Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015"

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % -7 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 7 % Vastaanotto / asiakas % % 15 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 51 % 21 % 42 % 57 % 57 % 17 % 30 % -18 % 57 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 7 % Vastaanotto Tuotot % % 13 % Vastaanotto Netto % % 7 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -1 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 6 % 69-2 Vastaanotto / asiakas % % 7 % Vastaanotto Kulut % % 6 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 6 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -8 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -5 % Vastaanotto / tutkimus 49,8 40,4 82 % 41,9 41,1 46,5 111 % 15 % 41,1-0,8 Vastaanotto Kulut % % 10 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % -15 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % 25 % Vastaanotto / kuljetus % % -18 % Vastaanotto Kulut % % 2 % Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 6 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 6 % Vastaanotto Tuotot % % 28 % Vastaanotto Netto % % 4 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -122 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 4 % Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Outokummun vastaanottopalvelun eri tilimenokohdista on otettu säästöön yhteensä euroa. Avohoito on pysynyt talousarviossa esim. terveysasema (tot. 18,5 %) ja hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot. 19,5%). Outokummun terveysasemalla ei ole ollut suuria muutoksia lääkäreiden ja hoitajien asiakasja käyntimäärissä kuukausittain. Päiväpäivystys terveysasemalla on toiminut hyvin. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 65,94%. Erikoissairaanhoitoon tehtiin lähetteitä yhteensä 464 kpl. Vakinaista lääkärivakansseista oli täytetty 4 (yhteensä 5,5 virkaa) ja yksi lääkäri on toiminut sijaisena. Maaliskuun lopulla oli lääkäreitä työssä 5, joten lääkäreiden täyttöaste oli 90,9 %. Terveysneuvonta on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Perhetyötä kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Suolistosyöpäseulontaa ei voida aloittaa Outokummussa vuonna, koska Syöpäjärjestön ilmoituksen mukaan uusia kuntia ei oteta mukaan suolistosyöpäseulontaan. Terveydenhoitajalla asiakkaita 120/th ja käyntejä 185/th. Terveydenhoitaja ja perhetyöntekijäresurssi on yhteensä 6,6. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien ja perhetyöntekijän työstä poissaoloja. Tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. 1(10)

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri %:a Suun terveydenhuolto TP -3 - Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 43 % 17 % 45 % 37 % 42 % 17 % 46 % 2 % 42 % 4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 72 % 27 % 35 % 77 % 72 % 28 % 36 % 3 % 72 % -5 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0, ,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 11 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 22 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 25 % 75-3 Suun terveydenhuolto Netto % % 25 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -122 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 23 % Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 21 %, joka vastaa hieman yli alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Asiakasmäärien ennustetaan olevan voimassaolevaa talousarviota suuremmat. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta kulut ovat kasvaneet 11 % viime vuoden vastaavaan verrattuna, tulot laskeneet, joten nettomenot ovat nousseet voimakkaasti. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, 29 asiakasta viime vuotta enemmän on käyttänyt palvelua kuluvana vuonna. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. 2(10)

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö %:a TILAUS TP -3 - Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % -7 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 56 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 45 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 1210 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 43 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -54 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % -4 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 48 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -29 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -32 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -100 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -26 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 47 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -84 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -12 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 685 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 29 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 23 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 8 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -40 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 10 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -5 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 9 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 6 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 15 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % 12 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 9 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 6 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 8 % -122 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % -23 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 9 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % 32 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 9 % Outokummun alueen toteuma avohoidon asiakkaista oli 3/ 215 (3/ 231), palveluasumisessa oli 11 asiakasta (3/ 24) ja päivätoiminnassa 25 asiakasta (3/ 17). Palveluasumisen 11 asiakasta sijoittuivat seuraavasti tuetussa asumisessa 3 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 6 asiakasta. Avohoidon asiakasmäärät eriteltynä yksiköittäin: Mt-tiimi terveysasema 196, päihdesairaanhoitaja 47 ja Vaskikammari 25. Perhe ja verkostotapaamisten määrä: Perhetapaamisia 2 ja paritapaamisia 4 (3/). Päihdepalvelujen ostoissa oli avopalveluasiakkaana (ei korvaushoidossa) 17 asiakasta, korvaushoitojen ostopalveluissa ei ole ollut yhtään asiakasta. Laitoskuntoutuksen ostoja oli 106 hoitopäivää. Osavuosikatsauksen mukaan talousarviossa tullaan pysymään. 3(10)

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a TILAUS TP -3 - Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 39 % 84 0 Kuntoutus / terapia-asiakas % % 56 % Kuntoutus jonotusaika kk % % - Kuntoutus Kulut % % 117 % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % 117 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % -2 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % 1 % Kuntoutus Kulut % % 0 % Kuntoutus Tuotot % % -18 % Kuntoutus Netto % % 1 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % 10 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 1 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 10 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 10 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -18 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 12 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % 10 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % % 12 % Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 12 lapselle puheterapiaan ja 16 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 26 asiakasta (joista 13 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 54, mikä on 64 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset ovat hyvin budjetissa. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 48 % suunnitellusta. Käyntejä on ollut 271. Fysioterapeutteja on 2, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 2,2. Kuntoutusryhmiä on ollut 159 kertaa, eli 1,3 kertaa/ työntekijä/ työpäivä. Nettokustannukset ovat 16 % suunnitellusta, eli hyvin budjetissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 4, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Budjetissa pysytään. 4(10)

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: %:a TILAUS TP -3 - ESH ESH:n kulut yhteensä % % -1 % ESH Tuotot % % 0 ESH Netto % % -1 % Yhteispäivystyksen kustannukset n (19,4 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on euroa, jonka ennusteen mukaan arvioidaan riittävän. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 793, joista ajanvarauslähetteellä 373, päivystyslähetteellä 93 ja ilman lähetettä 327 potilasta. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on päivystyksen lähetteiden määrä vähentynyt 25,6 %, mutta ilman lähetettä päivystykseen tulleiden määrä kasvanut 18,4 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan Outokummun erikoissairaanhoito alittaa talousarvion. 5(10)

6 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a TILAUS TP -3 - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 37 % 49 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3, % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % 4 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 1,4% 38 % 3,2% 3,2% 2,7% 85 % 3,2 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas % % 117 % Hoito ja hoiva Kulut % % 196 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 196 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -20 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % 25 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,00 2, % 2,40 2,40 2,12 88 % -12 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,6% 16,3% 62 % 21,7% 22,9% 21,6% 99 % 32 % 22,9 % 1,2 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % 40 % Hoito ja hoiva Kulut % % 13 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 15 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % -11 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 59 % 55-4 Hoito ja hoiva Kulut % % 41 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 50 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % -5 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3,30 3, % -1 % 3 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 6,0% 19 % 7,7% 7,5% 5,8% 19 % -5 % 7,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 12 % Hoito ja hoiva Kulut % % 7 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 7 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % 2 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3, % 4 % 3,63 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 23 % 4,5% 4,5% 4,5% 25 % 2 % 4,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 9 % Hoito ja hoiva Kulut % % 11 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 2 % Hoito ja hoiva Netto % % 13 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % -1 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3% 1,4% 26 % 1,3% 1,3% 1,3% 26 % -4 % 1,3 % 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut % % -8 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % -11 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % 9 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 10 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % % -24 % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 10 % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 9 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 96 % 104 % 95 % 95 % 95 % 104 % 0 % 95 % 0 % Omaishoito: Maaliskuun lopussa oli yhteensä 42 omaishoidontuen saajaa. Heistä 21 on yli 75 - vuotiaita (50%). Talousarvioon varattua määrärahaa on vielä jäljellä noin euroa. Määrärahojen niukkuudesta johtuen loppuvuodesta jouduttaneen tekemään jonopäätöksiä. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Outokummussa oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 166 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 12. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon kumulatiivinen asiakasmäärä on 61 asiakasta vähemmän. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä oli 49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Välitön asiakastyöaika oli 50,6 %. Turvapuhelinasiakkaita oli 114 ja ateriapalveluasiakkaita 26, asiakasmäärät ovat pysyneet melko samansuuruisena. Kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä oli maaliskuussa 102. Medimobilen käyttöönotto sujui hyvin. Outokummussa palvelusetelit ovat olleet käytössä veteraanipalveluissa. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten asumispalvelujen hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa 22 asiakasta ja paikkaa odotti 7 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat RaVa-indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,08. Alhaista indeksiä selittää Hopeakuusen hoivakodissa lyhytaikaisjaksolla olleiden asukkaiden poikkeuksellisen suuri määrä indeksin mittauspäivänä. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Ensimmäisen vuosineljänneksen hoitopäivätoteuma oli 105,2 %. Outokummussa on hoidettu joensuulaisia tammi-maaliskuun välisenä aikana. Tk-sairaalassa ja Iltaruskon hoivayksikössä on hoidettu potilaita myös lisäpaikoilla Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut alkuvuoden aikana. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, Iltaruskon hoivayksikön uusi RaVa-keskiarvo oli 3,76 ja tk-sairaalan 3,44. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Outokummun osalta on aloitettu suunnittelutyö laitospaikkojen vähentämiseksi. Vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalan vastuualueelta siirrettiin yhden hoitajan palkat kotihoitoon. 6(10)

7 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -3 TILAUS TP Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % -3 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -1 % Aikuissosiaalityö Kulut % % -4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % -4 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % 5 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % 0 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % 5 % 55 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -2 % Aikuissosiaalityö Netto % % 22 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 12 % 25 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 25 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 66 % 92 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % 108 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 68 % Aikuissosiaalityö Netto % % 115 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % -17 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 47 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 23 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % 45 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % 20 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -1 % Aikuissosiaalityö Netto % % 11 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % Toimeentulotukimenot ovat viime vuoteen verrattuna hyvin lievässä kasvussa. Ehkäisevä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Outokummulla on hyvät perinteet työllisyyden hoidossa ja se näkyy mm. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrässä. Toimeentulotuen käsittelyajat ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän kuluessa 96% (hakemuksia ko. ajalla 937 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL (10)

8 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % 8 % 24 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 95 % Vammaispalvelut Kulut % % 110 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 110 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % -3 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 28 % Vammaispalvelut Kulut % % 24 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 24 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 24 % Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 26 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 26 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 35 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 35 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % 8 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 9 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % 18 % Vammaispalvelut Tuotot % % 36 % Vammaispalvelut Netto % % 15 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % -50 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 82 % 98-1 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -8 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -84 % 91 0 Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % -4 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 1 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % -5 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 7 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 18 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 7 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % -47 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen % % 7 % /: Vammaispalveluasiakkaiden osalta (määrärahasidonnaiset palvelut) asiakasmäärä on kasvanut (+ 8 %) verrattuna 03/ tilanteeseen, myös kustannukset ovat kasvaneet toteuman ollessa 22 %. Yksi syy tähän on sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteiden muutos vuoden alussa painottaen haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten ensisijaisuutta sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun. Talousarviota seurtaan tiiviisti ja mikäli määrärahat loppuvat, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden asiakasmäärä on laskenut - 3 % verrattuna 03/ toteumaan. Kustannukset ovat nousseet johtuen lähinnä asunnon muutostöihin myönnetyistä korvauksista ja kuljetuspalvelujen tarpeen kasvusta. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvaneet uusien asiakkuuksien myötä. Vammaispalvelujen nettokulut ovat kasvaneet 35 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat myös kasvaneet 24 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden lukumäärä on myös kasvanut 8 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet -50 % verrattuna 03/ tilanteeseen, hoitopäivän hinta on 5 % talousarvioon arvioitua määrärahaa korkeampi. Muutaman nuoren osalta kehitysvammadiagnoosi purettiin, ostopalveluiden hinnat nousivat vuoden vaihteessa ja myös hoidollisempia asiakkaita on ostopalveluissa. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät (tilapäinen laitoshoito) ovat laskeneet - 84 % verrattuna 03/ tilanteeseen, tämä tosin näkyy palveluasumisen hoitopäivän hinnan kasvuna ja oman asumisyksikön toiminnan tehostumisena uuden ohjaajan toimen myötä. Kehitysvammahuollon nettokulut ovat vähentyneet - 5 %. Koko vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ tilanteeseen.vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 65 asiakasta (+ 15). Henkilökohtaisen avun saajia on yhteensä 38. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa on 46 asiakasta ja muutama ostopalvelussa. Pysyvässä laitoshoidossa ei ole yhtään outokumpulaista, perhehoidossa on 11 outokumpulaista. Omassa asumisyksikössä on kuusi asiakasta, ostopalveluissa 17 ja tuetussa asumisessa 23 asiakasta, palvelusetelin kautta asumispalveluissa muutama asiakas. Talousarvio vuodelle ei sisällä uusia asiakkaita vaikeavammaisten palveluasumisessa, asiakasmäärä kasvoi ja tämä näkyy kustannusten kasvuna. 8(10)

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % % 37 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % -7 % Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -19 % Perhepalvelut Tuotot % % -11 % Perhepalvelut Netto % % -19 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -42 % Perhepalvelut / asiakas % % 65 % Perhepalvelut Kulut % % -4 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 45 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % 12 % 45-3 Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -28 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % -16 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 3 % 2 % 93 % 4 % 4 % 2 % 60 % 12 % 4 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % -46 % Perhepalvelut Kulut % % -40 % Perhepalvelut Tuotot % % 112 % Perhepalvelut Netto % % -43 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % 18 4 Perhepalvelut / asiakas % % 0 Perhepalvelut Kulut % % 0 Perhepalvelut Tuotot % % 0 Perhepalvelut Netto % % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % -4 % Perhepalvelut Jonotusaika kk % % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 22 % 10 % 75 % 22 % 22 % 9 % 41 % -4 % 22 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % 1 % Perhepalvelut Kulut % % -3 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -3 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % -20 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -24 % 0 0 Perhepalvelut / sopimus % % 35 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 29 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 45 0 Perhepalvelut Netto % % 3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % -31 % Perhepalvelut Tuotot % % 0 % Perhepalvelut Netto % % -33 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % 222 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -31 % Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Vaikuttaa siltä, että avohuollon asiakasmäärät olisivat hieman pienentyneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on puolestaan suurin piirtein viimevuotisella tasolla. Sijoitukset ovat olleet lyhyempikestoisia, sillä hoitopäiviä on tänä vuonna ollut selvästi vuodentakaista vähemmän. Sijoituksista suurin osa on perhesijoituksia, jolloin myös hoitopäivän hinta jää suhteellisen pieneksi, mistä syystä menoissa on huomattavaa alentumista. Kolme sijoitusta päättyi aivan vuoden lopussa ja osa nuorista on siirtynyt myös jälkihoitoon. Vuonna täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat : 27 ilmoitusta, jotka kaikki käsitelty määräajassa Perhehoidossa oli 20 lasta, laitoksissa 4 lasta ja itsenäisesti asui yksi. - 9(10)

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a TILAUS TP -3 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % % 10 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti. 10(10)

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 15 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/02.02.02/2015 SOTETIJ 15 Talousarviomääräysten mukaan tilausten

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 8 23.03.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 1.1.-29.2.2016 7431/02.02.02/2016 SOTETIJ 23.03.2016 8 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot