(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation"

Transkriptio

1 (2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE Sony Corporation

2 Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås. Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Lad teknikere foretage eventuelle reparationer. Tak, fordi du har købt Sonys Home Theater System. Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug. Undgå at dække apparatets ventilationsdel med aviser, duge, gardiner m.v., så der ikke opstår risiko for brand. Og undlad at placere tændte stearinlys på apparatet. Anbring ikke enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaf det i henhold til reglerne om bortskaffelse af kemisk affald. 2 DK

3 Forholdsregler Sikkerhed Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i kabinettet, skal strømmen afbrydes og systemet efterses af en autoriseret reparatør, inden enheden tages i brug igen. Strømkilder Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe enheden er tilsluttet stikkontakten (heller ikke, selvom selve enheden er blevet slukket). Hvis du ikke skal bruge systemet i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du trække i stikket, aldrig i ledningen. Netledningen må kun udskiftes af en autoriseret reparatør. Placering Anbring ikke enheden nær varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske stød eller vibrationer. DK Justering af lydstyrken Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en sektion med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du skruer op, kan højttalerne blive beskadiget, hvis der afspilles en sektion med kraftige lydsignaler. Rengøring Rengør kabinettet, panelet og betjeningsknapperne med en blød klud, der er fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe, rengøringsmidler med slibemiddel eller opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin. TV ets farver Hvis højttalerne forstyrrer TV-skærmen, så farverne bliver uregelmæssige, skal du slukke TV et og derefter tænde det igen efter minutter. Hvis problemet fortsætter, skal du anbringe højttalerne længere væk fra TV et. Kontakt den lokale Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med enheden. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Advarsel!... 2 Velkommen!... 2 Forholdsregler... 3 Kom godt i gang... 5 Udpakning... 5 Tilslutning... 6 Opsætning af højttalerne Betjening Justering af lydstyrken Valg af lydfelt Justering af tonekvalitet Afspilning af DVD-discs Betjening af TV et med den medfølgende fjernbetjening Automatisk slukning af enheden Yderligere oplysninger Fejlfinding Specifikationer Oversigt over dele og knapper Dette system omfatter Dolby* Digital, Pro Logic Surround og DTS** Digital Surround System. 4 DK * Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-udgivne værker Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes. ** Produceret på licens fra Digital Theater Systems, Inc. US Pat. nr og andre udstedte og anmeldte internationale patenter. "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc Digital Theater Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

5 Kom godt i gang Kom godt i gang Udpakning Kontroller, at du har modtaget følgende: Subwoofer (1) Satellithøjttalere (5) Højttalerkabler (3 m 3 stk., 8 m 2 stk.) Optisk digitalledning (1) (Kun nordamerikanske, mexicanske og asiatiske modeller) Koaksial digitalledning (1) (Kun europæiske modeller) Fjernbetjening RM-BE1 (1) Størrelse AA-batterier (R6) (2) Isætning af batterier i fjernbetjeningen Du kan betjene systemet ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Isæt to AA-batterier (R6), så polerne + og på batterierne vender rigtigt i forhold til angivelsen i batterirummet. Når du anvender fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på enheden. Bemærk! Efterlad ikke fjernbetjeningen på et meget varmt eller fugtigt sted. Anvend ikke et nyt batteri sammen med et gammelt batteri. Undgå at tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier. Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion. Hvis du ikke skal anvende fjernbetjeningen i en længere periode, skal du fjerne batterierne for at undgå eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 5 DK

6 Tilslutning Placering af højttalerne Vi anbefaler, at højttalerne placeres som vist for at opnå det bedste resultat. Centerhøjttaler Anbringes oven på eller under TV et. Subwoofer Anbringes et hvilket som sted i det forreste del af lytteområdet. Fronthøjttalere Placeres på begge sider af og i samme afstand fra TV et. Baghøjttalere Placeres lige ved siden af eller lidt bag ved lyttepositionen og lidt højere oppe end ørehøjde. 6 DK

7 USB AUDIO IN L R OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN FRONT R REAR R CENTER FRONT L REAR L Kom godt i gang Tilslutning af satellithøjttalerne Tilslut de medfølgende satellithøjttalere til subwooferen. Benyt de fem medfølgende kabler til at tilslutte satellithøjttalerne. Slut dem til de korrekte bøsninger. Højttalerkablernes stik har samme farve som mærkaterne på de tilhørende terminaler, der skal tilsluttes. Tilslut det røde kabel til FRONT R-højttaleren, det grønne kabel til CENTERhøjttaleren, det hvide kabel til FRONT L-højttaleren, det sorte kabel til REAR R-højttaleren og det blå kabel til REAR L-højttaleren. Det enkelte højttalerkabel er forsynet med to stik, der ikke er lige store. Tilslut det store stik (A) til subwooferen og det lille stik (B) til satellithøjttaleren, så angivelserne + og på kablet passer til de tilsvarende angivelser på terminalen. Højre fronthøjttaler (R) Centerhøjttaler Venstre fronthøjttaler (L) B A Rød Grøn Hvid Subwoofer UDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L CAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L SPEAKER Grå Blå til stikkontakt Højre baghøjttaler (R) Venstre baghøjttaler (L) fortsættes 7 DK

8 Justering af satellithøjttalernes vinkel Du kan om nødvendigt justere de medfølgende satellithøjttaleres vinkel. 1 Løsn skruen under højttaleren. 2 Tilspænd skruen igen, når du har justeret højttalerens vinkel. Bemærk! Når du løsner eller strammer skruen i bunden af højttaleren, skal du bruge en skruetrækker, der passer til skruen. 8 DK

9 Kom godt i gang Montering af satellithøjttalerne på væggen 1 Fjern skruen under højttaleren. 2 Drej højttalerholderen 180, og tilspænd derefter forsigtigt skruen. Bemærk! Drej ikke højttalerholderen mere end 180, da dette kan medføre, at kabelstikket ryger ud. 3 Tilspænd skruen igen, når du har justeret højttalerens vinkel. 4 Monter højttaleren på væggen. Monter skruer (medfølger ikke) i væggen, og monter satellithøjttaleren ved brug af hullet til skruen under højttaleren. Du kan justere satellithøjttalernes vinkel ved at vælge det ønskede hul i højttaleren. Det midterste hul anvendes til at fastgøre højttaleren lige på væggen. Det højre eller venstre hul anvendes til at fastgøre højttaleren på væggen med en bestemt vinkel. Bemærk! Når du løsner eller strammer skruen i bunden af højttaleren, skal du bruge en skruetrækker, der passer til skruen. Kontroller, at ledningen mellem satellithøjttalerens stativ og højttaleren ikke sidder i klemme. Hvis du vil montere højttaleren på en væg, skal du sikre dig, at den pågældende væg er solid nok. Da højttaleren er tung, kan det være farligt, hvis den falder ned. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå under installation af disse højttalere. fortsættes 9 DK

10 Tilslutning til andre komponenter Dette system kan sluttes til digitale lyd-/videokomponenter, f.eks. en DVD-afspiller eller en cdafspiller, og til analoge komponenter, f.eks. et TV eller en videobåndoptager. Systemet kan også sluttes til en pc ved hjælp af et USB-kabel. Tilslutning til en digital lyd-/videokomponent Tilslut komponenten til DIGITAL IN OPTICAL-bøsningen (eller COAXIAL). Brug den optiske digitalledning eller koaksiale digitalledning til at tilslutte til DIGITAL IN OPTICAL-bøsningen eller DIGITAL IN COAXIAL-bøsningen. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L optisk digitalledning* eller koaksial digitalledning** DVD-afspiller, cd-afspiller osv. * Leveres kun sammen med nordamerikanske, mexicanske og asiatiske modeller. ** Leveres kun sammen med europæiske modeller. Bemærk! Bøj ikke den optiske eller den koaksiale digitalledning sammen, og bind ikke knuder på disse ledninger. 10 DK

11 Kom godt i gang Tilslutning til en analog lyd-/videokomponent Tilslut komponenten til AUDIO IN (L/R)-bøsningen. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L tilslutningskabel til lyd (medfølger ikke) TV, videobåndoptager osv. Tilslutning til en pc Tilslut pc en til USB-bøsningen. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L Pc Bemærk! Du kan betjene dette system ved hjælp af tilslutning til en pc med USB-kablet. Dette afhænger dog af den pågældende pc-type og det pågældende system. Besøg vores hjemmeside med produktsupport, hvis du ønsker yderligere oplysninger (side 24). Når du tilslutter dette system til en pc, kan det være nødvendigt at genstarte pc en. Hvis du tilslutter en pc ved hjælp af USB-kablet, kan du kun gengive et 2-kanals lydsignal. 11 DK

12 Opsætning af højttalerne Placering af højttalerne For at opnå den bedst mulige surround sound skal alle højttalerne på nær subwooferen placeres i samme afstand fra lyttepositionen. Placer fronthøjttalerne 0,2-5 meter fra lyttepositionen (A). Du kan placere centerhøjttaleren op til 0,6 meter nærmere (B) og baghøjttalerne op til 1,6 meter nærmere (C) lyttepositionen end fronthøjttalerne. Subwooferen skal anbringes i den forreste del af lytteområdet. 45 Bemærk! Anbring ikke center- og baghøjttalerne længere væk fra lyttepositionen end fronthøjttalerne. Vær forsigtig, hvis højttaleren anrbinges på et specialbehandlet gulv (poleret, voks- eller oliebehandlet osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning. 12 DK

13 Kom godt i gang Angivelse af parametre for højttalerne For at opnå den bedst mulige surround sound skal du angive højttalernes afstand til lyttepositionen. Dette system gengiver den bedst mulige surround sound ved automatisk at justere lyden fra den enkelte højttaler i overensstemmelse med højttalerens placering. Oplysninger om den enkelte parameter følger efter beskrivelsen af handlingen. SHIFT?/1 (POWER) SOUND FIELD VOLUME +/ 1 Tryk på?/1 (tænd/sluk) for at tænde enheden. 2 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. DSG vises i subwooferens display. 3 Tryk på VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT. Hver gang du trykker på VOLUME +/, vælges der en højttaler i følgende rækkefølge. Når højttaleren, som du vil indstille en parameter for, vises, skal du trykke på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT igen. DSG (Dynamic Sound Generator) (side 20) T r DRC (Dolby Dynamic Range Control) (side 19) r AUTO (side 23) r F-DST (FRONT DISTANCE) (side 14) r C-DST (CENTER DISTANCE) (side 14) r R-DST (REAR DISTANCE) (side 14) 4 Angiv parameteren ved hjælp af VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT. 5 Gentag trin 2 til 4 for at angive de øvrige parametre. Hvis fjernbetjeningen ikke anvendes i et par sekunder, deaktiveres parameteren og lagres i systemet. fortsættes 13 DK

14 Angivelse af højttalerparametre på subwooferen MENU/ VOL/?/1 (POWER) ENTER SELECT 1 Tryk på?/1 (POWER) for at tænde subwooferen. 2 Tryk på MENU/ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen (SETUP vises), og tryk derefter på MENU/ENTER. 4 Drej VOL/SELECT-knappen for at vælge den højttaler, du vil angive parametre for, og tryk derefter på MENU/ENTER. F-DST (FRONT DISTANCE fronthøjttalerafstand) C-DST (CENTER DISTANCE centerhøjttalerafstand) R-DST (REAR DISTANCE baghøjttalerafstand) 5 Drej VOL/SELECT-knappen for at angive parametre for højttaleren, og tryk derefter på MENU/ENTER. 6 Gentag trin 2 til 5 for at angive de øvrige parametre. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. Parametre Parametrene er følgende. xf-dst (FRONT DISTANCE fronthøjttalerafstand) Indstil afstanden fra fronthøjttalerne til lyttepositionen. Fronthøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra 0,2-5 meter. Standardindstillingen er 2,4 meter. xc-dst (CENTER DISTANCE centerhøjttalerafstand) Indstil afstanden fra centerhøjttaleren til lyttepositionen. Centerhøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra en afstand svarende til fronthøjttalernes afstand til en afstand, der er 0,6 meter nærmere lyttepositionen. Standardindstillingen er 2,4 meter. xr-dst (REAR DISTANCE baghøjttalerafstand) Indstil afstanden fra baghøjttalerne til lyttepositionen. Baghøjttalerafstanden kan indstilles i intervaller på 0,2 meter fra en afstand svarende til fronthøjttalernes afstand til en afstand, der er 1,6 meter nærmere lyttepositionen. Standardindstillingen er 2,0 meter. Bemærk! Hvis front- eller baghøjttalerne ikke anbringes i en afstand, der svarer til afstanden fra lyttepositionen, skal afstanden til den nærmeste højttaler indstilles. 14 DK

15 Betjening Betjening Justering af lydstyrken Samlet justering af lydstyrken for alle højttalere Det er muligt at justere lydstyrken for alle højttalere på samme tid. Sådan dæmper du lyden Tryk på MUTING. M-ON (MUTING ON) vises i subwooferens display. Tryk på MUTING igen for at deaktivere mute. Justering af subwooferens lydstyrke?/1 (POWER) MENU/ ENTER VOL/ SELECT?/1 (POWER) FUNCTION VOLUME +/ MUTING 1 Tryk på?/1 (tænd/sluk) for at tænde enheden. 2 Afspil programkilden. 3 Hvis der ikke er nogen lyd, skal du trykke på FUNCTION for at vælge indgangskilden. Hver gang du trykker på FUNCTION, vælges der en indgangskilde i følgende rækkefølge. AUDIO (signalet sendes T til AUDIO IN-bøsningen) r USB (signalet sendes til USBbøsningen) r OPT (OPTICAL) (signalet sendes til DIGITAL IN OPTICAL-bøsningen) r COAX (COAXIAL) (signalet sendes til DIGITAL IN COAXIAL-bøsningen) 1 Tryk på?/1 (POWER) for at tænde subwooferen. 2 Afspil programkilden. 3 Tryk på MENU/ENTER, hvis der ingen lyd er. 4 Drej VOL/SELECT-knappen (FUNC (FUNCTION) vises), og tryk derefter på MENU/ENTER. 5 Drej VOL/SELECT-knappen for at vælge indgangskilde, og tryk derefter på MENU/ENTER. 6 Drej VOL/SELECT-knappen for at justere lydstyrken, og tryk derefter på MENU/ENTER. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. 4 Tryk på VOLUME +/ på fjernbetjeningen. fortsættes 15 DK

16 Individuel justering af højttalerbalancen Du kan justere højttalerne enkeltvis, bortset fra fronthøjttalerne. Lydstyrkeniveauet for center- og baghøjttalerne samt subwooferen indstilles til lydstyrkeniveauet for fronthøjttalerne. Betegnelsen for den højttaler, der skal indstilles, blinker i displayet. Justering af subwooferens højttalerbalance MENU/ ENTER VOL/ SELECT SHIFT 16 DK CENTER +/ REAR +/ Justering af centerhøjttaleren Tryk på CENTER +/. Justering af baghøjttalerne Tryk på REAR +/. Justering af subwooferen Tryk på WOOFER +/. WOOFER +/ MUTING (TEST TONE) 1 Tryk på MENU/ENTER. 2 Drej VOL/SELECT-knappen (SETUP vises), og tryk derefter på MENU/ ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen for at vælge det ønskede niveau, og tryk derefter på MENU/ENTER. C-LEV (CENTER LEVEL niveau for centerhøjttaler) R-LEV (REAR LEVEL niveau for baghøjttalere) W-LEV (WOOFER LEVEL niveau for subwoofer) 4 Drej VOL/SELECT-knappen for at justere højttalerbalancen, og tryk derefter på MENU/ENTER. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. z Testtonen gør det lettere at høre forskellen i lydstyrkeniveauet for hver højttaler. Tryk på MUTING (TEST TONE), mens du trykker på SHIFT på fjernbetjeningen. Tryk på MENU/ ENTER på enheden, og drej VOL/SELECT-knappen (T-T (TEST TONE) vises), og tryk derefter på MENU/ENTER. Testtonen lyder skiftevis fra de forskellige højttalere. Juster lydstyrkeniveauet, så testtonens lydstyrke fra de enkelte højttalere virker ens ved brug af fjernbetjeningen. Hvis du vil deaktivere testtonen, skal du trykke på MUTING (TEST TONE) igen, mens du trykker på SHIFT. Du kan også trykke på MENU/ENTER på enheden igen.

17 Betjening Valg af lydfelt Du kan opnå surround sound ved blot at vælge et af de forudprogrammerede lydfelter i overensstemmelse med det program, du vil lytte til. Du opnår en så nærværende lyd, at du føler, du er i en biograf eller koncertsal, selvom du befinder dig i din egen stue. Se tabellen på næste side, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det enkelte lydfelt. Tryk på SOUND FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises i displayet. SOUND FIELD Hver gang, du trykker på SOUND FIELD, vises der en lydfeltfunktion i følgende rækkefølge. AFD (AUTO FORMAT DECODE) T r PL (DOLBY PRO LOGIC) r MOVIE (DOLBY PRO LOGICII MOVIE) r MUSIC (DOLBY PRO LOGICII MUSIC) Valg af lydfelt på subwooferen MENU/ ENTER VOL/ SELECT 1 Tryk på MENU/ENTER. 2 Drej VOL/SELECT-knappen (S-FLD (SOUND FIELD) vises), og tryk derefter på MENU/ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen for at vælge det ønskede SOUND FIELD, og tryk derefter på MENU/ENTER. z Systemet husker det sidst valgte lydfelt for hver kildekomponent, der er valgt ved hjælp af knappen FUNCTION (lydfeltslink). Når du vælger en lyd-/videokomponent ved hjælp af knappen FUNCTION, anvendes det lydfelt, der sidst blev anvendt for komponenten, automatisk. Du vælger f.eks. den "DVD", der er tilsluttet OPTICALbøsningen, og MOVIE som lydfelt, skifter derefter til COAX (COAXIAL) ved hjælp af knappen FUNCTION og vælger MUSIC som lydfelt. Hvis du skifter til OPT (OPTICAL) igen, anvendes MOVIE som lydfelt. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. z Et programs kodningsformat fremgår af emballagen. Dolby Digital-discs er mærket med logoet. Dolby Surround-kodede programmer er mærket med logoet. DTS Digital Surround-discs er mærket med DTS. Bemærk! Når du afspiller lydspor med en samplingfrekvens på 96 khz, konverteres udgangssignalerne til en samplingfrekvens på 48 khz. fortsættes 17 DK

18 Funktioner for det enkelte lydfelt Lydfeltfunktion AUTO FORMAT DECODE DOLBY PRO LOGIC MOVIE (DOLBY PRO LOGICII MOVIE) MUSIC (DOLBY PRO LOGICII MUSIC) Anbefalet brug Til afspilning af programmets originale lyd. Hvis indstillingen "DOLBY PRO LOGIC" er angivet, udfører modtageren Pro Logicdekodning. Denne indstilling er ideel til Dolby Surround-kodede film. Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder, f.eks. cd er. Effekt Registrerer automatisk, hvilken type lydsignal der sendes (Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic eller standard-2-kanals stereo), og udfører om nødvendigt den korrekte dekodning. Ved hjælp af denne funktion gengives lyden, som den blev optaget/kodet, uden at der tilføjes effekter. Kilder, der er optaget i to kanaler, dekodes i fire kanaler. Denne funktion gengiver 5.1-kanals lyd ved afspilning af Dolby Surround-kodede billeder. Stereokilden gengives i passende 5.1-kanals format. 18 DK

19 Betjening Justering af tonekvalitet Indstilling af lav lyd (DOLBY DRC*) Når der afspilles ved lav lydstyrke fra en DVD-afspiller, komprimerer systemet det dynamiske område og foretager finjustering af lyd ved lav lydstyrke. Dette virker kun, hvis der afspilles en DVD-disc til DRC (lyd- DRC). Hvis du vil anvende denne funktion, skal du slutte DVD-komponenten til den optiske digitalbøsning og indstille Dolby Digital-lyden til DOWNMIX PCM. * Dolby DRC = Dolby Dynamic Range Control SHIFT SOUND FIELD VOLUME +/ 1 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. DSG vises på subwooferens display. 2 Tryk på VOLUME +, mens du trykker på SHIFT, for at angive DRC (DOLBY DRC). 3 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. 4 Vælg STD (STANDARD) eller OFF ved hjælp af VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT. Indstilling af lav lyd (DOLBY DRC) på subwooferen MENU/ ENTER VOL/ SELECT 1 Tryk på MENU/ENTER. 2 Drej VOL/SELECT-knappen (SETUP vises), og tryk derefter på MENU/ ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen, vælg DRC (DOLBY DRC), og tryk derefter på MENU/ENTER. 4 Drej VOL/SELECT-knappen, vælg STD (STANDARD) eller OFF, og tryk derefter på MENU/ENTER. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. fortsættes 19 DK

20 Indstilling af dynamisk lyd (DSG*) Selvom lydstyrken er lav, kan du opnå dynamisk lyd. * DSG = Dynamic Sound Generator Indstilling af dynamisk lyd (DSG) på subwooferen MENU/ ENTER VOL/ SELECT SHIFT SOUND FIELD VOLUME +/ 1 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. DSG vises på subwooferens display. 2 Tryk på SOUND FIELD igen, mens du trykker på SHIFT. 3 Vælg ON eller OFF ved hjælp af VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT. 1 Tryk på MENU/ENTER. 2 Drej VOL/SELECT-knappen (DSG vises), og tryk derefter på MENU/ ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen, vælg ON eller OFF, og tryk derefter på MENU/ ENTER. z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. 20 DK

21 Betjening Afspilning af DVD-discs Du kan betjene DVD er på Sonys DVDafspiller ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Afhængigt af den valgte DVD eller VIDEO-CD er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se vejledningen til disc en. Tænd DVDafspilleren Tryk på DVD 1. Hvis du tilslutter en DVDafspiller med nyt signalformat (tilgængelig i fremtiden), skal du trykke på denne knap, samtidig med at du trykker på SHIFT, for at tænde enheden (DVD 2*). * I dette tilfælde skal du trykke på hver af ovennævnte knapper, mens du trykker på SHIFT, for at betjene DVD-afspilleren. X N./> DVD TOP MENU DISPLAY Funktion Afspil en disc Stop Pause Genoptag afspilning efter en pause Find hurtigt et punkt (scan) Gå til næste kapitel, spor eller sekvens under fortsat afspilning Gå tilbage til forrige kapitel, spor eller sekvens under fortsat afspilning Handling Tryk på N. Tryk på x. Tryk på X. Tryk på N. Tryk på m eller M under afspilning af en disc. Når du finder det ønskede punkt, skal du trykke på N for at vende tilbage til normal hastighed. Tryk på >. Tryk på.. DVD 1/DVD 2 x m/m DVD MENU </M/m/,/ ENTER RETURN Brug af titelmenuen En DVD er inddelt i lange billed- eller musiksektioner, der kaldes "titler". Når du afspiller en DVD, der indeholder flere titler, kan du vælge den ønskede titel ved hjælp af titelmenuen. 1 Tryk på DVD TOP MENU. Titelmenuen vises på TV-skærmen. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge den titel, du vil afspille. 3 Tryk på ENTER. Systemet begynder at afspille den valgte titel. Bemærk! Afhængigt af DVD en kan du muligvis ikke vælge titlen. Afhængigt af DVD en kaldes en "titelmenu" muligvis blot "menu" eller "titel" i vejledningen til disc en. "Tryk på ENTER" kaldes muligvis "Tryk på SELECT". fortsættes 21 DK

22 Brug af DVD-menuen Nogle DVD er giver dig mulighed for at vælge indholdet på disc en ved hjælp af menuen. Når du afspiller disse DVD er, kan du vælge sproget for underteksterne, sproget for lyden osv. ved hjælp af DVD-menuen. 1 Tryk på DVD MENU. DVD-menuen vises på TV-skærmen. Menuindholdet afhænger af den valgte disc. 2 Tryk på </M/m/, for at vælge den indstilling, du vil ændre. 3 Gentag trin 2, hvis du vil ændre andre indstillinger. Betjening af TV et med den medfølgende fjernbetjening Du kan betjene Sony-TV et med mærket ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. SHIFT TV CH +/ (TV/VIDEO) TV 4 Tryk på ENTER. Bemærk! Afhængigt af DVD en kaldes en "DVD-menu" muligvis blot "menu" i den vejledning, der følger med disc en. Brug af klargøringsdisplayet Det er muligt at betjene DVD-afspillerens klargøringsdisplay. 1 Tryk på DISPLAY. Klargøringsdisplayet vises på TVskærmen. Funktion Tænd/sluk TV et Skift TV-kanal Vælg indgangskilde for TV et Handling Tryk på TV. Tryk på TV CH +/. Tryk på TV CH (TV/ VIDEO), mens du trykker på SHIFT. 2 Tryk på </, for at vælge klargøringselementet, og tryk derefter på ENTER. 3 Tryk på M/m for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk derefter på ENTER. Bemærk! Afhængigt af TV et kan du muligvis ikke fjernbetjene TV et eller anvende nogle af de knapper, der er beskrevet ovenfor. 4 Foretag ændring af indstillingen. 22 DK Sådan vender du tilbage til det forrige display Tryk på RETURN.

23 Betjening Automatisk slukning af enheden Hvis der ikke udsendes noget lydsignal fra den indgangskilde, der er valgt ved hjælp af knappen FUNCTION, i mere end tre minutter, slukkes enheden automatisk (tilstanden Ready). Enheden tændes igen automatisk, når den indgangskilde, som du valgte før tilstanden Ready, genkender et lydsignal. Det gælder for hver funktionstilstand, at indikatoren på enheden ændres på følgende måde. indikator 1 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. 2 Tryk på VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT, for at angive AUTO. 3 Tryk på SOUND FIELD, mens du trykker på SHIFT. 4 Tryk på VOLUME +/, mens du trykker på SHIFT, for at angive OFF. Sådan deaktiveres tilstanden Ready på subwoofen MENU/ ENTER VOL/ SELECT Tilstand Tænd Ready Sluk Indikator Grønt lys Rødt lys Lyser ikke Tryk på?/1 (tænd/sluk), hvis du vil slukke enheden fuldstændig. Indikatoren slukkes. Sådan deaktiveres tilstanden Ready Du kan deaktivere tilstanden Ready. Standardindstillingen er angivet il ON. 1 Tryk på MENU/ENTER. 2 Drej VOL/SELECT-knappen (SETUP vises), og tryk derefter på MENU/ ENTER. 3 Drej VOL/SELECT-knappen, vælg AUTO, og tryk derefter på MENU/ ENTER. 4 Drej VOL/SELECT-knappen, vælg OFF, og tryk derefter på MENU/ENTER. SHIFT SOUND FIELD VOLUME +/ z Når du trykker på MENU/ENTER i mere end 2 sekunder, mens du tilslutter subwooferen, vender displayet tilbage til den forrige menu. 23 DK

24 Yderligere oplysninger Fejlfinding Hvis følgende problemer opstår ved anvendelse af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til at løse problemet. Kontakt den lokale Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter. Der er ingen strøm., Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet. Der høres ingen eller kun meget lav lyd., Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt og forsvarligt (side 7, 10)., Sørg for, at den korrekte systemkomponent er valgt (side 15)., Tryk på MUTING, hvis "M-ON (MUTING ON)" vises i displayet., Systemets beskyttelsesenhed er aktiveret på grund af kortslutning. Sluk enheden, afhjælp kortslutningsproblemet, og tænd igen., Tilslutningskablet er beskadiget. Udskift det med et nyt. Lydsignalerne fra venstre og højre er ubalancerede eller byttet om., Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt og forsvarligt (side 7, 10)., Juster lydstyrkeniveauet for hver højttaler (side 16). Der høres kraftig summen eller støj., Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt og forsvarligt (side 7, 10)., Hold tilslutningskablerne væk fra transformere, motorer, tv eller lysstofrør., Flyt TV et væk fra lydkomponenterne., Stik og bøsninger er tilsmudsede. Aftør dem med en klud, der er fugtet let med sprit., Rengør disc en. Lyden mister stereoeffekten, når der afspilles en VIDEO-CD eller CD., Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt og forsvarligt (side 7, 10). Surround-effekten er vanskelig at høre, når der afspilles et Dolby Digital-lydspor., Kontroller, at der er valgt en passende lydfeltfunktion (side 17)., Kontroller højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 7, 13)., Afhængigt af DVD en vil udgangssignalet muligvis ikke være i hele 5.1-kanals formatet, men i stedet i mono eller stereo, også selvom lydsporet er optaget i Dolby Digital-format. Lyden kommer kun fra centerhøjttaleren., Afhængigt af disc en kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren. Der høres ingen lyd fra centerhøjttaleren., Kontroller, at der er valgt en passende lydfeltfunktion (side 17)., Juster højttalerens lydstyrke (side 16). Ingen eller kun svag lyd høres fra baghøjttalerne., Kontroller, at der er valgt en passende lydfeltfunktion (side 17)., Juster lydstyrken for højttalerne (side 16). Der høres ingen lyd fra den pc, der er tilsluttet USB-terminalen., Kontroller, at systemet og pc en er tilsluttet korrekt og forsvarligt (side 11)., Afhængigt af den anvendte type pc eller det anvendte pc-system er det muligt, at systemet er ustabilt. Besøg vores hjemmeside til produktsupport, hvis du ønsker yderligere oplysninger. homeaudio/ 24 DK

25 Yderligere oplysninger Fjernbetjeningen virker ikke., Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og systemet., Anvend fjernbetjeningen i nærheden af systemet., Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren på systemet., Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage. Systemet fungerer ikke korrekt., Statisk elektricitet osv. kan påvirke systemets funktion. Træk netledningen ud, og sæt den i igen. 25 DK

26 Specifikationer SA-WBE1 (subwoofer) Maksimal udgangseffekt Subwoofer: 30 W (6 ohm) Front: 15 W + 15 W (6 ohm) Center*: 15 W Bag*: 15 W + 15 W * Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes der muligvis intet lydsignal. Højttalersystem Højttalerenhed Mål (ca.) Vægt (ca.) Basreflekstype 130 mm dia. keglemembran mm (b/h/d, ekskl. fremspringende dele) 6,4 kg SS-BE1 (satellithøjttalere) Højttalersystem Trykkammerhøjttaler Højttalerenhed 50 mm dia. keglemembran Nominel impedans 6 ohm Mål (ca.) ,5 mm (b/h/d) Vægt (ca.) 175 g Generelt Strømkrav Strømforbrug Driftstemperatur Driftsluftfugtighed 5-90% Medfølgende tilbehør Se side V vekselstrøm, 50/60 Hz 45 W 0,3 W (i energisparetilstand) 5-35 C Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes. 26 DK

27 Yderligere oplysninger Oversigt over dele og knapper Du kan finde yderligere oplysninger ved hjælp af sidetallene i parentes. Subwoofer Toppanel/frontpanel 1?/1-knap og -indikator (tænd/sluk) (15, 23) Tænder og slukker enheden. 2 Fjernbetjeningsmodtager (5, 25) Modtager signaler fra fjernbetjeningen. 3 MENU/ENTER (15, 16, 17, 19, 20, 23) Viser menuen i displayet. Hvis du vil anvende indstillingerne, skal du trykke på denne knap igen. 4 VOL/SELECT-knappen (15, 16, 17, 19, 20, 23) Anvendes til at justere lydstyrken og vælge indstillinger. 5 Display (13, 15, 17) Viser højttalerindstilling, indgangssignal, lydfeltfunktion osv L AUDIO IN R USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L REAR R REAR L 9 Bagpanel 6 AUDIO IN L/R-bøsninger (11) Tilsluttes lydudgangen på et TV, en videobåndoptager osv. 7 USB-bøsning (11) Tilsluttes pc en. 8 DIGITAL IN OPTICAL/COAXIALbøsninger (10) Tilsluttes DIGITAL OUT (OPTICAL)- bøsningen på en DVD-afspiller osv. 9 SPEAKER-bøsninger (7) Tilsluttes de medfølgende satellithøjttalere. fortsættes 27 DK

28 Fjernbetjening q; qa SHIFT CENTER TV CH TV/VIDEO PLAY SOUND FUNCTION FIELD LEVEL PAUSE STOP MUTING TEST TONE PREV NEXT SCAN DVD TOP MENU DISPLAY TV REAR DVD2 DVD1 MENU WOOFER VOLUME ENTER DVD CONTROL DVD MENU RETURN qs qd qf qg qh qj qk ql w; wa ws 1 TV-knap (22) Tænder og slukker TV et. 2 SHIFT-knap (13, 16, 19, 20, 22, 23) Skifter funktion for knapperne på fjernbetjeningen. 3 TV CH +/ (TV/VIDEO)-knapper (22) Skifter TV-kanal. Hvis du vil skifte TV-indgang, skal du trykke på, mens du trykker på SHIFT. 4 REAR +/ knapper (16) Justerer lydstyrken for baghøjttalerne. 5 CENTER +/ knapper (16) Justerer lydstyrken for centerhøjttaleren. 6 XPAUSE-knap (21) Sætter afspilningen af en disc i pausetilstand. 7 NPLAY-knap (21) Afspiller en disc. 8./>PREV/NEXT-knapper (21) Tryk på disse knapper for at gå til henholdsvis forrige eller næste kapitel eller spor. 28 DK 9 DVD TOP MENU-knap (21) Viser titelmenuen på TV-skærmen. 0 </M/m/,/ENTER-knap (21) Anvendes til at vælge og anvende det valgte element eller de valgte indstillinger. qa DISPLAY-knap (21) Viser DVD-afspillerens klargøringsdisplay. qs DVD 1/DVD 2-knap (21) Tænder og slukker DVD-afspilleren. qd?/1-knap (tænd/sluk) (13, 15) Tænder og slukker enheden. qf FUNCTION-knap (15) Vælger indgangssignal. qg SOUND FIELD (MENU)-knap (13, 17, 19, 20, 23) Vælger lydfeltfunktion. Hvis du trykker på denne knap, mens du trykker på SHIFT, vælges menuen. qh WOOFER +/ knapper (16) Justerer lydstyrken for subwooferen. qj VOLUME +/ knapper (13, 15, 19, 20, 23) Anvendes til indstilling af højttalerne eller til justering af systemets lydstyrke. Hvis du trykker på denne knap, mens du trykker på SHIFT, indstilles parametrene for højttaleropsætningen. qk xstop-knap (21) Stopper afspilningen af en disc. ql MUTING (TEST TONE)-knap (15, 16) Dæmper lyden. Hvis du trykker på denne knap, mens du trykker på SHIFT, udsendes testtonen. w; m/m SCAN-knapper (21) Finder et punkt ved scanning af billedet. wa DVD MENU-knap (21) Viser DVD-menuen på TV-skærmen. ws RETURN-knap (21) Vender tilbage til det tidligere valgte skærmbillede.

29 Yderligere oplysninger 29 DK

30 VAARA Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon. Kiitos, että olet hankkinut Sonyn kotiteatterijärjestelmän. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttötarvetta varten. Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen päälle. Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Älä hävitä paristoa tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan hävitä se kemiallisten jätteiden tapaan. 2 FI

31 Varotoimia Turvallisuus Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään, irrota verkkojohto pistorasiasta. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Virtalähteet Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä. Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Laitteen sijoittaminen Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai iskuille. FI Äänenvoimakkuuden säätäminen Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn kohtaa. Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, jos musiikissa saavutetaankin voimakkaampi kohta. Puhdistaminen Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia. Television kuvan värit Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä, katkaise televisiosta virta ja kytke se takaisin minuutin kuluttua. Jos television kuvan värit vääristyvät yhä, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta. Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään. 3 FI

32 Sisällysluettelo VAARA... 2 Tervetuloa!... 2 Varotoimia... 3 Käyttöönotto... 5 Pakkauksen avaaminen... 5 Asentaminen... 6 Kaiutinasetukset Käyttö Äänenvoimakkuuden säätäminen Äänikentän valitseminen Äänensävyn säätäminen DVD-levyjen toisto Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä Virran automaattinen katkaisu Lisätietoja Vianmääritys Tekniset tiedot Osien ja säätimien hakemisto Tässä laitteessa on Dolby* Digital- ja Pro Logic Surround- sekä DTS** Digital Surround -järjestelmä. 4 FI * Valmistettu Laboratoriesin myöntämällä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään. ** Valmistettu Digital Theater Systems, Inc:n lisenssillä, patenttinumero USA:ssa 5,451,942. Muut maailmanlaajuiset patentit haettu. "DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä Digital Theater Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

33 Käyttöönotto Käyttöönotto Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat: lisäbassokaiutin (1) satelliittikaiuttimet (5) kaiutinjohdot (3 3 m ja 2 8 m) optinen digitaalinen johto (1) (vain Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Aasiassa myytävät mallit) koaksiaalinen digitaalinen johto (1) (vain Euroopassa myytävät mallit) kaukosäädin RM-BE1 (1) AA (R6) -kokoiset paristot (2) Paristojen asentaminen kaukosäätimeen Voit ohjata järjestelmän toimintoja sen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. Asenna kaksi AA-kokoista (R6) -paristoa paikoilleen niin, että paristojen navat + ja tulevat oikeille puolille. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se laitteessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen. Huomautuksia Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan. Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa. Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä. Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö. Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio eivät vahingoita kaukosäädintä. 5 FI

34 Asentaminen Kaiuttimien asentaminen Seuraavassa kuvattu kaiuttimien sijoitustapa on suositeltava parhaan toiston saavuttamiseksi. Keskikaiutin Sijoita television päälle tai alle. Lisäbassokaiutin Sijoita mihin tahansa kuuntelualueen etuosaan. Etukaiuttimet Sijoita television kummallekin puolelle yhtä etäälle. Takakaiuttimet Sijoita aivan kuuntelupaikan viereen tai taakse hieman korviasi korkeammalle. 6 FI

35 USB AUDIO IN L R OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN FRONT R REAR R CENTER FRONT L REAR L Käyttöönotto Satelliittikaiuttimien liittäminen Liitä vakiovarusteisiin sisältyvät satelliittikaiuttimet lisäbassokaiuttimeen. Liitä satelliittikaiuttimet vakiovarusteisiin sisältyvillä viidellä johdolla. Liitä ne oikeisiin liitäntöihin. Kaiutinjohtojen liittimet ovat samanväriset kuin niiden liitäntöjen merkintä, joihin johdot on tarkoitettu liitettäviksi. Liitä punainen johto FRONT (R) (oikea etu) -kaiuttimeen, vihreä johto CENTER (keski) -kaiuttimeen, valkoinen johto FRONT (L) (vasen etu) -kaiuttimeen, musta johto REAR (R) (oikea taka) -kaiuttimeen ja sininen johto REAR (L) (vasen taka) -kaiuttimeen. Jokaisessa kaiutinjohdossa on kaksi erikokoista liitintä. Liitä suurempi liitin (A) lisäbassokaiuttimeen ja pienempi (B) satelliittikaiuttimeen niin, että johdon merkit + ja tulevat samoin merkittyihin liitäntöihin. Etukaiutin (R) Keskikaiutin Etukaiutin (L) B A Punainen Vihreä Valkoinen Lisäbassokaiutin UDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L CAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L SPEAKER Harmaa Sininen pistorasiaan Takakaiutin (R) Takakaiutin (L) jatkuu 7 FI

36 Satelliittikaiuttimien kulman säätäminen Voit tarvittaessa säätää vakiovarusteisiin sisältyvien satelliittikaiuttimien kulmaa. 1 Avaa kaiuttimen pohjassa olevaa ruuvia. 2 Säädä kaiuttimen kulmaa ja kiristä ruuvi. Huomautus Avaa tai kiristä kaiuttimen pohjassa oleva ruuvi käyttämällä oikeanlaista ruuvitalttaa. 8 FI

37 Käyttöönotto Satelliittikaiuttimien asentaminen seinälle 1 Irrota kaiuttimen pohjassa oleva ruuvi. 2 Käännä kaiuttimen jalustaa 180 ja kiristä sitten ruuvia kevyesti. Huomautus Käännä kaiuttimen jalustaa enintään 180. Muutoin johto voi irrota. 3 Säädä kaiuttimen kulmaa ja kiristä ruuvi. 4 Asenna kaiutin seinälle. Kiinnitä ruuvit (eivät sisälly vakiovarusteisiin) seinään ja ripusta satelliittikaiutin seinälle asettamalla sen pohjassa oleva ruuville tarkoitettu kolo ruuviin. Voit säätää satelliittikaiuttimien kulmaa valitsemalla haluamasi kolon. Keskimmäistä koloa käyttämällä voit asentaa kaiuttimen seinälle suoraan asentoon. Oikean- tai vasemmanpuoleista koloa käyttämällä voit asentaa kaiuttimen seinälle tiettyyn kulmaan. Huomautuksia Avaa tai kiristä kaiuttimen pohjassa oleva ruuvi käyttämällä oikeanlaista ruuvitalttaa. Varmista, ettei satelliittikaiuttimen jalustan ja kaiuttimen välinen johto jää puristuksiin. Jos asennat kaiuttimen seinälle, varmista ensin, että seinä kestää kaiuttimen painon. Koska kaiutin on painava, se voi olla vaarallinen pudotessaan. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat kaiuttimien asennuksesta. jatkuu 9 FI

38 Liittäminen muihin laitteisiin Tämän laitteen voi liittää digitaalisiin audio/videolaitteisiin, kuten DVD- tai CD-soittimeen, ja analogisiin laitteisiin, kuten televisioon tai kuvanauhuriin. Laitteen voi liittää myös tietokoneeseen USB-kaapelilla. Liittäminen digitaaliseen audio/videolaitteeseen Liitä laite DIGITAL IN OPTICAL (tai COAXIAL) -liitäntään. Liitä optinen digitaalinen johto tai koaksiaalinen digitaalinen johto DIGITAL IN OPTICAL -liitäntään tai DIGITAL IN COAXIAL -liitäntään. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L optinen digitaalinen johto* tai koaksiaalinen digitaalinen johto** Esimerkiksi DVD-soitin tai CD-soitin * Vakiovarusteena vain Pohjois-Amerikassa, Meksikossa ja Aasiassa myytävissä malleissa. ** Vakiovarusteena vain Euroopassa myytävissä malleissa. Huomautus Älä kiedo optista tai koaksiaalista digitaalista liitäntäjohtoa kerälle tai tee siihen solmua. 10 FI

39 Käyttöönotto Liittäminen analogiseen audio/videolaitteeseen Liitä laite AUDIO IN (L/R) -liitäntään. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L audioliitäntäjohto (ei sisälly vakiovarusteisiin) Televisio, kuvanauhuri tms. Liittäminen tietokoneeseen Liitä tietokone USB-liitäntään. AUDIO IN L R SPEAKER FRONT R CENTER FRONT L USB OPTICAL COAXIAL DIGITAL IN REAR R REAR L PC Huomautuksia Voit käyttää tätä järjestelmää liittämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tämä kuitenkin riippuu tietokoneen tyypistä ja käyttöjärjestelmästä. Lue lisätietoja tuotetukemme kotisivulta (sivu 24). Kun liität tämän järjestelmän tietokoneeseen, saattaa olla, että tietokone on käynnistettävä uudelleen. Kun liität laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit kuunnella vain 2-kanavaääntä. 11 FI

40 Kaiutinasetukset Kaiuttimen sijoittaminen Lisäbassokaiutinta lukuun ottamatta kaikkien kaiuttimien on oltava yhtä kaukana kuuntelupaikasta, jotta tilaäänentoisto on paras mahdollinen. Sijoita etukaiuttimet 0,2-5 metrin etäisyydelle kuuntelupaikasta (A). Voit sijoittaa keskikaiuttimen jopa 0,6 metriä lähemmäs (B) ja takakaiuttimet jopa 1,6 metriä lähemmäs (C) kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet. Voit sijoittaa lisäbassokaiuttimen mihin tahansa kuuntelualueen etuosaan. 45 Huomautuksia Älä sijoita keskikaiutinta ja takakaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimia. Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä. 12 FI

41 Käyttöönotto Kaiuttimien ominaisuuksien määrittäminen Jotta saat parhaan mahdollisen tilaäänentoiston, määritä kaiuttimien etäisyys kuuntelupaikasta. Tämä järjestelmä toistaa tilaäänen mahdollisimman hyvin säätämällä automaattisesti kunkin kaiuttimen lähtösignaalia kaiuttimen sijainnin mukaan. Kunkin asetuksen käyttöohjeen jälkeen on yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä asetuksesta. SHIFT?/1 (POWER) SOUND FIELD VOLUME +/ 1 Kytke järjestelmään virta painamalla?/1 (VIRTA) -painiketta. 2 Pidä SHIFT-painiketta alas painettuna ja paina SOUND FIELD -painiketta. Lisäbassokaiuttimen näytössä näkyy DSG-ilmaisin. 3 Pidä SHIFT-painiketta alas painettuna ja paina VOLUME +/ -painiketta. Joka kerta kun painat VOLUME +/ -painiketta, laite valitsee ja näyttää kaiuttimet alla kuvatussa järjestyksessä. Kun näkyvissä on se kaiutin, jonka parametrit haluat määrittää, pidä SHIFT-painiketta alas painettuna ja paina SOUND FIELD -painiketta. DSG (Dynamic Sound Generator) (sivu 20) T r DRC (Dolby Dynamic Range Control) (sivu 19) r AUTO (sivu 23) r F-DST (FRONT DISTANCE) (sivu 14) r C-DST (CENTER DISTANCE) (sivu 14) r R-DST (REAR DISTANCE) (sivu 14) 4 Pidä SHIFT-painiketta alas painettuna ja valitse parametri painamalla painiketta VOLUME +/. 5 Valitse muiden asetusten arvot toistamalla vaiheita 2 4. Jos et käytä kaukosäädintä muutamaan sekuntiin, asetus katoaa näytöstä ja tallentuu muistiin. jatkuu 13 FI

42 Kaiuttimien ominaisuuksien määrittäminen lisäbassokaiuttimesta?/1 (POWER) MENU/ENTER VOL/SELECT 14 FI 1 Kytke laitteeseen virta painamalla lisäbassokaiuttimen?/1 (VIRTA) -painiketta. 2 Paina MENU/ENTER-painiketta. 3 Käännä VOL/SELECT-säädintä (SETUP tulee näyttöön) ja paina sitten MENU/ENTERpainiketta. 4 Valitse VOL/SELECT-säädintä kääntämällä se kaiutin, jonka ominaisuuksia haluat muuttaa, ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. F-DST (FRONT DISTANCE) C-DST (CENTER DISTANCE) R-DST (REAR DISTANCE) 5 Valitse haluamasi kaiutinasetus kääntämällä VOL/SELECT-säädintä ja paina sitten MENU/ ENTER-painiketta. 6 Määritä muiden ominaisuuksien asetukset toistamalla vaiheita 2 5. z Kun painat MENU/ENTER-painiketta yli 2 sekuntia tehdessäsi asetusta lisäbassokaiuttimesta, edellinen valikko palautuu näyttöön. Parametrit Parametrit on kuvattu seuraavassa. xf-dst (FRONT DISTANCE) Aseta etukaiuttimien ja kuuntelupaikan välinen etäisyys. Etukaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin välille 0,2-5 metriä. Oletusasetus on 2,4 metriä. xc-dst (CENTER DISTANCE) Aseta keskikaiuttimen ja kuuntelupaikan välinen etäisyys. Keskikaiuttimen etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 0,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet. Oletusasetus on 2,4 metriä. xr-dst (REAR DISTANCE) Aseta takakaiuttimien ja kuuntelupaikan välinen etäisyys. Takakaiuttimien etäisyyden voi asettaa 0,2 metrin askelin niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet tai enintään 1,6 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet. Oletusasetus on 2,0 metriä. Huomautus Jos etukaiuttimet tai takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähempien kaiuttimien mukaan.

43 Käyttö Käyttö Äänenvoimakkuuden säätäminen Kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen yhdessä Voit säätää kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden samalla kertaa.?/1 (POWER) FUNCTION Äänen mykistäminen Paina MUTING-painiketta. Lisäbassokaiuttimen näytössä näkyy M-ON (MUTING ON, mykistys käytössä) - ilmaisin. Voit lopettaa mykistyksen painamalla MUTING-painiketta uudelleen. Äänenvoimakkuuden säätäminen lisäbassokaiuttimesta Kun painat MENU/ENTER-painiketta yli 2 sekuntia tehdessäsi asetusta lisäbassokaiuttimesta, edellinen valikko palautuu näyttöön.?/1 (POWER) MENU/ ENTER VOL/ SELECT VOLUME +/ MUTING 1 Kytke järjestelmään virta painamalla?/1 (VIRTA) -painiketta. 2 Aloita ohjelmalähteen toisto. 3 Jos ääntä ei kuulu, valitse ohjelmalähde painamalla FUNCTION-painiketta. Joka kerta kun painat FUNCTIONpainiketta, laite valitsee ja näyttää ohjelmalähteet seuraavassa kuvatussa järjestyksessä. AUDIO (AUDIO IN -liitäntään T tuleva signaali) r USB (USB-liitäntään tuleva signaali) r OPT (OPTICAL) (DIGITAL IN OPTICAL -liitäntään tuleva signaali) r COAX (COAXIAL) (DIGITAL IN COAXIAL -liitäntään tuleva signaali) 1 Kytke laitteeseen virta painamalla lisäbassokaiuttimen?/1 (VIRTA) -painiketta. 2 Aloita ohjelmalähteen toisto. 3 Jos ääntä ei kuulu, paina MENU/ ENTER-painiketta. 4 Käännä VOL/SELECT-säädintä (FUNC (FUNCTION) tulee näyttöön) ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. 5 Valitse ohjelmalähde kääntämällä VOL/ SELECT-säädintä ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. 6 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL/SELECT-säädintä ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. 4 Paina kaukosäätimen VOLUME +/ -painiketta. z Kun painat MENU/ENTER-painiketta yli 2 sekuntia tehdessäsi asetusta lisäbassokaiuttimesta, edellinen valikko palautuu näyttöön. jatkuu 15 FI

44 Kaiuttimien äänenvoimakkuustasapainon säätäminen erikseen Etukaiuttimia lukuun ottamatta voit säätää kaiuttimia erikseen. Keski- ja takakaiuttimien sekä lisäbassokaiuttimen äänenvoimakkuustaso säädetään suhteessa etukaiuttimien äänenvoimakkuustasoon. Säädettävien kaiuttimien ilmaisin vilkkuu näytössä. Kaiuttimien tasapainon säätäminen lisäbassokaiuttimesta MENU/ ENTER VOL/ SELECT 16 FI SHIFT CENTER +/ REAR +/ Keskikaiuttimen säätäminen Paina CENTER +/ -painiketta. Takakaiuttimien säätäminen Paina REAR +/ -painiketta. WOOFER +/ Lisäbassokaiuttimen säätäminen Paina WOOFER +/ -painiketta. MUTING (TEST TONE) 1 Paina MENU/ENTER-painiketta. 2 Käännä VOL/SELECT-säädintä (SETUP tulee näyttöön) ja paina sitten MENU/ ENTER-painiketta. 3 Valitse haluamasi äänenvoimakkuustaso kääntämällä VOL/SELECT-säädintä ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. C-LEV (CENTER LEVEL, keskikaiuttimen taso) R-LEV (REAR LEVEL, takakaiuttimien taso) W-LEV (WOOFER LEVEL, lisäbassokaiuttimen taso) 4 Säädä kaiuttimien tasapainoa kääntämällä VOL/SELECT-säädintä ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. z Kun painat MENU/ENTER-painiketta yli 2 sekuntia tehdessäsi asetusta lisäbassokaiuttimesta, edellinen valikko palautuu näyttöön. z Testiäänen avulla kuulet helposti kaiuttimien äänenvoimakkuuserot. Pidä kaukosäätimen SHIFT-painiketta alas painettuna ja paina MUTING (TEST TONE) -painiketta. Paina laitteen MENU/ENTER-painiketta, käännä VOL/ SELECT-säädintä (T-T (TEST TONE) tulee näyttöön) ja paina sitten MENU/ENTER-painiketta. Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta. Säädä äänenvoimakkuus niin, että testiääni kuuluu kuuntelupaikassasi jokaisesta kaiuttimesta yhtä voimakkaana. Kun haluat poistaa testiäänen käytöstä, pidä SHIFTpainiketta alas painettuna ja paina uudelleen MUTING (TEST TONE) -painiketta. Voit myös painaa laitteen MENU/ENTER-painiketta uudelleen.

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI

4-247-583-62(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. 2003 Sony Corporation 4-247-583-62(1) DK/FI 4-247-583-62(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-S Sony Corporation 4-236-189-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S800 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation

4-241-650-21(1) Home Theater System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohjeet HT-SL5. 2002 Sony Corporation 4-241-650-21(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-SL5 2002 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-244-278-51(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI SCD-XB790 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød undgås.

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SL900W Sony Corporation 4-254-829-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SL900W 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SS1000P Sony Corporation 2-681-272-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SS1000P 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-681-273-72(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-36SS 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation

KLV-20SR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-067-275-32 (1) 2004 by Sony Corporation 2-067-275-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS Sony Corporation 2-592-136-42(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF800M HT-SS600 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1)

KLV-27HR3 KLV-23HR3. LCD Colour TV. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Manual de Instrucciones 2-349-779-32 (1) 2-349-779-32 (1) R LCD Colour TV Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag. Käyttöohje Lue tämän

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-244-989-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPX1 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1)

Home Theater System HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL55 HT-SL50 HT-SL40. Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI (1) DK/FI (1) 4-247-583-64(1) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SL70 HT-SL65 HT-SL60 HT-SL50 HT-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-234-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-167-11(3) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-EP315 CMT-EP313 2003 Sony Corporation 4-246-167-11(3) ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-235-284-22(3) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI STR-VA555ES 2001 Sony Corporation SPEAKERS R SURROUND L CENTER SURR BACK SURR BACK R SURR BACK L R SURROUND L CENTER SURR

Lisätiedot

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1

PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 4-102-916-21 (1) R PDP Colour TV KE-P37XS1 KE-P42XS1 Betjeningsvejledning Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige opslag.

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 4-247-584-31(1) FM Stereo FM-AM Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-SL50 STR-SL40 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre risiko for brand eller stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation

Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1000 HT-SS1000 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation

Home Theatre System HTR-6600 HTR Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Sony Corporation Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 2-319-527-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI SCD-X501ES 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS Sony Corporation 3-210-767-62(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-SF1200 HT-SS1200 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF1300 HT-SS Sony Corporation 3-295-946-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF1300 HT-SS1300 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 2-587-107-12(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW670 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation

Compact Disc Player CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270. Betjeningsvejledning. Käyttöohje FI FR. 2001 Sony Corporation Compact Disc Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FR FI FR ES PT FR CDP-XE570 CDP-XE370 CDP-XE270 2001 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation

(3) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-DDWG Sony Corporation 3-283-375-61(3) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-DDWG800 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-254-235-11(1) FM Stereo FM/AM eceiver Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI ST-DE497 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning DK. Käyttöohje FI HT-DDW Sony Corporation 4-254-499-11(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HT-DDW760 2004 Sony Corporation ADVASE For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot