TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, Juankoski.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, Juankoski Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: Tapaturmavakuutusyhtiö : Eläkevakuutusyhtiö: Työterveyshuollon yhteyshenkilö: Toimintasuunnitelma: PALVELUN JÄRJESTÄJÄ: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Kunnallinen eläkevakuutusyhtiö Keva Kaisu Matinniemi, hallintojohtaja , tarkistetaan vuosittain Soisalon Työterveys Sammonkatu 6, Varkaus Puh Juankoski Juankoskentie 18 C 2, Juankoski Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja: Potilasasiamies: Eija Alatalo Liikelaitosjohtaja Arja Luostarinen 1

2 YRITYKSELLE NIMETTY TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖ: Soisalon Työterveys/ Juankoski Juankoskentie 18 C JUANKOSKI Työterveyslääkäri: Työterveyshoitaja: Pirjo Manninen Marja-Terttu Huuhtanen Anne Miettinen TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA SISÄLTÖ: Työterveyshuollon perustaso Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö: Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn arvioimiseksi kohtuulliset, tarvittavat tutkimukset Näyttöpäätetyössä erityistyölasit (Vnp 1405/1993, Stm:n soveltamisohje "Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä") Toiminnan suunnittelu- ja arviointikeskustelut 2 x vuodessa (työsuojelutoimikunnankokous) Sairaanhoidon sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito + erikoissairaanhoito am. ohjeen mukaisesti voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut (laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset) työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Holter -taltiointi alkaen 2

3 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ : Työsuojelun toimintaohjelma liitteenä. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimintaan ja kutsuttuna työsuojelutoimikunnan kokouksiin. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA: Työsuojelupäällikkö Janne Katajisto Puh Työsuojeluvaltuutettu Päivi Marttila Puh: Työsuojeluvaltuutettu Timo Pakkanen Puh Työsuojeluvaltuutettu Kaisa Hyvönen Puh TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA: Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA: Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Vuosittain 3-5 vuoden suunnittelujakson aikana Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa SEURANTA- JA ARVIOINTIMENETELMÄT: DOKUMENTOINTI : Itsearviointi Asiakastyytyväisyykysely Acute tietojärjestelmä 3

4 TYÖTERVEYSHUOLLON LAATUJÄRJESTELMÄ: SHQS TYÖKYVYN HALLINTA JA VARHAINEN TUKI: Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä, työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Sairauspoissaolojen seuranta: Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta: Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Suunnitelma on liitteessä Työterveyshuollossa käytössä myös mini-interventio - malli YRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN JA TOIMINNAN KUVAUS: Juankosken kaupunki toimii työnantajana n 300 työntekijälle, jotka toimivat monilla eri aloilla. Henkilökunnan määrä: 313 ALTISTEET LISÄTIETOINEEN: Fysikaaliset: Biologiset: Kemialliset: Yötyö: Melu: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt, vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo, siivoustyö, keittiötyö (tiskaus), teknisen työn opettaja, kotitalousopettaja 8ajoittain melua myös muilla opettajilla), nuorisotyö Pölyt, huurut, eritteet: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt ( +asbesti), Vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo (eritteet, elintavike). Teknisentyön- tekstiilityön-, kotitalousopettaja (pölyt ) Rakennus,- korjaus-, kiinteistön huoltotyöt Vesilaitostyö, jäteveden puhdistamon kemikaalit Teknisentyön-, tekstiilityön-, kotitalousopettajat, kemianopettajat Iivolan Palvelukeskuksen henkilökunta (osalla työntekijöistä) Teknisen puolen työntekijät (yhteispäivystäjät) 4

5 Fyysiset/ergonomiset: Psyykkiset: Tapaturmavaara: Siivoustyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Keittiötyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Maanrakennustyö Liikuntapaikkamestari Kotipalvelu, hoitotyö Lastenhoitotyö Opetustyö Sosiaalityö, hoitotyö, opetustyö Psyykkistä kuormitusta lisää työssä tapahtuvat muutokset Väkivallan uhka: nuorisotyö, hoitotyö, opetustyö, sosiaalityö tekninen työ (yhteispäivystäjä), vesilaitostyö jäteveden puhdistamo TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa (Työterveyshuoltolaki). TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kaupungin työntekijöiden työkyvyn selvittäminen / tukeminen työterveyshuollon keinoin. Oirehtivien työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen, seuranta. Työympäristön terveysvaarojen selvittäminen ja vähentäminen käytettävissä olevin keinoin, ohjaus ergonomisiin työmenetelmiin ja suojainten käytön tehostamiseen. Keittiötyössä ja hoitotyössä tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen ja työergonomian parantaminen, työfysioterapeutin neuvonta- j a ohjauskäynnit Työn psyykkisen kuormittavuuden selvittäminen ja vähentäminen mahdollisuuksien mukaan Työpsykologin kohdennettu työpaikkaselvitys kotihoitoon ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa Terveellisten elintapojen omaksuminen (elämänhallintaryhmät, kuntoneuvola) Meluntorjuntaohjelma ohjeiden mukaisesti 5

6 SUUNNITELTU TOIMINTA 1 TYÖPAIKKASELVITYKSET Työpaikkaselvityksiä tehdään työpaikan toimintaa aloitettaessa, työolosuhteiden muuttuessa, 3-5 vuoden välein. Työpaikkaselvityksen avulla hankitaan tietoa työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä selvitetään niiden merkitys työntekijöille. V. 2013: - Säyneisen ala-aste - Kaupungintalon toimistot - Juantehtaan koulu / alakoulu (selvitykset jatkuvat vuodelta 2012) - Iivolan palvelukeskus - Ruukinkoulun keittiö Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työterveysfysioterapeutti Menetelmät : Seuranta : Aistinvarainen havainnointi Riskien arviointi tarvittaessa ja muut kyselytytkimukset Äänen voimakkuuden mittaaminen tarvittaessa Valaistuksen voimakkuuden mittaaminen Ilmanvaihdon tehokkuuden mittaaminen tarvittaessa savukynällä Sovitusti Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset : Alakoulun (nk. Vanhan lukion) sisäilman laadun selvittäminen ja oirekysely Työpsykologin suunnattu käynti: kotihoito Työpisteen ergonomiset selvitykset: Työpsykologin työpaikkaselvitys: Tarvittaessa ja erityistyölasien harkintaa varten Tarvittaessa, työyhteisöongelmissa 6

7 2 TERVEYSTARKASTUKSET 2.1 Työhönsijoitustarkastukset Tarkastukset erityisen sairastumisen vaaran perusteella Tavoitteena on selvittää työntekijän terveydellinen sopivuus huomioiden työn vaatimukset, altisteet ja työntekijän terveydentila sekä antaa ohjausta terveyden säilymiseksi. Tarkastukset tehdään: 1. Uusille työntekijöille 2. Työntekijöille, joiden tehtävät muuttuvat oleellisesti 3. Uudelleen sijoitettaville työntekijöille 4. Pitkien poissaolojen ja lyhyiden, toistuvien poissaolojen jälkeen (kts. työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki - malli) Arvio tarkastettavien määrästä : Muutama tarkastus vuosittain Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa Työpsykologi tarvittaessa Sisältö: 1. Työolokeskustelu 2. Oire- ja elämäntapaselvitys 3. Työkykyindeksi, tarvittaessa uupumuskysely, audit-kysely 4. Tarvittaessa Kuulon tutkimus, keuhkojen toimintakoe, näkötesti 5. Laboratoriokokeet: PVK, sokerikoe, rasvakokeet, ekg yli 40 v., maksakoe, virtsakoe tarvittaessa 6. Verenpaine, pulssi, BMI 7. Työhön tai työmatkaan liittyvät rokotukset, jäykkäkouristus - jäykkäkouristusrokotus 8. Lääkärintarkastus ja tarpeelliset tutkimukset työkyvyn selvittämiseksi Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon Muut työhönsijoitustarkastukset Sisältö: Kohderyhmät: Sama kuin edellä Toimistotyö Opetustyö (paitsi teknisen työn -, tekstiilityön -, kotitalouden, kemian - opettajat) 7

8 Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti ja työpsykologi tarv. asiantuntijana 2.2 Terveydenseurantatarkastukset Terveystarkastuksen tavoitteet ovat terveyden, työ- ja toimintakyvyn arvioiminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä näihin vaikuttavien tekijöiden seuranta. Tavoitteena on tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta sekä varhaisen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen ja hoitoon ohjaaminen. Tarkastuksien sisällössä noudatetaan altisteiden osalta työterveyslaitoksen julkaisemaa "Terveystarkastukset työterveyshuollossa" - kirjaa Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Sisältö: Sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa riskitekijät, tarve ja altisteet huomioiden. Rakennus-, korjaus-, kiinteistöhuolto: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi spirometria, keuhko-rtg 10 v. jälkeen, audiogrammi Jäteveden puhdistamon työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus, F-salmonella (kts. ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa ), tarkastus vuosittain Vesilaitoksen työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus Siivoustyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, keuhkojen toimintakoe tarvittaessa, ihon kunto, tuki- ja liikuntaelinoirekysely, tarvittaessa B- hepatiittirokotus (palvelukeskuksen siivoojat) Keittiötyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, F-salmonella (kts. ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoirekysely, ihon kunto, työturvallisuus huomioiden Lasten päivähoito: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts.ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoireiden selvittäminen ja ohjaus 8

9 Palvelukeskuksen työntekijät, kotipalvelun työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts. ohjeet), työturvallisuus huomioiden, B-hepatiittirokotus tarvittaessa. Yötyötä tekeville ttl:n kysely yötyötä tekeville Opettajat, koulunkäyntiavustajat, joilla eritetartuntamahdollisuus: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Tekstiilityön-, teknisentyön -, kotitalousopettajat: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi Nuorisotyöntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Seurantatarkastukset: Melutyö: Audiogrammi 4 ensimmäisen työvuoden aikana vuosittain, sitten 3 vuoden välein F-salmonella: Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen, yli 4 päivää kestäneen matkan jälkeen Yötyö: Uusi työntekijä: tarkastus vuoden kuluttua, < 25 v. ja v.: tarkastus kahden vuoden välein, > 60 v.: tarkastus vuoden välein. Työturvallisuus: Hepatiittirokotukset: Tapaturmavaarallisissa töissä Eritetartuntavaarallisissa, elintarviketartuntavaarallisissa töissä Kemiallinen altistuminen: Tarvittaessa altistuskokeet pitoisuuden määrittämiseksi, ihon kunnon tarkistus Pölyt, huurut: Spirometria, keuhko-rtg 10 v. työssäolon jälkeen tarvittaessa, tarkastus kolmen vuoden välein Muut terveydenseurantatarkastukset Sisältö, kuten työhönsijoitustarkastuksessa tarpeen mukaan. 9

10 Kohderyhmät: Toteuttajat: Seuranta: Muu henkilökunta (toimistotyö, opettajat, joilla ei ole altisteita) Työterveyshoitaja Tarvittaessa työterveyslääkäri Tarvittaessa työfysioterapeutti asiantuntijana Alle 50 v. viiden vuoden välein. Yli 50 v. kolmen vuoden välein. 2.3 Osatyökykyisyyteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset Tavoitteena on ylläpitää osatyökykyisen työntekijän terveydentilaa ja työkykyä. Työterveyshuolto antaa kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Yhteistyössä työnantajan kanssa seurataan pitkien / toistuvien lyhyiden / kuntoutustoimien jälkeen työhön paluun onnistumista. Terveystarkastukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. työterveyshuolto osallistuu kuntoutuksen jälkeen työntekijän työhyvinvoinnin seurantaan. Työhyvinvoinnin säilymiseksi / paranemiseksi järjestetään työterveystapaamisia yhteistyössä työntekijän, työnantajan edustajan, työterveyshuollon ja tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Työpsykologi tarvittaessa asiantuntijana 3 TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS Työterveyshuolto antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveyden vaaroista sekä niiden ehkäisemisestä ja niiltä suojautumisesta. Neuvontaa annetaan työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi yksilölliset terveysriskit huomioiden ryhmä - ja yksilötasolla 3.1 Ryhmän neuvonta ja ohjaus Työntekijöitä ohjataan tarvittaessa terveysaseman järjestämiin ryhmiin ja Kelan kuntoutusryhmiin Kohdennetun työpaikkaselvityksen jälkeen esille nousseiden asioiden käyminen läpi ratkaisukeskeisesti työpsykologin tai työfysioterapeutin avustuksella. 10

11 3.2. Yksilön neuvonta ja ohjaus Tarvittaessa työntekijä ohjataan työfysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnille Tarvittaessa voidaan työntekijä myös ohjata psykologin ohjaus- ja neuvontakäynnille (1-2 käyntikertaa) 4 TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävä toiminta on työpaikan suunnitelmallista yhteistoimintaa, jolla pyritään edistämään työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa. Työterveyshuollon toteuttama työkykyä ylläpitävä toiminta on tarveharkintaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa työterveyshuollon ammattihenkilöt toimivat asiantuntijoina. Toimenpiteet kohdistuvat mm. työntekijän työtapoihin, työympäristöön ja työyhteisöön. Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen. Kuntoutusmuotoja ovat ensisijaisesti kuntoneuvolakäynnit, tarveharkintaiset ryhmät, lääkinnällinen / ammatillinen kuntoutus sekä uudelleen koulutus. Työkyvyn säilymiseksi järjestetään työkyvyn heiketessä työterveystapaamisia yhdessä työntekijän, työnantajan edustajan ja työterveyshuollon kanssa. TYHY suunnitelma: Kohderyhmät: Kts. liite Koko henkilöstö 5 ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO Ensiapuvalmius arvioidaan työpaikkaselvityksen yhteydessä huomioiden työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä työn erityisvaatimukset. Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden suunnitteluun yhdessä työnantajan kanssa. Ensiapuvastaava : osastoittain nimetty Ensiapukoulutus: V. 2013: 2-3 EA -kertauskurssia (kotihoito, ruoka- ja siivouspalvelut V ja v ollut EA I-kurssi V ja 2010 EA I-kertauskurssi V EA I-kurssi (koulujen henkilökunta) V EA-kertauskurssi koko henkilästölle sekä Iivolan Palvelukeskuksen työntekijöille Kohderyhmät : Toteuttajat: Nimetyt ensiapukoulutetut Työterveyshuolto osallistuu kurssien järjestämiseen 11

12 Seuranta: Ohjeen mukaisesti. Ensiapupätevyyden yllä pitäminen kertauskurssein 6 SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO Sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Lisäksi voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 :n muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut, joihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset. Näistä tukipalveluista aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan työterveyslääkärin lähetteellä osana työterveyshuoltoon kuuluvaa ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri vahvistaa tutkimustarpeen allekirjoittamallaan maksusitoumuksella. Holter-taltiointi Erikoissairaanhoito (kir.toimenpiteet) kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Fysikaalinen hoito: Fysikaalinen hoito työterveyslääkärin lähetteellä silloin, kun työkyky on alentunut ja muut työkykyä ylläpitävät toiminnot on tehty. Ennen lähetteen laatimista tehdään kirjallinen kuntoutussuunnitelma työkyvyn parantumiseksi ja säilymiseksi yhdessä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa työkyvyn säilymiseksi: kuntoneuvolakäynnit työterveyshoitajan / työterveyslääkärin suosittelemana, ryhmätoiminta Rokotukset : Työhön ja työmatkaan liittyvät rokotukset. 12

13 Juankoski 14 / Työterveyshuollon edustaja Anne Miettinen Työterveyshoitaja Pirjo Manninen Työterveyslääkäri Juankoski / Työnantajan edustaja Kaisu Matinniemi Hallintojohtaja Toimintasuunnitelma on käsitelty työsuojelutoimikunnassa Juankoski / Toiminnan toteutuminen ja seuranta: 13

14 Jakelu Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi Työsuojelutoimikunta Osastot / Juankosken kaupunki LIITTEET Työsuojelun toimintaohjelma Työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki- malli TYHY-suunnitelma 14

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin 25.3.2015 Silja Komulainen Kehittämispäällikkö LT Työterveyshuollon erikoislääkäri Oulun Työterveys liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos Oulun

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT www.joensuuntyoterveys.fi palvelunumero 013 267 4360 Joensuun Työterveys 2 9/2015 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TARKOITUS Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L2- Väestön terveys 6.10.2014 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? Parikeskustelua

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Oulunkaaren työterveyshuolto

Oulunkaaren työterveyshuolto TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016-31.12.2019 Suunnitelma päivitetty: 23.2.2016 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi Vaalan kunta Osoite: Vaalantie 14 91700 Vaala Puhelin: 08-5875 6000 Y-tunnus: 0190027-0

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2017 YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT Yhteyshenkilö, yhteystiedot Rauli Elenius, pääsihteeri Tuulikki Grönholm, taloussihteeri (laskutustiedot,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

1 TYÖTERVEYDEN SANASTO. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat

1 TYÖTERVEYDEN SANASTO. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat 1 TYÖTERVEYDEN SANASTO Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveys ja työhyvinvointi ovat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä.

Hyvinvointia työstä. Hyvinvointia työstä Miten työterveyshuolto yhdessä työpaikkojen kanssa voi edistää osatyökykyisten työssä jatkamista? Hyvän työterveyshuoltokäytännön näkökulma Soile Seppänen Työterveyshuollon ja yleislääketieteen

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Irja Korhonen Ylilääkäri 12.9.2016 Asiakkaamme Kaikki 12 kuntaa, mm Jyväskylän kaupunki K-S sairaanhoitopiiri Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö XAMKIN,

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2019 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa

Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Säteily ja terveys 12/2016 Säteilytyö työntekijän terveystarkkailu ydinvoimalassa Janne Anttila Vastaava työterveyslääkäri Fortum Oyj Työterveyshuolto / Loviisan voimalaitos E-mail. janne.s.anttila@fortum.com

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 PERUSTIETOLEHTI... 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2018 TYÖNANTAJATIEDOT Nurmijärven kunta Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Työterveyshuollon

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Virpi

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Puheenvuoro yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen, Lapin avi Diat kehittämispäällikkö Maria Rautio,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 Forssa p. 03-4191 2711 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus 21.12.2015 / 187 B

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot