SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yhteistyöryhmä 7.4.2015 Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x."

Transkriptio

1 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Yhteistyöryhmä Kaupunginhallitus xx.xx.2015 / Liite xx Kaupunginvaltuusto xx.x.2015 / Liite xx

2 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE 1.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä toimialoittain henkilötyövuosina Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain. 1.4 Henkilöstön sukupuolijakautuma Palvelussuhdelaji vastuuryhmittäin Ikärakenne Ikäjakauma Eläköityminen Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset Keskiansiot POISSAOLOT 3.1 Poissaolot kalenteripäivinä Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Terveysperusteiset poissaolot / htv Työajan jakautuminen HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELU- LIITTEITTÄIN VEROTUSKUNNAT 6. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI 6.1 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työsuojelu / työsuojelutoimikunta Yhteistyöryhmä Henkilöstökoulutus Työntekijän muistaminen Tasa-arvosuunnitelman toteutuminen...

3 3 SAATTEEKSI Saarijärven kaupungin menestystekijät henkilöstön näkökulmasta ovat henkilöstön joustava käyttö, hyvinvointi työssä, motivoiva johtaminen, hyvä johtamiskulttuuri, yrittäjyysmyönteinen asenne, tavoitteisiin sitoutunut ja aktiivinen henkilöstö, oikea henkilöstön määrä ja oikeuden mukainen työnjako. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on tarjota kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tietoa henkilöstön määrästä, rakenteesta, työajan käytöstä, työvoimakustannuksista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä. Henkilöstökertomuksen tunnusluvut kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Tunnusluvuissa ei näin ollen ole mukana luottamushenkilöt ja asiantuntijat (kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, asiantuntijapalkkiot). Henkilöstökertomus on muun henkilöstöhallinnon raportoinnin ohella keskeinen väline kuvattaessa ja seurattaessa henkilöstön tilaa ja kehitystä. Se on käyttökelpoinen henkilöstöhallinnon työväline. Tärkeämpää kuin tarkastella yksittäisiä lukuja, on seurata kehitystä eri vuosina. Tiedot henkilöstökertomukseen on saatu kaupungin henkilöstöhallintajärjestelmästä. Henkilöstökertomuksen valmistelussa on otettu huomioon Kuntatyönantajan uudet suositukset henkilöstöraportoinnista. Keskus- ja henkilöstöhallinto

4 1. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstömäärä 4 Saarijärven kaupungin palveluksessa oli yhteensä 455 henkilöä. Arviointipäivän mukainen henkilöstömäärä pysyi samassa tasossa vuoteen 2013 verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä oli 377, vähennystä vuoteen 2013 oli kymmenen (10) henkilöä. Henkilöstömäärään vaikuttavia merkittäviä toiminnan muutoksia ei tapahtunut vuonna Kansalaisopiston tuntiopettajien määrä oli 80 henkilöä ja tehtyjä henkilötyövuosia kertyi 53,15. Vähennystä vuoteen 2013 oli kaksi (2) henkilöä. Henkilötyövuosina vähennys oli -2, Henkilöstömäärä vastuuryhmittäin henkilötyövuosina (HTV) Vuonna 2014 tehty työmäärä henkilötyövuosina (htv) oli yhteensä 436,45 htv. Vastaava luku vuonna 2013 oli 447,35 htv eli vähennystä muodostui 10,90 henkilötyövuotta. Sivistyslautakunnalla henkilötyövuosien kasvu oli 1,73 htv. Teknisellä lautakunnalla henkilötyövuosissa oli vähennystä 10,17 htv. Vuodesta 2010 tehtyjen henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 69,46 henkilötyövuotta. HTV VASTUURYHMITTÄIN muutos HTV % Omistajaohjaus 46,56 44,66 58,66 58,50 55,53-2,97-5,1 % Kehittäminen ja hallinto * 5,48 5,11 22,07 21,60 20,59-1,01-4,7 % Kiinteistöt ja maankäyttö 8,88 8,96 8,89 9,01 7,86-1,15-12,8 % Tukipalvelut 32,20 30,59 27,70 27,89 27,08-0,81-2,9 % Sivistyslautakunta 242,31 249,53 237,63 231,03 232,76 1,73 0,7 % Perusopetus ja lukio 117,34 118,92 116,21 114,41 113,64-0,77-0,7 % Varhaiskasvatus 114,07 119,00 112,44 108,02 110,65 2,63 2,4 % Muut ** 10,90 11,61 8,98 8,60 8,47-0,13-1,5 % Musiikkiopiston johtokunta 11,28 11,04 9,37 9,01 8,89-0,12-1,3 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27,47 28,06 28,99 29,55 30,74 1,19 4,0 % Ympäristölautakunta 53,00 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Hallinto ym. 9,44 9,64 9,00 10,29 9,53-0,76-7,4 % Maatalouslomitus 43,56 Tekninen lautakunta 125,29 112,36 109,36 108,17 98,00-10,17-9,4 % Kunnallistekniikka, viemärit 12,94 11,98 12,72 10,97 8,99-1,98-18,0 % Tekninen tukipalveluyksikkö 112,35 100,38 96,64 97,20 89,01-8,19-8,4 % Ravitsemispalvelut 53,25 48,78 45,57 46,05 39,55-6,50-14,1 % Siivoustoimi 28,81 25,27 24,92 24,62 22,17-2,45-10,0 % Kiinteistönhoito 15,58 15,29 15,00 12,72 13,50 0,78 6,1 % Kunnossapito 14,71 11,04 11,15 13,81 13,79-0,02-0,1 % Jätelautakunta 0,54 0,80 1,00 0,20 25,0 % YHTEENSÄ 505,91 455,29 453,55 447,35 436,45-10,90-2,4 % Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat 56,64 59,67 56,63 55,71 53,15-2,56-4,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 562,55 514,96 510,18 503,06 489,60-13,46-2,7 % *) sis. työllistämistuella palkattuja 13,36 htv **) sis. siv.toimen ja kansalaisopiston hallinnon Henkilötyövuodella (HTV) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 htv. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työaikaan (esim. työssä = 92/365 = 0,25 htv. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon.

5 5 1.3 Vakanssien muutos / vakinaistaminen toimialoittain Vuonna 2014 tehtiin seuraavat nimikkeen muutokset: Varhaiskasvatus kaksi lastenhoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi kaksi perhepäivähoitajan toimea muutettiin päivähoitajan toimiksi yksi perhepäivähoitajan toimi muutettiin ryhmäavustajan toimeksi Henkilöstöpalvelut yksi palkkasihteerin toimi muutettiin henkilöstösihteerin toimeksi Vuonna 2014 lakkautettiin seuraavat virat tai toimet: Hallinnon tukipalvelut yksi kirjanpitäjän toimi Sivistyslautakunta yksi lehtorin virka Tekniset palvelut yksi ravitsemistyöntekijän toimi kaksi kokin toimea yksi ravitsemispalveluesimiehen toimi kolme siivoojan toimea 1,5 kiinteistönhoitajan toimea 1.4 Henkilöstön sukupuolijakauma Saarijärven kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vuoden vaihteessa 2014 koko henkilöstöstä oli naisia 71,6 %. Samana ajan kohtana vakituisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 75,6 %. PALVELUSSUHDE Naiset Miehet Yhteensä Muutos % ed.vuodesta Vakinaiset ,65 Määräaikaiset ,53 - joista työllistettyjä joista kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia Yhteensä ,12

6 6 1.5 Palvelussuhdelajit vastuuryhmittäin Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 70 % henkilöstöstä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 23 %. Määräaikaista henkilöstöä oli viisi (5) henkilöä enemmän tarkastelupäivän tilanteessa kuin vuotta aikaisemmin. Kehittämisessä- ja hallinnossa määräaikaisesta henkilöstöstä 12 henkilöä oli työllistämistukivaroin palkattuja. PALVELUSSUHDELAJIT yhteensä VASTUURYHMITTÄIN Va Sij Ma Muut oppisop Hallinto sekä kiinteistöt ja maankäyttö Kehittäminen ja hallinto * Kiinteistöt ja maankäyttö Hallinnon tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut ** Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemärit Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta YHTEENSÄ Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat KAIKKI YHTEENSÄ Henkilöstömäärä *) työllisyys 12 hlöä **) sis. siv.toimen hallinto, kansalaisopiston hallinto 1.6 Ikärakenne Saarijärven kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli 53,2 vuotta ja naisten 51,1 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 49,8 vuotta.

7 7 1.7 Ikäjakauma Vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 47 % kuului ikäryhmään vuotiaat. Ikäryhmään vuotiaat kuului 22 % henkilöstöstä. Ikäryhmässä 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat vakituisesta henkilöstöstä oli 20 %, josta yli 65- vuotiaita oli kuusi (6) henkilöä Ikäjakauma Määrä alle ja yli Ikäkaudet 1.8 Eläköityminen Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 16 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaksi (2) henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle siirtyi 2 (kaksi) henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle ei jäänyt yhtään palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa yhteensä 18 henkilöä, joista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli seitsemän (7). 1.9 Eläkkeelle siirtyminen (ennuste) Ennusteen mukaan vanhuuseläkkeelle vuoden 2018 loppuun mennessä siirtyisi 20 % vakituisesta henkilöstöstä. Hallinnontukipalvelut 14 % Sivistyslautakunta 18 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25 % Ympäristölautakunta 44 % Tekninen lautakunta 28 %

8 8 Eläke-ennuste Omistajaohjaus yht.hlö Kehittäminen ja hallinto 0 Kiinteistöt ja maankäyttö 0 Tukipalvelut Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Varhaiskasvatus Muut Musiikkiopiston johtokunta 0 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka, viemäri Tekninen tukipalveluyksikkö Ravitsemispalvelut Siivoustoimi Kiinteistönhoito Kunnossapito Jätelautakunta 0 Yhteensä henkilöä Eläke-ennustelaskelman pohjana on käytetty Kevalta saatua henkilökohtaisen eläkeiän laskelmataulukkoa sekä syksyllä 2013 henkilöstölle tehtyä eläköitymiskartoitusta Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden 2014 aikana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Henkilöiden lukumäärät on suhteutettu edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään ( vak. 387 henkilöä). Päättyneissä on neljä (4) palvelussuhdetta, joissa päättymispäivämäärä on Nämä palvelussuhteet ovat vielä mukana henkilömäärissä Vakinaiset vaihtuvuus lkm % Alkaneet palvelussuhteet 11 2,8 % Päättyneet palvelussuhteet 25 6,5 % Päättyneet palvelusuhteet: - eläkkeelle 15 henkilöä - irtisanoutunut 10 henkilöä

9 2. PALKKAKUSTANNUKSET JA KESKIANSIOT 2.1 Palkkakustannukset 9 Virka- ja työehtosopimusten mukainen tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan yleiskorotus oli lukien keskimäärin 20 euroa/kuukausi. Henkilökohtaista lisää korotettiin 0,88 %. Maksetut bruttopalkat vuonna 2014 olivat yhteensä euroa. Sijaisten ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olleiden palkat olivat euroa. Työllistämistukivaroin palkattujen palkkasumma oli euroa. Vuodesta 2013 palkkasumma oli pienentynyt euroa, noin - 0,6 %. Edellisen lisäksi investointikohteiden palkkasumma oli euroa, mikä oli -36,9 % vähemmän kuin vuonna VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt Kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Viranhaltijajohto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Keskusvaalilautakunta vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,3 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,4 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Muut kiinteistöt vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Tontti- ja karttapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maankäyttö ja kaavoitus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Asuntopalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus

10 10 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Kansalaisopisto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus 160 muut sijaiset Päivähoito / Varhaiskasvatus vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Perusopetus ja lukio vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,0 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,9 muut sijaiset ,0 SIVISTYSLAUTAKUNTA ,2

11 11 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset ,7 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA ,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kirjasto vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Kulttuuritoimi vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus Museo vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Vapaa-aikapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,8 työllistetyt ,7 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,6 muut sijaiset KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus Maaseutupalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset Suunnittelu ja kehittäminen vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus

12 12 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 työllistetyt ,0 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikkapalvelut vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt Vesi- ja viemärilaitos vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt 36 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus työllistetyt sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,5 JÄTELAUTAKUNTA YHTEENSÄ vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,2 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus muut sijaiset JÄTELAUTAKUNTA ,2 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO YHTEENSÄ ,4 KIINTEISTÖ JA MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ ,1 HALLINNON TUKIPALVELUT YHTEENSÄ ,7 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,2 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ ,2 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YH- TEENSÄ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,5 JÄTELAUTAKUNTA ,2 KAIKKI PALKAT YHTEENSÄ ,6

13 13 VASTUURYHMÄT / VASTUUALUEET TP TP TA TOT muutos % vakinaiset, määräaikaiset, harjoittelijat, oppisopimus ,6 työllistetyt ,4 sijaiset: vuosiloma,sairaus, perhepoliittinen,koulutus ,8 muut sijaiset ,4 ed. yhteensä ,6 INVESTOINNIT ,9 Taulukkopohjana on käytetty kirjanpidon raporttia palkkavieneistä. Taulukko ei sisällä asiantuntijapalkkioita, kokouspalkkiota eikä ansionmenetyskorvauksia. Palkkasummiin ei ole laskettu mukaan palkkojen sosiaalivakuutusmaksuja (v noin 23 %.) Maksetuista palkoista naisten osuus oli 71 % ja miesten osuus 29 %. Palkkojen jakautuminen naisten ja miesten kesken on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaispalkkakustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä euroa, josta palkkojen sosiaalivakuutusmaksujen osuus oli euroa. Lisäksi maksettiin eläkelaitokselle eläkemenoperusteisia maksuja euroa ja Varhemaksuja (laskutusperusteinen) euroa. Eläkeperusteinen maksu maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Varhaiseläkeperusteinen Varhe-maksu maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. 2.2 Keskiansiot Keskiansiot laskettiin joulukuun 2014 ansioista. Laskenta tehtiin vakituisesta kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä (ei sis. Ttes:n piiriin kuuluvia) kokoaikatyön palkan pohjalta. Vakituisen henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan (ns. peruspalkka) keskiarvoksi muodostui 2237 euroa/kk. Naisten tehtäväkohtaisen palkan keskiarvo oli 2159 euroa/kk ja miesten osalta vastaava keskiarvo oli 2514 euroa/kk. Keskimääräinen kokonaispalkka oli 2739 euroa/kk. Vuonna 2013 keskimääräinen kokonaispalkka oli 2634 euroa. Kokonaispalkkaan ei ole laskettu mukaan lomarahaa, työvuorokorvauksia eikä lisä- ja ylityökorvauksia.

14 14 3. POISSAOLOT 3.1 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 6030 kalenteripäivää eli 12,3 kpv/htv. Vuodesta 2013 sairauspoissaolopäivät olivat lisääntyneet 19 kalenteripäivällä. Valtuuston asettama tavoite sairauspoissaolojen vähenemisestä ei toteutunut. Osittain sairauspoissaolojen kasvuun vaikuttivat kiinteistöjen sisäilmaongelmat, mitkä nostivat sairauspoissaoloja. Terveydellisistä syistä johtuvat poissaolot (ei sis. tapaturmista aiheutuneita poissaoloja) sairpvt HTV kpv/htv sairpvt HTV kpv/htv Hallinto sekä kiinteistöt ja maan käyttö ,5 7, ,5 22,7 Kehittäminen ja hallinto * 78 20,6 3, ,6 10,7 Kiinteistöt ja maankäyttö 17 7,9 2,2 49 9,0 5,4 Hallinnon tukipalvelut ,1 11, ,9 6,5 Sivistyslautakunta ,8 13, ,0 13,5 Perusopetus ja lukio ,6 8, ,4 11,2 Varhaiskasvatus ,7 15, ,0 15,7 Muut ** 319 8,5 37, ,6 17,2 Musiikkiopiston johtokunta 19 8,9 2,1 45 9,0 5,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,7 4, ,6 9,0 Ympäristölautakunta 78 9,5 8, ,3 1,8 Tekninen lautakunta ,0 20, ,0 17,8 Kunnallistekniikka, viemärit ,0 28, ,8 10,4 Tekninen tukipalveluyksikkö ,0 19, ,2 18,7 Ravitsemispalvelut ,6 15, ,1 17,3 Siivoustoimi ,2 31, ,6 14,1 Kiinteistönhoito ,5 16, ,7 26,2 Kunnossapito ,8 11, ,8 24,2 Jätelautakunta YHTEENSÄ ,5 13, ,4 13,1 Kansalaisopiston ma.tuntiopettajat ,2 6, ,7 2,8 KAIKKI YHTEENSÄ ,6 12, ,1 11,9 Jätelautakunta on liitetty kunnallistekniikkaan. Työtapaturmia sattui 16 kappaletta, lukumäärä on sama kuin edellisenä vuotena. Työtapaturmista johtuvia poissaoloja kertyi yhteensä 267 kalenteripäivää. Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2014 yhteensä 2697 kalenteripäivää, mikä on 154 kalenteripäivää vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

15 Terveysperusteisten poissaolojen pituudet Lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen lukumäärämuutokset edelliseen vuoteen verrattuna: yksi (1) poissaolopäivä poissaolokertoihin tuli lisäystä kuusi (6) kpl 2 3 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 20 kpl 4 10 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä 1kpl poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät 17 kpl poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) poissaolopäivää poissaolokerrat vähenivät yhdellä (1) yli 180 poissaolopäivää poissaolokertoihin tuli lisäystä kaksi (2) Terveysperusteiset poissaolot kpl muutos% kalenteri- % teoreett. euroa % palkka- (kaikki) ed. päivät työ- kustannuk vuodesta 2014 ajasta sista 1 pv % 302 0,2 % 2-3 pv % 553 0,3 % 4-10 pv % 902 0,5 % pv % ,2 % pv 14-1 % 981 0,5 % pv 5-1 % 494 0,3 % yli 180pv 4 2 % 946 0,5 % Yhteensä % ,4 % ,7 % Keskimäärin / henkilötyövuosi 12, Em. Poissaoloista erikseen - sairauslomat % ,3 % - tapaturmat, ammattitaudit 10-6 % 267 0,1 % Sattuneista työtapaturmista kuusi (6) oli sellaisia työtapaturmia, joista ei aiheutunut työstä poissaolopäiviä tai poissaolokertoja Terveysperusteisten poissaolojen kustannukset Sairaus- ja tapaturma-ajan palkkoja maksettiin yhteensä euroa eli keskimäärin 787 euroa/htv, kun vastaava palkkasumma oli vuonna 2013 yhteensä euroa, 756 euroa/htv. Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannuksissa on nousua 4 %.

16 16 Terveysperusteiset poissaolopalkat vastuuryhmittäin /vuosi Kehittäminen ja hallinto Tukipalvelut Musiikkiopiston johtokunta Ympäristö- lautakunta Kiinteistöt ja maankäyttö Sivistys- lautakunta Kulttuuri- ja vapaa- aika-lautakunta Tekninen lautakunta Terveysperusteisten poissaolopalkkojen kehitys vuosina euroa

17 17 Terveysperusteisten poissaolojen palkkamenot, sairausajan sijaisten palkat mukaan luettuna, olivat vuonna 2014 yhteensä euroa ilman sosiaalivakuutusmaksuja. Vuonna 2013 vastaava palkkasumma oli euroa. Kasvua oli alle 1 %. Terveysperusteisista poissaoloista työnantajalle aiheutuneet nettokustannukset olivat yhteensä euroa (huomioitu työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). Terveysperusteiset poissaolot sairaus- ja tapaturma, sijaisten palkat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat yht sosiaalikulut 23,039 % Kelan- ja vakuutusyhtiöiden korvaukset Terveysperusteisista poissaoloista aiheutunut kokonaiskustannus (netto) Terveysperusteiset poissaolot / htv Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuosiksi muunnetttuna pysyi samana vuoteen 2013 verrattuna, 16,5 htv sairauslomat keskim.kpv/ htv 11,1 10,3 11,9 12,3 - tapaturmat, ammattitaudit keskim.kpv/ htv 0,4 0,8 0,8 0,5 Sairauspoissaolopäivien lukumäärä tehtyä henkilötyövuotta kohti. Koko henkilöstöstä laskettuna 37 %:lla ei ollut lainkaan terveysperusteisia poissaoloja. Edellisenä vuotena terveysperusteisia poissaoloja ei ollut 39 %:lla koko henkilöstöstä.

18 18 4. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN Työajan jakautuminen tunnit työpäivää % teoreettisesta 1000 % (ei opettajat) säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat % % - Terveysperusteiset poissaolot % % - Perhevapaat % 42 0 % - Koulutus % 39 0 % - Muut palkalliset poissaolot % % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % - Vapaana annetut työaikakorvaukset % 0 % + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt % = Tehty vuosityöaika % Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaalivakuutus menoja. % teoreettisesta Työajan jakautuminen työpäivää 1000 % opettajat säännöllisestä euroa Palkkakustannuksista Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät - vähennetään koulutyön keskeytysaika (pl. Laskennallinen vuosiloma ja veso-päivät) = Teoreettinen säännöllinen vuosityöajasta vuosityöaika (työpäiviä) (rahapalkka) Vähennetään työpäivinä: - Laskennallinen vuosiloma-aika % % - Vuosiloma (rehtorit) % 41 1 % - Terveysperusteiset poissaolot % 60 1 % - Perhevapaat % 17 0 % - Koulutus % 34 1 % - Muut palkalliset poissaolot % 18 0 % - Muut palkattomat poissaolot % - 0 % = Tehty vuosityöaika % Henkilöstön koulutuspäiviä kertyi yhteensä 623 päivää, 3339 työtuntia. Koulutuspäivien lukumäärä edelliseen vuoteen verrattuna on lähes samassa tasossa.

19 19 5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Työvoimakustannukset kattavat työnantajan omalle henkilöstölle maksamat korvaukset tehdystä työstä. Palkkoihin lasketaan kaikki tehdyn ja ei-tehdyn työajan palkat ja korvaukset, joista maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksut on sisällytetty työvoimakustannuslukuihin. vuosi 2014 euroa Työvoimakustannukset yhteensä josta 1) Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajanpalkat Terveysperusteisten poissaolojen palkat, netto (Kelan ja vakuutusyhtiön korvarvaukset vähennetty) - Perhevapaiden palkat, netto Muut lakisääteisten/sopimus perusteisten poissaolojen palkat 2) Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöinvestoinnit - Työterveyshuolto, netto Työpaikkakahvitus (työnantajan tuki) Koulutus ja muu kehittäminen josta - koulutusajan palkat koulutuspalvelut

20 6. HENKILÖSTÖ SOPIMUSALOITTAIN JA PALKKAHINNOITTELULIITTEITTÄIN Henkilöstö (mukana kaikki) jakautui seuraavasti eri virka- ja työehtosopimusten piiriin: 20 KVTES 52 %, josta perhepäivähoitajien (kotona hoitavat) liitteeseen kuului 6 % OVTES 36 %, josta kansalaisopiston tuntiopettajien liitteeseen kuului 42 % Tekniset 9 % Tuntites 3 % KVTES Vakituisen henkilöstön jakautuminen palkkaliitteittäin % 99TAE010 Hinnoittelun ulkopuoliset, sopimuspalkka 3 99TAE020 Hinnoittelun ulkopuoliset kokonaispalkka 1 Liite 1 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö 16 Liite2 Sivistystoimen henkilöstö (ei opettajat) 5 Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö alle 1 Liite 4 Sosiaalihuollon henkilöstö alle 1 Liite 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajat lasten- 40 tarhanopettajat (ei kotona hoitavat perhepäivähoitajat) Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö 15 Liite 7 Maataloushenkilöstö - Liite 8 Muu henkilöstö mm. siivoojat ja muiden alojen peruspalvelutehtävät 10 Liite 12 Kotona hoitavat perhepäivähoitajat 8 7. VEROTUSKUNNAT vakituisessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä 83 % oli Saarijärveläisiä ja muualla asuvia oli loput 17 %. Naisista 11 % asui muualla. Muualla kuin Saarijärvellä kirjoilla olevat jakautuivat seuraavasti: Jyväskylä 33 Äänekoski 11 Karstula 6 Kannonkoski 4 Uurainen 4 Keitele 1 Kokkola 1 Konnevesi 1 Laukaa 1 Multia 1 Koko henkilöstöstä muualla kirjoilla olevia oli 21 %, josta naisten osuus oli 61 %.

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I

U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I U U D E N K A U P U N G I N K A U P U N K I Henkilöstöraportti 2013 Yhteistyötoimikunta 13.3.2014 Tarkastuslautakunta 24.3.2014 Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstöhallinnon organisaatio...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖHALLINTO KARVIAISESSA... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA SIJOITTUMINEN... 3 4. IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Työryhmän väliraportti

Työryhmän väliraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän väliraportti Nykytilan kuvaus Henkilöstöprosessit 14.1.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot