TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Oulunkaaren kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä"

Transkriptio

1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, Ii Puhelin vaihde: (08) Faksi (08) Sähköposti Toimiala Sosiaali- ja terveyspalvelut, elinkeinopalvelut Toimialanumero Y - tunnus Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö Tapiola Eläkevakuutusyhtiö Keva Yrityksen johtaja Leena Pimperi-Koivisto Puhelin (08) Sähköposti Työterveyshuollon yhteyshenkilö yrityksessä Juha Torvinen Puhelin Sähköposti TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMIPISTE Työterveyshuollon yhteyshenkilö (asiakkuuden hoitaja) ja varahenkilö (kaikki ammattiryhmät) Ks liite 1 Puhelin (ajanvaraus) Ii: Pudasjärvi: Simo: Utajärvi: Vaala: Sähköposti Osoite käyntiosoite: Ii: Kirkkotie 7, Ii Pudasjärvi: Juhontie 8, Pudasjärvi Simo: Varkkermontie 1, Simo Utajärvi: Kirkkotie 38, Utajärvi Vaala: Kolehmaisentie 5, Vaala Puhelin Ks liite 1 Faksi ks liite 1 Sähköposti Aukioloajat ma-to klo ja pe ja juhlapyhien aattona 8 11 ja Potilasasiamies Merikratos Oy,Ratakatu 13 A3, OULU,

2 TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I) x Kokonaisvaltainen työterveyshuolto (korvausluokka II) kyllä x ei Sopimus työterveyshuollon palveluista pvm TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelutoimikunta kyllä x ei Työsuojelupäällikkö Nimi Juha Torvinen Työsuojeluvaltuutettu kyllä x ei Nimi Paula Veijo Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin kyllä x ei Työsuojelun toimintaohjelma kyllä x ei YRITYKSEN TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KUVAUS Yrityksen toiminnan kuvaus ja toiminnan muutokset toimintasuunnitelmakaudella Oulunkaaren kuntayhtymän tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa, seudullisen kuntapalvelutoimiston (talous-, henkilöstö- ja atk-) palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa. Työterveyshuollon toiminnan kuvaus ja tarvittava yhteistyö yrityksen kanssa -Oulunkaaren Työterveyshuolto tuottaa Hyvän työterveyshuolto käytännön mukaisesti kokonaisvaltaista, vaikuttavaa ja eettisesti kestävää työterveyshuoltoa koko Oulunkaaren alueella. Kyseessä on toimintasuunnitelmaan pohjautuvaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Huomioitavaa Muutoksiin liittyvät haasteet työhyvinvoinnin kannalta Muutokset teettävät aina ylimääräistä työtä, jonka määrää on vaikea ennalta arvioida. henkilöstölle tämä tarkoittaa työajan, tehtävien ja työnjakojen uudenlaista ja usein inspiroitua sommittelua. Voimat joutuvat monella koetukselle kun perustehtävät ja kehitystehtävät - Haasteisiin vastaaminen kts kohta1 Huomioitavaa 2

3 kilpailevat käytettävissä olevasta työajasta. Yrityksen henkilöstörakenne ja mahdolliset muutokset. Huomioitavaa Liite 2 Altisteet ja kuormitustekijät ja niiden kohderyhmät työpaikalla - Fysikaaliset - Fyysiset / ergonomiset - Psyykkiset - Kemialliset - Biologiset - Sosiaaliset - Yötyö - Tapaturmavaara - Muu kuormitustekijä, mikä Katso liite 3 Työtekijöiden lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa 983 Kohderyhmät Työpaikkaselvitysten perusteella tarkennetaan altisteet ja kuormitustekijät ja niiden kohderyhmät Psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen Yötyö, Melu, pöly, biologiset altisteet Väkivallan uhka Korvausluokka I Korvausluokka II Huomioitavaa Henkilöstömäärä Yrittäjien lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa Korvausluokka I Korvausluokka II YRITYKSEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINNALLE 1. Ohjeet tarpeiden määrittämiseksi (linkki) Tarpeiden kuvaus 1. Työssä jaksaminen, työntekijöiden työkyky, VARTU:n juuruttaminen esimiestyöhön. 2. Ennaltaehkäisy sairastumisissa ja tapaturmissa. 3. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen, varhaisen eläköitymisen ennaltaehkäisy 4. Terveystarkastukset toimintasuunnitelman mukaan. jne YRITYKSEN TYÖTERVEYSTOIMINNAN TAVOITTEET 2. Ohjeet tavoitteiden määrittämiseksi (linkki) Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet kiireellisyysjärjestyksessä 1. Varhaisen tuen mallin juurruttaminen Toimenpiteet Esimies infot ja paikalliset käynnit. Tiivis yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä. Toteutunut 3

4 2. Sairaspoissaolojen hallinta Vastuu on työnantajalla, yhteistyössä työnantajan kanssa. 3. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen Yhteistyössä työnantajan kanssa, neuvonta ja ohjaaminen yksilöllisesti. Työntekijän oma vastuu terveydestään. Ryhmätoiminnat, esim. painonhallintaryhmä KORVAUSLUOKKA I ( terveyttä, työ- ja toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä toiminta sekä työhön paluun tuki) TYÖPAIKKATASON TOIMINTA TYÖPAIKKASELVITYKSET Perustyöpaikkaselvitys Sovitut työpaikkaselvitykset Toimenpiteet toimintasuunnitelmakaudella Työpaikkaselvitykset ajantasalle. Paikkakuntaisesti liite 4. Toteutunut/ TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS Työsuojelun kanssa tehtävä yhteistyö. Oulunkaaren työpaikkojen riskiarviointien kartoitus työpaikkakäyntien yhteydessä työsuojelun kanssa. TANO-suunnitelma liitteeksi (3. Ohje TANO-matriisin laatimiseen, linkki) Toteutunut toiminta/ TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI - varhaisen tuen toimintamalli - sairauspoissaolojen seuranta - työhön paluun tuki - päihdeohjelma Yrityksen kanssa sovitut mallit ja ohjelmat (4. Ohje työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukeen) Toteutetaan Oulunkaaren omia ohjelmia: - Varhaisen tuen malli - Epäasialliseen kohteluun puuttuminen - Päihdeohjelma - Poissaolo-ohje Toteutuman arviointi/ YKSILÖTASON TOIMINTA TERVEYSTARKASTUKSET Erityisen sairastumisvaaran perusteella (VnA 1485/2001) Työhönsijoitustarkastus (VnA 1484/ ) Muut terveystarkastukset (VnA 1484/ ) Tarkastuksen peruste ja sisältö (huomioi moniammatillisuus) Terveystarkastukset perustuvat: Työterveyshuoltolaki, Hyvä työterveyshuoltokäytäntö opas sekä Terveystarkastukset työterveyshuollossa opas. Tulosyksiköiden esimiehet ilmoittavat työterveyshuoltoon uudet työntekijät. Työterveyshuoltoon ilmoitetaan myös päättyvät Toteutunut / 4

5 Vajaakuntoisen seurantatarkastukset (VnA 1484/ ) työsuhteet. Työhönsijoitustarkastukset /alkutarkastukset Työhönsijoitustarkastus/alkutarkastus suoritetaan kaikille Oulunkaarelle vakituiseen palvelukseen tuleville ja sijaisille joiden työsopimus yli 3kk, myös työllistetyt. Tarvittaessa kirjoitetaan sopivuuslausunto. Tarkastuksen suorittaa työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri sekä tarvittaessa fysioterapeutti. Lakisääteiset alkutarkastukset tehdään ennen työsuhteen alkua tai kuukausi työsuhteen alusta. Terveystarkastuksen suorittaa työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja/tai fysioterapeutti. Toistuvissa, saman työtehtävän sijaisuuksissa riittää yksi vuoden sisällä tehty työhönsijoitustarkastus. Määräaikaistarkastukset ja terveydenseurantatarkastukset tehdään liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti Rokotukset: vain työhön liittyvät rokotukset työterveyshuollosta. Itse hankitut/matkailu oman terveysaseman kautta. Näyttöpäätetyö ja siinä tarvittavat erityistyölasit määritellään EU-direktiivissä ( 90/270/ ETY ) ja siihen pohjautuvassa valtioneuvoston päätöksessä ( Vnp 1405/93 ). Näyttöpääteohjeistus. Liite Kaikkien terveystarkastusten yleissisältö: ( eli tämä tulee kaikille ensimmäisessä tarkastuksessa ja sitten työnkuvan perusteella erityisisältöä ; esim: melutyössä Ag jne...) -työkyky/terveyskysely/ tai vastaava, -verenpaine, pulssi, pituus, paino, BMI, vyötärönympärys -tarvittaessa näkö ja kuulontutkimus -työhön liittyvät rokotukset, perusrokotukset -PVK, verensokeri, rasva-arvot, yli 50 v. tarvittaessa Sydänfilmi. Yli 50v. miehille tarvittaessa PSA Erityissisältö työn erityisolosuhteiden mukaan (Liite 5 ). / tulee siis liitetiedostona olevasta jossa tuodaan esille :ammatti ja työnkuva ja altisteet Erillislainsäädännön mukaiset tarkastukset Kohdennetut tarkastukset Huumausainetestaukset Rokotustoiminta Työnantajalle toimitettavat raportit Sovitut raportointikäytännöt 4kk:n välein Toteutuman arviointi/ 5

6 KORVAUSLUOKKA II ( Sairaanhoito) SAIRAANHOITO Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito (toiminnan laajuus) Yhtenäinen käytäntö koko Oulunkaaren alueella. TAVOITTEET Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen (työlähtöinen) avosairaanhoito,jonka tavoitteena on sairauksien varhainen toteaminen, oikea-aikainen hoito ja työkyvyn mahdollisimman nopea palauttaminen Sisältö: 1.Työterveyslääkärin,työterveyshoitajan,työfysioterapeutin tai muun ammattihenkilön antama sairaanhoitopalvelu mukaan lukien tarvittavat laboratorio-,röntgen-, ultraääni-, hermorata (ENMG)-, rasitussydänfilmi- ja tähystystutkimukset 2.Erikoislääkärin konsultaatiot aina työterveyslääkärin lähetteellä 1-3 kertaa/sairaus hoito-ja kuntoutustarpeen tai työkyvyn määritystä varten, kun hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä. 3.Perustelluissa työkykyyn olennaisesti vaikuttavissa tapauksissa työterveyslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä tietokone- ja magneettitutkimukset, aivofilmi (EEG) ym.vastaavat tutkimukset Sairaanhoitosopimukseen EIVÄT kuulu esim. seuraavat palvelut: 1.Gynekologiset vuosikontrollit työterveyshoitajalla tai työterveyslääkärillä. 2.Pitkäaikaissairauksien (esim.diabetes,reuma,astma) vuoksi tehtävät ns.vuosikontrollit erikoislääkärillä. 3.Silmälääkärissä käynnit lasien hankkimista varten tai muut silmälääkärin kontrollikäynnit 4.Fysikaalinen hoito,akupunktio,lymfahoito tai muu vastaava hoito 5.Matkakustannukset, sairaaloiden poliklinikka-,toimisto-,ja hoitopäivämaksut. 6.Hammashoito 7.Lääkärinlausunnot potilas maksaa itse. Mikäli työnantaja vaatii todistusta/lausuntoa, työnantaja maksaa pyydetyn asiakirjan. Sairaanhoitopalveluihin on oikeus työntekijällä jonka työsuhde kestää yli 3 kuukautta. Palkattomalla, yli 3 kk virkavapaalla olevalla työntekijällä ei ole oikeutta sairaanhoitopalveluihin. Toteutuman arviointi/ Muu terveydenhuolto Rokotustoiminta riskiryhmille Muu toiminta Työnantajalle toimitettavat raportit Sovitut raportointikäytännöt 4kk 6

7 KORVAUSLUOKKA III, KELA EI KORVAA TOIMINTAA Rokotukset Työnohjaus Muu toiminta TYÖTERVEYSTOIMINNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI (VnA 1484/ ) Työpaikan työterveystoimintaa arvioidaan Työkyvyn hallinnalle on asetettu tavoitteet, jotka ovat sovittu työntekijöiden kanssa Sovitut tavoitteet: jne. toteutunut kyllä/ei/ osittain Arvioidaan kun 4kk kulunut. Kommentit Työkyvyn seurannan toimintamallin toteutuminen - yhteisesti sovittujen hälytysrajojen toteutuminen - toimenpiteiden toteutuminen Työpaikan sairauspoissaolojen seuranta - työpaikan ilmoituskäytäntöjen - toteutuminen - työterveyshuollon yhteenveto sairauspoissaoloista ja palaute Työkykytietojen analysointi määrävälein - työterveysneuvottelut - neuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen - työperäiset ja työhön liittyvät sairaudet, havainnot, toimenpiteet - työssä kuormittuminen, havainnot, toimenpiteet Asiakastyytyväisyys - laaja-alainen tyytyväisyyskysely henkilöasiakkailta - laaja-alainen tyytyväisyyskysely yritykseltä 7

8 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Tarkistetaan vuosittain ja huomioidaan tarvittavat uudet toimenpiteet kyllä x ei Toimintasuunnitelmakauden lopussa tehdään uusi toimintasuunnitelma 3 vuodelle Toimintasuunnitelma on hyväksytty Paikka Aika Työpaikan edustaja Työterveyshuollon edustaja Liitteenä voi olla esimerkiksi seuraavia asiakirjoja: - Sopimus sairaanhoidon sisällöstä - Työkyvyn tukemisen periaatteet ja toimintamalli - Päihdeohjelma, jossa on määritelty työterveyshuollon vastuut - Työterveyshuollon toiminnan kustannusarvio (vuositasolla) TYÖTERVEYSLAITOS Toimintasuunnitelmapohja on kehitetty SEITTI hankkeessa Alla olevat ohjeet ovat vain työterveystoimijoille toimintasuunnitelmassa olevien linkkien mukaan. Asiakkaalle menevä osa on edellä. Lukuun ottamatta TANO matriisia, joka on tarkoitettu yhteistyön välineeksi. 8

9 1. ASIAKASYRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN MÄÄRITTELY: Tietojen keruu: Työterveyshuollon tiedoista (esimerkkejä): työpaikkaselvityksen tiedot, tiedot yrityksen riskien arvioinnista, terveystarkastustiedot (kerätään tarkastusten yhteenvedoista), muu vastaanottotoiminnan kautta saatu tieto, terveyskyselyjen yhteenvetojen tulokset... Yrityksen tiedoista (esimerkkejä): ilmapiirikartoitusten tulokset, tieto työkyvyn tuki- toiminnasta (arviointi, mitä omana toimintana on tehty), tilastot (esimerkiksi sairauspoissaolo-, eläköitymis- ja tapaturmatilastot) sekä eri kautta esiin tulleet heikot signaalit... Yrityksen näkemys keskeisistä työterveystarpeista on tärkeä keskustelussa, joka käydään toimintasuunnitelman laatimiseksi yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa. Yhteistyössä käydyn keskustelun pohjalta yrityksen edustajat määrittävät työterveystarpeet. 2. TYÖTERVEYSTOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY Tavoitteessa kuvataan, miten asioiden pitäisi olla, kun toimenpiteet on tehty, esimerkiksi: 1. Varhaisen tuen malli on luotu ja se on käytössä 2. Sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä on luotu Esim. malli tehdään yhteistyössä. Se on käytössä 2012 alkuun mennessä. Esim. - "hälytysrajoista on sovittu 2011 kesäkuun loppuun mennessä - vuoden 2011 lopussa hälytysrajojen toimivuus on tarkistettu Toteutunut/ 3. TULE-sairauspoissaolot laskevat 20 % vuoteen X mennessä" Esim. - henkilökohtainen ergonomiaohjaus, työolosuhteiden muokkaus, tarvittaessa apuvälineiden hankinta, kuntoutustoimenpiteet 3. TANO-toiminnan suunnittelu (linkki TANO-matriisi) 9

10 MATRIISIN OSA- ALUEET YKSILÖT RYHMÄT JA TYÖYHTEISÖT TYÖNANTAJA JA MUUT TOIMIJAT ASIAKASANALYYSI Tarve/ongelmat; perustelut KOHDERYHMÄ tarkempi kohderyhmä TANO-TAVOITTEET Tiedot, taidot, osaaminen asenteet, toiminta, toimintatavat organisaatiossa TANO-TOIMINTA: Toimintatilanne, osallistujat Kokous, terveystarkastus, ryhmät, jne. Työterveyshuollon ammattihenkilöt, asiantuntijat ja heidän roolinsa, muut toimijat Sisältö Asiasisältö tarkemmin Menetelmät Käytettävät menetelmät SEURANTA JA ARVI- OINTI Toteutumisen seuranta, työterveyshuollon itsearviointi, asiakaspalaute, asiakkaan kokema hyöty, vaikutusten arviointi: tavoitteiden saavuttaminen KEHITTÄMISTARPEET JA JATKOTOIMET TOTEUTUKSEN AIKATAULU JA VASTUUHENKILÖ Kuva. TANO-matriisi - TANO-toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin apuväline (lähde: Palmgren ym. 2008) 10

11 4. TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI Kuvaus toimintasuunnitelmassa ellei yrityksen kanssa sovittu malli ole liitteenä Toimintasuunnitelmassa olevan kuvauksen keskeinen sisältö: Toimintaprosessin ja toimenpiteiden kuvaus: 1. tavoitteet 2. sairauspoissaolojen seurantajärjestelyt 3. reagointirajat 4. esimiehen ja työpaikan tehtävät ja tuki 5. vastuut (esimies, työterveyshuolto työntekijä) 11

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 1.1-31.12.2015 YRITYS / ASIAKAS Virallinen nimi Kauniaisten kaupunki Toimiala(+ toimialakoodi) Julkinen yleishallinto (84110) Työterveyshuollon yhdyshenkilö Päivi Hytönen, henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, 73500 Juankoski etunimi.sukunimi@juankoski.fi Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. 31.12. Tapaturmavakuutusyhtiö

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 PERUSTIETOLEHTI 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8

4.1. Yrityksen toiminta 6 4.2. Henkilöstön kuvaus 6 4.3. Keskeiset riskit, kuormitustekijät ja altisteet 7 5. SUUNNITELTU TYÖTERVEYSHUOLTOTOIMINTA 8 Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain Päivitetty 25.11.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ORGANISAATION PERUSTIEDOT 3 2. TYÖTERVEYSHUOLLON PERUSTIEDOT 4 3. TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS JA JÄRJESTÄMINEN 5 4.

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.) Työsuojelutoimikunta 30.1.2014 Yhtymähallitus 25.2.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot