Hankkeen lähtökohtia ja tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen lähtökohtia ja tuloksia"

Transkriptio

1 ELINTARVIKEALOJEN TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISHANKE Työturvallisuuskeskus Tampere Hankkeen lähtökohtia ja tuloksia Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

2 Työhyvinvointi Työssä olevalle ihmiselle voimia antava elämänilon, mielekkyyden, hallinnan, arvostuksen, terveyden ja turvallisuuden tunne On mukava tulla töihin, on mukava olla töissä, ja on mukava lähteä töistä kotiin, kun tietää, että pääsee omaan työhön takaisin Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

3 Työhyvinvoinnin / turvallisuuden johtaminen Yleisnimitys kaikille sellaisille johtamisen näkökulmille ja käytännöille, jotka ottavat huomioon henkilöstön työturvallisuuden työkyvyn ja työssä jaksamisen henkisen hyvinvoinnin iän ja muut yksilökohtaiset edellytykset ja ominaisuudet, sekä organisationaalisen, työyhteisöllisen ja teknologisen systeemin hallinnan ja hallitun muutoksen tarpeet Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

4 Työhyvinvoinnin kannalta tehokkaan johtamisjärjestelmän ominaisuuksia Työhyvinvoinnin ohjauspiste sijaitsee ylimmässä johdossa päämäärät ja tavoitteet on määritelty ja ne ohjaavat tosiasiallisesti johtamisjärjestelmää päämäärien ja tavoitteiden vaatimat periaatteet, keinot ja kehittämisen painopisteet ohjaavat johtamisjärjestelmän toimintaa seuranta-, varmistus-, arviointi- ja ohjauskeinot toimivat koko ajan oppimista tapahtuu johtajien ja esimiesten tasolla koko ajan Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

5 Työhyvinvoinnin / turvallisuuden johtamisen perustoiminnot Todellisuuden määrittäminen Merkitysten luonti tarkoituksen, merkitysten ja arvojen luominen ja viestiminen (kulttuurin ja sen perustan luominen) Edellytysten luonti tavoitenäkymät tai päämäärät sekä tavoitteet (suunnittelu) periaatteet, keinot, organisoinnit ja resurssit Toteuttaminen ja vaikutusten seuranta tuki, ongelmanratkaisut, seuranta ja valvonta Arviointi johtamisen ja toiminnan parantaminen, oppiminen Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

6 Työhyvinvoinnin ymmärrykset Koko työorganisaatio ja ylin johto johtamisjärjestelmä, työhyvinvointijärjestelmä, organisaatiokulttuuri, organisaation oppiminen ) Työhyvinvoinnin yleisten edellytysten luonti ja ylläpito Lähiesimies, lähityöympäristö (lähityöyhteisö, johtamisvuorovaikutus, fyysinen työympäristö, toimintakonsepti tai - järjestelmä) Työhyvinvoinnin paikallisten edellytysten luonti ja ylläpito Työntekijä (suhtautumistapa, yksilölliset tekijät, perintötekijät, elämäntavat) Työhyvinvointiseuraamukset ja työn aikaansaannokset Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

7 Työhyvinvoinnin käsitekartta Historiallis-tiedostuksellinen kehitys Työhyvinvointitoiminta Työsuojelu, työturvallisuustoiminta Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta Työelämän laatu, työhyvinvointitoiminta Työturvallisuus ja -terveys Turvallisuusjohtaminen Vaarat, haitat ja kuormitus Ergonomia Työtapaturmat ja ammattitaudit Turvallisuuskäyttäytyminen Työaika- ja ikärajoitukset Työkyky ja työssä jaksaminen Työn sisältö ja mitoitus Työn- ja muutoksenhallinta Työyhteisön tila Yksilö ja terveys Häiriöt ja ristiriidat Henkinen hyvinvointi Johtamisjärjestelmän tila Johtamisvuorovaikutus Työyhteisötaidot Henkilöstö- ja kehittämispolitiikat Työhyvinvointipalvelut >> >> >> Juhani Tarkkonen 2013

8 Työhyvinvoinnin ilmentymät työturvallisuus työkyky ja työssä jaksaminen henkinen hyvinvointi (työtyytyväisyys, työn ilo, työn viihtyisyys, työn imu, mielekkyys, merkityksellisyys, haasteellisuus, sujuvuus ja hallinta, arvostuksen, onnistumisen ja oikeudenmukaisuuden kokemukset) tuloksellisuus (joka syntyy edellä mainittujen tekijöiden myötävaikutuksella) Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

9 Työhyvinvoinnin rakentuminen JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Työhyvinvointia ja sen osa-alueita koskeva 1) ymmärrys, 2) päämäärät ja tavoitteet sekä 3) johtamisperiaatteet ja -käytännöt TYÖHYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ Työhyvinvointiin asiayhteydessä olevat 1) järjestelmät, 2) menettelytavat ja vakiintuneet käytännöt sekä 3) resurssit TYÖOLOSUHTEET JA TYÖOLOSUHDESEURAAMUKSET 1) Fyysiset ja psykososiaaliset työolosuhteet, 2) töiden sisällöt, mitoitukset ja järjestelyt, 3) työn- ja muutoksenhallinta, 4) yksilökohtaiset työssä selviytymisen edellytykset, 5) vahingot ja työperäiset sairaudet, 6) henkilöstön työkyky ja työssä jaksaminen sekä 7) henkisen hyvinvoinnin kokemukset Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

10 Hakkeen päätulokset 4-vaiheinen työhyvinvoinnin johtamisjärjestelmän ainesten kokoaminen saatiin yhteistoiminnallisesti tehdyksi Osanottajayrityksillä on vakiinnuttamista varten oma malli Ylläpito ja jatkokehittäminen jäävät yritysten tehtäväksi Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

11 Edistymistä työyhteisö- tai alaistaitojen määrittely kirjallisesti henkilöjohtamisen tueksi (+4) työkykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan ohjelmallisuudessa (+4) työhyvinvointitoimintaa varten oma ohjelma, tai strategiassa työhyvinvointi on yhtenä osa-alueena (+3) työn vaarojen ja haittojen vastuunjako ja organisointi (+3) vaaratilanneilmoitusten hyödyntäminen (+3) johtajien ja esimiesten koulutus työkyvyn ja työssä jaksamisen ilmiöiden ja johtamistarpeiden ymmärtämiseen (+3) johtamista varten määriteltyjen a) kirjallisten päämäärien ja tavoitteiden sekä b) ohjeiden asettaminen työturvallisuudelle (+3 ja +3) Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

12 Paikallaan pysymistä haitallisen kuormituksen tai alkavan vajaakuntoisuuden saamiseksi käsittelyyn tarvittava varhainen puheeksiottaminen, tuki ja ongelmanratkaisujen kirjallinen menettelytapaohjeistus, joka toimii riittävän hyvin (+/-0) epäasiallisen kohtelun, työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän käsittelyyn tarvittava kirjallinen menettelytapaohjeistus, joka toimii niissä tapauksissa, joissa osapuolet ovat hierarkkisesti a) työntekijätasolla tai b) johtaja- ja esimiestasolla (+/-0 ja +/-0) johtajien ja esimiesten koulutus henkisen hyvinvoinnin ilmiöiden ja johtamistarpeiden vaatimalla tavalla (+/-0) johtamista varten tarvittavat periaatteet ja käytännöt henkisen hyvinvoinnin johtamiselle (+/-0) koko henkilöstön käyttöön tarvittavat työturvallisuus- ja työhyvinvointitoimintaa palvelevat sisäiset verkkosivut (intranet), joihin on sisällytetty esimerkiksi turvallisuusmääräykset ja -ohjeet, menettelytapaohjeet, lomakepohjat, yhteystiedot ja suunnitelmat (+/-0) Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

13 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Työhyvinvointia ja sen osa-alueita koskeva 1) ymmärrys, 2) päämäärät ja tavoitteet sekä 3) johtamisperiaatteet ja -käytännöt TYÖHYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ Työhyvinvointiin asiayhteydessä olevat 1) järjestelmät, 2) menettelytavat ja vakiintuneet käytännöt sekä 3) resurssit TYÖOLOSUHTEET JA TYÖOLOSUHDESEURAAMUKSET 1) Fyysiset ja psykososiaaliset työolosuhteet, 2) töiden sisällöt, mitoitukset ja järjestelyt, 3) työn- ja muutoksenhallinta, 4) yksilökohtaiset työssä selviytymisen edellytykset, 5) vahingot ja työperäiset sairaudet, 5) henkilöstön työkyky ja työssä jaksaminen sekä 6) henkisen hyvinvoinnin kokemukset

14 ORGANISAATIOKOHTAINEN TYÖHYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ (Tarkkonen 1998) Työturvallisuuslaki Valtioneuvoston asetukset Työaika- ja -sopimussäädökset Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta Toimielin, johto ja muu työorganisaatio varsinainen työhyvinvointi- ja työsuojeluorganisaatio Henkilöstöhallinto ja edunvalvontahenkilöstö Työterveyshuoltolaki Työterveyshuoltoa ohjaavat muut säädökset Työsuojelun yhteistoimintajärjestelmä sisäinen asiantuntijaorganisaatio Työterveyshuolto ulkoinen, neutraali asiantuntijaorganisaatio Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

15 Työhyvinvointijärjestelmän perusominaisuudet Suunnittelu-ulottuvuus - suunnitelmallisuus - järjestelmällisyys - prosessinomaisuus Valtaulottuvuus - johtamisaktiivisuus - osallistuminen - tuloksellisuuden mittaus Keinoulottuvuus - ennakoivuus - korjaavuus - henkilöstön kehittäminen - tiedottaminen - tietojärjestelmät Juhani Tarkkonen Innosafe 2013

16 Yhteystietoja Juhani Tarkkonen INNOSAFE Pitkänmöljäntie 35 as Oulu puh

ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA

ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA 1 Juhani Tarkkonen ENEMMÄN, NOPEAMMIN JA HALVEMMALLA Laadullinen tutkimus siivoojien kohtelusta, asemasta, vaikutusmahdollisuuksista ja työoloista siivousyrityksissä ja julkisissa organisaatioissa Innosafe-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017

TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 15.12.2014 liite nro 7 (1/21) 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Yhteistyötoimikunta 09.12.2014 Liite nro 1 TYÖSUOJELUN TYÖHYVINVOINTITOIMINNAN OHJELMA VUOSILLE 2014 2017 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Juhani Tarkkonen Elintarvikealojen koulutus- ja valmennushanke työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön suuntaamiseksi neuvonantajarooliin

Juhani Tarkkonen Elintarvikealojen koulutus- ja valmennushanke työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön suuntaamiseksi neuvonantajarooliin Juhani Tarkkonen Elintarvikealojen koulutus- ja valmennushanke työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön suuntaamiseksi neuvonantajarooliin Historia, perustelut, vaikuttavuuden arviointi ja kehittämisehdotukset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnista hallintotuomioistuimissa Rauno Pääkkönen, teemajohtaja Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut-teema rauno.paakkonen@ttl.fi Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

1 TIIVISTELMÄ 0 2 ALKUSANAT 4 3 JOHDANTO 5 4 MENETELMÄT 13 5 TULOKSET 17

1 TIIVISTELMÄ 0 2 ALKUSANAT 4 3 JOHDANTO 5 4 MENETELMÄT 13 5 TULOKSET 17 Työtieteen hankeraportteja No. 31 Henna Paananen (toim.), Henri Jounila, Tommi Autio, Juhani Tarkkonen, Liisa Kiviniemi, Juha Petäjäkangas ja Janne Sinisammal Näkökulmia ja kehittämisen työvälineitä työhyvinvointiin

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Hyväksytty kunnanhallituksessa 26.11.2012 220 Päivitys: Johtoryhmä 13.4.2015 ja Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI 1 TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Tämä kaupunkitason työhyvinvoinnin toimintaohjelma on työturvallisuuslain 9 :n mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmasta

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot