SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu."

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 2013 SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henk /hlö -2061,0-2075,2-1957,4-2016, Kulut Tuotot Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv -1899,0-1887,1-1796,0-1851, Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Henkilötyövuodet 15,0 15,4 13,3 12, Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 83 Palvelu: Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / 2013 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe -655,9-646,2-641,5-649, Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2879,7-3186,2-2883,2-2415, toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl Sosiaalisen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl / asiakas -75,4-74,8-77,2-79, Kulut Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1225,3-1115,1-923,1 Kulut Tuotot Netto Kelan tilastosta: 500 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista kpl Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan tilastosta) kpl Työmarkkinatuen aktivointiaste 39,0 33,3 39,0 Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan osuu /v Elatustuki Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Henkilötyövuodet 14,6 14,9 15,2 12, Lautakunnan esitykseen on tehty euron vähennys ja tuloja pienennetty euroa. Toimeentulotuen menoja on pienennetty euroa elo- ja syyskuun laskennallisen ennusteen perusteella. Tilaaja ei esitä rekrytointia eläköityvän henkilön tilalle. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti sosiaalityöstä on siirretty euroa sosiaaliseen luototukseen toiminnan turvaamiseksi.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Perhepalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen / / 2013 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas /asiakas -1745,0-1828,1-2120,9-1944, Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas /asiakas -1059,0-1041,2-1010,9-870, Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä /hoitopäi -96,0-108,1-95,6-98, % 0-17v ikäryhmästä % 2,0 2,4 2,2 3, / asiakas /asiakas , , , , Kulut Tuotot Netto Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -1399,0-2158,8-1884,4 Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas /asiakas -581,0-637,0-701,5-699, Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus /sopimus -116,0-121,6-175,8-180, / asiakas /asiakas -219,0-227,9-334,1-342, Kulut Netto Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluiden sopimukset kpl / sopimus /sopimus -866,0-679,9-720,9-721, Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 36,8 39,3 41,9 41, Menoja on pienennetty euroa ja tuloja lisätty toteuman ja tp-ennusteen perusteella euroa. Vähennykset ostopalveluista ja lapsiperheiden kotipalvelun äitiysloman sijaisen palkkakustannuksista.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Rauha Hannu / / 2013 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas /asiakas -741,0-755,2-622,1-758, Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas /asiakas -1163,0-1481,1-1458,0-1763, Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä /hoitopäivä -76,0-65,4-63,8-76, Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -316,0-373,5-364,1-312, Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas /asiakas -3211,0-3961,8-3890,3-3916, KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä -87,0-93,7-99,5-101, KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä -297,0-360,3-368,1-501, KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Henkilötyövuodet 37,6 39,0 38,3 39, Vammais- ja kehitysvammapalvelujen menoja on pienennetty euroa. Esityksestä on vähennetty ostopalveluita euroa ja yhden Kivikankaan palvelukodin lähihoitajan palkkakustannukset. Tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Vastaanottopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Kääriäinen / / 2013 Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -216,0-260,0-214,0-224, / asiakas (SOTU) /asiakas -364,0-454,8-352,4-302, käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) lääkärikäynnit (vast.otto) hoitajakäynnit (vast.otto) lääkärikäynnit (päiväpäiv.) hoitajakäynnit (päiväpäiv.) lääkärikäynnit (yht.päiv.) hoitajakäynnit (yht.päiv.) Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk)(keskiarvo) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -50,0-60,3-57,0-56, / asiakas /asiakas -120,0-139,2-148,0-131, Kulut Tuotot Netto Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl / tutkimus /tutkimus -7,4-6,9-5,5-6, Kulut Netto Röntgen Röntgentutkimukset kpl / tutkimus /tutkimus -58,4-46,6-64,4-54, Kulut Netto Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 5019 / kuljetus /kuljetus -199 Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -350,0-320,3-301,0-311, Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 63,5 49,4 54,5 54, Vastaanottopalvelujen menoja on vähennetty euroa. Palveluiden ostoista ja henkilöstömenoista 0,4 henkilötyövuotta. Tilaaja ei esitä rekrytointia eläköityvän henkilön tilalle. Lisäksi yhteispäivystyksen menot on siirretty erikoissairaanhoidon tilaukseen päivystyksen toiminnallisesta muutoksesta johtuen.

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Kuntoutuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä / / 2013 Terapia Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -423,0-389,1-447,0-451, Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -183,0-220,2-301,7-163, Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -346,0-309,4-247,5-355, Kulut Tuotot Netto Rintamaveteraani Asiakkaat kpl / asiakas /asiakas -1065,3-1044,0-943,4-939, Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Henkilötyövuodet 7,1 6,6 9,3 9,

7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Palvelu: Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen / / 2013 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (ka.) vrk Asiakastyytyväisyys (ka.) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas /asiakas -137,0-143,4-150,8-148, Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -170,0-178,3-168,1-165, Netto / asukas /asukas -57,0-61,1-59,7-62, Netto Henkilötyövuodet 22,5 22,9 23,7 23, Suun terveydenhuollon toimintamenoja on pienennetty euroa. Palvelu: Työterveyshuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö:osastonhoitaja Maija-Liisa Pulkkinen sekä Outi Kääriäinen / / 2013 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl Suoritteet yhteensä kpl / asiakas /asiakas -290,0-183,2-474,6-276, / suorite /suorite -55,0-93,0-62,2-85, Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl / sopimus /sopimus -2398,0-2740, ,3-2882, Kustannukset Yhteensä Tuotot Yhteensä Nettokustannukset Yhteensä Henkilötyövuodet 6,9 7,6 7,9 7,

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen / / 2013 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -903,0-885,2-841,4-868,4 Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas , , , , / hoitopäivä -80,0-81,4-79,2-79, Kulut Tuotot Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas -166,0-262,3-341,3-334, / hoitopäivä /hoitopäivä -5,0-8,7-11,4-11, Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asuk Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaatkpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -593,0-714,9-888,2-934, Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas , , , , / hoitopäivä /hoitopäivä -128,6-132,9-123,5-104, Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas , , , , / hoitopäivä /hoitopäivä -20,9-19,9-18,3-15, Kulut Tuotot Netto

9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Päihdehuollon laitoskuntoutus / / 2013 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä -146,0-99,0-184,5-115, Kulut Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas , , , , Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas , , , , Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulu /asukas /asukas -196,0-203,8-206,1-204, Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuoto Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Henkilötyövuodet 50,6 52,3 55,5 55, Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoja on pienennetty euroa. Esitetetyt henkilöstölisäykset päiväkeskustoimintaan ja tukiasumiseen on vähennetty sekä 0,5 henkilötyövuotta korvaushoidosta. Korvaushoidon asiakasmäärän vähennyttyä, tukiasuntotoiminta voidaan käynnistää nykyisellä henkilöstömäärällä. Päivätoiminnan käynnistäminen selvitetään erikseen. Sekä mielenterveys- että päihdepalveluiden asumispalveluiden ostopalveluita vähennetään aiemman lisäksi neljällä paikalla rakennemuutoksen mukaisesti. Tukiasumisen asiakasmaksutuloja on lisätty euroa.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen / / 2013 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä / hoitopäivä -756,9-905,2-794,5-1119, Hoitojaksot (ostopalv.) Yhteensä vuodeosastohoito Käyntikerrat kpl / käyntikerta -265,1-281,3-287,0-253, Yhteensä poliklinikkahoito kalliin hoidon tasaus ensihoito perusterveydenhuollon yksikkö Kulut Tuotot Netto Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä / hoitopäivä -416,5-496,7-490,2-566, Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat kpl / käyntikerta pvä -179,8-188,4-238,1-235, Yhteensä poliklinikkahoito Kulut Netto kpl Erikoissairaanhoito muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä / hoitopäivä -340,0 Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat kpl / käyntikerta pvä -285,3 Yhteensä poliklinikkahoito Kulut Tuotot 0 Netto kpl Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä / hoitopäivä -351,0-273,8-420,6-301, Yhteensä vuodeosastohoito Kulut Tuotot Netto Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 KuEl-maksut Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Erikoissairaanhoitoon on lisätty euroa sekä yhteispäivystykseen varatut määrärahat vastaanotosta. Muista ostopalveluista on vähennetty euroa.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen sekä Rauha Hannu / / 2013 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste /RAVA-piste -1448,0-1575,1 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas /asiakas -4200,0-4504,7-4496,8-4442, Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste /RAVA-piste -3074,0-3010,2 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) /asiakas -2719,0-3270,3-3046,5-3160, Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä -58,0-66,6-65,2-65, Kulut Tuotot Netto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste /RAVA-piste , ,0 0, ,0 109 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 9 / hoitopäivä /hoitopäivä -96,0-102,9-104,1-108, Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 / hoitopäivä /hoitopäivä -87,0-139,2-146,2-164, Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä -279,0-206,0-189,9-202, Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 Henkilötyövuodet 285,6 321,4 315,8 318, Hoidon ja hoivan menoja on pienennetty euroa ja tuloja lisätty euroa. henkilöstöresurssia on vähennetty yhteensä 4 henkilötyövuotta ja henkilöstömenoja vähennetty yhteensä euroa. Kotihoidon kahden hoitajan lisäys on vähennetty ja seniorineuvolatoiminta on osa kotisairaanhoitoa eikä siihen esitetä erillistä henkilölisäystä. Muu vähennys euroa on tehty eri yksiköiden toimintamenoista.

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Taloussuunnitelmavuodet Palvelualue / Tulosalue: Soster Hallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelualue / Tulosalue: Aikuissosiaalityö Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaalihuoltolain Etuuskäsittelyn siirtyminen voimaantulon edellyttämät KELA:lle muutokset. Palvelualue / Tulosalue: Perhepalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaalihuoltolain voimaantulon edellyttämät muutokset.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelualue / Tulosalue: Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vammaispalveluohjelman toimeenpano. Sosiaalihuoltolain edellyttämät muutokset. Kalliiden laitoshoitopalveluiden vaihtoehtojen selvittäminen. Palvelualue / Tulosalue: Vastaanottopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Potilasryhmien siirtäminen hallitusti erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon jatkuu. Päätökset terveysaseman tiloista. Palvelualue / Tulosalue: Kuntoutus- ja terapiapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Palvelualue / Tulosalue: Suun terveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

14 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 Palvelualue / Tulosalue: Työterveyshuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Alueellinen työterveyshuolto. Palvelualue / Tulosalue: Aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Päihde- ja mielenterveyspalveluiden rakenteen muuttaminen. Asumispalveluiden vähentäminen ja avokuntoutuksen edelleen kehittäminen. Mielenterveysja päihdestrategian täytäntöönpano. Palvelualue / Tulosalue: Erikoissairaanhoito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Avohoidon kehittämistoimenpiteiden toimeenpano. Päivystysasetuksen voimaantulon tuomat muutokset. Sotejärjestämisalue käynnistyy. Tuotantoalueiden toiminnan käynnistyminen.

15 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 Palvelualue / Tulosalue: Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaalihuoltolain voimaantulon edellyttämät muutokset. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano. Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman jatkaminen. Palvelualue / Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Järjestämislakiluonnoksen Järjestämislakiluonnoksen mukaan sosiaali-ja terveysalueen toiminta käynnistyy. mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueiden toiminta Tuotantoalueen valmistelu. käynnistyy.

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot