Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu C Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu 14-16 C 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä PL 487 Aleksis Kiven katu C 3311 Tampere Puh Faksi Kuvat: Ari Järvelä / Lay out: Studio Mielikuva Oy / Kirjapaino Öhrling

2 Henkilöstötilinpäätös 2 4

3 Henkilöstötilinpäätös 24 JOHDANTO Hyvää tyätä, nääs! 1 Mikä on henkilöstötilinpäätös? 1 Kaupunkistrategia "Kaikem paree Tampere" ja 1 henkilöstöstrategia "Hyvää tyätä, nääs!" Henkilöstöstrategian visio ja kriittiset menestystekijät 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 2 Henkilöstön määrä toimialoittain 2 Henkilöstömäärän kehitys vs. 3 kaupunkilaisten määrän kehitys Henkilöstö koulutustason mukaan 4 Henkilöstön ikäjakauma 4 Henkilöstön palveluksessaoloaika 8 Kokonaistyöajan käyttö 8 Palkka- ja työvoimakustannukset 9 HENKILÖSTÖN TILA 1 Tampereen kaupungin tulokset 1 Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain 1 Sairauspoissaolot 14 Työtapaturmat 15 Henkilöstön vaihtuvuus 17 Eläköitymistapaukset 17 INVESTOINNIT HENKILÖSTÖÖN 18 Henkilökunnan työterveysasema 18 Terveystarkastukset ja sairaanhoito 18 Tyky-toiminta 19 Tyke-rahoitus 19 Erilliset projektit 19 Koulutus ja kehittäminen 2 Henkilöstökoulutus 2 Mentorointiohjelma 21 Rekrytointi 21 Omaehtoisen oppimisen kannustaminen 21 Tasa-arvo 21 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden mukaan 22 Yhteistoiminta 22 Tampereen kaupungin yhteistoimintaryhmien 22 kokoukset vuonna 24 Yhteistoimintaraha 23 Sopijajärjestöjen tukeminen 23 Kuntoremonttikurssit 23 Aloitetoiminta 23 Kulunvalvonta ja työajan seuranta 23 Henkilöstöruokailu 23 Liikunta- ja virkistysjaoston jakamat avustukset 23 Henkilöstökassa 24 Sairauskassa 24 Johdanto Hyvää tyätä, nääs! Tänäkin aamuna hanasta tulee lämmintä, puhdasta vettä ja kahvipannu kuumenee tamperelaisen energian voimin. Bussit täyttyvät aikuisista ja lapsista, jotka kiiruhtavat töihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Liikenne soljuu sopuisasti siisteillä ja valaistuilla kulkuväylillä lumiaurojen vanavedessä. Särkänniemen delfiinit sukeltelevat levollisin mielin. Vanhukset, sairaat ja avun tarpeessa olevat saavat hyvää hoitoa ja tarvittaessa taloudellista tukea. Kirjastoista löytyy lukuelämyksiä ja liikuntapaikoilta kuntoilumahdollisuuksia. Kulttuurinnälkäinen voi nauttia vaikkapa museoiden aarteista tai kaupunginorkesterin konserteista. Kaikesta tästä pitää huolen Tampereen kaupunki ja sen työntekijät. Tämän sivun kuvat: Sami Helenius

4 Mikä on henkilöstötilinpäätös? Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eri sidosryhmille tietoa henkilöstövoimavarojen määrästä ja rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa. Se on dokumentti, jolla kuvataan henkilöstön tilaa ja osaamista. Samalla siinä muutetaan henkilöstöön liittyviä suureita tilinpidollisiin muotoihin, numeroiksi. Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana on aina organisaation tehtävä, visio ja strateginen tilanne. Henkilöstötilinpäätös kuvaa organisaation relevantteja henkilöstövoimavaroja, jotka ovat sidoksissa organisaation toiminta-ajatukseen. Monimutkaisessa ympäristössä työskenteleminen, haasteista suoriutuminen ja työssä onnistuminen edellyttävät tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Henkilöstön tavoitteellinen johtaminen ja kehittäminen ei ole mahdollista ellei henkilöstöstä ja sen tilasta ole käytössä tietoja. Perinteisessä tilinpäätöksessä henkilöstö esiintyy pelkkänä menoeränä, joka kaupungin tapaisessa palveluorganisaatiossa on hyvin yksipuolinen totuus asiasta. Toinen perinteiseen tilinpäätökseen liittyvä ongelma on sen suuntautuminen menneeseen. Perinteistä tilinpäätöstä täydennetään henkilöstötilinpäätöksen tiedoilla. Henkilöstötilinpäätös toimii samalla sisäisen kehittämisen ja johtamisen välineenä ja liittyy olennaisesti strategiseen työskentelyyn. Kaupunginhallitus arvioi vuosittain henkilöstöstrategian sisältöä ja erityisesti arviointikriteereitä sekä vuositavoitteita. Tällöin strategian laadinnasta syntyy jatkuva prosessi. Henkilöstöstrategian toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallituksen henkilöstö- ja suunnittelujaostolle kolmannesvuosittain. Kaupunkistrategia Kaikem paree Tampere ja henkilöstöstrategia Hyvää tyätä, nääs! Vuoden 24 aikana päivitettiin sekä kaupunkistrategia että henkilöstöstrategia. Tasapainotetussa mallissa asioita tarkastellaan neljästä eri johtamisnäkökulmasta: vaikuttavuuden, resurssien, prosessien ja uudistumisen näkökulmasta. Kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritellään strategian ydin eli kriittiset menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin organisaation menestymiseen. Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä asioissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta se etenee visionsa suuntaan. Kriittisiä menestystekijöiden alle on sovittu arviointikriteerejä. Arviointikriteerien vuosittaisten tavoitetasojen avulla seurataan, edetäänkö vision viitoittamalla tiellä. Kaikki arviointikriteerit ja niille asetetut tavoitetasot ovat sellaisia, että niihin pystytään vaikuttamaan kaupungin omilla toimenpiteillä. Näiden tavoitteiden lisäksi menestystekijöille on määritelty tarvittaessa indikaattorit, joiden avulla seurataan menestystekijän toteutumista kuvaavaa muutosta toimintaympäristössä. Jos indikaattorit osoittavat poikkeamia halutun suuntaisesta kehityksestä, edellyttää tämä useimmiten muutoksia strategisissa tavoitteissa. Vuoden 24 henkilöstöstrategian päivittäminen tehtiin loppuvuodesta 23. Prosessia veti 2-henkinen työ- ryhmä, johon kuului henkilöstön ja toimialojen edustajat sekä henkilöstötyön prosessinomistajia. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto käsitteli strategialuonnosta joulukuussa ja yhteistoimintamenettely tapahtui henkilöstöstrategian osalta kaupungin yhteistyöryhmässä Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöstrategian Henkilöstöstrategian visio ja kriittiset menestystekijät Henkilöstöstrategia kertoo, minkälaista henkilöstöpolitiikkaa kaupunki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan Kaikem paree Tampere - kaupunkistrategiassaan asettamansa tavoitteet. Visiona on olla 1 vuoden kuluttua seuraavat kriteerit täyttävä työnantaja: Tampereen kaupunki on hyvä, monien mahdollisuuksien työnantaja. Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuottaa ja järjestää kaupunkilaisille laadukkaita palveluja. Kilpailukykyinen työnantaja: Kaupunki tarjoaa henkilöstölleen kilpailukykyiset ja kannustavat palvelussuhteen ehdot. Palvelussuhdeturva on toiminnan lähtökohtana. Muutosvalmius: Oppivan organisaation tavoin toimivat työyhteisöt varmistavat muutosvalmiuden ja joustavuuden. Henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja osallistava henkilöjohtaminen takaavat sitoutumisen. Kehittäminen: Työnantajana kaupunki osallistuu työelämän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, kannustaa henkilöstöään oppimaan sekä toteuttaa työkykyä edistävää toimintaa laaja-alaisesti. Työn yhteiskunnallinen oikeutus: Toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, avoimuuteen, luottamukseen ja oikeudenmukaisuuteen. Tehty työ koetaan merkitykselliseksi. Työn tuloksia arvostavat kuntalaiset, työnantaja ja työntekijät. Henkilöstöstrategian johtamisnäkökulmia ovat henkilöstöpoliittinen vaikuttavuus, uudistuminen, prosessit ja rakenteet sekä resurssit. Jokaiseen johtamisnäkökulmaan on määritelty strategian ydin eli kriittiset menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin organisaation menestymiseen. Henkilöstöpoliittisen vaikuttavuuden näkökulmasta kriittisiksi menestystekijöiksi nostettiin hyvä työnantaja, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä tuloksellinen yhteistoiminta. Uudistumisen näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä ovat työhyvinvointi ja muutosvalmius. Prosessien ja rakenteiden kriittisiä menestystekijöitä ovat toimiva henkilöstöpolitiikka, verkottuminen ja johtaminen. Resurssien näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä ovat kilpailukykyiset ja kannustavat palvelussuhteen ehdot ja osaavan henkilöstön saatavuus. 1

5 Henkilöstöpanokset Henkilöstön määrä Tampereen kaupungin palveluksessa työskenteli vuoden viimeisenä päivänä henkilöä. Edellisvuoteen lisäystä oli 2,8 prosenttia. Suurin osa henkilöstöstä työskenteli sosiaali- ja terveyspalveluissa (46 %). Koulutuspalveluissa työskenteli 3 53 (21%), liikelaitoksissa 2 9 (18 %), kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa 1 2 (7 %), yhdyskuntapalveluissa 838 (5 %) ja konsernihallinnossa 421 henkilöä (3 %). Henkilöstömäärä nousi kaikilla muilla toimialoilla paitsi liiketoiminnassa ja yhdyskuntapalveluissa, joissa henkilöstömäärä väheni jonkin verran. Konsernihallinnon noussutta lukua selittää materiaalikeskuksen siirto konsernihallintoon. Lisäksi konsernihallinnon kohdalla henkilörekiste- rissä on kirjattu osavuotista matkailutoimen henkilöstöä. Vuoden lopussa vakinaisen toimen- tai viranhaltijoita, kuukausi- tai tuntipalkkaisia oli 78 prosenttia koko henkilöstöstä, määräaikaisia tai sijaisia oli 18 prosenttia ja työllisyysvaroin palkattuja tai työharjoittelijoita 4 prosenttia. Vakinaisista virkoja oli 442, toimia 7528 ja tuntipalkkaisia Virkojen määrä on laskenut ja toimien lisääntynyt virkoja muutettaessa toimiksi. Tukityöllistettyjen tavoitemääränä oli 65 henkeä. Vuonna 24 työsuhteessa oli keskimäärin 645 työllistettyä. Tukityöllistämiseen käytettiin 12,96 miljoonaa euroa. Vuositasolla yksi työllistetty maksoi kaupungille keskimäärin 2 1 euroa (brutto). Valtiolta varsinaista työllis- Yhdyskuntapalvelut 5,1% Konsernihallinto 2,56% Kuvio 1a: Henkilöstömäärä toimialoittain Liikelaitokset 17,65% Sosiaali- ja terveyspalvelut 46,8% Koulutuspalvelut 21,32% Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut 7,3% Kuvio 1b: Henkilöstömäärä toimialoittain Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

6 tämistukea saatiin 4,7 miljoonaa euroa. Yhdistelmätukeen liittyvää työmarkkinatukea anottiin 1,4 miljoonaa euroa. Työllistämis- ja yhdistelmätuki huomioiden valtion keskimääräinen tuki oli 36,9 euroa/tukipäivä (23 34,96 euroa/tukipäivä). Valtion osuus kattoi 47 prosenttia työllistämiskustannuksista. Yhteensä 719 pääsääntöisesti nuorta palkattiin eripituisiin palvelussuhteisiin kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi. Henkilöstöstä yli 2/3 eli tarkkaan ottaen 68,7 prosenttia on naisia. Sopimuksittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä on 65 prosenttia, opetusalan sopimuksen piirissä 15 prosenttia, tuntipalkkaisia on 8 prosenttia, teknisten sopimusten piirissä myös 8 prosenttia henkilöstöstä. Lääkärisopimuksen piirissä on 356 ja muusikkosopimuksen piirissä 15 henkilöä. Henkilöstömäärän kehitys vs. kaupunkilaisten määrän kehitys Tampereen kaupunki on viimeiset vuodet ollut muuttovoittokaupunki, vuonna 23 kaupungin asukasluku ylitti 2 rajapyykin ja vuoden 24 lopussa asukasluku oli Edelleen ennusteiden mukaan kaupungin ve Kuvio 2: Henkilöstömäärä palvelussuhderyhmittäin työllisyysvaroin palkatut määräaikaiset vakinaiset tuntipalkkaiset vakinaiset kk-palkkaiset vakinaiset viranhaltijat vakinaiset tuntipalkkaiset 8% määräaikaiset 18% työllisyysvaroin palkatut 4% vakinaiset viranhaltijat 25% vakinaiset kk-palkkaiset 45% Kuvio 3: Henkilöstön palvelussuhdejakauma 3

7 Kuvio 4: Kaupunkilaisten ja kaupungin henkilöstön määrän kehitys vuodesta Väkiluku Henkilöstö Asukkaita kaupungin palveluksessa olevaa kohti: , , , , , ,2 2 13, 21 12, , , ,3 tovoima pysyy vahvana. Tämä tietysti tarkoittaa palvelukysynnän kasvamista, joka merkitsee kaupungille lisätöitä. Henkilöstö koulutustason mukaan Tampereen kaupunki ei pidä nimikirjaa, joten tarkkoja tietoja henkilöstön koulutustasosta ei ole kaikkien osalta käytettävissä. Henkilöstön koulutusjakauman voidaan kuitenkin todeta noudattelevan kunta-alan yleistä linjaa eli pätevyysvaatimuksista johtuen henkilöstön koulutusaste on korkea. Koko kuntakentän henkilöstön koulutusjakauma oli seuraavanlainen: tutkijakoulutus oli 1 %, ylempi korkea-aste 16 %, alempi korkea-aste 12 %, alin korkea-aste 23 %, keskiaste 38 % ja ei tutkintoa 1 %. Henkilöstön ikäjakauma Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 24 lopulla 45,6 vuotta. Keski-ikä säilyi edellisvuodesta samana. Naisten keski-ikä oli 45,4 ja miesten 46, vuotta. Alle 4-vuotiaat tuottavat kaupungin palveluista 34,9 prosenttia, 4-5 vuotiaat 3,4 prosenttia ja yli 5-vuotiaat 34,7 prosenttia. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43,8 vuotta (N 43,5 ja M 44,5). 4

8 Kuvio 5: Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma ikäryhmittäin vuoden lopussa. 1 8 Nainen Mies Kuvio 6: Määräaikaisen henkilöstön ikäjakauma ikäryhmittäin vuoden lopussa Nainen Mies 5

9 Kuviosarja 7: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat ikäryhmittäin 4 Koulutuspalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,4 vuotta (N 42,9 ja M 44,4) Nainen Mies Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,1 vuotta (N 42,9 ja M 43,4) Nainen Mies Konsernihallinto Keski-ikä oli vuoden lopulla 44,2 vuotta (N 44, ja M 45,) Nainen Mies 6

10 12 Yhdyskuntapalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 45,2 vuotta (N 45,1 ja M 45,2) Nainen Mies Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,4 vuotta (N 43,4 ja M 43,1) Nainen Mies Liiketoiminta Keski-ikä oli vuoden lopulla 45,3 vuotta (N 45,5 ja M 45,2) Nainen Mies 7

11 Kuviosarja 7: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumat ikäryhmittäin Koko kaupunki Keski-ikä oli vuoden lopulla 43,8 vuotta (N 43,5 ja M 44,5) Nainen Mies Henkilöstön palveluksessaoloaika Vakinaisesta henkilöstöstä yli puolet on ollut kaupungilla töissä yli 1 vuotta, joten voidaan todeta, että pitkät palvelussuhteet ovat edelleen leimaa-antavia myös Tampereen kaupungille. Kokonaistyöajan käyttö Kaupungin palveluksessa ollut henkilöstö teki vuonna 24 vähän yli 14 henkilötyövuotta. Tehty työaika on henkilötyövuosien perusteella muunnetut palvelussuhteiden kalenteripäivät, josta on vähennetty työsuhteen keskeytykset, lomat ja vapaat. Tehty työaika oli noin vuotta. Kuviossa on 9 on henkilöstön kokonaistyöajan jakauma prosentteina vuonna 24. Osa-aikatyötä tekee noin 11 prosenttia koko henkilöstöstä. Työaikojen mukaan henkilöstö jakautuu karkeasti seuraavasti. Toimistotyöaikaa tekee 16 prosenttia henkilöstöstä, yleistyöaikaa 31 prosenttia, vuorotyötä 2 prosenttia, jakso- yli 1 v. 53% alle 2v. 1% 5 1 v. 16% 2 5v. 21% Kuvio 8: Vakinaisen henkilöstön palvelusaika vuosissa ( ) 8

12 sairaus ja tapaturmat 4% muut keskeytykset 7% Kuvio 9: Henkilöstön kokonaistyöajan jakauma 24 (%) vuosiloma 7% tehty työaika 81% työtä 28 prosenttia ja opetustyötä 15 prosenttia henkilöstöstä. Muut työaikamuodot kattavat loput 8 prosenttia. Palkka- ja työvoimakustannukset Henkilöstö- eli työvoimakustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palveluksessa olevalle henkilöstölle maksamaa kokonaispalkkaa tehdystä työajasta ja palkallisesta poissaolosta sekä näihin kohdistettuja sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia, kuten eläke- ja vakuutusmaksuja. Myös koulutus-, työterveys-, työpaikkaruokailu- ja suojavaatekustannukset lasketaan välillisiin kustannuksiin. Vuonna 24 henkilöstökustannukset olivat 519,6 miljoonaa euroa (23: 495,7 miljoonaa euroa), kasvua 4,8 prosenttia. Palkkakustannuksilla tarkoitetaan työnantajan palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksamaa korvausta tehdystä työstä. Niihin sisältyvät säännöllinen ansio-, lisä- ja ylityökorvaukset, lomaraha ja lomapalkat, palkallisen poissaoloajan palkkakustannukset sekä muut tehtyyn työhön liittyvät palkkakustannukset. Vuonna 24 palkkakustannukset olivat 397,9 miljoonaa euroa (23: 381,4 miljoonaa euroa), kasvua 4,3 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämän aineiston mukaan sopimusaloittain kokonaisansiot olivat Tampereella vuonna 24 KVTES:ssa 1924 euroa (+3,2 %), opetusalalla 297 (+2, %), TVTES:ssa 2424 (+3,8 %) ja lääkäreillä 465 (-1,2 %). Kokoaikaisten kokonaisansiot määrävuosilisineen olivat keskimäärin 2239 euroa (+3,2 %). Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevan henkilöstön määrää lisättiin ja henkilökohtaisten lisien käyttöä lisättiin. Tulospalkkauksen piirissä on n. 13 % henkilöstöstä. Henkilökohtaisen lisän osuus nousi,47 prosenttiin palkkasummasta. Tehtävien vaativuudenarviointityötä jatkettiin tuntipalkkaisten puolella. Myös opetuspuolella työ aloitettiin rehtoreiden ja oppilaanohjauksen lehtoreiden osalta. Henkilöstökulut 24 (miljoonaa euroa): Henkilöstökulut palkat ja palkkiot 397,9 muut henkilöstösivukulut 28,7 eläkekulut 93, Yhteensä 519,6 9

13 Henkilöstön tila Vuoden 24 aikana kaupungilla toteutettiin Työterveyslaitoksen johtama Kunta1 työhyvinvointi- ja terveystutkimus. Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena on kymmenen kuntaa Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, Raisio, Naantali, Nokia, Virrat, Valkeakoski ja Oulu. Tampereen kaupungin tulokset Tampereen kaupunki oli mukana kyselyssä toista kertaa. Loppuvuodesta 24 tehdyn kyselyn vastausprosentti oli 7 %, paras tutkimuksessa olevista suurista kaupungeista. Aikaisemman kyselyn (21) vastausprosentista jäimme kaksi prosenttiyksikköä (72 %). Tuloksissa oli selkeitä eroja edelliseen tutkimuskierrokseen. Työtä koskevissa tekijöissä työn vaativuuden (työpaineet) koettiin laskeneen. Tämän vastinpari työn hallinta säilyi entisellä tasollaan. Työn epävarmuus sen sijaan oli nousussa. Työyhteisöä kuvaavissa mittareissa työyhteisön toimivuuden koettiin säilyneen aika lailla entisellä tasollaan. Sen sijaan työpaikan ilmapiirin koettiin laskeneen edellisestä tutkimuskierroksesta. Johtamista kuvaavista mittareista esimiestuki oli nousussa. Tässä kuitenkin jäädään yhä Kunta1-tutkimuskuntien keskiarvosta selvästi. Myös kohtelun oikeudenmukaisuus nousi lievästi, mutta jälleen olemme Kunta1 keskiarvosta jäljessä. Päätöksenteon oikeudenmukaisuus sen sijaan laski edelliseen kierrokseen nähden. Käytyjen kehityskeskustelujen (esimies alainen) määrä kohosi vuoden prosentista 55 prosenttiin. Sen sijaan kokemus kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä laski määrällisen nousun myötä. Vain 43 prosenttia vastaajista koki keskustelun hyödylliseksi. Vuonna 21 vastaava luku oli 53 prosenttia. Terveyttä kuvaavat mittarit olivat pääsääntöisesti positiivisia edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Kokemus omasta terveydentilasta nousi, psyykkinen ja fyysinen rasittuneisuus olivat laskussa. Sen sijaan arvio omasta työkyvystä laski jonkin verran. Työolobarometrikysymyksissä kiireen ja työn rasittavuuden tuntemukset kääntyivät laskuun. Kiireen lisääntymistä koki 64,5 prosenttia vastaajista, joten luku on kuitenkin korkea. Työn fyysisen rasittavuuden lisääntymistä koki 29,9 prosenttia ja henkisen rasittavuuden puolella luku oli 61,2 prosenttia. Kumpikin luku laski selvästi edellisestä tutkimuskierroksesta. Työpaikkakokouksia järjestetään kuukausittain 42 prosentissa kyselyyn vastanneiden työpaikoista. Kokousta pitää hyödyllisenä 47 prosenttia vastaajista. Hyvää Hyvää koko kaupungin tuloksissa oli hyvä vastausprosentti, työn hallinnan ja vaativuuden välinen suhde, esimiestuen nousu, kiireen ja rasittavuuden lasku sekä arviot terveydentilasta. Kehitettävää Kehitettävää on erityisesti kehityskeskusteluissa, päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa, osallistumismahdollisuuksissa sekä työpaikan ilmapiirissä. Näissä tulokset ovat laskeneet edellisestä vuodesta ja ovat myös Kunta1 tutkimuskuntien keskiarvon alapuolella. Keskeiset Kunta1-tulokset toimialoittain Konsernihallinto Hyvää konsernihallinnon tuloksissa oli erityisesti työn hallinta, psyykkisen rasittuneisuuden vähentyminen, työn tuloksellisuuden nousu, esimiehen kannustuksen lisääntyminen sekä tietojen saamisen lisääntyminen. Kehitettävää on erityisesti edellisestä kierroksesta laskeneissa osallistumismahdollisuuksissa, työpaikan ilmapiirissä, päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa sekä työyhteisön toimivuudessa. Arviot terveydentilasta olivat hyvää tasoa, joskin laskeneet. Työtahti ja kiire olivat noususuunnassa. Koulutuspalvelut Koulutuspalvelujen tulokset olivat monilta osin hyvää tasoa, joskin edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna oli selvää laskua useissa mittareissa. Työn hallinta oli erinomaisella tasolla, samoin työn vaatimusten ja hallinnan suhde. Osallistumismahdollisuudet, päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuus ja esimiestuki olivat korkeaa tasoa, joskin ne laskivat alle keskiarvon. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Arviot terveydentilasta olivat jonkin verran koholla, joskin paremmat kuin edellisellä kierroksella. Työn vaatimukset ja hallinta olivat tasapainossa, joskin vaatimukset olivat koholla. Työpaikan ilmapiiri ja esimiestuki olivat laskeneet selvästi. Myös kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus oli laskusuunnassa. Työyhteisön toimivuus sen sijaan nousi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Työpaineet (vaatimukset) olivat laskussa ja työn hallinta säilyi entisellä hyvällä tasollaan. Esimiestuki nousi jonkin verran ja oli koko kaupungin parasta tasoa. Työpaikan ilmapiiri ja työyhteisön toimivuus sen sijaan laskivat jonkin verran. Näiden taso oli kuitenkin hyvä. Kohtelun oikeudenmukaisuus oli erittäin hyvä. Kiireen lisääntyminen laski selvästi. Työn rasittavuus oli korkea, mutta laski edellisestä tutkimuskierroksesta. Yhdyskuntapalvelut Arviot terveydentilasta ja työkyvystä olivat heikkoja, joskin parantuneet edellisistä tuloksista. Työpaineet (vaatimukset) olivat selvästi laskeneet ja työn hallinta noussut. Vaatimusten ja hallinnan suhde on hyvää tasoa. Työn epävarmuus oli korkealla tasolla ja noussut selvästi. Esimiestuen arviot olivat matalia, joskin noususuunnassa. Kohtelun ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus olivat matalia, mutta myöskin noususuunnassa. Työn rasittavuus oli selvästi las- 1

14 kenut. Työpaikan ilmapiirissä ja työyhteisön toimivuudessa on kehittävää. Liikelaitokset Arvio terveydentilasta oli heikko. Työn vaatimukset olivat kohonneet kuten työn hallintakin. Osallistumismahdollisuudet koettiin pieniksi. Työn epävarmuus oli korkealla tasolla, joskin hieman laskenut. Työpaikan ilmapiiri, esimiestuki ja työyhteisön toimivuus olivat matalia, joskin kaikki olivat noususuunnassa. Eläkehalukkuus oli korkealla, mutta myös vähentynyt edellisestä kierroksesta. Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain Työpaineet (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työn hallinta (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

15 Keskeiset Kunta 1 -tulokset toimialoittain 5 4 Työyhteisön toimivuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työpaikan ilmapiiri (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Kohtelun oikeudenmukaisuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

16 5 4 3 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1=huono... 5=hyvä) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Esimiestuki (1=vähän... 5=paljon) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut Työn epävarmuus (1= pieni... 5=suuri) Kunta 1 Tampere Konsernihallinto Liiketoiminta ja sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut

17 Sairauspoissaolot Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat vuonna 24 17,24 päivää henkilöä kohden. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli,17 päivää. Sekä lyhyet sairauspoissaolokerrat (1-3 päivää) ja pitkät sairauspoissaolokerrat (yli 3 päivää) olivat laskussa. Jälkimmäinenhän on tutkijoiden mielestä paras terveyden mittari kaikista sairauspoissaololuvuista. Miesten sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja naisten lisääntyneet (N 18,5 ja M 14,7). Sekä vakinaisen henkilöstön että sijaisten sairauspoissaololuvut ovat laskeneet (18,8 ja 11,3). Huomionarvoista on kuitenkin suuri ero, joka edelleen on vakinaisten ja sijaisten sairauspoissalojen välillä. Sairauspoissaolot laskivat kaikissa ikäryhmissä, selkeintä laskua tapahtui alle 4:sten luvussa. Edelleenkin yli 5-vuotiailla sairauspoissaoloja on selvästi enemmän kuin muilla eli 22,4 päivää, kun alle 4 vuotiailla niitä on 13,6. Ammateittain sairauspoissaolot ovat laskussa kaikissa muissa ammateissa paitsi terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa sekä talous- ja huoltotyössä. Toimialoittain tilanne on eriytynyt. Sairauspoissaololuvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä yhdyskuntapalveluissa ja huonompaan suuntaan konsernihallinnossa, koulutuspalveluissa sekä liikelaitoksissa. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen lukumäärä päivissä vuosina Sairaus- ja tapaturmapoissaolot toimialoittain kalenteripäivää/henkilö (Kunta 1:n lukuina): Konsernihallinto 9,6 8,7 1,7 9,5 1,1 8,3 9,3 1,8 Koulutuspalvelut 9,4 8,7 9,7 1,3 9,7 9,3 1,4 1,6 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 12,7 13,5 14,9 13,3 14,2 15,7 13,8 13, Liikelaitokset 18,1 17,8 18,4 18,6 19,6 2,4 19,7 19,9 Sosiaali- ja terveyspalvelut 17,4 17,7 17,8 19, 2,3 19,7 2,2 2,1 Yhdyskuntapalvelut 15,8 15,1 16,8 18,1 18,1 19,7 18,5 16,3 Koko kaupunki yhteensä 15,5 15,3 15,9 16,6 17,3 17,3 17,4 17,2 Tapaturmat ja ammattitaudit Tapaturmat yhteensä Työkyvyttömyyspäivät Työmatkatapaturmat Työkyvyttömyyspäivät työmatkatapaturmista Ammattitaudit Työkyvyttömyyspäivät ammattitaudeista * Tapaturmien lukumäärät sisältävät kaikki ne tapaturmat, joista on maksettu korvauksia. ** Työntekijät -luku sisältää myös tapaturmavakuutetut oppilaat. 14

18 päivää / tehty työvuosi Työtapaturmat Tampereen kaupungin henkilöstö kuuluu tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutusyhtiön korvaamia tapaturmia sattui vuonna 24 kaikkiaan 637 kappaletta, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 12 prosenttia. Työtapaturmista työpaikoilla tapahtui 493 ja työmatkoilla 144 tapaturmaa. Työkyvyttömyyspäiviä tapaturmista kertyi päivää, eli keskimäärin 11 päivää tapaturmaa ja,4 päivää työntekijää kohden. Tuhatta työntekijää kohden tapahtui korvattavia työtapaturmia 25,8 (v ,3). Vakuutusyhtiö maksoi korvauksia kaikkiaan euroa ja keskimääräinen korvaus tapaturmaa kohden oli näin ollen euroa. Kokonaiskorvausmäärässä vuonna 24 ta- pahtui 32 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna ja korvausmäärä ylitti selvästi myös kymmenen edellisen vuoden keskiarvon ( euroa). Vakuutusyhtiön korvaamista tapaturmista yleisempiä ovat nyrjähdykset ja venähdykset (45% kaikista tapaturmista), viilto- ja leikkaushaavat (27%), sisäiset ja ruhjevammat (11%) sekä luunmurtumat (9%). Ammattitautien osalta määrä (25) pysyi vuonna 24 jokseenkin ennallaan edellisvuoteen (24) verrattuna. Vakuutuksesta korvattavien tapaturmien määrässä tapahtui vuonna 24 nousu neljän peräkkäisen vuoden laskusuuntaisen kehityksen jälkeen. Näissä tapaturmaluvuissa työpaikalla sattuneiden tapaturmien osuus on kas , ,5 16,74 16,62 17,33 17,29 17,41 17,24 Kuvio 11: Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät Tampereella 16 15,5 15,65 16,32 15,52 15,29 15, , Tapaturmat yhteensä Työkyvyttömyyspäivät Kuvio 12: Tapaturmat ja niistä aiheutuneet työkyvyttömyyspäivät

19 6 5 4 Kuvio 13: Uudet vakinaiset eli ne uudet vakinaiset kaupungin työntekijät (yht. 562 henkeä) toimialoittain ja ikäluokittain, joilla ei ole viimeisen 5 vuoden aikana ollut edeltäviä työsuhteita kaupungille Konsernihallinto Sisäiset palvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Yhdyskuntapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikelaitokset yksilöllinen varhaiseläke 4% kuntoutustuki 27% osa-aikaeläke 6% varhennettu vanhuuseläke 4% osa-aikatyökyvyttömyyseläke 5% työkyvyttömyysseläke 15% vanhuuseläke 39% Kuvio 14: Eläkkeelle jääneet vuonna

20 Kuvio 15: Eläkkeelle siirtyneet henkilöt vuosina Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Yksilöllinen Varhennettu Osa-aika- Osatyö- Yhteensä eläke (VE) myyseläke tuki varhaiseläke vanhuus- eläke kyvyttömyys (TKE) (KTU) (YVE) eläke (VAVE) (OAE) -eläke (OTK) vanut työmatkatapaturmiin nähden edellisvuosiin verrattuna. Kuten kuviosta 12 ilmenee, niin sekä tapaturmien määrä että niistä kertyneiden työkyvyttömyyspäivien on vaihdellut varsin suuresti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myönteistä kehityksessä on ollut sen pääsääntöisesti laskujohteinen suunta. Etenkin työkyvyttömyyspäivien osalta, vuoden 24 hienoisesta noususta huolimatta, kokonaismäärä on laskenut noin kolmella tuhannella päivällä kymmenen vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Henkilöstön vaihtuvuus Kaupungilla alkoi vuoden 24 aikana yhteensä 2475 uutta vakinaista palvelussuhdetta. Tulee huomioida, että luku ei kerro uusien henkilöiden määrää, vaan nimenomaan uudet vakinaiset palvelussuhteet. Ns. uusia vakinaisia työntekijöitä kaupungilla aloitti vuonna 24 yhteensä 562 henkilöä. Luku kertoo ne henkilöt, jotka aloittivat vuoden aikana vakinaisen palvelussuhteen ja joilla ei aikaisemman viiden vuoden aikana ollut edeltävää työsuhdetta kaupungille. Päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli vuoden aikana 645 kappaletta. Eläköitymistapaukset Vuonna 24 kaupungilla oli yhteensä 467 eläketapahtumaa. Vanhuuseläkkeelle jääneiden prosenttiosuus kaikista eläkkeelle jääneistä (ei osa-aika- eikä osatyökyvyttömyyseläke) oli 44,1. Eläkkeistä maksetut omavastuuosuudet olivat vuonna euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 22,6 prosenttia. Suurimman osuuden vei työkyvyttömyyseläkemaksu 1,5 miljoonaa euroa,,3 miljoonaa euroa vie yksilöllinen varhaiseläkemaksu ja,15 miljoonaa euroa menee vuodessa työttömyyseläkemaksuun. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousi 57,5 vuodesta 58,4 vuoteen Vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin 61,9 vuoden iässä. Kunnallisen eläkelain mukaisella osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 321 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä laski vuonna 24 jonkin verran. Vuonna 23 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 76 henkilöä ja vuonna 24 7 henkilöä. Keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä oli 56,1 vuotta (vuonna 22: 55,5 vuotta). Kuntoutustuelle jäi viime vuonna 125 henkilöä ja sille jäätiin keskimäärin 5,7 vuoden iässä. 17

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

HENKILÖSTÖSTRATEGIA. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus 1.3.2011 LIITE 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Hallitus XXXXXX 1 (9) Sisällysluettelo Alkusanat 1 Henkilöstöpoliittiset periaatteet... 3 2 Johtaminen ja esimiestyö... 3 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot