TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, Juankoski.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, Juankoski Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: Tapaturmavakuutusyhtiö : Eläkevakuutusyhtiö: Työterveyshuollon yhteyshenkilö: Toimintasuunnitelma: PALVELUN JÄRJESTÄJÄ: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Kunnallinen eläkevakuutusyhtiö Keva Kaisu Matinniemi, hallintojohtaja , tarkistetaan vuosittain Soisalon Työterveys Sammonkatu 6, Varkaus Puh Juankoski Juankoskentie 18 C 2, Juankoski Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja: Potilasasiamies: Eija Alatalo Liikelaitosjohtaja Arja Luostarinen 1

2 YRITYKSELLE NIMETTY TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖ: Soisalon Työterveys/ Juankoski Juankoskentie 18 C JUANKOSKI Työterveyslääkäri: Työterveyshoitaja: Pirjo Manninen Marja-Terttu Huuhtanen Anne Miettinen TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA SISÄLTÖ: Työterveyshuollon perustaso Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö: Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn arvioimiseksi kohtuulliset, tarvittavat tutkimukset Näyttöpäätetyössä erityistyölasit (Vnp 1405/1993, Stm:n soveltamisohje "Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä") Toiminnan suunnittelu- ja arviointikeskustelut 2 x vuodessa (työsuojelutoimikunnankokous) Sairaanhoidon sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito + erikoissairaanhoito am. ohjeen mukaisesti voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut (laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset) työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Holter -taltiointi alkaen 2

3 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ : Työsuojelun toimintaohjelma liitteenä. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimintaan ja kutsuttuna työsuojelutoimikunnan kokouksiin. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA: Työsuojelupäällikkö Janne Katajisto Puh Työsuojeluvaltuutettu Päivi Marttila Puh: Työsuojeluvaltuutettu Timo Pakkanen Puh Työsuojeluvaltuutettu Kaisa Hyvönen Puh TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA: Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA: Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Vuosittain 3-5 vuoden suunnittelujakson aikana Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa SEURANTA- JA ARVIOINTIMENETELMÄT: DOKUMENTOINTI : Itsearviointi Asiakastyytyväisyykysely Acute tietojärjestelmä 3

4 TYÖTERVEYSHUOLLON LAATUJÄRJESTELMÄ: SHQS TYÖKYVYN HALLINTA JA VARHAINEN TUKI: Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä, työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Sairauspoissaolojen seuranta: Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta: Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Suunnitelma on liitteessä Työterveyshuollossa käytössä myös mini-interventio - malli YRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN JA TOIMINNAN KUVAUS: Juankosken kaupunki toimii työnantajana n 300 työntekijälle, jotka toimivat monilla eri aloilla. Henkilökunnan määrä: 313 ALTISTEET LISÄTIETOINEEN: Fysikaaliset: Biologiset: Kemialliset: Yötyö: Melu: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt, vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo, siivoustyö, keittiötyö (tiskaus), teknisen työn opettaja, kotitalousopettaja 8ajoittain melua myös muilla opettajilla), nuorisotyö Pölyt, huurut, eritteet: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt ( +asbesti), Vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo (eritteet, elintavike). Teknisentyön- tekstiilityön-, kotitalousopettaja (pölyt ) Rakennus,- korjaus-, kiinteistön huoltotyöt Vesilaitostyö, jäteveden puhdistamon kemikaalit Teknisentyön-, tekstiilityön-, kotitalousopettajat, kemianopettajat Iivolan Palvelukeskuksen henkilökunta (osalla työntekijöistä) Teknisen puolen työntekijät (yhteispäivystäjät) 4

5 Fyysiset/ergonomiset: Psyykkiset: Tapaturmavaara: Siivoustyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Keittiötyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Maanrakennustyö Liikuntapaikkamestari Kotipalvelu, hoitotyö Lastenhoitotyö Opetustyö Sosiaalityö, hoitotyö, opetustyö Psyykkistä kuormitusta lisää työssä tapahtuvat muutokset Väkivallan uhka: nuorisotyö, hoitotyö, opetustyö, sosiaalityö tekninen työ (yhteispäivystäjä), vesilaitostyö jäteveden puhdistamo TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa (Työterveyshuoltolaki). TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kaupungin työntekijöiden työkyvyn selvittäminen / tukeminen työterveyshuollon keinoin. Oirehtivien työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen, seuranta. Työympäristön terveysvaarojen selvittäminen ja vähentäminen käytettävissä olevin keinoin, ohjaus ergonomisiin työmenetelmiin ja suojainten käytön tehostamiseen. Keittiötyössä ja hoitotyössä tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen ja työergonomian parantaminen, työfysioterapeutin neuvonta- j a ohjauskäynnit Työn psyykkisen kuormittavuuden selvittäminen ja vähentäminen mahdollisuuksien mukaan Työpsykologin kohdennettu työpaikkaselvitys kotihoitoon ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa Terveellisten elintapojen omaksuminen (elämänhallintaryhmät, kuntoneuvola) Meluntorjuntaohjelma ohjeiden mukaisesti 5

6 SUUNNITELTU TOIMINTA 1 TYÖPAIKKASELVITYKSET Työpaikkaselvityksiä tehdään työpaikan toimintaa aloitettaessa, työolosuhteiden muuttuessa, 3-5 vuoden välein. Työpaikkaselvityksen avulla hankitaan tietoa työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä selvitetään niiden merkitys työntekijöille. V. 2013: - Säyneisen ala-aste - Kaupungintalon toimistot - Juantehtaan koulu / alakoulu (selvitykset jatkuvat vuodelta 2012) - Iivolan palvelukeskus - Ruukinkoulun keittiö Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työterveysfysioterapeutti Menetelmät : Seuranta : Aistinvarainen havainnointi Riskien arviointi tarvittaessa ja muut kyselytytkimukset Äänen voimakkuuden mittaaminen tarvittaessa Valaistuksen voimakkuuden mittaaminen Ilmanvaihdon tehokkuuden mittaaminen tarvittaessa savukynällä Sovitusti Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset : Alakoulun (nk. Vanhan lukion) sisäilman laadun selvittäminen ja oirekysely Työpsykologin suunnattu käynti: kotihoito Työpisteen ergonomiset selvitykset: Työpsykologin työpaikkaselvitys: Tarvittaessa ja erityistyölasien harkintaa varten Tarvittaessa, työyhteisöongelmissa 6

7 2 TERVEYSTARKASTUKSET 2.1 Työhönsijoitustarkastukset Tarkastukset erityisen sairastumisen vaaran perusteella Tavoitteena on selvittää työntekijän terveydellinen sopivuus huomioiden työn vaatimukset, altisteet ja työntekijän terveydentila sekä antaa ohjausta terveyden säilymiseksi. Tarkastukset tehdään: 1. Uusille työntekijöille 2. Työntekijöille, joiden tehtävät muuttuvat oleellisesti 3. Uudelleen sijoitettaville työntekijöille 4. Pitkien poissaolojen ja lyhyiden, toistuvien poissaolojen jälkeen (kts. työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki - malli) Arvio tarkastettavien määrästä : Muutama tarkastus vuosittain Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa Työpsykologi tarvittaessa Sisältö: 1. Työolokeskustelu 2. Oire- ja elämäntapaselvitys 3. Työkykyindeksi, tarvittaessa uupumuskysely, audit-kysely 4. Tarvittaessa Kuulon tutkimus, keuhkojen toimintakoe, näkötesti 5. Laboratoriokokeet: PVK, sokerikoe, rasvakokeet, ekg yli 40 v., maksakoe, virtsakoe tarvittaessa 6. Verenpaine, pulssi, BMI 7. Työhön tai työmatkaan liittyvät rokotukset, jäykkäkouristus - jäykkäkouristusrokotus 8. Lääkärintarkastus ja tarpeelliset tutkimukset työkyvyn selvittämiseksi Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon Muut työhönsijoitustarkastukset Sisältö: Kohderyhmät: Sama kuin edellä Toimistotyö Opetustyö (paitsi teknisen työn -, tekstiilityön -, kotitalouden, kemian - opettajat) 7

8 Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti ja työpsykologi tarv. asiantuntijana 2.2 Terveydenseurantatarkastukset Terveystarkastuksen tavoitteet ovat terveyden, työ- ja toimintakyvyn arvioiminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä näihin vaikuttavien tekijöiden seuranta. Tavoitteena on tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta sekä varhaisen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen ja hoitoon ohjaaminen. Tarkastuksien sisällössä noudatetaan altisteiden osalta työterveyslaitoksen julkaisemaa "Terveystarkastukset työterveyshuollossa" - kirjaa Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Sisältö: Sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa riskitekijät, tarve ja altisteet huomioiden. Rakennus-, korjaus-, kiinteistöhuolto: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi spirometria, keuhko-rtg 10 v. jälkeen, audiogrammi Jäteveden puhdistamon työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus, F-salmonella (kts. ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa ), tarkastus vuosittain Vesilaitoksen työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus Siivoustyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, keuhkojen toimintakoe tarvittaessa, ihon kunto, tuki- ja liikuntaelinoirekysely, tarvittaessa B- hepatiittirokotus (palvelukeskuksen siivoojat) Keittiötyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, F-salmonella (kts. ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoirekysely, ihon kunto, työturvallisuus huomioiden Lasten päivähoito: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts.ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoireiden selvittäminen ja ohjaus 8

9 Palvelukeskuksen työntekijät, kotipalvelun työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts. ohjeet), työturvallisuus huomioiden, B-hepatiittirokotus tarvittaessa. Yötyötä tekeville ttl:n kysely yötyötä tekeville Opettajat, koulunkäyntiavustajat, joilla eritetartuntamahdollisuus: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Tekstiilityön-, teknisentyön -, kotitalousopettajat: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi Nuorisotyöntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Seurantatarkastukset: Melutyö: Audiogrammi 4 ensimmäisen työvuoden aikana vuosittain, sitten 3 vuoden välein F-salmonella: Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen, yli 4 päivää kestäneen matkan jälkeen Yötyö: Uusi työntekijä: tarkastus vuoden kuluttua, < 25 v. ja v.: tarkastus kahden vuoden välein, > 60 v.: tarkastus vuoden välein. Työturvallisuus: Hepatiittirokotukset: Tapaturmavaarallisissa töissä Eritetartuntavaarallisissa, elintarviketartuntavaarallisissa töissä Kemiallinen altistuminen: Tarvittaessa altistuskokeet pitoisuuden määrittämiseksi, ihon kunnon tarkistus Pölyt, huurut: Spirometria, keuhko-rtg 10 v. työssäolon jälkeen tarvittaessa, tarkastus kolmen vuoden välein Muut terveydenseurantatarkastukset Sisältö, kuten työhönsijoitustarkastuksessa tarpeen mukaan. 9

10 Kohderyhmät: Toteuttajat: Seuranta: Muu henkilökunta (toimistotyö, opettajat, joilla ei ole altisteita) Työterveyshoitaja Tarvittaessa työterveyslääkäri Tarvittaessa työfysioterapeutti asiantuntijana Alle 50 v. viiden vuoden välein. Yli 50 v. kolmen vuoden välein. 2.3 Osatyökykyisyyteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset Tavoitteena on ylläpitää osatyökykyisen työntekijän terveydentilaa ja työkykyä. Työterveyshuolto antaa kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Yhteistyössä työnantajan kanssa seurataan pitkien / toistuvien lyhyiden / kuntoutustoimien jälkeen työhön paluun onnistumista. Terveystarkastukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. työterveyshuolto osallistuu kuntoutuksen jälkeen työntekijän työhyvinvoinnin seurantaan. Työhyvinvoinnin säilymiseksi / paranemiseksi järjestetään työterveystapaamisia yhteistyössä työntekijän, työnantajan edustajan, työterveyshuollon ja tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Työpsykologi tarvittaessa asiantuntijana 3 TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS Työterveyshuolto antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveyden vaaroista sekä niiden ehkäisemisestä ja niiltä suojautumisesta. Neuvontaa annetaan työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi yksilölliset terveysriskit huomioiden ryhmä - ja yksilötasolla 3.1 Ryhmän neuvonta ja ohjaus Työntekijöitä ohjataan tarvittaessa terveysaseman järjestämiin ryhmiin ja Kelan kuntoutusryhmiin Kohdennetun työpaikkaselvityksen jälkeen esille nousseiden asioiden käyminen läpi ratkaisukeskeisesti työpsykologin tai työfysioterapeutin avustuksella. 10

11 3.2. Yksilön neuvonta ja ohjaus Tarvittaessa työntekijä ohjataan työfysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnille Tarvittaessa voidaan työntekijä myös ohjata psykologin ohjaus- ja neuvontakäynnille (1-2 käyntikertaa) 4 TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävä toiminta on työpaikan suunnitelmallista yhteistoimintaa, jolla pyritään edistämään työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa. Työterveyshuollon toteuttama työkykyä ylläpitävä toiminta on tarveharkintaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa työterveyshuollon ammattihenkilöt toimivat asiantuntijoina. Toimenpiteet kohdistuvat mm. työntekijän työtapoihin, työympäristöön ja työyhteisöön. Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen. Kuntoutusmuotoja ovat ensisijaisesti kuntoneuvolakäynnit, tarveharkintaiset ryhmät, lääkinnällinen / ammatillinen kuntoutus sekä uudelleen koulutus. Työkyvyn säilymiseksi järjestetään työkyvyn heiketessä työterveystapaamisia yhdessä työntekijän, työnantajan edustajan ja työterveyshuollon kanssa. TYHY suunnitelma: Kohderyhmät: Kts. liite Koko henkilöstö 5 ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO Ensiapuvalmius arvioidaan työpaikkaselvityksen yhteydessä huomioiden työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä työn erityisvaatimukset. Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden suunnitteluun yhdessä työnantajan kanssa. Ensiapuvastaava : osastoittain nimetty Ensiapukoulutus: V. 2013: 2-3 EA -kertauskurssia (kotihoito, ruoka- ja siivouspalvelut V ja v ollut EA I-kurssi V ja 2010 EA I-kertauskurssi V EA I-kurssi (koulujen henkilökunta) V EA-kertauskurssi koko henkilästölle sekä Iivolan Palvelukeskuksen työntekijöille Kohderyhmät : Toteuttajat: Nimetyt ensiapukoulutetut Työterveyshuolto osallistuu kurssien järjestämiseen 11

12 Seuranta: Ohjeen mukaisesti. Ensiapupätevyyden yllä pitäminen kertauskurssein 6 SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO Sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Lisäksi voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 :n muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut, joihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset. Näistä tukipalveluista aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan työterveyslääkärin lähetteellä osana työterveyshuoltoon kuuluvaa ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri vahvistaa tutkimustarpeen allekirjoittamallaan maksusitoumuksella. Holter-taltiointi Erikoissairaanhoito (kir.toimenpiteet) kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Fysikaalinen hoito: Fysikaalinen hoito työterveyslääkärin lähetteellä silloin, kun työkyky on alentunut ja muut työkykyä ylläpitävät toiminnot on tehty. Ennen lähetteen laatimista tehdään kirjallinen kuntoutussuunnitelma työkyvyn parantumiseksi ja säilymiseksi yhdessä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa työkyvyn säilymiseksi: kuntoneuvolakäynnit työterveyshoitajan / työterveyslääkärin suosittelemana, ryhmätoiminta Rokotukset : Työhön ja työmatkaan liittyvät rokotukset. 12

13 Juankoski 14 / Työterveyshuollon edustaja Anne Miettinen Työterveyshoitaja Pirjo Manninen Työterveyslääkäri Juankoski / Työnantajan edustaja Kaisu Matinniemi Hallintojohtaja Toimintasuunnitelma on käsitelty työsuojelutoimikunnassa Juankoski / Toiminnan toteutuminen ja seuranta: 13

14 Jakelu Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi Työsuojelutoimikunta Osastot / Juankosken kaupunki LIITTEET Työsuojelun toimintaohjelma Työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki- malli TYHY-suunnitelma 14

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 1.1-31.12.2015 YRITYS / ASIAKAS Virallinen nimi Kauniaisten kaupunki Toimiala(+ toimialakoodi) Julkinen yleishallinto (84110) Työterveyshuollon yhdyshenkilö Päivi Hytönen, henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8 Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain Päivitetty 25.11.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ORGANISAATION PERUSTIEDOT 3 2. TYÖTERVEYSHUOLLON PERUSTIEDOT 4 3. TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA JÄRJESTÄMINEN 5 4.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 PERUSTIETOLEHTI 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot