Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu C Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu 14-16 C 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu C 3311 Tampere Puh Faksi Kuvat: Ari Järvelä / Lay out: Studio Mielikuva Oy / Kirjapaino Öhrling

2 Henkilöstötilinpäätös 2 4

3 Henkilöstötilinpäätös 24 JOHDANTO Hyvää tyätä, nääs! 1 Mikä on henkilöstötilinpäätös? 1 Kaupunkistrategia "Kaikem paree Tampere" ja 1 henkilöstöstrategia "Hyvää tyätä, nääs!" Henkilöstöstrategian visio ja kriittiset menestystekijät 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2 Henkilöstömäärän kehitys vs. 3 kaupunkilaisten määrän kehitys Henkilöstö koulutustason mukaan 4 Henkilöstön ikäjakauma 4 Henkilöstön palveluksessaoloaika 8 Kokonaistyöajan käyttö 8 Palkka- ja työvoimakustannukset 9 HENKILÖSTÖN TILA 1 Tampereen kaupungin tulokset 1 Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain 1 Sairauspoissaolot 14 Työtapaturmat 15 Henkilöstön vaihtuvuus 17 Eläköitymistapaukset 17 INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 18 Henkilökunnan työterveysasema 18 Terveystarkastukset ja sairaanhoito 18 Tyky-toiminta 19 Tyke-rahoitus 19 Erilliset projektit 19 Koulutus ja kehittäminen 2 Henkilöstökoulutus 2 Mentorointiohjelma 21 Rekrytointi 21 Omaehtoisen oppimisen kannustaminen 21 Tasa-arvo 21 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden mukaan 22 Yhteistoiminta 22 Tampereen kaupungin yhteistoimintaryhmien 22 kokoukset vuonna 24 Yhteistoimintaraha 23 Sopijajärjestöjen tukeminen 23 Kuntoremonttikurssit 23 Aloitetoiminta 23 Kulunvalvonta ja työajan seuranta 23 Henkilöstöruokailu 23 Liikunta- ja virkistysjaoston jakamat avustukset 23 Henkilöstökassa 24 Sairauskassa 24 Johdanto Hyvää tyätä, nääs! Tänäkin aamuna hanasta tulee lämmintä, puhdasta vettä ja kahvipannu kuumenee tamperelaisen energian voimin. Bussit täyttyvät aikuisista ja lapsista, jotka kiiruhtavat töihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Liikenne soljuu sopuisasti siisteillä ja valaistuilla kulkuväylillä lumiaurojen vanavedessä. Särkänniemen delfiinit sukeltelevat levollisin mielin. Vanhukset, sairaat ja avun tarpeessa olevat saavat hyvää hoitoa ja tarvittaessa taloudellista tukea. Kirjastoista löytyy lukuelämyksiä ja liikuntapaikoilta kuntoilumahdollisuuksia. Kulttuurinnälkäinen voi nauttia vaikkapa museoiden aarteista tai kaupunginorkesterin konserteista. Kaikesta tästä pitää huolen Tampereen kaupunki ja sen työntekijät. Tämän sivun kuvat: Sami Helenius

4 Mikä on henkilöstötilinpäätös? Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eri sidosryhmille tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa. Se on dokumentti, jolla kuvataan henkilöstön tilaa ja osaamista. Samalla siinä muutetaan henkilöstöön liittyviä suureita tilinpidollisiin muotoihin, numeroiksi. Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana on aina organisaation tehtävä, visio ja strateginen tilanne. Henkilöstötilinpäätös kuvaa organisaation relevantteja henkilöstövoimavaroja, jotka ovat sidoksissa organisaation toiminta-ajatukseen. Monimutkaisessa ympäristössä työskenteleminen, haasteista suoriutuminen ja työssä onnistuminen edellyttävät tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Henkilöstön tavoitteellinen johtaminen ja kehittäminen ei ole mahdollista ellei henkilöstöstä ja sen tilasta ole käytössä tietoja. Perinteisessä tilinpäätöksessä henkilöstö esiintyy pelkkänä menoeränä, joka kaupungin tapaisessa palveluorganisaatiossa on hyvin yksipuolinen totuus asiasta. Toinen perinteiseen tilinpäätökseen liittyvä ongelma on sen suuntautuminen menneeseen. Perinteistä tilinpäätöstä täydennetään henkilöstötilinpäätöksen tiedoilla. Henkilöstötilinpäätös toimii samalla sisäisen kehittämisen ja johtamisen välineenä ja liittyy olennaisesti strategiseen työskentelyyn. Kaupunginhallitus arvioi vuosittain henkilöstöstrategian sisältöä ja erityisesti arviointikriteereitä sekä vuositavoitteita. Tällöin strategian laadinnasta syntyy jatkuva prosessi. Henkilöstöstrategian toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen henkilöstö- ja suunnittelujaostolle kolmannesvuosittain. Kaupunkistrategia Kaikem paree Tampere ja henkilöstöstrategia Hyvää tyätä, nääs! Vuoden 24 aikana päivitettiin sekä kaupunkistrategia että henkilöstöstrategia. Tasapainotetussa mallissa asioita tarkastellaan neljästä eri johtamisnäkökulmasta: vaikuttavuuden, resurssien, prosessien ja uudistumisen näkökulmasta. Kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritellään strategian ydin eli kriittiset menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin organisaation menestymiseen. Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä asioissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta se etenee visionsa suuntaan. Kriittisiä menestystekijöiden alle on sovittu arviointikriteerejä. Arviointikriteerien vuosittaisten tavoitetasojen avulla seurataan, edetäänkö vision viitoittamalla tiellä. Kaikki arviointikriteerit ja niille asetetut tavoitetasot ovat sellaisia, että niihin pystytään vaikuttamaan kaupungin omilla toimenpiteillä. Näiden tavoitteiden lisäksi menestystekijöille on määritelty tarvittaessa indikaattorit, joiden avulla seurataan menestystekijän toteutumista kuvaavaa muutosta toimintaympäristössä. Jos indikaattorit osoittavat poikkeamia halutun suuntaisesta kehityksestä, edellyttää tämä useimmiten muutoksia strategisissa tavoitteissa. Vuoden 24 henkilöstöstrategian päivittäminen tehtiin loppuvuodesta 23. Prosessia veti 2-henkinen työ- ryhmä, johon kuului henkilöstön ja toimialojen edustajat sekä henkilöstötyön prosessinomistajia. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto käsitteli strategialuonnosta joulukuussa ja yhteistoimintamenettely tapahtui henkilöstöstrategian osalta kaupungin yhteistyöryhmässä Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöstrategian Henkilöstöstrategian visio ja kriittiset menestystekijät Henkilöstöstrategia kertoo, minkälaista henkilöstöpolitiikkaa kaupunki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan Kaikem paree Tampere - kaupunkistrategiassaan asettamansa tavoitteet. Visiona on olla 1 vuoden kuluttua seuraavat kriteerit täyttävä työnantaja: Tampereen kaupunki on hyvä, monien mahdollisuuksien työnantaja. Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuottaa ja järjestää kaupunkilaisille laadukkaita palveluja. Kilpailukykyinen työnantaja: Kaupunki tarjoaa henkilöstölleen kilpailukykyiset ja kannustavat palvelussuhteen ehdot. Palvelussuhdeturva on toiminnan lähtökohtana. Muutosvalmius: Oppivan organisaation tavoin toimivat työyhteisöt varmistavat muutosvalmiuden ja joustavuuden. Henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja osallistava henkilöjohtaminen takaavat sitoutumisen. Kehittäminen: Työnantajana kaupunki osallistuu työelämän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, kannustaa henkilöstöään oppimaan sekä toteuttaa työkykyä edistävää toimintaa laaja-alaisesti. Työn yhteiskunnallinen oikeutus: Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, avoimuuteen, luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Tehty työ koetaan merkitykselliseksi. Työn tuloksia arvostavat kuntalaiset, työnantaja ja työntekijät. Henkilöstöstrategian johtamisnäkökulmia ovat henkilöstöpoliittinen vaikuttavuus, uudistuminen, prosessit ja rakenteet sekä resurssit. Jokaiseen johtamisnäkökulmaan on määritelty strategian ydin eli kriittiset menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin organisaation menestymiseen. Henkilöstöpoliittisen vaikuttavuuden näkökulmasta kriittisiksi menestystekijöiksi nostettiin hyvä työnantaja, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä tuloksellinen yhteistoiminta. Uudistumisen näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä ovat työhyvinvointi ja muutosvalmius. Prosessien ja rakenteiden kriittisiä menestystekijöitä ovat toimiva henkilöstöpolitiikka, verkottuminen ja johtaminen. Resurssien näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä ovat kilpailukykyiset ja kannustavat palvelussuhteen ehdot ja osaavan henkilöstön saatavuus. 1

5 Henkilöstöpanokset Henkilöstön määrä Tampereen kaupungin palveluksessa työskenteli vuoden viimeisenä päivänä henkilöä. Edellisvuoteen lisäystä oli 2,8 prosenttia. Suurin osa henkilöstöstä työskenteli sosiaali- ja terveyspalveluissa (46 %). Koulutuspalveluissa työskenteli 3 53 (21%), liikelaitoksissa 2 9 (18 %), kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa 1 2 (7 %), yhdyskuntapalveluissa 838 (5 %) ja konsernihallinnossa 421 henkilöä (3 %). Henkilöstömäärä nousi kaikilla muilla toimialoilla paitsi liiketoiminnassa ja yhdyskuntapalveluissa, joissa henkilöstömäärä väheni jonkin verran. Konsernihallinnon noussutta lukua selittää materiaalikeskuksen siirto konsernihallintoon. Lisäksi konsernihallinnon kohdalla henkilörekiste- rissä on kirjattu osavuotista matkailutoimen henkilöstöä. Vuoden lopussa vakinaisen toimen- tai viranhaltijoita, kuukausi- tai tuntipalkkaisia oli 78 prosenttia koko henkilöstöstä, määräaikaisia tai sijaisia oli 18 prosenttia ja työllisyysvaroin palkattuja tai työharjoittelijoita 4 prosenttia. Vakinaisista virkoja oli 442, toimia 7528 ja tuntipalkkaisia Virkojen määrä on laskenut ja toimien lisääntynyt virkoja muutettaessa toimiksi. Tukityöllistettyjen tavoitemääränä oli 65 henkeä. Vuonna 24 työsuhteessa oli keskimäärin 645 työllistettyä. Tukityöllistämiseen käytettiin 12,96 miljoonaa euroa. Vuositasolla yksi työllistetty maksoi kaupungille keskimäärin 2 1 euroa (brutto). Valtiolta varsinaista työllis- Yhdyskuntapalvelut 5,1% Konsernihallinto 2,56% Kuvio 1a: Henkilöstömäärä toimialoittain Liikelaitokset 17,65% Sosiaali- ja terveyspalvelut 46,8% Koulutuspalvelut 21,32% Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut 7,3% Kuvio 1b: Henkilöstömäärä toimialoittain Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

6 tämistukea saatiin 4,7 miljoonaa euroa. Yhdistelmätukeen liittyvää työmarkkinatukea anottiin 1,4 miljoonaa euroa. Työllistämis- ja yhdistelmätuki huomioiden valtion keskimääräinen tuki oli 36,9 euroa/tukipäivä (23 34,96 euroa/tukipäivä). Valtion osuus kattoi 47 prosenttia työllistämiskustannuksista. Yhteensä 719 pääsääntöisesti nuorta palkattiin eripituisiin palvelussuhteisiin kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi. Henkilöstöstä yli 2/3 eli tarkkaan ottaen 68,7 prosenttia on naisia. Sopimuksittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on 65 prosenttia, opetusalan sopimuksen piirissä 15 prosenttia, tuntipalkkaisia on 8 prosenttia, teknisten sopimusten piirissä myös 8 prosenttia henkilöstöstä. Lääkärisopimuksen piirissä on 356 ja muusikkosopimuksen piirissä 15 henkilöä. Henkilöstömäärän kehitys vs. kaupunkilaisten määrän kehitys Tampereen kaupunki on viimeiset vuodet ollut muuttovoittokaupunki, vuonna 23 kaupungin asukasluku ylitti 2 rajapyykin ja vuoden 24 lopussa asukasluku oli Edelleen ennusteiden mukaan kaupungin ve Kuvio 2: Henkilöstömäärä palvelussuhderyhmittäin työllisyysvaroin palkatut määräaikaiset vakinaiset tuntipalkkaiset vakinaiset kk-palkkaiset vakinaiset viranhaltijat vakinaiset tuntipalkkaiset 8% määräaikaiset 18% työllisyysvaroin palkatut 4% vakinaiset viranhaltijat 25% vakinaiset kk-palkkaiset 45% Kuvio 3: Henkilöstön palvelussuhdejakauma 3

7 Kuvio 4: Kaupunkilaisten ja kaupungin henkilöstön määrän kehitys vuodesta Väkiluku Henkilöstö Asukkaita kaupungin palveluksessa olevaa kohti: , , , , , ,2 2 13, 21 12, , , ,3 tovoima pysyy vahvana. Tämä tietysti tarkoittaa palvelukysynnän kasvamista, joka merkitsee kaupungille lisätöitä. Henkilöstö koulutustason mukaan Tampereen kaupunki ei pidä nimikirjaa, joten tarkkoja tietoja henkilöstön koulutustasosta ei ole kaikkien osalta käytettävissä. Henkilöstön koulutusjakauman voidaan kuitenkin todeta noudattelevan kunta-alan yleistä linjaa eli pätevyysvaatimuksista johtuen henkilöstön koulutusaste on korkea. Koko kuntakentän henkilöstön koulutusjakauma oli seuraavanlainen: tutkijakoulutus oli 1 %, ylempi korkea-aste 16 %, alempi korkea-aste 12 %, alin korkea-aste 23 %, keskiaste 38 % ja ei tutkintoa 1 %. Henkilöstön ikäjakauma Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 24 lopulla 45,6 vuotta. Keski-ikä säilyi edellisvuodesta samana. Naisten keski-ikä oli 45,4 ja miesten 46, vuotta. Alle 4-vuotiaat tuottavat kaupungin palveluista 34,9 prosenttia, 4-5 vuotiaat 3,4 prosenttia ja yli 5-vuotiaat 34,7 prosenttia. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,8 vuotta (N 43,5 ja M 44,5). 4

8 Kuvio 5: Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma ikäryhmittäin vuoden lopussa. 1 8 Nainen Mies Kuvio 6: Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma ikäryhmittäin vuoden lopussa Nainen Mies 5

9 Kuviosarja 7: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat ikäryhmittäin 4 Koulutuspalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,4 vuotta (N 42,9 ja M 44,4) Nainen Mies Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,1 vuotta (N 42,9 ja M 43,4) Nainen Mies Konsernihallinto Keski-ikä oli vuoden lopulla 44,2 vuotta (N 44, ja M 45,) Nainen Mies 6

10 12 Yhdyskuntapalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 45,2 vuotta (N 45,1 ja M 45,2) Nainen Mies Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,4 vuotta (N 43,4 ja M 43,1) Nainen Mies Liiketoiminta Keski-ikä oli vuoden lopulla 45,3 vuotta (N 45,5 ja M 45,2) Nainen Mies 7

11 Kuviosarja 7: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat ikäryhmittäin Koko kaupunki Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,8 vuotta (N 43,5 ja M 44,5) Nainen Mies Henkilöstön palveluksessaoloaika Vakinaisesta henkilöstöstä yli puolet on ollut kaupungilla töissä yli 1 vuotta, joten voidaan todeta, että pitkät palvelussuhteet ovat edelleen leimaa-antavia myös Tampereen kaupungille. Kokonaistyöajan käyttö Kaupungin palveluksessa ollut henkilöstö teki vuonna 24 vähän yli 14 henkilötyövuotta. Tehty työaika on henkilötyövuosien perusteella muunnetut palvelussuhteiden kalenteripäivät, josta on vähennetty työsuhteen keskeytykset, lomat ja vapaat. Tehty työaika oli noin vuotta. Kuviossa on 9 on henkilöstön kokonaistyöajan jakauma prosentteina vuonna 24. Osa-aikatyötä tekee noin 11 prosenttia koko henkilöstöstä. Työaikojen mukaan henkilöstö jakautuu karkeasti seuraavasti. Toimistotyöaikaa tekee 16 prosenttia henkilöstöstä, yleistyöaikaa 31 prosenttia, vuorotyötä 2 prosenttia, jakso- yli 1 v. 53% alle 2v. 1% 5 1 v. 16% 2 5v. 21% Kuvio 8: Vakinaisen henkilöstön palvelusaika vuosissa ( ) 8

12 sairaus ja tapaturmat 4% muut keskeytykset 7% Kuvio 9: Henkilöstön kokonaistyöajan jakauma 24 (%) vuosiloma 7% tehty työaika 81% työtä 28 prosenttia ja opetustyötä 15 prosenttia henkilöstöstä. Muut työaikamuodot kattavat loput 8 prosenttia. Palkka- ja työvoimakustannukset Henkilöstö- eli työvoimakustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palveluksessa olevalle henkilöstölle maksamaa kokonaispalkkaa tehdystä työajasta ja palkallisesta poissaolosta sekä näihin kohdistettuja sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia, kuten eläke- ja vakuutusmaksuja. Myös koulutus-, työterveys-, työpaikkaruokailu- ja suojavaatekustannukset lasketaan välillisiin kustannuksiin. Vuonna 24 henkilöstökustannukset olivat 519,6 miljoonaa euroa (23: 495,7 miljoonaa euroa), kasvua 4,8 prosenttia. Palkkakustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa korvausta tehdystä työstä. Niihin sisältyvät säännöllinen ansio-, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Vuonna 24 palkkakustannukset olivat 397,9 miljoonaa euroa (23: 381,4 miljoonaa euroa), kasvua 4,3 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämän aineiston mukaan sopimusaloittain kokonaisansiot olivat Tampereella vuonna 24 KVTES:ssa 1924 euroa (+3,2 %), opetusalalla 297 (+2, %), TVTES:ssa 2424 (+3,8 %) ja lääkäreillä 465 (-1,2 %). Kokoaikaisten kokonaisansiot määrävuosilisineen olivat keskimäärin 2239 euroa (+3,2 %). Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevan henkilöstön määrää lisättiin ja henkilökohtaisten lisien käyttöä lisättiin. Tulospalkkauksen piirissä on n. 13 % henkilöstöstä. Henkilökohtaisen lisän osuus nousi,47 prosenttiin palkkasummasta. Tehtävien vaativuudenarviointityötä jatkettiin tuntipalkkaisten puolella. Myös opetuspuolella työ aloitettiin rehtoreiden ja oppilaanohjauksen lehtoreiden osalta. Henkilöstökulut 24 (miljoonaa euroa): Henkilöstökulut palkat ja palkkiot 397,9 muut henkilöstösivukulut 28,7 eläkekulut 93, Yhteensä 519,6 9

13 Henkilöstön tila Vuoden 24 aikana kaupungilla toteutettiin Työterveyslaitoksen johtama Kunta1 työhyvinvointi- ja terveystutkimus. Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena on kymmenen kuntaa Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, Raisio, Naantali, Nokia, Virrat, Valkeakoski ja Oulu. Tampereen kaupungin tulokset Tampereen kaupunki oli mukana kyselyssä toista kertaa. Loppuvuodesta 24 tehdyn kyselyn vastausprosentti oli 7 %, paras tutkimuksessa olevista suurista kaupungeista. Aikaisemman kyselyn (21) vastausprosentista jäimme kaksi prosenttiyksikköä (72 %). Tuloksissa oli selkeitä eroja edelliseen tutkimuskierrokseen. Työtä koskevissa tekijöissä työn vaativuuden (työpaineet) koettiin laskeneen. Tämän vastinpari työn hallinta säilyi entisellä tasollaan. Työn epävarmuus sen sijaan oli nousussa. Työyhteisöä kuvaavissa mittareissa työyhteisön toimivuuden koettiin säilyneen aika lailla entisellä tasollaan. Sen sijaan työpaikan ilmapiirin koettiin laskeneen edellisestä tutkimuskierroksesta. Johtamista kuvaavista mittareista esimiestuki oli nousussa. Tässä kuitenkin jäädään yhä Kunta1-tutkimuskuntien keskiarvosta selvästi. Myös kohtelun oikeudenmukaisuus nousi lievästi, mutta jälleen olemme Kunta1 keskiarvosta jäljessä. Päätöksenteon oikeudenmukaisuus sen sijaan laski edelliseen kierrokseen nähden. Käytyjen kehityskeskustelujen (esimies alainen) määrä kohosi vuoden prosentista 55 prosenttiin. Sen sijaan kokemus kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä laski määrällisen nousun myötä. Vain 43 prosenttia vastaajista koki keskustelun hyödylliseksi. Vuonna 21 vastaava luku oli 53 prosenttia. Terveyttä kuvaavat mittarit olivat pääsääntöisesti positiivisia edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Kokemus omasta terveydentilasta nousi, psyykkinen ja fyysinen rasittuneisuus olivat laskussa. Sen sijaan arvio omasta työkyvystä laski jonkin verran. Työolobarometrikysymyksissä kiireen ja työn rasittavuuden tuntemukset kääntyivät laskuun. Kiireen lisääntymistä koki 64,5 prosenttia vastaajista, joten luku on kuitenkin korkea. Työn fyysisen rasittavuuden lisääntymistä koki 29,9 prosenttia ja henkisen rasittavuuden puolella luku oli 61,2 prosenttia. Kumpikin luku laski selvästi edellisestä tutkimuskierroksesta. Työpaikkakokouksia järjestetään kuukausittain 42 prosentissa kyselyyn vastanneiden työpaikoista. Kokousta pitää hyödyllisenä 47 prosenttia vastaajista. Hyvää Hyvää koko kaupungin tuloksissa oli hyvä vastausprosentti, työn hallinnan ja vaativuuden välinen suhde, esimiestuen nousu, kiireen ja rasittavuuden lasku sekä arviot terveydentilasta. Kehitettävää Kehitettävää on erityisesti kehityskeskusteluissa, päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa, osallistumismahdollisuuksissa sekä työpaikan ilmapiirissä. Näissä tulokset ovat laskeneet edellisestä vuodesta ja ovat myös Kunta1 tutkimuskuntien keskiarvon alapuolella. Keskeiset Kunta1-tulokset toimialoittain Konsernihallinto Hyvää konsernihallinnon tuloksissa oli erityisesti työn hallinta, psyykkisen rasittuneisuuden vähentyminen, työn tuloksellisuuden nousu, esimiehen kannustuksen lisääntyminen sekä tietojen saamisen lisääntyminen. Kehitettävää on erityisesti edellisestä kierroksesta laskeneissa osallistumismahdollisuuksissa, työpaikan ilmapiirissä, päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa sekä työyhteisön toimivuudessa. Arviot terveydentilasta olivat hyvää tasoa, joskin laskeneet. Työtahti ja kiire olivat noususuunnassa. Koulutuspalvelut Koulutuspalvelujen tulokset olivat monilta osin hyvää tasoa, joskin edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna oli selvää laskua useissa mittareissa. Työn hallinta oli erinomaisella tasolla, samoin työn vaatimusten ja hallinnan suhde. Osallistumismahdollisuudet, päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuus ja esimiestuki olivat korkeaa tasoa, joskin ne laskivat alle keskiarvon. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Arviot terveydentilasta olivat jonkin verran koholla, joskin paremmat kuin edellisellä kierroksella. Työn vaatimukset ja hallinta olivat tasapainossa, joskin vaatimukset olivat koholla. Työpaikan ilmapiiri ja esimiestuki olivat laskeneet selvästi. Myös kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus oli laskusuunnassa. Työyhteisön toimivuus sen sijaan nousi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Työpaineet (vaatimukset) olivat laskussa ja työn hallinta säilyi entisellä hyvällä tasollaan. Esimiestuki nousi jonkin verran ja oli koko kaupungin parasta tasoa. Työpaikan ilmapiiri ja työyhteisön toimivuus sen sijaan laskivat jonkin verran. Näiden taso oli kuitenkin hyvä. Kohtelun oikeudenmukaisuus oli erittäin hyvä. Kiireen lisääntyminen laski selvästi. Työn rasittavuus oli korkea, mutta laski edellisestä tutkimuskierroksesta. Yhdyskuntapalvelut Arviot terveydentilasta ja työkyvystä olivat heikkoja, joskin parantuneet edellisistä tuloksista. Työpaineet (vaatimukset) olivat selvästi laskeneet ja työn hallinta noussut. Vaatimusten ja hallinnan suhde on hyvää tasoa. Työn epävarmuus oli korkealla tasolla ja noussut selvästi. Esimiestuen arviot olivat matalia, joskin noususuunnassa. Kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus olivat matalia, mutta myöskin noususuunnassa. Työn rasittavuus oli selvästi las- 1

14 kenut. Työpaikan ilmapiirissä ja työyhteisön toimivuudessa on kehittävää. Liikelaitokset Arvio terveydentilasta oli heikko. Työn vaatimukset olivat kohonneet kuten työn hallintakin. Osallistumismahdollisuudet koettiin pieniksi. Työn epävarmuus oli korkealla tasolla, joskin hieman laskenut. Työpaikan ilmapiiri, esimiestuki ja työyhteisön toimivuus olivat matalia, joskin kaikki olivat noususuunnassa. Eläkehalukkuus oli korkealla, mutta myös vähentynyt edellisestä kierroksesta. Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain Työpaineet (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työn hallinta (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

15 Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain 5 4 Työyhteisön toimivuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työpaikan ilmapiiri (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Kohtelun oikeudenmukaisuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

16 5 4 3 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Esimiestuki (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työn epävarmuus (1= pieni... 5=suuri) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

17 Sairauspoissaolot Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat vuonna 24 17,24 päivää henkilöä kohden. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli,17 päivää. Sekä lyhyet sairauspoissaolokerrat (1-3 päivää) ja pitkät sairauspoissaolokerrat (yli 3 päivää) olivat laskussa. Jälkimmäinenhän on tutkijoiden mielestä paras terveyden mittari kaikista sairauspoissaololuvuista. Miesten sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja naisten lisääntyneet (N 18,5 ja M 14,7). Sekä vakinaisen henkilöstön että sijaisten sairauspoissaololuvut ovat laskeneet (18,8 ja 11,3). Huomionarvoista on kuitenkin suuri ero, joka edelleen on vakinaisten ja sijaisten sairauspoissalojen välillä. Sairauspoissaolot laskivat kaikissa ikäryhmissä, selkeintä laskua tapahtui alle 4:sten luvussa. Edelleenkin yli 5-vuotiailla sairauspoissaoloja on selvästi enemmän kuin muilla eli 22,4 päivää, kun alle 4 vuotiailla niitä on 13,6. Ammateittain sairauspoissaolot ovat laskussa kaikissa muissa ammateissa paitsi terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa sekä talous- ja huoltotyössä. Toimialoittain tilanne on eriytynyt. Sairauspoissaololuvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä yhdyskuntapalveluissa ja huonompaan suuntaan konsernihallinnossa, koulutuspalveluissa sekä liikelaitoksissa. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen lukumäärä päivissä vuosina Sairaus- ja tapaturmapoissaolot toimialoittain kalenteripäivää/henkilö (Kunta 1:n lukuina): Konsernihallinto 9,6 8,7 1,7 9,5 1,1 8,3 9,3 1,8 Koulutuspalvelut 9,4 8,7 9,7 1,3 9,7 9,3 1,4 1,6 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 12,7 13,5 14,9 13,3 14,2 15,7 13,8 13, Liikelaitokset 18,1 17,8 18,4 18,6 19,6 2,4 19,7 19,9 Sosiaali- ja terveyspalvelut 17,4 17,7 17,8 19, 2,3 19,7 2,2 2,1 Yhdyskuntapalvelut 15,8 15,1 16,8 18,1 18,1 19,7 18,5 16,3 Koko kaupunki yhteensä 15,5 15,3 15,9 16,6 17,3 17,3 17,4 17,2 Tapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmat yhteensä Työkyvyttömyyspäivät Työmatkatapaturmat Työkyvyttömyyspäivät työmatkatapaturmista Ammattitaudit Työkyvyttömyyspäivät ammattitaudeista * Tapaturmien lukumäärät sisältävät kaikki ne tapaturmat, joista on maksettu korvauksia. ** Työntekijät -luku sisältää myös tapaturmavakuutetut oppilaat. 14

18 päivää / tehty työvuosi Työtapaturmat Tampereen kaupungin henkilöstö kuuluu tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusyhtiön korvaamia tapaturmia sattui vuonna 24 kaikkiaan 637 kappaletta, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 12 prosenttia. Työtapaturmista työpaikoilla tapahtui 493 ja työmatkoilla 144 tapaturmaa. Työkyvyttömyyspäiviä tapaturmista kertyi päivää, eli keskimäärin 11 päivää tapaturmaa ja,4 päivää työntekijää kohden. Tuhatta työntekijää kohden tapahtui korvattavia työtapaturmia 25,8 (v ,3). Vakuutusyhtiö maksoi korvauksia kaikkiaan euroa ja keskimääräinen korvaus tapaturmaa kohden oli näin ollen euroa. Kokonaiskorvausmäärässä vuonna 24 ta- pahtui 32 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna ja korvausmäärä ylitti selvästi myös kymmenen edellisen vuoden keskiarvon ( euroa). Vakuutusyhtiön korvaamista tapaturmista yleisempiä ovat nyrjähdykset ja venähdykset (45% kaikista tapaturmista), viilto- ja leikkaushaavat (27%), sisäiset ja ruhjevammat (11%) sekä luunmurtumat (9%). Ammattitautien osalta määrä (25) pysyi vuonna 24 jokseenkin ennallaan edellisvuoteen (24) verrattuna. Vakuutuksesta korvattavien tapaturmien määrässä tapahtui vuonna 24 nousu neljän peräkkäisen vuoden laskusuuntaisen kehityksen jälkeen. Näissä tapaturmaluvuissa työpaikalla sattuneiden tapaturmien osuus on kas , ,5 16,74 16,62 17,33 17,29 17,41 17,24 Kuvio 11: Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät Tampereella 16 15,5 15,65 16,32 15,52 15,29 15, , Tapaturmat yhteensä Työkyvyttömyyspäivät Kuvio 12: Tapaturmat ja niistä aiheutuneet työkyvyttömyyspäivät

19 6 5 4 Kuvio 13: Uudet vakinaiset eli ne uudet vakinaiset kaupungin työntekijät (yht. 562 henkeä) toimialoittain ja ikäluokittain, joilla ei ole viimeisen 5 vuoden aikana ollut edeltäviä työsuhteita kaupungille Konsernihallinto Sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Yhdyskuntapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikelaitokset yksilöllinen varhaiseläke 4% kuntoutustuki 27% osa-aikaeläke 6% varhennettu vanhuuseläke 4% osa-aikatyökyvyttömyyseläke 5% työkyvyttömyysseläke 15% vanhuuseläke 39% Kuvio 14: Eläkkeelle jääneet vuonna

20 Kuvio 15: Eläkkeelle siirtyneet henkilöt vuosina Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Yksilöllinen Varhennettu Osa-aika- Osatyö- Yhteensä eläke (VE) myyseläke tuki varhaiseläke vanhuus- eläke kyvyttömyys (TKE) (KTU) (YVE) eläke (VAVE) (OAE) -eläke (OTK) vanut työmatkatapaturmiin nähden edellisvuosiin verrattuna. Kuten kuviosta 12 ilmenee, niin sekä tapaturmien määrä että niistä kertyneiden työkyvyttömyyspäivien on vaihdellut varsin suuresti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myönteistä kehityksessä on ollut sen pääsääntöisesti laskujohteinen suunta. Etenkin työkyvyttömyyspäivien osalta, vuoden 24 hienoisesta noususta huolimatta, kokonaismäärä on laskenut noin kolmella tuhannella päivällä kymmenen vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Henkilöstön vaihtuvuus Kaupungilla alkoi vuoden 24 aikana yhteensä 2475 uutta vakinaista palvelussuhdetta. Tulee huomioida, että luku ei kerro uusien henkilöiden määrää, vaan nimenomaan uudet vakinaiset palvelussuhteet. Ns. uusia vakinaisia työntekijöitä kaupungilla aloitti vuonna 24 yhteensä 562 henkilöä. Luku kertoo ne henkilöt, jotka aloittivat vuoden aikana vakinaisen palvelussuhteen ja joilla ei aikaisemman viiden vuoden aikana ollut edeltävää työsuhdetta kaupungille. Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli vuoden aikana 645 kappaletta. Eläköitymistapaukset Vuonna 24 kaupungilla oli yhteensä 467 eläketapahtumaa. Vanhuuseläkkeelle jääneiden prosenttiosuus kaikista eläkkeelle jääneistä (ei osa-aika- eikä osatyökyvyttömyyseläke) oli 44,1. Eläkkeistä maksetut omavastuuosuudet olivat vuonna euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 22,6 prosenttia. Suurimman osuuden vei työkyvyttömyyseläkemaksu 1,5 miljoonaa euroa,,3 miljoonaa euroa vie yksilöllinen varhaiseläkemaksu ja,15 miljoonaa euroa menee vuodessa työttömyyseläkemaksuun. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousi 57,5 vuodesta 58,4 vuoteen Vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin 61,9 vuoden iässä. Kunnallisen eläkelain mukaisella osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 321 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä laski vuonna 24 jonkin verran. Vuonna 23 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 76 henkilöä ja vuonna 24 7 henkilöä. Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä oli 56,1 vuotta (vuonna 22: 55,5 vuotta). Kuntoutustuelle jäi viime vuonna 125 henkilöä ja sille jäätiin keskimäärin 5,7 vuoden iässä. 17

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Tervetuloa Tampereen kaupungin tekijäksi! Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa

Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. Henkilöstökeskuksen palvelut. Tunnusluvut Espoo, Helsinki, Vantaa Henkilöstökertomus VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Terveys ja hyvinvointi Henkilöstökeskuksen palvelut Tunnusluvut Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 sivu Henkilöstökertomus 2013 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 5.2.2014 Yhteistyötoimikunta 18.2.2014 Yhtymähallitus 27.2.2014 1 Pta-liite 2 Yhtymäkokous 23.4.2014 6 Pta-liite 2 1 1 Johdannoksi... 3 2 Henkilöstövoimavarat...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6.

Sisällysluettelo. Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4. Henkilöstön määrä ja rakenne 4. Osaaminen 6. Tullin henkilöstötilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna 2010 3 Tullin henkilöstöstrategia ja -politiikka 4 Tiivistelmä vuoden 2010 luvuista 4 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä.

Uuden henkilöstön opas. Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Uuden henkilöstön opas Tervetuloa Tampereen tekijäksi. Kaupunki tarjoaa elämäsi töitä. Sisällysluettelo Onneksi olkoon työpaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Tampereen kaupungille. Työpaikkasi on Pirkanmaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2003 I II III IV KUNNAN TULEVAISUUDENKUVA TOIMINTAMME SUUNNANANTAJANA HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön määrä ja rakenne Palkka- ja muut henkilöstökulut HENKILÖSTÖN TILA Sairauspoissaolot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot