DVD Home Theatre System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DVD Home Theatre System"

Transkriptio

1 (1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ380W / DZ680W / DZ880W * *Kun DAV-DZ880W Vain DAV-DZ880W Apenas DAV-DZ880W 2009 Sony Corporation

2 ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette produkt øger risikoen for øjenskade. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab. For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som eksempelvis tændte lys på apparatet. For at reducere risikoen for elektrisk stød, må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere genstande der indeholder væsker, som eksempelvis vaser, på apparatet. Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. For at forhindre skader, skal dette apparat være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Overdrevet lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse. Kun til brug indendørs. Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Mærket findes på bagsiden. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Bemærkning til kunder: følgende informationer er kun gældende for udstyr der er solgt i lande, hvor EUdirektiverne gælder. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter. Til den trådløse transceiver (EZW-RT10/EZW-RT10A) Læs "Sikkerhedsoplysninger om trådløst produkt" (medfølger). Om surroundforstærkeren Fabriksskiltet sidder udvendigt på siden af enheden. 2 DK

3 Forholdsregler Om strømkilder Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til AC-udtaget. Dette gælder også, selvom der er slukket for enheden. Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker en anormalitet ved enheden, skal hovedstrømmen fra AC-udtaget øjeblikkeligt afbrydes. Om denne betjeningsvejledning Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan også bruge knapperne på enheden, hvis de har samme eller tilsvarende navne som knapperne på fjernbetjeningen. Kontrolmenuelementerne varierer, afhængigt af område. Ordet "dvd" bruges som overordnet betegnelse for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r og dvd-rw/ dvd-r. Mål angives i fod for modeller i Nordamerika. Standardindstillingen er understreget. Ophavsret Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret i overensstemmelse med amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privatbrug og andre former for begrænset visning, medmindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller disassemblering er forbudt. DK GB Dette system fungerer med Dolby* Digital og Dolby Pro Logic (II)-adaptiv matrix surrounddekoder og DTS** Digital Surround System. * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. ** Fremstillet under følgende amerikanske patentnumre: , , , , og andre udstedte eller afventende amerikanske og globale patenter. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker tilhørende DTS, Inc DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 3 DK

4 Systemet har integreret teknologien HDMI TM (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. "Dvd-rw", "dvd-r", "dvd+rw", "dvd+r", "dvdvideo" og "cd"-logoerne er varemærker. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc. "WALKMAN" og "WALKMAN" logoer er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. DivX er en komprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX, Inc., og bruges til komprimering af videofiler. Om MPEG-4 Visual DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER MPEG-4 VISUAL- PATENTPORTEFØLGELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIELT BRUG AF EN FORBRUGER TIL KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO") SOM BLEV KODET AF EN FORBRUGER DER VAR ENGAGERET I EN PERSONLIGT OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVIET OG/ELLER VAR INDHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR DER VAR GODKENDT AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4 VIDEO. INGEN LICENS GIVES, ELLER ER UNDERFORSTÅET FOR NOGET ANDET BRUG. YDERLIGERE INFORMATION, DER I BLANDT RELATION TIL SALGSFREMMENDE, INTERN OG KOMMERCIELT BRUG OG LICENSUDSTEDELSE SKAL INDHENTES HOS MPEG LA, LLC. SE DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens. "S-AIR" og "S-AIR"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation. MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. 4 DK

5 Om S-AIR-funktionen Systemet understøtter S-AIR-funktionen, der tillader trådløs transmission af lyd mellem S-AIR-produkter. Systemet understøtter følgende S-AIRprodukter: Surroundforstærker (medfølger): Gør det muligt at sende lyden trådløst via en surroundhøjttaler. S-AIR-modtager (medfølger ikke): Gør det muligt at sende lyden til et andet rum. S-AIR-modtageren kan købes som ekstraudstyr (udvalget af S-AIR-produkter varierer, afhængigt af område). I denne betjeningsvejledning angives der kun bemærkninger og anvisninger til surroundforstærkeren eller S-AIR-modtageren, når der bruges en surroundforstærker eller S-AIR-modtager. Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 91). 5 DK

6 Indholdsfortegnelse Om denne betjeningsvejledning...3 Om S-AIR-funktionen...5 Understøttede disks...7 Introduktion Trin 1: Installation af systemet...14 Trin 2: Tilslutning af systemet...24 Trin 3: Installation af det trådløse system...36 Trin 4: Hurtige installation...37 Trin 5: Valg af kilden...41 Trin 6: Surroundsound...42 Disk Afspilning af en disk...45 Brug af afspilningsfunktionen...50 Søgning/Valg af diskindhold...53 Afspilning af MP3-filer/ JPEG-billedfiler...55 Videofiler...59 Justering af forsinkelse mellem billede og lyd...62 Begrænsning af afspilning af en disk...62 Ændring af systemindstillinger ved hjælp af installationsmenuen...64 Tuner Forudindstilling af radiostationer...72 Brug af radioen...73 Brug af radiodatasystemet (RDS)...74 Kontrol til HDMI/ekstern lydenhed Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync...75 Afspilning af filer fra en USB-enhed...78 Overførsel af sange til en USB-enhed...86 Benyttelse af en Sony Ericssonmobiltelefon...89 Brug af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren...90 Brug af et S-AIR-produkt Andre betjeningsmuligheder Optimal surroundsound i et rum Automatisk kalibrering af indstillinger Betjening af tv'et med den medfølgende fjernbetjening Brug af lydeffekter Valg af effekt der passer til kilden Multipleks broadcast-lyd Ændring af indgangsniveauet for lyd fra tilsluttede komponenter Brug af timerfunktionen Ændring af lysstyrken på frontpaneldisplayet Visning af oplysninger om disken Gendannelse af standardindstillinger Yderligere oplysninger Forholdsregler Bemærkninger om disks Fejlfinding Selvdiagnosefunktion Specifikationer Ordliste Afspilningsprioritet af filtyper Liste over sprogkoder Oversigt over dele og knapper Oversigt over kontrolmenuen Indeks DK

7 Understøttede disks Type Disklogo Karakteristika Ikon Dvd-video Dvd-video Dvd-r/dvd-rw i dvd-video-format eller videotilstand Dvd+r/dvd+rw i dvd-video-format VR-tilstand (videooptagelse) Dvd-r/dvd-rw i VR-tilstand (videooptagelse) (ikke dvd-r DL) Video-cd Super Audio CD Video-cd (ver og 2.0-disks) Super-VCD Cd-r/cd-rw/cd-rom i video-cd-format eller Super-VCD-format Super Audio CD Cd Lyd-cd Cd-r/cd-rw i lyd-cd-format Data-cd Cd-r/cd-rw/cd-rom i data-cd-format, der indeholder MP3-filer 1) og JPEGbilledfiler, DivX-videofiler og MPEG4-videofiler og som er i overensstemmelse med ISO ) niveau 1/niveau 2 eller Joliet (udvidet format). Data-dvd Dvd-rom/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw i data-dvd-format, der indeholder MP3- filer 1), JPEG-billedfiler 2) og DivXvideofiler og MPEG4-videofiler og som er i overensstemmelse med UDF (Universal Disk Format). 1) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO/MPEG til komprimering af lyddata. MP3-filer skal være i MPEG1 Audio Layer 3-format. 2) JPEG-billedfilens format skal overholde billedfilformatet DCF. (DCF "Design rule for Camera File system": billedstandarder for digitalkameraer som defineret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)). 7 DK

8 3) Et logisk format for filer og mapper på cd-rom'er, defineret af ISO (International Organization for Standardization). Bemærkninger på disks Dette produkt er beregnet til at afspille disks, der følger cd-standarden (Compact Disc). DualDiscs og visse musikdiske der er kodet med ophavsretsbeskyttende teknologier følger ikke cdstandarden (Compact Disc), og derfor er det måske ikke muligt at spille disse disks på dette produkt. Eksempler på disks, der ikke kan afspilles Følgende disktyper understøttes desuden ikke: Cd-rom/cd-r/cd-rw (undtagen dem, der nævnes på side 7) Cd-rom, der er optaget i PHOTO CD-format Datasektioner på cd-extra CD Graphics-disk Dvd Audio Data-cd/data-dvd som ikke indeholder MP3-filer, JPEG-billedfiler, DivX-videofiler eller MPEG4- videofiler Dvd-ram Blu-ray-disks Systemet kan heller ikke afspille følgende disktyper: En dvd-video med en anden områdekode (side 9) En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet) En disk med påklæbet papir eller klistermærker En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på Bemærkning om cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw I nogle tilfælde kan en cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw ikke afspilles på systemet. Dette kan skyldes optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optagerens egenskaber eller softwarens oprindelse. En disk kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken afspilles på almindelig vis. Nogle data-cd'er/datadvd'er, der er oprettet i Packet Write-format, kan ikke afspilles. Om Multi Session-cd Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en MP3-fil. Det er også muligt at afspille MP3-filer, der er optaget i senere sessioner. Systemet kan afspille en Multi Session-cd, når den første session indeholder en JPEG-billedfil. Det er også muligt at afspille JPEG-billedfiler, der er optaget i senere sessioner. Hvis der er optaget MP3-filer og JPEG-billedfiler i musik-cd-format eller video-cd-format i den første session, er det kun den første session, der afspilles. 8 DK

9 Områdekode Systemets områdekode findes på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en dvd, der er mærket med en tilsvarende områdekode. ALL En dvd-video, der er mærket, kan også afspilles. Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Afspilning af denne plade er ikke tilladt i denne geografiske region.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet nogen områdekode på dvd-videoen, selvom den ikke kan afspilles i det pågældende område. Bemærkning om afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd Nogle afspilningsfunktioner på en dvd eller video-cd kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Systemet understøtter en dvd og video-cd i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og det er derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige. Læs derfor den betjeningsvejledning, der fulgte med dvd'en eller video-cd'en. 9 DK

10 Introduktion Introduktion Udpakning DAV-DZ380W Fronthøjttalere (2) Højttalerkabler (6, rød/hvid/ grøn/grå/blå/lilla) Kabelskjuler (1) Centerhøjttaler (1) Fjernbetjening (1) Kabelholder (1) Surroundhøjttalere (2) Subwoofer (1) R6-batterier (AA) (2) Kalibreringsmikrofon (1) Klæbepuder (1 sæt) Surroundforstærker (1) Trådløse transceivere (2) Betjeningsvejledning Hurtig opsætningsguide Sikkerhedsoplysninger om trådløst produkt For engelske modeller DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1) FM-ledningsantenne (1) eller Betjeningsvejledning til DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) 10 DK

11 DAV-DZ680W Fronthøjttalere (2) Højttalerkabler (4, grøn/grå/ blå/lilla) Fjernbetjening (1) Kabelskjuler (1) Kabelholder (1) Introduktion R6-batterier (AA) (2) Trådløse transceivere (2) Centerhøjttaler (1) Surroundhøjttalere (2) Kalibreringsmikrofon (1) Klæbepuder (1 sæt) Fødder (2) Betjeningsvejledning Hurtig opsætningsguide Sikkerhedsoplysninger om trådløst produkt For engelske modeller DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1) Skruer (med spændeskiver) (6) Subwoofer (1) Surroundforstærker (1) Betjeningsvejledning til DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) FM-ledningsantenne (1) eller 11 DK

12 DAV-DZ880W Introduktion Fronthøjttalere (2) FM-ledningsantenne (1) eller Højttalerkabler (2, grøn/ lilla) Kabelskjuler (1) Kabelholder (1) Fjernbetjening (1) Trådløse transceivere (2) Centerhøjttaler (1) R6-batterier (AA) (2) Betjeningsvejledning Hurtig opsætningsguide Sikkerhedsoplysninger om trådløst produkt Surroundhøjttalere (2) Kalibreringsmikrofon (1) For engelske modeller DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1) Klæbepuder (1 sæt) Fødder (4) Betjeningsvejledning til DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) Skruer (med spændeskiver) (12) Surroundforstærker (1) Subwoofer (1) 12 DK

13 Isættelse af batterier i fjernbetjeningen Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #- pol vender korrekt. Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod fjernbetjeningsmodtageren på enheden. Introduktion Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted. Du må ikke blande nye og gamle batterier. Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne. Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for direkte sol eller blinkende lamper. Dette kan medføre fejl. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion. 13 DK

14 Trin 1: Installation af systemet Introduktion Placering af systemet Du opnår den bedste surroundsound ved at placere alle højttalerne med samme afstand til lyttepositionen (A). Afstanden kan være mellem 1,0 til 7,0 meter. Hvis du ikke kan placere centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne på samme afstand som (A), kan du flytte centerhøjttaleren op til 1,6 meter tættere på lyttepositionen (B), og surroundhøjttalerne op til 5,0 meter tættere på lyttepositionen (C). Subwooferen kan placeres hvor som helst i rummet. Subwoofer Venstre fronthøjttaler (L) Centerhøjttaler B Højre fronthøjttaler (R) A A A C A A C Venstre surroundhøjttaler (L) Højre surroundhøjttaler (R) Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning. Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte. 14 DK

15 Påsætning af klæbepuder under subwooferen Sæt klæbepuderne (medfølger) under subwooferen for at stabilisere den og hindre den i at glide. Fjern klæbepuderne fra beskyttelsesdækkenet., Introduktion 15 DK

16 Samling af højttalere Introduktion (kun DAV-DZ680W/DAV-DZ880W) Højttalerens fod skal monteres på højttaleren, før højttaleren tilsluttes. (Til fronthøjttalerene på DAV-DZ680W, og front- og surroundhøjttalerne på DAV-DZ880W) Brug delene som følger: DAV-DZ680W Fronthøjttalere (2) Fødder (2) Skruer (med spændeskiver) (6) DAV-DZ880W Front- og surroundhøjttalere (4) Fødder (4) Skruer (med spændeskiver) (12) Yderligere oplysninger om tilslutning af højttalerkablerne til SPEAKER-stikkene findes på side 24. Bred et underlag ud på gulvet for ikke at beskadige gulvet, når du samler højttalerne. Tip Højttaleren kan bruges uden fod ved at montere den på væggen (side 19). 16 DK

17 1 Træk højttalerkablet gennem hullet i foden. Højttaler Højttalerkabel Introduktion, Fodens overside 2 Vend højttaleren om. Højttalerkabel Højttaler 3 Placer foden på bunden af højttaleren og fastgør foden med tre skruer (med spændskiver). Skruer (med spændeskiver) Fodens underside Højttaler 17 DK

18 Færdigmonterede højttalere Introduktion DAV-DZ680W Venstre fronthøjttaler (L): Hvid mærkat Højre fronthøjttaler (R): Rød mærkat Hvid Rød DAV-DZ880W Venstre fronthøjttaler (L): Hvid mærkat Højre fronthøjttaler (R): Rød mærkat Venstre surroundhøjttaler (L): Blå mærkat Højre surroundhøjttaler (R): Grå mærkat Hvid Rød Blå Grå 18 DK

19 Montering af højttalerne på væggen Forsigtig Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges. Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skruerne fast på en skinne. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg. Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv. Introduktion Det er nødvendigt at skille højttalerne ad, før front- og surroundhøjttalerne på DAV-DZ680W og DAV-DZ880W monteres på en væg. Du kan montere den øverste del af højttaleren på en væg. Sådan skilles højttaleren ad (kun fronthøjttaler på DAV-DZ680W eller front- og surroundhøjtalere på DAV-DZ880W) 1 Træk højttalerkablet gennem åbningen bagest på højttaleren. Højttalerkabel, Højttaleren set bagfra 2 Kobl højttalerkablerne fra højttaleren. Højttaleren set bagfra 19 DK

20 3 Fjern skruen (forudindstalleret) bagest på højttaleren. Skruen skal bruges, når højttaleren skal samles igen. Sørg for ikke at løsne skruen. Introduktion Skrue Højttaleren set bagfra 4 Skil højttalen ad ved at løfte den øverste del af højttaleren. Øverste del Nederste del Højttaleren set bagfra 20 DK

21 5 Træk højttalerkablet gennem åbningen nederst på højttaleren. Det fjernede højttalerkabel skal benyttes når højttaleren skal monteres på en væg. Den nederste del af højttaleren Introduktion, Højttalerkabel De enkelte dele Den øverst del af højttaleren Den nederste del af højttaleren Højttalerkabel Skrue Sådan monteres højttalerne på væggen Sæt højttalerkablet i højttalerne, før de monteres på væggen. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Kabelkappe Venstre fronthøjttaler (L): Hvid Højre fronthøjttaler (R): Rød Centerhøjttaler: Grøn Venstre surroundhøjttaler (L): Blå Højre surroundhøjttaler (R): Grå 21 DK

22 1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se tegningerne nedenfor. Introduktion 30 mm 4 mm 5 mm 10 mm Hul på bagsiden af højttaleren 2 Skru skruerne fast i væggen. DAV-DZ380W For centerhøjttaleren 145 mm For de andre højttalere 8 til 10 mm 8 til 10 mm DAV-DZ680W For centerhøjttaleren 145 mm For fronthøjttalerne 210 mm 8 til 10 mm 8 til 10 mm For surroundhøjttalerne 8 til 10 mm 22 DK

23 DAV-DZ880W For centerhøjttaleren 145 mm For de andre højttalere 210 mm Introduktion 8 til 10 mm 8 til 10 mm 3 Hæng højttalerne op på skruerne. 5 mm Hul på bagsiden af højttaleren 10 mm Højttaleren set bagfra 23 DK

24 Trin 2: Tilslutning af systemet Introduktion Læs informationerne på følgende sider for tilslutning af systemet. Tilslut ikke enhedens netledning til en stikkontakt, før alle andre tilslutninger er foretaget. Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter ned til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges. Tilslutning af højttalere Højttalerkablernes stik og den farvede kabelkappe er farvekodet udfra typen af højttaler. Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farven på hovedenhedens SPEAKER-stik. Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte højttalerkablets isolering (gummi overflade) ind i højttalerklemmerne. Sådan tilsluttes højttalerkablerne enheden Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, til det siger klik. 24 DK

25 DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Enhedens bagpanel Lilla (Subwoofer) SPEAKER OPTICAL TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN COAXIAL SPEAKER FRONT R FRONT L DMPORT DC5V 0.7A MAX EZW-RT10 COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) ANTENNA Hvid (Venstre fronthøjttaler (L)) Introduktion CENTER SUBWOOFER Rød (Højre fronthøjttaler (R)) Grøn (Centerhøjttaler) Surroundforstærkerens bagpanel EZW-RT10 S-AIR ID PAIRING A B C SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK SPEAKER L R Blå (Venstre surroundhøjttaler (L)) Grå (Højre surroundhøjttaler (R)) 25 DK

26 DAV-DZ880W Introduktion Enhedens bagpanel Lilla (Subwoofer) SPEAKER OPTICAL TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN COAXIAL SPEAKER FRONT R FRONT L DMPORT DC5V 0.7A MAX R EZW-RT10 AUDIO IN L LINE COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) ANTENNA Hvid (Venstre fronthøjttaler (L)) CENTER SUBWOOFER Rød (Højre fronthøjttaler (R)) Grøn (Centerhøjttaler) Surroundforstærkerens bagpanel EZW-RT10 S-AIR ID PAIRING A B C SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK SPEAKER L R Blå (Venstre surroundhøjttaler (L)) Grå (Højre surroundhøjttaler (R)) Sådan tilsluttes højttalerkablerne højttaleren Stik ( ) Højttaleren set bagfra Kabelkappe (+) 26 DK

27 Tilslutning af tv Vælg forbindelsesmetode afhængigt af stikkene på dit tv. DAV-DZ380W/DAV-DZ680W B HDMI-kabel (medfølger ikke) ANTENNA Introduktion SPEAKER CENTER SUBWOOFER D Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A MAX TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN COAXIAL SPEAKER FRONT R FRONT L EZW-RT10 COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) A SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) C Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) Til det digitale optiske udgangsstik på tv'et. Til digitalt koaksialt udgangsstik på tv'et. Til HDMI IN-stikket på tv'et. Til SCART (EURO AV)- stikket på tv'et. DAV-DZ880W B HDMI-kabel (medfølger ikke) ANTENNA SPEAKER CENTER SUBWOOFER D Digitalt koaksialkabel (medfølger ikke) OPTICAL DMPORT DC5V 0.7A MAX TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN COAXIAL SPEAKER FRONT R FRONT L R EZW-RT10 AUDIO IN L LINE COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) A SCART (EURO AV)-kabel (medfølger ikke) C Digitalt optisk kabel (medfølger ikke) Til det digitale optiske udgangsstik på tv'et. Til digitalt koaksialt udgangsstik på tv'et. Til HDMI IN-stikket på tv'et. Til SCART (EURO AV)- stikket på tv'et. 27 DK

28 Metode 1: SCART (EURO AV)-kabel (A) forbindelse Denne forbindelse sender både video- og audiosignaler. Introduktion Metode 2: HDMI-kabel-* (B) og SCART (EURO AV)-kabelforbindelse (A) Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et både forbindes med et HDMI-kabel og et SCART (EURO AV)- kabel. Billedkvaliteten vil forbedres i forhold til udelukkende brug af SCART (EURO AV)- forbindelse. Når forbindelsen foretages med HDMI-kabel, skal du vælge udgangstypesignalet (side 40). Hvis du vil afspille billeder fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du tilslutte tv'et med et SCART (EURO AV)-kabel. Videosignaler fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren sendes ikke via HDMI OUT-stikket. * HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Forbindelse med digitalt optisk kabel (C) eller digitalt koaksialkabel (D) Når tv'et har et digitalt optisk eller koaksial udgangsstik, kan du forbedre lydkvaliteten ved at foretage forbindelsen med et digitalt optisk eller koaksialkabel udover SCART (EURO AV) forbindelsen. Systemet accepterer både digitale og analoge signaler. Digitale signaler har prioritet over analoge signaler (COAXIAL har prioritet over OPTICAL.) Hvis det digitale signal afbrydes, starter behandling af det analoge signal efter 2 sekunder. Tip Når du slutter systemet til et tv med funktionen "BRAVIA" Sync via et HDMI-kabel, aktiveres funktionen "BRAVIA" Sync. I dette tilfælde indstilles [KONTROL TIL HDMI] i [HDMI-INDSTILLING] til [TIL] (side 67). 28 DK

29 Tilslutning af andre komponenter Du kan nyde tilsluttede komponenter via systemets højttalere. DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Bærbar lydkilde (medfølger ikke): E USB-anordning (medfølger ikke): F DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 medfølger ved engelske modeller. Du kan også benytte andre DIGITAL MEDIA PORT-adaptere.) Introduktion F Tilslut en USBanordning (side 78). E Stereokabel med ministik (medfølger ikke) Til en bærbar lydkilde ANTENNA DMPORT DC5V 0.7A MAX TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN SPEAKER FRONT R FRONT L EZW-RT10 COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) G DIGITAL MEDIA PORT-adapter (side 90) SPEAKER OPTICAL COAXIAL CENTER SUBWOOFER Isæt DIGITAL MEDIA PORT-adapter, så V-mærkerne er overfor hinanden. Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i adapteren samtidig med, at du trykker på. 29 DK

30 Introduktion DAV-DZ880W Bærbar lydkilde (medfølger ikke): E USB-anordning (medfølger ikke): F DIGITAL MEDIA PORT-adapter: G (TDM-iP20 medfølger ved engelske modeller. Du kan også benytte andre DIGITAL MEDIA PORT-adaptere.) Videobåndoptager, digital satellitmodtager eller PlayStation, osv. (medfølger ikke): H F Tilslut en USBanordning (side 78). E Stereokabel med ministik (medfølger ikke) Til en bærbar lydkilde ANTENNA DMPORT DC5V 0.7A MAX TV EURO AV HDMI OUT DIGITAL IN SPEAKER FRONT R FRONT L R EZW-RT10 AUDIO IN L LINE COAXIAL 75 FM OUTPUT(TO TV) H Lydkabel (medfølger ikke) SPEAKER CENTER SUBWOOFER OPTICAL COAXIAL G DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90) Isæt DIGITAL MEDIA PORT-adapter, så V-mærkerne er overfor hinanden. Tilslutningen afbrydes ved at trække ud i adapteren samtidig med, at du trykker på. Til audioudgangsstikket på videobåndoptageren, den digitale satellitmodtager eller PlayStation osv. 30 DK

31 Hvis dit tv har flere lyd/video-indgange Dette system gør det muligt at sende højttalerlyden via det tilsluttede tv. Tilslut komponenterne som følger. Tv Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. Introduktion System Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation osv. : Signalretning Vælg en komponent på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et. Hvis tv'et ikke har flere lyd/video-indgange, kan en omskifter være nødvendig for at modtage lyd fra mere end en komponent. 31 DK

32 Tilslutning af antenne Introduktion ANTENNA COAXIAL 75 FM eller FM-ledningsantenne (medfølger) FM-ledningsantennen skal rettes helt ud. Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt. Tip Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor. Udendørs FM-antenne Enhed ANTENNA COAXIAL 75 FM 32 DK

33 Isættelse af trådløs transceiver Du kan overføre lyd fra enheden til et S-AIR-produkt, f.eks. en surroundforstærker eller S-AIRmodtager. Hvis du vil overføre lyd fra enheden, skal du sætte de trådløse transceivere i enheden, i surroundforstærkeren og i S-AIR-modtageren. Yderligere oplysninger om S-AIR-produktet findes i "Brug af et S-AIR-produkt" (side 91). Introduktion DAV-DZ380W/DAV-DZ680W Enhedens bagpanel Surroundforstærkerens bagpanel ANTENNA COAXIAL 75 FM EURO AV EZW-RT10 SPEAKER FRONT R FRONT L EZW-RT10 OUTPUT(TO TV) S-AIR ID PAIRING A B C SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK SPEAKER R L HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX Trådløs transceiver Trådløs transceiver DAV-DZ880W Enhedens bagpanel Surroundforstærkerens bagpanel ANTENNA COAXIAL 75 FM EURO AV EZW-RT10 SPEAKER FRONT R FRONT L R EZW-RT10 AUDIO IN L LINE OUTPUT(TO TV) S-AIR ID PAIRING A B C SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK SPEAKER R L HDMI OUT DMPORT DC5V 0.7A MAX Trådløs transceiver Trådløs transceiver Når du isætter den trådløse transceiver, skal du kontrollere, at netledningen ikke er sat i stikkontakten. Du må ikke røre stikkene på den trådløse transceiver. Isæt den trådløse transceiver, så V-mærkerne er overfor hinanden. Du må ikke sætte andet end den trådløse transceiver i EZW-RT10-åbningen. 33 DK

34 Tilslutning af netledninger Introduktion Før du slutter netledningerne fra enheden og surroundforstærkeren til en stikkontakt, skal du slutte fronthøjttalerne, centerhøjttaleren og subwooferen til enheden og slutte surroundhøjttalerne til surroundforstærkeren. Enhedens bagpanel EZW-RT10 S-AIR ID PAIRING A B C SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK SPEAKER L R Surroundforstærkerens bagpanel Stikkontakten: Stikkontaktens udformning varierer afhængigt af området. Om demoen Når du tilslutter netledningen, vises en demo på frontpaneldisplayet. Aktivering og deaktivering af demo 1 Tryk på [/1 på enheden. Systemet tændes. 2 Tryk på SYSTEM MENU. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEMO" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 4 Tryk på X/x for at vælge en indstilling. "DEMO ON": Til. "DEMO OFF": Fra. 5 Tryk på. Indstillingen udføres. 34 DK

35 6 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Tip Når du køber et nyt system, eller hvis du gendanner systemets standardindstillinger (f.eks. efter en "COLD RESET" (side 105)), kan du slå demoen fra ved at trykke på [/1 på fjernbetjeningen. Introduktion 35 DK

36 POWER POWER/ON LINE PHONES PAIRING A C B SURROUND SELECTOR SURROUND SURROUND BACK L R Introduktion Trin 3: Installation af det trådløse system Hvis du vil bruge det trådløse system, skal du installere surroundforstærkeren. Før du udfører installationen, skal du kontrollere, at de trådløse transceivere er sat korrekt i enheden og i surroundforstærkeren (side 33). Det trådløse system kaldes "S-AIR". Yderligere oplysninger om S-AIR-funktionen findes i afsnittet "Brug af et S-AIR-produkt" (side 91). "/1 Sådan kontrolleres transmissionens status Du kan kontrollere lydtransmissionens status mellem enheden og surroundforstærkeren ved at kontrollere POWER / ON LINE-indikatoren på surroundforstærkeren. POWER / ON LINE- Indikator Lyser grønt. Blinker grønt. Lyser rødt. Lyser ikke. Status Lydtransmissionen er oprettet. Lydtransmissionen er ikke oprettet. Surroundforstærkeren sender ingen lyd. Surroundforstærkeren slukkes, eller dens sikring er aktiveret. POWER / ON LINE Indikator POWER S-AIR ID-kontakt EZW-RT10 S-AIR ID SPEAKER Se "Surroundforstærkeren" (side 117) for detaljer vedrørende surroundforstærkeren. Således nydes lyden med hovedtelefoner Du kan nyde systemets lyd ved at forbinde hovedtelefoner til PHONES-stikket på surroundforstærkeren. PHONES-stik SURROUND SELECTOR-kontakt Enheden sender lyd til den surroundforstærker, der er sluttet til surroundhøjttalerne. Udfør følgende trin for at oprette lydtransmission. 1 Tryk på "/1 på enheden. Systemet tændes. 2 Indstil kontakten SURROUND SELECTOR på surroundforstærkeren til SURROUND. 3 Indstil kontakten S-AIR ID på surroundforstærkeren til A. 4 Tryk på POWER på surroundforstærkeren. POWER / ON LINE-Indikatoren bliver grøn. Hvis ikke, skal du kontrollere transmissionens status som følger. Der høres muligvis kun meget lav lyd fra enheden, når du slukker surroundforstærkeren, mens hovedtelefonerne er sluttet til surroundforstærkeren, eller når radiomodtagelsen er dårlig. I dette tilfælde vises "HP NO LINK" og "VOLUME MIN" skiftevis på frontpaneldisplayet. Kontroller radiomodtagelsen, og skru op for lyden igen. Når du bruger flere S-AIRprodukter Se "Oprettelse af lydtransmission mellem enheden og en S-AIR-underenhed (IDindstilling)" (side 91). Sådan monteres kabelskjuleren på surroundforstærkeren Når du har angivet indstillinger og udført tilslutning, kan du montere kabelskjuleren på surroundforstærkeren for at holde styr på og skjule højttalerkablerne. 36 DK

37 1 Monter kabelskjuleren ved at skubbe den ned langs rillerne på kanten af surroundforstærkeren. Kabelskjuler Trin 4: Hurtige installation Følg nedenstående trin for at bruge systemet med de grundlæggende justeringer. De viste dele afhænger af modellen for det pågældende område. Introduktion Surroundforstærker "/1 Riller Tryk ned på kabelskjuleren, indtil den klikker på plads. Vend surroundforstærkeren, og gem kablerne i kabelskjuleren. 2 Sæt kabelholderen i åbningerne på kabelskjuleren, og tryk den på plads. Kabelholder C/X/x/c, DISPLAY 1 Tænd tv'et. 2 Tryk på [/1 på enheden, og tryk derefter på POWER på surroundforstærkeren. Surroundforstærker m Kontroller, at funktionen er indstillet til "DVD" (side 41). 3 Skift indgangsvælger på tv'et, så systemets signal vises på tv-skærmen. Meddelelsen [Tryk på [ENTER] for at køre HURTIG INSTALLATION.] vises nederst på tv-skærmen. Hvis meddelelsen ikke vises, skal du åbne Hurtig installationsmenu (side 39). 37 DK

38 Introduktion 4 Tryk på uden at ilægge en disk. Installationsmenuen til valg af displaysprog vises. SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: MENU: LYD: UNDERTEKST: ENGELSK ENGELSK FRANSK SPANSK PORTUGISISK 7 Tryk på X/x for at vælge, hvordan videosignalerne skal sendes, og tryk derefter på. [VIDEO]: Sender videosignaler. [RGB]: Sender RGB-signaler. Hvis tv'et ikke understøtter RGB-signaler, vises der intet billede på tv-skærmen, selvom du vælger [RGB]. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et. 5 Tryk på X/x for at vælge en sprog, og tryk derefter på. Du får vist installationsmenuen til valg af formatforhold for det tv, der skal tilsluttes. VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 BESKÅRET Installationsmenuen til kontrol til HDMIfunktion vises. HDMI-INDSTILLING HDMI-OPLØSNING: KONTROL TIL HDMI: LYDGRÆNSE: YCBCR/RGB(HDMI): LYD(HDMI): JPEG-OPLØSNING: AUTO(1920x1080p) FRA FRA TIL FRA STAND. DEF. 6 Tryk på X/x for at vælge en indstilling, der passer til din tv-type og tryk derefter. [16:9]: Hvis du har et tv med widescreen eller et standard 4:3-tv med widescreentilstand (side 66) [4:3 LETTER BOX] eller [4:3 BESKÅRET] til et standard 4:3 tv (side 66) 8 Tryk på X/x for at vælge indstillingen, og tryk derefter på. [FRA]: Kontrollen til HDMI-funktionen er indstillet til fra. [TIL]: Kontrollen til HDMI-funktionen (side 75) er indstillet til til. Installationsmenuen til valg af højttaleropstilling vises. HØJTT.OPSTILLING Du får vist installationsmenuen til valg af metode for udsendelse af videosignaler fra EURO AV T OUTPUT (TO TV) stikket, der findes på enhedens bagpanel. STANDARD VIDEOINDSTILLING TV TYPE: LINE: PAUSETILSTAND: 16:9 VIDEO VIDEO VIDEO RGB 9 Tryk på C/c for at vælge et billede over højttalernes opstilling, som de er placeret aktuelt, og tryk derefter. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Optimal surroundsound i et rum" (side 96). 38 DK

39 10 Slut kalibreringsmikrofonen (medfølger) til A.CAL MIC-stikket på frontpanelet. Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger ikke). Fronten af hver højttaler skal vende ind mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke stå noget mellem højttalerne og kalibreringsmikrofonen. Omgivelserne i det rum, hvor systemet er installeret, kan påvirke målingerne. Når målingerne varierer betragteligt fra højttalerinstallationens status, udføres indstilling af højttaleren manuelt ved følgende "Indstillinger for højttalere" (side 69). 12 Tag kalibreringsmikrofonen ud, tryk på C/c for at vælge [JA] og tryk derefter. Hurtig installation afsluttes. Alle tilslutninger og indstillinger er udført. Introduktion Kalibreringsmikrofon Sådan afsluttes Hurtig installation Tryk på DISPLAY i et hvilket som helst trin. Sådan åbnes Hurtig installationmenu igen 1 Tryk på FUNCTION +/ flere gange indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet. 2 Tryk DISPLAY når systemet er stoppet. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 11 Tryk på C/c for at vælge [JA], og tryk derefter på. [AUTOKALIBRERING] starter. Vær stille, mens der måles. 94( 99) 1( 1) T 0: 01: 08 BRUGERDEFINERET BRUGERDEFINERET HURTIG DVD VIDEO Der høres en høj prøvelyd, når [AUTOKALIBRERING] starter. Du kan ikke skrue ned for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer. Surroundforstærkeren skal placeres på det rigtige sted, før du udfører [AUTOKALIBRERING]. Hvis surroundforstærkeren placeres et forkert sted, f.eks. i et andet rum, udføres målingen ikke korrekt. 4 Tryk på X/x for at vælge [HURTIG], og tryk derefter på. Hurtig installationsmenu vises. 39 DK

40 Introduktion Indstilling af videoudgangstypen, så den passer til dit tv Vælg systemets videoudgangstype, afhængigt af tv'ets tilslutning (side 27). Sådan vælges typen for videosignaludgang fra HDMI OUT stikket Når du tilslutter enheden og tv'et med HDMIkablet, skal du vælge typen af videoudgangssignaler fra HDMI OUT stikket. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et/ projektoren, osv. 1 Tryk på FUNCTION +/ flere gange indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet. 2 Tryk DISPLAY når systemet er stoppet. Kontrolmenuen vises på tv-skærmen. 3 Tryk på X/x for at vælge [INSTALLATION], og tryk derefter på. Indstillingerne for [INSTALLATION] vises. 4 Tryk på X/x for at vælge [BRUGERDEFINERET], og tryk derefter på. Installationsmenuen vises. 5 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- INDSTILLING], og tryk derefter på. Indstillingerne for [HDMI-INDSTILLING] vises. 6 Tryk på X/x for at vælge [HDMI- OPLØSNING], og tryk derefter på. 7 Tryk på X/x for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på. [AUTO ( p)]: Systemet sender det videosignal, der er mest optimalt for det tilsluttede tv. [ i]: Systemet sender videosignaler i opløsningen i*. [ p]: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. [ p]**: Systemet sender videosignaler i opløsningen p*. * i: interlace, p: progressiv ** Der kan stå [ /576p], afhængigt af hvilket område modellen er fra. 40 DK

41 Trin 5: Valg af kilden Du kan vælge afspilningskilden. FUNCTION +/ Funktion Kilde "DVD" Disk, der spilles af systemet "TUNER FM" FM-radio (side 72) "USB" USB-enhed (side 78) "TV" Tv "LINE" Komponent, der er sluttet til LINE-stikkene på bagpanelet "DMPORT" DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90) "AUDIO" Bærbar lydkilde der er sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet Introduktion Tryk flere gange på FUNCTION +/, indtil den ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet. Hver gang du trykker på FUNCTION +/, vil funktionen ændres som følger. x DAV-DZ380W/DAV-DZ680W "DVD" y "TUNER FM" y "USB" y "TV" y "DMPORT" y "AUDIO" y Funktion Kilde "DVD" Disk, der spilles af systemet "TUNER FM" FM-radio (side 72) "USB" USB-enhed (side 78) "TV" Tv "DMPORT" DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 90) "AUDIO" Bærbar lydkilde der er sluttet til AUDIO INstikket på frontpanelet x DAV-DZ880W "DVD" y "TUNER FM" y "USB" y "TV" y "LINE" y "DMPORT" y "AUDIO" y 41 DK

42 Trin 6: Surroundsound Introduktion Du kan nu afspille lyd i surroundsound ved at vælge et af systemets forprogrammerede afkodningstilstande. Afkodningstilstandene gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen. SYSTEM MENU X/x/c, Tvlyd med 5.1-kanalssurroundeffekt 1 Tryk på SYSTEM MENU. 2 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil "PRO LOGIC" vises på frontpaneldisplayet. 4 Tryk på. Indstillingen udføres. 5 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Når tv-programlyden er i mono kommer lyden kun fra centerhøjttaleren. Valg af surroundsoundeffekter baseret på din lyttepræference 1 Tryk på SYSTEM MENU. 2 Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på eller c. 3 Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surroundlydseffekt vises på frontpaneldisplayet. Se nedenstående tabel for beskrivelse af surroundsoundeffekter. 42 DK

43 4 Tryk på. Indstillingen udføres. 5 Tryk på SYSTEM MENU. Systemmenuen lukkes. Om højttalerlyd Nedenstående tabel beskriver mulighederne når du forbinder alle højttalerne med enheden og du indstiller [HØJTT.OPSTILLING] til [STANDARD] (side 96). Standardindstilling er "A.F.D. STD" (når hovedtelefoner forbindes med enheden eller surroundforstærkeren er standardindstillingen "HP 2CH"). Introduktion Lyd fra Surroundeffekt Effekt Afhængigt af kilden. "A.F.D. STD" (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD) Systemet skelner mellem kildens lydformat og den aktuelle lyd, som den blev indspillet/kodet. "A.F.D. MULTI" (AUTO FORMAT DIRECT MULTI) 2-kanalkilde: Systemet sender 2-kanalslyd fra front- og surroundhøjttalere ved at tildele 2-kanalslyden til venstre og højre surroundkanaler. Multikanalskilde: Systemet sender lyd fra højttalerne afhængigt af antallet af kildens kanaler. "PRO LOGIC" "PLII MOVIE" "PLII MUSIC" "2CH STEREO" 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra 2- kanalskilder og sender lyd fra alle højttalerne. "PRO LOGIC" udfører Dolby Pro Logic-afkodning. "PLII MOVIE" udfører Dolby Pro Logic II filmtilstandsafkodning. "PLII MUSIC" udfører Dolby Pro Logic II musiktilstandsafkodning. Multikanalskilde: Systemet sender lyd fra højttalerne afhængigt af antallet af kildens kanaler. Systemet sender lyden fra fronthøjttalerne og subwoofer uanset lydformatet eller antallet af kanaler. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. "HP 2CH" (HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO) Systemet sender lyden fra hovedtelefonerne uanset lydformatet eller antallet af kanaler. Multikanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. "HP VIRTUAL" (HEADPHONE VIRTUAL) Systemet sender lyden fra hovedtelefonerne ved at tilføje en surroundsoundeffekt uanset lydformatet eller antallet af kanaler. 43 DK

44 Sådan deaktiveres surroundeffekten Vælg "A.F.D. STD", "2CH STEREO", eller "HP 2CH" til "DEC. MODE". Introduktion Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, er "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", og "PLII MUSIC" ikke tilgængelige. Du kan ikke vælge afkodningstilstand når systemet er ved at indlæse en disk. Du kan ikke vælge afkodningstilstand under en igangværende filindlæsning fra en USB-enhed eller under overførsel af musik. Ikke alle inputstreams understøtter brug af afkodningstilstand. Når du vælger "A.F.D. MULTI", er surround- eller stereoeffekten er muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde vælges "A.F.D. STD", "PRO LOGIC", "PLII MOVIE", eller "PLII MUSIC". Når du skifter afkodningstilstand, mens du bruger en S-AIR-modtager, kan noget af lyden fra S-AIR-modtageren falde ud. 44 DK

45 Disk Afspilning af en disk Hvis systemet ikke er indstillet til "DVD", skal du trykke på FUNCTION +/ for at vælge "DVD". 4 Tryk på Z på enheden for at åbne diskskuffen og placer en disk i skuffen. Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på Z. Afhængigt af den valgte dvd-video eller videocd er nogle af handlingerne muligvis anderledes eller begrænsede. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din disk. Disk Justering af lydstyrke "/1 Z N FUNCTION Med mærkaten opad. Diskskuffe PHONES-stik OPERATION DIAL "/1 FUNCTION +/ Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring. Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen. 5 Tryk på H. Systemet starter afspilningen (fortsat afspilning). 6 Juster lydstyrken med VOLUME +/ på fjernbetjeningen eller knappen VOLUME på enheden. Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og på frontpaneldisplayet. STEP /, / /m/ M/ X MUTING H 1 Tænd for dit tv. 2 Indstil tv'ets indgangsvælger til systemet. 3 Tryk på "/1. Systemet tændes. VOLUME +/./> x Når du aktiverer funktionen Kontrol til HDMI, kan det tv, som er sluttet til systemet med et HDMI-kabel, betjenes synkront med systemet. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI for "BRAVIA" Sync" (side 75). Sådan slukkes systemet Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Systemet skifter til standby. Sådan spares strøm i standby Tryk på "/1, mens systemet er tændt. Hvis du vil skifte til energisparefunktion, skal du kontrollere, at systemet er indstillet som følger: "DEMO" er indstillet til "OFF" (side 34). 45 DK

46 [KONTROL TIL HDMI] er indstillet til [FRA] (side 75). "S-AIR STBY" er indstillet til "STBY OFF" (side 93). Sådan bruges hovedtelefoner Slut hovedtelefonerne til PHONES-stikket på enheden. Lyden fra systemet deaktiveres. Du kan også slutte hovedtelefonerne til PHONES stikket på surroundforstærkeren (lyden fra systemet deaktiveres). Se "Således nydes lyden med hovedtelefoner" (side 36). Andre betjeningsmuligheder Funktion Tryk på Stop x Pause X Genoptag afspilning X eller H efter en pause Gå til næste kapitel, spor > eller sekvens 1) Gå til forrige kapitel, spor eller sekvens 1) Find det ønskede kapitel, nummer eller den ønskede scene ved hjælp af OPERATION DIAL på enheden 1) Slå lyden fra midlertidigt Stop afspilningen, og fjern disken. to gange inden for et sekund. Tryk en enkelt gang på. for at gå til begyndelsen af det aktuelle kapitel, spor eller den aktuelle sekvens. At dreje OPERATION DIAL med uret er det samme som når der trykkes >. At dreje OPERATION DIAL mod uret er det samme som når der trykkes.. MUTING. Hvis du vil have lyden tilbage, skal du trykke på knappen igen eller på VOLUME + for at justere lyden. Z på enheden. Funktion Find et punkt hurtigt ved at afspille en disk med hurtig frem- eller tilbagespoling (Scan) 1) Tryk på M/ eller /m under afspilning af en disk. Hver gang, du trykker på M/ eller /m under scanningen, ændres afspilningshastigheden. Gå tilbage til almindelig hastighed ved at trykke på H. De aktuelle hastigheder afhænger af disken. Se billede for billede M/ eller /m 3), (Slowmotion) 2) mens systemet er sat på pause. Hver gang du trykker på M/ eller /m 3) under slowmotion, ændres afspilningshastigheden. Der er to hastigheder. Tryk på H for at skifte til normal afspilningshastighed. Afspil ét billede ad STEP for at gå til gangen (Frys næste billede, når systemet billede) 2)4)5) er sat på pause. Tryk på STEP for at gå til foregående billede, mens systemet er sat på pause (kun dvd-video/dvd-r/dvdrw). Tryk på H for at skifte til normal afspilning. Gentag afspilningen af den forrige sekvens (10 sekunder før) 6) Gå hurtigt fremad i den aktuelle sekvens (30 sekunder efter) 7) (Hurtig afspilning) under afspilningen. (Hurtigt fremad) under afspilningen. 1) Gælder ikke JPEG-billedfiler. 2) Kun dvd-video, dvd-r, dvd-rw, video-cd. 3) Gælder ikke video-cd'er. 4) Du kan ikke søge efter et stillbillede på en dvd-vr. 5) Data-cd/data-dvd: Denne funktion kan kun bruges med videofiler. 6) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r. Knappen kan ikke bruges med DivX-/MPEG4-videofiler. 7) Kun dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r. Knappen kan ikke bruges med DivX-/MPEG4- videofiler. 46 DK

47 Visning af flere vinkler og undertekster Sådan ændres vinklerne Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på en dvd-video, kan du ændre visningsvinklen. Tryk på ANGLE under en afspilning for at vælge den ønskede vinkel. Sådan vises underteksterne Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan du slå underteksterne til og fra under afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på flere sprog på en disk, kan du ændre underteksternes sprog under afspilningen eller slå dem til og fra efter behov. Tryk på SUBTITLE under en afspilning for at vælge undertekster på det ønskede sprog. Underteksterne kan ændres, hvis DivX-videofilen har filtypenavnet ".avi" eller ".divx" og hvis undertekstoplysningerne ligger i samme fil. Indstilling af lyd Du kan ændre lydformatet, når systemet afspiller en dvd-video eller data-cd/data-dvd (DivX-videofil), der er optaget med flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd, eller DTS). Hvis en dvd-video indeholder spor med flere sprog, kan du også ændre sproget. Video-cd, cd, data-cd eller data-dvd: Du kan vælge lyd fra højre eller venstre kanal og sende lyden fra den valgte kanal via både højre og venstre højttalere. Du kan ikke ændre lyden for en Super Audio CD. Tryk flere gange på AUDIO under afspilning for at vælge det ønskede lydsignal. x Dvd-video Valg af sprog afhænger af dvd-videoen. Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode. Se "Liste over sprogkoder" (side 125) for at se, hvilket sprog koden står for. Når det samme sprog vises to eller flere gange, indeholder dvdvideoen flere lydformater. x Dvd-VR Typerne af lydspor på disken vises. Eksempel: [1: NETLEDNING] (primær lyd) [1: SUB] (sekundær lyd) [1: NETLEDNING+SUB] (primær og sekundær lyd) [2: NETLEDNING] [2: SUB] [2: NETLEDNING+SUB] x Video-cd/cd/data-cd (MP3-fil)/data-dvd (MP3-fil) [STEREO]: Standardstereolyd. [1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono). [2/H]: Lyd fra højre kanal (mono). x Data-cd (DivX-videofil)/data-dvd (DivXvideofil) Lydformaterne for en data-cd eller data-dvd varierer, afhængigt af diskens DivX-videofil. Formatet vises på tv-skærmen. x Super-VCD [1:STEREO]: Stereolyd for lydspor 1. [1:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 1 (mono). [1:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 1 (mono). [2:STEREO]: Stereolyd for lydspor 2. [2:1/V]: Lyd fra venstre kanal for lydspor 2 (mono). [2:2/H]: Lyd fra højre kanal for lydspor 2 (mono). Disk 47 DK

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-046-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ860W 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-285-996-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ660 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-041-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ560 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-283-037-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ260 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-221-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ280 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter sammen med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-398-070-22(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-966-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ230/DZ231 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-972-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ530/DZ630 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-212-591-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-956-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ20 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-482-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ330/DZ730 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-210-566-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning

BD/DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning 4-147-231-11(1) Dette systems software bliver muligvis opdateret i fremtiden. Se følgende URL for at få detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige opdateringer. Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-165-490-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-TZ230/TZ630 2010 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-147-235-11(1) Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger om tilgængelige opdateringer findes på følgende URL: Kunder i Europa og Rusland: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-884-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-568-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ810W 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

BD/DVD Home Theatre System

BD/DVD Home Theatre System 4-109-710-11(1) BD/DVD Home Theatre System BDV-IT1000/BDV-IS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation 2008 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da

Lisätiedot

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation

4-143-834-41(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje. Bruksanvisning HT-CT500. 2009 Sony Corporation 4-143-834-41(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DK GB FI NO HT-CT500 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke udsætte batterier eller enheder med batterier for meget

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-865-11(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB500W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-448-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt,

Lisätiedot

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation

3-877-049-11(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G500. 2008 Sony Corporation 3-877-049-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI RHT-G500 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-108-847-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR4W 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-298-612-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK GB FI PT DAV-DZ360WA 2008 Sony Corporation ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation

4-166-572-61(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-AF5 HT-AS5. 2010 Sony Corporation 4-166-572-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-AF5 HT-AS5 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT

DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções 2-635-397-11(1) DK FI PT 2-635-397-11(1) DVD Recorder Home Theatre System DAR-RH7000 DAR-RH1000 Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-122-230-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de Instruções DK GB FI PT DAV-DZ680 / DZ780 2009 Sony Corporation ADVARSEL Forsigtig Brug af optiske instrumenter med dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-437-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR3 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System DK FI. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-635-382-21(1) DVD Recorder Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAR-RD100 2005 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke optageren for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-441-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SR2 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-108-143-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS1 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-FS Sony Corporation 4-143-281-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-FS3 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 4-136-657-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH30 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation

4-248-406-41(3) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DAV-SC5. 2003 Sony Corporation 4-248-406-41(3) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-SC5 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-097-197-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DH5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation

4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Manual de instruções. 2003 Sony Corporation 4-242-678-41(6) Stylish AV System DAV-DS1000 Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FI PT 2003 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-874-458-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX70BTR CMT-HX50BTR 2008 Sony Corporation DK ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-075-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH810 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn

Lisätiedot

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation

3-060-986-52(1) CD/DVD Player DVP-S336/DVP-S335. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S336 DVP-S335. 2000 Sony Corporation 3-060-986-52(1) CD/ Player DVP-S336/DVP-S335 CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S336 DVP-S335 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation

4-236-529-43(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet FI FR. Manual de instruções DAV-C700. 2001 Sony Corporation 4-236-529-43(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-C700 2001 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt,

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-170-059-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G15 2010 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation

3-061-775-72(1) CD/DVD Player DVP-S735D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S735D. 2000 Sony Corporation 3-061-775-72(1) CD/ Player DVP-S735D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S735D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 2-674-628-11(1) Micro Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-DX2D CMT-SX2D 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-131-724-12(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH800 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning Käyttöohje HT-RD Sony Corporation 2-639-596-32(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-RD150 2005 Sony Corporation ADVARSEL Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan medføre brand eller elektrisk

Lisätiedot

Super Audio CD/ DVD RECEIVER

Super Audio CD/ DVD RECEIVER 4-240-874-51(2) Super Audio CD/ DVD RECEIVER Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FR FI FR AVD-S10 2002 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for

Lisätiedot

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 3-300-703-62(1) Mini HI-FI Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI LBT-DJ2i 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation

4-241-066-52(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning FI FR. Käyttöohjeet. Manual de instruções DAV-S550. 2002 Sony Corporation 4-241-066-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Manual de instruções DK FR FI FR PT DAV-S550 2002 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1)

Theatre Stand System RHT-G950. Betjeningsvejledning. Käyttöohje Sony Corporation (1) 4-129-926-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G950 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (DK-FI-SE) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning DK FI SE STR-DH830/STR-DH730 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-519-11(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-HX5BT 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-249-411-52(1) Super Audio CD Player Betjeningsvejlening Käyttöohjeet DK FI TM S200 SCD-XA9000ES 2003 Sony Corporation ADVARSEL Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Super Audio CD Player

Super Audio CD Player 4-193-086-31(1) Super Audio CD Player Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FI SCD-XE800 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser,

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-695-607-21(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation http://www.sony.net/ 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-590-891-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-687-567-11(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-DZ210D 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-661-556-14(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT DAV-DZ110/DZ111/DZ119/DZ410 2006 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller

Lisätiedot

FM Stereo/ FM-AM Receiver

FM Stereo/ FM-AM Receiver 2-596-577-22 (4) FM Stereo/ FM-AM Receiver Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI STR-DA7100ES Sony Corporation Printed in Malaysia 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-138-894-11(1) Multi Channel AV eceiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI ST-DN1000 2009 Sony Corporation ADVASE For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 4-247-422-12(1) Mini Hi-Fi Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI MHC-WZ8D 2003 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn

Lisätiedot

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation

(1) Theatre Stand System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje RHT-G Sony Corporation 4-121-124-11(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK GB FI RHT-G550 2009 Sony Corporation 3 ADVARSEL Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-683-505-11 (1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-U1BT 2006 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-IS Sony Corporation 3-299-272-11(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-IS100 2008 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette system hører følgende vejledninger: Kom godt i gang Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening. Betjeningsvejledning

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-168-043-62(1) Multi Channel AV Receiver Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI STR-DH510 2010 Sony Corporation ADVARSEL For at forhindre brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2009 Sony Corporation 4-146-428-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette

Lisätiedot

Wireless Audio System

Wireless Audio System 4-123-166-11(1) Wireless Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI AIR-SA20PK 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for

Lisätiedot

Mini Hi-Fi Component System

Mini Hi-Fi Component System 3-287-077-63(2) Mini Hi-Fi Component System Betjeningsvejlednings DK Käyttöohje FI MHC-GT555 / GT444 MHC-GT222 / GT111 LBT-ZT4 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-255-292-11(2) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-HPX10W CMT-HPX9 CMT-HPX7 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-594-461-12(2) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções DK FI PT Sony Corporation http://www.sony.net/ 2005 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for

Lisätiedot

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF100 HT-SS Sony Corporation 4-130-029-62(1) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF100 HT-SS100 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation

(2) Home Theatre System. Betjeningsvejledning. Käyttöohje HT-SF360 HT-SS Sony Corporation 4-130-031-61(2) Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI HT-SF360 HT-SS360 2009 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1)

LCD Digital Colour TV DK FI NO SE. Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning KDL-40ZX1. 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) LCD Digital Colour TV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning DK FI NO SE KDL-40ZX1 2009 Sony Corporation 4-146-430-41(1) Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning Käyttöohje DVP-S536D DVP-S535D Sony Corporation 3-061-301-81(1) CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DVP-S536D DVP-S535D 2000 Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko for brand eller

Lisätiedot

Overhead DVD Entertainment System

Overhead DVD Entertainment System Overhead DVD Entertainment System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Innehållsförteckning DA FI SV Se "Tilslutninger" på side 37 for installation og tilslutning. Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-246-843-12(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-GP5 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

Theatre Stand System

Theatre Stand System 3-209-409-13(1) Theatre Stand System Betjeningsvejledning Til dette TV-bord hører der følgende vejledninger: Betjeningsvejledning (denne bog) Giver beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.

Lisätiedot

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 3-209-635-51(3) Multi Channel AV Receiver Brugsanvisning Käyttöohjeet DK FR FI ES STR-DA5300ES Sony Corporation 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet

Lisätiedot

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV "Montering af beslaget til vægmontering" medfølger ikke som separat folder til dette tv. Monteringsvejledningen skal i stedet findes i brugervejledningen til tv'et. Seinäasennuskiinnittimen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S525D by Sony Corporation 3-865-642-83 (1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S525D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-299-549-42(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI Sony Corporation (1) http://www.sony.net/ 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk

Lisätiedot

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-255-066-11(1) FM Stereo FM/AM Receiver Betjningsvejledning DK Käyttöohjeet FI STR-DB900 2004 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må udstyret ikke udsættes for

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player DVP-S725D. CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S725D by Sony Corporation 3-866-153-63(1) CD/ Player DVP-S725D CD/ Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S725D 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-LF1 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller stød. Anbring

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-EA Sony Corporation 4-250-175-52(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-EA20 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-245-460-11(1) Micro Hi-Fi Component System Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet FI CMT-CQ1 2003 Sony Corporation ADVARSEL Udsæt ikke enheden for regn eller fugt for at undgå risikoen for brand eller

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Betjeningsvejledning. Käyttöohje DVP-S by Sony Corporation 3-866-504-72(1) CD/DVD Player Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 DVP-S325 1999 by Sony Corporation ADVARSEL Velkommen! Undlad at udsætte apparatet for regn eller fugt, så risiko

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 4-255-644-12(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning Käyttöohje. Manual de instruções DK FI PT DAV-SB300 2004 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

Aloita tästä Pika-aloitusopas

Aloita tästä Pika-aloitusopas Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Pika-aloitusopas Börja här Snabbstartguide BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100

Lisätiedot

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions

Blu-ray Disc Player BDP-S300. Operating Instructions Blu-ray Disc Player Operating Instructions BDP-S300 TM To find out useful hints, tips and information about Sony products and services please visit: www.sony-europe.com/myproduct ADVASEL For at undgå brand

Lisätiedot

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation

(2) Home Theater System. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet HT-BE Sony Corporation 4-240-621-52(2) Home Theater System Betjeningsvejledning Käyttöohjeet DK FI HT-BE1 2002 Sony Corporation Advarsel! Velkommen! Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, så risiko for brand eller stød

Lisätiedot

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada

ADVARSEL. Undtagen for kunder i USA og Canada ADVARSEL For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 3-095-506-13(1) Micro HI-FI Component System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-BX5 CMT-BX3 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke

Lisätiedot

Network Audio System

Network Audio System 2-592-381-12(1) Network Audio System Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI NAS-CZ1 2005 Sony Corporation ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn eller

Lisätiedot

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation

(1) Compact AV System. Betjeningsvejledning Käyttöohje DAV-SA Sony Corporation 4-244-994-54(1) Compact AV System Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI DAV-SA30 2003 Sony Corporation 3 ADVARSEL Undlad at udsætte enheden for regn eller fugt, da dette kan medføre risiko for brand eller

Lisätiedot

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 3-209-590-61(1) DVD Home Theatre System Betjeningsvejledning DK Käyttöohje FI HTP-78SS 2007 Sony Corporation ADVARSEL For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes

Lisätiedot