Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:"

Transkriptio

1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,07 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,39 % Kulut ,75 % ,41 % Netto ,64 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,75 % Tuotot yhteensä ,41 % Netto ,64 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,43 % Kulut ,11 % ,98 % Netto ,81 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,60 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % Kulut ,22 % Netto ,22 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,48 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,15 % Tuotot yhteensä ,98 % Netto ,27 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,01 % /asukas /asukas ,01 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,90 % Netto ,64 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,64 % Kulut ,01 % Toimintakulut ,01 % Poistot ,01 % ,90 % Netto ,64 % Netto ilman ulkokuntia ,95 %

2 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut / Oma avotoiminta: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut sama ja käyntien määrä hieman suurempi kuin viime vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Samoin kotitiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes yhtäläiset (hieman lisääntyneet) kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Uusia asiakkaita on mt-tiimiin tullut runsaat 10 % vähemmän ja kotitiimiin puolta vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Kotitiimissä on näin vältytty jonon muodostumiselta, ja mt-tiiminkin jonotusaika on saatu pidettyä vain hieman runsaassa kuukaudessa. Priorisoitavat (alle 20-vuotiaat, odottavat äidit ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat) on kyetty ottamaan n. 2 viikon sisällä. Päihdehoito / Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 17 %:lla ja asiakkaiden määrä 15 %:lla verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Uusia asiakkaita on tullut n. 10 % vähemmän, mutta Akseli-kunnista tulevien määrä on edelleen hieman lisääntynyt. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lähes samat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 50 %:lla, joten hoitokontaktit ovat olleet ostopalveluissa varsin tiiviitä. Suoritemäärät poikkeavat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditusta toteuttamissunnitelmasta siten, että Turun Nuorisoaseman käyttö on ollut ennakoitua suurempaa ja Turun A-klinikan käyttö ennakoitua vähäisempää. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla asiakkaita n. 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt n. 20 % vähemmän. Varsinaisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat lyhentyneet. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-kesäkuun 2016 aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Päihde- ja mielenterveysyksikkö pysynee v muilta osin talousarviossa, mutta yksikön kaikkien neljän tiimin ICT-palveluihin kulunee yhteensä n euroa suunniteltua enemmän.

3 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,08 % / asiakasperhe /perhe ,58 % Kulut ,11 % ,93 % Netto ,58 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,58 % Asiakasperheet kpl ,06 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,58 % Kulut ,88 % ,62 % Netto ,15 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,32 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,03 % Kulut ,08 % ,78 % Netto ,08 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,37 % / asiakasperhe /perhe ,72 % Kulut ,46 % / asiakasperhe netto /perhe ,58 % ,48 % Netto ,30 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,83 % ,22 % Netto ,52 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,52 % Kulut ,83 % Toimintakulut ,84 % Poistot ,22 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,52 %

4 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,94 % Netto ,94 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,92 % Netto kpl ,44 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,04 % Netto ,96 % Kulut ,04 % Toimintakulut ,04 % Poistot Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Kesäkuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 3,8% ja Ruskon käyttö ylittyi 12,3%. Raision osalta tilanne on vastaava kuin viime vuonna, Ruskon ylitys on huomattavan suuri. Raision osalta TYKS käyttö on viime vuoden tasolla, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ovat kasvaneet. Ruskon ylitystä selittää TYKS sisätautien, ortopedian ja naistentautien vuodeosaston lisääntynyt käyttö sekä psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Raision kohdalla voidaan ennustaa budjetissa pysymistä, Ruskon osalta ylitysuhka on olemassa. Tätä vahvistaa heinäkuun toteutuma, Raision osalta 0,6% alle tasaerälaskutuksen, Ruskolla 4,8% yli tasaerälaskutuksen.

5 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,75 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,87 % Projektien tuotot yhteensä ,25 % Projektien netto yhteensä ,69 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,18 % Hallinto tuotot yhteensä ,80 % Hallinto netto ,88 % Kulut ,18 % Toimintakulut ,18 % Poistot ,80 % Netto ,88 % Netto ilman ulkokuntia ,08 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden puolen vuoden toteutuma on budjetoidun mukainen. Myös hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Pääosa hankkeiden maksatuksista tehdään loppuvuonna, jolloin hankkeiden tuottokertymä paranee.

6 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,26 % ,48 % Netto ,40 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,75 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,3 + 74,89 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,98 % ,48 % Netto ,19 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,17 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,72 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 15, ,58 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,71 % Kulut ,32 % ,64 % Netto ,69 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,98 % Kulut ,26 % ,76 % Netto ,84 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,67 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Kulut ,02 % ,87 % Netto ,55 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,48 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,2 + 70,86 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,63 % Kulut ,40 % ,64 % Netto ,37 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,97 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,33 % Kulut ,06 % ,39 % Netto ,56 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,26 % ,37 % Netto ,18 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,18 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,26 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,09 % Kulut ,26 % Toimintakulut ,29 % Poistot ,53 % ,37 % Netto ,18 % Netto ilman ulkokuntia ,28 %

7 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti yhteistoiminta-alueella noin (netto). Hoito- ja hoivapalveluissa lomarahojen suuri kertaosuus kesäkuussa hankaloittaa ennustettavuutta. Tuottoja on kertynyt 5,37 % suunniteltua enemmän puolen vuoden toteumajaksolla, joka parantaa ennustetta.

8 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat kpl ,66 % / asiakas /asiakas ,27 % jonotusaika kk kk Kulut ,23 % ,72 % Netto ,49 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,52 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,63 % / käynti /käynti -61 Kulut ,21 % ,71 % Netto ,24 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,26 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,62 % Netto ,82 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,48 % / asiakas /asiakas ,04 % Kulut ,59 % Netto ,59 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,79 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,46 % Tuotot yhteensä ,57 % Netto ,81 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,46 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,57 % Netto ilman valtion määrärahaa ,81 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,81 % Kulut ,46 % Toimintakulut ,46 % Poistot ,57 % Netto ,81 % Netto ilman ulkokuntia ,68 %

9 Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuspalvelun tuotot ovat toteutuneet 66 % arviosta. Tuotto tasaantuu loppuvuonna koska asiakkaiden maksukatot täyttyvät ja käyntilaskutusta ei voida tehdä. Menot ovat toteutuneet 46 % arviosta. Hankintoja on osin siirretty syksyyn johtuen keväällä (4kk) toteutetusta Terveysristeyksen vastaanottotilojen korjauksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja ja palveluseteleitä laskutetaan vielä vuoden 2017 tammikuussa, joten toteuma on jäljessä. Koko Kuntouttavien asiakasmäärässä on vähäistä nousua vrt vastaavaan ajankohtaan, mutta käyntimäärissä on huomattavaa nousua. Asiakkat ovat moniongelmaisia ja vaikeahoitoisempia. Jonot on saatu hyvin hallintaan kaikkien vakanssien ollessa täynnä ja huolellisella priorisoinnilla. Keväällä tyks lopetti neurologisten potilaiden terapian maksusitoumukset ja siirsi vastuun perusterveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen. Käytännössä fysioterapian maksusitoumuksia ei ole jatkettu, vaan ne ovat tähän mennessä pystytty siirtämään omaksi toiminnaksi ja näin säästetty erikoissairaanhoidon kustannuksia. Fysioterapiassa on runsaasti ryhmätoimintaa. Lasten toimintaterapeutti aloitti huhtikuussa ja on saanut purettua silloisen terapia jonon (30 lasta). Lasten toimintaterapiaan jonottaa 6 uutta asiakasta, joille ajat saadaan järjestymään elo-syyskuussa. Puheterapian ensikäynnille on jonossa 7 lasta, jonotusaika 1kk. Puheterapiaan on jonossa 3 lasta, jonotusaika alle 2kk. Psykologille on jonossa 3 lasta, jonotusaika 1kk. Kehitysneuvolassa on tehty vain 2 maksusitoumusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ostopalveluja on tehty hieman vähemmän vrt. vuosi Palveluseteleitä on myönnetty 177 diabeetikolle, 3 sotainvalidille ja 145 veteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 11 veteraanille.

10 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,80 % ,81 % Netto ,67 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,89 % / asiakas /asiakas ,88 % Kulut ,56 % ,76 % Netto ,43 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,95 % ,05 % Netto ,21 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,46 % Hoitopäiviä kpl ,10 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,22 % % 0-17v ikäryhmästä % ,46 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,06 % ,42 % Netto ,75 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,27 % / asiakas /asiakas ,86 % Kulut ,28 % ,24 % Netto ,62 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,15 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,15 % / asiakas /asiakas ,92 % Kulut ,11 % ,52 % Netto ,57 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,33 % / sopimus /sopimus ,75 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,27 % Netto ,27 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,27 % ,92 % Netto ,86 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,86 % Kulut ,27 % Toimintakulut ,28 % Poistot ,74 % ,92 % Netto ,86 % Netto ilman ulkokuntia ,57 %

11 Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 47,57 %. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut, on suurimman kustannuksellisen riskin sisältävän suurtuotteen toteuma hieman alle talousarviouran. Merkittävän haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa puolen vuoden toteuma on 57 % joskin selvästi alle viime vuoden vastaavan tilanteen, jolloin toteuma ko. suurtuotteessa oli 71 %. Omaa kotiin vietävän perhetyön toimintaa tehostamalla onkin pystytty tyydyttävästi taittamaan avohuollon kasvua jo alkuvuoden aikana. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä myös asettaa lisähaasteen tulosalueen loppuvuoteen.

12 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Hänninen talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,04 % Asiakkaat kpl ,87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,81 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,89 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,66 % ,83 % Netto / asiakas /asiakas ,42 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,11 % Netto / asukas /asukas ,26 % Netto ,26 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,26 % Kulut ,66 % Toimintakulut ,66 % Poistot ,56 % ,83 % Netto ,26 % Netto ilman ulkokuntia ,55 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyntien määrä on toteutunut yli suunnitellun. Henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet lähinnä runsaan sijaistyövoiman tarpeen takia. Tuotot ovat kasvaneet asiakasmaksujen nousun takia. Potilaat on pystytty hoitamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.

13 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl ,38 % Suoritteet yhteensä kpl ,54 % / asiakas /asiakas ,27 % / suorite /suorite ,71 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl ,49 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl ,32 % / sopimus /sopimus ,16 % Kustannukset Yhteensä ,94 % Tuotot Yhteensä ,79 % Nettokustannukset Yhteensä ,03 % Kulut ,92 % Toimintakulut ,99 % Poistot ,92 % ,79 % Netto ,98 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Raporttiin on kirjautunut vasta viiden kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-kesäkuussa eli n 20t enemmän kuin menoja.

14 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,83 % / asiakas /asiakas ,11 % Kulut ,46 % Netto ,46 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,99 % Kulut ,86 % Netto ,49 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,52 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,93 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,01 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,09 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,48 % Netto ,48 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,01 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,38 % ,34 % Netto ,05 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,49 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,19 % ,46 % Netto ,35 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,91 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,40 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,21 % Netto ,21 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,91 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,75 % Kehitysvammahuollon tuotot ,76 % Kehitysvammahuollon netto ,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,97 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,52 % Kulut ,06 % Toimintakulut ,10 % Poistot ,76 % ,97 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,53 %

15 Tuottajan viesti tilaajalle / vammaisten palvelut / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman perusteella vuoden 2016 talousarvio ylittyy alustavien tietojen mukaan noin 30%. Toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää suurelta osalta se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat on siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samalla valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisiksi, on vammaispalvelujen puolelle jäänyt aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita yli 10, näiden kustannukset on puolestaan siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei ole huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Tämä selittänee noin 20% vammaispalvelun talousarvion ylityksestä ja loput noin 10% henkilökohtaisen avun nousupaineesta, kuljetuspalvelusta ja talousarvion alkuperäisestä budjettiosuudesta. Suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Kokonaisuudessaan vammaispalveluissa asiakasmäärät ja palvelujen kysyntä jatkavat kasvuaan. Asiakasmäärien kasvupaineet näkyvät edelleen voimakkaimmin henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalvelussa. Henkilökohtaisessa avussa kustannusten nousu näkyy selvimmin. Asiakasmäärät ovat nousseet mm. kuntaan muuton, uusien vaikeavammaisten ja uusien asiakasryhmien johdosta. Esimerkiksi uusien kehitysvammaisten henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana selvästi. Tässä oikeuskäytäntö on muuttunut ja samalla kasvattanut hakemusten määrää. Suurin yksittäinen kasvupaine syntyy niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on vanha päätös palveluasumisesta kotiin henkilökohtaisena apuna ja joiden toimintakyky heikkenee, asiakas asuu yksin ja apua tarvitaan ympärivuorokautisesti. Heillä on useampi avustaja, palkkakulut koostuvat peruspalkoista, ilta- ja yö-, viikonloppulisistä, loma- ja sairauslomapalkoista, sijaisten ja avustajien vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille asiakkaille subjektiivinen ja toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvä oikeus. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden paineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Tuottajan viesti tilaajalle / kehitysvammahuolto / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti noin koko yhteistoiminta-alueella.

16 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,66 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,57 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,16 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,17 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,57 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,99 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 21, ,56 % Kulut ,16 % ,73 % Netto ,86 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,68 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,83 % / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,83 % ,48 % Netto ,25 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,35 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-5,4 + 71,02 % Kulut ,18 % Netto ,82 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,21 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-68,4 + 77,80 % Kulut ,84 % Netto ,84 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-213,4 + 67,02 % Kulut ,05 % Netto ,05 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,05 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,05 % ,52 % Netto ,13 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,13 % Kulut ,05 % Toimintakulut ,03 % Poistot ,30 % ,52 % Netto ,13 % Netto ilman ulkokuntia ,56 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Laboratorio- ja kuvantamismenot ovat kirjattu vasta viiden kuukauden osalta.

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot