Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

2 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Palvelussuhteen luonne Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Yleisimmät ammattiryhmät Henkilöstön määrä sopimusaloittain Päätoimisuus Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Sukupuolijakauma Henkilöstön ikärakenne Eläkkeelle siirtyminen Palvelussuhteen kesto Lähtö- ja tulovaihtuvuus Verotuskunta Arviointia TYÖAIKA JA TYÖPANOS POISSAOLOT Poissaolot työpäivinä Sairauspoissaolot Poissaolojen palkkakustannukset Arviointi PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Henkilöstökustannukset HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA REKRYTOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi Työterveyspalvelut YHTEISTOIMINTA- JA NEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ Yhteistoimintajärjestelmä Neuvottelujärjestelmä Työsuojelun yhteistoiminta HENKILÖSTÖRAPORTIN HYÖDYNTÄMINEN Yhteistoimintamenettely Hallitus ja valtuusto Työpaikkakokoukset Henkilöstöraportin hyödyntäminen kehittämistyössä TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET...47 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

3 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , , ja Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 5. Henkilöstön työpanos v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v ilman liikelaitoksia 15 Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat Kuvio 12. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan 20 Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keston prosentuaalinen osuus vuonna 2011 kuntayhtymän palveluksessa olleista 21 Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , , ja Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Taulukko 5. Tehdyn työajan osuus teoreettisesta työajasta v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 6. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 7. Koko henkilöstön keski-ikä eri organisaatioissa , , ja Taulukko 8. Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain palvelussuhteen luonteen mukaan , , ja Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Taulukko 10. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 11. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä eläkelajeittain vuosina (tilastossa mukana kaikki, joilla on ollut palvelussuhde Kainuun maakunta kuntayhtymään, myös omais- ja perhehoitajat 19 Taulukko 12. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain vuosina Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna Taulukko 14. Henkilöstön verotuskunta Taulukko 15. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika - koko henkilöstö Taulukko 16. Poissaolot työpäivinä vuonna Taulukko 17. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v. 2005, v. 2006, v. 2007, v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 18. Sairauspoissaolojen kappalemäärä keston mukaan vuonna Taulukko 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin vuonna 2011 Kainuun Työterveys liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa 29 Taulukko 20. Poissaolojen välittömät kustannukset tulosalueittain vuonna Taulukko 21. Henkilöstökustannukset vuonna Taulukko 22. Lisä- ja ylityökorvaukset v. 2009, v ja v Taulukko 23. Tehdyn työtunnin hinta v ja v Taulukko 24. Rekrytoidut ammattiryhmittäin vuonna Taulukko 25. Varahenkilöstön laskutetut työtunnit henkilötyövuosina (sis. tekstinkäsittelijät) v. 2008, v. 2009, v ja v Taulukko 26. Määräaikaisen henkilöstön työsopimukset v. 2008, v. 2009, v ja v Kainuun maakunta kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut

4 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut Taulukko 27. Määräaikaisen henkilöstön työsopimukset kappalemäärittäin/perusteittain vuonna Taulukko 28. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohti vuonna Taulukko 29. Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä tulosalueittain sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin henkilöä kohti vuonna Taulukko 30. Kuuden vanhuspalveluyksikön yhteistulokset v. 2009, v ja v Taulukko 31. Sairauspoissaolojen hallinta ja tavoitteet 40 Taulukko 32. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollossa käynnit 42 Taulukko 33. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollon puhelinpalvelut 42 Taulukko 34. Kainuun maakunta kuntayhtymän käyttämät työterveyspalvelut vuonna 2011, työterveyshuollon kautta määritellyt sairauspoissaolopäivät 42 Taulukko 35. Työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 2011 (lähde: Pohjola, vahinkoluettelo) 45 Kainuun maakunta kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut

5 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO Henkilöstövoimavarat Vuoden 2011 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian painopistealueille organisaation eri tasoilla. Vuoden 2011 aikana kehittämiskohteina erityisesti olivat henkilöstön työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin sekä työyhteisöjen toimivuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Henkilöstön määrä ja rakenne Vuoden 2011 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4384, joka oli 98 palvelussuhdetta enemmän kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 78,0 % ja määräaikaisen palvelussuhteiden määrä 22,0 % kaikista palvelussuhteista. Kuntayhtymän henkilöstöstä naisia oli 83,1 % ja miehiä 16,9 %. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2011 aikana yhteensä 103 henkilöä, eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59,9 vuotta. Edellisenä vuonna eläkkeelle siirtyneitä oli 85, joiden keski-ikä oli 60,0 vuotta. Henkilöstön osaaminen Vuoden 2011 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä palkkauskustannuksia) käytettiin euroa ja yhteensä työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,65 % koko kuntayhtymän henkilöstömenoista. Täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohden vaihteli 1,2 6,7 päivään keskiarvon ollessa 3,7 päivää. Tämä on keskimäärin 0,5 päivää vähemmän kuin vuonna Henkilöstön terveys ja työkyky Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 12,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 0,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolojen välittömät palkkakustannukset olivat vuoden 2011 aikana euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli noin euroa. Työtapaturmia vuoden 2011 aikana oli yhteensä 289 kappaletta, jotka aiheuttivat 2094 poissaolopäivää ja välittömiä kustannuksia euroa sairauspoissaolon palkkakustannuksina. Tapaturmien ja ammattitautien määrä lisääntyi 3:lla vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspäivät sen sijaan vähenivät vuoteen 2010 verrattuna 318 päivällä. Sairausloman kesto per tapaturma ja ammattitauti vähenivät 8 päivästä 7 päivään. Työsuojelun ja - turvallisuuden kehittämiseen liittyen työsuojelutarkastuksia toteutettiin 20 kappaletta. Henkilöstön työajan käyttö Tehty työaika vuonna 2011 oli 75,32 % teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta, joka on säilynyt edellisvuoden tasolla. Henkilöstökulut Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa, josta kaikkien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä noin 22,4 miljoonaa euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että välillisinä kustannuksina yhteensä euroa. Välittöminä kustannuksina käytettiin euroa, joka jakaantui työyhteisörahaan euroa, henkilöstöetuuksiin euroa sekä koulutusapurahoihin euroa. Välillisinä kustannuksina käytettiin osaamisen kehittämiseen yhteensä euroa. Työterveyshuollon palveluiden kustannukset olivat yhteensä noin euroa, joka oli noin euroa edellisvuotta enemmän. Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut

6 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Palvelussuhteen luonne Kainuun maakunta -kuntayhtymässä voimassaolevia palvelussuhteita oli yhteensä 4384, joista toistaiseksi voimassa olevia (vakinaisia) 3418, (78,0 %) ja määräaikaisia 966, (22,0 %) Tulosalueittain määräaikaisia palvelussuhteita oli eniten terveyden- ja sairaudenhoitopalveluissa 219, (22,7 %) vanhuspalveluissa 199, (20,6 %) Kuvio 1. Henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan Määräaikaiset 21,5 % Oppisopimussuhteiset 0,3 % Harjoittelijat 0,2 % Palkkatuetut 0,1 % Vakinaiset 78,0 % Vuoteen 2010 verrattuna vakinaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 126:lla ja määräaikaisten määrä väheni 28:lla. Työllistetyt sekä sivutoimiset/harjoittelijat vähenivät yhteensä 61:llä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 22,0 % (määräaikaiset, työllistetyt, sivutoimiset, harjoittelijat) kaikista palvelussuhteista, valtakunnallisesti vastaava kunta-alan keskiarvon mukainen suhdeluku vuoden 2010 KT- tilaston mukaan oli 23,0 % (mukana työllistetyt). Kainuun maakunta kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut

7 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain Palvelussuhdemäärältään suurimmat tulosalueet olivat terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 1085, (24,7 %) vanhuspalvelut 994, (22,8 %) ja perhepalvelut 699, (15,9 %). Koulutustoimialalla palvelussuhteiden määrä oli 681, (15,5 %). Taulukko 1. Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain , , ja Tulosalue Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Vakinainen Määräaik. Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Alueiden käyttö ja hanke Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidon palvelut Terv. ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Yhteensä Koulutustoimiala Maakunta yhteensä Kainuun ammattiopisto Kainuun Työterveys **) Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yht Määrällisesti eniten lisäystä vuoteen 2011 verrattuna oli sosiaali- ja terveystoimialalla terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueella yhteensä 36 palvelussuhdetta, joista 33 oli vakinaisia. Lisäys johtui mm. johtui lääkärien vakanssien perustamisesta ja täyttämisestä eri vastuualueille sekä Suomussalmen tk-sairaalan laajennuksesta ja sairaanhoitopaikkojen lisäyksestä johtuvasta hoitohenkilökunnan vakanssien lisäyksestä. Perhepalvelujen palvelussuhteet kasvoivat 30:llä, joista vakinaisia oli 26. Lisäys kohdentui mm. lasten terveydenhuoltopalvelujen lääkärivakanssien täyttämiseen, vammaispalvelujen määräaikaisten ohjaajien vakinaistamiseen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen henkilöstön lisäyksiin (toimeentulotukietuuskäsittelijät ja sosiaaliohjaajat). Vanhuspalveluissa kokonaislisäys oli 19 palvelussuhdetta. Vakituiset palvelussuhteet nousivat 35:llä, samalla kuin määräaikaisten palvelussuhteiden määrä väheni. Muutos johtui mm. keskitettyyn sijaispalveluyksikköön vanhuspalvelujen käyttöön, ns. sisäisten sijaisten ja varahenkilöstön tehtäviin perustetuista vakansseista. Vakansseja on perustettu ja täytetty myös kotihoidon yöhoidon käynnistämiseksi ja lisäpaikkojen saamiseksi ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan. Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella lisäystä oli 10 palvelussuhdetta, mikä johtui mm. ensihoidon vakanssien täyttämisestä sekä Paltamon ja Vuolijoen taajamien ottamisesta omaksi toiminnaksi. Lisäystä oli myös maakuntahallituksen alaisessa toiminnassa (4 palvelussuhdetta). Kainuun maakunta kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut

8 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) v. 2008, v. 2009, v ja v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu v v v v Kainuun maakunta kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut

9 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät Kuntayhtymässä oli käytössä 75 eri ammattiryhmää Suurin ammattiryhmä oli sairaanhoitajat ym. jossa oli 23,7 % työntekijöistä Toiseksi suurin oli perushoitajat, lähihoitajat ym. ammattiryhmä, jossa oli 23,5 % työntekijöistä Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä ammattiryhmissä tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti Ammattiryhmä Nainen Mies Yhteensä Sairaanhoitajat ym Perushoitajat, lähihoitajat ym Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil.opettajat Sosiaalialan ohjaajat ym Lääkärit Johdon sihteerit, osastonsihteerit, tk-avustajat ym Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopett Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym Julkisen alan erityisasiantuntijat; projektit, edunvalvonta ym Sosiaalialan erityisasiantuntijat Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym Ylihoitajat ja osastonhoitajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit Muiden oppilaitosten opettajat ja yksityisopettajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Hammaslääkärit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym Muut toimistotyöntekijät Kätilöt Kainuun maakunta kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut

10 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut 1.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Seuraavassa kuviossa on esitetty henkilöstön lukumäärät sopimusaloittain. Koko henkilöstöstä oli KVTES:n piirissä oli 3542 henkilöä (83,0 %), joista Tehy ry:n -pöytäkirjan piiriin kuuluvia oli 1210 henkilöä. OVTES:n piirissä 430 henkilöä (10,1 %) ja Teknisten sopimuksessa 78 henkilöä (1,8 %) Lääkärisopimuksen piirissä oli 218 henkilöä (5,1 %) Kuvio 3. Henkilöstön määrä sopimusaloittain , , ja Kvtes v.2008 Kvtes v.2009 Kvtes v.2010 Kvtes v.2011 Tekn. sop. v.2008 Tekn. sop.v Tekn. sop.v Tekn. sop.v Miehet Naiset Yhteensä Opettajat v.2008 Opettajat v.2009 Opettajat v.2010 Opettajat v.2011 Lääkä-rit v.2008 Lääkä-rit v.2009 Lääkä-rit v.2010 Lääkä-rit v.2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut

11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut 1.5 Päätoimisuus Kokoaikaisia palvelussuhteista oli 3813, (87,0 %). Osa-aikaisia palvelussuhteita oli 506, (11,5 %) ja sivutoimisia 65, (1,5 %). Taulukko 3. Henkilöstön koko ja osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Kokoaikaiset Osa-aikaiset Sivutoimiset Yhteensä v Muutos Muutos% Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus ,00 Suunnittelu ja kehitt ,00 Yhteiset palvelut ,64 Yhteensä ,46 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut ,89 Ympäristöterv.huolto ,22 Sairaanhoidon palvelut ,22 Terveyden ja sair.hoitopalvelut ,43 Perhepalvelut ,48 Vanhuspalvelut ,95 Yhteensä ,07 Koulutustoiminta (lukio) ,63 Maakunta yhteensä ,84 Kainuun Ammattiopisto ,70 Kainuun Työterveys ,23 Liikelaitokset yhteensä ,18 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä ,29 Vuoteen 2010 verrattuna kokoaikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 83:lla ja osa-aikaisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 31:llä. Sivutoimiset palvelussuhteet olivat pääasiassa koulutustoimialan tuntiopettajia. Taulukko 4. Henkilöstön osa-aikaisten palvelussuhteiden perusteet tulosalueittain Tulosalue Osa-aik. virka Osa-aika- Osittainen Muu omasta Yhteensä v tai toimi eläkeläinen hoitovapaa pyynnöstä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 0 0 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Osa-aikaisia palvelussuhteita oli yhteensä 506, joista osa-aikaista virkaa/tehtävää hoiti 37,0 %, osa-aikaeläkeläisiä oli 31,4 %, osittaisella hoitovapaalla oli 16,6 % ja omasta pyynnöstä osaaikaisia oli 15,0 %. Kainuun maakunta kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut

12 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut 1.6 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina Henkilötyövuotta käytetään yleisesti kuvaamaan työpanosta henkilöiden lukumäärän lisäksi. Osan vuotta voimassa olleet tai osa-aikaiset palvelussuhteet lasketaan henkilötyövuosien kautta vuosityöntekijöiksi. Henkilötyövuosi sisältää myös harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät vuodesta 2008 lukien. Kuviossa 4 5 ja taulukossa 5 on vuodet korjattu vastaamaan vuoden 2011 laskentaa. Kuvio 4. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 1) v. 2008, v. 2009, v ja v , , , , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset htv Määräaikaiset htv Yhteensä HTV ,88 886, ,47 HTV ,05 889, ,13 HTV ,67 916, ,45 HTV ,14 953, ,71 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Kainuun maakunta kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut

13 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Kuvio 5. Henkilöstön työpanos v. 2008, v. 2009, v ja v , , , , , ,00 500,00 0,00 Vakituiset työpanos Määräaikaiset työpanos Yhteensä Tehty ta ,51 704, ,23 Tehty ta ,56 718, ,27 Tehty ta ,05 745, ,62 Tehty ta ,89 774, ,35 Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Taulukko 5. Tehdyn työajan osuus teoreettisesta työajasta v. 2008, v. 2009, v ja v Vuosi HTV 1 Tehty työaika %-osuus v , ,23 74,5 v , ,27 75,5 v , ,62 75,5 V , ,35 75,3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut

14 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Tunnusluku kuvaa parhaiten erilaisia henkilöstökustannuksia henkilötyövuotta kohti. Taulukossa 6 henkilötyövuosi sisältää harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät vuodesta 2009 lukien. Taulukko 6. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Tulosalue 2008 HTV HTV HTV HTV 2 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 4,0 3,5 2,2 2,0-0,2-7,4 Suunnittelu ja kehittäminen 10,1 15,9 24,6 27,1 2,5 10,3 Yhteiset palvelut 229,0 216,6 233,8 240,6 6,9 2,9 Alueiden käyttö ja hanke 11,0 4,6 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 254,1 240,6 260,5 269,7 9,2 3,5 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut 125,7 134,1 181,4 197,9 16,5 9,1 Ympäristöterveydenhuoto 38,3 43,6 42,8 42,5-0,3-0,7 Sairaanhoidolliset palvelut 233,5 273,1 284,8 294,3 9,4 3,3 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 886,0 899,2 921,3 951,7 30,4 3,3 Perhepalvelut 560,4 582,5 600,5 628,5 28,0 4,7 Vanhuspalvelut 815,5 850,9 878,7 911,3 32,6 3,7 Tutkimus-ja kehittämistoiminta 28,0 36,9 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 2687,3 2820,1 2909,5 3026,2 116,7 4,0 Koulutustoimiala 164,9 157,7 155,5 155,9 0,4 0,3 Maakunta yhteensä 3106,3 3218,4 3325,4 3451,8 126,3 3,8 Kainuun Ammattiopisto 463,2 478,6 507,4 500,1-7,3-1,4 Kainuun Työterveys 45,3 46,3 50,6 53,3 2,7 5,3 Liikelaitokset 508,5 524,9 558,0 553,4-4,6-0,8 Koko organisaatio yhteensä 3614,8 3743,3 3883,4 4005,1 121,7 3,1 Henkilötyövuosi HTV 2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Uusia vakansseja perustettiin vuonna 2011 seuraavasti: soten yhteiset palvelut -tulosalueella sisäisiin sisseihin 61 vakanssia ja varahenkilöstöön 10 vakanssia, terveyden- ja sairaudenhoitopalveluihin 25 vakanssia, perhepalvelujen tulosalueella 25 vakanssia, vanhuspalvelujen tulosalueella 24 vakanssia, sairaanhoidonpalveluihin 3,5 vakanssia, Kainuun Työterveys -liikelaitokseen 13 vakanssia Kainuun maakunta kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut

15 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut Kuvio 6. Palvelussuhteiden määrän vaihtelut kuukausittain henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Maakunta yht Maakunta yht Maakunta yht Maakunta yht Henkilöstön määrä vaihteli kuukausittain ollen ylimmillään kesäkuussa 3611 henkilötyövuotta ja alimmillaan tammikuussa 3332 henkilötyövuotta. Kesälomakuukausina tarvittavien sijaisten määrä aiheuttaa henkilöstön määrän kasvun. Kainuun maakunta kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut

16 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut Kuvio 7. Henkilöstön kehitys henkilötyövuosina (HTV 2) v. 2008, v. 2009, v ja v ilman liikelaitoksia Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Sukupuolijakauma Suuri enemmistö henkilöstöstä oli naisia 3641,( 83,1 % ), kun miehiä oli 743, (16,9 %) Suhteellisesti eniten naisia oli vanhuspalveluissa 97,7 % (971) Eniten miehiä oli Kainuun ammattiopistolla 44,3 % (232). Kuvio 8. Henkilöstön sukupuoli tulosalueittain Suunn. ja kehitt. Yhteiset palvelut Maakuntahallitus Koulutustoiminta lukio Soten yht.palv. Ymp.terv huolto Sair.hoit. palv. Terv.sair. hoit.palv. Perhepalvelut Vanhuspalvelut KAO Kainuun Työterv. Miehet Naiset Kainuun maakunta kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut

17 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut 1.8 Henkilöstön ikärakenne Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2011 oli maakunta -kuntayhtymässä 45,6 vuotta, Kainuun Ammattiopistossa 47,2 vuotta ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa 45,5 vuotta Taulukko 7. Koko henkilöstön keski-ikä eri organisaatioissa , , ja v v v v Maakunta -kuntayhtymä 46,7 46,6 46,0 45,6 Kainuun Ammattiopisto 47,1 47,3 46,8 47,2 Kainuun Työterveys 44,1 45,7 44,2 45,5 Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli laskenut 0,4 vuotta, Kainuun Ammattiopiston vastaavasti noussut 0,4 vuotta ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilöstön keski-ikä oli noussut 1,3 vuotta. Taulukossa 8 on esitetty maakunta -kuntayhtymän ja liikelaitosten henkilöstön keski-iät sukupuolittain palvelussuhteen luoteen mukaan eri organisaatioissa. Taulukko 8. Henkilöstön keski-ikä sukupuolittain palvelussuhteen luoteen mukaan , , ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä v v v v Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 47,7 48,3 47,0 48,2 46,8 47,8 46,3 47,5 palkkatuettu työ 19,0 45,0-47,8-57,0 55,0 - oppisopimussuhteinen 25,0 37,0 26,0 34,9 31,5 37,6 31,0 40,6 oppilas, harjoittelija 28,7 29,5 26,7 22,0 26,3-23,7 30,5 määräaikainen 38,8 40,3 37,7 40,2 38,3 38,8 37,4 38,9 Yhteensä 45,6 46,9 45,1 46,9 44,7 46,2 43,8 45,9 Kainuun Ammattiopisto Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 49,4 50,1 49,5 49,0 50,1 49,1 50,1 48,8 palkkatuettu työ - 21,0-56,0-47,5-48,5 oppisopimussuhteinen - 40,0-38,0-41,0 - - määräaikainen 42,9 40,1 45,7 41,4 43,9 41,1 45,1 40,8 Yhteensä 47,2 47,0 48,1 46,7 47,6 46,1 48,4 46,1 Kainuun Työterveys Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen Mies Nainen toistaiseksi voimassa oleva 49,8 45,3 51,4 45,9 52,4 46,2 52,9 46,2 oppilas, harjoittelija ,0 - määräaikainen 54,0 34,6-39,8-34,1-37,3 Yhteensä 50,4 43,1 51,4 44,9 52,4 43,1 50,4 44,5 Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli vakinaisia selvästi alempi kaikissa organisaatioissa. Kainuun maakunta kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut

18 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut Taulukko 9. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä tulosalueittain Tulosalue Miehet Naiset Maakuntahallitus 55,0 - Suunnittelu ja kehitt. 55,1 49,9 Yhteiset palvelut 45,2 51,3 Koulutustoiminta (lukio) 47,7 47,3 Soten yhteiset palvelut 42,0 45,4 Ympäristöterv.huolto 42,9 48,2 Sairaanhoidonpalvelut 40,1 46,2 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 50,9 47,3 Perhepalvelut 46,4 47,6 Vanhuspalvelut 41,8 47,4 Kainuun Ammattiopisto 49,9 48,8 Kainuun Työterveys 52,9 46,2 Kuvio 9. Henkilöstön ikäjakauma Alle Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Vakinaisesta henkilöstöstä vain 216 (6,3 %) oli alle 30 -vuotiaita Yli 45 -vuotiaita oli 2262 henkilöä eli 66,2 % vakinaisista Vakinaisista suurin yksittäinen ikäluokka oli vuotiaat (20,0 %). Seuraavaksi suurimmat olivat vuotiaat -vuotiaat (19,3 %), vuotiaat (16,8 %) ja vuotiaat (11,4 %). Kainuun maakunta kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut

19 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut Kuvio 10. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma alle Miehet Naiset Yhteensä Kuvio 11. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuotiaat v 56v 57v 58v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v Miehet Naiset Yhteensä Vähintään 55 -vuotiaista suurimmat ryhmät olivat 55 -vuotiaat (169 henkilöä) ja 56 -vuotiaat (166 henkilöä). Kainuun maakunta kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut

20 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut 1.9 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2011 jäi eläkkeelle 103 sellaista kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, joilla oli voimassaoleva palvelussuhde. Eläkkeelle siirtyneitä oli 18 enemmän kuin vuonna Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön muutoksen myötä kukin voi valita vanhuuseläkeikänsä vuoden väliltä. Tämän vuoksi eläköitymisen tarkka ennustaminen ei ole mahdollista. Seuraavassa taulukossa on eläkkeelle siirtyvien määrät keskeisimmissä ammattiryhmissä vuosina Taulukko 10. Henkilöstön eläköityminen ammattiryhmittäin v. 2008, v. 2009, v ja v Ammattiryhmä Lkm 2008 Lkm 2009 Lkm 2010 Lkm 2011 Perushoitajat, lähihoitajat ym Sairaanhoitajat ym Muut ammattiryhmät yht Kodinhoitajat, henkilökoht.avustajat ym Ammattikorkeakoulujen ja ammatill.oppil Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntio Johdon sihteerit, osastonsihteerit ym Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym 5 3 Teollisuuskoneasentajat ja korjaajat Lääkärit Sosiaalialan ohjaajat ym Muut toimistotyöntekijät 2 Julkisen alan erityisasiantuntijat 2 Sihteerit, palvelu-, toimistosiht. kanslistit ym Hammaslääkärit 5 Ylihoitajat ja osastonhoitajat Sihteerit 3 Laborantit ym. 2 Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat 2 Kiinteistöhuoltomiehet 2 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 2 Lastenhoitotyöntekijät 2 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 2 3 Lukumäärä yht Taulukko 11. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä eläkelajeittain vuosina (tilastossa mukana kaikki, joilla on ollut palvelussuhde Kainuun maakunta -kuntayhtymään, myös omais- ja perhehoitajat) Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä Kainuun maakunta kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut

21 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut Vuonna 2011 työkyvyttömyyden takia ennenaikaisille eläkkeille siirtyneet aiheuttivat varhe-maksuja euroa. Taulukko 12. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain vuosina Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Valtakunn. Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä keski-ikä ,3 56,4 49,6 56,5 60,0 57,7 58, ,8 57,6 50,6 55,4 60,2 58,2 58, ,0 58,3 54,1 55,5 60,4 59,2 58, ,4 57,0 49,7 53,3 60,2 58,7 58, ,7 58,9 48,2 55,7 60,3 59,0 59, ,3 58,1 53,6 55,8 60,8 60,0 59, ,5 58,7 50,1 54,8 62,0 59,9 59,8 Taulukossa on KuEL eläkkeelle siirtyneiden Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstön / valtakunnallisesti keski-iät eläkelajeittain vuosina (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut 2,2 vuodella vuodesta 2005 vuoteen 2011 verrattuna. Seuraavassa kaaviossa on Kainuun maakunta -kuntayhtymän eläkepoistumaennuste vuosina (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot). Kuvio 12. Tulevien vuosien eläkepoistumaennuste vanhuuseläkeiän ja työkyvyttömyyseläkeiän mukaan Kuntayhtymän eläkepoistuman arvio on 9 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on 16,8 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 13,7 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Suurin selittävä syy tähän on Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne. Kainuun maakunta kuntayhtymä 20 Henkilöstöpalvelut

22 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut 1.10 Palvelussuhteen kesto Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelukseen siirtynyt vakinainen henkilökunta oli ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa keskimäärin 14,2 vuotta. Suurin ryhmä 734 henkilöä oli se, jonka palvelussuhteen kesto on 5-9 vuotta ja seuraavaksi suurin 579 henkilöä 2-4 vuotta palvelleet. Kuvio 13. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen kesto Alle 2v 2-4v 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v 25-29v Yli 30v Kuvio 14. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keston prosentuaalinen osuus vuonna 2011 kuntayhtymän palveluksessa olleista Yli 30v 12,5 % Alle 2v 7,8 % 25-29v 11,6 % 2-4v 16,9 % 20-24v 12,8 % 15-19v 5,8 % 10-14v 11,1 % 5-9v 21,5 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 21 Henkilöstöpalvelut

23 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut 1.11 Lähtö- ja tulovaihtuvuus Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2011 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläköityneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2011 Vaihtuvuus 2011 Lukumäärä Vaihtuvuus Tulleet 183 5,4 % Lähteneet 86 2,5 % Seitsemännen toimintavuoden aikana (v. 2011) lähtövaihtuvuus (86 henkilöä) oli lisääntynyt 11 henkilöllä kuudennen toimintavuoden (v. 2010) lähtövaihtuvuuteen (75 henkilöä). Tulovaihtuvuus (183 henkilöä) oli myös lisääntynyt viime toimintavuoden tulovaihtuvuudesta (158 henkilöä) Verotuskunta Eniten veronmaksajia oli Kajaanissa (53,9 %), seuraavaksi eniten Sotkamossa (11,7 %) ja Kuhmossa (9,6 %). Kainuun ulkopuolelle veronsa maksavia oli 4,0 %. Taulukko 14. Henkilöstön verotuskunta Verotuskunta Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä % henkilöstöstä Hyrynsalmi ,6 Kajaani ,9 Kuhmo ,6 Kuusamo ,2 Paltamo ,6 Puolanka ,6 Ristijärvi ,7 Sotkamo ,7 Suomussalmi ,7 Vaala ,2 Muut kunnat ,0 Yhteensä ,8 Kainuun maakunta kuntayhtymä 22 Henkilöstöpalvelut

24 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut Kuvio 15. Henkilöstön verotuskunta Muut kunnat; 4,0 Vaala; 0,2 Hyrynsalmi; 2,6 Suomussalmi; 8,7 Sotkamo; 11,7 Ristijärvi; 1,7 Puolanka; 2,6 Paltamo; 3,6 Kajaani; 53,9 Kuusamo; 1,2 Kuhmo; 9, Arviointia Kuntayhtymän palveluksessa olevan vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan suhde oli pääosiltaan kunta-alan keskiarvojen mukainen (v kunta-alan henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan: vakinaisia 77,0 %, määräaikaisia 21,4 %, työllistettyjä 1,6 %). Vakinainen henkilökunta oli ollut Kainuun kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa pitkään keskimäärin 14,2 vuotta. Koko henkilökunnan keski-ikä maakunta -kuntayhtymässä (45,6 vuotta), Kainuun Ammattiopistossa (47,2 vuotta) ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa (45,5 vuotta) oli melkein sama kuin kunta-alalla keskimääräin (v ,5 vuotta). Kainuun maakunta - kuntayhtymässä henkilöstön keski-ikä oli alentunut 0,4 vuotta vuoteen 2010 verrattuna. Kokoaikaisten osuus 87,0 % henkilökunnasta oli suurempi kuin maan keskiarvo (v ,2 %) Eläkkeelle jääneiden suuri osuus 54,5 % koko poistumasta (189) vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja rekrytointitarpeeseen. Eläköityvien määrä kasvaa aina vuoteen 2017 saakka. Kuntayhtymän eläkepoistuman arvio on 9 % suurempi kuin koko maan eläkepoistuma vuosina Ammattialoittain sosiaalialan eläkepoistuma on 16,8 % suurempi kuin koko maan sosiaalialan eläkepoistuma ja sivistysalan eläkepoistuma on 13,7 % suurempi kuin koko maan sivistysalan eläkepoistuma. Suurin selittävä syy tähän on Kainuun maakunta kuntayhtymän henkilöstön ikärakenne. Kainuun maakunta kuntayhtymä 23 Henkilöstöpalvelut

25 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut 2. TYÖAIKA JA TYÖPANOS Työpanos saadaan seuraavalla laskentakaavalla: kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. Työpanokseen sisältyvät harjoittelijoiden ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden palveluksessa olopäivät. Vuonna 2011 tehtiin yhteensä 4199,64 henkilötyövuotta (HTV 1). Kun poissaolot vähennettiin pois henkilötyövuosista, tehdyksi työajaksi jäi 3163,37 työvuotta (75,3 %). Henkilötyövuosien määrä vuosina kasvoi 136,19 työvuodella (3,4 %) ja tehty työaika kasvoi 93,75 työvuodella (3,1 %). Prosentuaalinen tehty työaika väheni noin 0,22 % edellisestä vuodesta. Taulukko 15. Henkilötyövuodet (HTV 1) ja tehty työaika koko henkilöstö 2011 Tulosalue Henkilötyövuodet 2011 Henkilötyövuodet 2010 Tehty työaika 2011 Tehty työaika 2010 % 2011 % 2010 Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 2 2,16 1,69 1,84 84,50 85,19 Suunnittelu ja kehitt. 28,03 24,78 21,98 20,82 78,42 84,02 Yhteiset palvelut 244,33 239,38 195,83 189,76 80,15 79,27 Yhteensä 274,36 266,32 219,50 212,42 80,00 79,76 Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut 210,24 191,65 163,93 149,65 77,97 78,09 Ympäristöterv.huolto 44,58 46,38 34,82 34,92 78,11 75,29 Sairaanhoidonpalvelut 312,1 297,61 242,59 232,84 77,73 78,24 Terveyden ja sair.hoitopalvelut 1007,87 981,62 775,10 751,13 76,90 76,52 Perhepalvelut 663,6 626,90 504,39 484,98 76,01 77,36 Vanhuspalvelut 955,69 917,16 730,72 705,36 76,46 76,91 Yhteensä 3194, , , ,88 76,75 77,05 Koulutustoiminta lukio 158,84 160,06 85,85 86,37 54,05 53,96 Maakunta yhteeensä 3627, , , ,67 76,00 76,20 Kainuun Ammattiopisto 513,66 521,68 364,32 371,88 70,93 71,29 Kainuun Työterveys 58,7 54,07 42,15 40,07 71,81 74,11 Liikelaitokset yhteensä 572,36 575,75 406,47 411,95 71,02 71,55 Maakunta ja liikelaitokset yhteensä 4199, , , ,62 75,32 75,54 Henkilötyövuosi HTV 1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) Tehty työaika = Teoreettinen työaika vähennettynä poissaoloilla ja jaettuna työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla Tehty työaika % = Tehty työaika %:na teoreettisesta työajasta Kainuun maakunta kuntayhtymä 24 Henkilöstöpalvelut

26 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut 3. POISSAOLOT Poissaolopäivät on esitetty taulukossa 16 työpäivinä. Poissaolojen määrä on suhteutettu henkilötyövuosiin alarivillä. Sairauslomissa eivät ole mukana tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa. Ryhmään muut sisältyvät mm. sädelomat ja aktiivivapaat, toisen tehtävän hoito jne. Poissaoloja kuvaavissa luvuissa on huomattava, että koulutustoimialalla vuosilomaoikeus on noin 65 %:llä opettajakunnasta ja että kesäkeskeytysten osuutta ei ole otettu huomioon poissaoloissa. 3.1 Poissaolot työpäivinä eri syistä tapahtuneita poissaoloja kertyi kaikkiaan työpäivää (950,52 henkilötyövuotta) pelkästään vuosilomiin kului työpäivää (449,19 henkilötyövuotta). Henkilötyövuosista niiden osuus oli 10,7 %. sairauslomia oli yhteensä työpäivää (200,55 henkilötyövuotta) Taulukko 16. Poissaolot työpäivinä vuonna 2011 Tulosalue Sairaus Työtapat Perhevap Tilaphv Koulutus OpintovapLomatus Vuor.vap Yks/pnen Yks/pton Luvaton Vuosil Muut Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yht Poissaolot htv:na 200,55 7,31 107,87 8,46 26,86 12,99 0,00 21,62 6,39 30,42 0,04 449,19 78,82 950,52 Poissaolot työpv/henkilö 12,08 0,44 6,50 0,51 1,62 0,78 0,00 1,30 0,39 1,83 0,00 27,06 4,75 57,26 Henkilötyövuodet 4199,64 Poissaolojen %-osuus htv:sta 4,78 0,17 2,57 0,20 0,64 0,31 0,00 0,51 0,15 0,72 0,00 10,70 1,88 22,63 Muutos ,82 0,17 2,38 0,19 0,61 0,37 0,00 0,43 0,14 0,64 0,00 10,90 1,87 22,53-0,04 0,00 0,19 0,01 0,03-0,06 0,00 0,08 0,01 0,08 0,00-0,20 0,01 0,10 Kainuun maakunta kuntayhtymä 25 Henkilöstöpalvelut

27 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut Kuvio 16. Vuosilomien ja eri poissaolosyiden keskinäiset osuudet vuonna 2011 Muut 8,3 % Sairaus 21,1 % Työtapat 0,8 % Perhevap 11,3 % Tilaphv 0,9 % Vuosil 47,3 % Koulutus 2,8 % Lomatus 0,0 % Luvaton 0,0 % Yks/pnen 0,7 % Yks/pton 3,2 % Opintovap 1,4 % Vuor.vap 2,3 % Kuvio 17. Kokonaistyöajan jakauma vuonna 2011 Perhevap 2,6 % Työtapat 0,2 % Sairaus 4,9 % Tilaphv 0,2 % Koulutus 0,7 % Opintovap 0,3 % Vuor.vap 0,5 % Yks/pnen 0,2 % Yks/pton 0,7 % Vuosil 10,9 % Muut 1,9 % Tehty ta 76,9 % Kainuun maakunta kuntayhtymä 26 Henkilöstöpalvelut

28 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut 3.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä vaihteli suuresti vastuualueittain ja työyksiköittäin. Toimialoittain maakuntahallituksen alaisessa toiminnassa sairauspoissaolot laskivat 218 työpäivää, sosiaali- ja terveystoimialalla vastaavasti nousivat työpäivää, koulutoimialalla lukiokoulutuksessa laskivat 207, Kainuun Ammattiopistossa laskivat 964 työpäivää ja Kainuun Työterveys liikelaitoksessa laskivat 94 työpäivää. Toimialojen sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä vuonna 2011 olivat: maakuntahallituksen alainen toiminta 9,98 sosiaali- ja terveystoimiala 14,01 koulutoimiala (lukiokoulutus) 2,95 Tulosalueista henkilöä kohden eniten sairauspoissaoloja oli (kuvio 18) vanhuspalveluissa (18,34 pv) ja suunnittelu- ja kehittämisyksikössä (14,56 pv). Kuvio 18. Sairauspäivät henkilöä kohti työpäivinä tulosalueittain vuonna 2011 Kainuun Työterveys; 9,28 Maakuntahallitus; 1,50 Kainuun Ammattiopisto; 4,34 Suunnittelu ja kehitt.; 14,56 Koulutustoiminta (lukio); 2,95 Yhteiset palvelut; 9,52 Vanhuspalvelut; 18,34 Soten yhteiset palvelut; 10,64 Perhepalvelut; 14,36 Ympär.terv.huolto; 6,08 Terveyden ja sair.hoitopalvelut; 11,51 Sairaanhoidonpalv.; 10,65 Kainuun maakunta kuntayhtymä 27 Henkilöstöpalvelut

29 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut Taulukko 17. Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v. 2005, v. 2006, v. 2007, v. 2008, v. 2009, v ja v Sairauspoissaolot työpäivinä / henkilötyövuosi v v v v v v.2010 v.2011 muutos ed.v. 11,6 pv 11,7 pv 11,2 pv 12,0 pv 11,8 pv 12,2 pv 12,1 pv -0,1 pv Taulukko 18. Sairauspoissaolojen kappalemäärät keston mukaan vuonna 2011 Tulosalue 1 pv 2-3 pv 4-9 pv pv pv 180 pv Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus 1 1 Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Maakunta ja liikelaitokset yht Kainuun maakunta -kuntayhtymässä otettiin vuonna 2011 käyttöön raportointityökalu, jonka käyttöön esimiehet koulutettiin. Esimiesten on seurattava sairauspoissaolojen lukumäärän kehitystä aktiivisesti raportointityökalusta, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli työkyvyn tukiprosessin mukaiset hälytysrajat ylittyvät. Taulukon 18. kappalemääräraportoinnista on huomattava, että mikäli kokonaiskestoltaan pitkä sairausloma (esim. 50 päivää) on myönnetty useammassa jaksossa, nousevat nämä yksittäiset sairauslomat raportoinnissa omassa kategoriassaan (esim. 4-9 päivää). Taulukosta ei täten voi suoraan päätellä, miten suuri osuus sairauslomista on yhtäjaksoiselta kestoltaan huomattavan pitkiä. Kainuun maakunta kuntayhtymä 28 Henkilöstöpalvelut

30 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut Taulukko 19. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin vuonna 2011 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen määräämissä poissaoloissa Kainuun maakunta kuntayhtymä (ilman liikelaitoksia) Lääkärin määräämät Hoitajan määräämät sairauspoissaolot sairauspoissaolot päivinä päivinä Diagnoosin / oireen nimi v v v v Tartunta- ja loistaudit Kasvaimet Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet ja eräät immuunimekanismin häiriöt 11 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hermoston sairaudet Silmän ja korvan sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Hengityselinten sairaudet Ruuansulatuselinten sairaudet Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet Raskaus, synnytys- ja lapsivuoteus Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet, kromosomipoikkeavuudet 3 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt Tekijöitä, jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin Ilman käyntisyytä kirjatut hoitajan todistukset/poissaolot 1356 YHTEENSÄ Kainuun maakunta kuntayhtymä 29 Henkilöstöpalvelut

31 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut 3.3 Poissaolojen palkkakustannukset Vuosilomat mukaan lukien poissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä 20,9 M eli 14,1 % palkkakustannuksista. Sairauslomien aikaiset palkkakustannukset olivat noin 4,6 M Työkyvyttömyydestä aiheutuvat poissaolokustannukset olivat yhteensä noin 4,8 M eli 3,2 % palkkakustannuksista. Taulukko 20. Poissaolojen välittömät kustannukset tulosalueittain vuonna 2011 (ei sisällä sairaus- ja vuosiloman ajalta maksettuja haittatyökorvauksia) Tulosalue Sairauslomat Tapaturmat Perhevapaat Koulutus Vuosiloma Muut vapaat Yhteensä Maakuntahall.alainen toiminta Maakuntahallitus Suunnittelu ja kehitt Yhteiset palvelut Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimiala Soten yhteiset palvelut Ympäristöterv.huolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden ja sair.hoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Yhteensä Koulutustoiminta (lukio) Maakunta yhteensä Kainuun Ammattiopisto Kainuun Työterveys Liikelaitokset yhteensä Maakunta ja liikelaitokset yhteensä Arviointi Sairauspoissaoloja oli 12,1 työpäivää / henkilötyövuosi. Kunta-alan työolobarometrin 2011 mukaan kuntasektorilla sairauspoissaolojen määrä sosiaalitoimialalla oli 13,0 työpäivää / työntekijä ja terveystoimialalla 11,6 työpäivää / työntekijä, sivistystoimialalla 9,0 työpäivää / työntekijä ja muulla toimialalla 8,6 työpäivää / työntekijä. Tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että valtakunnallisissa luvuissa sairauspoissaolopäivät on jaettu työntekijämäärällä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän luvuissa henkilötyövuosien määrällä. Tämä johdosta sairauspoissaolojen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen kunta-alan keskiarvon kanssa. Kainuun maakunta kuntayhtymä 30 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

JOHDANTO. Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain... 5 1.3 Yleisimmät ammattiryhmät...

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöjohtajan terveiset... 3

Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöjohtajan terveiset... 3 Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjohtajan terveiset... 3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 1.1 Palvelussuhteen luonne... 4 1.2 Henkilöstön määrä tulosalueittain... 6 1.3 Yleisimmät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 02/2015-02/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä ROVANIEMEN KAUPUNKI Havaintoja sairauspoissaoloista ja analyysi syistä SAIRAUSLOMA Ei ole olemassa subjektiivista sairauslomaoikeutta, vaan kyse on työkyvyttömäksi todetun henkilön sosiaaliturvasta Ei

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 06/2015-06/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 07/2015-07/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 09/2015-09/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2011 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 (Ilman liikelaitoksia) Seurantaraportti 1.1. 31.10. TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10. Maakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää.

Yksikkökustannuksia laskettaessa on käytetty aina ko. raportissa olevaa henkilöstömäärää. Henkilöstöraportti 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1. Käsitteitä..... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 2.1. Henkilöstö toimialoittain 2008 2012. 4 2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 03/2016-03/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016 Henkilöstö palvelualueittain 10/2015-10/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 07/2016-07/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset

Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Tulesairaudet ja työkyvyttömyyden kustannukset Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia ja terveellinen työ seminaari Rovaniemi 5.-6.6.2014 Marja-Leena Suhonen Keva Työ- ja virkasuhteisia KuEL:n piirissä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 10/2016-10/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi 31.3.2017 Kevassa tehdyt valtion eläkejärjestelmää koskevat eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin

Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin NÄKYMIÄ 2015 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2015 Julkistettavissa 24.2.2015 klo 9.00 Työttömyys väheni Kainuussa likipitäen vuoden takaisiin lukemiin Kainuussa työttömyyden kehitys

Lisätiedot