Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (80)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma muutettu Tot Tot % Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot ,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut ,1 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,8 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,2 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate ,9 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ,9 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,9 % 2(80)

3 SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO (80) TULOSALUEITTAIN TP 2013 Tot TA muutettu Tot. Tot % Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot ,0 % -824 Toimintakulut ,0 % 326 Toimintakate ,5 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % 280 Toimintakulut ,6 % Toimintakate ,4 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,6 % 316 Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot ,6 % 660 Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,3 % Sosiaalipalvelut Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,6 % 268 Toimintakate ,7 % Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,3 % 92 Toimintakulut ,6 % -21 Toimintakate ,0 % 71 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 % -702 Toimintakulut ,1 % -347 Toimintakate ,4 % Tulosalueittainen vertailu ei sisällä tilaajien maksuosuuksia. Vuoden 2013 tietoihin on lisätty Outokummun tiedot, mutta tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2014 kanssa.

4 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö TULOSLASKELMA euroa Muutettu Tot Tot % Toimintatulot ,1 % Liikevaihto ,0 % Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tulot ,1 % Muut tuet ja avustukset ,8 % Toimintamenot ,1 % Materiaalit ja palvelut ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Palvelujen ostot ,0 % Henkilöstökulut ,4 % Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,5 % Muut liiketoiminnan menot ,0 % Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja -kulut Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä (80)

5 KAIKKI KUNNAT Muutettu Toteuma Tot % Toteuma - Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % Terveyspalvelut ,4 % Vastaanotto ,0 % Suun terveys ,1 % Aikuispsykososiaaliset ,9 % Kuntoutus ,2 % Erikoissairaanhoito ,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,7 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % Laitoshoito ,7 % Sosiaalipalvelut ,7 % Aikuissosiaalityö ,1 % Vammaispalvelut ,2 % Perhepalvelut ,1 % Taseyksikkö yhteensä ,4 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,4 % (80)

6 JOENSUU TP 2013 Muutettu Toteuma Tot % Toteuma - Hallinto- ja talouspalvelut % Terveyspalvelut % Vastaanotto % Suun terveys % Aikuispsykososiaaliset % Kuntoutus % Erikoissairaanhoito % Hoito- ja hoivapalvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Tehostettu palveluasuminen % Laitoshoito % Sosiaalipalvelut % Aikuissosiaalityö % Vammaispalvelut % Perhepalvelut % Taseyksikkö yhteensä % Ympäristöterveydenhuolto % Joensuu yhteensä % (80)

7 KONTIOLAHTI TP 2013 Toteuma Tot % Toteuma - muutettu Hallinto- ja talouspalvelut % Terveyspalvelut % Vastaanotto % Suun terveys % Aikuispsykososiaaliset % Kuntoutus % Erikoissairaanhoito % Hoito- ja hoivapalvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Tehostettu palveluasuminen % Laitoshoito % Sosiaalipalvelut % Aikuissosiaalityö % Vammaispalvelut % Perhepalvelut % Kontiolahti yhteensä % (80)

8 OUTOKUMPU TP 2013 muutettu Toteuma Tot % Toteuma TA Hallinto- ja talouspalvelut % Terveyspalvelut % Vastaanotto % Suun terveys % Aikuispsykososiaaliset % Kuntoutus % Erikoissairaanhoito % Hoito- ja hoivapalvelut % Kotona asumista tukevat palvelut % Tehostettu palveluasuminen % Laitoshoito % Sosiaalipalvelut % Aikuissosiaalityö % Vammaispalvelut % Perhepalvelut % Outokumpu yhteensä % (80)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 42 % 41 % -2 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 0 % 0 % 0 % 0 % Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 6,4 6,4 6,7 0,3 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Ulkokuntalaisten terveyspalvelujen käyttö on ollut 276 asiakasta suurempi kuin talousarviossa oli tavoitteena (1.450). Tästä johtuen kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin. Yhteistoiminta-alueen sisällä eri terveysasemille valinnanvapauden perusteella siirtyneitä henkilöitä oli (80)

10 Erikoissairaanhoitoon tehtiin yhteistoiminta-alueen terveysasemilta lähetteitä yhteensä kpl, eniten päivystykseen, sisätaudeille ja kirurgiaan. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä vuoteen 2013 verrattuna oli noussut potilaalla, 6 %. Yhteistoiminta-alueella lääkärivakanssien täyttöaste vaihteli välillä % ja Joensuussa lääkäriresurssi vaje oli suurin. Yhteistoiminta-alueella terveysneuvonnassa terveydenhoitajilla oli asiakkaita keskimäärin 418/th ja käyntejä 1.117/th. Terveysneuvonnassa terveydenhoitaja/perhetyöntekijä henkilömäärä oli yhteensä 67 ja laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Vastaanottopalvelut kaikkien kuntien osalta alitti talousarvion 0,75 milj. eurolla. Kontiolahden ja Joensuun säästövelvoitteet toteutuivat. 10(80)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 23 % 29 % 6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 71 % 69 % -2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 58 % 64 % 6 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kulunut vuosi 2014 oli Outokummun osalta ensimmäinen vuosi osana yhteistoiminta-aluetta. Suurin yksittäinen suoraan vastaanotto- ja ajanvaraustoimintaan vaikuttanut muutos kaikissa kunnissa, oli yhteiseen Medioral potilastietojärjestelmään siirtyminen heti vuoden 2014 alusta lähtien. Uuden ohjelman opettelu hidasti alkuun potilastyötä. Vuoden loppuun mennessä yhteisen tietojärjestelmän edutkin jo havaittiin. On ollut suuri apu vastaanotoilla siitä, että kaikki potilaan tiedot ovat luettavissa kaikissa toimipisteissä potilaan asuinkunnasta riippumatta. Tämä on korostunut varsinkin viikonloppupäivystyksessä. Vaikka suun terveydenhuollon palveluita annettiinkin yhteistoiminta-alueella, palveluja ei pystytty tarjoamaan kaikissa kunnissa tasapuolisesti. Outokummussa kiireettömään hoitoon pääsi jonottamatta, ajanvaraus voitiin tehdä suoraan potilaan ilmoittautuessa enimmillään kahden kuukauden päähän. Kontiolahdella kiireettömän hoidon jono pystyttiin hoitamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Joensuun osalta tätä palvelua ei pystytty toteuttamaan kaikkina aikoina lakisääteisten aikarajojenkaan sisällä. Erityisen merkille pantavaa on se, että Joensuussa kiireettömään hoitoon hakeutuvien määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Parhaimmillaan jonoon on ilmoittautunut yli 400 asiakasta kuukaudessa. Yksikään yhteistoiminta-alueen kunnista ei ylittänyt suun terveydenhuollon talousarviotaan. Yhteensä alitusta syntyi 0,3 milj. euroa. 11(80)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Johtava ylilääkäri TILAUS alkup. TP 2014 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (80)

13 Tuottajan viesti tilaajalle: Avohoidon kokonaistavoitteena oli asiakasta, 218 palveluasumisen asiakasta ja 82 päivätoiminnan asiakasta. Asetetut tavoitteet toteutuivat avohoidossa käyneiden- ja päivätoiminnan asiakkaiden osalta. Toteutuneita asiakkaita avohoidossa oli ja päivätoiminnassa 115. Avohoidon asiakasmäärien kasvu ei nostanut kuitenkaan kokonaiskustannuksia. Mielenterveyskeskuksen asiakastavoitteet toteutuivat avohoidon kaikissa yksiköissä. Palveluasumisen kokonaisasiakasmäärä laski 218 asiakkaasta 215, mutta kustannukset nousivat. Kustannusten nousuun vaikutti kaikissa kunnissa tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavat, mikä selittyy yksittäisten asiakkaiden palvelun tarpeen lisääntymisellä. Palveluasumisen tavoitteena oli palvelutarjonnan purkaminen, tarjoamalla asiakkaille ensisijaisesti kotiin vietäviä palveluita eli kotikuntoutusta. Kotikuntoutuksen avulla palveluasumisen asiakasmäärä on laskenut. Päihdehoidon kustannukset pysyivät tavoitteiden mukaisena. Aikuispsykososiaalinen kokonaisbudjetti alittui 0,32 miljoonalla eurolla. Alitus selittyy täyttämättömien vakanssien tuomista henkilöstömenojen säästöistä ja terapeuttisen työtoiminnan kustannusten vähenemisestä. Terapeuttiseen työtoimintaan ohjautuvuuteen otettiin käyttöön sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän kriteeristö. Outokummun alueelta terapeuttinen työtoiminta toteutettiin kokonaisuudessaan omana toimintana Vaksikammarin tarjoamana palveluna. Kotiin tarjottavista palveluista huolimatta, asumispalveluiden kustannukset nousivat kaikissa kunnissa. Kustannusten nousuun vaikutti kaikissa kunnissa tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavat asiakkaat, mikä selittyy yksittäisten asiakkaiden palvelun tarpeen lisääntymisellä. 13(80)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat Kuntoutus / terapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kuntoutus: Terapia- ja kuntoutusasiakkaiden määrä on ylittynyt hieman (+112). Terapiasta on kertynyt tuloja ennakoitua enemmän. Kustannukset alittuivat. Kuntoutusasiakkaita on ollut ennakoitua enemmän (+1592), mutta kustannukset alittuvat. Kuntoutuspalveluissa oma toiminta pysyi hyvin tavoitteissaan asiakasmäärien ja kustannusten suhteen, mutta ostopalveluissa tuli ylityksiä. Ylityksiä kompensoitiin säästyneillä palkkakustannuksilla. 14(80)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion. Sekä Joensuussa että Kontiolahdessa yhteispäivystyksen käyttökustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta. Joensuun jonopäiväkustannukset alittuivat johtuen tehostuneesta hoitoketjusta syyskauden aikana. Outokummussa koko erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat. 15(80)

16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2,90 2,96 0,06 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,5% 2,9%,4% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,23 2,23 2,15-0,08 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 14,9%,1% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3,30 3,38 0,09 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 8,3% 7,9% -,3% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3,62 3,63 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,4% 3,2% -,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 1,5%,1% Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 0 % 16(80)

17 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa talousarvion tilaukset alittuivat toimintakulujen osalta kaikissa kunnissa. Joensuulle ja Kontiolahdelle asetettiin erilliset säästötavoitteet, jotka saavutettiin. Joensuussa säästötavoitteet olivat noin henkilöstösäästöjen osalta ja muiden säästöjen osalta. Kontiolahdelle asetetut säästötavoitteet olivat Koko yhteistoiminta-alueella keskityttiin hoitoketjujen sujuvoittamiseen sekä kustannusten hillitsemiseen. Kaikkien kuntien toiminnassa saavutettiin asetetut tavoitteet. Kotihoidolle asetettu välitön asiakastyön tavoite jäi hieman alle, mutta välitön asiakastyö lisääntyi hyvin verrattuna edelliseen vuoteen.yhteistoiminta-alueeseen liittyi Outokumpu, joka vaati lisätyöpanosta hallinto- ja toimistohenkilöstöltä, koska lisähenkilöstöä ei saatu. Lisätyötä aiheutti myös Sote-uudistukseen valmistautuminen, joka toisaalta on jo antanut uutta näkemyksellisyyttä toiminnan kehittämiseen. 17(80)

18 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön kustannukset jäävät kokonaisuudessaan talousarviosta johtuen Outokummun aikuissosiaalityön kustannusten alittumisesta. Aikuissosiaalityön asiakasmäärät ylittyivät arviosta. Toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä on päällekkäisyyttä johtuen siitä, että yhden sotu:n periaate ei toimi ProConsona- ja TYP- ohjelmassa. Toimeentulotuen asiakasmäärät alittuivat samoin kuin tuotot ja kulut. Kulujen alittuminen johtuu toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä tarpeesta varsinkin Outokummun alueella ja osittain Joensuussa, mutta myös sosiaalisen asumisen kirjaamisessa tehdyistä muutoksista Joensuussa. Perustoimeentulotuen valtionosuus on puolet myönnetystä perustoimeentulotuesta, joten myös tuotot ovat pienemmät. Tilanne oli näkyvillä jo kesällä 2014 osavuosiraportin yhteydessä, mutta sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämiä muutoksia ei hyväksytty tilaajajaostossa. 18(80)

19 Toimeentulotuen 7-arkipäivän lakisääteisessä käsittelyajassa pysyttiin, lukuun ottamatta kesäajan ruuhkahuippua. Toimeentulotuen tilastoissa ei suoraan näy työttömyyden kasvu, myös alle 25-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkaiden määrä on ollut vähemmän kuin v lukuun ottamatta Outokumpua. Pitkäaikaistyöttömyys näkyy pitkittyneissä asiakkuuksissa ja toimeentulotuen määrässä asiakasperhettä kohti. Keskimääräinen maksettu toimeentulotuen määrä/asiakasperhe on alentunut vuodesta Em. on vaikuttanut mm. Kela:n muuttunut lainsäädäntö puolison tulojen huomiotta jättämisestä työmarkkinatukea myönnettäessä ja asumistukilain muutokset sekä mahdollisuus ansaita 300 /kk menettämättä työttömyysturvaa tai asumistukea. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvanut. Kuntouttavan työtoiminnan prosesseja on kehitetty mm. Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa TYPKE -hankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa varsinkin Joensuussa. Sosiaalisen asumisen kustannuksissa näkyy myös niiden kirjaamisessa tapahtunut muutos vuonna 2014, mutta suurin syy kustannusten kasvuun on siinä tapahtunut tarpeen merkittävä kasvaminen. 19(80)

20 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO (80)

21 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Sote-yhteistoiminta alueen kunnista ainoastaan Outokummun talousarvio hivenen alittui. Outokummussa ja Kontiolahdessa vammaispalvelujen asiakasmäärät vähenivät, Joensuussa asiakasmäärä kasvoi yhteensä 209:lla uudella asiakkaalla, mikä osittain johtui muuttoliikkeestä. Joensuussa ja Kontiolahdessa vaikeavammaisten palvelujen osalta tapahtui suurimmat menoylitykset henkilökohtaisen avun kustannuksissa ja palveluasumisessa. Em. vaikeavammaisten palvelut ovat vammaispalvelulain mukaisia subjektiivisia oikeuksia. Henkilökohtaisen avun ostopalvelu kilpailutettiin vuonna 2013, minkä seurauksena ostopalvelun hinta kasvoi. Myös henkilökohtaisen avun palvelutarve kasvoi uusien asiakkaiden ja/avun tarpeen lisääntyessä. Vammaispalveluissa on niin Kontiolahdella kuin Joensuussa erittäin hoidollisia asiakkaita, joiden palveluasumista järjestetään joko kotiin tai ostetaan ostopalveluna. Palveluasuminen ostopalveluna ei aina riitä kattamaan asiakkaan hoidon tarvetta, vaan ostopalvelun lisäksi tarvitaan henkilökohtaista apua päivittäin (vaikeavammaisille henkilöille). Sote-yhteistoiminta-alueella ei ole tarjolla omaa palvelutuotantoa vaikeavammaisten palveluasumisessa. Kehitysvammahuollossa positiivista on se, ettei yhtään outokumpulaista ole pysyvässä laitosasumisessa, Kontiolahden ja Joensuun osalta kehitysvammaisten laitosasuminen väheni vuonna 2014 (vrt. v noin 30%). Joensuun kehitysvammaisten laitosasumista purettiin aikavälillä 04/ /2014 uuden asumispalveluyksikön (ostopalvelu) valmistumisen myötä. Uusia pitkäaikaisia laitossijoituksia ei tehty vuonna Asiakkaiden muutot pysyvästä laitosasumisesta tapahtuivat hitaasti, joten toivottuja säästöjä ei saavutettu vielä vuonna 2014 Joensuun kaupungin vammaispalveluissa. Kehitysvammaisten asukkaiden muutos laitosasumisesta palveluasumiseen näkyy palveluasumisen kulujen kasvamisena edellisestä vuodesta. Omaa toimintaa on kehitetty laatimalla työ- ja päivätoiminnan selvitys, jossa on tehty suunnitelmaa myös tuleville vuosille työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi. Lisäksi omana toimintana aloitettiin Nupa, nuorten päivätoiminta Lehmon koulun yhteydessä elokuussa Palveluselin kautta on järjestetty kehitysvammahuollon tilapäistä tai pysyvää asumispalvelua uusien asiakkaiden osalta kaikissa sote-alueen kunnissa. Vammaispalvelujen kustannukset koostuvat suurilta osin vaikeavammaisille henkilöille myönnettävistä subjektiivisten oikeuksiin perustuvista palveluista. 21(80)

22 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 0 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 7 % 9 % 2 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (80)

23 Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalvelujen talousarvio jää kokonaisuudessaan alle talousarvion. Tulot ylittyvät arvioidusta (hoitopäivämaksut sekä kotikuntakorvaukset palvelujen myynnistä ulkokuntalaisille). Asiakasmäärät ovat kasvaneet varsinkin lastensuojelun avohuollossa, perheneuvolassa, nuorisoasemalla ja lastenvalvojilla. Kasvu on ollut huomattava lastensuojelun avohuollossa ja myös avohuollon sijoitusten määrä on kasvanut, mikä näkyy kustannuksissa nousuna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kuitenkin laskenut vuoden takaisesta ja tämä laskee sijaishuollon kustannuksia. Lastensuojelun sosiaalityö yhteistoiminta-alueella jää alle talousarvion, mutta kulut ylittyvät Kontiolahdessa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja myös epäpäteviä sijaisia on ollut, kun valmistuneita kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ei ole ollut rekrytoitavissa. Lastensuojelun tarpeen selvitykset pystyttiin tästä huolimatta melko hyvin tekemään kolmen (3) kuukauden määräajassa. Henkilöstön vaihtuvuus kuormittaa työyhteisöjä. Ehkäisevään työhön tulisi pystyä panostamaan entistä enemmän, että sijoitusten määrä saataisiin pysymään kohtuullisina. Tätä edistäisi osaltaan myös oikean koulutustason omaava pysyvä henkilöstö. Ennaltaehkäisevää kotipalvelua on annettu lastensuojelun kotipalvelusta varsinkin Kontiolahdessa ja Outokummussa, vaikka erikseen siihen ei näy budjetoituna resurssia. Ennakoitavuuden mahdollisuus varsinaisessa lastensuojelutyössä on pienentynyt, kun kiireellisten sijoitusten määrä on ollut kasvussa. Jälkihuollon tarvitsijoita on ollut myös aiempaa enemmän. Jälkihuolto on maksanut arvioitua enemmän, kun jälkihuoltona on pitänyt antaa myös laitoshoitoa. Perheneuvolan asiakasmäärän kasvu selittyy tilastoinnin tarkentamisella. Aiemmin esimerkiksi hoidollisia puhelinkeskusteluja ei ole kirjattu suoritteisiin, vaikka ne voivat ajallisesti viedä yhtä pitkään kuin asiakastapaaminen. Neuvonta- ja ohjaustyyppisiä puheluita ei tilastoida, vain perheen tilanteeseen syvemmälle menevät puhelut. Nuorisoaseman talousarvion ylitys tulee lähinnä terapiapalvelujen ostopalveluista: osavuosiraportin yhteydessä esitettiin määrärahasiirtoa, mutta sitä ei tilaajan puolelta tehty. Nuorisoaseman asiakasmäärien kasvu ei selity myöskään Outokummun mukaantulolla yhteistoiminta-alueelle, koska outokumpulaisten asiakkaiden määrä on ollut vähäinen. Perhepalveluiden vuoden 2015 talousarviossa on huomattava, että sosiaalihuoltolain uudistukseen ei kuntien tilauksissa ole muutoin varausta kuin Joensuussa kaksi määräaikaista sosiaaliohjaajaa lastensuojeluun, kun resurssia siirretään lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. 23(80)

24 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinto- ja talouspalvelujen nettobudjetti ylittyi talousarviosta, koska yhteistoiminta-alueen laajenemisen myötä hallinto- ja talouspalveluihin kirjattiin sekä Joensuun että Kontiolahden osalta vuotta 2013 koskevat menot, jotka eivät ehtineet mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tällä toimenpiteellä haluttiin turvata yhteistoiminta-alueen tasavertainen kustannustenjako vuonna 2014, koska Outokummun menot v menivät Outokummun tilaajalle. Tulosalueen nettomenojen ylitys johtuu käytännössä Joensuun perustoimeentulotuen valtionosuuden takaisinperinnästä v. 2013, mikä on kirjattu tulojen vähennykseksi. 24(80)

25 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: Tilinpäätös 2013 alkup. TP 2014 TILAUS Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Terveysasemilla asiakasmäärä jää alle tavoitteen johtuen lääkäriresurssi vajeesta. Lääkärivakanssien täyttöaste vuoden lopussa oli 79 %. Enossa lääkäritilanne on ollut tiukka, joten Uimaharjun lääkärin vastaanotto on pidetty kiinni vuoden loppuun asti. Yksi lääkäri on saatu tekemään Uimaharjuun yhden työpäivän viikossa vuoden 2015 ajalle. Rantakylästä ja Siilaiselta on lääkäriapua annettu Enoon. Myös Siilaisen terveysasemalla kesän jälkeen ovat lääkäriresurssit olleet liian vähäiset kysyntään nähden. Terveysasemilla on kiireettömistä lääkärinajoista ollut puutetta. Valinnanvapauden perusteella yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta siirtyi Joensuun alueen terveyspalveluihin 121 henkilöä, eniten Siilaisen terveysasemalle. Siilaisen terveysasemalla aloitettiin joulukuussa kahdesti viikossa lääkäreiden iltavastaanottotoiminta. lltavastaanotolla hoidettiin 48 asiakasta.helmikuun 2015 alkuun mennessä oli hoidettu 120 asiakasta. Tiukka lääkäriresurssi on heijastunut laboratoriotutkimusmäärään. Puhelinpalvelussa on aamuisin ollut ruuhkaa ja ajoittain puheluissa on ollut teknisiä häiriöitä. Marraskuun lopulla otettiin uusi puhelinjärjestelmä käyttöön, jolloin runsaan viikon aikana puhelut eivät toimineet normaalisti. Tästä syystä PTTK:n ja Elisan kanssa on pidetty yhteistyökokouksia ja sovittu kehittämistoimenpiteistä tekniikan osalta sekä alkuvuodesta 2015 suunniteltu useita erilaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka toteutuvat maaliskuusta 2015 alkaen. 25(80)

26 Joensuun terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä kpl ja erikoispoliklinikalta 243 kpl, yhteensä kpl. Kuntasetin mukaan vuonna 2014 ajanvarauslähetteitä erikoissairaanhoitoon oli kpl, päivystyslähetteitä kpl, päivystykseen ilman lähetettä tulleet kpl, yhteensä , joten lähetteiden määrästäkin suuri osa tulee muualta kuin terveyskeskuksesta. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä oli lisääntynyt potilaalla, 7 %. Lääkäriresurssivajeesta johtuen käyntimaksutulot ovat jääneet alle talousarvion. Avohoidossa kotikunta- ja täyskustannusvakuutuskorvauksia on kertynyt hyvin. Terveysasemat ovat pysyneet talousarviossa ja kulujen alitusta on tullut m m. säästyneistä lääkäripalkkakustannuksista sekä mm. lääke- ja laboratorio- ja röntgenkustannuksista. Avohoidossa nettokustannusten ylittyminen johtui hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannuksista. Avohoitopainotteisuus lisää asiakkaiden hoitotarvikeilmaisjakelun hankintatarvetta. Vuoden 2015 määräraha hoitotarvikeilmaisjakelussa on n pienempi kuin tp Uhkana on, ettei määräraha riitä, koska kotona asuvia monisairaita hoidetaan edelleen avohoitopainotteisesti, mikä on kokonaiskustannusten hallinnan ja yksilön kannalta huomattavan järkevää. Niinivaaran terveysaseman siirtymistä kaupungille valmisteltiin loppuvuonna, mikä on lisännyt kustannuksia mm. instrumentti- ja tutkimuslaitteiston sekä lääke- ja hoitotarvikekustannusten osalta. Avoterveydenhuollon ostokustannuksiin vaikuttavat merkittävästi asukkaiden valinnanvapaus ja kiireellinen hoito sekä maksusitoumukset, joihin määrärahavarausta on vaikea arvioida. Maksusitoumuksella tehtävien mammografioiden määrä on ollut nousussa, v.2014 maksusitoumuksia oli 140 kpl. Kokonaisuutena vastaanottopalvelut alittivat talousarvion eurolla (98 %), koska ulkokuntien korvauksia kertyi huomattavasti yli arvioidun. Ulkokuntalaisia kävi 276 enemmän kuin oli tavoittee na (1450). Vastaanottopalvelujen säästövelvoite euroa toteutui. Avohoidon vuoden 2014 tilinpäätöksen nettomenot ovat 0,6 milj. euroa pienemmät kuin vuonna Tilanne vuosien välillä ei ole täysin vertailukelpoinen, sillä yhteispäivystykseen siirrytiin 4/2013 ja vuoden 2013 toteumassa on mukana 3 kuukauden kustannukset omasta päivystyksestä. Nettomenoihin tämä vaikuttaa 0,55 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioon kustannuspainetta tuo yhden lääkärin määrärahan vähennys sekä hoitotarvikeilmaisjakelu ja avoterveydenhuollon ostot, jotka ovat reilu euroa pienemmät kuin v toteuma. Terveysneuvonnassa asiakastavoite jäi alle tavoitteen 747 asiakkaalla. Ulkokuntalaisten neuvolakäyttö vähentyi tavoitteesta (320) 218 asiakkaalla, toteuma 102 ulkokuntalaista asiakasta. Laajoissa terveystarkastuksissa vanhempien hoidon tarvetta on myös vaikea arvioida etukäteen. Kouluterveydenhuollossa HPV rokotukset luokan oppilaille työllistivät terveydenhoitajia. Sähköistä hyvinvointikarttaa pilotoitiin yhdessä peruskoulussa 8. luokan oppilailla. Kokeilusta saatiin positiivista kokemusta, koska terveydenhoitajat ja lääkärit pystyivät työsuunnittelussa paremmin huomioimaan oppilaiden huolen aiheita, joihin keskittyä tarkastuksissa. Tästä syystä nuorten hyvinvointikartan käyttö laajennetaan kaikille peruskoulun 8. luokkalaisille vuoden 2015 aikana. Neuvolan hyvinvointikartan kehittäminen käynnistyi vuoden lopulla 4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen liitettynä. Asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset eivät kouluvuoden aikana tule toteutumaan lukioissa ja ammattioppilaitoksissa sekä peruskouluissa 1. luokalla, koska lääkäriresurssi on riittämätöntä. Terveydenhoitajien tarkastukset toteutuvat.terveydenhoitajilla oli asiakkaita keskimäärin 429/th ja käyntejä 1.144/th. Puhelintunnit ovat edelleen voimassa. Terveydenhoitajamäärä oli yhteensä 49,75. Laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrä on kasvanut 544 asiakkaalla, joten palvelutarve on noussut. Yhden terveydenhoitajan lisäys neuvolaan toteutui vuonna Terveysneuvonnassa v määrärahan ylitys johtui ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mammografia seulontojen ostopalvelukustannuksista. Terveysneuvonnan vuoden 2015 talousarvio on euroa isompi kuin vuoden 2014 toteuma, joten määrärahalla voidaan kattaa ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ostopalvelukustannuksia. 26(80)

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/ /2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 4 26.02.2015 Vuoden 2014 tilausten toteutuminen 5243/02.02.02/2015 SOTETIJ 4 Vuoden 2014 tilausten toteutumatiedot ovat valmistuneet. Seuraavassa on esitelty

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot