Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x Henkilöstöraportti 2014

2 2 Sisällys 1. Johdanto Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilötyövuosi Terveysperusteiset poissaolot Muut poissaolot Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Kehittäminen ja työhyvinvointi Yhteenveto ja johtopäätökset Yhteenveto Johtopäätökset... 16

3 3 1. Johdanto Henkilöstöraportin tarkoituksena on tukea henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ja niiden seuranta liittyvät kuntayhtymässä asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöraportissa esitetyt määrälliset tunnusluvut auttavat ennakoimaan henkilöstömäärän, henkilöstörakenteen, työpanoksen ja henkilöstökustannusten kehitystä. Henkilöstöä koskevat kehittämistoimenpiteet kertovat siitä, miten henkilöstöä koskevat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vuoden 2014 elokuussa Hattulan kunnan lukiokoulutus siirtyi koulutuskuntayhtymään lisäten Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvien lukioiden määrän neljään. Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvat alkaen Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio. Henkilöstöraportin määrällisten tunnuslukujen vertailun helpottamiseksi pääosa tunnusluvuista esitetään koko kuntayhtymän lisäksi erikseen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden osalta. Tekstin ja taulukoiden suluissa olevat yksittäiset luvut kuvaavat vuoden 2013 tilannetta. 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön kokonaismäärän, rakenteen ja muutosten seurannasta on hyötyä henkilöstösuunnittelussa. Vuoden 2013 luvut on esitetty suluissa Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilöstön kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä oli päätoimista henkilökuntaa 449 (443). Heistä 385 (380) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 64 (63) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sivutoimisia oli 40 (54). Kuva 1: Päätoimisten palvelussuhteiden luonne vuodesta 2011 Vuoteen 2013 verrattuna muutos vakinaisten osuudessa oli 1,32 % ja määräaikaisissa 1,59 %. Henkilöstön määrän kasvu johtui Hattulan kunnan lukiokoulutuksen siirrosta kuntayhtymään elokuusta lähtien. Kuntayhtymän vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi kuitenkin vähemmän (+5) kuin mitä kuntayhtymään siirtyi vakituista henkilöstöä Parolan lukiosta (+10). Näin ollen kuntayhtymän vakituisen henkilöstön määrä muissa yksiköissä vähentyi.

4 4 Määräaikaisuuden pääasialliset perusteet olivat puuttuva kelpoisuus ja sijaisuus. Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien osuus oli 14,25 % (14,22). Opetushenkilöstöstä määräaikaisia oli 41 henkilöä (10,46 %) ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstöstä 23 henkilöä (16,91 %). Kunta-alan tuoreimmat valtakunnalliset tilastot ovat vuodelta Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alan henkilöstöstä määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli noin 21 prosenttia henkilöstöstä, mikä on 6,75 prosenttiyksikköä enemmän kuin määräaikaisten prosenttiosuus Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstön määrän jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisesta henkilökunnasta ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa oli 363 (361). Heistä 306 (307) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 57 (57) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Päätoimisesta henkilöstökunnasta lukioissa oli 86 (82). Heistä 79 (76) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 7 (6) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Yksi lukion lehtoreista on määräaikaisesti hankekoordinaattorina KVTES:n soveltamisalan piirissä. Hänen toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhteensa sisältyy tässä 79 toistaiseksi voimassa olevaan lukion palvelussuhteeseen. Seuraavassa kappaleessa hän sisältyy KVTES:n soveltamisalan piiriin kuuluvaan henkilöstöön, jonka soveltamisalalla hän on tehnyt työn vuonna Tästä johtuen päätoimisen henkilökunnan määrä on tässä kappaleessa lukioissa 86 ja seuraavassa 85. Sivutoimisista ammattiopistossa oli 28 (35) ja lukioissa 12 (19). Henkilöstön jakautuminen sopimuksittain Sopimuksittain koko kuntayhtymän päätoiminen henkilökunta jakaantui siten, että 313 (310) kuului OVTES:n soveltamisalan piiriin ja 136 (133) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piiriin. Ammattiopiston ja kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 234 (234) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 130 (127) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä. Lukioiden päätoimisesta henkilöstöstä 79 (76) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 6 (6) oli KVTES:n/TS:n piirissä. Kuva 2: Päätoiminen henkilöstö sopimuksittain OVTES ja KVTES/TS

5 5 Henkilöstön sukupuolijakauma Koko kuntayhtymän päätoiminen henkilöstö jakautui naisten ja miesten kesken siten, että naisia oli 302 ja miehiä 147 (293/150). Päätoimisesta henkilöstöstä naisia oli 67 % (66) ja miehiä 33 % (34). OVTES:n soveltamisalan piirissä oli 202 naista ja 111 miestä (195 ja 115). KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä oli 100 naista ja 36 miestä (98 ja 35). Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan 80 % kunnallisesta henkilöstöstä on naisia, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisten prosenttiosuus n henkilöstöstä. Kuva 3: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma vuosina 2013 ja 2014 Henkilöstön jakautuminen työajan perusteella Henkilöstö jakautui kokoaikatyössä, osa-aikatyössä ja sivutoimisessa palvelussuhteessa oleviin seuraavasti: Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodesta 2013 Kokoaikainen Osa-aikainen Sivutoiminen 136 (135) 11 (15) 24 (24) 274 (249) 27 (44) 16 (30) 410 (384) 38 (59) 40 (54) +7 % -36 % -26 % Yhteensä 171 (174) 317 (323) 488 (497) -2 % Taulukko 1: Palvelussuhteet vuonna 2014 (kokoaikaisten määrässä on yhden heitto alaspäin; syy ei selvinnyt)

6 Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettynä päivänä Kuva 4: Henkilötyövuodet vuosina 2013 ja 2014 Henkilötyövuosi HTV1 on kaikkien palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osaaikaprosentti / 100 töissä koko vuoden. Henkilötyövuosi HTV2 on palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *osa-aikaprosentti / 100 vähennetty palkattomat poissaolot. Henkilötyövuosi HTV3 on palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osa-aikaprosentti / 100 vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, koulutus ja palkalliset sairauspoissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrän ja keston seuranta on tärkeää työstä tai työoloista johtuvien sairauspoissaolojen havaitsemiseksi ja niiden vähentämiseksi. Erityisesti pitkäkestoiset työkyvyttömyydet ovat sekä työnantajan että työntekijän kannalta ei-toivottuja. Terveysperusteisten poissaolojen kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli yhteensä 4412 kalenteripäivää (5166), mikä tekee 9,8 kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden (11,7). Sairauspoissaoloja oli 3,25 % (5,46) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisesta 449 henkilöstä 220:llä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja (443/215).

7 Kunta10 -tutkimuksen uusimmat tulokset osoittavat, että kunta-alan sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti, kun huippuvuonna 2008 määrä oli 19,4 päivää. Sairauspoissaolojen määrä per päätoiminen työntekijä oli ssa 6,9 päivää vähemmän kuin kuntaalalla keskimäärin. Työ- ja työmatkatapaturmia sattui 10 (23), joista neljästä aiheutui sairauspoissaoloja. Lisäksi sairauspoissaolopäiviä aiheutui yhdestä aiemmin toisen työnantajan palveluksessa sattuneesta työtapaturmasta. Yhteensä työtapaturmaperäisiä sairauspoissaoloja oli 107 kalenteripäivää (7/51). Kuudesta (16) työtapaturmasta ei aiheutunut sairauspoissaoloja. 7 Kuva 5: Sairaus- ja työtapaturmapoissaoloihin käytetyt kalenteripäivät vuodesta 2011 Kuva 6: Päätoimisten sairauspoissaolopäivät suhteessa päätoimisiin henkilöihin

8 8 Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa 3723 (4813) kalenteripäivää, mikä tekee 10,3 (13,3) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopistossa ja kuntayhtymässä sairauspoissaoloja oli 3,28 % (3,84) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli lukioissa 681 (353) kalenteripäivää, mikä tekee 7,9 (4,2) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli 3,08 % (1,44) teoreettisista työpäivistä. Sairauspoissaolojen jakautuminen sopimuksittain OVTES:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 2577 (2795) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (9,0). OVTES:n sairauspoissaolot jakautuivat ammattiopiston ja lukioiden välillä seuraavasti. Ammattiopistossa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 1928 (2479) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (10,6) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 649 (332) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (4,4) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. KVTES:n ja TS:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 1827 (2371) kalenteripäivää, mikä tekee 13,4 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (17,8). Kuva 7: Sairauspoissaolot sopimuksittain vuodesta 2011 Sairauslomakerrat ja sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien jakautuminen erimittaisten sairauspoissaolojen kesken Sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien enin osa aiheutui 4-29 (4 29) päivää kestäneistä sairauslomista, joista kertyi yhteensä 1611 (2078) kalenteripäivää 148 (144) sairauslomakerrasta, mikä tekee keskimäärin 11 (14) kalenteripäivää/sairauslomakerta.

9 9 Kuva 8: Sairauslomiin käytetyt kalenteripäivät vuosina 2013 ja 2014 Kuva 9: Sairauslomakertojen jakautuminen eripituisiin sairauslomiin vuosina 2013 ja Muut poissaolot Muissa kuin terveysperusteisissa poissaoloissa suurin muutos edellisiin vuoteen verrattuna oli virkamatkapäivien määrän lähes kaksinkertaistuminen. Virkamatkapäivien määrän kasvu johtunee edellisvuotta aktiivisemmasta kirjauksesta Populukseen. Toisen viran hoidosta johtuvien poissaolopäivien määrä on vähentynyt koulutuspäälliköiden virkojen vakinaistamisen seurauksena.

10 10 Kuva 10: Muut poissaolot vuodesta Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätiedoista on hyötyä eläkepoistumaan varautumisessa ja tulevaisuuden henkilöstön rekrytointitarpeen ennakoinnissa. Koko kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta (48,3), josta naisten 48,3 (48,4) ja miesten 48,7 vuotta (48,2). Ammattiopiston OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 50,6 vuotta ja lukioiden OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. KVTES:n ja TS:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 45,81 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta, mikä on 2,7 vuotta vähemmän kuin henkilöstön keski-ikä ssa. Ammattiopiston opettajien keski-ikä 50,6 vuotta on 4,9 vuotta valtakunnallista kunta-alan keski-ikää korkeampi. Kuva 11: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma

11 11 Kuva 12: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma prosentteina 2.6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 asetettiin osaamisen kehittämiselle sekä määrällisiä että toiminnallisia tavoitteita. Määrällisiä tavoitteita asetettiin ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyydelle sekä ammattiopiston opettajien ja kuntayhtymän henkilöstön koulutuspäivien määrälle. Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys Opettajista päteviä Tavoite Kaikki päätoimiset opettajat 87,18 % (87,22 %) 85 % Perusrahoitteisen koulutuksen opetushenkilöstö 90,17 % (88,29 %) 89 % Taulukko 2: Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys vuonna 2014 Koulutuspäivät Yhteensä Päätoimista kohden Tavoite KVTES/TS 863 (456) 6,3 (3,43) OVTES, yhteensä 2164 (1960) 6,9 (6,3) OVTES, ammattiopisto 1761 (1768) 7,5 (7,6) 7,5 OVTES, lukiot 403 (192) 5,1 (2,5) Yhteensä, ao + kypalvelut = 2624 (2254) Yhteensä, kaikki 3027 (2453) 6,7 (5,7) 7,2 (6,2) 6,0 Taulukko 3: Koulutuspäivät sopimusten mukaan vuonna 2014

12 12 Kuva 13: Koulutuspäivät vuodesta 2011 Koulutuspäivät on laskettu henkilöstön yhteismäärällä 449. Opintovapaalla oli 8 henkilöä yhteensä 932 päivää (6 hlöä, 914 päivää). Opintovapaapäivät eivät ole mukana 3027 koulutuspäivässä. Osaamisen kehittämisestä kerrotaan enemmän kohdassa 3, Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön vaihtuvuus Toimintavuoden aikana haettiin henkilöä 26 vakituiseen (11) ja 4 määräaikaiseen tehtävään (7). Hakijoita oli yhteensä 154 (156). Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään 443 henkilöä. Vakinaiset Lukumäärä sis. Parolan lukio Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet (Parolan lukio) = 31 7,0 Päättyneet palvelussuhteet, sisältää vanhuuseläkkeelle siirtyneet Esimiesten vaihtuvuus 3 (1) Taulukko 4: Henkilöstön vaihtuvuus vuonna Eläköityminen 18 (14) 4,1 Yksi tietolähde tulevan henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakointiin on henkilöstön eläköitymisen seuranta. Tietosuojasyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää koskevaa raportointia ei määrän vähäisyyden vuoksi voi tehdä. Eläköityminen Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 12 (9) 63,7 (63,3) Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 1 (6) 60,1 (60,2) Taulukko 5: Eläkkeelle siirtyneet

13 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit muodostavat merkittävät osan kuntayhtymän taloudesta, mistä syystä niiden rakenteen ja kehityksen seuranta on tärkeää. Vuoden aikana maksettiin yleiskorotus lukien. KVTES:n ja TS:n yleiskorotus oli 20 euroa ja OVTES:n 20 euroa vastaava 0,68 % palkantarkistus. OVTES:n palkantarkistukset sisälsivät 0,58 prosentin yleiskorotuksen. Yleiskorotuksen lisäksi nostettiin II kalleusluokan palkkoja 0,3 %:lla (ei vaikutusta ssa) sekä pienennettiin vuosisidonnaisen lisän painoarvoa. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat yhteensä euroa ( ). Henkilöstömenojen kasvu edellisvuodesta oli euroa /1,2 % ( / + 27,7 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstömenot olivat euroa ( ) kasvaen edellisestä vuodesta euroa ja 1,5 % ( ja 0,73 %) Lukioliikelaitoksen henkilöstökulut olivat euroa ( ) pienentyen edellisvuodesta euroa. Kannustevapailla saatiin euron säästöt ( ) henkilöstökuluissa. Kuntayhtymäpalvelujen ja ammattiopiston henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden per opiskelijatyövuosi olivat euroa (7.053 ). Opiskelijatyövuosien määrä 2792 (2670) on saatu laskelmalla yhteen normaalirahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärän keskiarvo 2363 (2329) (sekä nuorten että aikuisten perusrahoitteinen koulutus) ja muun aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus ja yritysten ostama koulutus) opiskelijatyövuodet 372 (292) sekä peruskoulun opiskelijamäärä 57 (49). Lukioiden henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden olivat euroa (4.082 ), mikä on laskettu opiskelijamäärällä 1419 (1323). Koko kuntayhtymän osalta terveysperusteisten poissaolojen (sairauslomat ja työtapaturmat) palkat olivat yhteensä ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden osuus oli euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta perhevapaiden palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta vuosiloma-ajan palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa (lukioiden vuoden 2013 vuosiloma-ajan palkkojen raportoinnissa oli järjestelmävirhe). Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioliikelaitoksen osuus euroa ( ). Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä euroa ( ), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia oli euroa ( ) ja sairaanhoidon kustannuksia euroa ( ). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset per henkilö olivat 280 euroa (264) ja sairaanhoidon kustannukset 328 euroa (318). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia. Kela korvaa prosenttisen osuuden työnantajan järjestämän työterveyshuollon

14 kustannuksista noin vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä työnantajan tekemän hakemuksen perusteella. Koulutus ja muu kehittäminen Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat euroa ( ), josta lukioiden osuus oli euroa ( ) ja ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveljen euroa ( ). Kustannuksiin on laskettu koulutus- ja kurssimaksut sekä koulutuksen matka- ja majoituskustannukset. Kustannukset ovat 1,08 % henkilöstökustannuksista (0,77 %); lukioiden osuus oli 0,09 % ja ammattiopiston ja kuntayhtymän osuus 0,99. Koko kuntayhtymässä koulutuksiin osallistuneiden palkkakustannukset koulutuksen ajalta olivat euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, mikä on 2,2 % henkilöstömenoista ( / 1,84 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista ( /2,11 %). Lukioiden koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 1,0 % lukioiden henkilöstömenoista ( /0,92 %). Sisäiset kehittämishankkeet Sisäisiin kehittämishankkeisiin varattiin euroa ( ), ja tästä rahasta käytettiin euroa ( ). Sisäiset kehittämishankkeet jakautuivat kuntayhtymän yhteisiin ja opetustoiminnan hankkeisiin. Kuntayhtymän hankkeista merkittävin oli tyhy-toiminta, johon käytettiin euroa ( ), mikä tekee 71 euroa/henkilö (68 /hlö). Virkistystoimintaan käytettiin euroa. Merkittävä osa, euroa ( ), sisäisistä kehittämishankkeista kohdennettiin ulkopuolisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Opetustoiminnan kehittämishankkeissa painopisteenä olivat kilpailutoiminta, oppimisympäristöjen kehittäminen ja opettajien työelämäosaamisen parantaminen. Lukioilla ulkopuolisten hankkeiden omavastuuosuuksiin käytettiin euroa (9.567 ). 3. Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstöä koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 olivat a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen ja b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteet toteutumista käsitellään seuraavassa lyhyesti, koska keskeisiltä osilta niistä on kerrottu toimintakertomuksessa. a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistaminen: suunnitelman laatiminen ja ohjelman käynnistäminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistamiseksi laadittiin tieto- ja viestintätekniikan ohjelma, ja siihen liittyen henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiskriteerit. Kokemuskumppanuuden hyödyntäminen ja esimiesvertaismentoroinnin käynnistäminen / Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastian esimiehet osallistuivat vuonna EsimiesVerme-ohjaajakoulutukseen. Vertaismentoroinnin nähtiin soveltuvan esimiestyön kehittämisen välineeksi, koska osaamisen kehittäminen tapahtuu yhä enemmän työssä, Tavastian sisällä ja hankkeissa. Vertaismentorointiin sopivia kiinnostavia aiheita on paljon, esimerkiksi opetussuunnitelmat, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 14

15 ja Winha, johtaminen sekä haasteelliset esimiestilanteet. Opetus- ja johtamistyössä vertaisuusajattelu on tärkeää. Tavastian hyvän keskustelukulttuurin nähtiin myös tukevan Vermen käyttöönottoa. EsimiesVerme-ohjaajakoulutuksen tuloksena käynnistyivät esimiesten säännölliset verme-tapaamiset. Työnkierto ja työtehtävien monipuolistuminen Työnkiertoa ja työtehtävien monipuolistumista toteutettiin muun muassa ottamalla käyttöön yhdistelmätyöntekijät siivouksessa ja ravitsemispalveluissa sekä yhteiset opintosihteeripalvelut aikuis- ja nuorisopuolen opiskelijoille. Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan suunnitelman laatiminen Koko kuntayhtymää koskeva ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva suunnitelma laadittiin. b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen Tiedonkulun parantaminen Tiedonkulkua parannettiin uudistamalla henkilöstöintra vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. Johtamisen itsearvioinnin ja kehittymissuunnitelman laatiminen Johtotiimin jäsenet osallistuivat johtamisen kehittämisen valmennukseen, ja johtotiimin jäsenille tehtiin johtamisarviot (360). Yhtymähallitukselle ja lukioliikelaitoksen johtokunnalle laadittiin johtamisen itsearviointi. 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 4.1. Yhteenveto Kuntayhtymän päätoimisten palvelussuhteiden määrä oli 449 (443). Henkilöstön keski-ikä oli 48,4 (48,3) vuotta. Päätoimisista palvelussuhteista vakinaisten osuus oli 85,75 % (85,78). Henkilötyövuosina (HTV1) mitattuna työpanos oli 426 (417). Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,8 (11,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolokertoja oli aiemman työnantajan palveluksessa aiheutuneesta työtapaturmasta aiheutuva poissaolo, yhteensä 107 kalenteripäivää (7/51). Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta noin eurolla/ + 1,2 % ( / +27,7 %). Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Vuoden 2014 koulutuskustannukset olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista. Tavoite oli 2,5 %. Kaikkiaan koulutuspäiviä kertyi 3027, joka on 6,7 (5,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopiston päätoimisista opettajista 87,18 % oli päteviä (87,22). Kehityskeskusteluiden yhteydessä laadittiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Tyhy-toiminta oli monipuolista ja siihen käytettiin 71 euroa/päätoiminen henkilö. Tyhy-tarjottimella oli tarjolla mm. syvävenyttely, ohjatut kuntosalistartit, vesijumppa, uintitekniikkakurssi, jooga, kahvakuula, pumppi, lentopallo, sähly ja Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit. Lisäksi oli mahdollista osallistua käsityökerhoon, digikuvauskurssille, autonhuoltokurssille, tapetointikurssille, sisäpintamaalauskurssille, Tyhy-NLP-kurssille ja peräkärrynperuutuskurssille Sisäistä viestintää toteutettiin muun muassa kevätlukukauden alun yhteisen henkilöstöinfon ja syyslukukauden alun henkilökunnan Verme-päivän sekä info-kahvitilaisuuksien (4 kpl) muodossa. Kuntayhtymän henkilökuntaintra uudistettiin vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. 15

16 Johtopäätökset Vuoden 2014 kehitys oli monelta osin myönteistä. Parolan lukion siirtyminen kuntayhtymän ylläpidettäväksi sujui jouhevasti, osaamisen kehittämiseen panostaminen näkyi osaamisen kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamisena ja ylittämisenä, sairauspoissaolot laskivat edelleen ja työhyvinvointitoiminta oli monipuolista. Työhyvinvointikyselyn vastauksista voi päätellä, että kuntayhtymän panostukset henkilöstön työhyvinvointiin ovat olleet oikeasuuntaisia ja tuloksellisia. Työhyvinvointikyselyn 2014 vastausten perusteella henkilöstön tyytyväisyys kasvoi. Verrattaessa vuosien 2009, 2012 ja 2014 työhyvinvointikyselyjen vastauksia selvisi, että henkilöstön tyytyväisyys oli kohonnut vuodesta 2009 vuoteen 2014 kaikilla tasoilla; kuntayhtymän (+0,44), osaston (+0,63) ja oman toiminnan tasolla (+0,16). Eniten viiden vuoden aikana oli noussut tyytyväisyys esimiehen toimintaan (+ 0,7) ja tyytyväisyys tiedon saantiin omaan työhön liittyvistä asioista (+0,8). Tyytymättömimpiä oltiin henkilöstön mielipiteiden vaikutukseen toiminnan suuntaamisessa ja organisaation toimivuuteen. Valtion ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen kohdistamat säästötoimet ja niiden johdosta toteutetut säästökeinot, mm. työssäoppimisen resurssin leikkaus ammattiopistossa ja lukioiden tiukentunut talous, aiheuttivat epävarmuutta henkilöstössä. Myös Jaakonkatu 28 kiinteistön sisäilmaongelmat huolestuttivat henkilöstöä. Jaakonkadun kiinteistön sisäilma- ja rakennetutkimusten perusteella päädyttiin suunnittelemaan uudisrakennusta sosiaali- ja terveysalalle. Kaikki asetetut määrälliset tavoitteet koskien henkilöstön koulutuspäivien määrää, opetushenkilöstön pätevyyttä sekä koulutuskustannusten osuutta henkilöstökuluista saavutettiin ja pääosin ylitettiinkin. Henkilöstön koulutuspäivien määrä lukioissa kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Määrä on kuitenkin edelleen vähäinen verrattuna koulutuspäivien määrään ammattiopistossa. Vertaismentorointi oli oivallinen menetelmä, jota hyödynnettiin niin koko ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstön yhteisessä Verme-päivässä, ammattiopiston esimiesten esimiesvermekoulutuksessa ja johtotiimin valmennuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista jatketaan, sillä henkilöstön osaaminen on n voimavara ja toiminnan perusta. Henkilöstöä kuvaavissa määrällisistä tunnusluvuista voi nostaa esiin sairauspoissaolojen määrän laskun per päätoiminen henkilö (11,7 -> 9,8 kalenteripäivää). Kuntayhtymäpalveluissa, joissa sairauspoissaoloja on ollut eniten, sairauspoissaolojen lasku oli suurinta, 4,4 kalenteripäivää per päätoiminen työntekijä (17,8 -> 13,4). Myös ammattiopiston opettajien sairauspoissaolopäivät vähenivät (10,6 -> 8,2). Lukion opettajien sairauspoissaolojen määrä nousi samalle tasolle ammattiopiston opettajien kanssa (4,4 -> 8,2). Eniten sairauspoissaoloja aiheutui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Henkilöstöä kuvaavista määrällisistä tunnusluvuista selviää myös, että vaikka henkilöstömenot kokonaisuudessaan kasvoivat edellisvuodesta, laski yhden henkilötyövuoden hinta edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia HTV3, josta on vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, sairausloma ja koulutus, oli 359, mikä tekee eur/henkilötyövuosi (352/ euroa). Yhden vuoden työpanoksen hinta oli siten edellisvuotta alhaisempi. Yksi syy vuoden työpanoksen hinnan laskuun on ollut sairauspoissaolojen määrän lasku. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tavastiassa tulevaisuuden tekijöitä teki tänäkin vuonna osaava, innostava ja asiantunteva henkilöstö, jonka ansiosta toimintavuodelle asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin.

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4. Henkilöstöraportti 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 3 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 4 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2015

Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2015 Yhtymähallitus 22.3.2016, liite 3 Yhtymävaltuusto 24.5.2016, liite x Henkilöstöraportti 2015 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015

LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 LAPUAN KAUPUNKI HENKILÖ STÖ TILASTÖ- JA VUÖDELTA 2015 Henkilöstömäärät Ikäjakauma Poissaolot Työtapaturmat Henkilöstömäärän kehitys Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2014 972 Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2015

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017 LÄHTÖKOHDAT. Henkilöstönäkökulman huomioimisen tehtävät

HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017 LÄHTÖKOHDAT. Henkilöstönäkökulman huomioimisen tehtävät HENKILÖSTÖOHJELMA 2014 2017 LÄHTÖKOHDAT Henkilöstönäkökulman huomioimisen tehtävät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tekee työssä parhaansa. Panostamalla henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2013 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2009 2013. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI

SUONENJOEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2 0 1 5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖPANOKSET... 2 2.1 YLEISTÄ... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSSUHTEEN LUONNE... 3 2.4 TYÖLLISTÄMISTYÖ...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010

Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 2010 Kuopion kaupunki Henkilöstökertomus 21 1 (25) HENKILÖSTÖKERTOMUS 21 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. HENKILÖSTÖKATSAUS 3 2. TASA-ARVO 3 3. HENKILÖSTÖPANOKSET 6 3.1 Henkilöstön määrä 6 3.2 Henkilöstön rakenne 7 3.3

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5.

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Valtuusto 30.5. KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2015 Yhteistyötoimikunta 28.4.2016 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Valtuusto 30.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Kvalt liite 1 Kv 14.6.2016 SUOMUSSALMEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Hallintopalvelut 2 Sisältö: sivu 1. Henkilöstöraportti henkilöstöstrategian toteutumisen ja arvioinnin välineenä 5 Suomussalmen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yhtymähallitus 21.6.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstösuunnittelulle asetetut tavoitteet... 2 3 Nykyinen henkilöstömäärä... 2 4 Henkilöstön ikärakenne... 2 5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 JOKIOISTEN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Jokioisten kuntastrategia 1 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 2 3. Henkilötyövuosi 8 4. Työajan jakautuminen 9 5.

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarat... 3 Henkilöstömäärä... 6 Henkilötyövuosi... 9 Työajan jakautuminen... 10 Osaamisen kehittäminen... 11 Koulutuskorvaus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Henkilöstö- raportti 2014

Henkilöstö- raportti 2014 Henkilöstö- raportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 2.1 Henkilöstön määrä... 2 2.2 Osa-aikaisuus... 3 2.3 Henkilötyövuosien määrä... 3 2.4 Henkilöstön määrään

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013

Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Järvi-Pohjanmaan henkilöstöraportti 2013 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöraportti 2013... 2 1.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilötyövuosi... 3 Työsuhteen laatu ja kesto... 6

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013. Jari Kannisto Kehityspäällikkö 5.2.2014, info

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013. Jari Kannisto Kehityspäällikkö 5.2.2014, info Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 5.2.2014, info Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisen ajan odote Eläketurvakeskus 2 Eläkkeelle

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos

(Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos (Käännös) 2893/01.00.00.02/2016 VUODEN 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöpalvelut, henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Henkilöstövoimavarojen arviointi... 1 3 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI

KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS HENKILÖSTÖRAPORTTI 216 2 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 216 KAJAANIN KAUPUNGIN KOULUTUSLIIKELAITOS v. 216... 3 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot