,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 NETTO ,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat"

Transkriptio

1 Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös Muutos% tilinpäätös -13,4 / asiakas ,1 Kulut ,3 Tuotot ,0 Netto ,0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat ,7 Palveluasumisen hoitopäivät ,1 / asiakas ,1 / hoitopäivä ,8 Kulut ,8 Tuotot ,8 Netto ,0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat ,0 Päivätoiminnan hoitopäivät ,3 / asiakas ,0 / hoitopäivä ,3 Kulut ,6 Netto ,6 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta ,3 MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ ,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 NETTO ,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,9 / asiakas ,8 Kulut ,8 Aikuispsykososiaaliset Netto ,8 Päihdehuollon asumispalvelun 10 0 asiakkaat -100,0 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 0,0 / asiakas ,0 / hoitopäivä ,2

2 Kulut ,2 Tuotot ,1 Netto ,0 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,0 / hoitopäivä ,1 Kulut ,8 Netto ,8 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -2,1 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -23,4 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 NETTO ,0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 922 1,6 Aikuispsykososiaaliset /asukas ,6 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 25,6 Aikuispsykososiaaliset Netto ,5 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus ,2 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden ,4 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Aikuispsykososiaaliset phautala :22:07 Mielenterveystyön avohoito, joka sisältää tukiasumisen ja koteihin annettavat palvelut sisältäen kotihoito, kotikuntoutus, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ja psykologipalvelut. Palveluasumisessa ostopalveluna hankittavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Päivätoiminnassa sosiaalipsykiatriselta yhdistykseltä tai muilta palveluntuottajilta ostettavat päivätoimintapalvelut. Päihdehuollon polikliiniseen avohoitoon kirjataan päihdetyön sosiaalityöntekijän palvelut ja A-klinikalta ostettavat palvelut. Päihdehuollon laitoskuntoutus tuotetaan ostopalveluna ( esim. Ventuskartano). Tavoitteet vuodelle - Tuetaan mielenterveyskuntoutujien kotona asumista avopalveluilla ja edelleen kehitetään niitä. - Vähennetään palveluasumista.- Kuntiin osoitetaan tarpeellinen määrä tukiasuntoja yhteistyössä kuntien asuntotoimen kanssa- Päihdehuollon palveluketjua kehitetään mm. yhteistyössä palvelukeskus Portin kanssa. - Päihdehuoltoa pyritään painottavaan ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kuntien muiden toimijoiden kanssa. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Palveluasumisen asukkaissa ei vähentymistä ole tapahtunut. Tavoitteena on, että vuoden lopussa palveluasumispaikkoja on käytössä kpl. Myös päihdetyö laitoskuntoutusostot on saatava laskemaan pidemmällä aikavälillä.

3 Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos% tilinpäätös Tilinpäätös Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet ,3 / asiakasperhe ,4 Kulut ,5 Netto ,5 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,2 joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,8 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,2 Kulut ,6 Tuotot ,1 Netto ,4 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 33,3 / työllistämistoiminnan piirissä oleva 38,7 Kulut ,1 Tuotot ,9 Netto ,1 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Kulut ,0 Tuotot ,9 Netto ,2 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Netto ulkokuntien osuuden ,2 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Aikuissosiaalityö phautala :26:39 Sosiaalityö sisältää sosiaalityön henkilöstökustannukset siltä osin kuin ne kohdistuvat aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuki sisältää perustoimeentulotuen, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä valtiolle maksettavan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden menot. Työllistämistoiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan kustannukset. Tavoitteena on yhdessä kuntien kanssa lisätä pitkäaikaistyöttömien erilaisia työllistämistoimia. Pääpaino on kuntouttavassa työtoiminnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

4 Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen vähentäminen yhteistyössä Kannuksen kaupungin eri toimipisteiden kanssa. Teknisten palveluiden lautakunta kehittää työttömyyden tukitoimintoja teknisessä toimessa mm. ohjaavan toiminnan käynnistämisellä. Aloitetaan yhteistyö ja toimivien käytäntöjen etsiminen 3. sektorin, mm. Eskolan Kyläpalvelukeskus Oy:n kanssa. Asiakas: Jyta Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: ESH Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH - ESH Hoitopäivät 0 ESH / hoitopäivä 0 ESH Yhteensä vuodeosastohoito 0 ESH Käyntikerrat 0 ESH / käyntikerta 0 ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 erityisvelvoitemaksu ESH Kulut ESH Tuotot 0 ESH Netto ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot 0 ESH Netto Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru toimittaa kuukausittain raportit erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä ja toteutuneista kustannuksista. Yhteistyön tiivistäminen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan ja käytännön toteutuksesta raportoidaan omistajakunnille.

5 Asiakas: Jyta Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Tilinpäätös RAVA keskiarvo 0,00 0,00 Muutos % tilinpäätökseen -2,22 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 9,3% 23,68 / asiakas ,26 Kulut ,80 Tuotot ,88 Netto ,23 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ? -45,91 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat ,77 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,09 0,00 piirissä -100,00 / RAVA-piste ,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 20,2% 24,0% 18,63 / asiakas ,84 Kulut ,74 Tuotot ,90 Netto ,96 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,24 / hoitopäivä ,94 Kulut ,27 Tuotot ,99 Netto ,69 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät -16,41 RAVA keskiarvo 2,94 0,00-100,00 / RAVA-piste ,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 12,1% 10,9% -10,65 / hoitopäivä ,89 Kulut ,81 Tuotot ,35 Netto ,66 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,77 RAVA keskiarvo 0,00 0,00

6 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5%,5% -64,89 / hoitopäivä ,73 Kulut ,81 Tuotot ,74 Netto ,00 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 7,20 / hoitopäivä ,07 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 4,6% 47,10 Kulut ,84 Tuotot ,35 Netto ,14 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,82 Tuotot ,84 Netto ,09 Muiden ulkokuntien osuus ,52 Netto ulkokuntien osuuden ,97 Bruttokulut / yli 75-vuotias ,82 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 99 % 1,02 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Hoito ja hoiva phautala :00:28 Omaishoidontuki sisältää yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen palkkiot ja ohjauksen kustannukset. Kotihoitoon sisältyvät kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotipalvelun tukipalvelut sekä ikäneuvolapalvelut. Päiväkeskushoitoon kuuluu ikäihmisten päivätoiminta-alueella, joka Jyta-alueella järjestetään palvelukeskuksissa. Päiväkeskustoiminta on Jyta-alueella vielä vähäistä. Tavoitteena on tulevina vuosina kehittää päiväkeskustoimintaa kotona asumisen tueksi. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat palvelukeskukset. Pitkäaikaista laitoshoitoa on ajoittain terveyskeskusten vuodeosastolla. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät sisältävät vuodeosastohoidon omilla vuodeosastoilla, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutushoidon Libeckin osastolla Kokkolassa sekä Portin päihdeselviämis- ja katkaisuhoidon. Vuodeosastoilla on omalla alueella 60 sairaansijaa. Omaishoidontuessa otetaan käyttöön tarkennetut kriteerit. Kotihoidossa otetaan käyttöön optimointiohjelma ja mobiilikirjausjärjestelmä vuonna. Lisäksi tarkoituksena on ottaa mahdollisuuksien mukaan jo vuonna liikelaitoksen asennuttamat sähkölukot säännöllisen kotihoidon asiakkaiden koteihin. Viimeistään sähkölukot ovat käytössä vuonna Merkittävät investoinnit tehdään, jotta kotihoidon toimivuutta ja sujuvuutta sekä resurssien kohdentamista voidaan parantaa. Tämän toivotaan vaikuttavan myönteisesti myös henkilöstömäärän riittävyyteen. Tällä hetkellä kotihoidon henkilöstöresursseilla ei voida vastata riittävästi kaikissa kunnissa asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti tämä näkyy ilta- ja viikonloppuhoidossa. Optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käyttöönoton vaikutukset arvioidaan suhteessa resurssitarpeeseen viimeistään Palveluasumisessa toteutetaan lautakunnan hyväksymää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelmaa. Vuonna Halsua- Kaustinen-Veteli-alueella siirrytään kolmen kuntakeskuksiin sijoitetun palvelukeskuksen malliin. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Tehostetun palveluasumisen taso n. 10,9% vastaa hyvin valtakunnallisia tavoitteita. Panostukset kotihoitoon ja mobiilikirjausjärjestelmän käyttöönottoon ovat oikeita ja niitä tulee viedä viipymättä eteenpäin. Kuljetuspalveluiden osalta tulee tarkastella Kannuksen eri sektoreiden kuljetustarpeita kokonaisuutena, eikä peruspalvelulautakunnan tule tehdä kuljetuksista erillisratkaisuja. Myös

7 vanhusten kotiin toimitettava ateriapalvelu ja siihen liittyvä kuljetuspalvelut on otettava tarkasteluun ja toteuttaa mahdollinen kilpailutus syyskuun loppuun mennessä. Puistolan palvelutuotanto on kilpailutettava vuoden aikana, jotta palvelun hinta voidaan taata. Palvelu voidaan toteuttaa myös omana tuotantona, mikäli toiminta saadaan sille tasolle, että toteutuvat kustannukset vastaavat talousarviota. Mahdollisten vakanssien lisäysten osalta käydään keskustelu ennen kuin vakanssein täyttöön ryhdytään. Työntekijäresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen eri yksiköiden välillä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa hoitohenkilökuntaa on voitava käyttää joustavasti eri yksiköiden välillä, jotta turhilta sijaisuuksilta vältytään. Vakansseja täytettäessä on huomioitava, että henkilöstö otetaan koko palvelualueen käyttöön, ei vain yksittäisen yksikön käyttöön. Puistolan vakansseja ei ole syytä vakinaistaa ennen kuin kilpailutus on tehty.

8 Asiakas: Jyta Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila Asiakasryhmät: Tilinpäätös Muutos % tilinpäätös Kuntoutus Terapia-asiakkaat ,1 / terapia-asiakas ,4 jonotusaika kk - - Kulut ,6 Tuotot ,8 Netto ,8 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,8 / kuntoutusasiakas ,9 Kulut ,6 Tuotot ,4 Netto ,5 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,9 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,6 Tuotot ilman valtion määrärahaa ,9 Netto ilman valtion määrärahaa ,3 Ulkokuntien osuus ,0 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. -8,3 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Kuntoutus phautala :24:27 Terapia-asiakkaisiin kuuluvat terapiapalveluiden ostopalvelut sekä liikelaitoksen oman kuntoutuspalveluiden kustannukset. Terapiapalveluihin kuuluu fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, sekä musiikkiterapiapalvelut. Tavoitteena on tehdä terapia-arviot omana toimintana. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Kuntoutuspalveluiden osalta on syytä tarkastella ja tehdä kustannusseurantaa mahdollisten ostopalveluiden kanssa. Kannuksessa on kuntoutukseen erikoistunut hoitolaitos, joka voisi tulevaisuudessa tarjota kustannustehokkaan vaihtoehdon koko Jyta-alueen kuntoutustarpeelle. Myös yhteistyötä kaupungin vapaaaikasektorin kanssa tulee tiivistää.

9 Asiakas: Jyta Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Perhepalvelut Tilinpäätös Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 asiakkaat / asiakas 0 0 Kulut 0 0 Netto 0 0 Muutos% tilinpäätös Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,6 / asiakas ,2 Kulut ,1 Netto ,1 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,0 / asiakas ,2 Kulut ,9 Tuotot ,7 Netto ,8 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,0 Hoitopäiviä ,2 / hoitopäivä ,5 % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % -20,0 / asiakas ,9 Kulut ,7 Tuotot ,5 Netto ,1 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,6 Jonotusaika kk 0 0 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 11 % 0,6 / asiakas ,5 Kulut ,9 Tuotot ,0 Netto ,9 Perhepalvelut Kulut yhteensä ,2

10 Tuotot ,3 Netto ,1 Muiden ulkokuntien osuus ,2 Netto ulkokuntien osuuden ,7 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Perhepalvelut phautala :02:29 Ehkäisevään lastensuojelutyöhön kuuluvat muunmuassa neuvoloiden perheohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu. Sosiaalityöhön sisältyvät lastensuojelun sosiaalityötä tekevän henkilöstön kulut. Avohuoltoon sisältyy perheohjaajat ja perhetyöntekijät sekä tukiperhetoiminta ja lastensuojelun jälkihuolto. Myös ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kustannukset sisältyvät avohuoltoon. Kodin ulkopuolelle sijoitetuissa ovat huostaanotettujen lasten sijaishuollon kustannukset ( perhehoito ja ammatilliset perhekodit). Perheneuvolan kustannuksiin sisältyvät sosiaalityöntekijän ja psykologin palkkakustannukset sekä ostopalvelut, joita ovat kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta ja Kokkolan kaupungin perheneuvolasta ostettavat palvelut. Tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää työtä yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Erityisesti jatketaan varhaisen avoimen yhteistoimintamallin juurruttamista lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien kesken. Palvelut järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan avohuollon tukitoimenpiteenä. Sijaishuolto pyritään ensijaisesti järjestämään perhehoitona. Korjaavassa lastensuojelutyössä kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelulaissa asetettujen määräaikojen toteutumiseen. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Perhehoidon resurssit tulee käyttää tehokkaasti asiakastyöhön, jotta kodin ulkopuolelle sijoittumisilta vältytään tulevaisuudessakin. Perheneuvolan resurssointia tulee tarkastella siten, että se vastaa Kannuksen käyttäjämäärää. Mikäli Toholammin ja Lestijärven käyttö ei vastaa näiden kuntien suhteellista osuutta, tulee resurssointia vähentää tarvetta vastaavaksi. Asiakas: Jyta Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen Asiakasryhmät: Tilinpäätös Käsittelysarake Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,4 Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 24 % -5,4 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 114 % 84 % -25,9 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 63 % 7,5 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,8

11 Tuotot ,2 Netto / asiakas ,6 Netto / asukas ,0 Netto ,0 Muiden ulkokuntien osuus ,8 Netto ulkokuntien osuuden ,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Suun terveydenhuolto phautala :06:30 Suun terveydenhuolto sisältää liikelaitoksen hammashuollon menot. Pääosin hammashuollon palvelut tuotetaan omana toimintana. Erityistapauksissa käytetään ostopalveluja. Lisäksi joudutaan ostopalveluilla paikkaamaan ajoittaista hammaslääkärivajetta. Liikelaitoksen on noudatettava hammashuollon järjestämisessä hoitatakuusta annettua lakia ja asetusta. Halsua-Kaustinen-Veteli -alueella pyritään siirtymään yhteeen hammashoidon toimipisteeseen. Kaustisella hammashuolto sijaitsee väistötiloissa. Suun terveydenhuollossa pyritään painottamaan erityisesti lasten hammashoidossa ennaltaehkäisevää työtä. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Suun terveydenhuollon kustannukset pidetään budjetoidulla tasolla, ylityksiä ei saa tapahtua. Hoitotakuun varmistamiseksi tulee palvelua tarkastella alueellisesti koko Lestijokilaakson alueella. Asiakas: Jyta Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sari Valkama, Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos% tilinpäätös Tilinpäätös Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,1 / asiakas ,0 Kulut ,4 Tuotot ,0 Netto ,3 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 65,7 / asiakas ,9 Kulut ,1 Tuotot ,9 Netto ,5

12 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä ,7 Kulut ,7 Netto ,7 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 0 0,0 Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat -4,1 / asiakas ,2 Kulut ,7 Netto ,7 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ ,6 Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ ,4 Vammaispalvelun NETTO ,4 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat ,8 / asiakas ,1 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Kulut ,4 Tuotot ,0 Netto ,2 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,4 / hoitopäivä ,5 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kulut ,0 Tuotot ,2 Netto ,9 Kehitysvammaisten 0 0 laitoshoitopäivät / hoitopäivä 0 0 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 0,0 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -15,5 Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 12,1 Kehitysvammahuollon NETTO ,4 Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 4,3 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 8,1

13 Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien ,1-199,8 3,1 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Vammaispalvelut phautala :13:38 Vammaispalvelun asiakkaisiin kuuluvat vammaisten omaishoidontuen hoitopalkkiot ja ohjaus. Vaikevammaisiin asiakkaisiin kuuluu vammaispalvelulain mukaisia etuuksia saavat henkilöt ( kuljetuspalvelu, henkilökohtainen avustaja ja asunnon muutostyöt ym. ) Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäiviin kuuluvat fyysisesti vammaisten henkilöiden palveluasumisen kustannukset. Sosiaalityö ja palveluohjaus sisältää vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityöhön kohdennetut henkilöstökustannukset. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaisiin kuuluvat kehitysvammaiset ja vammaiset henkilöt, jotka osallistuvat päivä- tai työtoimintaan. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviin sisältyvät itse tuotetut ja ostopalveluna hankitut tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen kustannukset. Tavoitteena on kehittää edelleen avotyötoimintaa, palveluohjausta ja yleensäkin avopalveluita. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut tulee tarkastella kokonaisuutena sekä ottaa käyttöön kuljetusten seuranta. Vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja tulee tarkastella vaihtoehtona ympärivuorokautiselle avustajatoiminnalle, jotta avustaja resursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikkiin tarvittaviin kohteisiin. Asiakas: Jyta Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Eija Kellokoski -Kari, Pekka Asiakasryhmät: Kauppinen Muutos% tilinpäätökseen Tilinpäätös Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat , / yhteistoiminta-alueen asukas , / asiakas , % 0 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0 % 0 % 0,00 0,00-100

14 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 Kulut , Tuotot , Netto , Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat , / yhteistoiminta-alueen asukas , / asiakas , Kulut , Tuotot , Netto , Vastaanotto Sairaankuljetukset / kuljetus Kulut Netto Vastaanotto Kulut yhteensä , Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas , Tuotot , Netto , Muiden ulkokuntien osuus , Netto ulkokuntien osuuden , Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Vastaanotto phautala :27:33 Avohoito- ja vastaanottoasiakkaisiin lasketaan sekä hoitaja- että lääkärivastaanotot. Terveysneuvontaan kuuluu neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Vastaanottopalveluihin kuuluu myös röntgen- ja laboratoriotutkimusten kustannukset. Kesällä säästösyistä lääkärinvastaanoton toiminta joudutaan supistamaan 4-6 viikon ajaksi. Kyseessä olevana aikana vastaanoton ja päivystävän sairaanhoitajan toiminta suunnatan yksinomaan päivystyspotilaille ja hoidetaan ainoastaan muut välttämättömät tehtävät, kuten reseptien uusinta. Supistettu kesäaikainen toiminta vaatii paljon etukäteissuunnnittelua ja asia pitää huomioida pitkäaikaisasiakkaiden hoitosuunnitelmissa. Supistusaika ei vaikuta virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen vaan se toimii normaalisti Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. Vuoden aikana käynnistetään Hyvä potku-hanke. Hankkeen tavoitteena on Terveyshyötymallin mukaisten toimintatapojen käyttöönotto ja levittäminen. Terveyshyötymallissa keskitytään erityisesti pitkäaikaissairaisiin, paljon palveluita käyttäviin henkilöihin. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Vastaanottotoiminnan puhelinpalvelun ongelmat on välittömästi selvitettävä ja korjattava. Asia kuuluu palvelun toteuttajalle, jotta tekniset tai muut ongelmat voidaan poistaa Kannuksen vastaanotosta. Vastaanoton on pysyttävä budjetoiduissa kustannuksissa. Työterveyshuollon mahdollinen lääkäriresurssilisäys on otettava tarkasteluun toiminnan tehostamiseksi.

15 Asiakas: Jyta YHTEENVETO Kaikki kunnat Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Muut ulkokunnat Aikuispsykososi aaliset Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Aikuissosiaality ö Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Erikoissairaanh oito Kulut Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Hallinto Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Hoito ja hoiva Kulut Tuotot

16 Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Kuntoutus Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Perhepalvelut Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Suun terveydenhuolt o Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Työterveys Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Vammaispalvel ut Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien

17 Varhaiskasvatu s Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus - - Netto ulkokuntien Vastaanotto Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien SOTE kokonaan Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien Hallinto Kuntaosuudet yht

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot