Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo"

Transkriptio

1 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Muutos % ta / ,9 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,5 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,9 Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,2 Aikuispsykososiaaliset Netto ,1 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat ,9 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät ,3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,2 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,1 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,6 Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat ,0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät ,3 Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,3 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,1 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 12,9 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,0 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,4 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat -50,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät -50,0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas ,7 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,7 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,4 Aikuispsykososiaaliset Tuotot ,4 Aikuispsykososiaaliset Netto

2 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 25,0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä ,0 Aikuispsykososiaaliset Kulut ,0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -20,8 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 7,2 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** ,5 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ ,4 Aikuispsykososiaaliset NETTO ,7 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -5,5 Aikuispsykososiaaliset /asukas ,5 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto ,9 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus ,5 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3,6-15,2 Aikuispsykososiaalisissa palveluissa aloitetaan yksiportaisen palvelumallin rakentaminen psykiatrian avohuollon palveluissa yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kotona asumista tukevissa palveluissa toteutetaan Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on, että asumispalveluissa on Jyta-alueella käytössä korkeintaan 39 paikkaa. Palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ja yhdistyksiltä. Tukiasumista kehitetään ja pyritään järjestämään tarvittava tuki mahdollisimman pitkälle kuntoutujien kotiin. Päivätoiminnalla kodin ulkopuolella tuetaan myös kotona asumista ja tarjotaan yhteisöllistä toimintaa kodin ulkopuolella. Uutena päivä- ja työtoiminnan järjestämistapana kokeillaan Green care-toimintaa.

3 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos % ta / Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe ,0 Aikuissosiaalityö Kulut ,0 Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto ,0 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet ,3 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe ,2 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / asukasta kohden -8,3 Aikuissosiaalityö Kulut ,2 Aikuissosiaalityö Tuotot ,8 Aikuissosiaalityö Netto ,8 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 0,0 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva -10,3 Aikuissosiaalityö Kulut ,3 Aikuissosiaalityö Tuotot ,3 Aikuissosiaalityö Netto ,2 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut ,7 Aikuissosiaalityö Tuotot ,5 Aikuissosiaalityö Netto ,3 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,3 Aikuissosiaalityön suurimpana haasteena on kuntien vastuun kasvaminen pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuissa ja aktivointityön lisääntyminen, kun työmarkkinatukea 300 päivää saaneet tulevat kuntaosuuden ja aktivointityön piiriin. Liikelaitoksessa ei ole ollut mahdollista varautua ohjaustyövoiman lisäämiseen, vaan lisääntyvä asiakasmäärä hoidetaan entisellä henkilökunnalla. Kuntaosuuksia tuen maksuun on varovaisesti nostettu. Tulee olemaan suuri haaste selvitä lisääntyvästä asiakasmäärästä ja löytää hyviä, yksilöllisiä ratkaisuja kunkin asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Tässä työssä tarvitaan yhteistyötä Jytan sisällä, muiden viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa. Toimeentulotuessa huono taloudellinen tilanne voi näkyä lisääntyvänä tuen tarpeena. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointia pyritään tekemään aktiivisesti, jotta kaikki vakanssit saadaan täytettyä osaavalla ja pätevyysvaatimukset täyttävällä työvoimalla.

4 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / ESH ESH:n kulut yhteensä ,125 ESH Tuotot ESH Netto ,125

5 Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Muutos % ta / Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,6% 9,4% 7,6% 7,6% -19,1 Hoito ja hoiva / asiakas ,4 Hoito ja hoiva Kulut ,1 Hoito ja hoiva Tuotot ,0 Hoito ja hoiva Netto ,1 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä ,7 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,10 0,00 0,00 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 29,5% 24,1% 25,7% 25,9% Hoito ja hoiva / asiakas ,8 Hoito ja hoiva Kulut ,6 Hoito ja hoiva Tuotot ,1 Hoito ja hoiva Netto ,9 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät ,3 Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,9 Hoito ja hoiva Kulut ,7 Hoito ja hoiva Tuotot ,6 Hoito ja hoiva Netto ,3 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 5,7 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,20 0,00 0,00 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 10,8% 10,9% 10,6% 11,1% 2,1 Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,2 Hoito ja hoiva Kulut ,1 Hoito ja hoiva Tuotot ,9 Hoito ja hoiva Netto ,8 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät ,0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 8,3 7,4

6 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat,7%,5%,3%,4% -20,0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,0 Hoito ja hoiva Kulut ,6 Hoito ja hoiva Tuotot ,0 Hoito ja hoiva Netto ,6 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät -13,0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä ,5 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 4,7% 3,1% 3,1% -34,4 Hoito ja hoiva Kulut ,0 Hoito ja hoiva Tuotot ,0 Hoito ja hoiva Netto ,7 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä ,7 Hoito ja hoiva Tuotot ,2 Hoito ja hoiva Netto ,0 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus ,3 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,7 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias ,7 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa 99 % 99 % 100 % 100 % asuvat yli 75 -vuotiaat 0,1 Omaishoidossa jatketaan vuoden loppupuolella aloitettujen omaishoitajien terveystarkastusten tekemistä. Omaishoitajia pyritään tukemaan myös toimivilla tilapäishoidon ratkaisuilla. Vuoden aikana SeniorikKaste-hankkeessa selvitetään mm. perhehoitoa yhtenä ratkaisuna tilapäishoitoon. Kotihoidossa optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen toivotaan vastaavan lisääntyvään kotihoidon tarpeeseen vapauttamalla lisää työntekijöiden työaikaa varsinaiseen asiakastyöhön. Kannuksessa on kova paine erityisesti ilta- ja viikonlopputyön lisäämiseen. Puistolan palvelukeskuksen kilpailuttaminen selvitetään vuoden aikana. SenioriKaste hankkeessa kehitetään ikäihmisten arjen sisältöjä, kuntoutusta ja kotona asumisen tukitoimia. Hankkeessa kiinnitetään paljon huomiota ikäihmisten osallistumiseen palveluiden kehittämiseen. Vuodeosastoilla kehitetään kuntouttavaa hoitotyötä ja pyritään lisäämään potilaiden omaa vastuuta kuntoutumisestaan.

7 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila Asiakasryhmät: Muutos % ta / Kuntoutus Terapia-asiakkaat ,9 Kuntoutus / terapia-asiakas ,2 Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut ,2 Kuntoutus Tuotot ,0 Kuntoutus Netto ,0 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat ,4 Kuntoutus / kuntoutusasiakas ,4 Kuntoutus Kulut ,5 Kuntoutus Tuotot ,4 Kuntoutus Netto ,2 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) -25,1 Kuntoutus / asiakas ,3 Kuntoutus Kulut ,8 Kuntoutus Tuotot ,8 Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä ,3 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -2,4 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa -39,7 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ,7 Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Kuntoutukseen perustetaan uusi puheterapeutin toimi, kustannukset katetaan vähentämällä ostopalveluja. Lisäyksen myötä voidaan palvelujen piiriin ottaa uusia asiakasryhmiä ja tehostaa toimintaa muutenkin. Kuntoutuksessa kehitetään edelleen ryhmätoimintoja. Muiden toimijoiden kanssa lisätään yhteistyötä mm. ikäihmisten ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 1,7

8 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen -08 Muutos % ta / Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas ,1 Perhepalvelut / asiakas ,4 Perhepalvelut Kulut ,2 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto ,2 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas ,8 Perhepalvelut / asiakas ,4 Perhepalvelut Kulut ,0 Perhepalvelut Tuotot ,0 Perhepalvelut Netto ,0 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 50,0 Perhepalvelut Hoitopäiviä ,5 Perhepalvelut / hoitopäivä ,3 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 1 % 0 % 50,0 Perhepalvelut / asiakas ,0 Perhepalvelut Kulut ,0 Perhepalvelut Tuotot ,0 Perhepalvelut Netto ,4 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat ,9 Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 12 % 8 % 12 % 3,9 Perhepalvelut / asiakas ,0 Perhepalvelut Kulut ,9 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto ,9 Perhepalvelut Kulut yhteensä ,6 Perhepalvelut Tuotot ,8 Perhepalvelut Netto ,1 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus ,0 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,1

9 Perhepalveluissa keskitytään avohoidon kehittämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan resurssien puitteissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä pyritään pitämään pienenä. Jyta-alueella kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on matala. Perheneuvolassa keskitytään perheiden ja lasten hyvinvoinnin parantamiseen käyttäen monipuolisia työmenetelmiä, jatketaan mm. Eroneuvotoimintaa ja tehostettua sovittelua.

10 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat ,6 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 21 % 24 % 15 % 23 % -3,4 Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 90 % 87 % 70 % 103 % 17,4 Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 63 % 63 % 66 % 70 % 11,4 Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 0,00 0,00 0,00 0,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä ,5 Suun terveydenhuolto Tuotot ,0 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas ,1 Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,7 Suun terveydenhuolto Netto ,7 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus ,9 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 10,2 Lestijokilaakson suun terveydenhuollon yksiköiden toimintaa viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Tällä pyritään mm. puhelinpalvelun parantamiseen, kun se tehdään yhteistyössä. Lestijokilaaksossa selvitetään välinehuollon yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi koko terveydenhuollossa. Ostopalveluiden käyttöä rajataan samalla tavalla kaikissa liikelaitoskunnissa ja ostopalveluita vähennetään, kun omat vakanssit saadaan täyteen.

11 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat ,5 Vammaispalvelut / asiakas ,4 Vammaispalvelut Kulut ,2 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto ,2 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) -46,7 Vammaispalvelut / asiakas ,7 Vammaispalvelut Kulut ,0 Vammaispalvelut Tuotot ,3 Vammaispalvelut Netto ,4 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 0,0 Vammaispalvelut /hoitopäivä ,0 Vammaispalvelut Kulut ,0 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto ,0 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat -13,6 Vammaispalvelut / asiakas ,3 Vammaispalvelut Kulut ,0 Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto ,0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ ,5 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 1173,3 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO ,5 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 132,7 Vammaispalvelut / asiakas ,4 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,7 Vammaispalvelut Tuotot ,6 Vammaispalvelut Netto ,8 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 20,1 Vammaispalvelut / hoitopäivä ,4 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut ,4

12 Vammaispalvelut Tuotot ,2 Vammaispalvelut Netto ,9 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3,9 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas -49,5 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 46,0 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO ,6 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 8,6 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 65,5 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 4,0 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus ,4 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen ,7 Kehitysvammahuollossa tehdään selvitys asumispalveluiden toiminnasta ja kustannuksista alueella. Ollaan mukana ELY-keskuksen hankkeessa yhdessä kuntien muiden sektoreiden toimijoiden kanssa, jossa selvitetään kuljetuspalveluiden uusia järjestämismalleja alueella. Selvitetään ja tehostetaan avustajaresurssin käyttöä. Lisätään omien avustajien määrää tavoitteen saavuttamiseksi.

13 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Eija Kellokoski-Kari Asiakasryhmät: -08 Muutos % ta / Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat ,5 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,8 Vastaanotto / asiakas ,8 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 48 % 0 % 34 % 55 % Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0 % 0 % 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vastaanotto Kulut ,8 Vastaanotto Tuotot ,3 Vastaanotto Netto ,1 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat ,2 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas ,1 Vastaanotto / asiakas ,3 Vastaanotto Kulut ,1 Vastaanotto Tuotot ,4 Vastaanotto Netto ,6 Vastaanotto Kulut yhteensä ,6 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas -4,6 Vastaanotto Tuotot ,1 Vastaanotto Netto ,5 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus ,6 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,8 Vastaanottopalveluissa ollaan mukana Hyvä potku-hankkeessa, jossa kehitetään vastaanottojen toimintaa laajasti mm. selvittämällä, mihin työaika käytetään vastaanotoilla eri työntekijäryhmissä sekä selvitetään paljon palveluita käyttävien hoitoprosesseja ja ja tehdään hoitosuunnitelmat pitkäaikaispotilaille ja paljon vastaanottopalveluita käyttäville. Ollaan mukana hakemassa rahoitusta Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät -hankkeelle vuosille Hankkeessa kohderyhmänä ovat paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluita käyttävät asiakkaat. Erityispalveluita keskitetään. Skopiat tehdään jatkossa maakunnallisessa yksikössä Kokkolassa, röntgenlääkäreiden tekemät ultraäänitutkimukset keskitetään jokilaaksoittain Tunkkarille ja Kannukseen, jolloin palvelut saadaan molemmissa toimipisteissä kerran viikossa. Rasitus-ekgtutkimukset keskitetään Toholammin terveyskeskukseen koko Jyta-alueelta. Kesä aikana toimintaa supistetaan vuoden tapaan. Lestijokilaakson lääkäriresurssista siirretään yhden lääkärin työpanoksen verran resursseja työterveyshuoltoon.

14 YHTEENVETO Aikuispsykoso siaaliset Aikuissosiaalit yö Erikoissairaan hoito Kaikki kunnat Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Muut ulkokunnat Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Hallinto Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Hoito ja hoiva Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Kuntoutus Kulut

15 Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Perhepalvelut Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Suun terveydenhuo lto Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Työterveys Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Vammaispalv elut Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Varhaiskasvat us Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus - - Netto ulkokuntien jäl Vastaanotto Kulut Tuotot Netto

16 SOTE kokonaan Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl Kulut Tuotot Netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jäl

17 JYTA PERUSPALVELULIIKELAITOS KUNTAENNAKOT TALOUSARVIOEHDOTUS KUNTAOSUUDET Toiminnot; peruspalvelut Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Yhteensä Perho Kaikki Yht. Aikuispsykososiaaliset palvelut , , , , , , , , ,00 Aikuissosiaalityö , , , , , , , ,00 Hoito ja hoiva , , , , , , , , ,00 Kuntoutus , , , , , , , ,00 Perhepalvelut , , , , , , , , ,00 Suun terveydenhuolto , , , , , , , , ,00 Vammaispalvelut , , , , , , , , ,00 Vastaanotto , , , , , , , , ,00 Perhon atk-palvelut , ,00 Hallinto , , , , , , , , ,00 Kuntaosuudet tae , , , , , , , , ,00 Kuntaosuudet ta , , , , , , , , ,00 Muutos% ta / 1,62 1,21-1,32 8,93 0,90 0,06 0,84 36,70 /asukas ta, peruspalv , , , , , , , , ,40 /asukas tae, peruspalv , , , , , , , , ,12 Perhon oma tuotanto , ,00 Perhon oma tuotanto , ,00 Muutos% ta / 2,8 Erikoissairaanhoito tae , , , , , , , , ,00 Kuntaosuudet yht. tae , , , , , , , , ,00 Muutos % perusp+esh / 1,05-0,37 0,75 7,99 1,04 0,04-4,52 0,6, peruspalvelut , , , , , , , , ,00, esh , , , , , , , , ,00, kuntaos.yht , , , , , , , , , /pha

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO. Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 290 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJAJAOSTO Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JOENSUU Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740-1 % Vastaanotto

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa

Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Kuntavertailu: Vastaanottopalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Vastaanottopalveluihin kuuluvat terveyskeskusvastaanotto, terveysneuvonta sekä avohoidon tukipalvelut eli laboratorio, kuvantaminen ja ensihoito.

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelu: Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Salminen Aikuispsykososiaaliset -08 87 99 102 101 102 % Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat

Lisätiedot