Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio Mikkeli Hirvensalmi Puumala

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot, sekä huomioitu mahdolliset ateria- ja vuokrakuluvähennykset alkaen ensihoidon kustannukset ovat osana erikoissairaanhoitoa. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät, sekä Kela-kuntoutustiedot. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoiminta-alueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 16 Hoito- ja hoivapalvelut 49 Vastaanottopalvelut 79 Aikuisten mielenterveyspalvelut 98 Suun terveydenhuolto 111 Perhepalvelut 122 Aikuissosiaalityö 140 Vammaispalvelut 152 Kuntoutus 166 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 Kuntavertailu Raportin lukuohjeet Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

4 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 4

5 JOHDANTO Oma kunta(yhtymä) korostettuna Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna Muut vertailukunnat RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu 5

6 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

7 JOHDANTO KUSTANNUSTEN MUUTOKSET /AS TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA ,4 % 6,8 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % ,8 % 2,0 % 2,5 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % TP 2013 TP Muutos-% 200 1,0 % 0 0,0 % Sote-kustannusten kasvu yhteensä 4,1% *KOHDERYHMÄASUKAS Hoito ja hoiva yli 75-v Aikuispsykososiaaliset yli 20-v Perhepalvelut 0-17-v 7

8 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Keskiarvot Mikkeli Mikkelin seutu 9% 8 % 8 % 33% 28% 39 % 38 % 27 % 28 % 5% 0 % 1% 4 % 0 % 5% 6% 5 % 4 % 5% 8% 5 % 10 % 2 % 5 % 2 % 10 % Vastaanotto Hoito ja hoiva Kuntoutus Aikuispsykososiaaliset Vammaispalvelut Mikkelissä erikoissairaanhoidon kustannusosuus on vertailukuntia suurempi ja suun th:n näitä pienempi Hirvensalmi 7 % Puumala 6 % 36 % 38 % 31 % 42 % Hirvensalmella ja Puumalassa hoidon ja hoivan osuus kustannuksista on suuri 3 % 5 % 2 % 8 % 10 % 1 % 2 % 3 % 10 % 4 %1 % 9

9 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUS Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kontiolahti Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Mikkeli 2013 Joensuu Mikkeli Raisio Naantali Raasepori Kemi Puumala 2013 Puumala Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Mikkelissä sairastavuus on samaa tasoa kuin esim. Joensuussa, mutta kustannukset asukasta kohden 10% kalliimmat. Puumalan kustannuksiin vaikuttaa myös korkeampi sairastavuus IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde:KELA(http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/ PN?OpenDocument) Sairastavuusindeksit vuodelta

10 JOHDANTO VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85 - Puumala Hirvensalmi Järvi-Pohjanmaa Raasepori Ylä-Savo Kemi Mikkeli Iisalmi Naantali RAS Raisio Joensuu Kallio Kontiolahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mikkeli on ikärakenteeltaan vertailussa keskitasoa Puumalassa ja Hirvensalmella yli 65-vuotiaiden osuus on vertailussa suurin 11

11 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä ja Hirvensalmella vertailun keskitasoa, Puumalassa kalliit Asukasta kohden kustannukset ovat Mikkelissä nousseet 1% Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Kunta Raportissa olevat kustannukset Mikkeli Hirvensalmi Puumala

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset palvelut ESH Hoito&hoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Suunterveyden -hoito Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Vastaanotto Työterveys YHTEENSÄ Mikkeli Mikkeli * * ,0 % -3,6 % 1,6 % -1,5 % -66,2 % 5,0 % -0,5 % 7,3 % -6,5 % 1,0 % Hirvensalmi Hirvensalmi ,4 % 3,6 % -1,2 % -2,3 % -83,7 % -22,5 % -4,1 % 14,0 % -10,6 % -2,7 % Puumala Puumala ,4 % -0,9 % -2,3 % 0,2 % -28,1 % -53,5 % 3,4 % 5,7 % -12,4 % -3,3 % Kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä nousseet varsin maltillisesti (1% tai 1,9 m ). Vammaispalvelut ja perhepalvelut ovat kallistuneet. Erikoissairaanhoidon ja vastaanottopalveluiden yhteenlasketut kustannukset ovat pysyneet samassa. *HUOM! V tiedot eivät vertailukelpoiset, sillä yhteispäivystys v ollut vastaanotossa, nyt esh:ssa. Myös apuvälinelainaamo nyt esh:n kustannuksissa Hirvensalmella kustannukset ovat laskeneet, paitsi aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa Myös Puumalassa kustannukset ovat laskeneet, paitsi suun terveydenhuollossa ja vammaispalveluissa 13

13 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelissä kuntavertailussa kalliissa erikoissairaanhoidossa ja aikuispsykososiaalisissa palveluissa kustannukset ovat hieman laskeneet ja perhepalveluissa ja vammaispalveluissa nousseet Hirvensalmella vertailussa kallista on ainoastaan erikoissairaanhoito Puumalassa kalliita tuoteryhmiä ovat erikoissairaanhoito, hoito ja hoiva, suun terveydenhuolto ja vammaispalvelut 14

14 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelin kustannuskehitys on ollut maltillista, 1% eli 1,9 milj.. Mikkelissä suurimmat kustannuspaineet vuonna verrokkikuntiin nähden aiheutuivat: terveyspalveluissa asiakkaiden runsaasta ohjautumisesta erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin aikuisten mielenterveyspalvelujen runsaasta käytöstä vaikeavammaisten palvelujen kalleudesta ja suuresta asiakasmäärästä sekä perhepalveluissa lasten ja nuorten psykiatrian runsaasta käytöstä Erityisen hyvin Mikkelissä toimivat hoidon ja hoivan palvelut, joiden palvelurakenne on hyvä ja kustannukset edulliset vertailussa. Positiivista on myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden uudistaminen, jonka vaikutuksia näkyy jo erityisesti psykiatrian kustannusten vähenemisenä sekä mielenterveyskuntoutujien palveluiden kevenemisenä Puumalassa suurin yksittäinen palveluiden kustannuksia nostava tekijä verrokkikuntiin nähden on hoidon ja hoivan palvelut ja niissä tavallisen palveluasumisen suuri määrä Hirvensalmella kustannuksia verrokkikuntiin nähden kalliimmiksi nostaa iäkkään väestön myötä hoito ja hoiva sekä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö 15

15 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille. Yhteispäivystys siirretty tässä tarkastelussa vastaanoton osioon

16 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Erikoissairaanhoito on sairastavuuteen nähden kallista Kalleus aiheutuu erikoissairaanhoidon sairastavuuteen nähden suuresta käytöstä sekä vuodeosasto- että varsinkin avohoidossa Vuodeosastohoidon runsasta käyttöä tasaa hoitopäivähintojen kohtuullinen keskimääräinen hinta. Avohoito on keskimääräistä kalliimpaa, sillä myös keskimääräiset käyntihinnat ovat korkeat. Vanhusten erikoissairaanhoito on keskimääräistä kalliimpaa, ja kustannukset ovat painottuneet kirurgiaan ja aikuispsykiatriaan. Sisätautien käyttö ja kustannukset ovat iäkkäämmissä ikäluokissa avohoidossa korkeat ja vuodeosastolla pienet MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? V tiedot eivät vertailukelpoiset, sillä yhteispäivystys v ollut vastaanotossa, nyt esh:ssa. Myös apuvälinelainaamo nyt esh:n kustannuksissa Sisätautien ja aikuispsykiatrian kustannukset ovat laskeneet Mikkelissä. Sisätaudeilla kustannukset laskeneet n. 0,6 m. Kustannusten lasku aiheutuu osastohoidon keskimääräisten hoitopäivähintojen laskusta. Aikuispsykiatrian kustannukset ovat laskeneet n. 6% ( ) Kirurgia on Mikkelissä vuotta 2013 kalliimpi ( ). Kirurgiassa kustannusnousu aiheutuu keskimääräisen käyntihinnan noususta. Kirurgian palveluiden käyttö on vuoden 2013 tasossa. HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Erikoissairaanhoidon kustannuksia nostaa ennen kaikkea alueen pienehkö väestöpohja suhteessa tarjottaville erikoissairaanhoidon palveluille. Palveluiden käyttö on runsasta suhteessa alueen sairastavuuteen. 17

17 ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan alueella keskitasoa selvästi kalliimpaa Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,6 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,0 % 18

18 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa kalliimmat. Kirurgia ja geropsykiatria painottuvat Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,1 % Puumala ,6 % 19

19 AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,0 Puumala 2013 Kemi Iisalmi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä Hoitopäiviä / asukas 0,8 Kallio Ylä-Savo Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Mikkeli 2013 Joensuu Puumala Mikkeli RAS Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä Järvi- Pohjanmaa Kontiolahti Raasepori 0,5 Naantali Raisio 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas Kunta Sisätaudit % kustannuksista Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista Mikkeli 17,3 % 14,6 % 15,9 % 27,6 % Hirvensalmi 23,0 % 27,1 % 15,7 % 29,0 % Puumala 18,5 % 21,7 % 23,9 % 30,3 % 20

20 Vuodeosastokustannus / asukas AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS Joensuu Iisalmi Kontiolahti Kallio Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Kemi Puumala Hirvensalmi Puumala 2013 Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi 2013 Raasepori Raisio Naantali Avohoidonkustannus / asukas Kunta Korkea vuodeosastokustannus, matala kustannus Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Vuode %-osuus (raportin kuluista) Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea kustannus Vuodeosastohoidon kustannukset tasaa keskitasoon hoitopäivähintojen kohtuullinen taso. Avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat vertailun kalleimpia. Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % ,9 % Hirvensalmi ,1 % ,7 % Puumala ,2 % ,5 % 21

21 Kontiolahti SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Järvi-Pohjanmaa Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Kustannus / hoitopäivä Joensuu Hirvensalmi Naantali Kallio Raisio Mikkeli 2013 Puumala Hirvensalmi 2013 Kemi Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus Puumala 2013 Raasepori 700 Mikkeli Ylä-Savo RAS 500 Iisalmi Kustannus / avohoitokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,6 % ,1 % Hirvensalmi ,2 % ,6 % Puumala ,5 % ,5 % 22

22 Vuodeosastokustannus / asukas SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Joensuu Kontiolahti Puumala 2013 Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli 2013 Järvi-Pohjanmaa Puumala Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 RAS Kemi Raasepori Korkea vuodeosastokustannus, matala kustannus Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea kustannus Sisätautien vuodeosastokustannukset ovat Mikkelissä matalat johtuen edullisista hoitopäivähinnoista. Kallio Naantali Mikkeli Raisio Avohoidonkustannus / asukas 23

23 SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS , Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 13,7 14, , ,6 3,8 5,0 4,2 2,6 4,9 4,7 4,7 4,3 4,3 3,8 5,1 5,2 4,7 3,5 3,7 10,0 8,0 6,0 4, ,0 0 0,0 Hoitojaksojen pituus on keskitasoa 24

24 100 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Joensuu Hirvensalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kustannus / vuotias asukas Kontiolahti Kallio Naantali Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo RAS Iisalmi Puumala 2013 Kemi Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 40 Järvi-Pohjanmaa Raasepori Mikkeli 2013 Raisio Puumala Mikkeli 20 0,03 0,08 Hoitopäivät / vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,8 % Puumala ,5 % 25

25 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kustannus / +65 -vuotias asukas Joensuu Raasepori Kontiolahti Kemi Mikkeli 2013 Puumala 2013 Hirvensalmi Puumala Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2013 Iisalmi RAS Ylä-Savo Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kallio 300 Mikkeli Naantali Raisio 200 0,16 0,41 0,66 0,91 1,16 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,9 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,0 % 26

26 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / 0-64-VUOTIAAT RAS Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Avohoidon kustannus / vuotias asukas Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Mikkeli 2013 Naantali Raisio Puumala Hirvensalmi 2013 Puumala 2013 Raasepori Kemi Ylä-Savo Iisalmi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Kallio Joensuu Kontiolahti 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,8 % 27

27 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KUSTANNUS / VUOTIAAT RAS Korkea kustannus, matala yksikkökustannus Korkea kustannus, korkea yksikkökustannus Raasepori Kemi Avohoidon kustannus / vuotias asukas Ylä-Savo Iisalmi Joensuu Kontiolahti Mikkeli 2013 Raisio Naantali Puumala Puumala 2013 Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Kallio Mikkeli Hirvensalmi 2013 Matala alle kustannus, matala yksikkökustannus Matala kustannus, korkea yksikkökustannus Kustannus / avokäynti (0-64 -vuotias asukas) Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,8 % 28

28 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / YLI 65-VUOTIAAT 360 Raasepori RAS Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Kustannus / +65 -vuotias asukas Mikkeli Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Puumala Mikkeli 2013 Kemi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Kallio Puumala 2013 Kontiolahti Joensuu Ylä-Savo Iisalmi 0,18 0,38 0,58 0,78 0,98 1,18 Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,7 % Avokäynnit / +65 -vuotias asukas 29

29 Kustannus / hoitopäivä KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Kontiolahti Joensuu Järvi-Pohjanmaa RAS Raasepori Raisio Naantali Puumala Mikkeli Kemi Kallio Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut Ylä-Savo Puumala 2013 Iisalmi Mikkeli 2013 Hirvensalmi Hirvensalmi Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,9 % ,8 % Hirvensalmi ,5 % ,5 % Puumala ,9 % ,2 % Kustannus / avokäynti 30

30 320 KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kemi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / asukas Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Joensuu Kallio Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 RAS Puumala Raisio 2013 Puumala Naantali Mikkeli Mikkeli 2013 Raasepori Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa korkeahkot ja vuodeosastohoidossa pienet Kontiolahti Avohoidonkustannus / asukas 31

31 KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojakson keskimääräinen pituus ,2 7,0 6, ,6 3,2 3,6 3,4 4,5 3,9 3,2 4,2 3,3 3,4 4,4 4,5 4,4 5,1 4,0 4,2 5,0 4, , , ,0 0 0,0 Kirurgian hoitojaksot ovat vertailussa hieman pitkiä 32

32 210 KIRURGIA VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Iisalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kustannus / vuotias asukas Raisio Järvi-Pohjanmaa Raasepori Kallio Naantali Joensuu Puumala 2013 Puumala RAS Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 90 Kontiolahti Mikkeli 2013 Mikkeli Hirvensalmi ,06 0,11 0,16 Hoitopäivät / 0-64-vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,3 % Puumala ,5 % 33

33 700 KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Kallio Raasepori Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä RAS Kemi Kustannus / +65 -vuotias asukas 500 Raisio Järvi-Pohjanmaa Naantali Puumala Puumala 2013 Mikkeli Joensuu Mikkeli 2013 Kontiolahti Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Hirvensalmi Iisalmi 300 0,3 0,5 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,4 % 34

34 Kustannus / vuotias asukas Kallio KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi Kemi Raisio RAS Raasepori Puumala 2013 Puumala Naantali Ylä-Savo Iisalmi Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Kirurgian käyttöön nähden kustannus on korkeahko korkeiden käyntihintojen johdosta 40 Hirvensalmi 2013 Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Joensuu 20 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % Hirvensalmi ,0 % Puumala ,3 % 35

35 240 KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT Puumala Kemi Raasepori Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Mikkeli Raisio Kustannus / +65 -vuotias asukas Kallio Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Iisalmi RAS Mikkeli 2013 Naantali Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Puumala 2013 Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä 65 vuotta täyttäneiden kirurgian käyttö on kallista johtuen sekä runsaahkosta käytöstä että korkeista yksikkökustannuksista. 80 Kontiolahti Joensuu 40 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,72 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,9 % 36

36 1 300 NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Ylä-Savo Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Kustannus / hoitopäivä Iisalmi Naantali Raisio Kontiolahti Joensuu Raasepori Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa 700 Puumala Kallio Kemi Mikkeli RAS Mikkeli Hirvensalmi Hirvensalmi Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % ,5 % Hirvensalmi ,1 % ,4 % Puumala ,9 % ,7 % 37

37 NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 131 Puumala 121 Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / asukas Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Joensuu Puumala 2013 Mikkeli Kontiolahti Mikkeli Järvi-Pohjanmaa 2013 Kemi Naantali Raisio Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on vuodeosastohoidossa melko kallis edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta Kallio RAS Raasepori Ylä-Savo Iisalmi Avohoidonkustannus / asukas 38

38 NEUROLOGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 25, ,3 19,4 20, , ,8 3, , ,5 6, , ,9 4, , , , , , , , ,0 5,0 0,0 Neurologian hoitojaksot ovat keskipitkiä 39

39 256 NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Puumala Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kustannus / +65 -vuotias asukas Kontiolahti Mikkeli Joensuu Puumala Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Naantali Raisio Kemi Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Yli 65-vuotiaiden neurologian kustannukset ovat edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta kokonaisuudessaan kalliit 56 Ylä-Savo Iisalmi Kallio 31 Raasepori RAS 6 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,0 % 40

40 NEUROLOGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Naantali Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Kustannus / vuotias asukas Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Joensuu Raasepori Mikkeli 2013 Hirvensalmi 2013 Kontiolahti Hirvensalmi Kemi Puumala Iisalmi Ylä-Savo Raisio Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Alle 64-vuotiaiden neurologian kustannukset johtuvat (sekä vähäisestä käytöstä että edullisista yksikkökustannuksista RAS Kallio 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,3 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,4 % 41

41 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Raasepori Iisalmi Ylä-Savo Joensuu Puumala Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Naantali RAS Kemi Raisio Mikkeli Hirvensalmi 2013 Mikkeli 2013 Kallio Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville. 500 Puumala Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % ,0 % Hirvensalmi ,4 % ,0 % Puumala ,0 % ,5 % 42

42 1 900 LASTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Puumala Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Joensuu Ylä-Savo Hirvensalmi 2013 Raasepori Mikkeli Mikkeli 2013 Iisalmi Raisio Naantali Kemi Puumala 2013 Kallio Hirvensalmi Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa RAS Kontiolahti Kustannus / avokäynti Järvi-Pohjanmaa Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % ,7 % Hirvensalmi ,8 % ,7 % Puumala ,4 % ,3 % 43

43 LASTENTAUDIT KÄYTTÖ 0,74 0,69 Raasepori Raisio Paljon avokäyntejä, vähän hoitopäiviä Paljon avokäyntejä ja hoitopäiviä Avokäyntejä / 0-17v. asukas 0,64 0,59 0,54 0,49 0,44 0,39 Naantali Puumala Joensuu Hirvensalmi 2013 Mikkeli Hirvensalmi Mikkeli 2013 Iisalmi Ylä-Savo Kemi Kontiolahti Vähän avokäyntejä ja hoitopäiviä Vähän avokäyntejä, paljon hoitopäiviä 0,34 0,29 RAS Puumala 2013 Järvi-Pohjanmaa 0,24 Kallio 0,19 0,06 0,16 0,26 Hoitopäivät / 0-17v. asukas 44

44 190 LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Raasepori Hirvensalmi 2013 Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Avokustannus 0-17v. / asukas Naantali RAS Hirvensalmi Raisio Puumala 2013 Puumala Joensuu Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Mikkeli Mikkeli 2013 Ylä-Savo Kemi Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa 90 Kallio Vuodeosastokustannus 0-17v. asukasta kohden on korkea edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas 45

45 LASTENTAUTIEN KUSTANNUKSET / 0-17v. ASUKAS 600 Kustannus / 0-17v. Asukas Asukaskohtaiset kustannukset johtuvat korkeista vuodeosastokustannuksista Kunta Lastentaudit %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % Hirvensalmi ,5 % Puumala ,7 % 46

46 39 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO Raasepori Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Kemi Avokustannus / asukas Hirvensalmi Puumala 2013 Puumala Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi RAS Kontiolahti 2013 Raisio Kallio Joensuu Ylä-Savo Iisalmi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Järvi-Pohjanmaa Naantali 0,03 0,055 0,08 0,105 0,13 0,155 Avokäynnit / asukas Korva-, nenä- ja kurkkutautien käyttö on keskitasoa, kustannus kuitenkin korkea Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,7 % 47

47 SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Raisio Mikkeli Kallio Naantali Mikkeli 2013 Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Puumala Joensuu Puumala 2013 Kemi Hirvensalmi 2013 Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Hirvensalmi RAS Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mikkelissä sisätautien osuus kustannuksista on pieni. Kaikissa alueen kunnissa pienten erikoisalojen kustannusosuus on korkea 48

48 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), ryhmäpäivähoito, päiväkeskustoiminta, perhepäivähoito, tehostettu erilaisin palveluasuminen, hoitotuin hoidettavat pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä sekä akuutti- mahdollinen ja lyhytaikaishoito. kunnallinen tuki lapsiperheille.

49 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Mikkeli ja Hirvensalmi ovat vertailussa edullisimpia kuntia Puumalan nostaa vertailun kalleimpien joukkoon kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yhteenlasketut korkeat kustannukset. Alueen kunnissa palvelurakenne on kaikissa varsin kevyt. Mikkelissä myös yli 75-vuotiaista asukkaista keskimääräistä pienempi osa on palveluiden piirissä Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä vaihtelee kunnittain. Mikkelissä asiakasmäärä on pieni, mutta asiakasta kohden maksettu tuki korkea. Kotihoidon käyntimäärät ja tunnit asiakasta kohden ovat vielä vertailussa matalat Tehostetun palveluasumisen peittävyydet ovat vertailun matalimmat ja pitkäaikainen laitoshoito on käytännössä purettu Akuuttihoidon taso on riittävä hillitsemään esim. erikoissairaanhoidon käyttöä. Akuuttihoidon hpv-hinta on hieman korkea, mutta hyvin toimivan ja riittävästi resursoidun akuuttihoidon hinta muissakin kunnissa on samaa tasoa. MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Painopistettä on kustannuksissa ja palvelurakenteessa siirretty kotihoitoon ja akuuttihoitoon ja varsinkin pitkäaikainen laitoshoito on vähentynyt entuudestaan Mikkelin v ja eivät ole tehostetun palveluasumisen kustannusten osalta täysin vertailukelpoiset johtuen erilaisista aterioiden ja vuokrien käsittelystä vuosien välillä 50

50 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 2 HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Mikkelin hoito- ja hoivapalvelujen rakenne on vertailussa erittäin toimiva ja kustannuksiltaan edullinen. EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Tavoitteena nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen Kotihoidossa on vielä mahdollisuus tehollisen työajan nostoon. Puumalassa pohdittava, onko tavallisen palveluasumisen määrä liian suuri. Esim. Hirvensalmella raskaan hoidon määrä on Puumalaa pienempi, vaikka kevyempiäkin palveluja on tarjolla vähemmän 51

51 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUNTAKOHTAINEN KUSTANNUSTARKASTELU Kuntavertail ussa korkeat kustannukset /75-v Kotihoidon panostukset korkeat Ympärivuoro -kautisen hoidon peittävyys Tehostetun palveluasumi sen hpvhinta Akuuttihoidon käyttö Akuuttihoidon hpvhinta Vanhusten sisätautien hpv:t Mikkeli Hirvensalmi Puumala Keskitasoa korkeampi Keskitasoa Keskitasoa matalampi 52

52 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Hirvensalmi Kallio Kemi Iisalmi Puumala 2013 Raasepori Raisio Mikkeli 2013 Joensuu Mikkeli Puumala RAS Naantali Kontiolahti v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 53

53 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Mikkeli 2013 Hirvensalmi Mikkeli Hirvensalmi 2013 Joensuu Naantali Kontiolahti Kemi Raisio Iisalmi Ylä-Savo Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Raasepori RAS Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Puumala Kallio Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat Mikkelissä ja Hirvensalmella vertailussa edulliset ja Puumalassa kalliit. Mikkelin v ja eivät ole tehostetun palveluasumisen kustannusten osalta täysin vertailukelpoiset johtuen erilaisista aterioiden ja vuokrien käsittelystä vuosien välillä Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,4 % 54

54 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Hirvensalmi Mikkeli Naantali Joensuu Kemi Raisio Iisalmi Kontiolahti Raasepori Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Puumala Kallio Myös nettotarkastelussa Hirvensalmi ja Mikkeli ovat vertailun edullisimmat ja Puumala kallis. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,4 % 55

55 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Raasepori Joensuu Raisio Kemi Kontiolahti RAS Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli 2013 Kallio Naantali Mikkeli Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Järvi-Pohjanmaa Puumala Puumala 2013 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palveluiden kustannusrakenne painottuu kevyempiin palveluihin ja laitoshoidon osuus kustannuksista on vertailussa matala 56

56 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 6% 5% 35% 0% 6% 5% 31% 0% 5% 9% 25% 0% 13% 7% 15% 2% 5% 3% 1% 9% 3% 3% 0% 7% 8% 10% 8% 7% 8% 3% 0% 1% 0% 10% 4% 8% 8% 8% 5% 6% 6% 5% 5% 7% 3% 6% 5% 4% 19% 17% 15% 14% 14% 13% 17% 15% 14% 15% 17% 2% 2% 8% 8% 5% 3% 13% 13% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 57

57 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Kontiolahti Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Kustannus / +75 vuotias asukas Hirvensalmi Raisio Raasepori Järvi-Pohjanmaa Kemi RAS Kallio Puumala Puumala 2013 Naantali Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli Joensuu Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Mikkeli: Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat Mikkeli Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,0 % Puumala ,6 % 58

58 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 59

59 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KUSTANNUS / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sisältää tavallisen palveluasumisen) asukaskohtainen kustannus on Mikkelissä keskitasoa ja Puumalassa ja Hirvensalmella kallis Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,3 % Puumala ,3 % 61

60 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KÄYNNIT JA TYÖTUNNIT Käynnit / asiakas Työtunnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on Mikkelissä ja Hirvensalmella vähän. Asiakkaan luon suoritettujen työtuntien määrä on myös näissä kunnissa pieni, Puumalassa korkea 62

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra. MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.fi) Raportin tausta Helmikuussa 2008 julkistettiin Mikkelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet

Hallitus. Toimialueet. Palvelualueet. Vastuualueet Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöjaosto Kuntayhtymän johtaja Ruotsinkielinen jaosto Kehittämisyksikkö Terveyden ja sairaanhoidon Lääketieteen profession koordinointi (johtajaylilääkäri) Hoitotyön

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntamaisema sosiaalipalveluissa. Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos

Kuntamaisema sosiaalipalveluissa. Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos Kuntamaisema sosiaalipalveluissa Eeva Seppänen Aikuisten palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitos Keski-Karjalan (Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi) valintana yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

LAPIN ALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYS. Versio 6.5.2010. Tekijä Kuntamaisema Oy

LAPIN ALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYS. Versio 6.5.2010. Tekijä Kuntamaisema Oy LAPIN ALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYS Versio 6.5.2010 Tekijä Kuntamaisema Oy Sisältö Tiivistelmä... 5 Erikoissairaanhoidon löydökset ja johtopäätökset... 5 Kuntien vastaanottopalvelujen

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

SITRA Terveydenhuollon ohjelma MAISEMA. Erikoissairaanhoidon liite

SITRA Terveydenhuollon ohjelma MAISEMA. Erikoissairaanhoidon liite OP Lehtonen 28.4.2006 SITRA Terveydenhuollon ohjelma MAISEMA Erikoissairaanhoidon liite Sisällys: 1. Toimeksianto... 3 2. Erikoissairaanhoidon käyttö... 3 2.1. Miten erikoissairaanhoidon käyttö on saatu

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle raportti 20.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 3 1.2. Selvityksen osapuolet, tavoitteet, organisointi ja rahoitus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyimen palvelut tilanne ja kehitysnäkymät Sosiaali- ja terveyspalvelut ryhmä Palvelujen nykytila, organisointi, palveluverkot ja henkilöstö Perveydenhuollon osalta selvitysalueen kunnat

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot