Tilinpäätös /54. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös /54. Sisällys"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2018

2 Tilinpäätös /54 Sisällys 1 Toimintakertomus Toiminta ja talous Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän hallinto Opetus ja tutkimus Palvelutuotanto Tietohallinto Kuntayhtymän henkilöstö Riskien hallinta Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen NordLab Oulu NordLab Kajaani NordLab Kokkola NordLab Kemi NordLab Rovaniemi Talousarvion toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Kuntayhtymän tuloslaskelma Kuntayhtymän tase Kuntayhtymän rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset Liiteosa Toimielimet Yhtymäkokous Johtokunta Yhteistyötoimikunta Johtoryhmä Tarkastuslautakunta... 54

3 Tilinpäätös /54 1. Toimintakertomus

4 Tilinpäätös /54 1 Toimintakertomus 1.1 Toiminta ja talous Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt vuosi oli NordLab liikelaitoskuntayhtymän kuudes täysi toimintavuosi. Liikevaihtoa kertyi 70 miljoonaa euroa, mikä on 3,8 % edellisvuotta korkeampi. Liikevaihdon kasvua selittää lisääntynyt tutkimusmäärä (1,9%), joka johtui osin toiminnan laajenemisesta ja osin kysynnän kasvusta. Teimme vuoden aikana 8,8 miljoonaa tutkimusta ja laskimoverinäytteitä otimme 1,2 miljoonaa. Eniten kasvua oli influenssa-analytiikassa, verisolulaskennassa ja ferritiini määrityksissä. Nykyinen johtokunta jatkaa lähes entisellä kokoonpanolla myös vuonna Joulukuun yhtymäkokous valitsi uudeksi johtokunnan jäseneksi Tiina Bäckmanin, eronneen elinkeinoelämän edustajan Jouni Ihmeen tilalle. Lisäksi Tiinalle valittiin varahenkilöksi Veli-Pekka Cajan. Menneen vuoden aikana olemme jatkaneet kuntien kanssa neuvotteluja heidän kliinisen laboratoriotoiminnan siirtämisestä NordLabiin. Neuvottelut saatiin päätökseen Raahen hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja heidän laboratoriotoiminta siirtyy meille syyskuun alusta lähtien. Myös Taivalkosken kunnan kanssa päästiin neuvotteluissa loppusuoralle liittymisaikataulusta ja ehdoista sovitaan tämän kevään aikana. Neuvottelut aloitettiin niin ikään Kalajoen kaupungin ja Muhoksen kunnan kanssa. Syksyllä käynnistettiin omistaja organisaatioiden toimesta selvitystyö julkisten in-house laboratoriokeskusten yhteistyön tiivistämisestä. Mukana hankkeessa ovat meidän lisäksi Fimlab Tampereelta, Islab Kuopiosta ja Tyks laboratoriot Turusta. Selvityksen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus olla valmiina maaliskuun 2019 aikana. Selvitystä varten on perustettu työryhmä, jonka jäseninä ovat kyseisten laboratorioiden johtajat ja yliopistosairaanhoitopiirien edustajat. Asiantuntijaorganisaatioksi selvitykseen valittiin EY. Vuoden 2017 kesällä aloitettu suunnittelu ja selvitystyö kilpailuilla markkinoilla toimivan yhteisyrityksen perustamiseksi yhdessä muiden julkisomisteisten laboratoriokeskusten kanssa saatettiin päätökseen alkusyksystä. Selvityksen tuloksena perustettiin Arvo laboratoriot Oy nimellä oleva yhtiö, jonka perustajina olivat Fimlab, Satadiag ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. NordLabille jätettiin optio liittyä yhtiöön myöhemmin. Rauno Luttinen, kuntayhtymän toimitusjohtaja

5 Tilinpäätös / Kuntayhtymän hallinto Organisaatiorakenteessa ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Organisaatio 2018 Yhtymäkokous Tarkastuslautakunta Johtokunta Toimitusjohtaja Yhtymähallinto Kajaanin aluelaboratorion johtaja Kemin aluelaboratorion johtaja Kokkolan aluelaboratorion johtaja Oulun aluelaboratorion johtaja Rovaniemen aluelaboratorion johtaja n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontui vuonna 2018 kaksi kertaa, huhti- ja joulukuussa. Yhtymäkokouksen ohjauksessa toimii johtokunta, jonka tehtävänä on johtaa liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja vastata kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Johtokunta kokoontui menneenä vuonna 10 kertaa. Johtokunnan alaisuudessa toimii kuntayhtymän yhtymähallinto, jota johtaa liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimiva hallinto vastaavat johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Yhtymähallinnon tehtävänä on myös luoda edellytykset aluelaboratorioiden ja osaamisalueiden toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä suorittamisessa Opetus ja tutkimus NordLabilla on monimuotoista laboratoriolääketieteen asiantuntijuuteen perustuvaa koulutus- ja opetustoimintoa. Osa koulutuksista on suunnattu NordLabin omalle henkilöstölle, osa laajamittaisesti kaikille NordLabin maantieteellisellä eritysvastuualueella toimiville terveydenhuollon toimintayksiköille. Lisäksi tuotamme osana vieritestauksen palvelutuotetta vieritestipaketteihin sisältyvää vieritestauksen koulutuspalvelua. NordLab osallistuu myös yliopistoyhteistyössä Oulun yliopiston kanssa laboratoriolääketieteen alan erikoislääkärikoulutukseen. NordLabissa on Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät erikoislääkärikoulutuksen vastuukouluttajat, jotka huolehtivat kliinisen mikrobiologian ja kliinisen kemian erikoistuvien lääkäreiden viisivuotisen koulutusohjelman koulutukseen vaadittavasta käytännön kliinisestä toimipaikkakoulutuksesta. Lisäksi Nord-Labissa voi suorittaa sairaalamikrobiologin, sairaalakemistin ja sairaalageneetikon erikoistumiskoulutukseen sisältyvää toimipaikkakoulutusosuutta sekä bioanalyytikko-koulutukseen sisältyvää laboratorioharjoitteluosuutta.

6 Tilinpäätös /54 Vuonna 2018 NordLabin ja Oulun yliopiston yhteistyössä erikoislääkärikoulutuksessa oli 2-3 kliiniseen mikrobiologiaan sekä 3-4 kliiniseen kemiaan erikoistuvaa lääkäriä. Vuonna 2018 valmistui 1 kliinisen kemian erikoislääkäri. Lisäksi koulutuksessa oli 2 erikoistuvaa sairaalamikrobiologia sekä 3 sairaalakemistiä. Tavoitteenamme on varmistaa laboratorioalan ammattilaisten työvoiman saatavuus alueellamme. Osana yliopistoyhteistyötä NordLab osallistuu myös Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perusopetukseen tukemalla opetusta lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian sekä laboratoriolääketieteen kursseilla. NordLabin rooli opetuksessa on yhteistyössä tarjota laboratoriolääketieteen alan kliinistä asiantuntijaopetusta kurssien laboratorioharjoitustöissä, teemapäivissä, pienryhmäopetuksissa sekä osallistumalla luento-opetukseen. Perusopetuksessa aloitetaan yhteistyö tulevien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden kanssa ja varmistetaan osaaminen diagnostisten laboratoriotutkimusten oikeaan ja ajantasaiseen käyttöön kliinisessä potilastyössä. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen ja terveydenhuoltolain mukaisesti Nord- Lab osallistuu biopankkitoimintaan, joka on yksi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen vuosille määritellyistä painoalueista. NordLab on mukana Pohjois-Suomen alueella tehtävässä lääketieteellisessä tutkimuksessa mahdollistamalla kaikille tutkimushankkeille ajanmukaisia laboratoriopalveluja, näytteenottoa ja -käsittelyä sekä laboratoriotutkimusten käytön neuvontaa. Vuoden 2018 aikana tehtiin noin 40 uutta tutkimuksen tukipalvelusopimusta ja tutkimustukipalvelujen kautta oli käynnissä kaikkiaan noin 117 eri tutkimusprojektia. NordLabin yliopistotasoinen tieteellinen tutkimustoiminta toteutuu tällä hetkellä kiinteässä yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa ja näiden yhteisen lääketieteellisen tutkimuskeskuksen Medical Research Centerin kanssa Palvelutuotanto NordLab tuottaa kliinisiä laboratoriotutkimuksia Pohjois-Suomen alueella toimiville perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköille. Tutkimusrekisterimme tällä hetkellä koostuu noin :sta eri laboratoriotutkimuksesta. Vuonna 2018 tehtyjä laboratoriotutkimuksia oli koko NordLabissa yhteensä vajaa 9 miljoonaa, joista määrällisesti eniten pyydettyjä olivat perusverenkuvaa ja nestearvoja kuvaavat tutkimukset. Mikrobiologian tutkimuksista määrällisesti eniten pyydettyjä tutkimuksia olivat virtsan bakteeriviljelytutkimus sekä veriviljelytutkimus, immunologian tutkimuksista keliakiatutkimus ja genetiikan tutkimuksista synnynnäinen molekyylikaryotyyppaus. Näytteenottotapahtumia kirjattiin vuonna 2018 yhteensä noin 1,2 miljoonaa. Tutkimusmäärät ja näytteenotot aluelaboratorioittain on esitetty taulukossa 1. NordLabin laboratoriotutkimusvalikoimaa ja laitekantaan uudistetaan ja kehitetään aktiivisesti. Vuoden 2018 keskeisimmät laboratoriodiagnostiikan uudistukset olivat nopeaa mikrobiologista diagnostiikkaa tukevien uusien PCR-pohjaisten tutkimuslaitteistojen käyttöönotto kaikissa aluelaboratorioissa. Lisäksi NordLab Oulun aluelaboratoriossa otettiin käyttöön hematologian automaatiorata ja muissa aluelaboratorioissa hematologian analytiikkaa liitettiin kemian automaatiorataan.

7 Tilinpäätös / Bud Tot-% 2017 Muutos-% Oulu Notto , ,1 Tutk , ,8 Yht , ,3 Rovaniemi Notto , ,8 Tutk , ,1 Yht , ,9 Kemi Notto , ,0 Tutk , ,0 Yht , ,3 Kajaani Notto , ,3 Tutk , ,0 Yht , ,3 Kokkola Notto , ,5 Tutk , ,6 Yht , ,6 Yhteensä Notto , ,0 Tutk , ,9 Yht , ,5 Taulukko 1 Tutkimusmäärät ja näytteenotot aluelaboratorioittain 2018 ja Tietohallinto NordLabin IT-infrastruktuurin kehittämiseksi suunniteltua omaa tietoverkkoprojektia on viety eteenpäin yhdessä Istekki Oy:n ja OYS-ERVA-alueen sairaanhoitopiirien tietohallintojen kanssa. NordLabin yhtymähallinnossa, Oulun, Kokkolan ja Kajaanin aluelaboratorioissa sekä Kuusamossa käytetään jo Istekki Oy:n toimittamia työasemia Istekki Oy:n toimittamassa tietoverkossa. Vuoden 2019 aikana viimeistellään em. paikkoja ja siirrytään projektissa Rovaniemelle. NordLabin yhteisen laboratoriotietojärjestelmän (LIS) osalta ollaan ensimmäisen moduulin, tulostietokanta, käyttöönoton suunnitteluvaiheessa. Vuoden 2019 aikana on tavoitteena ottaa tulosnäkymä OYS:ssa käyttöön ja sen myötä kaikki NordLabin tuottamat laboratoriotulokset ovat nähtävillä OYS:ssa, potilaan suostumuksella. Myös laboratorion tuotannon osalta uutta tietojärjestelmää otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Projekti jatkuu eri vaiheissa ja lopullisena tavoitteena on uudistaa koko laboratoriotietojärjestelmäkokonaisuus. Nykyisiin tietojärjestelmiin tehtiin välttämättömiä ylläpito- ja päivitystöitä ja joitain kriittisiä vanhoja järjestelmien osia myös uusittiin, jotta toimintakyky ja -varmuus on voitu ylläpitää.

8 Tilinpäätös /54 NordLabin laajentuessa on järjestetty tarvittavat tietojärjestelmät liittyjän käyttöön ja mahdollistettu tilausten tekeminen sekä järjestetty laskutus ja raportointiasiat tarvittavalle tasolle. Uusille NordLabin työntekijöille on myös järjestetty tarvittavat IT-työkalut Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön määrä ja rakenne Poikkileikkauspäivänä NordLabin palveluksessa oli yhteensä 667 henkilöä. Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Oulu Rovaniemi Kemi Kajaani Kokkola Yhtymähallinto yht Toistaiseksi voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa oli 546 henkilöä (82 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 121 henkilöä (18%). Kokoaikaisina työntekijöinä työskenteli 625 (94 %) työntekijää ja osa-aikaisena 42 (6 %) työntekijää. Työntekijöistä 93% oli naisia. Henkilöstön ikärakenne Poikkileikkauspäivänä henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana edellisen vuoden tarkasteluun verrattuna. Ikä vuosina Lukumäärä % osuus henkilöstöstä Naiset / Miehet alle / 9 12 % / 8 21 % / 11 20,5 % / 8 30 % / 8 16 % 65 ja yli 3 / 1 0,5% Yhteensä 622 / 45

9 Tilinpäätös /54 Henkilöstön ikäjakauma sukupuolen mukaan Henkilöstön työpanos NordLabissa työpanostietoja seurataan ammattiryhmittäin talous-, toiminta- ja käyttämättömät resurssit -näkökulmasta. Tarkasteltaessa henkilöstön työpanosta talousnäkökulmasta (taulukko 1) raportoidaan palkallisia palvelussuhteita työpanoksina. Kokonaistyöpanoksesta (palvelujaksopäivistä, joilta työnantaja maksaa palkkaa) on vähennetty palkaton poissaolo. Palkalliset palvelujaksopäivät on muutettu vuosityöpanokseksi jakamalla päivät kalenteripäivillä. Taulukossa 2 on tarkasteltu työpanosta käyttämättömän resurssin näkökulmasta: kyseessä on voimassa olevan palvelussuhteen palkaton henkilöstöresurssi, mikä ei ole työnantajan käytettävissä. Palkattomat virka-/työvapaapäivät on muutettu vuosityöpanokseksi jakamalla päivät vuoden kalenteripäivillä. Toimintanäkökulmasta (taulukko 3) työpanosta tarkasteltaessa mitataan tehtyä työpanosta eli aktiivista tehtävien hoitamiseen käytettyä aikaa. Palvelujaksopäivistä on vähennetty kaikki poissaolopäivät (palkalliset ja palkattomat). Työssäolopäivät on jaettu vuoden kalenteripäivien lukumäärällä ja näin saatu laskennallinen vuosityöpanos. Taulukko 2 Talousnäkökulma: palkalliset palvelussuhteet työpanoksina yhteensä vuosina 2017 ja 2018 v v Muutos% Hoitohenkilökunta 520,9 533,4 2,4% Lääkärit 16,4 14,5-11,4% Muu henkilöstö 61,2 59,8-2,3% Yhteensä 598,5 607,7 1,6% Taulukko 3 Käyttämätön resurssi: palkattomat poissaolot työpanoksina yhteensä vuosina 2017 ja 2018 v v Muutos% Hoitohenkilökunta 43,4 36,9-13,2% Lääkärit 1,8 1,5-15% Muu henkilöstö 2,2 2,7-14,4% Yhteensä 47,3 41,1-13,2%

10 Tilinpäätös /54 Taulukko 4 Toimintanäkökulma: tehty työpanos yhteensä vuosina 2017 ja 2018 v v Muutos% Hoitohenkilökunta ,4 1,6% Lääkärit 12,8 10,9-14,9% Muu henkilöstö 52,6 50,5-3,9% Yhteensä 482,3 484,8 0,6% Poissaolot Alla olevassa taulukossa esitetään henkilöstön poissaolopäivät kalenteripäivinä vuosina 2017 ja Laji v v Vuosilomat* Sairauspoissaolot Muut lakisääteiset Kuntoutuspoissaolot Koulutuspoissaolot Opintovapaapoissaolot Muut poissaolot Yhteensä * Vuosilomapoissaoloihin sisältyy vuosilomat, vaihtovapaat, säästövapaat Sairauspoissaolot Alla olevasta taulukosta ilmenee sairauspoissaolojen osuus kaikista palvelusjaksopäivistä sekä henkilötyövuotta kohden aluelaboratorioittain vuosina 2017 ja Sairauspoissaolo % Sairauspoissaolo (pv/htv) v v v v Yhteensä 4,61 % 4,23% 17 15,6 NORDLAB OULU 4,71 % 4,36% 17,5 16 NORDLAB ROVANIEMI 3,53 % 4,04% 12,4 15,5 NORDLAB KEMI 6,23 % 3,11% 23,8 11,6 NORDLAB KAJAANI 5,71 % 3,52% 21,6 12,9 NORDLAB KOKKOLA 4,40 % 5,56% 15,8 20,4 Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

11 Tilinpäätös /54 Henkilötyövuodella tarkoitetaan siis täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä = 92 / 365 =0,25 henkilötyövuotta). Vuonna 2018 NordLabin henkilöstöllä oli 4,23 % sairauspoissaolopäivää kaikista palveluksessaolopäivistä. Tehtyä henkilötyövuotta kohden terveysperusteisia poissaolopäiviä oli 15,6. Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut 1,4 päivää henkilötyövuotta kohden. Myös työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot laskivat. Vuonna 2018 työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli 165 päivää kun niitä vuonna 2017 oli 240 päivää. Omailmoitussairauspoissaolot Eläkkeet Vuonna 2018 esimiehen myöntämiä sairauspoissaolopäiviä eli ns. omailmoitussairauspäiviä oli 1602 päivää, joka on 15,9 % kaikista sairauspoissaolopäivistä. Vuonna 2018 NordLabin palveluksesta vanhuuseläkkeelle jäi 22 työntekijää. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä ei ollut vuonna Työterveyshuolto ja työsuojeluriskien arviointi NordLabin työterveyshuollon palvelut tuottaa Työterveys Virta Oy ja sen kumppaniverkosto. Työterveyshuollon palvelut painottuvat ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Työterveyshuollon toiminnan painopisteenä on työkyvyttömyysuhan alla olevien työntekijöiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa sekä heidän kuntouttamisen ja töihin paluun mahdollisuuksien selvittäminen. Lähiesimies ja työterveyshuolto seuraavat sairauspoissaoloja. Työterveyshuollolla on koordinointivastuu työkyvyn kartoittamisesta ja töihin paluun mahdollisuuksien selvittämisestä, kun kyseessä on pitkä sairauspoissaolo. Vuonna 2018 työkykyriskien seurannassa jatkettiin työterveyshuollon ja lähiesimiesten säännöllisiä tapaamisia. Sairauspoissaoloja eniten aiheuttaneet diagnoosiluokat olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt, erilaiset vammat ja hengityselisairaudet. Tartuntatautilain 48 :n mukaisen henkilöstön rokotussuojan tarkastaminen ja rokotussuojan kuntoon saattaminen oli iso ponnistus työterveyshuollolta kevään 2018 aikana. Työterveyshuollon tekemiä työpaikkaselvityksiä tehtäessä hyödynnetään NordLabissa tehtyjä työsuojeluriskien arviointeja. Työpaikkaselvityksiä tehtiin vuoden 2018 aikana mm. NordLabin Kuusamon laboratorioon sekä Oulussa preanalytiikan toimialueelle. Avin työsuojelutarkastuksia on tehty vuoden 2017 ja 2018 aikana kaikkiin NordLabin laboratorioihin. Tarkastukset liittyvät valtakunnalliseen työsuojelun valvontahankkeeseen, jonka puitteissa Avi tarkastaa sote-työpaikkoja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella. Työsuojelu ja yhteistoiminta NordLabin työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta yhdistettiin yhdeksi toimielimeksi vuoden 2018 alusta. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. sote-valmistelun ja NordLabin organisoitumisen tilannetta sekä työsuojelun ja työterveyshuollon ajankohtaisia asioita.

12 Tilinpäätös /54 Nordlabin työsuojeluorganisaatiossa työntekijöiden edustajina on työsuojeluvaltuutettu sekä ensimmäinen ja toinen varavaltuutettu kussakin aluelaboratoriossa. Työsuojeluvaltuutetut ovat valinneet keskuudestaan koordinoivan työsuojeluvaltuutetun. Työpaikkatasolla tärkein yhteistoimintamuoto on esimiehen ja henkilöstön keskinäinen välitön yhteistoiminta ja vuorovaikutus. Työpaikkatason yhteistoiminnan muotoja ovat mm. tavoitekeskustelu, perehdyttäminen, palautteen antaminen, tiedotustilaisuudet sekä työpaikkaja osastokokoukset. Työpaikka- ja osastokokouksissa käsiteltävät aiheet on määritelty yhteistoimintaohjeessa. Työpaikkakokouksia pidetään vähintään neljä kertaa vuodessa. HaiPro:n työturvallisuusosiossa tehtiin vuonna 2018 kaikkiaan 66 ilmoitusta työturvallisuuden vaaratapahtumasta. HaiPro:n työturvallisuusosio on työturvallisuuden vaaratapahtuminen eli läheltä piti -tilanteiden sähköinen ilmoitus-, käsittely- ja raportointityökalu. Merkittävimpänä vaaratyyppinä ilmoituksissa oli pisto, viilto, hankauma, leikkautuminen 21,21% (14 kpl), toiseksi yleisimpänä vaaratapahtumana on raportoitu väkivalta 16,67% (11 kpl) ja kolmanneksi yleisimpänä putoaminen, kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen 15,15% (10 kpl). HaiPro ilmoitukset käsitellään ja toimenpiteitä suunnitellaan esimiesten toimesta. Vaaratyypit Vaaratapahtumien riskiluokitus Työ- ja työmatkatapaturmat vuonna 2018

13 Tilinpäätös /54 Olosuhde Kpl Työssä 17 Työmatkalla 15 Työpaikan ulkopuolella 2 Yhteensä 34 Työssä tapahtuneissa tapaturmissa suurin tapaturman aiheuttaja oli leikkaavan, terävän, karhean esineen aiheuttama vahingoittuminen. Työhyvinvointi Marraskuussa 2018 NordLab osallistui Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyyn. Kyselyn avulla selvitettiin organisaation työhyvinvoinnin nykytilaa sekä henkilöstön näkökulmasta keskeisimpiä kehittämisen kohteita. Kysely oli osa sosiaali- ja terveysministeriön tukemaa Maakunta18-konseptin pilotointia. Kyselyyn osallistui monien muiden organisaatioiden lisäksi NordLabin omistajasairaanhoitopiireistä PPSHP ja Kainuun sote. Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyyn vastasi 82% NordLabin henkilöstöstä. Korkea vastausprosentti antaa organisaatiolle hyvän mahdollisuuden pohtia työyhteisöjen vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. NordLab-tason tuloksia käsiteltiin johtoryhmässä sekä esimiesinfossa. Työyksikkökohtaisia raportteja käsitellään työyksiköissä tammi-helmikuun 2019 aikana. Tällöin myös pohditaan toimenpiteitä kyselyn tuloksista nousevien työyksikön vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiskohteiden parantamiseen. Kehittämisideat kirjataan suoraan tulosportaaliin. Kyselyn tulosten perusteella koko organisaation tasolla NordLabin vahvuuksiksi nousee tavoitteellisuus ja asiakaslähtöisyys sekä työtehtävien mielekkääksi kokeminen ja työnimun kokeminen; 64% vastaajista kokee työnimua usein tai erittäin usein. Kehittämistoimenpiteitä koko organisaation tasolla tulee suunnata mm. siihen, miten henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työssä tapahtuviin muutoksiin voitaisiin lisätä ja miten yksilöiden omien vahvuuksien ja osaamisen hyödyntämistä työssä voitaisiin parantaa. Lisäksi henkilöstön kokemat väkivalta- ja uhkatilanteet asiakkaan taholta, nousee kyselyn tulosten perusteella alueeksi, mihin tulee kiinnittää huomiota ja pohtia parannustoimenpiteitä. Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset sekä työyhteisöjen tekemät kehittämisideat ovat nähtävillä koko henkilöstölle Työterveyslaitoksen tulosportaaliin kautta. Osaamisen kehittäminen Osaamista voidaan kehittää useilla eri menetelmillä. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi perehdyttäminen, kouluttajana toimiminen, tehtävä- ja työkierto, erilaiset kehittämishankkeet, tavoitekeskustelut ja palaute, verkko-oppiminen, konferenssit, messut, vierailut, opintomatkat sekä lisä- ja täydennyskoulutus. NordLabissa pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti edellä mainittuja tapoja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. NordLabin koulutussuunnitelma päivitettiin yhteistoiminnallisesti vuoden 2018 alussa ja se on julkaistu NordLabin intranetissa. Koulutussuunnitelma sisältää ammattiryhmäkohtaisia suosituksia koulutuksiin, sisältäen verkkokoulutukset.

14 Tilinpäätös /54 NordLabin sisäiset koulutustilaisuudet pyritään aina tallentamaan ja jakamaan intranetissä koulutusvideoina. Tällä tavoin tarjotaan mahdollisimman monelle työntekijälle pääsy koulutuksen sisältöön. Koulutuskorvauksen hakemista varten työttömyysvakuutusrahastolle ilmoitettiin niiden työntekijöiden lukumäärä, joista on syntynyt oikeus korvaukseen 1 koulutuspäivältä, 2 koulutuspäivältä ja 3 koulutuspäivältä vuonna Vuoden 2018 osalta koulutuspäiviä raportoitiin seuraavasti: Koulutuspäiviä Yhteensä Yhteensä v v h päivää päivää päivää tai enemmän Rekrytointi Rekrytoinneissa työkaluna NordLab käyttää Kuntarekry-järjestelmää, jonka avulla huolehditaan täyttöluvista sekä avoimien työpaikkojen julkaisusta Kuntarekry.fi palveluun, TE-toimiston avoimiin työpaikkoihin sekä NordLabin internetin Meille töihin sivustolle. Alla olevissa taulukoissa on esitetty kelpoisten hakijoiden lukumäärät vuonna 2018 ulkoisessa haussa olleisiin vakituisiin virkoihin ja toimiin. Laboratoriohoitajat laboratoriohoitaja kelpoisia hakijoita Oulu 3 37 Kajaani 6 9 Kemi 5 8 Kokkola 4 6 Rovaniemi 1 3 Muu hoitotyön ammattiryhmät Avoin toimi/virka Aluelaboratorio Kelpoisia Osastonhoitaja Kajaani 2 Osastonhoitaja Kemi 4 Apulaisosastonhoitaja Kajaani 2 Apulaisosastonhoitaja Rovaniemi 5 Lähihoitaja Oulu 21 Lähihoitaja (2 toimea) Kajaani 43 Lähihoitaja Kemi 20 Osastonsihteeri Kajaani 54

15 Tilinpäätös /54 Lääkärit, sairaalamikrobiologit ja muut luonnontieteiden akateemiset Avoin toimi/virka Aluelaboratorio Kelpoisia Sairaalakemisti (2 toimea) Oulu 2 Sairaalakemisti Kokkola 1 Ylilääkäri, kliininen mikrobiologia Oulu 2 Ylilääkäri, kliininen kemia Oulu 1 Osastonylilääkäri Oulu 2 Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Oulu 0 Sijaisrekisterin käyttö Kuntarekry-järjestelmän sijaisrekisteri-toiminnon kautta käynnistettiin vuonna 2018 yhteensä 867 työtarjousta ylimääräisistä vuoroista / kiireellisistä sijaistarpeista. Sijaistarpeista 58%:a saatiin täytettyä sijaisrekisterin tekstiviestihaun perusteella Riskien hallinta Yleistä riskienhallinnasta Riskienhallinnan päätavoitteena on tukea liikelaitoksen perustehtävien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan se, että organisaation johto on tietoinen olemassa olevista ja toimintaa uhkaavista riskeistä. Tietoa on oltava toiminnassa olevista merkittävistä riskeistä ja siitä, miten riskit voidaan hallita. Organisaatiolla on oltava riittävät käsittelyjärjestelmät vahinkojen hoitamiseksi. Näistä on apua toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteon yhteydessä. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä, määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallintasuunnitelmalla voidaan minimoida tai välttää sellaiset virheet, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuden ihmisen tai teknisen järjestelmän toiminnassa. Riskienhallintatyön keskeisiä osa-alueita ovat riskiensietokyvyn määrittäminen, riskien tunnistaminen, riskien todennäköisyyden, merkityksen ja hallinnan arvioiminen, riskien ennaltaehkäiseminen ja mahdollisesti toteutuvien riskien vaikutusten pienentäminen, raportointi ja seuranta sekä henkilöstön kouluttaminen. Yhtymäkokous päättää riskienhallinnan periaatteista. Johtoryhmä asettaa päälinjaukset riskienhallinnan tavoitteille valtuustokausittain. Linjaukset tukevat liikelaitoksen strategisia tavoitteita. NordLabilla on riskienhallintasuunnitelma, joka sisältää riskit, niiden suuruuden arvioinnin ja hallintatoimenpiteet. NordLabin toiminnassa tunnistetut riskit ja niiden arvioinnit, hallinta ja mahdolliset toimenpiteet määritellään johtoryhmässä, jossa seurataan myös riskienhallintaprosessin toteutumista ja tavoitteenmukaisuutta. Vuonna 2018 painopistealueina on ollut seuraajasuunnittelun mietintä, ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden varmistaminen ja useiden eri tietojärjestelmien aiheuttamat riskit. Rahoitusriskit Kuntayhtymällä ei ollut vuoden lopussa 2018 korollisia velkoja. Maksuvalmiuden varmistamiseksi kuntayhtymällä on kuntatodistusohjelmat sekä Danske Bankin että OP-Pohjolan kanssa. Vuoden 2018 aikana maksuvalmius on ollut hyvällä tasolla eikä ulkopuolista rahoitusta ole tarvittu. Myös investoinnit on pystytty rahoittamaan suunnitelman mukaisesti tulorahoituksella.

16 Tilinpäätös / Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta on osa kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan se, että kuntayhtymä saavuttaa sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Jotta kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan, täytyy toiminnan olla taloudellista ja tuloksellista, käytettävistä resursseista täytyy huolehtia, päätösten perusteena olevan tiedon on oltava luotettavaa ja oikea-aikaista sekä lakeja ja muita sääntöjä on noudatettava. Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmentamaan se, että asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittiset tekijät toteutuvat kuntayhtymän toiminnassa. Yhtymäkokous on kokouksessaan hyväksynyt NordLabin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Perusteiden mukaan johtokunnalla ja toimitusjohtajalla on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuosikolmanneksittain johtokunnalle raportoitavassa osavuosikatsauksessa. Aluelaboratorioiden johtajat vastaavasti raportoivat toimitusjohtajalle kuukausittain omien laboratorioiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttäjistä ylläpidetään listaa NordLabin yhtymähallinnossa. NordLabin laajenemiseen liittyvien sopimusten valmistelussa on käytetty ulkopuolista asiantuntemusta ja tällä tavalla myös sopimusten sisältöjen hallintaa on pyritty parantamaan. Myös tietyissä yhteistyöhön liittyvissä sopimusneuvotteluissa on käytetty ulkopuolista asiantuntemusta. Palvelusopimuksessa Monetra Oy:n (ulkoinen palvelun tuottaja) kanssa on sovittu, että palveluntuottaja vastaa omalta osaltaan taloushallinnon, palkka- ja henkilöstöhallinnon sisäisen valvonnan järjestämisestä. 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Talouden tunnusluvuilla mitattuna kuntayhtymän taloudellinen tilanne vuonna 2018 oli hyvä. Omavaraisuus oli tilikauden lopussa 43% ( %). Ulkopuolista velkaa ei tilikauden lopussa ollut. Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus oli vuonna % ( %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2018 lopussa 30 päivää (vuoden 2017 tilinpäätöksessä 28 päivää). Tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymän vuoden 2018 toimintatuotot (70,7 milj. euroa) ylittivät talousarvion 0,69%. Liikevaihto (70,0 milj. euroa) ylitti suunnitelman 0,3%. Toimintakulut (69,0 milj. euroa) alittivat talousarvion 0,8%. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut (28,67 milj. euroa) alittivat budjetin 4,7 prosentilla. Kokonaismenoista henkilöstökulut muodostivat noin 41%, kun edellisenä vuonna osuus oli 43%. Materiaalien ostot (21,0 milj. euroa) ylittivät talousarvion 2,4%. Suurin menoerä aineissa ja tarvikkeissa oli laboratoriotarvikkeet (14,5 milj. euroa), jotka pitivät sisällään mm. reagenssit

17 Tilinpäätös /54 ja käyttökorvausperiaatteella hankittujen analyysien laite-, käyttö- ja huoltokustannukset. Toinen merkittävä erä oli verivalmisteet (4,9 milj. euroa). Kaiken kaikkiaan edellä mainitut suoraan laboratoriotoimintaan kohdistuvat kulut olivat noin 92% kaikista tarvikeostoista. Ulkopuoliset palvelujen ostot (14,8 milj. euroa) toteutuivat täsmälleen budjetin mukaisesti. Palvelujen ostoista suurin osa (5,2 milj. euroa) kului laboratoriopalvelujen ostoihin ja toiseksi eniten kului ict-palvelujen ostoihin (4,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut (3,5 milj. euroa) ylittivät budjetin 8,4%. Muut kulut koostuvat lähes kokonaan rakennusten vuokrakuluista, joita maksamme ulkopuolelta vuokratuista toimitiloista (3,2 Me). Kuntayhtymä ei omista käyttämiään toimitiloja. Tuloslaskelman mukainen liikeylijäämä vuodelta 2018 oli 1,63 milj. euroa. Rahoituskulujen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,52 milj. euroa. Satunnaisten erien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa (v ,3 Me).

18 Tilinpäätös /54 Tuloslaskelman tunnusluvut

19 Tilinpäätös /54 Rahoituslaskelman tunnusluvut

20 Tilinpäätös /54 Taseen tunnusluvut 1.4 Tilikauden tuloksen käsittely n johtokunta esittää yhtymäkokoukselle tilikauden ,85 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tilikauden ylijäämä ,85 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

21 Tilinpäätös /54 2. Talousarvion toteutuminen

22 Tilinpäätös /54 2 Talousarvion toteutuminen 2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokous vahvisti kokouksessaan kuntayhtymän toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2018 (talousarviomuutos): oman tuotannon hinnaston muutos 0% toimintakulut NordLabin tasolla 69,6 miljoonaa euroa investointien suunniteltu taso, 2,0 miljoonaa euroa Oman tuotannon hinnoittelun tavoite toteutui, sillä vuodelle 2018 ei tehty tutkimushinnastoon muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintamenot olivat tilinpäätöksessä 69 Me, kun talousarviossa tavoite oli 69,6 Me eli tavoite alittui 0,8%. Investointien toteuma vuodelta 2018 oli 1,9 milj. euroa eli investointien toteumaprosentti oli 95,8 kun edellisenä vuotena toteuma oli 110%. Investointien osalta tietojärjestelmähankkeet etenivät vuoden 2018 aikana hieman ennakoitua nopeammin. Laitteiden osalta määrärahat alittuivat reilusti, sillä muutama kalliimpi investointi jätettiin toteuttamatta. Syynä oli mm. mikrobiologian muutosta aiheutuneet henkilöstöresurssien riittämättömyydet. Johtokunta asetti tavoitteita neljälle eri toiminta-alueelle; kysyntään ja saatavuuteen, tuottavuuteen, talouteen ja henkilöstöön. Kysyntä ja saatavuus: Päivystyksen kiirenäytteisiin pyritään vastaamaan alle 90 minuutissa 87%:ssa tapauksista. Tämä tavoite saavutettiin, sillä vaaditussa ajassa vastattiin 87,9% tehdyistä tutkimuksista. Aamukierrolla otettujen näytteiden valmistumisen 9.30 mennessä tavoitteeksi asetettiin 85%. Tästä tavoitteesta jäätiin kauas, sillä toteuma oli vain 70,8%. Tavoitteen saavuttamiseksi onkin ryhdytty toimenpiteisiin eri aluelaboratorioissa. Tuottavuus: Tuottavuutta mitattiin kolmella eri mittarilla, suoritteita/työpanos, liikevaihto/palkat ja euroa/suorite. Suoritteita (tutkimukset+näytteenotot) per työpanos (palkalliset palvelujaksot) tavoiteltiin saavutettavaksi kpl, josta jäätiin hieman, sillä suoritteita kertyi kpl/työpanos. Toinen tuottavuutta kuvaava mittari oli liikevaihdon suhde maksettuihin palkkoihin. Tämä kuvaa henkilöstöresursseilla aikaansaatua liikevaihtoa. Tavoitteena oli saavuttaa liikevaihtoa 2,79 kertaisesti palkkoihin nähden ja tavoite ylittyi reilusti, sillä liikevaihtoa kertyi 2,92 kertaisesti maksettuihin palkkoihin nähden. Kolmantena tuottavuutta kuvaavana mittarina käytettiin yksikkökohtaista kustannusta eli euroa/suorite. Tavoitteena oli tuottaa suoritteet 6,83 eurolla. Tavoite ylittyi, mutta tosin vain kolmella sentillä eli toteuma oli 6,86 euroa. Talous: Taloutta arvioitiin myös kolmella eri mittarilla, liikevaihdolla, toimintakuluilla ja tilikauden tuloksella. Tarkistetussa talousarviossa liikevaihtotavoite oli 69,8 miljoonaa euroa, mikä myös saavutettiin. Liikevaihtoa kertyi vuoden aikana 70,0 miljoonaa euroa eli 0,3% yli tavoitteen.

23 Tilinpäätös /54 Tuotantomäärän kasvun kautta liikevaihtoa siis kertyi yli budjetoidun. Talousarviossa oli toimintakuluihin varattu määrärahaa 69,6 miljoonaa euroa, mikä kuitenkin alittui 0,8% (69,0 Me). Talousarviossa tilikauden tulos muodostui 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli kuitenkin 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli tulos oli ennakoitua parempi. Aikaisempien vuosien ylijäämiä oli taseessa 1,9 miljoonaa euroa, joten vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen tase näyttää noin 3,1 miljoonaa euroa tilikausien ylijäämää. Henkilöstö: Henkilöstön osalta tavoitteet koskivat palkallisia palvelussuhteita, sairauspoissaoloja ja palkkamäärärahoja. Palkallisia palvelussuhteita budjetoitiin vuositasolle koko NordLabin tasolla 614,9. Tavoite saavutettiin, sillä käytimme työpanoksia vain 607,7. Sairauspoissaoloilla mitataan sairauspoissaolopäivien suhdetta kaikkiin palvelujaksopäiviin. Tavoitteena oli, että sairauspoissaolopäiviä olisi korkeintaan neljä prosenttia palvelujaksopäivistä. Toteuma jäi hieman tavoitteesta, sillä poissaoloprosentiksi muodostui 4,2. Sairauspoissaolot kuitenkin laskivat edelliseen vuoteen nähden 0,4 prosenttiyksikköä. Palkkoihin ja palkkioihin varattiin määrärahaa yhteensä 25,0 miljoonaa euroa. Tämä tavoite saavutettiin, sillä määrärahat alittuivat 3,9% eli toteuma oli 24 miljoonaa euroa NordLab Oulu Asiakas-, potilas- ja kuntanäkökulma NordLab Oulun merkittävimmät asiakkaat vuonna 2018 olivat Oulun yliopistollinen sairaala (noin 53% kaikista näytteenotoista ja tutkimuksista) ja Oulun kaupunki (noin 26% kaikista näytteenotoista ja tutkimuksista). NordLab Oulun asiakasrakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Vuonna 2018 käytiin säännöllisiä neuvotteluja palveluiden tarpeesta sekä isompien että pienempien asiakkaiden kanssa. Oulun yliopistollisen sairaalan muutosprosesseihin ja uuden sairaalan suunnitteluun NordLab Oulun henkilökunta osallistui aktiivisesti myös vuonna Kantasairaalan muutoksiin esimerkiksi osastojen väistöjen ja muuttojen vuoksi varauduttiin proaktiivisesti ja asiakkaan kanssa neuvotellen. Oulun seudun yhteispäivystys laajeni vuonna 2018 ja NordLab Oulu otti käyttöön yhteispäivystyksessä uuden näytteenottotilan, jotta asiakkaita voidaan vastaanottaa entistä nopeammin. Tila varusteltiin kattavasti esimerkiksi vieritutkimuksin ja nopealla putkipostiyhteydellä, mahdollistaen näytteiden nopean käsittelyn. Prosessit ja rakenteet NordLab Oulun aluelaboratoriossa tehtiin vuonna 2018 noin näytteenottoa, mikä oli noin 1% vähemmän kuin vuonna Tutkimuksia tehtiin kuitenkin vastaava määrä kuin aiemmin, yhteensä vuonna 2018 tehtiin noin 4,8 miljoonaa tutkimusta (muutos vuoteen ,8%).

24 Tilinpäätös /54 Laboratorion rakenteissa tapahtui kaksi merkittävää muutosta vuonna Mikrobiologian laboratoriolle remontoitiin uudet tilat Oulun yliopistollisen sairaalan puolelle ja laboratoriotoiminnot siirtyivät uusiin tiloihin lokakuussa Muuttoa edelsi laajamittainen suunnittelu erityisesti toiminnallisista ja työturvallisuuden lähtökohdista. Muuton myötä laboratorion käyttöön saatiin BSL-2 (biosafety level 2) tason laboratoriotilat esimerkiksi tuberkuloosibakteerien käsittelyyn. Muutto vaikutti myös laboratorion asiantuntijoiden toimistotilojen sijoitteluun ja laboratoriolle nimettiin uusi toimistosiipi S6 rinnekerrokseen. Toinen merkittävä muutosprosessi liittyi päivystyslaboratorion tilojen käyttöön. Verisolulaskennan automaatiohankinta vaati toiminnan uudelleen järjestelyjä ja tilojen remontointia avoimen pohjaratkaisun saamiseksi. Remontti vaati väistötoimia ja runsaasti joustoja henkilökunnalta. Uutta toiminnallisuutta haettiin yhteistyössä Rochen kanssa viikon kestäneessä Product preparation process (3P) projektissa, jonka viimeisimmät toimintakohteet toteutetaan vuonna Verisolulaskennan uudet laitteistot on asennettu ja ajettu sisään loppuvuonna 2018 ja automaation asennus valmistuu kokonaisuudessaan vuonna NordLab Oulussa kuvattiin useita ydin- ja erillisprosesseja vuonna Prosessien kehittämistä on lähdetty edistämään laboratorion kokonaistoiminnallisuutta silmällä pitäen, joten työtä on niiden osalta myös tuleville vuosille. NordLab Oulu on standardin SFS-EN ISO :2013 vaatimusten mukaan akkreditoitu laboratorio. Finasin asiantuntijoiden arviointikäynnit laboratorioon tehtiin marraskuussa Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen Talous NordLab Oulun sairaspoissaoloprosentti on ilahduttavasti laskusuunnassa vuoteen 2017 verrattuna, ollen vuonna ,36%. Alkuvuoden 2018 infektio- ja influenssakausi kuitenkin näkyi kokonaisuudessa henkilöstön käyttömäärässä ja henkilötyöpanoksia, pääasiassa sijaistyöpanoksia, kulutettiin 7,5 enemmän kuin vuonna Henkilöstön osaamisesta ja kouluttautumisesta on huolehdittu sisäisin koulutuksin sekä hyödyntäen kansallisia koulutuksia. NordLab Oulun alueella virkoihin, toimiin ja sijaisuuksiin on ollut hyvin hakijoita. Oulun aluelaboratorion tulos oli positiivinen, vaikka ylijäämä alitti edellisen vuoden lukeman sekä suunnitellun tuloksen. Vuoden 2018 talouteen vaikuttaa esimerkiksi ennakkoon tehdyt hankinnat kuten influenssamääritysten laboratorioreagenssien hankinta varastoon. Tästä huolimatta toimintakulut kokonaisuudessaan ylittivät vain hienoisesti budjetin. Palveluiden ostoissa sen sijaan kokonaisuudessaan oltiin viime vuoden tasolla ja esimerkiksi ulkoa ostettujen laboratoriopalvelujen määrä laski melkein 7% vuoteen 2017 verrattuna.

25 Tilinpäätös / NordLab Kajaani Asiakas-, potilas- ja kuntanäkökulma Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Nordlab Kajaanin yhteistyö sujui edellisen vuoden malliin vuonna Asiakaskunta on pysynyt pääsääntöisesti entisenä, mutta KAKS:n toimintojen muuttaminen on aloitettu ajatellen siirtymistä uuteen sairaalaan vuonna Omistaja-asiakkaiden kanssa on järjestetty neuvottelupäivä, jolloin keskusteltiin osapuolien tarpeista. Laboratorio on osallistunut asiakkaan Alisa- ja yhden ensihoitajan pilottiin. Näihin pilotteihin on otettu mukaan vieritestilaitteet ja niihin kuuluva palvelu. Puolangan terveysaseman toimintaa hallinnoiva Attendo toivoi NordLabin kouluttavan heille omat näytteenottajat ja sen myötä halusivat toiminnan itselleen. Puolangan NordLabin laboratorio on purettu pois. Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen Talous Henkilöstön rekrytointi onnistui aikaisempia vuosia paremmin. Näytteenotto- ja toimistotoimintaan on palkattu lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Myös laboratoriohoitajan vakanssit on saatu täytettyä. Kainuun kunnissa resursointi on kyetty pitämään yllä yhä voimakkaammin Kajaanin resurssiin nojautuen. Vuoden 2018 aikana osastonhoitaja on vaihtunut ja Kajaaniin on valittu myös uusi apulaisosastonhoitaja. Henkilöstön kouluttamisesta on huolehdittu pitkälti työpaikkakoulutuksin ja erityistä huomiota on kiinnitetty uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Kainuun soten Uusi Sairaala -hankkeeseen liittyen on suunniteltu uudet laboratoriotilat näytteenottoineen. Sairaalan valmistumisen lähestyessä on toteutettu muuttosuunnitelmat ja tarvikkeiden logistiikan suunnittelu on aloitettu. Aluelaboratorion taloudellinen tulos oli positiivinen. Tosin ylijäämä jäi suunnitellusta selvästi mutta ylitti edellisvuoden ylijäämän. Toimintakulut kokonaisuudessaan pysyivät hallinnassa budjetin mukaisesti. Palveluiden ostot olivat edellisen vuoden tasolla. V hinnoittelussa ei tehty merkittäviä muutoksia. Saavutettu tulos on erinomainen ja sen saavuttamista auttoi henkilöstökulujen edellisvuoden tason säilyttäminen sekä lievä tuoton kasvu edellisvuoteen nähden.

26 Tilinpäätös / NordLab Kokkola Asiakasnäkökulma NordLab Kokkolan aluelaboratorion päätoimipiste sijaitsee Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, joka on alueen ainoa päivystävä laboratorio tarjoten potilaiden kiireellistä hoitoa varten tarvittavan tutkimusvalikoiman erityisesti oman sairaalan ja päivystyspoliklinikan käyttöön. Aluelaboratorioon kuuluu lisäksi 12 pienempää laboratoriota tai näytteenottopistettä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan toimipiste muutti uusiin uudistiloihin. Tilaratkaisussa ja muutossa pyrittiin sujuvaan laboratoriotoimintaan ja näytteenottotapahtumaan. Muutto sujui ilman tuotantokatkoja ja merkittävää tuotantoviivettä. Näytteenotto muutti ennen uudistilaan muuttamista neljän kuukauden ajaksi väistötiloihin. Kälviän toimipiste muutti väistötiloihin odottamaan olemassa olevan rakennuksen saneeraamista Kälviän terveysasemaa varten. Laboratorio laajensi tukeaan Soiten ensihoidolle toimittamalla heille laajan vieritestivalikoiman sekä aloittamalla ensihoidon punasoluvalmistevaraston ylläpitämisen. Soiten hoitoyksiköihin nimettiin laboratorioyhdyshenkilöt tavoitteena parantaa yhteysymmärrystä ja tiedonkulkua puolin ja toisin. Samalla Soiten intranetissä olevaa tietoa laboratorion toiminnasta lisättiin. Asiakkaille järjestettiin vieritutkimuspäivä. Polikliinisille asiakkaille tehtiin asiakaskysely. Prosessit ja rakenteet Kokonaistutkimusmäärä NordLab Kokkolassa oli , mikä on 2,6 % edellistä vuotta enemmän. Näytteenottomäärä oli , mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiertojen ulkopuolinen näytteenottomäärä oli , missä on lisäystä edelliseen vuoteen peräti 6 %. Akkreditoinnin pätevyysalueen laajennusta haettiin näytteenottoon aiemmin akkreditoidun kemian analytiikan lisäksi. Finas auditoi kemian ja näytteenoton vuoden 2018 lopulla. Kokkolan aluelaboratorion KPKS-toimipiste siirtyi uudistilaan muuton yhteydessä käyttämään NordLabin verkkoa ja Istekin työasemia. Kokkolan aluelaboratorion alueellinen kuljetus siirtyi uuden sopimuksen alle Soiten hankintatoimiston kilpailutuksen mukaisesti. Kallion alueelta kuljetus KPKS:aan päättyi. Kallion alueelta aiemmin KPKS-laboratorioon tulleet näytteet ohjattiin Oulaskankaan ja Oulun laboratorioihin. Alueellisessa kuljetuksessa otettiin käyttöön lämpötilaseuranta. Esikäsittelijä otettiin käyttöön. Esikäsittelijä käsittelee ja lajittelee periaatteessa kaikki itse analysoitavat ja ulkopuolelle lähetettävät näytteet.

27 Tilinpäätös /54 Henkilöstö Influenssa-analytiikassa otettiin käyttöön uusi menetelmä, mikä sisältää myös RS-viruksen nukleiinihapon kvalitatiivisen osoittamisen. Viljelymaljojen osalta siirryttiin NordLabin tasolla kilpailutettuihin valmistajiin. Sairauspoissaoloja oli 5,6 % palvelujaksopäivistä, mikä on 1,3 %-yksikköä edellisvuotta enemmän ja vuoden 2017 tasolla. Palkallisia työpanoksia oli 62,1, mikä on 0,2 edellisvuotta vähemmän; tämä selittyy sillä, että sijaisia ei ollut saatavissa, vaikka lisääntyneen sairauspoissaolomäärän vuoksi olisi ollut tarvetta. Työntekijöitä toimiin saatiin rekrytoitua. Sydänfilmin tekemistä siirrettiin KPKS:n laboratoriotoimipisteessä Soiten henkilöstön tekemäksi. Talous ja vaikuttavuus Laboratorion tulos oli alijäämäinen Tulos on budjetoitua vähemmän alijäämäinen ja edellisvuotta hieman vähemmän alijäämäinen. Tutkimusnimikkeistöä yhtenäistettiin NordLabin yhteisen linjauksen mukaiseksi. Teerijärven toimipisteen perusverenkuva-analytiikka keskitettiin KPKS:aan NordLab Kemi Asiakaslähtöisyys Nordlab Kemi palvelee Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköitä laboratoriotoimintojen osalta. Toimintaympäristössä tapahtui heinäkuun alussa muutos Mehiläinen Länsi-Pohjan aloittaessa toimintansa. Omistaja-asiakkaiden kanssa on järjestetty neuvottelupäivä ja yhteistyö uuden toimijan kanssa on aloitettu. Asiakkaiden vieritutkimustarpeeseen on vastattu solmimalla vieritutkimuspalvelusopimuksia, joihin kuuluu vieritutkimuslaitteet palveluineen. Tutkimusten vasteaikoihin peilaten asiakasta on pystytty palvelemaan tavoitteen mukaisesti sekä aamukierron että päivystysajan osalta. Prosessit ja rakenteet Kemin aluelaboratoriossa tehtiin tutkimusta, joka on 2% vähemmän kuin vuonna Näytteenottojenmäärä väheni 4% edellisestä vuodesta ollen kpl. Ouluun keskitettyjen tutkimusten osuus oli 5,7%. NordLab Kemissä kuvattiin useita ydinprosesseja vuonna Prosessien kehittämisen hyödyntämällä mm. benchmarking -menetelmää on todettu tehostavan toimintaa.

28 Tilinpäätös /54 Henkilöstö Talous Vuoden 2018 aikana valmistauduttiin standardin SFS-EN ISO :2013 vaatimusten mukaiseen akkreditointiin johtamisen, näytteenoton ja kemian ja immunokemian tutkimusten osalta. Finasin asiantuntijoiden arviointikäynti laboratorioon toteutui marraskuussa. Tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä parannettiin rakentamalla sähköinen yhteys Tyks laboratorioon. Laboratoriotulosten siirtymistä earkistoon alettiin valmistella. Tutkimusrekisterin yhtenäistämistä jatkettiin. Filmarray Multiplex-PCR laitteistoa alettiin hyödyntää positiivisten veriviljelyiden mikrobien tunnistuksessa diagnostiikan nopeuttamiseksi. Käytetty henkilöstötyöpanos oli 49,3, mikä on 3,1 htp käyttösuunnitelmaa vähemmän. Sairasoloprosentti oli 3,11%, mikä alittaa Nordlabin 4,0% tavoitteen. Auki olleet kolme laboratoriohoitajan vakanssia saatiin täytettyä, mutta apulaisosastonhoitajan rekrytointi on haasteellista. Uusi vt. osastonhoitaja aloitti kesäkuun alussa. Perehdytykseen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä uusien työntekijöiden että pitempään olleiden työntekijöiden osalta. Työhyvinvointia tuettiin yhteisillä keväällä ja syksyllä toteutetuilla toimintapäivillä ja tarjoamalla työnohjauksen mahdollisuutta. Työterveyspsykologi luennoi syksyn Tyhy-päivän yhteydessä työyhteisötaidoista. Mitä kuuluu työhyvinvointikyselyssä saatiin Nordlabin keskiarvoon nähden hyvä tulos 34/57. Laboratoriolla on ollut edustus emosairaalan potilasturvallisuus-, sairaalahygienia- ja ympäristötyöryhmässä. Aluelaboratorion taloudellinen tulos oli huomattavasti budjetoitua parempi. Talousarvioon nähden liikevaihto ylittyi noin 1%, henkilöstökulut alittuivat 8,0 %:lla ja toimintakulut alittuivat 5,7 %:lla. Prosessien tehostamisella on ollut edelleen vaikutusta tuottavuuteen NordLab Rovaniemi Asiakas-, potilas- ja kuntanäkökulma Uusia terveyskeskuslaboratorioita ei liittynyt NordLab Rovaniemen aluelaboratorioon vuoden 2018 aikana. Yhteistyötä syvennettiin edellisenä vuonna liittyneiden kanssa ja laboratoriopalveluiden tarpeen laajuutta selvitettiin erityisesti Enontekiön terveyskeskuksen kanssa. Uusia laboratoriotiloja suunniteltiin Ranualle, Muonioon, Enontekiölle ja Sodankylään. Sairaalakadun näytteenotto suljettiin ja tilalle avattiin uusi näytteenotto Rinteenkulmaan. Työterveys Lappican näytteenottoaikojen määrää vähennettiin kysynnän mukaisesti. Pulkamontien näytteenotto suljettiin noin puoleksi vuodeksi remontista johtuen. Pulkamontien sulku kasvatti näytteenottojen määrää Lapin keskussairaalan näytteenotossa noin 20 %.

29 Tilinpäätös /54 Säännöllisiä asiakastapaamisia pidettiin Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen edustajien ja A-klinikan kanssa. Lisäksi asiakastapaamisia oli työterveys Lappican ja erikoissairaanhoidon eri yksiköiden kanssa sekä palveluneuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Prosessit ja rakenteet Vuonna 2018 Rovaniemen aluelaboratorio vastasi noin 1,15 miljoonaa tutkimusta. Määrä kasvoi noin 1 % edellisestä vuodesta. Rovaniemen omaa tuotantoa oli noin 1,13 miljoonaa tutkimusta. Oulussa tehtyjen tutkimusten osuus oli noin 7 %. NordLabin ulkopuolelta alihankittujen tutkimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (noin tutkimusta). Näytteenottojen määrä kasvoi 6,9% edelliseen vuoteen verrattuna. Viiden terveyskeskuslaboratorion liittyminen v 2017 lisäsi näytteenottojen ja tutkimusten määriä. Tutkimusten vasteaikoja seurattiin säännöllisesti. RIE projektissa hyväksi havaittuja toimintatapoja kehitettiin edelleen, minkä tuloksena saavutettiin nopeampia vasteaikoja. Analytiikan yhtenäistämistä jatkettiin ja automaatiota lisättiin. Uudet verisolulaskijat otettiin käyttöön joulukuussa Mikrobiologian tutkimuksista Lapin alueen klamydia- ja GC tutkimukset palautettiin Rovaniemelle. Lisäksi ripulibakteerien tutkimusmenetelmä muutettiin viljelystä nukleiinihappoperusteiseksi. Näiden muutosten tuloksena vasteajat lyhenivät. Mikrobiologisten elatusainemaljojen valmistus lopetettiin Rovaniemellä. Useita vieritestilaitteita verifioitiin ja vietiin NordLabiin liittyneiden terveyskeskuslaboratorioiden käyttöön. Tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä parannettiin, saatiin mm. sähköinen yhteys Tyks laboratorioon. Laboratoriotulosten siirtymistä earkistoon alettiin valmistella. Tutkimusrekisterin yhtenäistämistä jatkettiin. Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi kolme laboratoriohoitajaa ja osastonhoitaja. Osaston- ja apulaisosastonhoitajan toimet täytettiin, kaksi pitkäaikaista laboratoriohoitajan sijaista vakinaistettiin ja yksi laboratoriohoitajan toimi siirrettiin alueen käyttöön. Lapin alueen osastonhoitajan virka vakinaistettiin ja siihen valittiin viran määräaikainen tekijä. Mikrobiologian laboratoriossa aloitti maaliskuussa erikoistuva mikrobiologi. Eläköitymisen myötä vapautunutta osastonsihteerin toimea ei täytetty. Haastavaa oli saada sijaisia terveyskeskuslaboratorioiden äkillisiin poissaoloihin. Ryhmätavoitekeskusteluja sekä henkilökohtaisia osaamisen arviointi, osaamisen kehittämisen suunnitelma ja työhyvinvoinnin huoltokeskusteluja pidettiin ja ne jatkuvat vuonna Työhyvinvointia lisäsi aktiivinen Hupitoimikunta järjestämällä virkistäytymistilaisuuksia. Rovaniemen ja Lapin tk-laboratorioiden välistä yhteistyötä edistettiin järjestämällä alueellinen koulutuspäivä, josta saatiin paljon hyvää palautetta. Henkilökunnan perehdytyksiin panostettiin edelleen. Henkilökunta osallistui NordLabin ja Rovaniemen aluelaboratorion sisäisiin koulutuksiin ja myös muutamiin ulkoisiin koulutuksiin. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja oli noin 4 %.

30 Tilinpäätös /54 Talous Vuonna 2018 kustannustehokkuutta pyrittiin parantamaan edelleen työprosesseja tehostamalla ja vähentämällä työpanosten käyttöä. Henkilöstösuunnitelma laadittiin ja yhdessä sovitut vähennykset työpanoksiin tehtiin. Liikevaihto oli noin 4 % odotettua suurempi. Talousarviossa toteutuneet menot hieman alittuivat henkilöstökulujen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta mutta ylittyivät palvelujen ostojen osalta. Erityisesti ICT ja alihankintatutkimusten kulut olivat budjetoitua suuremmat. Työterveyden kulut kasvoivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan toimintamenot olivat talousarvion mukaisissa lukemissa. Alijäämä kasvoi edellisestä vuodesta.

31 Tilinpäätös / Talousarvion toteutumisvertailu 2018

32 Tilinpäätös / Investointiosan toteutumisvertailu 2018 Merkittävimpien investointien toteutuminen:

33 Tilinpäätös / Rahoitusosan toteutumisvertailu 2018

34 Tilinpäätös /54 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

35 Tilinpäätös /54 3 Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Kuntayhtymän tuloslaskelma

36 Tilinpäätös / Kuntayhtymän tase

37 Tilinpäätös /54

38 Tilinpäätös / Kuntayhtymän rahoituslaskelma

39 Tilinpäätös /54 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

40 Tilinpäätös /54 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

41 Tilinpäätös /54

42 Tilinpäätös /54

43 Tilinpäätös /54

44 Tilinpäätös /54

45 Tilinpäätös /54 5. Allekirjoitukset ja merkinnät

46

47

48 Tilinpäätös /54 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET

49 Tilinpäätös /54 6 Luettelot ja selvitykset

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa.

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Johtokunta 7 22.01.2016 Johtokunta 19 26.02.2016 Tilinpäätös 2015 JOHTOK 22.01.2016 7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 4 luvun 17 :n mukaan johtokunnan on laadittava

Lisätiedot

JOHTOK Toiminta:

JOHTOK Toiminta: Johtokunta 40 30.08.2013 Johtokunta 62 15.11.2013 Yhteistyötoimikunta 33 11.12.2013 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014-2016 36/00.02.00/2013 JOHTOK 30.08.2013 40 Toiminta: NordLabin toiminta

Lisätiedot

1 Toimintakertomus Toiminta ja talous... 5

1 Toimintakertomus Toiminta ja talous... 5 Tilinpa a to s 2016 3.3.2017 2/59 Sisällys 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Toiminta ja talous... 5 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1.1.2 Kuntayhtymän hallinto... 6 1.1.3 Tutkimus ja opetus... 6 1.1.4 Palvelutuotanto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto 14.6.2018 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lääkärit 137

Lisätiedot

PPSHP:n valtuustoseminaari Timo Kauppinen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä

PPSHP:n valtuustoseminaari Timo Kauppinen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä PPSHP:n valtuustoseminaari 14.11.2017 Timo Kauppinen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä REL/102012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUS - NORDLAB Kliinisen laboratorioalan pohjoinen

Lisätiedot

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie Oulu. Otsikko Sivu

NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 8/2015 1 Yhteistyötoimikunta 05.03.2015 Aika 05.03.2015 klo 13:00-13:45 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus

1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus 1. Henkilöstön rekrytointi ja saatavuus NordLab aluelaboratorioista jää eläkkeelle arvioiden mukaan vuoteen 2020 mennessä 161 laboratoriohoitajaa ja vuoteen 2025 mennessä 244 laboratoriohoitajaa. Oulun

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Mikä on ISLAB? Kunnallinen organisaatio: liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018

KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 KESKI-POHJANMAAN LIITTO HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 TIIVISTELMÄ Henkilöstövoimavarat Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Liite 2 / 6. Pöytäkirjan tarkastajat. Tilinpa a to s 2015

Liite 2 / 6. Pöytäkirjan tarkastajat. Tilinpa a to s 2015 Tilinpa a to s 2015 Sisällys 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Toiminta ja talous... 5 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 5 1.1.2 Kuntayhtymän hallinto... 6 1.1.3 Tutkimus ja opetus... 7 1.1.4 Palvelutuotanto...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 1/2014 Kokousaika klo 9.10 10.15 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 N TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS KESLABIN VA. JOHTAJAN

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Työturvallisuus. Kuva 3: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työturvallisuusriskikartta (tilanne )

Työturvallisuus. Kuva 3: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työturvallisuusriskikartta (tilanne ) Työturvallisuus Työturvallisuusriskien arviointi työyksiköissä on tehty sairaanhoitopiirissä Granite-ohjelmaan vuodesta 2014. Ohjelman käyttö työturvallisuustoiminnan arjessa ei ole esimiesten johtamisen

Lisätiedot

Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu. Otsikko Sivu

Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2017 1 Johtokunta 03.03.2017 Aika 03.03.2017 klo10:00-11:56 Paikka Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, 90220 Oulu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet 9.5.2018 Sisällys 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 2 3. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Liite 1 / 20. Pöytäkirjan tarkastajat. Tilinpa a to s 2014

Liite 1 / 20. Pöytäkirjan tarkastajat. Tilinpa a to s 2014 Tilinpa a to s 2014 25.2.2015 2/53 Sisällys 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Toiminta ja talous... 4 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 1.1.3 Tutkimus ja opetus... 6 1.1.4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Alla olevissa asioissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin erityisasiantuntijoihin. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nordlab.fi.

Alla olevissa asioissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin erityisasiantuntijoihin. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nordlab.fi. 3 / 1.8.2019 1/5 Luokka Laatuj. kuvaukset, rekisterit ja muut ohjeet Versio/pvm 3 / 1.8.2019 Laatijat Rusanen Satu; Luttinen Rauno; Aaltonen Heikki; Saarimies Jukka; Männistö Tuija; Ikonen-Toivanen Jaana;

Lisätiedot

Alla olevissa asioissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin erityisasiantuntijoihin. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nordlab.fi.

Alla olevissa asioissa voit ottaa yhteyttä seuraaviin erityisasiantuntijoihin. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)nordlab.fi. 2 / 11.12.2017 1/5 Luokka Laatuj. kuvaukset, rekisterit ja muut ohjeet Versio/pvm 2 / 11.12.2017 Laatijat Rusanen Satu; Luttinen Rauno; Aaltonen Heikki; Saarimies Jukka; Männistö Tuija; Ikonen-Toivanen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta

Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Työvaliokunta Mitä kuuluu? työhyvinvointikyselyn tulokset 2018 Henkilöstöjohtaja Erja Saari Kyselyn toteutus Kyselyn toteutus Kokonaisarvosanaksi saimme 7,05 (7,16 vuonna 2017). Kyselyn vastausprosentti oli 67 % (52

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet

Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Kh 12.8.2019 1 Sisällys 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 4. SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2017

KYSin kuntakierros 2017 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA KUNTOON

RISKIENHALLINTA KUNTOON KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. RISKIENHALLINTA KUNTOON Miten Vamia teki sen vaiheittain? Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Vaasa Turvallisuus ja riskienhallinnan toimintasuunnitelman 2017 laadinta > työ käynnistyi

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n

Lisätiedot

Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Kuukausiraportti 7/217 Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö Tammi-heinäkuu 217 17.8.217 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 206-208 Johtokunta 27..205 27..205 /2 Sisällys Liiketoimintasuunnitelma... 2. Liikelaitoksen toimintaympäristö... 2.. Sote-uudistus... 2.2 Asiakassuhteet... 2.3 Liiketoimintamalli... 3.3. Organisaatio...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot