Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuollon toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle Hyväksytty

2 Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus Toimiala 84110, Julkinen yleishallinto Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö - Eläkevakuutusyhtiö - Työterveyshuollon yhteyshenkilö - Johtaja/vastuuhenkilö -

3 Työterveyshuolto Palvelun järjestäjä Työterveyspalvelu Viisari /Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki PL Ylöjärvi Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja Miisa Visakorpi Toimitusjohtaja, ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Potilasasiamies Olavi Pilvinen Yritykselle nimetty työterveyshuollon henkilöstö Ylöjärven työterveyshuolto 8318 VIYL Mikkolantie Ylöjärvi Työterveyslääkäri Työterveyslääkäri ei määritelty Työterveyshoitaja Mari Laukkanen Työterveyshuollon lain mukainen pätevyys: Kyllä Muut palvelujen tuottajat Palvelujen antajat Tampereen Työterveys ry (hoitaa Työterveyspalvelu Viisarin työntekijöiden työterveyshuollon)

4 Työterveyshuollon sopimus ja sisältö Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset: työhonsijoitus-, määräaikais- ja työkykyä ylläpitävät tarkastukset Työkyvyn arviot/ vajaakuntoisten seuranta Erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä työkyvyn arvioimiseksi Kuntoutustoiminnan suunnittelu ja kuntoutukseen ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Työyhteisötyö Ensiapuvalmius Sairaanhoidon sisältö Yleislääkäritasoinen sairaanhoito, tapaturmien hoito ja tarvittaessa työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärikonsultaatiot hoidon arvioimiseksi.

5 Työsuojeluyhteistyö Työsuojeluyhdyshenkilöt Työsuojelutoimikunta on valittu työpaikalle Työsuojelupäällikkö Marjo Soutolahti TyösuojeluvaltuutettuRauno Kesseli Yhteistyö työsuojelun toimintaohjelmassa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta kehittämisohjelmaa Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutarkastuksiin työpaikalla

6 Työterveyshuollon toiminnan seuranta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Vuosittain 3-5 vuoden suunnittelujakson aikana Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa Seuranta- ja arviointimenetelmät Dokumentointi Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitteiden toteutuminen Arviointikeskustelut yrityksen edustajien kanssa Tietojen dokumentointi tai tietojärjestelmä Acute.

7 Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Suunnitelma on liitteessä Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Suunnitelma on liitteessä Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Suunnitelma on liitteessä Työterveyshuollon vastuut Hoitoon ohjaus ja seuranta Työnantajan vastuut Hoitoonohjaus ja seuranta

8 Yrityksen työterveystarpeiden ja toiminnan kuvaus Yrityksen toiminta Kuvaus yrityksestä Ylöjärven kaupungin palveluksessa oli v yhteensä 2078 työntekijää mukaan lukien vakinaiset ja muut palvelussuhteet (sijaiset, määräaikaiset ja työllistetyt). Kuvaus toiminnasta Henkilöstön kuvaus Työ on julkishallinnollista, kuntalaisten peruspalveluiden tuottamista. Henkilökunnan määrä 2078 Sukupuolijakauma Ikärakenne Kuvaus Henkilökunnasta oli v naisia 1758 ja miehiä 320. Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 84,6 %. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli v vuotta, koko henkilöstön keski-ikä 45 vuotta. Suurin ikäluokka olivat vuotiaat. Perusturvaosasto sisältäen sosiaali- ja terveystoimen on suurin kaupungin osastoista. Perusturva työllisti v (49,1 % koko kaupungin henkilöstöstä)) työntekijää, sivistysosasto on seuraava 589 (28,3 %)työntekijällä. Hallinto- ja talousosastolla on 269 (12,9 %) työntekijää ja teknisellä osastolla 129 (6,2 %) työntekijää. Kunnallisia liikelaitoksia on kaksi, joista Työterveyspalvelu Viisarissa oli 49 (2,4 %) työntekijää ja Ylöjärven Vedellä 22 (1,1 %) työntekijää. Altisteet lisätietoineen (ammattinimikkeet tai muu kuvaus) Fysikaaliset Kemialliset Biologiset metsurit: melu, tärinä, kylmyys rakennustyöntekijät: melu röntgenhoitajat: ionisoiva säteily siivoustyöntekijät: pöly keittiötyöntekijät: jauhopöly rakennustyöntekijät: pöly, asbesti maalarit: liuotinaineet puistotyöntekijät: rikkakasvien torjunta-aineet hammashoidon työntekijät: akrylaatit Ylöjärven Veden ja yhdyskuntatekniikan työntekijät: altistuvat jätevesille

9 Yötyö Fyysiset/ergonomiset Psyykkiset Vuorotyöntekijät, joilla väh. 20 yövuoroa/v Näyttöpäätetyö hoitohenkilöstö, sosiaalityöntekijät: väkivallan uhka Sosiaaliset Tapaturmavaara Toimintasuunnitelmakaudella ehkäistävät kuormitustekijät Fysikaaliset Kemialliset Biologiset Yötyö Fyysiset/ergonomiset Psyykkiset Sosiaaliset Tapaturmavaara

10 Työterveyshuollon painopistealueet Tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella Työterveyshuollon yleiset tavoitteet Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Työterveyshuollon tehtävänä on olla organisaation tuki henkilöstön terveyttä ja työkykyä koskevissa asioissa. Toiminnan päälinjoja ohjaavat kaupungin strategia ja henkilöstöstrategia ja käytännön toteutusta hallintokuntien ja työpaikkojen tarpeet. Suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin hyvinvointisuunnitelma ja työsuojelun toimintaohjelma. Johtamisen näkökulma tulee mukaan kaupungin johtoryhmän ja hallintokuntien johtoryhmien kautta. Erityistä huomiota kohdistetaan yhteistyön tiivistämiseen henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa sekä työyhteisöjen tukemiseen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. 1. Työlähtöiset työpaikkakäynnit ja ennaltaehkäisevä työyhteisötoiminta yhteistyössä esimiesten kanssa. Tavoite vuonna 2014 henkilöstön esikyselyjen käytön tehostaminen ennen työpaikkakäyntejä. 2. Varhaisen välittämisen mallin toteuttaminen yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työnantajan ja työntekijöiden edustajan kanssa. Tavoitteena osatyökykyisten työhönpaluun nopeuttaminen työhön paluun hyvällä suunnittelulla yhdessä esimiehen ja työntekijän kanssa. Yhteisneuvottelu pidetään ennen työhön paluuta. 3. Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn säilyttämisen tukeminen. Mukanaolo henkilöstön ikäohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa. Suunnatun kyselyn pohjalta yksilölliset terveystarkastukset. 4. Pitkien sairauspoissaolojen vähentäminen. Yli 30 pv:n sairauspoissaolojen seurannan tiivistäminen Populus-hälytysten seurannalla ja yhteyden pidolla työterveyshuollon ja esimiesten välillä. Sairauspoissaolojen tilastoinnin kehittäminen. Pitkäaikaisterveyden yhteisöllinen kannustaminen yhteistyössä kaupungin johdon kanssa. 5. Työhyvinvoinnin kehittäminen tiiviissä yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa ryhmätyöllä, yhteisesti suunnitellen. Kaupungin johtoryhmä hyväksyy yleislinjaukset ja toimialueittain hyväksytään muut suunnitelmat. Osallistuminen vuosittain osastojen johtoryhmiin. Työterveyshuolto tukee kaupungin hyvinvointiohjelman toteutumista. Teemana vuodelle 2014

11 on terveellinen ravitsemus. Tupakasta vieroituskurssin järjestää edellisten vuosien tapaan yksityinen palvelujen tarjoaja ja työterveyshuolto osallistuu ryhmän markkinointiin ja kokoamiseen. Päihteiden osalta jatketaan kaikkiin määräaikaisterveystarkastuksiin audit-kyselyn käyttöä (10 henkilökohtaista kysymystä alkoholin käytöstä). Painonhallinnan kannustuskampanja jatkuu ja painonhallintaryhmän järjestää yksityinen palveluntarjoaja. Tavoite 6. Työpaikkojen ja esimiesten työssä jaksamisen tukeminen työelämän jatkuvassa muutoksessa moniammatillisena yhteistyönä. Työterveyspsykologin palvelut kohdennetaan ensisijaisesti työyhteisötasolle ja yksilökäynnit tarpeen mukaan. Työterveyshuoltoyhteistyön tavoitteet Yhteistyön tavoitteet Työterveyshuolto toimii kumppanina.

12 Suunniteltu toiminta Työpaikkaselvitykset Toteuttajat Arvioidaan työn, työympäristön ja työolosuhteiden merkitys työntekijälle Sivistysosasto - koulujen terveydellisten olojen selvityksiin osallistuminen (n. 6/v) - työpaikkaselvitykset v. 2014: Koulutuskeskus Valo Kirjasto Uimahalli Kuvataidekoulu Muut työpaikkaselvitykset tarpeen mukaan Perusturvaosasto - Päiväkotien työpaikkakäynnit ja ergonomiaselvitykset (6-8/ v) - Terveyskeskuksen työpaikkaselvitykset 2014: Tukipalvelut, fysioterapia ja röntgen - Vanhainkodin työpaikkaselvitykset 2014 (esikyselyjen avulla) - Avattavan kehitysvammayksikön työpaikkaselvitys Muut työpaikkaselvitykset tarpeen mukaan Tekninen ja tilakeskus - työpaikkaselvitykset tarpeen mukaan Hallinto- ja talousosasto - AVI:n v tarkastuksien pohjalta terveyskeskuksen, vanhainkodin ja Moision koulun keittiöiden työpaikkaselvitykset - siivoustoimen ja ruokahuollon ergonomiset työpaikkaselvitykset työkykyarvioihin liittyen - muut työpaikkaselvitykset tarpeen mukaan Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja tarv. työfysioterapeutti ja/tai työterveyspsykologi Työterveyshoitajat Mari Laukkanen (hallinto- ja talousosasto, sivistys, tekninen ja tilakeskus sisältäen tuntityöntekijät, Ylöjärven Vesi) Teija Frankton ( perusturvasta päivähoito, vanhainkoti, Kumuke, Kurun palvelukeskus ja kehitysvammahuolto) Minna Sillanpää (perusturvasta muut kuin em., työllisyyspalvelut hallinto- ja talousosastolta) Työfysioterapeutit Jaana Peltokunnas (perusturva) Terhi Elomaa (muut toimialat) Työterveyslääkärit

13 Menetelmät Miisa Visakorpi Taru Autere Elina Kyynäräinen Karel Karelson Kati Lampimäki Pirjo Mikkola Työterveyspsykologi Merituuli Maanoja Suositukset työpaikkaselvitysten pohjalta. Toteutumisen seuranta yhteistyössä esimiesten ja työsuojelun kanssa. Etukäteiskyselyt työolosuhteista, terveyskyselyt, haastattelut yms. Työpaikkaselvitykseen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan esimiehen lisäksi työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset Työpaikkaselvityksen pohjalta tehdään tarvittaessa asiantuntijatyönä suunnattu- tai erillisselvitys. Terveystarkastukset Sisäilmatyöryhmään osallistuminen kutsuttuna asiantuntijana Työhönsijoitustarkastukset Toteuttajat Haastattelu, verenpaine, kolesteroli- ja maksakokeet, kuulo, tarv. näkö ja spirometria, rokotusten tarkistaminen Uudet työntekijät, tavoitteena työkelpoisuuden arviointi Vakinaisille, uusille työntekijöille sekä työterveyshoitajan että -lääkärin tarkastus, määräaikaisille lääkärin tarkastus tarpeen mukaan. Työfysioterapeuttien toimintakykytestit (pp-ergometri ja/tai lihaskunto) fyysistä, raskasta työtä tekeville (esim. siivous, kotihoito, vanhainkoti, sairaala, yhdyskuntatekniikka, ruokahuollon työntekijät) Lausunto työkelpoisuudesta. Tarvittaessa suositukset työjärjestelyistä.

14 Seuranta Mikäli toimintakykytesteissä havaitaan keskitasoa huonompi tulos, sovitaan seurantakäynti työfysioterapeutille. Erityisen sairastumisen vaaran perusteella jätevesille altistuvat: A-hepatiittirokotussarja veritapaturmille altistuvat: B-hepatiitirokotussarja Ylöjärven Vesi ja yhdyskuntateknikka, jätevesille altistuvat työntekijät Suoniverinäytteitä ottavat työntekijät, hammashoidon työntekijät, välinehuoltajat. lääkärit ja kaikki, joilla on iv-lupa, altistuvat veritapaturmille Terveydenseurantatarkastukset Toteuttajat Seuranta Tarkastuksien avulla on tarkoitus havaita mahd. varhain työ- ja toimintakyvyn heikentyminen ja epäsuhta työntekijän suorituskyvyn ja työn vaatimusten välillä sekä arvioida kuntoutusmahdollisuudet. Haastattelu, seulontatutkimukset yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarv. ajokorttitodistus. Tarvittavat rokotukset esim. työmatkailijoille Terveydenseurantatarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaan tai osastoittain sovitun mukaisesti. Teknisen osaston työntekijöiden tarkastukset: alle 45-vuotiaat yksilöllisen tarpeen mukaan, 45- vuotiaasta alkaen 5 vuoden välein ja 55-vuotiaasta alkaen 3 vuoden välein. Sivistysosaston työntekijöiden tarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaan, kutsutaan ja tarjotaan mahdollisuus tarkastukseen n. 5 vuoden välein Työterveyshoitaja, tarv. työterveyslääkärin, - psykologin ja/tai -fysioterapeutin tarkastus. Yksilöllisen tarpeen mukaan Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Vuorotyöntekijöille työterveyshoitajan tarkastus ja haastattelu tai kyselylomake 1-5 vuoden välein iän ja yksilöllisen tarpeen mukaan

15 Metsureille työterveyshoitajan ja-lääkärin tarkastus alle 40-vuotiailla 3 v välein ja sitä vanhemmille 2 vuoden välein. Tarv. rasituskoe ja lihaskuntotestit Seuranta Vuorotyöntekijät, joilla väh. 20 yövuoroa/ vuosi Metsurit Vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan jätevesille altistuvat työntekijät Rakennustyömiehet Melulle altistuvat Vuorotyöntekijät 1-5v. välein Metsurit 3v. välein (alle 40-vuotiaat), 2v. välein (yli 40-vuotiaat) Melulle altistuvat vuosittain ensimmäisen neljän vuoden välein, sen jälkeen 3v. välein. Muut yksilöllisen tarpeen ja iän mukaan 1-5v. välein. Muut terveydenseurantatarkastukset Herkästi pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevät: ulosteviljely Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen yli 4 päivän matkan jälkeen Veritapaturmille altistuvat: työterveyshoitajan haastattelu ja b-hepatiittirokotesarja Ruokahuollon työntekijät, perhepäivähoitajat Suoniverinäytteitä ottavat työntekijät, hammashoidon työntekijät, välinehuoltajat. lääkärit ja kaikki, joilla on iv-lupa Tietojen antaminen ja ohjaus Terveystarkastusten yhteydessä suullisesti ja kirjallisena palautteena Työpaikkakäyntien yhteydessä Puhelimitse annettu neuvonta Ryhmän neuvonta ja ohjaus Tules-painotteiset ryhmät (v.2012 liikuntaelinoireisille suunnatut ryhmät esim. niska- ja selkäryhmä) Krooninen kipuryhmä, uni- ja työkykyä ylläpitävät ryhmät (suunnatttu työntekijöille, joilla pitkäaikainen kipu, univaikeudet ja/tai työssä jaksamisen ongelmat uhkaavat työkykyä) UKK-kävelytestit ja Cooperin testit

16 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työyhteisötyö Toteuttajat Menetelmät KUNTOUTUSTOIMINTA - varhaiskasvatuksen työntekijöiden ASLAK (10 kuntoutujaa) alkaa laitoshuoltajien v alkanut ASLAK-kuntoutus jatkuu ja seuranta alkaa yhteistyössä Pirkkalan ja Nokian kanssa - vuorotyötä tekevien hoitotyöntekijöiden v alkanut ASLAK-kuntoutus jatkuu ja seuranta alkaa - kotihoidon v alkaneen ASLAK-kuntoutuksen seuranta jatkuu yhdessä Nokian kanssa - päivähoidon v alkaneen ASLAK-kuntoutuksen seuranta jatkuu - suun terveydenhuollon työntekijöiden v alkaneen ASLAK-kuntoutuksen seuranta yhdessä Sastamalan ja Lempäälän jatkuu - palvelusihteerien ja toimistotyöntekijöiden v alkaneen ASLAK-kuntoutuksen seuranta jatkuu yhdessä Nokian ja Lempäälän kanssa - kuntoremontit jatkuvat Peurungassa: vuodelle 2014 yksi kurssi Ryhmätoiminta Varavoimaa arkeen- moniammatillinen työkykyä ylläpitävä, elämäntapamuutoksiin kannustava ryhmä (10-12 hlöä) Kohdennetut ryhmät univaikeuksien tai tule-ongelmien vuoksi Esimiesten työssä jaksamisen tuki (max. 10 hlöä) Työyhteisöjen psykososiaaliseen kehittämiseen räätälöityä toimintaa Moniammatilliset ryhmät työssä jaksamisen tueksi Yhteistyössä esimiesten ja työpaikkojen kanssa. Työterveyshuolto moniammatillisesti vetäjänä ja osallistujana (työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, työterveyslääkäri) Tarv. ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. Varhaisen välittämisen mallin mukainen toiminta. Elämäntapamuutoksiin motivoiva ja aktivoiva toiminta, suunnittelussa yhteistyö esimiesten kanssa. Ensiapuvalmiuden ylläpito Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden tarvekartoitukseen ja suunnitteluun sekä järjestää ensiapukursseja suositukset ja ohjeet sekä työturvallisuustarpeet huomioiden.

17 Toteuttajat Tavoitteena vuosittain hengen ensiapukurssia. ( EA1-kurssia tai EA-kertauskurssia) Ulkopuolinen palvelujen tarjoaja tai työterveyshuollon oma kouluttaja Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto Työterveyshuollollisesti painotettu sairaanhoito käsittää lääkärin ja työterveyshoitajan tutkimuksen sekä hoidon tapaturma- ja sairaustapauksissa sekä tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Erikoislääkäri Rokotukset Työterveyslääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkärin konsultaatioon, kun käynti on perusteltu tutkimuksen, hoidon tai kuntoutuksen tarpeen arvioimiseksi. Rokotustarve arvioidaan terveystarkastusten yhteydessä. A-hepatiittirokote vesilaitoksen ja yhdyskuntatekniikan jätevesille altistuville työntekijöille. B-hepatiittirokote suoniverinäytteitä ottaville työntekijöille, hammashoidon työntekijöille, välinehuoltajille, lääkäreille ja kaikille, joilla on iv-lupa.

18 Allekirjoitus Toimintasuunnitelma on hyväksytty Työterveyshuollon edustaja Päiväys Miisa Visakorpi Työnantajan edustaja.. 20 Päiväys Pentti Sivunen

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot