Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015"

Transkriptio

1 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % 0 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 27 % Vastaanotto / asiakas % % 28 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 43 % 16 % 26 % 49 % 49 % 16 % 33 % 5 % 49 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut % % 27 % Vastaanotto Tuotot % % 10 % Vastaanotto Netto % % 29 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 9 % 66 0 Vastaanotto / asiakas % % 13 % Vastaanotto Kulut % % 9 % Vastaanotto Tuotot % % -99 % Vastaanotto Netto % % 9 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -1 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset % % 9 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut % % 0 0 Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -8 % Vastaanotto / kuljetus % % 19 % Vastaanotto Kulut % % 10 % Vastaanotto Tuotot % % 0 0 Vastaanotto Netto % % 10 % Vastaanotto Kulut yhteensä % % 19 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % % 19 % Vastaanotto Tuotot % % 10 % Vastaanotto Netto % % 19 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % % -125 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 19 % Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Kontiolahden- ja Lehmon terveysasemilla asiakasja käyntimäärät lääkärillä kasvaneet maaliskuulla verrattuna alkuvuoteen. Hoitajilla asiakasmäärä on kasvanut Lehmossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hankkeen tiimoilta aloitettu maaliskuussa jonon purku. Purku toteutetaan iltavastaanottona yhtenä iltana viikossa jatkuen toukokuun loppuun. Lehmossa on kokeiluna alkanut maaliskuusta toukokuulle kestävä iltapäivystys kerran viikossa. Vakinaiset lääkärin virat (yhteensä 9 virkaa) ovat olleet täytettyinä maaliskuun lopulla. Erilaisten poissaolojen vuoksi lääkäreitä on ollut työssä 7, joten lääkäreiden täyttöaste on ollut 78%. Huhtikuun alussa avoimeksi tuleva yksi lääkärinvirka on rekrytoinnissa. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 64% Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 919 kpl. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa on edelleen tarve yhdelle uudelle kouluterveydenhoitajan toimelle, koska oppilasmäärät ylittävät suositukset selkeästi. Mitään muuta ennaltaehkäisevää toimintaa ei voida tehdä kuin asetuksen mukaiset tarkastukset esim. alipainoisten oppilaiden painokontrollit pyritään järjestämään, mutta muuhun ei ole aikaa. Kontiolahdessa naisten lakisääteiset mammografiatutkimukset ovat painottuneet alkuvuodelle, jotka näkyvät röntgentutkimusmäärissä (tot. 50%) sekä ennalta ehkäisevissä ostoissa (tot. 50,5 %).Terveydenhoitajalla asiakkaita 196/th ja käyntejä 295/th. Terveydenhoitajaresurssi on yhteensä 11. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien poissaoloja työstä.tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Esh:n järjestämä sairaankuljetus ylittyy budjetoidusta.

2 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % -3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 26 % 8 % 43 % 19 % 27 % 8 % 44 % 2 % 27 % 8 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 30 % 38 % 80 % 67 % 28 % 35 % -7 % 67 % -13 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 107 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 6 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 1 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % 11 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % 8 % 74 0 Suun terveydenhuolto Netto % % 8 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -121 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 7 % Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22 %, joka vastaa hieman yli alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut alkuvuoden osalta 70 asiakasta. Kiireettömään hoitoon hakeutujien määrä on koko alkuvuoden ajan pysynyt suurena. Kontiolahdessa jonottajien yhteismäärä on 390 asiakasta. Heistäkin Joensuun tapaan lähes puolet on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kontiolahdessa on kaikkiaan viisi hammaslääkärin virkaa, joista kaksi on täytetty vakinaisella henkilöstöllä. Kontiolahteen on palkattu kaksi ostopalveluhammaslääkäriä, joten käytännössä hammaslääkärivajetta on yhden hammaslääkärin verran. Kesäksi palkkaamme Kontiolahteen yhden hammaslääketieteen opiskelijan kesäkandiksi. Lisäksi saamme myös Kontiolahteen vastavalmistuneen hammaslääkärin laillistukseen vaadittavaan käytännön syventävään harjoitteluun. Tämä harjoittelu kestää puoli vuotta.

3 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % % 21 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -8 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 12 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 266 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 11 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % -18 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 2 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 26 % 50 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 29 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 25 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 10 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % -52 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 146 % 24 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 18 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % -4 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % 22 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 2264 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 20 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % 2 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -5 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 63 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % % -5 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % -6 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % -3 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -3 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 13 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 13 % 58 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 584 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 11 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % 38 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % avohoidon asiakkaista oli 3/ 233 (3/ 239), palveluasumisessa oli 18 asiakasta (3/ 26) ja päivätoiminnassa 4 asiakasta (3/ 10). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluista perhehoidon piiristä on siirtynyt yksi asukas pois, muulta osin asumispalvelut ovat pysyneet helmikuun tasolla. Perhehoidossa on kaksi (2) asiakasta (56 hoitopäivää) ja muissa asumispalveluissa kuusitoista (16) asiakasta (396 hoitopäivää). Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 34 eri asiakasta ja 89 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli kuusi (6) asiakasta (129 hoitopäivää) ja avopalveluiden ostoissa kaksitoista (12) asiakasta (37 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli kaksi (2) asiakasta (40 käyntiä). Osavuosikatsauksen mukaan Kontiolahti tulee pysymään talousarviossa, ellei asumispalveluissa tapahdu muutoksia, joita ei ole voitu ennakoida.

4 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 89 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % -34 % Kuntoutus jonotusaika kk % % - Kuntoutus Kulut % % 24 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 24 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 23 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -25 % Kuntoutus Kulut % % -7 % Kuntoutus Tuotot % % -21 % Kuntoutus Netto % % -7 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % 0 % Kuntoutus / asiakas % % -63 % Kuntoutus Kulut % % -63 % Kuntoutus Tuotot % % 0 0 Kuntoutus Netto % % -63 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 1 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % -2 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % -2 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -21 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -2 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % % -3 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % -2 % ulkokunt. jälkeen Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 48 lapselle puheterapiaan ja 33 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 27 asiakasta (joista 15 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 108, mikä on 48 % suunnitellusta määrästä. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 54% suunnitellusta. Käyntejä on ollut 324. Fysioterapeutteja on 3, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 1,7. Kuntoutusryhmiä on ollut 34 kertaa, eli 0,2 ryhmää/ työntekijä/ työpäivä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 5, mikä on 25 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri ESH ESH:n kulut yhteensä % % 4 % ESH Tuotot % % 0 ESH Netto % % 4 % Yhteispäivystyksen kustannukset ovat raportointihetkellä euroa (21,3 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on euroa. Yhteispäivystyksen käyttöön vaikuttaa terveysasemien päiväpäivystys. Lehmossa on kokeiluna jatkunut iltapäivystys kerran viikossa. Yhteispäivystyksen kustannusten arvioidaan ylittyvän n euroa alkuvuoden seurannan perusteella. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 1915, joista ajanvarauslähetteellä 799, päivystykseen lähetteellä 137 ja ilman lähetettä 979 henkilöä. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna on päivystyksen lähetemäärä vähentynyt 13,3 % ja ilman lähetettä tulleiden potilaiden määrä vähentynyt 5 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan on Kontiolahden erikoissairaanhoito ylittymässä 0,75 milj. euroa.

6 Joensuu Tilaus: Kontiolahti Sosiaali- ja terveyspalvelut Hoito ja hoiva Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja sta talousarvio- TP Omaishoidon tuen asiakkaiden % % 12 % 58 0 määrä RAVA keskiarvo 2,96 3, % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 / RAVA-piste % % 4 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 2,6% 79 % 3,3% 3,3% 3,0% 92 % 16 % 3,3 % 0,0 % / asiakas % % 22 % Kulut % % 36 % Tuotot % % Netto % % 36 % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % -19 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman % % 4 % piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,20 2, % 2,40 2,40 2, % 5 % 2,40 0,00 piirissä / RAVA-piste % % -2 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 13,2% 11,7% 61 % 19,6% 19,6% 13,8% 70 % 17 % 19,6 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % 34 % Kulut % % 8 % Tuotot % % 3 % Netto % % 9 % Päiväkeskushoitopäivät % % 4 % / hoitopäivä % % 8 % 61 0 Kulut % % 12 % Tuotot % % 11 % Netto % % 12 % Tehostettu palveluasuminen % % 6 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,38 3, % 3,30 3,30 3, % -1 % 3 0 / RAVA-piste % % 6 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 8,1% 22 % 9,2% 9,3% 8,2% 22 % 1 % 0 0 / hoitopäivä % % 0 % Kulut % % 6 % Tuotot % % 16 % Netto % % 4 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -34 % RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3, % 4 % 4 0 RAVA-pisteen hinta % % 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 2,0% 19 % 2,1% 1,2% 1,4% 17 % -31 % 0 0 / hoitopäivä % % 18 % Kulut % % -22 % Tuotot % % -30 % Netto % % -20 % Akuutti-, kuntoutus- ja % % -25 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % 18 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,1% 29 % 1,9% 3,0% 1,8% 24 % -16 % 0 0 Kulut % % -11 % Tuotot % % -22 % Netto % % -8 % Kulut yhteensä % % 1 % Tuotot % % -2 % Netto % % 1 % Muiden ulkokuntien osuus % % -30 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 1 % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % 1 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 102 % 98 % 99 % 99 % 102 % 1 % 99 % 0 asuvat yli 75 -vuotiaat Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli maaliskuun lopussa 55 asiakasta, heistä 22 (40 %) on yli 75-vuotiasta. Omaishoidon tuen määrärahat menevät palvelun piirissä olevalle asiakasmäärälle, joten Jatkossa tehdään jonopäätöksiä, jos hakija täyttää omaishoidon tuen myöntämisen perusteet. Vanhan Pappilan perhehoitokoti on löytämässä paikkansa omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämispaikkana. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon asiakkaiden kumulatiivinen kokonaismäärä on laskenut 45 ja palvelusuunnitelman piirissä olevien määrä noussut 6 asiakkaalla. Kontiolahdella oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita101 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 27. Välitön asiakastyöaika oli 49,1 % ja RaVa-indeksni ka 1,9. Palveluseteliasiakkuuksia on kertynyt 10. Turvapuhelinasiakkaita oli 66 ja ateriapalveluasiakkaita 54, määrät ovat pysyneet melko samansuuruisina. Sähköinen yrittäjien palvelusetelihakeutuminen on otettu käyttöön yhdessä JOSEK:n ja seutukuntien kanssan ja yhteisiä toimintamalleja luodaan. Kotihoidon kehittämiseksi Kontiolahteen suunniteltiin maaliskuussa pidettäväksi asiakasraati. Ilmoittautujia raatiin ei ollut tarpeeksi, joten se jouduttiin perumaan. Vapaaehtoistyön mallin kehittämistyö on aloitettu. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odotti 8 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaava Rava -indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,44. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen kuormitus oli 101,6 %. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita Joensuun sairaalamuuttojen ja esh jonojen vuoksi (673 hpv). Myös muita ulkokuntalaisia hoidettiin Kontiolahden sairaalassa. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei Kontiolahteen ole muodostunut. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, uusi RaVa keskiarvo oli 3,60. Tk-sairaalan siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa, joka aiheutti myös suoritemuutoksia. Sairaalan toimintaa kehitetään suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Työfysioterapeutti on käynyt osastolla ergonomiaseurantakäynnillä ja osallistuu tarvittaessa osaston fysioterapeutin tukena henkilöstön ergonomia- ja kuntoutusosaamisen kouluttamiseen. Osasto haki mukaan valtakunnalliseen saattohoidon kehittämisen hankkeeseen, mutta ei päässyt mukaan, joten kehittäminen jatkuu omana toimintana. Osasto oli mukana Palettihankkeessa, jonka kautta saatiin saattohoitokoulutusta jo viime vuoden aikana. Lisäksi osasto on osallistunut Tutka - hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Kontiolahteen ja erityisesti potilaan vastaanotto- ja kotiutustilanteita kehitetään niin, että kotiutus toteutuu mahdollisimman nopeasti ja onnistuneesti.vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalasta vähennettiin laitospaikkoja ja kustannukset kohdistettiin perhehoitokotiin. Perhehoitokodin kustannukset ovat asumispalvelujen vastuualueella. Lisäksi omaishoidon määrärahaa lisättiin ja sen kustannukset näkyvät kotihoidon vastuualueella.

7 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % 3 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 1 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % 4 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % % -1 % 36 0 Aikuissosiaalityö Kulut % % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 12 % Aikuissosiaalityö Netto % % -16 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % -5 % 45 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 29 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % -13 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 12 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -29 % Aikuissosiaalityö Netto % % 14 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 150 % 6 2 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % Aikuissosiaalityö Kulut % % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % Aikuissosiaalityö Tuotot % % Aikuissosiaalityö Netto % % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 13 % Aikuissosiaalityö Netto % % -6 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % Työllisyystilanteen heikkenemisestä johtuen toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Täydentävä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla.kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen jatkuu ja työtoimintaan osallistuvien määrä jatkaa hyvällä tasolla. Määrän lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös laatuun ja siihen, että asiakkaat saavat sitä palvelua, jota tarvitsevat. Toimeentulotuen käsittelyajat ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän aikana 98%(hakemuksia ko. ajalla 1036 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL 14.2.

8 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö sta talousarvio- Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -25 % 18 0 Vammaispalvelut / asiakas % % 44 % Vammaispalvelut Kulut % % 8 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 8 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -8 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % -6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -6 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % % -3 % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 106 % Vammaispalvelut Kulut % % 99 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % 99 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus % % 18 % asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 20 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 20 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 17 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % 17 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset % % 3 % 97 0 avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas % % 16 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % 20 % Vammaispalvelut Tuotot % % -9 % Vammaispalvelut Netto % % 21 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % -10 % palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 2 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -8 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -6 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten % % -12 % laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % % -1 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut % % -13 % Vammaispalvelut Tuotot % % 0 0 Vammaispalvelut Netto % % -13 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut % % -2 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % % -28 % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 6 % % % -26 % % % 7 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus % % -48 % Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien % % 7 % jälkeen 3 03/ mukaan: Vammaispalveluasiakkaiden osalta asiakasmäärät määrärahasidonnaisissa palveluissa ovat laskeneet, nettokustannuksissa + 8 % muutos 04/ verrattuna. Määrärahasidonnaisen palvelun osalta talousarviota seurataan tiiviisti ja mikäli talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden osalta asiakasmäärät (- 8 %) ja kustannukset ( - 6) ovat laskeneet. Selitys tähän on henkilökohtaisen avun osalta tehdyt siirrot ostopalvelusta työnantajamalliin alkuvuoden aikana, siirtoja tehdään edelleen palvelusuunnitelmien tarkistamisten myötä. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen avun palvelua suhteessa vanhuspalvelulakiin ikäihmisten osalta. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna (24/7) on edelleen kalllista, mutta kulut tulevat vähitelleen laskemaan henkilökohtaisen avun järjestämistavan muutosten myötä. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat kasvaneet (18 % verrattuna 03/ tilanteeseen). Vammaispalvelun nettokulut ovat myös kasvaneet 17 % verrattuna 04/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden asikasmäärä on kasvanut 3 % verrattuna 03/ toteumaan uusien asiakkaiden myötä, tämä näkyy myös kustannusten kasvuna. Kontiolahdessa lasten ja nuorten osuus kasvattaa myös ko. palvelun kustannuksia. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet - 10 % verrattuna 03/ toteumaan johtuen asiakkaiden asumispalveluissa tapahtuneista muutoksista. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivien (lähinnä tilapäinen hoito) osuus on laskenut (- 12 %), mikä näkyy myös kustannusten osalta - 13 %. Kokonaisuutena vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ toteumaan.vaikeavammaisten palveluasumisessa on edelleen muutama asiakas (lähinnä palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestettynä). Henkilökohtaisen avun saajia on 50 (+ 2) ja erityishuollon kautta seitsemän asiakasta: 57 asiakasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 73 asiakasta (+ 17). Omassa työ- ja päivätoiminnassa on 28 asiakasta, Joensuun työ- ja päivätoiminnoissa on seitsemän kontiolahtelaista, ostopalveluissa neljä (-3). Kehitysvammaisten asumispalveluissa on edelleen vakinaisen laitosasumisten tarve, tilapäisessä laitoshoidossa on ollut alle 10 asiakasta, perhehoidossa on alle 10 kontiolahtelaista. Lisäksi palvelusetelin kautta on asumista järjestetty ostopalveluihin. Tuetussa asumisessa on 11 asiakasta. Henkilökohtaisen avun järjestämistapa jakaantuu seuraavasti (tilanne 10.4.):CityWork Keski-Suomi yhteensä 22 (+ 4) asiakasta, työnantajamallissa yhteensä 12 (+ 4) asiakasta ja Spesio- palveluissa 22 (- 7) asiakasta sekä muutama asuinpaikkakunnan ostopalveluiden kautta. Kontiolahden talousarviossa pysyminen on haasteellista erityisesti henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Omaa ympärivuorokautista asumispalvelua suunnitellaan kehitysvammaisille asiakkaille.

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 % % Perhepalvelut / asiakas 0 0 % % Perhepalvelut Kulut 0 0 % % Perhepalvelut Tuotot 0 0 % % 9 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % 17 % Perhepalvelut / asiakas % % -17 % Perhepalvelut Kulut % % -2 % Perhepalvelut Tuotot % % 6 % Perhepalvelut Netto % % -3 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -29 % Perhepalvelut / asiakas % % 33 % Perhepalvelut Kulut % % -6 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -5 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % -36 % 39 0 Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -20 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 38 % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 1 % 104 % 1 % 1 % 0 % 41 % -36 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % 72 % Perhepalvelut Kulut % % 10 % Perhepalvelut Tuotot % % 35 % Perhepalvelut Netto % % 9 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % -33 % 8 0 Perhepalvelut / asiakas % % 0 Perhepalvelut Kulut % % 0 Perhepalvelut Tuotot % % 0 Perhepalvelut Netto % % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 1 % Perhepalvelut Jonotusaika kk % % 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 0 3 % 53 % 7 % 7 % 3 % 44 % 1 % 0 Perhepalvelut / asiakas % % -12 % Perhepalvelut Kulut % % -11 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % -11 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % -20 % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % -22 % Perhepalvelut / sopimus % % 32 % 73 0 Perhepalvelut / asiakas % % 29 % Perhepalvelut Kulut % % 3 % Perhepalvelut Tuotot % % 59 0 Perhepalvelut Netto % % 3 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 9 % Perhepalvelut Tuotot % % 31 % Perhepalvelut Netto % % 8 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % % 409 % Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 11 % Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vuodentakaisesta. Hoitopäivän hinta on puolestaan noussut selvästi nuorten vaikeahoitoisuuden vuoksi ja siitä syystä menot eivät kuitenkaan ole pienentyneet. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Perheneuvolalle etsitään uusia toiminnallisesti parempia tiloja. Kontiolahdella ei tänä vuonna ole yhtään sijoitettua nuorta tulossa täysi-ikäiseksi. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat ajalla : 42 ilmoitusta, joista 81% käsitelty määräajassa. Tilanne 31.3., sijaisperheissä 8, perhekodeissa 2 ja laitoksissa 4 nuorta.

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto % % 4 % Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti.

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 15 22.04.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/02.02.02/2015 SOTETIJ 15 Talousarviomääräysten mukaan tilausten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma 2014-3 %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asia ka sryhmät: TILAUS TP -3-3 %:a Avohoidossa asiakkuuksien arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Siilaisella on Hyvä potku -hankkeen myötä tehty

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 8 23.03.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 1.1.-29.2.2016 7431/02.02.02/2016 SOTETIJ 23.03.2016 8 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan

Lisätiedot

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista

45 % 61 % 61 % 43 % -19 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2013 alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 782 6 150 7 700 7 873 173 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 180 192 192

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kuukausiraportti 8/2015

Kuukausiraportti 8/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 8/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot