Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x. Henkilöstöraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus , liite 3 Yhtymävaltuusto , liite x Henkilöstöraportti 2014

2 2 Sisällys 1. Johdanto Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilötyövuosi Terveysperusteiset poissaolot Muut poissaolot Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Kehittäminen ja työhyvinvointi Yhteenveto ja johtopäätökset Yhteenveto Johtopäätökset... 16

3 3 1. Johdanto Henkilöstöraportin tarkoituksena on tukea henkilöstöjohtamista ja henkilöstön kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ja niiden seuranta liittyvät kuntayhtymässä asetettuihin strategisiin tavoitteisiin. Henkilöstöraportissa esitetyt määrälliset tunnusluvut auttavat ennakoimaan henkilöstömäärän, henkilöstörakenteen, työpanoksen ja henkilöstökustannusten kehitystä. Henkilöstöä koskevat kehittämistoimenpiteet kertovat siitä, miten henkilöstöä koskevat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Vuoden 2014 elokuussa Hattulan kunnan lukiokoulutus siirtyi koulutuskuntayhtymään lisäten Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvien lukioiden määrän neljään. Lukioliikelaitos Tavastiaan kuuluvat alkaen Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio. Henkilöstöraportin määrällisten tunnuslukujen vertailun helpottamiseksi pääosa tunnusluvuista esitetään koko kuntayhtymän lisäksi erikseen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden osalta. Tekstin ja taulukoiden suluissa olevat yksittäiset luvut kuvaavat vuoden 2013 tilannetta. 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Henkilöstön kokonaismäärän, rakenteen ja muutosten seurannasta on hyötyä henkilöstösuunnittelussa. Vuoden 2013 luvut on esitetty suluissa Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset Henkilöstön kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä oli päätoimista henkilökuntaa 449 (443). Heistä 385 (380) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 64 (63) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Sivutoimisia oli 40 (54). Kuva 1: Päätoimisten palvelussuhteiden luonne vuodesta 2011 Vuoteen 2013 verrattuna muutos vakinaisten osuudessa oli 1,32 % ja määräaikaisissa 1,59 %. Henkilöstön määrän kasvu johtui Hattulan kunnan lukiokoulutuksen siirrosta kuntayhtymään elokuusta lähtien. Kuntayhtymän vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi kuitenkin vähemmän (+5) kuin mitä kuntayhtymään siirtyi vakituista henkilöstöä Parolan lukiosta (+10). Näin ollen kuntayhtymän vakituisen henkilöstön määrä muissa yksiköissä vähentyi.

4 4 Määräaikaisuuden pääasialliset perusteet olivat puuttuva kelpoisuus ja sijaisuus. Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien osuus oli 14,25 % (14,22). Opetushenkilöstöstä määräaikaisia oli 41 henkilöä (10,46 %) ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstöstä 23 henkilöä (16,91 %). Kunta-alan tuoreimmat valtakunnalliset tilastot ovat vuodelta Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alan henkilöstöstä määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli noin 21 prosenttia henkilöstöstä, mikä on 6,75 prosenttiyksikköä enemmän kuin määräaikaisten prosenttiosuus Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa. Henkilöstön määrän jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisesta henkilökunnasta ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa oli 363 (361). Heistä 306 (307) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 57 (57) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Päätoimisesta henkilöstökunnasta lukioissa oli 86 (82). Heistä 79 (76) oli toistaiseksi voimassa olevassa ja 7 (6) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Yksi lukion lehtoreista on määräaikaisesti hankekoordinaattorina KVTES:n soveltamisalan piirissä. Hänen toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhteensa sisältyy tässä 79 toistaiseksi voimassa olevaan lukion palvelussuhteeseen. Seuraavassa kappaleessa hän sisältyy KVTES:n soveltamisalan piiriin kuuluvaan henkilöstöön, jonka soveltamisalalla hän on tehnyt työn vuonna Tästä johtuen päätoimisen henkilökunnan määrä on tässä kappaleessa lukioissa 86 ja seuraavassa 85. Sivutoimisista ammattiopistossa oli 28 (35) ja lukioissa 12 (19). Henkilöstön jakautuminen sopimuksittain Sopimuksittain koko kuntayhtymän päätoiminen henkilökunta jakaantui siten, että 313 (310) kuului OVTES:n soveltamisalan piiriin ja 136 (133) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piiriin. Ammattiopiston ja kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä 234 (234) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 130 (127) KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä. Lukioiden päätoimisesta henkilöstöstä 79 (76) oli OVTES:n soveltamisalan piirissä ja 6 (6) oli KVTES:n/TS:n piirissä. Kuva 2: Päätoiminen henkilöstö sopimuksittain OVTES ja KVTES/TS

5 5 Henkilöstön sukupuolijakauma Koko kuntayhtymän päätoiminen henkilöstö jakautui naisten ja miesten kesken siten, että naisia oli 302 ja miehiä 147 (293/150). Päätoimisesta henkilöstöstä naisia oli 67 % (66) ja miehiä 33 % (34). OVTES:n soveltamisalan piirissä oli 202 naista ja 111 miestä (195 ja 115). KVTES:n/TS:n soveltamisalan piirissä oli 100 naista ja 36 miestä (98 ja 35). Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan 80 % kunnallisesta henkilöstöstä on naisia, mikä on 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisten prosenttiosuus n henkilöstöstä. Kuva 3: Päätoimisen henkilöstön sukupuolijakauma vuosina 2013 ja 2014 Henkilöstön jakautuminen työajan perusteella Henkilöstö jakautui kokoaikatyössä, osa-aikatyössä ja sivutoimisessa palvelussuhteessa oleviin seuraavasti: Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodesta 2013 Kokoaikainen Osa-aikainen Sivutoiminen 136 (135) 11 (15) 24 (24) 274 (249) 27 (44) 16 (30) 410 (384) 38 (59) 40 (54) +7 % -36 % -26 % Yhteensä 171 (174) 317 (323) 488 (497) -2 % Taulukko 1: Palvelussuhteet vuonna 2014 (kokoaikaisten määrässä on yhden heitto alaspäin; syy ei selvinnyt)

6 Henkilötyövuosi Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä yhtenä tiettynä päivänä Kuva 4: Henkilötyövuodet vuosina 2013 ja 2014 Henkilötyövuosi HTV1 on kaikkien palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osaaikaprosentti / 100 töissä koko vuoden. Henkilötyövuosi HTV2 on palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 *osa-aikaprosentti / 100 vähennetty palkattomat poissaolot. Henkilötyövuosi HTV3 on palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * osa-aikaprosentti / 100 vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, koulutus ja palkalliset sairauspoissaolot Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrän ja keston seuranta on tärkeää työstä tai työoloista johtuvien sairauspoissaolojen havaitsemiseksi ja niiden vähentämiseksi. Erityisesti pitkäkestoiset työkyvyttömyydet ovat sekä työnantajan että työntekijän kannalta ei-toivottuja. Terveysperusteisten poissaolojen kokonaismäärä Koko kuntayhtymässä päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli yhteensä 4412 kalenteripäivää (5166), mikä tekee 9,8 kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden (11,7). Sairauspoissaoloja oli 3,25 % (5,46) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisesta 449 henkilöstä 220:llä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja (443/215).

7 Kunta10 -tutkimuksen uusimmat tulokset osoittavat, että kunta-alan sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli kunta-alalla keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti, kun huippuvuonna 2008 määrä oli 19,4 päivää. Sairauspoissaolojen määrä per päätoiminen työntekijä oli ssa 6,9 päivää vähemmän kuin kuntaalalla keskimäärin. Työ- ja työmatkatapaturmia sattui 10 (23), joista neljästä aiheutui sairauspoissaoloja. Lisäksi sairauspoissaolopäiviä aiheutui yhdestä aiemmin toisen työnantajan palveluksessa sattuneesta työtapaturmasta. Yhteensä työtapaturmaperäisiä sairauspoissaoloja oli 107 kalenteripäivää (7/51). Kuudesta (16) työtapaturmasta ei aiheutunut sairauspoissaoloja. 7 Kuva 5: Sairaus- ja työtapaturmapoissaoloihin käytetyt kalenteripäivät vuodesta 2011 Kuva 6: Päätoimisten sairauspoissaolopäivät suhteessa päätoimisiin henkilöihin

8 8 Sairauspoissaolojen jakautuminen ammattiopiston ja kuntayhtymän sekä lukioiden välillä Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli ammattiopistossa ja kuntayhtymäpalveluissa 3723 (4813) kalenteripäivää, mikä tekee 10,3 (13,3) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopistossa ja kuntayhtymässä sairauspoissaoloja oli 3,28 % (3,84) teoreettisista työpäivistä. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli lukioissa 681 (353) kalenteripäivää, mikä tekee 7,9 (4,2) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli 3,08 % (1,44) teoreettisista työpäivistä. Sairauspoissaolojen jakautuminen sopimuksittain OVTES:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 2577 (2795) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (9,0). OVTES:n sairauspoissaolot jakautuivat ammattiopiston ja lukioiden välillä seuraavasti. Ammattiopistossa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 1928 (2479) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (10,6) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. Lukioissa sairauspoissaoloja oli OVTES:n piirissä 649 (332) kalenteripäivää, mikä tekee 8,2 (4,4) kalenteripäivää yhtä päätoimista henkilöä kohden. KVTES:n ja TS:n piirissä sairauspoissaoloja oli yhteensä 1827 (2371) kalenteripäivää, mikä tekee 13,4 sairauslomapäivää päätoimista henkilöä kohden (17,8). Kuva 7: Sairauspoissaolot sopimuksittain vuodesta 2011 Sairauslomakerrat ja sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien jakautuminen erimittaisten sairauspoissaolojen kesken Sairauslomiin käytettyjen kalenteripäivien enin osa aiheutui 4-29 (4 29) päivää kestäneistä sairauslomista, joista kertyi yhteensä 1611 (2078) kalenteripäivää 148 (144) sairauslomakerrasta, mikä tekee keskimäärin 11 (14) kalenteripäivää/sairauslomakerta.

9 9 Kuva 8: Sairauslomiin käytetyt kalenteripäivät vuosina 2013 ja 2014 Kuva 9: Sairauslomakertojen jakautuminen eripituisiin sairauslomiin vuosina 2013 ja Muut poissaolot Muissa kuin terveysperusteisissa poissaoloissa suurin muutos edellisiin vuoteen verrattuna oli virkamatkapäivien määrän lähes kaksinkertaistuminen. Virkamatkapäivien määrän kasvu johtunee edellisvuotta aktiivisemmasta kirjauksesta Populukseen. Toisen viran hoidosta johtuvien poissaolopäivien määrä on vähentynyt koulutuspäälliköiden virkojen vakinaistamisen seurauksena.

10 10 Kuva 10: Muut poissaolot vuodesta Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikätiedoista on hyötyä eläkepoistumaan varautumisessa ja tulevaisuuden henkilöstön rekrytointitarpeen ennakoinnissa. Koko kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta (48,3), josta naisten 48,3 (48,4) ja miesten 48,7 vuotta (48,2). Ammattiopiston OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 50,6 vuotta ja lukioiden OVTES:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. KVTES:n ja TS:n piirissä olevan päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 45,81 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntatyönantajien www-sivujen mukaan kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta, mikä on 2,7 vuotta vähemmän kuin henkilöstön keski-ikä ssa. Ammattiopiston opettajien keski-ikä 50,6 vuotta on 4,9 vuotta valtakunnallista kunta-alan keski-ikää korkeampi. Kuva 11: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma

11 11 Kuva 12: Päätoimisen henkilöstön ikäjakauma prosentteina 2.6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 asetettiin osaamisen kehittämiselle sekä määrällisiä että toiminnallisia tavoitteita. Määrällisiä tavoitteita asetettiin ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyydelle sekä ammattiopiston opettajien ja kuntayhtymän henkilöstön koulutuspäivien määrälle. Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys Opettajista päteviä Tavoite Kaikki päätoimiset opettajat 87,18 % (87,22 %) 85 % Perusrahoitteisen koulutuksen opetushenkilöstö 90,17 % (88,29 %) 89 % Taulukko 2: Ammattiopiston opetushenkilöstön pätevyys vuonna 2014 Koulutuspäivät Yhteensä Päätoimista kohden Tavoite KVTES/TS 863 (456) 6,3 (3,43) OVTES, yhteensä 2164 (1960) 6,9 (6,3) OVTES, ammattiopisto 1761 (1768) 7,5 (7,6) 7,5 OVTES, lukiot 403 (192) 5,1 (2,5) Yhteensä, ao + kypalvelut = 2624 (2254) Yhteensä, kaikki 3027 (2453) 6,7 (5,7) 7,2 (6,2) 6,0 Taulukko 3: Koulutuspäivät sopimusten mukaan vuonna 2014

12 12 Kuva 13: Koulutuspäivät vuodesta 2011 Koulutuspäivät on laskettu henkilöstön yhteismäärällä 449. Opintovapaalla oli 8 henkilöä yhteensä 932 päivää (6 hlöä, 914 päivää). Opintovapaapäivät eivät ole mukana 3027 koulutuspäivässä. Osaamisen kehittämisestä kerrotaan enemmän kohdassa 3, Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön vaihtuvuus Toimintavuoden aikana haettiin henkilöä 26 vakituiseen (11) ja 4 määräaikaiseen tehtävään (7). Hakijoita oli yhteensä 154 (156). Vaihtuvuusprosentit on laskettu suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään 443 henkilöä. Vakinaiset Lukumäärä sis. Parolan lukio Vaihtuvuus % Alkaneet palvelussuhteet (Parolan lukio) = 31 7,0 Päättyneet palvelussuhteet, sisältää vanhuuseläkkeelle siirtyneet Esimiesten vaihtuvuus 3 (1) Taulukko 4: Henkilöstön vaihtuvuus vuonna Eläköityminen 18 (14) 4,1 Yksi tietolähde tulevan henkilöstö- ja osaamistarpeen ennakointiin on henkilöstön eläköitymisen seuranta. Tietosuojasyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää koskevaa raportointia ei määrän vähäisyyden vuoksi voi tehdä. Eläköityminen Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 12 (9) 63,7 (63,3) Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 1 (6) 60,1 (60,2) Taulukko 5: Eläkkeelle siirtyneet

13 Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Henkilöstökustannukset ja henkilöstöinvestoinnit muodostavat merkittävät osan kuntayhtymän taloudesta, mistä syystä niiden rakenteen ja kehityksen seuranta on tärkeää. Vuoden aikana maksettiin yleiskorotus lukien. KVTES:n ja TS:n yleiskorotus oli 20 euroa ja OVTES:n 20 euroa vastaava 0,68 % palkantarkistus. OVTES:n palkantarkistukset sisälsivät 0,58 prosentin yleiskorotuksen. Yleiskorotuksen lisäksi nostettiin II kalleusluokan palkkoja 0,3 %:lla (ei vaikutusta ssa) sekä pienennettiin vuosisidonnaisen lisän painoarvoa. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat yhteensä euroa ( ). Henkilöstömenojen kasvu edellisvuodesta oli euroa /1,2 % ( / + 27,7 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstömenot olivat euroa ( ) kasvaen edellisestä vuodesta euroa ja 1,5 % ( ja 0,73 %) Lukioliikelaitoksen henkilöstökulut olivat euroa ( ) pienentyen edellisvuodesta euroa. Kannustevapailla saatiin euron säästöt ( ) henkilöstökuluissa. Kuntayhtymäpalvelujen ja ammattiopiston henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden per opiskelijatyövuosi olivat euroa (7.053 ). Opiskelijatyövuosien määrä 2792 (2670) on saatu laskelmalla yhteen normaalirahoitteisen koulutuksen opiskelijamäärän keskiarvo 2363 (2329) (sekä nuorten että aikuisten perusrahoitteinen koulutus) ja muun aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, omaehtoinen koulutus ja yritysten ostama koulutus) opiskelijatyövuodet 372 (292) sekä peruskoulun opiskelijamäärä 57 (49). Lukioiden henkilöstökustannukset opiskelijaa kohden olivat euroa (4.082 ), mikä on laskettu opiskelijamäärällä 1419 (1323). Koko kuntayhtymän osalta terveysperusteisten poissaolojen (sairauslomat ja työtapaturmat) palkat olivat yhteensä ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden osuus oli euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta perhevapaiden palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän osalta vuosiloma-ajan palkat olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioiden euroa (lukioiden vuoden 2013 vuosiloma-ajan palkkojen raportoinnissa oli järjestelmävirhe). Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus oli euroa ( ) ja lukioliikelaitoksen osuus euroa ( ). Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä euroa ( ), josta työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannuksia oli euroa ( ) ja sairaanhoidon kustannuksia euroa ( ). Työhyvinvointia edistävän toiminnan kustannukset per henkilö olivat 280 euroa (264) ja sairaanhoidon kustannukset 328 euroa (318). Raportoidut kustannukset ovat bruttokustannuksia. Kela korvaa prosenttisen osuuden työnantajan järjestämän työterveyshuollon

14 kustannuksista noin vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä työnantajan tekemän hakemuksen perusteella. Koulutus ja muu kehittäminen Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset olivat euroa ( ), josta lukioiden osuus oli euroa ( ) ja ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveljen euroa ( ). Kustannuksiin on laskettu koulutus- ja kurssimaksut sekä koulutuksen matka- ja majoituskustannukset. Kustannukset ovat 1,08 % henkilöstökustannuksista (0,77 %); lukioiden osuus oli 0,09 % ja ammattiopiston ja kuntayhtymän osuus 0,99. Koko kuntayhtymässä koulutuksiin osallistuneiden palkkakustannukset koulutuksen ajalta olivat euroa ( ), josta ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen osuus euroa ( ) ja lukioiden euroa ( ). Koko kuntayhtymän koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, mikä on 2,2 % henkilöstömenoista ( / 1,84 %). Ammattiopiston ja kuntayhtymäpalvelujen koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista ( /2,11 %). Lukioiden koulutuskustannukset, joissa on myös koulutusajan palkkakustannukset, olivat euroa, joka on 1,0 % lukioiden henkilöstömenoista ( /0,92 %). Sisäiset kehittämishankkeet Sisäisiin kehittämishankkeisiin varattiin euroa ( ), ja tästä rahasta käytettiin euroa ( ). Sisäiset kehittämishankkeet jakautuivat kuntayhtymän yhteisiin ja opetustoiminnan hankkeisiin. Kuntayhtymän hankkeista merkittävin oli tyhy-toiminta, johon käytettiin euroa ( ), mikä tekee 71 euroa/henkilö (68 /hlö). Virkistystoimintaan käytettiin euroa. Merkittävä osa, euroa ( ), sisäisistä kehittämishankkeista kohdennettiin ulkopuolisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Opetustoiminnan kehittämishankkeissa painopisteenä olivat kilpailutoiminta, oppimisympäristöjen kehittäminen ja opettajien työelämäosaamisen parantaminen. Lukioilla ulkopuolisten hankkeiden omavastuuosuuksiin käytettiin euroa (9.567 ). 3. Kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstöä koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 olivat a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen ja b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteet toteutumista käsitellään seuraavassa lyhyesti, koska keskeisiltä osilta niistä on kerrottu toimintakertomuksessa. a) Tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistaminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistaminen: suunnitelman laatiminen ja ohjelman käynnistäminen Henkilöstön tietoteknisen osaamisen varmistamiseksi laadittiin tieto- ja viestintätekniikan ohjelma, ja siihen liittyen henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiskriteerit. Kokemuskumppanuuden hyödyntäminen ja esimiesvertaismentoroinnin käynnistäminen / Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastian esimiehet osallistuivat vuonna EsimiesVerme-ohjaajakoulutukseen. Vertaismentoroinnin nähtiin soveltuvan esimiestyön kehittämisen välineeksi, koska osaamisen kehittäminen tapahtuu yhä enemmän työssä, Tavastian sisällä ja hankkeissa. Vertaismentorointiin sopivia kiinnostavia aiheita on paljon, esimerkiksi opetussuunnitelmat, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 14

15 ja Winha, johtaminen sekä haasteelliset esimiestilanteet. Opetus- ja johtamistyössä vertaisuusajattelu on tärkeää. Tavastian hyvän keskustelukulttuurin nähtiin myös tukevan Vermen käyttöönottoa. EsimiesVerme-ohjaajakoulutuksen tuloksena käynnistyivät esimiesten säännölliset verme-tapaamiset. Työnkierto ja työtehtävien monipuolistuminen Työnkiertoa ja työtehtävien monipuolistumista toteutettiin muun muassa ottamalla käyttöön yhdistelmätyöntekijät siivouksessa ja ravitsemispalveluissa sekä yhteiset opintosihteeripalvelut aikuis- ja nuorisopuolen opiskelijoille. Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan suunnitelman laatiminen Koko kuntayhtymää koskeva ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva suunnitelma laadittiin. b) Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen Tiedonkulun parantaminen Tiedonkulkua parannettiin uudistamalla henkilöstöintra vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. Johtamisen itsearvioinnin ja kehittymissuunnitelman laatiminen Johtotiimin jäsenet osallistuivat johtamisen kehittämisen valmennukseen, ja johtotiimin jäsenille tehtiin johtamisarviot (360). Yhtymähallitukselle ja lukioliikelaitoksen johtokunnalle laadittiin johtamisen itsearviointi. 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 4.1. Yhteenveto Kuntayhtymän päätoimisten palvelussuhteiden määrä oli 449 (443). Henkilöstön keski-ikä oli 48,4 (48,3) vuotta. Päätoimisista palvelussuhteista vakinaisten osuus oli 85,75 % (85,78). Henkilötyövuosina (HTV1) mitattuna työpanos oli 426 (417). Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 9,8 (11,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolokertoja oli aiemman työnantajan palveluksessa aiheutuneesta työtapaturmasta aiheutuva poissaolo, yhteensä 107 kalenteripäivää (7/51). Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta noin eurolla/ + 1,2 % ( / +27,7 %). Henkilöstökulut olivat kaikkiaan euroa. Vuoden 2014 koulutuskustannukset olivat euroa, joka on 2,6 % ammattiopiston ja kuntayhtymän henkilöstömenoista. Tavoite oli 2,5 %. Kaikkiaan koulutuspäiviä kertyi 3027, joka on 6,7 (5,7) kalenteripäivää päätoimista henkilöä kohden. Ammattiopiston päätoimisista opettajista 87,18 % oli päteviä (87,22). Kehityskeskusteluiden yhteydessä laadittiin henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Tyhy-toiminta oli monipuolista ja siihen käytettiin 71 euroa/päätoiminen henkilö. Tyhy-tarjottimella oli tarjolla mm. syvävenyttely, ohjatut kuntosalistartit, vesijumppa, uintitekniikkakurssi, jooga, kahvakuula, pumppi, lentopallo, sähly ja Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit. Lisäksi oli mahdollista osallistua käsityökerhoon, digikuvauskurssille, autonhuoltokurssille, tapetointikurssille, sisäpintamaalauskurssille, Tyhy-NLP-kurssille ja peräkärrynperuutuskurssille Sisäistä viestintää toteutettiin muun muassa kevätlukukauden alun yhteisen henkilöstöinfon ja syyslukukauden alun henkilökunnan Verme-päivän sekä info-kahvitilaisuuksien (4 kpl) muodossa. Kuntayhtymän henkilökuntaintra uudistettiin vastaamaan laatujärjestelmän jäsentelyä. 15

16 Johtopäätökset Vuoden 2014 kehitys oli monelta osin myönteistä. Parolan lukion siirtyminen kuntayhtymän ylläpidettäväksi sujui jouhevasti, osaamisen kehittämiseen panostaminen näkyi osaamisen kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamisena ja ylittämisenä, sairauspoissaolot laskivat edelleen ja työhyvinvointitoiminta oli monipuolista. Työhyvinvointikyselyn vastauksista voi päätellä, että kuntayhtymän panostukset henkilöstön työhyvinvointiin ovat olleet oikeasuuntaisia ja tuloksellisia. Työhyvinvointikyselyn 2014 vastausten perusteella henkilöstön tyytyväisyys kasvoi. Verrattaessa vuosien 2009, 2012 ja 2014 työhyvinvointikyselyjen vastauksia selvisi, että henkilöstön tyytyväisyys oli kohonnut vuodesta 2009 vuoteen 2014 kaikilla tasoilla; kuntayhtymän (+0,44), osaston (+0,63) ja oman toiminnan tasolla (+0,16). Eniten viiden vuoden aikana oli noussut tyytyväisyys esimiehen toimintaan (+ 0,7) ja tyytyväisyys tiedon saantiin omaan työhön liittyvistä asioista (+0,8). Tyytymättömimpiä oltiin henkilöstön mielipiteiden vaikutukseen toiminnan suuntaamisessa ja organisaation toimivuuteen. Valtion ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen kohdistamat säästötoimet ja niiden johdosta toteutetut säästökeinot, mm. työssäoppimisen resurssin leikkaus ammattiopistossa ja lukioiden tiukentunut talous, aiheuttivat epävarmuutta henkilöstössä. Myös Jaakonkatu 28 kiinteistön sisäilmaongelmat huolestuttivat henkilöstöä. Jaakonkadun kiinteistön sisäilma- ja rakennetutkimusten perusteella päädyttiin suunnittelemaan uudisrakennusta sosiaali- ja terveysalalle. Kaikki asetetut määrälliset tavoitteet koskien henkilöstön koulutuspäivien määrää, opetushenkilöstön pätevyyttä sekä koulutuskustannusten osuutta henkilöstökuluista saavutettiin ja pääosin ylitettiinkin. Henkilöstön koulutuspäivien määrä lukioissa kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Määrä on kuitenkin edelleen vähäinen verrattuna koulutuspäivien määrään ammattiopistossa. Vertaismentorointi oli oivallinen menetelmä, jota hyödynnettiin niin koko ammattiopiston ja kuntayhtymäpalveluiden henkilöstön yhteisessä Verme-päivässä, ammattiopiston esimiesten esimiesvermekoulutuksessa ja johtotiimin valmennuksessa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista jatketaan, sillä henkilöstön osaaminen on n voimavara ja toiminnan perusta. Henkilöstöä kuvaavissa määrällisistä tunnusluvuista voi nostaa esiin sairauspoissaolojen määrän laskun per päätoiminen henkilö (11,7 -> 9,8 kalenteripäivää). Kuntayhtymäpalveluissa, joissa sairauspoissaoloja on ollut eniten, sairauspoissaolojen lasku oli suurinta, 4,4 kalenteripäivää per päätoiminen työntekijä (17,8 -> 13,4). Myös ammattiopiston opettajien sairauspoissaolopäivät vähenivät (10,6 -> 8,2). Lukion opettajien sairauspoissaolojen määrä nousi samalle tasolle ammattiopiston opettajien kanssa (4,4 -> 8,2). Eniten sairauspoissaoloja aiheutui tuki- ja liikuntaelinten sairauksista. Henkilöstöä kuvaavista määrällisistä tunnusluvuista selviää myös, että vaikka henkilöstömenot kokonaisuudessaan kasvoivat edellisvuodesta, laski yhden henkilötyövuoden hinta edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia HTV3, josta on vähennetty kaikki poissaolot, mukaan lukien vuosiloma, sairausloma ja koulutus, oli 359, mikä tekee eur/henkilötyövuosi (352/ euroa). Yhden vuoden työpanoksen hinta oli siten edellisvuotta alhaisempi. Yksi syy vuoden työpanoksen hinnan laskuun on ollut sairauspoissaolojen määrän lasku. Yhteenvetona voidaan todeta, että Tavastiassa tulevaisuuden tekijöitä teki tänäkin vuonna osaava, innostava ja asiantunteva henkilöstö, jonka ansiosta toimintavuodelle asetetut tavoitteet pääosin ylitettiin.

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1. ALUKSI... 2 2. HENKILÖSTÖKUVA... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja osuus hallintokunnittain 2009-2014... 3 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö hallintokunnittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 Käsittely: Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 5 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 2.2 KOKOAIKAISET JA OSA-AIKAISET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot