelse (side 20). Hvad er Radio Data System? Radio Data System (RDS) er en udsendelsesform, hvormed radiostationer kan sende ekstra information sammen med det normale programsignal. RDS findes kun i forbindelse med FM-stationer.* Bemærk RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, som man har indstillet på, ikke transmitterer RDSsignalet korrekt, eller hvis signalet er svagt. * Ikke alle FM-stationer byder på RDS-service, ligesom de ikke alle tilbyder samme former for service. Hvis du ikke er bekendt med RDS-systemet, kan du sikkert få information om RDS-service i dit geografiske område hos dine lokale radiostationer. Modtagning af RDSudsendelser Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet. Når man har indstillet på en station, der byder på RDS-service, vises stationens navn på displayet. Kontrol af RDS-information Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter displayvisningen cyklisk som følger: Stationsnavn 1) t Fast nummer 2) og frekvens t Urvisning t Effektstatus 1) Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages korrekt, kan det ske, at stationsnavnet ikke vises på displayet. 2) Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet faste radiostationer (side 15). Tuner 17 DK

18 Bånd Afspilning Isætning af et bånd Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Tryk gentagne gange på TAPE A/B for at vælge båndoptager A eller B. 2 Tryk på PUSH Z. 3 Sæt et optaget/optagbart bånd i båndoptager A eller B med den side, der skal afspilles/optages fremad. Med siden, som ønskes spillet/ optaget på, vendende frem. Afspilning af et bånd Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd. For MHC-RG555 1 Isæt et bånd. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge g for at afspille en side. Vælg j 1), hvis du vil afspille begge sider. For at afspille på begge båndoptagere efter hinanden, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE indtil "RELAY" (stafetafspilning) 2) vises på i displayet. 3 Tryk på N (eller hh på apparatet). Båndet begynder at spille. Tryk på knappen igen for at afspille bagsiden. 1) Båndoptageren stopper automatisk efter at have gentaget sekvensen fem gange. 2) Stafetafspilning sker altid i henhold til følgende cykliske sekvens op til fem gange, hvorefter afspilningen stopper: Båndoptager A (forside) t Båndoptager A (bagside) t Båndoptager B (forside) t Båndoptager B (bagside) For andre modeller 1 Isæt et bånd. For at afspille på begge båndoptagere efter hinanden, skal du trykke gentagne gange på PLAY MODE indtil "RELAY" (stafetafspilning)* kommer frem i displayet. 2 Tryk på N. Båndet begynder at spille. * Efter afspilning af forsiden af båndoptager A, afspiller båndoptager B forsiden, og stopper dernæst. 18 DK

19 Andre betjeninger For at Udfør følgende stoppe afspilning Tryk på x. holde pause Tryk på X. Tryk igen for at genoptage afspilning. spole hurtigt Tryk på m eller M. frem eller tilbage tage et bånd ud Tryk på PUSH Z på apparatet. Søgning efter begyndelsen på det aktuelle eller efterfølgende spor (AMS) 1) For at søge i fremad retning Tryk på > (eller drej l L på apparatet med uret) under afspilning fremad. "TAPE A (eller TAPE B) >>> +1" vises. Tryk på. (eller drej l L på apparatet mod uret) under baglæns afspilning. 2) "TAPE A (eller TAPE B) <<< +1" vises. For at søge i bagud retning Tryk på. (eller drej l L på apparatet mod uret) under afspilning fremad. "TAPE A (eller TAPE B) <<< -1" vises. Tryk på > (eller drej l L på apparatet med uret) under baglæns afspilning. 2) "TAPE A (eller TAPE B) >>> -1" vises. 1) AMS (Automatisk musiksensor) 2) Kun MHC-RG555 Bemærk Det kan ske, at AMS-funktionen ikke virker korrekt under følgende omstændigheder: Når det uindspillede mellemrum mellem spor er mindre end 4 sekunder langt. Når systemet er anbragt tæt på et fjernsyn. Tip Når et bånd er sat i, lyser den tilsvarende indikator for forside (N)/bagside (n). Indikatoren for bagside lyser kun for MHC-RG555. Bånd Optagelse Optagelse af dine favorit CD-spor på et bånd CD-TAPE-synkroniseret optagelse Du kan optage en hel CD på et bånd. Man kan anvende TYPE I (normal) type bånd. Optageniveauet justeres automatisk. Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B, og tryk på TAPE A/B gentagne gange for at vælge båndoptager B. 2 (Kun MHC-RG555) Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. Når du ønsker at optage på bagsiden, skal du trykke på hh to gange, eller indtil indikatoren for bagsiden af TAPE B lyser. Tryk derefter på x. 3 Tryk på CD og læg den disk, du vil optage, i. Hvis du allerede har lagt disken i, skal du trykke på DISC SKIP/EX-CHANGE for at vælge disken. Når du vil indspille et album fra en MP3- disk, skal du trykke på PLAY MODE gentagne gange for at vælge ALBM, tryk derefter på ALBUM eller + for at vælge det ønskede album, inden du fortsætter. 4 Tryk på CD SYNC. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 5 Tryk på REC PAUSE/START. Optagelse starter. Stop af optagelse Tryk på x. Bånd Afspilning/Bånd Optagelse fortsættes 19 DK

20 Optagelse af en disk ved at specificere sporrækkefølgen Du kan nøjes med at optage dine favorit CDspor ved at anvende programafspilning. Mellem punkt 3 og 4 skal du udføre punkterne 2 til 6 i "Fremstilling af dit eget program" (side 14). Tip For MHC-RG555, hvis du vælger optagelse på begge sider, og båndet når slutningen på forsiden midt i et spor, vil hele sporet blive indspillet forfra fra begyndelsen på bagsiden. Manuel optagelse på et bånd Manuel optagelse Du har mulighed for at optage udelukkende de ønskede afsnit på en CD, et bånd eller i en radioudsendelse på et bånd. Det er også muligt at optage fra tilsluttede komponenter (se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side 29). Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B, og tryk på TAPE A/B gentagne gange for at vælge båndoptager B. 2 (Kun MHC-RG555) Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. Når du ønsker at optage på bagsiden, skal du trykke på hh to gange, eller indtil indikatoren for bagsiden af TAPE B lyser. Tryk derefter på x. 3 Tryk på en af de følgende knapper for at vælge den kilde, du ønsker at optage fra. CD: For at optage fra dette systems CDafspiller. TAPE A/B: For at optage fra dette systems kassettebåndoptager A. TUNER/BAND: For at optage fra dette systems tuner. GAME: Optagelse fra den tilsluttede videospilmaskine til GAME INPUT AUDIO L/R-jackstikkene. VIDEO/MD*: For at optage fra den tilsluttede videobåndoptager eller MD til VIDEO/MD IN jackstikkene. * Kun MHC-RG555 4 Tryk på REC PAUSE/START. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 20 DK

21 5 Tryk på REC PAUSE/START, og start derefter afspilning af den kilde, som du ønsker at optage. Optagelsen starter. Stop af optagelsen Tryk på x. Bemærk Man kan ikke lytte til en anden kilde, mens der optages. Tips For MHC-RG555, når man optager på begge sider, skal man huske at starte fra forsiden. Hvis man starter fra bagsiden, stopper optagelsen ved slutningen af bagsiden. Ved optagelse fra tuneren: Flyt antennen for at reducere støjen, hvis der er støj under optagelse fra tuneren. Lydjustering Justering af lyden Man kan forstærke bassen og skabe en kraftigere lyd. Tryk på GROOVE på apparatet. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: GROOVE ON* t GROOVE OFF * Lydstyrken skifter til power-indstilling, equalizerkurven skifter, og "GROOVE" lyser. Anvendelse af subwooferen Lydjustering (Kun for MHC-GX750/GX450/RG551S/ RG444S/RX550) Du kan bruge lyden fra subwooferen, når det passer med lydkilden. Tryk på SUB WOOFER ON/OFF på subwooferen. Indikatoren lyser op, når subwooferen tændes. Tryk igen på knappen for at slukke subwooferen. Tip Du kan anvende VOLUME +/ (eller VOLUMEkontrolknappen på apparatet) til at justere lydstyrken for den subwoofer, der er tilkoblet fronthøjttalerne. 21 DK

22 Valg af lydeffekt Vælg effekten i musikmenuen Tryk på EQ (eller på PRESET EQ på apparatet) gentagne gange for at vælge det ønskede forvalgsnummer. Navnet på forvalget vises på displayet. Se oversigten "Lydeffektmuligheder". Annullering af lydeffekten Tryk på EFFECT ON/OFF på apparatet. Lydeffektmuligheder "SURR" vises, hvis man vælger en effekt med surroundeffekter. EQ ROCK POP JAZZ DANCE SOUL ORIENTAL MOVIE EQ GAME EQ Effekt Standard musikkilder Lydspor og specielle lyttesituationer PlayStation 1, 2 og andre videospil musikkilder Justering af den grafiske equalizer og lagring af indstillinger Man kan justere lyden ved at hæve eller sænke niveauerne i specifikke frekvensområder, og derefter gemme indstillingerne i op til tre brugerfiler (P FILE) i hukommelsen. Før udførelsen skal man først vælge den lydemfase, der skal anvendes som den grundlæggende lyd. Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Tryk på EQ BAND gentagne gange for at vælge et frekvensbånd, og drej derefter EQ + for at justere niveauet. Frekvensbånd Frekvensniveau 2 Hold P FILE inde. Nummeret på en brugerfil vises. 3 Tryk gentagne gange på P FILE for at vælge equalizerindstilling fra P FILE 1 3, der skal gemmes. 4 Tryk på ENTER. "COMPLETE" vises. Denne indstilling gemmes automatisk som den brugerfil, du valgte i punkt 3. Andre betjeninger For at fremkalde en personlig fil annullere en personlig fil Tryk på gentagne gange på P FILE for at vælge det ønskede brugerfilnummer. EFFECT ON/OFF gentagne gange, indtil "EFFECT OFF" vises. 22 DK

23 Valg af surroundeffekt Tryk på SURROUND på apparatet. Hvert tryk på knappen skifter displayet som følger: SURROUND ON (SURR) Y SURROUND OFF (afbrudt) Forbedring af lyden fra videospil Spilsynkronisering Det er nødvendigt at tilslutte en videospilkonsol (se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side 29). Tryk på GAME på apparatet. Tips I standbyindstillingen tænder systemet automatisk. GAME EQ bliver automatisk valgt (side 22). Disse betjeninger kan ikke udføres, mens systemet er i strømbesparende indstilling (side 27). Miksning af lyd fra videospil med anden lydkilde Spilmiksning Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Vælg den ønskede lydkilde. 2 Tryk på GAME MIXING. Hver gang du trykker på knappen, skifter niveauet på spillets lyd cyklisk som følger: MIXING LOW t MIXING MID t MIXING HIGH t MIXING OFF Bemærk Hvis du starter optagelse, mens Game Mixing er aktiveret, slås Game Mixing fra. For at optage den miksede lyd skal du trykke på GAME MIXING efter punkt 4 i "Manuel optagelse på et bånd" på side 20 og derefter trykke på REC PAUSE/START for at starte optagelsen. Lyden fra videospillet udsendes ikke, mens kassettebåndoptageren udfører AMS-funktionen (side 19). Tip Når Game Mixing en gang er slået til, forbliver indstillingen aktiv så længe strømmen er tændt, også selv om lydkilden ændres. Lydjustering 23 DK

24 Syng med (Kun MHC-RG555) Du kan synge med ved at tilslutte en mikrofon (ekstraudstyr). 1 Drej MIC LEVEL på apparatet til MIN for at skrue ned for mikrofonens kontrolniveau. 2 Tilslut en mikrofon (ekstraudstyr) til MIC. 3 Start afspilning af musikken. 4 Justér mikrofonstyrken ved at dreje på MIC LEVEL på apparatet. Når man er færdig Drej MIC LEVEL på apparatet til MIN, og afbryd mikrofonen fra MIC. Miksning og optagelse af lyd 5 Tryk på REC PAUSE/START, og begynd derefter at synge, tale eller afspille den ønskede kilde. Optagelsen starter. Stop af optagelsen Tryk på x. Bemærk Mikrofonen fungerer ikke, mens båndoptageren udfører AMS-funktionen (side 19). Tips Hvis der forekommer akustisk feedback (mikrofonhylen), skal man flytte mikrofonen væk fra højttalerne, eller ændre den retning i hvilken mikrofonen peger. Hvis du ønsker at optage din stemme alene gennem mikrofonen, kan du gøre dette ved at vælge CD funktionen og ikke afspille nogen disk. Når der indføres kraftige lydsignaler, justerer systemet automatisk optageniveauet for at forhindre forvrængning af det optagne lydsignal (Automatisk niveaukontrolfunktion). Du kan "mikse" lyd ved at afspille en af komponenterne og synge eller tale i en mikrofon (medfølger ikke). Den miksede lyd kan optages på et bånd. Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. 1 Klargør den kilde, som du ønsker at mikse. Sæt derefter et optagbart bånd i båndoptager B, og tryk på TAPE A/B gentagne gange for at vælge båndoptager B. 2 Tryk gentagne gange på PLAY MODE for at vælge g for at optage på den ene side af båndet. Vælg j (eller RELAY) for at optage på begge sider. 3 Tryk på funktionsknappen svarende til den kilde, som du ønsker at optage (f.eks. CD). Når man ønsker at optage fra TAPE A, trykker man gentagne gange på TAPE A/B, indtil TAPE A er valgt. 4 Tryk på REC PAUSE/START. Båndoptager B står standby til optagelse. "REC" blinker. 24 DK

25 Timer Fald i søvn til musik Sleeptimer Man kan indstille systemet til at slukke automatisk efter et bestemt tidsrum, således at man kan falde i søvn til musik. Tryk på SLEEP. Hvert tryk på knappen skifter minutangivelsen (tid inden systemet slukker) cyklisk som følger: AUTO* t 90MIN t 80MIN t 70MIN t t 10MIN t OFF * Systemet slukker automatisk efter 100 minutters forløb eller når afspilning af den aktuelle disk eller det aktuelle bånd er færdigt. Andre betjeninger For at kontrollere den tilbageværende tid* ændre slukketidspunkt annullere sleeptimer funktionen Tryk på én gang på SLEEP. gentagne gange på SLEEP for at vælge det ønskede tidspunkt. SLEEP gentagne gange, indtil "SLEEP OFF" vises. * Du kan ikke kontrollere den tilbageværende tid, hvis du vælger "AUTO". Bemærk Indstil ikke til "AUTO" under synkroniseret optagelse på et bånd. Tip Du kan anvende sleeptimeren, selv når du ikke har indstillet uret. Opvågning til musik Afspilningstimer Man kan blive vækket af musik på et forvalgt tidspunkt. Sørg for at du har indstillet uret (se "Indstilling af uret" på side 10). Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne betjening. 1 Klargør den musikkilde, som ønskes spillet. CD: Isæt en disk. For at starte fra et bestemt spor, skal du lave et program (se "Fremstilling af dit eget program" på side 14). Bånd: Sæt et bånd i med den side, der skal afspilles, vendende fremad. Tuner: Stil ind på den faste radiostation (se "Lytning til radioen" på side 16). 2 Tryk på VOLUME +/ for at indstille lydstyrken. 3 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 4 Tryk gentagne gange på. eller > for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ENTER. "ON" vises, og timetalsangivelsen blinker. 5 Indstil starttidspunktet for afspilningen. Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille timetallet, tryk derefter på ENTER. Minuttalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille minuttallet, og tryk derefter på ENTER. 6 Indstil stoptidspunktet for afspilningen ved at følge samme fremgangsmåde som i punkt 5. 7 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil den ønskede lydkilde vises. Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: t TUNER y CD PLAY T Timer t TAPE PLAY T fortsættes 25 DK

26 8 Tryk på ENTER. Timer-typen ("PLAY TIMER"), starttidspunktet, stoptidspunktet og lydkilden vises i nævnte rækkefølge, inden det oprindelige display vises igen. 9 Tryk på?/1 for at slukke systemet. Andre betjeninger For at Udfør følgende kontrollere 1 Tryk på CLOCK/TIMER indstillingen SELECT. 2 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "PLAY SELECT" vises, og tryk derefter på ENTER. ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1. annullere timeren 1 Tryk på CLOCK/TIMER SELECT. 2 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "TIMER OFF" vises, og tryk derefter på ENTER. Bemærk Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og optagetimeren på samme tid. Hvis du anvender afspilningstimeren og sleeptimeren på samme tid, får sleeptimeren første prioritet. Hvis systemet er tændt på det forudindstillet tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke. Tip Systemet tænder 15 sekunder før det indstillede tidspunkt. Timerstyret optagelse af radioprogrammer Optagetimer Man kan optage en fast radiostation startende fra et specificeret tidspunkt. For at udføre timerstyret optagelse er det en betingelse, at du først har forindstillet faste radiostationer (se "Indstilling af faste radiostationer" på side 15) og indstillet uret (se "Indstilling af uret" på side 10). Anvend knapperne på fjernbetjeningen til denne betjening. 1 Stil ind på den faste radiostation (se "Lytning til en fast station" på side 16). 2 Tryk på CLOCK/TIMER SET. 3 Tryk gentagne gange på. eller > for at vælge "REC SET", og tryk derefter på ENTER. "ON" vises, og timetalsangivelsen blinker. 4 Indstil det tidspunkt, hvor optagelsen skal starte. Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille timetallet, og tryk derefter på ENTER. Minuttalsindikatoren blinker. Tryk gentagne gange på. eller > for at indstille minuttallet, og tryk derefter på ENTER. 5 Indstil stoptidspunktet for optagelsen ved at følge samme fremgangsmåde som i punkt 4. Timer-typen ("REC TIMER"), starttidspunktet, stoptidspunktet og den faste radiostation, som skal optages (eksempelvis "TUNER FM 5") vises skiftevis, inden det oprindelige display vises igen. 6 Sæt et optagbart bånd i båndoptager B. 7 Tryk på?/1 for at slukke systemet. 26 DK

27 Andre betjeninger For at Udfør følgende kontrollere 1 Tryk på CLOCK/TIMER indstillingen SELECT. 2 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "REC SELECT" vises, og tryk derefter på ENTER. ændre indstillingen Begynd forfra fra punkt 1. annullere timeren 1 Tryk på CLOCK/TIMER SELECT. 2 Tryk gentagne gange på. eller >, indtil "TIMER OFF" vises, og tryk derefter på ENTER. Bemærk Du kan ikke aktivere afspilningstimeren og optagetimeren på samme tid. Hvis du anvender optagetimeren, afspilningstimeren og sleeptimeren på samme tid, får sleeptimeren første prioritet. Hvis systemet er tændt på det forudindstillet tidspunkt, aktiveres optagetimeren ikke. Lydstyrken er reduceret til et minimum under optagelse. Display Slukning af displayet Strømbesparende indstilling Demonstrationsdisplayet (displayvindue og knapper lyser og blinker, selv når strømmen til systemet er slukket) og urvisningen kan slukkes for at minimere den mængde strøm, der forbruges under standby (Strømbesparende indstilling). Tryk gentagne gange på DISPLAY, mens der er slukket for systemet, indtil demonstrationsdisplayet eller uret forsvinder. Annullering af den strømbesparende indstilling Tryk på DISPLAY, mens systemet er slukket. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayvisningen cyklisk som følger: Demonstrationsdisplay t Urvisning* t Intet display (strømbesparende indstilling) * Uret vises kun, hvis du har indstillet uret. Display Bemærk Man kan ikke udføre følgende betjeninger i strømbesparende indstilling. indstilling af uret ændre AM-afstemningsintervallet (undtagen europæiske, russiske og saudiarabiske modeller samt den australske model MHC-RG444S) tænde for systemet ved at trykke på funktionsknapperne (eksempelvis CD) Tips Timeren fortsætter med at virke i den strømbesparende indstilling.?/1 indikatoren lyser selv i strømbesparende indstilling. 27 DK

28 Visning af information om disken på displayet Du kan kontrollere spilletiden og den tilbageværende tid på det aktuelle spor eller disken. Bekræftelse af den tilbageværende tid og titlerne (CD/MP3) Tryk på DISPLAY under normal afspilning. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: Aktuelt spornummer og forløbet spilletid t Aktuelt spornummer og resterende spilletid 1) t Resterende spilletid på disken 2) t Sportitel (kun for disk med MP3-lydspor 3) ) t Albumnavn (kun for disk med MP3-lydspor)t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus 1) ". " vises under afspilning af MP3 lydspor. 2) ". " kommer frem i indstillingerne ALL DISCS, SHUFFLE- eller programafspilning eller når der afspilles MP3-lydspor. 3) Når du afspiller et spor med ID3-mærke ver. 1 eller ver. 2, vil ID3-taget komme frem. ID3-taget viser kun sportitel-informationen. Bekræftelse af den samlede spilletid og titlerne (CD/MP3) Tryk på DISPLAY under stopindstilling. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: x Når en CD/MP3 er i indstillingen for normal afspilning TOC-visning 1) eller det samlede antal albummer på disken 2) eller det samlede antal spornumre i det aktuelle album 2) t Albumnavn 2) eller lydstyrkemærkat 2) t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus 1) TOC = Indholdsfortegnelse. Viser det aktuelle disknummer, samlet antal spor på disken og den samlede spilletid på disken. 2) For diske med MP3-lydspor vises albumnavne eller lydstyrkemærkat måske ikke, afhængigt af afspilningsindstillingen. x Når en CD/MP3 er i indstilling til programafspilning Det sidste spornummer i programmet og den samlede spilletid t Det samlede antal spornumre i programmet (i fem sekunder) t lydstyrkemærkat* t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus * Ved disks med MP3-lydspor Kontrol af stationsnavnet (TUNER) Tryk på DISPLAY, mens du lytter til radioen. Hver gang man trykker på knappen, skifter displayet cyklisk som følger: Stationsnavn 1) t Fast nummer 2) og frekvens t Urvisning (i otte sekunder) t Effektstatus 1) Kun den europæiske model 2) Det faste nummer vises kun, hvis du har indstillet faste radiostationer (side 15). Bemærk Den samlede spilletid vises ikke for en disk med MP3-lydspor. ID3 tag gælder kun for version 1 og version 2. Hvis det MP3-lydspor, du afspiller, har en ID3 tag, vises ID3 tagoplysningerne som en sportitel. I de følgende tilfælde vises forløbet spilletid og resterende spilletid for sporet muligvis ikke korrekt. når et MP3-lydspor med VBR (variable bit rate) afspilles. når der gås hurtigt frem eller tilbage. For russiske modeller kan MP3- og ID3 tagoplysninger vises med russiske tegn. Men afhængigt af kodnings-/skrivningssoftwaren eller indspilningsenheden vises tegnene muligvis ikke korrekt. Ændring af tændtindikatoren (Kun for MHC-GX750/GX450/RG555/ RG551S/RG444S/RG441/RG333/ RX550) Tryk på ILLUMINATION på apparatet. Ved hvert tryk på knappen skifter tændtindikatoren cyklisk som vist herunder: PATTERN 1 t PATTERN 2 t PATTERN 3 t PATTERN OFF 28 DK

29 S s j ALBUM TUNING J ALBUM TUNING ALBUM H Ekstra komponenter Tilslutning af ekstra komponenter Du kan udvide dit system ved at tilslutte ekstra komponenter. Se brugsanvisningen, der følger med hver komponent. Som eksempel anvendes en model, der er udstyret med subwoofer. Videospilkonsol (ekstraudstyr) Fra audio- og videoudgangen på videospilkonsollen TV Til videoindgangen på et TV A GAME INPUT VIDEO jackstik Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at tilslutte videoudgangen på videospilkonsollen (ekstraudstyr) til dette jackstik. B GAME INPUT AUDIO L/R jackstik Anvend audiokabler (medfølger ikke) til at tilslutte audioudgangen på videospilkonsollen (ekstraudstyr) til disse jackstik. Du kan herefter udsende lyden gennem dette system. D VIDEO/MD IN jackstik (Kun MHC-RG555) Benyt audiokabler (medfølger ikke) for at tilslutte lydudgangen på ekstraudstyrskomponenten (såsom videobåndoptager eller MD-optager) til disse jackstik. Du kan herefter udsende lyden gennem dette system. Ekstra komponenter C VIDEO OUT jackstik Anvend et videokabel (medfølger ikke) til at tilslutte videoindgangen på TV et til dette jackstik. Fra audioudgangen på videobåndoptageren eller MDafspilleren Videobåndoptageren eller MD-optager fortsættes 29 DK

30 Bemærk Billedet fra videospilkonsollen kan blive vist på TVskærmen, selv når der er slukket for systemet. Se "Valg af surroundeffekt" på side 23 angående videospil-lydeffekter. Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens der er slukket for systemet, tændes systemet, funktionen skifter til GAME, og equalizeren skifter også til GAME EQ. Hvis du trykker på GAME på apparatet, mens systemet er tændt, skifter funktionen til GAME, og equalizeren skifter automatisk til GAME EQ på samme måde. Lytning til lyd fra en tilsluttet komponent (kun MHC-RG555) Benyt knapperne på apparatet til denne betjening. Lytning til den tilsluttede videobåndoptager 1 Tilslut audiokablerne. Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side Tryk på VIDEO/MD. Start afspilning af den tilsluttede komponent. Lytning til den tilsluttede MD-optager 1 Tilslut audiokablerne. Se "Tilslutning af ekstra komponenter" på side Tryk på VIDEO/MD. Hold VIDEO/MD inde og tryk på?/1. Nu skifter VIDEO-funktionen til MD. Når du aktiverer MD-funktionen, skal du blot trykke på VIDEO/MD. Bemærk Hvis det ikke er muligt at vælge "MD", når der trykkes på VIDEO/MD, trykker man på?/1, mens VIDEO/MD holdes inde, mens systemet er tændt. "VIDEO" skiftes til "MD". Udfør samme procedure for at vende tilbage til "VIDEO". Når man tilslutter en VIDEO CD-afspiller, indstiller man til "MD". Sender (Kun MHC-GX750) Tilslutning af senderen 1 Udfør følgende procedurer for at tilslutte senderen: Vælg tilslutning til enten AUDIO IN A eller AUDIO IN B, afhængigt af typen af jackstik på den ekstra komponent, som senderen skal tilsluttes. Hvis der forekommer støj, når senderen sluttes til stikket til hovedtelefonerne på tv et eller videobåndoptageren, skal du indstille NOISE FILTER-kontakten på senderen til ON. Sender til AUDIO IN B-jackstik Venstre kanal (hvid) OFF ON NOISE FILTER Ekstrakomponenter (tv, videobåndoptager, pc osv.) Højre kanal (rød) Højre kanal (rød) til LINE OUT eller REC OUT-jackstik B R A L AUDIO IN DC IN 9V 123 CHANNEL til AUDIO IN A- jackstik Venstre kanal (hvid) Tilslutningsledning (medfølger) Unimatchplugadaptor (medfølger ikke) til hovedtelefoner (jackstik til stereohovedtelefoner) eller LINE OUT-stik (stereominijack) 30 DK

31 2 Tilslut senderen til en stikkontakt med den medfølgende vekselstrømsadapter. Senderen tændes automatisk. til DC IN 9V-stik Sender til stikkontakt i væggen Vekselstrømsadapter (medfølgende: AC-GSX100) Bemærk Når du tilslutter senderen til de analoge udgangsstik, må du ikke indstille NOISE FILTER til ON. Ellers begrænses lydstyrken. NOISE FILTER påvirker kun lyden, når du tilslutter en ekstrakomponent til AUDIO IN A-jackstikkene på senderen. Hvis du tilslutter til AUDIO IN B- stikkene, har indstillingen ingen indflydelse. Hvis stereo-minijack tilsluttes LINE OUT, og NOISE FILTER indstilles til ON, reduceres lydoutputtet, og lydsignalet kan falde ud, eller automatisk mute kan aktiveres. I dette tilfælde skal du indstille NOISE FILTER til OFF. Hvis senderen er placeret på eller tæt ved tvapparatet, opfanger det muligvis støj. Hvis det sker, skal du flytte senderen væk fra tv-apparatet. Senderen må ikke placeres tæt ved lysstofrør og lignende, når systemet er i brug. Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter. Andre vekselstrømsadaptere må ikke anvendes. Polaritet for stikket Hvis den tilsluttede komponent har en AVLSfunktion (Automatic Volume Limiter System), skal du huske at slå denne funktion fra, når du bruger senderen. I modsat fald skal du skrue op for højttalerlydstyrken, og det kan forvrænge lyden. Hvis den tilsluttede komponent har en BASS BOOST eller MEGA BASS-funktion, skal du huske at slå denne funktion fra, når du bruger senderen. Ellers kan lyden fra højttaleren blive forvrænget. Hvis senderen ikke registrerer et lydsignal i nogle minutter, slukkes strømmen til senderen automatisk. Når senderen igen modtager et lydsignal, tændes strømmen automatisk. Senderens effektive område Trådløse systemer giver dig mulighed for at bruge systemet uden at blive begrænset af højttalerledninger. Den optimale afstand for modtagelse af signalet er op til cirka 30,5 meter, uden at systemet opfanger interferens. Afstanden kan imidlertid være mindre, afhængigt af omgivelserne og miljøet. Hvis systemet opfanger støj, når det anvendes inden for ovennævnte afstand, skal du mindske afstanden mellem senderen og centralenheden eller vælge en anden kanal. Bemærk Når du bruger hovedenheden inden for senderens effektive område, kan senderen placeres i enhver retning i forhold til lytteren. Selv inden for signalets modtagelsesområde er der nogle punkter (døde punkter), hvor RF-signalet ikke kan modtages. Dette er en normal egenskab ved RFsignaler og er ikke tegn på nogen fejl. Det døde punkt kan ændres ved at flytte senderen en smule. Bemærkninger om modtagelsen Denne systemkomponent anvender højfrekvente signaler i 900 MHz-båndet, så modtagelsen kan muligvis forringes pga. omgivelserne. Følgende eksempel illustrerer forhold, som kan reducere den mulige modtagerækkevidde eller forårsage forstyrrelser i modtagelsen. Radiobølger fra f.eks. mobiltelefoner og trådløse telefoner eller metalinstrumenter, der er placeret på apparatet. Det indre af en bygning, hvor væggene indeholder ståldragere. Områder med mange arkivskabe i stål og lignende. Områder med mange elektriske apparater, som kan generere elektromagnetisk støj. Hvis senderen er placeret på et metalinstrument. Områder, der vender ud mod trafikerede veje. Støj eller interfererende signaler i omgivelserne pga. radiosendere i lastbiler og lignende. Støj eller interfererende signaler i omgivelserne pga. trådløse kommunikationssystemer, der er installeret langs veje. Hvis senderen er placeret direkte på gulvet. Det anbefales, at den hæves op fra gulvet på f.eks. et bord. Ekstra komponenter fortsættes 31 DK

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-246-311-11(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-RG660 MHC-RG550 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-876-12(2) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-RG66 MHC-RG55S MHC-RG55 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-377-11(2) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CMT-EX5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Component System

Compact Hi-Fi Component System 4-239-181-11(2) Compact Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI CHC-TB20 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-239-873-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI MHC-GX40/GX30/GX20 MHC-RG110/RG33/RG22 MHC-RL3 2002 Sony Corporation 1 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-867-06-54() Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK FI SE MHC-NX 999 by Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-254-373-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX11 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-253-904-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GPX7 CMT-GPX6 CMT-GPX5 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-876-338-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-EH26 CMT-EH25 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-806-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP707 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-241-518-11 (2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP505MD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-223-11 (1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-L7HD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-761-13 (3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP500MD 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-130-442-12(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ2 / GTZ2i LBT-GTZ4i 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Audio Library System

Audio Library System J:\sony\jobb\stereo\P500\layout\sv\00GB+00COV-EUR.fm masterpage:right 00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, September 13, 2002 9:17 AM Audio Library System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-233-755-12 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-CP100 2001 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT740UI 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning 4-159-947-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-239-339-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-EP505 CMT-EP404 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-129-744-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DA1500ES 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-GT50UI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2007 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 14. Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s.

Lisätiedot

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player

FM/AM Compact Disc Player. Compact Disc Player FM/AM Compact Disc Player CDX-HS70MW/CDX-HS70MS FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-HR70MW/CDX-HR70MS Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet,

Lisätiedot

Compact Hi-Fi Stereo System

Compact Hi-Fi Stereo System 3-859-537-52(1) Comact Hi-Fi Stereo System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FIN S LBT-XB3 LBT-XB5 LBT-XB6 1997 by Sony Cororation ADVARSEL Undgå at udsætte aaratet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-239-187-73(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE780 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader.

ADVARSEL. FORSIGTIG Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System

MEX-BT5100. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System 3-276-520-12 (1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 20. Lue esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation

(1) MiniDisc Deck. Brugsanvisning DK. Käyttöohjeet FI MDS-JE Sony Corporation 4-238-553-31(1) MiniDisc Deck Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MDS-JE480 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation

Compact Disc Player CDX-F5550. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning. 2005 Sony Corporation FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation

4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Manual de instruções PT ST-SDB900. 2004 Sony Corporation 4-255-834-31(1) DAB/FM/AM Tuner Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Manual de instruções PT ST-SDB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand må man ikke dække apparatets ventilationsåbninger

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-241-668-23(2) FM Stereo FM-AM eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI ST-VA333ES 2002 Sony Corporation SPEAKES ONT CENTE + + OUND BACK + + + IMPEDANCE SEECTO 4 Ω 8 Ω AC OUTET ADVASE For at undgå

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-158-429-31(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se 7. Esittelynäyttötilan (DEMO)

Lisätiedot

Bluetooth Audio System

Bluetooth Audio System 4-157-841-21(1) Bluetooth Audio System Bluetooth Audio System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 7. Esittelynäyttötilan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Integrated AV Amplifier

Integrated AV Amplifier 3-856-144-31(1) Integrated AV Amplifier Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN TA-VE800G 1996 by Sony Corporation ADVASEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, således at risiko for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DA FI SV Se på side 12, hvordan visning af demonstrationen (DEMO) kan annulleres. Lue s. 12 lisäohjeita esittelytilan (DEMO)

Lisätiedot

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Betjeningsvejledning ADVARSEL For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el. lign.

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation

(1) Compact Disc Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet CDP-CX Sony Corporation 4-238-112-53(1) Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX455 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot