Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio Mikkeli Hirvensalmi Puumala

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Tuoteryhmät sisältävät myös osuudet hallinnon nettokustannuksista. Kuntamaisema on jakanut hallinnon nettokustannukset tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot, sekä huomioitu mahdolliset ateria- ja vuokrakuluvähennykset alkaen ensihoidon kustannukset ovat osana erikoissairaanhoitoa. Kunnan toimittamia tilinpäätöstietoja on täydennetty sairaanhoitopiirien toimittamilla erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen mukaisilla kustannus- ja toimintatiedoilla, sekä Kelan tilastoihin perustuvilla tiedoilla yksityisten lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden kustannuksista ja käynneistä. Kelan tilastointiin perustuu myös työmarkkinatuen kuntaosuudet ja tuen saajien määrät, sekä Kela-kuntoutustiedot. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sosiaali- ja terveyspalveluja muihin kuntiin. Kuvien luettavuuden selkeyttämiseksi useat yhteistoiminta-alueet ovat kuvassa vain koko yhteistoiminta-alueena Kunnan omassa Maisema-tilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämä raportti/vertaisarvio tuo tietoa mitkä tekijät palavat kunnassa tai yhteistoiminnassa punaisella, keltaisena tai vihreänä verrattuna muihin kuntiin. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, hoidetut asiakkaat, yksikkökustannukset ja mukana on asiakkaan toimintakykyä kuvaavia tietoja sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Erikoissairaanhoito 16 Hoito- ja hoivapalvelut 49 Vastaanottopalvelut 79 Aikuisten mielenterveyspalvelut 98 Suun terveydenhuolto 111 Perhepalvelut 122 Aikuissosiaalityö 140 Vammaispalvelut 152 Kuntoutus 166 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 Kuntavertailu Raportin lukuohjeet Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

4 JOHDANTO Kuvassa esitetyt tiedot RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Kunnat suuruusjärjestyksessä, oma kunta kehystetty Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. 4

5 JOHDANTO Oma kunta(yhtymä) korostettuna Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna Muut vertailukunnat RAPORTIN KUVIEN TULKINTA Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu 5

6 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

7 JOHDANTO KUSTANNUSTEN MUUTOKSET /AS TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISTA ,4 % 6,8 % 8,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % ,8 % 2,0 % 2,5 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % TP 2013 TP Muutos-% 200 1,0 % 0 0,0 % Sote-kustannusten kasvu yhteensä 4,1% *KOHDERYHMÄASUKAS Hoito ja hoiva yli 75-v Aikuispsykososiaaliset yli 20-v Perhepalvelut 0-17-v 7

8 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Keskiarvot Mikkeli Mikkelin seutu 9% 8 % 8 % 33% 28% 39 % 38 % 27 % 28 % 5% 0 % 1% 4 % 0 % 5% 6% 5 % 4 % 5% 8% 5 % 10 % 2 % 5 % 2 % 10 % Vastaanotto Hoito ja hoiva Kuntoutus Aikuispsykososiaaliset Vammaispalvelut Mikkelissä erikoissairaanhoidon kustannusosuus on vertailukuntia suurempi ja suun th:n näitä pienempi Hirvensalmi 7 % Puumala 6 % 36 % 38 % 31 % 42 % Hirvensalmella ja Puumalassa hoidon ja hoivan osuus kustannuksista on suuri 3 % 5 % 2 % 8 % 10 % 1 % 2 % 3 % 10 % 4 %1 % 9

9 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET JA IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUS Ikävakioitu sairastavuusindeksi Kontiolahti Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Mikkeli 2013 Joensuu Mikkeli Raisio Naantali Raasepori Kemi Puumala 2013 Puumala Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset / asukas Mikkelissä sairastavuus on samaa tasoa kuin esim. Joensuussa, mutta kustannukset asukasta kohden 10% kalliimmat. Puumalan kustannuksiin vaikuttaa myös korkeampi sairastavuus IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien väliset erot tasoittuvat, kun indeksiluvut vakioidaan iän mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairaanhoitopiiri kerrallaan käydään lävitse maan kaikki kunnat ja tuotetaan niistä indeksin ohella myös tiettyjen kansantautien esiintyvyyslukuja, nekin indeksimuotoisina. Lähde:KELA( PN?OpenDocument) Sairastavuusindeksit vuodelta

10 JOHDANTO VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 85 - Puumala Hirvensalmi Järvi-Pohjanmaa Raasepori Ylä-Savo Kemi Mikkeli Iisalmi Naantali RAS Raisio Joensuu Kallio Kontiolahti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mikkeli on ikärakenteeltaan vertailussa keskitasoa Puumalassa ja Hirvensalmella yli 65-vuotiaiden osuus on vertailussa suurin 11

11 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Aikuispsykosos. palv. Aikuissosiaalityö ESH Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suunterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä ja Hirvensalmella vertailun keskitasoa, Puumalassa kalliit Asukasta kohden kustannukset ovat Mikkelissä nousseet 1% Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi väestön ikärakennetta eikä sairastavuutta. Kunta Raportissa olevat kustannukset Mikkeli Hirvensalmi Puumala

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset palvelut ESH Hoito&hoiva Kuntoutus (ilman valtion määrärahaa) Perhepalvelut Suunterveyden -hoito Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Vastaanotto Työterveys YHTEENSÄ Mikkeli Mikkeli * * ,0 % -3,6 % 1,6 % -1,5 % -66,2 % 5,0 % -0,5 % 7,3 % -6,5 % 1,0 % Hirvensalmi Hirvensalmi ,4 % 3,6 % -1,2 % -2,3 % -83,7 % -22,5 % -4,1 % 14,0 % -10,6 % -2,7 % Puumala Puumala ,4 % -0,9 % -2,3 % 0,2 % -28,1 % -53,5 % 3,4 % 5,7 % -12,4 % -3,3 % Kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä nousseet varsin maltillisesti (1% tai 1,9 m ). Vammaispalvelut ja perhepalvelut ovat kallistuneet. Erikoissairaanhoidon ja vastaanottopalveluiden yhteenlasketut kustannukset ovat pysyneet samassa. *HUOM! V tiedot eivät vertailukelpoiset, sillä yhteispäivystys v ollut vastaanotossa, nyt esh:ssa. Myös apuvälinelainaamo nyt esh:n kustannuksissa Hirvensalmella kustannukset ovat laskeneet, paitsi aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa Myös Puumalassa kustannukset ovat laskeneet, paitsi suun terveydenhuollossa ja vammaispalveluissa 13

13 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelissä kuntavertailussa kalliissa erikoissairaanhoidossa ja aikuispsykososiaalisissa palveluissa kustannukset ovat hieman laskeneet ja perhepalveluissa ja vammaispalveluissa nousseet Hirvensalmella vertailussa kallista on ainoastaan erikoissairaanhoito Puumalassa kalliita tuoteryhmiä ovat erikoissairaanhoito, hoito ja hoiva, suun terveydenhuolto ja vammaispalvelut 14

14 JOHDANTO YLEISTÄ RAPORTIN LÖYDÖKSISTÄ Mikkelin kustannuskehitys on ollut maltillista, 1% eli 1,9 milj.. Mikkelissä suurimmat kustannuspaineet vuonna verrokkikuntiin nähden aiheutuivat: terveyspalveluissa asiakkaiden runsaasta ohjautumisesta erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin aikuisten mielenterveyspalvelujen runsaasta käytöstä vaikeavammaisten palvelujen kalleudesta ja suuresta asiakasmäärästä sekä perhepalveluissa lasten ja nuorten psykiatrian runsaasta käytöstä Erityisen hyvin Mikkelissä toimivat hoidon ja hoivan palvelut, joiden palvelurakenne on hyvä ja kustannukset edulliset vertailussa. Positiivista on myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden uudistaminen, jonka vaikutuksia näkyy jo erityisesti psykiatrian kustannusten vähenemisenä sekä mielenterveyskuntoutujien palveluiden kevenemisenä Puumalassa suurin yksittäinen palveluiden kustannuksia nostava tekijä verrokkikuntiin nähden on hoidon ja hoivan palvelut ja niissä tavallisen palveluasumisen suuri määrä Hirvensalmella kustannuksia verrokkikuntiin nähden kalliimmiksi nostaa iäkkään väestön myötä hoito ja hoiva sekä erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö 15

15 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Erikoissairaanhoidon osioon kuuluvat vuorohoito sairaanhoitopiirien ja erityispäivähoito. tuottama Lisäksi ostettu tarkastelussa ovat erikoissairaanhoito ja ryhmäpäivähoito, mahdollinen kunnan perhepäivähoito, oma erikoissairaanhoito. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille. Yhteispäivystys siirretty tässä tarkastelussa vastaanoton osioon

16 ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Erikoissairaanhoito on sairastavuuteen nähden kallista Kalleus aiheutuu erikoissairaanhoidon sairastavuuteen nähden suuresta käytöstä sekä vuodeosasto- että varsinkin avohoidossa Vuodeosastohoidon runsasta käyttöä tasaa hoitopäivähintojen kohtuullinen keskimääräinen hinta. Avohoito on keskimääräistä kalliimpaa, sillä myös keskimääräiset käyntihinnat ovat korkeat. Vanhusten erikoissairaanhoito on keskimääräistä kalliimpaa, ja kustannukset ovat painottuneet kirurgiaan ja aikuispsykiatriaan. Sisätautien käyttö ja kustannukset ovat iäkkäämmissä ikäluokissa avohoidossa korkeat ja vuodeosastolla pienet MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? V tiedot eivät vertailukelpoiset, sillä yhteispäivystys v ollut vastaanotossa, nyt esh:ssa. Myös apuvälinelainaamo nyt esh:n kustannuksissa Sisätautien ja aikuispsykiatrian kustannukset ovat laskeneet Mikkelissä. Sisätaudeilla kustannukset laskeneet n. 0,6 m. Kustannusten lasku aiheutuu osastohoidon keskimääräisten hoitopäivähintojen laskusta. Aikuispsykiatrian kustannukset ovat laskeneet n. 6% ( ) Kirurgia on Mikkelissä vuotta 2013 kalliimpi ( ). Kirurgiassa kustannusnousu aiheutuu keskimääräisen käyntihinnan noususta. Kirurgian palveluiden käyttö on vuoden 2013 tasossa. HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Erikoissairaanhoidon kustannuksia nostaa ennen kaikkea alueen pienehkö väestöpohja suhteessa tarjottaville erikoissairaanhoidon palveluille. Palveluiden käyttö on runsasta suhteessa alueen sairastavuuteen. 17

17 ERIKOISSAIRAANHOIDON ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET SISÄLTÄÄ KALLIINHOIDONTASAUS- JA ERITYISVELVOITEMAKSUN Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Sisätaudit Kirurgia Muut erikoisalat Aikuispsykiatria Kalliin hoidon tasaus- ja erityisvelvoitemaksut, ensihoito ym. Erikoissairaanhoito on kustannuksiltaan alueella keskitasoa selvästi kalliimpaa Kunta ESH kulut %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,6 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,0 % 18

18 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET / YLI 75-VUOTIAAT Sisätaudit Aikuispsykiatria Neurologia Kirurgia Keuhkosairaudet Yli 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskitasoa kalliimmat. Kirurgia ja geropsykiatria painottuvat Kunta ESH kulut 75v %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,1 % Puumala ,6 % 19

19 AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS 1,0 Puumala 2013 Kemi Iisalmi Runsaasti hoitopäiviä, avokäyntejä vähän Runsaasti hoitopäiviä ja avokäyntejä Hoitopäiviä / asukas 0,8 Kallio Ylä-Savo Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Mikkeli 2013 Joensuu Puumala Mikkeli RAS Vähän hoitopäiviä ja avokäyntejä Vähän hoitopäiviä, paljon avokäyntejä Järvi- Pohjanmaa Kontiolahti Raasepori 0,5 Naantali Raisio 0,7 1,2 1,7 2,2 Avokäynnit / asukas Kunta Sisätaudit % kustannuksista Sisätaudit % VOStoiminnan kustannuksista Kirurgia % avotoiminnan kustannuksista Kirurgia % VOStoiminnan kustannuksista Mikkeli 17,3 % 14,6 % 15,9 % 27,6 % Hirvensalmi 23,0 % 27,1 % 15,7 % 29,0 % Puumala 18,5 % 21,7 % 23,9 % 30,3 % 20

20 Vuodeosastokustannus / asukas AVOHOITO- JA VUODEOSASTOPALVELUIDEN KÄYTTÖ / ASUKAS Joensuu Iisalmi Kontiolahti Kallio Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Kemi Puumala Hirvensalmi Puumala 2013 Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi 2013 Raasepori Raisio Naantali Avohoidonkustannus / asukas Kunta Korkea vuodeosastokustannus, matala kustannus Matalat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Vuode %-osuus (raportin kuluista) Korkeat kustannukset sekä avo- että vuodeosastohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea kustannus Vuodeosastohoidon kustannukset tasaa keskitasoon hoitopäivähintojen kohtuullinen taso. Avohoidon kustannukset asukasta kohden ovat vertailun kalleimpia. Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % ,9 % Hirvensalmi ,1 % ,7 % Puumala ,2 % ,5 % 21

21 Kontiolahti SISÄTAUDIT - YKSIKKÖHINNAT Järvi-Pohjanmaa Korkea hoitopäiväkustannus, matala avokäynnin kustannus Korkeat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Kustannus / hoitopäivä Joensuu Hirvensalmi Naantali Kallio Raisio Mikkeli 2013 Puumala Hirvensalmi 2013 Kemi Matalat kustannukset sekä hoitopäivällä että avokäynnilla Matala hoitopäiväkustannus, korkea avokäynnin kustannus Puumala 2013 Raasepori 700 Mikkeli Ylä-Savo RAS 500 Iisalmi Kustannus / avohoitokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,6 % ,1 % Hirvensalmi ,2 % ,6 % Puumala ,5 % ,5 % 22

22 Vuodeosastokustannus / asukas SISÄTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Joensuu Kontiolahti Puumala 2013 Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli 2013 Järvi-Pohjanmaa Puumala Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 RAS Kemi Raasepori Korkea vuodeosastokustannus, matala kustannus Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matala vuodeosastokustannus, korkea kustannus Sisätautien vuodeosastokustannukset ovat Mikkelissä matalat johtuen edullisista hoitopäivähinnoista. Kallio Naantali Mikkeli Raisio Avohoidonkustannus / asukas 23

23 SISÄTAUDIT: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS , Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 13,7 14, , ,6 3,8 5,0 4,2 2,6 4,9 4,7 4,7 4,3 4,3 3,8 5,1 5,2 4,7 3,5 3,7 10,0 8,0 6,0 4, ,0 0 0,0 Hoitojaksojen pituus on keskitasoa 24

24 100 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Joensuu Hirvensalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kustannus / vuotias asukas Kontiolahti Kallio Naantali Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo RAS Iisalmi Puumala 2013 Kemi Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 40 Järvi-Pohjanmaa Raasepori Mikkeli 2013 Raisio Puumala Mikkeli 20 0,03 0,08 Hoitopäivät / vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,8 % Puumala ,5 % 25

25 SISÄTAUDIT: VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkea vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kustannus / +65 -vuotias asukas Joensuu Raasepori Kontiolahti Kemi Mikkeli 2013 Puumala 2013 Hirvensalmi Puumala Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2013 Iisalmi RAS Ylä-Savo Matala vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Kallio 300 Mikkeli Naantali Raisio 200 0,16 0,41 0,66 0,91 1,16 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,9 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,0 % 26

26 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / 0-64-VUOTIAAT RAS Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Avohoidon kustannus / vuotias asukas Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Mikkeli 2013 Naantali Raisio Puumala Hirvensalmi 2013 Puumala 2013 Raasepori Kemi Ylä-Savo Iisalmi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Kallio Joensuu Kontiolahti 0,07 0,13 0,19 0,25 0,31 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,8 % 27

27 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KUSTANNUS / VUOTIAAT RAS Korkea kustannus, matala yksikkökustannus Korkea kustannus, korkea yksikkökustannus Raasepori Kemi Avohoidon kustannus / vuotias asukas Ylä-Savo Iisalmi Joensuu Kontiolahti Mikkeli 2013 Raisio Naantali Puumala Puumala 2013 Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Kallio Mikkeli Hirvensalmi 2013 Matala alle kustannus, matala yksikkökustannus Matala kustannus, korkea yksikkökustannus Kustannus / avokäynti (0-64 -vuotias asukas) Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,8 % 28

28 SISÄTAUDIT: AVOHOIDON KÄYNNIT / YLI 65-VUOTIAAT 360 Raasepori RAS Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Kustannus / +65 -vuotias asukas Mikkeli Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Puumala Mikkeli 2013 Kemi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Järvi-Pohjanmaa Raisio Naantali Kallio Puumala 2013 Kontiolahti Joensuu Ylä-Savo Iisalmi 0,18 0,38 0,58 0,78 0,98 1,18 Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,7 % Avokäynnit / +65 -vuotias asukas 29

29 Kustannus / hoitopäivä KIRURGIA - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Kontiolahti Joensuu Järvi-Pohjanmaa RAS Raasepori Raisio Naantali Puumala Mikkeli Kemi Kallio Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa on hoitopäivän hintaan kaadettu kirurgian leikkaustoiminnan (ml. päiväkirurgia) kulut Ylä-Savo Puumala 2013 Iisalmi Mikkeli 2013 Hirvensalmi Hirvensalmi Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,9 % ,8 % Hirvensalmi ,5 % ,5 % Puumala ,9 % ,2 % Kustannus / avokäynti 30

30 320 KIRURGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Kemi Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / asukas Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa Iisalmi Joensuu Kallio Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 RAS Puumala Raisio 2013 Puumala Naantali Mikkeli Mikkeli 2013 Raasepori Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan käyttö ja tarkastellaan asukaskohtaisia kustannuksia, ovat ne avohoidossa korkeahkot ja vuodeosastohoidossa pienet Kontiolahti Avohoidonkustannus / asukas 31

31 KIRURGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojakson keskimääräinen pituus ,2 7,0 6, ,6 3,2 3,6 3,4 4,5 3,9 3,2 4,2 3,3 3,4 4,4 4,5 4,4 5,1 4,0 4,2 5,0 4, , , ,0 0 0,0 Kirurgian hoitojaksot ovat vertailussa hieman pitkiä 32

32 210 KIRURGIA VUODEOSASTO / 0-64-VUOTIAAT Iisalmi Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kustannus / vuotias asukas Raisio Järvi-Pohjanmaa Raasepori Kallio Naantali Joensuu Puumala 2013 Puumala RAS Hirvensalmi Ylä-Savo Kemi Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä 90 Kontiolahti Mikkeli 2013 Mikkeli Hirvensalmi ,06 0,11 0,16 Hoitopäivät / 0-64-vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,3 % Puumala ,5 % 33

33 700 KIRURGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Kallio Raasepori Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä RAS Kemi Kustannus / +65 -vuotias asukas 500 Raisio Järvi-Pohjanmaa Naantali Puumala Puumala 2013 Mikkeli Joensuu Mikkeli 2013 Kontiolahti Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Hirvensalmi Iisalmi 300 0,3 0,5 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,4 % 34

34 Kustannus / vuotias asukas Kallio KIRURGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi Kemi Raisio RAS Raasepori Puumala 2013 Puumala Naantali Ylä-Savo Iisalmi Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Kirurgian käyttöön nähden kustannus on korkeahko korkeiden käyntihintojen johdosta 40 Hirvensalmi 2013 Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Joensuu 20 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % Hirvensalmi ,0 % Puumala ,3 % 35

35 240 KIRURGIA AVOHOITO / YLI 65-VUOTIAAT Puumala Kemi Raasepori Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Mikkeli Raisio Kustannus / +65 -vuotias asukas Kallio Järvi-Pohjanmaa Ylä-Savo Iisalmi RAS Mikkeli 2013 Naantali Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Puumala 2013 Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä 65 vuotta täyttäneiden kirurgian käyttö on kallista johtuen sekä runsaahkosta käytöstä että korkeista yksikkökustannuksista. 80 Kontiolahti Joensuu 40 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,72 Avokäynnit / +65 -vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % Hirvensalmi ,4 % Puumala ,9 % 36

36 1 300 NEUROLOGIA YKSIKKÖKUSTANNUKSET Ylä-Savo Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Kustannus / hoitopäivä Iisalmi Naantali Raisio Kontiolahti Joensuu Raasepori Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa 700 Puumala Kallio Kemi Mikkeli RAS Mikkeli Hirvensalmi Hirvensalmi Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % ,5 % Hirvensalmi ,1 % ,4 % Puumala ,9 % ,7 % 37

37 NEUROLOGIA ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 131 Puumala 121 Korkeat kustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatkustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / asukas Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Joensuu Puumala 2013 Mikkeli Kontiolahti Mikkeli Järvi-Pohjanmaa 2013 Kemi Naantali Raisio Matalat kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat kustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Kun mukaan otetaan neurologian palveluiden käyttö, asukaskohtainen kustannus on vuodeosastohoidossa melko kallis edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta Kallio RAS Raasepori Ylä-Savo Iisalmi Avohoidonkustannus / asukas 38

38 NEUROLOGIA: HOITOPÄIVÄN KUSTANNUS / YLI 65-VUOTIAAT JA HOITOJAKSON PITUUS Hoitopäivän kustannus Hoitojaksojen keskimääräinen pituus 25, ,3 19,4 20, , ,8 3, , ,5 6, , ,9 4, , , , , , , , ,0 5,0 0,0 Neurologian hoitojaksot ovat keskipitkiä 39

39 256 NEUROLOGIA VUODEOSASTO / YLI 65-VUOTIAAT Puumala Korkea vuodeosastokustannus, vähän hoitopäiviä Korkeat vuodeosastokustannukset, paljon hoitopäiviä Kustannus / +65 -vuotias asukas Kontiolahti Mikkeli Joensuu Puumala Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Naantali Raisio Kemi Hirvensalmi Hirvensalmi 2013 Matalat vuodeosastokustannukset, vähän hoitopäiviä Matala vuodeosastokustannus, paljon hoitopäiviä Yli 65-vuotiaiden neurologian kustannukset ovat edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta kokonaisuudessaan kalliit 56 Ylä-Savo Iisalmi Kallio 31 Raasepori RAS 6 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Hoitopäivät / +65 -vuotias asukas Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,0 % 40

40 NEUROLOGIA AVOHOITO / 0-64-VUOTIAAT Naantali Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkeat kustannukset, paljon avokäyntejä Kustannus / vuotias asukas Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Joensuu Raasepori Mikkeli 2013 Hirvensalmi 2013 Kontiolahti Hirvensalmi Kemi Puumala Iisalmi Ylä-Savo Raisio Matalat kustannukset, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Alle 64-vuotiaiden neurologian kustannukset johtuvat (sekä vähäisestä käytöstä että edullisista yksikkökustannuksista RAS Kallio 6 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Avokäynnit / vuotias asukas Kunta Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,3 % Hirvensalmi ,2 % Puumala ,4 % 41

41 Vuodeosastokustannus / hoitopäivä NAISTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Raasepori Iisalmi Ylä-Savo Joensuu Puumala Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi Naantali RAS Kemi Raisio Mikkeli Hirvensalmi 2013 Mikkeli 2013 Kallio Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa Laskelmassa synnytystoiminta ja naistentautien operatiivinen toiminta on kaadettu hoitopäiville. 500 Puumala Kustannus / avokäynti Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,4 % ,0 % Hirvensalmi ,4 % ,0 % Puumala ,0 % ,5 % 42

42 1 900 LASTENTAUDIT - YKSIKKÖKUSTANNUKSET Puumala Korkeat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, matalat avohoidossa Korkeatyksikkö -kustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Vuodeosastokustannus / hoitopäivä Joensuu Ylä-Savo Hirvensalmi 2013 Raasepori Mikkeli Mikkeli 2013 Iisalmi Raisio Naantali Kemi Puumala 2013 Kallio Hirvensalmi Matalat yksikkökustannukset sekä vuodeosastoettä avohoidossa Matalat yksikkökustannukset vuodeosastohoidossa, korkeat avohoidossa RAS Kontiolahti Kustannus / avokäynti Järvi-Pohjanmaa Kunta Vuode %-osuus (raportin kuluista) Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % ,7 % Hirvensalmi ,8 % ,7 % Puumala ,4 % ,3 % 43

43 LASTENTAUDIT KÄYTTÖ 0,74 0,69 Raasepori Raisio Paljon avokäyntejä, vähän hoitopäiviä Paljon avokäyntejä ja hoitopäiviä Avokäyntejä / 0-17v. asukas 0,64 0,59 0,54 0,49 0,44 0,39 Naantali Puumala Joensuu Hirvensalmi 2013 Mikkeli Hirvensalmi Mikkeli 2013 Iisalmi Ylä-Savo Kemi Kontiolahti Vähän avokäyntejä ja hoitopäiviä Vähän avokäyntejä, paljon hoitopäiviä 0,34 0,29 RAS Puumala 2013 Järvi-Pohjanmaa 0,24 Kallio 0,19 0,06 0,16 0,26 Hoitopäivät / 0-17v. asukas 44

44 190 LASTENTAUDIT ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Raasepori Hirvensalmi 2013 Korkea kustannus avohoidossa, matala vuodeosastohoidossa Korkeat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Avokustannus 0-17v. / asukas Naantali RAS Hirvensalmi Raisio Puumala 2013 Puumala Joensuu Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Kontiolahti Mikkeli Mikkeli 2013 Ylä-Savo Kemi Matalat kustannukset avo- ja vuodeosastohoidossa Matala kustannus avohoidossa, korkea vuodeosastohoidossa 90 Kallio Vuodeosastokustannus 0-17v. asukasta kohden on korkea edullisista hoitopäivähinnoista huolimatta Vuodeosastokustannus / 0-17v. asukas 45

45 LASTENTAUTIEN KUSTANNUKSET / 0-17v. ASUKAS 600 Kustannus / 0-17v. Asukas Asukaskohtaiset kustannukset johtuvat korkeista vuodeosastokustannuksista Kunta Lastentaudit %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,5 % Hirvensalmi ,5 % Puumala ,7 % 46

46 39 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO Raasepori Korkea kustannus, vähän avokäyntejä Korkea kustannus, paljon avokäyntejä Kemi Avokustannus / asukas Hirvensalmi Puumala 2013 Puumala Mikkeli Mikkeli 2013 Hirvensalmi RAS Kontiolahti 2013 Raisio Kallio Joensuu Ylä-Savo Iisalmi Matala kustannus, vähän avokäyntejä Matala kustannus, paljon avokäyntejä Järvi-Pohjanmaa Naantali 0,03 0,055 0,08 0,105 0,13 0,155 Avokäynnit / asukas Korva-, nenä- ja kurkkutautien käyttö on keskitasoa, kustannus kuitenkin korkea Kunta KNK Avo %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,7 % 47

47 SUURTEN JA PIENTEN ERIKOISALOJEN KUSTANNUSJAKAUMA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Raisio Mikkeli Kallio Naantali Mikkeli 2013 Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Puumala Joensuu Puumala 2013 Kemi Hirvensalmi 2013 Iisalmi Ylä-Savo Raasepori Hirvensalmi RAS Sisätaudit Neurologia Kirurgia Aikuispsykiatria Lastentaudit ja lastenneurologia Keuhkosairaudet Pienet erikoisalat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Mikkelissä sisätautien osuus kustannuksista on pieni. Kaikissa alueen kunnissa pienten erikoisalojen kustannusosuus on korkea 48

48 Kuntavertailu Johdanto Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Vastaanottopalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Suun terveydenhuolto Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Kuntoutus Työterveyshuolto Tiedä Vertaa Ohjaa Tiedä Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Vanhusten hoito- ja hoivapalveluihin vuorohoito kuuluvat ja omaishoito, erityispäivähoito. kotihoito Lisäksi (tukipalvelut, tarkastelussa ovat säännöllinen kotihoito, muu kotihoito), ryhmäpäivähoito, päiväkeskustoiminta, perhepäivähoito, tehostettu erilaisin palveluasuminen, hoitotuin hoidettavat pitkäaikaislaitoshoito lapset sekä sekä akuutti- mahdollinen ja lyhytaikaishoito. kunnallinen tuki lapsiperheille.

49 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 1 MILTÄ TUOTERYHMÄN KUSTANNUKSET JA KÄYTTÖ NÄYTTÄVÄT KUNTAVERTAILUSSA? Mikkeli ja Hirvensalmi ovat vertailussa edullisimpia kuntia Puumalan nostaa vertailun kalleimpien joukkoon kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen yhteenlasketut korkeat kustannukset. Alueen kunnissa palvelurakenne on kaikissa varsin kevyt. Mikkelissä myös yli 75-vuotiaista asukkaista keskimääräistä pienempi osa on palveluiden piirissä Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä vaihtelee kunnittain. Mikkelissä asiakasmäärä on pieni, mutta asiakasta kohden maksettu tuki korkea. Kotihoidon käyntimäärät ja tunnit asiakasta kohden ovat vielä vertailussa matalat Tehostetun palveluasumisen peittävyydet ovat vertailun matalimmat ja pitkäaikainen laitoshoito on käytännössä purettu Akuuttihoidon taso on riittävä hillitsemään esim. erikoissairaanhoidon käyttöä. Akuuttihoidon hpv-hinta on hieman korkea, mutta hyvin toimivan ja riittävästi resursoidun akuuttihoidon hinta muissakin kunnissa on samaa tasoa. MILLAISIA MUUTOKSIA ON TAPAHTUNUT KUSTANNUKSISSA TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ VUODEN AIKANA? Painopistettä on kustannuksissa ja palvelurakenteessa siirretty kotihoitoon ja akuuttihoitoon ja varsinkin pitkäaikainen laitoshoito on vähentynyt entuudestaan Mikkelin v ja eivät ole tehostetun palveluasumisen kustannusten osalta täysin vertailukelpoiset johtuen erilaisista aterioiden ja vuokrien käsittelystä vuosien välillä 50

50 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN YHTEENVETO 2 HUOMIOITA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ PALVELURAKENTEESTA Mikkelin hoito- ja hoivapalvelujen rakenne on vertailussa erittäin toimiva ja kustannuksiltaan edullinen. EHDOTUKSIA TAVOITTEIKSI Tavoitteena nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen Kotihoidossa on vielä mahdollisuus tehollisen työajan nostoon. Puumalassa pohdittava, onko tavallisen palveluasumisen määrä liian suuri. Esim. Hirvensalmella raskaan hoidon määrä on Puumalaa pienempi, vaikka kevyempiäkin palveluja on tarjolla vähemmän 51

51 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUNTAKOHTAINEN KUSTANNUSTARKASTELU Kuntavertail ussa korkeat kustannukset /75-v Kotihoidon panostukset korkeat Ympärivuoro -kautisen hoidon peittävyys Tehostetun palveluasumi sen hpvhinta Akuuttihoidon käyttö Akuuttihoidon hpvhinta Vanhusten sisätautien hpv:t Mikkeli Hirvensalmi Puumala Keskitasoa korkeampi Keskitasoa Keskitasoa matalampi 52

52 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN OSUUS IKÄIHMISISTÄ (YLI 65-VUOTIAISTA) Järvi-Pohjanmaa Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Hirvensalmi Kallio Kemi Iisalmi Puumala 2013 Raasepori Raisio Mikkeli 2013 Joensuu Mikkeli Puumala RAS Naantali Kontiolahti v v 85-0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 85 vuotta täyttäneiden suuri osuus on huomioitava tarkasteltaessa hoito- ja hoivapalveluja. Tässä tarkastellaan kustannuksia ja käyttöä 75 vuotta täyttäneitä kohden. 53

53 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Mikkeli 2013 Hirvensalmi Mikkeli Hirvensalmi 2013 Joensuu Naantali Kontiolahti Kemi Raisio Iisalmi Ylä-Savo Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Raasepori RAS Järvi-Pohjanmaa Puumala 2013 Puumala Kallio Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat Mikkelissä ja Hirvensalmella vertailussa edulliset ja Puumalassa kalliit. Mikkelin v ja eivät ole tehostetun palveluasumisen kustannusten osalta täysin vertailukelpoiset johtuen erilaisista aterioiden ja vuokrien käsittelystä vuosien välillä Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,4 % 54

54 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET PALVELUMUODOITTAIN Hirvensalmi Mikkeli Naantali Joensuu Kemi Raisio Iisalmi Kontiolahti Raasepori Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat Ylä-Savo Järvi-Pohjanmaa RAS Puumala Kallio Myös nettotarkastelussa Hirvensalmi ja Mikkeli ovat vertailun edullisimmat ja Puumala kallis. Kunta Hoito&hoiva %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,1 % Hirvensalmi ,9 % Puumala ,4 % 55

55 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN ASUKASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN %-JAKAUMA PALVELUMUODOITTAIN Raasepori Joensuu Raisio Kemi Kontiolahti RAS Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli 2013 Kallio Naantali Mikkeli Hirvensalmi 2013 Hirvensalmi Järvi-Pohjanmaa Puumala Puumala 2013 Kotihoito Omaishoidontuki Päiväkeskus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitospaikat Vanhusten akuuttihoitopaikat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palveluiden kustannusrakenne painottuu kevyempiin palveluihin ja laitoshoidon osuus kustannuksista on vertailussa matala 56

56 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT YLI 75-VUOTIAIDEN PEITTÄVYYDET PALVELUIDEN PIIRISSÄ (KOTIHOIDOSTA VAIN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO) Palvelujen ulkopuolella Pitkäaikaislaitospaikat Tehostettu palveluasuminen Omaishoidontuki Kotihoito 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 1% 6% 5% 35% 0% 6% 5% 31% 0% 5% 9% 25% 0% 13% 7% 15% 2% 5% 3% 1% 9% 3% 3% 0% 7% 8% 10% 8% 7% 8% 3% 0% 1% 0% 10% 4% 8% 8% 8% 5% 6% 6% 5% 5% 7% 3% 6% 5% 4% 19% 17% 15% 14% 14% 13% 17% 15% 14% 15% 17% 2% 2% 8% 8% 5% 3% 13% 13% Verrattain paljon yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä Verrattain vähän yli 75- vuotiaita palveluiden piirissä 57

57 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDON KUSTANNUKSET Kontiolahti Omaishoidon panostukset korkeat, mutta asiakasta kohden melko matalat Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko korkeat Kustannus / +75 vuotias asukas Hirvensalmi Raisio Raasepori Järvi-Pohjanmaa Kemi RAS Kallio Puumala Puumala 2013 Naantali Hirvensalmi 2013 Ylä-Savo Iisalmi Mikkeli Joensuu Omaishoidon panostukset kokonaisuutena sekä asiakasta kohden melko matalat Mikkeli: Omaishoidon panostukset matalat, mutta asiakasta kohden melko korkeat Mikkeli Kustannus / asiakas Kunta Omaishoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,8 % Hirvensalmi ,0 % Puumala ,6 % 58

58 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT OMAISHOIDONTUEN PEITTÄVYYS YLI 75-VUOTIAISTA ASUKKAISTA 15% Omaishoidontuen peittävyys yli 75-vuotiaista asukkaista 10% 5% 0% Sosiaali ja terveysministeriön suositus omaishoidontuen peittävyydestä: 6-7% Kuvan peittävyydet on laskettu koko vuoden asiakaskertymästä. Valtakunnallinen tavoite (STM 2013) 6-7% vuoteen 2017 mennessä. 59

59 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KUSTANNUS / 75V ASUKAS Kotihoito / 75v asukas Kotihoidon (sisältää tavallisen palveluasumisen) asukaskohtainen kustannus on Mikkelissä keskitasoa ja Puumalassa ja Hirvensalmella kallis Kunta Kotihoito %-osuus (raportin kuluista) Mikkeli ,7 % Hirvensalmi ,3 % Puumala ,3 % 61

60 Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT KOTIHOITO: KÄYNNIT JA TYÖTUNNIT Käynnit / asiakas Työtunnit / asiakas Käyntejä asiakasta kohden on Mikkelissä ja Hirvensalmella vähän. Asiakkaan luon suoritettujen työtuntien määrä on myös näissä kunnissa pieni, Puumalassa korkea 62

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Järvi-Pohjanmaa 2013 Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 22092014 Kommentoitu versio SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä

Kuntaturva-selvitys 22.3.2016. Kuntamaisema Oy Laura Käsmä Kuntaturva-selvitys 22.3.2016 Kuntamaisema Oy Laura Käsmä 1 Sisällysluettelo 1. Selvityksen tarkoitus ja sisältö 3 2. Keskeiset havainnot 4 3. Puolanka, Tohmajärvi ja Rääkkylä ennen ulkoistusta 8 4. Palveluiden

Lisätiedot

Maisema-raportti Kauniainen 2011

Maisema-raportti Kauniainen 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Kauniainen versio 26062012 Versio 2 - kommentoitu Kauniainen Kauniainen 2009 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio

Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus- ja tuloksellisuusselvitys Tiivistelmäosio Kuntamaisema Oy 29.5.2014 Sisällysluettelo Toimeksiannon tausta 3 Yleistä Loimaan sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Loppuraportti Liite 2 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote 2013 Versio 23062014. Kommentoitu Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutusote Versio 23062014 Kommentoitu Seutusote Seutusote 2012 Mikkeli Muut seutusoten kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 2012 Sotepalveluselvitys Ohjausryhmä 9.12.2013 Laura Käsmä Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportin ja Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien raportin keskeiset tulokset 1 2 2 1 4 1 1 4 5 1 1 6 1 0 4 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110

Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisemaraportti Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Kuhmalahti ja Juupajoki 2008 versio 310110 Tiedä Vertaa Ohjaa Vertailukuntien ikärakenne Soini 2008 Kuhmalahti 2008 Sonkajärvi Eno 2008

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Selvityshanke 11/2014-8/2015

Selvityshanke 11/2014-8/2015 Selvityshanke 11/2014-8/2015 Tavoitteena selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan soterakennelain

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

Jokilaakson sote-rakenneselvitys

Jokilaakson sote-rakenneselvitys Jokilaakson sote-rakenneselvitys Kuntamaisema Oy 21.4.2015 Sisällysluettelo 1. Toimeksiannon tausta 3 2. Selvityksen sisältö ja toteutus 4 3. TIIVISTELMÄ 5 Keskeiset tulokset 5 Ehdotukset tuotantorakenteiden

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET

REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET REGERINGENS LAGFÖRSLAG HALLITUKSEN LAKIESITYKSET 29.6.2016 SAMMANDRAG YHTEENVETO 04.08.2016 gho Maakuntien rahoituksen koelaskelmat STM 29.6.2016 Maakunta Asukasmäärä Soten ja Soten ja Maakuntien Maakuntien

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta

Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta Attendo Oy 8.6.2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle viite: Lausuntopyyntönne 7.6.2016, HE 97/2016 Attendon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 18.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (11) 5 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2013 HEL 2014-009072 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Aineisto päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ. Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra. MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE JUVAN JA JOROISTEN TIEDOILLA TÄYDENNETTYNÄ Loppuraportti 16.6.2008 ISBN 978-951-563-628-7 (URL:http://www.sitra.fi) Raportin tausta Helmikuussa 2008 julkistettiin Mikkelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Naantali 2015 Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Naantali Versio 13.6.2016 Kommentoitu versio Naantali Naantali 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa

Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Sosiaali- ja terveystoimen rakenneselvitys Keski-Uudenmaan K6-kunnissa Loppuraportti, liite 2 23.6.215 Sisältö 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Palvelukohtaiset kehittämistoimet ja säästöpotentiaali Liitteet

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (13) 289 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi Helsingin asukaskohtaiset

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot