OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omisjaohjausryhmä / Kunjohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

2 1

3 Osavuosikatsaus Hyvinvointikunyhtymän toimin on edennyt kuntien hyväksymän strategian ja lousarvion asetmien suunviivojen mukaisesti. Palvelutoiminnan voitteena on edelleen vas asiakkaiden todellisiin rpeisiin siten, että vahvistean ihmisten omatoimisuut, hyvinvointia, toiminkykyä ja kotona pärjäämistä. Näiden linjausten mukaan palvelurakennet on muokattu edelleen avohoidon ja kotihoidon suunan vähentäen laitosvalisuut ja raskaiden korjaavien palvelujen rvet. Tässä raportissa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Verilussa on syytä huomioida, että leikkaustoimin on siirtynyt vuoden alus sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja näkyy nyt erikoissairaan ostopalveluna. Alkuvuoden kusnnuskehitys on ollut lousarviossa ennakoitua voimakkaampaa. Lisäksi henkilöstömenoja kasvata loppuvuonna sopimuskorotukset, joihin ei ole lousarviossa täysimääräisesti varauduttu. Kusnnuskehitys näkyy jäsenkunlaskutuksen kasvuna ja siihen vaikuta myös leikkaustoiminnan muutoksen aiheutma ulkokunlaskutuksen vähentyminen. Jäsenkunlaskutuksen pysyttäminen lousarviossa määritellyssä sossa edellyttää sopeutustoimenpiteitä. Palvelutuonnon monitoimijaisuut lisätään laajenmalla palvelusetelin käyttöä ja alkuvuoden aikana on valmisteltu sähköisen järjestelmän käyttöönottoa palvelusetelien myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Hyvinvointikunyhtymä on ollut aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kunyhtymän johja 2

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Asukasluvut KAIKKI KUNNAT Veriluso Aikuissosiaalityö ,9 % ,8 % ,7 % ,8 % (muutos ed. vuosi) -1,8 % -3,5 % 7,2 % -49,2 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,7 % ,5 % ,9 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 5,3 % 0,8 % 6,5 % -3,3 % Erikoissairaanhoito oma ,7 % ,6 % ,7 % ,4 % (muutos ed. vuosi) -16,5 % -15,3 % -16,1 % -20,0 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,4 % ,6 % ,3 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 8,7 % -21,3 % 12,6 % 11,6 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,0 % ,9 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 9,9 % 12,4 % 14,0 % -7,7 % Kuntoutuspalvelut ,1 % ,8 % ,2 % ,1 % (muutos ed. vuosi) -7,2 % 53,7 % 1,4 % -66,2 % Perhepalvelut ,0 % ,4 % ,5 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 20,4 % 81,7 % 20,5 % 4,0 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,2 % ,1 % ,4 % (muutos ed. vuosi) -4,6 % -6,0 % -3,1 % -11,8 % Vammaispalvelut ,2 % ,1 % ,7 % ,1 % (muutos ed. vuosi) 4,2 % 12,1 % 3,5 % 4,0 % Vasanottopalvelut ,0 % ,9 % ,5 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 4,8 % -7,2 % 6,7 % 3,0 % Projektit ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % (muutos ed. vuosi) -26,1 % -26,1 % -26,1 % -26,1 % Yhteensä ,3 % ,9 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 5,4 % -3,0 % 7,9 % -1,2 % Oma toimin , , , ,3 (muutos ed. vuosi) 4,0 % 6,5 % 6,0 % -6,8 % 3

5 Aikuissosiaalityö Toteutuma on lousarvion mukainen. Palvelurpeeseen on pystytty vasamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän - ja täydentävän toimeentulotuen kusnnuksia. Siikajoella muutos edelliseen vuoteen johtuu maahanmuutjatyön korvausten muutoksis. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvion mukainen ja toiminkulut ovat edellisvuoden soa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Erikoissairaanhoito Vuoden alus leikkaustoimin Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimina ja se vaikuta kusnnusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kunyhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisäutipkl:lla edellisen vuoden vasavas ajankohdas etenkin uniapneapotilainen tutkimusten ja hoidon palvelutuonnon lisäyksestä johtuen. lousarvion toteutuma oman toiminnan osal on 43,7 %, mut se korjaantuu heinäkuun laskutuksen jäädessä pienemmäksi kesäsulkujen kia. Ostetun erikoissairaanhoidon kusnnukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen. Kokonaisuutena toimin ja kusnnukset ovat arvioidun mukaisia. Hoito ja hoiva Lisääntyneeseen palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelurve on ollut hieman ennakoitua suurempaa. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalatoiminnan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelurpeen arviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa palvelurve on ollut ennakoitua suurempi. Tehostettua palveluasumis ja laitoshoitoa seuraan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät ovat lousarvion mukaisia Raahen ja Siikajoen osal, Pyhäjoen akuuttihoidon rve on ollut ennakoitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian toimin ja kusnnukset ovat kokonaisuutena lousarvion mukaisia. Vuoden alussa on aloitettu fysioterapeuttien suoravasanottotoimin terveyskeskuksen vasanotolla. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla pahtuneen kuntoutuskäyntien lisääntymisestä. Henkilöstön saavuusongelmien vuoksi puhe- ja toiminterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Perhepalvelut Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelurve on lisääntynyt. Ennalehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Palveluostojen toiminkulut ylittävät lousarvion n. 20 %. Palvelurpeeseen on vasttu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja. Suun terveydenhuolto Toimin ja lousarvion toteuma ovat suunnitellun mukais. Raahen osal asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vasavana aikana. Se johtuu koululaisten rkastusajankohdas, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodes ja tänä vuonna rkastukset tehdään syyslukukaudella. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Palvelunrpeeseen on pystytty vasamaan. Kehitysvammapalveluissa hkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi. Vasanottopalvelut Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalveluissa toimin ja lous ovat suunnitelman mukais. Uutena toiminna on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravasanottopalvelut vuoden alus. Raahen osal asiakkaiden, käyntien ja kusnnusten osal on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravasanottotoiminnan aloitmises sekä vasanottoaikaa odotneiden potilaiden hoitoon suunnatuis erityistoimenpiteistä (hoijien konktit, il- ja lauanivasanotot). Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal. 4

6 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,8 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,8 Sosiaalityö Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,3 Asiakasperheet , , , ,0 Kulut / asiakasperhe , , , ,1 Toimeentulotuki Tuotot , , , ,7 Netto , , , ,7 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Asiakasperheet , , , ,3 Netto / asiakasperhe , , , ,6 Välitystili Asiakasperheet Työllistämistoimin Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,5 Poistot Netto , , , ,5 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,

7 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,6 Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuus , , , ,1 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,5 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,4 Henkilöstökulut , , , ,7 Mielenterveyspalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,2 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,9 Muu avotoimin Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,8 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,8 Palveluasuminen Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,1 Tuotot / hoitopäivä , , , ,2 Kulut / hoitopäivä , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,3 Päivätoimin Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,6 Hoitopäivät , , , ,9 Kulut / hoitopäivä , , , ,8 Oma erikoissairaanhoito Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , , ,

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihdehuollon palvelut Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,6 Päihdehuollon avohoito Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,5 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , Laitoskuntoutus Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , ,

9 Erikoissairaanhoito Avohoidon yksikkö ,9 % ,9 % ,4 % % Sisäutien pkl ,0 % ,9 % ,4 % % Lastenutien pkl ,1 % ,9 % ,3 % % Diabetes pkl ,0 % ,8 % ,3 % % Dialyysihoito ,5 % ,0 % ,4 % % Operatiivinen yksikkö ,6 % ,4 % ,0 % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl ,6 % ,2 % ,7 % % Kirurgian pkl ,4 % ,0 % ,2 % % Päiväkirurgia Kipupoli pkl ,0 % ,5 % ,4 % % Preanestesiapkl Äitiys- ja naistent. pkl ,1 % ,8 % ,2 % % Operatiivinen osasto ,9 % ,8 % ,6 % % OMA TOIMINTA ,7 % ,6 % ,7 % % OSTOPALVELUT ,4 % ,6 % ,3 % % ,3 % ,7 % ,1 % %

10 Mui toiminlukuja Raahe Siikajoki Pyhäjoki Avohoitokäynnit tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % tp tp 2017 Tot-4 käyntejä 2017 Tot % Sisäutien poliklinikka ,7 % ,8 % ,1 % Dialyysiyksikkö ,4 % ,9 % ,4 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,8 % ,2 % ,9 % Lastenutien poliklinikka ,5 % ,3 % ,0 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,9 % ,8 % ,3 % Diabetes poliklinikka ,4 % ,7 % ,6 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,9 % ,7 % ,4 % Preanestesiapoliklinikka Kipupoliklinikka ,5 % ,2 % ,4 % Päiväkirurgia Yhteensä ,5 % ,6 % ,2 % Mui toiminlukuja Ulkokun Yhteens Jäsenkun käyntejä käyntejä Tot % Tot-4 Tot % Avohoitokäynnit tp tp 2017 Tot tp tp tp tp 2017 Tot-4 Tot % Sisäutien poliklinikka ,0 % ,5 % ,8 % Dialyysiyksikkö ,8 % ,3 % ,9 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,3 % ,4 % ,8 % Lastenutien poliklinikka ,0 % ,3 % ,9 % Korva- nenä- ja kurkkuutien pkl ,7 % ,9 % ,4 % Diabetes poliklinikka ,0 % ,2 % ,2 % Äitiys- ja naistenutien poliklinikk ,0 % ,2 % ,3 % Preanestesiapoliklinikka Kipupoliklinikka ,4 % ,4 % ,8 % Päiväkirurgia Yhteensä ,4 % ,5 % ,6 % käyntejä 2017 Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp tp tp tp tp tp Operatiivinen osasto % % % Osastohoito/hoitopäivät Muut Yhteens Jäsenkun Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % Tot-4 hpv:t tot Tot % tp tp tp tp tp tp Operatiivinen osasto % % % 9

11 Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,0 Ulkokuntien osuus , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,8 Kulut / 75 vuot täyttänyt asu , , , ,1 Omaishoidon tuki Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,1 Kotiin annetvat palvelut Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,8 Kotihoito (tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, kotisairaanhoito) Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,6 Peittävyys, 75 vuot täyttäne , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,0 Tukipalvelut (ateriapalvelut, muut tukipalvelut, palvelusetelit) Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,7 Kotisairaala Tuotot Toiminkulut Netto Muu kotihoito (Ikäihmisten pkl, Vaativa kotisairaanhoito, sov.muk.) Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,2 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,0 Päivätoimin Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,1 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut / hoitopäivä , , , ,

12 Hoito- ja hoivapalvelut Tehostettu palveluasuminen Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Hoitopäivät, 75 vuot täyttän , , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,7 Netto / hoitopäivä , , , ,4 Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot , , ,8 Toiminkulut , , ,4 Poistot , , ,7 Netto , , ,6 Hoitopäivät yhteensä , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , ,2 Tuotot / hoitopäivä , , ,8 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopaikat Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , , ,6 Kulut / hoitopäivä , , , ,3 Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä Kulut+poistot , , , ,1 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,3 Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja lyhyikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA Kulut+poistot , , , ,9 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,5 Ostopalvelut ja palvelusetelit (tehostettu palveluas. ja osastohoito) Netto , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , ,6 Netto/ hoitopäivä ,9 #JAKO/0! , ,6 Osastohoito (oma toimin) Kulut + poistot 6200 Osasto , , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,9 Kulut + poistot 6210 Osasto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,0 Kulut + poistot 6220 Osasto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,5 Kulut / hoitopäivä , , , ,

13 Kuntoutus Kuntoutus yhteensä Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,7 Puheterapia Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,5 Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,4 Toiminterapia Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,6 Käynnit kaikki , , , ,7 Kulut / käynti , , , ,8 Fysioterapia Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,5 Veteraanikuntoutus Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,4 Veteraanikuntoutus (valtio) Asiakkaat

14 Perhepalvelut Perhepalvelut yhteensä Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus , , ,2 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,7 Ennalehkäisevät palvelut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,2 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,5 Kulut / asiakas , , , ,0 Sosiaalityö Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,1 Avohuolto Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,1 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,0 Hoitopäivät yhteensä , , , ,3 Kulut / hoitopäivä , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,3 Jälkihuolto Tuotot Toiminkulut , , ,3 Netto , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , ,0 Kulut / asiakas , , ,3 Perheneuvola Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,6 Asiakkaat yhteensä kaikil ik , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,2 Perheoikeudelliset palvelut Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,7 Netto , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,

15 Suun terveydenhuoltopalvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,3 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,4 Henkilöstökulut , , , ,7 Asiakkaat yhteensä , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,2 Kulut /käynti , , , ,

16 Vammaispalvelut Vammaispalvelut yhteensä Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , ,4 Netto , , , ,1 Ulkokuntien osuus , , , ,0 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,6 Vammaispalvelut Tuotot , , ,2 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,4 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Vammaisten palvelut (harkinnan varaiset tukitoimet ja oma Tuotot Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,4 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,6 Henkilökohinen avusja Tuotot Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,2 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,2 Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,5 Kulut / asiakas , , , ,5 Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot , , ,0 Toiminkulut , , ,8 Netto , , ,6 Asiakkaat , , ,0 Hoitopäivät , , ,6 Kulut / hoitopäivä , , ,

17 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten työtoimin Tuotot Toiminkulut , ,0 Netto , ,8 Asiakkaat 1 1 Sosiaalityö ja palveluohjaus Tuotot Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,5 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,2 Kehitysvammahuolto Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , ,4 Netto , , , ,6 Asiakkaat, summason hetu Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,0 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat, summason hetu Kulut / asiakas , , , ,1 Työ- ja päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,2 Poistot Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,5 Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,7 Asiakkaat , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,2 Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , ,3 Netto , , , ,4 Asiakkaat , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,4 Kehitysvammaisten laitoshoito Toiminkulut Netto Asiakkaat Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä

18 Vasanottopalvelut Vasanottopalvelut yhteensä Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,2 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus , , , ,5 Ulkokuntien osuuden jälkeen , , , ,0 Henkilöstökulut , , , ,0 Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalvelut Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu , , , ,7 Kulut / summason asiakas , , , ,0 Käynnit kaikki , , , ,6 Kulut / käynti , , , ,7 Terveysneuvon Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,1 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,4 Käynnit kaikki , , , ,6 Tuotot / käynti , , , ,0 Kulut / käynti , , , ,

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Tilasto-osa Toimintakertomus ja tilinpäätös 212 Tilasto-osa Toimintakertomus 212 1 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON VASTUUALUE: AJANVARAUSVASTAANOTTOPALVELUT O M A T K Ä Y N N I T O S T E T U T K Ä Y N N I T K A I K K I

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Kesäkuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: maksuosuustoteuman vertailu Dia 5: lukuohje erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSRAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2018 SISÄLLYS 1 Kuntayhtymän talous... 2 2 Tulosalueiden talous ja toiminta 1.1. 30.8.2018... 3 2.1 Kuntayhtymän hallinto... 3 2.2 Sosiaalityö-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Huhtikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 4: yleistä raporteista ja ennusteen laskentaperiaatteesta Dia 5: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 3.1.219 Sosiaali- ja terveyspalvelut Näkyvien kuntien valinta SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelu (Tyhjä) Aikuispsykososia Aikuissosiaalityö Erikoissairaanh Hoivapalvelut Lääkinnälline Perhepalvelut Suunterveys

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot