Tuloksellisuuden tekijät teknisellä sektorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellisuuden tekijät teknisellä sektorilla"

Transkriptio

1 Tuloksellisuuden tekijät teknisellä sektorilla Risto Tanskanen Asiantuntija Tuottavuus ja työyhteisön kehittäminen Työturvallisuuskeskus TTK

2 TTK liittojen tuottavuustyön tukena Työturvallisuuskeskus TTK:n tavoitteena on parantaa työturvallisuuden työhyvinvoinnin esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä Työsuojelu - Turvallisuus - Henkinen työsuojelu Työhyvinvointi Esimiestyö Yhteistoiminta Tuottavuus ja tuloksellisuus Työpaikkojen pitäminen Suomessa Risto Tanskanen TTK Tuottavuus 2

3 Pidetään työpaikat Suomessa Haasteet Ikääntyminen Kansantalous Teolliset työpaikat Teollisuuden palvelut Euroopan vienti Kasvu Aasiassa Metsäteollisuus ICT ala Aasiaan Investoinnit Mahdollisuudet Kaivosteollisuus Bioteknologia Ympäristö- energiateknologia Puunjalostus Venäjän kauppa Ohjelmointiala Yrityshautomot Suomalainen erityisyys: Työnantajat ja tekijät lyövät tiukan paikan tullen kättä päälle Yhteinen tuottavuuskampanja

4 Tuloksellisuuden kehittäminen merkitsee Kansantaloudelle Mahdollisuus ylläpitää hyvinvointivaltio Parempi kilpailukyky pitää työpaikat Suomessa Investointeja Suomeen Infrastruktuuri Kunnalle Ihmisten palvelut Talouden tasapainoa Tilaisuus kehittyä ja investoida Työlliset/palvelut - tasapainoa Kehittymisen ehto Yksilölle Työsuhdeturva Mahdollisuus parantaa ansiotasoa Voi käyttää luovuutta, osaamista, kokemusta

5 JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen: Kunnat selviävät talousvaikeuksien ja kasvavan palvelukysynnän haasteista kestävimmin kehittämällä oman työnsä tuloksellisuutta. Palveluja ei tarvitse ulkoistaa, yhtiöittää tai yksityistää Tuloksellisuudessa on kysymys on arjen työn ja työelämän parannuksista, jotka säästävät aikaa ja rahaa ja parantavat kuntalaisten palvelukokemuksia. Kannattaa muistaa, että tällaisessa kehittämisessä peruspalveluista huolehtivat työntekijät ovat mestareita

6 Työelämä 2020 Strategian tavoitteena on parantaa Työllisyysastetta Työelämän laatua Työhyvinvointia Työn tuottavuutta INNOVOINTI JA TUOTTAVUUS TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT VISIO Suomen työelämä LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ TAVOITTEIDEN TOTETUMINEN EDELLYTTÄÄ EUROOPAN PARAS 2020 OSAAVA TYÖVOIMA TYÖHYVIN- VOINTI JA TERVEYS

7 Eurooppalainen työolotutkimus Suomalaisen työelämän vahvuudet Työhön liittyviin päätöksiin vaikuttamisessa 1. Oppimis- ja kehittymismahdollisuudet työssä 1. Vaikutusmahdollisuudet motivoituminen työssä 2. (1. Tanska) Uudet työskentelytavat ja teknologian käyttöönotto 2. Sosiaaliset suhteet työssä 4. (1. Norja) Työoloihin tyytyväisiä 7. Työn terveellisyys ja turvallisuus 11. (1. Tanska) Työoloja koskeva tyytyväisyys 11. (1. Tanska) Tanska on työelämän laadun selvä ykkösmaa ja Norja kakkonen eurooppalaisesta työolotutkimuksesta

8 Vaikuttamisen foorumit 1. Puheeksi ottaminen > jokapäiväinen vuorovaikutus 2. Palaveritoiminta > probleemien yhteiset ratkaisut 3. Kehityskeskustelut > henkilökohtainen vaikuttaminen 4. Kehittämisprojektit > pitkäjänteinen osallistuminen ja vaikuttaminen

9 Esimiehen puheeksi ottaminen Työkyky- ja tuloksellisuusongelmien ehkäisy ennakoivat toimet kohdistuvat työhön, työympäristöön ja työyhteisöön Puheeksi ottamisen malli käyttöön tarpeen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, toimenpiteet ja seuranta esimiehen, työsuojeluhenkilöstön, luottamushenkilön ja työterveyden roolit Sairauspoissaolojen hallinnasta sovitaan Ilmoitus- ja seurantakäytännöt, yhteistyö työterveyshuollon kanssa Työhön paluun tuesta sovitaan Käynnistyy ennen pitkän poissaolon päättymistä Yhteydenpito, paluun valmistelu ja seuranta

10 Palaverien ja arkityön kehittämisprosessi TIEDON JAKAMINEN (5 min) 4. TOIMEKSIANNOT (5 min) Asia, joka ei ratkea palaverissa valitaan työpari tai pienryhmä kehittäminen työn ohessa esimiehet tukevat kehittämistä Toimialan tilannetieto, miten alalla menee Työpaikan tilanne: markkinat, tuotanto oman yksikön ja työryhmän tilanne 3. YHTEINEN KEHITTÄMINEN (10 min) yhteinen ongelmien ratkaiseminen uusien työtapojen kehittäminen uusista työtavoista sopiminen 2. PALAUTE TEHDYSTÄ TYÖSTÄ (10 min) edellisen palaverin jälkeen tehty työ toiminnan onnistumiset ja ongelmat mittarit työnjohtamisen tukena työn tehokkuus, laatu, työkykyisyys Huom. palaverin vetäjä käyttää ajasta korkeintaan 50 %

11 Kehityskeskustelut Johtamisen ja työyhteisötaitojen keskeinen väline Molempien valmistautuminen Työssä koettujen ongelmien ratkaiseminen henkilökohtaisella tasolla Erinomainen mahdollisuus oman työn kehittämiseksi - perustelut Palautteenanto ja saantitilaisuus Työkykyisyyskeskustelut ja mahdolliset muutostarpeet työssä Koko suomalaisen työelämän kehittämismahdollisuus edellyttää molempien osapuolten asennoitumista ja valmistautumista

12 Kehittämisprojektin toteutus Kehittämistyöpaja 1 1. Päätös kehittämisprojektista Starttitilaisuudet: - alustava projektisuunnitelma - Mitä tehdään, miksi, miten? - Osallistavat kehittämismenetelmät 2. Nykytilan selvitys Haastattelut, havainnointi - johtamisjärjestelmä - toimintaprosessit - esimiesten vastuut - vuorovaikutus - palaveritoiminta - työilmapiiri 3. Projektin organisointi - ohjaus- ja kehittämisryhmät - johto ja luottamushenkilöt - kehittämistarpeet - tavoitteiden tarkentaminen 4. Kehittämistoiminta Kehittämisryhmät - tuloksellisuuden kehittäminen - resurssien käyttö - toimintaprosessit - mittarit - vuorovaikutusjohtaminen 5. Johtamiskokonaisuus Esimiesten vastuualueet Yhteiset johtamiskäytännöt Vuorovaikutusmalli - puheeksi ottaminen - palaverikäytännöt - kehityskeskustelut - jatkuva kehittäminen 6. Uusien toimintatapojen käyttöönotto Esimies kehittämisen tukena yhteinen käyttöönotto ongelmanratkaisu ideointi, innovaatiot mittarit faktapalaute 7. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen - Kehittämisen ohjaaminen - uusien työtapojen dokumentointi - uuden toiminnan seuranta & tuki 8. Kehittämisprojektin arviointi ja päättäminen - Käsikirja: Näin me toimimme - johtamismalli käytössä - projektin tulosten arviointi - Mallin levittäminen Kehittämistyöpaja 2 Kehittämistyöpaja

13 Vaasan ikäkeskuksen virikeryhmä Esimies ja seitsemän virikeohjaajaa 2011 suora asiakastyö 47 % Työt henkilökohtaisten osaamisten varassa Joka aamu suunnittelu, kuka tekee mitä ja missä Tuotteistaminen tuotetta: Yhteinen tuotesuunnittelu porukalla, yhteinen osaaminen esim. mannekiininäytös, lauluilta, korttelikerho, tanssit Ei henkilöstä johtuvaa vaihtelua Suora asiakastyö 67 % TTK Tuottavuus 13

14 Tiedon kerääminen - poikkeamat suunnitellusta Yhdessä kehittäminen - esimiehen tehtävä tai vastuu Datan ryhmittely - tuotteet - työvaiheet Yhteinen käsittely palaverissa -juurisyiden hakeminen - ongelmien ratkaiseminen Uusia työtapoja - kehitetään uusia työtapoja Uusien työtapojen käyttöönotto - esimies tukee käyttöönottoa - työohjeiden päivittäminen Tulokset Laatuvirheet - Kustannustehokkuus + Motivoituminen + Ammattitaito

15 Toimihenkilöt tuottavuuden tekijöinä AJANKÄYTTÖTUTKIMUS Tauot, häiriöt, työnodotukset 9,6 % 3 henk. Johtamisesta, työn organisoimisesta johtuvat 12,5 % 4 henk. Työvälineiden nouto, odotukset 11,5 % 3 henk Materiaalien nouto, odotukset 9,4 % 3 henk Muut kulkemiset 2,0 % 1 henk Muut 4,4 % 2 henk Yhteensä Tehollinen työ 49,8 % 16 henk 50,2 % 16 henk

16 Puutteelliset työvälineet 100 työntekijän työpaikka tunnin viive/vko puutteellisten työvälineiden takia = 12 minuuttia/pv/työntekijä 100 x 1 h x 43 vko=4300 tuntia vuodessa Työtunnin kust 18,6 => menetetyn tehokkaan työajan hinta Lähde: Marko Kesti Risto Tanskanen TTK Tuottavuus 16

17 Sujuvat työprosessit Asiakkaan tarve Tarjous Tilaus Tilaus tilauksen käsittely Tuotannon suunnittelu aikataulutus materiaalit resurssit Hankinta osto materiaalit tarvikkeet palvelut Työn hienosuunnittelu aikataulutus resurssit tekijät Tuotanto ohjaus valvonta ongratk. arviointi Laskutus lisätyöt kustannustehokkuus raportointi Jälkimarkkinointi asiakassuhteet korjaukset asiantuntijakeskustelut perusta ulkoiselle ja sisäiselle asiakaslaadulle kerralla oikein ongelmat esille: henkilöiden tekemistä virheistä prosessivirheisiin virheistä oppiminen: analysointi, suunnittelu, muutos, > toiminta kehittyy suoritukset ja laatutaso mitataan tunnusluvuilla systemaattiseen kehittämistoimintaan osallistuvat kaikki Faktapalaute mittareista, kehittyminen todetaan trendeistä kaiken perusta on kuitenkin ihmisten asenteet ja osaaminen

18 Työhyvinvointiin panostaminen lisää tuottavuutta 1. Esim. Sairauspoissaolot (300 henkilön työpaikka, 300 /pv) Sairauspoissaolo - 7 % (15 pv) kustannukset 1.36 milj Sairauspoissaolo - %:n vähentäminen 7 > 4:%: kustannukset Säästö Eläkemaksuluokkien muutokset (esim. palkkasumma 50 milj ) Maksuluokka nousee 4 > 5: => lisäkustannus /v Maksuluokka laskee 4 > 3: > Säästö /v 3. Tapaturmat Tapaturma maksaa keskimäärin 6031 / työtapaturma Tapaturmapoissaolo on keskimäärin 39 päivää = / tapaturma (Muokattu lähteestä: Annikki Pere Työterveyslaitos) Työturvallisuuskeskus TTK

19 600 päivää vähemmän sairauspoissaoloja Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen osasto Mitä tehtiin? Osaston koko henkilöstö (35) koulutettiin potilassiirtojen ergonomiakorttiin Työnantajan investointi Mitä saatiin? Sairauspoissolot vähenivät 600 päivää (900 > 300) 10 % / vähennys sairauspoissoloihin Kaksi työkäsiparia lisää vuoden jokaiselle päivälle :n panoksella 7,5 kertainen tuottovaikutus TTK Tuottavuus 19

20 Esimerkki: sairaanhoitopiiri (5200 työntekijää) Häiriökäyttäytymisestä aiheutuva tuottavuuden menetys -30,5 milj Mitä muuta sillä voisi tehdä? Voisi palkata 600 työntekijää lisää / palkka 3000 /kk Jos henkilöstöstä on 65 % hoitohenkilöstöä (3400), joiden keskipalkka on 2400, voidaan heille antaa 600 palkankorotus kk-palkkaan (25 %) Lähde: Tehyn ROI Talent Management Oy:llä teettämä tutkimus Kyselytutkimukseen vastanneista noin 16%:a koki säännöllistä ja jatkuvaa häiriökäyttäytymistä. Hieman yli 37%:a vastaajista kertoi todistavansa säännöllistä ja jatkuvaa, kollegaan kohdistuvaa häiriökäyttäytymistä TTK Tuottavuus 20

21 Häiriökäyttäytymisen kokemuksia 1. Murehtivat tapahtunutta ja tulevaa 76 % 2. Ryhtyvät tietoisesti välttelemään häiriökäyttäytyjää 45 % 3. Vähentävät sitoutumistaan 8 % ja yritteliäisyyttään työssä 20 % 4. Vähentävät työaikaansa, esimerkiksi ylityötä 7 % 5. Pohtivat työpaikan vaihtoa 39 % 6. Kertovat työyhteisön tilanteesta työpaikan ulkopuolelle 70 % 7. Todennäköisyys työpaikan vaihdolle, ellei tilanne muutu 33 % Ei eroja yksityisen ja julkisen sektorin eikä miesten ja naisten välillä. Myös esimiehet kokivat häiriökäyttäytymistä lähes yhtä paljon 15 % Tarja Räty TTK 21

22 Lähiesimiehet ovat avainasemassa työkyvyn parantamisessa Johtajaylilääkäri Ropponen, KEVA:n selvitys Työkykyongelmista aiheutuu 2 mrd. :n kust. / v. suurimmissa kaupungeissa. työkyvyttömyyden aiheuttamat kulut olivat 13,6 % palkkasummasta työterveyshuoltoon käytettiin 0,4 % palkkasummasta. Harva työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt koki, että hänen työolojaan oli yritetty kehittää työssä jaksamisen edistämiseksi sairauspoissaolojen aiheuttamista kuluista > 70 % aiheutuu > 2 vko sairasteluista pitkiin sairauslomiin puuttumisella voitaisiin säästää miljoonia. Helsingin Sanomat, TTK Tuottavuus 22

23 Johtamisen tarkoitus Pekka Järvinen Johtamisen tehtävänä on ohjata ihmiset työskentelemään työpaikan tavoitteiden suuntaan. Johtamistyön peruskysymykset: Voiko ihmistä motivoida? Ihmiset pitää saada yhä enemmän itse ymmärtämään ja ohjautumaan asetettuihin tavoitteisiin Onko mahdollista vaikuttaa asenteisiin? ottamaan entistä enemmän vastuuta työnsä kehittämisestä esimiehen tehtävänä on järjestää mahdollisuudet

24 Seminaarissa käsiteltyihin asioihin voi tarvittaessa tutustua tarkemmin oheisen julkaisun avulla: Tilaukset: sivustolta /julkaisut. 50 sivua. Hinta 8 Kirjoittaja Risto Tanskanen TTK Risto Tanskanen TTK 24

25 Katso myös

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot