Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Yleisimmät ammattiryhmät Henkilöstön määrä sopimusaloittain Päätoimisuus Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Palvelussuhteen kesto Lähtö- ja tulovaihtuvuus Verotuskunta Arviointia TYÖAIKA JA TYÖPANOS POISSAOLOT Poissaolot työpäivinä Sairauspoissaolot Poissaolojen palkkakustannukset Arviointi PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi Työterveyspalvelut YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Yhteistoimintajärjestelmä Neuvottelujärjestelmä Työsuojelun yhteistoiminta HENKILÖSTÖRAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Yhteistoimintamenettely Hallitus ja valtuusto Työpaikkakokoukset Henkilöstöraportin hyödyntäminen kehittämistyössä TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET...47 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , , ja Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 5. Henkilöstön työpanos v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v ilman liikelaitoksia 15 Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat Kuvio 12. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan 20 Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keston prosentuaalinen osuus vuonna 2011 kuntayhtymän palveluksessa olleista 21 Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , , ja Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 5. Tehdyn työajan osuus teoreettisesta työajasta v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 6. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 7. Koko henkilöstön keski-ikä eri organisaatioissa , , ja Taulukko 8. Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain palvelussuhteen luonteen mukaan , , ja Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Taulukko 10. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 11. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä eläkelajeittain vuosina (tilastossa mukana kaikki, joilla on ollut palvelussuhde Kainuun maakunta kuntayhtymään, myös omais- ja perhehoitajat 19 Taulukko 12. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain vuosina Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna Taulukko 14. Henkilöstön verotuskunta Taulukko 15. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - koko henkilöstö Taulukko 16. Poissaolot työpäivinä vuonna Taulukko 17. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v. 2005, v. 2006, v. 2007, v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 18. Sairauspoissaolojen kappalemäärä keston mukaan vuonna Taulukko 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin vuonna 2011 Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa 29 Taulukko 20. Poissaolojen välittömät kustannukset tulosalueittain vuonna Taulukko 21. Henkilöstökustannukset vuonna Taulukko 22. Lisä- ja ylityökorvaukset v. 2009, v ja v Taulukko 23. Tehdyn työtunnin hinta v ja v Taulukko 24. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 25. Varahenkilöstön laskutetut työtunnit henkilötyövuosina (sis. tekstinkäsittelijät) v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 26. Määräaikaisen henkilöstön työsopimukset v. 2008, v. 2009, v ja v Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut

4 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut Taulukko 27. Määräaikaisen henkilöstön työsopimukset kappalemäärittäin/perusteittain vuonna Taulukko 28. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohti vuonna Taulukko 29. Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä tulosalueittain sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin henkilöä kohti vuonna Taulukko 30. Kuuden vanhuspalveluyksikön yhteistulokset v. 2009, v ja v Taulukko 31. Sairauspoissaolojen hallinta ja tavoitteet 40 Taulukko 32. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollossa käynnit 42 Taulukko 33. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollon puhelinpalvelut 42 Taulukko 34. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollon kautta määritellyt sairauspoissaolopäivät 42 Taulukko 35. Työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 (lähde: Pohjola, vahinkoluettelo) 45 Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut

5 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Henkilöstövoimavarat Vuoden 2011 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla. Vuoden 2011 aikana kehittämiskohteina erityisesti olivat henkilöstön työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisöjen toimivuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Henkilöstön määrä ja rakenne Vuoden 2011 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4384, joka oli 98 palvelussuhdetta enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 78,0 % ja määräaikaisen palvelussuhteiden määrä 22,0 % kaikista palvelussuhteista. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,1 % ja miehiä 16,9 %. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2011 aikana yhteensä 103 henkilöä, eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59,9 vuotta. Edellisenä vuonna eläkkeelle siirtyneitä oli 85, joiden keski-ikä oli 60,0 vuotta. Henkilöstön osaaminen Vuoden 2011 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin euroa ja yhteensä työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,65 % koko kuntayhtymän henkilöstömenoista. Täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohden vaihteli 1,2 6,7 päivään keskiarvon ollessa 3,7 päivää. Tämä on keskimäärin 0,5 päivää vähemmän kuin vuonna Henkilöstön terveys ja työkyky Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolojen välittömät palkkakustannukset olivat vuoden 2011 aikana euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli noin euroa. Työtapaturmia vuoden 2011 aikana oli yhteensä 289 kappaletta, jotka aiheuttivat 2094 poissaolopäivää ja välittömiä kustannuksia euroa sairauspoissaolon palkkakustannuksina. Tapaturmien ja ammattitautien määrä lisääntyi 3:lla vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspäivät sen sijaan vähenivät vuoteen 2010 verrattuna 318 päivällä. Sairausloman kesto per tapaturma ja ammattitauti vähenivät 8 päivästä 7 päivään. Työsuojelun ja - turvallisuuden kehittämiseen liittyen työsuojelutarkastuksia toteutettiin 20 kappaletta. Henkilöstön työajan käyttö Tehty työaika vuonna 2011 oli 75,32 % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta, joka on säilynyt edellisvuoden tasolla. Henkilöstökulut Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, josta kaikkien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä noin 22,4 miljoonaa euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina yhteensä euroa. Välittöminä kustannuksina käytettiin euroa, joka jakaantui työyhteisörahaan euroa, henkilöstöetuuksiin euroa sekä koulutusapurahoihin euroa. Välillisinä kustannuksina käytettiin osaamisen kehittämiseen yhteensä euroa. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset olivat yhteensä noin euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta enemmän. Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut

6 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Palvelussuhteen luonne Kainuun maakunta -kuntayhtymässä voimassaolevia palvelussuhteita oli yhteensä 4384, joista toistaiseksi voimassa olevia (vakinaisia) 3418, (78,0 %) ja määräaikaisia 966, (22,0 %) Tulosalueittain määräaikaisia palvelussuhteita oli eniten terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa 219, (22,7 %) vanhuspalveluissa 199, (20,6 %) Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Määräaikaiset 21,5 % Oppisopimussuhteiset 0,3 % Harjoittelijat 0,2 % Palkkatuetut 0,1 % Vakinaiset 78,0 % Vuoteen 2010 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 126:lla ja määräaikaisten määrä väheni 28:lla. Työllistetyt sekä sivutoimiset/harjoittelijat vähenivät yhteensä 61:llä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 22,0 % (määräaikaiset, työllistetyt, sivutoimiset, harjoittelijat) kaikista palvelussuhteista, valtakunnallisesti vastaava kunta-alan keskiarvon mukainen suhdeluku vuoden 2010 KT- tilaston mukaan oli 23,0 % (mukana työllistetyt). Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut

7 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Palvelussuhdemäärältään suurimmat tulosalueet olivat terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 1085, (24,7 %) vanhuspalvelut 994, (22,8 %) ja perhepalvelut 699, (15,9 %). Koulutustoimialalla palvelussuhteiden määrä oli 681, (15,5 %). Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , , ja Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidon palvelut Terv. ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yhteensä Koulutustoimiala Maakunta yhteensä Kainuun ammattiopisto Kainuun Työterveys **) Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yht Määrällisesti eniten lisäystä vuoteen 2011 verrattuna oli sosiaali- ja terveystoimialalla terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueella yhteensä 36 palvelussuhdetta, joista 33 oli vakinaisia. Lisäys johtui mm. johtui lääkärien vakanssien perustamisesta ja täyttämisestä eri vastuualueille sekä Suomussalmen tk-sairaalan laajennuksesta ja sairaanhoitopaikkojen lisäyksestä johtuvasta hoitohenkilökunnan vakanssien lisäyksestä. Perhepalvelujen palvelussuhteet kasvoivat 30:llä, joista vakinaisia oli 26. Lisäys kohdentui mm. lasten terveydenhuoltopalvelujen lääkärivakanssien täyttämiseen, vammaispalvelujen määräaikaisten ohjaajien vakinaistamiseen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen henkilöstön lisäyksiin (toimeentulotukietuuskäsittelijät ja sosiaaliohjaajat). Vanhuspalveluissa kokonaislisäys oli 19 palvelussuhdetta. Vakituiset palvelussuhteet nousivat 35:llä, samalla kuin määräaikaisten palvelussuhteiden määrä väheni. Muutos johtui mm. keskitettyyn sijaispalveluyksikköön vanhuspalvelujen käyttöön, ns. sisäisten sijaisten ja varahenkilöstön tehtäviin perustetuista vakansseista. Vakansseja on perustettu ja täytetty myös kotihoidon yöhoidon käynnistämiseksi ja lisäpaikkojen saamiseksi ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan. Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella lisäystä oli 10 palvelussuhdetta, mikä johtui mm. ensihoidon vakanssien täyttämisestä sekä Paltamon ja Vuolijoen taajamien ottamisesta omaksi toiminnaksi. Lisäystä oli myös maakuntahallituksen alaisessa toiminnassa (4 palvelussuhdetta). Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut

8 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2008, v. 2009, v ja v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu v v v v Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut

9 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät Kuntayhtymässä oli käytössä 75 eri ammattiryhmää Suurin ammattiryhmä oli sairaanhoitajat ym. jossa oli 23,7 % työntekijöistä Toiseksi suurin oli perushoitajat, lähihoitajat ym. ammattiryhmä, jossa oli 23,5 % työntekijöistä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Ammattiryhmä Nainen Mies Yhteensä Sairaanhoitajat ym Perushoitajat, lähihoitajat ym Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil.opettajat Sosiaalialan ohjaajat ym Lääkärit Johdon sihteerit, osastonsihteerit, tk-avustajat ym Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopett Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym Julkisen alan erityisasiantuntijat; projektit, edunvalvonta ym Sosiaalialan erityisasiantuntijat Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Ylihoitajat ja osastonhoitajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit Muiden oppilaitosten opettajat ja yksityisopettajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Hammaslääkärit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym Muut toimistotyöntekijät Kätilöt Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut

10 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstön lukumäärät sopimusaloittain. Koko henkilöstöstä oli KVTES:n piirissä oli 3542 henkilöä (83,0 %), joista Tehy ry:n -pöytäkirjan piiriin kuuluvia oli 1210 henkilöä. OVTES:n piirissä 430 henkilöä (10,1 %) ja Teknisten sopimuksessa 78 henkilöä (1,8 %) Lääkärisopimuksen piirissä oli 218 henkilöä (5,1 %) Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , , ja Kvtes v.2008 Kvtes v.2009 Kvtes v.2010 Kvtes v.2011 Tekn. sop. v.2008 Tekn. sop.v Tekn. sop.v Tekn. sop.v Miehet Naiset Yhteensä Opettajat v.2008 Opettajat v.2009 Opettajat v.2010 Opettajat v.2011 Lääkä-rit v.2008 Lääkä-rit v.2009 Lääkä-rit v.2010 Lääkä-rit v.2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut

11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut 1.5 Päätoimisuus Kokoaikaisia palvelussuhteista oli 3813, (87,0 %). Osa-aikaisia palvelussuhteita oli 506, (11,5 %) ja sivutoimisia 65, (1,5 %). Taulukko 3. Henkilöstön koko ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Yhteensä v Muutos Muutos% Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus ,00 Suunnittelu ja kehitt ,00 Yhteiset palvelut ,64 Yhteensä ,46 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut ,89 Ympäristöterv.huolto ,22 Sairaanhoidon palvelut ,22 Terveyden ja sair.hoitopalvelut ,43 Perhepalvelut ,48 Vanhuspalvelut ,95 Yhteensä ,07 Koulutustoiminta (lukio) ,63 Maakunta yhteensä ,84 Kainuun Ammattiopisto ,70 Kainuun Työterveys ,23 Liikelaitokset yhteensä ,18 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä ,29 Vuoteen 2010 verrattuna kokoaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 83:lla ja osa-aikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 31:llä. Sivutoimiset palvelussuhteet olivat pääasiassa koulutustoimialan tuntiopettajia. Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Osa-aik. virka Osa-aika- Osittainen Muu omasta Yhteensä v tai toimi eläkeläinen hoitovapaa pyynnöstä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 0 0 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Osa-aikaisia palvelussuhteita oli yhteensä 506, joista osa-aikaista virkaa/tehtävää hoiti 37,0 %, osa-aikaeläkeläisiä oli 31,4 %, osittaisella hoitovapaalla oli 16,6 % ja omasta pyynnöstä osaaikaisia oli 15,0 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut

12 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuotta käytetään yleisesti kuvaamaan työpanosta henkilöiden lukumäärän lisäksi. Osan vuotta voimassa olleet tai osa-aikaiset palvelussuhteet lasketaan henkilötyövuosien kautta vuosityöntekijöiksi. Henkilötyövuosi sisältää myös harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät vuodesta 2008 lukien. Kuviossa 4 5 ja taulukossa 5 on vuodet korjattu vastaamaan vuoden 2011 laskentaa. Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) v. 2008, v. 2009, v ja v , , , , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset htv Määräaikaiset htv Yhteensä HTV ,88 886, ,47 HTV ,05 889, ,13 HTV ,67 916, ,45 HTV ,14 953, ,71 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut

13 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Kuvio 5. Henkilöstön työpanos v. 2008, v. 2009, v ja v , , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset työpanos Määräaikaiset työpanos Yhteensä Tehty ta ,51 704, ,23 Tehty ta ,56 718, ,27 Tehty ta ,05 745, ,62 Tehty ta ,89 774, ,35 Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Taulukko 5. Tehdyn työajan osuus teoreettisesta työajasta v. 2008, v. 2009, v ja v Vuosi HTV 1 Tehty työaika %-osuus v , ,23 74,5 v , ,27 75,5 v , ,62 75,5 V , ,35 75,3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut

14 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Taulukossa 6 henkilötyövuosi sisältää harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät vuodesta 2009 lukien. Taulukko 6. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Tulosalue 2008 HTV HTV HTV HTV 2 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 4,0 3,5 2,2 2,0-0,2-7,4 Suunnittelu ja kehittäminen 10,1 15,9 24,6 27,1 2,5 10,3 Yhteiset palvelut 229,0 216,6 233,8 240,6 6,9 2,9 Alueiden käyttö ja hanke 11,0 4,6 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 254,1 240,6 260,5 269,7 9,2 3,5 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut 125,7 134,1 181,4 197,9 16,5 9,1 Ympäristöterveydenhuoto 38,3 43,6 42,8 42,5-0,3-0,7 Sairaanhoidolliset palvelut 233,5 273,1 284,8 294,3 9,4 3,3 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 886,0 899,2 921,3 951,7 30,4 3,3 Perhepalvelut 560,4 582,5 600,5 628,5 28,0 4,7 Vanhuspalvelut 815,5 850,9 878,7 911,3 32,6 3,7 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 28,0 36,9 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 2687,3 2820,1 2909,5 3026,2 116,7 4,0 Koulutustoimiala 164,9 157,7 155,5 155,9 0,4 0,3 Maakunta yhteensä 3106,3 3218,4 3325,4 3451,8 126,3 3,8 Kainuun Ammattiopisto 463,2 478,6 507,4 500,1-7,3-1,4 Kainuun Työterveys 45,3 46,3 50,6 53,3 2,7 5,3 Liikelaitokset 508,5 524,9 558,0 553,4-4,6-0,8 Koko organisaatio yhteensä 3614,8 3743,3 3883,4 4005,1 121,7 3,1 Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Uusia vakansseja perustettiin vuonna 2011 seuraavasti: soten yhteiset palvelut -tulosalueella sisäisiin sisseihin 61 vakanssia ja varahenkilöstöön 10 vakanssia, terveyden- ja sairaudenhoitopalveluihin 25 vakanssia, perhepalvelujen tulosalueella 25 vakanssia, vanhuspalvelujen tulosalueella 24 vakanssia, sairaanhoidonpalveluihin 3,5 vakanssia, Kainuun Työterveys -liikelaitokseen 13 vakanssia Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut

15 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Maakunta yht Maakunta yht Maakunta yht Maakunta yht Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 3611 henkilötyövuotta ja alimmillaan tammikuussa 3332 henkilötyövuotta. Kesälomakuukausina tarvittavien sijaisten määrä aiheuttaa henkilöstön määrän kasvun. Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut

16 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v ilman liikelaitoksia Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Sukupuolijakauma Suuri enemmistö henkilöstöstä oli naisia 3641,( 83,1 % ), kun miehiä oli 743, (16,9 %) Suhteellisesti eniten naisia oli vanhuspalveluissa 97,7 % (971) Eniten miehiä oli Kainuun ammattiopistolla 44,3 % (232). Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Suunn. ja kehitt. Yhteiset palvelut Maakuntahallitus Koulutustoiminta lukio Soten yht.palv. Ymp.terv huolto Sair.hoit. palv. Terv.sair. hoit.palv. Perhepalvelut Vanhuspalvelut KAO Kainuun Työterv. Miehet Naiset Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut

17 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut 1.8 Henkilöstön ikärakenne Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli maakunta -kuntayhtymässä 45,6 vuotta, Kainuun Ammattiopistossa 47,2 vuotta ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa 45,5 vuotta Taulukko 7. Koko henkilöstön keski-ikä eri organisaatioissa , , ja v v v v Maakunta -kuntayhtymä 46,7 46,6 46,0 45,6 Kainuun Ammattiopisto 47,1 47,3 46,8 47,2 Kainuun Työterveys 44,1 45,7 44,2 45,5 Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli laskenut 0,4 vuotta, Kainuun Ammattiopiston vastaavasti noussut 0,4 vuotta ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilöstön keski-ikä oli noussut 1,3 vuotta. Taulukossa 8 on esitetty maakunta -kuntayhtymän ja liikelaitosten henkilöstön keski-iät sukupuolittain palvelussuhteen luoteen mukaan eri organisaatioissa. Taulukko 8. Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain palvelussuhteen luoteen mukaan , , ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä v v v v Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 47,7 48,3 47,0 48,2 46,8 47,8 46,3 47,5 palkkatuettu työ 19,0 45,0-47,8-57,0 55,0 - oppisopimussuhteinen 25,0 37,0 26,0 34,9 31,5 37,6 31,0 40,6 oppilas, harjoittelija 28,7 29,5 26,7 22,0 26,3-23,7 30,5 määräaikainen 38,8 40,3 37,7 40,2 38,3 38,8 37,4 38,9 Yhteensä 45,6 46,9 45,1 46,9 44,7 46,2 43,8 45,9 Kainuun Ammattiopisto Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 49,4 50,1 49,5 49,0 50,1 49,1 50,1 48,8 palkkatuettu työ - 21,0-56,0-47,5-48,5 oppisopimussuhteinen - 40,0-38,0-41,0 - - määräaikainen 42,9 40,1 45,7 41,4 43,9 41,1 45,1 40,8 Yhteensä 47,2 47,0 48,1 46,7 47,6 46,1 48,4 46,1 Kainuun Työterveys Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 49,8 45,3 51,4 45,9 52,4 46,2 52,9 46,2 oppilas, harjoittelija ,0 - määräaikainen 54,0 34,6-39,8-34,1-37,3 Yhteensä 50,4 43,1 51,4 44,9 52,4 43,1 50,4 44,5 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli vakinaisia selvästi alempi kaikissa organisaatioissa. Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut

18 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Tulosalue Miehet Naiset Maakuntahallitus 55,0 - Suunnittelu ja kehitt. 55,1 49,9 Yhteiset palvelut 45,2 51,3 Koulutustoiminta (lukio) 47,7 47,3 Soten yhteiset palvelut 42,0 45,4 Ympäristöterv.huolto 42,9 48,2 Sairaanhoidonpalvelut 40,1 46,2 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 50,9 47,3 Perhepalvelut 46,4 47,6 Vanhuspalvelut 41,8 47,4 Kainuun Ammattiopisto 49,9 48,8 Kainuun Työterveys 52,9 46,2 Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma Alle Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Vakinaisesta henkilöstöstä vain 216 (6,3 %) oli alle 30 -vuotiaita Yli 45 -vuotiaita oli 2262 henkilöä eli 66,2 % vakinaisista Vakinaisista suurin yksittäinen ikäluokka oli vuotiaat (20,0 %). Seuraavaksi suurimmat olivat vuotiaat -vuotiaat (19,3 %), vuotiaat (16,8 %) ja vuotiaat (11,4 %). Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut

19 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma alle Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat v 56v 57v 58v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v Miehet Naiset Yhteensä Vähintään 55 -vuotiaista suurimmat ryhmät olivat 55 -vuotiaat (169 henkilöä) ja 56 -vuotiaat (166 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut

20 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut 1.9 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2011 jäi eläkkeelle 103 sellaista kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, joilla oli voimassaoleva palvelussuhde. Eläkkeelle siirtyneitä oli 18 enemmän kuin vuonna Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Seuraavassa taulukossa on eläkkeelle siirtyvien määrät keskeisimmissä ammattiryhmissä vuosina Taulukko 10. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v. 2008, v. 2009, v ja v Ammattiryhmä Lkm 2008 Lkm 2009 Lkm 2010 Lkm 2011 Perushoitajat, lähihoitajat ym Sairaanhoitajat ym Muut ammattiryhmät yht Kodinhoitajat, henkilökoht.avustajat ym Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntio Johdon sihteerit, osastonsihteerit ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym 5 3 Teollisuuskoneasentajat ja korjaajat Lääkärit Sosiaalialan ohjaajat ym Muut toimistotyöntekijät 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 2 Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym Hammaslääkärit 5 Ylihoitajat ja osastonhoitajat Sihteerit 3 Laborantit ym. 2 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat 2 Kiinteistöhuoltomiehet 2 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 2 Lastenhoitotyöntekijät 2 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 2 3 Lukumäärä yht Taulukko 11. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä eläkelajeittain vuosina (tilastossa mukana kaikki, joilla on ollut palvelussuhde Kainuun maakunta -kuntayhtymään, myös omais- ja perhehoitajat) Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut

21 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut Vuonna 2011 työkyvyttömyyden takia ennenaikaisille eläkkeille siirtyneet aiheuttivat varhe-maksuja euroa. Taulukko 12. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain vuosina Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Valtakunn. Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä keski-ikä ,3 56,4 49,6 56,5 60,0 57,7 58, ,8 57,6 50,6 55,4 60,2 58,2 58, ,0 58,3 54,1 55,5 60,4 59,2 58, ,4 57,0 49,7 53,3 60,2 58,7 58, ,7 58,9 48,2 55,7 60,3 59,0 59, ,3 58,1 53,6 55,8 60,8 60,0 59, ,5 58,7 50,1 54,8 62,0 59,9 59,8 Taulukossa on KuEL eläkkeelle siirtyneiden Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön / valtakunnallisesti keski-iät eläkelajeittain vuosina (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut 2,2 vuodella vuodesta 2005 vuoteen 2011 verrattuna. Seuraavassa kaaviossa on Kainuun maakunta -kuntayhtymän eläkepoistumaennuste vuosina (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Kuvio 12. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan Kuntayhtymän eläkepoistuman arvio on 9 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on 16,8 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 13,7 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Suurin selittävä syy tähän on Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne. Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut

22 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut 1.10 Palvelussuhteen kesto Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtynyt vakinainen henkilökunta oli ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa keskimäärin 14,2 vuotta. Suurin ryhmä 734 henkilöä oli se, jonka palvelussuhteen kesto on 5-9 vuotta ja seuraavaksi suurin 579 henkilöä 2-4 vuotta palvelleet. Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Alle 2v 2-4v 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keston prosentuaalinen osuus vuonna 2011 kuntayhtymän palveluksessa olleista Yli 30v 12,5 % Alle 2v 7,8 % 25-29v 11,6 % 2-4v 16,9 % 20-24v 12,8 % 15-19v 5,8 % 10-14v 11,1 % 5-9v 21,5 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut

23 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut 1.11 Lähtö- ja tulovaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2011 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläköityneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2011 Vaihtuvuus 2011 Lukumäärä Vaihtuvuus Tulleet 183 5,4 % Lähteneet 86 2,5 % Seitsemännen toimintavuoden aikana (v. 2011) lähtövaihtuvuus (86 henkilöä) oli lisääntynyt 11 henkilöllä kuudennen toimintavuoden (v. 2010) lähtövaihtuvuuteen (75 henkilöä). Tulovaihtuvuus (183 henkilöä) oli myös lisääntynyt viime toimintavuoden tulovaihtuvuudesta (158 henkilöä) Verotuskunta Eniten veronmaksajia oli Kajaanissa (53,9 %), seuraavaksi eniten Sotkamossa (11,7 %) ja Kuhmossa (9,6 %). Kainuun ulkopuolelle veronsa maksavia oli 4,0 %. Taulukko 14. Henkilöstön verotuskunta Verotuskunta Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä % henkilöstöstä Hyrynsalmi ,6 Kajaani ,9 Kuhmo ,6 Kuusamo ,2 Paltamo ,6 Puolanka ,6 Ristijärvi ,7 Sotkamo ,7 Suomussalmi ,7 Vaala ,2 Muut kunnat ,0 Yhteensä ,8 Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut

24 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Muut kunnat; 4,0 Vaala; 0,2 Hyrynsalmi; 2,6 Suomussalmi; 8,7 Sotkamo; 11,7 Ristijärvi; 1,7 Puolanka; 2,6 Paltamo; 3,6 Kajaani; 53,9 Kuusamo; 1,2 Kuhmo; 9, Arviointia Kuntayhtymän palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan suhde oli pääosiltaan kunta-alan keskiarvojen mukainen (v kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan: vakinaisia 77,0 %, määräaikaisia 21,4 %, työllistettyjä 1,6 %). Vakinainen henkilökunta oli ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa pitkään keskimäärin 14,2 vuotta. Koko henkilökunnan keski-ikä maakunta -kuntayhtymässä (45,6 vuotta), Kainuun Ammattiopistossa (47,2 vuotta) ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa (45,5 vuotta) oli melkein sama kuin kunta-alalla keskimääräin (v ,5 vuotta). Kainuun maakunta - kuntayhtymässä henkilöstön keski-ikä oli alentunut 0,4 vuotta vuoteen 2010 verrattuna. Kokoaikaisten osuus 87,0 % henkilökunnasta oli suurempi kuin maan keskiarvo (v ,2 %) Eläkkeelle jääneiden suuri osuus 54,5 % koko poistumasta (189) vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja rekrytointitarpeeseen. Eläköityvien määrä kasvaa aina vuoteen 2017 saakka. Kuntayhtymän eläkepoistuman arvio on 9 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on 16,8 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 13,7 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Suurin selittävä syy tähän on Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne. Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut

25 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työpanos saadaan seuraavalla laskentakaavalla: kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. Työpanokseen sisältyvät harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät. Vuonna 2011 tehtiin yhteensä 4199,64 henkilötyövuotta (HTV 1). Kun poissaolot vähennettiin pois henkilötyövuosista, tehdyksi työajaksi jäi 3163,37 työvuotta (75,3 %). Henkilötyövuosien määrä vuosina kasvoi 136,19 työvuodella (3,4 %) ja tehty työaika kasvoi 93,75 työvuodella (3,1 %). Prosentuaalinen tehty työaika väheni noin 0,22 % edellisestä vuodesta. Taulukko 15. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika koko henkilöstö 2011 Tulosalue Henkilötyövuodet 2011 Henkilötyövuodet 2010 Tehty työaika 2011 Tehty työaika 2010 % 2011 % 2010 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 2 2,16 1,69 1,84 84,50 85,19 Suunnittelu ja kehitt. 28,03 24,78 21,98 20,82 78,42 84,02 Yhteiset palvelut 244,33 239,38 195,83 189,76 80,15 79,27 Yhteensä 274,36 266,32 219,50 212,42 80,00 79,76 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut 210,24 191,65 163,93 149,65 77,97 78,09 Ympäristöterv.huolto 44,58 46,38 34,82 34,92 78,11 75,29 Sairaanhoidonpalvelut 312,1 297,61 242,59 232,84 77,73 78,24 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 1007,87 981,62 775,10 751,13 76,90 76,52 Perhepalvelut 663,6 626,90 504,39 484,98 76,01 77,36 Vanhuspalvelut 955,69 917,16 730,72 705,36 76,46 76,91 Yhteensä 3194, , , ,88 76,75 77,05 Koulutustoiminta lukio 158,84 160,06 85,85 86,37 54,05 53,96 Maakunta yhteeensä 3627, , , ,67 76,00 76,20 Kainuun Ammattiopisto 513,66 521,68 364,32 371,88 70,93 71,29 Kainuun Työterveys 58,7 54,07 42,15 40,07 71,81 74,11 Liikelaitokset yhteensä 572,36 575,75 406,47 411,95 71,02 71,55 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 4199, , , ,62 75,32 75,54 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Tehty työaika % = Tehty työaika %:na teoreettisesta työajasta Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut

26 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut 3. POISSAOLOT Poissaolopäivät on esitetty taulukossa 16 työpäivinä. Poissaolojen määrä on suhteutettu henkilötyövuosiin alarivillä. Sairauslomissa eivät ole mukana tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Ryhmään muut sisältyvät mm. sädelomat ja aktiivivapaat, toisen tehtävän hoito jne. Poissaoloja kuvaavissa luvuissa on huomattava, että koulutustoimialalla vuosilomaoikeus on noin 65 %:llä opettajakunnasta ja että kesäkeskeytysten osuutta ei ole otettu huomioon poissaoloissa. 3.1 Poissaolot työpäivinä eri syistä tapahtuneita poissaoloja kertyi kaikkiaan työpäivää (950,52 henkilötyövuotta) pelkästään vuosilomiin kului työpäivää (449,19 henkilötyövuotta). Henkilötyövuosista niiden osuus oli 10,7 %. sairauslomia oli yhteensä työpäivää (200,55 henkilötyövuotta) Taulukko 16. Poissaolot työpäivinä vuonna 2011 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus OpintovapLomatus Vuor.vap Yks/pnen Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yht Poissaolot htv:na 200,55 7,31 107,87 8,46 26,86 12,99 0,00 21,62 6,39 30,42 0,04 449,19 78,82 950,52 Poissaolot työpv/henkilö 12,08 0,44 6,50 0,51 1,62 0,78 0,00 1,30 0,39 1,83 0,00 27,06 4,75 57,26 Henkilötyövuodet 4199,64 Poissaolojen %-osuus htv:sta 4,78 0,17 2,57 0,20 0,64 0,31 0,00 0,51 0,15 0,72 0,00 10,70 1,88 22,63 Muutos ,82 0,17 2,38 0,19 0,61 0,37 0,00 0,43 0,14 0,64 0,00 10,90 1,87 22,53-0,04 0,00 0,19 0,01 0,03-0,06 0,00 0,08 0,01 0,08 0,00-0,20 0,01 0,10 Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut

27 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2011 Muut 8,3 % Sairaus 21,1 % Työtapat 0,8 % Perhevap 11,3 % Tilaphv 0,9 % Vuosil 47,3 % Koulutus 2,8 % Lomatus 0,0 % Luvaton 0,0 % Yks/pnen 0,7 % Yks/pton 3,2 % Opintovap 1,4 % Vuor.vap 2,3 % Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2011 Perhevap 2,6 % Työtapat 0,2 % Sairaus 4,9 % Tilaphv 0,2 % Koulutus 0,7 % Opintovap 0,3 % Vuor.vap 0,5 % Yks/pnen 0,2 % Yks/pton 0,7 % Vuosil 10,9 % Muut 1,9 % Tehty ta 76,9 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut

28 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut 3.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä vaihteli suuresti vastuualueittain ja työyksiköittäin. Toimialoittain maakuntahallituksen alaisessa toiminnassa sairauspoissaolot laskivat 218 työpäivää, sosiaali- ja terveystoimialalla vastaavasti nousivat työpäivää, koulutoimialalla lukiokoulutuksessa laskivat 207, Kainuun Ammattiopistossa laskivat 964 työpäivää ja Kainuun Työterveys liikelaitoksessa laskivat 94 työpäivää. Toimialojen sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä vuonna 2011 olivat: maakuntahallituksen alainen toiminta 9,98 sosiaali- ja terveystoimiala 14,01 koulutoimiala (lukiokoulutus) 2,95 Tulosalueista henkilöä kohden eniten sairauspoissaoloja oli (kuvio 18) vanhuspalveluissa (18,34 pv) ja suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (14,56 pv). Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna 2011 Kainuun Työterveys; 9,28 Maakuntahallitus; 1,50 Kainuun Ammattiopisto; 4,34 Suunnittelu ja kehitt.; 14,56 Koulutustoiminta (lukio); 2,95 Yhteiset palvelut; 9,52 Vanhuspalvelut; 18,34 Soten yhteiset palvelut; 10,64 Perhepalvelut; 14,36 Ympär.terv.huolto; 6,08 Terveyden ja sair.hoitopalvelut; 11,51 Sairaanhoidonpalv.; 10,65 Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut

29 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut Taulukko 17. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v. 2005, v. 2006, v. 2007, v. 2008, v. 2009, v ja v Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v v v v v v.2010 v.2011 muutos ed.v. 11,6 pv 11,7 pv 11,2 pv 12,0 pv 11,8 pv 12,2 pv 12,1 pv -0,1 pv Taulukko 18. Sairauspoissaolojen kappalemäärät keston mukaan vuonna 2011 Tulosalue 1 pv 2-3 pv 4-9 pv pv pv 180 pv Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 1 1 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yht Kainuun maakunta -kuntayhtymässä otettiin vuonna 2011 käyttöön raportointityökalu, jonka käyttöön esimiehet koulutettiin. Esimiesten on seurattava sairauspoissaolojen lukumäärän kehitystä aktiivisesti raportointityökalusta, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli työkyvyn tukiprosessin mukaiset hälytysrajat ylittyvät. Taulukon 18. kappalemääräraportoinnista on huomattava, että mikäli kokonaiskestoltaan pitkä sairausloma (esim. 50 päivää) on myönnetty useammassa jaksossa, nousevat nämä yksittäiset sairauslomat raportoinnissa omassa kategoriassaan (esim. 4-9 päivää). Taulukosta ei täten voi suoraan päätellä, miten suuri osuus sairauslomista on yhtäjaksoiselta kestoltaan huomattavan pitkiä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut

30 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut Taulukko 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin vuonna 2011 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa Kainuun maakunta kuntayhtymä (ilman liikelaitoksia) Lääkärin määräämät Hoitajan määräämät sairauspoissaolot sairauspoissaolot päivinä päivinä Diagnoosin / oireen nimi v v v v Tartunta- ja loistaudit Kasvaimet Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet ja eräät immuunimekanismin häiriöt 11 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hermoston sairaudet Silmän ja korvan sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Hengityselinten sairaudet Ruuansulatuselinten sairaudet Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet Raskaus, synnytys- ja lapsivuoteus Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet, kromosomipoikkeavuudet 3 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt Tekijöitä, jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin Ilman käyntisyytä kirjatut hoitajan todistukset/poissaolot 1356 YHTEENSÄ Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut

31 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset Vuosilomat mukaan lukien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 20,9 M eli 14,1 % palkkakustannuksista. Sairauslomien aikaiset palkkakustannukset olivat noin 4,6 M Työkyvyttömyydestä aiheutuvat poissaolokustannukset olivat yhteensä noin 4,8 M eli 3,2 % palkkakustannuksista. Taulukko 20. Poissaolojen välittömät kustannukset tulosalueittain vuonna 2011 (ei sisällä sairaus- ja vuosiloman ajalta maksettuja haittatyökorvauksia) Tulosalue Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Arviointi Sairauspoissaoloja oli 12,1 työpäivää / henkilötyövuosi. Kunta-alan työolobarometrin 2011 mukaan kuntasektorilla sairauspoissaolojen määrä sosiaalitoimialalla oli 13,0 työpäivää / työntekijä ja terveystoimialalla 11,6 työpäivää / työntekijä, sivistystoimialalla 9,0 työpäivää / työntekijä ja muulla toimialalla 8,6 työpäivää / työntekijä. Tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että valtakunnallisissa luvuissa sairauspoissaolopäivät on jaettu työntekijämäärällä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän luvuissa henkilötyövuosien määrällä. Tämä johdosta sairauspoissaolojen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen kunta-alan keskiarvon kanssa. Kainuun maakunta kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI Hämeenlinnan kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Henkilöstöraportti 2012 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 5 Keskeisiä tietoja 5 Henkilöstön määrä 5 Henkilötyövuosi 6 Poissaolot 7 Henkilöstö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut

Henkilöstöraportti. Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2014 Kajaanin kaupungin omistama liikelaitos Kajaanin Mamselli palkittiin yli 50-vuotiaiden parhaana työpaikkana Suomessa. Palkinnon luovutti työministeri Lauri Ihalainen Mamsellin johtaja

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2014

Henkilöstö- kertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Saatteeksi... 3 1. Keskeiset saavutukset... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa ja toiminnassa... 5 2.2. Virat ja toimet... 6 2.3. Henkilöstön määrä ja

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 Sivu Sisällys 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 3 1.1 Keskeiset linjaukset... 3 1.2 Henkilöstöpolitiikan toteutuminen... 3 2. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT... 4 2.1 Henkilöstömäärä... 4 2.2 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Henkilöstökertomus. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 1 Henkilöstökertomus 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 4 2 Henkilöstöresurssit... 5 2.1 Suunnitellut virat ja työsuhteet yhteensä... 5 2.2 Palveluksessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 HENKILÖSTÖKERTOMUS 212 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI, SISÄISEN LIIKKUVUUDEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 2 2.1 Henkilöstön määrä 2 2.2 Osa-aikaisuus 4 2.3 Henkilötyövuosien määrä 4 2.4 Henkilöstön määrään vaikuttava

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2013. Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2013 Yhteistyötoimikunta 3.4.2014 Kaupunginhallitus 26.5.2014 Valtuusto xxx (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Käsitteitä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...2 Henkilöstömäärä ja rakenne...2 Henkilöstön ikärakenne...3 TYÖPANOS...4 Työpanos laskennallisina vakansseina...4 Osa-aikatyö...5

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT...5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA. Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit... 4 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.2 Työ- ja virkavapaat...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi)

KEURUUN KAUPUNKI. Henkilöstökertomus 2014. Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstökertomus 2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 Valtuusto 25.5.2015 (tiedoksi) Keuruun kaupungin Henkilöstökertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Haapaveden kaupungin HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLTÖ 1. HENKILÖSTÖHALLINNON KATSAUS... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön sukupuoli- ja ikärakenne... 5 2.3 Eläkkeelle siirtyminen ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot