Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus 28.8.

2 Osavuosikatsaus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn talousarvion mukaista. Palvelukysyntään on kyetty vastaamaan vähintään tyydyttävästi ja asetettujen määräaikojen puitteissa. lousarviossa menokehityksen hillitsemiseksi hyväksytyt sopeutustoimet on pantu täytäntöön ja puolen vuoden menokehitys osoittaa, että sopeutustoimien vaikutus myös näkyy. Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta ostopalvelujen osalta säästötoimenpiteet eivät ole onnistuneet talousarvion edellyttämässä määrässä. Ostopalveluihin kohdistui talousarviossa sairaanhoitopiirin ostoja lukuun ottamatta merkittäviä vähennyksiä suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin. Suoriin asiakaspalvelujen ostoihin yksityisiltä, ruokapalvelujen ostoihin kunnilta ja lääkäripalvelujen ostoihin jouduttiin budjetoimaan 1,6 milj vähemmän kuin edellisenä vuonna toteutui. Näiden vähennysten aikaansaaminen on osoittautunut vaikeaksi. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat kehittyneet hieman talousarviossa ennakoitua hitaammin huolimatta siitä, että ensihoidon osalta talousarvioon varattiin 0,7 milj vähemmän kuin todelliset menot ovat. Kirurgisten palvelujen myynti jäsenkuntien ulkopuolelle ja OYS:n jononpurku ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa ja myynti vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta. Yhteistyössä omistajaohjaustyöryhmän kanssa on saatu valmiiksi kuntayhtymän palvelujen kehittämissuunnitelma, joka sisältää keinoja kustannuskehityksen sopeuttamiseksi kuntien maksukykyyn pitemmällä aikavälillä. Suunnitelma tulee kuntien käsittelyyn syksyn aikana ja ensi vuotta koskevat konkreettiset toimenpiteet sisällytetään tulevaan talousarvioesitykseen. Palvelutoiminnan uudistamista on jatkettu käynnissä olevan tuotekehittäjäkoulutuksen avulla. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävä kuntakokeiluhanke on edennyt hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen toteuttamista on haitannut vuoden alusta toimintavaltasuhteissa ja henkilöstöresursseissa muutoksia aiheuttanut TE -toimistouudistus sekä rahoituspäätöksen täytäntöönpanoon liittyvät tulkintaongelmat. Lapset puheeksi toimintamallin koulutus on toteutettu ja sen käyttöönotto jatkuu. Toimintamalli on laajenemassa koko maakuntaan ja myös valtakunnallisesti se on nostettu yhdeksi tärkeäksi ennaltaehkäisevän lastensuojelun keinoksi. Hyvinvointikuntayhtymän organisaatiorakenne tiivistyy ensi vuoden alusta kun tulosalueiden määrä vähenee nykyisestä kuudesta kolmeen. Yhtymähallitus teki tätä koskevan päätöksen toukokuun kokouksessa ja nimesi myös tulosaluejohtajat ja heidän sijaisensa. Myös tulosyksikköjakoon on tehty tarkistuksia. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä organisaatiomme sisällä sekä suunnata voimavaroja varsinaiseen perustyöhön. Henkilöstön sairastavuus koko kuntayhtymässä on pysynyt edellisen vuoden tasolla, mutta hieman alentunut vanhuspalveluissa sekä terveyden ja sairaanhoidon alueella. Toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta jäsenkuntien maksuosuudet puolen vuoden toteutumaarvioon perustuen uhkaavat ylittää talousarvion 1,9 miljoonaa euroa, jolloin kasvu edelliseen vuoteen on 1,8 %. Tämän vuoksi tarvitaan edelleenkin tiukkaa menokuria ja uusia menoja hillitseviä toimenpiteitä. Tuloksellisen toiminnan lähtökohta on osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö. Esimiehillä on ollut ja on ratkaiseva rooli muutosten viemisessä käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa. Tästä sitoutuneesta ja vastuullisesta toiminnasta haluan lausua parhaat kiitokset kaikille esimiehille ja koko henkilöstölle. Yhtymähallitus on päätöksenteollaan ohjannut ja tukenut tätä työtä. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 Toteuma KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,5 % ,8 % % ,4 % Aikuisten psykosos. palvelut ,5 % ,3 % ,6 % ,2 % Erikoissairaanhoito oma ,0 % ,7 % ,0 % ,5 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,8 % ,3 % ,7 % ,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % ,9 % ,0 % ,5 % Kuntoutuspalvelut ,1 % ,4 % ,8 % ,0 % Perhepalvelut ,7 % ,8 % ,2 % ,7 % Suun terveydenhuolto ,1 % ,9 % ,9 % ,9 % Vammaispalvelut ,2 % ,3 % ,4 % ,4 % Vastaanottopalvelut ,1 % ,3 % ,1 % ,5 % (ilman ensihoito tp 2012) ,1 % ,3 % ,1 % ,5 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,0 % ,7 % ,9 % ,5 % Omatoiminta (ilman ensihoito) ,9 % ,0 % ,6 % ,0 % 1

4 Aikuispsykososiaaliset palvelut Tulosalueen osalta nettototeutuma on talousarvion mukainen. Kokonaisuudessa menot ovat hieman arvioitua korkeammat, samoin tulot. Palveluiden käyttöä on ollut jonkin verran arvoitua enemmän, johtuen tiukasta tavoitteesta ja pyrkimyksestä vähentää raskasta palvelua. Mt-palveluiden kulut ylittyvät hieman lähinnä asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta. Päihdepalvelujen kustannukset alittuvat asumispalveluiden ja laitoskuntoutuskustannusten osalta. Kuntakohtaisesti talousarviot ovat totetuneet lähes suunnitellusti. Siikajoen osalta ylitystä on jonkin verran Mt-asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluissa nousu johtuu pyrkimyksestä keventää sairaalahoitoa. Päivätoiminnassa on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä panostettu avotoimintaan ja kolmannen sektorin tukemiseen. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön kokonaisuus jää alle talousarvion johtuen siitä että aikuissosiaalityön sosiaalityön tuoteryhmään on merkitty pakolaisista saatavia laskennallisia korvauksia sekä erityiskorvauksia, jotka ovat olleet arvioituja suuremmat. Korvaukset kohdentuvat Raahelle ja Siikajoelle. Loppuvuodelle vastaavaa tulomäärää pakolaishuollon erityiskustannuksista ei ole tulossa, mutta aikuissosiaalityön arvioidaan pysyvän talousarviossa. Pyhäjoen osalta aikuissosiaalityössä on jonkin verran kasvua johtuen kasvaneista perustoimeentulotuen kustannuksista, mutta aikuissosiaalityön kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän talousarviossa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena. Raahen kustannukset ovat alittuneet. Ainoastaan Pyhäjoen kulut ovat hieman ylittyneet. Loppuvuoden laskutusta ja kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutusta ei ole mahdollista ennalta arvioida, mutta mahdollista on, että kokonaiskustannukset alittuvat arvioidusta. Oman erikoissairaanhoidon osalta kustannukset ovat Pyhäjoen ja Raahen osalta ylittyneet ja Siikajoen osalta alittuneet. Etenkin avohoitokäynnit ja sisätautiosaston hoitopäivät ovat ylittyneet suunnitellusta. Operatiivisen osaston hoitopäivät ovat aikaisempaa pienemmät synnytystoiminnan ja tekonivelkirurgian loppumisen myötä ja osin kirurgisen toiminnan yhä kasvavasta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyen ulkokuntien laskutuksen lisäys on toteutunut suunnitellusti. 2

5 Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote ei pysy suunnitellussa talousarviossa. Ylitysarvio on 1 miljoona euroa. lousarvion ylitys johtuu henkilöstömäärärahojen riittämättömyydestä, sopeuttamistoimien vaikutuksen viivästymisestä ja palvelujen oston ylittymisestä. lousarvion ylitys kohdistuu toteuman perusteella kokonaisuudessaan Raahen kaupungille. Vuoden toteuma-arvio olisi toteutuessaan n euroa pienempi kuin tp lousarvio on 1,5 miljoona euroa pienempi (jakautuu Raahe 1,0 milj. euroa ja Siikajoki 0,5 milj. euroa) kuin tp Omaishoito kokonaisuus toteutuu arvioidusti mutta kuntakohtaisia eroja on. Siikajoella tuotekohtainen ylitysarvio n euroa. Omaishoidontuen peittävyys on lähes suosituksen mukainen (5 %) Raahessa ja Siikajoella, Pyhäjoen peittävyys 2,6 %. Kotihoidon asiakasmäärän vertailukelpoisuus toteutuu ensimmäisen kerran. Kotihoito kokonaisuutena menossa yli talousarvion: ylityspaineita Raahessa ja Siikajoella, Pyhäjoki pysynee talousarviossa. Raahen ylitysarvio euroa ja Siikajoen euroa. Peittavyys suositus (13 %) ylittyy Siikajoella 1 % ja alittuu Raahessa ja Pyhäjoella 3 %. Tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaislaitoshoito tarkasteltava kokonaisuutena, koska palvelurakennemuutos kesken ja ei ole toteutunut suunnitelmallisesti. voiteltua hoitopäivähintaa on saatu laskettua Mäkelänrinteellä, Ukonmäessä ja Salonkartanossa. Osastohoidossa kokonaishoitopäivämäärä on jäämässä hieman arvioitua pienemmäksi (osasto 5). Kuntakohtaiset hoitopäivät jakautuvat myös epätasaisesti siten, että hoitopäivät ylittyvät Raahen osalta ja alittuvat Siikajoen ja Pyhäjoen osalta. Kuntoutus Kokonaisuutena kuntoutus on toteutunut suunnitellusti. Pyhäjoella talousarvio on hieman ylittynyt. Siikajoella ylitys on suurempi johtuen hankittavaksi tulleista kalliista apuvälineistä. Raahen osalta kustannukset ovat hieman arvioitua pienemmät. Perhepalvelut Perhepalvelut ylittävät talousarvion n eurolla. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille. Tuoteryhmistä kustannuskasvua Raahen osalta on ennaltaehkäisevissä palveluissa johtuen siitä, että perhetyöhön on palkattu sijaisia avohuollon toteutumisen turvaamiseksi. Lisäksi muihin avohuollon tukitoimiin on panostettu talousarvioon varattua enemmän. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kulut ovat ylittyneet, toisaalta kustannussäästöä on tullut jälkihuollossa ja lastensuojelun päihdehuollossa. Kokonaisuudessaan Raahen kustannusten arvioidaan ylittyvän euroa. Siikajoen osalta perhepalvelut ovat kokonaisuudessaan talousarviossa. Lastensuojelun sijaiskuluissa ja jälkihuollossa on huomioitu ao. kuluihin saatava pakolaishuollon erityiskustannusten korvaus. Pyhäjoen osalta perhepalvelut ovat puolen vuoden osalta talousarviossa. Kustannukset kasvavat loppuvuodesta n eurolla johtuen uusista sijoituksista. Perhepalveluiden talousarvio vuodelle on vuoden 2012 tilinpäätöstä alhaisempi. Palvelurakenteen muuttaminen varhaisen tuen suuntaan mm. TLP-toimintamallin avulla vaikuttaa lastensuojelun kustannuksiin vasta myöhempiin vuosiin. 3

6 Suunterveydenhuolto Asiakkaiden määrä on lisääntynyt arvioituun verrattuna, mutta käyntien määrä on ennallaan. lous on suunnitellun mukainen kulujen osalta, mutta tuotot etenkin Raahen vastaanotoilla eivät ole aivan tavoitteessa. Pyhäjoen korkeammat yksikkökustannukset selittyvät vastaanoton resusrsoinnilla ja Raahen vastaanotolla suoritetuista kalliimmista käynneistä. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen osalta kustannukset ovat ylittyneet n eurolla. lousarviosta poiketen on tullut uusia asumispalveluasiakkaita, joille ei talousarviossa varattu määrärahaa, lisäksi suunnitellut siirrot ostopalveluista ja laitoshoidosta eivät ole vielä onnistuneet. Vaikeavammaisten palvelujen osalta henkilökohtaisen avun tarve on sekä asiakasmäärän että tuntimäärän osalta lisääntynyt. Kunnittain arvioidaan, että vammaispalvelut ylittävät talousarvion eurolla, josta euroa kohdentuu Raahelle euroa, Siikajoelle euroa ja Pyhäjoelle euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kustannukset ylittyvät Raahen vastaanotoilla suunnitellusta avohoidon vastaanottoasiakkaiden määrän lisääntymisen takia. Palvelutarpeeseen on pystytty paremmin vastaamaan. Raahen vastaanotoilla (Raahe ja Vihanti) on saatu lyhennettyä kontrollikäynneille odottavien potilaiden jonoa merkittävästi. Raahen kaupungin (kuntayhtymän alueella asuvien) työntekijöiden sairausvastaanoton siirtyminen työterveyshuollosta kuntayhtymän hoidettavaksi tulee entisestään lisäämään asiakasmäärää ja kustannuksia. Tämä heikentää osaltaan mahdollisuuksia vastata muun väestön palvelutarpeeseen. Terveysneuvonnan tuoteryhmä n kustannukset (neuvolapalvelut) ovat kaikkien kuntien osalta talousarvion mukaiset ja kehitys on samanlainen loppuvuoden. Sopeutustoimet loppuvuodelle : - joulun ja uuden vuoden aikaan pidetään suljettuna kaikki ne yksiköt, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista järjestää - koulutukset rajataan vain välttämättömiin ja osallistutaan vain kuntayhtymän sisäisiin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen koulutuksiin - hankinnat rajataan vain aivan välttämättömimpään, tulosaluejohtaja hyväksyy yli 1000 euron hankinnat - virkamatkat suunnitellaan entistä tarkemmin - rajoitetaan sijaisten ja määräaikaisten käyttöä - lisätään palkkatuella palkattujen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrää - rajoitetaan ostopalveluiden käyttöä toiminnoissa, joissa se ei asiakaspalvelun kannalta aiheuta kustannuksia muualla 4

7 Ennuste talousarvion toteuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta käyttösuunnitelm a Ennuste Tot Ylitys+/ alitus- Ennuste Tot sta Aikuissosiaalityö ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Aikuisten psykosos. palvelut ,1 % ,7 % ,1 % ,7 % Erikoissairaanhoito oma ,8 % ,1 % ,7 % ,1 % Erikoissairaanhoito ,9 % ,1 % ,0 % ,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,9 % ,8 % ,0 % ,0 % Kuntoutus ,3 % ,9 % ,2 % ,0 % Perhepalvelut ,5 % ,1 % ,0 % ,8 % Suun terveydenhuolto ,1 % ,5 % ,0 % ,0 % Vammaispalvelut ,9 % ,0 % ,6 % ,1 % Vastaanottopalvelut ,3 % ,4 % ,8 % ,0 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,8 % ,5 % ,3 % ,6 % Omatoiminta ,0 % ,1 % ,1 % ,2 % 5

8 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: Pakolaiskust.korvaukset Aikuissosiaalityö Toim.tuki valtionosuus Tuotot yhteensä sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 0 % 15 % 0 % 0 % 0 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % % % / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % sta 6

9 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 6705 Ateriat Raahe Aikuisten psykososiaaliset palvelut 6705 Kulut yhteensä sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, % % % % asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO sta 7

10 Aikuisten psykososiaaliset palvelut sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen % % % % avohuollon asiakkaat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / % % % % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % sta 8

11 Erikoissairaanhoito sta sta sta sta Erikoissairaanhoito oma Erikoissairaanhoito ostettu ,0 % ,7 % ,0 % ,5 % ,8 % ,3 % ,7 % ,9 % Erikoissairaanhoito yhteensä ,2 % ,2 % ,9 % ,7 % Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit ,2 % ,6 % 58,3 % ,7 % ,8 % 48,5 % Operatiivinen yksikkö ,1 % ,2 % 46,1 % ,6 % ,6 % 49,2 % Osastohoito/hoitopäivät Pyhäjoki Muut 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit 609 8,2 % ,4 % 53,7 % ,0 % ,4 % 70,4 % Operatiivinen yksikkö ,8 % ,3 % 60,9 % ,6 % ,8 % 66,0 % Osastohoito/hoitopäivät Yhteensä 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätaudit ,8 % ,5 % 56,4 % Operatiivinen yksikkö ,7 % ,7 % 51,1 % 9

12 Muita toimintalukuja Raahe Siikajoki Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka ,4 % ,5 % 59,5 % 924 0,7 % ,9 % 50,5 % Dialyysiyksikkö ,6 % ,9 % 63,1 % 254 1,6 % ,5 % 42,9 % Hengityshalvauspotilaat 0-100,0 % Kirurgian poliklinikka ,5 % ,6 % 51,9 % ,2 % ,7 % 55,5 % Lastentautien poliklinikka ,1 % ,1 % 51,3 % ,2 % ,0 % 43,3 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,6 % ,7 % 51,8 % 160-5,9 % ,8 % 44,4 % Diabetes poliklinikka ,6 % ,2 % 54,9 % 248-3,9 % ,8 % 45,6 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,7 % ,1 % 46,3 % ,4 % ,9 % 57,4 % Preanestesiapoliklinikka ,6 % ,5 % 21,0 % 17-51,4 % ,0 % 41,2 % Kipupoliklinikka 982-2,9 % ,6 % 50,9 % ,1 % ,6 % 72,4 % Päiväkirurgia ,9 % ,4 % 41,7 % ,8 % ,2 % 38,3 % Yhteensä ,3 % ,8 % 53,2 % ,6 % ,6 % 51,7 % Muita toimintalukuja Pyhäjoki Muut Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka 677-1,9 % ,3 % 61,4 % ,8 % ,5 % 42,9 % Dialyysiyksikkö -100,0 % 156 0,0 % 3-96,5 % ,9 % 566,7 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,3 % ,8 % 60,2 % ,6 % ,9 % 75,4 % Lastentautien poliklinikka 77-6,1 % ,2 % 77,9 % 15 66,7 % ,8 % 46,7 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,7 % 34,7 % 51 70,0 % ,0 % 58,8 % Diabetes poliklinikka 139-0,7 % ,6 % 59,0 % ,0 % ,5 % 46,0 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,3 % ,7 % 48,8 % ,2 % ,2 % 23,9 % Preanestesiapoliklinikka 11-31,3 % ,3 % 36,4 % ,0 % ,1 % 45,0 % Kipupoliklinikka 95-6,9 % ,4 % 51,6 % 147-4,5 % ,5 % 70,7 % Päiväkirurgia ,9 % ,0 % 46,6 % ,4 % ,2 % 73,3 % Yhteensä ,2 % ,7 % 56,5 % ,4 % ,7 % 63,8 % Muita toimintalukuja Yhteensä Avohoitokäynnit 2012 muutos-% ta tot 6/ ta tp 2012 Sisätautien poliklinikka ,2 % ,7 % 58,0 % Dialyysiyksikkö ,8 % ,9 % 58,5 % Hengityshalvauspotilaat 0-100,0 % 0 0 Kirurgian poliklinikka ,0 % ,8 % 55,8 % Lastentautien poliklinikka ,8 % ,4 % 52,2 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,5 % 49,8 % Diabetes poliklinikka ,5 % ,0 % 54,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,5 % ,2 % 47,2 % Preanestesiapoliklinikka ,5 % ,6 % 27,5 % Kipupoliklinikka ,0 % ,5 % 55,4 % Päiväkirurgia ,6 % ,0 % 47,1 % Yhteensä ,4 % ,3 % 53,9 % 10

13 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: Raahen kaupunki ateriapalvelut Hoito ja hoiva Pyhäjoen kunta ateriapalvelut Kulut yhteensä sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % 3,03 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,6% 4,4% 97 % 0 4,8% 4,7% 98 % 4,8% 4,6% 4,6% 100 % 2,6% 3,2% 2,6% 82 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 10,5% 10,8% 103 % 10,1% 10,1% 100 % 11,8% 11,8% 13,9% 118 % 9,7% 10,3% 10,0% 97 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,15 0,00 3,33 0 % 0,00 3,33 0 % 3,15 0,00 3,33 0 % 3,15 0,00 3,33 0 % / RAVA-piste % % %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 7,4% 8,8% 60 % 6,7% 8,8% 65 % 6,2% 10,6% 10,9% 51 % 6,3% 6,5% 5,8% 44 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % sta 11

14 Hoito ja hoiva sta sta sta Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,83 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0 % 3,83 0,00 0,00 0 % 3,83 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 1,8% 2,3% 64 % 1,0% 1,6% 78 % 7,3% 3,1% 4,0% 64 % 3,5% 3,6% 3,6% 49 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 2,2% 61 % 0 1,6% 2,3% 69 % 2,4% 2,3% 2,3% 52 % 2,2% 1,9% 1,6% 41 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % - josta vanhuspalvelun yks % % % % - josta osasto % % % % - josta osasto % % % % - josta ostopalvelut % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 100 % 97 % 96 % 101 % 96 % 96 % 102 % sta 12

15 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: 5700 Ostopalvelut Kuntoutus sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus (tuotehintalaskutus) % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % % % Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % % sta 13

16 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: Pakolaiskust. korvaukset 4030 Laitosh. ostopalvelut Perhepalvelut Yhteensä netto Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, % % % % asiakkaat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % % % Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 105 % 2 % 1 % 1 % 105 % 1 % 1 % 1 % 91 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % sta 14

17 Perhepalvelut sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 4 % 71 % 5 % 5 % 4 % 75 % 5 % 6 % 3 % 48 % 6 % 8 % 6 % 71 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % sta 15

18 Suunterveydenhuolto sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 41 % 21 % 51 % 30 % 41 % 21 % 50 % 30 % 41 % 22 % 52 % 29 % 42 % 21 % 50 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 71 % 50 % 71 % 67 % 67 % 51 % 77 % 63 % 80 % 46 % 58 % 69 % 83 % 50 % 60 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 65 % 57 % 87 % 59 % 67 % 57 % 85 % 59 % 67 % 57 % 85 % 59 % 67 % 57 % 85 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 85,00 93, % 85,00 93, % 0,00 85,00 93, % 0,00 85,00 93, % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 3,70 0,00 0 % 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % sta 16

19 Sisältää kirjanpidosta 6/ puuttuvat: Asumisen ostopalvelut Vammaispalvelut Ateriat Pyhäjoki Kulut yhteensä Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % sta 17

20 Vammaispalvelut sta sta sta Kehitysvammaiset % % % % avohoitoasiakkaat / asiakas % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % % % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % % % Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % % % Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % % % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % % % Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % % % Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % sta 18

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Kesäkuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: maksuosuustoteuman vertailu Dia 5: lukuohje erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot