SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x."

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä toimialoittain henkilötyövuosina Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain. 1.4 Henkilöstön sukupuolijakautuma Palvelussuhdelaji vastuuryhmittäin Ikärakenne Ikäjakauma Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset Keskiansiot POISSAOLOT 3.1 Poissaolot kalenteripäivinä Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Terveysperusteiset poissaolot / htv Työajan jakautuminen HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELU- LIITTEITTÄIN VEROTUSKUNNAT 6. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 6.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu / työsuojelutoimikunta Yhteistyöryhmä Henkilöstökoulutus Työntekijän muistaminen Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen...

3 3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tunnusluvuissa ei näin ollen ole mukana luottamushenkilöt ja asiantuntijat (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, asiantuntijapalkkiot). Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto

4 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstömäärä 4 Saarijärven kaupungin palveluksessa oli yhteensä 455 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa vuoteen 2013 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä oli 377, vähennystä vuoteen 2013 oli kymmenen (10) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikuttavia merkittäviä toiminnan muutoksia ei tapahtunut vuonna Kansalaisopiston tuntiopettajien määrä oli 80 henkilöä ja tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 53,15. Vähennystä vuoteen 2013 oli kaksi (2) henkilöä. Henkilötyövuosina vähennys oli -2, Henkilöstömäärä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina (HTV) Vuonna 2014 tehty työmäärä henkilötyövuosina (htv) oli yhteensä 436,45 htv. Vastaava luku vuonna 2013 oli 447,35 htv eli vähennystä muodostui 10,90 henkilötyövuotta. Sivistyslautakunnalla henkilötyövuosien kasvu oli 1,73 htv. Teknisellä lautakunnalla henkilötyövuosissa oli vähennystä 10,17 htv. Vuodesta 2010 tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 69,46 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN muutos HTV % Omistajaohjaus 46,56 44,66 58,66 58,50 55,53-2,97-5,1 % Kehittäminen ja hallinto * 5,48 5,11 22,07 21,60 20,59-1,01-4,7 % Kiinteistöt ja maankäyttö 8,88 8,96 8,89 9,01 7,86-1,15-12,8 % Tukipalvelut 32,20 30,59 27,70 27,89 27,08-0,81-2,9 % Sivistyslautakunta 242,31 249,53 237,63 231,03 232,76 1,73 0,7 % Perusopetus ja lukio 117,34 118,92 116,21 114,41 113,64-0,77-0,7 % Varhaiskasvatus 114,07 119,00 112,44 108,02 110,65 2,63 2,4 % Muut ** 10,90 11,61 8,98 8,60 8,47-0,13-1,5 % Musiikkiopiston johtokunta 11,28 11,04 9,37 9,01 8,89-0,12-1,3 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27,47 28,06 28,99 29,55 30,74 1,19 4,0 % Ympäristölautakunta 53,00 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Hallinto ym. 9,44 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Maatalouslomitus 43,56 Tekninen lautakunta 125,29 112,36 109,36 108,17 98,00-10,17-9,4 % Kunnallistekniikka, viemärit 12,94 11,98 12,72 10,97 8,99-1,98-18,0 % Tekninen tukipalveluyksikkö 112,35 100,38 96,64 97,20 89,01-8,19-8,4 % Ravitsemispalvelut 53,25 48,78 45,57 46,05 39,55-6,50-14,1 % Siivoustoimi 28,81 25,27 24,92 24,62 22,17-2,45-10,0 % Kiinteistönhoito 15,58 15,29 15,00 12,72 13,50 0,78 6,1 % Kunnossapito 14,71 11,04 11,15 13,81 13,79-0,02-0,1 % Jätelautakunta 0,54 0,80 1,00 0,20 25,0 % YHTEENSÄ 505,91 455,29 453,55 447,35 436,45-10,90-2,4 % Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 56,64 59,67 56,63 55,71 53,15-2,56-4,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 562,55 514,96 510,18 503,06 489,60-13,46-2,7 % *) sis. työllistämistuella palkattuja 13,36 htv **) sis. siv.toimen ja kansalaisopiston hallinnon Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 htv. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työaikaan (esim. työssä = 92/365 = 0,25 htv. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.

5 5 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain Vuonna 2014 tehtiin seuraavat nimikkeen muutokset: Varhaiskasvatus kaksi lastenhoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi kaksi perhepäivähoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi yksi perhepäivähoitajan toimi muutettiin ryhmäavustajan toimeksi Henkilöstöpalvelut yksi palkkasihteerin toimi muutettiin henkilöstösihteerin toimeksi Vuonna 2014 lakkautettiin seuraavat virat tai toimet: Hallinnon tukipalvelut yksi kirjanpitäjän toimi Sivistyslautakunta yksi lehtorin virka Tekniset palvelut yksi ravitsemistyöntekijän toimi kaksi kokin toimea yksi ravitsemispalveluesimiehen toimi kolme siivoojan toimea 1,5 kiinteistönhoitajan toimea 1.4 Henkilöstön sukupuolijakauma Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuoden vaihteessa 2014 koko henkilöstöstä oli naisia 71,6 %. Samana ajan kohtana vakituisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 75,6 %. PALVELUSSUHDE Naiset Miehet Yhteensä Muutos % ed.vuodesta Vakinaiset ,65 Määräaikaiset ,53 - joista työllistettyjä joista kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia Yhteensä ,12

6 6 1.5 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 70 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 23 %. Määräaikaista henkilöstöä oli viisi (5) henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä- ja hallinnossa määräaikaisesta henkilöstöstä 12 henkilöä oli työllistämistukivaroin palkattuja. PALVELUSSUHDELAJIT yhteensä VASTUURYHMITTÄIN Va Sij Ma Muut oppisop Hallinto sekä kiinteistöt ja maankäyttö Kehittäminen ja hallinto * Kiinteistöt ja maankäyttö Hallinnon tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut ** Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemärit Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta YHTEENSÄ Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat KAIKKI YHTEENSÄ Henkilöstömäärä *) työllisyys 12 hlöä **) sis. siv.toimen hallinto, kansalaisopiston hallinto 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli 53,2 vuotta ja naisten 51,1 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 49,8 vuotta.

7 7 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 47 % kuului ikäryhmään vuotiaat. Ikäryhmään vuotiaat kuului 22 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat vakituisesta henkilöstöstä oli 20 %, josta yli 65- vuotiaita oli kuusi (6) henkilöä Ikäjakauma Määrä alle ja yli Ikäkaudet 1.8 Eläköityminen Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 16 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaksi (2) henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi 2 (kaksi) henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 18 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli seitsemän (7). 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle vuoden 2018 loppuun mennessä siirtyisi 20 % vakituisesta henkilöstöstä. Hallinnontukipalvelut 14 % Sivistyslautakunta 18 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 % Ympäristölautakunta 44 % Tekninen lautakunta 28 %

8 8 Eläke-ennuste Omistajaohjaus yht.hlö Kehittäminen ja hallinto 0 Kiinteistöt ja maankäyttö 0 Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut Musiikkiopiston johtokunta 0 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemäri Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 0 Yhteensä henkilöä Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden 2014 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään ( vak. 387 henkilöä). Päättyneissä on neljä (4) palvelussuhdetta, joissa päättymispäivämäärä on Nämä palvelussuhteet ovat vielä mukana henkilömäärissä Vakinaiset vaihtuvuus lkm % Alkaneet palvelussuhteet 11 2,8 % Päättyneet palvelussuhteet 25 6,5 % Päättyneet palvelusuhteet: - eläkkeelle 15 henkilöä - irtisanoutunut 10 henkilöä

9 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset 9 Virka- ja työehtosopimusten mukainen tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan yleiskorotus oli lukien keskimäärin 20 euroa/kuukausi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 %. Maksetut bruttopalkat vuonna 2014 olivat yhteensä euroa. Sijaisten ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olleiden palkat olivat euroa. Työllistämistukivaroin palkattujen palkkasumma oli euroa. Vuodesta 2013 palkkasumma oli pienentynyt euroa, noin - 0,6 %. Edellisen lisäksi investointikohteiden palkkasumma oli euroa, mikä oli -36,9 % vähemmän kuin vuonna VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,3 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus

10 10 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 160 muut sijaiset Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,9 muut sijaiset ,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA ,2

11 11 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset ,7 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA ,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,6 muut sijaiset KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus

12 12 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt 36 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,5 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset JÄTELAUTAKUNTA ,2 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,4 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,2 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ ,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH- TEENSÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,5 JÄTELAUTAKUNTA ,2 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,6

13 13 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,4 ed. yhteensä ,6 INVESTOINNIT ,9 Taulukkopohjana on käytetty kirjanpidon raporttia palkkavieneistä. Taulukko ei sisällä asiantuntijapalkkioita, kokouspalkkiota eikä ansionmenetyskorvauksia. Palkkasummiin ei ole laskettu mukaan palkkojen sosiaalivakuutusmaksuja (v noin 23 %.) Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispalkkakustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä euroa, josta palkkojen sosiaalivakuutusmaksujen osuus oli euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja euroa ja Varhemaksuja (laskutusperusteinen) euroa. Eläkeperusteinen maksu maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Varhaiseläkeperusteinen Varhe-maksu maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 2.2 Keskiansiot Keskiansiot laskettiin joulukuun 2014 ansioista. Laskenta tehtiin vakituisesta kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä (ei sis. Ttes:n piiriin kuuluvia) kokoaikatyön palkan pohjalta. Vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan (ns. peruspalkka) keskiarvoksi muodostui 2237 euroa/kk. Naisten tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli 2159 euroa/kk ja miesten osalta vastaava keskiarvo oli 2514 euroa/kk. Keskimääräinen kokonaispalkka oli 2739 euroa/kk. Vuonna 2013 keskimääräinen kokonaispalkka oli 2634 euroa. Kokonaispalkkaan ei ole laskettu mukaan lomarahaa, työvuorokorvauksia eikä lisä- ja ylityökorvauksia.

14 14 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 6030 kalenteripäivää eli 12,3 kpv/htv. Vuodesta 2013 sairauspoissaolopäivät olivat lisääntyneet 19 kalenteripäivällä. Valtuuston asettama tavoite sairauspoissaolojen vähenemisestä ei toteutunut. Osittain sairauspoissaolojen kasvuun vaikuttivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä nostivat sairauspoissaoloja. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot (ei sis. tapaturmista aiheutuneita poissaoloja) sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Hallinto sekä kiinteistöt ja maan käyttö ,5 7, ,5 22,7 Kehittäminen ja hallinto * 78 20,6 3, ,6 10,7 Kiinteistöt ja maankäyttö 17 7,9 2,2 49 9,0 5,4 Hallinnon tukipalvelut ,1 11, ,9 6,5 Sivistyslautakunta ,8 13, ,0 13,5 Perusopetus ja lukio ,6 8, ,4 11,2 Varhaiskasvatus ,7 15, ,0 15,7 Muut ** 319 8,5 37, ,6 17,2 Musiikkiopiston johtokunta 19 8,9 2,1 45 9,0 5,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,7 4, ,6 9,0 Ympäristölautakunta 78 9,5 8, ,3 1,8 Tekninen lautakunta ,0 20, ,0 17,8 Kunnallistekniikka, viemärit ,0 28, ,8 10,4 Tekninen tukipalveluyksikkö ,0 19, ,2 18,7 Ravitsemispalvelut ,6 15, ,1 17,3 Siivoustoimi ,2 31, ,6 14,1 Kiinteistönhoito ,5 16, ,7 26,2 Kunnossapito ,8 11, ,8 24,2 Jätelautakunta YHTEENSÄ ,5 13, ,4 13,1 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat ,2 6, ,7 2,8 KAIKKI YHTEENSÄ ,6 12, ,1 11,9 Jätelautakunta on liitetty kunnallistekniikkaan. Työtapaturmia sattui 16 kappaletta, lukumäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 267 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 2697 kalenteripäivää, mikä on 154 kalenteripäivää vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

15 Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen lukumäärämuutokset edelliseen vuoteen verrattuna: yksi (1) poissaolopäivä poissaolokertoihin tuli lisäystä kuusi (6) kpl 2 3 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 20 kpl 4 10 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 1kpl poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät 17 kpl poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) yli 180 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä kaksi (2) Terveysperusteiset poissaolot kpl muutos% kalenteri- % teoreett. euroa % palkka- (kaikki) ed. päivät työ- kustannuk vuodesta 2014 ajasta sista 1 pv % 302 0,2 % 2-3 pv % 553 0,3 % 4-10 pv % 902 0,5 % pv % ,2 % pv 14-1 % 981 0,5 % pv 5-1 % 494 0,3 % yli 180pv 4 2 % 946 0,5 % Yhteensä % ,4 % ,7 % Keskimäärin / henkilötyövuosi 12, Em. Poissaoloista erikseen - sairauslomat % ,3 % - tapaturmat, ammattitaudit 10-6 % 267 0,1 % Sattuneista työtapaturmista kuusi (6) oli sellaisia työtapaturmia, joista ei aiheutunut työstä poissaolopäiviä tai poissaolokertoja Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairaus- ja tapaturma-ajan palkkoja maksettiin yhteensä euroa eli keskimäärin 787 euroa/htv, kun vastaava palkkasumma oli vuonna 2013 yhteensä euroa, 756 euroa/htv. Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannuksissa on nousua 4 %.

16 16 Terveysperusteiset poissaolopalkat vastuuryhmittäin /vuosi Kehittäminen ja hallinto Tukipalvelut Musiikkiopiston johtokunta Ympäristö- lautakunta Kiinteistöt ja maankäyttö Sivistys- lautakunta Kulttuuri- ja vapaa- aika-lautakunta Tekninen lautakunta Terveysperusteisten poissaolopalkkojen kehitys vuosina euroa

17 17 Terveysperusteisten poissaolojen palkkamenot, sairausajan sijaisten palkat mukaan luettuna, olivat vuonna 2014 yhteensä euroa ilman sosiaalivakuutusmaksuja. Vuonna 2013 vastaava palkkasumma oli euroa. Kasvua oli alle 1 %. Terveysperusteisista poissaoloista työnantajalle aiheutuneet nettokustannukset olivat yhteensä euroa (huomioitu työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat yht sosiaalikulut 23,039 % Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) Terveysperusteiset poissaolot / htv Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuosiksi muunnetttuna pysyi samana vuoteen 2013 verrattuna, 16,5 htv sairauslomat keskim.kpv/ htv 11,1 10,3 11,9 12,3 - tapaturmat, ammattitaudit keskim.kpv/ htv 0,4 0,8 0,8 0,5 Sairauspoissaolopäivien lukumäärä tehtyä henkilötyövuotta kohti. Koko henkilöstöstä laskettuna 37 %:lla ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Edellisenä vuotena terveysperusteisia poissaoloja ei ollut 39 %:lla koko henkilöstöstä.

18 18 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat % % - Terveysperusteiset poissaolot % % - Perhevapaat % 42 0 % - Koulutus % 39 0 % - Muut palkalliset poissaolot % % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset % 0 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt % = Tehty vuosityöaika % Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaalivakuutus menoja. % teoreettisesta Työajan jakautuminen työpäivää 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika % % - Vuosiloma (rehtorit) % 41 1 % - Terveysperusteiset poissaolot % 60 1 % - Perhevapaat % 17 0 % - Koulutus % 34 1 % - Muut palkalliset poissaolot % 18 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % = Tehty vuosityöaika % Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 623 päivää, 3339 työtuntia. Koulutuspäivien lukumäärä edelliseen vuoteen verrattuna on lähes samassa tasossa.

19 19 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat työnantajan omalle henkilöstölle maksamat korvaukset tehdystä työstä. Palkkoihin lasketaan kaikki tehdyn ja ei-tehdyn työajan palkat ja korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksut on sisällytetty työvoimakustannuslukuihin. vuosi 2014 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1) Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajanpalkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelan ja vakuutusyhtiön korvarvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto Muut lakisääteisten/sopimus perusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto Työpaikkakahvitus (työnantajan tuki) Koulutus ja muu kehittäminen josta - koulutusajan palkat koulutuspalvelut

20 6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Henkilöstö (mukana kaikki) jakautui seuraavasti eri virka- ja työehtosopimusten piiriin: 20 KVTES 52 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 6 % OVTES 36 %, josta kansalaisopiston tuntiopettajien liitteeseen kuului 42 % Tekniset 9 % Tuntites 3 % KVTES Vakituisen henkilöstön jakautuminen palkkaliitteittäin % 99TAE010 Hinnoittelun ulkopuoliset, sopimuspalkka 3 99TAE020 Hinnoittelun ulkopuoliset kokonaispalkka 1 Liite 1 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 16 Liite2 Sivistystoimen henkilöstö (ei opettajat) 5 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö alle 1 Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö alle 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajat lasten- 40 tarhanopettajat (ei kotona hoitavat perhepäivähoitajat) Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 15 Liite 7 Maataloushenkilöstö - Liite 8 Muu henkilöstö mm. siivoojat ja muiden alojen peruspalvelutehtävät 10 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 8 7. VEROTUSKUNNAT vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 83 % oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli loput 17 %. Naisista 11 % asui muualla. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 33 Äänekoski 11 Karstula 6 Kannonkoski 4 Uurainen 4 Keitele 1 Kokkola 1 Konnevesi 1 Laukaa 1 Multia 1 Koko henkilöstöstä muualla kirjoilla olevia oli 21 %, josta naisten osuus oli 61 %.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstön määrä... 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x. 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhteistyöryhmä 18.04.2016 Kaupunginhallitus xx.xx.2016 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 / Liite xx 2 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Tarkastuslautakunta 28.4.2017 Yt-toimikunta 8.5.2017 Kaupunginhallitus 23.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2016 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2016... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1. Henkilöstöraportti 2016 Yhteistyötoimikunta 13.3.2017 4 liite nro 1 Kunnanhallitus 27.3.2017 49 liite nro 1 Valtuusto 12.6.2017 33 liite nro 1 Henkilöstöraportti 2016 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot