Espoon modernin taiteen museo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon modernin taiteen museo"

Transkriptio

1 Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23

2 Näyttelyohjelmisto Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide, euroopplinen 1900-luvun lun modernismi j suomlinen nykytide. Lue lisää sivu Cndice Breitz Stefn Bremer: + 37 vrjoss (Pipopää), Grnd Popo, Benin, Yksityiskokoelm. Eteläfrikklinen, Berliinissä suv vlokuv- j videotiteilij Cndice Breitz tuo EMMAn neljä keskeistä videoteostn King, Queen, Him j Her. Lue lisää sivu 8. Cndice Breitz, King EMMAPrize 2010 Kesällä EMMAss nähdään ensimmäisen EMMAPrize -kuvtidekilpilun 10 finlistin näyttely. Jok kolms vuosi järjestettävän kilpilun titeenljin on tällä kert vlokuvtide, j kilpiluun osllistutn 3-5 kuvn srjll. Kilpiluik päättyy Kiinlisen silkin trin Kiinlist silkkiä esittelevä näyttely keskittyy pukuihin, susteisiin j knkisiin, joist vnhimmt esimerkit ovt 5000 vuoden tk. Näyttely esittelee myös silkkiperhosen ksvtust, silkkituotnto, kudonttekniikoit j -välineitä Jorm Purnen Vlokuvtiteilij Jorm Pursen ljn näyttelyn pinopiste on uusiss teoksiss, mutt mukn on myös teoksi vrhisemmilt vuosilt. Jorm Purnen tunnetn pohjoisen misem kuvvist vlokuvteoksistn, joiss hän on lähestynyt misem käsitteellisistä lähtökohdist tuoden esiin ihmisen j kulttuurien jättämiä jälkiä luonnoss j historiss. Pysyvästi Kukk Pvilinen, Nimetön, mlus Sstmoisen säätiön tidekokoelm EMMAss on pysyvästi esillä Sstmoisen säätiön tidekokoelm. Kokoelmripustus uusiutuu huhtikuuss teemnäyttelyllä Puninen. Myös kuvtiteilij, kirjilij Hnnu Väisäsen suunnittelem ripustus Koirn j suden välissä on edelleen esillä. Lue lisää sivu 18.

3 Heikotti, mutt vin hetken EMMA Espoon modernin titeen museon tiedotuslehti Seurv lehti ilmestyy Kesäkuuss JULKAISIJA EMMA Espoon modernin titeen museo PÄÄTOIMITTAJA Leen Joutsenniemi TOIMITUSneuvosto Ari Krttunen, Päivi Krttunen, Nn Slin, Päivi Tlsm TAITTO Sttion MIR Oy PAInopikk ArtPrint Oy pinos: Osoitteenmuutokset, tilukset (lehti on mksuton) j plute: Ktselin junn ikkunst hollntilisen Eindhovenin kupungin näkymää vähän ennen kuin knsinvälinen rti julkisti World Design Cpitl tphtumn voittjn. Junst näkyi Eindhovenin yliopistorkennusten tyylikäs kokonisuus j vähän kuempn häämötti vnhn kupungin idylli. Heikotti, pkko myöntää. Eindhovenill tuntui olevn kikke, design-ktemi, tekninen yliopisto, vn Abbe -museo, Philips j TNO eli Alnkomiden soveltvn tutkimuksen järjestö. Lisäksi kupungin mhtinpurit Amsterdm j Rotterdm ntvt merkittävää sivusttuke. Melkein unohtui, mitä on Helsingillä, etenkin kun otetn npurit huomioon: Alto-yliopiston toimijt Tideteollinen korkekoulu, TKK (Otniemi, Espoo) j Kuppkorkekoulu. Isoj museoitkin on sopivsti: Kism, Ateneum, Helsingin kupungin tidemuseo j tott ki EMMA. Noki (Keilniemi, Espoo) ts vstnnee mukvsti Philipsiä muotoiltujen tuotteiden vlmistjn. Rti rtkisi kisn Helsingin j sen kumppnien Espoon, Vntn, Kuniisten j Lhden eduksi. Senhän me toki tiedämme, mutt kilpilun todellinen voitto rtke vst sitten, kun nähdään, mitä nämä kupungit svt ikn. Vuoteen 2012 sijoittuvt näyttelyt j tphtumt ovt välttämättömiä, mutt niitä tärkeämpiä ovt päätökset, joill Suomeen luodn iemp vhvempi suunnittelun kulttuuri. Se ei trkoit vin esteettisesti päteviä tuotteit, vn pljon kokonisvltisemp yhteiskunnn muotoilu. Kun järkiperäinen j kunis nitetn kestävälle kehitykselle, sdn koko Suomi, sen tide, tekniikk j tlous uuteen nousuun. Yksi nousun pienemmistä kätilöistä, Wirkkl-ktemi, liittyy EMMAn tulevisuuteen. Museon npuritontille kviltu ljennus ei trkoittisi vin designkokoelmien esittelyä j vihtuvien näyttelyiden ohjelm, vn rivkk toimint knsinvälisenä keskustelufoorumin. EMMAn lähikumppnit tässä työssä ovt Tpio Wirkkl Rut Bryk Säätiö sekä yhdysvltlinen The Chicgo Atheneum -museo knsinvälisine verkkostoineen. Kun toimintympäristö koostuu Altoyliopistost j liike-elämästä, viritetään inutltuinen voimkenttä mntieteellisesti hyvin pienelle lueelle. Museon yhteystiedot tkknness. Mrkku Vlkonen museonjohtj 3

4 Euroopn titeen velk Afriklle Elu-nmio, Ogoni-kns, hnkittu 1900-luvun luss. Nigeri, puu. Dnsmuseet, Stockholm Dnsmuseet- Musée Rolf de Mré Nmio, Songye-kns, Kongon demokrttinen tsvlt, puu j pigmentit. Pris, Musée du qui Brnly musée du qui Brnly, Photo Sndrine Expilly/Scl, Florence

5 Teemu Mäki: Voodoo Women (Three Genertions of Mmi Wt Voodoo Women: Adjovi, Ayb nd Np Gbgssi), 2009 öljy knklle, titeilijn omistuksess. Teksti Mrkku Vlkonen Nis- j miesludi, Hutjistrumpetit Kongon demokrttinen tsvlt, puu. Etnogrfisk museet, Stockholm Etnogrfisk museet, Tony Sndin Useimmt ovt vlmiit snomn, että Afrikn vikutus euromerikkliseen kulttuuriin ilmenee prhiten musiikiss. Kuvtide ei monelle tule edes mieleen, vikk 1900-luvun lun modernismi ei voi selittää ilmn Afrikn titeen vikutust. Modernismi tsen on luonut pelkistetyn, usein geometrisesti jäsennellyn muotokielen, jot pidämme viime vuosisdn länsimisen titeen keskeisenä svutuksen. Sen hedelmiä nutimme yhä. Tästä kulmst ktsottun Afrikn vikutus on vltv. EMMAn kevätkuden näyttely tutkii Euroopn kulttuurivelk Afriklle kolmell tp. Esittelemme merkittävän vlikoimn perinteistä länsifrikklist tidett smll kun setmme sen rinnkkin Euroopn modernistisen titeen knss. Afrikklist vlistust svt mm. rnsklinen j tshekkiläinen kubismi, skslinen ekspressionismi j venäläinen kubofuturismi. Myös suomliset modernistit kuten Gret Hällfors-Sipilä j Alvr Cwén ovt tässä joukoss mukn Suomlisten titeilijoiden vrhiset Afrikn mtkt suuntutuivt useimmiten mntereen pohjoisosiin. Akseli Gllen-Kllel sitä vstoin mtksi Kenin sti. Hänen Afrikk-iheiset teoksens ovt nykyisin hyvin tunnettuj, mutt kuk muist esimerkiksi Hugo Bckmnssonin ti Birger Crlstedtin Afrikn tuliisi. Historillinen ktsus luo tustn suomlisten nykytiteilijoiden esittelylle. Monet heistä kuten Stefn Bremer, Alvr Gullichsen j Teemu Mäki ovt vierilleet Beninissä sijitsevss suomlisess kulttuuri-instituutiss Vill Kross. Ull Rntnen puolestn on sunut pitkiä ikoj Keniss. Mtkustminen ei kuitenkn in ole trpeen. Mrik Mäkelä on mmentnut vikutteit frikklist tidett esittelevistä kuvist. Sn Afrikk herättänee mielikuvi, joist prhimmt ovt konkreettisi j omkohtisi, mutt uset stereotyyppisiä j virheellisiä. Titeen lit ei ole sen premmin. Yksi hrh on perinteisen frikklisen titeen slperäisyys j yksipuolinen uskonnollisuus. Sen kuvitelln olevn lähinnä sidoksiss pknllisiin noitmenoihin. Toinen yleinen tyypittely koskee titeen kollektiivisuutt. Ajtelln, että yksilöllisellä luovuudell ei ole ollut sij Afrikn titeess. Tosisiss piklliset j yksilölliset vihtelut ovt suuri. Lisäksi titeellist suoritust on rvioitu j rvioidn kriteerein, joiden vivhteiden määrä vetää hyvin vertoj länsimiselle tidekritiikille. Tiedon puute j kolonilismin siivittämä primitiivisyyden käsite on rkentnut ymmärryksen esteitä j vhvn toiseuden mielikuvn, mutt käännetäänpä kukoputki hetkeksi vstkkiseen suuntn. Jos luonnehdimme Euroopn tidett smn tpn kuin on perinteisesti kuviltu Afrikn tidett, voisimme todet: Tämä äitiä j lst esittävä puuveistos liittyy gllilisten heimojen piirissä yleiseen tikuskoon jumluuden neitseellisestä syntymästä. Veistoksell oletetn olevn mgisi voimi. Näistä voimist pääsevät osllisiksi ne, jotk ovt läpikäyneet knniblismiin viittvn initition. Joitkin kulttiin liittyviä legendoj on tllennettu kirjlliseen muotoon, mutt tvllisesti ne siirtyvät suullisen trdition plvontmenoj johtvien shmnien (heitä kutsutn piklliskielillä ppeiksi) välityksellä. Veistoksen pintkäsittely j venytetyt muodot viittvt Seine-joen keskijuoksulle. Ajoitus on epävrm, ehkä jälkeen jnlskun lkmisen. Vst 1800-luvun tiede pljsti eurooppliselle yleisölle, että ihmisen histori on tvttomn pitkä j moniviheinen. Drwinin oppi selvitti kuink menestyksekkäin eläinlji, ihminen, on kehittynyt, voittnut kilpilun j luonut kulttuurin. Ihmisissäkin hvittiin eroj, j kun ne liitettiin kuvitelmiin erilisist biologisist tsoist, muodostui käsitys lemmist roduist. Sillä perusteltiin erirvoisuutt j sumeilemtont hyväksikäyttöä. Vlkoinen rotu kulttuureineen julistutui luomkunnn kruunuksi, mutt joutui smll ihmettelemään omn kehityksensä suunt. Kehityksen myönteisyys ei ollut itsestään selvä j sitä vstn heitettiin rppion julistus, jtus, että tekninen, ylikypsä kulttuuri vie länsimisen ihmisen periktoon. Sen vikutukset koettiin fyysisten siruksien ohell psyykkisinä vivoin. Tätä hermojen kehitystä ei ihminen kestä, totesi Ksimir Leino esitelmässään1891. Rppion uhk pkotti etsimään vihtoehtoj, lkuperäistä ihmisyyttä, luonnonläheistä elämää j ihmisenä olemisen ydintä. Titeilijt j kirjilijt hkivt lkuperäisyyttä useimmiten lähituntumst kuten suomliset Vienn Krjlst ti Priisin tidemilm Bretgnest. Mutt mentiin myös Afrikkn j Tyynenmeren srille. On huomutettu, että muiden kulttuurien hyväksikäyttö titeess on yksi kolonilismin muoto. Asin toinen puoli on se, että tide on myös vnnut ymmärryksen j rvostuksen väyliä. Ne ovt osltn purkneet rsismin hrh j oikoneet vinoon mennyttä milmnkuv. Tässä piilee myös EMMAn näyttelyn snom. 5

6 Mrtti Aih: Srjst mtkmuistoj j koti-ikävä: M, 1985, bmbu, Helsingin kupungin tidemuseo. Akseli Gllen-Kllel, Kikuju-sotils, Yksityiskokoelm.

7 Teksti ilon niinikngs Khden museon Afrikk Kpn-nmio, Bule-kns, Norsunluurnnikko, puu. Dnsmuseet, Stockholm Dnsmuseet-Musée Rolf de Mré. Afrikn voim näyttelyyn liittyvää esineistöä löytyy myös Helinä Rutvrn museost, WeeGeen 2. kerroksest. Näyttelyyn liittyvät esineet on merkitty erikseen. Helinä Rutvrn Afrikk-kokoelmn voi tutustu museon ukioloikn sekä yleisöopstuksill sunnuntisin klo Museoss järjestetään j 5.3. klo koko perheelle sopivi työpjoj, joiss tutustutn nmioiden käyttöön Afrikss j vlmistetn omt nmiot. Keväällä on ohjelmss myös koululisille suunnttuj nmiopjoj. Helinä Rutvrn museo on erikoistunut Euroopn ulkopuolisiin kulttuureihin j kulttuurien väliseen vuorovikutukseen. Helinä Rutvr ( ) teki yli 40 vuoden ikn mtkoj eri puolille milm. Näiltä mtkoiltn hän keräsi runst esinettä, jotk muodostvt museon peruskokoelmn. Kokoelm on ryhmitelty neljään kulttuuripihn. Niissä esitellään tide-, rituli- j käyttöesineitä Länsi-Afrikst, Kkkois-Asist, ltinlisest Amerikst sekä islmilisen kulttuurin lueelt Pohjois-Afrikst j Lähi-idästä. Museon Länsi-Afrikk-kokoelm on Suomen ljin. Vnhimmt esineet ovt 1800-luvult j uusimmt 1990-luvult. Esillä on veistoksi, pukuj, koruj, soittimi j nmioit Norsunluurnnikolt, Kmerunist, Nigerist, Beninistä, Ghnst, Mlist, Guinest, Burkin Fsost j Seneglist. Kokoelm tustoitt sekä uskomusjärjestelmien muutost että yhteisöjen sosilisi rkenteit. Esineissä elävät niin luonnonuskontojen esi-isät j henget, trinoiden synnyttäjälinnut j myyttiset ihmisntiloopit kuin kirjuskontojen tuomt legendtkin Noon rkist lähtien. Antonin Procházk, Tytön pää, 1916, öljy knklle. Morvská glerie v Brnĕ.

8 Teksti Päivi Tlsm Wnn be str? Eteläfrikklinen, Berliinissä suv j työskentelevä vlokuv- j videotiteilij Cndice Breitz (s. Johnnesburg 1972) on knsinvälisesti tunnustettu titeilij, jonk teoksi nähdään EMMAss ensimmäistä kert Suomess. EMMAss ovt esillä musiikkiteokset King (A Portrit of Michel Jckson, 2005), Queen (A Portrit of Mdonn, 2005) sekä elokuvmilmn liittyvät uusimmt teokset Him ( ) j Her ( ). Teokset ovt moniknvisi, monumentlisi videoteoksi, joiden keskeinen teem on popmusiikki j identiteetin muotoutuminen. King on 16-knvinen j Queen 30-knvinen instlltio, j ne toteutettiin smll tvoin. Breitz löysi fnit lehti-ilmoitusten j nettisivujen kutt. Fnit sivt esittää Thriller- j Immculte Collection -lbumin mmttimisess levytysstudioss. He sivt pukeutu, miten hlusivt j päättää itse, minkälist mimiikk käyttivät. Tulokse- n syntyi uudelleenäänitetty versio Michel Jcksonin j Mdonnn lbumeist, joiden lkuperäinen tähtiesittäjä on läsnä teoksess vin fniens äänityksenä. Breitz näyttää teosten vull, miten popmusiikist voi tull fnin elämän keskipiste j miten kulttuuriteollisuus vikutt yhteiskuntmme. Him j Her -teoksiss esiintyy yksi näyttelijä eri rooleiss epälinerisess drmss. Teokset ovt rinnkkisi, 7-knvisi instlltioit, joiss Jck Nicholson nähdään 23 8

9 King (A Portrit of Michel Jckson), Kuvttu UFO Sound Studioss, Berliinissä, 7/ 2005 SING! Heittäydy sinäkin idolisi lulujen milmn EMMAss. Työpj Ilmeessä kevään jn yleisölle Nintendon Wii krokeluluohjelmi. Astu koppiin j päästä luljminäsi vlloilleen. eri elokuvroolissn yli 40 vuoden j Meryl Streep 28 roolissn yli 30 vuoden jlt. Roolihhmot esitetään keskustelemss keskenään, tuloksen on tiheätunnelminen j syvällinen dilogi. Teosten nimet viittvt englnnin kielen objektipronominiin. Näin roolihhmoist tulee ulkopuolinen hhmo, jok kohdist puheens Hänelle. Breitz sett näyttelijät psykologisiin kohtmisiin itsensä knss smll kun heidän kuvns kertutuvt seitsemällä näytöllä. Näyttelijöiden kutt Breitz tuo silmiemme eteen itsemme, kompleksisen j muuntuvisen henkilönä, jonk me kuitenkin onnistumme pitämään toimintkykyisenä j luomme illuusion siitä, että olemme johdonmukisi yksilöitä. Him j Her esittävät Hollywood-elokuvien kuuluisimpien j krismttisimpien näyttelijöiden roolihhmojen kutt miehen j nisen eri roolej, jotk heijstuvt ihmisen sisäisten j sosilisten pelkojen tustll. Breitz on onnistunut luomn smll intensiiviset teokset elokuvmilmn sukupuolikoodeist, jotk voi nähdä myös mssviihteen tustll. Cndice Breitzin teoksi kuuluu useisiin knsinvälisiin kokoelmiin j hänen yksityisnäyttelyitään on järjestetty museoiss j gllerioiss eri puolill milm. Näyttely on toteutettu EMMAn j Studio Breitzin yhteistyönä. 9

10 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Him, Kuv: Jens Ziehe, Berliini. 10 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Her, Kuv: Jens Ziehe, Berliini.

11 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Queen (A Portrit of Mdonn), Kuvttu Jungle Sound Studioss, Milnoss, 7/2005. Nimeni on Cndice Breitz kysymykset Leen Joutsenniemi, Pernill Wiik Jos sinun pitäisi tuntemttomlle esitellä, kuk on Cndice Breitz, mitä snoisit? Hei. Nimeni on Cndice Breitz. Miten sinust tuli titeilij? Se ei ole ihn selvää itsellenikään. Olet kotoisin Etelä-Afrikst, mikä kuulost näin pohjoisest näkövinkkelistä eksoottiselt. Näkyykö syntymäm titeesssi? Minuun vikutt mikä thns ympäristö joss olen. Olen sunut eri pituisi jnjksoj Johnnesburgiss, New Yorkiss, Chicgoss, Linzissä, Sn Antonioss, Tukholmss j Berliinissä. Mtkustn koko jn, noin lento vuosittin, niinpä Etelä-Afrikk on vin yksi työhöni vikuttvien miden joukost. En ole sunut siellä vuoden 1994 jälkeen. Kävit viime keväänä Suomess j EMMAss. Mitä pidit, minkälisen vikutelmn sit mst j museost? Olin Suomess vin 24 tunti, joten ei tuntuisi järkevältä kommentoid koko mt näin pikisen vierilun perusteell. EMMA j sen ystävällinen, mmttititoinen henkilökunt tekivät minuun myönteisen vikutelmn. Odotn kovsti, että sn työni esille EMMAn. Teoksisssi Queen (A Portrit of Mdonn) j King (A Portrit of Michel Jckson) olet kuvnnut Mdonnn j Michel Jcksonin fnej. Mikä fnin j idolin suhteess kiehtoo/kiinnost? Tähän kysymykseen s jokinen sen ktsoj omnlisens vstuksen teost kokiessn. Miksi luulet, että ihmisillä on trve 15 minuutin kuuluisuuteen? Ihmiset hluvt erottutu mssst, tehdä itsestään kuolemttomn, vikk vin tilpäisesti. Millinen on suhteesi titeilijn yleisöösi? En jttele olevni erilläni yleisöstä. En jttele yleisöä minun yleisönäni, vin yleisönä, j olen itse sen os, en sen ulkopuolell. Oletko itse Meryl Streepin j Jck Nicholsonin fni? Olen. Mikä on lempielokuvsi? Minull ei ole yhtä suosikkielokuv. Miksi populrikulttuuri? Kritisoitko vi ihnnoitko? Kumpkin. Smnikisesti. Ain. Intensiivisesti. Teoksesssi käytät tekniikkoj ssemblge, montge j redymde Miksi olet hlunnut käyttää juuri näitä? Löydetyn mterilin käyttäminen on niin pljon helpomp kuin mlminen ti piirtäminen, jotk kumpikin vtivt todellist tito. Kosk j miksi loit käyttää teoksisssi elävää kuv? Miksi ei? King j Queen teosten esiintyjät ovt mtöörejä. Miten vlitsit heidät j pikt joss nämä videot kuvttiin? Ilmoitimme kuvuksist kusskin kupungiss netissä, snomlehdissä, fliereill j julisteill etsien esiintyjiä. King kuvttiin Berliinissä, Sksss, viime vuosin kiihkeiden MJ fnien kotipikss. Queen kuvttiin Milnoss, Itliss. Ajttelin että olisi kiinnostv nt itlilis-merikklisell identiteetillään usein leikittelevä Mdonn tkisin itlilisille. 11

12 Enemmän irti titeest! oheisohjelmisto KEVÄT 2010 UUTTA! OPASTUKSET TYÖPAJAT TAIDEKUOHUT Tee rjest juhl ti vietä merkkipäivääsi EMMAss! Pirskhtelevn husk tekemistä ikuis- j yritysryhmille. Tutustutn näyttelyyn, työskennellään työpjss sekä nutitn yhdessäolost j kuohuvst. Kesto 1,5 h. Ryhmä mx. 20 hlöä. Hint menun hint. Vrus viim. 1 viikko ennen Tidekuohuj. Tuorein Eev-lehti kikille. TAIDEKAFFET Sfrikffet ikäihmisille. Vlmist eksoottinen kuppkssi j nuti khvist frikkliseen tpn! Tiistisin klo Ryhmäkoko mx. 15 hlöä/kert. Voit osllistu kerrn ti usemmin. Osllistumismksu 5 /kert. Ennkkoilmoittutuminen välisenä ikn. TAidETUNTI näkövmmisille Tutustutn oppn johdoll Sstmoisen säätiön tidekokoelmn. Kierroksen ikn mhdollisuus tunnustell teoksi. Hvintomterilin toimivt myös EMMAn opetuskokoelm Tidepkin teokset. Kesto 45 min. Ryhmäkoko 3-5 hlöä. Hint 45. Vrus on tehtävä kolme rkipäivää ennen opstust. Näyttelykeskus WEEGEEN KEsälEIRIT vuotiille Leireillä puuhtn, leikitään j liikutn kikiss Näyttelykeskuksen museoiss sekä Glleri Arniss j Espoon kuvtidekouluss. WeeGeen kesäleirit ovt löytöretkiä eri ikkusiin j pikkoihin. Lähde seikkiluun! Ilmoittutuminen lk 1.3. Lisätietoj: VARATTAVAT OPASTUKSET Ryhmäkoko mx. 25 henkilöä. Kesto 45 min., Tidevrtti 15 min. Hint 45 / l su 70 Vrus on tehtävä kolme rkipäivää ennen opstust. TAIDEVARTTI on tietoiskuminen opstus, jok tutustutt yhteen teokseen kerrlln. Ops on ryhmän käytettävissä vrtin jälkeen keskustelu j neuvont vrten. TAIDETUNTI on opstus vlittuun näyttelyyn. TAIDEHALTIJAN TUNTI on päiväkoti-ikäisille, lk. 4 v., suunnttu sdutusopstus. YLEisÖOPASTUKSET Kesto 45 min., Tidevrtti 15 min. Sisältyvät museolipun hintn. TAIDETUNTI luntisin klo 14 näyttelyssä Afrikn voim kolme näkökulm TAIDEVARTTI sunnuntisin klo 13 j 16 Teosvlinnt kevään näyttelyistä Afrikn voim kolme näkökulm ti Cndice Breitz TAIDEHALTIJAN TUNTI sunnuntisin klo 14 VARATTAVAT TYÖPAJAT Virkistyspäivä? Kevätretki? Synttärit? Tutustu näyttelyyn tekemällä itse! Alle 18-vuotit 80 / ryhmä. Aikuiset 100, l-su 120 / ryhmä. Hinnt sisältävät työpjopstuksen näyttelyssä j ohjtun työskentelyn mterileineen. Huomioithn pjkohtiset mksimiryhmäkoot. Tidehltijn pjkutsut vrttv 1 viikko ennen kutsuj, muut vrukset viimeistään kolme rkipäivää ennen. Ktso Tidekuohut j Tidekffet kohdst UUTTA! taidehltijn pjkutsut Tuo ystäväsi retkelle Afrikkn! Pjkutsuill vierilemme näyttelyssä, mlmme villejä eläinkuosej Viidkon kuviot -työpjss j nutimme juhl-terin Cfé WeeGeellä. Kesto 2 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Viidkon kuviot eksoottinen mlustyöpj päiväkodeille j lkouluille Kesto 1,5 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Suuremmt ryhmät (mx. 24) voidn puolitt j vrt kksi smnikist työpj j opst. Liikettä tilss liikettä j tiln käyttöä tutkiv työpj yläkouluille, lukioille j ikuisryhmille Trkstelemme nykytnssiss j skeittuksess trvittvi ominisuuksi mm. tnssij-koreogrfi Mikko Kllisen tietokonepelin Choreo/cut/grphicin kutt. Kesto 1,5 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Suuremmt ryhmät (mx. 24) voidn puolitt j vrt kksi smnikist työpj j opst. Vrukset j ilmoittutumiset: m pe klo 9 12, p. (09) EMMA on liikkumisesteetön. Plvelumme soveltuvt myös liikkumisesteisille j kehitysvmmisille. Opstukselle on mhdollisuus vrt käyttöön oppn ääntä vhvistv lite. Lisätieto: tule/svutettvuus.php Kuvtiteilij Snn Krlsson- Sutisnn performnssi j kehollinen mlustyöpj päiväkotiryhmille , 15.4., klo Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. MUUTOKSET MAHDOLLISIA

13 = lpsille suunntun ohjelmn merkki AVOIMET TYÖPAJAT Avoimet nonstop-työpjt ovt mksuttomi j soveltuvt kiken ikäisille. Alle kouluikäiset vnhempien seurss. Työpj Pletti, 1.krs j klo Mrsin mtkss. Mgneettityöpj Tidehltijoill vruus ktton -tphtumss klo Sfri pussiss Pinopjss vlmistetn Afrikk-iheisi pperikssej j klo Kuvtiteilij Snn Krlsson-Sutisnn performnssi sekä kehollinen mlustyöpj, mx. 15 hlöä klo j Elämän tilkkutäkki Ot mukn perheenjäsen ti ystävä. Prityöskentelynä toteutettv, yhteisiin muistoihin keskittyvä työpj Rkstu EMMAn -tphtumss. Työpjoihin mhtuu kumpnkin 10 hlöä, ryhmät täytetään spumis järjestyksessä. TAPAHTUMAT Sivusilmin Esityksellisiä tutkielmi Koirn j suden välissä -näyttelyssä Esitysjt: 2.3. klo 17, 3.3. j 4.3. klo 18, 6.3. klo 13 j 15, 7.3. klo 15 Toteutus: Metropoli AMK:n esittävän titeen koulutusohjelmn opiskelijt Ohjvt opettjt: Suss Lvonen, Metsälintu Phkinen j Reij Hirvikoski Ilmoittutuminen viim. 2 rkipäivää ennen esitystä vrusnumeroon. Mx. 25 hlöä/esitys. Vpit pikkoj voi kysyä myös ennen esitystä lippuksslt. Esitys sisältyy museolipun hintn. Tidehltijoill vruus ktton Lstentphtumss hypätään vruuteen, mennään kuukävelylle, kohdtn Drth Vder j ihmetellään Linnunrdn liftri. Viikonloppu täynnä vruusiheist tekemistä j näkemistä. Voit itsekin pukeutu vruusiheiseen suun! Rkstu EMMAn Tule nuttimn musiikkiesityksistä, runollisist kohtmisist, opstuksist j luovst työskentelystä! Yhteistyössä: Tpiol Sinfoniett S-siksomistjpäivinä j sisäänpääsy S-Etukortill 5 (norm. 10 ). LUENNOT Museolipun hinnll 9.3. klo Tutkijtohtori Krin Nikusen iheen fnikulttuuri j Cndice Breitzin näyttely Luento on os opettjien infotilisuutt, mutt voin myös muille sikkille klo 18 Koreogrfi Kenneth Kvrnström vie Oikotielle kokoelmteosten äärelle. Tule mukn! klo 18 Kuvtiteilij Mrjtt Tpiol kertoo titeestn näyttelytilss. Järj. EMMAn ystävät Tilttvt luennot Avuksi titeest yrityksille j yhteisöille Kiinnostko tide? EMMA trjo inutltuisen mhdollisuuden sd sintuntijoit yritysten tilisuuksiin. Kesto n. 45 min / 90 min. Hint 120 (sis. lv) EMMAn projektit tutuiksi kouluille Kiinnostko titeen j eri oppiineiden yhdistäminen? Espoolisen opettjn voit tilt museopedgogin kertomn EMMAn trjonnst omlle koululle. Kohderyhmä: opettjt, rehtorit Kesto n. 30 min. Mksuton. Tiedustele luentojen stvuutt vrusnumerost, trjoll rjoitettu määrä. OMIN PÄIN KOULUILLE OIKOTIET KOKOELMANÄYTTELYSSÄ Oikotiet-srjss on ilmestynyt neljä esitettä: Kierrätysreitti sekä Luluntekijän, Konservttorin j Tnssintekijän reitit. Esitteet ovt mksuttomi. ÄÄNIOPASTUKSET Koirn j suden välissä vie kuulijn mustn, vlkoisen j hrmn milmn kuvtiteilij, kirjilij Hnnu Väisäsen johdoll. Kielet: suomi, ruotsi, englnti, rnsk. Kesto: 15 min. SADUTUSTUOLI Kuvtiteilij Anu Tuomisen osllistv teos Kirjn knnet koivupuut - jtukset Austrliss sti esillä näyttelytilss. Opeinfo ti klo EMMA kertoo kevään näyttelyistä j pedgogisest ohjelmst. Krin Nikusen luento fnikulttuurist liittyen Cndice Breitzin näyttelyyn. Opstuksi Afrikn voim kolme näkökulm j Breitz - näyttelyihin. Ilmoittutumiset 3.3. mennessä vrusnumeroon. Tilisuus on opettjille ilminen j espoolisille opettjille pedgoginen iltpäivä. Verkotu titeeseen Tidemuseokoulu EMMA Opitiss klo Työvälineitä titeen j eri oppiineiden yhdistämiseen. Ilmoittutumiset mennessä vrusnumeroon. Tilisuus on suunnttu espoolisille opettjille j on heille mksuton pedgoginen iltpäivä. Yhteistyössä: Plmeni Alennukset pääkupunkiseudun kouluille kotisivuillmme. Oppitunti vlmistelevt opettjt pääsevät EMMAn ilmiseksi esim. OAJ:n kortti näyttämällä j ilmoittutumll lippukssll. Plveluit j lisätieto jk EMMA info, 1. krs. 13

14 Mikko Kllinen & The Compny: Choreo/cut/grphic sekä co-rottion² Tee om tnssivideosi EMMAss! Choreo/cut/grphic on teos, jok sett peljn koreogrfisen editoijn rooliin. Vlintkohdiss käyttäjä voi pyörittää tnssijhhmo, jolloin hän näkee lyhyitä välähdyksiä eri vihtoehtojen koreogrfist. Lopputuloksen jokisest pelitphtumst syntyy uniikki, kyseisen peljn leikkm co-rottion² -tnssivideon liikemilm tnssivideo. tutkii ihmisen kehon rottiomhdollisuuksi eli pyörimis- j kiertoliikkeitä. Ohjus/koreogrfi/tnssi: Mikko Kllinen Tnssij j kuvj toimivt teoksess Vuorovikutussuunnittelu: rytmisessä vuoropuheluss. Mrkku Nousiinen Kuvus: Hnnu-Pekk Vitikinen Ohjus: Mikko Kllinen / Musiikki: Girill Brs Hnnu-Pekk Vitikinen Käyttöliittymägrfiikk: Ull Kytönen Koreologinen nlyysi: Pul Slosri Lvstus: Jkko Kllinen Ohjelmointi: Jkko Tuos co-rottion² Mikko Kllisen & The Compnyn teokset Choreo/cut/crphic sekä co-rottion 2 pjtil Ilmeessä Vruksest myös Liikettä tilss -työpj nuorille j ikuisille Työpjss trkstelln nykytnssiss j skeittuksess trvittvi titoj mm. Choreo/cut/grphic -teoksen innoittmn. Kurkk: oheisohjelmisto/tyopjt.php Teksti: Mikko Kllinen Näyttelykeskus WeeGeen kesäleirit lpsille EMMA, KAMU Espoon KAUpUnginMUsEo, HElinä RAUtAvAARAn MUsEo, lelumuseo, KElloMUsEo, galleria AARni, Espoon KUvAtAidEKoUlU 14

15 nin, ohuvii een ku ll in l in Retu ss r htikuu Ann u h tn ij e il t e MA s vtit sä tuo u M is k E m i, n ist teutt tiin muvii tlon etin to myyn en luo k etik illt K i tulee n it Punin n n ii jo ii v, v u n uoh ltàn Cv istä. K rés B EMMA uviine h ulee P t o u k v n. isist nen. C njl. lke n 20.4 s esp o lt im v liko tilusv Ass! Alkon i EMM s ä ä v kipäi rjo merk MA t vietä i ille. t ä. EM lö h l sryhm h 0 y 2 u it j. r x y t j s rje 0493 uiskoko m Tee ) 8163 istä ik yhmä tekem, p. (09,5 h. R o k t 9 s s Ke klo n hu m pe htelev ukset: r pirsk v j stelut Tiedu Kuohuv MMA! E hut o Tideku.VTFPJEFO KB OjZUUFMZKFO NBBJMNB G `m e g kk\\bj` \c dpjk\e `ckx Tidett, tieto, histori, kulttuuri, mkuj, tuoksuj, värejä j tphtumi. Mksuton sisäänpääsy ke to klo 18 20! Avoinn ti klo 11 18, ke to klo 11 20, pe su klo 11 18, m suljettu. Liput 10/8 E, lle 18- j yli 70-vuotit ilmiseksi. Kesäukioloik ti pe klo 11 18, l su klo Ahertjntie 5, Tpiol, Espoo. EMMA KAMU Helinä Rutvrn museo Suomen kellomuseo Leikkilinn Cfé WeeGee WeeGee Shop 8IA<JK8 >LC;B8EK nnn%\jgff%ô&blckklli`b\jblj KXg`fcX# Blckklli`Xlb`f )# ')('' <jgff# gl_% '0 /(-,',( 15

16 Antti Virmvirt eläytyi Dlín persoonn Enigmss vuonn Kuv: Ari Krttunen Titeilijn tkinliepeessä lpset kohtsivt Clude Monet n, jot esitti Jmi Hyttinen. Kuv: Nn Slin Sivusilmin EMMAss Museodrm vie mtklle tunteeseen j litjuntn Teksti Ktj Koskel SIVUSILMIN - Esityksellisiä tutkielmi EMMAss: ti 2.3. klo 17, ke 3.3. j to 4.3. klo 18, l 6.3. klo 13 j 15, su 7.3. klo 15 Vr pikksi viim. kksi rkipäivää ennen esitystä, m pe klo 9 12, p. (09) Yhteistyössä: Esittävän titeen koulutusohjelm EMMAn keväässä nähdään Metropoli Ammttikorkekoulun esittävän titeen opiskelijoiden Sivusilmin-esityssrj. Esitykset tphtuvt Koirn j suden välissä -näyttelyssä j sikkt pääsevät seurmn niitä museolipun hinnll. Yleisö on osllistunut innoll EMMAn drmllisiin vuksiin jo prin vuoden jn. Ki Lehtisen j Antti Virmvirrn loppuunmyydyssä Enigmss museoviert temputuivt Slvdor Dlín surrelistiseen milmn. Clude Monet tuli lpsille tutuksi Titeilijn tkinliepeessä -kierroksill, jotk tehtiin yhteistyössä Tetteri Hevosenkengän knss. Sstmoisen säätiön tidekokoelmn puolell Ktri Kuppln ohjm Äänistä punottu -esitys toi teosten rinnlle runot j musiikin. Miksi EMMAss myös vuonn 2010 kuljetn drmn poluill? Asist keskustelivt Metropolin esittävän titeen koulutusvstv, Sivusilmin-esitysten ohjv opettj Suss Lvonen j EMMAn oheisohjelmistost vstv museolehtori Nn Slin. Suss Lvonen: Kuvtiteess on smnlisi rkenteit kuin näyttämötilnteess, kultiset leikkukset j jännite. Mitkä sit synnyttävät sen, että kokij voi ott kiinni hetkestä, jok on viritetty Olemme opiskelijoiden knss lähdössä tutkimusmtklle Koirn j suden välissä -näyttelyyn, tiln j tekijöihin. On myös pedgogisesti plkitsev, että opiskelijt svt tieto kuvtiteest j toislt luovt uutt j kokemuksellist, jonk sitten voivt jk yleisölle. Nn Slin: Moni ehkä pohtii, eikö kuvtide sellisenn riitä. Mitä lisärvo ti merkityksiä drmesitys voi mielestäsi tuod kuvtiteeseen? SL: Jokinen tidelji on toki sinällään rvoks, mutt vuoropuhelu ljent näkökulm. Usein knnmme tidenäyttelyssä tunnekokemuksi hiljisesti itsessämme j teoksen äärellä stt tull sellinen olo, että voi kun sisin ilmist, tuod esiin tämän tunteeni ti vstt jollkin toisell tideteoll. Mikä sen ihnmp kuin ott toisen lueen estetiikst jotkin? Trkoitus ei tietenkään ole stu päälle, vn herkistyä j hvinnoid. NS: EMMAss koemme, että juuri drm on yksi välineistä, jonk kutt kuvtide voi lk vutu. Hlumme trjot yleisölle keinoj j välineitä keskustell teosten knss sekä nt jokiselle kävijälle til löytää se om juttu titeest. Tähän prhimmilln titeen ljien yhdistämisellä päästään. Elämyksellinen, omn itsen j tunteen kutt koukuttminen herättää usein myös tiedonhlun. SL: Toivon, että kävijän olisi helppo stu Sivusilmin-esitykseen. Luomme sellisen elämyksellisen mtkn, joss Koirn j suden välissä -näyttely s vielä toisen kerroksen j dilogin rinnlleen. Esitystide on jtkumo: trin jtkuu j luo uusi intuitiivisi ti litjuisi hetkiä. Mtkn koettun museoviers voisi jtell, että ihn. Ihn, että olen snut koke tämän! 16

17 Leen Turpeinen Läheinen kontkti Teksti Liis Smeds Espoon keskukseen 1970-luvull muodostuneen, uuden hllinnollisen keskuksen merkittävyyttä hluttiin korost ulkoveistoksell, jok sijoitettisiin 1979 vlmistuneen Vltuustotlon eteen, sitä j kupungintlo yhdistävälle toriukelle. Kuvnveistokilpilu julistettiin , j kilpiluohjelmn mukn se oli suunnttu espoolisille titeilijoille. Plkintolutkunnn puheenjohtjn toimi sivistystoimen puliskupunginjohtj Muri Alsri j muin jäseninä olivt kupunginrkkitehti Heikki Heinonen, kuvtidesihteeri Tuul Krjlinen (sihteeri) sekä Suomen Kuvnveistäjäliiton edustjin kuvnveistäjät Toivo Jtinen j Terho Skki. Määräikn mennessä spui 16 ehdotust j plkintolutkunt julkisti voittjt I plkinnon si Leen Turpeisen (s. 1941) ehdotus Läheinen kontkti, II plkinnon Kuko Räsäsen (s. 1926) Sukkul j III plkinnon Kri Juvn (s. 1939) Itsensä rkentj. Tunnustusplkinnon si Mrkku Kitul ( ) ehdotukselln Ikkun tulevisuuteen. Perusteluissn plkintolutkunt kiinnitti huomiot voittneen ehdotuksen intiimiyttä j läheisyyttä korostvn ilmeeseen. Se piti sitä myös jok tholt hllittun kokonisuuten. Vrhiskeväällä 1979 Turpeinen rkensi Niittykummuss sijitsevn kotins pihlle krihllin, jonne hän kokosi styroksist Läheisen kontktin kokoisen kppleen, noin 2 x 3 x 1,5 m. Sen jälkeen lkoi hids j trkk muokkusvihe mm. sähköleikkurill. Tlveen mennessä Läheinen kontkti si lopullisen muotons, j kuljetettiin kuorm-uton lvll Kärkkäisen tidevlimolle Kellokoskelle. Se vlettiin pronssiin titeilijn vlvonnss j vustuksell j pint käsiteltiin mm. hiomll j ptinoimll. Pljstustilisuus pidettiin Vltuustotloll Turpeisen plkintolutkunnlle jättämän selostuksen mukn Läheinen kontkti symboloi Espoon ihmisläheistä miljöösuunnittelu. Hän on kuvnnut Espoon äidin helmss leikkiväksi lpseksi. Veistoksen plstisen pehmeät muodot j himmeästi hohtv, sileä pint lisäävät tunnett äidin j lpsen välisestä lämmöstä j läheisyydestä. Titeilijn usein käyttämän tsisen pinnn lähtökohdt kumpuvt lpsuudest, kyntöurn hioutuneest siiven lppeest, jonk sileyttä hän pikkutyttönä ihili. Kun tutkiskelee lähemmin Läheistä kontkti, voi nisfiguurin pohkeist löytää urn muotoj. Kuvnveistäjä Kuko Räsäseltä tilttiin Vltuustotlon lämpiön seinään j kiteeseen betoniset reliefit Liikettä tilss j istuntoslin oviin messingistä j kuprist tehdyt reliefit. Tidemlri Ernst Mether-Borgströmiltä ( ) tilttiin istuntosliin kksi suurt mlust Rkoilu j Eheytyminen, molemmt noin 4 m x 2,5 m. Sekä reliefit että mlukset vlmistuivt Kupunki tilsi 1981 Kuko Räsäseltä Sukkuln Espoonlhden kuppopiston, nykyisen Espoon liiketlousinstituutin, pih-lueelle. 17

18 Punsiirtymä on tähtitieteen termi, jok viitt objektiin, jok liikkuu yhä nopemmin trkkilijst etäämmäs, muuttuen yhä punertvmmksi j vikemmin määriteltäväksi. Kuvtitelij Petri Eskelinen teoksestn Puninen kevään 2010 teemnäyttely Sstmoisen säätiön tidekokoelmst Teksti Päivi Krttunen KUVAT Ari Krttunen EMMAn vjisten yhteydessä lokkuuss 2006 museon pysyvä kokoelm, Sstmoisen säätiön tidekokoelm esittäytyi ljsti j monipuolisesti yleisölle. Avjisnäyttely on pääpiirteissään edelleen nähtävissä EMMAss, sen jälkeen muutoksi on toteutettu pienempien teemkokonisuuksien muodoss. Ritti si uuden vlokuvripustuksen keväällä 2008 j Sliss vttiin hrmn skl tutkilev teemnäyttely Koirn j suden välissä säätiön perustmisen 40-vuotisjuhln merkeissä mrrskuuss Yksi kokoelmn historillisen, 1910-luvult lkvn osn tunnusmerkki on mrrskuulisuus, jonk erääksi ttribuutiksi mielletään usein murretut mn värit. Lähtökoht kevään 2010 uuteen pienimuotoiseen teemkokonisuuteen nousi kysymyksestä, mikä on kokoelmn väri. Mihin tulln mn punruskeist sävyistä kun lähestytään kokoelmn nykytiteen osuutt? Millisi punisi teoksi kokoelmn kuuluu vuonn 2010? Sieltä löytyy vikkp vlokuvtiteilij Tiin Itkosen eskimotyttö Agtnnguq Pohjois-Grönlnnist, kuvtiteilij Elin Merenmiehen slperäinen kvrelli Grnny, kuvnveistäjä Petri Eskelisen instlltio Punsiirtymä ti tidemlri Kukk P- vilisen viemäriputken innoittm mlus Nimetön. Näyttelyn teokset ilmentävät kokoelmn moni vivhteit tidemlri Birger Crlstedtist tekstiilititeilij Kristiin Wiherheimoon, tidemlri Leen Luostrisest vlokuvtiteilij Anni Leppälään. Eriikisten j eri tvoin toteutettujen kokoelmteosten yhteinen nimittäjä tänä keväänä on PUNAINEN. Huhtikuuss sitten nähdään, onko väriteoreetikko Johnnes Itten oikess totemuksessn, että punornssi kiihdyttää verenkierto! 18

19 Elin Merenmies, Grnny, kvrelli pperille Petri Eskelinen, Punsiirtymä, instlltio Minun hluni plt Grönlntiin on mieletöntä. -- Kuulen viikoittin uutisi Thulest...minulle kerrotn myös milloin Agtnnguqill on syntymäpäivät ti milloin Svissivikin vnhin on tullut Qnqiin vierilulle. Vlokuvtitelij Tiin Itkonen teoksess Inughuit Tiin Itkonen, Agtnnguq, Svissivik, vlokuv

20 Luokkretkipäivä WeeGeellä WeeGeen viiden erilisen museon retkipäiväpketit trjovt kiinnostvi kokemuksi l- j yläkoululisille. Työpj- j opstusvihtoehdoist voi koot omlle koululisryhmälle mieluisn kokonisuuden. louns + 2 x pj/opstus 10 euro/hlö (opettj veloituksett) louns + 3 x pj/opstus 15 euro/hlö (opettj veloituksett) Ktso vihtoehdot: Vrukset j lisätiedot: ti EMMAPrize 2010 EMMAn, Tpiol-ryhmän sekä Tidemuseo EMMAn ystävät ry:n vlokuvtidekilpilun kilpiluik jtkuu skk. Kilpilun plkintosummn euro lhjoitt Tpiol-ryhmä. Kymmenen finlistin töistä järjestetään näyttely EMMAss kesällä Finlistit julkistetn 9.4. Ktso kilpiluohjelm: Sävelten j titeen Tpiol -pketti Puutrhkupunki Tpiol Espooss herkuttelee tänä kesänä kulttuurill j rkkitehtuurill, kun 25. juhlvuottn viettävä Urkuyö j Ari -festivli pidetään Arno Ruusuvuoren suunnittelemss Tpioln kirkoss, ivn Sokos Hotel Tpiol Grdenin npuriss. Urkuyö j Ari -festivli trjo tunnelmllisi musiikkielämyksiä, j tidemuseo EMMA j Gllen-Klleln Museo vievät vierilijn titeen mielenkiintoiseen milmn. Hint lk. 71,50 / hlö / 2hh S-Etukortill (ilmn kortti lk. 83 / hlö / 2hh) Urkuyö j Ari -festivlin konsertti Tpioln kirkoss to klo 21 (kesto n. 1 t 15 min) pääsylippu EMMAn j WeeGeelle pääsylippu Gllen-Klleln Museoon 1 vrk yöpyminen Sokos Hotel Tpiol Grdeniss (sis. mjoituksen, herkullisen buffet-miisen, mu- j/ti iltsunn sekä kuntoslin j uim-ltn vpn käytön) Tidehltijn tunnill tutustutn näyttelyyn j trinoidn yhdessä. Kuv: Veer Jlv. Tpiollle om esite Mineiks puutrhkupunki Tpiol trjo tekemistä niin kulttuurin suurkuluttjlle kuin himoshoppjllekin. Tpiol on snut omn esitteen, jost löytyvät lueen krtt, kulttuurikohteet sekä kikki plvelut minigolfist rvintoloihin. Suunnitteletko mtk EMMAn j Tpioln? Voit tilt esitteitä ennkkoon: Kieliversioit on suomi j englnti. EMMA-bussi liikenteessä Kuluvn vuoden pääkupunkiseudun bussiliikenteessä, pääsiss linjoill 106 j 110 Kmpist Tpioln, j EMMA-bussi. Bussi komistvt titeen eri tyylisuunti ilmentävät logot on suunnitellut j toteuttnut grfikko Timo Mänttäri. Voimss torstisin Vrukset: Sokos Hotels Myyntiplvelu puh , m pe

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2.

Kieli, merkitys ja logiikka, kevät 2011 HY, Kognitiotiede. Vastaukset 2. Kieli, merkitys j logiikk, kevät 2011 HY, Kognitiotiede stukset 2. ** Kikiss utomteiss lkutil on. 1.. nn äärelliset utomtit luseille (1-c), jokiselle omns. (1).. c. q3 q4 q3 q4 q5 q6. Muodost äärellinen

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379

Galleria Uusitalo. E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi GSM 040-547 5379 Galleria Uusitalo Lönnrotinkatu 15, 00120 Helsinki tel. (09) 4780 0850 fax (09) 4780 0851 AVOINNA ti pe 11 17 la su 12 16 OPEN Tue Fri 11 17 Sat Sun 12 16 E-mail: marjukka@galleriauusitalo.inet.fi www.galleriauusitalo.fi

Lisätiedot

Sinilause ja kosinilause

Sinilause ja kosinilause Siniluse j kosiniluse GEOMETRI M3 Mikäli kolmion korkeus j knt tiedetään, voidn pint-l lske. Esimerkki: Lske kolmion l, kun 38 kulmn viereiset sivut ovt 8, j 6,8. Nyt knt tiedetään, korkeutt ei! 38 8,

Lisätiedot

Viittomakielten fonologisista prosesseista

Viittomakielten fonologisista prosesseista Viittomkielten fonologisist prosesseist Tommi Jntunen Helsingin yliopisto Yleisen kielitieteen litos tjjntun@ling.helsinki.fi Seurvss esitellään joitkin tyypillisimpiä fonologisi prosessej viitotuiss kielissä.

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE

SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 33 09.06.2015 SYDÄNKATETRISAATIOLABORATORION RÖNTGENLAITTEISTON JA SYDÄNKATETRISAATION MITTAUSLAITTEISTON HANKINTA MEILAHDEN TORNISAIRAALAN SYDÄNTUTKIMUSOSASTOLLE HYKS

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS 0 MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 30 PISTEYTYSKOKOUS 0 ) Sijoitetn x 0 Rtkistn = 0/04,0000 b) Jos neliön sivu on s, niin lävistäjä on s Ehto: s 6 s + s = 6, s 6 3 4s 6,70, joten piiri ) Suorn yhtälö

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Unelma hyvästä Joulusta

Unelma hyvästä Joulusta Esite voimss jksoill 15-17/2015 23.10.-29.12.2015 Unelm hyvästä Joulust Aut SOS-Lpsikylää uttmn YOUR DREAMS OUR INSPIRATION TM Hengitämme sm ilm Eräänä tlvisen iltpäivänä tein lähtöä töistä kotiin, kun

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon.

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon. 5. Prbeli Prbelikin on sellinen pistejoukko, jok määritellään urkäsitteen vull. Prbelin jokinen piste toteutt erään etäissehdon. ********************************************** MÄÄRITELMÄ : Prbeli on tson

Lisätiedot

Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. Viivaintegraali: "Pac- Man" - tulkinta. "Perinteisempi" tulkinta: 1D 3/19/13

Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Viivaintegraali: Pac- Man - tulkinta. Perinteisempi tulkinta: 1D 3/19/13 Viivintegrli: "Pc- Mn" - tulkint Otetn funk:o f(,), jok riippuu muudujist j. Jokiselle, tson pisteellä funk:oll on siis joku rvo. Tpillisiä fsiklis- kemillisi esimerkkejä voisivt oll esimerkiksi mss:hes

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 %

Ruokakauppa. Tavallista parempi. Katso itsenäisyyspäivän 6.12. kauppakohtaiset aukioloajat k-supermarket.fi. -24 % Etu K-Plussa-kortilla -21 % VK 49/15, UUSIMAA Tvllist prempi Ruokkupp hyvää itsenäisyyspäivää Ktso itsenäisyyspäivän 6.12. kuppkohtiset ukiolojt k-supermrket.fi -21 % KG 599 HK Ryipos kinkkurull nhton, tuoresuolttu n. 2-4 RS 599HK

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi

Ruokakauppa. Tavallista parempi VK 49/15, VARSINAIS-SUOMI, 2k Tvllist prempi Ruokkupp hyvää itsenäisyyspäivää Ktso itsenäisyyspäivän 6.12. kuppkohtiset ukiolojt/ se självständighetsdgens 6.12 butiksvis öppettidern k-supermrket.fi -21

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Noodin käyttöliittymäkuvaukset Eeva Meltio

Noodin käyttöliittymäkuvaukset Eeva Meltio Noodin käyttöliittymäkuvukset Eev Meltio 3.8.2009 Näkymät: 1. 2. Luo teksti: Vpn tekstin kirjoittminen 3. Kirjoit uusi henkilö: Henkilökuvuksen kirjoittminen 4. Tehtävät-etusivu: Vetäjän ntmt tehtävät

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA

EHDOTUKSESSA KORTTELIN POHJOISOSAAN RAKENNETAAN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VANHOJA PUURAKENNUKSIA "ISO-PIETRI" EHDOTUKSESS KORTTELIN POHJOISOSN RKENNETN IIIKERROKSINEN YMPÄRISTÖN VNHOJ PUURKENNUKSI KUNNIOITTV PERINNETLO SEKÄ III-V-KERROKSINEN, JULKISIVULTN RPTTU KERROSTLO. UUDISRKENNUSTEN LÄHTÖKOHTN

Lisätiedot

7 Funktiosarjoista. 7.1 Funktiosarjojen suppeneminen

7 Funktiosarjoista. 7.1 Funktiosarjojen suppeneminen 7 Funktiosrjoist 7. Funktiosrjojen suppeneminen Seurvksi trkstelln srjoj, joiden termit ovt (lukujen sijst) jollkin välillä I määriteltyjä funktioit. Täsmällisemmin funktiosrjll (ti lyhyemmin srjll) trkoitetn

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Syksy 2017 VILLA ARTTU SYKSY 2017 OHJELMA VILLA ARTUN NÄYTTELYT Yhdessä Together 4.10.2017 19.1.2018 Villa Artun galleria ja käytävägalleria A Game. Petr Tichshenko

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot