BD/DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BD/DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation

2 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Du må ikke blokere enhedens ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner, osv. Du må ikke placere kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på enheden. Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt og anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Kun til indendørsbrug. Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil øge risikoen for øjenskade. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærkningen sidder udvendigt bag på. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Forholdsregler Om strømkilder Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve enheden er blevet slukket. Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker en uregelmæssighed ved enheden, skal den omgående tages ud af stikkontakten. 2 DK

3 Ophavsret og varemærker Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. Denne afspiller fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D- symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , , og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre lande. DTS er et registreret varemærke, og DTS-logoet, DTS-symbolet, DTS-HD og DTS-HD Master Audio er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Systemet har integreret teknologien HDMI TM (High- Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Logoet "AVCHD" og "AVCHD" er varemærker tilhørende Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. "BD-Live" og "BonusView" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation., "XMB", og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. "PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "Blu-ray Disc" er et varemærke. Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er varemærker. Logoerne "x.v.colour" og "x.v.colour" er varemærker tilhørende Sony Corporation. Logoerne "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD" er varemærker tilhørende Sony Corporation. Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Symbolerne og anvendes ikke i dette dokument. DK 3 DK

4 Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i denne betjeningsvejledning beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. De ikoner, f.eks., der vises øverst i hver beskrivelse, angiver, hvilket medie der kan bruges med den beskrevne funktion. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Understøttede diske" (side 141). I denne vejledning bruges "disk" som en generel henvisning til BD'er, dvd'er og cd'er, medmindre andet er angivet i teksten eller på tegningerne. Anvisningerne i denne vejledning gælder for BDV-IT1000 og BDV-IS1000. Eksemplerne er taget fra model BDV-IT1000. Betjeningsmæssige forskelle angives i teksten, f.eks. "BDV-IT1000". Elementerne i kontrolmenuen varierer, afhængigt af området. Standardindstillingen er understreget. Om S-AIR-funktionen Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der tillader trådløs transmission af lyd mellem S-AIR-produkter. Systemet understøtter følgende S-AIRprodukter: Surroundforstærker (medfølger): Gør det muligt at sende lyden trådløst via en surroundhøjttaler. Surroundbagforstærker (medfølger ikke): Gør det muligt at sende lyden trådløst via en surroundbaghøjttaler. S-AIR-modtager (medfølger ikke): Gør det muligt at sende lyden til et andet rum. S-AIR-produkterne kan købes som ekstraudstyr (udvalget af S-AIR-produkter varierer, afhængigt af område). I denne betjeningsvejledning angives der kun bemærkninger og anvisninger til surroundforstærkeren eller S-AIR-modtageren, når der bruges en surroundforstærker eller S-AIR-modtager. Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 99). 4 DK

5 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning...4 Om S-AIR-funktionen...4 Oversigt over dele og knapper...6 Introduktion Trin 1: Samling af højttalerne Trin 2: Placering af systemet Trin 3: Tilslutning af systemet Trin 4: Installation af det trådløse system Trin 5: Udførelse Lynopsætning Trin 6: Lyd fra de enkelte funktioner Afspilning Afspilning af en BD/dvd...74 Afspilning af en cd...82 Afspilning af billedfiler...84 Lydindstilling Surroundsound...86 Valg af lydtilstand...89 Indstilling af lyd...90 Tuner Brug af radioen...92 Brug af radiodatasystemet (RDS)...97 Ekstern lydenhed Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren...98 Brug af et S-AIR-produkt...99 Andre betjeningsmuligheder Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync Automatisk kalibrering af indstillinger Indstilling af højttalerne Betjening af tv'et eller andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening Brug af lydeffekter Brug af timerfunktionen Deaktivering af afspillerens knapper Indstillinger og justeringer Brug af installationsmenuen [Netværksopdatering] [Videoindstillinger] [Lydindstillinger] [BD/DVD-visningsindstillinger] [Indstillinger for foto] [HDMI-indstillinger] [Systemindstillinger] [Netværksindstillinger] [Lynopsætning] [Nulstilling] Yderligere oplysninger Forholdsregler Bemærkninger om diske Fejlfinding Selvdiagnosefunktion Understøttede diske Understøttede lydformater Opløsning for videoudgang Specifikationer Liste over sprogkoder Ordliste Indeks DK

6 Oversigt over dele og knapper Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes. Fjernbetjening Yderligere oplysninger om brug af fjernbetjeningen findes i afsnittet "Brug af fjernbetjeningen" (side 16). Knap nummer 5 og knappen ANALOG/, PROG + og H er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, når du betjener optageren. : Til betjening af systemet : Til betjening af tv'et : Til betjening af set-top-boks/digital satellitmodtager/sony-komponent (f.eks. videobåndoptager eller dvd-optager/afspiller, osv.) (yderligere oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et eller andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening" (side 112)). ONE-TOUCH THEATRE PLAY AV ANALOG SCENE SEARCH RETURN CLEAR FUNCTION PRESET REPLAY TUNING S-AIR MODE SLEEP A/V SYNC BRAVIA Sync TOP MENU STB TV BD OPERATION CHANGE DIGITAL TUNER MENU DECODING MODE TIME /ENTER TONE NIGHT DISPLAY HOME POP UP/MENU SOUND MODE ADVANCE PRESET PROG TUNING DIRECT TUNING DVD RECORDER HDD DVD OPTIONS DISPLAY Med låget åbnet. TOOLS qa A THEATRE (106) Skifter automatisk til den optimale videotilstand for film. ONE-TOUCH PLAY (74, 106) Et enkelt tryk på knappen, og tv'et tændes, indstilles til afspilning af en BD/dvd, og systemet starter automatisk afspilningen af en disk. AV "/1 (tændt/standby) (112) Tænder den tilsluttede komponent, f.eks. et tv eller en set-top-boks/digital satellitmodtager, eller indstiller til standbytilstand. "/1 (tændt/standby) (69, 74, 92) Tænder systemet, eller indstiller til standbytilstand. B A (åbn/luk) (74) Åbner og lukker diskskuffen. OPERATION CHANGE (16, 112) Skifter den kilde, der skal betjenes med fjernbetjeningen. : Du kan betjene set-top-boks/digital satellitmodtager. : Du kan betjene tv'et. : Du kan betjene enheden. C Nummerknapper (74, 93, 112) Gør det muligt at indtaste titel/ kapitelnummer eller radiofrekvens, osv. 6 DK

7 CLEAR (79, 112) Gør det muligt at slette det, der er indtastet i feltet. / (tekst-tv) (114) Åbner tekst-tv. TIME (80) Viser den forløbne/resterende spilletid på frontpaneldisplayet. ENTER (112) Anvender det valgte element. - (114) - gør det muligt at vælge et kanalnummer over 10. D (lyd) (90) Vælger lydformat/spor. (undertekst) (77) Vælger sprog for undertekster, hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en BD-rom/dvd-video. (vinkel) (77) Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget flere vinkler på en BD-rom/dvd-video. t/ (Tv-indgang) (112) Skifter tv'ets indgangskilde til tv og andre indgangskilder. ANALOG (112) Skifter til analog tilstand. DIGITAL (112) Skifter til digital tilstand. (bredformat) (112) Ændrer formatforhold for det tilsluttede tv. E SCENE SEARCH (79) Skifter til tilstanden Scenesøgn., der gør det muligt at gå hurtigt fra scene til scene inden for den aktuelle titel. TONE (116) Tilpasser lyden ved at ændre frekvenskurven for en lyd. NIGHT (116) Aktiverer funktionen nattilstand. DISPLAY (80) Gør det muligt at få vist afspilningsoplysninger på tv-skærmen. F Farveknapper (rød/grøn/gul/blå) (94, 128) Genvejstaster til valg af elementer i menuer på nogle BD'er (kan også bruges til Javabaseret interaktiv betjening af BD'er). G TOP MENU (78) Åbner eller lukker hovedmenuen på BD'er eller dvd'er. POP UP/MENU (78) Åbner eller lukker BD-rom'ens pop opmenu eller menuen på en dvd. / (oplysninger/vis skjult tekst) (114) Viser oplysninger. OPTIONS (74, 82, 84, 92) Viser indstillingsmenuen med de indstillinger, der kan vælges på tvskærmen. HOME (69, 74, 82, 84, 92, 99, 108, 118) Åbner og lukker menuen Home på systemet. RETURN (92, 112, 128) Vender tilbage til den forrige visning. C/X/x/c (69, 74, 82, 84, 92, 99, 108, 118) Flytter markeringen, så det viste element kan vælges. (ENTER) (69, 74, 82, 84, 92, 99, 108, 118) Anvender det valgte element. (vejledning) (112) Viser den elektroniske programguide (EPG). TOOLS (112) Viser betjeningsmenuen til den aktuelle visning. H FUNCTION (73, 74, 82, 84, 92, 98) Vælger en kilde til afspilning. SOUND MODE (89) Vælger en passende lydtilstand til film eller musik. 7 DK

8 I./> (forrige/næste) (74, 82, 84) Skifter til forrige/næste kapitel, spor eller fil. Tryk to gange på. for at gå til begyndelsen af det forrige spor. PRESET +/ (92) Vælger en gemt radiostation. REPLAY/ADVANCE (74) Afspiller sekvensen igen/går lidt fremad i sekvensen. m/m (hurtig tilbage/hurtig fremad) (74, 82) Spoler disken hurtigt tilbage/fremad, når der trykkes på disse knapper under afspilningen. Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden. Tryk på H for at vende tilbage til normal hastighed. TUNING +/ (92) Søger efter radiostationer. H (afspil) (74, 82, 84) Starter eller genoptager en afspilning. Afspiller et diasshow, når der isættes en disk med JPEG-billedfiler. S-AIR MODE (99) Vælger afspilningstilstand for S-AIRmodtageren. X (pause) (74, 82, 84) PROG +/ (112) Vælger en højere eller lavere kanal. c/c (114) Når du har trykket på /, kan du vælge den næste (c) eller forrige (C) side på tekst-tv. K SLEEP (117) Indstiller timerfunktionen. TUNER MENU (95) Åbner menuen med tunerindstillinger. DIRECT TUNING (95) Vælger radiofrekvenser. A/V SYNC (82) Gør det muligt at justere forsinkelsen mellem billedet og lyden. DECODING MODE (86) Vælger systemets forudprogrammerede afkodningstilstande, der giver dig imponerende og kraftig biograflyd i din stue. DVD RECORDER (112) Skifter betjeningstilstand for dvd-optagere fra Sony. HDD: tilstanden HDD DVD: tilstanden DVD DISPLAY (92) Skifter visningen af radiooplysninger på frontpaneldisplayet mellem frekvens og stationens navn. Sætter afspilningen på pause eller genoptager afspilningen. x (stop) (74, 82, 84) Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste punkt du afspillede eller det sidste billede i en billedmappe. J (lyd fra) (74, 82, 112) Slå lyden fra midlertidigt. 2 (lydstyrke) +/ (74, 112) Indstiller lydstyrken. 8 DK

9 Frontpanel FUNCTION VOLUME HDMI S-AIR A "/1 (tændt/standby) (74) Tænder enheden eller sætter afspilleren i standbytilstand. B Soft-touch-knapper (74) Knapperne bruges ved at trykke forsigtigt på symbolet eller den fremspringende del. Du må ikke trykke hårdt. H (afspil) Starter eller genoptager en afspilning. Afspiller et diasshow, når der isættes en disk med JPEG-billedfiler. x (stop) Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste punkt du afspillede eller det sidste billede i en billedmappe. FUNCTION Vælger en kilde til afspilning. VOLUME +/ Indstiller afspillerens lydstyrke. A (åbn/luk) Åbner og lukker diskskuffen. C Indikatoren S-AIR Lyser, når der sættes en S-AIR-transceiver i enheden, og når systemet sender lyden. D Indikatoren HDMI Lyser, når HDMI OUT-stikket er sluttet korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr (High-bandwidth Digital Content Protection) med HDMI- eller DVI-indgang (Digital Visual Interface). E Indikatoren DISC Blinker: Systemet indlæser en disk. Lyser konstant: Der er isat en disk (når der ikke er isat en disk, lyser indikatoren DISC ikke). F Frontpaneldisplay G Diskskuffe (74) H (fjernbetjeningsmodtager) (16) 9 DK

10 Frontpaneldisplay Om indikatorer på frontpaneldisplayet D + EX TrueHD DTS HD MSTR HI RES DTS ES 96 / 24 LBR MATRIX L PCM DISCRETE AAC TUNED MONO ST EXT HD SLEEP 24P NIGHT PL x NEO:6 D C S HDMI 1 2 A Afspilningsstatus. B Lyser, når der modtages en station (kun radio) (92). C Mono-/stereoeffekt (kun radio) (92). D Lyser, når den eksterne hukommelse er genkendt (64). E Lyser, når der modtages et 720p/1080i/ 1080p-videosignal fra HDMI OUTstikket eller et 720p/1080i-videosignal fra COMPONENT VIDEO OUT-stikkene. F Blinker, når timerfunktionen er aktiveret (117). G Viser systemstatus, f.eks. kapitel-, titeleller spornummer, tidsoplysninger, radiofrekvens, afspilningsstatus, afkodningstilstand, osv. H Blinker, når systemet opretter forbindelse til netværket. I Lyser, når der sendes et p/ 24Hz-videosignal. J Lyser, når nattilstand er slået til (116). K Lyser, når HDMI IN1 eller 2-stikket er sluttet korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr (High-bandwidth Digital Content Protection) med HDMI- eller DVIudgang (Digital Visual Interface). L Aktuelt lydformat. 10 DK

11 Bagpanel BDV-IT1000 COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB/ PR/ CB CR IR REMOTE TV OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN VIDEO S-VIDEO OUT IN COAXIAL LAN(100) Y PB / CB PR / CR SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN HDMI IN 1 IN 2 OUT EZW-RT10 ANTENNA DC5V 500mA MAX EXTERNAL 75 COAXIAL FRONT R SPEAKER FRONT CENTER WOOFER L TV AUDIO IN VIDEO R R AUDIO SAT/CABLE IN L L A.CAL MIC ECM-AC2 DMPORT DC5V 700mA MAX FM AM BDV-IS1000 COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB/ PR/ CB CR TV OPTICAL SAT/CABLE DIGITAL IN VIDEO S-VIDEO COAXIAL LAN(100) Y PB / CB PR / CR SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN HDMI IN 1 IN 2 OUT EZW-RT10 ANTENNA DC5V 500mA MAX EXTERNAL 75 COAXIAL FRONT R SPEAKER FRONT CENTER WOOFER WOOFER L 1 2 TV AUDIO IN VIDEO R R AUDIO SAT/CABLE IN L L A.CAL MIC ECM-AC2 DMPORT DC5V 700mA MAX FM AM A LAN (100)-stik (65) B COMPONENT VIDEO IN (SAT/CABLE)- stik (59) C COMPONENT VIDEO OUT-stik (57) D VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO)-stik (57) E HDMI IN1/2-stik (59) F IR REMOTE (IN, OUT) (16) (kun BDV-IT1000) G DIGITAL IN (TV OPTICAL)-stik (57) H DIGITAL IN (SAT/CABLE OPTICAL, COAXIAL)-stik (59) I EZW-RT10-åbning (63) J AM-stik (62) K FM 75Ω COAXIAL-stik (62) L HDMI OUT-stik (57) M DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-stik (59) N A.CAL MIC-stik (69, 108) O SAT/CABLE IN (VIDEO, AUDIO R/L)- stik (59) P TV (AUDIO IN R/L)-stik (57) Q EXTERNAL-port (64) R SPEAKER-stik (54) 11 DK

12 Surroundforstærker Frontpanel Bagpanel EZW-RT10 POWER POWER/ON LINE S-AIR ID A B C PAIRING SPEAKER L PHONES SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK R A PHONES-stik (67) B POWER (ON/OFF) (67, 102) C POWER / ON LINE-indikator (67, 99) D PAIRING-indikator (102) E PAIRING (102) F Port til trådløs transceiver (EZW-RT10) (63) G S-AIR ID-kontakt (67, 99) H SPEAKER L-stik (54) I SPEAKER R-stik (54) J SURROUND SELECTOR-kontakt (67, 102) 12 DK

13 Introduktion Udpakning BDV-IT1000 Introduktion Fronthøjttalere (2) Fødder (4) Beslagskjulere (10) Surroundhøjttalere (2) Stænger (4) Skruer (5) AM-rammeantenne (1) Centerhøjttaler (1) Lange skruer (8, sort) FM-ledningsantenne (1) Subwoofer (1) Klæbepuder (2 tykke, 2 tynde) eller Højttalerkabler (6, hvid/rød/ blå/grå/grøn/lilla) Skrueskjulere (3 korte, 2 lange) Vægbeslag (øverst) (5) Gitter (5) Vægbeslag (nederst) (5) Videokabel (1) Fjernbetjening (1) 13 DK

14 R6-batterier (AA) (2) Kalibreringsmikrofon (1) Surroundforstærker (1) Introduktion Kabelskjuler (1) Kabelholder (1) Trådløse transceivere til enhed (2) Betjeningsvejledning Grundlæggende tilslutning (plakat) Vejledning til installation af højttalere (plakat) Forholdsregler ved brug af højttalerne (folder) Undgå at røre ved højttalerenhederne, når du pakker højttalerne ud. Sørg for, at højttalerne ikke kommer tæt på hinanden. Højttalere er magnetiske og kan ramme hinanden og forårsage skader. Sørg for, at magnetiske genstande som ure, magnetiske kort, osv. ikke kommer tæt på højttalerne. 14 DK

15 BDV-IS1000 Fronthøjttalere (2), centerhøjttaler (1) og surroundhøjttalere (2) FM-ledningsantenne (1) eller Skruetrækker (1) Introduktion Videokabel (1) Surroundforstærker (1) Fjernbetjening (1) Kabelskjuler (1) Subwoofer (1) R6-batterier (AA) (2) Kabelholder (1) Kalibreringsmikrofon (1) AM-rammeantenne (1) Trådløse transceivere til enhed (2) Beslag (5) Betjeningsvejledning Grundlæggende tilslutning (plakat) 15 DK

16 Brug af fjernbetjeningen Introduktion Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol vender korrekt. Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. Om brug af fjernbetjeningen Du kan betjene systemet, tv'et og en set-top-boks/digital satellitmodtager med den medfølgende fjernbetjening. Du kan skifte betjeningstilstand med OPERATION CHANGE. THEATRE ONE-TOUCH PLAY AV BRAVIA Sync 1 1 STB TV BD OPERATION CHANGE x Betjening af systemet Tryk på BD (BD lyser i 1 sekund). Fjernbetjeningen skifter til betjening af systemet, og BD lyser, når du trykker på knapperne for at betjene systemet. Når du betjener systemet, skal fjernbetjeningen rettes mod fjernbetjeningsmodtageren på enheden. x Betjening af tv'et Tryk på TV (TV lyser i 1 sekund). Fjernbetjeningen skifter til betjening af tv'et, og TV lyser, når du trykker på knapperne for at betjene tv'et (TV lyser ikke, når du trykker på en knap, der ikke er tilgængelig for tv'et). Hvis du vil betjene tv'et, skal du indstille fjernbetjeningens signal, så det passer til tv'et. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et eller andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening" (side 112). 16 DK

17 Y Y FRONT R PB/ CB PB / CB FRONT L PR / CR VIDEO DC5V CENTER WOOFER 500mA MAX S-VIDEO OUT AUDIO IN VIDEO IN R R AUDIO OPTICAL L L ECM-AC2 COAXIAL DC5V 75 COAXIAL x Betjening af set-top-boks/digital satellitmodtager/sony-komponent (f.eks. videobåndoptager, dvd-afspiller/optager, osv.) Tryk på STB (STB lyser i 1 sekund). Fjernbetjeningen skifter til betjening af set-top-boks/digital satellitmodtager, og STB lyser, når du trykker på knapperne for at betjene enhederne (STB lyser ikke, når du trykker på en knap, der ikke er tilgængelig for set-top-boksen/den digitale satellitmodtager). Hvis du vil betjene en set-top-boks/digital satellitmodtager/sony-komponent, skal du indstille fjernbetjeningens signal, så det passer til din set-top-boks/digitale satellitmodtager. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et eller andre komponenter med den medfølgende fjernbetjening" (side 112). Introduktion Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lamper. Dette kan medføre fejl. Sådan bruges fjernbetjeningen uden for systemets rækkevidde (kun BDV-IT1000) Du kan bruge fjernbetjeningen uden for systemets rækkevidde ved at slutte en IR-repeater (medfølger ikke) til enheden. Brug dette ekstraudstyr, når du installerer enheden et sted, hvor fjernbetjeningens signal ikke kan modtages. Enhedens bagpanel COMPONENT VIDEO OUT PR/ CR VIDEO OUT IR REMOTE TV SAT/CABLE DIGITAL IN LAN(100) SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN HDMI IN 1 IN 2 OUT EZW-RT10 ANTENNA EXTERNAL SPEAKER TV SAT/CABLE IN A.CAL MIC DMPORT 700mA MAX FM AM IR REMOTE OUT IN IR-repeater 17 DK

18 Trin 1: Samling af højttalerne Introduktion (kun BDV-IT1000) Du kan placere højttalerne på to måder ved hjælp af fødder: Hvis du vil placere dem på gulvet, skal du bruge højttalerfødder (side 23), og hvis du vil placere dem på et bord, en hylde, osv., skal du bruge bordfødder (side 31). Højttalerne skal samles, før de tilsluttes. Forholdsregler ved brug af højttalerne Når du flytter højttalerne, skal du holde en hånd under bordfoden, mens du holder i en af højttalerens sider med den anden hånd. Hvis du bruger højttalerfødder, skal du både holde i stangen og i foden. Hvis du gør følgende, kan højttaleren tage skade. Vælter højttaleren. Ryster højttaleren. Svinger højttaleren. Skubber højttaleren. Slår højttaleren. Samling af højttalerne Brug delene som følger: Fronthøjttalere (2) Surroundhøjttalere (2) Centerhøjttaler (1) Højttalerkabler (5, hvid/rød/blå/grå/grøn) Skrueskjulere (3 korte, 2 lange) Gitter (5) Brug følgende, hvis du bruger højttalerfødder: Fødder (4) Stænger (4) Lange skruer (8, sort) Brug følgende, hvis du bruger bordfødder: Bordfødder (4) * * Bordfødder skrues på fødderne. Bordfødder skal skrues af, før de kan afmonteres. Selvom den forreste del af fronthøjttaleren ser en smule anderledes ud end surroundhøjttaleren, samles de på samme måde. 18 DK

19 Yderligere oplysninger om samling af højttalerkabler findes på side 54. Bred et underlag ud på gulvet for ikke at beskadige gulvet, når du samler højttalerne. Undgå at røre ved højttalerenhederne, når du samler dem. Eks.: Fronthøjttaler Introduktion Højttalerenhed Tip Front-, center- og surroundhøjttalerne kan hænges op på væggen ved hjælp af vægbeslaget (medfølger) (side 42). Hvis du vil gøre dette, må du ikke montere højttalerfødder og bordfødder på højttaleren. Sådan identificeres højttalerne Se mærkatet på højttaleren. Venstre fronthøjttaler (L): FRONT L (hvid) Højre fronthøjttaler (R): FRONT R (rød) Venstre surroundhøjttaler (L): SUR L (blå) Højre surroundhøjttaler (R): SUR R (grå) Centerhøjttaler: CENTER (grøn) 19 DK

20 Samling af centerhøjttaleren Introduktion 1 Tag dækslet af højttaleren. Frigør dækslet ved at sætte en tynd, flad genstand i indhakket på dækslet. Hvis du vil sætte dækslet på igen, skal du se trin 3. Det afmonterede dæksel skal bruges i et senere trin, så pas godt på det. Centerhøjttaler Dæksel, Indhak Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 2 Sæt højttalerkablet i højttaleren. Brug højttalerkablerne (grøn). Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Centerhøjttaler Stik (grøn) Kabelkappe (grøn) 3 # Kontroller polariteten på mærkatet. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 20 DK

21 3 Fastgør højttalerkablet ved at føre det gennem åbningen, og sæt derefter dækslet på højttaleren. Centerhøjttaler Introduktion Åbning Dæksel, Højttalerkabler 4 Sæt skrueskjuleren på højttaleren. Brug skrueskjuleren (kort). Tryk skrueskjulerens ender ned over tappen, og tryk den ned for at integrere den i højttalerens front., Skrueskjuler (kort) 21 DK

22 5 Sæt gitteret på højttaleren. Vær omhyggelig med, hvordan gitteret vender. "SONY"-logoet skal sidde i venstre side af gitteret. Introduktion "SONY"-mærke Gitter Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Sørg for at bruge højttalerne med gitteret monteret. Du må ikke trykke på det monterede gitter. Det kan beskadige højttalerenheden. 6 Sæt klæbepuderne på bunden af højttaleren. Monter de tykke klæbepuder langs højttalerens front og de tynde klæbepuder langs højttalerens bagside, så højttaleren skråner opad, når den placeres på et tv-bord, osv. Tykke klæbepuder Centerhøjttalerens bund Set fra siden Tynde klæbepuder Tynde klæbepuder Tykke klæbepuder 22 DK

23 Samling af front/surroundhøjttalerne med højttalerfødder 1 Monter stangen på foden. Sørg for, at de fremspringende dele på stangen og foden er ud for hinanden ved monteringen. Skru stangen på foden med to lange sorte skruer (medfølger). Stang Introduktion Front, Lange skruer Front Fod 2 Før højttalerkablet gennem hullet i bunden af foden, og træk kablet ud i den øverste ende af stangen. Husk, at sno højttalerkablets løse ender sammen, før det føres gennem hullet. Højttalerkabel 23 DK

24 3 Fjern skruen fra højttaleren. Den afmonterede skrue skal bruges til at montere højttaleren på stangen, så pas godt på den. Introduktion Fronthøjttaler Skrue Surroundhøjttaler Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 24 DK

25 4 Sæt højttalerkablet i højttaleren. Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Brug højttalerkablerne som følger: Venstre fronthøjttaler (L): Hvid Højre fronthøjttaler (R): Rød Venstre surroundhøjttaler (L): Blå Højre surroundhøjttaler (R): Grå Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Introduktion Stik Fronthøjttaler Kabelkappe Kontroller polariteten på mærkatet og farven. Stik Surroundhøjttaler Skub højttalerkablerne så langt ind i højttalerklemmerne på højttaleren som muligt. Kontroller, om kablerne sidder fast ved at trække forsigtigt i dem et ad gangen. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Tip Når du tager højttalerkablerne ud af højttalerklemmerne, skal du trække i højttalerkablerne, mens du trykker på den hvide knap på højttalerklemmen med et værktøj, f.eks. en flad skruetrækker. 25 DK

26 Introduktion 5 Sæt højttaleren på stangen. Sørg for, at stangen og højttaleren er ud for hinanden ved monteringen. Spænd højttaleren fast med den skrue, som du afmonterede i trin 3. Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Fronthøjttaler Surroundhøjttaler, Skrue Skrue Tilpas højttalerkablets længde. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 6 Overskydende højttalerkabel rulles op fra undersiden af foden og fastgøres ved at føre det gennem kabelholderen. Højttalerkabel Fodens underside Overskydende kabel 26 DK

27 7 Sæt skrueskjuleren på højttaleren. Brug den korte skrueskjuler til fronthøjttaleren og den lange skrueskjuler til surroundhøjttaleren. Tryk skrueskjulerens ender ned over tapperne, og tryk den ned for at integrere den i højttalerens front. Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Introduktion "J"-mærke Skrueskjuler (kort) Skrueskjuler (lang) 27 DK

28 8 Sæt gitteret på højttaleren. Vær omhyggelig med, hvordan gitteret vender. "SONY"-logoet skal sidde nederst på gitteret. Introduktion Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Gitter Gitter Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Sørg for at bruge højttalerne med gitteret monteret. Du må ikke trykke på det monterede gitter. Det kan beskadige højttalerenheden. 28 DK

29 Færdigsamlet illustration med højttalerfødder Venstre fronthøjttaler (L): Hvid mærkat Højre fronthøjttaler (R): Rød mærkat Venstre surroundhøjttaler (L): Blå mærkat Højre surroundhøjttaler (R): Grå mærkat Introduktion Hvid Rød Blå Grå Grøn Centerhøjttaler: Grøn mærkat 29 DK

30 Når du flytter højttalerne, skal du holde i foden og stangen (1) ikke i højttalerdelen (2). Introduktion 30 DK

31 Samling af front/surroundhøjttalerne med bordfødder 1 Skru de korte skruer ud af fodens bund, og tag bordfoden ud af foden. Fodens underside Bordfod Introduktion Korte skruer, Fod Gem de afmonterede skruer, så du ikke mister dem. 2 Før højttalerkablet gennem hullet i bunden af bordfoden. Bordfodens underside Højttalerkabel 31 DK

32 3 Fjern skruen fra højttaleren. Den afmonterede skrue skal bruges til at montere bordfoden. Pas på, at skruen ikke bliver væk. Introduktion Fronthøjttaler Skrue Surroundhøjttaler Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 32 DK

33 4 Sæt højttalerkablet i højttaleren. Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Brug højttalerkablerne som følger: Venstre fronthøjttaler (L): Hvid Højre fronthøjttaler (R): Rød Venstre surroundhøjttaler (L): Blå Højre surroundhøjttaler (R): Grå Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Introduktion Fronthøjttaler Stik Kabelkappe 3 # Kontroller polariteten på mærkatet. Surroundhøjttaler Skub højttalerkablerne så langt ind i højttalerklemmerne på højttaleren som muligt. Kontroller, om kablerne sidder fast ved at trække forsigtigt i dem et ad gangen. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Tip Når du tager højttalerkablerne ud af højttalerklemmerne, skal du trække i højttalerkablerne, mens du trykker på den hvide knap på højttalerklemmen med et værktøj, f.eks. en flad skruetrækker. 33 DK

34 Introduktion 5 Monter højttaleren på bordfoden. Sørg for, at bordfoden og højttaleren er ud for hinanden ved monteringen. Spænd højttaleren fast med den skrue, som du afmonterede i trin 3. Eks.: Fronthøjttaler, Tilpas højttalerkablets længde. Skrue Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 6 Overskydende højttalerkabel rulles op fra undersiden af bordfoden og fastgøres ved at føre det gennem åbningen. Højttalerkabel Bordfodens underside Åbning Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 34 DK

35 7 Sæt skrueskjuleren på højttaleren. Brug den korte skrueskjuler til fronthøjttaleren og den lange skrueskjuler til surroundhøjttaleren. Tryk skrueskjulerens ender ned over tapperne, og tryk den ned for at integrere den i højttalerens front. Fronthøjttaler Surroundhøjttaler "J"-mærke Introduktion Skrueskjuler (kort) Skrueskjuler (lang) Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 8 Sæt gitteret på højttaleren. Vær omhyggelig med, hvordan gitteret vender. "SONY"-logoet skal sidde nederst på gitteret. Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Gitter Gitter "SONY"-mærke "SONY"-mærke Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Sørg for at bruge højttalerne med gitteret monteret. Du må ikke trykke på det monterede gitter. Det kan beskadige højttalerenheden. 35 DK

36 Færdigsamlet illustration med bordfødder Introduktion Venstre fronthøjttaler (L): Hvid mærkat Højre fronthøjttaler (R): Rød mærkat Venstre surroundhøjttaler (L): Blå mærkat Højre surroundhøjttaler (R): Grå mærkat Hvid Rød Blå Grå Grøn Centerhøjttaler: Grøn mærkat Når du flytter front- eller surroundhøjttaleren, skal du holde i bordfoden (1) ikke i højttalerdelen (2). Eks.: Fronthøjttaler 36 DK

37 Trin 2: Placering af systemet Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne (ikke subwooferen) med samme afstand til lyttepositionen (A). Placer systemet som vist nedenfor. BDV-IT1000 Introduktion A F C G A A A B E A Venstre fronthøjttaler (L) B Højre fronthøjttaler (R) C Centerhøjttaler D Venstre surroundhøjttaler (L) E Højre surroundhøjttaler (R) F Subwoofer G Enhed H Surroundforstærker D A A H A I A J K For surroundbaghøjttalere (medfølger ikke) I Venstre surroundbaghøjttaler (L) J Højre surroundbaghøjttaler (R) K Surroundforstærker BDV-IS1000 A F A C G A B A A Venstre fronthøjttaler (L) B Højre fronthøjttaler (R) C Centerhøjttaler D Venstre surroundhøjttaler (L) E Højre surroundhøjttaler (R) F Subwoofer G Enhed H Surroundforstærker A H E D A A I A J K For surroundbaghøjttalere (medfølger ikke) I Venstre surroundbaghøjttaler (L) J Højre surroundbaghøjttaler (R) K Surroundforstærker 37 DK

38 Introduktion Om surroundbaghøjttaleren Du kan lytte til 7.1 kanals surroundsound med surroundbaghøjttalerne ved at købe en ekstra surroundforstærker (medfølger ikke). Brug almindelige højttalere som surroundbaghøjttalere. Hvis du vil bruge surroundforstærkeren til surroundbaghøjttalerne, skal du slutte surroundbaghøjttalerne (medfølger ikke) til surroundforstærkeren, se "Brug af et S-AIR-produkt" (side 99). Du må ikke placere forhindringer omkring højttaleren. Når du har installeret højttalerne, skal du placere højttalerkablerne på en sådan måde, at højttalerne ikke vælter, hvis du får foden ind i kablerne. Du må ikke placere centerhøjttaleren på tv'et. Du må ikke placere højttalerne skråt. Du må ikke placere højttalerne på steder, hvor de udsættes for: Megen varme eller kulde Støv eller snavs Meget fugt Vibrationer Direkte sol Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte. Du må ikke bøje, vride eller folde højttalergitteret (kun BDV-IT1000). Du må ikke stikke genstande (især ikke metal) ind i hullerne på højttalerens front (kun BDV-IT1000). Du må ikke placere højttalerne tæt på et CRT-tv. Farverne kan blive uregelmæssige (kun BDV-IT1000). Hvis du bruger højttalerfødderne, anbefaler vi, at højttalerne placeres på et plant og fast gulv (ikke på et tykt tæppe med luv). Højttalerne kan vælte, hvis de placeres på et skråt eller blødt underlag. Tip Ved ændring af højttalernes placering anbefaler Sony, at indstillingerne ændres. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Automatisk kalibrering af indstillinger" (side 108) og "Indstilling af højttalerne" (side 110). 38 DK

39 Optimal udnyttelse af subwooferen Subwooferen skal placeres så tæt som muligt på en væg for at forstærke baslyden. Tæt på en væg Introduktion Hvis subwooferen placeres foran fronthøjttaleren, må afstanden mellem dem højest være 0,5 m.* * Det kan være vanskeligt at opnå en optimal baslyd, når subwooferen er placeret uden for område (3). Afstandsindstillingen skal justeres fra lyttepositionen DK

40 Du må ikke anbringe genstande oven på subwooferen, når højttalerenheden er installeret. Introduktion Du må ikke placere subwooferen under et bord eller i et skab. Du må ikke placere subwooferen bag en forhindring, f.eks. et tv, osv., da lyden fra mellemområdet kan gå tabt. Tv, osv. 40 DK

41 Bemærkning om håndtering af subwooferen Du må ikke tage fat i subwooferens åbninger, når den skal løftes. Dette kan beskadige højttalerdriveren. Tag fat under bunden af subwooferen, hvis den skal løftes. Introduktion Subwoofer Åbninger Du må ikke trykke på den øverste del af subwooferen, hvor højttalerenheden er installeret. Højttalerenhed 41 DK

42 Montering af højttalerne på væggen Introduktion Advarsel Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. BDV-IT Find ud af, hvordan højttalerne skal installeres. Anbefalet eksempel: Set forfra Centerhøjttaler Venstre fronthøjttaler (L) Højre fronthøjttaler (R) Placer fronthøjttalerne, så midten er centreret i forhold til tv'et. Placer centerhøjttaleren, så midten er centreret i forhold til tv'et. Set fra oven TV Venstre fronthøjttaler (L) TV Højre fronthøjttaler (R) Surroundhøjttalerne skal placeres i samme højde som fronthøjttalerne (eller lidt højere). Tip Yderligere oplysninger om placering af højttalerne findes i afsnittet "Trin 2: Placering af systemet" (side 37). 42 DK

43 2 Vælg højttalerplacering, og marker skruehuller. Du skal bruge to skruer (medfølger ikke) til hvert beslag. Følgende angiver den snævreste placering af de to skruer. For front/surroundhøjttaleren For centerhøjttaleren 565 mm Introduktion 565 mm 3 Tag dækslerne af højttalerne. Frigør dækslet ved at sætte en tynd, flad genstand i indhakket på dækslet. Dæksel Indhak Centerhøjttaler Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 43 DK

44 4 Sæt højttalerkablet i højttaleren. Før højttalerkablet gennem hullerne i det nederste beslag. Introduktion Brug højttalerkablerne som følger: Venstre fronthøjttaler (L): Hvid Højre fronthøjttaler (R): Rød Venstre surroundhøjttaler (L): Blå Højre surroundhøjttaler (R): Grå Centerhøjttaler: Grøn Højttalerkablernes stik og kabelkappe har samme farve som mærkaterne på de stik, der skal tilsluttes. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Eks.: Fronthøjttaler Stik Kabelkappe Kontroller polariteten på mærkatet. Centerhøjttaler Venstre side Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Skub højttalerkablerne så langt ind i højttalerklemmerne på højttaleren som muligt. Kontroller, om kablerne sidder fast ved at trække forsigtigt i dem et ad gangen. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Tip Når du tager højttalerkablerne ud af højttalerklemmerne, skal du trække i højttalerkablerne, mens du trykker på den hvide knap på højttalerklemmen med et værktøj, f.eks. en flad skruetrækker. 44 DK

45 5 Sæt skrueskjuleren på højttaleren. Brug den korte skrueskjuler til fronthøjttaleren og centerhøjttaleren og den lange skrueskjuler til surroundhøjttaleren. Tryk skrueskjulerens ender ned over tapperne, og tryk den ned for at integrere den i højttalerens front. Fronthøjttaler Surroundhøjttaler "J"-mærke Introduktion Skrueskjuler (kort) Skrueskjuler (lang) Centerhøjttaler Skrueskjuler (kort) 45 DK

46 6 Sæt det nederste beslag på højttaleren. Tryk det nederste beslag godt på plads i højttaleren. Introduktion Eks.: Fronthøjttaler Nederste beslag Højttalerkabel Når du monterer beslaget, skal du sørge for, at højttalerkablet ikke kommer i klemme mellem højttaleren og beslaget. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 7 Sæt det øverste beslag på højttaleren. Tryk det øverste beslag på plads i højttaleren, og skru det fast med skruen (medfølger). Skrue Øverste beslag Højre side Centerhøjttaler Fronthøjttaler Surroundhøjttaler Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 46 DK

47 8 Skru højttaleren fast på væggen. Kontroller den lodrette og vandrette placering, og skru højttaleren godt fast på væggen (væggen må ikke være for tynd) med to passende skruer til hvert beslag (medfølger ikke) i rækkefølgen 1 og 2. Introduktion 2 Centerhøjttaler Front/surroundhøjttaler Når du monterer højttaleren, skal du sørge for, at højttalerkablet ikke kommer i klemme mellem højttaleren og væggen. Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. 9 Sæt beslagskjuleren på højttaleren. Skub beslagskjuleren på plads fra højttalerens front. Front/surroundhøjttaler Beslagskjuler Centerhøjttaler 47 DK

48 Introduktion 10 Sæt gitteret på højttaleren. Vær omhyggelig med, hvordan gitteret vender. "SONY"-logoet skal være i bunden af gitteret for front/surroundhøjttaleren og i venstre side af gitteret for centerhøjttaleren. Centerhøjttaler Gitter "SONY"-mærke Gitter Front/surroundhøjttaler "SONY"-mærke Undgå at røre ved højttalerenheden, når du samler den. Du må ikke trykke på det monterede gitter. Det kan beskadige højttalerenheden. 48 DK

49 BDV-IS Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til beslagets huller. 2 Fastgør beslaget til væggen via hullet 1. 1 Introduktion Tip Hvis du vil undgå, at højttaleren drejer, skal du også bruge hullet 2. 3 Fjern bagbeklædningen med unbrakonøglen (medfølger), og fjern højttalerfoden med en skruetrækker (+) (medfølger ikke). Unbrakonøgle (medfølger) Bagbeklædning Skrue Den afmonterede skrue skal bruges i et senere trin. Pas på, at skruen ikke bliver væk. 49 DK

50 4 Tryk på A med den medfølgende unbrakonøgle (1), og fjern derefter højttalerkablerne (2). Introduktion (2) (1) A Når knappen er trykket ned, er højttalerkablerne låst fast. Når knappen er skubbet op, kan højttalerkablerne fjernes. 5 Før højttalerkablerne gennem hullet Tilslut de fjernede højttalerkabler igen, og sørg for, at 3/# sættes i de korrekte højttalerklemmer (1). Tryk derefter knappen helt ned (2). (2) (1) # 3 Tip Hvis det er vanskeligt at trykke knappen ned, kan du bruge unbrakonøglen (medfølger). 50 DK

51 7 Sæt bagbeklædningen på igen med unbrakonøglen (medfølger). Introduktion 8 Skru højttaleren fast på beslaget med skruen fra trin 3 via hullet DK

52 HDMI S-AIR Trin 3: Tilslutning af systemet Introduktion Se tilslutningsoversigten nedenfor, og læs de uddybende oplysninger fra 1 til 8 på de efterfølgende sider. Sørg for at udføre tilslutningen korrekt for at undgå brummen og støj. Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter op til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges. BDV-IT Tv 3 DIGITAL MEDIA PORT-adapter 3 Set-top-boks/digital satellitmodtager, videobåndoptager eller PlayStation, osv. 4 AM-rammeantenne 6 Ekstern hukommelse 5 Trådløs transceiver 4 FM-ledningsantenne 7 Netværk 8 Netledning 1 Centerhøjttaler 1 Venstre fronthøjttaler (L) 5 Trådløs transceiver 1 Subwoofer 1 Højre fronthøjttaler (R) Surroundforstærker 8 Netledning 1 Venstre surroundhøjttaler (L) 1 Højre surroundhøjttaler (R) : Signalretning 52 DK

53 HDMI S-AIR BDV-IS Tv 6 Ekstern hukommelse 3 DIGITAL MEDIA PORT-adapter 5 Trådløs transceiver 3 Set-top-boks/digital satellitmodtager, videobåndoptager eller PlayStation, osv. 4 AM-rammeantenne Introduktion 4 FM-ledningsantenne 7 Netværk 8 Netledning 1 Venstre fronthøjttaler (L) 1 Centerhøjttaler 1 Højre fronthøjttaler (R) 1 Subwoofer 5 Trådløs transceiver Surroundforstærker 8 Netledning 1 Venstre surroundhøjttaler (L) 1 Højre surroundhøjttaler (R) : Signalretning 53 DK

54 Y Y FRONT R PB/ CB PB / CB FRONT L PR / CR VIDEO DC5V CENTER WOOFER 500mA MAX S-VIDEO OUT AUDIO IN VIDEO IN R R AUDIO OPTICAL L L ECM-AC2 COAXIAL DC5V 75 COAXIAL 1 Tilslutning af højttalerne Introduktion Front/centerhøjttalere og subwoofer til BDV-IT1000 Ved tilslutning af højttalerkabler til enheden skal stikket trykkes ind, indtil der høres et klik. Enhedens bagpanel COMPONENT VIDEO OUT PR/ CR VIDEO OUT IR REMOTE TV SAT/CABLE DIGITAL IN LAN(100) SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN HDMI IN 1 IN 2 OUT EZW-RT10 ANTENNA EXTERNAL SPEAKER TV SAT/CABLE IN A.CAL MIC DMPORT 700mA MAX FM AM Til subwooferen (lilla) Til centerhøjttaleren (grøn) FRONT R FRONT L SPEAKER CENTER WOOFER Til højre fronthøjttaler (R) (rød) Til venstre fronthøjttaler (L) (hvid) Brug højttalerkablerne (lilla), når du slutter højttalerkablerne til subwooferen. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Subwooferens bagside Stik (lilla) # 3 Kabelkappe (lilla) 54 DK

55 Y Y FRONT R PB/ CB PB / CB FRONT L PR / CR CENTER VIDEO DC5V WOOFER 1 500mA MAX WOOFER 2 S-VIDEO AUDIO IN VIDEO R R AUDIO OPTICAL L L ECM-AC2 COAXIAL DC5V 75 COAXIAL Front/centerhøjttalere og subwoofer til BDV-IS1000 Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, til det siger klik. LAN(100) COMPONENT VIDEO OUT PR/ CR SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN SPEAKER VIDEO OUT EXTERNAL HDMI TV TV SAT/CABLE IN SAT/CABLE IN 1 IN 2 OUT A.CAL MIC DMPORT DIGITAL IN 700mA MAX EZW-RT10 ANTENNA FM AM Enhedens bagpanel Introduktion Til subwooferen (gul) Til subwooferen (lilla) FRONT R FRONT L SPEAKER CENTER WOOFER 1 WOOFER 2 Til højre fronthøjttaler (R) (rød) Til centerhøjttaleren (grøn) Til venstre fronthøjttaler (L) (hvid) Højttalerkablerne (gul og lilla) er allerede sluttet til subwooferen som følger. Når du tilslutter dem igen, skal du sørge for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering ind i højttalerklemmerne. Stik (gul) # 3 Kabelkappe (gul) # Stik (lilla) 3 Kabelkappe (lilla) Subwooferens bagside 55 DK

56 PAIRING A SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK Surroundhøjttalere Surroundforstærkerens bagpanel Introduktion EZW-RT10 S-AIR ID C B SPEAKER L R Til venstre surroundhøjttaler (L) (blå) SPEAKER L R Til højre surroundhøjttaler (R) (grå) Om højttalerkablerne til front/centerhøjttalerne og subwooferen Du kan tage højttalerkablerne ud af stikket. Vend hagen nedad, og tryk og hold stikket ned mod en plan overflade (1). Træk derefter højttalerkablet ud af stikket (2). (1) (2) Hage Når du slutter højttalerkablerne til stikket, skal du sørge for, at højttalerkablernes polaritet passer til stikkets polaritet. 3 # Stik Kortslutning af højttalerne kan ødelægge systemet. For at undgå dette skal du sørge for, at de blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt med en anden højttalerklemme eller blottede ledningstråde i et andet højttalerkabel. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte højttalerklemmer: 3 til + og # til. Hvis kablerne byttes om, kommer lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget. 56 DK

57 Y Y FRONT R PB/ CB PB / CB FRONT L PR / CR VIDEO DC5V CENTER WOOFER 500mA MAX S-VIDEO OUT AUDIO IN VIDEO IN R R AUDIO OPTICAL L L ECM-AC2 COAXIAL DC5V 75 COAXIAL 2 Tilslutning af tv Brug delene som følger: Videokabel (1) Hvis lyden fra tv'et skal sendes via systemets seks højttalere, skal du slutte tv'et til systemet med et lydkabel (medfølger ikke) (A). For at få signal fra videoudgangen til dit tv, skal du kontrollere tv'ets videoindgangsstik og vælge tilslutningsmetode A, B, C eller D. Billedkvaliteten forbedres i rækkefølgen A (standard) til D (HDMI). Hvis tv'et er udstyret med et digitalt optisk udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten ved at tilslutte et digitalt optisk kabel (medfølger ikke) (B). Introduktion COMPONENT VIDEO OUT Y PB/ Komponentvideokabel (medfølger ikke)* CB PR/ CR Grøn Blå Rød VIDEO OUT VIDEO S-videokabel (medfølger ikke) S-VIDEO Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) TV SAT/CABLE IN OPTICAL DIGITAL COAXIAL Til komponentvideoindgangsstikkene på tv'et Til S-videoindgangsstikket på tv'et Til digitalt optisk udgangsstik på tv'et COMPONENT VIDEO OUT PR/ CR VIDEO OUT IR REMOTE TV SAT/CABLE DIGITAL IN Enhedens bagpanel (eks.: BDV-IT1000) LAN(100) SAT/CABLE COMPONENT VIDEO IN HDMI IN 1 IN 2 OUT EZW-RT10 ANTENNA EXTERNAL SPEAKER TV SAT/CABLE IN A.CAL MIC DMPORT 700mA MAX FM AM Videokabel (medfølger) Lydkabel (medfølger ikke) HDMI-kabel** (medfølger ikke) VIDEO OUT VIDEO S-VIDEO TV AUDIO IN R L Hvid Rød OUT Til videoindgangsstikket på tv'et Til lydudgangsstikkene på tv'et Til HDMI IN-stikket på tv'et * Hvis dit tv understøtter progressive signaler, skal du bruge denne tilslutning. ** HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutning. 57 DK

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-71(1) Digital Video Camera Recorder Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI DK/FI DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Der findes flere oplysninger om dette produkt samt

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation

2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100. Video Projector. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Användarhandledning VPL-VW100. 2005 Sony Corporation 2-655-463-DFS (1) Video Projector VPL-VW100 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarhandledning DK FI SE VPL-VW100 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-182-050-11(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN2010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (DK-FI-SE) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner DK FI SE DVP-FX780 2012 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-129-784-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH700 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-174-068-71(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DN1010 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må man ikke udsætte dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R390. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R390 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1)

Kameran käyttöohjeet DCR-HC16E/HC18E/HC20E. Læs dette først. Lue tämä ensin. Digital Video Camera Recorder 3-088-337-71(1) 3-088-337-71(1) Betjeningsvejledning til kamera [DK] / Kameran käyttöohjeet [FI] Betjeningsvejledning til kamera Læs dette først Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Digital Video Camera Recorder DK FI

Lisätiedot

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover

Video Projector VPL-BW7. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning VPL-BW7 4-155-211-DFS (1) C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm. masterpage:back Cover C:\000 JOBS\DFS\00COV.fm masterpage:back Cover 00COV.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 3:44 PM 4-155-211-DFS (1) IM46 Video Projector Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation

Video Projector. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohjeet FI. Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 3-198-141-DFS (1) 2007 Sony Corporation 3-198-141-DFS (1) Video Projector Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI Användarhandledning SE VPL-AW15 VPL-AW10 2007 Sony Corporation FORSIGTIG For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød

Lisätiedot

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)...

(typer indgangssignal)... 38 Låsning af kanal... 21. Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger... 39 Kanallistefi lter (tilvalg)... Indhold Funktioner... 2 Fotovisning via USB... 23 Indledning... 2 Slideshow-indstillinger... 23 Klargøring... 2 Musikvisning via USB... 24 Sikkerhedsforskrifter... 3 Optagelsesbibliotek... 24 Pakkens indhold...

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot