TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, Juankoski.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, Juankoski Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: Tapaturmavakuutusyhtiö : Eläkevakuutusyhtiö: Työterveyshuollon yhteyshenkilö: Toimintasuunnitelma: PALVELUN JÄRJESTÄJÄ: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Kunnallinen eläkevakuutusyhtiö Keva Kaisu Matinniemi, hallintojohtaja , tarkistetaan vuosittain Soisalon Työterveys Sammonkatu 6, Varkaus Puh Juankoski Juankoskentie 18 C 2, Juankoski Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja: Potilasasiamies: Eija Alatalo Liikelaitosjohtaja Arja Luostarinen 1

2 YRITYKSELLE NIMETTY TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖ: Soisalon Työterveys/ Juankoski Juankoskentie 18 C JUANKOSKI Työterveyslääkäri: Työterveyshoitaja: Pirjo Manninen Marja-Terttu Huuhtanen Anne Miettinen TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA SISÄLTÖ: Työterveyshuollon perustaso Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö: Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn arvioimiseksi kohtuulliset, tarvittavat tutkimukset Näyttöpäätetyössä erityistyölasit (Vnp 1405/1993, Stm:n soveltamisohje "Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä") Toiminnan suunnittelu- ja arviointikeskustelut 2 x vuodessa (työsuojelutoimikunnankokous) Sairaanhoidon sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito + erikoissairaanhoito am. ohjeen mukaisesti voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut (laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset) työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Holter -taltiointi alkaen 2

3 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ : Työsuojelun toimintaohjelma liitteenä. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimintaan ja kutsuttuna työsuojelutoimikunnan kokouksiin. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA: Työsuojelupäällikkö Janne Katajisto Puh Työsuojeluvaltuutettu Päivi Marttila Puh: Työsuojeluvaltuutettu Timo Pakkanen Puh Työsuojeluvaltuutettu Kaisa Hyvönen Puh TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA: Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA: Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Vuosittain 3-5 vuoden suunnittelujakson aikana Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa SEURANTA- JA ARVIOINTIMENETELMÄT: DOKUMENTOINTI : Itsearviointi Asiakastyytyväisyykysely Acute tietojärjestelmä 3

4 TYÖTERVEYSHUOLLON LAATUJÄRJESTELMÄ: SHQS TYÖKYVYN HALLINTA JA VARHAINEN TUKI: Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä, työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Sairauspoissaolojen seuranta: Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta: Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Suunnitelma on liitteessä Työterveyshuollossa käytössä myös mini-interventio - malli YRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN JA TOIMINNAN KUVAUS: Juankosken kaupunki toimii työnantajana n 300 työntekijälle, jotka toimivat monilla eri aloilla. Henkilökunnan määrä: 313 ALTISTEET LISÄTIETOINEEN: Fysikaaliset: Biologiset: Kemialliset: Yötyö: Melu: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt, vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo, siivoustyö, keittiötyö (tiskaus), teknisen työn opettaja, kotitalousopettaja 8ajoittain melua myös muilla opettajilla), nuorisotyö Pölyt, huurut, eritteet: Rakennus-, korjaus-, kiinteistön huoltotyöt ( +asbesti), Vesilaitostyöt, jäteveden puhdistamo (eritteet, elintavike). Teknisentyön- tekstiilityön-, kotitalousopettaja (pölyt ) Rakennus,- korjaus-, kiinteistön huoltotyöt Vesilaitostyö, jäteveden puhdistamon kemikaalit Teknisentyön-, tekstiilityön-, kotitalousopettajat, kemianopettajat Iivolan Palvelukeskuksen henkilökunta (osalla työntekijöistä) Teknisen puolen työntekijät (yhteispäivystäjät) 4

5 Fyysiset/ergonomiset: Psyykkiset: Tapaturmavaara: Siivoustyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Keittiötyö: kuntotestaus tarv. alkutarkastuksen yhteydessä Maanrakennustyö Liikuntapaikkamestari Kotipalvelu, hoitotyö Lastenhoitotyö Opetustyö Sosiaalityö, hoitotyö, opetustyö Psyykkistä kuormitusta lisää työssä tapahtuvat muutokset Väkivallan uhka: nuorisotyö, hoitotyö, opetustyö, sosiaalityö tekninen työ (yhteispäivystäjä), vesilaitostyö jäteveden puhdistamo TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa (Työterveyshuoltolaki). TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLA: Kaupungin työntekijöiden työkyvyn selvittäminen / tukeminen työterveyshuollon keinoin. Oirehtivien työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen, seuranta. Työympäristön terveysvaarojen selvittäminen ja vähentäminen käytettävissä olevin keinoin, ohjaus ergonomisiin työmenetelmiin ja suojainten käytön tehostamiseen. Keittiötyössä ja hoitotyössä tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentäminen ja työergonomian parantaminen, työfysioterapeutin neuvonta- j a ohjauskäynnit Työn psyykkisen kuormittavuuden selvittäminen ja vähentäminen mahdollisuuksien mukaan Työpsykologin kohdennettu työpaikkaselvitys kotihoitoon ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa Terveellisten elintapojen omaksuminen (elämänhallintaryhmät, kuntoneuvola) Meluntorjuntaohjelma ohjeiden mukaisesti 5

6 SUUNNITELTU TOIMINTA 1 TYÖPAIKKASELVITYKSET Työpaikkaselvityksiä tehdään työpaikan toimintaa aloitettaessa, työolosuhteiden muuttuessa, 3-5 vuoden välein. Työpaikkaselvityksen avulla hankitaan tietoa työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä selvitetään niiden merkitys työntekijöille. V. 2013: - Säyneisen ala-aste - Kaupungintalon toimistot - Juantehtaan koulu / alakoulu (selvitykset jatkuvat vuodelta 2012) - Iivolan palvelukeskus - Ruukinkoulun keittiö Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työterveysfysioterapeutti Menetelmät : Seuranta : Aistinvarainen havainnointi Riskien arviointi tarvittaessa ja muut kyselytytkimukset Äänen voimakkuuden mittaaminen tarvittaessa Valaistuksen voimakkuuden mittaaminen Ilmanvaihdon tehokkuuden mittaaminen tarvittaessa savukynällä Sovitusti Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset : Alakoulun (nk. Vanhan lukion) sisäilman laadun selvittäminen ja oirekysely Työpsykologin suunnattu käynti: kotihoito Työpisteen ergonomiset selvitykset: Työpsykologin työpaikkaselvitys: Tarvittaessa ja erityistyölasien harkintaa varten Tarvittaessa, työyhteisöongelmissa 6

7 2 TERVEYSTARKASTUKSET 2.1 Työhönsijoitustarkastukset Tarkastukset erityisen sairastumisen vaaran perusteella Tavoitteena on selvittää työntekijän terveydellinen sopivuus huomioiden työn vaatimukset, altisteet ja työntekijän terveydentila sekä antaa ohjausta terveyden säilymiseksi. Tarkastukset tehdään: 1. Uusille työntekijöille 2. Työntekijöille, joiden tehtävät muuttuvat oleellisesti 3. Uudelleen sijoitettaville työntekijöille 4. Pitkien poissaolojen ja lyhyiden, toistuvien poissaolojen jälkeen (kts. työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki - malli) Arvio tarkastettavien määrästä : Muutama tarkastus vuosittain Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa Työpsykologi tarvittaessa Sisältö: 1. Työolokeskustelu 2. Oire- ja elämäntapaselvitys 3. Työkykyindeksi, tarvittaessa uupumuskysely, audit-kysely 4. Tarvittaessa Kuulon tutkimus, keuhkojen toimintakoe, näkötesti 5. Laboratoriokokeet: PVK, sokerikoe, rasvakokeet, ekg yli 40 v., maksakoe, virtsakoe tarvittaessa 6. Verenpaine, pulssi, BMI 7. Työhön tai työmatkaan liittyvät rokotukset, jäykkäkouristus - jäykkäkouristusrokotus 8. Lääkärintarkastus ja tarpeelliset tutkimukset työkyvyn selvittämiseksi Työnantaja ilmoittaa uudet työntekijät työterveyshuoltoon Muut työhönsijoitustarkastukset Sisältö: Kohderyhmät: Sama kuin edellä Toimistotyö Opetustyö (paitsi teknisen työn -, tekstiilityön -, kotitalouden, kemian - opettajat) 7

8 Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti ja työpsykologi tarv. asiantuntijana 2.2 Terveydenseurantatarkastukset Terveystarkastuksen tavoitteet ovat terveyden, työ- ja toimintakyvyn arvioiminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä näihin vaikuttavien tekijöiden seuranta. Tavoitteena on tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta sekä varhaisen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen ja hoitoon ohjaaminen. Tarkastuksien sisällössä noudatetaan altisteiden osalta työterveyslaitoksen julkaisemaa "Terveystarkastukset työterveyshuollossa" - kirjaa Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Sisältö: Sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa riskitekijät, tarve ja altisteet huomioiden. Rakennus-, korjaus-, kiinteistöhuolto: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi spirometria, keuhko-rtg 10 v. jälkeen, audiogrammi Jäteveden puhdistamon työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus, F-salmonella (kts. ohjeet Terveystarkastukset työterveyshuollossa ), tarkastus vuosittain Vesilaitoksen työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, spirometria, tarvittaessa keuhko - rtg, ihon kunto, A+ B-hepatiittirokotus Siivoustyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, keuhkojen toimintakoe tarvittaessa, ihon kunto, tuki- ja liikuntaelinoirekysely, tarvittaessa B- hepatiittirokotus (palvelukeskuksen siivoojat) Keittiötyö: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi, F-salmonella (kts. ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoirekysely, ihon kunto, työturvallisuus huomioiden Lasten päivähoito: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts.ohjeet), tuki- ja liikuntaelinoireiden selvittäminen ja ohjaus 8

9 Palvelukeskuksen työntekijät, kotipalvelun työntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi F-salmonella (kts. ohjeet), työturvallisuus huomioiden, B-hepatiittirokotus tarvittaessa. Yötyötä tekeville ttl:n kysely yötyötä tekeville Opettajat, koulunkäyntiavustajat, joilla eritetartuntamahdollisuus: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Tekstiilityön-, teknisentyön -, kotitalousopettajat: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi audiogrammi Nuorisotyöntekijät: Kuten työhönsijoitustarkastus, lisäksi hepatiittirokotus, työturvallisuuteen huomio Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Seurantatarkastukset: Melutyö: Audiogrammi 4 ensimmäisen työvuoden aikana vuosittain, sitten 3 vuoden välein F-salmonella: Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen, yli 4 päivää kestäneen matkan jälkeen Yötyö: Uusi työntekijä: tarkastus vuoden kuluttua, < 25 v. ja v.: tarkastus kahden vuoden välein, > 60 v.: tarkastus vuoden välein. Työturvallisuus: Hepatiittirokotukset: Tapaturmavaarallisissa töissä Eritetartuntavaarallisissa, elintarviketartuntavaarallisissa töissä Kemiallinen altistuminen: Tarvittaessa altistuskokeet pitoisuuden määrittämiseksi, ihon kunnon tarkistus Pölyt, huurut: Spirometria, keuhko-rtg 10 v. työssäolon jälkeen tarvittaessa, tarkastus kolmen vuoden välein Muut terveydenseurantatarkastukset Sisältö, kuten työhönsijoitustarkastuksessa tarpeen mukaan. 9

10 Kohderyhmät: Toteuttajat: Seuranta: Muu henkilökunta (toimistotyö, opettajat, joilla ei ole altisteita) Työterveyshoitaja Tarvittaessa työterveyslääkäri Tarvittaessa työfysioterapeutti asiantuntijana Alle 50 v. viiden vuoden välein. Yli 50 v. kolmen vuoden välein. 2.3 Osatyökykyisyyteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset Tavoitteena on ylläpitää osatyökykyisen työntekijän terveydentilaa ja työkykyä. Työterveyshuolto antaa kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen. Yhteistyössä työnantajan kanssa seurataan pitkien / toistuvien lyhyiden / kuntoutustoimien jälkeen työhön paluun onnistumista. Terveystarkastukset tehdään yksilöllisen tarpeen mukaan. työterveyshuolto osallistuu kuntoutuksen jälkeen työntekijän työhyvinvoinnin seurantaan. Työhyvinvoinnin säilymiseksi / paranemiseksi järjestetään työterveystapaamisia yhteistyössä työntekijän, työnantajan edustajan, työterveyshuollon ja tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Toteuttajat: Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti tarvittaessa asiantuntijana Työpsykologi tarvittaessa asiantuntijana 3 TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS Työterveyshuolto antaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveyden vaaroista sekä niiden ehkäisemisestä ja niiltä suojautumisesta. Neuvontaa annetaan työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi yksilölliset terveysriskit huomioiden ryhmä - ja yksilötasolla 3.1 Ryhmän neuvonta ja ohjaus Työntekijöitä ohjataan tarvittaessa terveysaseman järjestämiin ryhmiin ja Kelan kuntoutusryhmiin Kohdennetun työpaikkaselvityksen jälkeen esille nousseiden asioiden käyminen läpi ratkaisukeskeisesti työpsykologin tai työfysioterapeutin avustuksella. 10

11 3.2. Yksilön neuvonta ja ohjaus Tarvittaessa työntekijä ohjataan työfysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnille Tarvittaessa voidaan työntekijä myös ohjata psykologin ohjaus- ja neuvontakäynnille (1-2 käyntikertaa) 4 TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävä toiminta on työpaikan suunnitelmallista yhteistoimintaa, jolla pyritään edistämään työ- ja toimintakykyä työuran kaikissa vaiheissa. Työterveyshuollon toteuttama työkykyä ylläpitävä toiminta on tarveharkintaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa työterveyshuollon ammattihenkilöt toimivat asiantuntijoina. Toimenpiteet kohdistuvat mm. työntekijän työtapoihin, työympäristöön ja työyhteisöön. Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen. Kuntoutusmuotoja ovat ensisijaisesti kuntoneuvolakäynnit, tarveharkintaiset ryhmät, lääkinnällinen / ammatillinen kuntoutus sekä uudelleen koulutus. Työkyvyn säilymiseksi järjestetään työkyvyn heiketessä työterveystapaamisia yhdessä työntekijän, työnantajan edustajan ja työterveyshuollon kanssa. TYHY suunnitelma: Kohderyhmät: Kts. liite Koko henkilöstö 5 ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO Ensiapuvalmius arvioidaan työpaikkaselvityksen yhteydessä huomioiden työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä työn erityisvaatimukset. Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden suunnitteluun yhdessä työnantajan kanssa. Ensiapuvastaava : osastoittain nimetty Ensiapukoulutus: V. 2013: 2-3 EA -kertauskurssia (kotihoito, ruoka- ja siivouspalvelut V ja v ollut EA I-kurssi V ja 2010 EA I-kertauskurssi V EA I-kurssi (koulujen henkilökunta) V EA-kertauskurssi koko henkilästölle sekä Iivolan Palvelukeskuksen työntekijöille Kohderyhmät : Toteuttajat: Nimetyt ensiapukoulutetut Työterveyshuolto osallistuu kurssien järjestämiseen 11

12 Seuranta: Ohjeen mukaisesti. Ensiapupätevyyden yllä pitäminen kertauskurssein 6 SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHUOLTO Sisältö: Yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Lisäksi voimaan tulleen työterveyshuoltolain 7 :n muutoksen mukaiset sairaanhoitopiiriltä (KYS) hankitut tukipalvelut, joihin kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut, kliinisfysiologiset sekä kliiniset neurofysiologiset tutkimukset. Näistä tukipalveluista aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan työterveyslääkärin lähetteellä osana työterveyshuoltoon kuuluvaa ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri vahvistaa tutkimustarpeen allekirjoittamallaan maksusitoumuksella. Holter-taltiointi Erikoissairaanhoito (kir.toimenpiteet) kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti kirurginen toimenpide yksityissektorilla, kun jonotusaika julkiseen palveluntuottajaan on pitkä (kuukausia) ja työntekijän työtehtävä on sen kaltainen, että se edellyttää sairauslomaa ja työtehtävä on sen kaltainen, että siinä on oltava sijainen. Sen varmistamiseksi, että lähete yksityiselle palveluntuottajalle työnantajan kustannuksella on perusteltua ja tasapuolista koko henkilöstöä ajatellen, täytyy päätös tehdä ryhmässä. Operaation tarve on harkittava yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelupäällikön kanssa. Keskeisintä harkinnassa on kokonaishyöty työnantajalle. Fysikaalinen hoito: Fysikaalinen hoito työterveyslääkärin lähetteellä silloin, kun työkyky on alentunut ja muut työkykyä ylläpitävät toiminnot on tehty. Ennen lähetteen laatimista tehdään kirjallinen kuntoutussuunnitelma työkyvyn parantumiseksi ja säilymiseksi yhdessä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa työkyvyn säilymiseksi: kuntoneuvolakäynnit työterveyshoitajan / työterveyslääkärin suosittelemana, ryhmätoiminta Rokotukset : Työhön ja työmatkaan liittyvät rokotukset. 12

13 Juankoski 14 / Työterveyshuollon edustaja Anne Miettinen Työterveyshoitaja Pirjo Manninen Työterveyslääkäri Juankoski / Työnantajan edustaja Kaisu Matinniemi Hallintojohtaja Toimintasuunnitelma on käsitelty työsuojelutoimikunnassa Juankoski / Toiminnan toteutuminen ja seuranta: 13

14 Jakelu Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi Työsuojelutoimikunta Osastot / Juankosken kaupunki LIITTEET Työsuojelun toimintaohjelma Työkyvyn hallinta, seuranta, varhainen tuki- malli TYHY-suunnitelma 14

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. Juankosken kaupunki

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. Juankosken kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Juankosken kaupunki Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2016-31.12.2016 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yritys Juankosken kaupunki Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI 0400 314 444

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2013 31.12.2017 / tämä on voimassa siihen saakka kunnes uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty Perustiedot päivitetty 12.12.2017 ASIAKKAAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600 Utajärvi Puhelin (08) 5875 5700 Faksi

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 1.12.2016 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle Nurmeksen kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 11.4.2012 12.4.2017 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetty 22.10.2015 Toimintakauden päätavoitteet ovat: 1. Varhaisen tuen mallin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017-31.12.2019 RÄÄKKYLÄN KUNTA Y-tunnus: 0169967-7 Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä Toimiala: 84110 Julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. - 31.12. Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 Voimaantulo: - 1.1.2011 Muutos: - Yt-toimikunta 19.12.2011

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Luumäen kunta Linnalantie 33, 54500 Taavetti Yhteyshenkilö ja puhelinnumero hallintojohtaja

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 - Kaupunginhallitus 11.12.2012 176 - Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, 54500 Taavetti, puh. 020 7199070, faksi 0406026822

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.6.2016-31.12.2020 TIEDOT YRITYKSESTÄ Tätä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sovelletaan kaikissa Mediatalo ESAn yhtiöissä. Ne ovat toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Pohjanmaa hankkeen. Eija Alatalo. Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke

Pohjanmaa hankkeen. Eija Alatalo. Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke Pohjanmaa hankkeen työelämäosiotehtyä ja tulevaa Eija Alatalo Projektikoordinaattori Pohjanmaa hanke Työkykyyn kohdistuvat toimenpiteet Työterveyshuolto konteksti pitkä yhteistyösuhde, työnantaja, työntekijä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 6.4.2017 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, PL 18, 91601 Utajärvi

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Inarin kunta Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2015-31.12.2017 Kunnanhallituksen 16.3.2015 hyväksymä 1 Yrityksen perustiedot Yritys Inarin kunta Piiskuntie 2

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö. Työterveyshuolto on järjestettävä. ohella Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, Valvonta

Työterveyshuolto. Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö. Työterveyshuolto on järjestettävä. ohella Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, Valvonta Työterveyshuolto Tavoitteena aktiivinen työterveysyhteistyö Työterveyshuolto on järjestettävä Työterveyshuollon tarkoitus on edistää turvallista ja terveellistä työn tekemistä sekä ehkäistä terveyshaittoja,

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

1.1. HYVÄN TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNNÖN MUKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 1 PALVELUHINNASTO 1.1.2015 alkaen (Kiteen kaupunki, perusturvalautakunta 16.12.2014, 142) Työterveyshuolto laskuttaa työnantajaa tuotetuista, sopimuksen mukaisista työterveyshuollon palveluista tämän hinnaston

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2018 31.12.2020 Kokonaisvaltainen sopimus ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Ruokolahden Kunta Virastotie 3, 56100 Ruokolahti Yhteyshenkilö

Lisätiedot