Koodaa tehtävän ratkaisu Matlab-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Ratkaisumenetelminä käytä Newtonin menetelmää ja sekanttimenetelmää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodaa tehtävän ratkaisu Matlab-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Ratkaisumenetelminä käytä Newtonin menetelmää ja sekanttimenetelmää."

Transkriptio

1 Ohjelmointi ja Matlab syksy 010 Kotitehtävä palautettava mennessä Methyl alcohol can be synthesized by passing a mixture of CO and H over a suitable catalyst. For a feed mixture containing moles of hydrogen to 1 mole of carbon monoxide, x, the number of moles of hydrogen converted at 300 o C and 40 bar, is indicated by the following equation: 3 x x 49 = 0 x x (1) The solution to the problem corresponds to that value x at which to zero. 3 x x 49 x x reduces Koodaa tehtävän ratkaisu Matlab-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Ratkaisumenetelminä käytä Newtonin menetelmää ja sekanttimenetelmää. Ongelmanratkaisu: Menetelmät: Newtonin menetelmä funktion nollakohdan etsimistä varten on seuraavanlainen x f ( xk ) '( x ) = k 1 x + k f () k Menetelmän käyttöön tarvitaan funktio, sen derivaatta (jonka laskeminen voi olla työlästä) sekä sopiva alkuarvaus x 0. Newtonin menetelmä voi divergoitua, jos alkuarvaus on kovin kaukana todellisesta nollakohdasta. Sekanttimenetelmä funktion nollakohdan etsimistä varten on seuraavanlainen x k+ 1 = x k ( k)( k k 1 ) ( ) ( ) f x x x f x f x k k 1 Menetelmän käyttöön tarvitaan funktio sekä kaksi alkuarvausta x 0 ja x 1. Derivaattaa ei tarvita. Molempia menetelmiä käytettäessä on syytä huomata, että (1) ei ole määritelty pisteessä x =. Funktiomme on seuraavanlainen Tarvittavat tiedot: 3 x x f ( x) = 49 x x (4) Funktion derivaatan laskemista varten muokataan funktio seuraavaan muotoon (vakion voimme jättää pois, koska sen derivaatta on nolla...) (3)

2 ( ) g x = x ( ) ( 3 x 3 ) x Tulon derivointisääntöä soveltamalla saamme ja edelleen (5) x x g' ( x) = ( 3 x) D 3 + D 3 ( 3 x) ( x) ( x) ( ) 3 ( ) ( 1) 3( ) ( 1) x x x x g' ( x) = ( 3 x) ( 3 x)( 1) ( x) ( x) ( x ) ( x) 3 ( x) ( x) ( ) ( ) x 3 3 g' ( x) = 1+ x x (8) Muoto (8) on tehtävän laskennan suhteen riittävän yksinkertaisessa muodossa, mutta (8) voidaan vielä sieventää muotoon g' ( x) 18 6x = ( x) 4 Nyt meillä on käytössämme funktio ja sen derivaatta. Vielä tarvitaan sopiva aloituspiste. Funktion arvot vaihtelevat rajusti ja funktiolla on epäjatkuvuuskohta. Eli tarvitsemme jonkinlaisen käsityksen funktion käyttäytymisestä. Matlabissa on sopiva mokkula tähän käyttötarkoitukseen eli fplotkomento. Haarukoimalla fplot-komennolla päädymme esim. seuraavanlaiseen tilanteeseen: (6) (7) (9) >> fplot ( '((3-x)/(-x))^ * (x/(-x)) - 49', [ ]) ; grid ;

3 Nollakohdan summittaisen paikan haarukointiin voi tietysti käyttää myös Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Nyt meillä on tiedossamme kaikki tarpeellinen koodausta varten. % K1_010_MetO.m % Hougen, Watson & Ragatz s. 1- % Matlab-koodi: % Laskee funktion arvot. fun = inline ( '((3-x)/(-x))^ * (x/(-x)) - 49', 'x') ; % Laskee derivaatan arvot. dfun = inline ( '(*(3-x)/((-x)^3))*(((3-x)/(-x))*(1+x)-x)', 'x') ; % Kuvaajan piirto. fplot ( fun, [ ]) ; grid ; % Newtonin menetelmä. % Tarvitsee KÄSIN lasketun derivaatan. disp ('Lasketaan Newtonin menetelmän avulla:') ; x = 1.8 ; % Aloituspiste. f = fun (x) ; % Funktion arvo aloituspisteessä. f_old = realmax ; disp ( [ x f ] ) ; while ( abs(f_old-f) > 1e-3 ), x = x - fun(x)/dfun(x) ; % Lasketaan uusi piste. f_old = f ; f = fun (x) ; % Funktion arvo uudessa pisteessä. disp ( [ x f ] ) ; end nollakohta = x % Sekanttimenetelmä. % Ei tarvitse derivaattaa. disp ('Lasketaan sekanttimenetelmän avulla:') ; x0 = 1.8 ; x1 = 1.85 ; % Aloituspisteet. f0 = fun (x0) ; f1 = fun (x1) ; % Funktion arvot aloituspisteissä. disp ( [ x0 f0 x1 f1 ] ) ; while ( abs(f0-f1) > 1e-3 ), t = (x1-x0)/(f1-f0) ; x = x - t * f1 ; % Lasketaan uusi piste. x0 = x1 ; x1 = x ; f0 = fun (x0) ; f1 = fun (x1) ; % Funktion arvot uusissa pisteissä. disp ( [ x0 f0 x1 f1 ] ) ; end nollakohta = x % Nollakohdan etsintä FZERO-funktion avulla. % ei toimi, jos aloituspiste on 0 tai disp ('Lasketaan FZERO-funktion avulla:') ; nollakohta = fzero ( ' (((3-x)/(-x))^ * (x/(-x) ) -49)', 1.9)

4 >> K1_010_MetO Lasketaan Newtonin menetelmän avulla: nollakohta = Lasketaan sekanttimenetelmän avulla: nollakohta = Lasketaan FZERO-funktion avulla: nollakohta = Eli : Methyl alcohol can be synthesized by passing a mixture of CO and H over a suitable catalyst. For a feed mixture containing moles of hydrogen to 1 mole of carbon monoxide, the number of moles of hydrogen converted at 300 o C and 40 bar is 1.8. Mikä on konversio? Tehtävän määrittelystä myös näemme, että 0< x <. Miksi? Menetelmien toiminnan vertailu: Newtonin menetelmä: Erittäin nopea, jos aloituspiste on lähellä todellista nollakohtaa Taipumus divergoitua eli ei löydä nollakohtaa, jos aloituspiste x 0 on huonosti valittu Tarvitsee derivaatan, jonka laskeminen käsin on työlästä ja virhealtista Numeerisen derivaatan käyttö on mahdollista (ks. opintojakso Numeeriset menetelmät ) Sekanttimenetelmä: Hitaampi kuin Newtonin menetelmä Ei tarvitse derivaattaa Aloituspisteiden ( x 0 ja x 1 ) valinta voi olla ongelmallista Matlabin fzero-funktio: testattu menetelmä yleensä on syytä käyttää testattuja menetelmiä idioottivarmaa numeerista nollakohdan hakumenetelmää ei olekaan... Lisää tietoa aiheesta: Oheinen moniste. Brent, R., Algorithms for Minimization Without Derivatives, Prentice-Hall, Forsythe, G. E., M. A. Malcolm, and C. B. Moler, Computer Methods for Mathematical Computations, Prentice-Hall, 1976.

5 1 Ohjelmointi ja Matlab syksy 010 Kotitehtävä palautettava mennessä In analyzing the equilibrium developed in the outgoing gas when a feed mixture of HO and CO in a molal ratio of 5 to 1 is passed though a bed of coke maintained at 1100 K and 10 bar, the following two independent equations are obtained: ( x y) x = (a) 1 x+ y 5 x ( )( ) ( 1 x+ y) ( x y)( 6 + y) = 1.01 x = moles of HO converted, per 6 moles of feed, according to the water-gas reaction, HO+ CO CO H + y = moles of CO converted, per 6 moles of feed, according to the reaction, C+ CO CO If the numerical values of x and y can be determined, the equilibrium gas composition may be calculated. Koodaa tehtävän ratkaisu Matlab-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Ratkaisumenetelminä käytä Newtonin menetelmää (joka tässä tapauksessa tarkoittaa eri menetelmää kuin kotitehtävässä 1) ja Broydenin menetelmää. Menetelmien kuvaukset oheisessa paperissa. Menetelmät: Menetelmien kuvaukset ja ongelmanratkaisun problematiikka on kuvattu monisteessa (Systems_of_nonlinear_equations.pdf). (b) Tarvittavat tiedot: Sekä Newtonin menetelmässä että Broydenin menetelmässä tarvitaan Jacobin matriisia (esim. f1 f1 x1 x n J = fm fm x 1 xn Seuraavaksi on laskettava tarvittavat osittaisderivaatat. Nyt derivoitavat funktiot ovat (c) ( x y) ( x y) x ( 1 x+ y)( 5 x) f1, = 0.944

6 f ( x y) ( 1 x+ y) ( x y)( 6 + y), = 1.01 Nyt saamme ensimmäisestä funktiosta ja edelleen ( ) ( 1 )( 5 ) x y x x+ y x ( 1 x+ y)( 5 x) ( x y) x f 1 x = x x ( 1 x+ y)( 5 x) ( ) ( 1 )( 5 ) x y x x+ y x ( 1 x+ y)( 5 x) ( x y) x f 1 y y = y ( 1 x+ y)( 5 x) ( 1 x + y)( 5 x) ( x y) ( x y) x ( 6+ x y) ( 1 )( 5 ) = x x+ y x f1 ( 1 x + y)( 5 x) ( x) ( x y) x ( 10 x) ( 1 )( 5 ) = y x+ y x f1 Toisesta funktiosta saamme ja edelleen ( ) ( ) ( )( 6 ) 1 x+ y ( x y)( 6 + y) ( x y)( 6+ y) 1 x+ y f x = x x x y + y ( ) 1 x+ y ( x y)( 6 + y) ( x y)( 6+ y) ( 1 x+ y) f y y = y ( x y)( 6 + y) ( x y)( 6+ y) ( )( 1 x+ y) ( 1 x+ y) ( 6+ y) f = ( )( 6 ) x x y + y ( x y)( 6+ y) 4( 1 x+ y) ( 1 x+ y) ( x 6 y) f = ( )( 6 ) y x y + y Eo. yhtälöt voisi vielä sievennellä, mutta laskennan kannalta katsottuna se ei ole tarpeen (ks. miten Jacobin matriisi on koodattu Matlab-koodiksi).

7 3 Aloituspisteen valinta: Alkuperäisistä yhtälöistä näemme, että aloitusarvoina x ja y eivät voi olla samoja eikä x voi olla 5. Aloitusarvoiksi soveltunevat pienet kokonaisluvut, esim. x = 4 ja y = 3. Voisimme myös ratkaista sekä a:sta että b:stä y:t ja katsoa miten saadut funktiot käyttäytyvät, mutta tämä tapa on suhteellisen työläs. Matlab koodit: Ensiksi Newtonin menetelmä: % K_010_MetO_a.m % Newton's method. % , & Juha Jaako format compact ; clear all ; hold on ; disp ( 'Newtonin menetelmä' ) ; x = [ 4 3 ]' ; plot (x(1), x(), 'k*') ; axis ( [ ] ) ; % Määritellään funktiot (inline). f1 = inline ( '(((x-y)*x)/((1-x+*y)*(5-x))) ', 'x', 'y' ) ; f = inline ( '((1-x+*y)^/((x-y)*(6+y))) ', 'x', 'y' ) ; % Määritellään Jacobin matriisi (inline). % Ensimmäinen funktio. t1 = [ '((1-x+*y)*(5-x))' ] ; t = [ '((x-y)*x)' ] ; t3 = [ '(' t1 '^)' ] ; t4 = [ '(' t1 '*(*x-y)-' t '*(*x-*y-6))/' t3 ] ; J11 = inline ( t4, 'x', 'y' ) ; t5 = [ '(' t1 '*(-x)-' t '*(10-*x))/' t3 ] ; J1 = inline ( t5, 'x', 'y' ) ; % Toinen funktio. t1 = [ '((x-y)*(6+y))' ] ; t = [ '((1-x+*y)^)' ] ; t3 = [ '(' t1 '^)' ] ; t4 = [ '(' t1 '*((-)*(1-x+*y))-' t '*(6+y))/' t3 ] ; J1 = inline ( t4, 'x', 'y' ) ; t5 = [ '(' t1 '*(4*(1-x+*y))-' t '*((x-6-*y)))/' t3 ] ; J = inline ( t5, 'x', 'y' ) ; % Asetaan suppenemisparametrit. erosuure = realmax ; % Testisuureen alkuarvo. laskuri = 0 ; % Nollataan kierroslaskuri. TOLERANSSI = 1e-6 ; % Laskentatoleranssi. MAKSIMIKIERROKSET = 10 ; % Asetaan maksikierrosten määrä disp ( [ x' ] ) ; % Aloitetaan laskenta. while ( (erosuure > TOLERANSSI) & (laskuri < MAKSIMIKIERROKSET) ), %for i = 1 : 10, laskuri = laskuri + 1 ; % Kasvatetaan kierroslaskuria. f = [ f1(x(1),x()) ; f(x(1),x()) ] ;

8 4 J = [ J11(x(1),x()), J1(x(1),x()) ;... J1(x(1),x()), J(x(1),x()) ] ; sk = J \ (-f) ; % Lasketaan Newton-askel. s. 39 x = x + sk ; % Uuden pisteen päivityskaava. plot (x(1), x(), 'k*') ; text (x(1), x(), [ '\leftarrow' numstr(laskuri) ' ']) ; line ( [x(1), x(1)-sk(1)], [x(), x()-sk()] ) ; % Lasketaan uuden testisuureen arvo. erosuure = max (abs ([ f1(x(1),x()); f(x(1),x()) ] - f)) ; disp ( [ x' erosuure ] ) ; end % Tulostetaan ratkaisu. disp ( [ 'Ratkaisu:' ] ) ; disp ( x' ) ; disp ( [ 'Kierroksia:' ] ) ; disp (laskuri) ; hold off ; Kun ohjelma ajetaan komentoikkunasta, saamme >> K_010_MetO_a Newtonin menetelmä 4 3 (erosuure) Ratkaisu: Kierroksia: Ratkaisu löytyy vähin laskentakierroksin, joka johtuu siitä, että alkuarvauksemme oli hyvä. Ks. seuraava kuvio: Seuraavaksi Broydenin menetelmä: % K_010_MetO_b.m % Broyden's method.

9 5 % Juha Jaako format compact ; clear all ; disp ( 'Broydenin menetelmä' ) ; tol = ; xk = [ 4 3 ]' ; % Define functions. f1 = inline ( '(((x-y)*x)/((1-x+*y)*(5-x))) ', 'x', 'y' ) ; f = inline ( '((1-x+*y)^/((x-y)*(6+y))) ', 'x', 'y' ) ; % Define Jacobian. % First function. t1 = [ '((1-x+*y)*(5-x))' ] ; t = [ '((x-y)*x)' ] ; t3 = [ '(' t1 '^)' ] ; t4 = [ '(' t1 '*(*x-y)-' t '*(*x-*y-6))/' t3 ] ; J11 = inline ( t4, 'x', 'y' ) ; t5 = [ '(' t1 '*(-x)-' t '*(10-*x))/' t3 ] ; J1 = inline ( t5, 'x', 'y' ) ; % Second function. t1 = [ '((x-y)*(6+y))' ] ; t = [ '((1-x+*y)^)' ] ; t3 = [ '(' t1 '^)' ] ; t4 = [ '(' t1 '*((-)*(1-x+*y))-' t '*(6+y))/' t3 ] ; J1 = inline ( t4, 'x', 'y' ) ; t5 = [ '(' t1 '*(4*(1-x+*y))-' t '*((x-6-*y)))/' t3 ] ; J = inline ( t5, 'x', 'y' ) ; a = xk(1) ; b = xk() ; disp ( 'Initial Jacobian:' ) ; % Compute initial Jacobian. - Vaihtoehto 1. Bk = [ J11(a,b), J1(a,b) ; J1(a,b), J(a,b) ] % Initial Jacobian = identity matrix. - Vaihtoehto. %Bk = eye () disp (' ') ; test = realmax ; disp ( [ a b ] ) ; k = 0 ; % Iteration counter while (test > tol), %for i = 1 : 10, f = [ f1(a,b); f(a,b) ] ; sk = Bk \ (-f) ; xk = xk + sk ; a = xk(1) ; b = xk() ; yk = ([ f1(a,b); f(a,b) ] - f ) ; test = max(abs(yk)) ; disp ( [ a b test ] ) ; % Update Jacobian. Bk = Bk + ( (yk-bk*sk)*(sk') ) / ((sk')*sk) ; k = k + 1 ; end disp ( 'Vastaus:' ) ; disp (xk') ;

10 6 disp (k) ; Ajetaan Broydenin menetelmä ensin siten, että käytetään Jacobin matriisia aloituspisteessä [4, 3] ensimmäisenä arvona: >> K_010_MetO_b Broydenin menetelmä Initial Jacobian: Bk = Vastaus: Suppeneminen on hitaampaa kuin Newtonin menetelmässä. Ajetaan Broydenin menetelmää myös siten, että emme käytä Jacobin matriisia ollenkaan, Bk = eye () : >> K_010_MetO_b Broydenin menetelmä Initial Jacobian: Bk = Vastaus: Laskenta vie entistä enemmän kierroksia eli 1, kun käytämme samaa lopetusehtoa. Vastaus: The equilibrium gas composition: x : moles of HO converted = 3.85 y : moles of CO converted =.98

11 7 Mitä menetelmää sitten pitäisi käyttää epälineaarisen yhtälöryhmän ratkaisussa? (vrt. moniste Systems_of_nonlinear_equations.pdf). Yksikäsitteistä vastausta kysymykseen ei ole olemassa. Newton-tyyppiset menetelmät ovat epäluotettavia, jos aloituspiste on kaukana haetusta. Käyttämämme menetelmän tulisi olla luotettava ja helppokäyttöinen. Yksi vaihtoehto on seuraava koodi (Broydenin menetelmä): % K_010_MetO_b1.m % Broyden's method. % & Juha Jaako format compact ; clear all ; % Aloituspiste. x = [ 4 3 ]' ; % Määritellään funktiot. f1 = inline ( '(((x-y)*x)/((1-x+*y)*(5-x))) ', 'x', 'y' ) ; f = inline ( '((1-x+*y)^/((x-y)*(6+y))) ', 'x', 'y' ) ; % Aloitusmatriisina yksikkömatriisi. B = eye () ; % Suppenemisen vartiointi. test = realmax ; k = 0 ; maksimikierrokset = 50 ; tol = 1e-6 ; % Suppenemiskriteerin alkuarvo. % Kierroslaskuri. % Laskentakierrosten yläraja. % Lopetustoleranssi. while ((test > tol) & (k < maksimikierrokset)), f = [ f1(x(1),x()) ; f(x(1),x()) ] ; % Funktion arvo. s = B \ (-f) ; % Ratkaistaan lineaarinen yhtälöryhmä. x = x + s ; % Päivitetään ratkaisu. y = ([ f1(x(1),x()); f(x(1),x()) ] - f ) ; test = max(abs(y)) ; % Päivitetään suppenemiskriteeri. % Päivitä kerroimatriisi. B = B + ( (y-b*s)*(s') ) / ((s')*s) ; k = k + 1 ; % Päivitetään kierroslaskuri. end disp ( [ 'Vastaus: x = ' numstr(x(1)) ', y = ' numstr(x())] ) ; disp ([ 'Laskentakierroksia: ' numstr(k) ]) ; Tuloste: >> K_010_MetO_b1 Vastaus: x = , y =.9718 Laskentakierroksia: 1

12 Ohjelmointi ja Matlab syksy 010 Kotitehtävä palautettava Ohessa on pdf-tiedosto (Cubic_Spline_Interpolation.pdf), jossa on kuvattu, millaisia ovat kuutiolliset splinit. Seuraava data t = [ 1964 : 1 : 009 ] ; y = [, 8, 1, 10, 6, 1, 1, 13, 19, 35, 5, 34, 1, 8, 37,... 33, 4, 3, 33, 30, 5, 14,, 8, 5, 7, 34, 38, 44, 64,... 47, 44, 6, 41, 46, 53, 51, 60, 7, 85, 79, 79, 85, 83, 105, 78 ] ; kuvaa osastolta valmistuneiden diplomi-insinöörien määriä vuosina Kun sovitamme datan kuutiollisen splinin avulla, saamme seuraavan kuvaajan: Data points Cubic spline Kuvaaja syntyy seuraavan koodin avulla (K3_010_MetO_S.m): clear all;format compact;hold on;t=[1964:1:009]; y=[,8,1,10,6,1,1,13,19,35,5,34,1,8,37,... 33,4,3,33,30,5,14,,8,5,7,34,38,44,64,... 47,44,6,41,46,53,51,60,7,85,79,79,85,83,105,78 ] ; plot(t,y,'ko');s=length(t);b=[4,1,zeros(1,s-4)]; for i=:s-3,temp=[zeros(1,i-),1,4,1,zeros(1,s-4)];b=[b;temp(1:s-)]; end;b=[b;zeros(1,s-4),1,4];b=sparse(b);h=t()-t(1);k=6/(h^); for i=1:s-,z(i)=k*(y(i)-*y(i+1)+y(i+));end;z=z';m=b\z;m=[0;m;0]; for i=1:s-1,a(i)=(m(i+1)-m(i))/(6*h);b(i)=((m(i))/); c(i)=((y(i+1)-y(i))/h)-((m(i+1)+*m(i))/6)*h;d(i)=y(i); as=['(' numstr(a(i)) ')'];bs=['(' numstr(b(i)) ')']; cs= ['(' numstr(c(i)) ')'];ds=['(' numstr(d(i)) ')']; xi=numstr(t(i)); guns=[ as '*(x-' xi ')^3+' bs '*(x-' xi ')^+' cs '*(x-' xi ')+' ds ]; gun=inline( guns, 'x');fplot(gun,[ t(i) t(i+1) ],'k-'); end;axis([ ]);legend('Data points', 'Cubic spline') ; grid;hold off; Koodi on kuitenkin jätetty kommentoimatta ja se on ulkoasultaan sekä luettavuudeltaan huono. Tehtäväsi on kommentoida koodi (vihje: etsi pdf-tiedostosta se menetelmä, jota on käytetty koodauksen pohjana) sekä parantaa sen ulkoasua ja luettavuutta. Keksi parannuksia koodiin!

13 :34 C:\Users\Juha Jaako\AppData\Local\Microsoft\Windo...\K3_korjattu.m 1 of % Matlab-kurssi 010 % clear all ; format compact ; hold on ; % Maaritellaan t eli aika välille t = [1964 : 1 : 009] ; % Valmistuneiden maarat em. vuosina y = [, 8, 1, 10, 6, 1, 1, 13, 19, 35, 5, 34, 1, 8, 37,... 33, 4, 3, 33, 30, 5, 14,, 8, 5, 7, 34, 38, 44, 64,... 47, 44, 6, 41, 46, 53, 51, 60, 7, 85, 79, 79, 85, 83, 105, 78 ] ; % Piirretaan kuvaajaan aluksi valmistuneiden maarat mustina palloina ajan % ollessa x-akselilla plot (t, y, 'ko') ; % Lähdetaan muodostamaan annetuille tiedoille käyrää luonnollisten splinien % menetelmällä. Määritellaan muuttuja s muuttujan t pituuden mukaan eli % tästä saadaan alkuarvo pisteiden määrälle. Splinien muodostamiseen % tarkoitettujen matriisien koko tullaan määrittämään tämän mukaan. s = length(t) ; % Matriisin ensimmainen rivi, muotoa [ ] B = [4,1,zeros(1,s-4)] ; for i = :s-3, end ; % Matriisin "sisaosa" jossa 1,4,1-osa liukuu vasemmasta laidasta % oikeaan laitaan kierros kierrokselta. temp = [ zeros(1,i-),1,4,1,zeros(1,s-4) ] ; B = [B;temp(1:s-)]; % Matriisin viimeinen rivi, muotoa [ ] B = [ B;zeros(1,s-4),1,4 ] ; % Poistetaan turhat 0-elementit B=sparse(B) ; % Selvitetaan kahden edellisen arvon välinen ero, muuttuja h, % tässä tapauksessa kaikki arvot ovat vuoden ts. tasaisin valein % eli niiden valinen ero on aina 1. Ainakaan kaavan % mukaan, % jossa h = x(i) - x(i-1). Siis tällä koodilla ei pystytä laskemaan % epatasaisesti x-akselille sijoittuneita pisteita. (Nyt siis lasketaan % vain laiskasti vuosien 1965 ja 1964 erotus.) h = t() - t(1) ; k = 6/(h^) ; for i=1:s-, end ; % Rakennetaan matriisi z, joka sisaltaa yhdella rivilla kaikkien % menetelmassa kaytettyjen yi - *y - y3 - arvot. z(i) = k*(y(i) - *y(i+1) + y(i+)) ; z = z' ; % Transpoosi matriisista z M = B\z ; % Ratkaistaan M. M = [ 0 ; M ; 0 ] ; % Lisätään nollat alkuun ja loppuun. for i=1:s-1, % Ratkaistaan kierroksen splinin funktion kertoimien arvot a(i) = (M(i+1)-M(i))/(6*h) ; b(i) = ((M(i))/) ; c(i) = ((y(i+1)-y(i))/h)-((m(i+1)+*m(i))/6)*h ; d(i) = y(i) ; % Muutetaan luvut merkkijonoiksi. as = ['(' numstr(a(i)) ')'] ; bs = ['(' numstr(b(i)) ')'] ; cs = ['(' numstr(c(i)) ')'] ; ds = ['(' numstr(d(i)) ')'] ; % Muodostetaan kertoimista funktio josta voidaan jokaisella

14 :34 C:\Users\Juha Jaako\AppData\Local\Microsoft\Windo...\K3_korjattu.m of end ; % kierroksella ja t:n arvolla ratkaista y. xi = numstr (t(i)) ; guns=[ as '*(x-' xi ')^3+' bs '*(x-' xi ')^+' cs '*(x-' xi ')+' ds ] ; gun = inline( guns, 'x') ; % Piirretaan jokaisella kierroksella palanen splinia, edellisestä % pisteestä seuraavaan pisteeseen. fplot (gun, [ t(i) t(i+1) ], 'r-') ; % Määritetään akselit axis ([ ]) ; % Selvennetään kaavion merkit legend ('Data points', 'Cubic spline') ; % Selvennetään akselit ylabel ('Valmistuneiden maara') xlabel ('Vuosiluku') grid ; hold off ;

15 1 Ohjelmointi ja Matlab syksy 010 Kotitehtävä 4 Annettu Palautettava klo 3:59 mennessä (H 3.1) For n = 0, 1,..., 5, fit a polynomial of degree n by least squares to the following data: t y Make a plot of the original data points along with each resulting polynomial curve (you may make separate graphs for each curve or a single graph containing all of the curves). Which polynomial would you say captures the general trend of the data better? Obviously, this is a subjective question, and its answer depends on both the nature of the given data (e.g., the uncertainty of the data values) and the purpose of the fit. Explain your assumptions in answering. Use Matlab. Ratkaisu: Piirretään ensin datapisteet koordinaatistoon: >> clear all >> t = [ ] ; >> y = [ ] ; >> plot (t, y, 'ko') ; axis ( [ ] ) ; grid on ; Kuvion perusteella näyttää siltä, että polynomimalli sopii hyvin käyttötarkoitukseemme. On vain valittava sopivin pienimmän neliösumman mielessä.

16 Pienimmän neliösumman menetelmän (PNS, method of least squares, least squares, esim: käyttöä olitte jo harjoitelleet tehdyn harjoitteen puitteissa, jolloin havaittiin, että Matlabia käyttäen ongelman ratkaisu (parametrien suhteen lineaarisessa tapauksessa) ei ole kovin vaikeaa. Koodataan seuraava koodi, joka piirtää kaikki sovitukset samaan kuvioon (voi myös käyttää subplot -komentoja ja piirtää kuusi erillistä pikkukuviota tai piirtää kuusi erillistä isoa kuviota): % K4_010_MetO.m % Pienimmän neliösumman menetelmä. % & (c) Juha Jaako format compact ; clear all ; % Pito päälle (sallii kuvaa kohti useita piirtokomentoja). hold on ; % Mittaustiedot. t = [ ] ; y = [ ] ; % Piirretään mittaustiedot koordinaatistoon. plot (t, y, 'ko') ; % Datapisteet kuvioon. grid on ; % Ruudukko kuvioon. % Lisätään akselitiedot. axis ( [ ] ) ; % Määritellään akselit: t ; y xlabel ( '\it t' ) ; % Teksti x-akselille. ylabel ( '\it y' ) ; % Teksti y-akselille. title ( 'Polynomisovitus: n = 0, 1,..., 5') ; % Kuvion otsikko. %%% Polynomit : n = 0, 1,, 3, 4, 5 % Tähän voisi tehdä for... end -silmukan. % n = 0 : y = a0 A = [ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a0 = x ; yp = [ '(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'k--' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma0 = sum ((y - temp).^) % n = 1 : y = a1*t + a0 % PNS-matriisi : A x = b A = [t', ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a1 = x(1) ; a0 = x() ; yp = [ '(' numstr(a1) ')*t+(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'b--' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma1 = sum ((y - temp).^)

17 3 % n = : y = a*t^ + a1*t + a0 % PNS-matriisi : A x = b A = [(t.^)', t', ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a = x(1) ; a1 = x() ; a0 = x(3) ; yp = [ '(' numstr(a) ')*t^+(' numstr(a1) ')*t+(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'r--' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma = sum ((y - temp).^) % n = 3 : y = a3*t^3 + a*t^ + a1*t + a0 % PNS-matriisi : A x = b A = [(t.^3)', (t.^)', t', ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a3 = x(1) ; a = x() ; a1 = x(3) ; a0 = x(4) ; yp = [ '(' numstr(a3) ')*t^3+(' numstr(a) ')*t^+('... numstr(a1) ')*t+(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'k.-' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma3 = sum ((y - temp).^) % n = 4 : y = a4*t^4 + a3*t^3 + a*t^ + a1*t + a0 % PNS-matriisi : A x = b A = [(t.^4)', (t.^3)', (t.^)', t', ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a4 = x(1) ; a3 = x() ; a = x(3) ; a1 = x(4) ; a0 = x(5) ; yp = [ '(' numstr(a4) ')*t^4+(' numstr(a3) ')*t^3+(' numstr(a)... ')*t^+(' numstr(a1) ')*t+(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'b.-' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma4 = sum ((y - temp).^) % n = 5 : y = a5*t^5 + a4*t^4 + a3*t^3 + a*t^ + a1*t + a0 % PNS-matriisi : A x = b A = [(t.^5)', (t.^4)', (t.^3)', (t.^)', t', ones(length(t),1)] ; b = y' ; x = A \ b ; a5 = x(1) ; a4 = x() ; a3 = x(3) ; a = x(4) ; a1 = x(5) ; a0 = x(6) ; yp = [ '(' numstr(a5) ')*t^5+(' numstr(a4) ')*t^4+(' numstr(a3)... ')*t^3+(' numstr(a) ')*t^+(' numstr(a1) ')*t+(' numstr(a0) ')' ] ; yf = inline (yp, 't') ; disp (yf) ; fplot (yf, [ 0 7], 'r.-' ) ; % Neliösumman arvo. temp = [ yf(t(1)), yf(t()), yf(t(3)), yf(t(4)), yf(t(5)), yf(t(6)) ] ; neliosumma5 = sum ((y - temp).^) % Selitteet. legend ( 'datapisteet', 'n=0', 'n=1', 'n=', 'n=3', 'n=4', 'n=5', ) ; % Pito pois. hold off ;

18 4 Saamme seuraavan kuvion datapisteet n=0 n=1 n= n=3 n=4 n=5 Polynomisovitus: n = 0, 1,..., 5 y t ja tulosteen, josta näkyvät myös lasketut malliparametrit ja neliösummat (ulkoasua muokattu): >> K4_010_MetO Inline function: yf(t) = (5.5833) neliosumma0 = Inline function: yf(t) = (1.7057)*t+(1.319) neliosumma1 = Inline function: yf(t) = ( )*t^+(.1789)*t+(1.0036) neliosumma = Inline function: yf(t) = ( )*t^3+( )*t^+(3.1557)*t+( ) neliosumma3 = Inline function: yf(t) = (0.1065)*t^4+(-0.991)*t^3+(.634)*t^+( )*t+( ) neliosumma4 = Inline function: yf(t) = ( )*t^5+( )*t^4+(-4.15)*t^3+(8.304)*t^+( )*t+(1) neliosumma5 = e-006 Yleensä sopivimman mallin valinta tapahtuu silmämääräisesti sekä laskemalla tunnuslukuja. Yleisin tunnusluku on selitysaste R tai neliösumman arvo. Selitysaste ilmoittaa, kuinka suuri murto-osa y:n arvoissa todetusta vaihtelusta voidaan selittää t:n arvoissa tapahtuneilla muutoksilla. Selitysasteet eri malleille ovat (miten lasketaan?): n R Neliösumma 0 << e-006 ~ 0

19 5 Yleensä mallia pidetään hyvänä, jos selitysaste on parempi kuin 0.9 (tai neliösumma ei ole kovin suuri). Nyt tilanne on malleilla n > 0 tämä. Lisäksi mallien selityaste kasvaa polynomin asteen kasvaessa. Arvolla n = 5 selitysaste on jopa 1 (miksi?). Katsotaan nyt mallien n = tilannetta. malli n = 0 : Kuvaajasta näemme, että malli kuvaa erittäin huonosti dataa (neliösumma suuri). Poistamme tilanteen n = 0 ja saamme seuraavan kuvion datapisteet n=1 n= n=3 n=4 n=5 Polynomisovitus: n = 1,..., 5 y t mallit n = 4 ja n = 5 : Kuvaajista näemme, että mallit kuvaavat dataa hyvin datapisteissä, kohtalaisesti datapisteiden välillä (interpolaatio) mutta erittäin huonosti välillä t > 5 (ekstrapolointi). Poistamme tilanteet n = 4 ja n = 5 ja saamme kuvion datapisteet n=1 n= n=3 Polynomisovitus: n = 1,..., 3 8 y t

20 6 mallit n = 1, n = ja n = 3 : Mallit kuvaavat hyvin dataa sekä datapisteiden välillä että välillä x > 5. Periaatteessa kaikki mallit käyvät, mutta koska yleensä pyritään käyttämään mahdollisimman yksinkertaista mallia, poistetaan tilanne n = 3 tarkastelusta. Saamme 14 1 datapisteet n=1 n= Polynomisovitus: n = 1, 10 8 y t Nyt on aika tavalla makuasia, käyttääkö mallia n = 1 vai n =. Kummallakin valinnalla on puolensa. y(t) = *t y(t) = *t^ *t n R Neliösumma

21 1 Ohjelmointi ja Matlab syksy 010 Kotitehtävä 5 palautettava klo 3:59 mennessä Suppose that in a certain city, the pollution level is measured at two-hour intervals, beginning at midnight. These measurements were recorded for a one-week period and stored in a Matlab matrix, the first line of which contains the pollution levels for day 1, the second line for day, and so on. For example, suppose the pollution matrix for a certain week contains the following data: A = [ 30, 30, 31, 3, 35, 40, 43, 44, 47, 45, 40, 38 ;... 33, 3, 30, 34, 40, 48, 46, 49, 53, 49, 45, 40 ;... 38, 35, 34, 37, 44, 50, 51, 54, 60, 58, 51, 49 ;... 49, 48, 47, 53, 60, 70, 73, 75, 80, 75, 73, 60 ;... 55, 54, 53, 65, 70, 80, 90, 93, 95, 94, 88, 6 ;... 73, 70, 65, 66, 71, 78, 74, 78, 83, 75, 66, 58 ;... 50, 47, 43, 35, 30, 33, 37, 43, 45, 5, 39, 31 ] ; A Matlab program (or programs) is (are) to be written to produce a weekly report displaying the pollution levels. Ongelman ratkaisu: Ensimmäinen ongelma mittausdataa käsiteltäessä on, että onko viikon ensimmäinen päivä maanantai (kuten Suomessa) vai sunnuntai (kuten Yhdysvalloissa). Tässä käsittelyssä on oletettu, että viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai. Mikäli käytämme viikon ensimmäisenä päivänä maanantaita, niin koodeihin on tehtävä vastaavat muutokset. Millaisia raportteja mittausdatasta voi sitten tehdä? Tarjolla on useita vaihtoehtoja: erilaisia taulukoita, kuvaajia tai edellisten yhdistelmiä. Tässä esityksessä tehdään yksi taulukko ja neljä erilaista kuvaajaa: kellonaika vs. saastetaso eri päivinä (time of day vs. pollution level) viikonpäivä vs. saastetaso eri kellonaikoina (day of week vs. pollution level) koko viikko vs. saastetaso (whole week vs. pollution level) saastetason luokka vs. lukumäärä (values range vs. number of occurrences) Teemme ensiksi ohjelman (pollution_data.m), joka tallettaa datan (vektorin t ja matriisin A) datatiedostoon pollution_data.mat. % pollution_data.m % & (c) Juha Jaako clear all ; % Mittausajakohdat. t = [ 0,, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 16, 18, 0, ] ; % Saastetaso. A = [ 30, 30, 31, 3, 35, 40, 43, 44, 47, 45, 40, 38 ; 33, 3, 30, 34, 40, 48, 46, 49, 53, 49, 45, 40 ; 38, 35, 34, 37, 44, 50, 51, 54, 60, 58, 51, 49 ; 49, 48, 47, 53, 60, 70, 73, 75, 80, 75, 73, 60 ; 55, 54, 53, 65, 70, 80, 90, 93, 95, 94, 88, 6 ; 73, 70, 65, 66, 71, 78, 74, 78, 83, 75, 66, 58 ; 50, 47, 43, 35, 30, 33, 37, 43, 45, 5, 39, 31 ] ; save pollution_data t A ; disp ( 'Tietojen tallennus tapahtui' ) ; Nyt voimme ladata mittausdatan aina tarvittaessa ohjelmaan load -komennolla.

22 Voimme esittää datan yksinkertaisessa taulukkomuodossa seuraavasti (esim. siirrettäväksi Wordtekstinkäsittelyohjelmaan): % pollution_table.m % & (c) Juha Jaako clear all ; format compact ; % Ladataan datatiedosto. load pollution_data t A ; % Matriisin koko. [rows, colunms ] = size (A) ; % Viikonpäivät. names = ( [ 'Sunday : ' ; 'Monday : ' ; 'Tuesday : ' ;... 'Wednesday : ' ; 'Thursday : ' ; 'Friday : ' ;... 'Saturday : ' ] ) ; % Tehdään taulukko näytölle; taulukon voi kirjoittaa myös tiedostoon. % Lasketaan taulukkoon myös kunkin päivän keskiarvot. disp ( ' ' ) ; disp ( 'Pollution Data for Week X' ) ; disp ( ' Time of Day' ) ; disp ( [ 'Day : ' sprintf('%3d', t) ' Mean' ]) ; disp ( ' ' ) ; for i = 1 : rows, disp([names(i,:) sprintf('%3d',a(i,:)) sprintf('%6.1f', mean(a(i,:)))]) ; end Tulosteena saamme: >> pollution_table Pollution Data for Week X Time of Day Day : Mean Sunday : Monday : Tuesday : Wednesday : Thursday : Friday : Saturday :

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä

3. Yhtälön numeeristen ratkaisujen etsimisestä Olkoon funktio f x jatkuva jollain välillä [a;b]. Jos on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f a f b 0, niin on olemassa sellainen luku c, että a < c < b ja f c =0. Tämän Bolzanon lauseen mukaan

Lisätiedot

R-ohjelmointi. Kurssimoniste, Syksy 2009. Mari Myllymäki. 2. syyskuuta 2009

R-ohjelmointi. Kurssimoniste, Syksy 2009. Mari Myllymäki. 2. syyskuuta 2009 R-ohjelmointi Kurssimoniste, Syksy 2009 Mari Myllymäki 2. syyskuuta 2009 R:n kotisivu: www.r-project.org Kirjallisuutta W.N. Venables, D.M. Smith and the R Development Core Team (2004). An Introduction

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä Wolfram Alpha Matematiikkaopas Timo Mäkelä Wolfram Alpha - Matematiikka 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. PERUSASIOITA...4 2.1 PERUSLASKENTA...4 2.2 LUKUJEN KÄSITTELY...7 2.3 ERIKOISMERKIT...9 2.4 PERUSFUNKTIOT...10

Lisätiedot

Yhtälön ratkaiseminen

Yhtälön ratkaiseminen Yhtälön ratkaiseminen Suora iterointi Kirjoitetaan yhtälö muotoon x = f(x). Ensin päätellään jollakin tavoin jokin alkuarvo x 0 ja sijoitetaan yhtälön oikealle puolelle, jolloin saadaan tarkennettu ratkaisu

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla

Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Survo-ristikon ratkaiseminen matriiseilla Kimmo Vehkalahti 9.6.2011 1 Taustaa Harrastettuani Survo-ristikoita tiiviisti keväästä 2006 lähtien, toisin sanoen siitä asti, kun Seppo Mustonen tuon koukuttavan

Lisätiedot

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön Pikakurssi R-ympäristön käyttöön Tuomas A. Rajala Versio: 9. syyskuuta 2011 Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön käyttöön. Se on suunniteltu rungoksi Jyväskylän

Lisätiedot

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010.

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010. SCIENTIFIC PYTHONIN ALKEET ELI: SciPy OPAS Matti Pastell matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto 12. tammikuuta 2010 0.20 Impulse response 0.15 0.10 0.05 Amplitude 0.00

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

wxmaxima opas 1 Mikä wxmaxima on 2 wxmaximan käyttö Petri Sallasmaa 13. toukokuuta 2014

wxmaxima opas 1 Mikä wxmaxima on 2 wxmaximan käyttö Petri Sallasmaa 13. toukokuuta 2014 wxmaxima opas Petri Sallasmaa 13. toukokuuta 2014 1 Mikä wxmaxima on wxmaxima on yksinkertainen graanen käyttöliittynä Maxima CAS(computer algebra system)-järjestelmälle, joka on luotu wxwidgets nimisen

Lisätiedot