Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:"

Transkriptio

1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,59 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,63 % Kulut ,68 % ,63 % Netto ,37 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 51 Palveluasumisen hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 49 Päivätoiminnan hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,68 % Tuotot yhteensä ,63 % Netto ,37 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,22 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,41 % Kulut ,69 % ,04 % Netto ,26 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,26 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,63 % Kulut ,63 % Netto ,63 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,39 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,37 % Kustannukset yhteensä ,88 % Tuotot yhteensä ,04 % Netto ,29 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,82 % /asukas /asukas ,82 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,18 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,96 % Kulut ,82 % Toimintakulut ,81 % Poistot ,01 % ,18 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,27 %

2 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut/ Oma avotoiminta: Mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet (käyntien määrä enemmän, asiakasmäärä vain vähän) verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kotitiimissä asiaikkaiden määrä on ollut n. 10 % suurempi ja käyntien määrä n. 20 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Uusien asiakkaiden määrät ovat olleet molemmissa tiimeissä lähes tarkalleen samat kuin viime vuoden 1. vuosineljänneksellä. Päihdehoito/ Avohoito: Päihdetiimissä ovat käyntien ja asiakkaiden määrät lähes ennallaan (lisääntyneet muutaman prosentin) verrattuna viime vuoden 1. vuosineljännekseen. Uusia asiakkaita on päihdetiimiin tullut saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Akseli-kunnista tulevien osuus asiakkaista näyttää olevan edelleen lisääntymään pain. Korvaushoitotiimissä asiakkaiden ja käyntien määrät ovat likimain viime vuotta vastaavalla tasolla. Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen (= Turun A- klinikka ja Turun Nuorisoasema) suoritteet poikkeavat jonkin verran A-klinikksäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditusta vuosisuunnitelmasta, sillä Nuorisoaseman käyttö on ollut ainakin nyt alkuvuodesta ennakoitua suurempaa. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut vuoden 2016 ensimmäisenä vuosineljänneksenä asiakkaita n. 10 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. hoitopäiviä on kertynyt vain hieman vähemmän kuin viime vuonna. Varsinaisessa päihdekuntoutuksessa kävijät eivät ole vähentyneet, vaan asiakasmäärän väheneminen on tapahtunut lyhytkestoisessa katkaisuhoidossa. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

3 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet ,06 % / asiakasperhe /perhe ,36 % Kulut ,35 % ,93 % Netto ,00 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) ,03 % Asiakasperheet ,50 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 23 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,27 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,03 % Kulut ,41 % ,10 % Netto ,03 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat ,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,39 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,90 % Kulut ,50 % ,25 % Netto ,67 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet ,21 % / asiakasperhe /perhe ,23 % Kulut ,94 % / asiakasperhe netto /perhe ,07 % ,48 % Netto ,79 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut ,18 % ,74 % Netto ,37 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,37 % Kulut ,18 % Toimintakulut ,18 % Poistot ,74 % Netto ,37 % Netto ilman ulkokuntia ,37 %

4 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut ,65 % Netto ,65 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut ,96 % Netto ,96 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,01 % Netto ,01 % Kulut ,01 % Toimintakulut ,01 % Poistot Netto ,01 % Netto ilman ulkokuntia ,01 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Tänä vuonna erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi niin sairaanhoitopiirissä kuin Raisiossakin. Näin ollen ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut budjetin mukaan. Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole tasainen kuukausittain. Tammi-helmikuussa käyttö alitti tasaerälaskutuksen. Maaliskuussa on toiminta vilkkaimmillaan ja Raision osalta käyttö ylittää 4,8% tasaerälaskutuksen kuten vuosi sitten. Ruskon osalta ylitys on peräti 12,2 % tasaerälaskutukseen nähden. Suurimmat muutokset Raision osalta ovat TYKS osalta neonatologia eli vastasyntyneiden hoito. Nousua viime vuoteen on myös sisätautien hematologiassa ja neurokirurgiassa vuodeosastohoidossa. Psykiatrian vuodeosasto oli myös noussut myös Raisiossa ja Ruskolla. Vielä ei voi tehdä ennustetta koko vuoden käytöstä. Viime vuonna saman suuruinen ylitys maaliskuussa Raision osalta tasaantui loppuvuonna.

5 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,77 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,60 % Projektien tuotot yhteensä ,44 % Projektien netto yhteensä ,23 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,41 % Hallinto tuotot yhteensä ,90 % Hallinto netto ,03 % Kulut ,41 % Toimintakulut ,41 % Poistot ,90 % Netto ,03 % Netto ilman ulkokuntia ,83 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Hankkeiden toimintatuotot ovat reilusti laskennallisen alapuolella, koska ensimmäiset maksatukset hankkeisiin tehdään alkukesästä.

6 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat ,97 % / asiakas /asiakas ,50 % Kulut ,17 % ,20 % Netto ,38 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,92 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,2 + 73,97 % / asiakas /asiakas ,72 % Kulut ,22 % ,03 % Netto ,48 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) ,94 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat ,56 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 11,5 + 90,06 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,66 % Kulut ,06 % ,70 % Netto ,64 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät ,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,29 % Kulut ,43 % ,25 % Netto ,13 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät ,97 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 86,01 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,66 % Kulut ,65 % ,41 % Netto ,70 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,83 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,3 + 89,84 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,96 % Kulut ,60 % ,61 % Netto ,73 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät ,21 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,06 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,73 % Kulut ,56 % ,52 % Netto ,42 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,56 % ,51 % Netto ,72 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,72 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,56 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,03 % Kulut ,56 % Toimintakulut ,56 % Poistot ,14 % ,51 % Netto ,72 % Netto ilman ulkokuntia ,76 %

7 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennuste on 2,24 prosenttia (1,9 miljoonaa ) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella. Raision osalta ennuste on 1,93 % (1,4 miljoonaa) alle talousarvioin ja Ruskolla 4,04 % ( ). Tuottoja ennakoidaan kertyvän 2,51 % ( ) suunniteltua enemmän yhteistoiminta-alueella. Huomioitavaa on, että kesäkuussa tulevat maksuun kesälomakorvaukset, joilla on suuri kustannusvaikutus hoito- ja hoivapalveluissa.

8 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat ,30 % / asiakas /asiakas ,92 % jonotusaika kk kk Kulut ,41 % ,18 % Netto ,81 % Fysioterapia Asiakkaat ,54 % Käynnit / asiakas /asiakas ,53 % / käynti /käynti -59 Kulut ,29 % ,90 % Netto ,67 % Kehitysneuvola Asiakkaat ,61 % / asiakas /asiakas ,96 % Kulut ,46 % Netto ,66 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat ,97 % / asiakas /asiakas ,56 % Kulut ,32 % Netto ,32 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) ,82 % / asiakas /asiakas ,86 % Kulut ,29 % Netto ,29 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) ,63 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,55 % Tuotot yhteensä ,48 % Netto ,33 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,55 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,48 % Netto ilman valtion määrärahaa ,33 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,33 % Kulut ,55 % Toimintakulut ,55 % Poistot ,48 % Netto ,33 % Netto ilman ulkokuntia ,26 % Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuspalveluissa osa palveluista tuotetaan ostopalveluosoituksilla ja palveluseteleillä, jolloin kustannusten toteuma ei anna todellista kuvaa. Palvelut on myönnetty ja laskut tulevat myöhemmin. Suoritteita vertailtaessa asiakasmäärissä on pientä laskua verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan kaikissa palveluissa. Kuntoutuspalveluissa on menossa rakennukseen liittyvää huoltoa, jolloin yksi huone vuorollaan on poissa käytöstä ja näin rajoittaa toimintaa. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa diabeetikkojen jalkojenhoidossa ja veteraanipalveluissa siirrytiin 1.3. palveluseteleihin, jolloin alkuvuonna ei tehty ostopalveluseteleitä normaaliin tapaan. Palveluseteleitä on myönnetty 77 diabeetikolle (251 ) ja 37 veteraanille (331 ). Palvelusetelin tuottajia on yhteensä 27 eri palveluissa. Palvelun tuottajia on kaikissa muissa palveluissa mutta ei päivätoiminnassa. Kuntoutuspalveluissa toteutettiin henkilöstömuutoksia. Haettiin lasten toimintaterapeuttia uuteen toimeen, jolloin maaliskuun lopussa jonossa oli 30 lasta. Toimintaterapian jonossa oli lisäksi 10 aikuista apuvälinearviointiin ja terapiaan. Psykologille haettiin sijaista ja jonossa oli 14 lasta. Puheterapiassa ensikäyntijonossa 9 lasta ja terapiajonossa 5 lasta.

9 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat ,70 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,35 % ,07 % Netto ,68 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas ,28 % / asiakas /asiakas ,79 % Kulut ,37 % ,12 % Netto ,38 % Avohuolto Avohuolto, asiakas ,50 % / asiakas /asiakas ,59 % Kulut ,31 % Netto ,84 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,33 % Hoitopäiviä ,31 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,33 % % 0-17v ikäryhmästä % ,33 % / asiakas /asiakas ,74 % Kulut ,12 % ,32 % Netto ,11 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat ,00 % / asiakas /asiakas ,79 % Kulut ,79 % ,24 % Netto ,91 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat ,96 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,96 % / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,30 % ,40 % Netto ,67 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas ,30 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,83 % / sopimus /sopimus ,94 % / asiakas /asiakas ,07 % Kulut ,90 % Netto ,90 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,01 % ,52 % Netto ,35 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,35 % Kulut ,01 % Toimintakulut ,02 % Poistot ,37 % ,52 % Netto ,35 % Netto ilman ulkokuntia ,24 % Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Perhepalvelujen tulosalueen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman tulos on 1,8 %-yksikköä alle talousarviotason koko yhteistoiminta-alueella. Ainut lievä ylitys on lastensuojelun avohuollon suurtuotteessa, jossa kustannuskehitys kuitenkin on saatu viime vuosien vastaavasta tasosta jo taittumaan. Myös suurimmassa suurtuotteessa eli kodin ulkopuolelle sijoitettujen palveluissa kustannukset ovat pysyneet talousarviouralla. Toteuman tulos kertoo tulosalueen strategian mukaisen uudistamisen onnistumisesta: oman kotiin vietävän perhetyön ja kotipalvelun tehostamisella on saavutettu avohuollon kulukasvun taittumista ja lastensuojelussa on kyetty estämään kodin ulkopuolelle sijoittamisia.

10 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) ,26 % Asiakkaat ,98 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,50 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,29 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,62 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,56 % ,47 % Netto / asiakas /asiakas ,25 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,39 % Netto / asukas /asukas ,92 % Netto ,92 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,92 % Kulut ,56 % Toimintakulut ,56 % Poistot ,65 % ,47 % Netto ,92 % Netto ilman ulkokuntia ,39 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyntien määrä on toteutunut yli suunnitellun. Kulut ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Tuotot ovat kasvaneet asiakasmaksujen nousun takia ja nettokulut alittavat budjetoidun. Potilaat on pystytty hoitamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.

11 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä ,91 % Suoritteet yhteensä ,53 % / asiakas /asiakas ,94 % / suorite /suorite ,01 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset ,29 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset ,16 % / sopimus /sopimus ,47 % Kustannukset Yhteensä ,67 % Tuotot Yhteensä ,45 % Nettokustannukset Yhteensä ,49 % Kulut ,66 % Toimintakulut ,73 % Poistot ,66 % ,45 % Netto ,49 % Netto ilman ulkokuntia ,49 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Alkuvuosi on mennyt suunnitellusti. Työterveyslääkärien opintovapaat on sijaistettu osittain ostolääkärillä. Sopimusten ja asiakkaiden määrä on ennallaan. Naantalin toimipiste muutti uuteen toimitilaan, tilat otettiin käyttöön 4.4. Kolmen ensimmäisen kuukauden laskutetut tulot ovat ja tulot ylittävät näin menot. Kirjanpitoon on kirjautunut tässä vaiheessa vasta kahden kuukauden tulot.

12 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) ,17 % / asiakas /asiakas ,64 % Kulut ,88 % Netto ,88 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) ,41 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,77 % Netto ,75 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät ,99 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,55 % Kulut ,16 % Netto ,16 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,75 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,05 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat ,14 % / asiakas /asiakas ,00 % Kulut ,26 % Netto ,26 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) ,45 % / asiakas /asiakas ,18 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,39 % ,46 % Netto ,26 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,02 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,49 % ,15 % Netto ,03 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ,83 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,81 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,91 % Netto ,91 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,03 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,73 % Kehitysvammahuollon tuotot ,67 % Kehitysvammahuollon netto ,69 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,23 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,59 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,90 % Kulut ,23 % Toimintakulut ,25 % Poistot ,38 % ,59 % Netto ,90 % Netto ilman ulkokuntia ,90 %

13 Tuottajan viesti tilaajalle, vammaisten palvelut / Hannele Leppänen: Vuoden 2016 alusta vammaispalvelussa merkittävä muutos on, että mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta sekä mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta omana toimintana on siirretty voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain myötä aikuissosiaalityön budjettiin. Samalla on otettu käyttöön uusia palveluja kuten sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävä kotipalvelu ja asunnonmuutostyöt. Budjettimuutokset eivät ole vaikuttaneet työnjakoon vaan vammaispalvelun vastuualueeseen kuuluvat edelleen pääsääntöisesti suurin osa edellä kuvatuista palveluista. Vammaispalvelu on suunnannut entistä tietoisemmin sosiaalihuoltolain palveluihin asiakkaita, joilla on selvä palveluntarve, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Parhaiten tässä on onnistuttu kuljetuspalvelujen ja asunnonmuutostöiden osalta. Näiden palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona-asumista asumispalvelujen tai laitoshoidon sijaan. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tilataulukoiden mukaan vaikeavammaisten asumispalvelujen toteuma näyttää suurehkolta vuoden 2015 tilinpäätökseen ja vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tätä ei selitä asiakasmäärän nousu vammaispalvelussa tehtyjen päätösten perusteella, sillä uusia asiakkaita ei ole tullut em palvelun piiriin. Osaltaan tätä saattaa selittää se, että tilastoinnin korjaus uusien vuoden 2016 alusta voimaanastuneiden kustannuspaikkojen ja eri asiakasryhmien välillä on vielä kesken. Vaikeavammaisille tarkoitettu henkilökohtainen apu on edelleen hakemusten perusteella suuren kysynnän kohteena eri asiakasryhmissä. Henkilökohtaisen avun tulisi olla toissijainen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin nähden. Lisäksi subjektiivinen oikeus tähän palveluun tulisi syntyä ainoastaan vaikeavammaisille asiakkaille, joiden toimintakyky on kaikkien vaikeimmin alentunut, mutta jotka eivät ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Palvelujärjestelmän ja palveluohjauksen tarkentamisella olisi suuri merkitys hakemusten ja samalla säästöjen määrän kohdentumisessa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kustannuksia ovat edelleen lisänneet uudet asiakkaat (Raisioon muuttaneet, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset) sekä vanhojen asiakkaiden lisääntyneet tarpeet. Reaalisesti kaikkein suurin yksittäinen kustannuspaineen nousu vammaispalveluissa johtuu henkilökohtaisen avun tarpeesta. Muilta osin vammaispalvelujen kustannustilanne on kohtuullinen. Tuottajan viesti tilaajalle, kehitysvammahuolto / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ennuste on 3,31 prosenttia ( ) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella. Raision osalta ennuste on 3,27 % ( ) alle talousarvioin ja Ruskolla 3,51 % ( ).

14 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,59 % Asiakkaat (SOTU) ,91 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,66 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,85 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,91 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,92 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 28, ,67 % Kulut ,66 % ,54 % Netto ,95 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat ,69 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,99 % / asiakas /asiakas ,51 % Kulut ,99 % ,41 % Netto ,54 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset ,56 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-6,4 + 83,48 % Kulut ,33 % Netto ,98 % Röntgen Röntgentutkimukset ,68 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-78,9 + 89,71 % Kulut ,14 % Netto ,13 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset ,50 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-25,0 + 7,85 % Kulut ,20 % Netto ,20 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,12 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,12 % ,13 % Netto ,50 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,50 % Kulut ,12 % Toimintakulut ,10 % Poistot ,15 % ,13 % Netto ,50 % Netto ilman ulkokuntia ,81 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on kasvanut, kun sijaisia yllättäviin poissaoloihin ei ole saatu. Kiireellinen hoito on toteutettu samana päivänä. Jonoa lyhennetään sekä sisäisin järjestelyin että lisäresursseilla. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti.

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot