Espoon modernin taiteen museo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon modernin taiteen museo"

Transkriptio

1 Espoon modernin titeen museo 1 10 Afrikn voim Cndice Breitz På svensk s. 22 In english p. 23

2 Näyttelyohjelmisto Afrikn voim Kolme näkökulm Näyttelyssä kohtvt perinteinen frikklinen veistotide, euroopplinen 1900-luvun lun modernismi j suomlinen nykytide. Lue lisää sivu Cndice Breitz Stefn Bremer: + 37 vrjoss (Pipopää), Grnd Popo, Benin, Yksityiskokoelm. Eteläfrikklinen, Berliinissä suv vlokuv- j videotiteilij Cndice Breitz tuo EMMAn neljä keskeistä videoteostn King, Queen, Him j Her. Lue lisää sivu 8. Cndice Breitz, King EMMAPrize 2010 Kesällä EMMAss nähdään ensimmäisen EMMAPrize -kuvtidekilpilun 10 finlistin näyttely. Jok kolms vuosi järjestettävän kilpilun titeenljin on tällä kert vlokuvtide, j kilpiluun osllistutn 3-5 kuvn srjll. Kilpiluik päättyy Kiinlisen silkin trin Kiinlist silkkiä esittelevä näyttely keskittyy pukuihin, susteisiin j knkisiin, joist vnhimmt esimerkit ovt 5000 vuoden tk. Näyttely esittelee myös silkkiperhosen ksvtust, silkkituotnto, kudonttekniikoit j -välineitä Jorm Purnen Vlokuvtiteilij Jorm Pursen ljn näyttelyn pinopiste on uusiss teoksiss, mutt mukn on myös teoksi vrhisemmilt vuosilt. Jorm Purnen tunnetn pohjoisen misem kuvvist vlokuvteoksistn, joiss hän on lähestynyt misem käsitteellisistä lähtökohdist tuoden esiin ihmisen j kulttuurien jättämiä jälkiä luonnoss j historiss. Pysyvästi Kukk Pvilinen, Nimetön, mlus Sstmoisen säätiön tidekokoelm EMMAss on pysyvästi esillä Sstmoisen säätiön tidekokoelm. Kokoelmripustus uusiutuu huhtikuuss teemnäyttelyllä Puninen. Myös kuvtiteilij, kirjilij Hnnu Väisäsen suunnittelem ripustus Koirn j suden välissä on edelleen esillä. Lue lisää sivu 18.

3 Heikotti, mutt vin hetken EMMA Espoon modernin titeen museon tiedotuslehti Seurv lehti ilmestyy Kesäkuuss JULKAISIJA EMMA Espoon modernin titeen museo PÄÄTOIMITTAJA Leen Joutsenniemi TOIMITUSneuvosto Ari Krttunen, Päivi Krttunen, Nn Slin, Päivi Tlsm TAITTO Sttion MIR Oy PAInopikk ArtPrint Oy pinos: Osoitteenmuutokset, tilukset (lehti on mksuton) j plute: Ktselin junn ikkunst hollntilisen Eindhovenin kupungin näkymää vähän ennen kuin knsinvälinen rti julkisti World Design Cpitl tphtumn voittjn. Junst näkyi Eindhovenin yliopistorkennusten tyylikäs kokonisuus j vähän kuempn häämötti vnhn kupungin idylli. Heikotti, pkko myöntää. Eindhovenill tuntui olevn kikke, design-ktemi, tekninen yliopisto, vn Abbe -museo, Philips j TNO eli Alnkomiden soveltvn tutkimuksen järjestö. Lisäksi kupungin mhtinpurit Amsterdm j Rotterdm ntvt merkittävää sivusttuke. Melkein unohtui, mitä on Helsingillä, etenkin kun otetn npurit huomioon: Alto-yliopiston toimijt Tideteollinen korkekoulu, TKK (Otniemi, Espoo) j Kuppkorkekoulu. Isoj museoitkin on sopivsti: Kism, Ateneum, Helsingin kupungin tidemuseo j tott ki EMMA. Noki (Keilniemi, Espoo) ts vstnnee mukvsti Philipsiä muotoiltujen tuotteiden vlmistjn. Rti rtkisi kisn Helsingin j sen kumppnien Espoon, Vntn, Kuniisten j Lhden eduksi. Senhän me toki tiedämme, mutt kilpilun todellinen voitto rtke vst sitten, kun nähdään, mitä nämä kupungit svt ikn. Vuoteen 2012 sijoittuvt näyttelyt j tphtumt ovt välttämättömiä, mutt niitä tärkeämpiä ovt päätökset, joill Suomeen luodn iemp vhvempi suunnittelun kulttuuri. Se ei trkoit vin esteettisesti päteviä tuotteit, vn pljon kokonisvltisemp yhteiskunnn muotoilu. Kun järkiperäinen j kunis nitetn kestävälle kehitykselle, sdn koko Suomi, sen tide, tekniikk j tlous uuteen nousuun. Yksi nousun pienemmistä kätilöistä, Wirkkl-ktemi, liittyy EMMAn tulevisuuteen. Museon npuritontille kviltu ljennus ei trkoittisi vin designkokoelmien esittelyä j vihtuvien näyttelyiden ohjelm, vn rivkk toimint knsinvälisenä keskustelufoorumin. EMMAn lähikumppnit tässä työssä ovt Tpio Wirkkl Rut Bryk Säätiö sekä yhdysvltlinen The Chicgo Atheneum -museo knsinvälisine verkkostoineen. Kun toimintympäristö koostuu Altoyliopistost j liike-elämästä, viritetään inutltuinen voimkenttä mntieteellisesti hyvin pienelle lueelle. Museon yhteystiedot tkknness. Mrkku Vlkonen museonjohtj 3

4 Euroopn titeen velk Afriklle Elu-nmio, Ogoni-kns, hnkittu 1900-luvun luss. Nigeri, puu. Dnsmuseet, Stockholm Dnsmuseet- Musée Rolf de Mré Nmio, Songye-kns, Kongon demokrttinen tsvlt, puu j pigmentit. Pris, Musée du qui Brnly musée du qui Brnly, Photo Sndrine Expilly/Scl, Florence

5 Teemu Mäki: Voodoo Women (Three Genertions of Mmi Wt Voodoo Women: Adjovi, Ayb nd Np Gbgssi), 2009 öljy knklle, titeilijn omistuksess. Teksti Mrkku Vlkonen Nis- j miesludi, Hutjistrumpetit Kongon demokrttinen tsvlt, puu. Etnogrfisk museet, Stockholm Etnogrfisk museet, Tony Sndin Useimmt ovt vlmiit snomn, että Afrikn vikutus euromerikkliseen kulttuuriin ilmenee prhiten musiikiss. Kuvtide ei monelle tule edes mieleen, vikk 1900-luvun lun modernismi ei voi selittää ilmn Afrikn titeen vikutust. Modernismi tsen on luonut pelkistetyn, usein geometrisesti jäsennellyn muotokielen, jot pidämme viime vuosisdn länsimisen titeen keskeisenä svutuksen. Sen hedelmiä nutimme yhä. Tästä kulmst ktsottun Afrikn vikutus on vltv. EMMAn kevätkuden näyttely tutkii Euroopn kulttuurivelk Afriklle kolmell tp. Esittelemme merkittävän vlikoimn perinteistä länsifrikklist tidett smll kun setmme sen rinnkkin Euroopn modernistisen titeen knss. Afrikklist vlistust svt mm. rnsklinen j tshekkiläinen kubismi, skslinen ekspressionismi j venäläinen kubofuturismi. Myös suomliset modernistit kuten Gret Hällfors-Sipilä j Alvr Cwén ovt tässä joukoss mukn Suomlisten titeilijoiden vrhiset Afrikn mtkt suuntutuivt useimmiten mntereen pohjoisosiin. Akseli Gllen-Kllel sitä vstoin mtksi Kenin sti. Hänen Afrikk-iheiset teoksens ovt nykyisin hyvin tunnettuj, mutt kuk muist esimerkiksi Hugo Bckmnssonin ti Birger Crlstedtin Afrikn tuliisi. Historillinen ktsus luo tustn suomlisten nykytiteilijoiden esittelylle. Monet heistä kuten Stefn Bremer, Alvr Gullichsen j Teemu Mäki ovt vierilleet Beninissä sijitsevss suomlisess kulttuuri-instituutiss Vill Kross. Ull Rntnen puolestn on sunut pitkiä ikoj Keniss. Mtkustminen ei kuitenkn in ole trpeen. Mrik Mäkelä on mmentnut vikutteit frikklist tidett esittelevistä kuvist. Sn Afrikk herättänee mielikuvi, joist prhimmt ovt konkreettisi j omkohtisi, mutt uset stereotyyppisiä j virheellisiä. Titeen lit ei ole sen premmin. Yksi hrh on perinteisen frikklisen titeen slperäisyys j yksipuolinen uskonnollisuus. Sen kuvitelln olevn lähinnä sidoksiss pknllisiin noitmenoihin. Toinen yleinen tyypittely koskee titeen kollektiivisuutt. Ajtelln, että yksilöllisellä luovuudell ei ole ollut sij Afrikn titeess. Tosisiss piklliset j yksilölliset vihtelut ovt suuri. Lisäksi titeellist suoritust on rvioitu j rvioidn kriteerein, joiden vivhteiden määrä vetää hyvin vertoj länsimiselle tidekritiikille. Tiedon puute j kolonilismin siivittämä primitiivisyyden käsite on rkentnut ymmärryksen esteitä j vhvn toiseuden mielikuvn, mutt käännetäänpä kukoputki hetkeksi vstkkiseen suuntn. Jos luonnehdimme Euroopn tidett smn tpn kuin on perinteisesti kuviltu Afrikn tidett, voisimme todet: Tämä äitiä j lst esittävä puuveistos liittyy gllilisten heimojen piirissä yleiseen tikuskoon jumluuden neitseellisestä syntymästä. Veistoksell oletetn olevn mgisi voimi. Näistä voimist pääsevät osllisiksi ne, jotk ovt läpikäyneet knniblismiin viittvn initition. Joitkin kulttiin liittyviä legendoj on tllennettu kirjlliseen muotoon, mutt tvllisesti ne siirtyvät suullisen trdition plvontmenoj johtvien shmnien (heitä kutsutn piklliskielillä ppeiksi) välityksellä. Veistoksen pintkäsittely j venytetyt muodot viittvt Seine-joen keskijuoksulle. Ajoitus on epävrm, ehkä jälkeen jnlskun lkmisen. Vst 1800-luvun tiede pljsti eurooppliselle yleisölle, että ihmisen histori on tvttomn pitkä j moniviheinen. Drwinin oppi selvitti kuink menestyksekkäin eläinlji, ihminen, on kehittynyt, voittnut kilpilun j luonut kulttuurin. Ihmisissäkin hvittiin eroj, j kun ne liitettiin kuvitelmiin erilisist biologisist tsoist, muodostui käsitys lemmist roduist. Sillä perusteltiin erirvoisuutt j sumeilemtont hyväksikäyttöä. Vlkoinen rotu kulttuureineen julistutui luomkunnn kruunuksi, mutt joutui smll ihmettelemään omn kehityksensä suunt. Kehityksen myönteisyys ei ollut itsestään selvä j sitä vstn heitettiin rppion julistus, jtus, että tekninen, ylikypsä kulttuuri vie länsimisen ihmisen periktoon. Sen vikutukset koettiin fyysisten siruksien ohell psyykkisinä vivoin. Tätä hermojen kehitystä ei ihminen kestä, totesi Ksimir Leino esitelmässään1891. Rppion uhk pkotti etsimään vihtoehtoj, lkuperäistä ihmisyyttä, luonnonläheistä elämää j ihmisenä olemisen ydintä. Titeilijt j kirjilijt hkivt lkuperäisyyttä useimmiten lähituntumst kuten suomliset Vienn Krjlst ti Priisin tidemilm Bretgnest. Mutt mentiin myös Afrikkn j Tyynenmeren srille. On huomutettu, että muiden kulttuurien hyväksikäyttö titeess on yksi kolonilismin muoto. Asin toinen puoli on se, että tide on myös vnnut ymmärryksen j rvostuksen väyliä. Ne ovt osltn purkneet rsismin hrh j oikoneet vinoon mennyttä milmnkuv. Tässä piilee myös EMMAn näyttelyn snom. 5

6 Mrtti Aih: Srjst mtkmuistoj j koti-ikävä: M, 1985, bmbu, Helsingin kupungin tidemuseo. Akseli Gllen-Kllel, Kikuju-sotils, Yksityiskokoelm.

7 Teksti ilon niinikngs Khden museon Afrikk Kpn-nmio, Bule-kns, Norsunluurnnikko, puu. Dnsmuseet, Stockholm Dnsmuseet-Musée Rolf de Mré. Afrikn voim näyttelyyn liittyvää esineistöä löytyy myös Helinä Rutvrn museost, WeeGeen 2. kerroksest. Näyttelyyn liittyvät esineet on merkitty erikseen. Helinä Rutvrn Afrikk-kokoelmn voi tutustu museon ukioloikn sekä yleisöopstuksill sunnuntisin klo Museoss järjestetään j 5.3. klo koko perheelle sopivi työpjoj, joiss tutustutn nmioiden käyttöön Afrikss j vlmistetn omt nmiot. Keväällä on ohjelmss myös koululisille suunnttuj nmiopjoj. Helinä Rutvrn museo on erikoistunut Euroopn ulkopuolisiin kulttuureihin j kulttuurien väliseen vuorovikutukseen. Helinä Rutvr ( ) teki yli 40 vuoden ikn mtkoj eri puolille milm. Näiltä mtkoiltn hän keräsi runst esinettä, jotk muodostvt museon peruskokoelmn. Kokoelm on ryhmitelty neljään kulttuuripihn. Niissä esitellään tide-, rituli- j käyttöesineitä Länsi-Afrikst, Kkkois-Asist, ltinlisest Amerikst sekä islmilisen kulttuurin lueelt Pohjois-Afrikst j Lähi-idästä. Museon Länsi-Afrikk-kokoelm on Suomen ljin. Vnhimmt esineet ovt 1800-luvult j uusimmt 1990-luvult. Esillä on veistoksi, pukuj, koruj, soittimi j nmioit Norsunluurnnikolt, Kmerunist, Nigerist, Beninistä, Ghnst, Mlist, Guinest, Burkin Fsost j Seneglist. Kokoelm tustoitt sekä uskomusjärjestelmien muutost että yhteisöjen sosilisi rkenteit. Esineissä elävät niin luonnonuskontojen esi-isät j henget, trinoiden synnyttäjälinnut j myyttiset ihmisntiloopit kuin kirjuskontojen tuomt legendtkin Noon rkist lähtien. Antonin Procházk, Tytön pää, 1916, öljy knklle. Morvská glerie v Brnĕ.

8 Teksti Päivi Tlsm Wnn be str? Eteläfrikklinen, Berliinissä suv j työskentelevä vlokuv- j videotiteilij Cndice Breitz (s. Johnnesburg 1972) on knsinvälisesti tunnustettu titeilij, jonk teoksi nähdään EMMAss ensimmäistä kert Suomess. EMMAss ovt esillä musiikkiteokset King (A Portrit of Michel Jckson, 2005), Queen (A Portrit of Mdonn, 2005) sekä elokuvmilmn liittyvät uusimmt teokset Him ( ) j Her ( ). Teokset ovt moniknvisi, monumentlisi videoteoksi, joiden keskeinen teem on popmusiikki j identiteetin muotoutuminen. King on 16-knvinen j Queen 30-knvinen instlltio, j ne toteutettiin smll tvoin. Breitz löysi fnit lehti-ilmoitusten j nettisivujen kutt. Fnit sivt esittää Thriller- j Immculte Collection -lbumin mmttimisess levytysstudioss. He sivt pukeutu, miten hlusivt j päättää itse, minkälist mimiikk käyttivät. Tulokse- n syntyi uudelleenäänitetty versio Michel Jcksonin j Mdonnn lbumeist, joiden lkuperäinen tähtiesittäjä on läsnä teoksess vin fniens äänityksenä. Breitz näyttää teosten vull, miten popmusiikist voi tull fnin elämän keskipiste j miten kulttuuriteollisuus vikutt yhteiskuntmme. Him j Her -teoksiss esiintyy yksi näyttelijä eri rooleiss epälinerisess drmss. Teokset ovt rinnkkisi, 7-knvisi instlltioit, joiss Jck Nicholson nähdään 23 8

9 King (A Portrit of Michel Jckson), Kuvttu UFO Sound Studioss, Berliinissä, 7/ 2005 SING! Heittäydy sinäkin idolisi lulujen milmn EMMAss. Työpj Ilmeessä kevään jn yleisölle Nintendon Wii krokeluluohjelmi. Astu koppiin j päästä luljminäsi vlloilleen. eri elokuvroolissn yli 40 vuoden j Meryl Streep 28 roolissn yli 30 vuoden jlt. Roolihhmot esitetään keskustelemss keskenään, tuloksen on tiheätunnelminen j syvällinen dilogi. Teosten nimet viittvt englnnin kielen objektipronominiin. Näin roolihhmoist tulee ulkopuolinen hhmo, jok kohdist puheens Hänelle. Breitz sett näyttelijät psykologisiin kohtmisiin itsensä knss smll kun heidän kuvns kertutuvt seitsemällä näytöllä. Näyttelijöiden kutt Breitz tuo silmiemme eteen itsemme, kompleksisen j muuntuvisen henkilönä, jonk me kuitenkin onnistumme pitämään toimintkykyisenä j luomme illuusion siitä, että olemme johdonmukisi yksilöitä. Him j Her esittävät Hollywood-elokuvien kuuluisimpien j krismttisimpien näyttelijöiden roolihhmojen kutt miehen j nisen eri roolej, jotk heijstuvt ihmisen sisäisten j sosilisten pelkojen tustll. Breitz on onnistunut luomn smll intensiiviset teokset elokuvmilmn sukupuolikoodeist, jotk voi nähdä myös mssviihteen tustll. Cndice Breitzin teoksi kuuluu useisiin knsinvälisiin kokoelmiin j hänen yksityisnäyttelyitään on järjestetty museoiss j gllerioiss eri puolill milm. Näyttely on toteutettu EMMAn j Studio Breitzin yhteistyönä. 9

10 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Him, Kuv: Jens Ziehe, Berliini. 10 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Her, Kuv: Jens Ziehe, Berliini.

11 Cndice Breitz, Still-kuv videoinstlltiost Queen (A Portrit of Mdonn), Kuvttu Jungle Sound Studioss, Milnoss, 7/2005. Nimeni on Cndice Breitz kysymykset Leen Joutsenniemi, Pernill Wiik Jos sinun pitäisi tuntemttomlle esitellä, kuk on Cndice Breitz, mitä snoisit? Hei. Nimeni on Cndice Breitz. Miten sinust tuli titeilij? Se ei ole ihn selvää itsellenikään. Olet kotoisin Etelä-Afrikst, mikä kuulost näin pohjoisest näkövinkkelistä eksoottiselt. Näkyykö syntymäm titeesssi? Minuun vikutt mikä thns ympäristö joss olen. Olen sunut eri pituisi jnjksoj Johnnesburgiss, New Yorkiss, Chicgoss, Linzissä, Sn Antonioss, Tukholmss j Berliinissä. Mtkustn koko jn, noin lento vuosittin, niinpä Etelä-Afrikk on vin yksi työhöni vikuttvien miden joukost. En ole sunut siellä vuoden 1994 jälkeen. Kävit viime keväänä Suomess j EMMAss. Mitä pidit, minkälisen vikutelmn sit mst j museost? Olin Suomess vin 24 tunti, joten ei tuntuisi järkevältä kommentoid koko mt näin pikisen vierilun perusteell. EMMA j sen ystävällinen, mmttititoinen henkilökunt tekivät minuun myönteisen vikutelmn. Odotn kovsti, että sn työni esille EMMAn. Teoksisssi Queen (A Portrit of Mdonn) j King (A Portrit of Michel Jckson) olet kuvnnut Mdonnn j Michel Jcksonin fnej. Mikä fnin j idolin suhteess kiehtoo/kiinnost? Tähän kysymykseen s jokinen sen ktsoj omnlisens vstuksen teost kokiessn. Miksi luulet, että ihmisillä on trve 15 minuutin kuuluisuuteen? Ihmiset hluvt erottutu mssst, tehdä itsestään kuolemttomn, vikk vin tilpäisesti. Millinen on suhteesi titeilijn yleisöösi? En jttele olevni erilläni yleisöstä. En jttele yleisöä minun yleisönäni, vin yleisönä, j olen itse sen os, en sen ulkopuolell. Oletko itse Meryl Streepin j Jck Nicholsonin fni? Olen. Mikä on lempielokuvsi? Minull ei ole yhtä suosikkielokuv. Miksi populrikulttuuri? Kritisoitko vi ihnnoitko? Kumpkin. Smnikisesti. Ain. Intensiivisesti. Teoksesssi käytät tekniikkoj ssemblge, montge j redymde Miksi olet hlunnut käyttää juuri näitä? Löydetyn mterilin käyttäminen on niin pljon helpomp kuin mlminen ti piirtäminen, jotk kumpikin vtivt todellist tito. Kosk j miksi loit käyttää teoksisssi elävää kuv? Miksi ei? King j Queen teosten esiintyjät ovt mtöörejä. Miten vlitsit heidät j pikt joss nämä videot kuvttiin? Ilmoitimme kuvuksist kusskin kupungiss netissä, snomlehdissä, fliereill j julisteill etsien esiintyjiä. King kuvttiin Berliinissä, Sksss, viime vuosin kiihkeiden MJ fnien kotipikss. Queen kuvttiin Milnoss, Itliss. Ajttelin että olisi kiinnostv nt itlilis-merikklisell identiteetillään usein leikittelevä Mdonn tkisin itlilisille. 11

12 Enemmän irti titeest! oheisohjelmisto KEVÄT 2010 UUTTA! OPASTUKSET TYÖPAJAT TAIDEKUOHUT Tee rjest juhl ti vietä merkkipäivääsi EMMAss! Pirskhtelevn husk tekemistä ikuis- j yritysryhmille. Tutustutn näyttelyyn, työskennellään työpjss sekä nutitn yhdessäolost j kuohuvst. Kesto 1,5 h. Ryhmä mx. 20 hlöä. Hint menun hint. Vrus viim. 1 viikko ennen Tidekuohuj. Tuorein Eev-lehti kikille. TAIDEKAFFET Sfrikffet ikäihmisille. Vlmist eksoottinen kuppkssi j nuti khvist frikkliseen tpn! Tiistisin klo Ryhmäkoko mx. 15 hlöä/kert. Voit osllistu kerrn ti usemmin. Osllistumismksu 5 /kert. Ennkkoilmoittutuminen välisenä ikn. TAidETUNTI näkövmmisille Tutustutn oppn johdoll Sstmoisen säätiön tidekokoelmn. Kierroksen ikn mhdollisuus tunnustell teoksi. Hvintomterilin toimivt myös EMMAn opetuskokoelm Tidepkin teokset. Kesto 45 min. Ryhmäkoko 3-5 hlöä. Hint 45. Vrus on tehtävä kolme rkipäivää ennen opstust. Näyttelykeskus WEEGEEN KEsälEIRIT vuotiille Leireillä puuhtn, leikitään j liikutn kikiss Näyttelykeskuksen museoiss sekä Glleri Arniss j Espoon kuvtidekouluss. WeeGeen kesäleirit ovt löytöretkiä eri ikkusiin j pikkoihin. Lähde seikkiluun! Ilmoittutuminen lk 1.3. Lisätietoj: VARATTAVAT OPASTUKSET Ryhmäkoko mx. 25 henkilöä. Kesto 45 min., Tidevrtti 15 min. Hint 45 / l su 70 Vrus on tehtävä kolme rkipäivää ennen opstust. TAIDEVARTTI on tietoiskuminen opstus, jok tutustutt yhteen teokseen kerrlln. Ops on ryhmän käytettävissä vrtin jälkeen keskustelu j neuvont vrten. TAIDETUNTI on opstus vlittuun näyttelyyn. TAIDEHALTIJAN TUNTI on päiväkoti-ikäisille, lk. 4 v., suunnttu sdutusopstus. YLEisÖOPASTUKSET Kesto 45 min., Tidevrtti 15 min. Sisältyvät museolipun hintn. TAIDETUNTI luntisin klo 14 näyttelyssä Afrikn voim kolme näkökulm TAIDEVARTTI sunnuntisin klo 13 j 16 Teosvlinnt kevään näyttelyistä Afrikn voim kolme näkökulm ti Cndice Breitz TAIDEHALTIJAN TUNTI sunnuntisin klo 14 VARATTAVAT TYÖPAJAT Virkistyspäivä? Kevätretki? Synttärit? Tutustu näyttelyyn tekemällä itse! Alle 18-vuotit 80 / ryhmä. Aikuiset 100, l-su 120 / ryhmä. Hinnt sisältävät työpjopstuksen näyttelyssä j ohjtun työskentelyn mterileineen. Huomioithn pjkohtiset mksimiryhmäkoot. Tidehltijn pjkutsut vrttv 1 viikko ennen kutsuj, muut vrukset viimeistään kolme rkipäivää ennen. Ktso Tidekuohut j Tidekffet kohdst UUTTA! taidehltijn pjkutsut Tuo ystäväsi retkelle Afrikkn! Pjkutsuill vierilemme näyttelyssä, mlmme villejä eläinkuosej Viidkon kuviot -työpjss j nutimme juhl-terin Cfé WeeGeellä. Kesto 2 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Viidkon kuviot eksoottinen mlustyöpj päiväkodeille j lkouluille Kesto 1,5 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Suuremmt ryhmät (mx. 24) voidn puolitt j vrt kksi smnikist työpj j opst. Liikettä tilss liikettä j tiln käyttöä tutkiv työpj yläkouluille, lukioille j ikuisryhmille Trkstelemme nykytnssiss j skeittuksess trvittvi ominisuuksi mm. tnssij-koreogrfi Mikko Kllisen tietokonepelin Choreo/cut/grphicin kutt. Kesto 1,5 h. Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. Suuremmt ryhmät (mx. 24) voidn puolitt j vrt kksi smnikist työpj j opst. Vrukset j ilmoittutumiset: m pe klo 9 12, p. (09) EMMA on liikkumisesteetön. Plvelumme soveltuvt myös liikkumisesteisille j kehitysvmmisille. Opstukselle on mhdollisuus vrt käyttöön oppn ääntä vhvistv lite. Lisätieto: tule/svutettvuus.php Kuvtiteilij Snn Krlsson- Sutisnn performnssi j kehollinen mlustyöpj päiväkotiryhmille , 15.4., klo Ryhmäkoko mx. 15 hlöä. MUUTOKSET MAHDOLLISIA

13 = lpsille suunntun ohjelmn merkki AVOIMET TYÖPAJAT Avoimet nonstop-työpjt ovt mksuttomi j soveltuvt kiken ikäisille. Alle kouluikäiset vnhempien seurss. Työpj Pletti, 1.krs j klo Mrsin mtkss. Mgneettityöpj Tidehltijoill vruus ktton -tphtumss klo Sfri pussiss Pinopjss vlmistetn Afrikk-iheisi pperikssej j klo Kuvtiteilij Snn Krlsson-Sutisnn performnssi sekä kehollinen mlustyöpj, mx. 15 hlöä klo j Elämän tilkkutäkki Ot mukn perheenjäsen ti ystävä. Prityöskentelynä toteutettv, yhteisiin muistoihin keskittyvä työpj Rkstu EMMAn -tphtumss. Työpjoihin mhtuu kumpnkin 10 hlöä, ryhmät täytetään spumis järjestyksessä. TAPAHTUMAT Sivusilmin Esityksellisiä tutkielmi Koirn j suden välissä -näyttelyssä Esitysjt: 2.3. klo 17, 3.3. j 4.3. klo 18, 6.3. klo 13 j 15, 7.3. klo 15 Toteutus: Metropoli AMK:n esittävän titeen koulutusohjelmn opiskelijt Ohjvt opettjt: Suss Lvonen, Metsälintu Phkinen j Reij Hirvikoski Ilmoittutuminen viim. 2 rkipäivää ennen esitystä vrusnumeroon. Mx. 25 hlöä/esitys. Vpit pikkoj voi kysyä myös ennen esitystä lippuksslt. Esitys sisältyy museolipun hintn. Tidehltijoill vruus ktton Lstentphtumss hypätään vruuteen, mennään kuukävelylle, kohdtn Drth Vder j ihmetellään Linnunrdn liftri. Viikonloppu täynnä vruusiheist tekemistä j näkemistä. Voit itsekin pukeutu vruusiheiseen suun! Rkstu EMMAn Tule nuttimn musiikkiesityksistä, runollisist kohtmisist, opstuksist j luovst työskentelystä! Yhteistyössä: Tpiol Sinfoniett S-siksomistjpäivinä j sisäänpääsy S-Etukortill 5 (norm. 10 ). LUENNOT Museolipun hinnll 9.3. klo Tutkijtohtori Krin Nikusen iheen fnikulttuuri j Cndice Breitzin näyttely Luento on os opettjien infotilisuutt, mutt voin myös muille sikkille klo 18 Koreogrfi Kenneth Kvrnström vie Oikotielle kokoelmteosten äärelle. Tule mukn! klo 18 Kuvtiteilij Mrjtt Tpiol kertoo titeestn näyttelytilss. Järj. EMMAn ystävät Tilttvt luennot Avuksi titeest yrityksille j yhteisöille Kiinnostko tide? EMMA trjo inutltuisen mhdollisuuden sd sintuntijoit yritysten tilisuuksiin. Kesto n. 45 min / 90 min. Hint 120 (sis. lv) EMMAn projektit tutuiksi kouluille Kiinnostko titeen j eri oppiineiden yhdistäminen? Espoolisen opettjn voit tilt museopedgogin kertomn EMMAn trjonnst omlle koululle. Kohderyhmä: opettjt, rehtorit Kesto n. 30 min. Mksuton. Tiedustele luentojen stvuutt vrusnumerost, trjoll rjoitettu määrä. OMIN PÄIN KOULUILLE OIKOTIET KOKOELMANÄYTTELYSSÄ Oikotiet-srjss on ilmestynyt neljä esitettä: Kierrätysreitti sekä Luluntekijän, Konservttorin j Tnssintekijän reitit. Esitteet ovt mksuttomi. ÄÄNIOPASTUKSET Koirn j suden välissä vie kuulijn mustn, vlkoisen j hrmn milmn kuvtiteilij, kirjilij Hnnu Väisäsen johdoll. Kielet: suomi, ruotsi, englnti, rnsk. Kesto: 15 min. SADUTUSTUOLI Kuvtiteilij Anu Tuomisen osllistv teos Kirjn knnet koivupuut - jtukset Austrliss sti esillä näyttelytilss. Opeinfo ti klo EMMA kertoo kevään näyttelyistä j pedgogisest ohjelmst. Krin Nikusen luento fnikulttuurist liittyen Cndice Breitzin näyttelyyn. Opstuksi Afrikn voim kolme näkökulm j Breitz - näyttelyihin. Ilmoittutumiset 3.3. mennessä vrusnumeroon. Tilisuus on opettjille ilminen j espoolisille opettjille pedgoginen iltpäivä. Verkotu titeeseen Tidemuseokoulu EMMA Opitiss klo Työvälineitä titeen j eri oppiineiden yhdistämiseen. Ilmoittutumiset mennessä vrusnumeroon. Tilisuus on suunnttu espoolisille opettjille j on heille mksuton pedgoginen iltpäivä. Yhteistyössä: Plmeni Alennukset pääkupunkiseudun kouluille kotisivuillmme. Oppitunti vlmistelevt opettjt pääsevät EMMAn ilmiseksi esim. OAJ:n kortti näyttämällä j ilmoittutumll lippukssll. Plveluit j lisätieto jk EMMA info, 1. krs. 13

14 Mikko Kllinen & The Compny: Choreo/cut/grphic sekä co-rottion² Tee om tnssivideosi EMMAss! Choreo/cut/grphic on teos, jok sett peljn koreogrfisen editoijn rooliin. Vlintkohdiss käyttäjä voi pyörittää tnssijhhmo, jolloin hän näkee lyhyitä välähdyksiä eri vihtoehtojen koreogrfist. Lopputuloksen jokisest pelitphtumst syntyy uniikki, kyseisen peljn leikkm co-rottion² -tnssivideon liikemilm tnssivideo. tutkii ihmisen kehon rottiomhdollisuuksi eli pyörimis- j kiertoliikkeitä. Ohjus/koreogrfi/tnssi: Mikko Kllinen Tnssij j kuvj toimivt teoksess Vuorovikutussuunnittelu: rytmisessä vuoropuheluss. Mrkku Nousiinen Kuvus: Hnnu-Pekk Vitikinen Ohjus: Mikko Kllinen / Musiikki: Girill Brs Hnnu-Pekk Vitikinen Käyttöliittymägrfiikk: Ull Kytönen Koreologinen nlyysi: Pul Slosri Lvstus: Jkko Kllinen Ohjelmointi: Jkko Tuos co-rottion² Mikko Kllisen & The Compnyn teokset Choreo/cut/crphic sekä co-rottion 2 pjtil Ilmeessä Vruksest myös Liikettä tilss -työpj nuorille j ikuisille Työpjss trkstelln nykytnssiss j skeittuksess trvittvi titoj mm. Choreo/cut/grphic -teoksen innoittmn. Kurkk: oheisohjelmisto/tyopjt.php Teksti: Mikko Kllinen Näyttelykeskus WeeGeen kesäleirit lpsille EMMA, KAMU Espoon KAUpUnginMUsEo, HElinä RAUtAvAARAn MUsEo, lelumuseo, KElloMUsEo, galleria AARni, Espoon KUvAtAidEKoUlU 14

15 nin, ohuvii een ku ll in l in Retu ss r htikuu Ann u h tn ij e il t e MA s vtit sä tuo u M is k E m i, n ist teutt tiin muvii tlon etin to myyn en luo k etik illt K i tulee n it Punin n n ii jo ii v, v u n uoh ltàn Cv istä. K rés B EMMA uviine h ulee P t o u k v n. isist nen. C njl. lke n 20.4 s esp o lt im v liko tilusv Ass! Alkon i EMM s ä ä v kipäi rjo merk MA t vietä i ille. t ä. EM lö h l sryhm h 0 y 2 u it j. r x y t j s rje 0493 uiskoko m Tee ) 8163 istä ik yhmä tekem, p. (09,5 h. R o k t 9 s s Ke klo n hu m pe htelev ukset: r pirsk v j stelut Tiedu Kuohuv MMA! E hut o Tideku.VTFPJEFO KB OjZUUFMZKFO NBBJMNB G `m e g kk\\bj` \c dpjk\e `ckx Tidett, tieto, histori, kulttuuri, mkuj, tuoksuj, värejä j tphtumi. Mksuton sisäänpääsy ke to klo 18 20! Avoinn ti klo 11 18, ke to klo 11 20, pe su klo 11 18, m suljettu. Liput 10/8 E, lle 18- j yli 70-vuotit ilmiseksi. Kesäukioloik ti pe klo 11 18, l su klo Ahertjntie 5, Tpiol, Espoo. EMMA KAMU Helinä Rutvrn museo Suomen kellomuseo Leikkilinn Cfé WeeGee WeeGee Shop 8IA<JK8 >LC;B8EK nnn%\jgff%ô&blckklli`b\jblj KXg`fcX# Blckklli`Xlb`f )# ')('' <jgff# gl_% '0 /(-,',( 15

16 Antti Virmvirt eläytyi Dlín persoonn Enigmss vuonn Kuv: Ari Krttunen Titeilijn tkinliepeessä lpset kohtsivt Clude Monet n, jot esitti Jmi Hyttinen. Kuv: Nn Slin Sivusilmin EMMAss Museodrm vie mtklle tunteeseen j litjuntn Teksti Ktj Koskel SIVUSILMIN - Esityksellisiä tutkielmi EMMAss: ti 2.3. klo 17, ke 3.3. j to 4.3. klo 18, l 6.3. klo 13 j 15, su 7.3. klo 15 Vr pikksi viim. kksi rkipäivää ennen esitystä, m pe klo 9 12, p. (09) Yhteistyössä: Esittävän titeen koulutusohjelm EMMAn keväässä nähdään Metropoli Ammttikorkekoulun esittävän titeen opiskelijoiden Sivusilmin-esityssrj. Esitykset tphtuvt Koirn j suden välissä -näyttelyssä j sikkt pääsevät seurmn niitä museolipun hinnll. Yleisö on osllistunut innoll EMMAn drmllisiin vuksiin jo prin vuoden jn. Ki Lehtisen j Antti Virmvirrn loppuunmyydyssä Enigmss museoviert temputuivt Slvdor Dlín surrelistiseen milmn. Clude Monet tuli lpsille tutuksi Titeilijn tkinliepeessä -kierroksill, jotk tehtiin yhteistyössä Tetteri Hevosenkengän knss. Sstmoisen säätiön tidekokoelmn puolell Ktri Kuppln ohjm Äänistä punottu -esitys toi teosten rinnlle runot j musiikin. Miksi EMMAss myös vuonn 2010 kuljetn drmn poluill? Asist keskustelivt Metropolin esittävän titeen koulutusvstv, Sivusilmin-esitysten ohjv opettj Suss Lvonen j EMMAn oheisohjelmistost vstv museolehtori Nn Slin. Suss Lvonen: Kuvtiteess on smnlisi rkenteit kuin näyttämötilnteess, kultiset leikkukset j jännite. Mitkä sit synnyttävät sen, että kokij voi ott kiinni hetkestä, jok on viritetty Olemme opiskelijoiden knss lähdössä tutkimusmtklle Koirn j suden välissä -näyttelyyn, tiln j tekijöihin. On myös pedgogisesti plkitsev, että opiskelijt svt tieto kuvtiteest j toislt luovt uutt j kokemuksellist, jonk sitten voivt jk yleisölle. Nn Slin: Moni ehkä pohtii, eikö kuvtide sellisenn riitä. Mitä lisärvo ti merkityksiä drmesitys voi mielestäsi tuod kuvtiteeseen? SL: Jokinen tidelji on toki sinällään rvoks, mutt vuoropuhelu ljent näkökulm. Usein knnmme tidenäyttelyssä tunnekokemuksi hiljisesti itsessämme j teoksen äärellä stt tull sellinen olo, että voi kun sisin ilmist, tuod esiin tämän tunteeni ti vstt jollkin toisell tideteoll. Mikä sen ihnmp kuin ott toisen lueen estetiikst jotkin? Trkoitus ei tietenkään ole stu päälle, vn herkistyä j hvinnoid. NS: EMMAss koemme, että juuri drm on yksi välineistä, jonk kutt kuvtide voi lk vutu. Hlumme trjot yleisölle keinoj j välineitä keskustell teosten knss sekä nt jokiselle kävijälle til löytää se om juttu titeest. Tähän prhimmilln titeen ljien yhdistämisellä päästään. Elämyksellinen, omn itsen j tunteen kutt koukuttminen herättää usein myös tiedonhlun. SL: Toivon, että kävijän olisi helppo stu Sivusilmin-esitykseen. Luomme sellisen elämyksellisen mtkn, joss Koirn j suden välissä -näyttely s vielä toisen kerroksen j dilogin rinnlleen. Esitystide on jtkumo: trin jtkuu j luo uusi intuitiivisi ti litjuisi hetkiä. Mtkn koettun museoviers voisi jtell, että ihn. Ihn, että olen snut koke tämän! 16

17 Leen Turpeinen Läheinen kontkti Teksti Liis Smeds Espoon keskukseen 1970-luvull muodostuneen, uuden hllinnollisen keskuksen merkittävyyttä hluttiin korost ulkoveistoksell, jok sijoitettisiin 1979 vlmistuneen Vltuustotlon eteen, sitä j kupungintlo yhdistävälle toriukelle. Kuvnveistokilpilu julistettiin , j kilpiluohjelmn mukn se oli suunnttu espoolisille titeilijoille. Plkintolutkunnn puheenjohtjn toimi sivistystoimen puliskupunginjohtj Muri Alsri j muin jäseninä olivt kupunginrkkitehti Heikki Heinonen, kuvtidesihteeri Tuul Krjlinen (sihteeri) sekä Suomen Kuvnveistäjäliiton edustjin kuvnveistäjät Toivo Jtinen j Terho Skki. Määräikn mennessä spui 16 ehdotust j plkintolutkunt julkisti voittjt I plkinnon si Leen Turpeisen (s. 1941) ehdotus Läheinen kontkti, II plkinnon Kuko Räsäsen (s. 1926) Sukkul j III plkinnon Kri Juvn (s. 1939) Itsensä rkentj. Tunnustusplkinnon si Mrkku Kitul ( ) ehdotukselln Ikkun tulevisuuteen. Perusteluissn plkintolutkunt kiinnitti huomiot voittneen ehdotuksen intiimiyttä j läheisyyttä korostvn ilmeeseen. Se piti sitä myös jok tholt hllittun kokonisuuten. Vrhiskeväällä 1979 Turpeinen rkensi Niittykummuss sijitsevn kotins pihlle krihllin, jonne hän kokosi styroksist Läheisen kontktin kokoisen kppleen, noin 2 x 3 x 1,5 m. Sen jälkeen lkoi hids j trkk muokkusvihe mm. sähköleikkurill. Tlveen mennessä Läheinen kontkti si lopullisen muotons, j kuljetettiin kuorm-uton lvll Kärkkäisen tidevlimolle Kellokoskelle. Se vlettiin pronssiin titeilijn vlvonnss j vustuksell j pint käsiteltiin mm. hiomll j ptinoimll. Pljstustilisuus pidettiin Vltuustotloll Turpeisen plkintolutkunnlle jättämän selostuksen mukn Läheinen kontkti symboloi Espoon ihmisläheistä miljöösuunnittelu. Hän on kuvnnut Espoon äidin helmss leikkiväksi lpseksi. Veistoksen plstisen pehmeät muodot j himmeästi hohtv, sileä pint lisäävät tunnett äidin j lpsen välisestä lämmöstä j läheisyydestä. Titeilijn usein käyttämän tsisen pinnn lähtökohdt kumpuvt lpsuudest, kyntöurn hioutuneest siiven lppeest, jonk sileyttä hän pikkutyttönä ihili. Kun tutkiskelee lähemmin Läheistä kontkti, voi nisfiguurin pohkeist löytää urn muotoj. Kuvnveistäjä Kuko Räsäseltä tilttiin Vltuustotlon lämpiön seinään j kiteeseen betoniset reliefit Liikettä tilss j istuntoslin oviin messingistä j kuprist tehdyt reliefit. Tidemlri Ernst Mether-Borgströmiltä ( ) tilttiin istuntosliin kksi suurt mlust Rkoilu j Eheytyminen, molemmt noin 4 m x 2,5 m. Sekä reliefit että mlukset vlmistuivt Kupunki tilsi 1981 Kuko Räsäseltä Sukkuln Espoonlhden kuppopiston, nykyisen Espoon liiketlousinstituutin, pih-lueelle. 17

18 Punsiirtymä on tähtitieteen termi, jok viitt objektiin, jok liikkuu yhä nopemmin trkkilijst etäämmäs, muuttuen yhä punertvmmksi j vikemmin määriteltäväksi. Kuvtitelij Petri Eskelinen teoksestn Puninen kevään 2010 teemnäyttely Sstmoisen säätiön tidekokoelmst Teksti Päivi Krttunen KUVAT Ari Krttunen EMMAn vjisten yhteydessä lokkuuss 2006 museon pysyvä kokoelm, Sstmoisen säätiön tidekokoelm esittäytyi ljsti j monipuolisesti yleisölle. Avjisnäyttely on pääpiirteissään edelleen nähtävissä EMMAss, sen jälkeen muutoksi on toteutettu pienempien teemkokonisuuksien muodoss. Ritti si uuden vlokuvripustuksen keväällä 2008 j Sliss vttiin hrmn skl tutkilev teemnäyttely Koirn j suden välissä säätiön perustmisen 40-vuotisjuhln merkeissä mrrskuuss Yksi kokoelmn historillisen, 1910-luvult lkvn osn tunnusmerkki on mrrskuulisuus, jonk erääksi ttribuutiksi mielletään usein murretut mn värit. Lähtökoht kevään 2010 uuteen pienimuotoiseen teemkokonisuuteen nousi kysymyksestä, mikä on kokoelmn väri. Mihin tulln mn punruskeist sävyistä kun lähestytään kokoelmn nykytiteen osuutt? Millisi punisi teoksi kokoelmn kuuluu vuonn 2010? Sieltä löytyy vikkp vlokuvtiteilij Tiin Itkosen eskimotyttö Agtnnguq Pohjois-Grönlnnist, kuvtiteilij Elin Merenmiehen slperäinen kvrelli Grnny, kuvnveistäjä Petri Eskelisen instlltio Punsiirtymä ti tidemlri Kukk P- vilisen viemäriputken innoittm mlus Nimetön. Näyttelyn teokset ilmentävät kokoelmn moni vivhteit tidemlri Birger Crlstedtist tekstiilititeilij Kristiin Wiherheimoon, tidemlri Leen Luostrisest vlokuvtiteilij Anni Leppälään. Eriikisten j eri tvoin toteutettujen kokoelmteosten yhteinen nimittäjä tänä keväänä on PUNAINEN. Huhtikuuss sitten nähdään, onko väriteoreetikko Johnnes Itten oikess totemuksessn, että punornssi kiihdyttää verenkierto! 18

19 Elin Merenmies, Grnny, kvrelli pperille Petri Eskelinen, Punsiirtymä, instlltio Minun hluni plt Grönlntiin on mieletöntä. -- Kuulen viikoittin uutisi Thulest...minulle kerrotn myös milloin Agtnnguqill on syntymäpäivät ti milloin Svissivikin vnhin on tullut Qnqiin vierilulle. Vlokuvtitelij Tiin Itkonen teoksess Inughuit Tiin Itkonen, Agtnnguq, Svissivik, vlokuv

20 Luokkretkipäivä WeeGeellä WeeGeen viiden erilisen museon retkipäiväpketit trjovt kiinnostvi kokemuksi l- j yläkoululisille. Työpj- j opstusvihtoehdoist voi koot omlle koululisryhmälle mieluisn kokonisuuden. louns + 2 x pj/opstus 10 euro/hlö (opettj veloituksett) louns + 3 x pj/opstus 15 euro/hlö (opettj veloituksett) Ktso vihtoehdot: Vrukset j lisätiedot: ti EMMAPrize 2010 EMMAn, Tpiol-ryhmän sekä Tidemuseo EMMAn ystävät ry:n vlokuvtidekilpilun kilpiluik jtkuu skk. Kilpilun plkintosummn euro lhjoitt Tpiol-ryhmä. Kymmenen finlistin töistä järjestetään näyttely EMMAss kesällä Finlistit julkistetn 9.4. Ktso kilpiluohjelm: Sävelten j titeen Tpiol -pketti Puutrhkupunki Tpiol Espooss herkuttelee tänä kesänä kulttuurill j rkkitehtuurill, kun 25. juhlvuottn viettävä Urkuyö j Ari -festivli pidetään Arno Ruusuvuoren suunnittelemss Tpioln kirkoss, ivn Sokos Hotel Tpiol Grdenin npuriss. Urkuyö j Ari -festivli trjo tunnelmllisi musiikkielämyksiä, j tidemuseo EMMA j Gllen-Klleln Museo vievät vierilijn titeen mielenkiintoiseen milmn. Hint lk. 71,50 / hlö / 2hh S-Etukortill (ilmn kortti lk. 83 / hlö / 2hh) Urkuyö j Ari -festivlin konsertti Tpioln kirkoss to klo 21 (kesto n. 1 t 15 min) pääsylippu EMMAn j WeeGeelle pääsylippu Gllen-Klleln Museoon 1 vrk yöpyminen Sokos Hotel Tpiol Grdeniss (sis. mjoituksen, herkullisen buffet-miisen, mu- j/ti iltsunn sekä kuntoslin j uim-ltn vpn käytön) Tidehltijn tunnill tutustutn näyttelyyn j trinoidn yhdessä. Kuv: Veer Jlv. Tpiollle om esite Mineiks puutrhkupunki Tpiol trjo tekemistä niin kulttuurin suurkuluttjlle kuin himoshoppjllekin. Tpiol on snut omn esitteen, jost löytyvät lueen krtt, kulttuurikohteet sekä kikki plvelut minigolfist rvintoloihin. Suunnitteletko mtk EMMAn j Tpioln? Voit tilt esitteitä ennkkoon: Kieliversioit on suomi j englnti. EMMA-bussi liikenteessä Kuluvn vuoden pääkupunkiseudun bussiliikenteessä, pääsiss linjoill 106 j 110 Kmpist Tpioln, j EMMA-bussi. Bussi komistvt titeen eri tyylisuunti ilmentävät logot on suunnitellut j toteuttnut grfikko Timo Mänttäri. Voimss torstisin Vrukset: Sokos Hotels Myyntiplvelu puh , m pe

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A 3.5 Kosiniluse Jos kolmiost tunnetn kksi sivu j näien välinen kulm, sinilusett on sngen vike sovelt kolmion rtkisemiseen. Luse on työklun vuton myös kolmion kulmien rtkisemiseen tpuksess, jolloin kolmion

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y KIJSTOIIN TULEVT J/TI VSTOSS OLEVT IKKUSLEDET TOIMIPISTEET: = aminan kirjasto = uissalon kirjasto = Kirjastoauto (L.) = Lahjoitettu lehti Kielitunnukset: swe = ruotsinkielinen eng = englanninkielinen rus

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima

SATE2140 Dynaaminen kenttäteoria syksy / 6 Laskuharjoitus 0: Siirrosvirta ja indusoitunut sähkömotorinen voima ATE14 Dynminen kenttäteori syksy 1 1 / skuhrjoitus : iirrosvirt j inusoitunut sähkömotorinen voim Tehtävä 1. All olevss kuvss esitetyssä pitkässä virtlngss kulkee virt i 1 (t) j sen vieressä on kuvn mukinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

2.2 Automaattien minimointi

2.2 Automaattien minimointi 24 2.2 Automttien minimointi Kksi utomtti, jotk tunnistvt täsmälleen smn kielen ovt keskenään ekvivlenttej Äärellinen utomtti on minimlinen jos se on tilmäärältään pienin ekvivlenttien utomttien joukoss

Lisätiedot

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO

PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO PERUSTURVATOIMEN ORGANISAATIO Perusturvlutkunt Yksilöjosto Perusturvjohtj vs. Mir Uunimäki Hllintoplvelut Hllintopäällikkö Mikko Kerkol Ikääntyneiden plvelut Vnhustyön johtj Tuul Suominen Sosiliplvelut

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot /

TFM-fuksit / Mallilukujärjestys I periodi / viikot / TFM-fuksit / llilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 2.9.-2.0.206 0:30-0:30- A00 LC- Kie- Differentiaali- nta A009 54 H07 9.540 Diff.- Tekniikan H03 alan Svenska inom perusteell teknik isesti 0 A009

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Artemis jalkautuu alueelle Ihmisten asialla YIT Miten olisi tutkimus laboratorio-olosuhteissa Kemistä tapahtumakaupunki

Artemis jalkautuu alueelle Ihmisten asialla YIT Miten olisi tutkimus laboratorio-olosuhteissa Kemistä tapahtumakaupunki Kemin Teknologikylän tiedotuslehti 1.2011 Mgzine s s e s k tu e p o n u p k s. 8 Tekniik 3 4 10 Innomrton s. 6 14 Artemis jlkutuu lueelle Ihmisten sill YIT Miten olisi tutkimus lbortorio-olosuhteiss Kemistä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Musiikki Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på finsk. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? Milloin kuuntelet musiikkia? Oppgåve 2 Les tekstane i

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot