Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu"

Transkriptio

1 JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV lääkäriasiakkaat hoitaja-asiakkaat Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 0 0 Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit T3, lääkärit KV kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Siilainen kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Rantakylä kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Niinivaara kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Kiihtelysvaara kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Tuupovaara kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Pyhäselkä kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Eno kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit käyntimäärä/terveydenhoitaja ryhmäkäynnit Käyntimäärät, Neuvolat josta lääkärikäynnit 878 josta hoitajakäynnit käyntimäärä/terveydenhoitaja 87 ryhmäkäynnit 47 isyyden tunnustamiset Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth josta lääkärikäynnit 702 josta hoitajakäynnit käyntimäärä/terveydenhoitaja 112 ryhmäkäynnit 0 Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV Käyntimäärä KV josta kiireettömän hoidon käynnit josta kiireellisen hoidon käynnit Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 23 % 25 % 19 % 21 % Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit Monihuonekäynnit Hammashoitajakäynnit Hyvinvointiaseman käynnit 674 Hyvinvointiasema-asiakkaat 518 Hyvinvointiasema toimenpiteet Hammaslääkäripäivystys Käynnit klo Käynnit klo Käynnit arkipyhä/viikonloppu 230 Asiakkaat klo Asiakkaat klo Asiakkaat arkipyhä/viikonloppu Jonottajien kokonaismäärä KV poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut aloitetaan 2016 uudella 2 tavalla poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut aloitetaan 2016 uudella 1 tavalla poikkileikkaus kk:n lopussa Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät Palveluasumisen asiakkaat KV Hoitopäivät josta palveluasumisen hoitopäivät josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Päivätoiminnan asiakkaat KV Päivätoiminnan hoitopäivät Kuntoutus 1(10)

2 Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV jonopäivät esh:ssa KV Päiväkeskushoitopäivät KV Kuntoutustarpeen arviointien määrä mittaaminen aloitetaan v alusta 26 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikat KV poikkileikkaus oma poikkileikkaus ostot poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,4 3,39 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1 % 8,4 % 9,2 % 6,7 % KV tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 62 KV poikkileikkaus JOENSUU Terapia-asiakkaat KV käyntimäärät KV käyntimäärä/toimintaterapeutti/työpäivä käyntimäärä/psykologi/työpäivä Kuntoutusasiakkaat KV käyntimäärät KV ryhmäkäynnit Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset käyntimäärät Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV yli 75 -vuotiaat vammaiset kehitysvammaiset alle 18-vuotiaat Muut omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 348 poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 1 KV poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,8 % 3,2 % 2,8 % 2,5 % KV RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,13, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV poikkileikkaus Kotihoidon asiakkaiden määrä KV joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 700 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista 12,9 % 16,0 % 15,1 % 17,0 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,25 2,25 2,4 2,25 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 15 % 18 % 21 % 10 % Välitön asiakastyö 51,6 % 55,7 % 60,0 % 55,3 % KV Laitoshoito käyttöaste% 105 % 100 % 100 % 99 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä KV hoitopäivät yt-alueen kunnilta käyttöaste% 97,7 % poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,69 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,20 % 2,00 % 1,50 % 1,40 % KV Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV hoitopaikat KV käyttöaste% poikkileikkaus keskimääräinen hoitojakson pituus 11,6 11, ,6 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,50 % 2,00 % 1,80 % 1,90 % KV Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Toimeentulotuki, asiakasperheet KV hakemusten määrä toimeentulotuen hakemuksista käsitelty 7 arkipäivässä 65 % perustoimeentulotuen saajat (10)

3 JOENSUU täydentävän toimeentulotuen saajat ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV tuettu asuminen mittaaminen aloitetaan v palveluasuminen mittaaminen aloitetaan v tehostettu palveluasuminen mittaaminen aloitetaan v Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV shl-kuljetuksen asiakkaat Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV henkilökohtaisen avun saajat vpl-kuljetusten saajat Päivätoiminta, asiakkaat Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä oma toiminta, htp:t ostot, htpt Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus 2 0 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus 0 1 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV hoitopaikkamäärä KV oma toiminta ostot palveluseteli PKSSK Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat *ostopalvelut * oma toiminta Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV asiakasmäärä asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus tilapäinen laitoshoito pysyvä laitoshoito Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV lasten kotipalvelu (varhainen tuki) jonottajat 0 poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV Avohuolto, asiakas KV terapiapalvelujen ostot, asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV Hoitopäiviä sijoitetut asiakkaat, poikkileikkaus 127 poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 75 poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset 52 poikkileikkaus omassa toiminnassa poikkileikkaus ostopalveluissa 100 poikkileikkaus Jälkihuolto, asiakkaat KV 4 Perheneuvola, asiakkaat KV käyntimäärät terapiapalvelujen ostot, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset (10)

4 JOENSUU Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta Tarkastusten määrä KV Eläinlääkintähuolto Käynnit KV Valvontaeläinlääkäri, suoritteet KV 4(10)

5 KONTIOLAHTI Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV lääkäriasiakkaat hoitajaasiakkaat Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 43 % 42 % 49 % Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit T3, lääkärit KV kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Kontiolahti kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla Lehmo kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit käyntimäärä/terveydenhoitaja ryhmäkäynnit Käyntimäärät, Neuvolat josta lääkärikäynnit 224 josta hoitajakäynnit käyntimäärä/terveydenhoitaja ryhmäkäynnit 40 isyyden tunnustamiset 90 4 Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth josta lääkärikäynnit 129 josta hoitajakäynnit 742 käyntimäärä/terveydenhoitaja Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV Käyntimäärä KV josta kiireettömän hoidon käynnit josta kiireellisen hoidon käynnit Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 11 % % Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit Monihuonekäynnit Hammashoitajakäynnit Jonottajien kokonaismäärä KV poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 129 poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 170 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät Palveluasumisen asiakkaat KV Hoitopäivät josta palveluasumisen hoitopäivät 93 josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 119 Päivätoiminnan asiakkaat KV Päivätoiminnan hoitopäivät Kuntoutus Terapia-asiakkaat KV käyntimäärät KV käyntimäärä/toimintaterapeutti/työpäivä käyntimäärä/psykologi/työpäivä Kuntoutusasiakkaat KV käyntimäärät KV ryhmäkäynnit Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset käyntimäärät Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV jonopäivät esh:ssa KV 5(10)

6 Päiväkeskushoitopäivät KV Kuntoutustarpeen arviointien määrä 7 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikat KV poikkileikkaus oma poikkileikkaus ostot poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä 0 poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä 4 4 poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,40 3,39 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1 % 8,2 % 9,0 % 8,1 % KV tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 11 KV Laitoshoito käyttöaste% 97 % 100 % 96,6 % poikkileikkaus Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä KV hoitopäivät yt-alueen kunnilta RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,69 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9 % 1,1 % 1,2 % 0,6 % KV Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV hoitopaikat KV poikkileikkaus keskimääräinen hoitojakson pituus 11, Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0 % 2,3 % 2,7 % 3,0 % KV KONTIOLAHTI Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV yli 75 -vuotiaat vammaiset kehitysvammaiset alle 18-vuotiaat Muut omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 63 poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 6 KV poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1 % 4,1 % 3,5 % 3,8 % KV RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,13, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV poikkileikkaus Kotihoidon asiakkaiden määrä KV joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 98 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista 1,8 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,20 2,38 2,40 2,38 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 13,2 % 17,3 % 18,9 % 9,0 % Välitön asiakastyö 50,1 % 51,6 % 60,0 % 55,1 % KV Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Toimeentulotuki, asiakasperheet KV hakemusten määrä toimeentulotuen hakemuksista käsitelty 7 arkipäivässä 90 % perustoimeentulotuen saajat täydentävän toimeentulotuen saajat ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV tuettu asuminen 4 1 palveluasuminen 2 1 tehostettu palveluasuminen 1 1 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV shl-kuljetuksen asiakkaat Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV henkilökohtaisen avun saajat vpl-kuljetusten saajat Päivätoiminta, asiakkaat (10)

7 KONTIOLAHTI Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä oma toiminta, htp:t ostot, htpt Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa 1 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa 94 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV hoitopaikkamäärä KV oma toiminta ostot palveluseteli PKSSK 0 Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat *ostopalvelut * oma toiminta Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV asiakasmäärä asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa tilapäinen laitoshoito pysyvä laitoshoito Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV lasten kotipalvelu jonottajat 45 0 poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV Avohuolto, asiakas KV terapiapalvelujen ostot, asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV Hoitopäiviä sijoitetut asiakaat, poikkileikkaus poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 11 9 poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset poikkileikkaus omassa toiminnassa 9 poikkileikkaus ostopalveluissa poikkileikkaus Jälkihuolto, asiakkaat KV Perheneuvola, asiakkaat KV käyntimäärät terapiapalvelujen ostot, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset (10)

8 OUTOKUMPU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat KV Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 51 % 51 % 51 % lääkäriasiakkaat hoitajaasiakkaat Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit T3, lääkärit kk:n I ke 3. vapaa kiireetön aika terv.asemalla puhelujen vastausprosentti KV kk:n keskiarvo Terveysneuvonta-asiakkaat KV Käyntimäärät KV josta lääkärikäynnit josta hoitajakäynnit Käyntimäärät, Neuvolat josta lääkärikäynnit 107 josta hoitajakäynnit 470 käyntimäärä/terveydenhoitaja ryhmäkäynnit 2 isyyden tunnustamiset 30 5 Käyntimäärät, Koulu- ja opiskeluth josta lääkärikäynnit 81 josta hoitajakäynnit 507 käyntimäärä/terveydenhoitaja ryhmäkäynnit Suun terveys Hammashuollon asiakkaat KV Käyntimäärä KV josta kiireettömän hoidon käynnit josta kiireellisen hoidon käynnit Kiireellisen hoidon osuus käynneistä 22 % 21 % 19 % 19 % Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit Monihuonekäynnit Hammashoitajakäynnit Jonottajien kokonaismäärä KV poikkileikkaus kk:n lopussa josta yli 6 kk jonottaneet KV poikkileikkaus kk:n lopussa Jonoon sijoitetut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 0 poikkileikkaus kk:n lopussa Jonosta kutsutut Tämä on vain kuukausittainen seuranta 0 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat KV kotiin annettavat palvelut, käyntimäärät Palveluasumisen asiakkaat KV Hoitopäivät josta palveluasumisen hoitopäivät 40 josta tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 124 Päivätoiminnan asiakkaat KV Päivätoiminnan hoitopäivät Kuntoutus Terapia-asiakkaat KV käyntimäärät 800 KV käyntimäärä/toimintaterapeutti/työpäivä kumulaitiivinen käyntimäärä/psykologi/työpäivä Kuntoutusasiakkaat KV käyntimäärät KV ryhmäkäynnit Lääkinnällinen kuntoutus maksusitoumukset käyntimäärät 300 Erikoissairaanhoito yhteispäivystyksen käyntimäärät KV jonopäivät esh:ssa KV 8(10)

9 Päiväkeskushoitopäivät KV Ennaltaehkäisevä toiminta (ryhmät, tilaisuudet) Kuntoutustarpeen arviointien määrä 0 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikat KV poikkileikkaus oma poikkileikkaus ostot poikkileikkaus * palveluasumisen asiakasmäärä 0 poikkileikkaus * tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä poikkileikkaus RAVA keskiarvo 3,38 3,37 3,40 3,39 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7 % 6,7 % 6,9 % 5,9 % KV tehostettuun palveluasumiseen odottavat Tämä on vain kuukausittainen seuranta 11 KV Laitoshoito käyttöaste% 101 % 100 % 98 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä KV hoitopäivät yt-alueen kunnilta käyttöaste% RAVA keskiarvo 3,63 3,69 3,71 3,69 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7 % 4,6 % 4,5 % 4,3 % KV Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät KV hoitopaikat KV käyttöaste% keskimääräinen hoitojakson pituus 11, Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % KV OUTOKUMPU Hoito- ja hoivapalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä KV yli 75 -vuotiaat vammaiset kehitysvammaiset alle 18-vuotiaat Muut omaishoidon tukea saavat kk:n lopussa 42 poikkileikkaus omaishoidon tukea jonottavat 0 KV poikkileikkaus Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2 % 4,0 % 3,3 % 2,7 % KV RAVA keskiarvo 2,96 3,13 3,01 3,13, mitataan 2 X/vuosi vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat KV poikkileikkaus Kotihoidon asiakkaiden määrä KV joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat säännöllisen kotihoidon asiakkaat kk:n lopussa 155 poikkileikkaus palveluseteliasiakkaat 0 palveluseteliasiakkaiden määrä kotihoidon asiakkaista RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,00 2,30 2,40 2,30 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 18,6 % 20,4 % 21,5 % 14,1 % Välitön asiakastyö 52,4 % 49,8 % 60,0 % 51,2 % KV Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Toimeentulotuki, asiakasperheet KV hakemusten määrä toimeentulotuen hakemuksista käsitelty 7 arkipäivässä 96 % perustoimeentulotuen saajat täydentävän toimeentulotuen saajat ennaltaehkäisevän toimeentulotuen saajat toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminnan piirissä olevat KV Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet KV tuettu asuminen 5 1 palveluasuminen 8 3 tehostettu palveluasuminen 2 1 9(10)

10 OUTOKUMPU Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat KV shl-kuljetuksen asiakkaat Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) KV henkilökohtaisen avun saajat vpl-kuljetusten saajat Päivätoiminta, asiakkaat Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät KV hoitopaikkojen määrä oma toiminta, htp:t ostot, htpt Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa 2 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat KV asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät KV hoitopaikkamäärä KV oma toiminta ostot palveluseteli PKSSK 0 Työ- ja päivätoiminta, asiakkaat *ostopalvelut * oma toiminta Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät KV asiakasmäärä asiakasmäärä kk:n lopussa poikkileikkaus kk:n lopussa tilapäinen laitoshoito pysyvä laitoshoito Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat KV lasten kotipalvelu jonottajat 0 poikkileikkaus Sosiaalityö, asiakas KV Avohuolto, asiakas KV terapiapalvelujen ostot, asiakkaat 3 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat KV Hoitopäiviä sijoitetut asiakaat, poikkileikkaus 24 poikkileikkaus sijaisperheet, asiakkaat 18 poikkileikkaus amm.perhekodit ja laitokset 6 poikkileikkaus omassa toiminnassa 2 9 poikkileikkaus ostopalveluissa 7 poikkileikkaus Jälkihuolto, asiakkaat KV 3 Perheneuvola, asiakkaat KV käyntimäärät 210 terapiapalvelujen ostot, asiakkaat Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset (10)

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut

JOENSUU. Raportointitiheys TP 2014 TP 2015 TA 2016 Maaliskuu Hallinto- ja talouspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 457 459 136 ovk ei kumulatiivinen Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 885 1 946 442 ovk ei kumulatiivinen

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Aikuispsykososiaaliset palvelut Palvelu: Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Salminen Aikuispsykososiaaliset -08 87 99 102 101 102 % Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

1(6) Kuntouttavan työtoiminnan aikaista matka/toimintarahaa saaneet kotitaloudet vuoden alusta THL TILASTOINTI 62 Aktivointisuunnitelmien määrä 392

1(6) Kuntouttavan työtoiminnan aikaista matka/toimintarahaa saaneet kotitaloudet vuoden alusta THL TILASTOINTI 62 Aktivointisuunnitelmien määrä 392 3232 Aikuissosiaalityö Asiakaskäynnit 1163 1225 1300 1200 kotikäynnit 173 218 170 150 käynnit / soststo 880 946 1100 950 asiakas neuvottelut 90 61 70 100 suunnitelma 173 190 270 200 tilannearvio 26 21

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tuloskortti 2015

Terveyspalveluiden tuloskortti 2015 Terveyspalveluiden TERVEYSPALVELUIDEN OMA TOIMINTA 2015 menojen käyttö 2015 menojen käyttö% 2014 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 4,9 12,6 20,9 4,9 12,5 20,3 28,1 37,3

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Toimivaa uudistustyötä Pohjois Karjalassa

Toimivaa uudistustyötä Pohjois Karjalassa Toimivaa uudistustyötä Pohjois Karjalassa Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö/pkssk Kuntoutuspäivät 2016 ssa tehdään uusi malli sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta ja

Lisätiedot

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski

SoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Helmikuu

Kuukausiseuranta. Helmikuu Kuukausiseuranta kuu 18.3.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 495,5 4 517,2 4 484,8 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Syyskuu

Kuukausiseuranta. Syyskuu Kuukausiseuranta kuu 16.1.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8, 4 7, 4 666,3 4 693,7 4 641, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

TALOUSARVIO 2015. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila SOTEN 2015 TA-raami 66 600 000 (2014 + 1 %) Tiedossa olevat pakolliset 2015 menolisäykset vuoteen 2014 verrattuna Huom!

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Kuukausiseuranta. Joulukuu

Kuukausiseuranta. Joulukuu Kuukausiseuranta kuu 12.2.216 2 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 65, 4 6, 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 4 624,6 4 634,2 4 587,6 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot