(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation

2 ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Netledningen må kun skiftes af en kvalificeret forhandler. Forholdsregler Sikkerhed Denne enhed fungerer ved V vekselstrøm, 50/60 Hz. Kontroller, at enhedens driftsspænding er den samme som den lokale strømforsyning. Hvis der tabes noget i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden bør kontrolleres af faguddannet personale, før den tages i brug igen. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve enheden er blevet slukket. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke vil bruge enheden i en længere periode. Du skal tage stikket ud ved at trække i stikket, aldrig i ledningen. Tak, fordi du har købt en Sony CD/afspiller. Før du tager enheden i brug, bør du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig brug. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE 1 LASER PRODUKTMÆRKATEN findes på bagsiden. ADVARSEL! Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt forøger risikoen for øjenskader. Da den laserstråle, der bruges i denne CD/-afspiller, er skadelig for øjnene, bør du undgå at skille kabinettet ad. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Denne etiket findes på den laserbeskyttende afskærmning. Installation Sørg for rigelig luftcirkulation for at forhindre, at produktet bliver overophedet. Placer ikke enheden på overflader (tæpper o.lign.) eller tæt på materialer (gardiner o.lign.), der kan blokere ventilationsspalterne. Anbring ikke enheden tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller rystelser. Anbring ikke enheden i skrå stilling. Den er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling. Anbring ikke enheden og pladerne i nærheden af udstyr med stærke magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere. Placer ikke tunge genstande på enheden. Hvis enheden flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i CD/-afspilleren, hvilket beskadiger linserne. Når du installerer enheden første gang, eller når du flytter den fra et koldt til et varmt sted, bør du vente ca. 30 min., før du tager den i brug. 2 DK

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Om denne manual 4 Denne afspiller kan afspille følgende plader: 4 Forholdsregler 6 Bemærkninger om pladerne 6 Introduktion 7 Udpakning 7 Tv-tilslutninger 8 Tilslutninger til modtager (forstærker) Tilslutninger af kanal-surround 13 Valg af sprog til displayet på skærmen 15 Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) 16 Afspilning af plader 17 Afspilning af plader 17 Søgning efter et bestemt punkt på en plade 19 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har stoppet pladen (Genoptag afspilning) 20 Brug af ens menu 21 Afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) 22 Brug af displayet på frontpanelet 23 Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen 25 Brug af kontrolmenuen 25 Liste over elementer i kontrolmenuen 27 Søgning efter en titel/et kapitel/et spor/et indeks/ en sekvens 28 Kontrol af spilletid og resterende tid 29 Valg af et startpunkt ved hjælp af tidskoden 30 Visning af pladeoplysningerne 31 Ændring af lyden 31 Visning af undertekster 34 Ændring af vinkler 34 Indstillinger for Digital Cinema Sound 35 Kontrol af afspilningsoplysningerne 38 Låsning af plader (Brugerdefineret børnesikring) 39 Oprettelse af dit eget program (Programmeret afspilning) 40 Afspilning i tilfældig rækkefølge (Tilfældig afspilning) 42 Afspilning flere gange (Gentaget afspilning) 43 Gentagelse af en bestemt del (A-B Gentag) 44 Indstilling af afspilningsbilledet (Videoequalizer) 46 Forbedring af afspilningsbilledet (Digital videoforbedring) 46 Indstillinger og justeringer 47 Brug af klargøringsmenuen 47 Liste over elementer i klargøringsmenuen 49 Valg af displaysproget eller lydsporet (SPROG- INDSTILLING) 50 Indstillinger for skærm (SKÆRMINDSTILLING) 51 Brugerdefinerede indstillinger (BRUGERDEFINERET INDSTILLING) 52 Indstillinger for lyd (LYDINDSTILLING) 56 Indstillinger for højttalerne (HØJTTALEROPSÆTNING) 59 Betjening af TV eller AV-modtager (forstærker) med den medfølgende fjernbetjening 61 Yderligere oplysninger 63 Fejlfinding 63 Selvdiagnose-funktion 66 Specifikationer 67 Ordliste 68 Liste over sprogkoder 70 Stikordsregister til dele og knapper 71 Indeks 74 DK 3 DK

4 NO. SONY CORPORATION MADE IN JAPAN Om denne manual Retningslinjer Instruktionerne i denne vejledning beskriver knapperne på afspilleren. Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har de samme eller lignende navne som dem på afspilleren. Ikonerne til højre bruges i denne vejledning. Ikon Z z Betydning Angiver, at du kun kan bruge fjernbetjeningen til at udføre opgaven. Angiver tip, der gør opgaven nemmere. Angiver, at funktionen gælder for video er Angiver, at funktionen gælder for videocd er. Angiver, at funktionen gælder for lydcd er. Denne afspiller kan afspille følgende plader: Pladelogo -video er Video-cd er Lyd-cd er Indhold Lyd + video Lyd + video Lyd Pladestørrelse 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm 12 cm 8 cm (cd-single) Spilletid Ca. 4 t (for enkeltsidet )/ca. 8 t (for dobbeltsidet ) Ca. 80 min. (for enkeltsidet )/ca. 160 min. (for dobbeltsidet ) 74 min. 20 min. 74 min. 20 min. Logoet VIDEO er et varemærke. Når du afspiller en NTSC-plade, udsender denne afspiller kun videosignalet i NTSC-systemet. I det tilfælde forekommer der billedstøj, hvis TV et bruger PAL-systemet. Områdekode for de er, du kan afspille på denne enhed En områdekode er angivet på bagsiden af -afspilleren, og der kan kun afspilles er, X Områdekode MODEL NO. der er mærket med den tilsvarende områdekode. DVP 8306 CD/ PLAYER AC 00V 00Hz 22W er med mærket ALL kan også afspilles på denne enhed. Hvis du forsøger at afspille andre er, vises meddelelsen Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografisk region på TV-skærmen. Afhængigt af en er der muligvis ikke angivet nogen områdekode, selvom afspilning af en ikke er mulig i den pågældende geografiske region. Bemærkning om afspillefunktioner for er og video-cd er Nogle afspilningsfunktioner på er og video-cd er kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da denne afspiller afspiller er og video-cd er i overensstemmelse med det pladeindhold, softwareproducenterne har udviklet, er nogle af afspilningsfunktionerne muligvis ikke tilgængelige. Se også i de instruktioner, der fulgte med erne eller video-cd erne. 4 DK

5 Udtryk i forbindelse med plader Titel Den længste sektion af billeder eller musik på en, filmen etc. i videosoftware eller navnet på et album i lydsoftware. Kapitel Sektioner af et billede eller et musikstykke, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et kapitelnummer, der gør det let for dig at finde det ønskede kapitel. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen kapitler indspillet. Spor Sektioner af et billede eller et musikstykke på en video-cd eller en cd. Hver enkelt spor tildeles et spornummer, der gør det let for dig at finde det ønskede spor. Plader, afspilleren ikke kan afspille Afspilleren kan ikke afspille andre plader end dem, der er angivet i tabellen på side 4. CD-R er, cd-rom er, herunder fotocd er, datasektioner på CD-EXTRA er, -rom er, -lyd, HD-lag (high density) på Super-Audio-CD er etc. kan ikke afspilles. Titel Plade struktur Video-cdeller cdstruktur Kapitel Spor Indeks Plade Indeks (cd) / Video-indeks (video-cd) Et nummer, der inddeler et spor i nogle sekvenser, så det er nemt at finde det ønskede punkt på en video-cd eller cd. Afhængigt af pladen er der muligvis ingen indekser indspillet. Sekvens På en video-cd med PBC-funktioner (afspilningskontrol) inddeles menuerne, de levende billeder og still-billederne i sektioner, der kaldes sekvenser. Hver enkelt sekvens tildeles et sekvensnummer, der gør det let for dig at finde den ønskede sekvens. Bemærkning om PBC (Afspilningsstyring) (video-cd er) Denne afspiller stemmer overens med ver. 1.1 og ver. 2.0 i videocd-standarderne. Du kan bruge to typer afspilning afhængigt af pladetypen. Pladetype Video-cd er uden PBC-funktioner (ver. 1.1-plader) Video-cd er med PBC-funktioner (ver. 2.0-plader) Du kan Bruge videoafspilning (levende billeder) samt musik. Afspille interaktiv software ved hjælp af menuer, der vises på TV-skærmen (PBCafspilning), ud over videoafspilningsfunktionerne på ver plader. Endvidere kan du afspille stillbilleder med en høj opløsning, hvis de findes på pladen. Når der afspilles DTS*-kodede cd er, høres der meget støj fra de analoge stereoudgange. Brugeren skal tage de nødvendige forholdsregler, når -afspillerens analoge stereoudgange er tilsluttet en forstærker, for at undgå eventuel skade på lydsystemet. Et eksternt 5.1-kanals dekodersystem af typen DTS Digital Surround skal tilsluttes den digitale udgang på afspilleren, hvis du vil bruge DTS Digital Surround -afspilning. Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af metodekrav i bestemte amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visningsbrug, medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt. * DTS er et varemærke tilhørende Digital Theater Systems, Inc. 5 DK

6 Forholdsregler Om sikkerhed Advarsel Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader. Hvis en genstand eller væske tabes ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og afspilleren kontrolleres af faguddannet personale, før den tages i brug igen. Om strømkilder Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet stikkontakten, heller ikke hvis selve afspilleren er blevet slukket. Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal du sørge for at tage stikket til afspilleren ud af stikkontakten. Hvis du vil tage strømledningen ud (netledningen), skal du tage fat om selve stikket - træk aldrig i ledningen. Hvis strømledningen (netledningen) skal udskiftes, skal det foretages hos en kvalificeret forhandler. Om placering Placer afspilleren, hvor der er tilstrækkelig ventilation, for at forhindre, at afspilleren bliver overophedet. Placer ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks. et tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i bunden. Placer ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske rystelser. Om betjeningen Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på linserne i afspilleren. Hvis dette forekommer, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du fjerne pladen og lade afspilleren stå tændt i en halv time, indtil fugten er fordampet. Når du flytter afspilleren, skal du fjerne eventuelle plader. Pladen kan blive beskadiget, hvis den ikke fjernes. Om justering af lydstyrken Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det, kan højttalerne beskadiges, når du spiller en del med kraftige lydsignaler. Om rengøring Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit og rensebenzin. Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med afspilleren, skal du kontakte den nærmeste Sonyforhandler. 6 DK VIGTIG BEMÆRKNING Forsigtig: Den indbyggede -afspiller kan vise et still-videobillede eller et billede i klargøringsdisplayet på TV-skærmen uendeligt. Hvis du viser stillvideobilledet eller billedet i klargøringsdisplayet på TV-skærmen gennem længere tid, risikerer du at beskadige TV-skærmen. Projektions-TV er særligt følsomme over for dette. Bemærkninger om pladerne Om håndtering af plader Tag fat i pladens kant for ikke at tilsmudse den. Berør ikke cd ens overflade. Sæt ikke papir eller tape fast på pladen. Hvis der kommer lim (eller lignende) på pladen, skal du fjerne det helt, inden du igen bruger pladen. Udsæt ikke pladen for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmluftkanaler, og efterlad den ikke i en bil parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt. Anbring pladen i hylsteret efter afspilning. Om rengøring Rengør pladen med en renseklud før afspilning. Aftør den fra midten og ud. Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet til LP er. På nye plader Anvend ikke cd er med usædvanlige former, f.eks. hjerteformede cd er, da de kan bevirke fejlfunktion i afspilleren.

7 Introduktion Udpakning I dette afsnit beskrives, hvordan CD/ -afspilleren tilsluttes til et tv (med lyd/video-indgangsbøsninger) og/eller en AV-receiver (forstærker). Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv uden et videoindgangsstik. Sørg for at slukke for strømmen til hver enkelt komponent, før tilslutningerne foretages. Kontroller, at du har følgende dele: Lyd-/videokabel (1) S-videokabel (1) Fjernbetjening RMT-D116P (1) R6-batterier (størrelse AA) (2) Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen Du kan fjernbetjene afspilleren ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Indsæt to R6 (AA)-batterier, så + og på batterierne svarer til diagrammet i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren. Introduktion z Du kan fjernbetjene tv er og Sony AV-modtagere (forstærkerens) ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening Se side 61. Bemærk! Placer ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted. Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller lysapparaturer, da det kan medføre fejlfunktion. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode, for at undgå, at de beskadiges som følge af batterilækage og -ætsning. 7 DK

8 Tv-tilslutninger Introduktion Med denne tilslutning lytter du til lyden gennem tvhøjttalere (L: venstre, R: højre). Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv uden et SCART (EURO AV)-stik eller et videoindgangsstik. z Du kan få surround sound vha. TV ets indbyggede højttalere Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra indbyggede TV-højttalere uden at bruge virkelige baghøjttalere (VES TV: Virtual Enhanced Surround TV). Yderligere oplysninger findes på side 35. Nødvendige ledninger SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) (2) Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Læs nærmere i vejledningen til det tv, der skal tilsluttes. Bemærk! Når du angiver LINE til S VIDEO eller RGB under BRUGERDEFINERET INDSTILLING i klargøringsdisplayet, skal du bruge et SCART (EURO AV)-kabel, der er tilpasset hvert signal. Kontroller, at tv et kommunikerer til S VIDEO eller RGB, når tilslutningen foretages vha. SCART (EURO AV) -kablet. Læs nærmere i vejledningen, som fulgte med det tv, der skal tilsluttes. CD/-afspiller 5.1CH OUTPUT FRONT REAR C L AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT R WOOFER Til et vekselstrømsstik Videobåndoptager Til T LINE-1 (RGB)-TV Til i LINE-2 Til SCART-udgang (EURO AV) tv Til SCART-indgang (EURO AV) : Signalretning 8 DK

9 Hvis dit tv har to SCART (EURO AV)-stik CD/-afspiller LINE 1 (RGB) TV LINE 2 Videobåndoptager Hvis dit tv ikke har noget SCART (EURO AV)-stik Du kan tilslutte afspilleren til et TV (med lyd-/videoindgangsbøsninger) ved hjælp af det medfølgende lyd-/ videokabel. Hvis tv et har et S-video-indgangsstik, skal komponenten tilsluttes via S VIDEO OUT-stikket vha. det medfølgende S-videokabel og ikke med videokablet. Du får et bedre billede. Når du tilslutter kablerne, skal du sørge for, at det farvekodede kabel passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne. Gul (video) til gul, rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Lyd-/videokabel (medfølger) (1) Introduktion Gul Hvid (L) Rød (R) Gul Hvid (L) Rød (R) TV Til SCART (EURO AV) indgang x Sådan lytter du til lyden gennem tv-højttalere CD/-afspiller AUDIO OUT tv INPUT i i R L VIDEO OUT VIDEO L R AUDIO Til SCART (EURO AV) indgang x Hvis dit tv har en S-video-indgang S-videokabel (medfølger) (1) CD/-afspiller AUDIO OUT tv S VIDEO IN R L S VIDEO OUT INPUT L AUDIO R 9 DK

10 Tv-tilslutninger Introduktion Bemærk! Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Undlad at tilslutte denne afspiller til en videobåndoptager. Hvis du gør det, kan der forekomme billedstøj. VCR tv Indstillinger for afspilleren Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for afspilleren, afhængigt af TV et eller andre komponenter, der skal tilsluttes. Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet findes på side 47. CD/afspiller Tilslut direkte Afhængigt af TV et eller receiveren (forstærkeren) opstår der muligvis lydforvrængning, fordi niveauet for lydudgangen er højt. Angiv i dette tilfælde AUDIO ATT i LYDINDSTILLING til TIL på klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 56. Hvis du ikke kan se billederne fra en videobåndoptager via denne afspiller, der er tilsluttet et TV med RGB-komponentstik, skal du indstille til t (Audio/Video) på TV et. Hvis du vælger (RGB), kan TV et ikke modtage signalet fra videobåndoptageren. Hvis du vil bruge videobåndoptagerens SmartLink-funktion, skal du tilslutte videobåndoptageren til TV ets SmartLink-stik og tilslutte CD/-afspilleren til TV et med et andet stik. Hvis du tilslutter afspilleren til TV et via SCART (EURO AV)- stikkene, indstilles indgangskilden for TV et automatisk til afspilleren, når du starter afspilning eller trykker på en hvilken som helst knap undtagen! på afspilleren på fjernbetjeningen. Tryk i givet fald på TV/ på fjernbetjeningen for at returnere indgangen til TV et. Sådan tilsluttes afspilleren til et TV med bredformat Angiv TV TYPE i SKÆRMINDSTILLING til 16:9 (standardindstilling) i klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 51. Sådan tilsluttes afspilleren til et normalt TV Angiv TV TYPE i SKÆRMINDSTILLING til 4:3 LETTER BOX eller 4:3 BESKÅRET i klargøringsmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 51. Sådan tilsluttes afspilleren til et TV eller en videobåndoptager via et SCART (EURO AV)-stik, der passer til S video- eller RGB-signalerne Angiv LINE i BRUGERDEFINERET INDSTILLING til S VIDEO eller RGB i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 52. Når du spiller en plade, der er optaget med NTSCfarvesystemet, udsender afspilleren videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på TV er med PALfarvesystemet. I dette tilfælde skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen. 10 DK

11 Tilslutninger til modtager (forstærker) Tilslut modtageren (forstærkeren) på følgende måde. Se også vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. z Du kan høre surround-lyd, selv hvis du kun tilslutter fronthøjttalere Du kan bruge 3D sound imaging til at skabe virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (V, H) uden at bruge virkelige baghøjttalere (VES: Virtual Enhanced Surround og VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION). Yderligere oplysninger findes på side 35. Når du tilslutter ledningerne, skal du sørge for, at den farvekodede ledning passer sammen med de rette bøsninger på komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Sørg for, at tilslutningerne slutter tæt, for at undgå brummen og støj. Hvis du har en digital komponent, f.eks. en receiver (forstærker) med et digitalt stik, DAT eller MD, skal du tilslutte komponenten i DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksikal digitalledning (medfølger ikke). Optisk digitalledning (medfølger ikke) (1) Introduktion Nødvendige ledninger Lydkabel (medfølger ikke) (1) Koaksial digitalledning (medfølger ikke) (1) Hvid (L) Rød (R) S-videokabel (medfølger) (1) Hvid (L) Rød (R) Sæt ikke netledningen i et omkoblet vekselstrømsudtag, f.eks. udtaget på en modtager (forstærker). Dette kan medføre, at afspilningshukommelsen og menuindstillingerne bliver annulleret, når du slukker for modtageren. CD/-afspiller 5.1CH OUTPUT FRONT REAR C L AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT R WOOFER Til AUDIO OUT (R, L) Til DIGITAL OUT (COAXIAL) Til DIGITAL OUT (OPTICAL) Tag dækslet af. Til S VIDEO OUT Til S-videoindgang INPUT S VIDEO Til et vekselstrømsstik TV eller Til optisk digital indgang DIGITAL IN OPTICAL Forstærker med digitalstik, MDafspiller, DATafspiller osv. eller Til koaksial digital indgang COAXIAL CD Receiver (forstærker) L R : Signalretning Til lydindgang 11 DK

12 Tilslutninger til modtager (forstærker) Introduktion Bemærk! Du kan ikke se et billede med et S video-signal, hvis TV et ikke er tilpasset S-videosignalet. Tilslut komponenten via videoindgangen ved hjælp af videokablet (medfølger ikke) i stedet for S-videokablet, hvis TV et ikke har en S video-indgang. Yderligere oplysninger findes på side 9. Se vejledningen, der fulgte med TV et. Indstillinger for afspilleren ved hjælp af de digitale forbindelsesledninger Tilslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af en optisk eller koaksial digitalledning (medfølger ikke). Det er ikke nødvendigt at tilslutte lydkabel. Visse justeringer af indstillinger er nødvendige for afspilleren, afhængigt af de komponenter, der skal tilsluttes. Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet findes på side 47. Hvis modtageren (forstærkeren) ikke har en indbygget Dolby* Digital-dekoder, MPEGdekoder eller DTS-dekoder For at høre lyden via højttalere, som er tilsluttet en receiver (forstærker) med et digitalt stik eller for at udsende lyden til en digital komponent, f.eks. en DAT- eller MD-optager. Angiv LYDINDSTILLING -elementerne i klargøringsdisplayet (side 56) som vist i illustrationen nedenfor. Dette er standardindstillingerne. LYDINDSTILLING AUDIO ATT: FRA AUDIO DRC: STANDARD CHØJTTALER-EQ.: FLAD DOWN MIX: DOLBY SURROUND DIGITAL UDGANG: TIL DOLBY DIGITAL: D-PCM MPEG: PCM DTS: FRA 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit Indstil: Afslut: DISPLAY Indstil elementerne som vist Hvis du har en lydkomponent med en indbygget Dolby Digital-dekoder, MPEG-dekoder eller DTSdekoder Når du tilslutter en lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder A Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL på klargøringsdisplayet (side 57). Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget MPEG-dekoder B Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter MPEG til MPEG på klargøringsdisplayet (side 57). Når du tilslutter en lydkomponent med en indbygget DTS-dekoder C Angiv DIGITAL UDGANG i LYDINDSTILLING til TIL, og angiv derefter DTS til TIL på klargøringsdisplayet (side 57). LYDINDSTILLING AUDIO ATT: FRA AUDIO DRC: STANDARD CHØJTTALER-EQ.: FLAD DOWN MIX: DOLBY SURROUND Indstil: DIGITAL UDGANG: DOLBY DIGITAL: MPEG: DTS: 48kHz/96kHz PCM: Afslut: DISPLAY TIL DOLBY DIGITAL MPEG TIL 48kHz/16bit Bemærk! Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget Dolby Digital-dekoder, skal du ikke angive DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL. Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget MPEG-dekoder, skal du ikke angive MPEG til MPEG. Når du ikke tilslutter en lydkomponent med indbygget DTSdekoder, skal du ikke angive DTS til TIL. Den virtuelle 3D surround-effekt kan ikke høres, hvis du tilslutter komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket. Når du har foretaget tilslutningerne ved hjælp af en optisk eller koaksikal digitalledning, skal du ikke angive DOLBY DIGITAL til DOLBY DIGITAL, MPEG til MPEG, DTS til TIL og 48kHz/96kHz PCM til 96kHz/24bit. I så fald kommer der pludselig en høj lyd fra højttalerne, hvilket kan genere ørene eller beskadige højttalerne. Bemærk! Du kan ikke foretage direkte digital lydoptagelse fra plader optaget i surround-format med flere kanaler, ved hjælp af en MD- eller DAT-afspiller. 12 DK * Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-udgivede værker Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

13 5.1 Tilslutninger af kanal-surround Nogle er har et lydspor med op til 5.1-kanaler optaget i Dolby Digital- eller MPEG-lydformat. Vha. en modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange og 6 højttalere kan du få en mere realistisk lydoplevelse hjemme hos dig selv. 5.1-kanal står for 2 fronthøjttalere (venstre og højre), 2 baghøjttalere (venstre og højre), 1 centerhøjttaler og en subwoofer. Selvom du har færre end 6 højttalere, vil afspilleren fordele udgangssignalet til højttalerne på en passende måde. Denne afspiller har desuden en VIRTUEL 3D SURROUND-funktion. Du kan bruge 3D-lydbilledet til at flytte lyden fra baghøjttalerne væk fra højttalernes faktiske position (VIRTUAL REAR SHIFT) eller til at skabe 3 sæt virtuelle baghøjttalere ud fra 1 sæt faktiske baghøjttalere (VIRTUAL MULTI REAR osv.) Oplysninger om VIRTUEL 3D SURROUND finder du på side 35. Bemærk! Når en indeholder et lydspor med 7.1-kanaler optaget i MPEG-lydformat, mixes udgangslydsignalet ned til 5.1-kanaler. Placering af højttalerne Følgende forhold anbefales for at opnå den bedst mulige surround sound. Brug højttalere med en høj ydeevne. Brug bag- og centerhøjttalere, der svarer til fronthøjttalerne i størrelse og ydeevne. Anbring subwooferen mellem front-højttalerne (L, R), hvis det er muligt. Bemærk! Anbring ikke center- eller baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Når du tilslutter kablerne, skal du sørge for, at det farvekodede kabel svarer til de tilsvarende bøsninger på komponenterne. Rød (højre) til rød og hvid (venstre) til hvid. Kontroller, at forbindelserne sidder fast for at undgå summen og støj. Sæt ikke netledningen i et omkoblet vekselstrømsudtag, f.eks. udtaget på en modtager (forstærker). Dette kan medføre, at afspilningshukommelsen og menuindstillingerne bliver annulleret, når du slukker for modtageren. Bemærk! Tilslut ikke netledningen til en stikkontakt, og tryk ikke på POWER-knappen, før alle tilslutninger er foretaget. Læs nærmere i vejledningen til den komponent, der skal tilsluttes. Kablernes stik skal sættes helt ind i bøsningerne. En løs forbindelse kan forårsage summen og støj. Se side 11, hvis komponenten skal tilsluttes via DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-stikket ved hjælp af et digitalt optisk eller koaksialkabel (medfølger ikke). Klargøring af afspilleren Afhængigt af hvilke komponenter der tilsluttes, vil visse indstillinger være nødvendige. Brug klargøringsdisplayet til at ændre de forskellige indstillinger. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet finder du på side 47. Du får Dolby Digital-surround sound ved at tilslutte afspilleren til en modtager (forstærker) med 5.1- kanals indgange Indstil hver enkelt højttaler korrekt iht. din lytteposition (side 59). Introduktion Nødvendige kabler Lydkabel (medfølger ikke) (2) Til 5.1CH OUTPUT FRONT- og REAR-bøsningerne Hvid (L) Rød (R) Hvid (L) Rød (R) Mono-lydkabler (medfølger ikke) (2) Til 5.1CH OUTPUT C- og WOOFER-bøsninger S-videokabel (medfølger) (1) Til S VIDEO OUT-bøsningen 13 DK

14 5.1 Tilslutninger af kanal-surround Introduktion Til S VIDEOindgang S VIDEO IN TV CD/-afspiller Til S VIDEO OUT 5.1CH OUTPUT FRONT REAR C L AUDIO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/MPEG/ DOLBY DIGITAL LINE-1 (RGB) - TV LINE-2 R L COAXIAL OPTICAL VIDEO OUT S VIDEO OUT R WOOFER Til 5.1CH OUTPUT Til et vekselstrømsstik Til 5.1CH indgang AV-modtager (forstærker) med 5.1-kanals indgange DIGITAL IN TV/LD IN AC-3 RF IN COAX OPT TV/LD S-VIDEO IN VIDEO VIDEO 2 VIDEO 1 MONITOR S-VIDEO IN VIDEO S-VIDEO OUT VIDEO S-VIDEO IN VIDEO S-VIDEO OUT VIDEO S-VIDEO IN VIDEO S-VIDEO OUT VIDEO S-LINK CTRL A1 L FRONT 5.1 INPUT REAR C PRE OUT FRONT REAR WOOFER C L AC OUTLET R R TV/LD IN OPT CD IN OPT MD/DAT IN OPT SIGNAL GND AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN L R B FRONT WOOFER SPEAKERS A REAR C + MD/DAT OUT OPT IN IN IN REC OUT IN REC OUT IN L R R L R L R L PHONO TUNER CD MD/DAT TAPE Centerhøjttaler Fronthøjttaler (R) INPUT Subwoofer (aktiv type) Fronthøjttaler (L) Baghøjttaler (R) : Signalretning Baghøjttaler (L) 14 DK

15 Valg af sprog til displayet på skærmen Du kan vælge sproget til klargøringsdisplayet, kontrolmenuen eller til de meddelelser, der vises på skærmen. Standardindstillingen er ENGLISH. TV Vælg LANGUAGE SETUP ved hjælp af M/m, og tryk derefter på. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW Introduktion To set, press, then. To quit, press DISPLAY. </M/m/, DISPLAY 4 Vælg OSD ved hjælp af M/m, og tryk derefter på, eller. De sprog, du kan vælge, vises. Disse sprog varierer, afhængigt af afspilleren. 1 Når afspilleren er i stop-tilstand, skal du trykke på DISPLAY og vælge SETUP ved hjælp af M/m. Elementerne på skærmmenuen varierer, afhængigt af hvorvidt der er en plade i afspilleren. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ESPAÑOL DANSK SVENSKA SUOMI NORSK PORTUGUÊS To set, press, then. To quit, press SETUP. 5 Vælg det ønskede sprog ved hjælp af M/m, og tryk derefter på. Valgt element SETUP Select: SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: -MENU: LYD: UNDERTEKST: DANSK ENGLISH ORIGINAL FLØG LYD 2 Tryk på. Klargøringsdisplayet vises på TV-skærmen. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW Indstil: Afslut: DISPLAY 6 Tryk på DISPLAY. Indstillingsdisplayet forsvinder. To set, press, then. To quit, press DISPLAY. 7 Tryk flere gange på DISPLAY for at deaktivere menuskærmbilledet. 15 DK

16 Introduktion Valg af sprog til displayet på skærmen Sådan vender du tilbage til det forrige skærmbillede Tryk på ORETURN. Sådan foretages en annullering under et valg Tryk på DISPLAY. Betjeningsaktiverede lydeffekter (lyd-feedback) Afspilleren udsender betjeningsaktiverede lyde ved følgende handlinger. Den betjeningsaktiverende lyd-feedback er som standard deaktiveret. Bemærk! De sprog, du kan vælge, er vist i trin 4. Flere oplysninger findes på side 50. Betjening Tænd for strømmen Sluk for strømmen Tryk på H Tryk på X Stop af afspilning Betjening er ikke mulig Betjeningsaktiveret lyd Et bip To bip Et bip To bip Et langt bip Tre bip! A X Tryk på! på afspilleren, og tryk derefter på fjernbetjeningen. Strømindikatoren lyser grønt. Tryk på A, og tag pladen ud, hvis der er en plade i afspilleren. Tryk derefter på A igen for at lukke pladeskuffen. 2 Tryk på X på afspilleren, og hold den nede i over to sekunder. Der høres ét bip og lyd-feedback aktiveres. Sådan deaktiveres funktionen til lyd-feedback Når der ikke er en plade i afspilleren, skal du trykke på X på afspilleren og holde den inde i mere end to sekunder. Du hører to bip, og funktionen til lyd-feedback er deaktiveret. 16 DK

17 Afspilning af plader Afspilning af plader I dette kapitel beskrives, hvordan en /cd/video-cd afspilles. Når du spiller en plade, der er optaget med NTSC-farvesystemet, udsender afspilleren videosignalet eller klargøringsdisplayet osv. i NTSC-farvesystemet, og billedet vises måske ikke på tv er med PAL-farvesystemet. I så fald skal du åbne pladeskuffen og fjerne pladen. Afhængigt af en eller video-cd en er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se i vejledningen til pladen.! Strømindikator H A Justering af hovedtelefonernes lydstyrke. Til tilslutning af TV Afspilning af plader Tænd for tv et. Tænd for tv et, og vælg videoindgangen for at se billederne fra afspilleren. Når du bruger en receiver (forstærker) Tænd for receiveren (forstærkeren), og vælg den korrekte indstilling for at høre lyden fra afspilleren. 2 Tryk på! for at tænde for afspiller en. Afspilleren går i standby og strømindikatoren lyser rødt. 3 Tryk på A på afspilleren, og ilæg pladen i pladebakken. Afspilleren tændes automatisk og strømindikatoren lyser grønt. Med afspilningssiden nedad 4 Tryk på H. Pladeskuffen lukkes, og afspilleren starter afspilningen (Fortsat afspilning). Juster lydstyrken på TV et eller receiveren (forstærkeren). Efter trin 4 xved afspilning af en Der vises muligvis en -menu eller titelmenu på TVskærmen (se side 21). xved afspilning af en video-cd Afhængigt af video-cd en vises der muligvis en menu på TV-skærmen. Du kan afspille pladen interaktivt ved at følge vejledningen i menuen. (Oplysninger om PBCafspilning findes på side 22.) 17 DK

18 Afspilning af plader Afspilning af plader Sådan tændes afspilleren Tryk på! på afspilleren. Afspilleren er nu standby, og strømindikatoren lyser rødt. Tryk derefter på fjernbetjeningen. Afspilleren tænder, og strømindikatoren lyser grønt. Når afspilleren er standby, kan den også tændes vha. A på afspilleren eller ved at trykke på H. Sådan slukkes afspilleren Tryk på fjernbetjeningen. Afspilleren er nu standby, og strømindikatoren lyser rødt. Tryk på! på afspilleren for at slukke for strømmen til afspilleren. Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en cd Afspil ikke DTS-lydspor uden først at have tilsluttet afspilleren til en lydkomponent med en indbygget DTS-dekoder. Afspilleren udsender DTS-signalet via DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene, selvom DTS i LYDINDSTILLING er angivet til FRA i klargøringsdisplayet. Det kan genere dine ører eller beskadige højttalerne. Angiv lyden til STEREO, når du afspiller DTS-lydspor på en cd. (Se Ændring af lyden på side 31). Hvis du angiver lyden til 1/V eller 2/H, kommer der ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Hvis du afspiller en cd med et DTS-lydspor, kan der komme en høj lyd fra AUDIO OUT-stikkene, som generer ørerne eller beskadiger højttalerne. Sluk ikke for afspilleren ved at trykke på!, mens der afspilles en plade, da det kan annullere menuindstillingerne. Tryk først på x for at stoppe afspilningen, og tryk derefter på fjernbetjeningen for at slukke for afspilleren. Tryk på! på afspilleren, når strømindikatoren lyser rødt, og afspilleren er standby. Yderligere betjening Z./> H TV H A./> X x X x Bemærkninger om afspilning af DTS-lydsporene på en Signalerne fra DTS-lydsporene udsendes kun fra DIGITAL OUT OPTICAL- og COAXIAL-stikkene. Der udsendes ingen lyd fra AUDIO OUT-stikkene. Hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en indbygget DTS-dekoder, skal du ikke angive DTS i DIGITAL UDGANG til TIL i klargøringsdisplayet. I givet fald høres en høj lyd fra højttalerne, når du afspiller DTSlydsporet, hvilket påvirker ørerne og/eller beskadiger højttalerne. Når du angiver DTS i LYDINDSTILLING til FRA, høres ingen lyd fra DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL-stikkene, selvom du afspiller DTS-lydspor på er. Bemærk! Hvis du lader afspilleren eller fjernbetjeningen være i pauseeller stoptilstand i 15 minutter, vises pauseskærmen automatisk. Den vises også, hvis der afspilles en cd i mere end 15 minutter. Tryk på H for at fjerne pausebilledet. (Oplysninger om slukning af pauseskærmen finder du på side 52). Hvis du ikke bruger afspilleren eller fjernbetjeningen i mere end 30 minutter, når en plade ikke afspilles, slukkes afspilleren automatisk. (Auto Power Off-funktion) Hvis du vil Stoppe Holde pause Genoptage afspilning efter pause Gå til næste kapitel, spor eller sekvens med funktionen Fortsat afspilning Gå til det foregående kapitel, spor eller den foregående sekvens med funktionen Fortsat afspilning Stoppe afspilningen, og fjerne pladen Betjening Tryk på x. Tryk på X. Tryk på X eller H. Tryk på >. Tryk på.. Tryk på Z. Du kan afspille plader i forskellige tilstande, f.eks. Programmeret afspilning ved hjælp af menuen på skærmen (kontrolmenuen). Oplysninger om kontrolmenuhandlinger findes på side DK

19 Søgning efter et bestemt punkt på en plade Z Du kan finde et bestemt punkt på en plade med den ønskede hastighed ved at holde øje med billedet. Finde et punkt ved langsomt at holde øje med skærmen (afspilning i slow-motion) '3/#7 TV / Denne funktion kan kun benyttes til er eller videocd er. Tryk på for at finde et punkt i afspilningsretningen, eller tryk på for at finde et punkt i den modsatte retning, mens afspilleren holder pause. Når du finder det ønskede punkt, skal du trykke på H for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Afspilningshastigheden ændres, hver gang der trykkes på knappen eller under afspilning i slow motion. Der er to hastigheder at vælge imellem. Displayet skifter som følger, hver gang der trykkes. Afspilning af plader Bemærk! Afhængigt af en/video-cd en, vil nogle af de beskrevne funktioner muligvis ikke være tilgængelige. Finde et punkt hurtigt (søg) Hold #7 nedtrykket for at finde et punkt i afspilningsretningen ved hastigheden 1M*, eller hold '3 nedtrykket for at finde et punkt i den modsatte retning ved hastigheden 1m*, mens der afspilles en plade. Når du finder det ønskede punkt, skal du slippe knappen for at vende tilbage til normal hastighed. * Afspilningshastigheden 1M/1m er den samme som scanningshastigheden beskrevet nedenfor. Afspilningsretning 1 y 2 Modsat retning (kun ) 1 y 2 Afspilning ved 2 /2 er langsommere end ved 1 /1. Afspille en plade billede for billede Denne funktion kan kun benyttes til er eller video cd er. Tryk på #7 for at fortsætte til næste billede, når afspilleren holder pause. Tryk på '3 for at gå til den forgående ramme (kun ). Tryk på H for at vende tilbage til normal afspilning. Finde et punkt hurtigt ved at afspille en plade hurtigt fremad eller tilbage (scan) Tryk på for at finde et punkt i afspilningsretningen, eller tryk på for at finde et punkt i den modsatte retning, mens der afspilles en plade. Når du finder det ønskede sted, skal du trykke på H for at vende tilbage til normal hastighed. Afspilningshastigheden ændres, hver gang der trykkes på knappen eller under hurtig scanning. Der er tre hastigheder. Displayet skifter som følger, hver gang der trykkes: Afspilningsretning x2b (kun /cd) t 1M t 2M R Modsat retning x2b (kun ) t 1m t 2m R Afspilningshastigheden x2b/x2b er ca. dobbelt så hurtig som den normale hastighed. Afspilningshastigheden 2M/2m er hurtigere end 1M/1m. 19 DK

20 Genoptagelse af afspilning fra det punkt, hvor du har stoppet pladen (Genoptag afspilning) Afspilning af plader Afspilleren husker det sted, hvor du stoppede pladen. RESUME vises på displayet på frontpanelet, og du kan genoptage afspilningen derfra. Så længe pladeskuffen ikke åbnes, fungerer Genoptag afspilning, selvom afspilleren sættes i standby-tilstand med et tryk på fjernbetjeningen. H x Bemærk! Genoptag afspilning er ikke tilgængelig på alle er. Genoptag afspilning er ikke tilgængelig med funktionen Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning. Afhængigt af hvor du stoppede pladen, kan afspilleren muligvis genoptage afspilningen fra et andet punkt. Det punkt, hvor du har stoppet afspilningen, slettes, når: du åbner eller lukker pladeskuffen du slukker for strømmen ved at trykke på! på afspilleren du ændrer afspilningsfunktionen du starter afspilningen efter valg af titel, kapitel eller spor du ændrer indstillingerne i klargøringsdisplayet H x 1 Tryk på x for at stoppe afspilningen, mens du afspiller en plade. RESUME vises på displayet på frontpanelet og Disken starter igen fra det aktuelle punkt. Tryk på [STOP] igen, hvis du vil starte fra begyndelsen vises på skærmen. Hvis RESUME ikke vises, er Genoptag afspilning ikke tilgængelig. 2 Tryk på H. Afspilleren starter afspilningen fra det punkt, hvor du stoppede pladen i trin 1. z Sådan afspilles fra begyndelsen af pladen Når spilletiden vises i displayet på frontpanelet, før du starter afspilning, skal du trykke på x for at nulstille spilletiden og derefter trykke på H. 20 DK

21 Brug af ens menu Nogle er har en titelmenu eller en -menu, der kun findes på er. Brug af titelmenuen En er inddelt i lange afsnit med film eller et musikstykke kaldet titler. Når du afspiller en, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved hjælp af titelmenuen. TITLE Brug af -menuen Med nogle er kan du vælge indholdet af pladen ved hjælp af menuen. Når du afspiller disse er, kan du vælge sproget for underteksterne og lyden osv. ved hjælp af -menuen. MENU </M/m/, Afspilning af plader </M/m/, MENU TITLE </M/m/, </M/m/, 1 Tryk på TITLE. Titelmenuen vises på TV-skærmen. Indholdet af menuen varierer fra plade til plade. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge den ønskede titel. Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne til at vælge titlen. 3 Tryk på. Afspilleren begynder at afspille den valgte titel. Bemærk! På nogle er kan du muligvis ikke vælge titlen. På nogle er, kaldes en titelmenu blot en menu eller titel i den vejledning, der følger med pladen. Tryk på kan også hedde Tryk på SELECT. 1 Tryk på -MENU. -menuen vises på TV-skærmen. Indholdet af menuen varierer fra plade til plade. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge det element, du vil ændre. Afhængigt af pladen kan du bruge nummerknapperne til at vælge elementet. 3 Gentag trin 2 for at ændre andre elementer. 4 Tryk på. z Hvis du vil vælge sproget for -menuen Rediger indstillingen ved hjælp af -MENU i SPROG- INDSTILLING i klargøringsdisplayet. Yderligere oplysninger findes på side 50. Bemærk! Afhængigt af en kaldes en -menu muligvis bare en menu i vejledningen til pladen. 21 DK

22 Afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (PBC-afspilning) Afspilning af plader Ved afspilning af video-cd er med PBC-funktioner (afspilningskontrol) (ver. 2.0-plader) kan du udføre enkel interaktiv betjening, søgefunktioner og lignende. Med PBC-afspilning er det muligt at afspille video-cd er interaktivt ved at følge menuen på TV-skærmen. På denne afspiller, kan du bruge nummerknapperne,,., >, M/m og ORETURN under PBCafspilning. H./> ORETURN M/m Sådan vender du tilbage til menuen Tryk på ORETURN,. eller >. z Sådan annulleres PBC-afspilning af en video-cd med PBCfunktioner, og sådan afspilles pladen med funktionen Fortsat afspilning Du kan gøre det på to måder. Før du begynder at afspille, skal du vælge det ønskede spor ved hjælp af. eller > og derefter trykke på eller H. Før du begynder at afspille, skal du vælge spornummeret ved hjælp af nummerknapperne på fjernbetjeningen og derefter trykke på eller H. Der står Afspilning uden PBC på TV-skærmen, og afspillerne starter Fortsat afspilning. Du kan ikke afspille still-billeder, f.eks. en menu. Tryk på x to gange, og tryk derefter på H for at vende tilbage til PBC-afspilning. Nummerknapper TV Bemærk! Afhængigt af video-cd en står der Tryk på eller Tryk på SELECT i trin 3 i den medfølgende vejledning. Tryk i det tilfælde på H../> H M/m ORETURN 1 Start afspilningen af en video-cd med PBCfunktioner ved at følge trin 1 til 4 i Afspilning af plader på side Vælg det ønskede emnenummer. Tryk på M/m for at vælge emnenummeret. Du kan også vælge elementets nummer med nummerknappen på fjernbetjeningen. 3 Tryk på. 4 Følg vejledningen i menuen, når du skal udføre interaktive handlinger. Se i vejledningen til pladen, da fremgangsmåden kan variere afhængig af video-cd en. 22 DK

23 Brug af displayet på frontpanelet Z Du kan kontrollere oplysningerne om pladen, f.eks. det samlede antal titler, spor eller den resterende tid, ved hjælp af displayet på frontpanelet. Kontrol af den resterende tid Tryk på TIME/TEXT. Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af pladen, ændres visningen som vist nedenfor. Ved afspilning af en Visning af oplysninger under afspilningen af pladen Aktuelt surroundformat Pladetype Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSCformat TIME/TEXT Aktuelt kapitelnummer NTSC TITLE CHAP HOUR MIN SEC MPEG PGM SHUFFLE DTS ANGLE REPEAT1 Digital A-B Spilletid og nummer for det aktuelle kapitel Resterende tid for det aktuelle kapitel Spilletid og nummer for den aktuelle titel Resterende tid for den aktuelle titel Tekst TITLE CHAP HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE CHAP HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TITLE HOUR MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT Afspilning af plader Afspilningsstatus Aktuel Aktuelt titelnummer afspilningsfunktion Lyser, når du kan skifte vinkel Spilletid Tryk på TIME/TEXT Bemærk! På nogle er vises kapitelnummeret eller tiden måske ikke, eller du kan ikke ændre displayet på frontpanelet. Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende tid for pladen ikke. 23 DK

24 Brug af displayet på frontpanelet Afspilning af plader Ved afspilning af en cd/video-cd Visning af oplysninger under afspilning af en plade Afspilningsstatus VIDEO CD CD Pladetype Lyser, når afspilleren udsender signalet i NTSCformat Aktuel afspilningsfunktion Aktuelt spornummer Aktuelt indeksnummer NTSC TRACK INDEX MIN SEC PGM SHUFFLE REPEAT1 A-B PBC Lyser under PBC-afspilning (kun video-cd) Spilletid Kontrol af den resterende tid Tryk på TIME/TEXT. Hver gang du trykker på TIME/TEXT under afspilning af en plade, ændres displayet som vist nedenfor. Spilletid og aktuelt spornummer CD Resterende tid for det aktuelle spor CD Pladens spilletid CD TRACK INDEX MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT TRACK INDEX MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT MIN SEC z Ved afspilning af video-cd er med PBC-funktioner Det aktuelle sekvensnummer vises i stedet for det aktuelle spornummer og det aktuelle indeksnummer. I dette tilfælde ændres displayet på frontpanelet ikke, når du trykker på TIME/ TEXT. Hvis der indspilles en TEKST på pladen, ændres displayet på frontpanelet til et tekstdisplay, når du trykker på TIME/TEXT (se side 31). Resterende tid for pladen CD Tekst Tryk på TIME/ TEXT MIN SEC Tryk på TIME/ TEXT CD Tryk på TIME/TEXT Bemærk! Mens du anvender Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret afspilning, vises spilletiden og den resterende tid for pladen ikke. 24 DK

25 Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen Brug af kontrolmenuen Brug betjeningsmenuens display til at vælge startpunkt, afspille sekvenserne i den ønskede rækkefølge, ændre synsvinklerne og indstille Digital Cinema Sound- og andre funktioner. Valgmulighederne varierer, afhængigt af pladetypen. Yderligere oplysninger om hvert element i kontrolmenudisplayet findes på side I dette kapitel beskrives, hvordan plader afspilles med forskellige funktioner, samt hvordan de praktiske funktioner i menuen på skærmen bruges (kontrolmenu). </M/m/, DISPLAY DISPLAY ORETURN </M/m/, ORETURN Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen 1 Tryk på DISPLAY for at få vist kontr olmenuen på TV-skærmen. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 Aktuelt punkt TITEL Vælg: 25 DK

26 Brug af kontrolmenuen 2 Vælg det ønskede element ved hjælp M/ af m. Elementer 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGELSK Sådan foretages en annullering under et valg Tryk på ORETURN. Sådan får du vist andre elementer Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres kontrolmenudisplayet på følgende måde: Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen Valgt punkt 3 Tryk på. UNDERTEKST Vælg: 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 1: ENGELSK FRA 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK UNDERTEKST Vælg: 4 Vælg det ønskede element ved hjælp M/ af m. 1: ENGELSK FRA 1: ENGELSK 2: FRANSK 3: SPANSK 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 Annuller: RETURN Valgt punkt Elementer,Kontrolmenu 1 m Kontrolmenu 2 (Elementerne ændres til andre elementer bortset fra de tre øverste elementer) m AVANCERET-menu (se side 38) m Kontrolmenu deaktiveret Elementerne på kontrolmenudisplayet varierer afhængigt af pladen. z Nogle elementer kan vælges direkte Nogle elementer kan vælges ved at trykke på den pågældende knap på fjernbetjeningen. I det tilfælde vises kun det valgte element. Se siderne med de pågældende elementer for at få en vejledning i brug af fjernbetjeningen. Bemærk! For nogle elementer i kontrolmenuen er det nødvendigt med andre handlinger end valg af indstillingen. Yderligere oplysninger om disse elementer findes under de respektive emner. UNDERTEKST Vælg: Annuller: RETURN 5 Tryk på. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) C 0 1 : 3 2 : 5 5 FRA UNDERTEKST Vælg: 26 DK

27 Liste over elementer i kontrolmenuen TITEL (kun ) (side 28)/ SEKVENS (video-cd kun under PBCafspilning) (side 28)/ SPOR (kun video-cd) (side 28) KAPITEL (kun ) (side 28)/ INDEKS (kun video-cd) (side 28) SPOR (kun cd) (side 28) INDEKS (kun cd) (side 28) Du kan søge efter et sted på en ved at vælge titlen, kapitlet, sporet, indekset eller sekvensen. KLOKKEN/TEKST (side 29, 30, 31) Du kan kontrollere spilletiden og den resterende tid for den aktuelle titel, det aktuelle kapitel og spor, den samlede spilletid samt den resterende tid for pladen. Du kan også søge ved at indtaste tidskoden. Du kan kontrollere -teksten eller cd-teksten på pladen på TV-skærmen og displayet på frontpanelet. LYD (side 31) Hvis en er optaget med flersprogede spor, kan du vælge det ønskede sprog under afspilning af en. Hvis en er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG eller DTS), kan du vælge det ønskede lydformat, mens en afspilles. På cd er eller video-cd er kan du vælge lyden fra højre eller venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte kanal gennem både højre og venstre højttaler. UNDERTEKST (kun ) (side 34) På er, hvor flersprogede undertekster er optaget, kan du ændre sproget for underteksten på ethvert tidspunkt, mens du afspiller en og aktivere eller deaktivere det, når du vil. VINKEL (kun ) (side 35) På er, hvor der er optaget flere vinkler (multivinkler), kan du ændre vinklen i en sekvens. VIRTUEL 3D SURROUND (side 35) Vælg en af surround-indstillingerne, så du kan lytte til flere kanalers Dolby Digital- og MPEG-lyd- er med kun 2 eller 4 højttalere. Selv hvis du kun tilslutter 2 fronthøjttalere, gør Virtual Enhanced Surround (VES) og VIRTUAL SEMI MULTI DIMENSION det muligt for dig at høre 3D-lyd ved hjælp af 3D sound imaging, hvor der oprettes virtuelle baghøjttalere ved hjælp af lyden fra fronthøjttalerne (V, H), uden at der bruges rigtige baghøjttalere. Når der tilsluttes 2 fronthøjttalere og 2 baghøjttalere, kan denne funktions 3D-lydbillede bruges til at flytte baghøjttalernes lyd væk fra deres faktiske placering (VIRTUAL REAR SHIFT) eller skabe 3 sæt virtuelle baghøjttalere vha. 1 sæt faktiske baghøjttalere (VIRTUAL MULTI REAR osv.) AVANCERET (kun ) (side 38) Du kan aflæse oplysninger om afspilningen, f.eks. bithastighed eller positionen på pladen, der afspilles (lag). BRUGERDEFINERET BØRNESIKRING (side 39) Med et registreret kodeord kan du sætte begrænsninger for afspilning af en bestemt plade. Det samme kodeord bruges til såvel børnesikring (side 53) som brugerdefineret børnesikring. INSTALLATION (side 47) Du kan udføre den indledende klargøring, justere billedet og lyden samt angive forskellige udgange på klargøringsdisplayet. Du kan også angive et sprog til underteksterne og klargøringsdisplayet, begrænse børns afspilning osv. Yderligere oplysninger om brugen af klargøringsdisplayet findes på side 47. PROGRAM (side 40) Du kan afspille pladens indhold i den ønskede rækkefølge ved at arrangere rækkefølgen af titlerne, kapitlerne eller sporene på pladen for at oprette dit eget program. Brug af forskellige funktioner i kontrolmenuen SHUFFLE (side 42) Afspilleren kan indstilles til at springe mellem titler, kapitler eller spor og afspille dem i vilkårlig rækkefølge. Efterfølgende afspilning i vilkårlig rækkefølge kan resultere i en anden afspilningsrækkefølge. 27 DK

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-241-520-11 (2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M700DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-XA20ES by Sony Corporation 3-860-005-31 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-XA20ES 1997 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-CX355. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. 2002 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CDP-CX355 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. For

Lisätiedot

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-856-122-32 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FIN Se den medfølgende installerings-/monteringsvejledning angående installering og tilslutning. Katso ohjeet asennuksesta

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE305 CDP-C by Sony Corporation 3-810-585-62 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE305 CDP-C661 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå

MEX-R1 MEX-R5. _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= Multi Disc Player Multi Disc Player. «=OMMR=pçåó=`çêéçê~íáçå Multi Disc Player Multi Disc Player _ÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖ= h óíí çüàééí= _êìâë~åîáëåáåö= a^ cf ps Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning. Asennusta ja

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 2-588-610-41(1) Integrated Remote Commander Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RM-AV2500T 2005 Sony Corporation 2DK Funktioner RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en centraliseret styring af alle dine

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F

IC-optager Ejer-registrering Fejlsøgning ICD-P530F Klargøring IC-optager Betjeningsvejledning Ejer-registrering Modelnummeret sidder på bagpanelet, og serienummeret sidder inde i batterirummet. Noter serienummeret på pladsen nedenfor. Henvis til disse

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation

(1) Betjeningsvejledning FIN. Käyttöohje CDP-CE by Sony Corporation 3-856-161-41 (1) Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FIN CDP-CE105 1996 by Sony Corporation ADVARSEL! Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, således at risiko for brand eller stød undgås. Undlad

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-WS2D 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-243-237-62(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-M373NT CMT-M333NT 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-240-859-12(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI CMT-M90DVD 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot