TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA nitelma päivitetty:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA nitelma päivitetty: YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/ Tilikausi: Työterveyshuollon palveluiden aloittaminen/sopimus:.. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ JA -VALTUUTETTU Työsuojelupäällikkö: Kyösti Isopahkala Puhelin: Sähköposti: TYÖTERVEYSHUOLTO Attendo Terveyspalvelut Oy osoite: Kirkkotie 9, Tyrnävä puhelin: sähköposti: Ajanvaraus ja aukioloajat: ma-to klo 8-16, pe klo 8-14 Potilasasiamies: Meri -Tuuli Säilä puh arkisin klo Osoite: Kunnankuja 4, Tyrnävä Puhelin: Sähköposti : Laskutusosoite: Kunnankuja 4, Tyr Yhteyshenkilö: Eeva Vanhanen Puhelin: Sähköposti: Tapaturmavakuutusyhtiö: IF, yht.päällikk Eläkevakuutusyhtiö: KEVA, p Työsuojeluvaltuutettu: Hanna-Leena Kuja Puhelin: Sähköposti: HENKILÖSTÖ Yrityksen nimetty työterveyslääkäri: Jani Yrityksen nimetty työterveyshoitaja: Pau Puhelin: Yrityksen nimetty työfysioterapeutti: Me Puhelin: Työpsykologi: Alberto Sancho TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ YRITYKSEN TOIMINNAN KUVAUS Lakisääteinen työterveyshuolto (KL1) Sairaanhoito (KL2) Työterveyslääkäri voi harkintansa mukaan lähettää työntekijän erikoislääkärin k ten hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä Työterveyslääkäri voi harkintansa lääkärin konsultaatioon työkyvyn arviointia varten hoitovastuun säilyessä työter Esim. mitä yritys tuottaa, henkilöstön määrä, ikärakenne, sukupuolijakauma, tärk Tyrnävän kunnan toiminnot muodostuvat hallinto- ja kehittämisosastosta, sosiaa ta ja ympäristö- ja teknisestä osastosta. Kunnan henkilöstömäärä on 354. Määrä linto- ja kehittämisosastossa 19, Sosiaali- ja terveysosastossa 85, Sivistysosastoss 196 ja Ympäristö- ja teknisessä osastossa 54. Henkilöstön keski-ikä on 46. Tyrnäv löstön ja työnantajan vuorovaikutus on avointa ja demokraattista. Henkilöstö on nutta ja voi hyvin. Henkilöstömitoitus eri yksiköissä on oikea. Henkilöstön fyysine nävän kunnan kuntastrategia)ikääntyvän henkilöstön työssä selviytymisen tukem

2 Sivu 2 / 8 ehkäiseminen mm. kuntouttavin toimenpitein. Varhaisen tuen mallin avulla vaik YRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN KUVAUS Yleisimmät kuormitustekijät ja altisteet työpaikalla: fysikaaliset kemialliset biologiset yötyö fyysiset/ergonomiset psyykkiset sosiaaliset tapaturmav Toimintasuunnitelmakauden kolme keskeisintä työterveyshuollontavoitetta: 1. Varhaisen tuen toimintamallin vakiinnuttaminen. 2. Sairauspoissaolojen hallinta. KELA KORVAUSLUOKKA I LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA Työpaikkaan kohdistuva toiminta (työpaikkakäynnit, työpaikkaselvitykset, ts-toimikunnan kokoukset ja muu työpaikkaan kohdistuva toiminta) Terveydentilan- ja työ ja toimintakyvyn seuranta Erityisen sairastumisen vaaraan vuoksi tehdyt terveystarkastukset * alkutarkastukset * määräaikaistarkastukset Muut terveystarkastukset * työhönsijoitustarkastukset * terveyden seurantatarkastukset 3. Ikääntyvän henkilöstön ja vajaakuntoisten työkyvyn tukeminen. Toteuttamisaikataulu ja menetelmät Sovitaan neuvotteluissa työnantajan/ yrityksen kanssa Murron koulun työpaikkaselvitys 1-2/2012 Markkuun koulun työpaikkaselvitys 1-2/2012 Kunnanviraston työpaikkaselvityskäynti 2013 Vapaa-aikatoimen työpaikkaselvitys 2013 Kotolan työpaikkaselvitys syksy 2012 (TYÖSUOJELUTARKASTUS TEHTY KEVÄÄLLÄ Päivähoitotoimen TYHY-päivä; työpsykologin ja työterveyshoitajan osallistumine muodossa Kohde: Yötyötä tekevät Työntekijämäärä: 24,tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta vuorotyökysely Tet-d ja Hepatiitti B- tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus Terveyden seurantatarkastukset yötyötä tekeville seuraavasti: kahtena ensimmäisenä yötyövuonna kerran vuodessa sen jälkeen alle 25v; vähintään 5v välein, tarvittaessa jopa 1-3v välein 25-50v; vähintään 5v välein, tarvittaessa useammin 50-60v; 2-3v välein yli 60v; 1-2v välein tarkastuksen sisältö noudattaa alkutarkastuksen sisältöä Kohde: Hammashuollon henkilöstö Työntekijämäärä:12, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta

3 Sivu 3 / 8 OIRE - kysely spirometria Tet-d ja Hepatiitti B- tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus Määräaikaistarkastus: 3 vuoden välein, tarvittaessa aikaisemmin tarkastuksen sisältö noudattaa alkutarkastuksen sisältöä Kohde: Rakennusmiehet, maalarit, laitosmiehet, tekninen työ Työntekijämäärä: 15, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta spirometria Thorax 3-6v välein Oirekysely, tarvittaessa Euroquest-kysely Tet-d tarv. työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus Määräaikaistarkastus: 3 vuoden vä lein, tarvittaessa aikaisemmin tarkastuksen sisältö noudattaa alkutarkastuksen sisältöä Kohde: Laitoshuoltajat ( 21 ), kokit ja muu keittiöhenkilöstö ( 20 ) Työntekijämäärä: 41, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta Salmonella tarv(elintarviketyössä) Spirometria Oirekysely Tet-d tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus Määräaikaistarkastus: 3 vuoden välein, tarvittaessa aikaisemmin

4 Sivu 4 / 8 tarkastuksen sisältö noudattaa alkutarkastuksen sisältöä Kohde: Opettajat, kouluavustajat, päivähoidon henkilöstö Työntekijämäärä: 211, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan Sivistystoimi/hallinto, Kirjasto ja Vapaa-aikatoimi Työntekijämäärä: 18, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan Työhönsijoitustarkastus: Tet-d tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus tarvittaessa Terveyden seurantatarkastus: 3-5v välein tarkastuksen sisältö noudattaa työhönsijoitustarkastusta Kohde: Terveyskeskuksen henkilöstö ( 35 ), Kotipalvelu( 14) ja Sosiaalitoimi ( 16 ) Peruste: psyykkinen kuormitus, biologiset altisteet, ergonomiset kuormitustekijä Työntekijämäärä: 65, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan Työhönsijoitustarkastus: Tet-d tarvittaessa Hepatiitti B-rokote tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus tarvittaessa Terveyden seurantatarkastus: 3-5v välein tarkastuksen sisältö noudattaa työhönsijoitustarkastusta Kohde: Toimistotyö Peruste: Näyttöpäätetyötä yli 50% työajasta Työntekijämäärä:21, tarkastukset määräytyvät seurantalistojen mukaan Työhönsijoitustarkastus: Tet-d tarvittaessa työterveyslääkärin tekemä terveystarkastus tarvittaessa työfysioterapeutin tekemä terveystarkastus ja ergonominen työpaikkase taessa Terveyden seurantatarkastus: 3-5v välein

5 Sivu 5 / 8 tarkastuksen sisältö noudattaa työhönsijoitustarkastusta Varhaisen tuen mukaiset tarkastukset Vajaankuntoisen terveystarkastukset Päihdetyö Työpaikan varhaisen tuen mallissa on sovittu työpaikkakohtaiset toimenpiteet Liite: varhaisen tuen malli Tarkastuksien avulla on tarkoitus selvittää työ- ja toimintakyvyn heikentyminen j työntekijän suorituskyvyn ja työn vaatimusten välillä sekä arvioida kuntoutusma det Vajaakuntoisen terveystarkastus: Perusteet: pitkittyneet tai toistuvat sairauspoissaolot, toimintakykyyn vaikuttava Sisältö: tarvittaessa eri asiantuntijoiden tekemät terveystarkastukset ja työkykya sisältö todetun tarpeen mukainen - kuntoutukseen ohjaus Suunitelma liitteenä on ei ole Sairauspoissaoloseuranta työpaikalla Tietojen anto, ohjaus ja toimenpide-ehdotukset Ensiapuvalmiuden ylläpito ja koulutustarve KELA KORVAUSLUOKKA II SAIRAANHOITO Sairaanhoidon sisältö on ei ole Miten: Toimitaan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Puuttumisen rajat: 3 tai useampia 1-3pv poissaoloa 4kk aikana yli 10pv poissaolo 30pv tai enemmän poissaoloa vuoden aikana mikäli poissaolot liittyvät viikonlopun yhteyteen toistuvasti Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja on tarvittaessa yhteydessä työterveyshu Kaikki Omailmoitukset ja muualta myönnetyt sairauspoissaolot kootaan työterve ja näistä laaditaan raportti puolivuosittain. Nimetty työterveyshoitaja tallentaa sairauspoissaolotodistukset työterveyshuoll tietojärjestelmään (Acute TT2000) ja todistukset hävitetään tämän jälkeen tuhoa silppurilla. Varhaisen tuen mallin toteuttamiseen ohjausta ja neuvontaa; ns. VARTU-koulutu Attendo Työterveyspalvelut Oy työterveyshuollolla on mahdollisuus antaa kriisin Vaatimustaso: Yksi EA-koulutettu 25 työntekijää/työvuoroa kohti EA-koulutussuunnitelma: Ensiapukoulutus syyskuu 2012 Työpaikan työterveyshuollon sopimuksessa kirjattuna (otetaan sieltä aina työpai Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanottopalvelut, sairaanhoito on yleis tyistä huomiota: - sairauksien varhaiseen toteamiseen ja tehokkaaseen hoitoon - työkyvyn arviointiin - kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen - asiakkaiden jatkohoitoon - sairastumiseen liittyvät tutkimukset; tulehdusverikokeet, nielunäytteet, virtsa- ja u rauhas-, eturauhas-, munuais- ja maksakokeet, sydänfilmi sekä rasitus-ekg sepe - sydän-keuhkokuvaus, poskiontelo- ja luukuvaukset sekä spirometrit

6 Sivu 6 / 8 Tarvittavat raportit Työnantajan korvaushakemuskaavake työterveyshuollon kustannuksista Työterveyshuollon toimintakertomuksen yhteenveto työterveyshuollon palvelui tä kerran vuodessa / kaksi kertaa vuodessa Seuranta Toimintasuunnitelman mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöt arvioivat toim den toteutumista ja niiden terveysvaikutuksia työpaikkakäyntien ja terveystarka keen. Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Puolivuosittainen raportointi työterveyshuollon kustannuksista ja sairauspoissao Ilmoittaminen työsuhteen alkamisista ja päättymisistä TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Pvm: Yrityksen edustaja Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 4.4.2014 Maire Laaksonen 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting 4.4.14 Maire Laaksonen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011

Turun yliopisto. Henkilöstökertomus 2011 Turun yliopisto Henkilöstökertomus 2011 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1 Henkilötyövuodet... 3 1.2 Henkilöstön rakenne 31.12.2011... 3 2. HENKILÖSTÖN TERVEYS JA HYVINVOINTI... 5 2.1 Sairauspoissaolot...

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Sisällysluettelo TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV)... 5 1 SOVELTAMISALA...6 1.1 Liikenneturvallisuustehtävät...6

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot