LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, Taavetti, puh , faksi

2 2 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1 TYÖPAIKKA LUUMÄEN KUNTA Osoite Linnalantie 33, Taavetti Puhelin (05) Faksi (05) Toimiala Julkinen hallinto, Tilikausi nimi, puhelin, sähköposti Yhteyshenkilö hallintojohtaja Helena Metsämuuronen, Yrityksen johtaja kunnanjohtaja Anne Ukkonen Tapaturmavakuutus Eläkevakuutus Pohjola Kuntien Eläkevakuutus 2 TYÖTERVEYSHUOLTO ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY Toimipisteen osoite Marttilantie 24, Taavetti Puhelin Faksi Sähköposti Aukioloajat: ajanvarauksella, keskitetyn ajanvarauksen puh. numero nimi puhelin Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n toimitusjohtaja Markku Tapio Asiakaspalvelupäällikkö Riitta Piironen Työterveyslääkäri Minna Vesterinen Työterveyshoitaja Tuija Heimola Työfysioterapeutti Päivi Reponen Vastaanoton hoitaja Leena Kohonen Työterveyspsykologit Potilasasiamies Etelä-Karjalan Työkunto Oy: Sirpa Jääskeläinen Anne Lyytinen Tuomas Kumpula, Socom Oy, Laserkatu 6, Lappeenranta, puh , Työterveyshuolto tiedottaa omasta toiminnastaan omilla verkkosivuilla

3 3 Henkilöstöllä on lainmukainen pätevyys: Työterveyslääkäri Kyllä Ei Työterveyshoitaja Kyllä Ei Työterveyspsykolgi Kyllä Ei Työfysioterapeutti Kyllä Ei 3 TYÖTERVEYSHUOLLON SISÄLTÖ Luumäen kuntaan palvelussuhteessa olevat henkilöt ovat oikeutettuja työterveyshuollon palveluihin. Työterveyshuollon palveluja ei voi käyttää hoito-, opinto- eikä vuorotteluvapaiden aikana eikä yli 30 kalenteripäivää kestävien yksityisasioiden vuoksi myönnettyjen työ- tai virkavapaiden aikana. Lakisääteinen työterveyshuolto, ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta (Kelan korvausluokka I): Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset, työkyvyn seuranta Asiantuntijapalvelut yksilöille ja työyhteisöille (työfysioterapeutti, työpsykologi) Työterveyspsykologin yksilökonsultaatiokäyntien määrä on enintään 3 kertaa/vuosi Työfysioterapeutin ohjanta käynnit 1-3/vuosi Tietojen antaminen ja ohjaus Yksilöohjaus vastaanottokäynneillä ja työpaikoilla, ryhmäohjaus. Ryhmätoiminta: ryhmiin valinta tapahtuu työterveyshuollon ammatti- ja asiantuntijahenkilöiden harkinnan mukaisesti ja perustuu tehtyihin terveystarkastuksiin ja työpaikkaselvityksiin. Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävissä ja edistävissä toiminnoissa työterveyshuolto on mukana arvioimassa tarvetta ja määrittelemässä yhdessä yrityksen kanssa tavoitteita, jotka kirjataan toimintasuunnitelmaan. Muut asiantuntijapalvelut: optikko ja tarvittavat muut työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijat. Erikoislääkärikonsultaatio työkykyarvioon liittyen 1-2 kertaa työterveyslääkärin harkinnan mukaan hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. B-todistukset Sairaanhoito ja muu terveydenhoito (Kelan korvausluokka II): Kyllä Ei Yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito työterveyshuollon ammattihenkilön työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antamana. Laboratoriotutkimukset (yleislääkäritasoiset); rajattu; PAD-näytteet,. Kuvantamistutkimukset: Yleisesti käytössä olevat röntgentutkimukset (mm. luukuvat, keuhkokuva, poskiontelokuva) Ultraäänitutkimukset Mammografiatutkimukset ja PAPA-näyte sairaustapausepäillyissä lääkärin lähetteellä Erikoislääkärikonsultaatio 1-2 kertaa oman vastuutyöterveyslääkärin harkinnan mukaan hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. B-todistukset Sairaanhoitosopimukseen eivät kuulu: Rajataan: - pienkirurgiset toimenpiteet mm. luomien poistot, - sairaanhoidolliset fysioterapeutin palvelut - säännöllistä laboratorioseurantaa vaativien sairauksien ( esim. diabetes, reuma, krooniset suolistotulehdukset, Marevan-hoidot) laboratoriokontollit - ajokorttitodistukset - magneettitutkimukset

4 4 Sairaanhoito koskee työ- ja virkasuhteita, joilla on määräaikainen tai toistaiseksi oleva työsopimus Luumäen kuntaan ja työaika vähintään 50 % normaalista työajasta. Sairaanhoito koskee myös toistuvia alle 6 kk:n pituisia työ- ja virkasuhteita. 4 YRITYKSEN TYÖTERVEYSTARPEIDEN JA HENKILÖSTÖN KUVAUS YRITYKSEN TOIMINTA: Luumäen kunta järjestää kuntalaisilleen lainsäädännössä määrätyt ja kunnan erikseen päättämät muut palvelut. Kunnan eri hallinnonaloja ovat hallinto, sivistystoimi, tekninen toimi ja perusturva. HENKILÖSTÖ: Henkilöstön määrä: 143 vakituista ja noin 30 määräaikaista Ikärakenne: keski-ikä 45,9 v Sukupuolijakauma: naisia on 76 % ja miehiä 24 % 5 TOIMINTASUUNNITELMAKAUDEN KOLME KESKEISTÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITETTA 1. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn kannalta. 2. Työkyvyn seurannan ja varhaisen tuen tukitoimien käytön lisääminen. 3. Mahdollisimman monen työuran jatkuminen eläkeikään asti. 6 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ Työsuojelutoimikunta on ei ole Työsuojelu / Työsuojelupäällikkö: Juha Inkilä puh Työsuojeluvaltuutettu: Jaana Nalli 1. varavaltuutettu Tarja Kyllönen 2. varavaltuutettu Heikki Kekäläinen Työsuojeluvaltuutettu: Pekka Lähtevänoja 1. varavaltuutettu Vesa Kainlauri 2. varavaltuutettu Janne Nurminen Työsuojeluvaltuutettu: Leena Äijälä 1. varavaltuutettu Jaana Laukas 2. varavaltuutettu Sirpa Koukkari Työterveyshuollon korvaushakemusasiakirjat on käsitelty työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun kanssa tai muussa korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä. Työterveyshuollon korvaushakemus käsitellään työsuojelu-/yt-toimikunnassa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta kehittämisohjelmaa. Ei Kyllä Työterveyshuolto osallistuu työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen. Kyllä Ei

5 5 Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin. Kyllä Ei Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Kyllä Ei KELAN I KORVAUSLUOKKAAN KUULUVA TYÖTERVEYSHUOLTO 7 TYÖPAIKKASELVITYKSET Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen/arviointi tehdään toistuvin työpaikkakäynnein. Huomioidaan työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara. Tehdään perustietojen hankkimiseksi työpaikasta, uutta työtilaa suunniteltaessa, terveysongelmien ilmetessä, terveystarkastuksen tai työkykyhankkeen pohjatiedoksi. Työpaikkakäynnit toteutetaan yhdessä työnantajan edustajan ja työsuojeluhenkilöstön kanssa. Työpaikkaselvityksen tekevät työterveyshuollosta työterveyslääkäri ja -hoitaja. Selvityksen perusteella työpaikkakäynnin tarpeen määrittävät em. henkilöt. Työpaikkakäynnille selvityksestä riippuen osallistuvat työterveyshuollon eri ammattiryhmät. Työpaikkaselvityksistä ja -käynneistä työterveyshuolto laatii raportin toimenpide-ehdotuksineen. Jakelu sovitaan työpaikkakäynnillä ja toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta määritellään raportissa. Vaarojen tunnistamista ja riskinarvioiden tekoa jatketaan. Painopistealueet määräytyvät riskinarvion perusteella. Työpaikkakäyntejä tehdään 2-4 vuodessa kunnan eri työpisteisiin. Työfysioterapeutti tekee ergonomiatarkastukset näyttöpäätetyöskentelyyn liittyen. 8 TERVEYSTARKASTUKSET Terveystarkastukset toteutetaan työterveyshuoltolain ja terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä sekä hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä annettujen valtioneuvoston asetusten mukaisesti. TERVEYSTARKASTUKSIA TEHDÄÄN: uusille työntekijöille, uuteen työhön sijoitettaessa, erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä, tietokonetyötä tekevät vajaakuntoisten työssä selviytymistä seurattaessa pitkien sairauslomien jälkeen ikäperusteiset tarkastukset, työyhteisökohtaiset terveydenseurantatarkastukset (kohdennetetut tarkastukset sovitusti) 8.1 LAKISÄÄTEISET TERVEYSTARKASTUKSET Tavoitteena on työntekijöiden terveyden lähtötilanteen arvio seurannan pohjaksi. Sellaisten työntekijöiden sulkeminen pois terveydelle vaarallisesta työstä, joilla on erityisen suuri sairastumisvaara. Tarkastuksessa annetaan tietoa työssä esiintyvistä vaaroista ja niiden torjumisesta sekä tarvittaessa suojautumisesta.

6 TYÖHÖNSIJOITUSTARKASTUKSET JA TYÖHÖNTULOTARKASTUKSET Työhönsijoitus - ja työhöntulotarkastukset toteutetaan: Kaikille vakituiseen ja yli kuuden kuukauden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tuleville työntekijöille. Riskialttiissa työssä työskenteleville työntekijöille tehdään terveystarkastus, mikäli työsuhde kestää yli 4 kk. Palvelussuhteessa olevan työntekijän työtehtävien olennaisesti muuttuessa. Työkykyyn olennaisesti vaikuttavien sairausvaiheiden jälkeen. Sijoitettaessa vajaakuntoista työntekijää uuteen työhön. Esimiehen tehtävänä on ohjata uusi työntekijä työterveyshuoltoon. Sisältö: - terveydenhoitajan haastattelu verenpaineen ja painon mittauksineen, BMI, VY - rokotussuojan tarkistus, ei sisällä matkailijarokotuksia - näkö- ja kuulotutkimus tarvittaessa - päihteiden käytön selvittely, Audit - laboratoriokokeet: PVK, Lipidit, fb-gluk - tarvittaessa EKG, spirometria - tartuntalain mukaiset selvitykset (thorax-rtg, salmonella) - tarvittaessa työfysioterapeutin tekemä tarkastus ja henkilökohtainen ohjaus 1-3 kertaa Sopivuuslausunto esimiehelle. Työnantaja ei kustanna T-todistusta Alkutarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä Valtioneuvoston asetus 1485 / 01. katu- ja viemärityötä tekevät rakennus- ja maalaustyötä tekevät teknisen työn opettajat (päätoimiset) Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista, mutta se on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Tarkastusten sisältö vaihtelee työn vaatimusten, altisteiden ja työntekijän ominaisuuksien mukaan. Kaikille tehdään työkykyindeksi-kysely. Tarkastuksen sisältö on muuten sama kuin työhönsijoitustarkastuksessa. 8.2 TERVEYDENSEURANTATARKASTUKSET Määräaikaistarkastukset Tehdään erityistä sairastumisen vaaraa aiheutuvissa töissä 1 3 vuoden välein. Sisältö on sama kuin työhöntulotarkastuksessa ja lisäksi huomioidaan altiste, joka määrittää tarkastuksen. Kaikilta tehdään työkykyindeksi ja BBI-15-indeksi tarv. Työpaikan työterveyshuollosta vastaava lääkäri voi lähettää työntekijän erikoislääkärin vastaanotolle työntekijän työkyvyn ja kuntoutumismahdollisuuksien selvittämiseksi Muut terveydenseurantatarkastukset Tarkastukset tehdään henkilöille, jotka eivät kuulu määräaikaistarkastusten piiriin, yleensä alle 50 vuotiaille 5 vuoden välein ja yli 50-vuotiaille 3 vuoden välein.

7 7 Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään Työkyky-indeksikysely ja BBI-15-kysely tarvittaessa. Tarkastuksen sisältö on sama kuin työhöntulotarkastuksessakin. Tarkastuksen suorittaa työterveyshoitaja, tarvittaessa työterveyslääkärin ja työfysioterapeutin tekemä tarkastus. Työntekijät, joita vaaditaan työssä hygieniaosaamista (hygieniapassi), tulee antaa salmonellanäyte aina pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvien yli neljän vuorokauden mittaisten matkojen jälkeen Erityistyölasit Näyttöpäätetyö ja siinä tarvittavat silmälasit määritellään EU:n direktiivissä 90/270/ETY ja siihen pohjaavassa Valtioneuvoston päätöksessä VNp 1405/93. Työfysioterapeutti tekee ergonomisen tarkastuksen ja antaa muutosohjeet ja tekee tarpeelliset mittaukset työpisteessä. Mikäli ongelmat jatkuvat, työntekijä pääsee lähetteellä työnäköoptikolle jatkotutkimuksiin. Optikon lausunnon perusteella työterveyslääkäri hyväksyy/ei hyväksy näyttöpäätelasit. Työnantaja korvaa linssit ja linssien kehykset voimassa olevan sopimuksen mukaan, joka on Silmä Asema - liikkeeseen. 9 VAJAAKUNTOISEN TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA KUNTOUTUKSEEN OHJAAMINEN JA VARHAINEN APU TYÖKYVYN MUUTTUESSA Vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymistä seurataan yksilöllisen suunnitelman mukaan mm. työkykyyn olennaisesti vaikuttavien sairausvaiheiden jälkeen ja sijoitettaessa vajaakuntoista työntekijää uuteen työhön. Esimiehen tehtävänä on seurata työntekijöittensä työkykyä. Esimiehen tulee reagoida, mikäli työntekijä on pitkällä sairauslomalla (esimerkiksi 1 kk / vuosi) tai tulee paljon lyhyitä sairauspoissaoloja (1-3 päivää, esimerkiksi 5 kertaa / vuosi). Esimies keskustelee työntekijän kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon. Esimiehet seuraavat poissaoloja ja ilmoittavat yli kuukauden yhtäjaksoiset sairauslomat työterveyshuoltoon. Työterveyslääkäri joutuu ottamaan kantaa työntekijän työkykyyn ennen kuin 90 sairauspoissaolopäivää täyttyy. Tarvittaessa järjestetään yhteisneuvottelu, jossa on mukana työnantajan edustaja, lähin esimies, luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu, työntekijä sekä työterveyshuollon ammattihenkilö ja/tai asiantuntija. Työterveyshuolto ottaa kantaa työn ja terveyden yhteensovittamiseen pitkittyvissä sairauspoissaoloissa sekä suunnittelee terveydentilan perusteella työkyvyn tuen tarpeen ja seurannan yhteistyössä työnantajan kanssa. Kuntoutusasioissa tehdään yhteistyötä työnantajan, Kelan, työeläke- ja muiden vakuutuslaitosten kanssa. Aslak-kuntoutukseen osallistuneiden työntekijöiden kohdalla työnantaja kustantaa työterveyshuollon toimesta tehtävän seurannan. Luumäen kunnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen ohjeistoa Kohti pitkäaikaisterveyttä Luumäen kunnassa. (KHAL ) 10 TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS Työterveyshuolto antaa tietoa henkilöstölle mm. työn ja työpaikan terveysvaaroista ja niiden ehkäisystä, ammattitaudeista ja työtapaturmista sekä keinoista edistää terveyttä ja työssä selviytymistä. Tätä toteutetaan mm. työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten yhteydessä, ryhmätoiminnassa ja osallistumalla erilaisiin työryhmiin.

8 8 11 TYÖKYKÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA Työkykyä ylläpitävää toimintaa on kaikki toiminta, jolla pyritään edistämään terveyttä, ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja turvaamaan työntekijän toiminta- ja työkyvyn säilyminen mahdollisimman hyvänä läpi työelämän. Työnantaja tukee sekä työterveyshuollon järjestämiä ryhmäohjauksia sekä muun toimijan järjestämiä, sillä edellytyksellä, että työterveyshuollosta on ohjattu ryhmään. 12 ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO ENSIAPUVAATIMUSTASO: Ensiapuvalmiuden taso määritellään riskien arvioinnin ja työpaikkaselvityksen yhteydessä työpaikoilla. Työterveyshuolto antaa ohjeet työpaikoille erikseen. ENSIAPUKOULUTUSTARVE: Tapaturmavaaran ollessa ilmeinen: - ensiapu 1-kurssi ja kertauskurssit kolmen vuoden välein - työpaikkojen hätäensiapukoulutus 6-8 tuntia ja kertauskurssit kolmen vuoden välein Tapaturmavaaran ollessa vähäinen: - hätäensiapukurssi 4-6 tuntia ja kertauskurssit kolmen vuoden välein Tapaturmavaaran ollessa erityinen: - ensiapu 1-kurssi ja tarvittaessa ensiapu 2-kurssi ja kertauskurssit 1-3 vuoden välein 13 PÄIHDEONGELMIEN KÄSITTELY LUUMÄEN KUNNAN TYÖPAIKOILLA Luumäen kunnassa on käytössä kunnanhallituksen hyväksymät ohjeet Päihdeongelmien käsittelyt Luumäen kunnan työpaikoilla. 14 ROKOTUKSET Työn vuoksi tarpeelliset rokotukset Kyllä Ei - A-hepatiitti- ja Poliorokotukset jätevesien kanssa tekemisissä oleville - B-hepatiitti-rokotus veritartuntariskissä työskenteleville - Puutiaisaivokuume-rokotus maastotyössä oleville - MPR- tehoste tarkistus - Td-tehoste kaikille Influenssarokotukset Kyllä Ei Vapaa-ajan matkustamiseen liittyvät rokotukset Kyllä Ei

9 9 15 TYÖYHTEISÖTYÖ Tarpeet, perustelut ja tavoitteet: Työyhteisötyön tavoitteena on tukea koko työyhteisöä kehittämään yhdessä työhyvinvointia. Tarkoituksena on lisätä työyhteisön kykyä ratkoa ongelmiaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja parantaa näin työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana työyhteisön tilan seurantaan ja työolosuhteiden terveellisyyden edistämiseen. Kriisikonsultaatiot Kriisituen järjestämisessä saa apua työterveyshuollosta. 16 SAIRAANHOITO JA MUU TERVEYDENHOITO Yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito työterveyshuollon ammattihenkilön työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan toteuttamana. Laboratoriotutkimukset: Yleislääkäritasoiset laboratoriotutkimukset; rajattu; PAD-näytteet. Kuvantamistutkimukset: Yleisesti käytössä olevat röntgentutkimukset (mm. luukuvat, keuhkokuva, poskiontelokuva) Ultraäänitutkimukset Mammografiatutkimukset ja PAPA-näyte sairaustapausepäillyissä lääkärin lähetteellä Erikoislääkärikonsultaatio 1-2 kertaa oman vastuutyöterveyslääkärin harkinnan mukaan hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä. B-todistukset Sairaanhoitosopimukseen eivät kuulu: Rajataan: - pienkirurgiset toimenpiteet mm. luomien poistot, Pad-näytteet - sairaanhoidolliset fysioterapeutin palvelut - säännöllistä laboratorioseurantaa vaativien sairauksien ( esim. diabetes, reuma, krooniset suolistotulehdukset, Marevan-hoidot) laboratoriokontollit - ajokorttitodistukset - magneettitutkimukset Poissaolotodistukset: Yrityksen palveluksessa olevat työntekijät voivat saada äkillisen lyhytaikaisen sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi työvapaata enintään 3 päivää oman kirjallisen ilmoituksen perusteella. Oma ilmoitus sairastumisesta riittää pääsääntöisesti tilanteissa, joissa on kyse epidemialuontoisesta tai niihin rinnastuvasta äkillisestä sairaudesta (esimerkiksi kuumeinen flunssa tai vatsatauti). Esimiehen harkinnassa on, milloin lyhytaikaisestakin työkyvyttömyydestä on esitettävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus. Mikäli poissaoloja on toistuvasti yli 6 päivää kalenterivuoden aikana, omaa ilmoitusta työkyvyttömyyden syystä ei tule enää pääsääntöisesti hyväksyä riittävänä selvityksenä. Mikäli sairaus jatkuu kauemmin kuin kolme päivää, on sairausloman jatkamisen edellytyksenä, että työkyvyttömyydestä esitetään hyväksyttävä ensisijaisesti työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan laatima todistus. Työnantaja toimittaa työterveyshuollon ulkopuolisista todistuksista kopion työterveyshuoltoon, jossa poissaoloaika ja syy kirjataan, mikäli työntekijä ei sitä ole kieltänyt.

10 17 TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIONTI Työpaikan työterveyshuollon toimintaa on arvioitu seuraamalla toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä työntekijöiden altistumista ja kuormittumista työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia työntekijöiden sairauspoissaloja työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista asiakastyytyväisyyttä Seuranta toteutuu sovitusti 10 Seurantaa ei ole 18 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN SEURANTA Yksilötasolla: Kyllä Ei - Terveystarkastusten yhteydessä tehdään työterveyssuunnitelmat - Vajaakuntoisen työkyvyn edistämisen suunnitelmia tehdään - Kuntoutussuunnitelmia tehdään Työpaikkatason toiminta: Kyllä Ei - Työpaikkaselvityksen perusteella tehty toimenpide-ehdotuksia - Ryhmäkohtaista neuvontaa ja ohjausta toteutetaan - Päihdehaittojen ehkäisyn ja varhaisen tuen toimintatavat ovat käytössä -Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus: - työpaikan ja työterveyshuollon yhteiset hallintatavat ovat käytössä Yrityksen ja työterveyshuollon edustajat kokoontuvat 2 kertaa vuodessa tarkastelemaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumista. 19 KUSTANNUSARVIO Kustannusarvio työterveyshuoltopalvelujen toiminnasta suunnitelmakaudella: MUUTA Peruuttamattomasta työterveyshuollon vastaanottoajasta peritään hinnaston mukainen maksu työntekijältä. Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa uudet ja päättyneet työsuhteet työterveyshuoltoon ja muutokset yrityksen toiminnassa. Yrityksen tulee huolehtia, että työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään ajoissa. Vuodelle 2014 on suunniteltu 2 työpaikkakäyntiä yhdessä työsuojelun kanssa. Määräaikaisia terveystarkastuksia tehdään teknisentyön työntekijöille. Ikäryhmätarkastuksia tehdään suunnitellusti esimiehien kanssa mm päivähoidossa ja koulutoimessa.

11 11 21 TOIMINTASUUNNITELMAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Toimintasuunnitelma on laadittu työterveyshuollon ja työnantajan välisessä neuvottelussa. Työnantajan edustajan allekirjoitus: Aika ja paikka Aika ja paikka Työterveyshuollon edustajan allekirjoitus: Aika ja paikka Aika ja paikka

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Luumäen kunta Linnalantie 33, 54500 Taavetti Yhteyshenkilö ja puhelinnumero hallintojohtaja

Lisätiedot

ODL Terveys Oy/Lääkärikeskus Materna Työterveyshuolto Lönnrotinkatu 14, 2 krs Kajaani

ODL Terveys Oy/Lääkärikeskus Materna Työterveyshuolto Lönnrotinkatu 14, 2 krs Kajaani ODL Terveys Oy/Lääkärikeskus Materna Työterveyshuolto Lönnrotinkatu 14, 2 krs 87100 Kajaani 1 TYÖTERVEYSHUOLLON JA MUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2010 31.12.2012 TYÖNANTAJA KUMPPANIKSI RY

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2019-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Luumäen kunta Linnalantie 33, 54500 Taavetti Yhteyshenkilö ja puhelinnumero hallintojohtaja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta/lomituspalvelut Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2018 31.12.2020 Kokonaisvaltainen sopimus ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Ruokolahden Kunta Virastotie 3, 56100 Ruokolahti Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin

Yhteyshenkilö Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin Johtaja Eeva Kyrönviita, kunnanjohtaja Puhelin TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2013 31.12.2017 / tämä on voimassa siihen saakka kunnes uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma on hyväksytty Perustiedot päivitetty 12.12.2017 ASIAKKAAN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2019 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto. Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta. Työterveyshuolto Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta. www.kela.fi/tyoterveyshuolto www.kela.fi/sairastaminen> Työterveyshuolto>Yrittäjä> Työterveyshuollon tavoitteet Työterveyshuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600 Utajärvi Puhelin (08) 5875 5700 Faksi

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2017 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Asiakasyritys ja osoite Savitaipaleen kunta Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Virpi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJALLE Työterveyshoitajat Taru Eerola, Anne Laatikainen, Jaana Niemi ja Merja Koivisto 2.5.2019 TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUS: Työnantajan

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN TOIMINTAMALLI. Työpaikan nimi: Yhteystiedot Osoite: Puhelin: Sähköposti:

TYÖKYVYN TUKEMISEN TOIMINTAMALLI. Työpaikan nimi: Yhteystiedot Osoite: Puhelin: Sähköposti: TYÖKYVYN TUKEMISEN TOIMINTAMALLI Työpaikan nimi: Yhteystiedot Osoite: Puhelin: Sähköposti: Yhdyshenkilö työkykyasioissa/yhteystiedot: Mallin laadinnassa mukana olleet: Työkyvyn tuen malli on laadittu yrityksen

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa!

Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa! Lisätään vain vaikuttavaa ehkäisevää toimintaa! Jorma Mäkitalo, tth el, LT Tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja @JormaMakitalo Korvausuudistus muuttaa työterveyshuollon rahoituksen painopistettä ehkäisevän

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(12) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika 1.1.2011-31.12.2015 Toimintasuunnitelma päivitetty: 18.4.2011, 10.10.2011, 13.12.2012, 7.10.2013 TYÖPAIKKA

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2017-31.12.2019 RÄÄKKYLÄN KUNTA Y-tunnus: 0169967-7 Osoite: Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä Toimiala: 84110 Julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. - 31.12. Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(11) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika 1.1.2011-31.12.2015 Toimintasuunnitelma päivitetty: 18.4.2011, 10.10.2011, 13.12.2012, 7.10.2013, 20.10.2014

Lisätiedot

Tarjouslomake, hinnat

Tarjouslomake, hinnat Uudenmaan Yrittäjät ry Liite Tarjouslomake, hinnat Tarjouslomakkeeseen kirjataan kaikki kysytyt tiedot. Liitteeseen merkittyjen arvojen tulee olla yksiselitteisiä. Liitettä ei saa muuttaa. Merkitse vastaukset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 6.4.2017 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, PL 18, 91601 Utajärvi

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveystoimiala Työterveyshuolto 1 / 4 15.8.2018 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2019 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuollon tavoitteena

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE

ASKOLAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE ASKOLAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2018-2019 Yhteistyötoimikunta 20.8.2018 16 Henkilöstöjaosto 4.9.2018 1 SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS 2 2. TAVOITTEET 2 3. TYÖSUOJELUVASTUUN

Lisätiedot

Tarjouslomake, hinnat

Tarjouslomake, hinnat Uudenmaan Yrittäjät ry Liite Tarjouslomake, hinnat Tarjouslomakkeeseen kirjataan kaikki kysytyt tiedot. Liitteeseen merkittyjen arvojen tulee olla yksiselitteisiä. Liitettä ei saa muuttaa. Merkitse vastaukset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, 73500 Juankoski etunimi.sukunimi@juankoski.fi Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. 31.12. Tapaturmavakuutusyhtiö

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Tarjouslomake, hinnat

Tarjouslomake, hinnat Uudenmaan Yrittäjät ry Liite Tarjouslomake, hinnat Tarjouslomakkeeseen kirjataan kaikki kysytyt tiedot. Liitteeseen merkittyjen arvojen tulee olla yksiselitteisiä. Liitettä ei saa muuttaa. Merkitse vastaukset

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 1.12.2016 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Työterveyshuolto

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TyöSyke Oy maksaa Kanta- maksut ja maksut sähköisistä resepteistä asiakkaan puolesta.

TyöSyke Oy maksaa Kanta- maksut ja maksut sähköisistä resepteistä asiakkaan puolesta. TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT JA HINNASTO 1.1.2019 alkaen on kanta-hämäläisten kuntaorganisaatioiden omistama lakisääteisiä ja kokonaisvaltaisia työterveyshuoltopalveluja tarjoava työterveyshuolto-organisaatio.

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(14) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016 31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi HEINOLAN KAUPUNKI Toimipaikat

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 - Kaupunginhallitus 11.12.2012 176 - Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Pori)

Palvelutasovaihtoehdot (Pori) Palvelutasovaihtoehdot (Pori) 1. lakisääteinen + kattavan tason 2. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen 3. lakisääteinen + suppean tason 1. Lakisääteinen, kattavan tason Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016

Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Kannuksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2011 31.12.2016 Hyväksynyt: - Yt-toimikunta 16.12.2010 47 - Kaupunginhallitus 19.1.2011 5 Voimaantulo: - 1.1.2011 Muutos: - Yt-toimikunta 19.12.2011

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 1 SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2018 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELULLE Työturvallisuuslain

Lisätiedot

Tarjouslomake, hinnat

Tarjouslomake, hinnat Uudenmaan Yrittäjät ry Liite Tarjouslomake, hinnat Tarjouslomakkeeseen kirjataan kaikki kysytyt tiedot. Liitteeseen merkittyjen arvojen tulee olla yksiselitteisiä. Liitettä ei saa muuttaa. Merkitse vastaukset

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017-31.12.2019 ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT Parikkalan kunta Asiakasyritys ja osoite Parikkalan kunta Yhteyshenkilö ja puhelinnumero henkilöstösihteeri Anne

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työterveys Nurmeksen kaupunki Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty 23.2.2018. Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikalla

Lisätiedot

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta

Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä 9-12/2010 Korvaukset tukemaan työterveyshuollon vaikuttavuutta Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela 1 Hakumenettely uudistuu 2011 Uudistamisen tavoitteena on tukea ja ohjata

Lisätiedot

Työterveyshuollon järjestäminen. Henkilökohtaisen avustajan työnantajalle Työterveyshoitaja Jaana Niemi ja Suvi Pöyry- Mannari

Työterveyshuollon järjestäminen. Henkilökohtaisen avustajan työnantajalle Työterveyshoitaja Jaana Niemi ja Suvi Pöyry- Mannari Työterveyshuollon järjestäminen Henkilökohtaisen avustajan työnantajalle Työterveyshoitaja Jaana Niemi ja Suvi Pöyry- Mannari 14.10.2015 Työterveyshuoltolaki (1.1.2002) Työnantajalla työterveyshuollon

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot